Page 1

4

INNHOLD Forord

Kapittel 1: Personlig trening

Hvilke krav skal man stille til en dyktig personlig trener? Kort om PT-utdanningen og forskningen i dag Hva sier kundene og PT-ene selv om hva en dyktig personlig trener må kunne? Konklusjon

7

9

10 11 14 27

Kapittel 2: PT-rollen

29

Kapittel 3: Hva er coaching for en personlig trener?

45

Generell profesjonalitet Oppførsel og konsentrasjon under timen Oppfølging mellom timene Samarbeid med kollegaer Hvordan beherske PT-rollen ved ulike PT-produkter?

Hvordan definere coaching? Hva bør prege en coachende PT-rolle? Humanisme. Med et humanistisk kundesyn tar treneren seg godt av kunden Eksistensialisme. Treneren ansvarliggjør kunden i treningsarbeidet Konstruktivisme. Treneren får kunden til å reflektere og lære seg trening Oppsummering

Kapittel 4: Kommunikasjon

Hva er kommunikasjon som fag? Enveis- og toveiskommunikasjon Ulike typer spørsmål Observasjon og lytting Parafrasering, speiling og oppsummering Å tåle stillhet Å kunne bruke «jeg-budskap» Non-verbal kommunikasjon Å kunne «metakommunisere» Hvordan skape refleksjon hos kunden? Oppsummering

29 31 34 35 36

49 55

58 59 61 64

69

75 79 83 93 103 104 106 107 109 110 112


5

Kapittel 5: Motivasjon

115

Teori 1: Mestringstro Teori 2: Målperspektivteorien Teori 3: Selvbestemmelsesteorien Indre motivasjon i praksis Oppsummering

118 124 131 140 142

Kapittel 6: Berøring og feedback

145

Kapittel 7: Startsamtalen med kunden

171

Hva er berøring? Feedback Walk the reflective talk! Berøring og feedback på samme tur Oppsummering

Hva skal være innholdet i den første samtalen? Hva er grunnlaget for en kvalitativt god samtale? Struktur og gjennomføring av samtalen Coachmodellen/arbeidsmodellen

Kapittel 8: Salg av PT-tjenester

Salg av PT-tjenester i en 1–1-situasjon – den første samtalen Salg av PT-tjenester i en 1–1-situasjon – hvordan gjennomføre en prøvetrening Aktiviteter som skaper salg

147 155 164 169

173 173 174 176

185 186

188 189

Kapittel 9: Praktisk trening med en coachende personlig trener

205

Kapittel 10: Faglig nivå og kompetanseutvikling

231

Treningstime 1 Treningstime 2 Treningstime 3 Oppsummering

Faglig nivå Kompetansekultur og kompetanseflyt Oppsummering Eksempel fra ELIXIA på kompetanseutvikling av personlige trenere

206 220 222 226

232 235 237 237


6

Kapittel 11: Mental trening for videre utvikling Stress og stressmestring Mental trening Etterord Litteratur Samtaleskjema

241

242 248 259 261 270

Profile for Akilles

Personlig trener innhold  

Personlig trener innhold  

Advertisement