Page 1

Planlegging praksis uke 46

Dette heftet er laget til elever og lærere med oppfølging. Planlegging og tidsplan praksis f.o.m. uke 43. Bruk den som en huskeliste. Dette heftet og tidligere utdelte ”Praksis uke 46” gir komplett informasjon om praksis (målsetting, rammer, tidsplan, forventningar, ansvar, innhold praksisrapport, planskjema, vurderingsskjema). Begge hefter er å finne på skolens hjemmeside, gå til nyheter.

Plan uke 43-48 43 23.okt. 44 30.okt. 46

48

Kl. 10.4512.15 Kl. 10.4512.15 12.-16. nov.

Planlegging og veileding praksis uke 46

Sissel/lærere med oppfølging

Planlegging og veiledning praksis uke 46. Besøksdager i Numedal

Sissel/lærere med oppfølging

PRAKSIS-UKE

Elever og lærere med oppfølgingsansvar

26.nov. Siste frist for innlevering av praksisrapport til lærer med oppfølging.

Planlegging praksis uke 46, høst 2012


-

For praksisgrupper i Numedal: Praksisplassene har laget forslag til timeplan. Elevgruppa og praksisplassen møter i forkant av første periode (uke 44-45).

-

For grupper/elever hjemme: Timeplan og annen info. som er lagt i posthyller, sendt på mail, SMS.

HUSKELISTE OVER PUNKT SOM BØR AVKLARES MED PRAKSISPLASS I FORKANT: -

Hvordan gjennomføre samarbeidet i forkant av praksisukene pr. tlf., pr. brev/mail, møte på skolen? Utveksle mailadresser, tlf. nr.

-

Første dag i praksisuke; Brukes tid til å bli kjent på skolen, eller går studentene rett løs på praksisoppgaven?

-

Bil enige om hvilken fag, aktiviteter, timer dere skal gå inn å undervise i. Klargjøre timeplan i god tid før praksis start. Hver gruppe skal ha gjennomsnitt 18 undervisningstimer pr. uke.

-

Hvor stor frihet har dere til selv å velge innhold i timene? Fagplaner? Hva har elevene gjort i forkant av praksisperioden?

-

Ansvarsavklaring m.h.t. : - opprop, fritak fra timen, dusjing m.m. - Evt. ulykke i gymsalen, svømmehallen eller andre steder.

-

Evaluering av timene/praksisperioden, rutiner for det. Vedlagt følger planskjema som dere skal fylle ut for hver time/økt. Kopi gis til faglærer før timen/økta starter. (Skal ligge ved i rapporten) Det følger også med vurderingsskjema som medstudenter som observerer eller øvingslærer fyller ut.

-

Klasselister. Er det noen elever dere bør få vite noe om i forkant (eks. sykdom)? Taushetsplikt. Hvordan er muligheten/ønske om aktivitet ute? Ved evt. kjøp av materiell. Hvordan ordnes det? Nøkkelordning.

-

Ved arrangemet av skidag/aktivitetsdag: - Deres rolle/lærerens rolle, ansvarsavklaring. - Info-ansvar til elevene; hvordan gi info.

LÆRERE MED OPPFØLGING: -

-

Svein Storemoen, Ole Korbøl, Hilde Grymyr, Steinar Berthelsen, Kjersti Simpson-Larsen. Ansvar og oppgave: Oppfølging av elevgrupper. (Noe planlegging, gjennomføring, etterarbeid) Tips: Alle levere planskjema til 1. dag i forkant av praksis til lærer (kvalitetssikring) Veilede i planlegging mht. timeplan og andre praktiske ting. (Være med på besøksdag i Numedal.) Ha kontakt/veilede elevgrupper under praksis. Observere i utvalgte økter grupper i Numedal. Rette praksisrapporter. Hver gruppe leverer samlet med hver sin individuelle del.

Planlegging praksis uke 46, høst 2012


TRANSPORT/REISEGODTGJØRELSE: -

De som har praksis i Numedal og bor på skolen får dekket reise til/fra praksisplass. Dekking av reisepenger forutsetter dokumentasjon i form av billett, kjøreregning, og utbetales i etterkant av hver periode.

-

De som har praksis utenfor Numedal får godtgjørelse kostpenger og et reisebeløp. Godtgjørelsen utbetales i sin helhet i forkant av 2. periode. Det samme med kostpenger.

-

Lærere med oppfølging leverer kopi av kjøregodtgjørelse til meg.

Lykke til  22.10.2012 Sissel Bergan

Planlegging praksis uke 46, høst 2012

Planlegging_praksis_uke_46  

http://www.idrettsskolen.com/text/Planlegging_praksis_uke_46.pdf