Page 21

Rondetafelgesprek

01 2013

als ambassadeur aan je weet te binden. Maar, sportverenigingen dienen zich aan de andere kant ook te realiseren dat het geven van een zak met geld voorbij is. Althans, voor niets gaat de zon op. Voor wat hoort dat. Ik vind dus ook dat sporters en sportverenigingen een tegenprestatie behoren te geven. Daar ligt nog een braakliggend terrein. Maar juist daar liggen ook de kansen. Het is een optelsom: we weten allemaal dat sporten gezond is. En we weten ook dat toppers de breedtesport kunnen inspireren. En dus moet je elkaar opzoeken om dat voor elkaar te krijgen.” Professionaliseren

Broersen knikt en legt uit hoe het in de honkbalsport wordt opgepakt: “Het houtje-touwtje organiseren is voorbij. We professionaliseren. We realiseren ons dat we ons als sport beter moeten verkopen. Kijk eens hoe de cultuursector dat doet; die loopt ver voor in die handelswijze op de sport. Misschien moeten we wat meer lef hebben.”

Martin Langeveld, Kees Jan Schouten, Nanda van der Wiel en Arjan Draaisma

Volgens Schouten ligt dáár dan ook een kans voor het bedrijfsleven. “Sport is op veel niveaus belangrijk voor ondernemers,” zegt hij. “Als eerste wil je dat je werknemers gezond zijn. En dus is het van belang dat ze in hun eigen omgeving en zelfs dicht bij hun werk – misschien in de pauze? – kunnen sporten. Uiteindelijk is een gemeente er ook bij gebaat dat we fit en vitaal blijven; dat is goed voor de economische slagkracht. Het bedrijfsleven zou dan ook best wat meer kunnen investeren in de sport, bijvoorbeeld in de sponsoring. Natuurlijk is het goed voor de naamsbekendheid van een bedrijf en het is helemaal prima als je een topsporter (of topscheidsrechter!)

Arjan Draaisma

Kees Jan Schouten

Langeveld: “Klopt; op het gebied van evenementen ben je vooral aan het faciliteren voor de sponsors. De cultuursector is inderdaad verder dan de regionale sport. En, kijk eens hoe het in de Verenigde Staten gaat. Daar worden sponsors en publiek veel meer omarmd. Hier in Nederland lijkt het vaak nog wat eenrichtingsverkeer. Verbinden is dus

Maarten Broersen

Andy Houtkamp

21

Sport & Life 2013 Zomer editie  
Sport & Life 2013 Zomer editie  
Advertisement