Page 1

Eksempel på egenvurdering Idrettsskolen Numedal folkehøgskole, har skoleåret 2012 / 2013 følgende kriterier for egenvurdering:

Faglig, sosial og metodisk kompetanse Navn: Lise Larsen Jeg velger å gjøre egenvurdering på grunnlag av følgende bilag : Linjefag: Høypuls-helse Linjeoppgave Høgskolefag Verkstedsfag Valgfag Basistrening Undervisningsøvelser Seminar

Prosjektuker Allidrettsskole / IAS praksis Praksisuker Ledet valgfag Internatliv / husgrupper Elevrådsarbeid / Idrettsråd / Matråd Skolens styre

X X

Vurdering: Jeg har valg de tre fagene fordi jeg kan bruke dem til å forklare hva jeg jobbet med på idrettsskolen. Jeg velger å begynne med internatliv / husgrupper. Når jeg begynte på idrettsskolen hadde jeg aldri bodd hjemmefra før. Jeg var veldig spent før skolestart og grudde meg litt. Kanskje jeg ikke ville klare å bo så tett innpå mange andre? Det som jeg har oppdaget etter et år på folkehøgskole er at en kommer langt med ”sunt bondevett”. Jeg lærte meg at det er viktig å snakke med folk i stedet for å snakke om de. Dersom jeg hadde en uoverenstemmelse med noen, så tok jeg kontakt med de og skværet opp med de som fort som mulig. En annen ting jeg lærte er at dersom en vil ha sine meninger frem i dagen, er det viktig å tørre å si det, både ovenfor enkeltpersoner og foran en gruppe. Jeg valgte høypuls-helse linja dette året fordi da kunne jeg drive med ting jeg liker svært godt. Jeg har trent mye på sats tidligere og har veldig lyst til å bli idrettsinstruktør etter hvert. Kroppsøvingslærer kanskje? På linja fikk jeg trent mye og lærte i tillegg å lage treningsopplegg for andre, både medelever og for folk utenfor skolen. Kjemperelevant i forhold til mine fremtidsplaner. I praksisen så valgte jeg å være på barneskolen jeg selv gikk på. Det er en liten skole så jeg tenkte det ville bli fint. Jeg oppdaget ganske tidlig at det ikke skulle bli så lett som jeg trodde. Noen unger er utrulig krevende! Jeg fant fort ut at det var viktig å møte opp til timene i god tid og være godt forberedt. Reserveplanen måtte være klar til klassene med de mest umedgjørlige elevene. Etter hvert synes jeg, at jeg fikk taket på det å lede timer. Tilbakemeldingene fra øvingslæreren ble også mer og mer positive. Hun synes jeg etter hvert ble flink til å avpasse når jeg måtte være streng og når jeg kunne være snillere for å få til en god læringsarena for barna.

Idrettsskolen Numedal folkehøgskole 10.04.2013

……………………………

eksempel_egenvurdering2  

http://www.idrettsskolen.com/text/eksempel_egenvurdering2.pdf

eksempel_egenvurdering2  

http://www.idrettsskolen.com/text/eksempel_egenvurdering2.pdf

Advertisement