Page 1

Innhold 5 Fair play  81

Forord 5

5.1 Bakgrunn  81 5.2 Fairness  83 5.3 Rettferdighet   86 5.4 Lik mulighet for prestasjon  88 Likhet i ytre forhold  89 Likhet i personavhengige forhold  90 Likhet i systemstyrke  94  elevant ulikhet: 5.5 R idrettsprestasjoner 96 Det kyniske synet  96 Det smale synet  97 Det dype synet  100 5.6 Doping  101 Fairness og rettferdighet  103 Helse 104 Doping og gråsoner  106 5.7 Forskjellsbehandling  108 Konkurransefordeler 108 Fordel utenfor konkurransen   109 Regelbrudd 110 Tilsiktede og ikke-tilsiktede regelbrudd 111 Juks 112 Profesjonelle feil  112 Filming 114 Regelbrudd – en oversikt  115 Straff utenfor konkurransen  115 5.8 Uformell fair play   117 5.9 Fair play og den gode spenningen 120

1 Innledning 7

1.1 Rammer og mål  8 1.2 Trenger vi idrettsetikk?  10 1.3 Oppbygning  11

2 Etikk og moral  13

2.1 Etikk som fag  14 Beskrivende etikk  14 Normativ etikk  16 Metaetikk 18 Områdeetikk 21 2.2 Etisk metode – diskursen  23

3 Lek, spill og idrett  27

3.1 Lek   30 3.2 Spill  33 Regler og spillets etos  35 Spillets egenart  37 3.3 Idrettens egenart  38 3.4. Barneidrett  41 Bestemmelser om barneidrett  42 Konkurranse eller ikke konkurranse? 43 Tidlig organisering og fri lek  45 En etisk diskurs om barneidrett  46 3.5 Toppidrett  47 Toppidrettens samfunnsverdi  48 Toppidretten sett innenfra  52 3.6 Oppsummering  56

4 Menneskesyn og idrett  59

6 Avslutning  123 Anbefalt lesning  127 Litteratur 129 Bildeliste 134

4.1 Et todelt menneskesyn  61 4.2 M  ennesket som produkt av miljøet  64 4.3 Et helhetlig menneskesyn  69 4.4 Et grunnlag for treneretikk  72

3

Idrettsetikk innhold  
Idrettsetikk innhold  
Advertisement