Page 17

rondetafelgesprek

01 2013

Boeiend rondetafelgesprek

Is Haarlemmermeer een sportgemeente? Wie het weet, mag het zeggen….! Is Haarlemmermeer een sportgemeente? En, wat is een sportgemeente eigenlijk? Absoluut feit is dat sport al twee collegeperiodes achter elkaar stevig op de agenda staat en los van wat politiek gesteggel zo af en toe, over hoe de invulling van ‘sport’ dient plaats te vinden, zijn de pro’s en de contra’s het er over eens dat sport inderdaad zowel financieel, bestuurlijk als praktisch in de laatste jaren concrete handen en voeten heeft gekregen. Toch is het altijd boeiend en uitdagend om een kritische beschouwing los te laten op het fenomeen ‘sportgemeente’. Met als doel om wellicht nu al enige inspiratie te geven voor de verantwoordelijken in de derde collegeperiode, die vanaf maart 2014 aanvangt en die ook sport op de agenda behoort te zetten. Want dat sport op de agenda moet blijven, daar is iedereen het wel over eens.

17

Sport & Life 2013 Zomer editie  
Sport & Life 2013 Zomer editie  
Advertisement