Page 1

REPUBLIKA HRVATSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA

G O D I Š NJ I P L A N I P R O G R A M ZA ŠKOLSKU GODINU 2011./2012.

KLASA : 602-02/11-03/02 UR.BROJ: 2189-22-01-11-02

U Virovitici, 29. rujan 2011


S A D R Ž A J Osnovni podaci o školi 1.

Podaci o uvjetima rada

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.4.1. 1.5.

Podaci o upisnom području Unutrašnji školski prostor Školski okoliš Nastavna sredstva i pomagala Knjižni fond škole Plan obnove i adaptacije

2.

Podaci o izvršiteljima poslova i njihovim radnim zaduženjima

2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4.

Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima Podaci o učiteljima razredne nastave Podaci o učiteljima predmetne nastave Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima Podaci o voditelju radne okupacije Podaci o ostalim radnicima škole Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

3.

Podaci o organizaciji rada

3.1. Organizacija smjena 3.2 Godišnji kalendar rada 3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela 3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada 3.3.2. Nastava u kući 3.3.3. Program rada odjela za radno-proizvodne aktivnosti i rehabilitaciju za osobe s teškoćama u razvoju starije od 21 godine života u školskoj godini 2011/2012 4.

Tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada

4.1. 4.2 4.2.1. 4.2.1.1. 4.2.2. 4.3.

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave iz vjeronauka Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave Obuka plivanja

5.

Planovi rada ravnatelja, odgojno-obrazovnih i ostalih radnika

5.1.

Plan rada ravnatelja


5.2. 5.3. 5.4 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

Plan rada stručnog suradnika psihologa Plan rada stručnog suradnika knjižničara Plan rada medicinske sestre Plan rada stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila-logopeda Plan rada tajništva Plan rada računovodstva Plan rada školskog liječnika

6.

Planovi rada školskog odbora i stručnih tijela

6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Plan rada Školskog odbora Plan rada Učiteljskog vijeća Plan rada Razrednog vijeća Plan rada Vijeća roditelja

7.

Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja

7.1 7.2. 7.2.1. 7.2.2. 7.3.

Stručno usavršavanje u školi(Stručna vijeća) Stručna usavršavanja izvan škole Stručna usavršavanja na županijskoj razini Stručna usavršavanja na državnoj razini Ostala stručna usavršavanja

8.

Podaci o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja školske ustanove

8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Plan kulturne i javne djelatnosti Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole Školski preventivni program

9.

Plan nabave i opremanja

10.

Prilozi

Sastavni dijelovi Godišnjeg plana i programa rada Centra su: 1. Godišnji planovi i programi rada učitelja 2. Mjesečni planovi i programi rada učitelja 3. Plan i program rada razrednika 4. Prilagođeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama+raspored rada logopeda 5. Plan i program rada pripravnika volontera 6. Rješenja o tjednim zaduženjima odgojno-obrazovnih radnika 7. Raspored sat


OSNOVNI PODACI O ŠKOLI(CENTRU) Naziv škole(Centra): Adresa škole(Centra): Županija: Telefonski broj: Broj telefaksa: Internetska pošta: Internetska adresa: Šifra škole(Centra): Matični broj škole(Centra): OIB: Upis u sudski registar (broj i datum):

CENTAR ZA ODGOJ-OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA Virovitica, Ljudevita Gaja 42 PP 105 VIROVITIČKO-PODRAVSKA 033-721-854 , 033/800-232 033-721-854 , 033/725-644 os-virovitica-004@skole.htnet.hr www.osvirovitica.hr 10-089-004 00562394 53683470290 TT-10/776-2, 26.7.2010

Ravnatelj škole(Centra): Zamjenik ravnatelja: Voditelj smjene: Voditelj područne škole:

MARIJA NAVARRA -

Broj učenika: Broj učenika u razrednoj nastavi: Broj učenika u predmetnoj nastavi: Broj učenika s teškoćama u razvoju: Broj učenika u produženom stručnom postupku: Broj učenika putnika: Ukupan broj razrednih odjela: Broj razrednih odjela u matičnoj školi: Broj razrednih odjela u područnoj šk. Broj razrednih odjela RN-a: Broj razrednih odjela PN-a: Broj smjena: Početak i završetak svake smjene: Broj radnika: Broj učitelja predmetne nastave: Broj učitelja razredne nastave: Broj učitelja u produženom stručnom postupku: Broj stručnih suradnika: Broj ostalih radnika: Broj nestručnih učitelja: Broj pripravnika(volontera): Broj mentora i savjetnika: Broj voditelja ŽSV-a:

108 108 108 38

Broj računala u školi: Broj specijaliziranih učionica: Broj općih učionica: Broj športskih dvorana: Broj športskih igrališta: Školska knjižnica: Školska kuhinja(čajna)

24 2 11 1 1 1

93 16 16 16 2 1. OD 7.35-12.30, 2. OD 12.35-17-30 36 4 16 3 7 6 4 4 1


1. PODACI O UVJETIMA RADA 1.1. Podaci o upisnom području Sadašnji Centar za odgoj-obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica je tijekom 1993./94. školske godine registrirana kao samostalna osnovna škola. Do tada je škola djelovala kao Posebni programi osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić. Centar obavlja odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju učenika s lakom mentalnom retardacijom i dodatnim utjecajnim teškoćama u razvoju te umjerenom mentalnom retardacijom, a u tijeku su pripreme za otvaranje programa predškolskog odgoja. Upisno područje Centra obuhvaća područje cijele Virovitičko- podravske županije, dakle područje od Pitomače na zapadu do Zdenaca na istoku županije te od Terezinog Polja do Orahovice. Centar pohađa 107 učenika. Učenici, polaznici Centra su velikom većinom putnici. Postoji dobra povezanost autobusom s većinom mjesta iz kojih učenici putuju. Škola je također unatrag dvije godine ima zaposlenog vozača na pola radnog vremena/pola radnog vremena domara, čije upošljavanje je riješilo problem prijevoza učenika kod kojih smo nailazili na poteškoće zbog razilaženja u smjenama sa redovnim školama. Za učenike koji nisu u mogućnosti putovati ili su pod starateljstvom Centra za socijalnu skrb osiguran je smještaj u udomiteljskim obiteljima (2 učenika). Učenici polaznici Centra su većinom iz obitelji nižeg socio-ekonomskog statusa, često iz subkulturnih obitelji (alkoholizam, nezaposlenost pa i prostitucija). Roditelji 86% učenika nositelji su nekog od oblika socijalne zaštite (većinom socijalne iskaznice). Nakon završetka osnovne škole učenici izabiru obrazovanje za neko od zanimanja pri srednjoj Industrijsko-obrtničkoj školi (pomoćni kuhar, krojač, stolar, cvjećar….), Od prošle školske godine uveo se program radne okupacije za korisnike starije od 21. godine života. Grad Virovitica ima razvijenu drvnu, metaloprerađivačku, prehrambenu i tekstilnu industriju što pruža mogućnost kasnijem zapošljavanju naših učenika. Kako je šire virovitičko područje poljoprivredni kraj dio učenika ne nastavlja srednjoškolsko obrazovanje već ostaje raditi na obiteljskom imanju.

1.2. Unutrašnji školski prostori Trenutni prostor u kojem se održava program Centra ne zadovoljava zbog nedostatnog prostora-male kvadrature učionica, nemoguće je organizirati nastavu u jednoj smjeni. Zgrada nije namijenjena za provođenje nastave, nema lift te zbog toga učenici u invalidskim kolicima nemaju pristup katu-gdje se nalaze med sestra, logoped, psiholog, knjižnica…Nemamo


specijalizirane učionice-također zbog manjka prostora-osim kuhinje za radnu okupaciju i radione za tehnički te dvorane za tzk-često su sve te specijalizirane učionice zapravo višenamjenske ovisno o potrebama učenika. Što se opremljenosti tiče, uložen je veliki trud kako bi se opremila svaka učiona sa tv-om, računalom, cd-playareom..

NAZIV PROSTORA (klasična učionica, kabinet, knjižnica, dvorana)

Učionice Broj

Veličina u m2

Kabineti Broj

Oznaka stanja opremljenosti

Veličina u m2

Opća opremljenost

Didaktička opremljenost

RAZREDNA NASTAVA

Učionica 17 Učionica 14 Učionica 19 Učionica 7 Učionica 15 Učionica 18 Učionica 20 Učionica 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Učionica 11

Učionica 16 Učionica 25 Dvorana Učionica 24 Zbornica 90 ured ravnatelja br 5 tajništvo-račun. 1 logo-kabinet 2 Knjižnica 60 Podrum Podrum(radionica prostor za keramiku, pp. Učionica) hodnici , stepenice Kabinet br 4 priručna kuhinja sanitarni blok br 21

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

1 1 4

24,92 uč. 25,64 uč. 14,19 uč. .21,29 uč. uč. 35,73 uč. uč. 26,04 uč. 15,18 uč. 26,04 uč. uč. Blagovao Uč. 3 nica, TV igraonica, Svečanost i/ 56,32 27,95 uč. Uč. 23,76 uč. 56,10 uč. rehab. 34,68 uč. 37,83 16,80 27,95 12,00 rehab. 12,00 knjiž. 56,12 45 navede 2 no 69,45 9,70 2,10 14,94

Rehab. -

-

2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2

3 3 3 3 3 3 2 2

2 2 2

2 -

U K U P N O: Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3


1.3. Školski okoliš Naziv površine

Veličina u m2

Ocjena stanja

650 1070 795

djelomično - po površini zadovoljava zadovoljava

1. površine komunikacije 2. zelene površine 3. igralište UKUPNO

2515

djelomično - po površini zadovoljava

1.4. Nastavna sredstva i pomagala Tijekom svake školske godine trudimo se što više poboljšati opremu učionica i ostalih prostora u centru kupovinom modernih nastavnih sredstava i pomagala te održavanjem već postojećih. U zadnje tri godine potrudili smo se nabaviti računala za svaku učionicu. U kolovozu 2011. Godine od Županije Virovitičko-podravske donirano nam je još 5 računala. CENTAR ZA ODGOJ-OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA: 1. razred i autisti ...……………………Računalo Radio s CD-om Mini linija TV prijemnik DVD player 2. razred ...….…………..Glazbena linija TV prijemnik DVD-player Računalo 4. razred.................................Radio s CD-om Računalo TV prijemnik DVD player+ video player 5. razred i 6. razred...………………....Računalo TV –prijemnik CD player DVD-neispravan 7.a i 8.b razred……………. Radio s CD-om Računalo TV prijemnik DVD player 8.a razred i PSP stariji…………………....Računalo TV prijemnik 7.b i RO ………………………Računalo Radio s kazetofonom TV prijemnik Višenamjenska prostorija……..Računalo Radio s CD-om UMR 2........…………………..Računalo Glazbena linija


UMR 1A i PSP Srednja…..…….Računalo s printerom Radio s CD-om TV prijemnik DVD player 3.razred i PSP mlađa ………….Računalo TV prijemnik CD player, radio DVD player Knjižnica…………………….. Računalo s printerom TV prijemnik Digitalni fotoaparat

Zbornica………………………Računalo s printerom Fotokopirni stroj s printerom Radio s CD-om UMR 1C, UMR 1B..........TV prijemnik Računalo CD player s radiom DVD player Kabinet medicinske Sestre + l ogo kabinet: 2 Računala s 1 printerom Aparat za logo terapiju(slušalice+mikrofon) Aparat protiv ušiju Logo kabinet…………………..Računalo s printerom Klinički logopedski set (Behringer) Radio s cd-om Ured ravnateljice……………....Prijenosno računalo Fax uređaj s printerom i skenerom Telefon prijenosni Tajništvo i računovodstvo……..2 računala Računalo za nadzor Fotokopirni stroj Digitalni foto aparat Video kamera Projektor Printer Telefon/fax Restoran (višenamjenska prostorija)……..TV prijemnik Video DVD player Tavanska prostorija(informatička učionica).....5 Računala Printer/skener Stroj za plastificiranje Stroj za uvezivanje


NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA Audioprema: TV prijemnik Radio s cd-om Glazbena linija Video- i fotooprema: Video player DVD player Digitalni foto aparat Video kamera Informatička oprema: Računalo Prijenosno računalo printer Ostala oprema: Projektor Fax uređaj s printerom i skenerom Klinički logopedski set (Behringer) Aparat za logo terapiju(slušalice+mikrofon) Aparat

STANJE

STANDARD

2 2 2

3 3 3

2 2 2 2

3 3 3 3

2 2 2

3 3 3

2 2 3

3 3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

protiv ušiju Tlakomjer digitalni Aparat za logo terapiju(slušalice+mikrofon) Fotokopirni stroj

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

1.4.1. Knjižni fond škole Napomena: Svake godine nadopunjuje se knjižni fond za 0,5-2 primjerka po učeniku i učitelju. KNJIŽNI FOND Lektirni naslovi (I. – IV. razred) Lektirni naslovi (V. – VIII. razred) Književna djela Stručna literatura za učitelje Ostalo UKUPNO

STANJE 280 289 197 135 376 1277

STANDARD Min 10 naslova po uč Min 10 nasl.po uč.

Min 2500


1.5. Plan obnove i adaptacije

Što se preuređuje ili obnavlja

Veličina u m2

Za koju namjenu

izgradnja centra i sportske dvorane za učenike s teškoćama u razvoju

3.644 m²

70 milijuna kn izgradnja COOR-a

Početkom školske 2002./2003. godine Gradu Virovitica podnesen je zahtjev za kapitalna ulaganja i investicijsko održavanje i to : Zahtjev za izgradnju Centra za potrebe učenika s teškoćama u razvoju s područja Virovitičko-podravske županije kao i učenika koji su u nadležnosti socijalne skrbi NADAMO SE INTERESU MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI ). Gradsko poglavarstvo Grada Virovitica na 2. sjednici održanoj dana 20. svibnja 2003. godine usvojilo je Odluku o potrebi izgradnje «Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica» Odluka, kao i pismo namjere o potrebi izgradnje Centra dostavljena je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Virovitičko-podravskoj županiji od strane Grada kao i od strane Centra. Izgradnja Centra i športske dvorane od velikog je značenja za regionalni kao i državni razvojni program. Gradsko vijeće Grada Virovitice donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za dopunu djelatnosti predškolskog odgoja u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitacija. Na području Virovitičko-podravske županije pa i šire nema predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju. Prošlo ljeto zamjenjena je kompletna stolarija na glavnoj zgradi, iz dotrajale drvene stolarije u pvc stolariju Školski namještaj je većim dijelom zamijenjen sredstvima Ministarstva znanosti i športa.


2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U 2011/2012 . ŠKOLSKOJ GODINI 2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima 2.1.1.Podaci o učiteljima razredne nastave Red. broj

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Ime i prezime

Zvjezdana Glumac Lucija Gazić Jasna Mihalić Nevenka Gruban Željka Barić Dubravka Periša Novica Stanjević Nevenka Krpan Melita Ključec Martina Lach Margarita Kovačević Maja Polović Mariana Odicki Mirjana Mojzeš Radovanović Tomislav Blažević Stanislava Đurčević Izabela Babić Manuela Miljak Marta Ćalić

Godina rođenja

Zvanje

Stupanj stručne spreme

1965. 1962. 1979. 1957. 1958. 1963. 1947. 1961. 1954. 1977. 1959. 1983. 1977. 1984.

Prof. def Mag.rehab.educ Prof. reh Prof. def Dipl. def Dipl. def Prof. def Dipl. def Prof. def Prof. reh Dipl. def Dipl. učiteljica Odgajateljica Prof. reh

VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VŠS VSS

1978. 1984 1982. 1984. 1983.

Odgajatelj Prof. reh Prof. hr. Jezika i fonetike Dipl. učiteljica Dipl. učiteljica

VŠS VSS VSS VSS VSS

Mentorsavjetnik

psp

psp

psp

Godine staža

20 27 7 31 27 23 41 24 34 8 27 3 7 4 4 3 4 4 3

2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave Red. broj 1. 2. 3. 4.

Godina rođenja

Zvanje

Natalija Vidak Irena Janže

1966. 1984.

Prvostupnik odj. teh Dipl. učiteljica

Stupanj stručne spreme VŠS VSS

Dijana Stanić Marijana Strija

1974. 1956.

Dipl. kat Prof. tzk

VSS VSS

Ime i prezime

Predmet(i) Mentorkoji(e) savjetnik predaje likovni glazbeni

vjeronauk TZK

Godin e staža 22 4 11

30


2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima Red. broj

Ime i prezime

Godina rođenja

Zvanje

1. 2.

Marija Navarra Mišela Bačić

1961. 1971.

3.

Marina Navarra

1982.

4.

Marija Findrik

1985.

5.

Mirjana Janošević

1982.

Mag.rehab.educ Prof. def.logoped Dipl. def. logoped Prof. hr. jezika i dipl. bibliotekar Med. sestra

6.

Danijel Mišura

1986.

Dipl. psiholog

Stupanj stručne spreme VSS VSS VSS VSS

Radno mjesto

Mentorsavjetnik

Godine staža

ravnateljica logo terapija logo terapija knjižničar

28 15

zdravstv. skrb pratilac uč. psiholog

8

SSS

VSS

6 2

2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima

Red. broj

Ime i prezime pripravnika

Godina rođenja

Zvanje

Radno mjesto

1.

Ines Viljevac

24.08.86

Mag.pedagog

Pripravnik-volonter

2.

Marina Đurđević

20.11.87

Mag.pedagog

Pripravnik-volonter

3.

Sanela Vukić

04.12.86

Mag.pedagog

Pripravnik-volonter

4.

Jadranko Albert

18.05.84

Mag.pedagog

Pripravnik-volonter

Mentor-savjetnik, Stručni suradnik Maja Polović Marina Navarra Marta Ćalić, Marina Navarra Manuela Miljak, Mišela Bačić Maja Polović Marina Navarra

Pripravnički staž otpočeo 01.09.2011. 01.09.2011. 01.09.2011. 01.12.2010.

2.1.5. Podaci o voditelju radne okupacije Red. broj 1.

2.2. Red. broj

Ime i prezime Marina Kuzman

Godina rođenja 1985.

Zvanje Radni terapeut

Stupanj stručne spreme VSS

Predmet(i) koji(e) predaje RO

Mentorsavjetnik

Godi ne staža 3

Podaci o ostalim radnicima škole

1.

Zvonimir Mesić

Godina rođenja 1976.

2.

Manuela Vrban

1979.

Dipl.ekonomist

VSS

3.

Antun Markek

1953.

zidar

KV

4.

Željka Marković

1961.

kuhar

SSS

5. 6.

Nevenka Markek Vjekoslav Žibreg

1962. 1977.

radnik Stolar

NKV SSS

Ime i prezime

Zvanje Dipl. pravnik

Stupanj stru. spreme VSS

Radno mjesto tajnik Voditelj računovodstva šk. majst.- dost. Kuharicaspremačica spremačica vozač - domar

Godine staža 4 5 38 12 24 9


2.3.3.Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

Red. broj

Ime i prezime radnika

Struka

Radno mjesto

Radno vrijeme (od – do)

1.

Marija Navarra

Mag.rehab. educ

Ravnateljic

07,15-11,00 12,30-16,45

2.

Mišela Bačić

Dipl.logoped

Logoped

08.30-14.30

3.

Marina Navarra

Mag.logoped

Logoped

7.15-13.15

4. 5.

Marija Findrik Danijel Mišura Mirjana Janošević

Dipl.knjižničar Dipl.psih.

Knjižničar Psiholog

08-12 08-12

Med. sestra

Med.sestra

06,00-14,00

6.

Rad sa strankam a (od – do)

Pauza

Broj sati tjedno

Broj sati godišnjeg zaduženja

2,5

40

1800

2,5

40

1424

2,5

40

1424

2,5 2,5

20 20

712 712

2,5

40

1424

08.3014.30 7.1513.15 08-12 08-12 06,0014,00

U vrijeme kada nema nastave učiteljica će izvoditi ostale poslove, navedene u čl. 65.st.3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama u iznosu do 37,5 sati tjedno. 2.3.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole Red. broj

Ime i prezime radnika

Struka

Radno mjesto

1. 2. 3. 4.

Zvonimir Mesić Manuela Vrban Vjekoslav Žibreg Antun Markek

Dipl. pravnik Dipl. ekonomis Stolar Zidar

tajnik Računovotkinja Vozač-domar Domar

5.

Nevenka Markek

NKV

Spremačica

6.

Željka Marković

kuhar

Kuharicaspremačica

Radno vrijeme (od – do) 07,30-15,30 07,00-15,00 06.30-14.30 06,00-14,00 07,30-10,00 13,30-18,30 06,00-14,00

Pauza 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Broj sati tjedno

Broj sati godišnjeg zaduženja

40 40 40 40

1816 1800 1808 1800

40

1800

40

1800


3.PODACI O ORGANIZACIJI RADA

3.1.

Organizacija smjena

PRIJEPODNEVNA SMJENA 1. SAT 7.35 – 8.20 Mali odmor 5 min. 2. SAT 8.25 – 9.10 Veliki odmor 10 min(niži razredi) Mali odmor 5 min(viši razredi) 3. SAT: – 9.15 (počinje za više raz.) – 9.20(počinje za niže raz.) Veliki odmor 10 min(viši razredi) Mali odmor 5 min(niži razredi) – 10.05(kraj sata za niže razrede) – 10.00(kraj sata za više razrede) 4. SAT 10.10 – 10.55 5. SAT 11.00 – 11.45 6. SAT 11.50 – 12.30

POSLIJEPODNEVNA SMJENA PSP RUČAK ..12:30-12:55 1.SAT…...12:55 - 13:40 2. SAT…..13:45 - 14:30 3. SAT…..14:35 - 15:20

POSLIJEPODNEVNA SMJENA 1. SAT ….. 12:35- 13:20 2. SAT……13:25- 14:10 (UŽINA) 3.SAT…….14:20- 15:05 4.SAT…….15:10- 15:55 5.SAT…….16:00- 16:45 6.SAT……..16:50- 17:30

PREHRANA UČENIKA ORGANIZIRANA JE NA SLJEDEĆI NAČIN : Za učenike nižih razreda (1,2,3,4, UMR1C) priprema se mliječni obrok (tijekom velikog odmora ) u vremenu od 9,10 – 9,20. Za učenike viših razreda (5, 6, 7.A, 8.a , UMR 1A, UMR 2) priprema se mliječni obrok u vremenu od 10.00-10.10. Polaznici Radne okupacije samostalno pripremaju mliječni obrok prema svom rasporedu rada.


Za učenike poslijepodnevne smjene (5., 7.b, UMR 1B, i 8.b, AUTISTI) priprema se mliječni obrok u vremenu od 14.10-14.20 (za vrijeme velikog odmora) Svi učenici i korisnici našeg Centra ostvaruju pravo na besplatni mliječni obrok što im puno znači. U školi je organiziran ručak u vremenu od 12,30 – 12,55 za učenike u produženom stručnom postupku ( P S P ). Provedenim natječajem Povjerenstvo za prehranu izabralo je restoran Dadorelly jer je dao najpovoljniju ponudu uz mogućnost besplatne dostave hrane. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa osigurava 6,50 kuna po učeniku. Za 30 učenika potrebno je osigurati ručak. ORGANIZACIJA PRIJEVOZA: Od ukupnog broja učenika, devedeset i tri(93) učenika su putnici. Prijevoz je organiziran autobusom iz smjera Orahovice devetnaest (19 učenika) uz pratnju medicinske sestre, te kombijem iz smjera Pitomača (20 učenika), sedam (7) učenika putuje javnim prijevozom, školskim kombijem putuje dvadeset (20) učenika, a sedam (12) učenika putuje organiziranim prijevozom (imenovana osoba), pet(5) učenika osobnim prijevozom(roditelj), različito deset(10) učenika Troškove prijevoza učenika snosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa prema kriterijima za financiranje, odnosno decentralizacijom Grad Virovitica.

RASPORED DEŽURSTVA Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Dnevno dežurstvo

GAZIĆ L., KRPAN N.

MIHALIĆ J., PERIŠA D.

GRUBAN N., GLUMAC Z

KOVAČEVIĆ M., ĆALIĆ M.

5.sat prijepodne

-

-

-

-

6.sat prijepodne

KRPAN N. GAZIĆ L.

MIHALIĆ J. PERIŠA D.

GRUBAN N. LACH M.

ĆALIĆ M. MILJAK M.

ĐURČEVIĆ S. BLAŽEVIĆ T. ALBERT J.

Užina prijepodne niži razredi Užina prijepodne viši razredi

MIHALIĆ J., ĐURČEVIĆ S

PERIŠA D. ĐURČEVIĆ S.

KOVAČEVIĆ M., KRPAN N.

MIHALIĆ J., KRPAN N.

PERIŠA D., KOVAČEVIĆ M.

GRUBAN N., ĆALIĆ M.

GRUBAN N., BLAŽEVIĆ T. BARIĆ Ž. +STR.SURADNI K

GLUMAC Z., GAZIĆ L. ODICKI M. +STR.SURADNI K

Kombi

BLAŽEVIĆ T., STRIJA M. BARIĆ Ž. +STR.SURADNI K

GLUMAC Z. GAZIĆ L MOJZEŠ M. +STR.SURADNIK

KLJUČEC M. +STR.SURADNIK

Petak ĐURČEVIĆ S., BLAŽEVIĆ T. KOVAČEVIĆ M. GLUMAC Z.

Ručak

POLOVIĆ M.

STANJEVIĆ N.

POLOVIĆ M.

MILJAK M.

STANJEVIĆ N.

Užina poslijepodne

LACH M., BARIĆ Ž.

ODICKI M., KLJUČEC M.

LACH M., KLJUČEC M.

MOJZEŠ M., ODICKI M.

BARIĆ Ž., MOJZEŠ M.

6.sat poslijepodne

ODICKI M.

BABIĆ I. +MUJADIN

STRIJA M.

MOJZEŠ M.

-


3.2 Godišnji kalendar rada

Mjesec IX.

I. polugodište

radnih

X.

od 06. 09.10. do 31. 12. 10. god.

XI.

XII.

UKUPNO I. polugodište I.

II.

III.

II. polugodište

20 21

21

21

nastavnih 20

17

10

Zimski odmor učenika od 24.12.10.

10

Zimski odmor učenika do 10.01.11. godine

21

77

35

21

21

8

12

22

22

VII.

22

-

UKUPNO II. polugodište U K U P N O:

BLAGDANI REPUBLIKE HRVATSKE

20 18

22

10

Proljetni odmor učenika Od 21.04.11. do 02. 05. 11. godine

8

12

Dani Centra(Svečana sjednica)

-

9

9

9

167

100

77

251

177

111

- 25.12. Božićni blagdan Republike Hrvatske

- 26.12. Božićni blagdan Republike Hrvatske - 01.01. Nova godina - blagdan Republike Hrvatske - 06.01. Bogojavljenje-Tri kralja - 01.04. Cvijetnica - 08.04. Uskrs - 09.04. Uskrsni ponedjeljak

- 01.05. Međunarodni praznik rada - blagdan Republike Hrvatske

- 07.06. Tijelovo

- 22.06. Dan antifašističke borbe - blagdan Republike Hrvatske - 25.06. Dan državnosti - blagdan Republike Hrvatske

- 05.08. Dan domovinske zahvalnosti - blagdan Republike Hrvatske - 15.08. Velika Gospa - blagdan Republike Hrvatske - 01.11. Svi sveti

-16.08. Dan grada Virovitice

9

15

- 08.10. Dan neovisnosti - blagdan Republike Hrvatske

GRADSKI BLAGDANI

9

83 21

Dani županije

10

V.

VIII.

6

Dan škole, grada, općine, župe, školske priredbe...

19

22

VI.

Blagdani i neradni dani

Dan pred Sisvete 31.10. Dan učitelja(IZLET UČITELJA) 7.10.

22

IV.

od 10.01.11. do 15.06.11. god.

Broj dana

Ljetni odmor učenika od 15.06.11. do ..... godine


3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada Svi učenici Centra za odgoj-obrazovanje i rehabilitaciju pohađaju nastavu po posebnom programu.

3.3.2. Nastava u kući Nastava u kući organizira se za jednu učenicu(Vanessa Smutni) koja polazi UMR 1B skupinu. Zbog bolesti učenici je trajno organizirana nastava u kući. Učenica također polazi nastavu prema posebnom planu i programu. Po odobrenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 14.09.2011 (klasa: 602-02/11-06/00320, ur.broj:533-10-11-0002) a prema slijedećem nastavnom planu: • TZK-2 sata tjedno • Radni odgoj-3 sata tjedno • Upoznavanje škole i radne okoline 2 sata tjedno • Briga o sebi-1,5 sat tjedno • Komunikacija-2 sata tjedno • Razvoj kreativnosti(likovne i glazbene)-1,5 sat tjedno • Socijalizacija-0,5 sati tjedno UKUPNO SATNICA TJEDNO: 12,5 SATI

3.3.3. Program rada odjela radne okupacije i rehabilitacije za osobe s teškoćama u razvoju starije od 21 godine života u kalendarskoj godini 2011/2012 PROGRAM RADA OBUHVAĆA • • • •

Radne aktivnosti Psihosocijalna rehabilitacija Rad sa roditeljima i članovima obitelji Rad sa vanjskim ustanovama

TJEDNI BROJ SATI

neposredni rad sa korisnicima

27

ostali poslovi (planiranje i pripremanje za rad, suradnja sa roditeljima, stručno usavršavanje, suradnja sa ostalim stručnim suradnicima, vođenje dokumentacije )

13

TRENING SVAKODNEVNIH ŽIVOTNIH VJEŠTINA -

korištenje kućanskih aparata i pomagala priprema toplih i hladnih napitaka, priprema jednostavnih toplih i hladnih obroka, pečenje kolača postavljanje stola, serviranje hrane, korištenje kuhinjskog noža i pribora za jelo


-

pranje i pospremanje suđa, pospremanje predmeta na određeno mjesto, pospremanje ormara uređenje radnog prostora, brisanje stolova i podova, iznošenje smeća u kontejner, sortiranje otpada briga o sobnom bilju i cvijeću briga o vanjskom okolišu, rad u vrtu

Naglasak je na razvijanju radnih navika i vještina koje će koristiti u svakodnevnom životu. Uvažavat će se osobne želje i interesi korisnika, te će im biti pružena odgovarajuća individualna podrška po potrebi. KREATIVNE AKTIVNOSTI (radne aktivnosti) -

izrada prigodnih ukrasnih i uporabnih predmeta crtanje, slikanje, kaširanje, oblikovanje gline, manipulacija različitim prirodnim materijalima (drvo, sjemenke, sušeno cvijeće, šumski plodovi…), oblikovanje papira i kartona, rad sa staklom i drvom - sakupljanje i obrada otpadne ambalaže (sakupljanje papira, plastičnih boca, limenki, staklenki…) - igre uloga, imitacija, gluma Kreativne aktivnosti su izrazito individualno usmjerene prema korisnikovim željama, interesu i sposobnosti. PSIHOSOCIJALNA REHABILITACIJA Briga o sebi - osobna higijena ( pranje ruku, korištenje wc-a, urednost noktiju, brijanje, češljanje, briga i njega zubi,prikupljanje i pravilno korištenje pribora za njegu zubi, korištenje higijenskih uložaka, prepoznavanje vlastitog pribora za higijenu) - prehrana ( važnost pravilne prehrane, pranje povrća i voća prije jela, upotreba pribora za jelo, ponašanje za vrijeme objeda) - odjeća i obuća (odabir odjeće i obuće u skladu sa vremenskim prilikama, briga o urednosti i čistoći odjeće i obuće, prepoznavanje prednje i stražnje strane odjeće i obuće , zakopčavanje patent zatvarača, zakopčavanje gumbi, vezanje vezica na cipelama) - edukacija o spolnosti - osnovno poznavanje spolnih karakteristika - edukacija o pravima i zaštita od zloupotrebe Cilj je potaknuti i održati razinu samostalnosti korisnika u vođenju brige o svome tijelu i zdravlju. Uz nadograđivanje tematskih razgovora i prezentacija u dogovoru i prema željama korisnika Komunikacija - verbalno i neverbalno izražavanje, pisanje, razumijevanje jednostavnih naloga, obrada i prepričavanje kraćih priča, opisivanje slikovnih prikaza, opisivanje predmeta koji nas okružuju, prepričavanje događaja, ispravno reagiranje na zadani verbalni nalog. Koristit će se u svakodnevnim situacijama i u tematskom razgovoru. Socio-emocionalna kompetencija - pojam o sebi, suradnja i zajedništvo, samozastupanje, izražavanje potreba i osjećaja, poticanje i razvoj samostalnosti, razvijanje društveno prihvatljivih načina ponašanja,


pravilno ponašanje u grupi, poštivanje prava drugih, prevladavanje sukoba, traženje pomoći, poticanje ekološke svijesti Svakodnevno kroz tematske razgovore i kroz program socio-emocionalnih kompetencija u dogovoru sa korisnicima (igre s ciljem uspostavljanja socijalnog kontakta, poticanje i razvoj samostalnosti, pravilno ponašanje na javnim mjestima, suradnja sa drugima…)

Aktivnosti izvan radionice - sudjelovanje u prometu, odlazak u kupovinu sa popisom i bez njega, posjete sa djelatnicima van ustanove, posjete sa roditeljima van ustanove, odlasci na terapijske radionice van ustanove, odlasci u slastičarnicu, kazalište… Slobodno vrijeme - igre za osobe sa mentalnom retardacijom, plesanje, slušanje glazbe, pjevanje, igranje društvenih igara, listanje slikovnica, novina, knjiga, razne igre kartama, igre uparivanja. Razviti svijest o vlastitom slobodnom vremenu i samostalnom biranju aktivnosti prema vlastitim željama i interesima. Obilježavanje blagdana i drugih prigodnih datuma - Božić i Nova Godina, Maškare, Valentinovo, Uskrs, Dani kruha, Dan grada Virovitice, Svi sveti Ljetovanje i zimovanje - ovisno o mogućnosti korisnika

Sportske aktivnosti i kineziterapija - aktivnosti relaksacije,rehabilitacija putem pokreta, vježbe prostorne orijentacije, vježbe hodanja i trčanja, vježbe spretnosti (poskakivanje, skokovi, skakanje, bacanje lopte, hvatanje, gađanje), vježbe na spravama…. Cilj je čuvati i unaprjeđivati fizičko stanje korisnika, poticati usvajanje osnovnih motoričkih znanja, vještina i navika Aktivnosti u okviru suradnje sa drugim ustanovama, organizacijama i udrugama - sudjelovanje u zajedničkim programima, kestenijada, roštilj, sportski susreti… Suradnja sa roditeljima - roditeljski sastanci po potrebi, najmanje 2 puta u tijeku godine, telefonski razgovori. Ovisno o potrebi s roditeljima će biti organizirani i drugi oblici suradnje. MJESEČNI PREGLED KREATIVNIH (radnih) AKTIVNOSTI

MJESEC

AKTIVNOSTI

SIJEČANJ

- sakupljanje papira, vaganje i prodaja, uređenje prostora i panoa - kaširanje kutija za vaze, oblačenje staklenki u glinamol i oblikovanje - prikupljanje materijala za izrađivanje maski


VELJAČA

OŽUJAK

TRAVANJ

SVIBANJ

LIPANJ

SRPANJ

KOLOVOZ

- sijanje sadnica cvijeća u teglice i briga oko sadnica - izrada maski od papira, ukrašavanje maski - modeliranje u glini, izrada prigodnih ukrasnih predmeta - izrada radova na žutici i juti s uskrsnim motivima i izrada pisanica od raznih materijala - modeliranje u glini, držači za pisanice - uređivanje cvjetnjaka oko škole, okopavanje,sađenje - šišanje čempresa, trave - bojanje drvenih klupica u dvorištu - izrada ukrasnih ogledala, izrada nakita od glinamola - čestitke od suhih latica - bojanje pisanica - izrađivanje predmeta od otpadnih drvenih letvica, kutijica, kućica za ptice - izložba radova, prodaja uz dobrovoljne priloge - izrada mobila od različitog materijala - uređenje dvorišta - sakupljanje cvijeća i prešanje latica -ukrasni predmeti od kamenčića i pijeska - izrada ukrasa od papira i gline - izrada nakita od raznog materijala - prikupljanje materijala za rad nakon praznika - izrada dekoracija za radionicu - ukrasni predmeti vezani uz ljeto

LISTOPAD

- ukrasni predmeti od plodova jeseni, kukuruz, kesten, orah. - likovno izražavanje tehnikom pastel- jesen u vinogradu - izrada okvira od drveta - izrada nakita od plodova jesni - modeliranje u glini - pečenje u keramičkoj peći

STUDENI

-izrada čestitaka za Božić i Novu godinu, salvetna tehnika - papir, reciklirani materijal

RUJAN

PROSINAC

- izrada čestitaka i ukrasa za bor- licitarsko srce od gline - dovršavanje radova za Božić - prodaja čestitaka i ukrasa uz dobrovoljne priloge

A. IZRADA UKRASNIH I UPORABNIH PREDMETA OD GLINE -

svaki uradak raščlanjen je na sastavne operacije rada istovrsne operacije grupirane su po fazama rada za svaku fazu rada potrebno je ovladati određenim ,specifičnim pokretima, zahvatima i vještinama ovisno o individualnim sposobnostima i sklonostima, postepeno se program rada prilagođava ( od jednostavnijeg ka složenijem)

PREDMONTAŽA 1. ručno oblikovanje gline (miješenjem) u glatku ujednačenu masu 2. ručno rastanjivanje (valjanjem) u tanku plohu 3. iscrtavanje sastavnih dijelova uradaka (ručno)


MONTAŽA 4. sastavljanje dijelova u cjelinu ( lijepljenje rijetkom glinom) 5. premazivanje uradaka (rijetkom glinom) 6. oslikavanje uradaka (boje za glinu) 7. pečenje uradaka 8. gaziranje uradaka (premazivanje s glazurom) 9. pečenje glazure 10. stavljanje etiketa i pakiranje uradaka B. IZRADA UKRASNIH I UPORABNIH PREDMETA OD TKANINE - podjela rada po fazama i operacijama PREDMONTAŽA 1. mjerenje i iskrojavanje tkanine prema zadanim dimenzijama 2. precrtavanje motiva na tkaninu 3. izrada motiva narodnim vezom ( lančani, punjeni…) MONTAŽA 4. obrada rubova tkanine ( specijalni šivači stroj za obamitanje) 5. sastavljanje dijelova tkanine u izradak ( šivanjem običnim šivačim strojem) 6. pranje gotovih uradaka 7. glačanje gotovih uradaka 8. postavljanje etiketa i pakiranje Najvažnija prednost podijeljenog rada po radnim operacijama je usko specijalizirani rad po pojedinim fazama ( osoba je usko specijalizirana za istovrsne vještine što daje najviši stupanj produktivnosti i kvalitetu) C.SAKUPLJANJE STAROG PAPIRA FAZE RADA • • • • • •

sakupljanje starog papira na terenu 8suradnja s ustanovama9 sortiranje i primjereno skladištenje starog papira dogovor i pomoć opri odvozu starog papira na reciklažu recikliranje papira izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od recikliranog papira unošenje podataka u određene tabele

Radionica radi svaki dan od 7,30-15,00 sati Tjedno 24 sata (raspored) Program izvodi jedan učitelj defektolog Za vrijeme školskih praznika (proljetni, ljetni i zimski praznici) rehabilitanti se uključuju u radionice Udruge koja radi cijelu kalendarsku godinu bez prekida. Prihod od prodaje predmeta koje su izradili i prodali kroz dobrovoljne priloge kupaca, koristi se za nabavu novog materijala, te kao nagrada rehabilitantima za osobne potrebe.


4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNOOBRAZOVNOG RADA 4.1.a Godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima GODIŠNJI FOND SATI PO PREDMETIMA I PSP OD I – VIII RAZREDA I ODG.SKUPINE

UMR I

II

III

IV

V

VI

VII a VII b

VIII a VII b

1A

1B

1C

2

-

210

210

210

175

140

140

140

140

-

-

-

-

1645

-

70

70

70

70

70

70

70

70

-

-

-

-

700

-

35

35

35

35

70

70

35

35

-

-

-

-

420

-

140

140

140

140

140

140

105

105

-

-

-

-

1260

-

105

105

105

105

140

175

-

-

-

-

-

-

735

PRIRODA

-

-

-

-

-

-

-

105

105

-

-

-

-

420

DRUŠTVO TEHN. KULTURA TZK KOMUNIKA CIJE

-

-

-

-

-

-

-

105

105

-

-

-

-

420

-

-

-

-

70

140

140

175

175

-

-

-

-

1050

175

70

70

70

70

70

70

70

70

140

140

140

105

1400

175

-

-

-

-

-

-

-

-

140

140

140

105

700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140

140

140

105

525

-

-

-

420

420

-

630

HRVAT. JEZIK LIKOVNA KULTURA GLAZBEN KULTURA MATEMATI KA PRIR. I DR

UPOZNAVANJE CENTRA I UŽE RADNE OK. IZOBRAZBA U OBAVLJANJU POSLOV

RADNI ODGOJ RAZVOJ KREATIV. BRIGA O SEBI SOCIJALIZA CIJA

-

-

35

-

-

-

-

-

70

-

-

-

-

-

140

-

-

-

-

105

-

-

-

UINJO

70

-

-

PSIHO

140

-

-

UKUPNO

GR.UPA AUTISTA

NAZIV PRED. ILI PDRUČ.

-

-

210

210

210

-

-

-

105

105

105

-

-

-

-

105

105

105

70

525

-

-

-

-

-

35

35

35

35

245

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140

315


ORGANIZIRAN.P ROVO.SLOBODN OVREMENA

UKUPNO P S P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105

900

630

630

630

665

770

805

1610

1610

875

875

875

945

-

525

525

525

525

-

525

525

525

525

525

525

105

5 250

HRVAT. JEZIK LIKOVNA KULTURA GLAZBEN KULTURA MATEMATI KA PRIR. I DR PRIRODA DRUŠTVO TEHN. KULTURA TZK KOMUNIKA CIJE UPOZNAVANJE CENTRA I UŽE RADNE OK. IZOBRAZBA U OBAVLJANJU POSLOV

RADNI ODGOJ RAZVOJ KREATIV. BRIGA O SEBI SOCIJALIZA CIJA

5

UMR

UKUPNO

NAZIV PRED. ILI PDRUČ.

GR.UPA AUTISTA

TJEDNI FOND SATI PO PREDMETIMA I PSP OD I – VIII RAZREDA I ODG.SKUPINE

I

II

III

IV

V.

VI

VIIa VIIb

VIIIa VIIb

6

6

6

5

4

4

4

4

47

2

2

2

2

2

2

2

2

20

1

1

1

1

2

2

1

1

12

4

4

4

4

4

4

3

3

36

3

3

3

3

4

5

2

2

2

1A

1B

1C

2

21 3 3

3 3

12 12 30

2

4

4

5

5

2

2

2

2

2

4

4

6

3

42

5

4

4

4

3

20

-

4

4

4

3

15

12

12

1

6

6

4

-

17

2

3

3

2

-

10

4

3

3

3

2

15

3

1

1

1

1

7

UINJO

2

2

PSIHO

4

4

ORGANIZIRAN.P ROVO.SLOBODN OVREMENA

3

3


26

18

18

18

19

-

15

15

15

15

22

23

46

46

25

25

24

27

15

15

15

15

-

15

15

4.1.b TJEDNI BROJ NASTAVNIH SATI ZA OBAVEZNE NASTAVNE PREDMETE Planirani sati vezani su uz godišnje programe za određeno odgojno-obrazovno područje, koji se nalaze u prilogu, a njihovo ostvarenje prati se dnevno prema rasporedu sati u Razrednoj knjizi pojedinog razrednog odjela. 4.2 Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada 4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave 4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka

Vjeronauk

Razred I.

II.

III. IV.

UKUPNO I. – IV.

V.

VI

VIIa

Vjeronauk

UKUPNO P S P

VII.b

VIII a

VIII b

UKUPNO V. – VIII.

UMR1a

Broj grupa

Izvršitelj programa

3

-

Dijana Stanić

2

70

-

Dijana Stanić

2

70

5

-

6

-

21

-

8

-

7

9

6

7

6

Dijana Stanić

Dijana Stanić

Dijana Stanić

8

280

2

70

-

Dijana Stanić

2

70

Dijana Stanić

2

70

12

420

Dijana Stanić

1

35

Dijana Stanić

1

35

-

-

-

41

-

7

-

Dijana Stanić

Dijana Stanić

Dijana Stanić

UMR2

10

-

Dijana Stanić

2

-

29 91

UKUPNO

70

70

-

UKUPNO ODG.OBRAZ.SKUPINE

2

70

2

5

SKUPINA AUT.

2

G

Dijana Stanić

5

5

T

-

UMR1b UMR1c

Planirano sati

Broj učenika

-

Dijana Stanić

2

2

1 1

70

70

35 35

1

35

-

5

175

-

25

875

150


4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave Red. broj

Razred grupa

Broj učenika

PPDP –hrvatski jezik

II

3.

PPDP –hrvatski jezik

4.

PPDP –hrvatski jezik/matematika

5.

1.

Nastavni predmet PPDP –hrvatski jezik

G

J. Mihalić,

70

3

2

70

N.Krpan, M. Polović

III

5

2

70

M.Polović

IV

7

1

35

M.Miljak

PPDP – matematika

I

5

1

35

M. Polović

6.

PPDP – matematika

II

3

1

35

M. Polović

7.

PPDP – matematika

III

5

1

35

M.Miljak

7

33

10

350

V

8

1

35

M.Lach

VIIa

6

1

35

Z.Glumac

8. 9.

UKUPNO I. - IV. PPDP –hrvatski jezik/matematika

10. PPDP –hrvatski jezik/matematika 11. PPDP –hrvatski jezik/matematika

VI

12. PPDP –hrvatski jezik/matematika

VIIIa

14. Stanovanje

VIIa

13. Prehrana

15. Stanovanje 16. Odijevanje 17. Odijevanje

UKUPNO V. - VIII. UKUPNO I. - VIII.

5

T

Ime i prezime učitelja izvršitelja

2

2.

I

Planirani broj sati

9

6

1

1

35

35

VI

9

2

70

VIIb

7

1

35

VIIb

7

2

70

VIIIa

6 6

1 2

35 70

9

64

12

420

16

97

22

770

M.Miljak

M.Polović

N.Gruban Z.Glumac Ž.Barić L.Gazić

N.Stanjević

4.3 OBUKA PLIVANJA S obzirom na poteškoće naših učenika, velika većina učenika su neplivači. Prošle školske godine plivanje je organizirao Županijski sportski savez, i pružena je mogućnost-ali


samo djeci iz grada da pohađaju školu plivanja. S obzirom da se škola plivanja organizirala preko ferija učenika, a 90% naših učenik su putnici, nije bilo mogućnosti organizirati školu plivanja za veći broj učenika. Kada bi bilo mogućnosti sigurno bi organizirali i školu plivanja koja bi bila od velikog značaja za naše učenike.

5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA 5.1 PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA SADRŽAJ RADA 1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA 1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada Centra 1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja 1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma 1.4. Izrada kurikuluma Centra 1.5. Izrada Razvojnog plana i programa Centra 1.6. Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih vijeća 1.7. Izrada zaduženja učitelja 1.8. Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim planiranjima 1.9. Planiranje i organizacija projekata Centra 1.10.Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja 1.11.Planiranje nabave opreme i namještaja 1.12.Planiranje i organizacija uređenja okoliša Centra 1.13.Ostali poslovi

Predviđeno vrijeme ostvarivanja VI - IX VI – IX VI – IX VI – IX VI – IX IX – VI VI – VIII IX – VI IX – VI IX – VI IX – VI IX – VI IX – VIII

2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA 2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Centra (broj razrednih odjela,

broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Centra). 2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada Centra 2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja 2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu NCVVO-a 2.5. Organizacija i koordinacija samovrednovanja Centra 2.6. Organizacija prijevoza i prehrane učenika 2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika 2.8. Organizacija i priprema izvanučionične nastave i izleta 2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela Centra 2.10.Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred 2.11.Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika 2.12.Organizacija zamjena nenazočnih učitelja 2.13.Organizacija razrednih ispita 2.14.Organizacija poslova vezana uz odabir udžbenika 2.15. Poslovi vezani uz natjecanja učenika

IX – VIII VIII – IX VI – IX IX – VI IX – VI IX – VII IX – VI IX – VI IX – VIII IV – VII IX – VI IX – VI VI i VIII V-IX IX - V

Predviđeno vrijeme u satima


2.16. Organizacija popravaka, uređenja, adaptacija prostora 2.17.Ostali poslovi

I - IX IX – VIII

3. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA CENTRA 3.1. Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada Centra 3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja 3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, stručnim

suradnicima i pripravnicima 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.

Praćenje rada povjerenstava Centra Praćenje i koordinacija rada administrativne službe Praćenje i koordinacija rada tehničke službe Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan Centra Kontrola pedagoške dokumentacije Ostali poslovi

4. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA CENTRA 4.1. Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih tijela 4.2. Suradnja sa Sindikalnim podružnicama Centra 4.3. Ostali poslovi 5. RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA 5.1. Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima 5.2. Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu 5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika 5.4. Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika Centra 5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika 5.6. Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ 5.7. Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad 5.8. Poslovi oko napredovanja učitelja i stručnih suradnika 5.9. Ostali poslovi 6. ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI 6.1. Rad i suradnja s tajnikom Centra 6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZOS-a i

MZSS -i 6.3. Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata Centra 6.4. Provođenje raznih natječaja za potrebe Centra 6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ 6.6. Poslovi zastupanja Centra 6.7. Rad i suradnja s računovođom Centra 6.8. Izrada financijskog plana Centra 6.9. Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja 6.10 Organizacija i provedba inventure 6.11. Poslovi vezani uz e-matice 6.12. Potpisivanje i provjera svjedodžbi 6.13. Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala 6.14. Ostali poslovi 7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA 7.1. Predstavljanje Centra 7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi 7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje

IX – VI XII i VI IX – VI IX – VI IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII

IX – VIII IX – VI IX – VI IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX- V IX - V IX – VIII

IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII VIII – IX IX – VIII XII VI VI VIII - VI IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII


7.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja 7.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU 7.6. Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na državnoj razini 7.7. Suradnja s Uredom državne uprave i Uredom za druš. djel. VPŽ 7.8. Suradnja s osnivačem 7.9. Suradnja s Zavodom za zapošljavanje 7.10.Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo 7.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb i MZSS 7.12.Suradnja s Obiteljskim centrom 7.13.Suradnja s Policijskom upravom 7.14.Suradnja s Župnim uredom 7.15.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama i Centrima 7.16.Suradnja s turističkim agencijama 7.17.Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama 7.18.Suradnja s svim udrugama 7.19.Ostali poslovi 8.

STRUČNO USAVRŠAVANJE 8.1. Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi 8.2. Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV-a, MZOŠ-a,MZSS; AZZO-a, HUROŠ-a 8.3. Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova 8.4. Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature 8.5. Ostala stručna usavršavanja

9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA 9.1. Vođenje evidencija i dokumentacije 9.2. Ostali nepredvidivi poslovi

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE:

IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX –VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VI IX – VI IX – VI IX – VI IX – VI IX – VI IX – VI


5.2 PLAN RADA PSIHOLOGA

1. • • • • •

2.

SADRŽAJ RADA

VRIJEME REALIZACIJE

PLANIRANI BROJ SATI

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE

rujan, siječanj

40

izrada plana i programa rada psihologa izrada operativnog plana rada s djecom, roditeljima ili skupinama izrada ŠPP-a osiguranje uvjeta za rad psihologa (nabavka opreme, sredstava i pomagala) sudjelovanje u izradi kurikuluma Centra

511,5

REALIZACIJA PLANA I PROGRAMA

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM • •

• •

svibanj, lipanj, kolovoz, rujan

70

tijekom cijele školske godine

140

otvaranje dosjea učenika uvid u prethodnu dokumentaciju o učeniku prikupljanje podataka o učenicima hospitacija na satu upućivanje roditelja u odgojne postupke i tehnike rješavanja problema prema potrebi priprema materijala za vježbe suradnja sa službama izvan Centra

RAD NA ODGOJNOJ PROBLEMATICI • •

61,5

realizacija „Treninga socijalnih vještina“ izrada popratnih edukativno-didaktičkih materijala PRAĆENJE UČENIKA

• • • • •

tijekom cijele školske godine

učešće u analizi odgojne situacije u školi obilazak nastave, te praćenje rada nastavnika te razredne klime identifikacija učenika sa smetnjama u ponašanju


• • •

sinkronizacija odgojnih postupaka nenastavnog i nastavnog osoblja u tretmanu smetnji u ponašanju uz osobitu suradnju s razrednikom savjetodavni rad s roditeljima u smislu objašnjavanja i upućivanja u odgojne postupke i tehnike angažman i suradnja s ostalim službama u gradu koje se bave odgojnom problematikom pomoć razredniku u otklanjanju nepoželjnih oblika ponašanja

SAVJETODAVNI RAD • • •

3.

25

rujan, listopad i prema potrebi tijekom cijele školske godine

25

tijekom cijele školske godine

15

tijekom cijele školske godine

25

razgovor s učenikom i roditeljima pomoć učeniku u prilagodbi na novu sredinu i priprema razreda za njegov prijem

POSLOVI PROFESIONALNE ORJENTACIJE •

tijekom cijele školske godine

rad na problemima održavanja fizičkog i psihičkog zdravlja briga za međusobnu suradnju i toleranciju između učenika i nastavnika, te učenika međusobno

RAD S NOVOPRIDOŠLIM UČENICIMA • •

175

savjetodavni rad s učenicima savjetodavni rad s roditeljima, starateljima ili profesionalnim osobama koje vrše nadzor nad roditeljima savjetodavni i informativni rad s učiteljima

RAD NA ZDRAVSTVENOJ I SOCIJALNOJ ZAŠTITI •

tijekom cijele školske godine

upućivanje učenika u Službu za profesionalnu orijentaciju za dobivanje konačnog nalaza i mišljenja za upis u srednjoškolska zanimanja

ANALIZA REALIZACIJE I EFIKASNOSTI ODGOJNO- OBRAZOVNOG PROCESA


• • • • 4.

prisustvovanje sjednicama Učiteljskog vijeća izrada izvješća rada psihologa sudjelovanje u izradi godišnjeg izvješća Centra izrada izvješća ŠPP-a STRUČNO USAVRŠAVANJE

• •

• • •

• • • 6.

• • •

tijekom cijele školske godine

30

tijekom cijele školske godine

51

pribavljanje stručne psihološke literature vođenje dokumentacije o vlastitom radu vođenje dosjea učenika OSTALI POSLOVI

40

suradnja s učiteljima i logopedima na unapređivanju odgojno- obrazovnog rada realizacija individualnog programa permanentnog stručnog usavršavanja kroz proučavanje stručne literature i drugih izvora informacija sudjelovanje u radu Međužupanijskog stručnog vijeća stručnih suradnika – psihologa i nastavnika psihologije Bjelovarsko-bilogorske, Požeškoslavonske i Virovitičko-podravske županije u osnovnim i srednjim školama sudjelovanje u radu Hrvatskog psihološkog društva predavanje za Učiteljsko vijeće sudjelovanje na stručnom skupu „Dani psihologije u Zadru“

BIBLIOTEČNO- INFORMACIJSKA DJELATNOST

5.

tijekom cijele školske godine

sudjelovanje u kulturnom i javnom životu Centra obilježavanje važnijih datuma - proslava Dana Centra sudjelovanje u izradi školskog godišnjaka ostali poslovi po nalogu Ravnateljice


5.3. Plan rada stručnog suradnika knjižničara Knjižničarka: Marija Findrik, diplomirani knjižničar i profesor hrvatskog jezika i književnosti I. I.1.

SADRŽAJ RADA ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST NEPOSREDNI RAD S UČENICIMA

IZVRŠITELJI

VRIJEME REALIZACIJE

Pripremanje, planiranje i programiranje odgojno – obrazovnog rada s učenicima

Knjižničar

Rujan

Sudjelovanje u projektu Unaprijedimo zdravlje učenika pod temom „Čitanjem do razvoja mentalnog zdravlja“ u svim razrednim odjeljenjima

Knjižničar, učenici

Tijekom školske godine

Provođenje knjižnično-informacijskog odgoja kroz sva odjeljenja

Knjižničar, učenici

Tijekom školske godine

Organizirano i sustavno upoznavanje učenika sa školskom knjižnicom i knjigom (učenici prvog razreda 'Prvi put u knjižnici'); ponašanje u knjižnici, posudba, vraćanje i čuvanje knjiga; slobodan pristup slikovnicama i knjigama

Knjižničar, učitelj, učenici

Rujan i listopad

Upućivanje učenika na čitanje dječjeg tiska; razvijanje ljubavi prema čitanju; pričanje priča, čitanje bajki Uočavanje razlike između knjiga zabavnog sadržaja, znanstvenih djela, enciklopedija i sl.; posjet većoj knjižnici (za učenike nižih razreda); razgovor o zanimljivim knjigama i filmovima; upoznavanje s funkcijom knjižnice u školi

Knjižničar, učitelj

Tijekom školske godine

Knjižničar, učenici

Tijekom školske godine

Sat lektire u školskoj knjižnici

Knjižničar, učenici

Tijekom školske godine

Čitanje časopisa, dnevnih listova, stripova; naslovi novih knjiga

Knjižničar, učenici

Tijekom školske godine

Razvijanje navika dolaženja u knjižnicu i navike čitanja

Knjižničar, učenici, učitelj

Tijekom školske godine

Čitanje i pričanje priča (knjižnica i dnevni boravak)

Knjižničar, učenici

Tijekom školske godine

Razvijanje čitateljske sposobnosti učenika

Knjižničar, učitelji

Tijekom školske godine


Ispitivanje zanimanja učenika za knjigu

I.2.

Knjižničar

Tijekom školske godine

Pomoć i usmjeravanje pri izboru i čitanju književnih djela i časopisa

Knjižničar, učitelji

Tijekom školske godine

Razvijanje svih komunikacijskih sposobnosti

Knjižničar, učenici, učitelji

Tijekom školske godine

Organiziranje radionica vezanih uz knjigu

Knjižničar, učenici, učitelji

Tijekom školske godine

Obilježavanje određenih međunarodnih Knjižničar, učitelji, i državnih datuma u obliku plakata učenici (24.10. Međunarodni dan školskih knjižnica, 6.12. Sv. Nikola, 14.2. Valentinovo, ožujak Dani hrvatskog jezika, 22.3. Svjetski dan vode, 2.04. Međunarodni dan dječje knjige, 22.4. Dan planeta zemlje, 23.4. Svjetski dan knjiga i autorskog prava, 11.05. Svjetski dan pisanja pisama, 13.5. Majčin dan, 31.5. Svjetski dan nepušenja; Svjetski dan športa)

Tijekom školske godine

SURADNJA S UČITELJIMA I STRUČNIM SURADNICIMA Izvješćivanje učitelja i stručnih suradnika o novoizašlim knjigama i sadržajima stručnih časopisa te dogovori o nabavi knjižnične građe i ostalih medija za učenike i učitelje Sudjelovanje u organiziranju kulturnih priredbi i projekata u školi

II.

Knjižničar

Tijekom školske godine

Knjižničar

Tijekom školske godine

Knjižničar

Rujan

STRUČNI RAD I KNJIŽNIČNOINFORMACIJSKA DJELATNOST Izrada godišnjeg plana i programa rada Organizacija i vođenje rada u knjižnici i bibliotečno poslovanje: - Pribavljanje stručne i druge literature - Briga o pretplati na odgovarajuću periodiku - Pribavljanje multimedijskih izvora znanja - Poticanje učenika i nastavnika na korištenje literature - Inventarizacija, klasifikacija, tehnička priprema za posudbu, posudba knjiga i časopisa

Knjižničar Knjižničar Tijekom školske godine Knjižničar Knjižničar Knjižničar


Praćenje i evidencija korištenja građe u knjižnici Praćenje izdavačke djelatnosti Redoviti otpis knjiga i časopisa

Nazočnost na sjednicama Učiteljskog vijeća

III.

Tijekom školske godine

Knjižničar

Tijekom školske godine

Komisija za reviziju, knjižničar Knjižničar

Lipanj

Knjižničar

Tijekom školske godine

Knjižničar

Tijekom školske godine

Knjižničar

Tijekom školske godine

Knjižničar, učenici, učitelji Knjižničar

Listopad, studeni Tijekom školske godine

Knjižničar

Tijekom školske godine

Knjižničar

Tijekom školske godine

Tijekom školske godine

STRUČNO USAVRŠAVANJE Suradnja s Gradskom knjižnicom i čitaonicom u Virovitici, ostalim knjižnicama i srodnim ustanovama u državi te Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa Praćenje stručne knjižnične i druge literature Sudjelovanje na stručnim sastancima školskih knjižničara i seminarima na županijskoj i državnoj razini

IV.

Knjižničar

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

Obilježavanje Mjeseca knjige Suradnja na ostalim kulturnim i javnim djelatnostima škole Suradnja s drugim osnovnim školama, organizacijama i ustanovama u gradu i šire, koje organiziraju rad s djecom Suradnja i sudjelovanje u kulturnim i javnim djelatnostima grada Virovitice i Županije Virovitičko-podravske


5.4 PLAN RADA MEDICINSKE SESTRE VRSTA POSLOVA :

BR. SATI TJEDNO

Neposredan rad s učenicima –individualno sudjelovanje na TZKToaletni trening, briga o odlasku učenika invalida na toalet-pomoć Pomoć pri hranjenju učenicima nižih razreda Suradnja s učiteljima i roditeljima Kontrola higijene(ušljivost) Zdravstvena zaštita Stručno usavršavanje Pratnja učenika u autobusu Suradnja sa povjerenstvom za utvrđivanje odgovarajućeg oblika školovanja, HZJZ-om, pedagozima iz drugih osnovnih škola, CZSS-om i dr. Priprema za rad, priprema predavanja Poslovi po zaduženju ravnatelja, Planiranje, programiranje i pripremanje za rad te inventura lijekova Pauza UKUPNO SATI:

3 sata 4 sata 3 sata 1,5sata 5 sata 2,5 sat 1 sat 15 sati 1,5 sata 1 sat 2,5 sata 40 SATI

Tjedni kada nema nastave djelatnica je zadužena s ostalim poslovima: planiranje i programiranje, suradnja s ustanovama HZZJZ, CZSS, Zdravstvenim ustanovama, te drugim organima i organizacijama, stručno usavršavanje,vođenje dokumentacije te drugi poslovi i zadaci, sudjelovanje u radu Učiteljskog vijeća, Vijeću roditelja, ostali poslovi po dogovoru i zaduženju ravnatelja (sudjelovanje u komisiji za utvrđivanje primjerenog oblika školovanja, radu u ostalim povjerenstvima po prijedlogu ravnateljice, izborom Učiteljskog vijeća(raspored, organizacija prijevoza, izbor prehrane...). Komentar : Završetkom nastavne godine do odlaska na godišnji odmor pa do povratka s godišnjeg odmora djelatnica se zadužuje ostalim poslovima kada nema učenika u školi. Medicinska sestra, učitelji

tijekom godine

OSTALI POSLOVI Pripreme i praćenje učenika Prikupljanje medicinske dokumentacije

Medicinska sestra

Izrada prezentacija i predavanja

Medicinska sestra

rujan, tijekom godine Listopad, tijekom cijele godine

Suradnja s fizioterapeutom-vanjskim suradnikom

Medicinska sestra, vanjski suradnik Medicinska sestra, volonteri srednje medicinske škole, Pripravnici,voditelj volontera Medicinska sestra Pedagog, defektolog Medicinska sestra

Suradnja s učiteljima –

Suradnja sa volonterima-učenicima srednje medicinske škole, pripravnicima-volonterima

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za utvrđivanje odgovarajućeg oblika školovanja Vođenje sestrinske dokumentacije i

tijekom godine

Tijekom godine

rujan, tijekom godine tijekom godine


zdravstvenog kartona Stručno usavršavanje Permanentno praćenje stručne literature i novih trendova u području pedijatrije i srodnih znanstvenih disciplina Prisustvovanje permanentnoj edukaciji za medicinske sestre, suradnja sa zdravstvenim ustanovama, liječnicima opće prakse i liječnikom školske medicine Rad u stručnim organima Centra Rad u povjerenstvu za raspored i prehranu, izrada godišnjeg plana i programa Centra i kurikuluma Centra Sudjelovanje u radu Učiteljskog vijeća Centra– sudjelovanje u obilježavanju manifestacija, praznika, obljetnica, pratnji učenika na izletima

PLANIRANE TEME PREDAVANJA PO RAZREDIMA: Brinemo o zdravlju, 1.razred Liječnik brine o našem zdravlju, 2.razred Važno je hraniti se zdravo, 3.razred Neprijatelji zdravlja, 4.razred Zdrava prehrana i higijena 6. razred Pubertet i higijena u pubertetu 7.a razred Zarazne bolesti i prevencija, 8.a razred Brinemo o zdravlju naših zubi, Umr 1A Brinemo o zdravlju naših zubi, Umr 1c PLANIRANA PREDAVANJA ZA RODITELJE PO RAZREDIMA: Brinemo o zdravlju naše djece, 1.r Brinemo i potičemo učenike na razvoj higijenskih navika, 2.razred Neprijatelji zdravlja, 4.razred Važno je hraniti se zdravo, 3.razred Zdrava prehrana i higijena, 6. razred Prevencija bolesti, 8.a razred Pubertet i higijena u pubertetu 7.a razred

Medicinska sestra

tijekom godine

Medicinska sestra

tijekom godine

Medicinska sestra Str.suradnik Tajnik

Rujan,tijekom godine

Medicinska sestra

tijekom godine

Medicinska sestra Medicinska sestra Medicinska sestra Medicinska sestra Medicinska sestra Medicinska sestra Medicinska sestra Medicinska sestra

Listopad Travanj Studeni Studeni Ožujak Ožujak Svibanj Veljača

Medicinska sestra

Prosinac

Medicinska sestra

Listopad

Medicinska sestra

Travanj

Medicinska sestra Medicinska sestra Medicinska sestra Medicinska sestra Medicinska sestra

Ožujak Studeni Ožujak Veljača Veljača

***Plan predavanja je okvirno naveden u svezi s vremenom održavanja, odnosno predavanja će se održati u dogovoru s razrednikom u vremenu koje bude obostrano dogovoreno tokom školske godine. Medicinska sestra-zdravstveni djelatnik Mirjana Janošević


5.5. Plan rada stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila

1 1. a

1b

GODIŠNJI PROGRAM RADA LOGOPEDA U ŠKOLSKOJ GODINI 2011/2012 SADRŽAJ RADA IZVRŠITELJI VRIJEME REALIZACIJE NEPOSREDNI RAD Logopedski dijagnostički postupci rujan i po potrebi logoped,učenici utvrđivanje govorno-jezičnog statusa učenika, te procjena usvojenosti vještine čitanja i pisanja Logoterapija logoped,učenici tijekom godine Razvijanje jezične kompetentnosti i komunikacijskih vještina Korekcija i automatizacija pravilnog logoped,učenici tijekom godine izgovora glasova po verbotonalnoj i artikulacijskoj metodi tijekom godine Usvajanje pravilnog ritma i tempa govora logoped,učenici - rehabilitacijski postupci kod mucanja i brzopletosti Uspostavljanje optimalne visine i jačine logoped,učenici tijekom godine glasa učenika, upoznavanje s temeljnim principima higijene glasa Razvijanje predčitačkih vještina logoped,učenici tijekom godine (razvijanje slušne,vidne percepcije,diskriminacije,memorije fonematskog sluha,prostorne orijentacije, koordinacije oko-ruka, mikro i grafomotorike) logoped,učenici tijekom godine Pomoć kod usvajanja početnog čitanja i pisanja Razvijanje i automatizacija tehnike logoped,učenici tijekom godine čitanja i pismenog izražavanja Razvijanje sposobnosti govorno-jezične logoped,učenici tijekom godine komunikacije i komunikacijske kompetentnosti Izvođenje radionica za učenike u sklopu logoped,učenici tijekom godine školskog projekta „Unaprijedimo zdravlje učenika“


1c

Suradnja s roditeljima i udomiteljima -upoznavanje s specifičnostima govorno jezičnih teškoća i programom rada za pojedinog učenika, permanentna suradnja u rehabilitacijskom procesu, savjetovanje

1d

2. 2a

3.

logoped, roditelji, udomitelji

tijekom godine

Rad u komisiji za Utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i određivanje oblika školovanja - logopedska dijagnostika, nalaz i mišljenje

logoped

tijekom godine

Suradnja s učiteljima – suradnja pri izradi individualnih rehabilitacijskih programa i permanentno praćenje i evaluacija postignuća učenika, timski rad OSTALI POSLOVI Pripreme i praćenje učenika Izrada dijagnostičkih obrazaca i obrazaca za logopedsko praćenje učenika Izrada individualnih rehabilitacijskih programa Izrada godišnjeg i mjesečnog plana rada logopeda Izrada radnih listova i pomoćnog didaktičkog materijala Izrada prezentacija i pomoćnog softverskog materijala za neposredan rad s učenicima Procjena govorno-jezičnog statusa učenika, izvješća Vođenje pedagoške dokumentacije i logopedskih dosjea učenika Osmišljavanje, pripremanje i vođenje radionica u sklopu projekta škole „Unaprijedimo naše zdravlje“ Stručno usavršavanje Permanentno praćenje stručne literature i novih trendova u području logopedije i srodnih znanstvenih disciplina Sudjelovanje u radu Aktiva logopeda, prisustvovanje stručnim skupovima i seminarima, suradnja s ustanovama i udrugama koje se bave

logoped, učitelji

tijekom godine

logoped

rujan, tijekom godine

logoped

rujan

logoped

rujan, tijekom godine

logoped

tijekom godine

logoped

tijekom godine

logoped logoped

rujan, prosinac, travanj, lipanj tijekom godine

logoped

tijekom godine

logoped

tijekom godine

logoped

tijekom godine


problematikom sluha i govora Rad u stručnim organima škole Sudjelovanje u radu Razrednih aktiva škole, Učiteljskog vijeća škole – sudjelovanje u obilježavanju blagdana, manifestacija, praznika, obljetnica i sl.

4.

Priprema i izlaganje stručnih tema za vijeće učitelja

logoped

tijekom godine

logoped

tijekom godine

Mjesečni prikaz broja radnih sati za 2011/12 Mjesec br. radnih dana u mjesecu Neposredni rad* Logoterpija Suradnja s učiteljima i roditeljima

Ostali poslovi Pripreme i praćenje učenika Stručno usavršavanj e Rad u tijelima škole ukupno

rujan

listopad

studeni

prosinac

siječanj

veljača

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

ukupno

20

21

21

17

12

21

22

15

22

10

181

120

126

126

102

72

126

132

90

132

60

1086

100 10

105 10,5

105 10,5

85 8,5

60 6

105 10,5

110 11

75 7,5

110 11

50 5

905 90,5

40

42

42

34

24

42

44

30

44

20

362

20

21

21

17

12

21

22

15

22

10

181

10

10,5

10,5

8,5

6

10,5

11

7,5

11

5

90,5

10

10,5

10,5

8,5

6

10,5

11

7,5

11

5

90,5

160

168

168

136

96

168

176

120

176

80

1448

*1 sat tjedno u neposrednom radu, što iznosi 70 sati godišnje raspoređuje se za obavljanje poslova vezanih uz rad u Povjerenstvu za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta prilikom upisa u osnovnu školu i određivanje primjerenog oblika školovanja 5.6. PLAN RADA TAJNIŠTVA RUJAN - sklapanje Ugovora o radu s novozaposlenim zaposlenicima - prijava i odjava zaposlenika - suradnja s Ministarstvom (promjene na print - listi) - organizacija rada pomoćnog i tehničkog osoblja - organizacija prijevoza učenika - osiguranje učenika - unošenje novih podataka na matice - MZOS - poslovi oko izrade Godišnjeg plana rada Škole - tekući poslovi - statistika


LISTOPAD - priprema normativnih akata - tekući poslovi - statističko izvješće - suradnja s organima upravljanja STUDENI - praćenje pravne regulative s područja školstva - izrada pravilnika - tekući poslovi PROSINAC - poslovi oko pedagoške dokumentacije - pomoć razrednicima oko izvješća - pripreme za božićno-novogodišnje priredbe - tekući poslovi SIJEČANJ - organizacija pomoćno-tehničkog osoblja na čišćenju škole - korespondencija s Ministarstvom - praćenje zakonske regulative - sređivanje arhive - tekući poslovi VELJAČA - vođenje dosjea zaposlenika - sudjelovanje u radu školskog odbora - tekući poslovi OŽUJAK - suradnja s Ministarstvom - prijave učenika za natjecanja - tekući poslovi TRAVANJ - statističko izvješće RAD-1G - vođenje dokumentacije o učenicima - poslovi oko učeničkih natjecanja - tekući poslovi SVIBANJ - sudjelovanje u radu školskog odbora - nabava pedagoške dokumentacije za kraj školske godine - poslovi oko učeničkih izleta i ekskurzija - poslovi oko izbora i nabave udžbenika - tekući poslovi LIPANJ - poslovi oko obilježavanja Dana škole - evidencija, izdavanje učeničkih svjedodžbi - poslovi prijave i odjave zaposlenika - suradnja s Ministarstvom


-

poslovi oko rješenja za godišnje odmore tekući poslovi

SRPANJ - statistička izvješća - planovi uređenja i radova u školi tijekom ljetnih praznika - sređivanje pedagoške dokumentacije - tekući poslovi - godišnji odmor

KOLOVOZ - godišnji odmor - nabava pedagoške dokumentacije za početak školske godine - raspisivanje natječaja - sudjelovanje u radu školskog odbora - poslovi oko pedagoške dokumentacije - pripreme za početak školske godine - statistika - tekući poslovi Osim navedenih poslova tajnik obavlja kontinuirano i sve ostale poslove iz područja imovinskih, pravnih, radni područja kao i sve oblike korespondencije škole prema van te suradnja s učenicima, učiteljima, roditeljima i društvenim, političkim, športskim organizacijama.

5.7. PLAN RADA RAČUNOVODSTVA

-

-

RUJAN Knjiženje poslovnih događaja izvoda ŽR-a blagajne temeljnica plaće zaposlenika Evidencija računa u knjigu UFA slanje zahtjeva Gradu Vođenje blagajne Obračun plaća platne liste knjiženje analitike plaća potvrde o prosjeku plaća potvrđivanje zabrana na kredite i vođenje istih Statistika predaja statističkih izvještaja Ministarstvo -slanje tablica, obrasca -Porezna uprava


LISTOPAD -Knjiženje poslovnih događaja -Evidencija računa u knjigu UFA -Vođenje blagajne -Obračun plaća -Statistika -Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa -Porezna uprava -Predaja kvartalnog izvještaja STUDENI -Knjiženje poslovnih događaja -Evidencija računa u knjigu UFA -Vođenje blagajne -Obračun plaća -Statistika -Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa -Porezna uprava PROSINAC -Knjiženje poslovnih događaja -Evidencija računa u knjigu UFA -Vođenje blagajne -Obračun plaća -Statistika -Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa -Porezna uprava SIJEČANJ -Knjiženje poslovnih događaja -Evidencija računa u knjigu UFA -Vođenje blagajne -Obračun plaća -Statistika -Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa -Porezna uprava -Inventura ( popis i otpis dugotrajne imovine) VELJAČA -Knjiženje poslovnih događaja -Evidencija računa u knjigu UFA -Vođenje blagajne -Obračun plaća -Statistika -Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa -Porezna uprava -Predaja završnog računa FINI, Gradu, Reviziji i Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa OŽUJAK -Knjiženje poslovnih događaja -Evidencija računa u knjigu UFA -Vođenje blagajne


-Obračun plaća -Statistika -Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa -Porezna uprava TRAVANJ -Knjiženje poslovnih događaja -Evidencija računa u knjigu UFA -Vođenje blagajne -Obračun plaća -Statistika -Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa -Porezna uprava -Predaja kvartalnog izvještaja SVIBANJ -Knjiženje poslovnih događaja -Evidencija računa u knjigu UFA -Vođenje blagajne -Obračun plaća -Statistika -Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa -Porezna uprava LIPANJ -Knjiženje poslovnih događaja -Evidencija računa u knjigu UFA -Vođenje blagajne -Obračun plaća -Statistika -Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa -Porezna uprava SRPANJ -Knjiženje poslovnih događaja -Evidencija računa u knjigu UFA -Vođenje blagajne -Obračun plaća -Statistika -Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa -Porezna uprava -Predaja polugodišnjeg izvještaja KOLOVOZ -Knjiženje poslovnih događaja -Evidencija računa u knjigu UFA -Vođenje blagajne -Obračun plaća -Statistika -Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa -Porezna uprava


5.8. PLAN RADA ŠKOLSKOG LIJEČNIKA Redovita cijepljenja učenika obavljaju se prema kalendaru cijepljenja u suradnji školske medicinske sestre sa Zavodom za javno zdravstvo te prema potrebi provodi edukaciju učenika o određenim zdravstvenim temama. Vrši liječnički sistematski pregled prije sportskih natjecanja.

6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA 6.1. Plan rada Školskog odbora Mjesec

Sadržaj rada

Davanje suglasnosti na zapošljavanje djelatnika, usvajanje općih Akata Centra, Rujandonošenje financijskog plana Centra, donošenje završnog računa, donošenje Listopad plana nabave.donošenje Godišnjeg plana i programa rada Centra, donošenje kurikuluma Centra.

Izvršitelji

Predsjednik školskog odbora, ravnatelj, članovi školskog

6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća Mjesec kolovoz 22.08. – 02.09.

rujan 01. 09.11. 30.09.11.

listopad 17.10.11 28.10.11. studeni 21.1125.11.

prosinac 02.12.11. 30.12.11.

Sadržaj rada

- planiranje i programiranje u nastavi - zaduženja učitelja - analiza aktivnosti u svezi pripreme za početak 2011/12. - donošenje odluke o voditeljima razrednih vijeća - roditeljski sastanak - plan i program rada Školske zadruge "Mali Mikeši " - plan i program rada Eko škole - aktualnosti u razrednim odjelima - analiza aktivnosti početkom nast.-razredni ispiti - sastanak Vijeća roditelja, roditeljski sastanak - donošenje plana i progr. stručnog usavršavanja - usvajanje godišnjeg plana i pr. rada Centra - roditeljski sastanak

Izvršitelji Učitelji Stručni suradnici Ravnatelj Razrednici

Učitelji Stručni suradnici Ravnatelj Razrednici

- aktualnosti u razrednim odjelima

Učitelji Stručni suradnici Ravnatelj

-analiza rada u izvannastavnim aktivnostima - aktualnosti u razrednim odjelima

Učitelji Stručni suradnici Ravnatelj

- analiza praćenja nastavnog procesa - sudjelovanje na Državnoj smotri Školske zadruge - zdravstveno stanje učenika

- roditeljski sastanak - aktualnosti u razrednim odjelima i realizacija logo-terapije - analiza uspjeha uč. u I. Odg. Obr. Raz. i realiz. NPIP

Učitelji Stručni suradnici Ravnatelj


- organizacija rada i zadaci u II. Odg.-obraz. razdoblju - aktualnosti u razr. odjelima i analiza zdravstvenog stanja učenika - tekuća problematika

Učitelji Stručni suradnici Ravnatelj

- roditeljski sastanak - izvješća sa stručnih skupova izvan Centra - analiza rada u izvannastavnim aktiv. i aktualnosti u radu Centra

Učitelji Stručni suradnici Ravnatelj

- aktualnosti u razrednim odjelima - analiza razredne problematike - osvrt nakon uvida u nastavni proces

Učitelji Stručni suradnici Ravnatelj

travanj 10.04.12 27.04.12

-valorizacija obavljenih zad. i organ. rada za sljedeće razdoblje - analiza realizacije sadržaja

Učitelji Stručni suradnici Ravnatelj

svibanj 07.05.12 18.05.12

- aktualnosti u razrednom odjelu - roditeljski sastanak

Učitelji Stručni suradnici Ravnatelj

- analiza uspjeha učenika na kraju školske godine, suradnja s

Učitelji Stručni suradnici Ravnatelj

siječanj 05.01.12

veljača 9.02.12 ožujak 19.03.12 30.03.11.

Lipanj 04.06.12 29.06.12 kolovoz 27.08.12

roditeljima i izostanci učenika

- izvješća o radu u školskoj 2010./2011. godini

Učitelji Stručni suradnici Ravnatelj

6.3. Plan rada Razrednog vijeća Mjesec

28. rujan 2011. 27. listopad 2011. 28. studeni 2011.

Sadržaj rada

• • •

11. siječanj 2012. 30. siječanj 2012.

27. veljača 2012. 29. ožujak 2012.

• •

26. travanj 2012. 29. svibanj 2012.

Analiza rada i rezultata rada u tekućem mjesecu Programiranje rada po Kurikulumu Centra za sljedeći mjesec Ostalo- predstojeće aktivnosti u razredu, Centrui, analiza odgojnih elemenata , zapažanja, organizacijski dogovori i slično stručno predavanje logopeda i psihologa (tema prema dogovoru i interesu) prikaz timskog rada dva razredna odjela (3. i 4. raz.) prikaz rada jedne seanse iz INA-e „Rehabilitacija putem pokreta“ izvješća sa individualnog usavršavanja izvan Centra

Izvršitelji

učitelji viših i nižih razreda, te odgojnih skupina, vjeroučitelj, profesor TZK logoped, psiholog


6.4. Plan rada Vijeća roditelja Mjesec

Sadržaj rada

Rujan

Upoznavanje sa godišnjim planom i programom i kurikulumom Centra Aktualnosti u radu Centra

Prosinac

Aktualna zdravstvena tema Aktualnosti u radu Centra

Veljača

Aktualna zdravstvena tema Aktualnosti u radu Centra

Travanj

Ostvareni uspjeh učenika u programima Aktualnosti u radu Centra, izleti

Izvršitelji

Ravnateljica, tajnik, Stručni

Ravnateljica, Medicinska sestra

Ravnateljica, Medicinska sestra

Ravnateljica, tajnik Stručni suradnik

7. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA 7.1.Stručno usavršavanje u Centru(Stručna vijeća) Vrijeme ostvarenja Učitelji, str.sur Rujan –Lipanj 2011 Ukupno

Sadržaj permanentnog usavršavanja

Ciljne skupine

Rzvojna integrativna supervizija(Agencija za odgoj i obraz.)

Planirani broj sati 30 30

***Napomena: Naš Centar je ustanova i kojoj se održavaju sjednice Međužupanijskog stručnog vijeća Virovitičko-podravske županije i Osječko-baranjske, a voditeljica je Dubravka Periša, dipl.def 7.2. Stručna usavršavanja izvan škole 7.2.1. Stručna usavršavanja na županijskoj razini Organizator usavršavanja

Međužupanijsko stručno vijeće defektologa :

-Primjena informacije tehnologije u radu s učenicima na razvoju agumentativnih i alternativnih metoda komunikacije -Senzorna integracija učenika s teškoćama u razvoju -Primijenjeni floor time -Glazba kao sredstvo u radu s učenicima s MR -Poticanje razvoja vještina

Namijenjeno

učiteljima defektolozima, stručnim suradnicima

Vrijeme ostvarenja

Planirani broj sati

studeni

4

siječanj

4

travanj

4

lipanj, srpanj

4


samoaktualizacije i samozastupanja osoba s intelektualnim teškoćama Prezentacija uspješno provedenih aktivnosti , usvojenih novih vještina i stručnih znanja članova stručnog vijeća

kolovoz

Međužupanijsko stručno vijeće za vjeroučitelje u posebnim programima

vjeroučitelji

Katehetske jesenska škola za vjeroučitelje djece s posebnim potrebama Stručni skup za sve vjeroučitelje osnovnih i srednjih škola Međužupanijsko stručno vijeće psihologa Međužupanijsko stručno vijeće profesora TZK

profesori TZK

Međužupanijsko stručno vijeće knjižničara -županijsko vijeće knjižničara -županijsko vijeće knjižničara -edukacija školskih knjiž Ljetna škola kineziologa Međužupanijsko stručno vijeće psihologa Permanentno stručno usavršavanje HKMS

Međužupanijsko stručno vijeće profesora glazbene kulture Međužupanijsko stručno vijeće profesora likovne kulture

vjeroučitelji

listopad ožujak svibanj listopad 2011.

3 3 3 9

vjeroučitelji

ožujak 2012.

3

Psiholozima

knjižničar profesori TZK Psiholog

Rujan 2011 Siječanj 2012 Travanj 2012 siječanj, travanj, kolovoz svibanj Siječanj travanj listopad

3 3 3 4 4 4 6 5 5 4

lipanj Travanj 2012

4 4

Medicinska sestra

Rujan, listopad, 7. i 8.studeni 2011., te min.4 predavanja u 2012 godini profesori glazbene Listopad, kulture siječanj, ožujak profesori likovne kulture Listopad, veljača, travanj, lipanj, kolovoz Ukupno sati tijekom školske godine

8

4 20 118

7.2.2. Stručna usavršavanja na državnoj razini Organizator usavršavanja

Hrvatska psihološka komora HUROŠ i MZOŠ HZOŠ UTIRUŠ

Vrijeme ostvarenja Psiholozima Svibanj 2012 Ravnateljia Listopad 2011 Tajnicima i računovođama Listopad 2011 Tajnicima i računovođama Travanj 2012 Ukupno sati tijekom školske godine Namijenjeno

Planirani broj sati 20 25 25 20 90

***Napomena: U organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ,Agencije za odgoj i obrazovanje, strukovnih udruga, a prema područjima rada s učenicima i radnim mjestima zaposlenika, te financijskim mogućnostima Centra.


7.3. Ostala stručna usavršavanja i osposobljavanja Svaki učitelj dužan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni plan i program permanentnog usavršavanja za školsku godinu 2011/2012.

a) INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE Individualno stručno usavršavanje ostvaruje zaposlenik vlastitim samoobrazovanjem, osobno procjenjujući svoje obrazovne potrebe s obzirom na poslove koje ostvaruje u odgojno-obrazovnom procesu. Ovaj vid stručnog usavršavanja ostvaruje se tijekom cijele školske godine. Svaki zaposlenik izrađuje svoj program stručnog usavršavanja koji obuhvaća: • Sadržaj struke i metodika rada (najmanje dvije teme) • Pedagoške, psihološke i defektološke sadržaje (najmanje jedna tema) • Sadržaj iz opće kulture najmanje jedna tema). NAPOMENA : Programi individualnog stručnog usavršavanja učitelja nalaze se u dokumentaciji Centra. a) praćenje stručne periodike «ŠKOLSKE NOVINE»; "MALI KONCIL" «HRVATSKA REVIJA ZA REHABILITACIJSKO ISTRAŽIVANJE» «NAŠ PRIJATELJ»; "ŽIVOT I ŠKOLA" "NAPREDAK" časopis za pedagošku teoriju i praksu "DIJETE I DRUŠTVO" časopis za promicanje prava djeteta "IDEM" časopis hrvatske udruge za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama "DIJETE, ŠKOLA, OBITELJ" časopis za odgoj i obrazovanje djece "ZRNO" časopis za obitelj, vrtić i školu "UNATERRA" časopis za zdrav život i okoliš "EKOLOŠKI GLASNIK" časopis o prirodi "UNIKAT" ideje za kreativne „SMIB“-časopis za djecu „RADOST“-časopis za djecu „PRVI IZBOR“-časopis za djecu „AUTIZAM“ – časopis za pomoć djeci iz PAS poremećaja „ PRVI IZBOR“ „LAĐA“ „PEDIATRIA CROATICA“ medicinski časopis «RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE» «RAČUNI I POREZI» b) praćenje stručne literature koju posjeduje školska knjižnica

c) izvan Centra Prisustvovanje stručnim aktivima u organizaciji Ministarstva prosvjete i športa, kao i stručnih aktiva u organizaciji srodnih grupacija (psiholozi, socijalni radnici, zdravstvo) kao i Agencije za odgoj i obrazovanje (prema katalogu Stručnih skupova za školsku godinu 2011./12.). Vrijeme održavanja stručnog usavršavanja biti će naknadno utvrđeno jer ovisi o raspoloživom vremenu vanjskih predavača, kao i stručnog usavršavanja od strane


Agencije za odgoj i obrazovanje a prema profilima zaposlenih djelatnika. Broj sati stručnog usavršavanja vidljiv je iz rješenja o obavezama učitelja u školskoj godini 2011/2012. Plan stručnog usavršavanja utvrđen je i usvojen na Učiteljskom vijeću

8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE

ODGOJNO-

8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti MJ.

S a d r ž a j

09.

Program za prvaše i njihove roditelje • himna, pozdravna riječ ravnatelja i predstavljanje učitelja i stručnih suradnika Izlaganje predstavnika HAK-a i policije učenicima 1. razreda o prometnoj kulturi • podjela promotivnog materijala-kape, signalizirajuće narukvice, letci Dan Hrvatskog olimpijskog odbora • obilježavanje Olimpijskog dana sportskim aktivnostima u dovrištu Centra i na sportskom igralištu-turniri Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača(Akcija čišćenja Ribnjaka) Posjet gradskom muzeju Obilježavanje dana mira 21.9. Posjet Domu umirovljenika Dječji tjedan • obilježavanje prigodnim aktivnostima

10.

Dani kruha • obilježavanje prigodnim programom i aktivnostima, posjet svećenika Centru • projektni dan Eko škole Uređenje okoliša

Nositelji aktivnosti

Ravnateljica stručni suradnici

Predstavnici HAK-a, policije, ravnateljica, stručni suradnici

Razrednici, stručni suradnici i profesor tjelesne i zdravstvene kulture

Razrednici 6. i 8.a razreda, učenici, pripravnik-volonter Profesor likovne kulture, psiholog Psiholog, knjižnjičar Učitelji PSP-a, ravnatelj Stručni suradnici, razrednici, ravnatelj, medicinska sestra (zdravstvanei djelatnik), knjižničar

Učitelji PSP-a, razrednici, ravnateljica, vjeroučiteljica

Učitelji PSP-a, razrednici Mjesec knjige • obilježavanje prigodnim aktivnostima

Knjižničar Učitelji


11.

12.

02.

03.

04.

05.

06.

Dan spomena na mrtve • posjet groblju Posjet crkvi sv. Rok Posjet muzeju Dan sv. Nikole • prigodni program za učenike i djelatnike Božić i obilježavanje kraja 1.odg.obraz. razdoblja • prigodni program, uređenje učionica i prostora Centra • Božićne radionice i izložba radova za Božić Valentinovo • mala priredba Maskenbal Buđenje prirode Mala priredba Svjetski dan kazališta EKO kviz- državno natjecanje Međunarodni dan dječje knjige Dan planeta Zemlje • uređenje vanjskog i unutrašnjeg prostora Centra Sudjelovanje na izletu Proljetni kros Majčin dan Međunarodni dan muzeja Županijski susreti Rehabilitacijsko jahanje Svjetski dan zaštite okoliša DAN CENTRA (04. - 08.06.) • priredba, svečana sjednica, sportski susreti, radionice Priredba za kraj šk. godine

Učitelji PSP-a, vjeroučitelj Prof. tjelesne i zdravstvene kulture i knjižničar

Vjeroučitelj, učitelji PSP-a Razrednici i učitelji PSP-a, vjeroučitelj Stručni suradnici

Učitelji PSP-a, psiholog, knjižničar Učitelji PSP-a, razredni učitelji, ravnatelj Učitelji PSP-a, razrednici, vjeroučitelj, knjižničar

Knjižničar Učitelji PSP-a, razrednici, Učitelji PSP-a, vjeroučiteljica profesor TZK, medicinska sestra (zdravstveni djelatnik), stručni suradnici Razrednici, učitelji PSP-a, vjeroučitelj, prof. TZK, razrednici, učitelji PSP-a, med.sestra, knjižničar Voditelji Eko CENTRA Učitelji PSP-a Razrednici, stručni suradnici, medicinska sestra (zdravstveni djelatnik) Učitelji PSP-a razrednici, ravnatelj


8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika

MJESEC 9-6. mj

9. –6. mj.

BROJ UČENIKA

N O S I T E LJ I AKTIVNOSTI

boravak u prirodi

94

razredni učitelji

cijepljenje protiv hepatitisa b

9

Suradnja sa fizioterapeutom

3

6. razred,specijalist šk. medicine medicinska sestra (zdravstveni djelatnik) medicinska sestra(zdrav. djelatnik) i fizioterapeut-vanjski suradnik

Poticanje volonterskog rada-suradnja sa srednjom medicinskom školom

94

S A D R Ž A J

tuberkulozno testiranje di-te pro adultis+polio(cijepljenje)

9. – 6. mj.

10. mj.

čuvanje od eksplozivnih sredstava provođenje programa cap-a eko škola- skupljanje papira uređenje okoliša štednja vode pravilna prehrana suradnja s obiteljskim centrom suradnja s Centrom za socijalnu skrb cijepljenje protiv hepatitisa b(2.cjepljenje 6.razreda) ostvarenje programa socijalizacije zdravstveno-odgojno predavanje Prehrana

10. – 05. mj. 10. – 05. mj.

prevencija protiv zloupotrebe droge i korištenje sredstava ovisnosti očuvanje zdravlja i njega tijela suradnja s czsr- ekon. zaštita

16 (3+13) 12

94 94 42

Ravnateljica, medicinska sestra(zdrav. djelatnik) Razredni učitelj:2. raz., 7. raz. specijalist šk.med, med. sestra Raz.učitelj:8.razred specijalist šk.medicine, med. Sestra razredni učitelj, predmetni učitelj prirode i društva, ravnatelj viši razredi, ravnatelj, N. Gruban razrednici viših razreda kuharica, medicinska sestra (zdravstveni djelatnik)

94

9

razrednici, medicinska sestra, ravnateljica, psiholog specijalist školske medicine, razredni učitelj 6. razred medicinska sestra (zdravstveni djelatnik)

9

94 94

5. mj.

sudjelovanje u radu školske zadruge opći sistematski pregled

12

6. mj.

cjelodnevni i poludnevni izlet

94

6. razred-medicinska sestra (zdravstveni djelatnik) razredni učitelji, ravnatelj stručni suradnik-psiholog razredni učitelji medicinska sestra (zdravstveni djelatnik) voditelj školske zadruge razredni učitelj 8.razr. specij. medicine rada, med. sestra razredni učitelji, ravnatelj stručni suradnik i medicinska sestra (zdravstveni djelatnik)

Ravnatelj, razredni učitelji i medicinska sestra će surađivati s Centrom za socijalnu skrb u svrhu rješavanja socijalne i ekonomske problematike učenika kao i s Općinama s čijeg su područja učenici našeg Centra . Za sve učenike u školi je osiguran besplatan mliječni obrok, a za polaznike PSP-a ručak za koji pola cijene plaćaju roditelji a pola Ministarstvo. Kroz zajedničke aktivnosti učenika na uređenju okoliša Centra razvijat će se pozitivan odnos prema radu i suradnja u grupi.


Redovita cijepljenja učenika obavljaju se prema kalendaru cijepljenja u suradnji školske medicinske sestre sa Zavodom za javno zdravstvo. U ovoj odgojno-obrazovnoj godiniu održat će se po jedan roditeljski sastanak na kojem će se održati predavanje vezano uz problematiku mentalne retardacije i razvojnih poremećaja te zdravstveno-socijalnu i ekološku zaštitu učenika povezano s rješavanjem problema njihove djece. Škola surađuje s Obiteljskim centrom, sa ciljem iznalaženja najboljeg rješenja u situacijama kada se obitelj učenika nađe u kriznoj situaciji. 8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole Centar organizira i ove godine sistematski pregled zaposlenika, te redovni sistematski pregled za uvjete sanitarnog standarda.

8.4. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM PREVENCIJE NEPRIHVATLJIVIH OBLIKA PONAŠANJA Svrha školskog preventivnog programa je smanjiti interes djece za nepoželjne oblike ponašanja razvijanjem životnih vještina koje promiču zdrav i odgovoran način života. Školski preventivni program provodit će se prvenstveno kroz sljedeće aktivnosti: 1. Trening socijalnih vještina 2. CAP program prevencije zlostavljanja djece 3. Kvalitetna organizacija slobodnog vremena učenika Preostali dio preventivnog programa ostvarit će se kroz razgovor s učenicima na satu razredne zajednice te kroz suradnju s roditeljima i udomiteljima.

1. Trening socijalnih vještina UVOD Nasilje i agresivnost među djecom i adolescentima je problem u porastu. Iako je nemoguće potpuno reducirati rizik ove pojave, mnogo je načina kako ga značajno smanjiti. Postoji mnoštvo vrsta tretmana za djecu i mlade koji manifestiraju agresivno ponašanje, kao kognitivno-bihevioralni tretmani, obiteljski tretmani, vršnjački programi itd. Najpoznatiji kognitivo-bihevioralni pristupi kod djece koja manifestiraju agresivno ponašanje su trening socijalnih vještina i razvijanje vještina rješavanja problema. Socijalne vještine su naučeni obrasci ponašanja, odnosno uvježbane sposobnosti. Naime, istraživanja pokazuju da djeci godi osjećaj osnaženosti koji se u njima razvija u slučajevima kada se uspijevaju nositi s društvenim pitanjima koja im u drugim situacijama mogu izgledati nesavladivima. S druge strane, tretman usmjeren na razvijanje vještina rješavanja problema pokazao se uspješnim u reduciranju subjektivnog osjećaja ljutnje. Zašto je to važno? Naime, agresivna su djeca iznimno često sklona drugima pripisivati neprijateljske namjere, osobito u nedovoljno definiranim situacijama. Druge vide kao neprijateljski nastrojene, napadačke ljude koji su zavrijedili da se u kontaktu s njima primijeni sila. Konačno, djeca sklona agresivnim reakcijama zbog vlastitih mjera odmazde dožive i brojna negativna iskustva s vršnjacima i učiteljima. Tako postaju neprihvaćenima, što opet pojačava njihovo očekivanje da će im drugi pristupiti neprijateljski. Na kraju, istraživanja o zlostavljajućem ponašanju ukazuju na to da mnogi zlostavljači imaju puno samopouzdanja, uživaju u dominiranju nad drugima i ležerno posežu za agresijom. Drugim riječima, svoje ponašanje naučili su opravdavati greškama u razmišljanju ("on je slabić", "samo smo se šalili", "to mu je i trebalo"). Za mijenjanje tih osoba bit će potrebno izgrađivati njihovu empatiju za druge i suprotstaviti se njihovom iskrivljenom razmišljanju. CILJ


Trening socijalnih vještina ima za cilj osnaživanje djece i mladih za snalaženje u svakodnevnim situacijama kroz iskustveno učenje. ZADACI - usvajanje temeljnih socijalnih vještina (započinjanje razgovora, samopredstavljanje, traženje pomoći, zahvaljivanje, ispričavanje za pogrešku i sl.) -

usvajanje vještina koje zamjenjuju agresiju (traženje dopuštenja/dozvole, pregovaranje, samokontrola, nošenje s vlastitom ljutnjom, zauzimanje za vlastita prava i potrebe, izbjegavanje sukoba)

-

usvajanje vještine nošenja s osjećajima (prepoznavanje svojih osjećaja, iskazivanje vlastitih emocija, empatija - razumijevanje osjećaja drugih osoba i sl.)

RAD S UČENICIMA Ovisno o njihovim potrebama i sposobnostima, učenici će sudjelovati u nizu radionica koje će provoditi stručni suradnici – psiholog i knjižničarka.

2. CAP program prevencije zlostavljanja djece Doprinos smanjenju zlostavljanju djece u školama je provođenje CAP programa. Budući da su neki djelatnici škole prošli obuku za pomagače za primjenu CAP programa primarne prevencije zlostavljanja djece koju je organizirala Udruga roditelja ''Korak po korak'' uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa planira se provođenje i ovih aktivnosti. CAP program kao program primarne prevencije zlostavljanja djece polazi od stava da je znanje/obrazovanje najučinkovitiji oblik borbe protiv zlostavljanja djece – djecu treba poučiti što mogu učiniti ako se nađu u opasnoj situaciji i s kime o tome mogu razgovarati. Osnovni ciljevi CAP programa su: - smanjiti ranjivost djece i njihovu izloženost različitim oblicima zlostavljanja - povećati spremnost djeci važnih odraslih (roditelja i onih koji ih odgajaju i obrazuju) da pravilno i pravodobno reagiraju kako bi se spriječilo zlostavljanje djece - postići da sprječavanje nasilja među djecom i ljudima postane važan cilj i nastojanje cijele zajdenice, a osobito institucija koje obuhvaćaju djecu. CAP program se provodi u tri koraka: 1. radionica/prdavanje za osoblje škole s ciljem senzibiliziranja za problem, upoznavanje s potrebom i obvezom odraslih da pruže djeci zaštitu, te sa zakonskom procedurom 2. radionica/poredavanje za roditelje s ciljem senzibiliziranja roditelja i članova obitelji zaproblem, poučavanje kako bolje komunicirati s djecom, kako razvijati preventivne vještine u domu 3. radionica za djecu s ciljem poučavanja djece njihovim elementarnim pravima da budu sigurna, jaka i slobodna, informiranja djece o tome kako prepoznati vršnjake i odrasle koji ih mogu ugroziti, podržati ih u tome da takve odrasle nisu dužni slušati niti poštovati, te što trebaju učiniti kada se osjećaju nesigurnima.

3. Kvalitetna organizacija slobodnog vremena učenika Od velikog su značaja slobodne aktivnosti gdje učenici za sebe pronalaze sadržaje koji ih vesele i usmjeravaju pozitivnim vrijednostima, potiču kreativnost i slobodu izražavanja. Uključeni su svi učenici s obzirom na njihov interes i mogućnosti. Aktivnosti u kojima učenici mogu sudjelovati su: zbor, ritmička grupa, vrtlari, rehabilitacija putem pokreta,


cvjećarska grupa, dramsko-recitatorska, grupa vezilja, estetsko uređenje, keramičarska skupina, ššk, eko škola, lutkarska grupa, dječji forum, likovna grupa i suvenirska skupina. 9. PLAN NABAVE I OPREMANJA Plan nabave i opremanja vrši se svaki mjesec, prema potrebama programa Centra(od didaktičke opreme do sitnog inventara). Krupni inventar se nabavlja također u skladu s potrebama, ali uglavnom preko školskih praznika(klupe, stolice, ormari).

10. PRILOZI Sastavni dijelovi Godišnjeg plana i programa rada škole su: 1. Godišnji planovi i programi rada učitelja 2. Mjesečni planovi i programi rada učitelja 3. Plan i program rada razrednika 4. Prilagođeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama+raspored rada logopeda 5. Plan i program rada pripravnika-volontera 6. Rješenja o tjednim zaduženjima odgojno-obrazovnih radnika 7. Raspored sati Na osnovi članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 12 Statuta COOR Virovitica Ljudevita Gaja 42, Virovitica, a na prijedlog ravnateljice Centra, uz suglasnost Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja, Školski odbor na sjednici održanoj 29.rujna 2011. godine donosi GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2011/2012 ŠKOLSKU GODINU. Ravnateljica Centra Marija Navarra mag.rehab.educ _______________________ Predsjednica Školskog odbora Margarita Kovačević, dipl.def _______________________

Godišnji plan i program za školsku godinu 2011./2012.  
Godišnji plan i program za školsku godinu 2011./2012.  

Godišnji plan i program za školsku godinu 2011./2012. Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica

Advertisement