Page 93

Sport&media

01 2013

“Wie wil er een stukje schrijven voor de krant?” Menig sporter zal deze woorden bekend in de oren klinken. Of misschien zelfs wel uitgesproken hebben, zittend in de kleedkamer of net op weg naar een kantine. Met doorgaans een lange stilte als reactie en, eigenlijk nog veel erger: nauwelijks aandacht voor jouw fantastische sportieve prestatie via de krant en/of hun website. Het kan anders. Maak gebruik van de formule: 5xW+1xH.

Dat stellen Ton Dijkstra en Jos van Rooijen, beide redacteuren van de Hoofddorpse Courant die bijna dagelijks te maken krijgen met toegestuurde persberichten. De meeste berichten ontvangen zij via de mail, een enkeling komt nog via de klassieke weg: het papier. Voor het uiteindelijke verhaal of de publicatie maakt het niet uit. Want of het nu digitaal naar de redactie komt of op papier - het gaat om de inhoud. “De Hoofddorpse Courant is een krant voor heel Haarlemmermeer. Dus voor alle 26 kernen en voor alle inwoners die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij een sport. Actief of als begeleider. De site ( w w w. h o o f d d o r p secourant.nl) is ook voor iedereen, maar door het digitale karakter ervan kan iedereen, over de hele wereld, meekijken en meelezen. Dat gebeurt trouwens ook; dat zien we aan de reacties.” Dat betekent dus dat sporters, ongeacht hun sport of niveau, heel veel mensen met hun verhaal (en eventueel foto) kunnen bereiken. “En wat is er nou mooier om dat te doen via een krant die ook iedereen wíl bereiken?”

Maar… hoe krijg je je stukje in de krant of in dit magazine? De formule 5xW + 1xH is het antwoord. Die letters staan namelijk voor Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en Hoe. Van Rooijen: “In je bericht geef je in het kort aan wie iets doet, wat hij/zij doet, waar de activiteit is, wanneer het is en waarom het gebeurt. Gaat het bijvoorbeeld om een NK of voetbalwedstrijd? Bij ‘hoe’ moet je denken aan: het onthullen van een bord, een startschot, in een groepje of individueel - dat soort zaken. Als je die gegevens naar de redactie stuurt, dan ben je al een heel eind op de goede weg.” Dezelfde formule is ook heel goed toepasbaar voor een verslag. Bij de ‘H’ van hoe kan er dan nog - bijvoorbeeld - bijgeschreven worden of het moeilijk was (zware tegenstand), hoe de weersomstandigheden waren (zonnig, veel wind, regen) en hoe de reacties van het publiek waren. En of er een prijs is gewonnen. “We zijn blij met elke aankondiging en elk verslag. En nee, we kunnen helaas niet alles meenemen in de papieren versie van de Hoofddorpse Courant, maar we publiceren wel vrijwel alles op de site.” Sport & Life

Datzelfde verhaal geldt ook voor Sport&Life, de uitgever van dit magazine. Directeur/eigenaar Marnix Bakker vertelt: “Weliswaar komt Haarlemmermeer Sport en Life niet elke week uit, maar

toch willen we een goed beeld geven van de sport in onze gemeente. Juist omdat we twee keer per jaar uitkomen, zijn we in staat om wat meer achtergrond en diepgang aan te brengen. En, vergeet nooit dat elk nieuwtje, dat je aanlevert ook bijdraagt aan de Free Publicity van jouw club of jouw prestatie. Sterker nog: het is algemeen bekend dat verenigingen die meer in de publiciteit zijn het makkelijker hebben om sponsors aan zich te binden! Wie wil dat nu niet horen?”

n Voor wie meer wil weten over (en oefenen met) het maken van het persbericht (de aankondiging of een verslag) is er de al eerder genoemde workshop persbericht schrijven. Aanmelden kan via marketing@bdu.nl. Verenigingsleden betalen 49 euro voor twee cursusavonden (anders 99 euro). Bellen kan ook: (0342) 49 42 57. n In het colofon van dit magazine zie je de contactgegevens om ook jouw nieuws onder de aandacht te kunnen brengen bij de redactie van Haarlemmermeer Sport & Life. Op de site van de Hoofddorpse Courant – www.hoofddorpsecourant.nl – vind je de gegevens van deze lokale krant.

93

Sport & Life 2013 Zomer editie  
Sport & Life 2013 Zomer editie  
Advertisement