Page 95

Sport&Gezondheid

Een gezond lichaam bereik je niet alleen door veel te sporten. Een goede levensstijl – dus ook verstandig eten – draagt óók bij aan het welzijn van de mens. En, jong geleerd is oud gedaan. Dat moet ook wethouder John Nederstigt (D66) hebben gedacht, toen de landelijke campagne-aanpak JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) werd

01 2013

De 5 pijlers van JOGG: n Politiek-bestuurlijk draagvlak n Samenwerking tussen publieke en private partijen n Sociale marketing; kruip in de huid van je doelgroep n Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie n Verbinding preventie en zorg

gelanceerd. “In Haarlemmermeer is één op de acht kinderen te dik,” zegt Nederstigt. “In sommige wijken is dat zelfs één op de zes. En dus moeten we met z’n allen actief werken aan het verminderen van overgewicht.” “De huidige structuur van de aanpak van overgewicht in Haarlemmermeer staat behoorlijk, maar ik meende dat we toch nog meer een integrale aanpak nodig hadden. Overgewicht is namelijk een probleem dat ons allemaal raakt en zal uiteindelijk door zowel private als publieke partijen moeten worden opgelost. Hiervoor is aansluiting gezocht bij het landelijke Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Binnen deze aanpak werken overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven samen aan een gezonde omgeving voor de jeugd, met als doel de stijging van overgewicht bij jongeren om te zetten in een daling. Volgens mij is dit een belangrijke sleutel om succes te behalen. De aanpak vanuit het JOGG biedt ons concrete handvatten om op lokaal niveau door te pakken. Want, het sluit aan bij de vertrouwde omgeving van kinderen, hun ouders, de school en bij de lokale partners, zowel publiek als privaat.” In de Haarlemmermeerse praktijk betekent dit een wijkaanpak. “In de komende drie jaar richten we ons op kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar in Overbos en Zwanenburg. Daarbij focussen we op de belangrijkste beïnvloeders van kinderen, zoals ouders, verzorgers en leerkrachten of medewerkers van kinderdagverblijven of consultatiebureaus. In de afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het op de achtergrond implementeren van de aanpak; we inventariseerden wat er al is, wat er nog mist, we hebben een plan van aanpak opgesteld en geven de 5 JOGG-pijlers lokaal vorm. Het gezamenlijk plan van aanpak wordt dan op de Sportfair 2013 door GGD Kennemerland, Zorg en Zekerheid en de gemeente ondertekend!” Nederstigt doet ook een appèl op bijvoorbeeld sportverenigingen en scholen. “Zij kunnen een belangrijke rol vervullen bij het terugdringen van overgewicht. Kijk eens kritisch naar wat er eigenlijk wordt verkocht in de kantine. Je kunt nadenken over het aanpassen van het aanbod, het doorbreken van tradities, het wegnemen van vooroordelen waardoor je uiteindelijk tot een meer verantwoorde en gezonde samenstelling van het kantine-aanbod komt. Wat mij betreft gaan ook supermarkten gezonde lunches op scholen leveren. De combinatiefunctionarissen kunnen sportclinics geven, wij als gemeente zorgen voor een beweegvriendelijkere omgeving. Iedereen moet en kan zich inzetten voor een gezondere jeugd.” “Want.. laten we wel zijn: overgewicht brengt gezondheidsrisico’s, sociale, maatschappelijke en economische problemen met zich mee,” vervolgt Nederstigt. “Zo hebben jongeren met overgewicht niet zelden gebrek aan zelfrespect of zelfvertrouwen. Ze hebben vaak minder vriendjes en voelen zich meer geïsoleerd. Ook kampen dikkere kinderen vaker met depressiviteit. Het gaat om individuele problemen en over de maatschappelijke impact. Als we overgewicht zouden weten te voorkomen, dan scheelt dit jaarlijks een miljard euro op de gezondheidskosten. Dat móet iedereen toch aanspreken, zo lijkt me….” www.jogg.nl

John nederstigt Welke sport beoefent u of heeft u beoefend? Ik heb redelijk hoog gevoetbald, ik doe aan hockey, squash, wielrennen (o.a. de Vättern Run in Zweden) en MTB. Wat is uw meest favoriete sportmoment? Wat voor mij absoluut op één staat is de volleybalfinale van de Olympische Spelen van 1996. Volleybal was niet één van onze nationale sporten en toch won Nederland goud. De ontlading, die vreugd… een prachtige sportemotie! Wat maakt Haarlemmermeer tot een sportgemeente? We hebben veel goede faciliteiten. De gemeente maakt de ruimte om te kunnen sporten. Wie is volgens u de grootste Haarlemmermeerse sporter ooit? Zonder enige twijfel: Fanny Blankers-Koen. Welk groot sportevenement zou u graag in Haarlemmermeer willen zien? Ik kies voor ‘The Iron Man’; een combinatie van zwemmen, fietsen en een hele marathon! Onze gemeente leent zich uitstekend voor zo’n evenement.

95

Sport & Life 2013 Zomer editie  
Sport & Life 2013 Zomer editie  
Advertisement