Page 1

1

IFK NEWS Årgang 2012 nr. 2

September udgave

Kommer

Meld de t

du i eft erårsfe på Ipo rien? rtalen

OL Weekend - kan det nås endnu? Læs mere på side 8

Thomas Ny mand i huset. Læs om ham på side 3

Forældreaften - altid stor opbakning Se hvordan du tilmelder dig på side 5

ræ d I

tsf

r

s d i it

b u l k

n e b


2

!

Kære børn og forældre

ældre, der har alle Jer nye børn og for til en mm lko ve t lig rte der lyde et rigtigt hje gt, for at I vil få nogle Først og fremmest skal hvad der står i vores ma alt re gø vil Vi n. be , der har Idrætsfritidsklub e studerende Thomas ny res valgt at blive en del af vo til en mm lko ve selskab. Også et stort sit pædagogstudie. gode oplevelser i vores nken for at færdiggøre bæ ole sk til e ag tilb t nd ve er afløst Kasper. Kasper lubben, der som tninger for Idrætsfritidsk lsæ må og er ion vis e ge fremad mod ny ben igennem den seDet er blevet tid til at kig er, at Idrætsfritidsklub lse de bin for e nn de i e e kommenvikling. Det ny tsat er det. Med den ny for og altid er i en løbende ud e un mm Ko e ev Gr ntraktforhandling med under Greve Fodnere tid har været i ko de institution hørende jen lve se m so tus sta der har itidsklubben gå fra ntraktforhandlingerne, Ko ld. bo de kontrakt vil Idrætsfr fod e ev Gr til tning t institution uden tilkny sklubben. Særligt dringer for Idrætsfritid bold til status som priva for ud e ny l de en re ", vil utvivlsomt medfø pgaver, der i fremtiden været lange og "hårde større andel af arbejdso ig ntl se væ en ørt tilf m vil der blive tforhandlingerne er so på administrationssiden medarbejdere. Kontrak og e els led ns lingerbe nd lub ha sk sfritid tter for skal varetages af Idræt else og bestyrelse fortsæ led ns be lub sk itid sfr æt den bedst tet, hvorfor Idr nalet, samt naturligvis rso pe nævnt endnu ikke afslut for r ilkå sv ejd e arb at sikre de bedst mulig længere frem i forne med krum hals, for rom, når vi er kommet he re me re hø vil I . børn og forældre tænkelige service for jer handlingerne. rnene og som vi skal e der er planlagt for bø tur og ter ite tiv ak e ng end og andre frem til de ma tur, andre på OL week no ka I skrivende stund ser jeg på al sk gle No id. i den kommende fremt er af oplevelser og muntre hinanden med Gods. Jo, der er mass p eru ag Kr på d en ek r med en action we ende sider. Her kan I igen skal prøve kræfte re herom på de komm me t ge me se læ n ka I mmerlejr... glæde os til. såsom vores skønne so , aktiviteter, som vi kan lad bb klu ste sid en det vi har oplevet sid tillige læse mere om alt dejlig sens Jeg ønsker Jer alle en Mange hilsner Henrik Perregaard Leder

e på Jer! ommer - må solen skinn


3

Jeg har haft 2 gode år i IFK. I de 2 år jeg har været her, har jeg lært mange nye sports lege og masser af pædagogik, som jeg kan bygge videre på, nu hvor jeg skal videre. Jeg har oplevet, hvor meget de voksne tager sig af børnene, og at selvom man er opdelt som pædagogmedhjælper og pædagog, så har vi alle sammen lige meget at skulle sige. Udover at have lært en masse pædagogisk, har jeg også udviklet mig personligt, og det har fået indflydelse på hvordan jeg er som menneske og det kan jeg takke mine kollegaer for. Jeg kan nemt sige til de nye børn og forældre at børnene vil få det rigtigt godt her med pædagogerne og medhjælperne. De har tid til at være sammen med dem og er altid friske til at lave sjov med hinanden og også med børnene. De er gode til at få de lidt tilbageholdende børn med ind i en fælles gruppe, og de børn som IFK har i forvejen er også gode til at tage sig af de nye børn og til at snakke med dem. Til sidst vil jeg sige, at jeg kun har været glad for at være her og vil komme til at savne stedet.

Jeg har været i IFK i 6 måneder og 1. august var det så tid til at vende tilbage til pædagogseminariet og færdiggøre min uddannelse. Jeg har haft en fantastisk tid blandt børn, forældre og kollegaer og kommer helt sikkert til at savne IFK.

Håber vi ses igen, mvh. Kasper.

Navn: Thomas Bjørndal Larsen Hej. Jeg hedder Thomas og er pædagogstuderende i IFK. Jeg går på Storkøbenhavns Pædagogseminarium hvor jeg er i gang med mit sidste år. Jeg startede i IFK d. 1. august og skal være i der frem til d. 31. januar. I min fritid elsker jeg at være fysisk aktiv og er altid frisk på sjov og ballade. Og da jeg selv er meget aktiv i min fritid tænkte jeg at IFK måtte være det rette sted for mig i min sidste praktikperiode. Jeg glæder mig specielt til at skulle være med til at stå for aktivitetsforløbet ”Spring i luften” hvor vi skal benytte gymnastikhallen da jeg selv har gået til springgymnastik.


4

rrencer. dst konku in m e k ik et med ed flag og dmarch m vi dog held in e , d e v m a h m a g fl n dnu enga , med OL n. Men en OL´s tegn i g r re å i re d e to m g sten s flot festen. gn, regn o Sommerfe mellem de ang med g g jer med re i in le n e p ll t m u e k te d s s m hyggelig mel, da vi tartede so skyfri him der sig en n Det hele s te e d a re fr b e t d ig rt n skinne per og hu r blev dyos, og sole rikke, tæp d g o d kamp. De a l ti m r d la e k m e l n megern mede ti vde fået e , var delta a n h ie r Folk strøm n e o d m . d n ere bningscere sidst et la mme den OL deltag e og set å vi fandt til j at forgle rn udklædte n e e e g v m o a , e m b i ls lø t e t k et noge re overraeoverræk Det var tæ e havde få l vores sto ed medalj til skiløb. ti t m t s f e a a k lå e s le Efter vi all d v s e o tt e mistø ien. Vi slu e måtte s ge fra gum i desværr ik til Brasil v g r n stet i alt li o e v jr h e , S re på tavlen. vs. Foræld ersonale dalje mere p p m a k ld dingebo æste år! årlige høv rkt igen n tæ s r e te år. m m Vi k o igen næs r je e s t a skelse… er en, vi håb tastisk aft n fa n e r Tak fo


5

Forældreaften "Pas på der kommer fisk..." Og så kom der en fisk flyvende. Ja det er hvad der skete sidste år på forældremødet. Hvem ved hvad der sker i år???? I inviteres hermed til forældreaften i Jeres barns fritidshjem/klub - for at sikre en god hverdag for dit barns skyld! TORSDAG den 25. oktober kl. 19.00-21.00 i Idrætsfritidsklubben Dagsorden: 19.00 Velkomst Leder og Formandens beretning Personalet indlæg Pause med forfriskninger til ganen Valg til forældrebestyrelsen

På valg:

Jesper Klaus Lene

21.00 Tak for i aften På glædelig gensyn Tilmelding via Iportalen, så er der også forfriskninger til dig!

(Barn udmeldt, kan ikke genopstille) (Barn udmeldt, kan ikke genopstille) (Ønsker at genopstille)


6

Efter mange forsøg og tiltag for at få energiskabet (kikseskabet) til at fungere optimalt, må vi bare sige at det desværre ikke er lykkedes. Der sker for mange uheld og "lån" af hinandens kiks, så nu har vi taget konsekvensen: ENERGISKABET er død! Til gengæld vil vi prøve at oprette en ENERGIBAR Vi vil hver dag mellem kl. 15-16 åbne baren, hvorfra der sælges sunde kiks, smoothies, knækbrød, nødder, rosiner og hvad de voksne ellers finder af sunde alternativer. Priserne på disse vil være fornuftige, da det skal sidestilles med prisen for de kiks I som forældre førhen selv har købt og sendt med jeres barn herop. Husk at denne bar kun er ment som et supplement til en stor god fyldig madpakke! Det bliver en pengefri-bar, hvilket betyder at der ikke kan købes med mønter og sedler, men kun via vores IFK-konto. Sådan en opretter I som forældre ved at indbetale penge via netbank. I skal huske at skrive barnets navn. IFK-kontoen dækker også forbrug i værkstedet, betaling af klubaftner og ture, så hvilket beløb I indsætter afhænger af barnets aktivitetsniveau. Alle oplysninger om netbank står på www.idraetsfritidsklubben.dk; praktiske info, netbank. I kan også stadig komme herop fysisk og indbetale direkte på kontoen, med "ægte" penge. Så i nær fremtid vil vi tømme det gamle energiskab, hvorfor jeres barn vil få en fyldt eller tom dåse med hjem.

Så er sommeren ved at gå på hæld og vi skal til at tænke på vores næste ferie – Efterårsferien i uge 42. Idrætsfritidsklubben har følgende åbningstider: Mandag – torsdag 8.00-17.30 Fredag 8.00-17.00 Det er VIGTIGT at vide hvem og hvor mange der kommer, så derfor skal I via Iportalen tilmelde og afmelde jeres barn. Kommer der ændringer i planerne skal I ringe/maile disse. Dette gælder også klubbørnene. Tirsdag og torsdag er tur-dage, så der skal barnet være i klubben senest kl. 9.30. Turene kan være planlagte, spontane, korte eller lange, det kommer an på personaleressourcerne, vejret og børnenes ønsker. Som udgangspunkt er de i tidsrummet 9.30-16.00, hvorfor det disse dage, måske ikke kan lade sig gøre at gå før kl. 16. I ferieperioder i IFK er det en god ide at medbringe: En stor madpakke, drikkedunk, svømmetøj, skiftetøj, cykel, cykelhjelm og hvad der ellers måtte være pratisk at medbringe. På glædeligt gensyn Personalet


7

e, at vi opleved n e m r, je e ple at børnen es end vi ar klar til, t anderled v e e g d e å m s r , a n n u IFK, det v mandage , at den k hjemme i et op om meningen n lå r s ie a n v v t lo le e o b k D . m ge . vilde med ldrene, so i år at læg egejstring rnene var lte fra foræ ø b IFK valgte te t m n o lå s es store b , e n d e rg v o t og rn a b ø h e b i p l V p ti dt. gik vi rund en ho dage, r t e je to H l le ti l. e det gik go t a d e v v ti d s Vi ha forlænge oskilde fe rsdagen. i valgte at der var R v a n d kom om ti e r, m e , k g s . g da ne amme da med men re der én æde om selsdag s ære fyldt skulle væ d v fø n e e y d b v unne optr a k e h t s a g m r o o fo s e d e r, il v e ret i Rosk nede ved en på at ø ve til Kasp merflåde Vi har væ rugte dag ndt en ga m b fa tø e g n n o e e r rn e e ø g k b g å butik r nogle af ude og by . kiggede p så været r din”, hvo g e o n r e en voksen a n h e e e c ørnen men m d b æret ”S f m v a a å spillede s s le n g g e o o d r sandet og ad på børn. N Der ha i s e re e d d d e n s g a n g e e y ran alle d vandet, m nden og b aftenen fo langs stra at flyde på l ik ti g i å v s g r, o tu fik den ar en god søen. De rs IFK lejr ven som v o k s e ll og fri leg. ry til næste å n T e e i d jr r re le tu e f n ll a e a g vi læder os oprydning Endelig to n stod på ed os, vi g e m g t a d re æ te v s å Sid et har ogs stratego. ge og vejr a d e d o g nogen Vi har haft børn. med jeres


8

Dengang i de herrens år i Athen, fløj det rundt med diskos og spyd - dette vil ikke være tilfældet her. Weekendturen er for dig , der er glad for bevægelse, idræt og leg. Det hedder jo de Olympiske Lege. Vi vil udfordre jer med en masse sjove og spændende aktiviteter både dag og nat. Så hvis du er vild med at bruge kroppen aktivt, så kom og gør det sammen med IFK´s voksne og dine kammerater. Vi har booket hallerne, så vi skal både være indendørs og udendørs. Vi glæder os allerede til at lege med dig. Tid: Vi mødes i Idrætsfritidsklubben lørdag d. 6. oktober. 2012 kl. 10.00 og slutter om søndagen kl. 16.00. Sted: I og omkring Idrætsfritidsklubben, vi anvender udendørs såvel som indendørs faciliteter i og ved Greve Idræts Center. Forplejning: Medbring madpakke til frokost om lørdagen, ellers er der fuld forplejning. Medbring: Sovepose, liggeunderlag/luftmadras, idrætstøj og sko til inde og ude brug. Lommelygte. INGEN MOBIL INGEN lommepenge eller slik, det er medregnet i prisen. Pris, betaling og tilmeldingsfrist: Fritidshjems barn: Kr. 100,- Klubbarn: Kr. 200,- Sidste tilmeldingsfrist er den 19. september 2012. Betaling senest den 26. september 2012.

ret godt, jret har væ e v r å N . re og på ndende tu ved Fields asse spæ r e m g n g e li å m p æret på ret y so t. Vi har v Vi har væ g and pla . lu re s P o æ , t v d e å n g s g lu g har der o vi rigtig hy n i Alberts erien har ndørs ture . Badesøe e a l. d b in l ti å s re t, I sommerf ndørstu ret så god ret på ude le tiden væ e h e har vi væ k ik . Alle klub har jo kommune grafen. en vejret e io M v b . i d re n g G a o i tr t r s netarie re klubbe anden. Vi ntariet, Pla af de and e mod hin le d g o te s n y d Experime d e e im rn mødtes v or klubbe encer, hv er onsdag rr v u k H n . o g k n n ti e y jov t ke de. de vi en n n bedre a n masse s e e d e n d a e in v I år prøve h la kert. . Vi lærte noget læk ært 1 dag n, hvor vi e v e d r e m a ll v ri m g a e s g rn o be ode dage p i grillen gle rigtig g i tænde o v t a d e m havde no søget de altid be Vi afslutte erferien. rn i somm ø b e y n e n mass de også e Der starte

lle jer:-)

en til a m m o lk e V


9

Dykkertur (17/9) Vi gentager succesen fra sidste år, hvor vi tager til Mosede havn. Her skal vi have våddragt på, og så er det ellers ud og dykke. Når vi har dykket, skal vi ud med en motorbåd og sidde i store gummiringe med fuld fart på. Skynd dig hvis du vil med på denne fantastiske klubaften. Der er kun 13 pladser!!!

Ishockey kamp (2/10) Efter både at have set live fodbold og håndbold de sidste par år, prøver vi nu noget helt nyt. Vi skal ind og se en ishockey kamp… Kampen står mellem Rødovre og Frederikshavn. De spiller kl. 19.30, så vi er nok først tilbage i IFK kl. ca. 21.45. Der er 14 pladser på denne tur.

Bulgarien-Danmark på storskærm (12/10) Så skal vi i landskamps stemning!!! Her kan du tage din far eller mor med til landskamp i IFK. Vi ved ikke endnu hvad tid de spiller, men arrangementet starter kl. 17.00, hvor vi laver mad og hygger os inden der fløjtes til kampstart.

Teater: Krummerne Den gode gamle familie film - nu som teater. Oplev familien Kronborg på slap line, og få for alvor lattermusklerne i gang. Vi skal til Teater Vestvolden i Hvidovre og er tilbage i IFK senest kl. 20 Kun 14 pladser.


10

Arrangement

Dato

Tilmelding via iportalen

Actionweekend

Lørdag d. 1. september

Kragerup Gods r op Klubaktivteter starte

er Mandag d. 3. septemb

De nye fritidshjemsa starter op

er

Tirsdag d. 4. septemb

ktiviteter Tilmelding via iportalen Senest 19. september

OL weekend

Lørdag d. 6. oktober

Tilmelding via iportalen d Tag din mor eller far me

ærm Landskamp på storsk Bulgarien - Danmark

Fredag d. 12. oktober

Noter om du kommer

Efterårsferie 08:00 IFK har åbent fra kl.

Mandag d. 15. oktober Uge 42

iportalen Tilmelding via iportalen

Forældreaften/møde

Torsdag d. 25. oktober er

Søndag d. 18. novemb

Klubbernes dansekon

Tilmeld jer hos Julie

kurrence

Onsdag d. 5. decemb

Bedsteforældredag Vi laver julepynt til IFK

Torsdag d. 13. decemb

er

t for børn, foræl Årets julearrangemen og søskende

er

t Børnenes julefrokos personer Medbring en ret til 4

er

Fredag d. 21. decemb

dre

når julen Tilmelding via iportalen nærmer sig når julen Tilmelding via iportalen nærmer sig

Hus k nu at t ilme For ld j dit er bar ns s kyld


11

Ugedag

Aktivitet

Mandag

Frit valg hele dagen

Fra kl.

Til kl.

Sted

Andet

Træværksted

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Ude

Svømning/udeliv

14:00

16:00

Spring i luften

14:00

15:30

Hal 3

Svømning/lege

14:00

16:00

Ude

Amerikansk

14:00

15:30

Hal 3

Husk cykel

Husk cykel

Frit valg hele dagen Klatring

Fredag

Frit valg hele dagen Værksted

Husk at komme på aktivitetsdage


12

Hvor

September

Dato

Aktivitet

Mandag

3.

Indsamling af ideer

Torsdag

6.

Paintball

10.

Spontandag

13.

g Høvdingebold turnerin

17.

Spontandag

20.

Badminton/ Skumtennis

24.

Spontandag

27.

Zumba i hal 3 / Udendø

Mandag

1.

Spontandag

Torsdag

4.

Streethåndbold

Mandag

8.

Spontandag

11.

Store legedag

15.

Ferie

17.

Ferie

22.

Spontandag

25.

Håndbold

29.

Spontandag

Torsdag

1.

n / Piger: ha Drenge: Svømmehalle

Mandag

5.

Spontandag

Torsdag

8.

Piger: Svømmehallen

12.

Spontandag

15.

Paintball

19

Spontandag

22.

Høvdingebold turnerin

26.

Spontandag

29.

Afslutnings surprice

Mandag Torsdag Mandag Torsdag Mandag Torsdag Oktober

Torsdag Mandag Torsdag Mandag Torsdag Mandag November

Mandag Torsdag Mandag Torsdag Mandag Torsdag

IFK Hal 3 Udendørs Hal 3 Udendørs Hal 3

/ Bordtennis

Udendørs Hal 3

rs fodbold

Udendørs Hal 3 Udendørs Hal 3

Udendørs Hal 3 Udendørs

l3

/ Drenge: hal 3

Hal 3 Udendørs Hal 3 Udendørs Hal 3 Udendørs

g

Hal 3 Udendørs Hal 3


13

Tidspunkt

September baftener Åben - Introaften til klu

5.

Onsdag

Pigeaften

13.

Torsdag

Dykkertur Mosede havn

17.

Mandag

Rabalderparken Roskilde skatepark

25.

Tirsdag

Extreme-aften

26.

Onsdag

17:30 - 20:00

25,-

X

17:30 - 20:00 16:00 - 20:00 16:00 - 21:00 16:00 - 20:00

2. 12.

Fredag

Ishockeykamp avn Rødovre vs. Frederiksh i IFK Fodbold på storskærm n Danmark vs. Bulgarie

26.

Fredag Onsdag

31.

Teater Vestvolden Krummerne Bål og guitar

X

100,-

X

25,-

Tordag Mandag Tirsdag Onsdag

8. 12. 20. 28.

Skøjtehallen, Friheden Quizaften Bowling

n rtale o p I . er på n b er kl å b g m n e i t ld . sep Tilme 1 3 . g d 0 freda 12:0 huset f a d ure u t 2 Max.

17:30 - 21:00

X X

40,-

14 børn

25,-

20 børn

25,-

X X

17:30 - 21:00 17:30 - 20:00

14 børn

25,-

X

November Fifa internturnering

13 børn

50,-

X

16:00 - 20:00 17:30 - 20:00

50,-

Gratis

16:00 - 22:00 17:00 - 22:00

X

X

Oktober Tirsdag

Max antal

Pris

ke Mad i huset Madpak

50,-

20 børn

25,-

X X

16:00 - 20:00

Fod b

old

50,-

på s tors kær m okto Foræ ber ldre er o gs k o mne å velGiv bes ked via ipor tale n 12.

20 børn


14

Idrætsfritidsklubben Greve Idrætscenter Lillevangsvej 88, 2670 Greve Tlf. 43697991 www.idraetsfritidsklubben.dk E-mail: idraetsfritidsklubben@sport.dk Redaktion: Kenni Sørensen & Mathias Jørgensen

Klubblad september 2012  

Et IFK klubblad som udkommer 3 gange årligt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you