Page 1

Broj 24 • Lipanj 2017.

Srednja strukovna škola “Blaž Jurjev Trogiranin” - TROGIR

Tema broja:


Kairos List SSŠ „Blaž Jurjev Trogiranin“ DR. Franje Tuđmana 1, Trogir Tel. 021/ 882-511 email: ss-trogir-502@skole.t-com.hr http:/ss-strukovnabjtrogiranin-trogir.skole.hr

Voditeljica Marija Balić, prof.

Lektori Ivana Klarin, prof Marija Balić, prof. Kompjutorska obrada i grafička priprava Mario Svilan, dipl.ing. prof.

Glavna urednica Ivana Klarin, prof Novinari Paula Bilić Nevenka Plazonić Biserka Kuzmanić Nena Huskić Anamarija Munjiza Matija Šalov

Naslovna fotografija: Pobjednici državnih natjecanja .Mateo Abaza i Domina Jagnjić Zadnja strana: Stay strong


Dragi čitatelji! Tema ovogodišnjeg izdanja časopisa KaiObrazovni sustavi: Hrvatska-Finska 4 Kuda to idemo

6

Škola iz snova

7

Ulaganja u školsku zgradu

7

Žena iz sjene: Divna Mašće

8

ros je obrazovanje. U ovom broju čitat ćete o nedostacima hrvatskog obrazovnog sustava te idejama i željama naših učenika kako promijeniti stvari na bolje. Djeca su najveće blago, a

Svi naši talenti

10

znanje temelj svega pa ćemo na sljedećim stra-

Maturalno putovanje

12

nicama proniknuti u svijest njihovih malih, pa-

U zagrebu

14

metnih glavica i dočarati vam kako naši sred-

Dan škole

15

Posjet vjetroparku “Jelinak”

16

Zanimanja

18

Muke po maturi

22

Pismo jedne maturantice

23

ljali. Neki su ostvarili i zavidne rezultate u raz-

Građanski odgoj i obrazovanje

24

ličitim područjima obrazovanja!

Predrasude.

25

S obzirom da nam je ostalo još manje od

Naši prvaci

26

mjesec dana do završetka ove nastavne godine,

Natjecanja učenika

30

Naši bivši učenici

31

Naši literati

36

Pišemo na stranim jezicima

37

Maturalna zabava

40

Recenzije

44

Matematički kviz

48

njoškolci razmišljaju o životu i svijetu. Pokazat ćemo vam kako su proveli ovu školsku godinu, što su sve radili, gdje su bili i kako su se zabav-

a svi imamo još mnogo posla i obveza, želimo vam da je što uspješnije privedete kraju! Pogotovo naši maturanti! Sretno!

Vaša urednica

3


Obrazovanje je vrlo važno i bez njega, kako danas kažu, nemamo budućnosti. Od početka nas zamaraju s prezahtjevnim školskim programom. Od nas se očekuje osebujno predznanje i vještina i tako sve do kraja školovanja. Hrvatski obrazovni sustav je veoma loš u usporedbi s drugim europskim sustavima. U ovom članku sam odlučila naš obrazovni sustav usporediti s finskim sustavom te proučiti važne razlike i u vama probuditi želju za promjenom jer je reforma našeg obrazovnog sustava zaista potrebna. HRVATSKI OBRAZOVNI SUSTAV Predškolsko obrazovanje Obrazovanje u Republici Hrvatskoj danas započinje u predškolskim ustanovama, odnosno dječjim vrtićima i ustanovama u kojima se provode predškolski programi. U dječjim vrtićima djeca su uključena u cjelodnevni ili poludnevni program odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, skrbi i prehrane od šest mjeseci djetetova života pa sve do njegova polaska u školu sa 6 i pol odnosno 7 godina. Predškolsko obrazovanje se plaća i nije obavezno.

Osnovnoškolsko obrazovanje Osnovno obrazovanje počinje upisom djece s navršenih 6 i pol odnosno 7 godina s obaveznim obrazovanjem koje traje 8 godina. Prva četiri razreda vodi učitelj razredne nastave, a u petom se razredu uključuju i predmetni nastavnici. Obrazovanje je besplatno, a prijevoz učenika uključuje javni prijevoz kojeg većina škola sufinancira. Osnovna i srednja škola su odvojeni. U ovom sustavu moguće je i paralelno osnovno umjetničko obrazovanje. Umjetničko obrazovanje može biti glazbeno i plesno, a pravo upisa u prvi razred imaju djeca koja su u pravilu navršila 7, odnosno 9 godina. Učenici mogu završiti umjetničko obrazovanje i u kraćem vremenskom trajanju od propisanog, ovisno o napredovanju, razvoju vještina i sposobnosti.

Srednjoškolsko obrazovanje Nakon završene osnovne škole moguće je nastaviti školovanje u neobaveznim srednjim školama koje se, s obzirom na nastavni plan i program, dijele na gimnazije, strukovne i umjetničke škole. U gimnazijama se izvodi nastavni plan i program u trajanju od četiri godine, a obrazovanje učenika završava polaganjem državne

4

mature. Obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim školama može trajati od jedne do pet godina, a završava obranom završnoga rada. Učenici koji su završili strukovne programe mogu polagati i ispite državne mature i upisati fakultet. Gimnazije pripremaju svoje učenike za nastavak obrazovanja, strukovne škole ih osposobljavaju za uključivanje na tržište rada, a pružaju im i mogućnost nastavka obrazovanja dok umjetničke škole omogućuju stjecanje znanja, sposobnosti i kreativnosti učenika.

Visokoškolsko obrazovanje Visoko obrazovanje u Hrvatskoj za većinu učenika nije besplatno. Ono se provodi na visokim učilištima kroz sveučilišne i stručne studije. Visoka učilišta dijele se na veleučilišta, visoke škole, fakultete i umjetničke akademije. Sveučilišni studij osposobljava studente za obavljanje poslova u znanosti i visokom obrazovanju, u poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu. Nakon završenoga preddiplomskog studija u trajanju od 3 do 4 godine stječe se titula sveučilišnog prvostupnika, a nakon jednogodišnjega ili dvogodišnjega diplomskog studija titula magistra. Poslijediplomski sveučilišni studij traje tri godine, a završava javnom obranom doktorskog rada. Stručni studij u trajanju od 2 do 3 godine, provode se na visokoj školi ili veleučilištu, a mogu se provoditi i na sveučilištu. Njihovim se završetkom stječe titula stručnog prvostupnika. Veleučilišta ili visoke škole mogu organizirati specijalistički diplomski stručni studij u trajanju od jedne do dvije godine za osobe koje su završile stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij, a njime se stječe titula stručnog specijalista. Danas u Hrvatskoj djeluje ukupno 90 javnih visokih učilišta i 32 privatna visoka učilišta.


FINSKI OBRAZOVNI SUSTAV Predškolsko obrazovanje U Finskoj predškolsko obrazovanje također započinje u dječjim vrtićima i ostalim ustanovama za skrb djece. Za ono se odlučuje čak 99.4% roditelja (anketa iz 2009. godine). Cjelodnevni boravak uključuje i besplatne obroke, zdravstvenu skrb, radne materijale, čak i prijevoz (za one koji žive na pet ili više kilometara udaljenosti). Predškolsko obrazovanje nije obavezno kao i u Hrvatskoj, no za one koji se odlučuju za to, potpuno je besplatno.

Osnovnoškolsko obrazovanje Osnovna škola je obavezna i traje 9 godina. Djeca školovanje započinju s navršenih 7 godina. Broj djece u razredu u finskim školama u prosjeku je veći nego u mnogim drugim europskim zemljama. Prvih šest godina razrede vodi učitelj razredne nastave, a tek se posljednje tri godine uključuju i predmetni nastavnici. Udžbenici, radni materijali, obroci, zdravstvena skrb i prijevoz su besplatni, a u posebnim slučajevima čak i smještaj (ukoliko putovanje do škole traje više od tri sata, djetetu se osigurava besplatan smještaj u učeničkom domu u blizini škole). Osnovna i srednja škola spojene su u jednu školu, kako se učenici ne bi morali navikavati na novi prostor. Po završetku osnovne škole, čak 95% učenika odlučuje se za nastavak obrazovanja i upis u neku od srednjih škola.

Srednjoškolsko obrazovanje Trajanje srednje škole ovisi o zalaganju i interesu samih učenika (od 2 do 4 godine). Ne postoje razredna odjeljenja pa je napredak u potpunosti individualan. Učenicima je na raspo-

laganju niz predmeta koje oni odabiru u skladu s vlastitim željama (neki su obavezni za sve, a ostatak su izborni predmeti). Učenik mora položiti državni ispit (državnu maturu) kako bi dobio potvrdu o uspješnom završetku obrazovanja. Obrazovanje u strukovnim školama predstavlja kombinaciju „klasičnih“ školskih predmeta i praktičnog rada (u školskim laboratorijima, radionicama i na radnim mjestima gdje svaki od učenika mora provesti minimalno šest mjeseci). Srednje škole pohađaju učenici s navršenih 15 do 18 godina, a ispiti se polažu dva puta godišnje, u proljeće i jesen.

Visokoškolsko obrazovanje Visoko obrazovanje je besplatno za sve studente Finske. Mnogo pažnje poklanja se osposobljavanju učenika za budući život i rad. Studenti u Finskoj svoju budućnost pronalaze na jednoj od dvije vrste visokoobrazovnih instituta, sveučilišta i veleučilišta koja su sastavljena na akademskim i znanstvenim istraživanjima te nastavnim metodama. Sva sveučilišta omogućuju studentima opredjeljivanje za dodiplomski stupanj, magisterij, postdiplomski i doktorski stupanj. Studentima su na raspolaganju brojni psiholozi kao i savjetnici čiji je zadatak pomoći im kod problema pri učenju i pri odabiru budućih škola i zanimanja. Privatne škole i sveučilišta uopće ne postoje tako da nema top lista najboljih i najprestižnijih škola. Kvaliteta obrazovanja je jednaka u svim obrazovnim institucijama. Studenti sami osmišljavaju rasporede i planove ispitivanja, a za eventualnu pomoć mogu se javiti studentskim savjetovalištima i profesorima.

ZAKLJUČAK Finski je sustav, po mojem mišljenju, mnogo bolji od Hrvatskog počevši od samog financiranja školovanja, načina rada s učenicima te brige za budući život mladih ljudi. Svakodnevno preko medija slušamo prazna obećanja o školskim reformama i kako će nama mladima biti bolje, ali i dalje stojimo na istom mjestu. Učimo gomilu nepotrebnih informacija umjesto da nas se bolje priprema za život i pojedinu struku. Odlazak mladih iz Hrvatske je svakodnevni problem jer i oni sa završenim fakultetom ne mogu napredovati i pronaći posao u ovoj jadnoj državi. Možda, kada bi se Hrvatska, odnosno njezini predstavnici ministri i političari, malo više pozabavili reformama, prestali pričati lijepe priče i poduzeli nešto već jednom, naša bi zemlja bila bolja i vrjednija! Paula Bilić 2.A 5


Školstvo u RH, u usporedbi s drugim državama Europske unije, daleko je od savršenog. Prema posljednjim istraživanjima gotovo smo na zadnjem mjestu po primjeni znanja, što je rezultat pretrpanog i prezahtjevnog školskog programa. Već od sedmogodišnjaka očekujemo previše. S preteškim školskim torbama kreću u školu gdje se očekuje da već znaju čitati i pisati, dok je u drugim državama prvi razred praktički naprednija verzija dječjeg vrtića. Pretrpan i preopširan nastavni program problem je i u višim razredima. Pored zastarjelog programa, tu su i profesori! Malo je onih koji motiviraju, a mnogo više onih koji nas tjeraju i tlače, pune nepotrebnim informacijama umjesto da nas nauče nečemu što ćemo moći cijeniti kasnije u životu. A ako nešto ne usvojimo, umjesto pojašnjenja, kažnjavaju nas jedinicama. Nažalost, ništa se ne poduzima kako bi nam se olakšalo obrazovanje pa da iz škola izađemo kao ljudi, kao osobe koje će znati primijeniti stečeno znanje. Rijetki su oni koji su se spremni zauzeti za nas, a i oni koji jesu bivaju odmah ušutkani. O našem obrazovanju bi se trebala brinuti vlada, ali njima je cilj da ostanemo „glupi“ kako bi nas kasnije, kad dođe vrijeme za nove izbore, mogli lakše izmanipulirati i uvjeriti da su baš oni ti koji mogu promijeniti budućnost naše države, a zapravo smo mi ti koji bi ju trebali mijenjati. Kroničan nedostatak novca, zastarjeli nastavni planovi i programi, preopširan sadržaj i prevelik broj predmeta, potplaćeni nastavnici s degradiranim položajem u društvu i nezadovoljni učenici koji se godinama žale 6

da moraju „štrebati” nepotrebne činjenice koje im nikada neće trebati i od kojih nema nikakve koristi slika su današnjeg stanja hrvatskog školstva. Tome treba pridodati i nejednaku opremljenost škola – jedne, doduše rijetke, smještene su u novim, modernim zgradama i vrhunski su tehnološki opremljene, a većina drugih, zaostala je u 80-im godinama prošlog stoljeća. No, ono što neupućene može šokirati jest podatak da još uvijek ima škola koje rade u tri smjene, ali i škola koje su sličnije onima iz 19. nego iz 21. stoljeća. Djeca su još uvijek objekt, a ne subjekt. Nastava je predavačka, nastavnik izgovori ono što misli da treba, a u obradu nove lekcije rijetko se uključuju učenici. Oni sudjeluju samo kao slušatelji koji će kući još jednom pročitati lekciju i, kada dođe vrijeme ispitivanja, to reproducirati. Ono što bi poboljšalo naše školstvo bilo bi smanjenje broja sati u školi i kasniji početak nastave. Do šestog ili sedmog sata i učenici i profesori budu umorni i nesposobni za rad, što nikome ne ide u korist. Velik je problem što učenici spavaju na satu kad je ujutro škola jer nastava počinje prerano. Da škola počinje sat ili dva kasnije ne bi više bilo učenika koji spavaju po klupama i ne prate ono što profesor govori. Zato ja kažem da je vrijeme da svi prestanu govoriti o promjenama i napokon poduzmu nešto jer nam je promjena prijeko potrebna.

Nevenka Plazonić 2.a


ŠKOLA IZ SNOVA 

počinje u devet sati

ima samo jednu smjenu

učenici nose uniforme

odmor traje 30 minuta

nastava pojedinog razrednog odjela odvija se u jednoj učionici

učenicima su osigurani ormarići gdje mogu čuvati svoje stvari

postoje obvezne izvannastavne aktivnosti poput klubova

učenici koji imaju kategorizaciju Hrvatskog olimpijskog odbora oslobođeni su nastave tjelesne i zdravstvene kulture

ima više terenske i praktične nastave

u školama postoje kantine

maksimalan broj sati dnevno je 5

ne postoji domaći rad

u nastavu se uključuje više projekata i prezentacija

ne čitaju se dosadne lektire

učenici često odlaze na jednodnevne izlete

redovito se dodjeljuju nagrade za izvrsnost (učenicima i razrednim odjelima) Učenici drugih razreda

Ulaganja u školsku zgradu Na kraju prošle školske godine 2015./16., tijekom ljetnih praznika, škola se pretvorila u „malo gradilište“. Potporom našeg osnivača - županije SD, renovirana su tri sanitarna čvora u školi. U starom dijelu školske zgrade renovirani su muški i profesorski sanitarni čvorovi kao i sanitarni čvor koji se nalazi pored informatičke učionice, to jest radionice elektrotehničara. Nadalje, postavljeni su stropni nosači projektora u učionicama koje to do sada nisu imale. Postavljeni su i klimatizacijski uređaji u učionicama i praktikumima u kojima ih nije bilo. Znači da je sada čitava školska zgrada klimatizirana, a budući da znamo u kakvom klimatskom pojasu živimo i radimo ova činjenica nije zanemariva. ravnateljica Karmen Sinanović, prof. 7


Osoba koja zna imena svih učenika naše škole (iako ih možda nikada nije osobno upoznala), ona koja drži „dva kantuna“ ove ustanove, uvijek vedra, samozatajna i spremna pomoći, naša je divna tajnica Divna Mašće. Povodom izlaska ovogodišnjeg broja časopisa Kairos, postavili smo joj nekoliko pitanja kako bismo je bolje upoznali i predstavili učenicima naše škole. Možete li nam se kratko predstaviti?

radili prije?

Ja sam Divna Mašće, tajnica škole, a po zanimanju sam diplomirani pravnik. Završila sam srednju upravnu školu, zanimanje upravnopravni referent, a nakon toga sam 1990. g. diplomirala na Pravnom fakultetu u Splitu.

U ovoj sam školi počela raditi u listopadu 1993. godine. Nakon što sam diplomirala, nisam mogla pronaći posao u struci pa sam radila kao trgovac u jednom supermarketu oko godinu dana. Na proljeće 1993. g. sam prvi put radila u ovoj školi na zamjeni oko 2 mjeseca. Nakon toga sam radila kao pravnik pripravnik u jednoj

Kada ste počeli raditi u našoj školi? Što ste 8


trgovačkoj tvrtki, a od listopada 1993. godine sam neprekidno u ovoj školi. Što sve stoji u opisu vašeg posla? Opis poslova tajnika srednjoškolske ustanove reguliran je pravilnikom Ministarstva o djelokrugu rada tajnika u kojemu između ostalog stoji: izrađuje normativne akte, ugovore, rješenja, odluke, provodi i tumači pravne propise školske ustanove, poduzima potrebne radnje za upis podataka u sudski registar, obavlja poslove vezane uz zasnivanje radnih odnosa, evidencije radnika, prijave i odjave radnika nadležnim službama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, koordinira i kontrolira rad tehničkog osoblja u suradnji s ravnateljem, sudjeluje u pripremi sjednica i vodi dokumentaciju za školski odbor, surađuje i dostavlja podatke nadležnom ministarstvu, uredima državne uprave i još niz drugih poslova koji se ne spominju u tom pravilniku, a pojavljuju se u svakodnevnom radu tajnika škole.

lim da nikome od nas koji radimo u školi nije svejedno kada dođe do toga da nekog učenika treba isključiti. Isto tako, stresne su i situacije zapošljavanja novih radnika u školi, jer je nažalost jako puno mladih nezaposlenih ljudi koji traže posao u stuci. Stresne su i situacije izbora i imenovanja ravnatelja škole, kao i drugih izbora koji se obavljaju u školskoj ustanovi. Kako se opuštate? Što radite u slobodno vrijeme? U slobodno vrijeme volim kuhati i spremati kolače. To me opušta. Mijenjaju se ravnatelji, djelatnici..., a tajnica ostje! Koji su vam djelatnici naše škole ostali u lijepom sjećanju? S kim je bio užitak surađivati? Bilo je dosta djelatnika naše škole koji su mi ostali u lijepom sjećanju i s kojima je bio užitak surađivati, a koji su otišli u zasluženu mirovinu. Ne bih nikoga posebno izdvajala.

Je li ovo posao vaših snova? Zašto? Tko je Divna Mašće kada nije u školi? Ne znam kako bih vam odgovorila na ovo pitanje. Kao i u svakom drugom poslu, ima i lijepih i teških trenutaka. Iako je vaše radno mjesto odvojeno od svakodnevne vreve školskih hodnika, vrlo dobro poznajete naše učenike pogotovo one „nestašne“. Kakva je vaša uloga u rješavanju problema koji se pojavljuju s učenicima pa i njihovim roditeljima? Moja uloga u rješavanju problema koji se pojavljuju s učenicima je obavljanje poslova razvrstavanja i urudžbiranja izrečenih pedagoških mjera, pisanje i otpremanje pedagoške mjere isključenja učenika iz škole, slanje brzojava roditeljima i sl.

Divna Mašće je supruga, majka troje djece, a odnedavno i baka devetomjesečnog unučića. Zauzeta sam svakodnevnim kućanskim poslovima te kao i većina zaposlenih žena moram usklađivati svoje privatne i poslovne obveze. Koju biste poruku poslali našim učenicima? Poruka našim učenicima bi bila:“ Učite, radite i veselite se svakom novom danu. Vjerujte, ovo je najljepše razdoblje vašeg života!“

Marija Balić, prof.

Vaš je posao ponekad poprilično stresan. S kakvim se sve situacijama susrećete? Da, ovaj je posao ponekad poprilično stresan. Stresne su situacije kada dođe do zadnje pedagoške mjere isključenja učenika iz škole i mis9


Mnogi su naši učenici talentirani glazbenici i sportaši. Ove godine, odlučili smo vam predstaviti neke od njih u nadi da će vas inspirirati da se i sami okušate u nekom hobiju i uživate u njemu.

Blanka Smoljić maturantica je hotelijerskogturističkog smjera koja se intezivno bavi pjevanjem. Od malih nogu zanimala ju je glazba, ali tek sa 16 godina ozbiljno se prihvatila pjevanja. Tada je upoznala svoju vokalnu mentoricu, profesoricu Denis Vasilj, kod koje i danas odlazi na vokalne vježbe, skoro svaki drugi vikend, u Zagreb. Prije otprilike godinu i pol dana započela je suradnju s Nenom Ninčevićem koji piše tekst i glazbu za sve njene pjesme. U lipnju ove godine imala je svoj prvi javni nastup u emisiji Lijepom Našom u Dugopolju gdje je predstavila svoju prvu snimljenu pjesmu Pozdravi me Dalmacijo. Svoj drugi nastup ostvarila je sudjelovanjem na prošlogodišnjem trogirskom festivalu Slavuji Kamerlenga s pjesmom Kapetane tribali bi doma u duetu s gosp. Borisom Oštrićem. Potom je uslijedila nova pjesma, Mala Ane, slavonsko-dalmatinski duet s Mejašima. Danas nakon skoro pola godine od objavljivanja, pjesma broji oko 100 000 pregleda na YouTubeu, što je za našu Blanku ogroman uspjeh! Ubrzo očekuje snimanje spota za svoju drugu pjesmu koja će biti nešto više posvećena Dalmaciji, Splitu i Hajduku! Najdraža pjesma: You make me feel Omiljena grupa: The Weekend Strana ili hrvatska glazba: strana 10


Tonka Parčina učenica je 2.b razreda (hotelijersko-turistički tehničar) te jedna od naših perspektivnih odbojkašica. Počela je trenirati odbojku kad joj je bilo 10 godina i to po uzoru na stariju sestru. Igra na poziciji srednjeg blokera u klubu Marina Kaštela, i to za juniorsku, kadetsku i seniorsku ekipu. Kada joj to školske obveze dopuštaju, nastupa i za reprezentaciju Hrvatske. Trenira izuzetno naporno, dva puta dnevno, dok vikendima najčešće ima utakmice. Vrlo često putuje pa joj je ponekad teško uskladiti školske i sportske obveze. Ipak, profesori joj izlaze u susret pa je uspješna na oba polja. Ove je godine sa svojim klubom postala i prvakinja Hrvatske. U budućnosti se vidi kao uspješna odbojkašica nekog inozemnog kluba.

Robert Šoda učenik je 4.f razreda (računalni tehničar u strojarstvu), a u slobodno vrijeme svira klavijature u svom bandu COX. Klavijature je uglavnom učio svirati sam, dok posljednjih nekoliko godina ide i na privatne satove sviranja kod profesora Ratka Bartulovića. Njegov band nastupa gotovo svaki vikend u brojnim ugostiteljskim objektima u Trogiru i okolici. Sviraju na feštama, svadbama, kominima…ma u svim prigodama! Robertova želja je da band bude što uspješniji, ali i da upiše glazbenu akademiju u Zagrebu te nauči što više o audio-inženjeringu! Najdraža pjesma: Lutka za bal Omiljena grupa: Parni valjak Strana ili hrvatska glazba: hrvatska 11


Na nezaboravno putovanje krenuli smo u večernjim satima u pratnji profesorica Mirele Berdardi-Marić, Danje Mujan, Mirjane Radić i Kate Špike. Putovali smo autobusom zbog čega nam je putovanje bilo malo naporno, ali uz dobar štimung i dobru ekipu sve se dalo izdržati. Umorni i iscrpljeni od puta trebali smo nešto i pojesti. Kratka marenda na odmorištu u Austriji i bili smo spremni razgledati Schonbrunn (dvorac u Beču). Iz autobusa smo panoramski razgledavali grad. Poslije smo se upustili u „putovanje kroz povijest Bečom“; posjetili smo Parlament, Ring, Heldenplatz i Graben. Nakon nekoliko sati, znatno umori, došli smo u hotel i spremili se za zabavni park Prater. Bili su tu vlakovi smrti, kuća strave, velika zmija i mnoštvo drugih atrakcija koje su nam uljepšale večer, a neke su i prestrašili. Drugog dana krenuli smo prema Pragu, našem glavnom odredištu, uz zaustavljanje u Znojmu (Excalibur centar) gdje se obavio šoping i popila kava. Po dolasku u Prag posjetili smo brdo Petrin te razgledali labirint zrcala i toranj. Nakon večere provod je mogao početi jer „nitko nije lud da spava“. Uz dobru glazbu i veselo društvo, noć je nezamislivo kratko trajala. Trećeg dana uputili smo se prema centru Praga i razgledali poznate znamenitosti kao što su: Hradčany, Strahov, Černin, Loretu, Zlatnu ulicu i sl. Po dolasku u hotel počelo je spremanje za izlazak i večeru u pivnici Flek gdje je osnovan naš Hajduk. Opet je slijedilo tulumarenje koje su budno pratile naše profesorice pogledavajući na sat: „ Kad će više 2?“. Ujutro, pomalo umor12

ni, ali dobrog raspoloženja, krenuli smo u razgledavanje zoološkog vrta. Predvečer smo se uputili prema rijeci Vltavi, gdje smo uživali u dvosatnoj vožnji brodom i večeri. Predivni Prag noću ostavio nas je bez daha. Sve je izgledalo nekako nestvarno. Na brodu je počela pjesma, zabava i smijeh. Naši su glasovi odjekivali cijelom Vltavom. Privukli smo pažnju drugim ljudima koji su bili na susjednim brodovima pa su nam počeli pljeskati i snimati nas mobilnim telefonima. Bila je to zasigurno jedna prelijepa večer koja će nam zauvijek ostati u srcima. Sljedećeg jutra, veoma pospani i umorni, odlazimo razgledati i ono što nam je ostalo: Vaclavske namesti, Mustek, Karlovu ulicu, Karlov most, Staromestske namesti; toliko toga, a mi na „rezervi“. Popodne smo imali slobodno i iskoristili smo to za šoping i odmor. Posljednji izlazak bio je zajednički Goodbye Praha Party. Zadnja večer bila je za pamćenje. Ipak, bili smo pomalo tužni jer se bližio kraj ove naše velike avanture. Upravo smo zbog toga zadnju večer stavili u „petu brzinu“ i s guštom se zabavljali te zaokružili ovu našu prašku pustolovinu. Ujutro smo krenuli prema Salzburgu, našem zadnjem odredištu. Posjetili smo Hohensalzburg, kulu i vrtove Mirabelle, te Mozartovu rodnu kuću. Po završetku razgledavanja, večerali smo u restoranu te je uslijedio povratak prema našem Trogiru. Anamarija Munjiza, 4.b


13


Nakon 4 godine napokon su i 4. e i 4. f razred dobili priliku posjetiti Zagreb i to u pratnji naših razrednica Danje Mujan i Mirjane Radić, te profesorice Renate Knežević. Cilj izleta bio je posjetiti Tehnički muzej i Sabor. U Tehničkom smo muzeju proveli dva sata i vidjeli stvari koje se više ne koriste poput starih motora i generatora. Izvodili smo pokuse sa strujom. Posjetili smo i planetarij. U Saboru smo posjetili konferencijsku salu i postavljali pitanja saborskim zastupnicima: gospodinu Pernaru, Bauku, Kovačeviću i Bobanu. Nakon toga smo prošetali do glavnog trga i imali nešto slobodnog vremena za razgledavanje grada. Na kraju smo otišli na rukometnu utakmicu Zagreb-Celje koju je Zagreb u vrlo napetoj završnici pobijedio s golom razlike. Puni doživljaja i pomalo umorni krenuli smo prema Trogiru. Mateo Mamut, 4.f

14


Dana 5.svibnja smo obilježili Dan škole. Naime, taj smo dan organizirali Dan otvorenih vrata. Događaj je prvenstveno bio namijenjen učenicima osmih razreda kojima uskoro slijedi donošenje važne životne odluke – izbor srednje škole (zanimanja). Pozvali smo učenike svih osnovnih škola koje nam gravitiraju, kao i osnovne škole grada Kaštela. Možemo biti zadovoljni ovom akcijom budući su nas posjetili svi osmi razredi OŠ Majstor Radovan kao i neki razredi OŠ Petar Berislavić. Učenicima smo predstavili mogućnosti nastavka školovanja u našoj ustanovi, a kroz učionice, kabinete i praktikume su ih proveli naši dežurni djelatnici. Želja nam je da se ova lijepa akcija nastavi i narednih godina. A naši su profesori povodom ovog dana posjetili Etno eko selo Škopljanci u Radošiću gdje su uživali u svim blagodatima sela i prirode. Bilo je tu zabave, smijeha, karaoka, igranja na balote... I oni se ponekad moraju malo odmoriti i opustiti kako bi što uspješnije priveli kraju ovu školsku godinu. ravnateljica Karmen Sinanović, prof.

15


Tog sunčanog jutra, u petak 31. ožujka 2017., odlučili smo kabinetsku nastavu zamijeniti terenskom, izvanučioničkom. Na inicijativu i uz pratnju prof. Petra Pilića krenuli smo u obilazak vjetroparka „Jelinak“, smještenog iznad Segeta Gornjeg na potezu Bristivica – Blizna. Vjetroelektrana Jelinak je prva vjetroelektrana koju je u Hrvatskoj izgradila španjolska tvrtka Acciona. Acciona je ujedno i investitor u vjetroelektranu, ali i proizvođač i isporučitelj vjetroagregata. Tako se VE Jelinak sastoji od 20 vjetroagregata pojedinačne nazivne snage 1,5MW, ukupno 30MW instalirane snage. Vjetroelektrana se nalazi na području općina Marina i Seget, te godišnje proizvodi 81 milijun kWh električne energije, što je dovoljno za opskrbu 30.000 kućanstava. Godišnja ušteda na emisiji CO2 bi pak trebala iznositi 77.841 tonu. U kontrolni centar vjetroelektrane stigli smo oko podne u sastavu Luka Džakula, Ivan Karanušić, Filip Peran, Mate Turković i Ante Vodanović s prof. Pilićem kao vođom puta. Dočekao nas je ljubazni domaćin ing. Tonći Eterović.

16

Tonći nas je proveo kroz sami kontrolni centar, gdje je demonstrirao program kojim se upravlja vjetrenjačama. Nakon toga smo prošli kroz skladište rezervnih dijelova u kojem smo imali priliku upozanti se sa svim rezervnim dijelovima vjetrenjača, koji su potrebni u slučaju kvarova. U slučaju kvara na monitorima se javlja alarm kojeg prepozna ekipa iz kontrolnog centra. Oni se zatim žurno upute na samo mjesto kvara, te ga otklone. Cijeli centar je na visokom tehnološkom nivou kao i na visokom stupnju osiguranja zahvaljujući brojnim alarmima i kamerama, koje dano-


noćno nadziru cijelo područje centra. U prostorijama s visokim naponom ili nekim drugim opasnostima nalaze se upozorenja o korištenju zaštitne opreme, koja je nužna za pristup i ulazak u same prostorije vjetroelektrane. Posjetili smo i trafostanicu vjetroelektrane iz koje se proizvedena struja distribuira prema Trogiru i prema Bilicama. Nakon toga krenuli smo prema vjetrenjačama gdje smo imali priliku upoznati se s jednom od njih 20, visine 80 metara. Tonći nas je uveo u podnožje vjetrenjače u kojem se nalazi dizalo te upravljački automatizirani uređaji za upravljanje raznim sustavima. U slučaju zakazivanja automatike, radnik je u mogućnosti upravljati ručno. Sve u svemu bilo je to jedno zanimljivo rano poslijepodne. Upoznali smo se s fun-

kcioniranjem jednog suvremenog postrojenja za proizvodnju čiste energije. Nadamo se da će ih u Hrvatskoj, a i u cijelom svijetu, biti sve više i da će jednog dana obnovljivi izvori energije zamijeniti one konvencionalne i tako poboljšati kvalitetu života u našem okolišu, ali i na čitavom planetu. Učenici 3. f

17


Ovo zanimanje daje potrebna znanja iz područja strojarstva i informatike, CAD/ CAM sustava, industrijske i mobilne robotike te priprema učenike za uspješan rad na mnogim radnim mjestima ili za nastavak školovanja na fakultetima. Nastava se održava na teorijskoj, ali i praktičnoj razini pomoću najmodernijih didaktičkih obrazovnih sredstava poput:   

računalnih prezentacija; videomaterijala, grafičkih prikaza, panela ili folija; uzoraka, strojnih elemenata i dijelova dobivenih iz proizvodnje, ali i suvremenih računalnih programa za 3D modeliranje i 2D crtanje, AutoCAD, SINUMERIK, CATIA, MACH 3 i drugih; programa FESTO za pneumatiku i hidrauliku;

programa za industrijsku i mobilnu robotiku te mnogih drugih.

Nastava se izvodi u prostorima posebno opremljenih školskih učionica, praktikumima i školskim radionicama, ali i kroz posjete županijskom centru za nove tehnologije u Splitu, vjetropolju Jelinak, hidrocentrali 18

Zakučac itd., a predavači su osposobljeni profesori i diplomirani inženjeri. Nakon završetka školovanja učenici imaju mogućnost zapošljavanja na radnim mjestima s primjenom IC tehnologija u gospodarstvu - od proizvodnje, trgovine, servisa strojeva i opreme, predstavništava različitih tvrtki i slično. Računalni tehničar za strojarstvo daje usluge iz konstruiranja pomoću računala i izrade tehničke dokumentacije, izrađuje programe za numerički upravljane strojeve uz pripadnu kontrolu proizvoda. Osim zapošljavanja u tvrtkama različih profila, učenici imaju izvrsnu osnovu za nastavak školovanja na fakultetima - od tehničkih i prirodnih znanosti do društvenih fakulteta. Pero Pilić, dipl. ing. strojarstva


19


Automehaničari popravljaju i servisiraju automobile i gospodarska vozila. Osnovni posao automehaničara sastoji se u utvrđivanju i uklanjanju kvarova i oštećenja na motoru. Kako bi svoj posao mogli dobro obavljati, trebaju poznavati dijelove i princip rada motora, kao i toplinske i hidraulične zakone i procese. To perspektivno, zanimljivo i potencijalno dobro plaćeno zanimanje, zahtijeva cjeloživotno obrazovanje i praćenje novih tehnologija u automobilskoj industriji. I evo ih – učenici 3.g pri kraju svog školovanja u učionicama naše škole, radionicama gdje obavljaju praksu, na županijskom natjecanju, ali i u radnim posjetima servisma gospodarskih i osobnih vozila: „Promet“,

Split „Mercedes Benz Jolly Autoline“ Dugopolje Na Županijskom natjecanju mladih automehani-

čara. Želimo im puno uspjeha na budućim radnim mjestima… Sretno J Pero Pilić, dipl. ing. strojarstva

20


21


Bacim pogled na sat i shvatim kako je prošlo tek trideset minuta od početka. Do kraja je ostalo još gotovo šest puta toliko! Okrenem glavu prema prozoru, brojim automobile koji prolaze ulicom. Nova igra je pogoditi koje je boje onaj koji dolazi. Nekako, na moju nesreću, i njih je jutros malo. Kao da su i oni odlučili ne ometati naše maturante. OK! Ne predajem se! Moram nekako preživjeti ovo danas. Sad već brojim listove na platani u dvorištu škole i osluškujem cvrkut ptičica u krošnji. I one se nekako melankolično i tugaljivo oglašavaju pa mi trenutno glavom prostruje stihovi Đorđa Balaševića: „Jedan D-mol me razvali, neki bi to prosto tugom nazvali!“ Nastavi li ovo ovako do kraja, stvarno će nas razvaliti! Upitnog pogleda okrenem se kolegici na drugom kraju prostorije. Oči su joj zaklopljene; djeluje prilično opušteno! Spava?! Ma nije vrag da je zaspala! Kroz glavu mi prođe sljedeći scenarij: Sanja usred mature zahrče, učenici se uznemire, međusobno se pogledavaju; na pomolu je nevolja! Već vidim Sunčicu Findak na vijestima kako izvještava o poništenom eseju iz hrvatskog jezika u trogirskoj srednjoj školi, zbog ometanja HRKANJEM! Naslovi u novinama vrište: „Muke po maturi“. Mislim se ja…muke za koga? Sve se vrti oko maturanata. Suosjećamo s njima, teško im je, moraju biti koncentrirani 3 sata, pisati, slagati pametne i suvisle rečenice. Ali oni barem nešto rade! Krv im cirkulira, male sive stanice rade punom parom. A ja? Mi? Tupilo! 22

Ništa! Ponovno okrećem glavu prema prozoru. Sve je utihnulo. Neka, neka! Zbog naše djece! Neka se oni mogu lijepo smiriti, opustiti. Zaštitimo ih kao u inkubatoru. Sigurno će im tako biti i u životu; sve u idealnim i kontroliranim uvjetima! Pripremimo ih za to. Sutra kad (ako) dobiju posao šef će ih maziti i paziti, uredi će im biti prostrani i klimatizirani, nitko ih neće ometati i posao će samo teći. Ako ne bude sve kako su očekivali, uvijek se mogu žaliti da su neproduktivni zbog onih koji su ih ometali u poslu. A mi? Ni mi se ne trebamo žaliti. Puno toga danas ne smijemo, ali evo…disati nam je još uvijek dopušteno! Ako zbog stresa i iscrpljenosti u jednom trenutku to prestanemo, valjda će se naći i jedna crtica posvećena nama u onom članku naziva „Muke po maturi“. Nikica Ilak, prof.


Ovim putem Vam se obraćam u vezi problema koje se tiču nas učenika. Najveći uzročnik naših problema je stres koji izravno utječe na naše psihičko i fizičko zdravlje. Zato smo proveli anketu među učenicima koja je dala zanimljive, ali šokantne rezultate. Brojni učenici naše škole priznali su da pate od stresa. S obzirom da oni imaju između 15 i 18 godina, ovo je veoma zabrinjavajuće. Najčešći simptomi stresa kod naših učenika su učestale glavobolje (40%), osjećaj panike (30%) i nedostatak koncentracije (70%). Učenici smatraju da profesori na njih vrše pritisak zbog kojeg se oni bore s nesigurnošću i depresijom (41%). Neki učenici su čak bježali od kuće ili razmišljali o samoubojstvu (5%). Čak 88% učenika kaže da im fali sna. 76% posto njih smatra da je gradivo preopširno i da zbog toga ne stignu sve naučiti. U istraživanju smo se pozabavili i njihovim slobodnim vremenom, a rezultati su pokazali da se samo 43% učenika bavi nekom fizičkom aktivnošću. 16% učenika ima ozbiljne zdravstvene probleme koji uključuju probavne smetnje. Na temelju ovih problema iznosimo prijedloge koje bi škole mogle uvesti. Recimo da imamo 5 sati dnevno i da se smanji opseg gradiva jer smatramo da učimo suviše nepotrebnih informacija. Jutarnja smjena bi trebala počinjati u 10 sati, a odmor trajati pola sata. Učenici bi trebali imati ormariće u školi tako da ne moraju nositi knjige

svaki dan. Razredi bi trebali imati manje učenika, a profesori bi im se tako mogli više posvetiti. Samo tih nekoliko malih sitnica bi uvelike promijenilo situaciju i učenici bi se puno ugodnije i bolje osjećali. Ovo bi bio mali korak za čovječanstvo, ali veliki za nas napaćene učenike.

Ivana Žaja, 4. a

23


U ovoj školskoj godini smo integrirali Građanski odgoj i obrazovanje (GOO) u plan i program škole. U sklopu GOO-a učenici sustavno uče o tome što je vlast, koja je uloga vlasti, koja su prava i odgovornosti građana u demokraciji, na koji ih način i pod kojim uvjetima mogu koristiti. Takvim učenjem potrebno je osposobiti učenika za aktivnog i odgovornog građanina koji sudjeluje u razvoju demokratske građanske kulture. Učenici su se s Građanskim odgojem i obrazovanjem po prvi put susreli na satu razrednika kada su birali predsjednika razreda i Vijeće učenika, donosili razredna pravila, razvijali komunikacijske vještine i razumijevanje u razredu i školi kao zajednici učenika i nastavnika koja je uređena na načelima poštovanja dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit svih. Osim učioničke nastave učenici će, u skladu sa svojim interesima i mogućnostima škole, ostvariti suradnju škole i lokalne zajednice kroz razne izvanučioničke aktivnosti kao što su: istraživačke aktivnosti (npr.

24

„Projekt građanin“ u kojem učenici prepoznaju, istražuju i predlažu rješenje društvenih problema svoje lokalne zajednice u suradnji s roditeljima, građanima, stručnjacima i predstavnicima lokalne vlasti), volonterske aktivnosti (npr. pomoć starijim mještanima, osobama s posebnim potrebama, djeci koja žive u siromaštvu), organizacijske aktivnosti (npr. obilježavanje posebnih tematskih dana), proizvodnoinovativne aktivnosti (npr. zaštita okoliša, rad u školskoj zadruzi i/ili zajednici tehničke kulture) i druge srodne projekte i aktivnosti. Nastavni plan i program Građanskog odgoja i obrazovanja obuhvaća ljudskopravne, političke, društvene, kulturološke, gospodarske i ekološke teme te vjerujemo da će osigurati uvjete učenja u kojim će učenik istražiti svoje snage i sposobnosti, otkriti u čemu je jak, steći samopouzdanje, ovladati i upravljati procesom učenja te planirati svoj daljnji razvoj. Ana Coce Novak, prof.


Svakodnevno komentiranje, novi tračevi, neprestano vrijeđanje, okretanje leđa ljudima kojima si ih do jučer čuvao, širenje laži i trčanje za ljudima koji konstantno bježe od tebe... Sve su to prizori današnjice, pogotovo u srednjim školama. 

Ta cura koju vidiš nosi haljinu. Ne, ona nije lakog morala, već drži do svog izgleda.

Onaj momak koji prolazi hodnikom nije mrzovoljan, samo je usamljen.

Ona cura koja opet šeta s novim dečkom, možda je samo zaljubljive prirode.

A ona koja danas nije jela nije siromašna, nego je nesigurna u svoj izgled.

Onaj problematični momak kojeg se svi boje samo se boji drugačijeg pristupa.

Ona koju nazivaš umišljenom jer šeta visoko podignute glave je samouvjerena. Mnoge bi dale da se tako osjećaju.

Poderana majica na onom čovjeku kojem se svi smiju nije znak nemara, nego ovaj mjesec nije dobio plaću.

Ako je ona cura iz druge klupe popustila s ocjenama ne radi se o nemaru, već ima problema kod kuće.

Izađite već jednom iz te vaše kutije. Ima i boljih i gorih od vas. Tko ste vi da osuđujete,a ne znate što se zapravo događa oko vas. Umjesto da je prostrijeliš pogledom, reci joj da je prekrasna. Nemoj mu se rugati radi naočala, daj mu kompliment za nove tenisice. Ne govori joj da je debela. Kupi joj još jednu krafnu. Ne govori mu da je glup, nego mu pomozi da nešto nauči. Ne sudi knjigu po koricama. Sjedni, pročitaj ju do kraja i tek onda imaš pravo na kritiku. Karmela Cicilijani, 2.a

25


Cilj natjecanja u disciplini Posluživanje menija je provjera i vrednovanje stručno-teorijskih znanja profesionalnih vještina učenika/natjecatelja iz područja gastronomije, utvrđene nastavnim planom i programom. Učenik naše škole, Mateo Abaza, nakon osvojenog 1. mjesta na međužupanijskom natjecanju u Vodicama, plasirao se na državno Gastro natjecanje koje se održavalo od 20.-23. ožujka 2017. godine u Crikvenici. Učenik je postigao izvrstan uspjeh na državnom natjecanju te osvojio 1. mjesto. Iznio je svoje znanje i vještine koje je stekao kroz školovanje i marljiv rad u našoj školi,

a i objektu gdje obavlja vanjsku praktičnu nastavu. Evo što nam je Mateo rekao o svom uspjehu. Mateo čestitamo! Pa ti si državni prvak! Reci nam kako i koilko dugo si se pripremao za ovo natjecanje? Ne puno, nekih dvadesetak dana. Za natjecanje u Vodicama smo se pripremali malo duže, pa smo ovaj put bili opušteniji. Kakva je bila konkurencija? Moram priznati jako dobra. Odlučivale su nijanse. Kako si došao do pobjede? Bio sam siguran u sebe jer imam iskustva i nisam razmišljao o pobjedi, već se potrudio da sve odradim najbolje što mogu. Jesi li očekivao pobjedu? Nisam je očekivao jer sam znao da su tu najbolji od najboljih. Svatko je poseban na svoj način. Kako si se osjećao za vrijeme natjecanja? Jesi li imao tremu? U početku sam imao tremu, razmišljao kakav ću biti, no kad su došli gosti trema je u potpunosti nestala. Prije ovoga si bio na natjecanju u Vodicama. Možeš li nam reći kako je to prošlo?

26


Za natjecanje u Vodicama smo se pripremali mjesec dana. Imao sam veliku tremu jer je to za mene bilo nešto novo, nešto potpuno drugačije.

Bio je veoma opušten, ali jako sretan i ponosan na mene .

Tko ti je bio mentor?

Roditelji su naravno presretni i ponosni. Čestitke su pristizale sa svih strana.

Moj mentor, profesor Mario Pavić, je jedna iznimno draga, pametna i vrijedna osoba. Kako je on reagirao na pobjedu?

A tvoji roditelji?

Kako si proslavio pobjedu? Pobjedu sam proslavio sa svojim prijateljem Antom Šalovom, također učenikom naše škole, koji je osvojio 7. mjesto u kategoriji posluživanje menija. Zašto si pri upisu u srednju školu odabrao baš ovo zanimanje? Prvo sam upisao elektrotehničare, no s obzirom da sam izgubio jednu godinu, posavjetovao sam se sa svojom bivšom razrednicom, profesoricom Mirjanom Radić i upisao zanimanje konobar. Da možeš odabrati neko drugo zanimanje što bi to bilo i zašto? Vozač kamiona ili bagera. To me od malena privlačilo. Ali to mogu uvijek naučiti raditi. Hoće li ti ova pobjeda pomoći u budućnosti? Sigurno će lijepo izgledati u životopisu i otvoriti mi mnoga vrata. Mateo, još ti jednom čestitamo i želimo puno sreće u budućem radu. Biserka Kuzmanić, 3.c 27


Domina, kako se osjećaš kao prvakinja države? Kao prvakinja države osjećam se jednako kao i prije ovog uspjeha. Možda još nisam potpuno svjesna što sam zapravo postigla. Jesi li iznenađena prvim mjestom? Da,iznenađena sam. Nisam prije natjecanja ni razmišljala o plasmanu već o tome da se što bolje pripremim. Jesu li se rodila nova prijateljstva? Da ,upoznala sam dosta učenika koji su bili na natjecanju iz španjolskog, francuskog i talijanskog jezika. Kakva je bila konkurencija? Natjecanje je bilo koncipirano tako da sam jedino u prezentiranju teme mogla slušati ostale natjecatelje. Pismeni i usmeni dio su bli individualani tako da nisam mogla procijeniti kakva mi je konkurencija. Kako i koliko si se pripremala za ovo natjecanje? Pripreme za ovo natjecanje traju zapravo otkada sam počela učiti talijanski, dakle od prvog razreda srednje škole. Naravno, intenzivnije sam učila kada sam nakon županijskog natjecanja dobila poziv za državno natjecanje. Tko ti je bila mentorica? Moja mentorica je profesorica Mirela Bernardi -Marić koja mi je dala potpunu slobodu pri odabiru teme prezentacije. Inače tema moje prezentacije bila je U zdravom tijelu zdrav 28

duh (Mens sana in corpore sano). Mentorica je izdvojila dosta svog vremena vježbajući sa mnom, poticala me i motivirala, a na samom natjecanju mi je bila velika potpora Jesi li imala tremu? Tremu sam imala sve do početka natjecanja, ali je ona nestala čim sam počela pisati prvi test. Planiraš li studirati talijanski? Ako ne, što imaš u planu? Nisam još odlučila što želim studirati, ali talijanski će svakako biti jedan od izbora. Kako si proslavila osvajanje prvog mjesta? Naprije sam proslavila u krugu svoje obitelji, a sutradan sam počastila svoj razred te razrednicu i mentoricu. Bi li ponovila ovo iskustvo? Ovo je za mene bilo potpuno novo iskustvo. Sigurno bih sve ponovila. Bila sam jako ponosna i sretna kad sam vidjela da sam osim osvojenog prvog mjesta u svojoj kategoriji dobila i nagradu za najkreativniji sastav, kao i za najbolju prezentaciju. Draga Domina, još jednom ti čestitamo i želimo ti puno uspjeha u budućnosti! Anka Županović, 4.a


29


NATJECANJA UČENIKA SUSRETI I SMOTRE U ŠK. GOD. 2016./2017. * Na županijsko natjecanje iz engleskog jezika u Splitu - 21.2.2017. pozvana je učenica – Matija Šalov - II.b razred. Mentor - profesorica Marija Balić. * Na županijsko natjecanje iz talijanskog jezika u Splitu - 24.2.2017. pozvano je 13 učenika: - Marina Smoljo, Nives Perić, Marina Brčić, Damira Oremuš i Petar Svilan – III.a razred; Matea Jukić, Blanka Smoljić, Klara Sabljić, Domina Jagnjić i Ivana Žaja – IV.a razred; Anamarija Lučić, Katarina Mitar i Josipa Pejić – IV.b razred. Mentor - profesorica Mirela Bernardi - Marić. * Učenica Domina Jagnjić – IV.a razred plasirala se na državno natjecanje. * * Međužupanijsko natjecanje iz tehničke mehanike i strojarske konstrukcije u Šibeniku, 23.2.2017. Sudjelovala su 2 učenika: Mateo Draženović – II.f – tehnička mehanika – mentor – profesor Dragan Medar Josip Sirić – IV.f – strojarske konstrukcije – mentor – profesorica Željana Plejić * Međužupanijsko natjecanje – CNC-glodanje i CATIA - u Rijeci , 23. i 24.2.2017. godine Sudjelovala su 2 učenika IV. f razreda – mentor – profesorica Danja Mujan Kristian Igel – CNC-glodanje Mate Vrbatović – CATIA * Učenik Kristian Igel plasirao se na državno natjecanje. * Učenik Mate Vrbatović plasirao se na državno natjecanje. * Međužupanijsko natjecanje - automehaničari - u Splitu, 24.2.2017. - Sudjelovala su 2 učenika III.g razreda – mentor – profesor Pero Pilić Luka Beljan Ivan Višević * Međužupanijsko GASTRO natjecanje - u Šibeniku (Vodice) - 22 i 23.2.2017. Poslovanje recepcije hotela – Tea Paić - IV.a - mentor: profesorica Nada Grga Poslovanje putničke agencije – Filip Šegvić - IV.a - mentor: profesorica Nada Grga Posluživanje menija – Mateo Abaza – III.c – mentor: profesor Mario Pavić Pripremanje menija – Ante Šalov - III.d - mentor: profesorica Zdravka Ćudina * Učenik Mateo Abaza plasirao se na državno natjecanje. * Učenik Ante Šalov plasirao se na državno natjecanje * Učenica Tea Paić plasirala se na državno natjecanje. * Natjecanje Crvenog križa – Prva pomoć Na gradskoj razini sudjelovala je jedna ekipa – mentor: profesorica Ljerka Džajić * Sportska natjecanja gradska razina Nogomet - muški Košarka - muški Rukomet - muški * Državno GASTRO natjecanje – Crikvenica, 2017. * Učenik III.c razreda Mateo Abaza osvojio je 1. mjesto u disciplini – Posluživanje menija mentor: profesor Mario Pavić * Državno natjecanje iz talijanskog jezika – Split, 2017. * Učenica IV.a razreda Domina Jagnjić osvojio je 1. mjesto - mentor: profesorica Mirela Bernardi-Marić * SUSRETI I SMOTRE * Smotra turističko - ugostiteljskih škola - VIS 2017. Vedrana Marić, pedagog

30


Možeš li nam se predstaviti? Zovem se Ivan Ivković. Rođen sam 19.3.1996. u Splitu. Pohađao sam Srednju strukovnu školu Blaž Jurjev Trogiranin, smjer kuhar. Sada profesionalno igram rukomet na Islandu.

je definitivno najbolji profesor u školi. S njim se nitko živ ne može mjeriti. Ali nije to samo zbog toga što je dobar profesor, već zato što je prvenstveno jako dobar čovjek. I to nije samo moje mišljenje, nego i mnogih drugih učenika koji su pohađali ovu školu. Sve u svemu, srednja je škola definitivno najbolje razdoblje života.

Kako ti je bilo kad si bio učenik naše škole? Jesi li zadovoljan zanimanjem koje si stekao? A što da vam kažem? Škola ko' škola, nitko je baš ne voli ... Sreća pa smo imali dobru ekipu u razredu i nikad nam nije bilo dosadno. U školi san bio kako bi se reklo „zlatna sredina“. Kad bi bilo kritično, onda bih naučio i sve bi bilo u redu. Od svih profesora bih posebno htio istaknuti gospodina profesora Nikicu Ševu, profesora kuharstva, koji

Iskreno i nisam baš. Znate kako je to, mladost-ludost. Tko je tada razmišljao što će biti poslije. Malo tko voli učiti. Nekad se znalo dogoditi da lažem roditeljima da imam trening samo da ne bih sjedio kod kuće i učio. Uvijek sam više volio loptu od knjige. Ali eto, uz talent koji mi je Bog dao, 31


momčad. Kako se razvijala tvoja karijera?

imao sam i malo sreće u životu pa sam uspio u sportu. Da se mogu vratiti nekoliko godina unatrag vjerojatno ne bih upisao istu školu. Kada si počeo igrati rukomet? Moja rukometna karijera počinje s nepunih 6 godina kad su me otac i majka, koji su također veliki dio svog života proveli u rukometu, upisali u rukometnu školu MRK Trogir. Za moje prve rukometne korake i dosadašnje uspjehe u karijeri velikim dijelom mogu zahvaliti svojoj bivšoj profesorici tjelesnog odgoja i prvoj trenerici (sadašnjoj ravnateljici škole), gospođi Karmen Sinanović, koja me je naučila prvim rukometnim potezima. Ona je zaslužna za veliki dio mog uspjeha jer bez njenog truda, strpljenja i kvalitetnog rada s djecom vjerovatno od mene ne bi bilo to što danas jesam. Prošao sam kroz sve uzraste MRK-a Trogir i konačno sam, s 15 godina, nastupio za seniorsku 32

Nakon završetka srednje škole dobio sam ponudu od najboljeg hrvatskog rukometnog kluba PPD Zagreb. To je bila ponuda koja se jednostavno ne odbija. Otišao sam u Zagreb najviše zbog neke sportske znatiželje da vidim jesam li dovoljno dobar da bih igrao u najboljem hrvatskom klubu i jednom od najboljih u Europi. Nakon dolaska u Zagreb i potpisivanja ugovora, upisao sam i četvrti stupanj kuharstva u Zagrebu. Tamo sam proveo 2 godine nakon kojih sam otišao na posudbu u RK Zamet (Rijeka) .Tamo sam proveo samo nekoliko mjeseci i nakon isteka ugovora sa Zagrebom sam otišao u inozemstvo. Prvi profesionalni ugovor potpisao sam za HCB Karvina iz Češke gdje sam proveo godinu dana i dobio titulu najboljeg desnog vanjskog igrača lige. Zbog jako dobrih nastupa u Českoj, nakon kratkog vremena sam dobio ponudu iz RK-a Tatran Prešov iz Slovačke koji nastupa u rukometnoj Ligi prvaka i u SEHA ligi. Ugovor u Slovačkoj je bio jako unosan, a i nisam ga mogao odbiti zbog imena kluba. Naporno sam trenirao i kao najmlađi igrač u momčadi sam dana 18.10.2015. godine prvi put nastupio u Ligi prvaka i zaigrao s najboljima. To je bilo jedno predivno i nezaboravno iskustvo. Nažalost, samo mjesec dana nakon toga, na jednoj utakmici, nakon grubog kontakta, nezgodno sam pao i ozlijedio svoju šutersku lijevu ruku koju sam slomio na dva mjesta. Otišao sam na hitnu operaciju zgloba lijeve ruke u koju su mi stavili nekoliko sitnih komadića željeza. Ta ozljeda me udaljila s te-


rena na 14 mjeseci. Zbog ozljede sporazumno sam raskinuo ugovor s klubom. Nakon 14 mjeseci bez aktivnog treniranja i igranja otišao sam u RK Maribor iz Slovenije gdje sam igrao samo privremeno dok ne nađem nešto bolje. Znate, bilo je jako teško nakon svega toga vratiti se sportu, a pogotovo u tu nekadašnju top formu, ali eto, hvala dragom Bogu, nekako sam uspio, uz veliku pomoć obitelji, djevojke, trenera i prijatelja . Kako ti je bilo kad si otišao iz Trogira ? Svaki početak je težak. Nije bilo nimalo lako, ali sa svojim radom i trudom sam postupno išao prema svom cilju. Svi koji kažu i misle da je nama, profesionalnim sportašima, lako, grdno se varaju. Profesionalni sport je kruh sa sedam kora. Donosi jako puno odricanja bez kojih ne možeš uspjeti. Put do vrha je jako težak i treba ti dugo vremena. Napraviš jedan krivi korak i gotovo.

o. Ja još dodatno treniram malu djecu od 810 godina. Kako se osjećaš kad dođeš kući u Trogir? To je pitanje veoma jednostavno. Doma je doma i doma je uvik bilo i bit će najlipše. Planiraš li ikada raditi kao kuhar i kuhaš li inače? Kao kuhar u budućnosti nikako. Kuhati volim i kuham često za sebe i curu kada je ona na poslu. Ako se ikad budem bavio nečim takvim onda jedino možda otvorim svoj mali restoran. To mi je jedna od životnih želja. Ivane, hvala ti i želimo ti puno uspjeha u budućnosti!

Tomislav Belas, 2.g

Za koji klub danas igraš? Trenutno se nalazim na Islandu gdje sam potpisao ugovor s najboljim klubom na Islandu, HC Haukarom koji je prošle godine bio prvi na ljestvici, a i trenutno smo na prvom mjestu i borimo se za titulu prvaka. Tu sam napokon pronašao dobre uvjete, odlične ljude i još bolju ekipu. Nekako sam tu pronašao svoj mir i ono što mi treba. Živim s djevojkom s kojom sam već 2 godine i super nam je. Ja igram profesionalno, a ona je tu uz pomoć kluba našla dobar posa33


Zovem se Domagoj Melvan. Po zanimanju sam kuhar. Kad sam trebao odlučiti što upisati nakon završene osnovne škole, nisam puno razmišljao. Nisam doduše ni imao bodove za matematičku gimnaziju, ali sam znao što stvarno želim. Tako sam 2011. godine, u Trogiru, krenuo sa srednjoškolskim obrazovanjem. Tijekom školovanja sam mnogo toga naučio, a najviše je traga na mene ostavio prof. Nikica Ševo s kojim sam znao odraditi i poneki domjenak. Zadnju godinu sam se učlanio u udrugu „Trogirski KOGO“ gdje sam također mnogo naučio. Moj prvi posao je bio u Hotelu Jadran. Nakon toga sam radio po raznim hotelima i restoranima po Jadranu. Moj se stariji brat odlučio na odlazak u inozemstvo, točnije u glavni grad Irske, Dublin, što je i mene privuklo te sam 2015. godine otišao proširiti svoje iskustvo. Brzo sam pronašao posao. Nakon nekog vremena dobio sam bolju ponudu iz jednog od najboljih restorana u Irskoj pod nazivom Ely Wine Bar, u kojem sam dobio poziciju šefa smjene. Radio sam i učio od cijenje34

nog chefa Ryana Stringera koji je radio u Koppenhagenu u Restoranu "Noma" (proglašen najboljim restoranom svijeta 2014.god.). Tu sam stekao jedno predivno iskustvo te uživao raditi i izmjenjivati iskustva s ostalim chefovima. U tom sam restoranu ostao sve do povratka kući. Ubrzo počinjem raditi sezonu na Jadranu, nakon koje idem u Francusku na par mjesta gdje sam također dobio priliku pokazati stečeno znanje te naučiti nešto novo. Nakon toga se ponovno vraćam u Dublin. Irci su divni ljudi, veoma topli i druželjubivi te se tamo osjećam jako ugodno, gotovo kao kod kuće.


Pod geslom „Samo ljubav“ na trogirskom je području pokrenuto niz akcija kojima na čelu stoji par entuzijasta ovoga grada. Jedan od njih je i bivši učenik naše škole, Bepo Mičić koji je maturirao 2012. godine. Upravo je po njemu nazvan sada već slavni Radio Bepo koji je bio i medijski pokrovitelj spomenutih akcija. S Bepom, kojeg pamtimo kao uvijek nasmijanog momka (kakav je i sad), razgovarali smo u našoj školi gdje je došao netom prije odlaska na brod „trbuhom za kruhom“.

filu. Mom prijatelju, Toniju Čulinu, to se činilo zanimljivim pa je predložio da otvorimo profil Radio Bepo na kojem bismo stavljali glazbene spotove i ispunjavali ljudima želje. Profil je vrlo brzo postao popularan te ga je u kratkom vremenu počelo pratiti više od 1300 ljudi. Pokretači ste brojnih aktivnosti u gradu. Jedna od njih je uređenje igrališta pored OŠ Majstora Radovana! Da! Jedan od naših prijatelja, Goran Stipčić, fotografirao je igralište koje je uistinu bilo u derutnom stanju pa smo ga odlučili preurediti. Nije bilo jednostavno, čak smo prikupljali donacije na „vratima od grada“, a kasnije su se uključili i brojni sponzori poput trogirskih kafića, restorana, dućana boja i lakova. Pomagali su nam brojni entuzijasti. Nekad ih je bilo 10, nekad 100, ali uglavnom su radili isti! ;) Opiturali smo centralni grb te crte na terenu, kao i koševe i branke na kojima smo zamijenili mrežice, a raščistili smo i raslinje u zabačenom predjelu dvorišta. U pomoć oko rasvjete pritekao nam je čak i HEP. Nekada sumorno i zapušteno igralište sada krase boje Hajduka, omiljenog kluba svih koji su sudjelovali u uređenju. Nakon završetka radova, održan je i malonogometni turnir „Četiri kafića“ koji će, nadamo se, postati tradicionalan. Okupilo se dosta Trogirana, a nakon baluna dobro se jelo i pilo. U travnju, na istom mjestu, organiziramo Uskršnji turnir na kojem će sudjelovati niz ekipa. Hoće li ekipa Radio Bepa pokrenuti još koju akciju?

Radio Bepo zapravo nije radijska postaja! O čemu se točno radi?

Pa voljeli bismo da se u gradu Trogiru prestanu slušati cajke pa nam je najnoviji cilj da se uredi nekadašnje staro kino. Da to bude klub kakav je primjerice Central u Splitu.

Tako je, to nije radio, već facebook profil. Naime, jednu sam večer počeo ispunjavati ljudima glazbene želje na svom privatnom pro-

Tomislav Belas, 2.g 35


Biti bez tebe Snovi su jedno, a mogućnosti nešto sasvim drugo. Postoji razlika između snova koje sanjaš noću dok spavaš i onih koje sanjaš budan. I nakon toliko godina shvatiš da su neki od njih ipak nemogući, bez obzira na to koliko ja željela da se oni ostvare. Sada sam na raskrižju života, na prekretnici koja me dijeli od djetinjstva i zrele žene koja je spremna stvoriti nešto sasvim sama, bez ičije pomoći. Osamnaest godina očekujem njegov poziv ili barem poruku koja bi kišne i tmurne dane pretvorila u one najljepše u mom životu. Kada dugo vremena živiš u nekoj zabludi i kada napokon saznaš pravu istinu, više ne znaš što bi mislio o svemu što se dogodilo. Živim kao dijete s greškom u srcu koje se osjeća odbačeno. Kao da nisam bila dovoljno dobra, kao da nisam zaslužila osjetiti topli očev zagrljaj. Može li mi netko to objasniti? Sigurna sam da ne može. I sada, poslije toliko vremena imam priliku osjetiti očinsku ljubav, ali ne želim. Je li to očekivano ili malo sebično? Ja smatram da nije, jer ja tebe tražim i želim toliko godina, a ti mene tek sada kada sam na prekretnici života, kada sam spremna zaboraviti sve ono loše i osamostaliti se da budem svoj čovjek. Roditelj se ne postaje preko noći. Kako uopće možeš pomisliti na to da ostaviš nešto što si stvorio? Volim te, stvarno te volim iako mi nisi ništa pružio. Možda ću ti jednoga dana i opostiti što si me ostavio, ali moraš znati da ovo dječje srce koje kuca u meni to jednostavno ne može i ne želi zaboraviti. Dovoljno sam zrela i hrabra da odem iz majčinog gnijezda i svojim rukama pružim sebi, a i njoj sve. Ipak, trudila se, pružila mi je sve što je mogla, iz svojih usta uzimala da bi dala meni. Hvala joj na tome. Njezino srce neće moći kupiti pokloni, ali sigurna sam da moj uspjeh hoće. I na kraju krajeva, sve što znam naučila sam od nje. Sve o čemu sam sanjala, ona mi je omogućila. Hvala ti, majko, za svaki moj uspjeh, svaku ispunjenu želju i što si mi pokazala da se bez nekih ljudi može živjeti. A ti, dragi tata, sanjaj mene kao što sam i ja tebe sanjala i osjećaj isto što sam i ja osjećala. Nema veze. Hvala ti na svemu, a ničemu! Nena Huskić, 3.c 36


I wish my mother knew Being a mother can be pretty difficult. My mother is one of my best friends. Whenever I have a problem I know that I can come to her and that she will always be there for me. Nevertheless, there are some things I wish she knew. Firstly, I wish my mother knew how much I appreciate her. I know that it is not easy to work all day and then come home and clean the house. I know that it is annoying having to drive me around whenever I need to go somewhere. I know that sometimes I drive her crazy when I argue with her because I had a bad day. My mother means the world to me and I wish she knew that. Secondly, I wish my mother knew I smoked. I am usually pretty honest with her and I don't like keeping secrets from her. Also, I always fear that she will find cigarettes in my bag. I think that if I told her she wouldn't mind that much, but I'm still pretty scared of her reaction. Lastly, I wish my mom knew I'm not perfect. I feel like sometimes she puts too much pressure on me to exceed in school and do a billion chores around the house. I know that she just wants me to have a bright future and a good life, but I wish she knew that it's okay to get an F sometimes and that it won't kill me. In conclusion, I wish my mother knew that I appreciate and love her, no matter how much she annoys me occasionally.

Matija Ĺ alov, 2.b

37


Should men and woman have equal rights? Since the beginning of time women have fought for equal rights. Although numerous women have proven that both genders can do the same thing equally, there is still a debate over it. I believe everyone should have equal rights. In theory, everyone has equal rights, but is it really like that in real life? Women got their rights in the 20th century, but they are still discriminated because of their gender. In the United States for every dollar a man makes, a woman makes 77 cents doing the same job. Women are also considered to be less effective in their jobs if they have children. Men don't have it easy either. There is a lot of pressure for them to look perfect and support their families. Conservatives say that while women should stay at home and look after the children, men should work so they can make a living and support their families. They are not allowed to show their emotions. In conclusion, both men and women face discrimination on a daily basis. I think everyone should have equal rights and be treated equally to make the world a better place. Matija Ĺ alov, 2.b

38


What annoys me about the opposite sex? Men can be very difficult to understand and live with. They are messy, they never respond to text messages right away and are very hard to understand. There are a lot of things that annoy me about the opposite sex. Firstly, men are very untidy. They rarely clean after themselves and don't care about the hygiene as much as women do. When you point out to them that they could help a little with the chores their excuse is that it is not their job. Secondly, men are awful at texting back. They never reply to text messages right away and when they do, it feels like they have no interest in talking to you. They also aren't good at organizing their time. Thirdly, guys are very hard to understand in general. They think one thing, say the other and do the third. They never say what they feel and ignore you when you say how you feel. In conclusion, there are a million things that guys do that annoy me, but for every bad thing there are at least two good ones. And no matter how much the opposite sex annoys me, I couldn't imagine my life without them. Matija Ĺ alov, 2.b

39


Napokon je došao i taj dan, 5. svibnja 2017. godine - dan naše maturalne zabave. Dan za koji smo se svi pripremali mjesecima prije i nestrpljivo ga iščekivali. U 18:30 smo se okupili ispred Hotela Medena u pratnji naših roditelja, prijatelja i rodbine. Počeo je špalir. Najprije smo uveli ravnateljicu i profesore, a potom smo krenuli i mi učenici. Večer je započela govorom naše ravnateljice Karmen Sinanović, koja je zajedno s našim državnim prvakom, Mateom Abazom iz 3.c razreda, otvorila prvi ples. Uskoro su im se pridružili profesori sa svojim pratnjama. Nakon predjela smo svi krenuli na plesni podij te smo se zabavljali do kasnih noćnih sati. Razrednicima smo pročitali vrapce i zahvalili im na svemu što su učinili za nas. Prisjetili smo se početaka kada smo stigli u ove klupe potpuno izgubljeni te svega što smo zajedno prošli. Tko bi rekao da će sve ovako brzo proletjeti? Izgleda da je vrijeme da krenemo dalje sami. Podijeljene su i nagrade za lutriju te održan izbor za miss i mistera maturalne zabave. Pobjedu su odnijeli Luka Piteša iz 4.b, te Biserka Kuzmanić iz 3.c razreda. Na kraju smo svi zaključili da nam je ovo bila jedna od naljepših večeri u životu i svakako ona koju nikada nećemo zaboraviti. Biserka Kuzmanić, 3. c

40


41


Dropkick Murphys je američki celtic punk sastav podrijetlom iz Irske. Njihova glazba je jako energična te obuhvaća tematiku iz irskih pjesama starih preko 300 godina, ali i probleme današnjeg društva. Neke od tema njihovih pjesama su: izoliranost, droga, problemi neshvaćanja drugog poje-

Shipping Up To Boston popeo se na 1. mjesto Bubbling Under Hot 100 ljestvice u Americi. Sastav je često viđen kako se druži s huliganima i bježi od policije. Možda se upravo zbog toga u većini njihovih pjesama osjeća povezanost sastava s njihovom publikom. Stvorili su nešto poput bratstva i to ljude najviše privlači toj vrsti glazbe. Obradili su mnogo irskih pjesama koje su starije od 300 godina kao npr. "Johnny I hardly knew ya" koja govori o izdaji i bratstvu. Album "11 Short Stories of Pain & Glory" je njihov deveti studijski album, a ujedno i prvi album 2017. godine.

dinca, alkohol, nostalgični trenuci iz mladosti i sl. Prvi album objavili su davne 1996. godine kada su još bili "underground" sastav. Kao i većina danas poznatih glazbenika, svoj su put započeli vježbajući u podrumima te nastupajući u kafićima. Tako je bilo sve do 1998. kada su zamijenili glavnog pjevača Mike McColgana novim Al Barrom. Sastav je doživio renesansu s kojom je došla i dugo očekivana slava. Njihov prvi hit I'm 44

11 Short Stories of Pain & Glory Kako je sastav postajao zreliji i iskusniji, sazrijevala je i njihova glazba. 11 Short Stories of Pain & Glory zreo je album u kojem autori progovaraju o nostalgiji, djetinjstvu, ljudima koje nitko ne razumije, svakidašnjim životnim problemima. I koliko god se album činio taman zbog tema o kojima pjevaju, zapravo je pun pozitivne energije jer su glazbenici iz nečeg lošeg izvukli pouku i napravili nešto lijepo. Jedna od takvih pjesama je Paying My Way koja govori o drogi i problemima vezanim uz nju, ali ujedno i ohrabruje pojedinca kako se kroz sve može proći u životu i kako treba biti ponosan ukoliko to uspije jer kako kaže pjesma: But my hopes are so much higher Don't count me out, I'm a survivor I chase these dreams down city streets Dead end roads that no one sees


And I'm proud to be a fighter Ova pjesma se može protumačiti na više različitih načina jer poručuje svakom pojedincu da bude hrabar i ne odustaje od svojih snova i želja u životu i da se i dalje bori. Album također sadrži neke od pomalo smiješnih pjesama koje nemaju neku pouku nego su tu čisto da nas nasmiju i zabave, kao npr: "I Had a Hat" (govori o basistu sastava Kenu Caseyu koji je upao u barsku tučnjavu jer mu je netko ukrao šešir),"First Class Loser" (govori o „tom“ jednom prijatelju kojega svako društvo ima; onom koji besposliča-

ri, svi ga preziru, nikome se ne sviđa, dosadan je, ali ga ipak volite jer vam je prijatelj). Obradili su poznatu himnu nogometnog kluba Liverpool koja se zove:"You'll never walk alone" koja također ima pozitivnu pouku. Ne vjerujem da puno mojih vršnjaka sluša ovakav tip glazbe jer svi danas slušaju ono što je „IN“ kako bi se uklopili u društvo, ali vjerujem kako je ovo jako kvalitetna glazba i da bi je više ljudi trebalo početi slušati jer je tako istinita i govori o današnjem svijetu i problemima s kojima se susrećemo. Bepo Delić, 3.e

45


Harry Potter kolekcija je od sedam knjiga koje je napisala Joanne Katherine Rowling, bolje poznata kao J.K.Rowling. Priča prati mladog čarobnjaka Harryja Potter i njegove prijatelje Rona Weasleya i Hermionie Granger, koji su učenici u Hogwartsu, magičnoj školi za čarobnjake i vještice. Glavni fokus priče je Harry i njegova borba sa zlim čarobnjakom, Lordom Voldermortom. Prva knjiga, Harry Potter i kamen mudraca, objavljena je 26. lipnja 1997. godine i od tada su pustolovine mladog čarobnjaka obišle i zadivile cijeli svijet. Glavni lik u priči je Harry Potter, dječak iz Engleske koji živi sa svojom tetom, tetkom i rođakom te na jedanaesti rođendan otkriva da posjeduje magiju. Uz magične avanture i probleme, Harry se susreće i s običnim problemima, emocionalnim i socijalnim, te se susreće s izazovima

koji uključuju prijateljstvo, zaljubljenost, romantične veze, školu i ispite, tjeskobu, depresiju, stres i najveći test, pripremanje za suočavanjem s drugim čarobnjačkim ratom koji dolazi. Svaka knjiga govori o jednoj godini Harryevog života, od 1991. do 1998. Put do pobjede nije lak. Harry se suočava s mnogim preprekama: mističnim kamenjem, tajnim odajama, Tromagijskim turnirom, zlom profesoricom Umbridge, saznanjem tko je Princ miješane krvi, darovima smrti i smrti nekih od njemu najbližih ljudi. Uz pomoć prijatelja Harry pobjeđuje sve prepreke i na kraju pobjeđuje Voldemorta. Time završava rat. J.K.Rowling napisala je još jednu knjigu, nastavak avanture pod imenom Harry Potter i ukleto dijete, čija se radnja odvija devetnaest godina poslije rata. Opisan je život Harryja kao aurora, člana elitnog odreda u Odjelu magičnog pravoslužja i njegova sina Albusa koji počinje školovanje u Hogwartsu. Dok se Harry bori s prošlošću koja ne želi ostati tamo gdje pripada, Albus se bori s težinom nasljeđa kojeg nije želio. Kako se prošlost i sadašnjost isprepliću, otac i sin nauče neugodnu istinu: ponekad, tama dolazi iz neočekivanih mjesta. Viktorija Bilinčić, 2.d

46


Scenarij za ovaj film napisao je Luke Davies, a režirao Garth Davis. Lav je istinita priča o petogodišnjem izgubljenom dječaku koji je odrastao u Indiji. Film počinje u trenutku kada dječak Sarro krade ugljen sa svojim bratom Gudduom i prodaje ga da bi zaradio za hranu. Na kraju scene dječak je ostavljen potpuno sam na klupi željezničke postaje. Bio je umoran i zaspao. Budi se sljedećeg jutra, umoran i prestrašen te greškom ulazi u vlak za Calcuttu. Bez prezimena i dokumenata, dječak je potpuno sam i izgubljen. Udomljuje ga obitelj Brierly s Tasmanije. Njegove uspomene na prijašnji život blijede, ali ne u potpunosti. Nakon 20 godina, na proslavi ugleda slatkiše koji mu vraćaju sjećanje na djetinjstvo te počinje istraživati svoje podrijetlo. Postaje opsjednut i psihički obolijeva. Pronalazi svoju kuću, majku i saznaje da mu je brat umro onog dana na željezničkoj postaji.

Glavnu ulogu glumi Dev Patel pozant po glavnoj ulozi u filmu Milijunaš s ulice. IZVORNO IME: Lion REDATELJ: Garth Davis ŽANR: drama ULOGE: Rooney Mara, Nicole Kidman, Dev Patel TRAJANJE FILMA: 118 minuta GODINA: 2016 Filip Pupić Bakrač, 2. a

47


Odaberi samo jedan odgovor koji smatraš potpuno točnim u svakom zadatku: 1. Koji od brojeva nije racionalan?

3 27

b)

a)

 c)

3 11

2. Koji je interval rješenje nejednadžbe

 2,  

d)

8 9

1  2x  5 ?

 2,  

 , 2

 , 2

b) c) d) 3. Ivan je kupio bon za mobitel u vrijednosti 50 kn. Koliko će minuta moći razgovarati, ako je cijena razgovora 1.12 kn u minuti? (Rezultat zaokružite na najbliži cijeli broj.) a)

a) 44 min 4. Broj

b)

45 min

3.27 104

a) 0.0327

b)

c) 56 min

d) 40 min

jednak je 0.000327

c) - 32700

d) 3270000

5. Obrok koji se sastoji od pršuta, sira i pića sadrži 217 kJ. Ako pršut sadrži 30 kJ više od sira, a sir 14 kJ više od pića, koliko kJ sadrži pršut? a) 97 kJb)

53 kJ

c) 67 kJ d) 173 kJ

f ( x)  x  1

2

6. Nultočka kvadratne funkcije a) - 1

b) 1

c) (1, 0)

je

d) (0, -1)

7. Ako u 100 ml sirupa za snižavanje temperature ima 2.4 g paracetamola, koliko miligrama paracetamola ima u 15 ml sirupa? a) 16 mg

b)

360 mgc) 36 mg

8. Koja točka ne pripada pravcu

a) (- 4, 5)

48

b)

( - 2, 4)

d) 625 mg

1 y   x3 2 ?  1  7,   2 c)

d) (3, 1)


9. Točke E, F,G,H su polovišta stranica kvadrata ABCD površine 16 Kolika je površina četverokuta EFGH?

a) 8

cm 2

b) 4

cm 2

c)

8 2 cm 2

d)

cm 2 .

4 2 cm 2

10. Ako se plaća osobe X poveća za 25 %, a osobe Y za 20 %, tada bi im plaće bile jednake. Za koliko je posto plaća osobe X manja od plaće osobe Y? a) 5 %

b) 8 %

c) 4 %

TOČNI ODGOVORI: d) 2. c) 3. b) 4. b)

5. a)

d) 10 %

6. b)

7. b)

8. d)

9. a) 10. c)

Svaki točno riješen zadatak donosi 1 bod. Rezultati: Bodovi 10

Super! Dobre navike i sposobnosti, koje su pridonijele ovom uspjehu, razvijajte i dalje jer će one omogućiti i kasniji uspjeh u vašem životu.

8i9

Upornost i ustrajnost vode k uspjehu. Očito ste radili matematiku, no, dobro bi bilo da još proradite zadatke koje niste točno riješili.

6i7

5

od 0 do 4

Jesu li vam poznate vaše mogućnosti? Upoznajte ih, jer one postoje. Proradite još malo pa ćete sigurno popraviti rezultat. Vrijedi se potruditi, jer “Imati samo znanje nije moć, prava je moć primjena tog znanja”. Vaši bodovi pokazuju da radom možete postići još bolje rezultate. “Male su prilike često početak velikih pothvata.” Imajte povjerenja u sebe, izbacite NE iz NE MOGU! Aktivirajte se, potrudite se i uz pomoć vaših kolega i vaše nastavnice uspjeh sigurno neće izostati. Vesna Josipović, prof.

49


Kairos 24  
Kairos 24  
Advertisement