Page 1

Vi har ingen å miste! En temakveld hvor fokus er ungdom og bilkjøring Et samarbeidsprosjekt mellom Numedal folkehøgskole, Politiet i numedalsområde og forskningsprosjektet ”ungdom i bilulykker” OUS Ullevål Universitetssykehuset og Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Torsdag 17oktober kl. 17.30 til kl.19.30 Numedal folkehøgskole

To unge personer omkom i ulykken, og ytterligere to ble fraktet til Ullevål universitetssykehus. FOTO: VIDAR TANGE

 ”Hvorfor skades vi i kjøretøy, og hvilke skader kan vi unngå. En lysbildeserie og foredrag fra forskningsprosjektet ”ungdom i bilulykker”  Film fra en reel hendelse ”Det skjer ikke meg” Hvor det var drepte og skadde i en ungdomsulykke og hvor de involverte selv forteller i filmen. Ved Trond Boye Hansen. Ambulansesjåfør gjennom 40 år, og med 12 års erfaring som trafikkulykkesforsker.  Hva skjer ved prikkbelastning, hva får du prikker for og hvor mange. Hva skal til for å miste fører retten? Og hva må til for å få den tilbake? Ved lokalt Politi

2013 10 17oppslag tavare foredrag  

http://www.idrettsskolen.com/text/2013-10-17oppslag_TaVare_foredrag.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you