Page 1

คนชอบเที่ยว อัยย วีรานุกูล

จาก รายการคนชอบเที่ยว ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันศุกร์ เวลา 14.00-16.00 น.

อยู่แค่ในใจ...

คุณเคยผ่านสถานที่ใดที่นึงบ่อยๆ ได้แต่แค่มอง แล้วบอกกับตัวเองว่าต้องมาให้ได้สักวัน ไหมคะ...อัยยมีสถานที่เหล่านั้นในใจเพียบบบบบบบ...ก่อนโลกใบนี้จะแตกสลายไป ก่อนภัย พิบัติต่างๆ จะเกิดขึ้น เราจะเดินทางไปครบอย่างที่ตั้งใจไว้ไหมนะ??? อยากไปดูปิรามิด ที่อียิปต์ ไปดูยืนอยู่กลางแม่น�้ำแยงซีเกียง อยากไปภูฏาน ไปสแกนดิเนเวีย โมร็อคโค ทิเบต ไปเดินเล่นบนดวงจันทร์...โอ้ววว เพ้อ...ใหญ่แล้ว! กลับมาเที่ยวบ้านเราให้ครบก่อนเถอะจ๊ะ... ทุกครั้งที่มาหัวหินอัยยมักจะมาพักที่ รีสอร์ทแห่งหนึ่ง เลยอยากแนะน�ำที่นี่ให้ คุณได้รู้จัก เป็นที่พักสุดเก๋เหมาะกับคนชอบ ดนตรีและเสียงเพลง คือ My Way musical resort ที่นี่ประดับประดาไปด้วยเครื่องดนตรี และสัญลักษณ์ทางดนตรี เริ่มตั้งแต่ทางเดิน เข้ารีสอร์ทจะพบกับกุญแจฟา ตัวโน้ตที่คอย ต้อนรับตรงทางเข้า ไม่จบเพียงแค่นั้น ในห้อง พักก็ยังมีเครื่องดนตรีให้เล่นกันได้เพลินๆ มี ทั้ง Piano Guitar แม้กระทั่ง..ทูบ้า เครื่องเป่า ทองเหลืองยังถูกน�ำมาดัดแปลงเป็นโคมไฟหัว เตียง พี่อู๊ดดี้ เจ้าของเป็นคนรักดนตรี ออกแบบ ตกแต่งเองทั้งหมดตามความชอบ ถ้ามาเป็น ครอบครัวหรือพักกันเป็นเดือนก็สบาย เพราะ ในห้องมีส่วนของครัวแยกต่างหากอีกด้วย ที่ 42 |

106 Magazine

ส�ำคัญและท�ำให้ประทับใจที่สุดต้องกลับมาที่ นี่อีกก็คือ การบริการ ที่ดูแลเอาใจใส่อย่างเป็น กันเองของเจ้าของ และพนักงาน My Way อยู่ เยื้องๆ กับ ชีวาสม สังเกตุง่ายๆ หน้ารีสอร์ท เป็นโรงเรียนดนตรี Yamaha..ไม่แน่เราอาจได้ พบและแจมดนตรีกันที่นี่.... ไปหัวหินบ่อยๆ ผ่านและมองทุกครั้ง ไม่ เคยแวะ ไม่เคยสนใจ ได้แต่อยู่แค่ในใจเสมอ ว่าสักวันจะไปหา...ลองทายสิคะว่าที่ไหน... ถูกต้อง!!! อุทยานประวัตศิ าสตร์พระนคร คีรี หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม...เขาวัง.. นั่นเอง (ถามเอง ตอบเอง ไหวไหมเนี่ย เฮ้อ!!!) ขับรถมาเพลินๆ เมื่อเห็น เจดีย์และอาคารสี ขาวสะอาดตา ตั้งตระหง่านโดดเด่นปรากฎอยู่ บนยอดเขาขนาดย่อม ก็จะรู้ทันทีว่าเรามาถึง


เพชรบุรีแล้ว...เพราะนั่นคือ...เขาวัง เขาวัง เป็นที่ตั้งของพระราชวังแห่งแรก ในหัวเมือง เมื่อสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าฯ โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง ขึ้นเป็นที่ประทับเพื่อเสด็จแปรพระราชฐาน มาพักผ่อนพระอิริยาบท ท่ามกลางธรรมชาติ ที่สวยงามบนเขาแห่งนี้ จึงถูกจัดเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่งดงามน่าชมทั้งด้านธรรมชาติ และ ศิลปกรรม ที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน และที่ น่าสนใจเป็นพิเศษ คือ ลักษณะสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันตก แบบนีโอคลาสสิค สถาปัตยกรรมไทย และ จีน จนมีเอกลักษณ์เฉพาะ ในช่วงรัชกาลที่ 4 เป็นเวลาที่เมืองไทยเริ่มปรับตัวให้ทันสมัย อย่างประเทศตะวันตก ขณะที่ความนิยม ในสถาปัตยกรรมแบบจีน ที่มีมาตั้งแต่สมัย รัชกาลที่ 3 ก็ยังคงมีอยู่ แต่ขณะเดียวกันก็ต้อง ดัดแปลงรูปแบบของสถาปัตยกรรมให้เข้ากัน ได้กับการก่อสร้างแบบไทยๆ ในยุคนั้น นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงฝีมือที่สุดยอด ของช่างเมืองเพชรจริงๆ พระราชวังพระนครคีรี ประกอบด้วย กลุ่มอาคารจ�ำนวนมาก แต่ที่ส�ำคัญและเรา เข้าชมได้ คือ พระที่นั่งสันถาคารสถาน เป็น หมู่พระที่นั่งขนาดใหญ่ ส�ำหรับต้อนรับแขก เมืองที่มาพักบนพระนครคีรี มีห้องรับแขกอยู่ ตรงกลาง สองข้างเป็นห้องนอน มีมุขหน้ายื่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ปัจจุบัน เป็นพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ และพระที่นั่ง

ปราโมทย์มไหสวรรย์ พระที่นั่งเพชรภูมิ ไพโรจน์ เป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่ที่สุด ภายใน จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องราชูปโภค เช่น พระแท่นบรรทม พระฉาย (กระจกเงา) บาน ใหญ่ เครื่องมุก เครื่องถ้วยชาม ตุ๊กตาโลหะ ฝีมือช่างยุโรป พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ เป็นที่ประดิษฐานพระแท่นบรรทมในพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระที่นั่ง เวชยันต์วิเชียรปราสาท เป็นปราสาทยอด ปรางค์ขนาดย่อม สร้างตามคติที่ว่า การสร้าง พระราชวังใหญ่ จะต้องมีปราสาท ภายใน ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ แบบที่เคยทรง ในการเสด็จออกรับทูตานุฑูต พระที่นั่งราชธรรมสภา สร้างด้วยศิลปะแบบ ผสมระหว่างไทย จีน และตะวันตก คือ มีรูป ทรงอาคารคล้ายเก๋งจีน แต่ตกแต่งตามแบบ ไทยและตะวันตก หอชัชวาลเวียงชัย เป็น หอทรงกลมสูงสองชั้น หลังคาโค้งกรุกระจก สร้างขึ้นเป็นที่ศึกษาและสังเกตการณ์ทาง ดาราศาสตร์ ที่ส�ำคัญยังชมทิวทัศน์ของเมือง เพชรบุรีได้โดยรอบอีกด้วย ในอดีต เวลากลาง คืน จะจุดโคมไฟแขวนไว้ภายในโดมกระจก เมื่อมองจากทะเลสามารถเห็นได้แต่ไกลจึง เป็นที่หมายของชาวเรือในการเดินเรือเข้าอ่าว บ้านแหลมได้อย่างดีสุดยอดภูมิปัญญาจริงๆ การขึ้นเขาวังถ้าอยากเก็บแรงไว้เดิน

เล่นบนเขานานๆ อัยยขอแนะน�ำว่าให้ขึ้นรถ รางไฟฟ้า หรือ เคเบิ้ลคาร์ จะดีที่สุด สถานี รถราง ตั้งอยู่ทางด้านหลังของเขาวัง ถ้าขับ รถยนต์ส่วนตัวมาจากกรุงเทพฯ เมื่อเลี้ยวซ้าย เข้าเพชรบุรี มาประมาณ 1 กม. จะมองเห็น ธนาคารกรุงไทย สาขาพระนครคีรี อยู่ด้าน ขวามือ ให้กลับรถ แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนน เลียบคลองชลประทาน ข้างธนาคาร ประมาณ 800 ม. ก็จะถึงที่ตั้ง สถานีรถราง ค่าโดยสารไม่ แพงเลย ส�ำหรับคนไทย คนละ 30 บาท และ เด็ก 10 บาทเท่านั้น (ดีจังที่เป็นคนไทย...) ใช้เวลา 1 วัน กับการเที่ยวเขาวัง คุ้มค่า กับการมาที่นี่ มีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้ ได้ ศึกษามากมาย มีมุมสวยๆ ให้เราได้ถ่ายรูป เก็บไว้เป็นที่ระลึกในความทรงจ�ำ อย่าปล่อย ให้บางสิ่งที่คุณบอกว่ารัก อยู่เพียงแค่ในใจ หรือเป็นเพียงแค่ความทรงจ�ำที่สวยงาม ปล่อย เวลาให้ล่วงเลย ไม่เคยสนใจ หรือใส่ใจ มอง ข้ามเพราะคิดว่าอย่างไรก็เป็นของตาย ไม่ เสื่อมสลายหายไปไหน แต่อย่าลืมว่าธรรมชาติ มีกฎของมัน เวลาและอากาศท�ำให้ทุกสิ่ง เปลี่ยนแปลงได้ บางทีในวันที่เราเพิ่งจะรู้ว่าสิ่ง นั้นส�ำคัญ อยากหันกลับไปหา แต่มันอาจจะ ไม่อยู่ที่เดิมแล้วก็ได้... ว่าแล้วก็ออกเดินทางตามหัวใจของ เราต่อไป..ดีกว่า...สวัสดีค่ะ

www.106familynews.com

| 43

อยู่แค่ในใจ  

คุณเคยผ่านสถานที่ใดที่นึงบ่อยๆ ได้แต่แค่มอง แล้วบอกกับตัวเองว่าต้องมาให้ได้สักวัน ไหมคะ...อัยยมีสถานที่เหล่านั้นในใจเพียบบบบบบบ...ก่อนโลกใบน...