Page 1

www.ftcat.org | 902 02 69 19 | ftcat@ftcat.org jardineria ions manipulats

www.ftcat.org | 902 02 69 19 | ftcat@ftcat.org

A SANTA COLOMA ENS TROBAREU TREBALLANT…

neteja d’instal·lac

SERVEIS PROFESSIONALS AMB VALOR SOCIAL

borsa

www.ftcat.org | 902 02 69 19 | ftcat@ftcat.org jardineria neteja d’instal·la cions manipulats

tals, s pos iament de óa es i env exació de dad ció i ind umentaci trucció ula doc bases manip sulta de ental i des nts de ctame ió de dades, ció, con ia docum ucc italitza b, custòd introd ents, dig or we docum del servid través cada. tifi cer

Tra

A SANTA COLOMA ENS TROBAREU TREBALLANT… pintura vià ria

jardineria

jardineria

neteja d’ins tal·la cions

 Serve is  Mante de neteja niment  Ne

en teja i act espais comun d’instal·la uacions oberts o tancat pun cio itats s. de veï ns esport tuals. ns i pàr ive quings s, casals , ofic . ines,

Ma

ssos proce tratius is admin

deixalleria

jardin eria

que parcs tació, con

strucc i jar Ne ió teja i dins, pla Re ntes i mantenim des d’inter cupera brossa ent Ass t. ior ció

i esp de d’espa ais obe is nat ment rts . i elabor urals. ació de pro jectes .

essora

processo administr s atius

artesania

La missió de Fundació Tallers és garantir la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i transtorn mental sever, de manera que millorin la seva qualitat de vida, mitjançant una gestió sostenible i participativa, i un tracte personalitzat.

neteja d’e scale

pintura vià ria

neteja vià ria nipulats

jardineria

punt verd

litzant als rea ns loc tracio de adminisels parcs. la neteja per a en si ballem s carrer de reforç Tre eja del puntuals es. la net anyes i espectacl mp Ca festes fires,

i ments comple i teria, s. al, biju i entitat artesanal nt. ses iu, clie de nad stals per empre te atract itats del Po duc ess is obsequ tem un proons les nec sen seg Pre alitzat person

Pin



manip ulats

ments

Bo rsa de Ass Trebal l esp Ori essorame entaci nt a les ecialitzad Tre ó a.

ball am laboral i empreses for . b sup ort. mació a per

deixalleria

sones

Mu

nta qualse tges com plerts vol , interv vasats fase del enint de qua , empaq procés en pro uet litat, retràc ats, mu ductiu. tils, em ntatge bossat s, contro s, blís ls ters...

amb

discap

neteja de fires

acitat

.

En

nts nime mante

jardineria

mantenim ents

is d’espa niment i mante ics, d’un litació elèctr niment dres rehabi tura, mante es, qua de dad pròpies del ors. interi m xarxes ats . ivit nte act i quings Mu teria t. de pàr lampis o empresa. , parque ització yal dur edifici tge de pla tura i sen nta , pin viària Mu a Pintur

manipulat s

viària neteja

ania artes

borsa

neteja d’a paradors

pintura

borsa de tre ball

Almogàvers, 18 - Sta. Coloma de Gramenet Av. Cantàbric, 49 - Badia del Vallès Gran Via Corts Catalanes, 562, ent 1ª - Barcelona

obres i se rveis

Treballem per la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i transtorn mental.

process administr os atius

dineria de Gramenet artesaniaAlmogàvers, 18 - Sta.jarColoma Av. Cantàbric, 49 - Badia del Vallès

centre ocupacion Gran Via Corts Catalanes, 562, ent 1ª - Barcelona al

neteja d’a paradors

b

nipulats

neteja d’e scale

neteja vià ria manipula ts

Fundació Tallers - Roll Ups  

Fundació Tallers - Roll Ups

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you