Page 30

JACOB BECH ANDERSEN

FØR VALGET

EFTER VALGET

DIF har op til kommunalvalget opfordret idrætsforeninger og lokalpolitikere til at forsøge at bringe lokale idrætspolitiske emner ind i valgkampen, og mange har taget opfordringen til sig. Men hvad skal der ske, når de kommunale krydser er sat, og fire år med et nyt byråd venter?

N

år du læser disse linjer, er der enten ganske få dage til kommunalvalget 2017 finder sted den 21. november, eller også er kommunalvalget netop løbet af stablen, og du og resten af Danmarks befolkning har sat det vigtige kryds. Et kryds, der gælder for de næste fire år. Men lige meget hvor du befinder dig på tidslinjen, så er det, der betyder noget, naturligvis, hvordan dit lokale byråd ser ud efter valget. Har der været magtskifte? Er nye alliancer opstået? Er der kommet nye agendaer på den kommunale dagsorden? Eller er alt, som det plejer at være i din kommune? Gennem de seneste måneder har DIF opfordret idrætsforeningerne og idrætsrådene landet over til at bringe idrætspolitiske emner i spil og ind i valgkampen. Redskaberne til at føre denne opfordring ud i livet har blandt andet talt konkrete værktøjer på dif.dk og ikke mindst en stor undersøgelse og rangering af idrættens rammer og vilkår i samtlige kommuner. ”Vores indtryk er klart, at idrætten har været på dagsordenen i rigtig mange kommuner i Danmark i den kommunale valgkamp. Der har været drøftet mange relevante idrætspoliske emner i nærmiljøerne, og det er godt, for

30

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2017

netop idrætten og ikke mindst foreningernes vilkår har stor betydning for den generelle trivsel i et lokalområde,” siger DIF’s idrætspolitiske chef, Poul Broberg. Han understreger samtidig vigtigheden af, at den gode dialog mellem kommunens lokalpolitikere og idrætsforeninger også fortsætter efter kommunalvalget. ”Det er faktisk nu – efter valget – at samarbejdet mellem idrætsforeningerne og kommunerne, der jo sætter rammerne for den lokale idræt, for alvor skal stå sin prøve. For det er i de kommende fire år, at politikerne gerne skulle føre de gode intentioner, som de måske lovede i valgkampen ud i livet. I nogle kommuner er der for eksempel behov for sammen at lave en facilitets- eller frivilligstrategi, mens der i andre kommuner er behov for at tage seriøst fat på arbejdet for samarbejdet mellem skoler og foreninger i ’den åbne skole’,” siger Poul Broberg.

Kommuneundersøgelsen Noget som har skabt en god idrætspolitisk debat i kommunerne, og som givet vis vil gøre det i den kommende tid, er DIF’s store kommuneundersøgelse ’Idrætsforeninger i Danmark – Rammer og vilkår 2017’. Det er anden gang, at DIF Analyse under-

KOMMUNEUNDERSØGELSEN Hele undersøgelsen ’Idrætsforeninger i Danmark – Rammer og vilkår 2017’ kan findes på dif.dk. Her kan man finde ud af, hvordan de enkelte kommuner ligger placeret – både samlet og inden for de fire hovedområder; frivillighed, faciliteter, økonomi og idrætspolitik. Top fem i undersøgelsen: • 1. Gentofte • 2. Skive • 3. Nyborg • 4. Ishøj • 5. Høje-Taastrup • 6. Herning • 7. Hedensted • 8. Brøndby • 9. Rødovre • 10. Herlev

Idrætsliv nr. 5 2017  
Idrætsliv nr. 5 2017