Page 1

VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE Infrastruktura


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

Konzervatoře ◼

Obor TANEC – 8 let 

   

Taneční konzervatoř hl. m. Prahy Taneční konzervatoř Brno Janáčkova konzervatoř v Ostravě – taneční oddělení Taneční centrum Praha (soukromá) Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola (soukromá)

Obor SOUČASNÝ TANEC – 4+2 roky  

Janáčkova konzervatoř v Ostravě – taneční oddělení Konzervatoř Duncan centre


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

Ukončení studia ◼ ◼

Maturita Absolutorium

Teoretická zkouška z odborných předmětů Absolventská práce a její obhajoba Absolventský výkon Zkouška z umělecko-pedagogické přípravy

V oboru současný tanec: zkouška z cizího jazyka

  


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

VŠ katedry a ateliéry s úzkou vazbou na taneční praxi ◼

HAMU Praha – katedra tance   

Pedagogika tance Choreografie Taneční věda

HAMU Praha – katedra nonverbálního divadla

JAMU Brno, Divadelní fakulta – ateliér fyzické divadlo JAMU Brno, Divadelní fakulta – ateliér taneční a pohybové divadlo a výchova


VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE Studium na konzervatořích


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

Zkušenosti dětí, které zahájily studium osmiletého oboru TANEC ve školním roce 2015/16 2.4% 17.4%

80.4%

ZUŠ, baletní přípravky

Sportu s důrazem na estetiku pohybu

Ani jedno


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

Přijímací řízení do školního roku 2015/16 na konzervatoře v osmiletém oboru TANEC Přihlášení

Taneční konzervatoř hl. m. Prahy Taneční centrum Praha Pražská taneční konzervatoř a SOŠ Taneční konzervatoř Brno Janáčkova konzervatoř v Ostravě SOUČTY

Přijatí

Chlapci Celkem

Dívky

Úspěšnost

Celkem

Dívky

Chlapci Celkem

Dívky

Chlapci

63

51

12

27

15

12

43 %

29 % 100 %

24

23

1

13

13

0

54 %

57 %

23

18

5

21

16

5

91 %

89 % 100 %

55

53

2

40

39

1

73 %

74 %

15

13

2

10

8

2

67 %

62 % 100 %

180

158

22

111

91

20

62 %

58 %

0%

50 %

91 %


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

Přijímací řízení do školního roku 2015/16 na konzervatoře v šestiletém oboru SOUČASNÝ TANEC Přihlášení

Přijatí

Úspěšnost

Celkem Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci

Konzervatoř Duncan centre

52

48

4

18

16

2

35%

33%

50%


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

Ve školním roce 2015/16 ukončilo studium na tanečních konzervatořích předčasně 3,4 % žáků Celkový počet studentů školy

Předčasně ukončilo studium na škole

Taneční konzervatoř hl. m. Prahy

150

0

Taneční centrum Praha

142

4

Pražská taneční konzervatoř a SOŠ

79

4

Konzervatoř Duncan centre

72

6

Taneční konzervatoř Brno

162

5

Janáčkova konzervatoř v Ostravě

75

4

CELKEM

680

23


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

Počet odehraných představení a počet dalších představení, na nichž se konzervatoře podílely v roce 2015 Celkem V ČR v V ČR mimo vlastních sídelním městě sídelní město představení školy školy

V zahraničí

Podíl na jiných představeních

Taneční konzervatoř hl. m. Prahy

55

24

16

15

16

Taneční centrum Praha

98

39

54

5

27

Pražská taneční konzervatoř a SOŠ

24

18

5

1

4

Taneční konzervatoř Brno

13

11

0

2

49

Janáčkova konzervatoř v Ostravě

7

7

0

0

0

Konzervatoř Duncan centre

22

21

1

0

4

SOUČTY

219

120

76

23

100


VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE Uplatnění v baletu


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

Ukončení studia osmiletého oboru TANEC ve školním roce 2014/15 Celkem v posledním ročníku

Úspěšně absolvovalo

Úspěšně maturovalo

Taneční konzervatoř hl. m. Prahy

9

8

8

Taneční centrum Praha

7

7

7

Pražská taneční konzervatoř a SOŠ

6

1

5

Taneční konzervatoř Brno

10

9

10

Janáčkova konzervatoř v Ostravě

7

7

7

SOUČTY

39

32

37

◼ ◼

Pouze 2 z 32 absolventů byli chlapci 2 studenti neuspěli u žádné zkoušky


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

Vývoj počtu absolventů osmiletého oboru TANEC v letech 2002 až 2015 70 60

59

57

57

52

50 40

46

47 43 38

37 31

32

30

20 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

Absolventi a maturanti osmiletého oboru TANEC z roku 2015 pokračující ve studiu na VŠ Studium na vysoké škole Absolvovalo Maturovalo Celkem

V ČR

V zahraničí

Taneční konzervatoř hl. m. Prahy

8

8

2

2

0

Taneční centrum Praha

7

7

0

0

0

Pražská taneční konzervatoř a SOŠ

1

5

1

1

0

Taneční konzervatoř Brno

9

10

5

3

2

Janáčkova konzervatoř v Ostravě

7

7

5

5

0

SOUČTY

32

37

13

11

2


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

Uplatnění absolventů a maturantů osmiletého oboru TANEC z roku 2015 Uplatnění Uplatnění Uplatnění jako Uplatnění jako jako Absolvovalo Maturovalo tanečníci jako taneční tanečníci tanečníci současného pedagogové baletu jinde tance

Taneční konzervatoř hl. m. Prahy

8

8

7

3

0

1

Taneční centrum Praha Pražská taneční konzervatoř a SOŠ

7

7

0

1

1

5

1

5

0

2

5

2

Taneční konzervatoř Brno Janáčkova konzervatoř v Ostravě

9

10

1

0

0

3

7

7

2

0

0

0

SOUČTY

32

37

10

6

6

11


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

Konkurzy do českých baletních souborů v roce 2015 Přes 1941 přihlášených do konkurzů ◼ 628 se zúčastnilo konkurzů ◼ 43 přijato na základě konkurzů + 7 mimo konkurzy ◼

čerstvých absolventů zahraničních tanečních škol  10 čerstvých absolventů českých tanečních konzervatoří  12


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

Vývoj podílu absolventů konzervatoří a obdobných zahraničních škol v českých baletních souborech 100%

98.5% 98.3% 96% 80%

54%

60%

60%

59%

40%

20%

28%

0% 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

Podíl vysokoškoláků v českých baletních souborech 12% 9.70%

10% 8.20% 8% 6% 6% 4% 2% 0% 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

Jak vidí absolventy českých konzervatoří zástupci baletních souborů?  Výuka tance s partnerem  Herecké (emoční, výrazové) a muzikální kvality  Nedostatečná motivace a disciplína  Malá šíře contemporary technik  Malá kreativita  Špatné dispozice, problematická fyzická estetika


VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE Uplatnění v současném tanci


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

Vývoj počtu absolventů šestiletého oboru SOUČASNÝ TANEC v letech 2002 až 2015 (Pouze Duncan Centre, JK Ostrava ještě neměla absolventy) 14 12 12 10

9 8

8

7

7

6 6

6 5

6

5

4 2 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

Uplatnění / následné VŠ studium absolventů šestiletého oboru SOUČASNÝ TANEC z roku 2015 Absolvovalo Konzervatoř Duncan centre

7

Uplatnění jako Uplatnění jako tanečníci Uplatnění jako taneční současného tanečníci jinde pedagogové tance 1

7

0

Studium na vysoké škole

Absolvovalo

Konzervatoř Duncan centre

0

Celkem

V ČR

V zahraničí

5

1

4


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

Vzdělání tanečníků, kteří pravidelně pracovali s vybranými soubory v roce 2016 Počet stabilních tanečníků

Konzervatoristé – Konzervatoristé – tanec, současný netaneční obory tanec

Absolventi VŠ

VerTeDance

7

2

0

5

DOT504

6

3

0

1

Tantehorse

2

2

0

2

ME-SA

5

4

0

5

420PEOPLE

14

14

0

0

FysioART

10

2

3

4


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

Vzdělání tanečníků (22 respondentů) Střední a vyšší odborné

Vysokoškolské

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

Absolvent oboru tanec, současný tanec na konzervatoři v ČR Absolvent odborné taneční školy v zahraničí Absolvent jiné střední školy

VŠ v ČR

VŠ v zahraniční

Bez VŠ


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

Jaké je podle umělců současného tance české taneční školství (19 respondentů)? 0

8

11

Problematické

Standardní

Vynikající


VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE Uplatnění v novém cirkusu a nonverbálním divadle


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

HAMU Praha – katedra nonverbálního divadla ◼

Prezenční bakalářské a navazující magisterské studium oborů nonverbální divadlo, nonverbální a komediální divadlo 

Do bakalářského studia je ročně přijímáno 5 až 8 studentů Úspěšnost při přijímačkách 33 %

Prezenční a kombinované doktorské studium oboru nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

HAMU Praha – katedra nonverbálního divadla ◼

Absolventi v letech 2000 až 2015 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bc. Mgr./MgA.

PhD.

4

4

5

5

3

5

3

4

4

3

8

1

1

1

1

3

2

3

2

3

2

4

4

4

2

0

5

1

1

1

1

1

1

1

0

0


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

JAMU Brno, Divadelní fakulta – ateliér fyzické divadlo ◼ ◼

Pouze prezenční bakalářské studium Obor se otevírá jednou za tři roky pro cca 10 studentů


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

Nonverbální divadlo – nejvyšší dosažené vzdělání (20 respondentů) 2

1

7

10

SŠ s maturitou

Bc., BcA.

Mgr., MgA., Ing.

Ph.D.


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

Nový cirkus – nejvyšší dosažené vzdělání (20 respondentů) 1 2

5

4 2 1 5 SŠ s maturitou

Vyšší odborné

Právě studující VŠ

Bc., BcA.

Mgr.

Ing.

MUDr.


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

Nový cirkus – držitelé osvědčení o absolvování studia v cirkusových technikách (18 respondentů)

5

13

Ano

Ne


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

Průběžné vzdělávání ◼

Nonverbální divadlo  Umělci

průměrně navštěvují 2 až 3 workshopy nebo vzdělávací kurzy za rok  Ročně jsou ochotni investovat do svého vzdělání nejčastěji 6000 Kč ◼

Nový cirkus  Artisti

jsou ochotni investovat do svého vzdělání průměrně 8500 Kč ročně


VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE Studium na vysoké škole


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

HAMU Praha – katedra tance v období 2000 až 2015 ◼

Prezenční bakalářské a navazující magisterské studium 

Pedagogika tance ◼

Choreografie ◼

Ročně přijati průměrně 3 studenti, úspěšnost u přijímaček 15 %

Taneční věda ◼

Ročně přijato průměrně 9 studentů, úspěšnost u přijímaček 19 %

Ob rok přijati průměrně 4 studenti, úspěšnost u přijímaček 22 %

Prezenční a kombinované doktorské studium  

Choreografie a teorie choreografie Taneční věda


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

HAMU Praha, katedra tance – umělecká práce při prezenčním studiu (studenti přijatí v letech 2012–2015)

Přijato v letech 2012-2015

Pravidelně pracující Pravidelně pracující Stálí zaměstnanci v baletním / v divadle (mimo baletního / tanečním souboru baletní / taneční tanečního souboru (mimo stálé soubor) zaměstnance)

Taneční věda

5

0

1

0

Choreografie

12

3

2

0

Pedagogika tance

45

1

2

3


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

HAMU Praha, katedra tance – absolventi v letech 2000 až 2015 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taneční věda

Bc.

0

4

1

1

1

2

0

4

?

?

?

?

0

3

0

3

Mgr./MgA.

2

1

0

0

3

1

0

3

?

?

?

?

5

3

1

2

?

?

?

?

1

2

2

2

PhD.

Choreografie

2

Bc.

x

3

2

2

2

2

2

4

?

?

?

?

7

3

1

3

Mgr./MgA.

1

2

0

2

0

1

2

1

?

?

?

?

3

0

2

5

1

?

?

?

?

0

0

1

0

PhD. Bc. Pedagogika tance Mgr./MgA.

PhD.

0

5

6

5

7

3

7

4

?

?

?

?

8

6

8

8

4

10

6

4

1

4

9

1

?

?

?

?

11

6

5

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


Střed zájmu: Český tanec v datech – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE

JAMU Brno, Divadelní fakulta – ateliér taneční a pohybové divadlo a výchova (2012-2015) ◼ ◼ ◼ ◼

Částečně navázal na obor taneční pedagogika, kterému skončila akreditace Kombinované bakalářské a navazující magisterské studium Přijímací řízení ob rok, průměrně přijato 14 studentů, úspěšnost při přijímacím řízení 28 % 36 % přijatých studentů zároveň pracovalo v baletním, tanečním nebo divadelním souboru

Profile for IDU Praha

Střed zájmu: Český tanec v datech - Vzdělávání a praxe  

Jak se dnes studuje tanec a jaký je o něj zájem? Jaké je uplatnění a perspektivy absolventů konzervatoří či akademií? Mají šéfové baletů, so...

Střed zájmu: Český tanec v datech - Vzdělávání a praxe  

Jak se dnes studuje tanec a jaký je o něj zájem? Jaké je uplatnění a perspektivy absolventů konzervatoří či akademií? Mají šéfové baletů, so...

Profile for idu_praha
Advertisement