Page 1

Idrettsskolen Numedal folkehøgskole, skoleåret 2011/-12 Timeplan for høsten 2011, uke 35 - 41 Mandag

Time

Tirsdag

Uker med lørdagsundervisning

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Linjefag for alle

kl. 09.00-12.15 Seminar se egen plan

07.30 - 08.00 Frokost 08.00 - 08.30 Vask av fellesareal på internatene 08.30- 08.50 Morgensamling 09.00 10.30 10.30-10.45 10.45 12.15

Linjefag fotball dans høypuls-helse 3 timer

09.00-09.45 Husmøte

Undervisningsøvelser linjeX idrett jibbing 3 timer

Linjefag

Valgfag

11.30-12.15 Kor

10.00 - 12.15 Undervisningsøvelser fotball dans høypuls - helse

Linjefag linjeX idrett jibbing

Verkstedsfag

Basistrening

Basistrening

Verkstedsfag

12.15 - 12.45 Lunsj 13.00 15.15

Verkstedsfag

Middag Egentrening

Egentrening

Verkstedsfag

Linjefag fotball dans høypuls - helse

Linjefag linjeX idrett jibbing

Romvask / egentrening

Lærerrådsmøte

Linjefag for alle

15.30-16.00 Middag 16.30 18.00

kl. 17.30 - 19.00 Idrettslagets aktivitetstilbud se egen plan

kl. 16.30 - 18.15 Seniortrim se egen plan

kl. 16.00 - 16.30 Brødmåltid

18.00 19.30 19.30 - 20.00 Kveldsmat 20.30- 22.00

Felleskveld se egen plan

Kveldskos


Idrettsskolen Numedal folkehøgskole, skoleåret 2011/-12 Timeplan for høsten 2011, uke 42 - 49 Mandag

Time

Tirsdag

Uker med lørdagsundervisning

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Linjefag for alle

kl. 09.00-12.15 Seminar se egen plan

07.30 - 08.00 Frokost 08.00 - 08.30 Vask av fellesareal på internatene 08.30- 08.50 Morgensamling 09.00 10.30 10.30-10.45 10.45 12.15

UndervisningsLinjefag øvelser fotball linjeX dans idrett høypuls-helse jibbing 3 timer 3 timer

09.00-09.45 Husmøte Linjefag

Valgfag

11.30-12.15 Kor

10.00 - 12.15 Undervisningsøvelser fotball dans høypuls - helse

Linjefag linjeX idrett jibbing

Verkstedsfag

Basistrening

Basistrening

Verkstedsfag

12.15 - 12.45 Lunsj 13.00 15.15

Verkstedsfag

Middag Elevstyrte valgfag

Elevstyrte valgfag

Verkstedsfag

Linjefag fotball dans høypuls - helse

Linjefag linjeX idrett jibbing

Elevstyrte valgfag

Lærerrådsmøte

Linjefag for alle

15.30-16.00 Middag 16.30 18.00

kl. 17.30 - 19.00 Idrettslagets aktivitetstilbud se egen plan

kl. 16.30 - 18.15 Seniortrim se egen plan

kl. 16.00 - 16.30 Brødmåltid

18.00 19.30 19.30 - 20.00 Kveldsmat 20.30- 22.00

Felleskveld se egen plan

Kveldskos


Idrettsskolen Numedal folkehøgskole, skoleåret 2011/-12 Timeplan for våren 2012 Time

Mandag

Tirsdag

07.30 - 08.00

Frokost

08.00 - 08.30

Vask av fellesareal på internatene

08.30- 08.50

Morgensamling

10.45 12.15

15.30-16.00

Kor

Linjefag for alle

10.30-10.45

13.00 15.15

Onsdag

Husmøte

09.00 10.30

12.15 - 12.45

Uker med lørdagsundervisning

Linjefag for alle

Valgfag

Torsdag

Verkstedsfag

Basistrening

Basistrening

Verkstedsfag

Fredag

Lørdag

Linjefag for alle

kl. 09.00-12.15 Seminar se egen plan Middag

Lunsj

Verkstedsfag

Elevstyrte valgfag

Elevstyrte valgfag

Verkstedsfag

Linjefag for

Elevstyrte valgfag

Lærerrådsmøte

Linjefag for alle

Middag kl. 16.30 - 18.15 Seniortrim se egen plan

kl. 17.30 - 19.00 Idrettslagets aktivitetstilbud se egen plan

16.30 18.00

kl. 16.00 - 16.30 Brødmåltid

18.00 19.30 19.30 - 20.00

20.30- 22.00

Kveldsmat Felleskveld se egen plan

Kveldskos

Timeplaner for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole  

Timeplaner for skoleåret 2011/-12

Advertisement