Page 1

MANUAL D’ÚS per la Creació i Administració de blocs al PORTAL XTECBlocs.


De l’Ajuda de l’XTECBlocs, compilació del material i paginació: Lluís Pérez Octubre 2008

2


Índex El portal XTECBlocs El portal de blocs de la XTEC ........................................................................................................................................................ • Què és el servei de blocs de la XTEC?.................................................................................................................................

6

A qui va dirigit el servei? ....................................................................................................................................................

6

Quines són les condicions d'ús del servei? .........................................................................................................................

6

Les diferents parts del portal XTECBlocs ..........................................................................................................................

6

Cerca de blocs segons el títol i la descripció .......................................................................................................................

8

Els meus blocs .....................................................................................................................................................................

8

Com pot l’alumnat participar en els meus blocs? ................................................................................................................

8

Els meus blocs preferits .......................................................................................................................................................

9

Els blocs públics i els blocs privats ......................................................................................................................................

9

El fòrum de XTECBlocs ......................................................................................................................................................

10

Creació de blocs ............................................................................................................................................................................... • Com es crea un bloc? ............................................................................................................................................................

11 11

Què són els descriptors? ........................................................................................................................................................

11

Com es creen els descriptors? ...............................................................................................................................................

11

La importància dels descriptors ............................................................................................................................................

12

Com funciona el núvol de descriptors? .................................................................................................................................

12

Quins criteris puc utilitzar per assignar descriptors als blocs? ..............................................................................................

12

6

13

Esborrar els blocs ............................................................................................................................................................................... • Qui pot esborrar blocs? ..........................................................................................................................................................

13

Quin procés s’ha de seguir per esborrar un bloc? ...................................................................................................................

13

Una vegada s’ha esborrat un bloc, es possible tornar-lo a recuperar? ....................................................................................

13

Ús dels blocs Entrada de continguts nous .................................................................................................................................................................. • Què són els articles i les pàgines? ............................................................................................................................................

14

Com puc crear un article o una pàgina nova? ..........................................................................................................................

14

Quina és la mida màxima dels fitxers que puc pujar al servidor? ............................................................................................

15

Quin espai de disc tinc disponible per bloc per pujar fitxers al servidor? ................................................................................

15

Pujada de fitxers al servidor ......................................................................................................................................................

16

Les diferents parts d'un bloc ......................................................................................................................................................

17

Una vegada he pujat un fitxer al servidor, com es pot saber quin és l'URL d'aquests fitxers? .................................................

17

Inserció de continguts en format MP, MP, RM... als articles o a les pàgines ...........................................................................

18

Com puc entrar un àudio des de ODEO? ..................................................................................................................................

19

Inserció de vídeos de l'EDU i, en general, de vídeos Real Media ..............................................................................................

20

Inserció de vídeos externs als blocs ...........................................................................................................................................

22

Inserció d’animacions Flash .......................................................................................................................................................

22

14

3


Inserció d’àlbums de fotos del BubbleShare ..............................................................................................................................

23

Com puc inserir un àlbum de SlideShare? ..................................................................................................................................

23

Com es pot reduir la mida de les imatges? ..................................................................................................................................

24

Per a què serveixen les categories? ..............................................................................................................................................

24

Què és la llista de blocs? ...............................................................................................................................................................

25

Com puc afegir entrades a la llista de blocs? ................................................................................................................................

25

Edició i organització dels continguts ....................................................................................................................................................... • Què són les categories? ................................................................................................................................................................

26 26

Com puc crear categories? ............................................................................................................................................................

26

Com puc organitzar els continguts dels meus blocs? .....................................................................................................................

27

Qui pot editar els continguts dels meus blocs? ...............................................................................................................................

27

Com puc editar els continguts dels articles i les pàgines? ..............................................................................................................

28

Edició de la llista de blocs ..............................................................................................................................................................

28

Enviament i gestió dels comentaris i dels pings dels blocs ....................................................................................................................... 30 • Qui pot enviar comentaris als articles o a les pàgines dels meus blocs? ........................................................................................ 30 •

Com s’envia un comentari? ............................................................................................................................................................

30

Com puc saber si el bloc o els blocs que administro tenen comentaris nous? ................................................................................

31

Com puc aprovar i gestionar els comentaris? .................................................................................................................................

32

Què és un pingback? .......................................................................................................................................................................

32

Administració dels blocs L'entorn visual o aparença dels blocs .........................................................................................................................................................

34 •

Què és un entorn visual o aparença? ...............................................................................................................................................

34

Com puc modificar l'entorn visual o aparença d'un bloc? ..............................................................................................................

34

Quines característiques tenen o poden tenir els entorns visuals dels blocs? ..................................................................................

34

Hi ha algun entorn visual que em permeti canviar la capçalera dels blocs? ..................................................................................

38

Com funcionen els entorns visuals que admeten widgets? .............................................................................................................

39

Puc instal·lar altres aparences visuals diferents de les disponibles? ............................................................................................... 40

Puc modificar la mida de la font del bloc? .....................................................................................................................................

40

Puc modificar la mida de la font dels articles del bloc? .................................................................................................................

40

Què és un widget? ...........................................................................................................................................................................

40

On es troba la gestió dels widgets? .................................................................................................................................................

41

Com puc deshabilitar un widget? ....................................................................................................................................................

41

Puc modificar les propietats dels widgets? .....................................................................................................................................

41

Quins són els widgets disponibles? ................................................................................................................................................

41

Puc afegir més widgets dels que hi ha disponibles? .......................................................................................................................

41

El widget calendari no és visible al bloc. Què he fet malament? ...................................................................................................

42

Gestió dels continguts dels blocs ............................................................................................................................................................... 43 • Com puc modificar o esborrar els articles o les pàgines dels blocs? .............................................................................................. 43 •

Gestió dels comentaris dels articles ................................................................................................................................................

43 4


Com puc gestionar els fitxers dels blocs? .......................................................................................................................................

44

Modificar i esborrar categories ......................................................................................................................................................

45

Importació i exportació de blocs .....................................................................................................................................................

45

Es podran instal·lar connectors? .....................................................................................................................................................

46

Gestió dels usuaris dels blocs .................................................................................................................................................................... 47 • Qui pot ser usuari/ària dels meus blocs? ........................................................................................................................................ 47 •

Com puc afegir usuaris als meus blocs? .........................................................................................................................................

47

Quins són els perfils d'usuari/ària possibles? ..................................................................................................................................

47

Com puc canviar els perfils dels usuaris del meu bloc o esborrar-los? ..........................................................................................

47

Les opcions de configuració dels blocs ..................................................................................................................................................... 49 • Configuració de les opcions generals ............................................................................................................................................. 49 •

Puc canviar el nom d'un bloc? ........................................................................................................................................................

49

Les opcions d'escriptura ..................................................................................................................................................................

50

Les opcions de lectura .....................................................................................................................................................................

50

Opcions de discussió .......................................................................................................................................................................

51

Modificació de la privadesa dels blocs ...........................................................................................................................................

51

Els enllaços permaments .................................................................................................................................................................

52

La llicència dels continguts dels blocs ............................................................................................................................................

52

La gestió dels descriptors ................................................................................................................................................................

53

Importació i exportació de blocs ................................................................................................................................................................ 54 • He creat un bloc a l'espai de cursos i proves, puc passar-lo a l'espai de blocs? .............................................................................. 54 •

Com puc importar blocs des del Blogger? ......................................................................................................................................

54

5


El portal de blocs de la XTEC •

Què és el servei de blocs de la XTEC?

XTECBlocs és un servei destinat a tots els usuaris de la XTEC i als centres docents que permet crear blocs i afegir-hi continguts per mitjà d’Internet. Els usuaris de la XTEC i els centres docents poden crear tants blocs com creguin convenient. Una vegada un usuari/ària ha creat un bloc nou, n'és l'administrador/a i responsable.

L'administrador/a d'un bloc podrà convidar-hi altres usuaris del portal i assignar-los diferents perfils que els dotaran de certes capacitats dins aquell bloc. Podrà, també, convidar al seu bloc l'alumnat que tingui identificador de l'edu365 i que s'hagi validat, com a mínim, una vegada al portal.

A qui va dirigit el servei?

Els centres docents i el professorat, identificats mitjançant l'identificador de la XTEC i la contrasenya corresponent, podran fer ús del servei i tindran la capacitat de crear blocs nous. Així mateix, l'alumnat que tingui usuari de l'edu365 també podrà accedir al portal i participar als blocs en els quals hagin estat convidats per part del professorat.

Quines són les condicions d'ús del servei?

Abans de fer ús dels blocs, és molt important que tingueu present les condicions d'ús del servei per no tenir, a posteriori, sorpreses. Teniu disponibles en tot moment les condicions d'ús del servei al portal XTECBlocs.

Les diferents parts del portal XTECBlocs

1. Encapçalament de la pàgina: a part d'indicar el nom i el logotip del lloc, si hi feu clic a sobre, us portarà a la pàgina d'inici del portal XTECBlocs.

2. El menú de pàgines: està situat a la part superior dreta de la pàgina principal del portal. Conté diversos enllaços a informacions de caire general.

• • • • • •

Inici: us portarà a la pàgina inicial de XTECBlocs. Fòrum: enllaç al fòrum de XTECBlocs per poder plantejar qüestions i dubtes relacionats amb l'entorn. Condicions d'ús: conjunt de normes i responsabilitats que ha d'acceptar tot usuari/ària que faci ús del servei. Convé fer-hi una llegida. Ajuda: servei d'ajuda a mode de Preguntes Més Freqüents (PMF) per respondre els dubtes inicials que us puguin sorgir. Contacte: correu electrònic de contacte amb l'administració del lloc. Entra: permet identificar-vos al portal amb les vostres dades de la XTEC o de l'edu365. 3. Bloc destacat: a la part superior del servei XTECBlocs, apareix un bloc destacat. Fent clic sobre la imatge o sobre els articles, hi podreu accedir ràpidament.

6


4. Notícies: a la part central de la pàgina (columna esquerra), hi ha, també, un espai dedicat a les darreres notícies relacionades amb el portal.

5. Darreres entrades als blocs: aquí apareixen les darreres entrades que s'han fet als blocs que en les seves "Opcions de privadesa" s'han configurat perquè apareguin a les llistes públiques del portal. Si cliqueu sobre el nom del bloc o sobre l'article en concret el sistema us hi portarà ràpidament.

6. Els blocs més actius. Es tracta d'un mòdul situat en la columna de la dreta on es mostren els diferents blocs que tenen un índex d'activitat o de publicació més elevat.

7. Notícies. Aquest mòdul també està situat a la columna de la dreta i us mostra les darreres notícies del portal.

8. Crea el teu bloc! Fent clic sobre aquesta imatge accedireu a la pantalla de creació d'un bloc nou. En el cas que encara no us heu identificat o entrat en el portal, el sistema us demanarà les dades d'accés.

9. Espai de cursos. No es convenient fer servir la XTECBlocs per fer-hi blocs de prova. Des d'aquesta imatge accediu a un espai idèntic a la XTECBlocs, ideal per fer-hi blocs de prova i per aprendre a fer ús dels blocs. 10. Canals de subscripció. Els portal, igual com cada bloc en particular, disposa de dos canals de subscripció, un par als articles i l'altre per als comentaris.

11. Cerca. A la columna de la dreta hi ha un mòdul de cerca. La cerca es realitza sobre el títol o a la descripció que conté cada bloc.

7


12. Els darrers blocs creats. Aquest mòdul ens informa dels darrers blocs que s'han creat, amb la possibilitat de poder-los consultar clicant a sobre del seu nom, que actua com a enllaç.

13. Descriptors. Aquest mòdul també es pot anomenar núvol de descriptors. Aquí es mostren els diversos descriptors amb que els usuaris caracteritzen els seus blocs. El descriptor ve a ser una mena d'etiqueta que informa o descriu la temàtica principal d'un bloc. Podeu posar tants descriptors com vulgueu en els vostres blocs. Com més gran sigui el text del descriptor, vol dir que més blocs hi ha que el contenen. Així en aquest exemple, hi ha més blocs que contenen el descriptor català que els que contenen vídeos. Si feu clic damunt un descriptor, a la columna de l'esquerra el sistema us donarà un llistat de tots els blocs que contenen aquest descriptor determinat.

Cerca de blocs segons el títol i la descripció

Quan la quantitat de blocs existents és alta, pot ser de gran utilitat fer ús d'una eina que us ajudi a cercar-los. La cerca es fa amb els criteris de títol i descripció dels blocs. Podeu cercar blocs des de la finestra de cerca de la columna de la dreta. La cerca és molt simple: només cal posar la paraula sobre la qual voleu fer la cerca i fer clic al botó. El resultat de la cerca us apareixerà a la part central del portal.

Els meus blocs

En la mesura que disposeu de blocs propis o sigueu convidats a blocs d'altres usuaris, tindreu a la vostra disposició la relació de blocs en els quals podeu participar. Des de la llista, podeu accedir directament a la visualització del bloc, o bé, des de la icona que hi ha al final dels títols, al panell d'administració dels blocs. Segons el rol que tingueu definit en els diferents blocs, trobareu diferents icones: Sou administradors del bloc i podeu gestionar-lo completament. Podeu afegir continguts al bloc i potser, fins i tot, editar-ne. Sou subscriptors del bloc i només podeu afegir comentaris als articles i editar el vostre perfil.

En els blocs on sou administradors, si no heu definit els descriptors, us apareixerà un avís com el que es mostra a la imatge. Una vegada hagueu definit els descriptors dels blocs que administreu, aquest avís desapareixerà.

Com pot l'alumnat participar en els meus blocs? Perquè l'alumnat pugui participar en els vostres blocs, cal que disposi d'un compte de correu de l'edu365 que els faci possible accedir al portal.

8


L'alumnat pot sol·licitar un compte d'usuari/ària des de la web de l'edu365: opció Atenció a l'usuari/ària que hi ha a la barra lateral, dins la secció Altres enllaços. És molt recomanable que, prèviament, es llegeixin les condicions d'ús.

Si es fa clic sobre l'opció Atenció a l'usuari/ària, s'arriba al formulari que l'alumnat han d'omplir per sol·licitar el compte de correu. Cal tenir molt present que aquest formulari s'ha d'imprimir i emplenar. Un cop ple, s'ha d'enviar per correu o per fax a l'adreça que figura a dalt mateix del formulari. Passats uns dies, es rep una notificació en què s'indica que el compte ha estat creat i amb els paràmetres d'accés.

Els meus blocs preferits

Els usuaris validats tenen la capacitat de crear-se una llista de blocs preferits des de la qual podran accedir-hi amb facilitat. Per crear una entrada nova a la llista de preferits, heu de fer clic a la icona que hi ha al final dels títols dels blocs a les llistes del portal i també al costat dels títols que hi ha a la secció Darreres entrades als blocs.

Per esborrar una entrada de la llista de preferits, cal fer clic a la icona de preferits.

que hi ha al costat del títol del bloc dins la llista

Els blocs públics i els blocs privats

Els blocs creats des del portal no han d'aparèixer, necessàriament, a les llistes públiques d'aquest portal. Per això, cal distingir entre els blocs públics i els privats. Els bloc públics apareixen a les llistes, poden ser buscats i, a mesura que se'ls va afegint articles, apareixen a la secció de darreres entrades dels blocs. Els blocs privats no apareixen a les llistes del portal, no són buscats per part del cercador i només són accessibles des de la seva URL i des de la zona Els meus blocs. En el moment de crear-se un bloc, es pot decidir si ha de ser públic o privat. Aquesta propietat dels blocs es pot canviar des de l'administració en qualsevol moment.

9


S'aconsella que els blocs siguin públics. Així, tothom es pot beneficiar de les idees i dels continguts generats per altres professors i centres.

El fòrum de XTECBlocs

Els blocs són eines força potents amb moltes possibilitats i funcionalitats. En aquestes ajudes, s'han tractat les funcionalitats principals dels blocs, però han quedat alguns temes per tractar. Si teniu qualsevol dubte sobre la forma de funcionament dels blocs o sobre alguna de les funcionalitats no explicades en aquest sistema de preguntes més freqüents, podeu dirigir-vos als fòrums de la XTEC i fer les preguntes directament dins l'apartat Els blocs de la XTEC.

10


Creació de blocs •

Com es crea un bloc?

Per poder crear un bloc, és imprescindible ser usuari/ària de la XTEC. Des de l'enllaç que conté la imatge següent, i que teniu a la columna de la dreta del portal, podeu crear els vostres blocs.

La creació d'un bloc es pot portar a terme amb dues accions molt simples: 1. La identificació al portal. 2. La tria d'un nom i un títol per al bloc. El nom del bloc forma part de la URL d'accés a aquest, mentre que el títol del bloc és l'encapçalament que es pot llegir una vegada ja hem accedit al bloc. El nom i el títol no tenen per què coincidir. Una vegada fet això, el bloc s'ha creat però convé fer algunes accions més: 1. Escollir els descriptors del bloc. 2. Modificar l'aspecte del bloc. En el moment d'escollir el nom d'un bloc, cal anar amb cura, ja que, posteriorment, aquest nom no es podrà modificar. Cal tenir present, també, que els noms dels blocs han de ser únics dins el portal. El títol del bloc el podreu editar tantes vegades com cregueu oportú.

Atenció: En el moment de crear un bloc, haureu de decidir si és públic o privat. Els blocs públics surten als enllaços del portal i poden ser cercats. Els blocs privats no surten als enllaços del portal i només s'hi pot accedir des de la URL i des de l'apartat Els meus blocs.

Què són els descriptors?

Els descriptors són paraules que podeu associar als blocs. Un bloc pot tenir tants descriptors com es vulgui. Us seran útils per:

• •

Associar blocs d'una mateixa temàtica, àrea curricular, nivell educatiu... Filtrar blocs que tinguin els mateixos descriptors.

A mesura que es creen descriptors nous, es crea el núvol de descriptors, que apareix a la columna de la dreta de la pàgina d'inici. Quan feu clic damunt un descriptor, el sistema cercarà tots aquells blocs que tinguin associats aquest descriptor en concret. Els mostrarà en la columna de l'esquerra i podreu accedir-hi ràpidament, ja que us apareixerà l'enllaç, juntament amb l'identificador del propietari/ària del bloc i junt amb els altres descriptors que hi hagi afegit a cadascun dels blocs, si es dóna el cas.

-

Com es creen els descriptors?

Els descriptors els podeu crear des de l'apartat Opcions de l'administració del bloc.

11


Crear descriptors és molt simple. Només cal escriure els descriptors que voleu associar al bloc a la finestra de text i fer clic al botó Crea el descriptor. Podeu posar tants descriptors com vulgueu. El sistema us suggerirà descriptors d'entre els que ja hagin estat creats en altres blocs o d'entre els que hi ha en una llista de descriptors predefinits.

La importància dels descriptors

És convenient que tots els blocs estiguin relacionats amb un o diversos descriptors. Així, és possible agrupar els blocs segons els àmbits temàtics sobre els quals tracten. Si administreu algun bloc i no li definiu cap descriptor, dins l'apartat Els meus blocs, us mostrarà un avís. Associar descriptors als blocs és senzill i els descriptors d'un bloc es poden modificar tantes vegades com sigui convenient. A mesura que es creen i s'associen descriptors als blocs, es crea un núvol de descriptors.

Com funciona el núvol de descriptors?

El núvol mostra els descriptors que han estat associats als blocs. La mida del text amb què es mostren els descriptors és directament proporcional al nombre de blocs que hi han fet referència. Per tant, si voleu donar més importància a una matèria o àmbit temàtic, podeu associar els vostres blocs a aquesta matèria o àmbit temàtic. Si es fa clic a un dels descriptors, es mostra, a la part esquerra del portal, la llista dels blocs que estan associats a aquell descriptor. En el bloc només es mostren els més utilitzats. L'enllaç Més... dóna accés a la llista completa dels descriptors definits.

Quins criteris puc utilitzar per assignar descriptors als blocs?

A mesura que comenceu a entrar descriptors, el sistema us en recomanarà. Podeu utilitzar algun o alguns dels descriptors recomanats o crear-ne de nous. Us recomanem que seguiu les pautes següents a l'hora de crear o editar els descriptors d'un bloc:

Abans d'escriure un descriptor nou, mireu-vos si existeixen alguns descriptors similars. En aquest cas, és millor que feu servir el descriptor que ja existeix, ja que, com més blocs hi hagi amb el mateix descriptor, millor.

No feu ús de descriptors de l'estil poesia catalana, ja que el resultat serà poesiacatalana, la qual cosa és poc útil i no us ajudarà a agrupar o a cercar el llibre. És molt millor crear dos descriptors diferents per a cadascuna de les paraules. Així, aconseguireu associar al bloc els descriptors poesia i català, amb la qual cosa el podreu buscar amb qualsevol dels dos termes i, a més, feu més gran la suma d'aquests descriptors.

12


Esborrar els blocs •

Qui pot esborrar blocs?

Els blocs només poden ser esborrats pels seus propietaris. Quan un usuari/ària crea un bloc, automàticament n'esdevé el propietari/ària i l'administrador/a. Té llibertat total de gestió i d'administració sobre el bloc i, per tant, té la facultat d'eliminar-lo quan cregui convenient. En aquest punt, cal fer una reflexió sobre els usuaris als quals convideu a participar en els vostres blocs: no és recomanable que els assigneu el rol d'administrador/a, ja que llavors poden agafar el control dels vostres blocs, fer-hi canvis importants i, fins i tot, esborrar-los.

Quin procés s'ha de seguir per esborrar un bloc?

Per esborrar un bloc, heu d'anar a la part superior esquerra de la pantalla d'administració i seleccionar el bloc que voleu eliminar. Fixeu-vos que, des d'aquesta opció, es pot accedir al bloc que voleu administrar o gestionar, en el cas que en tingueu més d'un:

Una vegada hagueu escollit el bloc que voleu esborrar, heu de fer clic a l'opció del menú Elimina el bloc.

Una vegada aquí, cal llegir atentament les indicacions.

Una vegada s'ha esborrat un bloc, es possible tornar-lo a recuperar?

Quan decidiu esborrar un bloc, aquest queda en un dipòsit des d'on l'administrador/a del portal procedeix a esborrar-lo finalment. Una vegada s'ha portat a terme aquesta acció, el bloc no es pot recuperar. Quan vulgueu esborrar un bloc, heu de ser molt conscients que el procés és irreversible i que, una vegada completat, no es pot recuperar el bloc de nou. Tingueu-ho molt present!

13


Entrada de continguts nous •

Què són els articles i les pàgines?

Els articles són les diferents entrades que feu en el bloc i que estan lligades a la data en la qual s'ha portat a terme l'entrada. Els articles apareixen publicats a la pantalla principal del bloc ordenats cronològicament, de manera que el darrer article apareix en la primera posició. Les pàgines són similars als articles, tret que funcionen fora de la cronologia normal del bloc. Podeu utilitzar les pàgines per organitzar i escriure-hi qualsevol contingut. Normalment, les pàgines es col·loquen en el menú superior i/o lateral del bloc, mentre que els articles es mostren a la columna central, a la part superior, els més recents i, a mesura que aneu baixant, els més antics.

Com puc crear un article o una pàgina nova?

Podeu crear articles o pàgines noves en els blocs si en sou l'administrador/a o si l'administrador/a del bloc us ha autoritzat la capacitat de portar a terme aquesta acció. Podeu entrar articles i pàgines des de l'opció Escriu de l'apartat d'administració del bloc.

Aquí podeu escollir què voleu escriure: un article o una pàgina. En el moment d'escriure un article o una pàgina, heu de posar-hi un títol. Un editor d'HTML us ajudarà a donar format al text de l'article o la pàgina.

14


Aquest és, també, un bon moment per associar l'article a una categoria i definir els paràmetres de discussió. Els paràmetres possibles de discussió són: Permet els comentaris i Permet "pings". Si marqueu la primera opció, els lectors del bloc podran enviar comentaris a l'article o a la pàgina. Si marqueu la segona opció, serà possible fer ús dels pings. També cal diferenciar entre Desa i Publica. Desa s'utilitza quan una pàgina o article encara no està acabat completament o el volem publicar més endavant, llavors, es guarda com un esborrany. Publica és per als casos en què la pàgina o l'article s'han acabat i es vol publicar en el bloc. Quan editeu un article o pàgina, us apareixerà un petit editor amb un seguit d'icones i funcions: Permet fer el text en negreta, cursiva, subratllat o ratllar-lo. Per fer llistes de termes, numerades o no, i per augmentar o disminuir el sagnat del text. Per controlar l'alineació del text. Per crear enllaços a altres llocs web, o per a eliminar-ne altres de fets amb anterioritat. L'àncora serveix per crear enllaços dins el mateix article, en el cas que sigui molt llarg i es vulgui navegar per l'interior. Divideix el text en una etiqueta de Vegeu l'article complet. Per determinar l'idioma del corrector ortogràfic. Per inserir emoticones i/o imatges dins l'article o pàgina. Insereix un recurs de Flash. Insereix un recurs de vídeo o so. Per canviar el tipus de lletra i el color. Amb la goma s'esborra el format que li heu donat a un fragment de text, amb la brotxa s'esborra el codi que pugui contenir un fragment determinat. Per inserir símbols dins el text. Per retallar, copiar o enganxar text. També hi ha l'opció d'enganxar-ho com a text sense format i d'enganxar-ho des d'un fitxer de Word. Per desfer i refer canvis. Per mostrar o ocultar els caràcters especials que hi ha al text. Per imprimir el contingut de l'article o pàgina. Per veure l'editor a pantalla completa. Per inserir una taula. Les icones detallades més amunt són visibles quan hi ha la pestanya Visual activada. Si activeu la pestanya Codi, les icones deixen de veure's i llavors l'edició es fa utilitzant codi HTML.

Quina és la mida màxima dels fitxers que puc pujar al servidor?

La mida màxima dels fitxers que es poden pujar al servidor és de 1000 Kb. Aquest paràmetre no es pot modificar.

Quin espai de disc tinc disponible per bloc per pujar fitxers al servidor?

Cada bloc disposa d'un espai total de 20 Mb. Cal tenir cura de no pujar fitxers massa voluminosos al bloc, ja que si no fem atenció, l'espai assignat pot esgotar-se ràpidament. Algunes precauciones que podem fer per utilitzar bé l'espai assignat són:

15


• •

Reduir la mida de les imatges que s'insereixin en els articles. Utilitzar algun servei d'FTP per emmagatzemar fitxers voluminosos i llavors enllaçar-los mitjançant la seva URL. Una possibilitat és utilitzar l'espai web amb què la XTEC dota els docents.

Pujada de fitxers al servidor

Podeu pujar fitxers al servidor des de l'opció Escriu del tauler d'administració del bloc.

Aquí trobareu l'opció Desa al servidor, que us permetrà pujar fitxers al servidor. Per fer-ho, heu de seleccionar el fitxer que voleu pujar al servidor des del botó Navega..., escriure un títol i una descripció per al fitxer i fer clic al botó Desa al servidor.

Atenció: La mida màxima dels fitxers que es poden pujar al servidor és de 1000 Kb. La relació de fitxers pujats al servidor la podeu trobar des de l'opció Navega per tots.

Les diferents parts d'un bloc

Els blocs es caracteritzen pel fet que els seus continguts estan ordenats seguint una cronologia inversa: els més nous són els que apareixen més amunt. A part d'aquest ordre cronològic, els continguts es poden anar classificant en categories. Aquest doble sistema de classificació fa que la informació sigui fàcil de localitzar i de consultar. Els elements que componen un bloc poden variar segons quina sigui la plantilla utilitzada i segons quins siguin els elements (widgets) que hi incorporem. Bàsicament, però, els elements més comuns que ens podem trobar són:

16


A la capçalera, apareix el nom del bloc. Segons l'entorn visual, hi pot haver una imatge. Normalment, aquesta part és activa i us portarà directament a la pàgina inicial del bloc. Sota la capçalera i abans del primer article, depenent de la plantilla, hi pot haver un menú horitzontal per accedir a les pàgines estàtiques (en aquest exemple no hi és). El menú lateral acostuma a estar a la dreta (com en aquest exemple), encara que hi ha entorns visuals que el tenen a l'esquerra i, fins i tot, distribuït entre els dos costats. Les parts principals dependran dels widgets que hi poseu, però els principals són els que apareixen a l'exemple. A la columna central (en aquest cas, l'esquerra), que s'identifica per tenir una amplada més gran, hi van apareixent els diferents articles que afegiu al vostre bloc.

Una vegada he pujat un fitxer al servidor, com es pot saber quin és l'URL d'aquests fitxers?

En tot moment, podeu conèixer l'adreça URL d'un fitxer que hagueu pujat al servidor des de l'opció Gestiona > Fitxers desats al servidor del menú d'administració del bloc.

17


Aquí us apareixeran tots els fitxers que conté el vostre bloc. Només cal clicar sobre aquell que us interessa per visualitzar l'URL:

Conèixer l'URL us pot ser d'utilitat en el cas que vulgueu accedir al fitxer directament o fer-hi un enllaç.

Inserció de continguts en format MP3, MP4, RM... als articles o a les pàgines

L'editor que porta incorporat el sistema d'XTECBlocs també permet integrar arxius de so i de vídeo dins els articles o pàgines. Els formats permesos són: MP3, RM, FLV, MOV, MP4, M4V, M4A, M4B, 3GP, WMV, AVI o ASF. Per afegir un fitxer d'aquest tipus dins un article o pàgina, teniu dues possibilitats:

• • •

Pujar el fitxer de so o de vídeo al bloc i, una vegada pujat, afegir-lo o col·locar-lo dins l'article o pàgina que esteu redactant. Aquesta opció no és massa aconsellable ja que consumireu una gran part de l'espai que teniu assignat per al bloc i de seguida l'esgotareu. És millor fer-ho segons aquesta segona opció. Pujar el fitxer en un espai web que ofereixi allotjament, per exemple, els comptes personals d'usuari d'XTEC i, una vegada el teniu pujat, copiar l'URL on es troba. Pujar el fitxer a l'espai de vídeo i audio de la XTEC que ofereix allotjament per a arxius d'aquest tipus. Aquest espai pots ser de centre o personal pels usuaris XTEC. Una vegada pujat el fitxer s'ha de copiar la URL del lloc on es troba. La URL serà del tipus http://video.xtec.cat/centres/nom_usuari_xtec/nom_fitxer.mp3, per a fitxers de tipus mp3 i http://video.xtec.cat:8080/ramgen/nom_usuari_xtec/nom_fitxer.rm per a fitxers de Real Media (on nom_usuari_xtec coincideix amb l'adreça de correu de la XTEC i nom de l'arxiu és el nom del fitxer mp3 o rm). Si es tracta d'un usuari/ària personal substituïu la paraula centres per users.

Per integrar aquests tipus de fitxers, cal prémer la icona

de l'editor. Aquí us apareixerà una finestra on haureu d'escriure l'URL del fitxer:

Una vegada el sistema detecti l'adreça crearà un enllaç al fitxer i li associarà un reproductor. En l'entorn d'edició de l'article o pàgina, veureu una cosa similar a: Download Link Una vegada publiqueu l'article o pàgina, us apareixerà aquesta icona:

: fent clic sobre el signe +, s'obrirà un reproductor semblant a aquest:

Per a un fitxer MP4, el procés seria similar: Per a un fitxer FLV, veuríeu això:

Jeff King on 911 Demolition Per un fitxer MOV:

18


73p comet flyby Per a un fitxer de Google Vídeo:

View Google Full Screen

Com puc entrar un àudio des de ODEO?

ODEO és una web des la qual podeu enllaçar registres sonors. Si al vostre bloc voleu afegir un so des d'aquest portal, heu de seleccionar-lo i fer clic a l'enllaç Embeddable Player.

Se us obrirà una pàgina amb els reproductors disponibles. Seleccioneu el text del reproductor que més us agradi i copieu-lo a la memòria del vostre ordinador (Control + C).

A l'article nou, cliqueu a la pestanya de codi i enganxeu-hi el text que heu copiat abans (Control + V).

19


Inserció de vídeos de l'EDU3 i, en general, de vídeos Real Media

Als articles o a les pàgines dels blocs, hi podeu inserir vídeos en format Real Media que estiguin pujats a un servidor d'Internet. Per poder-ho fer, només us cal conèixer l'URL del vídeo. Tots els vídeos de l'EDU3 tenen el format de Real Media, i, per tant, els podeu inserir a les entrades dels blocs. Abans, però, us cal conèixer l'URL exacte del vídeo, que no és el mateix que apareix a la finestra de navegació. Per conèixer l'URL del vídeo, seguiu el procediment següent: 1. Selecció del vídeo que es vol inserir al bloc Entreu a l'EDU3 i seleccioneu el vídeo que voleu inserir en el vostre bloc.

20


2. Cerca i còpia de l'URL del vídeo Valideu-vos en el portal de l'EDU3 i busqueu la finestra on està escrita l'URL del vídeo.

Seleccioneu aquest text i copieu-lo a la memòria de l'ordinador. Podeu copiar el text des de l'opció Copia que us sortirà en fer clic al botó dret del ratolí. Sense necessitat de validar-vos també podeu conèixer la URL del vídeo des del codi per embedir.

Dins del codi per embedir busqueu un text de l'estil següent: http://video.xtec.cat:8080/ramgen/edu3tv/video/tvc/atrapasons/001_730141.rm El text que necessiteu començarà exactament igual que aquest, acabarà per .rm, però, a partir del text /vídeo/tvc/, canviarà. Podeu ajudar-vos de les eines de cerca que incorporen els navegadors. Seleccioneu aquest text i copieu-lo a la memòria de l'ordinador.

3. Inserció del vídeo al bloc Fins aquí heu fet el més complicat. Ara ve la part més fàcil. Entreu a l'administració del bloc i comenceu a escriure-hi un article o pàgina nova.

Feu clic al botó de l'editor de la imatge.

Se us obrirà una finestra on heu d'escriure l'URL del vídeo que voleu inserir al vostre article o a la vostra pàgina.

Una vegada hagueu inserit un vídeo a l'editor, veureu un text de l'estil següent:

[kml_rm movie="url" width="352" height="288" wmode="transparent" /] Publiqueu l'article o la pàgina nova i el vídeo haurà quedat inserit al bloc.

21


Per publicar qualsevol altra vídeo al servidor de vídeos de la XTEC, les passes a seguir són molt similars. Pugeu el vídeo al servidor de vídeo i àudio de la XTEC (podeu demanar accés a aquest servidor des de la URL http://www.xtec.cat/video/vixtec/form_alta.htm) i segui les instruccions esmentades anteriorment. En aquest cal l'adreça haurà de ser de l'estil: http://video.xtec.cat:8080/ramgen/nom_usuari/nom_fitxer.rm on, el nom_usuari és l'identificador de correu de la XTEC i nom_fitxer és el nom de l'arxiu rm que voleu publicar.

Inserció de vídeos externs als blocs

Directament des de l'editor, podeu inserir vídeos externs procedents de YouTube, Google Vídeo, iFilm, Revver, Metacafe, MySpace o GoEar en els vostres articles o pàgines dels blocs. Per poder inserir vídeos des de les fonts comentades, cal conèixer els seus URL i fer clic al botó de l'editor de la imatge.

Se us obrirà una finestra on heu d'escriure l'URL del vídeo que voleu inserir en el vostre article o pàgina.

Una vegada hagueu inserit un vídeo a l'editor, veureu un text de l'estil:

[kml_flashembed movie="url" width="425" height="350" wmode="transparent" /] Per exemple, per inserir un vídeo del YouTube, podeu seguir el procediment que es descriu tot seguit. Aneu a la web de YouTube i busqueu el vídeo que voleu inserir en el vostre article o pàgina. A la dreta de la pantalla, apareixeran diverses opcions:

Observeu que apareix una adreça HTML a l’opció URL: http://www.youtube.com/watch?v=nbWKtz6svpg Aquesta és l'adreça que heu de copiar a la finestra. Atenció: Aquest URL pot no ser la mateixa que s'obté des de la finestra del navegador: Adreça copiada des de la finestra que es mostra a la imatge: http://youtube.com/watch?v=nbWKtz6svpg Adreça copiada des de la finestra del navegador: http://youtube.com/watch?v=nbWKtz6svpg&feature=bz301 La segona adreça no funcionaria i observeu que l'única diferència és: &feature=bz301. Així, aconseguireu que l'article tingui un vídeo incrustat i es pugui reproduir, com en aquest exemple:

Inserció d'animacions Flash

Directament des de l'editor, podeu inserir animacions Flash en els vostres articles o pàgines dels blocs. Cal que aquestes animacions estiguin prèviament pujades a un servidor d'Internet i cal, també, conèixer l'URL exacte.

Se us obrirà una finestra on heu d'escriure l'URL de l'animació Flash que voleu inserir en el vostre article o pàgina.

22


Una vegada hagueu inserit un vídeo a l'editor, hi veureu un text de l'estil:

[kml_flashembed movie="http://elmeuservidor/lamevaanimacio.swf" width="34" height="23"/] En aquest exemple, s'ha inserit un fitxer Flash que està situat a l'URL http://www.xtec.cat/~atallada/retall.swf. Aquesta adreça és la que cal escriure a la primera finestra que es mostra en prémer la icona d'inserció de fitxer Flash. Després de prémer D'acord, us apareixeran dos finestres més on es demanarà que definiu l'amplada i l'alçada en píxels de la finestra on es reproduirà el fitxer Flash. D'aquesta manera, es genera el codi que heu vist a dalt. Tot seguit, es pot observar un exemple d'allò que aconseguireu:

Inserció d'àlbums de fotos del BubbleShare BubbleShare (http://www.bubbleshare.com) és un servei web que permet crear petits àlbums fotogràfics. Qualsevol àlbum que estigui a BubbleShare pot ser integrat dins un article del bloc d'una forma molt senzilla.

Bàsicament, heu de visitar BubbleShare (http://www.bubbleshare.com) i localitzar la presentació fotogràfica que us interessi (si us cal, podeu crear-vos un compte per poder fer presentacions noves). Quan localitzeu un àlbum en concret, veureu que el sistema us aporta diverses línies de codi perquè ho pugueu integrar en altres entorns.

En aquest cas, us interessa conèixer el número que identifica l'àlbum (en aquest exemple, el 93559). Així que, quan escrigueu l'article per inserir l'àlbum en qüestió, només caldrà escriure:

[bubbleshare xxxxxxx], per exemple, [bubbleshare 93559] xxxxxxx correspon a la sèrie numèrica que identifica l'àlbum. Així aconseguireu tenir integrada una col·lecció fotogràfica dins un article o pàgina, com en aquest exemple: This album is powered by BubbleShare - Share your baby pictures

Com puc inserir un àlbum de SlideShare? SlideShare és un servei web que permet desar i compartir presentacions. Les presentacions afegides estan disponibles per a tots els usuaris, incloent els visitants. En el cas que vulgueu pujar-n'hi per compartir-les amb la resta de la comunitat, us caldrà crear un compte d'usuari.

Els articles que escriviu en el vostre bloc poden contenir àlbums de SlideShare. Per fer-ho, seleccioneu l'àlbum que voleu inserir, copieu el text que hi ha a la caixa Embed (wordpress.com) i copieu el contingut a l'article.

23


Quan publiqueu l'article en qüestió, us apareixerà incrustada la presentació que heu escollit i es podrà anar visualitzant al ritme que desitgi el lector de l'article, com en aquest exemple:

Com es pot reduir la mida de les imatges? Quan pugeu imatges (i altres fitxers) al bloc, heu de tenir molt de compte amb la mida que ocupen, ja que, amb poques imatges, podeu consumir tot l'espai que teniu assignat per al bloc. Aquest detall és molt important i cal parar molta atenció! Si pengeu imatges fetes amb una càmera fotogràfica sense tractar-les prèviament, és fàcil que cada imatge ocupi entre 3 i 5 MB i, per tant, es faci necessari un tractament previ abans d'afegirles als articles o pàgines del bloc. Hi ha diverses eines per poder fer aquest tasca. Us recomanem utilitzar el GIMP, ja que es tracta de programari lliure i, per tant, us el podeu descarregar i instal·lar de la xarxa amb llibertat total. Alguns dels llocs d'on podeu obtenir-lo són el DVDWeb (a l'apartat d'eines) i a la web de Softcatalà. Si us cal una mica d'orientació per fer-lo servir, no us preocupeu, a la xarxa hi ha diversos tutorials i, fins i tot, el mateix Departament d'Educació ha elaborat materials per a cursos telemàtics on s'explica com es pot fer aquesta reducció de mida de les imatges (entre altres coses). Segurament, les explicacions que hi ha al curs d'Eines bàsiques multimèdia (TC01) i a Introducció al programari Lliure (D34), en tindreu suficient. Per fer-vos una idea orientativa, amb 400 o 500 píxels d'amplada n'hi ha prou per veure una imatge amb suficient claredat. També, de forma alternativa, hi ha la possibilitat de posar la imatge en un altre espai web (fora del bloc, com pot ser Picasaweb o Flickr, entre d'altres) i, mitjançant l'URL, inserir-les dins l'article o la pàgina.

Per a què serveixen les categories?

Tots el articles dels blocs poden estar sota una o més categories. Això ajuda a tenir els articles agrupats amb altres articles de contingut similar i, per tant, és un mecanisme d'ajuda perquè tant vosaltres com els visitants del bloc puguin trobar la informació que hi ha de forma més senzilla. Quan escriviu un article nou, teniu l'opció de classificar-lo en una o més de les categories que té el bloc. Però l'administració de les categories es fa des de:

És aquí on s'editen, es creen, s'eliminen... les categories. Si us cal, és interessant conèixer la possibilitat que ofereix l'aplicació per crear categories dins una categoria més genèrica:

24


Què és la llista de blocs?

La llista de blocs és una llista d'enllaços als llocs que visiteu més sovint i que compartiu, així, des del vostre bloc. També s'anomena blogroll, en el cas que tots els enllaços afegits siguin a altres blocs.

Com puc afegir entrades a la llista de blocs?

Podeu afegir un enllaç nou a la llista d'enllaços des de l'opció Afegeix enllaç. Ompliu els tres camps que fan referència a l'enllaç nou: Nom, Adreça i Descripció. En l'exemple que segueix, s'omple per a un enllaç a la pàgina web de la XTEC:

Quan afegiu un enllaç nou, es pot observar a la part dreta de la pantalla que hi ha la possibilitat de classificar-lo dins una categoria determinada, i que, a més, es poden fer tantes categories d'enllaços com pugueu necessitar. També cal saber que un enllaç es pot classificar a dins de diverses categories a la vegada. Cal tenir en compte que com més categoritzada estigui la informació del vostre bloc, més fàcil serà localitzar-la.

En el cas que vulgueu afegir molts enllaços de cop, hi ha l'opció de fer una importació massiva fent ús d'un fitxer en format OPML. Encara que no és una operació massa habitual, cal conèixer que existeix la possibilitat de fer-ho:

25


Edició i organització dels continguts •

Què són les categories?

Les categories són les etiquetes o els rètols amb què s’agrupen tots els articles que tenen atributs o tracten temàtiques comunes. Per organitzar els diferents articles que aneu escrivint en el bloc, és molt interessant classificar-los dins una o més categories. Això us serà de molta utilitat quan el busqueu i quan vulgueu buscar altres articles relacionats amb aquest. També serà de molta utilitat per als visitants del bloc, ja que així podran localitzar articles relacionats per una temàtica concreta de forma ràpida i còmoda. Les diferents categories que conté el bloc apareixen a la barra lateral d’aquest bloc. Segons l’entorn visual que esteu utilitzant, es podran col·locar més amunt o més avall del menú.

En el moment d’escriure un article nou, veureu, a la part dreta de l’editor, les categories que teniu disponibles per classificar la informació introduïda. Un article es pot classificar en tantes categories com cregueu convenients, només cal que les categories estiguin creades prèviament.

Com puc crear categories?

Les categories es gestionen a:

On, si cal, les podeu eliminar. En aquest cas, tots els articles que estiguin classificats en una categoria que vulgueu eliminar es classificaran de forma automàtica sota la categoria General. És en aquest lloc on es creen les categories noves:

26


Com puc organitzar els continguts dels meus blocs?

Els continguts del bloc es poden classificar segons si són articles o pàgines.

La diferència més important és que els articles es van gestionant de forma mecànica, a mesura que n’afegiu de nous es van desplaçant i emmagatzemant els més vells. Amb les pàgines no passa el mateix. Les pàgines són una mena d’articles estàtics que sempre es troben a disposició. Quan creeu una pàgina, sempre hi podeu accedir des del menú lateral (si teniu el widget de pàgines activat en el menú lateral) i també en moltes ocasions des del menú horitzontal superior del bloc. A la vegada, els articles es poden anar classificant en categories, segons el contingut o la temàtica de referència. En editar l’article, al menú de la dreta, teniu les categories disponibles:

Les pàgines també es poden ordenar. Quan creeu una pàgina nova, o en modifiqueu alguna ja creada, podeu classificar-la com una part d’una altra pàgina més general o important. A la part dreta del menú d’edició de la pàgina, trobareu el mòdul per estructurar les pàgines:

Qui pot editar els continguts dels meus blocs?

L’edició de continguts dins el bloc està ordenada segons uns perfils d’usuari. Això vol dir que, encara que estigueu donats d’alta en un bloc, segons els permisos que us hagin concedit, podreu fer unes accions o unes altres. Aquests permisos segueixen una certa jerarquia:

• • • •

Administrador/a: disposa de tots els permisos d'administració. Té control total sobre el bloc. Editor/a: publica i gestiona tots els articles, tant els propis com els aliens. Autor/a: publica i gestiona els seus propis articles. No pot fer cap acció sobre els articles que hagin afegit la resta de participants o autors. Col·laborador/a: escriu i edita els seus articles però no pot publicar-los. Cal que algú amb drets d'editor/a, com a mínim, li doni el vistiplau als articles que ha escrit i, per tant, siguin publicats.

27


Subscriptor/a: escriu comentaris, rep missatges amb novetats, etc. No pot escriure cap article.

Consell: quan creeu el vostre bloc, se us assignarà de forma automàtica el perfil d’administrador/a. En el cas que tingueu altres companys interessats a intervenir-hi i posar-hi contingut de forma col·laborativa, assigneu-los-hi, com a màxim, el perfil d’editor/a. Així us assegureu que el vostre bloc està sempre sota el vostre control.

Com puc editar els continguts dels articles i les pàgines?

Per introduir contingut al bloc, teniu dues possibilitats: escriure un article o escriure una pàgina. Mentre que els articles es van ordenant de forma automàtica d’acord amb la seva data de creació (de més nous a més antics), les pàgines són continguts estàtics que s’ordenen a banda dels articles i apareixen al menú superior del bloc o al menú lateral. Per crear un nou article o pàgina:

En el cas que vulguem corregir, ampliar o modificar algun article o pàgina creats amb anterioritat, llavors cal anar a l’opció Gestiona:

Aquí es poden cercar els diferents articles que vulgueu modificar o editar de nou i, fins i tot, es poden eliminar, si cal. Per localitzar-los, hi ha diverses opcions: mes de publicació, títol o paraula clau, per categories:

Edició de la llista de blocs

Dins Llista de blocs > Gestiona la llista de blocs, podeu afegir enllaços als blocs o pàgines web que us resultin més interessants tenir a l’abast. Des d’aquesta opció, podeu gestionar els enllaços que es veuran a la llista de blocs (blogroll) o enllaços. I podeu editar-los de nou, fer-los visibles o ocultar-los i, fins i tot, eliminar-los.

Per afegir-ne de nous, us cal escollir l’opció:

Aquí caldrà que ompliu els camps Nom, Adreça i Descripció. En aquest cas, esteu creant un enllaç a la pàgina web de la XTEC:

28


En el moment de crear un enllaç nou, us heu de fixar que, a la columna de la dreta, hi ha diverses opcions per organitzar els enllaços. Les més interessants són aquestes:

• •

Categories: s'utilitza per classificar els enllaços en categories diferents, segons el vostre parer o criteri. Aquestes categories es poden crear al vostre gust i necessitat. Fixeu-vos, més amunt, que l'enllaç a la XTEC està dins una categoria anomenada Educació. Destí: aquí es marca on s'obrirà l'enllaç. L'opció _blanck indica que s'obrirà en una finestra nova del navegador i que es mantindrà oberta la finestra inicial del bloc. L'opció _top indica que s'obrirà la pàgina a la mateixa finestra però eliminant els marc que pugui tenir l'actual. L'opció cap indica que s'obrirà l'enllaç sobre la finestra actual i dins el marc que estigui actiu en aquell moment. Visible: amb aquesta opció, podeu fer que un enllaç sigui visible o no des de la barra lateral del bloc. Tot i tenirlo afegit dins la col·lecció d'enllaços, el podeu ocultar quan sigui convenient.

29


Enviament i gestió dels comentaris i dels pings dels blocs •

Qui pot enviar comentaris als articles o a les pàgines dels meus blocs?

Els comentaris que s’envien al bloc tenen diversos mecanismes de control. Per una part, a Opcions > General, podeu imposar que els usuaris s'hagin de registrar i identificar-se si desitgen escriure algun comentari.

Per l’altra banda, a Opcions > Discussió, podeu trobar alguns altres mecanismes de control sobre els comentaris que es puguin escriure al vostre bloc.

Les opcions més destacades són aquestes: possibilitat de rebre correus d’avís quan algú us enviï un comentari i una certa automatització del procés de publicació, segons quines siguin les vostres preferències.

Com s'envia un comentari?

A la part inferior de cada article que compon un bloc, podeu veure un enllaç als comentaris que han afegit els usuaris. Aquest text és actiu i, si hi feu clic, us enllaça directament a la pàgina de creació de comentaris.

30


Els comentaris no es publiquen directament en el bloc. Hi ha una sèrie de mecanismes de control que permeten fer un filtratge previ per part de l’administrador/a. Sempre està en mans de l’administrador/a decidir, configurar o personalitzar les opcions de publicació dels comentaris. La forma bàsica de control sobre els comentaris és que hagin de ser aprovats pel mateix administrador/a perquè es mostrin a la pantalla i formin part, així, de l’article en qüestió. Per evitar el contingut brossa (hi ha ordinadors que, de forma automàtica, van enviant continguts als llocs web que localitzen), el sistema s’assegura que és una persona qui està introduint informació. Per fer-ho, mostra una paraula en pantalla, que heu d’introduir de nou en el rectangle de la seva esquerra. A la part inferior, hi ha un espai per introduir el text del comentari. Podeu introduir el text pla sense problema. En el cas que vulgueu fer negreta, cursiva... cal utilitzar les etiquetes (marques) específiques del llenguatge HTML. En el cas que ja estigueu registrats i identificats dins un bloc, si voleu deixar un comentari, la pantalla és lleugerament diferent. En aquest cas, el sistema us reconeix (ja que us identifiqueu al principi, en entrar al bloc) i la pantalla que observareu serà d’aquest estil:

Per finalitzar el procés d'enviament d'un comentari, cal clicar sobre el botó Envia el comentari. A partir d'aquí, el comentari ja s'ha guardat i ara li pertocarà a l'administrador/a o a un editor/a gestionar-ne la publicació. Els comentaris enviats per autors, col·laboradors i subscriptors han de ser aprovats per un administrador/a o un editor/a, ja que aquests, quan accedeixen a l'entorn d'administració del bloc, tenen assignats aquests privilegis. Important: Les diverses notícies que apareixen al portal XTECBlocs també admeten comentaris. Sou convidats a intervenir-hi, enriquir el diàleg i fer comunitat.

Com puc saber si el bloc o els blocs que administro tenen comentaris nous?

La moderació del comentari és una característica que permet que el propietari/ària i l’autor/a del bloc supervisin i controlin els comentaris dels diversos articles. Us deixa moderar o suprimir comentaris no desitjats. Per saber si teniu comentaris nous, només heu de fixar-vos a la dreta de l’opció de Pendents de revisió. Entre parèntesis teniu la quantitat de missatges sense revisar.

A més, el sistema us enviarà un correu electrònic cada cop que algú deixi un comentari en el vostre bloc, si vosaltres així ho desitgeu. Aquesta opció es controla des del menú d’administració a Opcions > Discussió:

31


L’adreça de correu on es rebrà el missatge de notificació dels comentaris deixats és la que apareix a:

En cas que ho considereu necessari aquesta adreça es pot modificar.

Com puc aprovar i gestionar els comentaris?

Com a administradors del vostre bloc, podeu aprovar o rebutjar els comentaris que es fan en els vostres articles.

A dintre del menú Comentaris, a la barra horitzontal, hi ha l’opció Comentaris. Aquí se us dóna una llista cronològica dels últims comentaris. A l’opció Pendents de revisió, teniu la possibilitat de moderar els comentaris fets. Al costat d’aquesta opció, i entre parèntesis, teniu la quantitat de comentaris no revisats.

A dintre de l’opció, apareixen tots el comentaris no moderats en una llista. A la part de sota de cadascun dels comentaris, teniu les accions següents:

• • • • • • •

Edita: canvia el text del comentari Elimina: esborra el comentari Mostra l'article: mostra l'article amb tots els seus comentaris Aprova: aprova el comentari Contingut brossa: classifica el comentari com a brossa Elimina: esborra el comentari Ajorna la decisió: fer-ho més tard

Què és un pingback?

El control dels pings o pingbacks es du a terme des del menú Opcions, pestanya Discussió.

En aquesta pantalla, es poden fer alguns ajustaments sobre el funcionament del vostre bloc. Un d’aquests ajustaments són els que corresponen als pingbacks.

32


El pingback és un mètode per què els administradors d’un bloc puguin rebre una notificació quan algú altre enllaci amb algun dels seus documents o articles. L’enviament i la recepció d’aquesta informació es fa de forma transparent per a l’usuari/ària. Aquest mecanisme permet als autors no perdre de vista aquells que els estan enllaçant. Per exemple: Enric escriu articles molt interessants en el seu bloc. Anna llegeix el bloc d'Enric de forma regular i de tant escriu articles en el seu bloc propi (en el d'Anna) on comenta i fa referències en forma d’enllaços als articles originals que ha escrit Enric. Fent ús dels pingbacks, el bloc d'Anna pot notificar directament al bloc d'Enric que el seu article ha estat enllaçat i, d’aquesta manera, la informació també es pot incloure dins el bloc d'Enric, que, d’altra manera, li passaria inadvertida.

33


L’entorn visual o aparença dels blocs •

Què és un entorn visual o aparença?

L’aparença visual són un conjunt d’arxius que defineixen l’aspecte i el comportament visual del bloc. Acostumen a integrar part de codi PHP que genera els documents HTML acompanyat d’uns fulls d’estils que defineixen. Aquesta separació del contingut i del disseny deixa modificar l’aspecte visual del bloc amb molt poc esforç i sense que afecti el contingut del bloc. Això permet, finalment, la disponibilitat de diferents aparences visuals. L’aparença que teniu assignada al vostre bloc es pot saber ràpidament:

Com puc modificar l'entorn visual o aparença d'un bloc?

A dintre del panell d’administració, hi ha l’opció Presentació on, si seleccioneu Aparences, podeu veure l’aparença actual del vostre bloc i totes les altres aparences que hi ha disponibles.

Per seleccionar un altra aparença, només heu de fer clic a la imatge del l’aparença que més us agradi i automàticament canviarà. Cal comentar que les opcions que hi ha disponibles a la dreta d'Aparences poden canviar segons quina sigui la plantilla o aparença que escolliu. Cada entorn visual porta, de forma implícita, un conjunt d’opcions associades que poden coincidir o no amb altres entorns visuals.

Quines característiques tenen o poden tenir els entorns visuals dels blocs?

Els diferents entorns visuals es caracteritzen per tenir unes opcions de configuració que, tot i dependre de cada cas en concret, acostumen a ser bastant comunes a tots ells. Amb tot, cal tenir present que cada un d'ells té la seva pròpia particularitat.

34


Els elements comuns i les diferents opcions de personalització de cada entorn visual es poden observar a la dreta de l’opció Aparences. En la imatge superior, es veuen les dues més habituals:

• •

Widgets: són petites aplicacions o programes que s'executen dins el mateix entorn del bloc i que tenen per objectiu facilitar l'accés a funcions d'ús habitual i proveir d'informació visual. Opcions de color del tema: en aquest apartat, podeu personalitzar, en certa mesura, l'aspecte visual que tindrà el vostre bloc.

Cal dir que hi ha temes que poden tenir més opcions de personalització i també n'hi ha que únicament tenen widgets per afegir.

Llista d'Entorns Visuals disponibles Theme Name

Image

Version

Description

Widget

Author

Almost Spring

1.0

Light and simple spring cleaning.s

Becca Wei

Digg 3 Columns

1.0

Like Digg, surprisingly.

Small Potato

Flex

1.0

A flexible, customisable theme

Phu Ly

Light

1.0

Keeping it web2, man.

Stephen Reinhardt

Header Colors Liquid

35


Theme Name

Image

Version

Description

Widget

Author

Simpla

1.01

A clean, minimalist theme.

Phu Ly

Gentle Calm

1.0

Liquid serenity, or so it says here.

Phu Ly

GlossyBlue

1.2

It's glossy, it's blue... need you know any more?

Nick

Mandigo

1.7.1

Elegant and available in seven color schemes.

t0m

Newsportal

1.0

Jolly 3 column swishness.

Kaushal

Header Colors Liquid

NO/YES

36


Theme Name

Image

Version

Description

Widget

Author

Quadruple Blue

1.0

A cracking little four column number.

Small Potato

White as Milk

1.0

White, milky and pleasingly aligned.

Azeem Azeez

anarchy

1.1

Join the underground.

Alexandre Quessy

XTEC

0.1

Altament configurable. Permet triar la imatge de la capรงalera i el full d'estils que s'ha d'utilitzar.

XTEC

Andreas09

2.1

Highly customisable three column goodness.

Andreas Viklund and Ainslie Johnson

Header Colors Liquid

37


Theme Name

Image

Version

Description

Widget

Author

WordPress Classic

1.5

The original WordPress theme that graced versions 1.2.x and prior.

Dave Shea

Wordpress Mu default

1.6

The default WordPress mu theme based on the famous Kubrick.

Michael Heilemann

Freshy

1.0

My, you're looking fresh.

Julien De Luca

Steam

1.5

Efficient, impressive and flexible.

Samir M. Nassar

Stardust

1.0

Handcoded Wordpress Theme for Accessibility Lovers

Tommaso Baldovino

Header Colors Liquid

-

Hi ha algun entorn visual que em permeti canviar la capçalera dels blocs?

Hi ha dos entorns virtuals que permeten modificar la imatge de la capçalera del bloc. Aquests són el que s’anomena Freshy i l'EV XTEC. En aquests entorns visuals, és possible escollir quin és l'URL de la imatge que es mostrarà a la capçalera. Només cal que seleccioneu les opcions de presentació del tema dins el menú Presentació:

38


Per poder canviar la imatge de la capçalera del bloc, cal fer clic sobre Advanced options. Us apareixeran diverses opcions de modificació del tema (aneu amb compte amb els canvis que feu). Quasi al final de la pàgina, trobareu diverses imatges precarregades entre les quals podeu escollir, o, si ho preferiu, a sota d'aquestes, podeu posar l'URL d'una imatge més personalitzada. Cal dir que, prèviament, aquesta imatge s'ha de penjar en algun lloc web. En el cas que us la construïu vosaltres mateixos, es recomana, com a dimensions òptimes de la imatge, 789 píxels de llarg per 95 píxels d'amplada. Una vegada feta la personalització, recordeu prémer Update Options per guardar els canvis realitzats.

Com funcionen els entorns visuals que admeten widgets?

Els widgets son petites aplicacions que donen funcionalitats noves al teu bloc. En la majoria d’entorns visuals, la barra del menú lateral del bloc es pot personalitzar i modificar mitjançant la seva utilització. S’hi pot accedir des de la pestanya Presentació i l’opció Widgets:

Us apareixerà un missatge informatiu en què s’indica que, per defecte, el menú lateral ja té una certa configuració. En el cas que us el vulgueu configurar, a la part inferior, veureu un grup de caixes que representen els diferents widgets que teniu disponibles.

39


Per afegir-los a la vostra barra de menú lateral, n’hi ha prou amb situar-vos al seu damunt i arrossegar-los fins a la barra. De la mateixa manera, l’ordre amb què els veureu també es pot modificar molt fàcilment.

Cada widget disposa d’una icona mitjançant la qual podeu accedir a la seva configuració. És aquí on podreu donar un títol al widget i actuar sobre algunes opcions de funcionament.

Puc instal·lar altres aparences visuals diferents de les disponibles?

No. Només podeu escollir i alternar diferents aparences visuals de les que teniu disponibles a l’opció Presentació > Aparences.

Puc modificar la mida de la font del bloc?

No podeu modificar la mida de la font del bloc perquè no podeu accedir al full d’estil (arxiu CSS) de l’aparença visual activa del bloc. No obstant, hi ha un entorn visual, el que s’anomena XTEC, que permet escollir l’entorn visual que ha de fer servir el bloc, fet que el diferencia de la resta d’entorns visuals i el fa extremadament flexible.

Puc modificar la mida de la font dels articles del bloc?

Només podeu modificar la mida de la font dels articles des de l’editor visual d’articles. Si voleu, podeu escriure cada paràgraf a una mida diferent, tot i que, en general, és aconsellable no utilitzar més de dues mides diferents en un mateix article. És tan senzill com seleccionar, al principi de cada paràgraf, el format que voleu:

Què és un widget?

Segons la Viquipèdia, un widget és una petita aplicació que permet un accés fàcil a funcionalitats sovint utilitzades. Dins l’àmbit del WordPress, podeu identificar fàcilment els widgets: els blocs de categories, calendari, articles més recents, estadístiques del bloc, formulari de cerca, i un llarg etcètera.

40


On es troba la gestió dels widgets?

Accediu al panell d’administració del bloc i adreceu-vos a la pestanya Presentació > Widgets. Fer-ne un, de widget, és tan senzill com seleccionar el widget i arrossegar-lo al contenidor vertical de widgets.

Com puc deshabilitar un widget?

Només heu de seleccionar el widget que voleu deshabilitar i desplaçar-lo fins al contenidor horitzontal de widgets.

Puc modificar les propietats dels widgets?

Sí. Heu de clicar sobre la icona que apareix a la dreta del títol del widget.

En funció de la naturalesa del widget, us permetrà modificar una o diferents parts del widget. Per exemple, podeu modificar la capçalera del widget Calendari.

Quins són els widgets disponibles?

Els widgets disponibles són: -

Articles arxivats Calendari Categories Enllaços Meta Pàgines Comentaris més recents Articles més recents RSS 1 Cerca Text 1

Puc afegir més widgets dels que hi ha disponibles?

41


No. Ara mateix no hi ha cap possibilitat de pujar un widget diferent dels que hi ha disponibles

El widget calendari no és visible al bloc. Què he fet malament?

El widget calendari depèn de l’elecció de l’aparença visual que es triï. Aquí teniu la llista d’aparences visuals que permeten la presència del widget calendari:

-

Almodovar: no contempla la possibilitat d’incloure cap widget Almost Spring: sí admet el widget Calendari Anarchy 1.1: portam, per defecte, un widget de calendari, estigui activat o no el widget Andreas 09: permet afegir el widget de calendari a qualsevol de les dues columnes Digg 3 columns: no funciona l’aplicació de gestió de widgets Flex 1.0: permet el widget calendari i la resta de widgets Freshy: permet el widget calendari i la resta de widgets Gentle Calm 1.0: permet el widget calendari i la resta de widgets GlossyBlue 1.2: permet el widget calendari i la resta de widgets Light: permet el widget calendari i la resta de widgets Mandigo: permet el widget calendari i la resta de widgets NewsPortal: permet el widget calendari i la resta de widgets Quadruple Blue: permet el widget calendari i la resta de widgets Simpla: permet el widget calendari i la resta de widgets Steam: permet el widget calendari i la resta de widgets White as Milk: permet el widget calendari i la resta de widgets WordPress Classic: permet el widget calendari i la resta de widgets Kubrick: no permet widgets

Cal tenir en compte que la llista d’entorns visuals o aparences que hi ha a disposició dels usuaris pot anar canviant amb el temps, pot haver-hi noves incorporacions...

42


Gestió dels continguts dels blocs •

Com puc modificar o esborrar els articles o les pàgines dels blocs?

Per modificar o esborrar els articles que heu creat amb anterioritat, cal anar a:

Si en lloc d’escollir l’opció Articles, escolliu Pàgines, llavors podreu modificar les pàgines creades. Tot seguit, us apareixerà la relació d’articles o pàgines que heu editat i les diverses accions que podeu fer:

• • •

Edita: si voleu fer alguna modificació en el seu contingut Elimina: si voleu esborrar-lo totalment Mostra: per comprovar com es veu una vegada publicat

Gestió dels comentaris dels articles

La gestió dels comentaris que rebeu al bloc es fa des de:

La pestanya Comentaris mostra els diferents comentaris que té el bloc, sigui quin sigui l’estat en què es troben. Des d’aquí, podeu decidir què feu amb el comentari (és públic o no, l’eliminem, és contingut brossa...). Aquells comentaris que desitgeu revisar abans de prendre alguna decisió els podeu posar a Pendents de revisió. En l’exemple que es mostra, hi ha un comentari pendent de revisió. Aquests comentaris, dins l’opció Comentaris, es veuen en un color més tènue, per indicar que el seu estat és Pendent de revisió.

Així és com es veuria el comentari dins l’opció Pendents de revisió. Hi ha diverses possibilitats: editar-lo, eliminar-lo, ajornar la decisió...

43


Com puc gestionar els fitxers dels blocs?

La gestió dels diversos fitxers que conté el vostre bloc es fa des de:

En aquest cas, només hi ha un fitxer. Es tracta d’una imatge. Si cliqueu al damunt, us apareixeran les propietats que té: URL, Títol i Descripció. El títol i la descripció es poden modificar, però l'URL no, ja que es tracta d’un paràmetre intern del sistema i no permet fer aquesta acció. Una vegada fets els canvis, cal prémer Desa. En el cas que vulgueu eliminar el fitxer, teniu la icona Elimina el fitxer per poder-ho fer.

Si feu clic sobre l’opció Enllaços, accedireu a un conjunt de codis que fan referència a la imatge. Aquests codis no es poden modificar, però, si us fan falta, els podeu copiar. Això us permetrà fer referència al fitxer a través del seu URL o de les seves miniatures.

44


Modificar i esborrar categories

La gestió de les categories, a partir de les quals s'organitzen els articles, es fa a:

Des d’aquí, si cal, les categories es poden editar de nou per corregir errades ortogràfiques possibles, canvis de nom... i, arribat el cas, eliminar-les. Quan elimineu una categoria, tots els articles que estaven classificats en aquesta passen a estar-ho sota la categoria General. En el cas que editeu una categoria ja creada o en vulgueu crear una de nova, heu de posar-hi un Nom de la categoria i una Descripció. Pel que fa al camp Pertany a:, si seleccioneu Cap, la categoria serà primària, però podeu fer que pertanyi a una altra categoria (en aquest exemple, la fem pertànyer a Educació), i, en aquest cas, esteu fent una subcategoria.

Importació i exportació de blocs

Un dels grans avantatges que ofereix el sistema d'XTECBlocs és la possibilitat d’importar i d’exportar el contingut d’un bloc. Aquesta opció us pot ser molt útil per traslladar la informació que hi pugui haver en un bloc, ja iniciat, en el moment que decidiu canviar o migrar de servei. En el cas que tingueu un bloc en algun dels altres serveis que hi ha a la xarxa, per iniciar la importació, heu de seleccionar:

Veureu que hi ha moltes opcions per importar blocs des de lloc, espais, o serveis molt diversos:

45


En el cas que el que vulgueu sigui exportar les dades i els continguts del vostre bloc del servei d'XTECBlocs cap a un altre servei diferent, haureu de fer una exportació. El sistema us crearà un fitxer XML amb tot el contingut del bloc. Aquest serà el fitxer que us caldrà restaurar en el nou servei que decidiu emprar.

Es podran instal·lar connectors?

No és podran instal·lar més connectors, ja que l'estructura de fitxers és única i els connectors són per a tothom. No obstant, per mitjà del fòrum, es podran enviar propostes d'instal·lació de connectors nous i, en aquests casos, n'estudiarem la incorporació.

46


Gestió dels usuaris dels blocs •

Qui pot ser usuari/ària dels meus blocs?

Podeu convidar més usuaris a participar al vostre bloc. Per convidar-los, s’han de complir dues condicions molt senzilles:

• •

Que la persona que convideu tingui un identificador d'XTEC o de l'edu365 (en el cas dels alumnes). Això a la pràctica significa que es disposa d'un compte de correu a la XTEC o a l'edu365. Cal que estigui donada d'alta al servei d'XTECBlocs. Si no hi ha accedit mai amb les seves dades personals, el sistema no el trobarà i ens informarà d'aquest fet.

Com puc afegir usuaris als meus blocs?

Des de el menú Usuaris i a l’opció Autors i Usuaris teniu l’apartat Afegeix un usuari/ària de la comunitat.

S’ha de posar l’adreça electrònica de l’usuari/ària que vulgueu afegir amb el rol que voleu que tingui dintre del vostre bloc. A continuació, es mostra el lloc on s’introdueix l’adreça electrònica de l’usuari/ària que vulgueu invitar i també la casella on s’escull el rol que li assigneu. Els usuaris s’han d’anar invitant un a un.

Atenció: Només serà possible afegir usuaris que hagin entrat, com a mínim, una vegada al portal XTECBlocs.

Quins són els perfils d'usuari/ària possibles?

Quan convideu algú a participar en el vostre bloc, li heu d’assignar un rol. Cada rol porta de forma implícita una sèrie de permisos que habiliten al participant que convideu a poder fer unes determinades operacions o no.

Aquests permisos segueixen una certa jerarquia. Els perfils d’usuari/ària entre els quals podeu triar són:

• • • •

Administrador/a: disposa de tots els permisos d'administració. Té control total sobre el bloc. Editor/a: publica i gestiona tots els articles, tant els propis com els aliens. Autor/a: publica i gestiona els seus propis articles. No pot fer cap acció sobre els articles que hagin afegit la resta de participants o autors. Col·laborador/a: escriu i edita els seus articles però no pot publicar-los. Cal que algú amb drets d'editor/a, com a mínim, li doni el vistiplau als articles que ha escrit i, per tant, siguin publicats.

Subscriptor/a: escriu comentaris, rep missatges amb novetats, etc. No pot escriure cap article.

Com puc canviar els perfils dels usuaris del meu bloc o esborrar-los?

Des del menú Usuaris, hi ha l’opció Autors i usuaris amb una llista d’usuaris vinculats al bloc.

47


A dintre de les accions que podeu fer sobre els diferents usuaris del bloc, hi ha l’opció Edita, que us permet editar les dades de l’usuari/ària i, si cal, canviar el rol a cadascun d’ells.

També hi la l’opció d’eliminar usuaris de forma massiva i de fer canvis de rol sobre tot un grup d’usuaris, tal com es veu a la imatge que segueix:

Per fer aquestes accions de forma massiva, cal, prèviament, seleccionar els usuaris sobre els quals voleu aplicar l’acció.

48


Les opcions de configuració dels blocs •

Configuració de les opcions generals

Les opcions generals del bloc es poden governar des d'Opcions > General. Si voleu, podeu canviar el nom del bloc (compte, no ho confongueu amb l'URL o adreça d'accés: no és el mateix). També podeu fer canvis en la descripció del bloc i fer que els visitants es registrin o no per deixar comentaris. L'adreça electrònica també es pot canviar en cas de necessitat. Cal tenir en compte que aquesta adreça serà on rebreu les diverses informacions que us enviï el sistema. Si feu algun canvi, recordeu de prémer Actualitza les opcions.

Altres canvis que podeu fer corresponen als formats de l’hora, la data i el calendari:

Puc canviar el nom d'un bloc?

Els noms amb què es criden els blocs des de la finestra del navegador no es poden canviar. Per tant, en el moment de crear-se un bloc, cal triar bé el nom. Sí que és possible canviar, tantes vegades com sigui necessari, el títol del bloc des de la configuració de les opcions generals.

Les opcions d'escriptura 49


Dins el menú Opcions > Escriptura, podeu modificar algunes opcions de l’editor de text que apareix quan creeu un article o una pàgina. Així podeu determinar la mida (en línies) de la caixa i la categoria dels articles i els enllaços per defecte. Si feu algun canvi, recordeu de prémer Actualitza les opcions.

Les opcions de lectura

A les opcions de lectura, podeu controlar de quina forma es mostraran els continguts del vostre bloc:

Una opció molt interessant de conèixer és que hi ha la possibilitat de fer que la pàgina d’inici del vostre bloc sigui una pàgina estàtica que, per algun motiu o altre, us interessi mostrar sempre de bon inici, de manera que sigui la portada del bloc. En l’exemple, està seleccionada l’opció per defecte: mostrar els darrers articles del bloc.

Altres paràmetres que podeu decidir són la quantitat d’articles que es mostraran a cada pantalla i el nombre d’articles que s’enviaran amb el canal de sindicació, així com si s’enviarà el text complet o només un resum. Recordeu guardar les modificacions a Actualitza les opcions.

50


Opcions de discussió

Les opcions de discussió són un seguit d'eines que teniu a l'abast per fer un seguiment dels comentaris que els visitants puguin deixar en el vostre bloc i de les referències que es puguin fer als vostres articles en altres blocs:

Aquí la configuració ja dependrà de vosaltres i de les vostres preferències. Els aspectes més importants als quals teniu accés per fer personalitzacions són els que es presenten a continuació, encara que la configuració no té per què ser exactament aquesta:

El WordPress permet crear una llista negra de paraules que, en el cas que apareguin al contingut d’un comentari, aquest quedarà marcat com a brossa. A l’apartat final, Llista negra de comentaris, teniu una caixa per omplir-la amb aquelles paraules que es macaran com a brossa. Recordeu escriure una sola paraula per línia.

Modificació de la privadesa dels blocs

Per modificar la privadesa del bloc, heu d’estar en l’entorn d’administració del bloc. En concret, cal escollir la pestanya que porta per nom Opcions i, dins aquesta, l’opció Privadesa.

51


Una vegada hàgiu escollit l’opció que desitgeu per a la visibilitat del bloc, recordeu de desar-ho fent clic sobre el botó Actualitza les opcions. Cal recordar que aquesta operació és reversible i es pot fer i desfer tantes vegades com vulgueu. Sigui o no visible, el bloc sempre es podrà consultar si en coneixeu l'URL.

Els enllaços permaments

Els enllaços permanents són URL que identifiquen un únic article del bloc i que permeten a la resta de "blocaires" fer-ne una referència sense patir que, en un futur, l'enllaç canviï. D'això que s'anomeni enllaç permanent. Per defecte, el WordPress representa l'enllaç permanent basat en la data i el nom: http://blocs.xtec.cat/nom_del_bloc/2007/09/04/hola-mon/ Aquest enllaç permanent apunta únicament i exclusivament a l’article "Hola Món", que va ser publicat el dia 4 de setembre de 2007. Podeu establir una estructura personalitzada de l’enllaç permanent. Les etiquetes disponibles són: %year%: any de publicació de l’article, quatre dígits, per exemple: 2007 %monthnum%: mes de l’any de publicació de l’article, dos dígits, per exemple: 09 %day%: dia del mes de publicació de l’article, per exemple: 15 %hour%: hora del dia de publicació de l’article, per exemple: 13 %minute%: minut de l’hora de publicació de l’article, per exemple: 23 %second%: segons del minut de publicació de l’article, per exemple: 12 %postname%: representació segura del títol de l’article. Per exemple: "El nou i fantàstic nou post!" es representará com a "el-nou-i-fantastic-nou-post" %post_id%: número únic d’identificador de l’article, per exemple: 656 %category%: representació segura del nom de la categoria %author%: representació segura del nom de l’autor/a de l’article Un exemple de personalització de l’enllaç permanent basat en l’autor/a, la categoria i el nom de l’article: /%author%/%category%/%postname%/ A continuació, podeu observar el lloc on es pot fer aquest configuració:

La llicència dels continguts dels blocs

Els blocs i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’usuari/ària que ha creat el bloc o de les terceres persones que n’hagin autoritzat l’ús dels continguts, l’autoria dels quals s’ha de fer constar a les pàgines corresponents. Atesa la finalitat educativa del servei, sotmetem tots aquests materials de forma genèrica a una llicència de Creative Commons 2.5 (by-nc-sa), que es reserva el dret de reconeixement de l’autoria i d’exigir que no se’n faci cap mena d’ús comercial. També obliga a compartir els materials emprats per a la construcció de noves obres sota la mateixa llicència. No obstant això, des del tauler d’administració del vostre bloc, podreu activar altres tipus de llicències Creative Commons. Al cas de blocs d’aula, l’autoria s’adjudicarà al professor/a responsable en qualitat de coordinador/a de l’obra. El bloc, tindrà, doncs, consideració d’obra col·lectiva d’acord amb l’article 8 del Text refós de la Llei de la propietat intel·lectual.

52


La gestió dels descriptors

La gestió dels descriptors del vostre bloc es fa des de:

Aquí és des d'on s’esborren i es creen els descriptors. Un bloc pot tenir tants descriptors com vosaltres vulgueu o penseu que són necessaris per descriure’l.

53


Importació i exportació de blocs •

He creat un bloc a l'espai de cursos i proves, puc passar-lo a l'espai de blocs?

XTECBlocs disposa d’un espai de proves al qual es pot accedir clicant sobre la icona que hi ha a la pàgina principal:

Heu de fixar-vos que, si esteu dins l’espai de proves, l’adreça on es fan aquestes és http://hipolit.xtec.cat/blocs. Aquest espai, cada cert període de temps, es neteja i tot el que hi ha s’esborra. Per aquest motiu, l’heu de fer servir per iniciar-vos en el món dels blocs i per veure com funcionen determinats aspectes, però cal recordar que, més tard o més d’hora, el que hi hagi s’esborrarà. Es pot donar el cas que, encara que construïu un bloc dins l’espai de proves (i a poc a poc vagi creixent i fent cert goig) l’hàgiu de traslladar a fora, al veritable entorn d’hostatge dels blocs: http://blocs.xtec.cat. Si és aquest el cas, teniu la possibilitat de fer una exportació del vostre bloc.

El sistema us crearà un fitxer XML amb totes les dades, els articles, els comentaris..., relatius al vostre bloc creat a l’espai de proves. Aquest fitxer XML l’haureu de guardar al vostre ordinador o en algun altre lloc d’emmagatzematge. Una vegada tingueu el fitxer XML, heu de sortir de l’espai de proves i identificar-vos a http://blocs.xtec.cat. Un cop us hàgiu identificat, creeu un bloc nou (només us caldrà donar-li un nom i un títol), aneu al panell d’administració i feu una importació del fitxer XML que us heu guardat anteriorment.

Veureu que hi ha diverses opcions d’importació, ja que el sistema també està preparat per fer importacions des d’altres sistemes de blocs (com Blogger o altres). En el cas que us ocupa, caldrà escollir l’opció RSS o WordPress i pujar el fitxer XML que heu desat anteriorment. Amb això ja tindreu el trasllat del bloc fet.

Com puc importar blocs des del Blogger?

XTECBlocs ofereix la possibilitat d’importar blocs que ja estiguin iniciats en altres entorns. Aquesta és una opció molt interessant, ja que, si sou d’aquells que ja teniu un bloc i ara us agradaria passar-vos a XTECBlocs, podeu fer el trasllat sense perdre cap article pel camí i d’una manera àgil i senzilla. Per iniciar el procés, cal escollir Gestiona > Importa:

Veureu que es pot fer la importació des de diversos sistemes de blocs. En aquest cas, com que és un dels més estesos, es farà l’exemple a partir d’un bloc que és al Blogger. Amb la resta de sistemes existents, el procés no difereix gaire.

54


Una vegada hàgiu escollit el sistema des d'on fer la importació, tal com es veu a continuació, us caldrà demanar a Blogger que deixi accedir XTECBlocs al vostre compte per fer la importació.

Amb un sol clic, s’autoritza l’accés:

Una vegada XTECBlocs ja pot accedir al vostre compte de Blogger, us apareixerà una llista dels blocs que tingueu en aquest sistema (Blogger). Només cal fer clic sobre el botó Importa del bloc que vulgueu traslladar a XTECBlocs.

S’inicia el procés de importació:

55


I, un cop finalitzat, caldrà que assigneu uns autors al vostre bloc d'XTEC. En principi, haureu de ser vosaltres, però es pot donar el cas que hi hagi més autors entre els quals escollir, depenent de si es tracta d’un bloc col·lectiu o no.

Per acabar, cal fer clic sobre Desa els canvis perquè la importació es completi.

56

bloc  

ffghhjjklkñl´ñllñçç´ç´ñ