Page 1

Styret for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole Rollag ressurssenter KF.

INNKALLING TIL STYREMØTE TORSDAG 27.04-2012 MØTETIDSPUNKT: KL. 08.30 MØTESTED: Idrettsskolens bibliotek. SAKSLISTE Sak 25/12

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 26/12

Godkjenning og undertegning av referat fra 08.03-2012

Sak 27/12

Meldinger

Sak 28/12

Regnskap opp mot budsjett utgang mars.

Sak 29/12

Tilsetting 50% lærer musikk fast Tilsetting inntil 100% stilling vikariat hovedlærer dans Tilsetting inntil 100% allsidig lærer vikariat.

Sak 30/12

Oppdatering delprosjekter 1. Idrettshall/

Sak 31/12

Oppdatering delprosjekter 2. Vedlikehold

Sak 32/12

Årsregnskap 2011. Korreksjon

Sak 33/12

Eventuelt

For styret

Sølvi Pettersen

Dato: 18.04-2012 Jrnr: 120530 Arkiv: A9

/styre_innkalling2012-04-27  
/styre_innkalling2012-04-27  

http://www.idrettsskolen.com/text/styre_innkalling2012-04-27.pdf

Advertisement