Page 1

KLASA: 602-02/13-01/1 URBROJ: 2189-22-01-13-01 U Virovitici, 3. rujna 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA VIROVITIČKO - PODRAVSKA ŽUPANIJA CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA

KURIKUL ZA ŠKOLSKU GODINU 2013./2014.

VIROVITICA, RUJAN 2013.


SADRŽAJ

1. IZBORNA NASTAVA – vjeronauk ............................................................

3

2. PERP ..................................................................................................................... 5 2.1. Prehrana .......................................................................................................... 5 2.2. Stanovanje .......................................................................................................... 7 2.3. Odijevanje .......................................................................................................... 8 2.4. Ekologija u školskom vrtu .................................................................................. 10 2.5. Modifikacija ponašanja ……………….......................................................... 14 3. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI .......................................................... 19 3.1. Informatički odgoj .................................................................................. 19 3.2. Školski športski klub (ŠŠK) ...................................................................... 20 3.3. Stolni tenis ……………………………………………………………… 21 3.4. Lutkarska skupina........................................................................................ 23 3.5. Biblijsko - dramska grupa ...................................................................... 25 3.6. Ritmičko-plesna skupina ...................................................................... 26 3.7. Pjevački zbor .............................................................................................. 27 3.8. Rehablitacija putem pokreta (RPP) .......................................................... 29 3.9. Mali modelari ……….…………………………………………………….30 3.10. Izvannastavne aktivnosti uključene u Učeničku zadrugu ....................... 31 4. IZVANUČIONIČKA NASTAVA I PROGRAM SOCIJALIZACIJE ........... 40 4.1. Prvi razred ............................................................................................. 4.2. Drugi i četvrti razred ................................................................................ 4.3. Treći razred ............................................................................................ 4.4. Peti razred ............................................................................................ 4.5. Šesti razred ............................................................................................ 4.6. Sedmi razred ............................................................................................ 4.7. Osmi razred ............................................................................................ 4.8. Odgojno-obrazovne skupine ...................................................................... 4.9. Predmeti - izvanučionička nastava .......................................................... 4.10. Učenička zadruga - izvanučionička nastava ...............................................

40 42 44 46 48 51 53 55 70 74

5. PROJEKT ŠKOLE „ŽIVOT U ZAJEDNICI“ ............................................... 75 5.1. Projektne teme u razrednim odjelima ……………………………............. 86 5.2. Projektne teme u predmetima ...................................................................... 101 5.3. Projektne teme u izvannastavnim aktivnostima ............................................... 105 5.4. Projektne teme u izvannastavnim aktivnostima uključenima u Učeničku zadrugu ..................................................................................................................... 113 5.5. Projekt Eko-škole .............................................................................................. 119 5.6. Projekti koje ostvaruje medicinska sestra .......................................................... 121 6. ANALIZE NASTAVNOG PROCESA .......................................................... 124 7. RAZVOJNI PLAN I PROGRAM RADA CENTRA ................................... 127


1. IZBORNA NASTAVA - VJERONAUK

1. AKTIVNOSTI

2. VREMENIK

3. NOSITELJI PROGRAMA 4. SURADNICI I VANJSKI SURADNICI

5. PLANIRANI BROJ UČENIKA 6. CILJEVI

7. METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI

Prema mjesečnim planovima za svako godište detaljno razrađeni: - suradnja s razrednicima,drugim učiteljima i stručnim suradnicima, roditeljima, župnikom, redovnicima Franjevačkog samostana - socijalizacijske igre - rad s književno-umjetničkim tekstovima - oživljavanje Evanđelja - stvaralačko izražavanje - pjevanje vjeronaučnih pjesama uz pokrete - molitveno izražavanje - izvanučionička nastava - tijekom cijele školske godine, detaljno razrađen u Godišnjem planu i programu vjeronauka za školsku godinu 2012./2013. vjeroučiteljica Ravnateljica, Razrednici, drugi učitelji i stručni suradnici (medicinska sestra, logopedi, psiholog, pedagog, knjižničarka) i pomoćno osoblje Centra, te roditelji, župnik, redovnici Franjevačkog reda, djelatnici Gradske knjižnice Svi razredi i skupine Cilj katoličkog vjeronauka je sustavno i skladno teološko-ekleziološko i antropološko-pedagoško povezivanje Božje objave i crkvene tradicije sa životnim iskustvom učenika s ciljem ostvarivanja sustavnoga i cjelovitoga, ekumenski i dijaloški otvorenoga upoznavanja katoličke vjere radi postizanja zrelosti kršćanske vjere, te cjelovitoga općeljudskoga i vjerskoga odgoja učenika. Prilagođene dobi i mogućnostima (darovima i teškoćama) djece: -vođeni razgovor - intervju - dramske igre - demonstracija - izlaganje - slijeđenje uputa - promatranje različitih predmeta iz liturgije i samostanskog života 3


8. NAMJENA AKTIVNOSTI

9. NAČIN REALIZACIJE

10. POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PROVOĐENJE PROJEKTA

11. NAČIN VRJEDNOVANJA

12. NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VRJEDNOVANJA 13. TROŠKOVNIK

- izgraditi stav otvorenosti prema Bogu, za postavljanje najdubljih pitanja o smislu čovjekova života i svijeta - ostvariti zrelu ljudsku i vjerničku osobnost, na individualnoj i društvenoj razini - postići ljudski i kršćanski odgoj savjesti u odnosu prema sebi, drugima i Bogu - biti sposoban shvatiti i povezati biblijske poruke sa svakodnevnim životom - razvijati spoznaju i stav da je Bog pozvao sve ljude na međusobnu ljubav i zajedništvo, te na život u skladu s tim pozivom… - redovni satovi vjeronauka - izvanučionička nastava - sudjelovanje na priredbama Dani kruha, Božićna i Uskrsna priredba - Biblijske slike i tekstovi, računalo - vjeronaučni udžbenici i radne bilježnice od.1.do 5. Razreda sa pripadajućim priručnicima za vjeroučitelja (50 kn) - kolaž (10 kn), škare (20 kn), ljepilo (20 kn), mapa sa papirima (20 kn) - biblijski animirani filmovi i cd sa vjerskim pjesmama, cd –player (50 kn) - pak papir (10 kn) - boje (drvene, tempere, flomasteri) 30 kn, obične olovke (5 kn) - magnetići (20 kn), folije za plastificiranje (20 kn), čičak traka (10 kn) - papir za kopiranje bijeli i u boji (40 kn) - pismenim i usmenim putem - komponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobne komunikacije - za samovrednovanje; - za primjenu u svakodnevnom životu Oko 300,00 kn Dijana Stanić, dipl. kateheta

4


2. PERP 2.1. Prehrana PERP – PREHRANA – 6. razred učiteljica: Lucija Gazić šk.god. 2013./2014.

AKTIVNOSTI

VREMENIK NOSITELJI AKTIVNOSTI SURADNICI I VANJSKI SURADNICI PLANIRANI BROJ UČENIKA

CILJEVI

- upoznavanje s predmetom – posuđe i kućanski uređaji (upotreba i opasnost) - posjet Gradskoj tržnici (voće i povrće u jesen i proljeće) - posjet mesnici/prodavaonici – namirnice - pravljenje voćne salate i voćnog soka - čuvanje hrane od kvarenja i čuvanje hrane za zimu - upoznavanje s namirnicama: voće; povrće; meso, jaja, riba; kruh, tjestenina i riža; mliječni proizvodi; čokolada, šećer i latkiši - upoznavanje s hranjivim tvarima: bjelančevine, ugljikohidrati, masti, vitamini, minerali, voda, biljna vlakna - upoznavanje i primjena piramide zdrave hrane i prehrambenih zapovijedi; važnost i primjena obroka u toku dana - pripremanje jednostavnih jela - pripreme i obilježavanje blagdana Božića i Uskrsa - postavljanje stola i ponašanje za stolom; korištenje pribora za jelo - obroci u toku dana školska godina 2013./2014.

razrednica Lucija Gazić, kuharica, učenici - školska kuharica, predmetni učitelji, stručni suradnici, školski majstor, djelatnici Gradske tržnice, mesnice/prodavaonice, slastičarnice 6 učenika

-usvajati osnovna znanja za pravilnu i zdravu prehranu učenika - naučiti pravilno koristiti posuđe i kućanske uređaje - upoznavati se s namirnicama: voće; povrće; meso, jaja, riba; kruh, tjestenina i riža; mliječni proizvodi; čokolada, šećer i slatkiši - upoznavati se s hranjivim tvarima: bjelančevine, ugljikohidrati, masti, vitamini, minerali, voda, biljna vlakna - upoznati se s asortimanom mesa, voća i povrća na Gradskoj tržnici/prodavaonici i učiti kako kupovati - priprema voćne salate, toplih napitaka i jednostavnih jela (griz na mlijeku, pečena jaja . . .) - naučiti čuvati hranu od kvarenja i čuvati hranu za zimu - usvojiti piramidu zdrave hrane i prehrambene zapovijedi, te ih primjenjivati - naučiti sastavljati jelovnik za blagdane (Božić i Uskrs) - naučiti postavljati stol, usvojiti pravilno ponašanje za stolom i korištenje pribora 5


METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI

NAMJENA AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL NAČIN VRJEDNOVAN JA NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VRJEDNOVAN JA

TROŠKOVNIK

za jelo - usvojiti znanje o obrocima u toku dana i nastojati hraniti se redovito i zdravo - usvajati pravilno ponašanje u školi i navedenim prostorima izvan škole - metoda demonstracije, m. praktičnih radova, m. slušanja, m. razgovora, m. crtanja i ilustrativnih radova, m. povezivanja sadržaja sa životom, m. čitanja i rada na tekstu - usvajati i poticati primjenu znanja o vrstama hrane, potrebi raznolike prehrane, izgradnji dječjeg organizma, zaštiti od bolesti i potrebnoj energiji - usvajati znanja, vještine i radne navike, te primjenjivati stečena znanja u ponašanju za stolom i pripremi navedenih obroka - poticati primjenu stečenih znanja u zdravoj prehrani - upoznavanje s asortimanom robe na tržnici, u mesnici/prodavaonici - razvijanje svijesti o očuvanju vlastitog zdravlja i zdravlja svoje obitelji - primjena znanja i vještina u užoj i široj društvenoj zajednici, socijalizacijska prilagođenost - priprema učenika za budući život - stjecanje, vježbanje, utvrđivanje i provjera znanja i stečenih vještina - dogovori s vanjskim suradnicima, roditeljima i učenicima - priprema učenika i roditelja - posjeti i upoznavanje usluga i sadržaja navedenih - publikacija ''Prehrambene smjernice za djecu'' - nastavni listići, slike, računalo, papir za fotokopiranje, flomasteri, drvene boje, hamer papir - namirnice za pripremanje jela: voće, povrće, sol, jaja, mlijeko, gris, puding, keksi - evaluacija i praćenje usvojenosti komunikacijskih, kulturnih, socijalnih, zdravstvenih i radnih navika i vještina - samovrjednovanje - primjena komunikacijskih, kulturnih, socijalnih, zdravstvenih i radnih navika i vještina u svakodnevnom životu učenika - promocija usluga navedenih ustanova - promocija osoba s posebnim potrebama foto-kopirni materijal: 20,00 kn namirnice potrebne za pripremu obroka: povrće i voće 25,00 kn jaja 15,00 kn čaj, mlijeko, kakao 20,00 kn griz, puding, keksi 30,00 kn ukupno: 110, 00kn

6


2.2. Stanovanje PERP – STANOVANJE – 7. razred šk.god. 2013./2014. Aktivnosti - upoznavanje s predmetom - istraživanje utjecaja stanovanja na zdravlje čovjeka - upoznavanje funkcionalne opreme i uređenje prostorija u kući/stanu - proučavanje ukrasnih predmeta u kući/stanu - higijena kuće/stana (čišćenje i pospremanje) - blagdansko pospremanje - kućanski uređaji i pravilno rukovanje njima - istraživanje rasvjete u kući/stanu - zaštita od električne energije - sprječavanje nesreća pri radu u kući/stanu - istraživanje vrsta cvijeća u kući/stanu - posjet salonu namještaja Javorović Vremenik rujan 2013. – lipanj 2014. Nositelji aktivnosti/ razrednica Izabela Babić programa/projekta Suradnici i voditeljica produženog boravka, spremačica Centra, vanjski suradnici vanjski suradnici: djelatnici salona namještaja Javorović Planirani broj učenika Ciljevi

Metode provođenja aktivnosti Namjena aktivnosti

7 učenika - učenici će spoznati utjecaj stanovanja na zdravlje čovjeka (sunce i toplina, čisti zrak, voda, zidovi i podovi) - učenici će upoznati funkcionalnu opremu i uređenje svih prostorija u kući/stanu - učenici će razvijati ukus za lijepo proučavajući ukrasne predmete u kući/stanu - učenici će naučiti kako se čisti i posprema kuća/stan redovno i uoči blagdana i na taj način spoznati utjecaj i važnost higijene u svakom aspektu života - učenici će se upoznati s kućanskim uređajima i naučit će pravilno rukovati njima - učenici će istražiti kakva je rasvjeta pogodna u kući/stanu - učenici će naučiti zaštititi se od električne energije - učenici će naučiti kako spriječiti nesreće pri radu u kući/stanu - učenici će istražiti vrste cvijeća pogodne za kuću/stan - učenici će posjetiti salon namještaja Javorović i upoznati se s asortimanom namještaja razgovor, opisivanje, crtanje, praktični rad, demonstracija, istraživanje, prezentiranje - primjena znanja i vještina u užoj i široj društvenoj zajednici, socijalizacijska prilagođenost - priprema učenika za budući život - razvijanje svijesti o očuvanju vlastitog zdravlja i zdravlja svoje obitelji - održavanje higijene kuće/stana - razvijanje osjećaja za lijepo 7


Način realizacije

Potreban didaktički i potrošni materijal Način vrjednovanja

Način korištenja rezultata vrjednovanja

Troškovnik

- upoznavanje kućanskih uređaja i pravilnog rukovanja njima - korištenje pravilne rasvjete i zaštita od električne energije - upoznavanje s asortimanom namještaja u salonu namještaja - stjecanje i provjera znanja i naučenih vještina - dogovori sa suradnicima, vanjskim suradnicima, roditeljima i učenicima - priprema učenika i roditelja - prezentiranje istraživanja - posjet i upoznavanje usluge i sadržaja salona namještaja papir, hamer papir, pisaći pribor, bojice, slike, katalozi, škarice, ljepilo, bilježnica, računalo, sredstva za čišćenje - evaluacija i praćenje usvojenosti komunikacijskih, kulturnih, socijalnih, zdravstvenih i radnih navika i vještina - samovrjednovanje - primjena komunikacijskih, kulturnih, socijalnih, zdravstvenih i radnih navika i vještina u svakodnevnom životu učenika - promocija osoba s teškoćama u razvoju - promocija usluga salona namještaja oko 200 kn

2.3. Odijevanje

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM PERP - ODIJEVANJE Razred: 8.

PROSI NAC

STUDE NI

LISTO PAD

RUJAN

MJ

Šk. god. 2013/14.

Učitelji: Nevenka Gruban

NASTAVNE JEDINICE I CJELINE Upoznavanje s nast. programom Pojam i važnost odijevanja u čovjekovom životu Odjeća – zaštita od vanjskog utjecaja Sportska odjeća i obuća Pospremanje ljetne odjeće Vrste odjeće: radna, sportska, svakodnevna Vrste odjeće: odjeća za spavanje, donje rublje, čarape Smještaj prljave odjeće Posjeta robnoj kući - odjel s tekstilom Vrste odjeće: svečana Deklaracija odjeće Prigodna obuća Zimska odjeća i obuća

KLJUČNI POJMOVI Odijevanje Zaštita tijela Sportska odjeća i obuća

NAPOME NA

Hrvatski olimpijski dan

KOR SR PR DR TK

Ljetna, radna i sportska odjeća

HJ LK TZK

Odjeća za spavanje Donje rublje Prljava odjeća

HJ TK PR

Svečana odjeća deklaracija Obuća

Posjeta robnoj kući

BR. SAT

HJ LK SR VJ 8


SIJE ČANJ VELJA ČA OŽUJAK TRA VANJ SVIBAN J LIPANJ

Popravljanje odjeće: krpanje, šivanje gumba Ručno i strojno šivanje Odjeća od prirodnih materijala (vuna)

Održavanje odjeće Šivanje Prirod. tkanina

HJ, TK SR, GK

Popravljanje odjeće: krpanje, spajanje, porubljivanje, paranje ruba Odjeća od prirodnih materijala (koža)

Popravljanje odjeće Prirod. tkanina

TK LK SR

Održavanje odjeće: vrste mrlja, čišćenje, mjere opreza pri čišćenju Nabava sredstava za čišćenje Vrste tkanine - podrijetlo Odijevanje nekad i danas Rublje: strojno i ručno pranje Sredstva za pranje rublja Sušenje rublja Pospremanje zimske odjeće Glačanje rublja Prigodno odijevanje: svečana odjeća Održavanje obuće Moda posjet butiku

Mrlje na odjeći Posjeta Sredstva za čišćenje prodaPovijest odijevanja vaonici

HJ SR VJ PR

Pranje i sušenje rublja Sredstva za pranje Zimska odjeća Glačalo Svečana odjeća Obuća

GK SR TK

Ljetna odjeća

Ljetna odjeća i obuća

Posjeta butiku

HJ TZK PR TK HJ SR

UKUPNO SATI:

70

Naziv

Odijevanje

planirani broj učenika

6

ime i prezime voditelja (Nositelj aktivnosti)

Nevenka Gruban

ciljevi

Razvoj svijesti o vlastitom tijelu ,odijevanje u skladu s vremenom i prilikama,pravilno čuvanje, čišćenje i održavanje odjeće i obuće, skladno kombiniranje odjeće, razlikovati i koristiti odjeću prema namjeni

9


Metode provođenja aktivnosti

Razgovor , rad sa slikama,posjet prodavaonico s odjećom i obućom,demonstracija čišćenja i održavanja odjeće i obuće

Namjena aktivnosti

Osposobiti učenike za samostalnost u odijevanju i održavanju odjeće i obuće u svakodnevnom životu

način realizacije

Predviđeni zadaci provodit će se jednom tjedno po dva školska sata

vremenski okvir

Tijekom školske godine 2013./2014.

način vrednovanja

Mjesečno praćenje i bilježenje napretka u odijevanju, čuvanju i održavanju odjeće i obuće,prikladnom odijevanju

način korištenja rezultata

Rezultati će biti primjenjivi učenicima u svakodnevnom životu, te se mogu koristiti u prezentaciji rada Centra u zajednici.

troškovnik

Prema financijskom planu redovnog poslovanja.

2.4. Ekologija u školskom vrtu

LISTO PAD 10 SATI

RUJAN 6 SATI

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM: PERP - EKOLOGIJA U ŠKOLSKOM VRTU 5. RAZRED UČITELJICA : ZVJEZDANA GLUMAC ŠK. GOD. 2013./2014. NAČIN MJE NOSITELJ TROŠK AKTIVNOSTI CILJEVI REALIZACI SEC AKTIVNOSTI OVNIK JE Razgovor s Upoznavanje plana učenicima Upoznati učenike s i programa radom Praktične Što je to ekologija učitelj aktivnosti Ubirati zrele Priprema vrta i Sjeme 20 plodove učenici Obilježavanje plastenika kn Dana Štihanje, obrada Jesenska sjetva tla, izrada gredice ozonskog Dan ozonskog omotača jesenska sjetva omotača Voće je zrelo - Dan jabuka Vitamini u voću i povrću Promjene u šk. vrtu ujesen Skupljanje lišća u šk. vrtu

Razvijati odgojne komponente (samostalnost, upornost, marljivost) i ljubav prema okolišu Zdravo se hranitivitamini

učitelj i učenici roditelji

papir za fotokopir . 10 kn

Praktične aktivnosti Obilježavanje Dana jabuka

10


STUDENI 8 SATI PROSINAC 6 SAT

Promjene u šk. vrtu zimi Vitamini u voću i povrću zimi Zaštita okoliša odlaganje otpada

Razvijati brigu o održavanju vrta Razgovor o izgledu vrta zimi, uočavati promjene Uočavati i opisivati promjene u prirodi u zimi; naučiti prirodne uvjete za rast biljke Usvajanje znanja o zaštiti okoliša

Naučiti kako odlagati prirodni materijal

OŽUJAK 8 SATI

Zaštita okoliša kompostište Obilazak školskog vrta Dijelovi biljke

Razvijati svijest o njegovanju školskog okoliša i vrta Usvajati radne operacije, stjecati radne vještine i navike

Rad u školskom povrtnjaku Dolazi proljeće u šk. vrt Dan šuma Dan voda

Pripremanje povrtnjaka za sadnju Obilježavanje Svjetskog dana voda i dana šuma

TRAVANJ 6 SATI

VELJAČA 8 SATI

Priroda spava Život biljke u zimi Osnovni uvjeti za rast biljke

SIJEČANJ 6 SATI

Rad u školskom parku Promjene u školskom okolišu Zaštita okoliša Vitamini u voću i povrću

Zaštita okoliša Proljetna sjetva u vrtu Rast mlade biljke Vitamini u voću i povrću Dan planeta Zemlje

Plijevljenje korova, pravilno i redovno zalijevanje biljaka Sjetva, sadnja i uzgoj povrća Dan planeta Zemljeobilježavanje

učitelj i učenici

učitelj i učenici

učitelj i učenici

učitelj i učenici

učitelj i učenici

učitelj i učenici

papir i voće za konzumi ranje 30 kn

Praktične aktivnosti konzumiranje voća i povrća

Praktične aktiv. u školskom papir za vrtu fotokopir Obrada, pon. . 10 kn i vjež. teorijskih sadržaja Obrada, Voće i ponavljanje i povrće vježbanje zimi 20 k teorijskih sadržaja Ekološka proizvodnja povrća važna papir za je svima fotokopir nama'' . 15 kn Obrada, pon. i vj. teorijskih sadržaja

Sjeme 20 kn

Obrada, ponav. i vj. teorijskih sadržaja Praktičan rad

voće i povrće za konzumi ranje 25 kn

Obrada, pon. i vježbanje teorijskih sadržaja Praktičan rad

11


SVIBANJ 8 SATI

Ekološko tretiranje mladih biljaka Zaštita šk. okoliša Promjene u šk. vrtu ljeti Sezonsko voće i povrćekonzumiranje

LIPANJ 4 SATA

Ubirati plodove i Promjene u konzumirati povrtnjaku u ljeto Uočavati promjene Što smo naučili ove u ljeto godine

Plijevljenje korova, pravilno i redovno zalijevanje biljaka, ubiranje plodova Ekološka zaštita biljaka protiv nametnika

učitelj i učenici

učitelj i učenici

voće i povrće za konzumi ranje15 kn

Ukupno: 160 kn

Uključivanje u projekt vrtlarske skupine '' Ekološka proizvodnja povrća važna je svima nama''Praktič an rad Ponavljanje usmeno pismeno i praktičaan rad

12


Naziv

Ekologija u školskom vrtu

Planirani broj učenika

5

Ime i prezime voditelja (Nositelj aktivnosti)

Zvjezdana Glumac

Ciljevi

Razvoj svijesti važnosti ekologije, načinu ekološkog uzgoja biljaka,radu u vrtu i održavanju vrta, s tim u vezi i zdravoj prehrani, razvijanje pozitivnog odnosa prema prirodi i brizi o njoj, stjecanje znanja o zaštiti okoliša i pravilnom zbrinjavanju otpada Razgovor, praktičan rad i radne aktivnosti, priprema zdravih obroka, izrada plakata, briga o školskom vrtu i okolišu

Metode provođenja aktivnosti

Namjena aktivnosti

Razvijati odgojne komponente (samostalnost, upornost, marljivost) i ljubav prema okolišu, Razvijati svijest o njegovanju školskog okoliša i vrta.Usvajati radne operacije, stjecati radne vještine i navike. Naučiti kako odlagati prirodni material.

Način realizacije

Predviđeni zadaci provodit će se jednom tjedno po dva školska sata

Vremenski okvir

Tijekom školske godine 2013./2014.

Način vrednovanja

Mjesečno praćenje i bilježenje napretka primjeni usvojenih znanja, vještina i navika, te usporedba početka i kraja šk.god.

Način korištenja rezultata

Rezultati će biti primjenjivi učenicima u svakodnevnom životu, te biti prezentacija rada Centra u zajednici.

13


Troškovnik

Prema financijskom planu redovnog poslovanja.

2.5. Modifikacija ponašanja PROGRAM PERP-a : MODIFIKACIJA PONAŠANJA kroz igru ŠKOLSKA GODINA 2013./2014. UČITELJICA : Dubravka Periša Aktivnosti

Vremen Nositelj Sur. ik i i vanj. aktivsur. nosti

promatranje i rujan procjena ponašanja učenika u igri , strukturiranim situacijama (funkcionalna analiza ponašanja), procjena učinkovitosti pojačanja modifikacija listoagresivnog pad ponašanja putem

Planirani broj uč.

Periša

medicin 3 ska sestra

Periša

3

Ciljevi

Metode provođ. aktivnosti

Namjena aktivnosti

Način realiz.

Potreban didakt. i potrošni materijal

utvrditi osobitosti ponašanja učenika u socijalnim okolnostima škole, procijeniti koji pojačivači ponašanja djeluju zamijeniti poželjnim ili umanjiti

demonstracij a, promatranje, procjena, motorička aktivnost, socijalna aktivnost učenika, igra

temeljem rezultata strukturirati dalji rad s učenikom

vođenje kroz planiranu aktivnost , promatra nje

igračke, sličice, lutke, plakat, papir za plakat, slatkiši, voće

demonstracij a,verbalna, slikovna

uklanjanje nepoželjnih ponašanja

fizičko usmjerav anje,

igračke, sličice, plakat,

Način Nači vrjedn novanja koriš . rez. vrje dn. upisiva nast avak nje u tablicu plani rezulta- ranja ta i opserva prog rami cije i procjen ranja e rada

upisiva nje u tablicu

Troš kov. nik

20 kn

prim jena tehni 14


primjene tehnike pojačanja

agresivna ponašanja

uputa, primjena pojačivača, igra (strukturirana i nestrukturira na

pojačava nje na utvrđen način

samostalno zahtijevanje – odlazak na toalet, žedan sam

pravilno zahtijevanjeverbalno ili simbolički (odlazak na toalet, žedan sam)

studeni

Periša

----

3

prepoznati potrebu i adekvatno reagirati na nju zahtijevanje m

demonstracij a, motorička usmjeravanja uz fizičku podršku, upotreba pojačivača, promatranje,i gra

vježbe opuštanja (glazba, spontani likovni izraz, disanje

prosina c

Periša

-----

3

usvojiti jednostavne tehnike opuštanja, primijeniti

demonstracij opustiti a, motorička tijelo i um aktivnost uz fizičku podršku, igra, razgovor

imitacija , slijeđenj e uputa

imitacija , slijeđenj e uputa

kartice simbola

rezultata

ka u drug im nast avni m situa cija ma igračke, upisiva prim 20 sličice, nje u jena kn plakat, tablicu tehni kartice rezulta- ka u simbola, ta drug lutka, voće im nast avni m situa cija ma cd, veliki promatr nast -20 papir, anje avak voštane efekta plani pastele, izvođen ranja strunjača ja i aktivno prog sti rami ranja rada, prim jena 15


slijeđenje naloga sijekoji se sastoje čanj od niza od dva ili više elemenata (vezano uz aktivnosti u razredu)

Periša

-----

3

odgovori na različite vrste zahtjeva (učitelja, drugih osoba)

veljača

Periša

-----

3

Vježbe zahtijevanja od strane učenika (prema procjeni

ožujak

Periša

------

3

učenik će usmjeriti pažnju na nalog i izvršiti ga

demonstracij a, motorička aktivnost , promatranje, razgovor, prak. vj., imitacija, igra

slijeđenje ove vrste naloga u drugim situacijama

imitacija , slijeđenj e uputa

igračke sličice, kartice situacija slatkiši ili drugi pojačivač

upisiva nje u tablicu rezultata

prepoznati verbalni zahtjev, razumjeti značenje, reagirati na zahtjev na adekvatan način

demonstracij a, promatranje, razgovor, verbalno upućivanje, prak. vj, imitacija , igra

slijeđenje ove vrste naloga u drugim situacijama

imitacija , slijeđenj e uputa

igračke sličice, kartice situacija, hamer

upisiva nje u tablicu rezultata

prepoznati potrebu ili želju, primijeniti

demonstracij a, promatranje, razgovor,

primjena od strane učenika u drugim

imitacija , slijeđenj e uputa,

igračke sličice, kartice situacija,

upisiva nje u tablicu rezulta-

tehni ka u drug im situa cija ma nast -20 avak plani ranja i prog rami ranja rada prim 10 jena u istim situa cija ma (vre men ski odm ak) prim -jena u istim 16


potreba) na različite načine (sposobnosti učenika individualno)

određenu verbalno rečeničnu ili upućivanje, slikovnu prak. vj. strukturu za izražavanje potrebe ili želje

okruženjima igra

ta

uvježbavanje jednostavnih socijalnih situacija uz pomoć lutke

travanj

Periša

------

3

prepoznati socijalnu situaciju, primijeniti određenu rečeničnu ili slikovnu strukturu vezano uz soc situaciju

demonstracij a, promatranje, razgovor, verbalno upućivanje, prak. vj.

primjena od strane učenika u drugim okruženjima

imitacija , slijeđenj e uputa, igra

igračke sličice, kartice situacija, lutke, pojačivač voće

upisiva nje u tablicu rezultata

glazbene stimulacije kao poticaj za razvoj pažnje

svibanj

Periša

------

3

razvoj audutivne pažnje, trajanje, koncentracij a

demonstracij a, promatranje, slušanje, razgovor, verbalno upućivanje, prak. vj.

produljenje usmjerenost i pažnje, koncentracij a

imitacija slijeđenj e uputa igra prak. vj.

cd, orfov instrument arij, voće ili slatkiši

opserva cija

ponavljanja sadržaja

lipanj

Periša

-------

3

izvođenje svih

demonstracij a,

razvoj motorike,

imitacija slijeđenj

igračke, sličice,

upisiva nje u

situa cija ma (vre men ski odm ak) prim jena u stvar nim socij alni m situa cija ma prim jena u drug im nast avni m podr učji ma zavr š-no

10

10

--

17


aktivnosti koje su vježbane

promatranje, slušanje, razgovor, verbalno upućivanje, prak. vj.

sposobnosti e uputa, komunikacij igra, e prak. vj.

debele drvene bojice, cd, plakati, lutke

tablicu rezultata

izvje šće

Troškovnik Ukupno……………………………………………………………………………………………………………………………………… 110 kn U radu će se ovisno o njihovim potrebama, željama i interesima koristiti slijedeći sadržaji za učenike:   

igra (vođena i spontana) nedirektivna aktivna edukacija likovne, glazbene i scenske aktivnosti grafičko i likovno izražavanje radne, fizičke i sportske aktivnosti drugo prema potrebi

18


3. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 3.1. INFORMATIČKI ODGOJ UČITELJ: Jadranko Albert AKTIVNOSTI Osnove fotografije (fotografsko natjecanje), dijelovi računala, operacijski sustav Windows i osnovni programi, pisanje teksta na računalu, Internet. VREMENIK Tijekom cijele školske godine 2012./ 2013. NOSITELJI Voditelj skupine i učenici polaznici. AKTIVNOSTI SURADNICI I VANJSKI SURADNICI PLANIRANI BROJ 4 UČENIKA CILJEVI Naučiti učenike rukovanju s fotoaparatom. Praktičnim radom ovladati osnovama kadriranja. Upoznati učenike s osnovnim dijelovima računala. Naučiti učenike osnovnim radnjama na operacijsko sustavu Windows. Naučiti učenike osnovama korištenja internet preglednika i pretraživača. Naučiti učenike radu s e-poštom. Metoda razgovora, demonstracije, slijeđenja uputa. METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI NAMJENA Za primjenu u svakodnevnom životu; osbosobiti učenike za AKTIVNOSTI fotografiranje uz pomoć voditelja, poticati pozitivan odnos i odgovornost prema radu i ophođenju tehničkom opremom. Osposobljavati učenike samostalnom traženju, slanju i primanju informacija. NAČIN REALIZACIJE Razgovor s učenicima. Samoinicijativno korištenje računala. Praktični rad s foroaparatom i računalom. Mogućnost terenske nastave (gradski park, ribnjaci). Praktičan rad na računalu. POTREBAN Postojeća informatička i fotografska oprema Centra, fotopapir. DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL NAČIN Razgovor uz korištenje računala. Individualna procjena voditelja VREDNOVANJA na temelju vještine korištenja tehničke opreme. Fotografsko natjecanje. NAČIN KORIŠTENJA Zainteresiranost učenika, korištenje u svakodnevnom životu, REZULTATA promocija Centra. VREDNOVANJA TROŠKOVNIK Fotopapir: 100 kn. Ukupno: 100kn.

19


3.2. ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB (ŠŠK) Učiteljica TZK: Marijana Strija Mjesec SADRŽAJI RADA

9.

10.

11.

12.

1.

Sati

Uvodni sat; Nogomet-vježbe sa loptom, igra na dva gola; Košarka-hvatanje i bacanje lopte, šut na koš slobodno; Atletika- trčanje dionica Atletika- trčanje; Nogomet; Penjanje na švedske ljestve; Skakanje na trampolinu, raznoška, naskok na kozlić, Kolut naprijed i natrag; Spuštanje niz kosinu; SkokoviU vis, na trampolinu, lopte skakalice; Raznoška; Vježba na sobnom biciklu; Stolni tenis-igra Štafete sa gađanjem u cilj; Nogomet-udarci na gol; Košarka-šut iz dodane lopte; Odbojka sa balonom Nogomet-igra na male golove; Skok u vis, u dalj, raznoška; Spuštanje niz kosinu; Graničar; Povlačenje užeta

8

8

9

Mjesec

2.

3.

4.

6

5.

5

6.

SADRŽAJI RADA Odbojka sa balonom; Stolni tenis-tehnika, igra; Skokovi, naskoci, preskoci; Kolut naprijed; Graničar Nogomet- igra na male golove; Stolni tenis- vježbe, igra; Odbojka sa balonom; Spuštanje niz kosinu; Skokovi, preskoci; Trčanje dionica- priprema aza atletsku utrku u gradu; Graničar; Košarka- vježbe sa loptom; Vožnja bicikla; Nogomet- vježbe sa loptom; Trčanje dionica, Skakanje, Bacanje loptice-pripreme za natjecanje; Nogomet; Vožnja bicikla Nogomet; Vožnja bicikla

Sati

9

8

6

9

4

ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB Plan rada, 2013-2014. Voditeljica: Marijana Strija Razredi 5-8 i OOS skupine Aktivnosti

Sadržaji prema godišnjem planu rada: Elementi nogometa- pravila igre, dodavanje i zaustavljanje lopte, udarci na gol, igra na dva gola, kazneni udarci; gimnastike- parterne gimnastike kolutovi, preskoci, naskoci na sprave, penjanje na sprave; atletike- bacanje loptice i kugle u dalj,skok u dalj i u vis, trčanje dionica; sportskih igarakošarka, odbojka sa balonom, graničar; stolnog tenisa; vožnja bicikla; pripreme za natjecanja i natjecanja: -1. Državni sportski 20


Vremenik Nositelji aktivnosti Suradnici i vanjski suradnici Planirani broj učenika Ciljevi

Metode provođenja aktivnosti Namjena aktivnosti Način realizacije

Potreban didaktički i potrošni materijal Način vrednovanja Način korištenja rezultata vrednovanja Troškovnik

susreti, 2.Biciklističko natjecanje Sigurno u prometu, 3. Atletska utrka ulicama grada Virovitice „ 1, 2,3, 4..... doživjeti stotu, 4. Prijateljski sportski susreti sa drugim školama, 5.Posjet školskom sportskom natjecanju, 6. Izlet poludnevni, cjelodnevni, 7. Kros grada Daruvara, 8. Biciklističko natjecanje u Koprivnici Tijekom cijele školske godine 2013/ 2014. Učiteljica TZK, ravnateljica, ostali učitelji Stručni suradnici- logoped, psiholog, knjižničar, tehničko osoblje (vozač, domar, kuharica, spremačica), roditelji 20 Usvajanje zdravih navika o tjelesnom vježbanju, usvajanje navika redovitog tjelesnog vježbanja, opuštanje od stresa, podizanje opće tjelesne sposobnosti, socijalizacija učenika, stjecanje novih životnih iskustava, usvajanje pravila ponašanja, kontrola agresivnosti, podizanje frustracione tolerancije Kineziološke aktivnosti, razgovor, demonstracija Za primjenu u svakodnevnom životu Redovni satovi tijekom školske godine, sportska natjecanja, prisustvovanje sportskom natjecanju kao publika, putovanja, boravak u hotelu, izlet, posjet drugim školama Postojeći rekviziti i sportska oprema u školi, sportska odjeća (dresovi, trenerke), školski kombi, fotoaparat, priručni lijekovi, sokovi, sendviči, voće Nagrade učenicima- medalje, pehari; Objava rezultata u tiskanim i elektronskim medijima; Liste praćenja aktivnosti i zalaganja učenika Za samovrednovanje 3500,00

3.3. STOLNI TENIS

STOLNI TENIS Plan rada, 2013-2014. Voditeljica: Marijana Strija Aktivnosti

Sadržaji prema godišnjem planu rada: osnovni tehnički elementidržanje reketa, kretanje oko stola, servis-početni udarac, forhend udarac, bekhend udarac, igra bez mreže, igra preko mreže, pravila igre, higijena

Vremenik Nositelji aktivnosti Suradnici i vanjski suradnici Planirani broj učenika

Tijekom cijele školske godine 2013/ 2014. Učiteljica TZK -----3 21


Ciljevi

Metode provođenja aktivnosti Namjena aktivnosti Način realizacije Potreban didaktički i potrošni materijal Način vrednovanja Način korištenja rezultata vrednovanja Troškovnik

Usvajanje zdravih navika o tjelesnom vježbanju, usvajanje navika redovitog tjelesnog vježbanja, opuštanje od stresa, podizanje opće tjelesne sposobnosti, socijalizacija učenika, usvajanje pravila ponašanja, kontrola agresivnosti Kineziološke aktivnosti, razgovor, demonstracija Za primjenu u svakodnevnom životu Redovni satovi tijekom školske godine Postojeći rekviziti i sportska oprema u školi Liste praćenja aktivnosti i zalaganja učenika Za samovrednovanje -----

22


Mjesec Program rad

Sakupljanje jesenskih plodova Izrada lutaka od jesenskuh plodova Jednostavne dramatizacije lutkama od jesenskih plodova

Izrada plošnih lutaka Igra lutkama,dramatizacija

Kaširanje Odlazak na lutkarsku predstavu u DV Cvrčak

Naučiti djecu izrađivati lutke od prirodnih materija, neoblikovanog materijala. Poticati samostalne i vođene igre lutkom, dramatizaciju. Razvijati dječju kreativnost, samostalnost, verbalno izražavanje.

Ciljevi

Razvijati dječje stvaralaštvo, komunikaciju i poticanje suradničkih odnosa među učenicima kao i sa skupinama u široj zajednici ( djeca i odgajatelji DV)

Namjena

učenici i učitelji, roditelji, vanjski suradnici, blagajnik, domar, vozač

Nositelji Vremenik Troškovnik aktivnosti

Alati potrebni za izradu lutaka, ( škare, silikonski pištolj, čekić...), potrošni materijal ( kartonski papir, kolaž papir, ljepilo, boje, platno, papirnati ubrusi, sredstva za čišćenje, spužve...) prijevoz kombijem, 70 kuna mjesečno, ukupno 1000 kuna

Način realizacije

Praktičan radizrada lutke, igra, dramatizacija

Praktičan radizrada lutke, igra, dramatizacija Tijekom cijele školske godine

3.4. LUTKARSKA SKUPINA

Rujan - Listopad

VODITELJ: Margarita Kovačević

Studeni

Školska godina 2013./2014.

Prosinac

Način vrednovanja

školska izložba jesenska svečanost

školska izložba

Božićna

23


Siječanj

Nastavak izrade lutaka kaširanjem Igra lutkama,dramatizacija

Praktičan radizrada lutke, igra, dramatizacija

priredba

Praktičan radizrada lutke, igra, dramatizacija

Školska izložba Predstava povodom Dana Centra prezentacija

Ožujak – Travanj

Veljača

Izrada lutke kuhače Igra lutkama,dramatizacija

Izrada lutaka od neoblikovanog materijala Igra lutkama,dramatizacija

Svibanj

Radionica sa vanjskim suradnicima Igra lutkama,dramatizacija

Lipanj

Prezentacija rada

UKUPNO SATI : 35

24


3.5. BIBLIJSKO-DRAMSKA SKUPINA IZVANNASTASTAVNA AKTIVNOST: BIBLIJSKO-DRAMSKA, ŠKOLSKA GODINA 2013./2014. 1. AKTIVNOSTI - suradnja s razrednicima,drugim učiteljima i stručnim suradnicima, roditeljima, župnikom, redovnicima Franjevačkog samostana - socijalizacijske igre - rad s književno-umjetničkim tekstovima - oživljavanje Evanđelja -stvaralačko izražavanje - pjevanje vjeronaučnih pjesama uz pokrete - molitveno izražavanje - izvanučionička nastava - pripreme za priredbe povodom Dana kruha, Božića i Uskrsa - izrada kostima 2. VREMENIK - tijekom školske godine: 2 sata tjedno 3. NOSITELJI PROGRAMA vjeroučiteljica 4. SURADNICI I VANJSKI SURADNICI Ravnateljica, Razrednici, drugi učitelji i stručni suradnici (medicinska sestra, logopedi, psiholog, pedagog, knjižničarka) i pomoćno osoblje Centra, te roditelji, župnik, redovnici Franjevačkog reda, djelatnici Gradske knjižnice - Učitelj likovne i glazbene kulture 5. PLANIRANI BROJ UČENIKA Do 10 učenika 6. CILJEVI - razvijanje scenskog izraza u svim oblicima (riječ, mimika, gesta) - doživjeti biblijske tekstove bliskima vlastitim životnim iskustvima - korištenjem dramskih tehnika razvijati vlastitu kreativnost i maštu - izgrađivati dobre međuljudske odnose, te moralne i humane vrijednosti 7. METODE PROVOĐENJA Prilagođene dobi i mogućnostima (darovima i AKTIVNOSTI teškoćama) djece: -vođeni razgovor - intervju - dramske igre - demonstracija - izlaganje - slijeđenje uputa - memoriranje biblijskih i drugih književnoumjetničkih tekstova - igre uloga, zamišljanja i oponašanja 8. NAMJENA AKTIVNOSTI - izgrađivati samopouzdanje ( kroz dramske igre) - ohrabrivati učenike za svjedočenje svoje vjere kroz nastupe u priredbama povodom Dana kruha, Božića i Uskrsa 25


9. NAČIN REALIZACIJE

10. POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PROVOĐENJE PROJEKTA

11. NAČIN VRJEDNOVANJA

12. NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VRJEDNOVANJA 13. TROŠKOVNIK

- povezivati biblijske poruke sa svakodnevnim životom - 2 puta tjedno tijekom školske godine - izvanučionička nastava - sudjelovanje na priredbama Dani kruha, Božićna i Uskrsna priredba - Biblijske slike i tekstovi, računalo - krep papir u boji, tkanina razna za kostime (oko 300 kn) - biblijski animirani filmovi i cd sa vjerskim pjesmama, cd –player (50 kn) - pak papir (10 kn) - boje (drvene, tempere, flomasteri) 30 kn, obične olovke (5 kn) - papir za kopiranje bijeli i u boji (40 kn) - pomoću promatranja međusobne interakcije učenika, odgovora publike, te naknadnog razgovora i analiziranja nastupa i eventualnih snimki i fotografija sa priredbi - za samovrednovanje; - za primjenu u svakodnevnom životu Oko 450,00 kn Dijana Stanić, dipl. kateheta

3.6. RITMIČKO-PLESNA SKUPINA Voditeljica: I. Seleši AKTIVNOSTI

VREMENIK NOSITELJI AKTIVNOSTI SURADNICI I VANJSKI SURADNICI

PLANIRANI BROJ UČENIKA CILJEVI

 predstaviti školu i svoje aktivnosti na zajedničkim nastupima i školskim priredbama povodom Dana kruha, Božića, Valentinova, INKAZ-a, Majčinog dana i Dana škole druženje uz glazbu uvježbavanjem plesnih koraka praćenje i bilježenje rada i napretka učenika tijekom školske godine Tijekom cijele školske godine 2013./2014. Voditeljica, vanjski suradnici i učenici učiteljica tehničke i likovne kulture (šivanje plesne odjeće) vanjska suradnica – Marija Kovačić iz Plesnog centra Virovitica (financijska i stručna pomoć) 15 Naučiti kretati se u ritmu Zapamtiti plesne korake i pravilno ih izvoditi 26


METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAČIN REALIZACIJE

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL

NAČIN VREDNOVANJA NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA REZULTATA TROŠKOVNIK

         

Razvijanje motorike, osjećaja za ritam i skladnost pokreta shvaćanje prostornih odnosa socijalizacija ovladati scenskim nastupom razvijati suradnički odnos u grupi stjecati samopouzdanje zavoljeti plesanje slušanje glazbe, pokazivanje pokreta, učenje pokreta ponavljanjem uvesti učenike u svijet ritma i plesa. Slušanje glazbe. Plesati naučenu koreografiju u ritmu glazbe. slobodan ples u različitim ritmovima. gledanje snimki prošlogodišnjih nastupa imitiranje pokreta i plesa video zapisi plesnih nastupa kostimi – odjeća za ples rekviziti potrebni za ples materijal za izradu kostima i rekvizita redovitim praćenjem rada rezultati će se koristiti u cilju povećanja kvalitete rada i razvoja sposobnosti učenika.

 Oko 500 kn

3.7. PJEVAČKI ZBOR Voditeljica: I. Seleši AKTIVNOSTI

VREMENIK NOSITELJI AKTIVNOSTI SURADNICI I VANJSKI SURADNICI PLANIRANI BROJ UČENIKA

CILJEVI

 pjevanje prigodnih pjesmica koje prate blagdane, godišnja doba i događanja u školi i izvan škole gledanje snimki prošlogodišnjih nastupa glazbene igre sviranje jednostavnih ritamskih obrazaca na udaraljkama izvoditi pjesmice uz pokrete vježbe upjevavanja i dikcije Tijekom cijele školske godine 2013./2014. Voditeljica skupine i učenici  15 razvijati i unaprijediti vještinu pjevanja radom na vokalnoj tehnici (disanje, fraziranje, dikcija) razvijati senzibilitet za visinu tona, tempo i dinamiku učvršćivati intonaciju stjecati naviku pravilnog disanja prilikom pjevanja savladavanje pjevanja kao vještine glazbenog izražavanja poticati zanimanje skupine za glazbene aktivnosti i 27


METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI

    

NAČIN REALIZACIJE

 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL

NAČIN VREDNOVANJA

   

NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA REZULTATA TROŠKOVNIK

 

glazbeno izražavanje poticati suradnju i prijateljske odnose u skupini stjecati samopouzdanje njegovati glazbeni ukus učenika razvijati ljubav prema skupnom muziciranju slušanje glazbe pjevanje uz pratnju voditelja ponavljanje otpjevanog Njegovati i poticati ljubav prema lijepom i izražajnom pjevanju i zajedničkom muziciranju. Upoznati i izvoditi na javnim nastupima naučene glazbene pjesmice Razgovor sa starim članovima pjevačkog zbora, te razgovor s ostalim zainteresiranim učenicima Pjevanje pjesmica Izvoditi ritam pljeskanjem i na raznim ritmičkim glazbalima glazbeni CD-i CD player stručna literatura glazbeni instrumenti (sintetizator, udaraljke) bilježenje tonskog opsega učenika na početku i na kraju školske godine praćenje i bilježenje rada i napretka učenika tijekom školske godine sudjelovanje na priredbama Unapređivanje glazbene kulture učenika, njegovanje zajedništva kroz doprinos u prezentaciji rada škole

 papir za kopiranje, ljepilo, te stručna literatura - oko 500kn

28


3.8. REHABILITACIJA PUTEM POKRETA (RPP) Rehabilitacija putem pokreta Učiteljica: Jasna Mihalić Martina Lach TEMA PROJEKTA AKTIVNOSTI

VREMENIK

NOSITELJ AKTIVNOSTI/PROJEKTA SURADNICI I VANJSKI SURADNICI PLANIRANI BROJ UČENIKA CILJEVI

METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI

NAMJENA AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE POTREBAN MATERIJAL I POTROŠNI MATERIJAL

NAČIN VREDNOVANJA

Život u zajednici - Igra - Vježbanje - Kretanje uz glazbu - Korištenje gimnastičkih sredstava - Svladavanje motoričkih zadataka kroz cijelu šk. god. 2012/ 2013. (svaka seansa programa RPPa sadrži dio koji se odnosi na socijalizaciju, rad u paru, rad u grupi koji su važne sastavnice projekta „Život u zajednici“ voditeljice izvannastavne aktivnosti RPPa učiteljica TZKa, razrednici učenika u skupini 4 učenika u prijepodnevnoj smjeni 7 učenika u poslijepodnevnoj smjeni - povezivanje učenika - povezivanje i suradnja s učenicima različitog uzrasta - prihvaćanje različitosti, prihvaćanje vodstva grupe - stvaranje osjećaja pripadnosti grupi - usvajanje različnih oblika komunikacije - razvoj i usavršavanje različitih oblika kretanja - razvoj motoričkih vještina i sposobnosti - razvoj senzoričke diferencijacije - razvoj percipiranja, mišljenja, pamćenja, pažnje i koncentracije - stjecanje pojmova Razgovor Demonstracija Kineziološke metode Igra - usavršiti naučene oblike kretanja - naučiti nove složenije oblike kretanja - prihvaćanje i poštivanje pravila - poticati učenike na prihvaćanje različitosti u grupi - poticati učenike na prihvaćanje „vođe“ u grupi - potaknuti učenike na prihvaćanje uloge „vođe“ u grupi -poticati učenike na razvoj osjećaja samouvjerenog funkcioniranja u zajednici - kroz seanse RPP-a uz tematsku vezanost aktivnosti - odlazak na gradska igrališta, igre s djecom izvan grupe/ škole Gimnastičke sredstva ( lopte, baloni,vijače.čunjevi, ljepljive trake,…) CD-player CD-i s a glazbom Strunjača igralište -procjena samostalnosti u primjeni naučenog - individualno izrađena lista za procjenu motoričkih, komunikacijskih i socijalizacijskih vještina

29


NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

TROŠKOVNIK

- osamostaljivanje učenika - za primjenu u svakodnevnom životu - za samostalnost u području brige o sebi, sudjelovanja u aktivnostima svakodnevnog života, komunikacija sa poznatim/ nepoznatim osobama Baloni - 20 kn

3.9. MALI MODELARI VODITELJICA: Sanja Sučić

AKTIVNOSTI

- obrada drva upotrebom alata i pribora - svladavanje radnih operacija: crtanje, mjerenje, obilježavanje, piljenje, dubljenje, bušenje, brušenje, spajanje, lakiranje - izrada pribora za jelo, dječje igre Memory, božićnih ukrasa od šibica, drvenih vješalica za ormar, prometnih znakova od drva

VREMENIK NOSITELJI AKTIVNOSTI SURADNICI I VANJSKI SURADNICI NA PROJEKTU PLANIRANI BROJ UČENIKA

-9. 2013.- 6. 2014.godine - voditelj malih modelara - učitelji - školski majstor 2 - naučiti raditi drvom - usvojiti postupak rada pri upotrebi alata, ručnog i električnog - savladavanje radnih operacija piljenja, bušenja, dubljenja, savijanja, brušenja - metoda demonstracije - metoda objašnjavanja - metoda crtanja -osposobiti učenike za društveno koristan rad - razvijati urednost, kreativnost, samostalnost u radu, orginalnost - poticati suradnju među učenicima -crtanje, piljenje, bušenje, brušenje, dubljenje, lakiranje, bojanje - olovka, drvo, drvofix, alati za obradu drveta

CILJEVI

METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL NAČIN VRJEDNOVANJA

NAĆIN KORIŠTENJA REZULTATA VRJEDNOVANJA TROŠKOVNIK

-stupnjem usvojenosti novih znanja -stupnjem osposobljenosti za radne operacije -stupnjem savladavanja vještina pojedinih metoda rada -procjena primjene u svakodnevnom životu -samovrednovanje oko 200 kn 30


3.10. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI UKLJUČENE U UČENIČKU ZADRUGU IZVANNASTAVNA AKTIVNOST – SUVENIRSKA SKUPINA VODITELJICA: Sanja Sučić

AKTIVNOSTI

VREMENIK NOSITELJI AKTIVNOSTI SURADNICI I VANJSKI SURADNICI NA PROJEKTU PLANIRANI BROJ UČENIKA CILJEVI

METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL NAČIN VRJEDNOVANJA

NAĆIN KORIŠTENJA REZULTATA VRJEDNOVANJA TROŠKOVNIK

- rad vunom – šivanje na juti - postavljenje izložbe u Poštanskom uredu, Turističkoj zajednici te Gradskoj knjižnici i čitaonici - prodajne izložbe povodom Božića, Valentinova, Uskrsa, Dana grada - izrada šešira od gline s motivima narodne nošnje ili čipke - rad na lončarskom kolu - izrada ukrasnog nakita od gline - trodimenzionalno oblikovanje virovitičkih kulturnih ustanova - suradnja s Udrugom žena iz Kladara. 9. 2013.- 6. 2014.godine - voditeljica suvenirska skupine - učitelji - Udruga žena iz Kladara 6 - uvježbavanje učenika za svladavanje rada glinom, kartonom te šivaćim priborom - prezentirati rad na izložbama - osposobiti učenike za samostalan rad - razviti ljubav za tradicijske vrijednosti - metoda demonstracije, metoda crtanja, metoda razgovora, metoda objašnjavanja - naučiti nove tehnike rada - naučiti učenike kako osmisliti novi proizvod - savladati rad glinom, kartonom - napravljene uratke izložiti javnosti -crtanje, modeliranje, šivanje - glina, boje za glinu, juta, pribor za šivanje, karton, drvofix -procjena usvojenih socijalnih, emocionalnih i komunikacijskih vještina -procjena kvalitete uradaka -stupanj osposobljenosti za rad -stupanj svladavanja vještina -procjena primjene u svakodnevnom životu -samovrednovanje oko 500 kn

31


KERAMIČARSKA SKUPINA Školska godina 2013/2014. VODITELJI: Zvjezdana Glumac Melita Ključec Vanja Pocrnić/Luka Pašalić

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Mje Program rad sec Uređenje radionice, izrada uporabnih i ukrasnih predmeta, oblikovanje, kuglica. Valjak („glista“) Izrada zidnih slika-plodovi jeseni, modeliranje-plodovi jeseni ,oslikavanje,glaziranje -oblikovanje, kuglica. Valjak („glista“) – ukrašavanje posuda Izrada otiska na glini - posuda oslikavanje,glaziranje Oblikovanje posuda ručno Čizica za Nikolu

Izrada nakita za bor, modeliranje-anđeo, jaslice,slike oslikavanje,glaziranje(božićni motivi)

SATI : 140

Ciljevi

Namjena

Nositelji

Naučiti koristiti glinu, oblikovati, oslikavati, glazirati, , naučiti izraditi uporabne i ukrasne predmete , razvijati pozitivne emocije, maštu i kreativnost, usvajanje i primjena higijenskih navika u radu s glinom Upoznati motive zavičaja i prenijeti ih na rad s glinom Pozitivan odnos prema radu i tvorevinama ljudskog rada; doživljavanje radosti stvaranja;

Osposobiti učenike za društveno koristan rad, urednost, samostalnos t, razvijati kreativnost, upornost u radu, poticati suradnju među učenicima, razvijati i buditi domoljubne i vjerske osjećaje prema

učenici i učitelji

Način realizacije ručno

Vremen Troškovni ik aktiv. k 9.mj Glina, boja, glazura 300kn 10.mj Glina, boja, glazura

učenici i učitelji

ručno

učenici i učitelji

ručno

11.mj

učenici i učitelji

ručno

12.mj

300 kn Glina, boja, glazura, magneti 500 kn Glina, boja, glazura, kopče za slike 400 kn

Način vrednovanja Početnički učenički radovi

Stalna školska izložba

Stalna školska izložba

Stalna školska izložba Prodajna izložba za SV. Nikolu i Božić

32


Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj

Modeliranje životinje- bojanje Posjeta i radionica s lokalnim umjetnikom

zavičaju kroz kreativan rad Izrada predmeta za Valentinovo, Osposobiti Naučiti koristiti oslikavanje, glaziranje učenike za -izrada predmeta za Smotru ŠZ- glinu, oblikovati, društveno oslikavati, glazirati, Predmeti ukrasni i uporabni s koristan naučiti izraditi otiskom ručnog rada i motiva rad, uporabne i ukrasne zavičaja urednost, predmete , razvijati samostalnos Izrada uporabnih i ukrasnih pozitivne emocije, t, razvijati predmeta s otiskom motiva iz maštu i kreativnost, kreativnost, zavičaja,oslikavanje,glaziranje usvajanje i primjena upornost u Oblikovanje gline – stalci za higijenskih navika u radu, pisanice radu s glinom poticati Modeliranje beđ, broš. magnet – Upoznati motive suradnju - izrada satova (kuglica, zavičaja i prenijeti među crijevo), oslikavanje,glaziranje, ih na rad s glinom učenicima, ( uskrsni i proljetni) motivi razvijati i buditi domoljubne i vjerske osjećaje Izrada uporabnih i ukrasnih prema predmeta s motivima zavičaja, zavičaju oslikavanje,glaziranje, kroz Priprema za međužupanijsku kreativan smotru

učenici i učitelji

ručno

1.mj

Glina, boja za glinu 300 kn

Stalna školska izložba

učenici i učitelji

ručno

2.mj

Glina, boja za glinu, glazura 500 kn

Stalna školska izložba Prodajna izložba za Valentinovo

učenici i učitelji

Ručno

3.mj

Glina, bojae, glazura 400kn

Stalna školska izložba

učenici i učitelji

ručno

4.mj

Stalna školska izložba Prodajna izložba za Uskrs

učenici i učitelji

ručno

5.mj

Glina, boja, glazura, kopče za beđ, mehanizmi za satove 500kn Glina, boja, glazura500 kn

Stalna školska izložba Međužupanijska smotra UZ

33


Lipanj

Radinica keramike s učenicima i nastavnicima redovne škole (Dan Centra) - čišćenje radionice

rad

učenici i učitelji

ručno

6.mj

Glina, boja 300 kn

Izložba za Dan Centra,Dan grada Stalna školska izložba,samovredn ovanje

VRTLARSKA SKUPINA - KURIKUL ŠK. GOD. 2012./2013. VODITELJICA: Lucija Gazić PLANIRANI BROJ UČENIKA: 5 VREMENIK: od rujna 2013. do lipnja 2014. NOSITELJI, SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: voditeljica Vrtlarske skupine, razredni učitelji, školski majstor, stručni suradnici Centra, roditelji

AKTIVNOSTI

CILJEVI

1.Uključivanje učenika u Vrtlarsku skupinu, upoznavanje programa rada

Potaknuti učenike i formirati Vrtlarsku skupinu, izraditi program rada

METODE PROVOĐ. AKTIV NOSTI

NAMJENA AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE

m. razgovora m. rada na tekstu m. slušanja

Formirati Vrtlarsku skupinu, upoznati program i način rada u skupini

Donošenje god. plana i programa za 2013./14.; podjela član. iskaznica novim članovima

DID. I POTR. MAT. TROŠK

10,00 kn Papir za ispis progr i iskaznice

NAČIN VRJEDN. I KORIŠTE NJA REZULT Broj uključenih učenika Praćenje i bilježenje

34


2.Usvajanje teorijskih znanja i praktičnih vještina; ekološki uzgoj povrća i konzumacija; nabava domaćeg sjemena Šetnja vrtom u različita god. doba Posjet gradskoj tržnici

Usvojiti teorijska znanja o životu biljke, praktične vještine i radne navike; razvijati svijest o očuvanju i estetskom izgledu prirodnog okoliša; uvježbavati vještinu kupovine uključenje roditelje u rad Centra.

m. crtanja i ilustr. radova m. praktičnih radova m.demonstr. m. razgovora m. povezivanja sadržaja sa životom m. rada na tekstu

Osposobljavanje za samostalan rad; priprema za budući život; proizvodnja zdravog domaćeg povrća; primjena stečenih znanja i vještina; izrada plastenika; održavanje estetski njegovanog šk. okoliša; uključiti svježe povrće u prehranu uč.

Rad u školskom povrtnjaku –obrada vrta; uzgoj povrća; uređivanje školskog okoliša samostalno i u suradnji s razrednim odjelima, suradnja sa stručnim suradnicima i roditeljima; Odlazak na gradsku tržnicu

Papir za fotokopir. 20,00 kn Nast. listići i slike, računalo Presadnice 30,00 kn Sjeme 20,00 kn

3.Priprema, pravilna uporaba, održavanje i pospremanje alata za rad

Osigurati potreban materijal, alat i pribor za rad, razvij. higijenu i zaštitu na radu.

m. praktičnih radova m. demonstr. m. slušanja

Pospremiti i analizirati upotrebu postojećeg nabava novog alata

Pregled, popravak i otpis alata

Alat –otpis 120,00 kn

Upoznati važnost organske prihrane biljaka; zaštita biljaka od nametnika. Uključivanje u školski projekt '''Život u zajednici ''

m. praktičnih radova m. demonstr. m. slušanja

Izraditi prirodni organski pripravak; prihraniti i zaštiti povrće; zaštita okoliša

Izrada ekološkog pripravka od ljekovitog bilja

priručnikM. L.Kreuter Bio Vrt ---

Procjena usvo. znanja, vješt. i navika. Prepoznavanje vrsta povrća, ubiranje i konzumira nje. Promocija na izložbi ''Cvjetni pozdrav EU'' po gradovima RH Šk.vrtizvor znanja u nastavi estetski izgled Procjena uspješnost i uroda povrća

m. razgovora m. povezivanja sadržaja sa

Usvajati socijalne, emocionalne i komunik. vještine u radu u vrtu;

Uključivanje u školski projekt s tematski vezanim sadržajima

Ukupno: 200,00 kn

Procjena uključenos ti i

4.Kompostište i organska prihrana

6. Provođenje projekta ''Ekološka proizvodnja povrća

35


životom

važna je svima nama''

zaštita okoliša

uspješnost i realizacije

CVJEĆARSKA SKUPINA

GODIŠNJI PLAN ZA ŠKOLSKU GODINU 2013./2014 . VODITELJICE: ŽELJKA BARIĆ, dipl.def. NEVENKA KRPAN, dipl.def. NEVENKA GRUBAN, prof. def.

Aktivnosti

Upoznavanje sa sadržajima rada

Njegovanje biljaka u teglicama (Optrgavanje suhih listova,tretiranje protiv nametnika,prihranjivanje, zalijevanje, brisanje

Ciljevi aktivnosti

Namjena aktivnosti

Nositelji aktivnosti

Upoznati učenike s načinom rada u skupini.

Uvesti učenike u svijet biljaka i brige o njima

voditeljice skupine i učenicicvjećari

Razgovor s učenicima.

9. mjesec

Naučiti i razvijati svijest o njegovanju biljaka

Estetski i njegovan izgled cvijeća

voditeljice skupine i učenicicvjećari

Stalna briga o cvijeću

9.-6. mjesec

Osposobiti

Razvijati samostalnost i

Način realizacije

Praktičan rad u suradnji sa

Vremenik

Troškovnik -

Sredstvo za tretiranje protiv nametnika, sredstvo za prihranjivanje

Način vrednovanja i korištenja rezultata analiza rada Cvjećarske skupine i dogovor o daljnjem radu Vidljiv na estetskom izgledu interijera Centra

36


prašine s listova)

cvjećare za samostalan rad

ljubav prema radu

Pripremiti cvijeće i sačuvati ga od zime

Pravilna briga o cvijećuodstranjivanje suhih listova, provjera jesu li zaražene nekom bolesti, uklanjanje površinskog sloja komposta, raspoređivanje prema potrebi za svjetlosti, smanjivanje prihranjivanja i zalijevanja Uvidjeti da je biljka sastavni dio žive prirode

Priprema cvijeća za zimu

Glavni dijelovi biljke Što je biljci potrebno za rast? (Imena biljaka koje imamo u školi)

Naučiti osnovne pojmove o životu biljaka i dijelovima biljke

ostalim učenicima

voditeljice skupine i učenicicvjećari

Praktične aktivnosti vezane uz pripremu cvijeća za zimu

Praćenje i bilježenje rada i napretka učenika tijekom školske godine. 10.-12. mjesec

-

Vidljiv na estetskom izgledu interijera Centra Praćenje i bilježenje rada i napretka učenika tijekom školske godine.

voditeljice skupine, učenicicvjećari

Edukacija putem potrebnog materijalarazličite vrste

9.-6. mjeseca

-

Praćenje i bilježenje napretka učenika tijekom 37


Presađivanje cvijeća u teglicama

Priprema zemlje i sadnica za proljetnu sadnju

Posjeta cvjećarnici (projekt: život u zajednici)

Razvijati pozitivan odnos prema cvijeću i prirodi, te želju za samostalnim uzgajanjem biljaka Naučiti kada se i kako pravilno presađuje cvijeće Osposobiti učenikecvjećare za samostalno presađivanje cvijeća Sačuvati i njegovati cvijeće pravilnim odabirom zemlje i pripremom sadnica

Shvatiti međusobnu povezanost nežive i žive prirode i važnost biljke za život na Zemlji Razvijati osjećaj za estetiku

Zasaditi potrebno cvijeće (autohtono cvijeće)

Osposobljavanje Upoznavanje i snalaženje s radom

biljaka, radna mapa, fotografije, plakati

školske godine.

promatranje dijelova biljke voditeljice skupine, učenicicvjećari

Praktični rad u suradnji s ostalim učenicimapresađivanje cvijeća u teglicama

3.-6. mjeseca

Cvjetne sadnice, zemlja za cvijeće, alat za rad

Vidljiv na estetskom izgledu interijera Centra

voditeljice skupine, učenicicvjećari

Skupljanje sadnica u suradnji s roditeljima

3. mjesec

Cvjetne sadnice

Vidljiv na estetskom izgledu okoliša Centra Praćenje i bilježenje napretka učenika tijekom školske godine.

voditeljice skupine

Dogovor s cvjećarnicom

5. mjesec

-

38


učenika u široj okolini- život u zajednici Razvoj ekološke svijesti

Prešanje cvijeća i izrada čestitki i slika od prešanog cvijeća

Provođenje tematskih radionica o njezi cvijeća, o važnosti očuvanja prirode za sva živa bića

Naučiti kako se prešaju biljke Prepoznavanje nekoliko najpoznatijih biljaka travnjaka Razviti kod učenikacvjećara svijest o potrebi očuvanja i brige o biljnom svijetu i cjelokupnoj prirodi

cvjećarnice Usvajanje novih znanja oko uzgoja i brige za cvijeće Izrada čestitki i slika od prešanog cvijeća

Doprinijeti njegovanom izgledu biljaka u prostoru Centra Razvoj eko svijesti

Voditeljice skupine i učenicicvjećari

Odlazak na 3.-6. travnjak, mjeseca branje cvijeća, prešanje cvijeća i izrada čestitki i slika Voditeljice Razgovor 9.-6.mj. skupine i Izrada plakata učenici Bojanje i cvjećari crtanje Demonstracija Praktični radovi Šetnja i boravak u prirodi

Ljepilo Hamer papir

Vidljiv prema uspješnosti rada i izrađenim čestitkama i slikama Vidljiv prema izrađenim radovima, kao i prema aktivnom sudjelovanju u radu radionica

Boje Hamer papir Ljepilo selotejp

UKUPNO: 105 SATI

39


4. IZVANUČIONIČKA NASTAVA I PROGRAM SOCIJALIZACIJE 4.1. PRVI RAZRED Razrednica : Dubravka Periša Vrijeme ostvarivanja

Opis sadržaja

Mjesto ostvarivanja

Rujan

Hrvatski olimpijski dan

Školsko dvorište

Listopad

Znam se kretati ulicom Pekara

Grad, ulica Pekara

Studeni

Jesen – šetnja gradom, gradskim parkom

Grad, park

Prosinac

Posjeta DV „ Cvrčak“ Božić- posjeta crkvi sv. Roka

DV „ Cvrčak“ Crkva sv. Roka

Ožujak

odlazak u gradski park-proljeće u parku

ulica, gradski park

Travanj

Odlazak do gradske knjižnice

Ulica, Gradska knjižnica

Svibanj

Na livadi Izlet učenika odlazak u Obiteljski centar

Livada Prema dogovoru Ulica, Obiteljski centar

Lipanj

Slastičarna

ulica, slastičarna

Po potrebi će se s učenicima izlaziti u kraće šetnje ( do 30 minuta ) bližom okolicom škole. Nositelj aktivnosti- razrednik

PROGRAM SOCIJALIZACIJE za 1. razred, šk. god. 2013/2014. Razrednica : Dubravka Periša Program socijalizacije AKTIVNOSTI

1. RAZRED 1. Igra u igraonici Gradske knjižnice Virovitica 2. U Obiteljskom centru-strukturirana igra 3. Odlazak u slastičarnu 4. druženje i igra u dječjem vrtiću „Cvrčak“

1. igraonica Gradske knjižnice Virovitica 2. Obiteljski centar 40


MJESTO OSTVARENJA VREMENIK

3. Slastičarnica 4. Dječji vrtić „Cvrčak“ Školska godina 2013./ 2014. 1. travanj 2014. 2. svibanj 2014 3. lipanj 2014. 4. prosinac 2013.

NOSITELJ AKTIVNOSTI

Razrednica Dubravka Periša

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI

- učitelji - stručni suradnici, medicinska sestra - pedagog vrtića - defektolog u Obiteljskom centru - voditeljica igraonice u Gradskoj knjižnici 3 učenika

PLANIRANI BROJ UČENIKA CILJEVI

METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI

NAMJENA AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE

1. upoznavanje i pravilno ponašanje u novom prostoru 2. Upoznavanje i prihvaćanje vođenja igre od strane nove osobe 3. Naručivanje, hranjenje 4. druženje i igra s novim prijateljima, pravilno ponašanje u grupi - razgovor - demonstracija - igra - imitacija - druženje i igra u grupi - razvijanje samopouzdanja - prilagodba na nepoznat prostor i osobe - izvođenje aktivnosti pema uputi druge osobe 1. dogovor s voditeljicom igraonice, plan aktivnosti u radionici, priprema učenika za boravak u nepoznatom prostoru, provođenje igre u igraonici 2. dogovor s defektologinjom u Obiteljskom centru – planiranje sadržaja , priprema učenika –upoznavanje što ćemo tamo raditi, pravila ponašanja, izvođenje aktivnosti 3. priprema učenika, pojam što tamo radimo , kako jedemo 4. Dogovor s pedagoginjom i odgajateljicom u vrtiću, priprema programa s učenicima, upoznavanje s pojmom vrtić, boravak u vrtiću , igra s djecom iz vrtića

41


NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA

NAČIN VREDNOVANJA

TROŠKOVNIK

- primjena u svakodnevnom životu

-

procjena učitelja

- slatkiši 20 kn

4.2. DRUGI I ČETVRTI RAZRED PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE ZA 2. I 4.. RAZRED OPIS SADRŽAJA MJESTO OSTVARENJA

VRIJEME OSTVARENJA Rujan

Jesen u zavičaju Tržnica

Gradski park Tržnica

Dani kruha

Pekara

Listopad

Zaštita od požara

Vatrogasna postaja

Studeni

Božić

Crkva

Prosinac

U ljekarni

Ljekarna

Veljača

U Frizerskom salonu

Frizerski salon

Ožujak

Vode u zavičaju

Rijeka Ođenica

Ožujak

Proljeće u zavičaju

Gradski park

Travanj

U prometu

Autobusni kolodvor i željeznički kolodvor

Svibanj

U muzeju

Gradski muzej

Svibanj

Poludnevni izlet

Po dogovoru

Svibanj

U slastičarnici

Slastičarnica

Lipanj

IZLASCI U DVORIŠTE I ŠETNJA OKOLICOM ŠKOLE/ GRADSKI PARK

ŠKOLSKO DVORIŠTE, OKOLICA ŠKOLE, GRADSKI PARK

TIJEKOM CIJELE GODINE

Napomena: Po potrebi ću s učenicima povremeno izlaziti u kraće šetnje u okolicu škole (u trajanju do 30 min.). O svim ostalim izvanučioničkim aktivnostima roditelji će biti zasebno obaviješteni. Za odlazak učenika u pojedinim aktivnostima biti će potrebno korištenje školskog kombija. Razrednica: Nevenka Krpan, dipl.def. 42


PROGRAM SOCIJALIZACIJE - šk.god. 2013./2014. RAZRED 2.i 4.

SADRŽAJI

CILJEVI

MJESTO OSTVARIVANJA

VRIJEME OSTVARIVANJA

RAZREDNIK: NEVENKA KRPAN 1. Posjeta pekari 2. Posjeta vatrogasnoj postaji 3. Posjeta ljekarni 4. Posjeta frizerskom salonu 5. Posjeta gradskog muzeja 6. Posjeta slastičarnici Razvijati i primjenjivati pravila pristojnog ponašanja na javnom mjestu,u novoj okolini, osamostaljivanje prilikom donošenja odluka. Upoznati se s djelatnosti i radom ljudi u navedenim djelatnostima Snalaženje u različitim, novim situacijama Usvajanje navika potrebe za brigom o sebi i važnosti njegovanja kulturnog života 1.. Pekara 2.Vatrogasna postaja 3.Ljekarna 4. Frizerski salon 5. Gradski muzej 6. Slastičarnica -Listopad 2013. -Studeni 2013. -Veljača 2014. -Ožujak 2014. -Svibanj 2014

NOSITELJ AKTIVNOSTI

Razrednica i voditeljica PSP-a

PLAN PROVOĐENJA AKTIVNOSTI

Upoznavanje učenika sa sadržajima vezanim za temu, rješavanje listića Priprema učenika, aktivnosti na temu Prethodni dogovor sa djelatnicima u navedenim ustanovama i djelatnostima o namjeni posjete

ZADACI ZA PRIPREMU AKTIVNOSTI

Razgovor s učenicima o ponašanju prilikom posjete navedenim djelatnostima Dogovor sa ostalim suradnicima i vanjskim suradnicima Dogovor s djelatnicima u ustanovama i institucijama Priprema učenika za sadržaje kroz predmete PID, HJ, LK, GK Dogovor s vozačem kombija (ukoliko je potrebno) Odlazak u pojedine ustanove, upoznavanje učenika s aktivnostima 43


NAČIN VREDNOVANJA

-procjena samostalnosti u primjeni naučenog - razgovor s roditeljima te saznanje o primjeni naučenog u svakodnevnom životu - ispitivanje učenika ( usmeno/ pismeno) na predviđenim školskim aktivnostima kroz PID, HJ, LK, GK

NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

- osamostaljivanje učenika - za primjenu u svakodnevnom životu - za samostalnost u području brige o sebi, spoznavanju važnosti i vrijednosti različitih zanimanja

4.3. TREĆI RAZRED PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE ZA 3. RAZRED OPIS SADRŽAJA Jesen u zavičaju Tržnica

MJESTO OSTVARENJA Gradski park

Tržnica

VRIJEME OSTVARENJA Rujan/ Listopad

Dani kruha

Pekara

Listopad

Zaštita od požara

Vatrogasna postaja

Studeni

Božić

Crkva

Prosinac

U prometu

Veljača

U Frizerskom salonu

Autobusni kolodvor i željeznički kolodvor Frizerski salon

Proljeće u zavičaju

Gradski park

Travanj

U trgovini

Trgovina

Travanj

Vode u zavičaju

Rijeka Ođenica

Svibanj

U muzeju

Gradski muzej

svibanj

Poludnevni izlet

Po dogovoru

Svibanj

U slastičarnici

Slastičarnica

Lipanj

IZLASCI U DVORIŠTE I ŠETNJA OKOLICOM ŠKOLE/ GRADSKI PARK,

ŠKOLSKO DVORIŠTE, OKOLICA ŠKOLE, GRADSKI PARK

TIJEKOM CIJELE GODINE

Ožujak

44


Napomena: Po potrebi ću s učenicima povremeno izlaziti u kraće šetnje u okolicu škole (u trajanju do 30 min.). O svim ostalim izvanučioničkim aktivnostima roditelji će biti zasebno obaviješteni. Za odlazak učenika u pojedinim aktivnostima biti će potrebno je korištenje školskog kombija. Razrednica: Jasna Mihalić, prof.reh.

PROGRAM SOCIJALIZACIJE - šk.god. 2013./2014. RAZRED 3.

SADRŽAJI

CILJEVI

MJESTO OSTVARIVANJA

VRIJEME OSTVARIVANJA

RAZREDNIK: JASNA MIHALIĆ 1. Posjeta tržnici 2. Posjeta pekari 3. Posjeta vatrogasnoj postaji 4. Posjeta frizerskom salonu 5. Posjeta gradskog muzeja 6. Posjeta slastičarnici Razvijati i primjenjivati pravila pristojnog ponašanja na javnom mjestu,u novoj okolini, osamostaljivanje prilikom donošenja odluka. Upoznati se s djelatnosti i radom ljudi u navedenim djelatnostima Snalaženje u različitim, novim situacijama Usvajanje navika potrebe za brigom o sebi i važnosti njegovanja kulturnog života 1 Gradska tržnica 2. Pekara 3.Vatrogasna postaja 4. Frizerski salon 5. Gradski muzej 6. Slastičarnica -Rujan 2013. -Listopad 2013. -Studeni 2013. -Ožujak 2014. -Svibanj 2014. -Lipanj 2014.

NOSITELJ AKTIVNOSTI

Razrednica i voditeljica PSP-a

PLAN PROVOĐENJA AKTIVNOSTI

Upoznavanje učenika sa sadržajima vezanim za temu, rješavanje listića Priprema učenika, aktivnosti na temu Prethodni dogovor sa djelatnicima u navedenim ustanovama i djelatnostima o namjeni posjete

45


ZADACI ZA PRIPREMU AKTIVNOSTI

Razgovor s učenicima o ponašanju prilikom posjete navedenim djelatnostima Dogovor sa ostalim suradnicima i vanjskim suradnicima Dogovor s djelatnicima u ustanovama i institucijama Priprema učenika za sadržaje kroz predmete PID, HJ, LK, GK Dogovor s vozačem kombija (ukoliko je potrebno) Odlazak u pojedine ustanove, upoznavanje učenika s aktivnostima

NAČIN VREDNOVANJA

-procjena samostalnosti u primjeni naučenog - razgovor s roditeljima te saznanje o primjeni naučenog u svakodnevnom životu - ispitivanje učenika ( usmeno/ pismeno) na predviđenim školskim aktivnostima kroz PID, HJ, LK, GK

NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

- osamostaljivanje učenika - za primjenu u svakodnevnom životu - za samostalnost u području brige o sebi, spoznavanju važnosti i vrijednosti različitih zanimanja

4.4. PETI RAZRED RAZREDNICA: ZVJEZDANA GLUMAC SADRŽAJ Učenik u prometu Prometni znakovi Jesen u vrtu, voćnjaku, njivi i vinogradu Stajalište i obzor,glavne strane svijeta,orijentacija prema suncu Dan štednje Dan školskih knjižnica Moja ulica, moj grad Kulturne znamenitosti u županiji Motrenje prirode i djelatnosti ljudi u zimi Božić Životinje zimi- nahranimo ptice Vode u zavičaju - čišćenje Zanimanje cvjećar

MJESTO OSTVARIVANJA Ulice grada

VRIJEME OSTVARIVANJE Rujan 2013. g.

Vrt,voćnjak,tržnica,njiva, vinograd Milanovac Gradski park Banka Gradska knjižnica i čitaonica Ulice grada, knjižnica, muzej ,građevine iz prošlosti Bliža okolica škole

Listopad 2013.g.

Studeni 2013.g.

Prosinac 2013.g. Crkva Sv. Roka Školsko dvorište,park

Ribnjaci Vrtni centar Flora ili cvjećarna u gradu Dan planeta Zemlje- očistimo Rijeka Ođenica rijeku U kazalištu Kazalište Virovitica Posjet pčelinjaku Pčelinjak

Siječanj 2014.g.

Ožujak 2014.g. Travanj 2014.g.

46


Cjelodnevni izlet U muzeju Ljeto – vrijeme, rad ljudi Zajedničko druženje

Prema dogovoru Gradski muzej Virovitica Bliža okolina škole Slastičarna

Svibanj 2014.g. Lipanj 20104g.

NAPOMENA: Po potrebi sa učenicima će se izlaziti u kraće šetnje ( do 30 min) bližom okolicom škole. Za neke sadržaje biti će potreban prijevoz školskim kombijem u mjesecu listopadu, ožujku , svibnju . Troškove cjelodnevnog izleta koji je u ponudi turističke agencije snose roditelji učenika.

SOCIJALIZACIJA 5. RAZRED UČITELJ: ZVJEZDANA GLUMAC ŠKOLSKA GODINA 2013./2014. 1. Posjet školskoj i Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica 2. Božić u crkvi sv. Roka u Virovitici 3. Zanimanje - cvjećar 4. Idemo u Kazalište Virovitica AKTIVNOSTI 5. U Gradskom muzeju Virovitica - organiziranje posjete: dogovor sa suradnicima (knjižničari , vjeroučiteljica, župnik, cvjećar, arheolog); priprema učenika; obavijest roditeljima 1. listopad 2012. 2. prosinac 2012. VREMENIK 3. ožujak 2013. 4. travanj 2013. 5. svibanj 2013. 1.- 5. Zvjezdana Glumac, razrednica NOSITELJI 1. Marija Findrik, knjižničarka Centra AKTIVNOSTI 2. Dijana Stanić, vjeroučiteljica 3. Cvjećar po zanimanju 1. Marija Findrik knjižničarka Centra i knižničari Gradske knjižnice Virovitica SURADNICI I VANJSKI 2. Dijana Stanić, vjeroučiteljica, župnik Župe sv. Vida u SURADNICI NA Virovitici PROJEKTU 3. Cvjećar iz Flore (ili u gradu) 4. Glumci Gradskog kazališta Virovitica 5. Silvija Salajić, arheologinja Gradskog muzeja Virovitica PLANIRANI BROJ 5 UČENIKA - stjecanje znanja i iskustava o djelatnosti i uslugama odabranih ustanova, djelatnicima koji rade u njima i njihovu važnost za nas - osposobljavanje učenika za život u užoj i široj društvenoj i CILJEVI vjerskoj zajednici; usvajanje i primjenjivanje pravila pristojnog ponašanja u ustanovama i sličnim javnim mjestima - usvajanje i razvijanje komunikacijskih, kulturnih, emoconalnih 47


METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL NAČIN VRJEDNOVANJA NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VRJEDNOVANJA

TROŠKOVNIK

i socijalnih vještina, zdravstveno - higijenskih i radnih navika - metoda demonstracije, m. praktičnih radova, m. slušanja, m. razgovora, m. crtanja i ilustrativnih radova, m. čitanja i rada na tekstu, m. pismenih radova, m. pitanja i odgovora, m. povezivanja sadržaja sa životom - primjena znanja i vještina u užoj i široj društvenoj i vjerskoj zajednici, socijalizacijalna prilagođenost - priprema učenika za budući život, pravilno ponašanje u kontakt u s drugim ljudima i u novim sredinama - dogovori s vanjskim suradnicima, roditeljima i učenicima - priprema učenika i roditelja - posjeta u upoznavanje usluga i sadržaja navedenih ustanova - stjecanje i provjera znanja i naučenih vještina - nastavni listići, slike, računalo, papir za fotokopiranje, flomasteri, drvene boje, hamer papir - evaluacija i praćenje usvojenosti komunikacijskih, kulturnih, socijalnih, zdravstvenih i radnih navika i vještina, kontrole emocija - samovrjednovanje - primjena komunikacijskih, kulturnih, socijalnih, zdravstvenih i radnih navika i vještina u svakodnevnom životu učenika - promocija usluga navedenih ustanova - promocija osoba s posenim potrebama - financijska sredstva: papir za fotokopiranje 30,00 kn flomasteri 20,00 kn drvene boje 15,00 kn hamer papir 25,00 kn ukupno 90,00 kn

4.5. ŠESTI RAZRED UČITELJ: LUCIJA GAZIĆ IZVANUČIONIČKA NASTAVA OPIS SADRŽAJA

MJESTO OSTVARIVANJA

Kretanje u prometu

Središte grada Virovitice

Kupovina voća i povrća Posjet pčelinjaku

Tržnica/trgovina Virovitica Pčelinjak obitelji Vuković Virovitica Gradski park Virovitica Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica Udruga S.O.S. telefon Virovitica

Obilježavanje hrvatskog olimpijskog dana Posjet Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica Posjet udruzi SOS telefon

VRIJEME OSTVARIVANJA po potrebi tijekom šk. god. rujan 2013 rujan 2013. rujan 2013. listopad 2013. listopad 2013. 48


Posjeta banci Božić u crkvi sv. Roka u Virovitici Nahranimo ptice Idemo u kazalište Čišćenje obale virovitičkog ribnjaka Vode tekućice - Ođenica Kupovina u prodavaonici Konzum Posjeta slastičarnici U Gradskom muzeju Virovitica Cjelodnevni zlet Kraće šetnje kroz grad i boravak na svježem zraku Izlet učenika

Erste banka Virovitica Crkva sv. Roka u Virovitici Dvorište Centra i gradski park Virovitica Kazalište Virovitica Prvi virovitički ribnjak Potok Ođenica Virovitica Konzum Virovitica slastičarnica Virovitica Gradski muzej Virovitica po dogovoru Gradski park Virovitica Po dogovoru

listopad 2013. prosinac 2013. siječanj 2014. veljača 2014. ožujak 2014. ožujak 2014. travanj 2014. svibanj 2014. svibanj 2014. lipanj 2014. po potrebi tijekom šk. god. lipanj

Napomena: Potreban prijevoz školskim kombijem za realizaciju izvanučioničke nastave na Virovitičke ribnjake u organizaciji Eko škole i posjet pčelinjaku u rujnu. Troškove cjelodnevnog izleta koji je u ponudi turističke agencije snose roditelji učenika.

SOCIJALIZACIJA 6. RAZRED UČITELJ: LUCIJA GAZIĆ ŠKOLSKA GODINA 2013./2014. 1. Posjet Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica 2. Posjet udruzi SOS telefon Virovitica 3. Božić u crkvi sv. Roka u Virovitici 4. Kupovina u prodavaonici Konzum AKTIVNOSTI 5. U Gradskom muzeju Virovitica - organiziranje posjete: dogovor sa suradnicima (knjižničar, voditelj S.O.S., vjeroučiteljica, župnik, prodavač, arheolog) priprema učenika; obavijest roditeljima 1. listopad 2013. 2. studeni 2013 VREMENIK 3. prosinac 2013. 4. travanj 2014. 5. svibanj 2014. 1.- 5. Lucija Gazić, razrednica NOSITELJI 1. Marija Findrik, knjižničarka Centra AKTIVNOSTI 2. Dijana Stanić, vjeroučiteljica

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI NA PROJEKTU

1. Marija Findrik knjižničarka Centra i knižničari Gradske knjižnice Virovitica 2.Voditelji u udruzi SOS telefona 3. Dijana Stanić, vjeroučiteljica, župnik Župe sv. Vida u Virovitici 4. prodavači u Konzumu 5. Silvija Salajić, arheologinja Gradskog muzeja Virovitica 49


PLANIRANI BROJ UČENIKA

CILJEVI

METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI

NAMJENA AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL NAČIN VRJEDNOVANJA NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VRJEDNOVANJA

TROŠKOVNIK

6 - stjecanje znanja i iskustava o djelatnosti i uslugama odabranih ustanova, djelatnicima koji rade u njima i njihovu važnost za nas - osposobljavanje učenika za život u užoj i široj društvenoj i vjerskoj zajednici; usvajanje i primjenjivanje pravila pristojnog ponašanja u ustanovama i sličnim javnim mjestima - usvajanje i razvijanje komunikacijskih, kulturnih i socijalnih vještina, zdravstveno - higijenskih i radnih navika - upoznati ulogu S.O.S. telefona; razvijati komunikacijske vještine - upoznavati asortiman robe i način kupovine - metoda demonstracije, m. praktičnih radova, m. slušanja, m. razgovora, m. crtanja i ilustrativnih radova, m. čitanja i rada na tekstu, m. pismenih radova, m. pitanja i odgovora, m. povezivanja sadržaja sa životom - primjena znanja i vještina u užoj i široj društvenoj i vjerskoj zajednici, socijalna prilagođenost - priprema učenika za budući život, pravilno ponašanje u kontaktu s drugim ljudima i u novim sredinama -upoznavanje s asortimanom robe u većoj prodavaonici, razvijati vještinu kupovanja i snalaženja u prodavaonici - razvoj komunikacijskih vještina i sposobnosti izražavanja emocija - upoznati mogućnosti prijave na S.O.S. telefon, zauzamanja za sebe i razvoj samopouzdanja - dogovori s vanjskim suradnicima, roditeljima i učenicima - priprema učenika i roditelja - posjeta u upoznavanje usluga i sadržaja navedenih ustanova - stjecanje i provjera znanja i naučenih vještina - nastavni listići, slike, računalo, papir za fotokopiranje, flomasteri, drvene boje, hamer papir - evaluacija i praćenje usvojenosti komunikacijskih, kulturnih, socijalnih, zdravstvenih i radnih navika i vještina - samovrjednovanje - primjena komunikacijskih, kulturnih, socijalnih, zdravstvenih i radnih navika i vještina u svakodnevnom životu učenika - promocija usluga navedenih ustanova - promocija osoba s posenim potrebama - financijska sredstva: papir za fotokopiranje 20,00 kn flomasteri 20,00 kn drvene boje 15,00 kn hamer papir 25,00 kn ukupno 80,00 kn 50


4.6. SEDMI RAZRED Razrednica: Izabela Babić Izvanučionička nastava SADRŽAJ

MJESTO OSTVARIVANJA

Orijentacija, strane svijeta

gradski park

Samostalnost u životu

Granični prijelaz Terezino Polje, Elektra Virovitica Gradsko kazalište Virovitica, Gradska knjižnica

Samostalnost u životu

Samostalnost u životu – Povijesne i kulturne znamenitosti nizinskog kraja Nahranimo ptice (Aktivnost Eko-škole)

Gradski muzej Virovitica (zavičajna zbirka)

Boravak na svježem zraku Maskenbal

gradski park ulice grada

Samostalnost u životu

Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica Ođenica Hrvatska pošta d.d. Virovitica

Dan voda Samostalnost u životu

školsko dvorište i Mali park u gradu Virovitici

VRIJEME OSTVARIVANJA Rujan 2013.god. Listopad 2013.god.

Studeni 2013.god.

Prosinac 2013.god.

Siječanj 2014.god. Veljača 2014.god. Ožujak 2014.god.

Travanj 2014.god. Samostalnost u životu Samostalnost u životu Cjelodnevni izlet Zajedničko druženje

Uređenje i čišćenje Virovitičkih ribnjaka od anorganskog otpada (aktivnost Eko-škole)

salon namještaja Javorović trgovački centar - LIDL

Svibanj 2014.god.

Flora Vtc d.o.o. prema dogovoru slastičarnica

Lipanj 2014 .god.

Virovitički ribnjaci jesen 2013., proljeće 2014.

NAPOMENA: Po potrebi s učenicima će se izlaziti u kraće šetnje (do 30 min.) bližom okolicom škole. Za sljedeće sadržaje bit će potreban prijevoz školskim kombijem: Granični prijelaz Terezino Polje u listopadu, Virovitički ribnjaci po jedan mjesec u jesen i u proljeće.

51


PROGRAM SOCIJALIZACIJE šk.god.:2013./14. 7. razred Razred: 7.

AKTIVNOSTI

VREMENIK

NOSITELJ AKTIVNOSTI SURADNICI PLANIRANI BROJ UČENIKA

CILJEVI

METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI

NAMJENA AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE

Razrednica: Izabela Babić 1. posjet Graničnom prijelazu Terezino Polje 2. posjet Gradskom muzeju Virovitica 3. posjet Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica 4. posjet salonu namještaja Javorović 5. posjet Flori Vtc d.o.o. 1. listopad 2013. godine 2. prosinac 2013. godine 3. ožujak 2014. godine 4. svibanj 2014. godine 5. lipanj 2014. godine razrednica Izabela Babić Uprava COOR-a, stručni suradnici – pedagoginja, psihologinja, djelatnici ustanova koje se posjećuju. 7 učenika - učenici će usvojiti socijalne, emocionalne i komunikacijske vještine - učenici će senzibilizirati okolinu za osobe s teškoćama u razvoju - učenici će stečeno znanje primjenjivati u svakodnevnom životu - učenici će usvojiti pravila ponašanja pri posjetima - učenici će upoznati usluge koje nude ustanove koje će se posjetiti - učenici će naučiti snalazit se u novim životnim situacijama - učenici će razviti samopouzdanje, samostalnost i potrebne vještine u obavljanju svakodnevnih aktivnosti - učenici će razviti pozitivnu sliku o sebi razgovor, demonstracija, praktični rad, pisani rad, usmeno izlaganje, igra, posjet navedenim ustanovama - primjena znanja i vještina u užoj i široj društvenoj zajednici, socijalizacijska prilagođenost - priprema učenika za budući život - razvijanje svijesti o očuvanju vlastitog zdravlja i zdravlja svoje obitelji - snalaženje u svakodnevnim aktivnostima - usvajanje pravila ponašanja i snalaženje u novim životnim situacijama - upoznavanje novih sredina - razvoj komunikacije - dogovori s Upravom COOR-a, vanjskim suradnicima, roditeljima i učenicima - priprema učenika i roditelja 52


POTREBAN DIDAKTIČKI MATERIJAL NAČIN VREDNOVANJA

NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA TROŠKOVNIK

- dogovori s voditeljima ustanova koje će se posjetiti (vrijeme posjeta, broj učenika, način rada ustanove i usluge koje pružaju) - posjeti i upoznavanje usluga i sadržaja navedenih ustanova - stjecanje i provjera znanja i naučenih vještina papir, hamer papir, pisaći pribor, flomasteri, drvene bojice, nastavni listići, slike, računalo, fotografski aparat, upotreba školskog kombija - evaluacija i praćenje usvojenosti komunikacijskih, kulturnih, socijalnih, zdravstvenih i radnih navika i vještina - samovrjednovanje - primjena komunikacijskih, kulturnih, socijalnih, zdravstvenih i radnih navika i vještina u svakodnevnom životu učenika - prezentacija naučenog roditeljima putem plakata - promocija osoba s teškoćama u razvoju - promocija usluga navedenih ustanova oko 200kn

4.7. OSMI RAZRED Izvanučionička nastava 8.r –Nevenka Gruban šk. god. 2013/14 SADRŽAJ Hrvatski olimpijski dan

MJESTO OSTVARIVANJA

VRIJEME OSTVARIVANJA

Sportsko igralište Rujan 2013.g.

Život u zajednici Dan štednje Čišćenje Virovitičkih ribnjaka-suradnja s Florom Život u zajednici Posjet trgovini s odjećom Život u zajednici

Gradska banka Listopad 2013.g. Virovitički ribnjaci matični ured (UDU) Tkanina

Studeni 2013.g.

Hrvatska pošta Prosinac 2013.g.

Nahranimo ptice Knjiga moj prijatelj

Šk. Dvorište i gradski park Gradska knjižnica

Boravak na svježem zraku Maskenbal

Gradski park Ulice grada

Život u zajednici Dan voda Život u zajednici

Gradska bolnica Virovitica Ođenica Kupovina u velikom trgovačkom centru

Siječanj 2014.g. Veljača 2014.g.

Ožujak 2014.g.

53


Život u zajednici-djelatnosti Sadnjacvjetnih gredica u gradu-suradnja s Florom Život u zajednici-Dan obitelji Posjet Industrijsko-obrtničkoj školi Posjet butiku Zajedničko druženje Sportska natjecanja

Tvornica TVIN Travanj 2014.g. Zelene površine grada SOS-telefon Svibanj 2014.g. Butik u gradu Slastičarna Igralište

Lipanj 2014.g.

NAPOMENA: Po potrebi sa učenicima će se izlaziti u kraće šetnje ( do 30 min) bližom okolicom škole TROŠKOVNIK: potrebe prijevoza učenika do ribnjaka i nazad školskim kombijem : 150 kn

PROGRAM SOCIJALIZACIJE šk.god.:2013/14. Razred: 8.r

AKTIVNOSTI

VREMENIK NOSITELJ AKTIVNOSTI SURADNICI I VANJSKI SURADNICI NA PROJEKTU PLANIRANI BROJ UČENIKA CILJEVI

Razrednik: NEVENKA GRUBAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Posjet Banci - listopad Posjet Matičnom uredu i policijskoj postaji-studeni Posjet Hrvatskoj pošti- prosinac Kupovina u velikom trgovačkom centru- veljača Snalazim se u Bolničkom centru Virovitica-ožujak Posjet tvornici TVIN – moje buduće zanimanje – travanj 7. Posjet Industrijsko-obrtničkoj školi- svibanj 8. Druženje s učenicima 1.razreda- briga o mlađima - naznačeno kod aktivnosti (šk.g.2013/14) razrednica Uprava COOR-a, djelatnici u ustanovama koje se posjećuju

6 učenika - upoznati usluge koje nudi ,bolnica, trgovački centar ,banke - upoznati ulogu SOS telefona; razvijati komunikacijske vještine - upoznavati asortiman robe i učiti kako kupovati - upoznati djelatnost i usluge koje pruža Policijska uprava i Matični ured, (osobni dokumenti) - upoznati i naučiti popunjavati različite obrasce - upoznati neke djelatnosti ljudi u zavičaju - upoznati se sa nekim od mogućih budućih zanimanja - razvijati navike kulturnog i lijepog ponašanja 54


METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAČIN REALIZACIJE

-

Neposredni kontakt s djelatnošću i ustanovom, konkretno popunjavanje obrazaca, te samostalno snalaženje u ustanovama Osposobiti učenike za samostalan život i funkcioniranje u društvenoj zajednici Posjet gore navedenim ustanovama

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠAN MATERIJAL

Fotografski aparat, papir, ljepilo , različiti obrasci (kopije)

NAČIN VREDNOVANJA

-Procijeniti poznavanje, namjenu i snalaženje u ustanovi na početku i nakon provedenog programa socijalizacije i projekta -procjena usvojenih socijalnih, emocionalnih i komunikacijskih vještina - Samostalnost učenika u svakodnevnom snalaženju u različitim situacijama i ustanovama - Primjena stečenih znanja Potrošni materijal : -fotografski papir 30 kn - Ljepilo 20 kn - Papir 20 kn - ukupno 70 kn

NAČINI KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA TROŠKOVNIK

4.8. ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Školska godina 2013/2014. IZVANUČIONIČKA NASTAVA Odgojno-obrazovna skupina 1 Vrijeme ostvarivanja Rujan Listopad

Opis sadržaja

Mjesto ostvarivanja

Hrvatski olimpijski dan U parku Pekara

Školsko dvorište Park Pekara

Studeni

Jesen – šetnja gradom Gradska knjižnica i igraonica

Grad Knjižnica

Prosinac

Posjeta DV „ Cvrčak“ Božić- posjeta crkvi sv. Roka

DV „ Cvrčak“ Crkva sv. Roka

Siječanj

Nahranimo ptice

Školsko dvorište

Veljača

Igraonica

Knjižnica

Ožujak

Maškare u gradu

Gradske ulice

55


Travanj Svibanj

Lipanj

Očistimo naše dvorište i igralište Ja sam pješak Na livadi Posjeta DV „ Cvrčak“

Šk. dvorište, igralište Ulica, raskrižje Livada DV „ Cvrčak“

Slastičarna Izlet učenika Sportska natjecanja

Slastičarna Šk. dvorište, igralište Prema dogovoru

Po potrebi s učenicima se izlazi tijekom školske 2013/2014. godine u kraće šetnje (do 30 minuta) bližom okolicom škole. Nositelj aktivnosti- razrednik PROGRAM SOCIJALIZACIJE Odgojno-obrazovna skupina 1 Program socijalizacije AKTIVNOSTI

MJESTO OSTVARENJA

VREMENIK

NOSITELJ AKTIVNOSTI SURADNICI I VANJSKI SURADNICI

Odgojno-obrazovna skupina Posjeta dječjem vrtiću Cvrčak Posjeta igraonici Odlazak u slastičarnu

Dječji vrtić Cvrčak Gradska knjižnica Virovitica Slastičarnica Školska godina 2013./ 2014. - prosinac, svibanj - studeni - lipanj Razrednica Margarita Kovačević - učitelji - stručni suradnici - pedagog vrtića - ravnatelj vrtića - knjižničar

PLANIRANI BROJ UČENIKA

CILJEVI

METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI

4 učenika - Odlazak u vrtić, obilazak, druženje kroz predstavljanje malog programa, igra s prijateljima - Upoznavanje s prostorom, s odgajateljicom u igraonici - Naručivanje, hranjenje, plaćanje, zahvala - razgovor - demonstracija 56


NAMJENA AKTIVNOSTI

-

NAČIN REALIZACIJE

-

NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA TROŠKOVNIK

igra druženje i zajedništvo razvijanje samopouzdanja

Dogovor s pedagoginjom i odgajateljicom u vrtiću, priprema programa s učenicima, upoznavanje s pojmom vrtić - Dogovor s odgajateljicom u vrtiću - Dogovor s odgajateljicom i knjižničarkom u knjižnici - Razgovor, demonstracija , vježba ponašanja u slastičarnici, prikupljanje novca - primjena u svakodnevnom životu - slatkiši 20 kn

57


IZVANUČIONIČNA NASTAVA – OOS 2 OPIS SADRŽAJA

MJESTO OSTVARIVANJA

HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN JESEN NA TRŽNICI POSJETA PEKARI U POŠTI

ŠKOLSKO IGRALIŠTE/ OKOLICA ŠKOLE GRADSKA TRŽNICA PEKARA VIROVITIČKA POŠTA

U PROMETU-SEMAFOR POSJETA ZUBARU

OKOLICA ŠKOLE,RASKRIŽJE ZUBARSKA ORDINACIJA SREDIŠTE GRADA. CRKVA POSTOLAR

U SUSRET BOŽIĆU KOD POSTOLARA POSJETA KNJIŽNICIigraonica NA AUTOBUSNOM KOLODVORU NA ŽELJEZNIČKOJ STANICI NA ODŽENICI-proljeće ŠETNJA GRADSKIM PARKOM KUPOVINA U TRGOVAČKOM CENTARU SLASTIČARNA ŠETNJA GRADSKIM PARKOM IZLET IZLASCI U DVORIŠTE I ŠETNJA OKOLICOM ŠKOLE, GRADSKI PARK

GRADSKA KNJIŽNICA

VRIJEME OSTVARIVANJA RUJAN

LISTOPAD

STUDENI

PROSINAC SIJEČANJ VELJAČA

AUTOBUSNI KOLODVOR ŽELJEZNIČKA STANICA

OŽUJAK

ODŽENICA GRADSKI PARK

TRGOVAČKI CENTAR

TRAVANJ

SVIBANJ

SLASTIČARNA GRADSKI PARK

LIPANJ

PREMA DOGOVORU ŠKOLSKO DVORIŠTE, OKOLICA ŠKOLE/GRADSKI PARK

PREMA DOGOVORU TIJEKOM CIJELE GODINE

58


PROGRAM SOCIJALIZACIJE

Razred: OOS 2

SADRŽAJI

CILJEVI

MJESTO OSTVARENJA

VRIJEME OSTVARENJA

NOSITELJ AKTIVNOSTI

PLAN ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Razrednik: Melita Ključec, prof.def. 1. Na autobusnom kolodvoru 2. Na željezničkoj stanici 3. Kupovina u trgovačkom centru 4. Posjeta pošti 5. Slastičarna Usvojiti pravila sigurnog kretanja ulicom i osnovna prometna pravila, zebra, semafor. Primjenjivati pravila lijepog ponašanja pri posjeti pošti, slastičarnici, te pravilnog ponašanja na autobusnom kolodvoru i željezničkoj stanici. Razvijanje samostalnosti. Poštivanje različitih zanimanja Snalaženje u različitim situacijama. Usvojiti osnovnu kulturu ponašanja na javnom mjestu Autobusni kolodvor Željeznička stanica Trgovački centar Virovitička pošta Slastičarnica 1. Veljača 2. Ožujak 3. Studeni 4. Listopad 5. Lipanj

1. Razrednica 2. Razrednica 3. Razrednica 4. Razrednica 5. Razrednica Učenje priča po nizu slika vezanih uz temu Priprema učenika, igranje uloga vezanih uz temu Dogovor s djelatnicima pošte, pekare, slastičarnice. Odlazak u poštu, slastičarnicu, trgovački centar, na autobusni i željeznički kolodvor. Razgovor s učenicima o ponašanju pri 59


ZADACI ZA PRIPREMU AKTIVNOSTI

posjeti javnim mjestima. Priprema učenika uz pomoć igranja uloga. Dogovor s djelatnicima u pojedinim ustanovama.

NAPOMENE

SKUPINA: OOS 3 – IZVANUČIONIČKA NASTAVA OPIS SADRŽAJA

MJESTO OSTVARIVANJA

VRIJEME OSTVARIVANJA

HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN NA TRŽNICI TRGOVINA MOJ DOM

ŠKOLSKO IGRALIŠTE/ OKOLICA ŠKOLE GRADSKA TRŽNICA TRGOVINA OBILAZAK MJESTA U KOJIMA ŽIVIMO OKOLICA ŠKOLE,RASKRIŽJE CRKVA SV.ROKA U VIROVITICI GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ŠKOLSKA KNJIŽNICA RIJEKA OĐENICA MUZEJ, KAZALIŠTE

RUJAN

U PROMETU-SEMAFOR POSJET BOŽIĆNIM JASLICAMA POSJET KNJIŽNICI

VODA – UVIJET ŽIVOTA KULTURNE USTANOVE U GRADU ŠETNJA GRADSKIM PARKOM NA IGRALIŠTU ŠALJEMO PISMO SLASTIČARNA ŠETNJA GRADSKIM PARKOM IZLET IZLASCI U DVORIŠTE I ŠETNJA OKOLICOM ŠKOLE, GRADSKI PARK

GRADSKI PARK DJEČJE IGRALIŠTE KOD PARKA POŠTA SLASTIČARNA GRADSKI PARK PREMA DOGOVORU ŠKOLSKO DVORIŠTE, OKOLICA ŠKOLE/GRADSKI PARK

RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC VELJAČA

OŽUJAK

TRAVANJ

SVIBANJ LIPANJ

PREMA DOGOVORU TIJEKOM CIJELE GODINE

SKUPINA: OOS 3– PROGRAM SOCIJALIZACIJE Razrednik: Marina Đurđević / Željka Barić

SADRŽAJI

1. Na tržnici 2. Posjeta Crkvi sv. Roka 3. Gradska knjižnica i čitaonica 4. U muzeju i kazalištu 5. U trgovini 60


CILJEVI

MJESTO OSTVARENJA

VRIJEME OSTVARENJA

NOSITELJ AKTIVNOSTI

PLAN ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

ZADACI ZA PRIPREMU AKTIVNOSTI

NAPOMENE

6. Posjeta pošti 7. Slastičarna 1. Usvojiti i primjenjivati pravila lijepog ponašanja pri posjeti 2. Razvijanje samostalnosti 3. Snalaženje u različitim situacijama 4. Upoznavanje kulturnih ustanova u gradu 5. Usvojiti osnovnu kulturu ponašanja u prometu 6. Sudjelovanje u zajednici 1. Na tržnici 2. Crkva sv. Roka 3. Gradska knjižnica i čitaonica 4. Muzej i kazalište 5.Trgovina 6. Pošta 7. Slastičarnica 1. Rujan 2. Prosinac 3. Veljača 4. Ožujak 5. Lipanj 6. Svibanj 7. Lipanj 1. Razrednica 2. Razrednica 3. Razrednica 4. Razrednica 5. Razrednica 6. Razrednica 1. Učenje priča po nizu slika vezanih uz temu 2. Priprema učenika, igranje uloga vezanih uz temu 3. Dogovor s knjižničarkom, djelatnicima pošte, pekare, slastičarnice 4. Odlazak na tržnicu u knjižnicu, Crkvu, trgovinu, poštu, slastičarnicu. 1. Razgovor s učenicima o ponašanju pri posjeti pojedinih ustanova 2. Priprema učenika uz pomoć igranja uloga 3. Dogovor s djelatnicima u pojedinim ustanovama 4. Dogovor s vozačem kombija 5. Odlazak u pojedine ustanove -

61


IZVANUČIONIČKA NASTAVA – Odgojno-obrazovna skupina OOS 4

OPIS SADRŽAJA

MJESTO OSTVARIVANJA

VRIJEME OSTVARIVANJA

HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN

DJEČJE IGRALIŠTE

RUJAN

IGRE NA ZRAKU

ŠKOLSKO DVORIŠTE

POSJET JASLICAMA OBILAZAK GRADSKOG GROBLJA POSJET LIJEČNIKU KAZALIŠNA PREDSTAVA POSJET TRŽNICI POSJET PEKARNICI IZLET SLASTIČARNA IZLASCI U DVORIŠTE, IGRA U DJEČJEM PARKU I ŠETNJA OKOLICOM ŠKOLE/ GRADSKI PARK

CRKVA U VIROVITICI

PROSINAC,SIJEČANJ, SVIBANJ, LIPANJ PROSINAC

GROBLJE

LISTOPAD

LIJEČNIČKA ORDINACIJA

STUDENI

GRADSKO KAZALIŠTE

OŽUJAK

GRADSKA TRŽNICA PEKARNICA PREMA DOGOVORU SLASTIČARNA

TRAVANJ SVIBANJ SVIBANJ LIPANJ

ŠKOLSKO DVORIŠTE, OKOLICA ŠKOLE, GRADSKI PARK, DJEČJE IGRALIŠTE

TIJEKOM CIJELE GODINE

PROGRAM SOCIJALIZACIJE SKUPINA: Odgojno-obrazovna skupina OOS 4 RAZREDNICA: Marta Ćalić, dipl. uč. SADRŽAJI

CILJEVI

MJESTO OSTVARENJA

VRIJEME OSTVARENJA NOSITELJ AKTIVNOSTI

-

posjet gradskoj knjižnici posjet jaslicama posjet liječniku odlazak u slastičarnu usvojiti pojam knjižnice i njenu funkciju, ponašanje u knjižnici,crkvi - razvijati pravilan odnos prema drugima - njegovati pristojno ponašanje na javnom Mjestu - gradska knjižnica - crkva - liječnička ordinacija - slastičarna cijela školska godina razrednica

62


PLAN ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

ZADACI ZA PRIPREMU AKTIVNOSTI

razgovor priča po nizu slika plakati igre - obavijest roditeljima o odlasku učenika na pojedina mjesta - obrada sadržaja - dogovor s knjižničarkom o posjeti - ponavljanje ponašanja na javnim mjestima

NAPOMENE

IZVANUČIONIČKA NASTAVA Odgojno - obrazovna skupina OOS 5 OPIS SADRŽAJA HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN SKUPLJANJE LIŠĆA JESENSKIH PLODOVA U KNJIŽNICI IGRE NA SNIJEGU POSJET JASLICAMA TRGOVINA - povrat plastičnih boca U MUZEJU KAZALIŠNA PREDSTAVA POŠTA-slanje pisama U KNJIŽNICI UPOZNAVANJE ŽIVOTINJA IZLET SLASTIČARNA IZLASCI U DVORIŠTE, IGRA NA DJEČJEM IGRALIŠTU I ŠETNJA OKOLICOM ŠKOLE/ GRADSKI PARK, AKO BUDU STVORENI UVIJETI U SIJEČNJU ĆEMO POSJETITI IZLOŽBU MALIH ŽIVOTINJA

MJESTO OSTVARIVANJA DJEČJE IGRALIŠTE

VRIJEME OSTVARIVANJA RUJAN

GRADSKI PARK

LISTOPAD

IGRAONICA GRADSKE KNIŽNICE ŠKOLSKO DVORIŠTE CRKVA U VIROVITICI KONZUM

STUDENI I VELJAČA

GRADSKI MUZEJ VIROVITICA GRADSKO KAZALIŠTE POŠTA IGRAONICA GRADSKE KNJIŽNICE AZIL ZA ŽIVOTINJE PREMA DOGOVORU SLASTIČARNA ŠKOLSKO DVORIŠTE, OKOLICA ŠKOLE, GRADSKI PARK, DJEČJE IGRALIŠTE

PROSINAC/SIJEČANJ PROSINAC TIJEKOM GODINE VELJAČA OŽUJAK OŽUJAK TRAVANJ TRAVANJ SVIBANJ SVIBANJ/LIPANJ TIJEKOM CIJELE GODINE

63


PROGRAM SOCIJALIZACIJE ODGOJNO – OBRAZOVNA SKUPINA OOS5 SADRŽAJI

CILJEVI

MJESTO OSTVARENJA

VRIJEME OSTVARENJA NOSITELJ AKTIVNOSTI PLAN ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

ZADACI ZA PRIPREMU AKTIVNOSTI

NAPOMENE

Voditeljica: Martina Lach Posjeta igraonici Gradske knjižnice Odlazak u poštu Odlazak u slastičarnu i trgovinu Tematske radionice s drugim skupinama vezane uz godišnja doba i sa mladeži FRAMA Posjeta Azilu za napuštene životinje Šetnje gradom (gradski park) Uspostaviti komunikaciju sa drugom djecom, sudjelovati i uključivati se u zajedničke aktivnosti. Upoznati namjenu pošte, Gradske knjižnice, trgovine. Družiti se s drugim učenicima. Razvijati primjerene oblike ponašanja na javnim mjestima. Razvijati pozitivan odnos prema prirodi i životinjama, uspostaviti kontakt sa životinjom. Primjereno ponašanje u gradu tijekom šetnje. Gradska knjižnica Virovitica Pošta, Konzum Slastičarnica Azil za napuštene životinje Virovitica Gradski park Unutar centra Tijekom školske godine razrednica Dogovoriti i posjetiti igraonicu Gradske knjižnice. Dogovor o sadržajima. Priprema radionica sa učiteljima u drugim skupinama. Pisanje pisama i slanje. Priprema učenika , posjeta slastičarnici. Upoznavanje životinja, otklanjanje straha. Upoznati namjenu i djelatnost Gradske knjižnice, Pošte, trgovine. Razvijati primjerene oblike ponašanja u grupnom radu i tijekom šetnje/boravka gradu. Poticati učenike na igru i socijalizaciju. Dogovor s vlasnikom slastičarne. Obavijest roditeljima, dogovor kombija, potvrde. Pripremiti tematske radionice i materijale. prijevoz školskim kombijem do Azila

64


OOS 6 Voditelj: J. Albert IZVANUČIONIČKA NASTAVA OPIS SADRŽAJA

MJESTO OSTVARIVANJA

HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN ODLAZAK NA TRŽNICU POSJET PEKARI

ŠKOLSKO IGRALIŠTE/ OKOLICA ŠKOLE GRADSKA TRŽNICA PEKARA-VIROVITICA

U PROMETU

OKOLICA ŠKOLE

STUDENI

POSJET JASLICAMA

CRKVA U VIROVITICI

PROSINAC

POSJET KNJIŽNICI

GRADSKA/ŠKOLSKA KNJIŽNICA TRGOVINA TRGOVINA POŠTA SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE VIROVITICA SLASTIČARNA PREMA DOGOVORU ŠKOLSKO DVORIŠTE, OKOLICA ŠKOLE/GRADSKI PARK

VELJAČA

POSJET TRGOVINI POSJET TRGOVINI POSJET POŠTI (L.K.) POSJET AZILU ZA MALE ŽIVOTINJE SLASTIČARNA IZLET IZLASCI U DVORIŠTE I ŠETNJA OKOLICOM ŠKOLE, GRADSKI PARK

VRIJEME OSTVARIVANJA RUJAN LISTOPAD LISTOPAD

OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ SVIBANJ LIPANJ PREMA DOGOVORU TIJEKOM CIJELE GODINE

PROGRAM SOCIJALIZACIJE Razred: STARIJA ODGOJNOOBRAZOVNA SKUPINA UMR 2

SADRŽAJI

CILJEVI

MJESTO OSTVARENJA

Razrednik: Jadranko Albert 1. Posjet knjižnici 2. Posjet trgovini 3. Posjet pošti 4. Posjet tržnici 5. Slastičarna 6.Pekara 7. Crkva u Virovitici (L.K.) 8. Azil za male životinje 1. Usvojiti i primjenjivati pravila lijepog ponašanja pri posjetu knjižnici, trgovini, tržnici, pošti, slastičarnici, u odnosu prema životinjama 2. Razvijanje samostalnosti 3. Poštivanje različitih zanimanja 4. Snalaženje u različitim situacijama 1. Gradska i školska knjižnica 65


2. Trgovina 3. Pošta 4. Tržnica 5. Slastičarnica 6. Pekara 7. Crkva u Virovitici (L.K.) 8. Sklonište za životinje Virovitica 1. Veljača 2. Ožujak 3. Svibanj 4. Svibanj 5. Lipanj 6. Listopad 7.Prosinac

VRIJEME OSTVARENJA

NOSITELJ AKTIVNOSTI

PLAN ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

ZADACI ZA PRIPREMU AKTIVNOSTI

Razrednik 1. Učenje priča po nizu slika vezanih uz temu. 2. Priprema učenika, igranje uloga vezanih uz temu. 3. Dogovor s knjižničarkom, liječnikom, djelatnicima pošte, trgovine, slastičarnice. 4. Odlazak u knjižnicu, trgovinu, liječničku ordinaciju, poštu, slastičarnicu, sklonište za životinje 1. Razgovor s učenicima o ponašanju pri posjetu pojedinih ustanova. 2. Priprema učenika uz pomoć igranja uloga. 3. Dogovor s djelatnicima u pojedinim ustanovama. 4. Dogovor s vozačem kombija.

IZVANUČIONIČKA NASTAVA OOS 7

OPIS SADRŽAJA HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN SKUPLJANJE LIŠĆA JESENSKIH PLODOVA U KNJIŽNICI IGRE NA SNIJEGU POSJETA JASLICAMA TRGOVINA-povrat plastičnih boca U MUZEJU KAZALIŠNA PREDSTAVA POŠTA-slanje pisama U KNJIŽNICI

MJESTO OSTVARIVANJA DJEČJE IGRALIŠTE

VRIJEME OSTVARIVANJA RUJAN

GRADSKI PARK

LISTOPAD

IGRAONICA GRADSKE KNIŽNICE ŠKOLSKO DVORIŠTE CRKVA U VIROVITICI KONZUM

STUDENI I VELJAČA

GRADSKI MUZEJ VIROVITICA GRADSKO KAZALIŠTE POŠTA IGRAONICA GRADSKE KNJIŽNICE

PROSINAC/SIJEČANJ PROSINAC TIJEKOM GODINE VELJAČA OŽUJAK OŽUJAK TRAVANJ

66


UPOZNAVANJE ŽIVOTINJA IZLET SLASTIČARNA IZLASCI U DVORIŠTE, IGRA NA DJEČJEM IGRALIŠTU I ŠETNJA OKOLICOM ŠKOLE/ GRADSKI PARK, AKO BUDU STVORENI UVIJETI U SIJEČNJU ĆEMO POSJETITI IZLOŽBU MALIH ŽIVOTINJA

AZIL ZA ŽIVOTINJE PREMA DOGOVORU SLASTIČARNA ŠKOLSKO DVORIŠTE, OKOLICA ŠKOLE, GRADSKI PARK, DJEČJE IGRALIŠTE

TRAVANJ SVIBANJ SVIBANJ/LIPANJ TIJEKOM CIJELE GODINE

PROGRAM SOCIJALIZACIJE MLAĐA ODGOJNO – OBRAZOVAN SKUPINA SADRŽAJI

CILJEVI

MJESTO OSTVARENJA

VRIJEME OSTVARENJA NOSITELJ AKTIVNOSTI PLAN ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Voditeljica Mirjana M. Radovanović Posjeta igraonici Gradske knjižnice Odlazak u poštu Odlazak u slastičarnu i trgovinu Posjeta azilu za životinje Tematske radionice s drugim skupinama vezane uz godišnja doba, blagdane i sa mladeži FRAMA Šetnje gradom (gradski park) Uspostaviti komunikaciju sa drugom djecom, sudjelovati i uključivati se u zajedničke aktivnosti. Upoznati namjenu pošte, Gradske knjižnice, trgovine. Družiti se s drugim učenicima. Razvijati primjerene oblike ponašanja na javnim mjestima. Razvijati pozitivan odnos prema prirodi i životinjama. Primjereno ponašanje u gradu tijekom šetnje. Gradska knjižnica Virovitica Pošta, Konzum Slastičarnica Azil za životinje Gradski park Unutar centra Tijekom školske godine razrednica Dogovoriti i posjetiti igraonicu Gradske knjižnice. Dogovor o sadržajima. Priprema radionica sa učiteljima u drugim skupinama. Pisanje pisama i slanje. Priprema učenika, posjeta slastičarnici, dogovor za posjetu azilu za životinje. Upoznavanje konja, otklanjanje straha. 67


ZADACI ZA PRIPREMU AKTIVNOSTI

NAPOMENE

Upoznati namjenu i djelatnost Gradske knjižnice, Pošte, trgovine. Razvijati primjerene oblike ponašanja u grupnom radu i tijekom šetnje/boravka gradu. Poticati učenike na igru i socijalizaciju. Dogovor s vlasnikom slastičarne, dogovor sd azilom. Obavijest roditeljima. Pripremiti tematske radionice i materijale. prijevoz školskim kombijem do imanja

IZVANUČIONIČKA NASTAVA Odgojno - obrazovna skupina 8 OPIS SADRŽAJA HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN SKUPLJANJE LIŠĆA JESENSKIH PLODOVA U KNJIŽNICI IGRE NA SNIJEGU POSJETA JASLICAMA TRGOVINA-povrat plastičnih boca U MUZEJU KAZALIŠNA PREDSTAVA POŠTA-slanje pisama U KNJIŽNICI PROLJEĆE IZLET TERETANA SLASTIČARNA IZLASCI U DVORIŠTE, IGRA NA DJEČJEM IGRALIŠTU I ŠETNJA OKOLICOM ŠKOLE/ GRADSKI PARK, AKO BUDU STVORENI UVIJETI U SIJEČNJU ĆEMO POSJETITI IZLOŽBU MALIH ŽIVOTINJA

MJESTO OSTVARIVANJA DJEČJE IGRALIŠTE

VRIJEME OSTVARIVANJA RUJAN

GRADSKI PARK

LISTOPAD

IGRAONICA GRADSKE KNIŽNICE ŠKOLSKO DVORIŠTE CRKVA U VIROVITICI KONZUM

STUDENI I VELJAČA

GRADSKI MUZEJ VIROVITICA GRADSKO KAZALIŠTE POŠTA IGRAONICA GRADSKE KNJIŽNICE VIROVITIČKI RIBNJACI PREMA DOGOVORU VIROVITICA SLASTIČARNA ŠKOLSKO DVORIŠTE, OKOLICA ŠKOLE, GRADSKI PARK, DJEČJE IGRALIŠTE

PROSINAC/SIJEČANJ PROSINAC TIJEKOM GODINE VELJAČA OŽUJAK OŽUJAK TRAVANJ TRAVANJ SVIBANJ TIJEKOM GODINE SVIBANJ/LIPANJ TIJEKOM CIJELE GODINE

PROGRAM SOCIJALIZACIJE Odgojno-obrazovna skupina 8 SADRŽAJI

Voditeljica Stanislava Đurčević prof.reh. Posjeta igraonici Gradske knjižnice Odlazak u poštu Odlazak u slastičarnu i trgovinu – sa skupinom 2 68


Vježbanje u teretani Virovitički ribnjaci sa skupinom 2 Tematske radionice vezane uz godišnja doba s mladeži FRAMA-e CILJEVI

Uspostaviti komunikaciju sa drugom djecom, sudjelovati u zajedničkim aktivnostima. Upoznati namjenu pošte, Gradske knjižnice, trgovine. Družiti se s drugim učenicima. Razvijati primjerene oblike ponašanja na javnim mjestima. Razvijati pozitivan odnos prema prirodi.

MJESTO OSTVARENJA

Gradska knjižnica Virovitica Pošta, Konzum Slastičarnica Teretana Ribnjaci Unutar centra Tijekom školske godine Voditeljica skupine Posjetiti Gradsku knjižnicu. Dogovor o sadržajima. Pisanje pisama i slanje. Priprema učenika, najava aktivnsoti, zajedničko planiranje, posjeta slastičarnici.

VRIJEME OSTVARENJA NOSITELJ AKTIVNOSTI PLAN ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

ZADACI ZA PRIPREMU AKTIVNOSTI

NAPOMENE

Upoznati namjenu i djelatnost Gradske knjižnice, pošte, trgovine, teretane. Razvijati primjerene oblike ponašanja. Poticati učenike na igru i socijalizaciju. Dogovor s vlasnikom slastičarne i teretane. Obavijest roditeljima, dogovor kombija, potvrde. Pripremiti tematske radionice i materijale, dogovoriti kombi za posjetu ribnjacima. prijevoz školskim kombijem do ribnjaka

69


4.9. PREDMETI – IZVANUČIONIČKA NASTAVA IZVANUČIONIČKA NASTAVA UZ VJERONAUK, BIBLIJSKO-DRAMSKU SKUPINU, TE PROJEKTE:“ČLAN SAM ŽUPNE ZAJEDNICE“ I „PLJESAK MOLIM!“ Školska godina 2013./2014. OPIS SADRŽAJA 3.R.: Divan Božji svijet Božić Marija, crkva 4R: Isus – očekivani Spasitelj Moja župa 5.R.: Dani kruha i Zahvalnosti Sakrament pomirenja Tijelovo 6.R.: Zemlja-Božja i naša kuća Posvuda je Betlehem Moja župa 7. i 8. R.: Biblija Život redovnika

MJESTO OSTVARIVANJA Školsko dvorište ili park Crkva sv. Rok Crkva sv. Rok Crkva sv. Rok Crkva sv. Rok Pekarnica

VRIJEME OSTVARIVANJA Rujan Prosinac svibanj prosinac svibanj Listopad

Crkva sv. Rok Crkva sv. Rok Dvorište, livada, park

Ožujak svibanj Rujan

Crkva sv. Rok Crkva sv. Rok Gradska knjižnica Muzej Franjevačkog samostana Uzori vjere Milanovac, crkva Bl. A. Stepinca UMR1B, UMR1C i UMR1D: Crkva sv. Rok Sjajna zvijezda iznad štalice Biblija Školska knjižnica Došašće Crkva sv. Rok Crkva sv. Rok U crkvi je Isus

Prosinac svibanj Listopad Studeni svibanj

Siječanj Rujan prosinac veljača

Crkva sv. Rok UMR2: Zaštitnik župe (Sv. veljača Rok) Skupina djece s PAS: -Božić i UMR 1A Crkva sv. Rok prosinac, siječanj 7. i 8. Razred: Samostan, župni ured, Listopad, studeni PROJEKT: Član sam župne samostanski muzej te crkva zajednice sv. Rok u Virovitici BIBLIJSKO-DRAMSKA Kazalište Listopad, studeni SKUPINA, PROJEKT: Crkva sv. Rok Pljesak molim! Napomena:Potreban je kombi za realizaciju odlaska u Milanovac. Dijana Stanić, dipl.kateheta

70


IZVANUČIONIČKE AKTIVNOSTI

LIKOVNA KULTURA UČITELJ: Sanja Sučić ŠKOLSKA GODINA 2013./2014.

OPIS SADRŽAJA

MJESTO OSTVARIVANJA

VRIJEME OSTVARIVANJA

POSJETA MUZEJU

Muzej grada Virovitice

10. i 2. mjesec

POSJETA PRIGODNIM IZLOŽBAMA VEZANIM UZ NASTAVNI SADRŽAJ

Crkva svetog Roka u Virovitici Izložbe Likovnog kluba (razne lokacije)

12., 4. i 5. mjesec

POSJETA PRIGODNIM IZLOŽBAMA VEZANIM UZ NASTAVNI SADRŽAJ

Gradska knjižnica Virovitica

11., 3. i 6. mjesec

POSJETA OSNOVNOJ ŠKOLI

O.Š. Vladimir Nazor Virovitica

3. mjesec

POSJETA «ČUVARICAMA KULTURNE BAŠTINE» IZ KLADARA

Kladare

4. mjesec

*Napomena Potreban prijevoz školskim kombijem za realizaciju posjete «Čuvaricama kulturne baštine» iz Kladara.

. 71


IZVANUČIONIČKA NASTAVA ŠŠK Plan rada za šk. god. 2013 / 2014.

Učiteljica TZK: Marijana Strija Razredi: Razredi 5-8 i UMR skupine

Aktivnosti

Vremenik Nositelji aktivnosti Suradnici i vanjski suradnici Planirani broj učenika Ciljevi

Metode provođenja aktivnosti Namjena aktivnosti Način realizacije Potreban didaktički i potrošni materijal Način vrednovanja Način korištenja rezultata vrednovanja Troškovnik

1. Državni sportski susreti, 2.Biciklističko natjecanje Sigurno u prometu, 3. Atletska utrka ulicama grada Virovitice „ 1, 2,3, 4..... doživjeti stotu, 4. Prijateljski sportski susreti sa drugim školama, 5.Posjet školskom sportskom natjecanju, 6. Izlet poludnevni, cjelodnevni, 7. Kros grada Daruvara, 8. Biciklističko natjecanje u Koprivnici Tijekom cijele školske godine 2013/ 2014. Učiteljica TZK, ravnateljica, ostali učitelji Stručni suradnici- logoped, psiholog, knjižničar, tehničko osoblje (vozač, domar, kuharica, spremačica), roditelji 20 Usvajanje zdravih navika o tjelesnom vježbanju, usvajanje navika redovitog tjelesnog vježbanja, opuštanje od stresa, podizanje opće tjelesne sposobnosti, socijalizacija učenika, stjecanje novih životnih iskustava, usvajanje pravila ponašanja, kontrola agresivnosti Kineziološke aktivnosti, razgovor, demonstracija Za primjenu u svakodnevnom životu Sportska natjecanja, prisustvovanje sportskom natjecanju kao publika, putovanja, boravak u hotelu, izlet, posjet drugim školama Postojeći rekviziti i sportska oprema u školi, sportska odjeća (dresovi, trenerke), školski kombi, fotoaparat, priručni lijekovi, sokovi, sendviči, voće Liste praćenja aktivnosti i zalaganja učenika Za samovrednovanje 3500,00

72


IZVANUČIONIČKA NASTAVA ŠSK Plan rada za šk. god. 2013 / 2014.

Učiteljica TZK: Marijana Strija Razredi: 5-8 i UMR skupine

OPIS SADRŽAJA

MJESTO OSTVARIVANJA

Atletska utrka ulicama grada Virovitice Biciklističko natjecanje Sigurno u prometu Biciklističko natjecanje Sigurno u prometu Državni sportski susreti Posjet školskom sportskom natjecanju Prijateljski sportski susreti sa drugim školama

Ulice grada Virovitice

VRIJEME OSTVARIVANJA Travanj 2014.

OŠ IBM Virovitica

Travanj/svibanj 2014.

Centar Podravsko sunce Koprivnica Poreč OŠ IBM Virovitica

Svibanj/lipanj 2014.

Igralište škole V.Nazor Virovitica

Svibanj 2014. Travanj/svibanj 2014. Svibanj/lipanj 2014.

73


4.10. UČENIČKA ZADRUGA – IZVANUČIONIČKA NASTAVA

0pis sadržaja

Mjesto ostvarivanja

Vrijeme ostvarivanja (mjesec)

Posjeta Muzeju i etnološkoj zbirci; suradnja s etnologom Posjeta cvjećarnici

Muzej grada Virovitice Cvjećarnica

X, XII, IV V

Prodajne izložbe

Trg kralja Tomislava

XII, II, IV, VIII

Posjeta i sudjelovanje na prigodnim izložbama i sajmovima Agro Arca i Dan udruga VPŽ u okviru Agroexpo sajma

Gradski muzej Vtc Gradska knjižnica i čitaonica Slatina Poštanski ured Hrvatske pošte Virovitica Turistički ured grada Virovitice -

XII, III, IV

Državna i međužupanijska smotra UZ

V, VIII

-

74


5. PROJEKT ŠKOLE „ŽIVOT U ZAJEDNICI“

Protekle su školske godine učenici svih razreda sudjelovali u projektu ŽIVOT U ZAJEDNICI, što se pokazalo vrlo uspješnim pa se i ovoj školskoj godini 2013./2014. projekt nastavlja. Na taj se način učenici pripremaju na samostalan život u široj zajednici, te razvijaju samopouzdanje i potrebne vještine. Projektom se uvažila iskazana potreba učitelja i stručnih suradnika da nastavni sadržaji koreliraju sa životnim vještinama učenika i veća suradnja među učiteljima (uključenost učitelja izvannastavnih aktivnosti,stručnih suradnika i ostalih djelatnika), kao i suradnja šire društvene zajednice. Kao poticaj što uspješnijem provđenju projekta koristimo naše snage: učenik sa svim specifičnim potrebama u središtu, kreativnost i stručnost u radu učitelja, spremnošću za međusobnu suradnju, podršku uprave škole u provođenju svih programa, strpljivost i požrtvovnost u radu s roditeljima, dobra suradnja s vanjskim suradnicima u ostvarivanju programa socijalizacije i ostale.

Isto tako, projekt će biti prilika da radimo na prevladavanju teškoća s kojima se svakodnevno susrećemo znajući da imamo zajednički cilj

(otpor učenika u odgojnom djelovanju, poteškoće suradnje s roditeljima i vanjskim suradnicima i ostalo).

CILJ PROJEKTA

Cilj je kroz razredne projekte na temu „Život u zajednici“ pripremiti učenike na samostalan život u široj zajednici, razvijati samopouzdanje, snalaženje u komunikaciji u raznim djelatnostima društvene zajednice te druge potrebne vještine.

Taj cilj ćemo ostvariti realizacijom specifičnih ciljeva projekta za odgojno-obrazovne skupine, razredne odjele, skupine izvannastavnih aktivnosti i i rad stručnih suradnika s učenicima.

75


SPECIFIČNI CILJEVI

 Učenici će njegovati suradnički odnos u grupi, razvoj socijalizacije

 Učenici će razvijati primjerene oblike ponašanja na javnim mjestima

 Učenici će se osamostaljivati u aktivnostima važnima za svakodnevni život

 Učenici će unaprijediti vještine nenasilnog rješavanja sukoba i čuvanja vlastite i tuđe imovine

 Učenici će usvojiti komunikacijske vještine u različitim životnim situacijama, vještine predstavljanja

 Učenici će razvijati vještine emocionalne pismenosti (prepoznavati i uvažavati vlastite i emocije drugih ljudi, iskazivati vlastite emocije na socijalno prihvatljiv način) PROJEKT ĆE SE PROVODITI SLJEDEĆIM AKTIVNOSTIMA: uvježbavanjem praktičnih motoričkih vještina ( primjerice održavanje osobne higijene i radnog prostora, pripremanje obroka, socijalizacijske igre, kreativne radionice, uzgoj cvijeća i povrća, sakupljanje,vez, rad s glinom, izrada suvenira )

 provođenjem tematskih radionica, pomoć stručnih suradnika provođenjem kvizova znanja, upitnika izlaganjem i razgovorom, predavanje izradom plakata i albuma

 izradom didaktičkog materijala (edukativna slikovnica, umna mapa, izrada lutaka, izrada eko panoa) igru, sviranje i glazbeno stvaralašvo sportska natjecanja

 izvanučioničku nastavu (odlazak u prirodu, bolnicu, javne ustanove,tržnicu), sudjelovanje na raznim izložbama i manifestacijama posjeta različitim ustanovama u gradu, upoznavanje sa njihovom djelatnošću i ponašanjem u istima

76


 stjecanje znanja i vještina potrebnih za ispunjavanje različitih upitnika i obrazaca vezano za određenu djelatnost glazbene i likovne aktivnosti molitveno stvaralaštvo

 pismeno izražavanje i stvaranje, prigodni tekstovi rad na računalu

 izvođenjem radionica za roditelje

METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI razgovor

 predavanje

 pismeni radovi crtanje

 edukativni filmovi demonstracija

 praktični radovi

 kineziološke metode izlaganje igra

 igranje uloga 77


 slijeđenje uputa

POTREBAN MATERIJAL ZA PROVOĐENJE PROJEKTA pribor za održavanje osobne higijene slikovnice

 edukativni crtići

 video i audio zapisi, fotoaparat, CD player, glazbeni instrumenti školski kombi

 gimnastička sredstva slikovni materijal računalo

 knjižnična građa

 boje (drvene, vodene, tempere, flomasteri, markeri) hamer papir, pakpapir, A4, karton, papir u boji neoblikovani materijal

 pribor za jelo, prehrambene namirnice

 sadnice i sjeme cvijeća i povrća, zemlja, alat za rad u vrtu tkanina, konac, pribor za šivanje

 glina, plastelin, boje,glazure i alat za rad sa glinom stiropor, vata, spužva, škare, ljepilo

78


 materijal za izradu hrane za ptice pribor za obradu drveta i metala

SURADNICI, VANJSKI SURADNICI učitelji i učenici susjednih razreda

 stručni suradnici (logopedi, psiholog, pedagog, knjižničar, medicinska sestra) tehničko osoblje škole

 vanjski suradnici – liječnik, stomatolog, psiholog, djelatnici javnih službi, predstavnici Udruge Lijepa naša, roditelji, predstavnici Obiteljskog centra, djelatnici Centra za socijalnu skrb, župnik, učitelji drugih škola

PERIOD OSTVARIVANJA Projekt će se ostvarivati tijekom cijele školske godine 2012./2013. dinamikom kojom odrede učitelji svojim planom.

NAČIN VREDNOVANJA

 prilagođeni evaluacijski listići za bilježenje inicijalnog i finalnog stanja liste praćenja ponašanja, projektni dan, kviz, izložbe

79


 upitnik za roditelje

 individualna periodička lista procjene promjene izradom albuma procesa razvoja

NAČIN PREZENTIRANJA REZULTATA plakati

 igrokaz

 radionica učenika za učenike PP prezentacije

 izložba albuma i plakata

 posjeti različitim ustanovama prezentacija za roditelje školska priredba izrada panoa

 prikaz umnom mapom prodajna izložba

 međužupanijska i državna smotra(Zadruga, Eko škola) prezentacija slikovnice

 tablični i grafički prikaz rezultata roditeljski sastanak

80


TABLIト君I PRIKAZ PROJEKTNIH TEMA 81


TEME PROJEKTA PO RAZREDNIM ODJELIMA I ODGOJNO-OBRAZOVNIM SKUPINAMA

RAZRED 1. 2. i 4. 3. 5. 6. 7. 8.

TEMA Škola i ja Život u zajednici; Želim upoznati svoj grad Život u zajednici; Želim upoznati svoj grad Želim se dobro osjećati - emocije Izražavanje emocija na prihvatljiv način Samostalnost u životu Život u zajednici – Želim biti samostalan

*Napomena: PSP će se kroz svoje aktivnosti i programe uključiti u razredne projekte.

TEME PROJEKTA PO PREDMETIMA PREDMETI

TEMA

Likovna kultura

Emocionalno stanje učenika kroz likovne tehnike

Tjelesna i zdravstvena kultura

Hodanjem do zdravlja

82


Vjeronauk

Član sam župne zajednice

TEME PROJEKTA PO IZVANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA UKLJUČENIM U UČENIČKU ZADRUGU IZVANNAST.AKTIVNOST

TEMA

Cvjećarska skupina

Posadi cvijet za sretniji svijet

Vrtlarska skupina

Ekološka proizvodnja povrća važna je svima nama

Keramičarska skupina

Moj grad i zavičaj

Suvenirska skupina

Virovitičke kulturne ustanove

83


TEME PROJEKTA PO OSTALIM IZVANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA IZVANNAST.AKTIVNOST

TEMA

Pjevački zbor

Glazbom do samopouzdanja

Ritmičko-plesna skupina

Plesom do zdravlja

Lutkarska skupina

Lutka – moj prijatelj

Biblijsko - dramska skupina „Pljesak, molim!“ Mali modelari

Izrada uporabnih i ukrasnih predmeta

Školski športski klub

Trčim po jabuku

Rehabilitacija putem pokreta Informatički odgoj

Život u zajednici Život u zajednici

TEME OSTALIH PROJEKATA ŠKOLE TEMA Eko škola

Malim koracima spasimo prirodu

84


TEME PROJEKATA KOJE OSTVARUJU STRUト君I SURADNICI STRUト君I SURADNIK Medicinska sestra

TEMA Socijalizacija u zajednicu

85


5.1. PROJEKTNE TEME U RAZREDNIM ODJELIMA PROJEKT 1. RAZREDA- ŠKOLA I JA ŠKOLSKA GODINA 2012./2013. UČITELJICA : Dubravka Periša Aktivnosti

Vrem enik

rujan

Nosite Sur Plan ilji . rani aktiv- i nosti van broj j. uč. sur . Periša ---- 3

Međusobno upoznavanje učenika – moje ime, ime drugih učenika, tko je učiteljica upoznavanje s prostorom škole (učionica, hodnik toalet, kretanja tim prostorima neometajući druge) Što smijemo – što ne smijemo činiti u razredu

listopad

Periša

----

3

Ciljevi

Metode provođ. aktivnosti

Namjena aktivnosti

Način realiz.

Potreban didakt. i potrošni materijal

Način vrjednovanja

Način Troš koriš. kov. rez. nik vrjedn .

predstaviti se imenom, memorirati ime drugih učenika, prepoznati ostale prostore u školi, pravilno se kretati tim prostorima

demonstraci ja, motorička aktivnost uz fizičku podršku, razgovor, izlaganje, imitacija ponašanja

da učenici znaju reći svoje ime drugima da znaju ime drugih i da ih tako zovu, da se što samostalnije i napravilan način kreću unutar zadanog prostora

izvođenje aktivnosti, nakon provedenih metoda i postupaka učitelja

slike, fogtograf ije, demonstr acijsko platno, plakat neposred na stvarnost

upisivanj eu tablicu rezulta-ta (razina usvojeno sti – na kraju mjeseca

nastav 10 ak kn planir anja i progra miranj a rada

da učenici razlikuju dozvoljeno od

demonstraci ja, motorička

izvođenje aktivnosti, nakon

slike, upisivanj fotografij e u e, tablicu

učenici će primjenjivati pravila

nastav -ak planir 86


kućni red

nedozvoljenih aktivnosti u razredu

Ja i drugi učenici u razredu – ponašanje

studen Periša i

----

3

Ja i drugi učenici u razredu – ponašanje

prosin ac

Periša

----

3

lijepo ponašanje u blagovaonici

siječanj

Periša

----

3

učenici će pružiti drugome zatraženo, neće bacati igračke po razredu

učenici će pružiti drugome zatraženo, neće bacati igračke po razredu

da učenici na pravilan način sjede i koriste se hranom u blagovaonici, da

aktivnost uz eventualnu fizičku podršku, izlaganje, razgovor, imitacija demonstraci ja, motorička aktivnost uz eventualnu fizičku podršku, izlaganje, razgovor, imitacija demonstraci ja, motorička aktivnost uz eventualnu fizičku podršku, izlaganje, razgovor, imitacija izlaganje , razgovor , demonstraci ja, fizičko usmjeravanj

kućnog reda

provedenih metoda i postupaka učitelja

demonstr acijsko platno, plakat neposred na stvarnost igračke, sličice

rezulta-ta (razina usvojeno sti – na kraju mjeseca

anja i progra miranj a rada

upisivanj eu tablicu rezulta-ta (razina usvojeno sti – na kraju mjeseca

nastav ak planir anja i progra miranj a rada

učenici će se s pažnjom odnositi prema drugima, dati zatraženo, neće bacati igračke

izvođenje aktivnosti, nakon provedenih metoda i postupaka učitelja

učenici će se s pažnjom odnositi prema drugima, dati zatraženo, neće bacati igračke

izvođenje aktivnosti, nakon provedenih metoda i postupaka učitelja

igračke, sličice

upisivanj eu tablicu rezulta-ta (razina usvojeno sti – na kraju mjeseca

nastav -ak planir anja i progra miranj a rada

osamostaliti se u pravilnom ponašanju za vrijeme jela

izvođenje aktivnosti, nakon provedenih metoda i

sličice, igračke, neposred na stvarnost

upisivanj eu tablicu rezulta-ta (razina

nastav -ak planir anja i progra 87


pravilno zatraže hranu

e

postupaka učitelja

veselimo se maskenbalu, družimo se na maskenbalu

veljač a

Periša

----

3

da učenici znaju pravilno se kretati i boraviti u velikoj grupi

izlaganje , razgovor , demonstraci ja, fizičko usmjeravanj e

zabavljenje u većoj grupi

izvođenje aktivnosti, nakon provedenih metoda i postupaka učitelja

neposred na stvarnost

igra i druženje s učenicima trećeg razreda

ožuja k

Periša

-----

3

razgovor, demonstraci ja, igra

igra u grupi, komunikacija u grupi

izvođenje aktivnosti, nakon provedenih metoda i postupaka učitelja

igračke, sličice

Igra u igraonici gradske knjižnice

travan j

Periša

-----

3

da učenici prihvaćaju druge te da uspostavljaju osnovnu komunikaciju kroz spontanu igru s drugim učenicima pravilna upotreba igračaka, pospremanje, slijeđenje uputa voditelja igraonice

razgovor, demonstraci ja, igra

da učenici pravilno reagiraju zna zahtjeve u nepoznatoj okolini

izvođenje aktivnosti, nakon provedenih metoda i postupaka učitelja i voditelja

igračke, sličice, debele drvene bojice, debeli kist

U obiteljskom

sviban Periša

----

3

slijeđenje uputa

razgovor,

da učenici

izvođenje

plakat,

usvojeno sti – na kraju mjeseca upisivanj eu tablicu rezulta-ta (razina usvojeno sti – na kraju mjeseca upisivanj eu tablicu rezulta-ta (razina usvojeno sti – na kraju mjeseca upisivanj eu tablicu rezulta-ta (razina usvojeno sti – na kraju mjeseca upisivanj

miranj a rada

nastav -ak planir anja i progra miranj a rada

nastav -ak planir anja i progra miranj a rada

nastav -ak planir anja i progra miranj a rada

nastav -88


centru

j

U slastičarnici

lipanj

--

Periša

------

i zahtjeva, pozdravljanje , predstavljanje nepoznatoj osobi

3

demonstraci ja, igra

mogu izvršavati naloge drugih osoba,predsta viti se

aktivnosti, nakon provedenih metoda i postupaka učitelja i voditelja fizička podrška

drvene, bojice, papir, igračke

eu tablicu rezulta-ta (razina usvojeno sti – na kraju mjeseca slastičarn završna ica procjena rezultata provođen ja projekta

ak planir anja i progra miranj a rada

završno izvješ -će

--

89


RAZREDNI PROJEKT - 2. i 4. RAZRED., ŠK. GOD. 2013./2014.

TEMA PROJEKTA AKTIVNOSTI

VREMENIK

NOSITELJI AKTIVNOSTI SURADNICI I VANJSKI SURADNICI PLANIRANI BROJ UČENIKA CILJEVI

METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI

Život u zajednici Želim upoznati svoj grad

-Posjeta pekari -Posjeta vatrogasnoj postaji -Posjeta ljekarni -Posjeta frizerskom salonu -Posjeta gradskog muzeja -Listopad 2013. -Studeni 2013. -Veljača 2014. -Ožujak 2014. -Svibanj 2014. Razrednica i voditeljica PSP-a Pedagoginja, učitelji, djelatnici u ljekarni, pekar, vatrogasci, frizer, učitelji PSP-a, djelatnici muzeja, razrednica 2-og i 4-og razreda četiri (4)- učenici 2-og i 4-og razreda Pet ( 5)- učenici 3-eg razreda ( osim za aktivnost odlaska u ljekarnu) -Snalaženje u novoj situaciji, nepoznatoj sredini,svladati vještinu kulturnog ophođenja, bogaćenje rječnika, upoznati se s načinom rada i djelatnosti ljekarnika, pekara, frizera, vatrogasaca, te djelatnika muzeja. -Upoznati djelatnosti i zanimanja kojima se bave ljudi u našem gradu i spoznati vrijednost i važnost ovih djelatnosti, povezivanje gradiva sa svakodnevnim životom, usvajanje navika brige o sebi te važnost primjerenog uzimanja lijekova -metoda izlaganja, razgovora, praktičnih aktivnosti, aktivno sudjelovanje u predviđenim aktivnostima -Upoznati se s načinom i važnošću rada ljekarnika, pekara, frizera, vatrogasaca, te djelatnika muzeja, razvoj socijalizacije, kulturnog ponašanja i ophođenja, spoznati važnost primjerenog uzimanja lijekova, osamostaliti učenike za odlazak i kupovinu u pekari, primjena naučenih pravila lijepog ponašanja, spoznati važnost njegovanja kulturnog života

NAČIN REALIZACIJE

-Odlazak u ljekarnu ,u pekaru, vatrogasnu postaju, frizerski salon i gradski muzej( prethodni dogovor sa djelatnicima u navedenim ustanovama i djelatnostima o namjeni posjete) -dogovor sa ostalim suradnicima i vanjskim suradnicima -priprema učenika za sadržaje kroz predmete PID, HJ, LK, GK

POTREBAN

-Pak papir,bojice, ljepilo, foto aparat, glina, fotografije, radni 90


DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL NAČIN VREDNOVANJA

NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA TROŠKOVNIK

listići, škare

-Izrada plakata, crtanje nakon provedene aktivnosti procjena samostalnosti u primjeni naučenog, razgovor s roditeljima te saznanje o primjeni naučenog u svakodnevnom životu -Prikaz na roditeljskom sastanku, na kraju školske godine

Hamer papir, ljepila, glina, printanje fotografija – 100 kn RAZREDNIK: Nevenka Krpan, dipl.def.

RAZREDNI PROJEKT - 3. RAZRED., ŠK. GOD. 2013./2014.

TEMA PROJEKTA AKTIVNOSTI

VREMENIK

NOSITELJI AKTIVNOSTI SURADNICI I VANJSKI SURADNICI PLANIRANI BROJ UČENIKA CILJEVI

METODE PROVOĐENJA

Život u zajednici Želim upoznati svoj grad

-Odlazak na tržnicu -Posjeta pekari -Posjeta vatrogasnoj postaji -Posjeta frizerskom salonu -Posjeta gradskog muzeja -Rujan 2013. -Listopad 2013. -Studeni 2013. -Ožujak 2014. -Svibanj 2014. Razrednica i voditeljica PSP-a Pedagoginja, učitelji, prodavači na tržnici, pekar, vatrogasci, učitelji PSP-a, frizer, djelatnici muzeja, razrednica 3-eg razreda Pet ( 5)- učenici 3-eg razreda četiri (4)- učenici 2-og i 4-og razreda ( osim za aktivnost odlaska na tržnicu) -Snalaženje u novoj situaciji, nepoznatoj sredini,svladati vještinu kulturnog ophođenja, bogaćenje rječnika, upoznati se s načinom rada i djelatnosti ljudi na tržnici, pekara, frizera, vatrogasaca, te djelatnika muzeja. -Upoznati djelatnosti i zanimanja kojima se bave ljudi u našem gradu i spoznati vrijednost i važnost ovih djelatnosti, povezivanje gradiva sa svakodnevnim životom, usvajanje navika kupovanja zdrave hrane i brige o sebi -metoda izlaganja, razgovora, praktičnih aktivnosti, aktivno sudjelovanje u predviđenim aktivnostima 91


AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI

-Upoznati se s načinom i važnošću rada ljudi na tržnici, pekara, frizera, vatrogasaca, te djelatnika muzeja, razvoj socijalizacije, kulturnog ponašanja i ophođenja, spoznati utjecaj zdrave prehrane na zdravlje učenika, osamostaliti učenike za odlazak i kupovinu na tržnici i pekari, primjena naučenih pravila lijepog ponašanja, spoznati važnost njegovanja kulturnog života

NAČIN REALIZACIJE

-Odlazak na tržnicu,u pekaru, vatrogasnu postaju, frizerski salon i gradski muzej( prethodni dogovor sa djelatnicima u navedenim ustanovama i djelatnostima o namjeni posjete) -dogovor sa ostalim suradnicima i vanjskim suradnicima -priprema učenika za sadržaje kroz predmete PID, HJ, LK, GK

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL NAČIN VREDNOVANJA

-Pak papir,bojice, ljepilo, foto aparat, glina, fotografije, radni listići, škare

NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA TROŠKOVNIK

-Izrada plakata, crtanje nakon provedene aktivnosti procjena samostalnosti u primjeni naučenog, razgovor s roditeljima te saznanje o primjeni naučenog u svakodnevnom životu -Prikaz na roditeljskom sastanku, na kraju školske godine

Hamer papir, ljepila, glina, printanje fotografija – 100 kn RAZREDNIK: Jasna Mihalić, prof.reh.

92


PROJEKT 5. RAZRED UČITELJ: ZVJEZDANA GLUMAC ŠKOLSKA GODINA 2013./2014. Želim se dobro osjećati - emocije TEMA PROJEKTA Život u zajednici – projekt Centra - provoditi radionice i nastavni proces na kojima će učenici učiti kontrolirati i osvještavati vlastite osjećaje, kao i povećavati suosjećanje i toleranciju za tuđe osjećaje u igri i komunikaciji s drugima - provoditi ankete i upitnika s roditeljima i učenicima AKTIVNOSTI - izraditi tematski plakat - priprema i uvježbavatnje odgovarajućeg igrokaza, igranje uloga kroz različite igre - provoditi radionice sa stručnim suradnicima Centra: školski psiholog, knjižničar, pedagog - tijekom školske godine od rujna 2013 do lipnja 2014. VREMENIK

NOSITELJI AKTIVNOSTI SURADNICI I VANJSKI SURADNICI NA PROJEKTU PLANIRANI BROJ UČENIKA

CILJEVI

METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAČIN REALIZACIJE POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI

- razrednica Zvjezdana Glumac - roditelji - razredni i predmetni učitelji, učitelji PSP-a, psiholog; Marija Findrik, knjižničarka; Maja Šmolc, pedagog; Mišela Bačić- Baronica, logoped,Marina Navarra logoped, roditelji 5 - stjecanje znanja i iskustava o primarnim emocijama - radost, žalost, strah i srdžba i vještina prepoznavanja - naučiti osvještavati vlastite osjećaje i usvojiti vještinu njihova verbalnog izražavanja i iskazivanja na socijalno prihvatljiv način, učiti kako uspješno kontrolirati situacije u kojima imaju potrebu za negativnim ponašanjem, te samostalno primijeniti stečeno znanje - razvijajući osnove emocionalne pismenosti usvojiti emocionalne vještine koje će spriječiti neprihvatljive oblike ponašanja, a razvijati pozitivne odnose među vršnjacima, razvijati empatiju - uključiti roditelje da pomažu učenicima da uspješno kontroliraju vlastite osjećaje i dobro se osjećaju - metoda demonstracije, metoda usmenog izlaganja, metoda čitanja i rada na tekstu, metoda praktičnih radova, metoda pismenih radova, metoda kineziološke aktivnosti, metoda crtanja i ilustrativnih radova, metoda razgovora, m. povezivanja sadržaja sa životom - prihvatljivo iskazivanje emocija u svakodnevnom životu - uspješno kontroliranje vlastitih negativnih emocija - pripremati učenike za budući život - razvijanje komunikacije, socijalizacije, empatije - održavanje radionica - obrada i uvježbavanje teorijskih sadržaja - provođenje ankete s učenicima i roditeljima na roditeljskom sastanku - izrada plakata i Power Point prezentacije – igranje uloga - anketa, upitnik, hamer papir, flomasteri, olovke, boje, škare, ljepilo, papir za fotokopiranje, nastavni listići, slike, CD, CD player, računalo, digitalni fotoaparat

93


MATERIJAL

NAČIN VRJEDNOVANJA

NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VRJEDNOVANJA

TROŠKOVNIK

- priručnik ''Radionica emocionalne pismenosti'', prof. S.B. Matošina - procjena uspješnog kontroliranja vlastitih emocija - praćenje i evaluacija usvojenosti i napretka - procjena usvojenih socijalnih i komunikacijskih vještina - izrada plakata - anketa i upitnik učenika i roditelja - samovrednovanje učenika - primjena stečenih znanja i vještina u svakodnevnom životu - bolje upoznavanje, rušenje predrasuda i senzibilizacija javosti o sposobnostima i mogućnostima osoba s posenim potrebama, - rezultati ankete, upitnika i procjene ponašanja bit će putokaz u radu s učenicima na usvajanju i mijenjanju neadekvatnih oblika ponašana - razmjena iskustava i organiziranje radionica sa školskim psihologom i drugim stručnim suradnicima - financijska sredstva: papir za fotokopiranje 30,00 kn papir za ispis fotografija 30,00 kn CD 15,00 kn Flomasteri i bojice 25,00 kn ukupno 100,00 kn

94


PROJEKT 6. RAZRED UČITELJ: LUCIJA GAZIĆ ŠKOLSKA GODINA 2013./2014. TEMA PROJEKTA AKTIVNOSTI

VREMENIK

Izražavanje emocija na prihvatljiv način - provoditi radionice i nastavni proces na kojima će učenici učiti kontrolirati i osvještavati vlastite osjećaje, kao i povećavati suosjećanje i toleranciju za tuđe osjećaje u igri i komunikaciji s drugima - provoditi ankete i upitnika s roditeljima i učenicima - izraditi tematski plakat - priprema i uvježbavatnje odgovarajućeg igrokaza, igranje uloga kroz različite igre - provoditi radionice sa stručnim suradnicima Centra: školski psiholog, knjižničar, pedagog - tijekom školske godine od rujna 2013. do lipnja 2014.

NOSITELJI AKTIVNOSTI

- razrednica Lucija Gazić - roditelji SURADNICI I VANJSKI - razredni i predmetni učitelji, učitelji PSP-a, Danijel Mišura, SURADNICI NA PROJEKTU psiholog; Marija Findrik, knjižničarka; Maja Šmolc, pedagog; Mišela Bačić- Baronica, logoped, roditelji -ostali učenici centra PLANIRANI BROJ 6 UČENIKA CILJEVI - naučiti osvještavati vlastite osjećaje i iskazivanti ih na socijalno prihvatljiv način - učiti kako uspješno kontrolirati situacije u kojima imaju potrebu za negativnim ponašanjem, te samostalno primijeniti stečeno znanje - učiti preuzimati odgovornost za svoje ponašanje; razvijati veću senzibilnost za tuđe emocije i doživljaje - stjecanje znanja i iskustava o primarnim emocijama - radost, žalost, strah i srdžba i vještina njihovog prepoznavanja i imenovanja - razvijajući osnove emocionalne pismenosti usvojiti emocionalne vještine koje će spriječiti neprihvatljive oblike ponašanja, a razvijati pozitivne odnose među vršnjacima - uključiti roditelje da pomažu učenicima da uspješno kontroliraju vlastite osjećaje i dobro se osjećaju METODE PROVOĐENJA - metoda demonstracije, metoda usmenog izlaganja, metoda čitanja i AKTIVNOSTI rada na tekstu, metoda praktičnih radova, metoda pismenih radova, metoda kineziološke aktivnosti, metoda crtanja i ilustrativnih radova, metoda razgovora, m. povezivanja sadržaja sa životom NAMJENA AKTIVNOSTI - prepoznavanje i menovanje svojih i tuđih emocija - prihvatljivo iskazivanje emocija u svakodnevnom životu - uspješno kontroliranje vlastitih negativnih emocija - pripremati učenike za budući život - razvijanje komunikacije, socijalizacije, samopouzdanja, empatije NAČIN REALIZACIJE - održavanje radionica - obrada i uvježbavanje teorijskih sadržaja - provođenje ankete s učenicima i roditeljima na roditeljskom sastanku - izrada plakata i Power Point prezentacije za roditelje i učenike POTREBAN DIDAKTIČKI I anketa, upitnik, hamer papir, flomasteri, olovke, boje, škare, ljepilo, POTROŠNI MATERIJAL papir za fotokopiranje, nastavni listići, slike, CD, CD player,

95


NAČIN VRJEDNOVANJA

NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VRJEDNOVANJA

TROŠKOVNIK

računalo, digitalni fotoaparat - priručnik ''Radionica emocionalne pismenosti'', prof. S.B. Matošina - procjena uspješnog kontroliranja vlastitih emocija - praćenje i evaluacija usvojenosti i napretka na listama praćenja ponašanja - procjena usvojenih socijalnih i komunikacijskih vještina - izrada plakata - anketa i upitnik učenika i roditelja - primjena stečenih znanja i vještina u svakodnevnom životu - bolje upoznavanje, rušenje predrasuda i senzibilizacija javosti o sposobnostima i mogućnostima osoba s posenim potrebama, - rezultati ankete, upitnika i procjene ponašanja bit će putokaz u radu s učenicima na usvajanju i mijenjanju neadekvatnih oblika ponašana - razmjena iskustava i organiziranje radionica sa školskim psihologom i drugim stručnim suradnicima - financijska sredstva: papir za fotokopiranje 30,00 kn papir za ispis fotografija 30,00 kn CD 15,00 kn Flomasteri i bojice 25,00 kn ukupno 100,00 kn

96


Tema projekta 7. razreda Aktivnosti

Vremenik Nositelji aktivnosti/ programa/projekta Suradnici i vanjski suradnici Planirani broj učenika Ciljevi

Metode provođenja aktivnosti Namjena aktivnosti Način realizacije

SAMOSTALNOST U ŽIVOTU - ispunjavanje upitnika - uvježbavanje zadanih praktičnih aktivnosti, ponavljanje slijeda uvježbanih aktivnosti - radionica za učenike i roditelje - sudjelovanje na prodajnim izložbama - posjet ustanovama: Gradskom muzeju Virovitica, Gradskom kazalištu Virovitica, Gradskoj knjižnici, Elektri Virovitica, salonu namještaja Javorović, Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica, Flori Vtc d.o.o., Hrvatskoj pošti d.d. Virovitica, trgovačkom centru LIDL, Graničnom prijelazu Terezino Polje rujan 2013. – lipanj 2014. razrednica Izabela Babić predmetni učitelji, logopedinja, pedagoginja, psihologinja, djelatnici ustanova koje će se posjetiti 7 učenika -učenici će usvojiti socijalne, emocionalne i komunikacijske vještine - učenici će naučiti uočavati i primjenjivati emocije u komunikaciji - učenici će senzibilizirati okolinu za osobe s teškoćama u razvoju - učenici će stečeno znanje primjenjivati u svakodnevnom životu - učenici će usvojiti pravila ponašanja pri posjetima ustanovama - učenici će razviti samopouzdanje, samostalnost i potrebne vještine u obavljanju svakodnevnih aktivnosti - učenici će razviti pozitivnu sliku o sebi razgovor, demonstracija, praktični rad, pisani rad, usmeno izlaganje, igra, posjet ustanovama vezano uz temu projekta Osposobiti učenike da se po odlasku iz našeg Centra samostalno snalaze u društvenoj zajednici, tj. u različitim ustanovama. - upoznavanje s određenim ustanovama putem PP prezentacija, slika, fotografija - suradnja sa stručnim suradnicima putem radionica i prezentacija - dogovor s učenicima i roditeljima - dogovor s djelatnicima ustanova - konkretno upoznavanje s određenim ustanovama i njihovim namjenama kroz posjete

Potreban didaktički i potrošni materijal

papir, hamer papir, ljepilo, slike, fotografije, radni listići, računalo, fotografski aparat, upotreba školskog kombija

Način vrjednovanja

- evaluacija i praćenje usvojenosti komunikacijskih, kulturnih, socijalnih, zdravstvenih i radnih navika i vještina - samovrjednovanje

97


Način korištenja rezultata vrjednovanja

Troškovnik

- primjena komunikacijskih, kulturnih, socijalnih, zdravstvenih i radnih navika i vještina u svakodnevnom životu učenika - prezentacija naučenog roditeljima putem plakata - promocija osoba s teškoćama u razvoju - promocija usluga navedenih ustanova oko 300kn

98


Tema projekta 8. razreda

Život zajednici – Želim biti samostalan

Aktivnosti

Ispunjavanje upitnika, uvježbavanjem zadanih praktičnih aktivnosti, ponavljanjem slijeda uvježbanih aktivnosti, radionica za učenike i roditelje, sudjelovanje na prodajnim izložbama, posjet bolnici, trgovačkom centru, Virovitička šećerana,Tvin, Matični ured, Knjižnica, Banka, Industrijsko-obrtnička škola Rujan 2013. – svibanj 2014. Razrednik predmetni učitelji, logoped,djelatnici ustanova koje će se posjetiti 6 učenika -razvoj samopouzdanje, samostalnost i potrebnih vještina u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i uključivanju u društvenu zajednicu -usvajanje socijalnih, emocionalnih i komunikacijskih vještina, suradničkog odnosa -uočavanje i primjena emocija u komunikaciji, -senzibilizirati okolinu za osobe s teškoćama u razvoju, -usvajanje i primjenjivati stečena znanja u svakodnevnom životu, - razvoj pozitivne slike o sebi Razgovor,demonstracija, praktični rad,pismeni rad,igra, usmeno izlaganje,pisanja i čitanja,posjet ustanovama vezano uz temu projekta i vježba snalaženja i ponašanja u određenoj ustanovi Osposobiti učenike da po odlasku iz našeg Centra budu osposobljeni za samostalno snalaženje u društvenoj zajednici,odnosno različitim ustanovama -Konkretno upoznavanje s određenom ustanovom i njenom namjenom kroz posjete, -upoznavanje različitih formulara i načinim njihova popunjavanja Papir, flomasteri,slike i fotografije, radni listići,razni obrasci, hamer papir, ljepilo,

Vremenik Nositelji aktivnosti Suradnici i vanjski suradnici na projektu Planirani broj učenika Ciljevi

Metode provođenja aktivnosti

Namjena aktivnosti

Način realizacije

Potreban didaktički i potrošni materijal

99


Načini vrednovanja

Individualnom inicijalnom procjenom trenutnog stanja (snalaženje i poznavanje ustanova i obrazaca), završnom listom procjene stanja na kraju godine, završno izvješće, popunjavanje različitih potrebnih obrazaca

Načini korištenja rezultata vrednovanja

Samostalnost u kretanju i obavljanju različitih svakodnevnih aktivnosti potrebnih za samostalni život u zajednici, prezentacija rada škole u pripremi učenika za život

Troškovnik

Potrošni materijal : -

papir 30 kn Flomasteri 30kn Hamer 20kn Ljepilo 15kn Papir za izradu fotografija 20 kn

Ukupno: 115 kn

Razrednik:

Nevenka Gruban

100


5.2. PROJEKTNE TEME U PREDMETIMA PROJEKT IZBORNOG PREDMETA – VJERONAUKA, ŠKOLSKA GODINA 2013./2014. TEMA PROJEKTA: Član sam župne zajednice 1. AKTIVNOSTI - suradnja s roditeljima, župnikom, vršnjacima iz drugih škola, redovnikom - socijalizacijske igre; intervju; fotografiranje; - rad s književno-umjetničkim tekstovima - razgovor; stvaralačko izražavanje - odlazak u crkvu, župni ured, Franjevački samostan 2. VREMENIK listopad , studeni 3. NOSITELJI PROJEKTA vjeroučiteljica 4. SURADNICI I VANJSKI SURADNICI razrednici, roditelji, župnik, redovnici 5. PLANIRANI BROJ UČENIKA učenici 7. I 8. razreda 6. SPECIFIČNI CILJEVI - Učenici će vidjeti mjesto čuvanja dokumentacije vezane uz njihov duhovni, sakramentalni život - učenici će znati potražiti u svom mjestu stanovanja Župni ured - učenici će usvojiti vještine ispunjavanja pismenih obrazaca u župnom uredu - učenici će se upoznati s župnikom i opisom njegova „zanimanja“ - Učenici će razvijati samopouzdanje - Učenici će usvojiti komunikacijske vještine u različitim situacijama kod kuće, u školi i u crkvi - učenici će se susresti s jednim redovnikom i njegovim načinom i mjestom života - Roditelji učenika će sudjelovati u aktivnost. vezanim uz projekt i pratiti napredak 7. METODE PROVOĐENJA -razgovor AKTIVNOSTI - intervju - dramske igre - demonstracija - izlaganje - slijeđenje uputa - promatranje različitih predmeta iz liturgije i samostanskog života 8. NAMJENA AKTIVNOSTI - ostvariti zrelu ljudsku i vjerničku osobnost, na individualnoj i društvenoj razini - osposobiti se u samostalnom prijavljivanju i traženju potrebnih dokumenata vezanih za duhovni, sakramentalni život 9. NAČIN REALIZACIJE - obrada izborne vjeronaučne teme „Život redovnika i redovnica“ - odlazak u crkvu „Sveti Rok“, posjet župnom uredu, Franjevačkom samostanu - susret sa jednim redovnikom Franjevačkog 101


10. POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PROVOĐENJE PROJEKTA

11. NAČIN VRJEDNOVANJA

12. NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VRJEDNOVANJA

13. TROŠKOVNIK

reda - Biblijske slike i tekstovi, računalo - kolaž (10 kn), škare, ljepilo(15 kn), mapa sa papirima - film i cd sa vjerskog sadržaja - fotoaparat, diktafon - pak papir, papir u boji (20 kn) - boje – 10 kn(drvene, tempere, flomasteri), obične olovke (5 kn) - magnetići, folije za plastificiranje (20kn) - papir za kopiranje (20 kn) - izrada zajedničkog plakata - kviz znanja - plakat za utvrđivanje i podsjećanje na tijek i rezultate projekta; - za samovrednovanje; - za primjenu u svakodnevnom životu Oko 100,00 kn Dijana Stanić, dipl. kateheta

102


VODITELJICA: Sanja Sučić Šk. god. 2013./14.

TEMA PROJEKTA

EMOCIONALNO STANJE UČENIKA KROZ LIKOVNE TEHNIKE

AKTIVNOSTI

-posjeta prigodnim izložbama u našem gradu vezanih uz temu emocija -crtanje i slikanje emocionalnih doživljaja učenika - prikaz emocija učenika kroz različite likovne tehnike -savladavanje vještina prikaza emocija ručnom obradom gline – modeliranjem (terapijsko djelovanje) -primjena stečenih znanja u svakodnevnom životu -9. 2013.- 6. 2014.godine -učiteljica likovne kulture -učitelji

VREMENIK NOSITELJI AKTIVNOSTI SURADNICI I VANJSKI SURADNICI NA PROJEKTU PLANIRANI BROJ UČENIKA CILJEVI

METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL NAČIN VRJEDNOVANJA

NAĆIN KORIŠTENJA REZULTATA VRJEDNOVANJA TROŠKOVNIK

od 5. do 8.r.- 24 učenika - učenici će naučiti pravila lijepog ponašanja na izložbama - učenici će naučiti kako iskazati emocije crtežom - učenici će naučiti uvažavati tuđe emocije - učenici će usvojiti socijalne i emocionalne vještine pri zajedničkom radu u paru i u grupnom radu -učenici će primjenjivati stečena znanja u svakodnevnom životu - metoda demonstracije, metoda crtanja, metoda razgovora, metoda objašnjavanja -naučiti učenike primjerenom ponašanju u javnosti; razvijati samopouzdanje; usvojiti rad različitim likovnim tehnikama -crtanje, slikanje i modeliranje - olovka, flomasteri, ugljen, tempere, glina, papir -procjena usvojenih socijalnih, emocionalnih i komunikacijskih vještina -procjena kvalitete uradaka -procjena primjene u svakodnevnom životu -samovrednovanje Ugljen…………………..10.00kn Flomasteri………………20,00kn Olovka………………….10,00kn Papir……………………20.00kn Glina……………………50.00 kn Ukupno..……………….110.00kn

103


PROJEKT TZK HODANJEM DO ZDRAVLJA Šk. god. 2013/2014.

Učiteljica TZK: Marijana Strija Razredi: viši razredi, OOS skupine Aktivnosti Aktivnosti na redovnim satovima TZK- hodanje i šetnja u okolici škole, brzo hodanje Vremenik

Tijekom cijele šk.god. 2013/2014.

Nositelji aktivnosti Suradnici i vanjski suradnici Planirani broj učenika Ciljevi

Učiteljica TZK, ostali učitelji Ostali učitelji

Metode provođenj aktivnosti Namjena aktivnosti Način realizacije Potreban didaktički i potrošni materijal Način vrednovanja Način korištenja rezultata vrednovanja Troškovnik

40 Usvajanje zdravih navika o tjelesnom vježbanju, usvajanje navika redovitog tjelesnog vježbanja, opuštanje od stresa, podizanje opće tjelesne sposobnosti, pravila ponašanja, kontrola agresivnosti Kineziološke metode, razgovor, demonstracija Za primjenu u svakodnevnom životu Odlazak na hodanje, brzo hodanje i šetnju- u okolici škole Sportska odjeća i obuća, fotoaparat Objava fotografija na web stranicama Centra, liste praćenja aktivnosti i zalaganja učenika Za samovrednovanje -------

104


5.3. PROJEKTNE TEME U IZVANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA

INFORMATIČKI ODGOJ Voditelj: J. Albert AKTIVNOSTI

VREMENIK NOSITELJI AKTIVNOSTI SURADNICI I VANJSKI SURADNICI NA PROJEKTU PLANIRANI BROJ UČENIKA CILJEVI

METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAČIN REALIZACIJE

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL NAČIN VRJEDNOVANJA NAĆIN KORIŠTENJA REZULTATA VRJEDNOVANJA TROŠKOVNIK

TEMA PROJEKTA: ŽIVOT U ZAJEDNICI Fotografiranje različitih aktivnosti tijekom školske godine, samostalno ili uz pomoć učitelja/učenika. Fotografsko natjecanje. Tijekom školske godine. Voditelj informatičkog odgoja. Svi učitelji COOR-a. 4 Steći samopouzdanje, razviti suradnički odnos u skupini, smisao za timski rad; socijalizacija, osloboditi se straha i treme, naučiti izražavati emocije, naučiti se kulturno i verbalno izražavati, steći pozitivan stav prema novome. Praktični rad, slijeđenje uputa, promatranje. Za primjenu u svakodnevnom životu. WEB stranica Centra Godišnjak Panoi Fotoaparat, fotokopirni papir i fotopapir. Liste praćenja aktivnosti i zalaganja učenika. Za samovrednovanje. Fotopapir – oko 100 kn.

PROJEKT BIBLIJSKO –DRAMSKE SKUPINE, ŠKOLSKA GODINA 2013./2014. TEMA PROJEKTA: PLJESAK MOLIM! 1. AKTIVNOSTI - suradnja s roditeljima, vršnjacima iz drugih škola, župnikom, vjeroučiteljima iz drugih škola gledanje snimki prošlogodišnjih nastupa - dramske igre - posjet Kazalištu; gledanje kazališne predstave - socijalizacijske igre; intervju; fotografiranje; - rad s književno-umjetničkim tekstovima - razgovor; stvaralačko izražavanje - sudjelovanje u euharistijskom slavlju za Dane kruha 2. VREMENIK listopad , studeni 3. NOSITELJI PROJEKTA vjeroučiteljica 4. SURADNICI I VANJSKI SURADNICI razrednici, roditelji, župnik, drugi 105


5. PLANIRANI BROJ UČENIKA 6. SPECIFIČNI CILJEVI

7. METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI

8. NAMJENA AKTIVNOSTI 9. NAČIN REALIZACIJE

10. POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PROVOĐENJE PROJEKTA

vjeroučitelji, glumci iz kazališta do 10 - učenici će upoznati kazalište kao mjesto gdje se uvježbavaju i prezentiraju kazališne predstave - učenici će intervjuirati jednog glumca ili glumicu i stvaralački se izraziti o tome - učenici će razvijati samopouzdanje - učenici će usvojiti komunikacijske vještine u različitim situacijama - učenici će razvijati suradnički odnos u grupi, međusobno povjerenje i podršku, smisao za timski rad - učenici će se postepeno osloboditi straha i treme - učenici će naučiti izražavati emocije na verbalan i neverbalan način, te razlikovati prihvatljiv od neprihvatljivog načina izražavanja - steći će pozitivan stav prema novome - roditelji učenika će sudjelovati u aktivnost. vezanim uz projekt i pratiti napredak -razgovor - intervju - dramske igre - demonstracija - izlaganje - slijeđenje uputa - analiziranje kazališne predstave - čitanje - slušanje - stvaralačko izražavanje - ostvariti zrelu ljudsku i vjerničku osobnost, na individualnoj i društvenoj razini - odlazak u kazalište, intervju sa jednim glumcem/glumicom - odlazak u crkvu „Sveti Rok“, aktivno sudjelovanje na euharistijskom slavlju za Dane kruha - Biblijske slike i tekstovi, računalo - kolaž (10 kn), škare, ljepilo(15 kn), mapa sa papirima - fotoaparat, diktafon - pak papir, papir u boji (20 kn) - boje – 10 kn(drvene, tempere, flomasteri), obične olovke (5 kn) - papir za kopiranje (20 kn) - video zapisi dramskih nastupa, - rekviziti potrebni za stvaralačko izražavanje - materijal za izradu kostima i rekvizita (do 106


11. NAČIN VRJEDNOVANJA

12. NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VRJEDNOVANJA

13. TROŠKOVNIK

100 kn) - izrada zajedničkog plakata - sudjelovanjem na euharistijskom slavlju za Dane kruha u crkvi sv. Rok - plakat za utvrđivanje i podsjećanje na tijek i rezultate projekta; - za samovrednovanje; - za primjenu u svakodnevnom životu Oko 200,00 kn Dijana Stanić, dipl. kateheta

LUTKARSKA GRUPA Voditelji: M. Kovačević Tema projekta Specifični ciljevi

LUTKA – MOJ PRIJATELJ -

Aktivnosti

-

Metode provođenja aktivnosti

Potreban materijal , alati i strojevi za provođenje projekta Suradnici i vanjski suradnici na projektu

-

upoznavanje kulturnih znamenitosti- kazalište razvijati pozitivne emocije prema gradu i zavičaju stjecanje praktičnih znanja i vještina razvijati samopouzdanje učenika razvoj suradnje među učenicima razvijati suradnju sa skupinama šire društvene zajednice razvijati maštu i kreativnost razvijati stvaralaštvo upoznavasnje građevina, znamenitosti grada i zavičaja praktičan rad igra sudjelovanje na radionicama sudjelovanje na školskim izložbama i priredbama suradnja s vanjskim suradnicima razgovora demonstracije praktičnog rada igra dramatizacija prezentacija praktičnog rada posjet kazalištu i DV

Alati potrebni za izradu lutaka, ( škare, silikonski pištolj, čekić učenici i učitelji, roditelji, vanjski suradnici, blagajnik, domar, vozač 107


Planirani broj učenika

3 učenika

Period ostvarenja

Tijekom cijele školske godine 2013./2014.

Evaluacija (upitnik,evaluacijski listići..)

redovite izložbe izrađenih lutaka, izrada mape, redovito praćenje pravilnog održavanja čistoće radnog prostora

Način prezentacije (plakat, izložba..) Potreban didaktički i potrošni materijal

Školske izložbe, školske priredbe, projekcija

Troškovnik (potreba za prijevozom učenika, pratnjom, radni materijal… - koliko )

Karton, papir, kolaž papir, ljepilo, boje, platno, papirnati ubrusi, štapovi, kuhače, sredstva za čišćenje, spužvevlažne maramice Alati- 300 kn Potrošni materijal- 300 kn Sredstva za čišćenje-100 kn Ostalo – 300 kn Ukupno - 1000 kuna

Pjevački zbor TEMA PROJEKTA

Voditeljica: I. Seleši GLAZBOM DO SAMOPOUZDANJA

SPECIFIČNI CILJEVI

AKTIVNOSTI

METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI

 razvijati osjećaj odgovornosti u timskom radu socijalizacija razvijati i unaprijediti vještinu pjevanja radom na vokalnoj tehnici (disanje, fraziranje, dikcija) razvijati slušnu koncentraciju savladavanje pjevanja kao vještine glazbenog izražavanja razvijati glazbeni ukus poticanje sklonosti ka umjetničkoj glazbi razvijati osjećaj za ritam stjecati samopouzdanje zavoljeti glazbu razvijati ljubav prema skupnom muziciranju pjevanje prigodnih pjesmica gledanje snimki prošlogodišnjih nastupa glazbene igre sviranje jednostavnih ritamskih obrazaca na udaraljkama izvoditi pjesmice uz pokrete vježbe upjevavanja i dikcije demonstracija – ples, pjevanje, sviranje igra slijeđenje uputa 108


POTREBAN MATERIJAL ZA PROVOĐENJE PROJEKTA

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI NA PROJEKTU PERIOD OSTVARENJA EVALUACIJA (UPITNIK, EVALUACIJSKI LISTIĆI…)

    

NAČIN PREZENTACIJE

 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL TROŠKOVNIK

   

glazbeni CD-i CD player video zapisi nastupa stručna literatura glazbeni instrumenti (sintetizator, udaraljke) odjeća i obuća za nastupe učiteljica tehničke kulture (šivanje odjeće) školska godina 2013. / 2014. evaluacijski listići za bilježenje inicijalnog i finalnog stanja ; bilježenje tonskog opsega praćenje usvojenosti sadržaja školske priredbe razne manifestacije izvan škole – INKAZ, Priredba za Majčin dan papir za kopiranje ljepilo prijevoz autobusom do Zagreba (INKAZ), pratnja učenika prijevoz školskim kombijem do Kazališta Virovitica (priredba za Majčin dan) odjeća, obuća papir za kopiranje, ljepilo, te stručna literatura - oko 500kn

109


IZVANNASTAVNA AKTIVNOST – SKUPINA MALI MODELARI Šk. god. 2013./14. VODITELJICA: Sanja Sučić

TEMA PROJEKTA

AKTIVNOSTI

VREMENIK NOSITELJI AKTIVNOSTI SURADNICI I VANJSKI SURADNICI NA PROJEKTU PLANIRANI BROJ UČENIKA CILJEVI

METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE

IZRADA UPORABNIH I UKRASNIH PREDMETA -izrada uporabnih predmeta (pribor za jelo, vješalice za odjeću) - uvježbavanje radnih operacija rada drvom – brušenje, piljenje, rezanje, bušenje, dubljenje, lijepljenje -savladavanje vještina rada pilom -primjena stečenih znanja u svakodnevnom životu -IX-VI 2013.-2014.godine -voditelj skupine -razredni i predmetni učitelji, školski majstor

2 - učenici će naučiti izrađivati uporabne i ukrasne predmete radnim operacijama brušenja, bušenja, piljenja, rezanja drva - učenici će usvojiti socijalne i emocionalne vještine pri zajedničkom radu u paru i u grupnom radu -učenici će primjenjivati stečena znanja u svakodnevnom životu i pri izboru zanimanja - prakseološka metoda, metoda demonstracije, metoda crtanja i razgovora, metoda objašnjavanja -osposobljavati učenike za izradu uporabnih i ukrasnih predmeta od drva; razvijati socijalizaciju i samopouzdanje te razvoj osobnosti - obrada drveta različitim radnim operacijama (piljenje, bušenje, brušenje…) - drvo, brusni papir, pila, ljepilo, olovka, ravnalo

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL NAČIN VRJEDNOVANJA - procjena kvalitete i kvantitete uradaka - prema primjeni u svakodnevnom životu - procjena usvojenih socijalnih, emocionalnih i komunikacijskih vještina NAĆIN KORIŠTENJA -procjena primjene u svakodnevnom životu REZULTATA -samovrednovanje VRJEDNOVANJA TROŠKOVNIK Drvo (drvene letvice)…100 kn Brusni papir…50 kn Drvofix…60 kn Ukupno…210 kn

110


Ritmičko-plesna skupina TEMA PROJEKTA

Voditeljica: I. Seleši PLESOM DO ZDRAVLJA

SPECIFIČNI CILJEVI

AKTIVNOSTI

METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI

POTREBAN MATERIJAL ZA PROVOĐENJE PROJEKTA

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI NA PROJEKTU

PERIOD OSTVARENJA EVALUACIJA (UPITNIK, EVALUACIJSKI LISTIĆI…) NAČIN PREZENTACIJE

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL TROŠKOVNIK

 Razvijanje motorike, osjećaja za ritam i skladnost pokreta poticanje mašte, kreativnosti, upornosti i volje za učenjem i stvaranjem usvajanje koraka standardnih plesova shvaćanje prostornih odnosa socijalizacija izvođenje plesnih kreativnih igara ovladati scenskim nastupom razvijati suradnički odnos u grupi stjecati samopouzdanje zavoljeti plesanje družiti se uz glazbu predstaviti školu i svoje aktivnosti na zajedničkim nastupima i školskim priredbama uvježbavanje praktičnih motoričkih vještina – ples igra demonstracija – ples, pokret igra slijeđenje uputa kineziološke metode glazbeni CD-i CD player video zapisi plesnih nastupa odjeća i obuća za nastupe učiteljica tehničke i likovne kulture (šivanje plesne odjeće) vanjska suradnica – Marija Kovačić iz Plesnog centra Virovitica (financijska i stručna pomoć) školska godina 2013. / 2014. evaluacijski listići za bilježenje inicijalnog i finalnog stanja praćenje usvojenosti sadržaja školske priredbe razne manifestacije izvan škole – INKAZ, Priredba za Majčin dan škarice, ljepilo, najlonske vrečice, materijali za šivanje, konci prijevoz autobusom do Zagreba (INKAZ), pratnja učenika prijevoz školskim kombijem do Kazališta Virovitica (priredba za Majčin dan) materijal za šivanje plesne odjeće, odjeća, obuća, materijal za izradu plesnih rekvizita oko 500kn 111


ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB PROJEKT: TRČIM PO JABUKU Šk. god. 2013/2014.

Učiteljica TZK: Marijana Strija Aktivnosti Vremenik Nositelji aktivnosti Suradnici i vanjski suradnici Planirani broj učenika Ciljevi

Metode provođenja aktivnosti Namjena aktivnosti Način realizacije Potreban didaktički i potrošni materijal Način vrednovanja Način korištenja rezultata vrednovanja Troškovnik

Aktivnosti na redovnim satovima ŠSK, natjecanja u trčanju između učenika, konzumacija voća- jabuke, banane Tijekom školske godine 201232014. Učiteljica TZK Ostali učitelji, kuharica 6 Usvajanje pravilnih stavova o tjelesnom vježbanju, usvajanje navike svakodnevnog i cjeloživotnog vježbanja, pravilna prehrana (naglasak na voću), opuštanje od stresa, podizanje opće tjelesne sposobnosti učenika Kineziološke metode, razgovor, demonstracija Za primjenu u svakodnevnom životu Natjecanja u trčanju- kratke dionice do 30m; Sportski rekviziti iz dvorane TZK; voće- jabuke, banane Liste praćenja aktivnosti i zalaganja učenika Za samovrednovanje 200,00 kn

112


5.4. PROJEKTNE TEME U IZVANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA UKJLJUČENIMA U UČENIČKU ZADRUGU IZVANNASTAVNA AKTIVNOST – SUVENIRSKA SKUPINA VODITELJICA: Sanja Sučić Šk. god. 2013./14.

TEMA PROJEKTA

AKTIVNOSTI

VREMENIK NOSITELJI AKTIVNOSTI SURADNICI I VANJSKI SURADNICI NA PROJEKTU PLANIRANI BROJ UČENIKA CILJEVI

METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL NAČIN VRJEDNOVANJA

NAĆIN KORIŠTENJA REZULTATA VRJEDNOVANJA TROŠKOVNIK

VIROVITIČKE KULTURNE USTANOVE -posjeta crkvi, muzeju, knjižnici, trgovima i izložbama u našem gradu -izrada virovitičkih ustanova od kartona, gline; šivanje virovitičkih ustanova na platnu -savladavanje vještina rada na šivačem stroju i šivanje uradaka s domaćim motivima -izrada suvenira (vuna, gips, glina) -primjena stečenih znanja u svakodnevnom životu -9. 2013.- 6. 2014. godine -voditeljica suvenirske skupine -razredni i predmetni učitelji, školski majstor, etnolog, kustos 6 - učenici će naučiti izrađivati virovitičke ustanove tehnikama šivanja na stroju; rada glinom, vunom i kartonom - učenici će usvojiti socijalne i emocionalne vještine pri zajedničkom radu u paru i u grupnom radu -učenici će primjenjivati stečena znanja u svakodnevnom životu i pri izboru zanimanja - metoda demonstracije, metoda crtanja i razgovora, metoda objašnjavanja -osposobljavati učenike za izradu virovitičkih ustanova, razvijati socijalizaciju i samopouzdanje te razvoj osobnosti -praktični rad na šivačem stroju; rad vunom, kartonom i glinom - šivači stroj, glina, pribor za glinu, tkanina, vuna, karton - procjena kvalitete i kvantitete uradaka -prema primjeni u svakodnevnom životu -procjena usvojenih socijalnih, emocionalnih i komunikacijskih vještina -procjena primjene u svakodnevnom životu -samovrednovanje Tkanina ……100.00kn Glina ………200.00kn Boje za glinu…100.00kn

Vuna……30.00kn Ukupno…..430.0kn 113


KERAMIČARSKA SKUPINA Voditelji: M. Ključec, Z. Glumac, Tema projekta Specifični ciljevi

Aktivnosti

Metode provođenja aktivnosti

Potreban materijal , alati i strojevi za provođenje projekta Suradnici i vanjski suradnici na projektu

ŽIVOT U ZAJEDNICI - MOJ GRAD I ZAVIČAJ -

upoznavanje motiva grada i zavičaja- građevine, ručne radove - razvijati pozitivne emocije prema gradu i zavičaju - razvijati samopouzdanje učenika - razvijati emocionalnu stabilnost - razvoj suradnje među učenicima, lijepo ponašanje - razvijati pozitivan odnos prema radu, radne navike - razvijati maštu i kreativnost, odgovornost - razvoj higijenskih navika u radu (održavanje radnog prostora i osobne čistoće) - stjecanje praktičnih znanja i vještina - prezentirati svoje radove na prihvatljiv način - upoznavanje građevina, znamenitosti grada i zavičaja, ručni radovi iz zavičaja - praktičan rad - igra - sudjelovanje na radionicama - sudjelovanje na prodajnim izložbama - suradnja s vanjskim suradnicima - razgovora - demonstracije - praktičnog rada - fotografiranje - izlaganje na izložbama - prezentacija praktičnog rada - posjet izložbama Glina, boje za glinu, glazura, pomagala potrebna za rad s glinom, sredstva za čišćenje, ogledala, alat za održavanje radnog prostora, lončarsko kolo

Planirani broj učenika

Učitelji i stručni suradnici u školi, zainteresirani roditelji i drugi vanjski suradnici (zaposlenici pojedinih ustanova, učitelji iz drugih škola, umjetnici koji se bave keramikom) 13 učenika

Period ostvarenja

Tijekom cijele školske godine 2013./2014.

114


Evaluacija (upitnik,evaluacijski listići..)

Način prezentacije (plakat, izložba..) Potreban didaktički i potrošni materijal Troškovnik (potreba za prijevozom učenika, pratnjom, radni materijal… - koliko )

Izrada uporabnih predmeta na početku i nakraju školske godine,praćenje rada, redovite izložbe izrađenih predmeta, redovito praćenje pravilnog održavanja čistoće radnog prostora Izložbe, sudjelovanje na smotri UZ, prodajne izložbe, prezentacije suradnji vlažne maramice, papirnati ubrusi,sredstva za čišćenje, boje, glazure, glina Glina- 600 kn Boje- 700 kn Glazura- 200 kn Sredstva za čišćenje-100 Ostalo – 100 kn Prijevoz i sudjelovanje na smotrama i izložbama- 3000 kn

115


VRTLARSKA SKUPINA VODITELJICA: LUCIJA GAZIĆ Ekološka proizvodnja povrća važna je svima nama TEMA PROJEKTA Život u zajednici – projekt Centra - usvajati radne aktivnosti potrebne za uzgoj povrća (štihanje, sijanje i sađenje, okopavanje, ekološko tretiranje); izrađivati prirodni pripravak od kopriva, gaveza, preslice za ekološku prihranu - obrađivati školski povrtnjak i ekološki uzgajati i konzumirati zdravo AKTIVNOSTI domaće povrće - prikupljati sjeme autohtonog povrća, uzgajati presadnice povrća - obrezivati i zalijevati ogradu školskog povrtnjaka - kupovina zdravog ekološki uzgojenog voća i povrća VREMENIK - IX – VI 2013. - 2014. godine - voditeljica Vrtlarske skupine Lucija Gazić NOSITELJI AKTIVNOSTI - roditelji SURADNICI I VANJSKI SURADNICI NA PROJEKTU PLANIRANI BROJ UČENIKA

CILJEVI

METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI NAMJENA AKTIVNOSTI NAČIN REALIZACIJE POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL NAČIN VRJEDNOVANJA

- voditeljica Vrtlarske skupine, razredni i predmetni učitelji, školski majstor, stručni suradnici Centra pedagoginja, psihologinja, logopedinje, knjižničarka (po potrebi) 5 - stjecanje znanja i iskustava o ekološkom uzgoju zdravog domaćeg povrća, obrada školskog povrtnjaka, poticanje primjene stečenog znanja - osposobljavanje učenika za svakodnevni život i unaprjeđivanje zdravlja - usvajanje i razvijanje radnih i zdravstveno - higijenskih navika, socijalnih i komunikacijskih vještina - stjecanje teorijskih znanja o dijelovima i uvjetima za život biljke - upoznavanje proizvoda koji se prodaju na gradskoj tržnici i uvježbavanje kupovine - poticati roditelje da poštuju principe ekološkog uzgoja - metoda demonstracije, m. praktičnih radova, m. razgovora, metoda crtanja i ilustrativnih radova, metoda rada na tekstu, metoda slušanja, m. povezivanja sadržaja sa životom - primjena znanja, vještina i svijesti o ekološkom uzgoju povrća - priprema učenike za budući život putem usvajanja radnih operacija - razvijati socijalizaciju - rad u školskom povrtnjaku (štihanje, sijanje, okopavanje, pljevljenje, skupljanje lišća, zalijevanje …) - odlazak na gradsku tržnicu - obrada i uvježbavanje teorijskih sadržaja -alat, sjeme, sadnice, papir za fotokopiranje, nastavni listići, slike, računalo, vrtlarski priručnik M.L.Krauter Bio Vrt - provjera usvojenosti radnih operacija i prepoznavanja vrsta ekološki zdravog povrća

116


NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VRJEDNOVANJA

TROŠKOVNIK

- ubiranje i konzumiranje svježeg povrća - procjena usvojenih socijalnih i komunikacijskih vještina, radnih i zdravstveno – higijenskih navika - praćenje i bilježenje usvojenosti i napretka u radu tijekom godine - primjena stečenih znanja i vještina u svakodnevnom životu - školski povrtnjak kao izvor znanja u nastavi - promocija projekta HRT - pokretna izložba ''Cvjetni pozdrav EU'' po gradovima i većim mjestima RH - financijska sredstva: po potrebi otpis alata 120,00 sjeme 20,00 papir za fotokopiranje 30,00 presadnice – rasada 30,00 ukupno 200,00 kn

CVJEĆARSKA SKUPINA VODITELJICE: Nevenka Krpan i Željka Barić TEMA PROJEKTA ŽIVOT U ZAJEDNICI - POSADI CVIJET ZA SRETNIJI SVIJET - Svladavanje i usvajanje vještina i navika brige o cvijeću i okolišu sa SPECIFIČNI ciljem ljepšeg i ugodnijeg boravka u prostorima Centra CILJEVI -Razvoj ljubavi prema cvijeću i prirodi

AKTIVNOSTI

METODE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI POTREBAN MATERIJAL ZA PROVOĐENJE PROJEKTA SURADNICI I VANJSKI SURADNICI NA PROJEKTU PLANIRANI BROJ UČENIKA PERIOD OSTVARENJA EVALUACIJA

- Uvježbavanje praktičnih motoričkih vještina uzgoja i brige o cvijeću, uloga čovjeka u očuvanju okoliša, aranžiranje cvijeća - Razgovor - Bojanje i crtanje - Izrada plakata i ukrasa od cvijeća - Šetnja i boravak u prirodi - Posjet cvjećarnici - Razgovor, demonstracija, slijeđenje uputa, praktični radovi, njegovanje biljaka, sadnja i presađivanje -Sadnice i sjeme cvijeća, zemlja, alat za rad - Hrana za biljke i sredstva za obranu od nametnika - Kantice za zalijevanje - Boje, hamer papir, ljepilo,selotejp, … Učitelji i učenici drugih razreda Tehničko osoblje škole Djelatnici cvjećarnice 6 učenika u prijepodnevnoj smjeni 3 učenika u poslijepodnevnoj smjeni Školska godina 2013./2014. - Vidljiv na estetskom izgledu interijera Centra - Praćenje i bilježenje rada učenika tijekom školske godine

117


NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VRJEDNOVANJA

POTREBAN DIDAKTIČKI POTROŠNI MATERIJAL

Samovrednovanje, sadnja cvijeća za primjenu u svakodnevnom životu

- Sadnice i sjeme cvijeća - zemlja - alat za rad - Hrana za biljke i sredstva za obranu od nametnika - Boje - Hamer papir - ljepilo - selotejp 300 kn

TROŠKOVNIK

118


5.5. PROJEKT EKO-ŠKOLE PROJEKT EKO-ŠKOLE

Tema projekta Aktivnosti

Vremenik Nositelji aktivnosti/ programa/ projekta Suradnici i vanjski suradnici Planirani broj učenika Ciljevi

MALIM KORACIMA SPASIMO PRIRODU - održavanje Projektnog dana Eko-škole - sudjelovanje na školskom i Međužupanijskom eko-kvizu - obilježavanje Dana kruha i ostalih vjerskih blagdana - sudjelovanje na svehrvatskoj smotri Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje 2013. - sudjelovanje u projektu Eko-škole Od vrećice do srećice - sudjelovanje u projektu Staništa roda u našem zavičaju na državnom nivou - uređenje i čišćenje Virovitičkih ribnjaka od anorganskog otpada u suradnji s djelatnicima Flore Vtc d.o.o. u okviru projekta Hrvatske obale – lijepe i čiste - održavanje projektnog dana Nahranimo ptice pod geslom: Nahranimo ptice zimi, pjevat će nam ljeti! s ciljem očuvanja biološke raznolikosti - sudjelovanje u akciji Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš - sudjelovanje u akciji prikupljanja staroga papira u sklopu dm green city projecta – akcija Zeleni korak - sadnja cvijeća u gradu Virovitici u suradnji s djelatnicima Flore Vtc d.o.o. - provođenje akcije štednje električne energije pod motom Ugasi me i vode pod motom Zatvori me - izložbeni i prodajni štandovi - uzgoj cvijeća po učionicama, školskom cvijetnjaku i dvorištu - sakupljanje biorazgradivog otpada i izrada komposta i otpadnog enzima - selektivno prikupljanje starog papira i starih baterija - rad u školskom vrtu - podjela sadnica cvijeća u svibnju u gradu Virovitici - briga o starijim osobama – Posjet domu za psihički bolesne odrasle osobe Borova u Borovi uz prigodnu priredbu - organiziranje Dana okoliša u Centru - obilježavanje ekološki važnih datuma - rad eko-patrola rujan 2013. – lipanj 2014. koordinatori: Izabela Babić, prof. fonetike i kroatistike Ines Viljevac, mag.prim.educ. Luka Pašalić, mag.educ.rehab. koordinatori, svi djelatnici Centra, kumovi Eko-škole, predsjednica Ekološkog društva Virovitica, komunalni inspektor grada Virovitice, djelatnici Flore Vtc d.o.o, mediji, Udruga Lijepa naša svi učenici Centra - učenici će usvojiti znanja i vještine o postupcima i načinu čuvanja prirode te će razviti svijest i potrebu očuvanja okoliša - učenici će senzibilizirati užu i širu okolinu za osobe s teškoćama u razvoju te tu istu okolinu poticati na očuvanje okoliša - učenici će razvijati osjećaj osobne odgovornosti, samostalnosti i brigu o sebi - učenici će samostalno primjenjivati stečena znanja i vještine u radu i

119


Metode provođenja aktivnosti Namjena aktivnosti

Način realizacije

svakodnevnom životu - učenici će usvojiti niz socijalnih, emocionalnih i komunikacijskih vještina, rad u grupi - učenici će jednakovrijedno doprinositi brizi o očuvanju zdravog okoliša kao i ostali članovi zajednice praktični rad, dokumentiranje, demonstracija, prezentiranje, prakseološka metoda, projektna metoda, razgovori, predavanja, igre, igrokazi, recitacije

- razvijati svijest o važnosti čistoće okoliša - razvijati ljubav prema prirodi, čuvanju i zaštiti biljnog i životinjskog svijeta - učiti čuvati prirodna bogatstva koja nas okružuju, posebice vodu i energiju - razvrstavati otpad, stare baterije, a posebice stari papir i isporučivati ga za preradu - razvijati sposobnost uporabe stečenih znanja i vještina u praktičnom radu - razvijati svijest o potrebi zaštite i smanjivanja onečišćenja okoliša - uočavati, sustavno pratiti, bilježiti podatke o promjenama u prirodi - prezentacije na Projektnom danu Eko-škole - sudjelovanje na svehrvatskoj smotri Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje - sudjelovanje na školskom i Međužupanijskom eko-kvizu - sudjelovanje u projektima - prezentacije i radionice na školskim priredbama - prezentacije rada na Danima okoliša u Centru - prezentacije rada kroz sadnju cvijeća u gradu Virovitici

- obilježavanje ekološki važnih datuma Potreban didaktički i potrošni materijal

Način vrjednovanja

Radni listići, hamer papir, ljepilo, foto papir; sjeme cvijeća i povrća, sadnice, alat za rad u cvjetnjacima; loj za hranilice, žitarice; smeđi šećer; kutije za papirka; namirnice za obilježavanje projektnog dana: kruh, brašno; računalo, fotoaparat, printer i boja; pokloni za pobjednike ekokviza, najbolje sakupljače papira i najbolje uređen cvjetnjak; upotreba školskog kombija; rukavice, vlažne maramice; radna, odnosno zaštitna odjeća. - uređenje okoliša i interijera Centra, uže i šire okolice

- postignuti rezultati na natječajima, smotrama i natjecanjima - uspješnost nastupa – eko-kviz, izložbeni i prodajni štandovi Način korištenja rezultata vrjednovanja Troškovnik

- predavanja i prezentacije Naučeno primijeniti u nastavi i svakodnevnom životu. oko 4000,00 kuna

120


5.6. PROJEKTI KOJE OSTVARUJE MEDICINSKA SESTRA

Aktivnosti (teme)

Vremen Nositelji ik aktivnosti

Ciljevi

Metode provođ. aktivnosti

upoznavanje s medicinskom sestrom i zadacima prema učenicima 1.raz

rujan

upoznati se sa med. sestrom koja će svakodnevno sudjelovati u provođenju aktivnosti s učenicima osamostaliti se za provođenje osobne higijene

razgovor i radni listići

predstaviti se i upoznati ih kako će im sve medicinska sestra moći pomoći kod boravka u Centru. demonstrac objasniti ija, radni vaznost i listić primjer dobre higijene

dobiti saznanja o potrebi odgovornosti prema djetetu

power point prezentacij a

dobiti točne informacije o spolnosti ljudi i promjenama u pubertetu

prezentacij aotvoreni razgovor za sva pitanja

Brinemo o osobnoj higijeni 1.raz Što naša škola čini za djecu po pitanju zdravlja i higijene 1.raz roditeljski Pubertet i spolno sazrijevanje 8.raz

Planirani broj uč. med.sestr 3 a, razrednik

listopad med. sestra

3

listopad med. sestra

3

studeni

6

med sestra

Namjena aktivnosti

upoznati roditelje sa aktivnostima Centra vezano za zdravlje i higijenu te poslove med. sestre proširiti saznanja o pubertetu i spolnom sazrijevanju

Način realiz.

Potreban didakt. i potrošni materijal radni listić

Troš kov. nik

izvođenje aktivnosti nakon provedenog predavanja predavanje putem prezentacije

radni listići

-

prezentacijom i razgovorom

-

razgovor, demonstracija tokom godine

--

121


eventualnu fizičku podršku, prezentacij a, radni listić, plakat

studeni

med sestra

4

Prihvaćanje zdravog načina života

Brinemo o siječanj zdravlju(Zdrav a prehrana, tjelesne promjene) 5.raz

med. sestra

5

Dobiti informacije o promjenama u pubertetu i kako se zdravo hraniti

Brinemo o zdravlju naših zubi

veljača

med. sestra

3

očuvati zdravlje prezentacij zuba pravilnom a, listić brigom o njima

ožujak

med. sestra

6

ožujak

med. sestra

5

shvatiti promjene koje se događaju u fazi puberteta i kako provoditi dobru higijenu i očuvati zdravlje Pomoći osobi u nesreći

Zdrava prehrana i kretanje OOS 5

aut.mlađi Moje tijelo, moje zdravlje OOS 3

Prva pomoć ili što učiniti kada se

radni listići, ev.prezenta cija

shvatiti važnost zdrave prehrane u razvojnom procesu i važnost kretanja prepoznavanju pojava u doba puberteta kao normalnima i kako se zdravo hraniti

prezentacija, radni listić

važnost odlazaka zubaru i što učiniti da bi očuvali zdravlje zuba komunikacija u grupi, prepoznavanje promjena i važnost dobre higijene

prezentacija,ra dni listić

slikopriče

--

radni listić, ev prezentacija

slikopriče

--

vježbe, demonstracija

zavoji, komprese

50 kn

radni listić, da učenici demonstrac pravilno ija, vježbe reagiraju kada

-

prezentacija,ra dni listić

--

--

122


ozljedimo OOS 2 Zarazne bolesti i prevencija

Travanj

med. sestre

6

Prevencija prezentacij zaraznih bolesti a, razgovor i prepoznavanje

se susretnu sa ozljeđenom osobom Na vrijeme prepoznati zaraznu bolest i kako postupati

prezentacija

-

--

8.r

PROJEKT SOCIJALIZACIJA U ZAJEDNICU ŠKOLSKA GODINA 2013./2014. NOSITELJ AKTIVNOSTI:MEDICINSKA SESTRA

123


6. ANALIZE NASTAVNOG PROCESA NAŠE SNAGE • kontinuirana edukacija na nivou županijskog-stručnog vijeća i samoedukacija • kolegijalno opažanje • CAP program, EKO škola i učenička zadruga • omogućen pristup internetu u većini razreda • prisutnost pedagoga • stručnost, iskustvo, kreativnost i motiviranost učitelja za rad • kontinuirana i kvalitetna edukacija izvan i u ustanovi • dobra suradnja među učiteljima i stručnim suradnicima • spremnost kolega na dijeljenje informacija, razmjena nastavnih listića (međusobna razmjena metoda i postupaka u neposrednom radu s učenicima) • pozitivna iskustva u kolegijalnom opažanju nastave • dobra suradnja s roditeljima • uključenost učenika u brojne INA-e • brojnost i raznolikost INA-i s obzirom na interese i sposobnosti učenika • suradnja s CZSS-om • podrška razrednika ostvarenju vjeronaučnog plana i programa izvanučioničke nastave • dostupnost stručne literature i različitih časopisa • uvođenje svakodnevne tjelovježbe u tijeku nastavnog procesa • postojanje informatičke učionice i INA-e Informatika • dobri programi socijalizacije i socijalizacija učenika • otvorenost škole prema široj društvenoj zajednici i obrnuto • usklađivanje odgojnih postupaka među učiteljima prema učenicima • postizanje zapaženih rezultata na državnoj razini SVAKODNEVNE TEŠKOĆE

• • • • • • • • • • • •

heterogenost razreda ( s obzirom na teškoće učenika, učenici s LMR i UMR u jednom razrednom odjelu ) održavanje fizioterapije i logoterapije u vrijeme nastave izoliranost učenika (skučenost učioničkog prostora) potreba velikog broja katehetskih pomagala nedostatak vjeronaučne učionice hladnoća u pojedinim učionicama tijekom zimskih mjeseci nedostatak asistenta u nastavi manjak udžbenika medicinska sestra popodne ( tehnička podrška ) neusklađenost kriterija odgoja učitelja u odgojno-obrazovnom procesu dvosmjenski rad i nemogućnost PSP-a za učenike druge smjene ( razredi ) manjak školskog pribora kod učenika 124


• • • • • • • • • •

prostorni i vremensko preklapanje rada skupine i INA-e nedosljednost roditelja u izvršavanju obaveza ( izlet ) nedovoljna angažiranost roditelja u brizi prema učenicima i neadekvatni odgojni potencijal roditelja ( loši odgojni primjeri i postupci ), otežana suradnja nemogućnost uključivanja u INA prema afinitetima učenika neadekvatni sanitarski uvjeti kašnjenje učenika na nastavu i izostanci učenika nepravovremeno odlaženje učenika iz Centra ( kašnjenje roditelja ) otpor učenika u odgojnim djelovanjima neadekvatan prostor nedostatak zvona za kraj i početak sata

NEISKORIŠTENI RESURSI

• • • • • • •

• • •

kolegijalno opažanje nastave suradnja s kolegama termini za informacije s roditeljima roditelji ne primjenjuju savjete za rad s djecom kod kuće uključenost stručnog suradnika psihologa u neposrednom-odgojnom obrazovnom radu u razrednim odjelima međusobna suradnja među učenicima različitih razrednih odjela kroz PERP više individualizirati rad s učenicima kojima je potreban individualiziran pristup u određenom predmetnom području i/ili u razvijanju specifičnih razvojnih vještina internet u pojedinim učionicama suradnja s drugim školama i centrima nemogućnost prisustvovanja učenika INA ( odlazak kući, nastava, prijevoz )

PLAN UNAPRJEĐENJA

• • • • • • • • • •

nastaviti kolegijalno opažanje nastave bolja raspodjela učenika po razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama s obzirom na vrstu i stupanj teškoće asistenti u nastavi međurazredna suradnja – uključenost učenika u zajedničke aktivnosti – učenici poučavaju jedni druge (zajednički projekti s ciljem socijalizacije) radionice sa stručnim suradnikom psihologom potaknuti roditelje na bolju suradnju usklađivanje odgojnih postupaka za konkretno dijete formiranje i sastajanje stručnog tima zbog rješavanja problema u ponašanju ili kriznih situacija vezano za konkretnog učenika vjeronaučni ormar u restoranu i dalje razvijati suradnju i međusobnu komunikaciju 125


• • • • • • • •

razredi u jutarnjoj smjeni zbog uključivanja učenika u PSP, a skupine poslijepodnevna smjena medicinska sestra za popodnevnu smjenu ranije planiranje i organiziranje izleta za više razrede koristiti i dalje dogovorene tablice za ocjenu ponašanja učenika ( viši razredi ) pisanje izvješća o svladavanju programa za pojedinog učenika po potrebi ( komisija, prelazak u drugu školu ) planirati suradnju s drugim školama i centrima izbor INA prema afinitetima učenika mogućnost odlaska na edukaciju izvan mjesta stanovanja ( Dječji forum)

126


7. RAZVOJNI PLAN I PROGRAM RADA CENTRA

Izrađen je nakon detaljnog uvida u rezultate samovrednovanja i određivanja prioritetnih područja unaprjeđenja proizašlih iz KREDA analize. Predstavlja kratkoročnu, jednogodišnju strategiju poboljšanja kvalitete koja je vidljiva kroz školski kurikulum i godišnji plan i program Centra. Razvojni plan Centra je vodić za određivanje željenih ciljeva koji su jasno i razumljivo prikazani kroz tabelarni prikaz kroz sva odgojno-obrazovna područja u godišnjem planu i programu te izbornoj i dopunskoj nastavi, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima itd.

127


Kurikul za školsku godinu 2013./2014.  

Kurikul Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za školsku godinu 2013./2014.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you