Page 1

Portfolio Cand. Arch. Hans H. BĂŚrholm

Dagmarsgade 19, apt. 119 DK-2200 copenhagen n Denmark

P E W

: : :

(+45) 26365355 le@idiotsavant.dk http://idiotsavant.dk


oiloftroP .hcrA .dnaC mlohrĂŚB .H snaH

55356362 )54+( kd.tnavastoidi@el kd.tnavastoidi//:ptth

: : :

P E W

911 .tpa ,91 edagsramgaD n negahnepoc 0022-KD kramneD


SPROUT chair

Arkitektur 4-17

Design 18-19

Arkitekturens Dag 20-23

Hydra/Publikation 28-29

Undervisning 30-31

CV 32

Udstillinger 24-27


2008 Botanisk Have Ă…rhus 3D model/renderinger/lay out Svendborg Architects


PLAN 1:200

Botanisk Have i Århus

UNDERVISNINGSMILJØ / LABORATORIUM Bevæger man sig videre langs lamelvæggen træder man ind i et undervisningsmiljø. Området befinder sig mellem parkens trætoppe. Her kan der laves opstillinger til at arbejde med habitater, undersøge naturen i mikroskop etc. Området kan afskærmes med et tekstil hvorpå man kan projektere film, studieopgaver og oplæg.

MØDEFACILITETER.

Acer Griserum

Cykelparkering Palmehus

Den sidste funktion i de udadvendte funktioner er møderummet. Området er på samme måde placeret mellem træerne og kan ligesom undervisningsdelen afskærmes af et tekstil.

Rengøring Acer Lappacocieum

Meditations sted

Mellemrummet mellem hver funktion er en udendørs balkon/have. Mødefaciliteter

Den enkelte funktion kan aflukkes helt i forhold til de andre områder, eller områderne kan inddrages i hinanden.

Toiletter

Ankomst nord

Under jungle

Garderobe

Ørkenhus

Bro

Balkon

2.6 FORSKNINGEN / ARBEJDSPLADSEN

Amazon åkander Gladura Foyer

Forskningen er placeret central til i anlægget. Alle forsknings og arbejdsrelaterede funktioner er samlet som en fælles enhed. Intentionen er at skabe rammerne for et fællesskab for forskere og ansatte ved Botanisk Have

DET UDADVENDTE - FORMIDLINGEN Pavillionens udadvendte funktion er placeret omkring det cirkulære indre gårdrum. Herfra åbner de sig op mod parken. Funktionerne er: caféområdet, undervisningsmiljø og mødefaciliteter. Funktionerne er sammenbundet af et forløb langs den indre trælamelvæg. Et forløb der strækker sig ud mellem landskabets trækroner. Denne væg fungerer dels som funktionsvæg og dels som akustikvæg. Imellem de forskellige rumligheder findes balkonområder.

CAFÈEN Den første zone i forløbet er tilegnet et caféområde. Herfra kan man træde ud på balkonen for at drikke kaffe i sydsolen mens man nyder den fantastiske udsigt over Århus by.

Ankomst vest

Meditations sted Tropeskov

Kontor

Kontor

Butik Undervisning/laratorium

Kontorerne ligger sig i umiddelbar nærhed af foyerområdet og sikrer derved en hurtig kontakt med formidlingsdelen.

Kontor Reception

Depot

Depot

Alle funktionerne her adgang til en servicegård, der samler hele anlægget.

Værksted

Blomsterbed

køkken Kontor

Cedruslibani Libani

Fra fællesrummet har de ansatte mulighed for at indtage en tagterasse. Et areal der indbyder til at nyde udsigten over Århus.

Catalpas Periosa

Værkstedet har umiddelbar kontakt til depotrum, teknikrum og udendørsdepot. Ligeledes kan værkstedet åbne sig op mod udstillingsdelen, så det er muligt at integrere værkstedet som en mulig funktion i udstillingen.

Café

Balkon

Ankomst syd

Monsunhus

Containerplads

Rengøring

Jorddepot

Udstilling

Frokostrum

Service gård

Parkering

KÆLDER 1:200 Omklædning

Værksted Bjergskov

1:1000

OVERORDNET IDÉ

Vi foreslår derfor at genanvende det eksisterende palmehus’ karakteristiske arkitektur, og lægge de udadvendte nye funktioner i et nyt byggeri på den mest udadvendte del af grunden; mod sydvest hvor udsigten i parken og over Århus er smukkest. Med denne tilgang til opgavens løsning, opnår vi et bygningsfysisk enkelt anlæg, hvor de fine væksthuse stadig er højdemæssigt dominerende, og de nye udadvendte funktioner fremstår som en let pavillon, logisk placeret i parkens mest attraktive del.

HELHED OG HENSYN

Forslaget er baseret på et bevægelsesforløb, som vil opleves integreret med hele botanisk have, det vil sige, at vi har søgt at formgive det samlede anlæg udfra naturlige stiforløb i haven, og dermed tænkt byen, parken og huset som en helhed.

Vi mener derfor at svaret bør være at etablere en ”parkens pavillion” + ”et planternes væksthus”, og således skabe et samlet hele, der indeholder - og ikke mindst udtrykker - både dynamisk udadvendthed og samtidig mulighed for fordybelse og ro til at studere de fantastiske samlinger.

PARKENS PAVILLION Med afsæt i ord som at omslutte, favne og afbøje har vi søgt at forme parkens pavillion nænsomt og enkelt blandt de fredede træer; man kan sige, at vi har søgt at lade træerne forme pavillionen ikke omvendt. Den lette pavillion-konstruktion møder således kun punktvis parkens skrånende terræn.

Middelhavshus

FRA NORD AD ”MOS-STIEN”

Ved den valgte løsning opnås en ny helhed i sampillet med udsigten og ankomsten fra eksempelvis den gamle by, de eksisterende stier i parkens smukt varierede terræn og en ny indre helhed, som en naturlig samlende rundgang i væksthusene via de nye udadvendte funktioner i den lette pavillion.

VÆKSTHUSVANDRINGEN - EN RUNDGANG

Et udstillingsforløb fører den besøgende gennem et underjordisk forstørrelses univers af diverse frø og kerner, gennem de forskellige klimazoner for at kulminerer i palmehuset. Herfra kan man bevæge sig op ad en spiralformet rampe mellem tropeskovens kroner – helt op under kuplen. Turen ledes via en bro over åkandebassinet, og man er tilbage i parkens pavillion.

Teknik

FRA SYD AD ”BLOMSTER-STIEN” Ankomsten fra syd favnes af en krum spejlende væg til den ene side, mens caféens udeareal hænger til venstre for den ankommende. Sydindgangens haverum henligger det meste af dagen i sol og kunne beplantes med forskellige rosenbuske. Ved ankomsten fornemmes rosernes duft. Rummet gengives i den spejlende væg; når huset forlades ad denne vej, går man ad ”blomster-stien”.

De nye højdekrav samt en logisk arbejdsgang, hvor det eksisterende palmehus nedtages og renoveres del for del på fabrik og herefter samles igen, gør det logisk at reetablere det fine hus i en ny og højere udgave.

Parkens pavillion og væksthusene mødes via to forskellige forløb, der starter og slutter i foyer området, der er disponeret med store siddemøbler for samling af eksempelvis skoleklasser.

Depot Lade

PAVILLIONENS TRE INDGANGE HAR FORSKELLIG KARAKTER FORSKELLIG KARAKTER

Således tages hensyn til at tilgængeliggøre en fantastisk udsigt i parken og over Århus by, hensyn til de fine væksthusbygninger fra 60érne samt hensyn til de fredede træer.

væksthusene -det essentielle indhold formidlingen -det udadvendte forskningen -arbejdspladsen

Værksted

Cykelparkering

Blomster: eksempelvis valmue, vilde roser, kornblomst og følfod

1. 2. 3.

Udstilling

Catalpas Periosa

1 Århus’ ny udsigtsplatform, ”mirador” 2 Parkens stisystem mødes i foyeren 3 Situationsplan

DET LØFTEDE PALMEHUS

I husets indre har vi søgt at skabe optimale rammer omkring 3 tematikker:

1:4000

Depot

VÆKSTHUSVANDRING

ANKOMST Pavillionens foyer placeres i et punkt hvor parkens stisytem mødes fra tre forskellige retninger. De tre forskellige indgange samler sig under et ovenlys i foyer området hvorfra husets forskellige forløb samles.

Væksthusene i Århus kan opfattes som værende en af byens centrale kulturinstitutioner siden 1960’erne. Placeringen, på et af Århus’ højeste punkter, og de fine karakteristiske bygninger er en umistelig identitetsskabende kvalitet, som dette forslag søger at bevare og styrke.

Udstillingsforløbet tager sin begyndelse i foyerområdet under ovenlyset. Herfra ledes man af lyset gennem et udstilingsforløb. Undervejs er det muligt at sidde afslappet i nicher i væggen. Det er muligt at skabe en sammenhæng mellem værkstedet og udstillingsforløbet. Rammerne for et særligt udstillings projekt – f.eks. i forbindelse med børnenes efterårsferie.

Forløbet fører til en underjordisk samling af frø, kerner nødder fra verdens forskellige egne. Som et gigantisk smykkeskrin placeres de forskellige frøgenstande i de variationer af form farve og størrelse og oprindelse.

Ankomsten fra Poppelpladsen i nord sker også via eksisterende stiforløb, her møder man et forunderligt rum, som kan tænkes henlagt i mos/ fugt – vand. Et af parkens særlige træer Acer Cappadocieum indrammes netop her. Omgivelserne spejles ligledes her, denne sti bliver ”Mos-stien”

Det underjordiske forløb anvendes ligeledes til videoinstallationer. Dette rum danner overgang til de mindre væksthuse, ligesom broen over det store åkandebassin danner overgang mellem det store Palmehus og foyeren.

opformering

Udstilling

Mos og vand

FRA VEST AD ”STEN-STIEN” Stien fører fra Den Gamle By under den svævende bygningskrop og ind i et ganske særligt rum. Et rum der fanger himmellyset og spejler træet Gladura i sin cirkulære form. Her er på én gang intimt og tæt på himlen. Under huset tænkes en stenhave, det er i dette cirkulære udeareal at opsamlingen af regnvand er direkte aflæselig. Teknik

parkering

den gamle by

Huset vil med sin nye udadvendte pavillion og den etablerede rundgang i væksthusene indbyde til endnu en oplevelse på gåturen i botanisk have, en oplevelse af et nyt mere homogent botanisk anlæg, som en grøn oase, hvor den besøgende både kan finde nye dramatiske og eksotiske plantearter, sin egen rolige niche samt muligheden for at fordybe sig i en formidlingsdel for til sidst at slutte med kaffen på terassen på Århus’ højeste punkt blandt de særlige træers kroner.

• væksthusvandring • forsker/arbejdsplads • udadvendt

århus

Vi tror at denne bygningsdisponering kan sikre botanisk Have en unik attraktion ikke blot ved sin botaniske samling, men også på grund af den udadvendte formidlingspavillion, som hænger som en ”spansk mirador”, - en offentligt tilgængelig udsigtsplatform, en mødesplads på toppen af Århus.

1:10000 Således bliver væksthusene ikke bare Århus Universitets vindue til omverdenen, men ved den ny samlende pavillion tilføjes et reelt vindue ud i parken - ud over Århus by.

I Palmehuset findes et stiforløb, der fører den besøgende rundt i underskoven. Stiforløbet giver ligeledes mulighed for at gå af trædesten væk fra stien, hvor man finder mulighed for at sidde uforstyrret.

KRYDSRUMMET FORMIDLINGEN - ALENE ELLER SOM DEL AF VÆKSTHUSVANDRINGEN Væksthusvandringen ender hvor den startede i foyeren, hvor udstillingen, butikken og caféen ligger overfor garderoben, og udgangene til hver sin sti i parken.

FORSKNINGEN - ARBEJDSPLADSEN Vi ser det ny Botanisk have som en helhed, - og foreslår samtlige arbejdspladser placeret i det ny hus, ”parkens pavillion”. Forskere, gartnere, receptionist, og administrativt personale bør mødes centralt i husets ny faciliteter.

De tre indgange samles i krydsrummet / foyer området. Ovenlyset over receptionen samler botanisk haves forskellige funktioner.

I det store Palmehus fører en rampe i midten mod toppen af palmehuset. I en indre cirkelform af reflekterende stål kan man bevæge sig rundt mellem de varierede former for bladstrukturer. Som afslutning på forløbet svømmer piratfisk rundt under amazon åkandens gigantiske blade. En bro fører den besøgende over mangove skovens vandområde til udgangen.

1. Væksthusene - det essentielle indhold 2. Formidlingen - det udadvendte 3. Forskningen – arbejdspladsen I sin centrale placering og med sin åbenhed fungerer foyerområdet som et krydsrum i mellem husets forskellige funktioner og parkens stisystem. Således sammenbindes væksthusvandringer, en tur i pavillionens café, parkens stisytem på forskellig vis alt efter den besøgende.

Husets form og indgangspartier er skabt udfra ønsket om at lade natur og bygning mødes, således fortsættes de eksisterende stier i parken ind i huset og bliver til del af den ny rundgang i væksthusvandringen. Laboratorium

Den valgte disponering: ”væksthus til planter + ny pavillion til formidling”

Desuden vil placeringen af et 18 meter højt nyt tropehus sydvest for de eksisterende væksthuse sandsynligvis både skygge for disse, samt være i konflikt med den nære skala i den fine park.

Café

Ankomst

Udstilling

Udstilling ( video)

Væksthus

SNIT A 1:200

Vi vurderer, at hvis man placerer funktioner som café, møderum, undervisning, udstilling, reception og andre arbejdspladser i det nuværende tropehus vil dette betyde så væsentlige bygningsfysiske ændringer, at enten det fine hus’ udtryk spoleres eller at det bliver meget omkostningskrævende.

SOLENERGI

MILJØBESKRIVELSE VANDOPSAMLING

• indre gård • herfra serviceres alle funktioner

Som et centralt element i konkurrenceforslaget er vandopsamlingen indtænkt som et tydeligt element i havens nye pavillion. Vandet opsamles primært via tagfladen i det indre gårdrum. Her vil den besøgende / forbipasserende i regnvejr opleve vandet løbe ned ad facaden og dryppe frit ned fra beklædningsskærmen, for sporadisk at lukke mellemrummet mellem den svævende bygningskrop og terrænet som et tyndt gennemsigtig filter. Lyden af vandet som opstår i faldet giver oplevelsen ved ankomsten yderligere en dimension. Herfra ledes vandet gennem filtreringen til de underjordiske vandtanke. Det opsamlede regnvand bruges til vanding af væksthusets planter.

Som en del af projektet tænkes den skrånende tagfladen på den nye bygning beklædt med solceller. Den opsamlede energi bruges til at opvarme væksthusene på en energi neutral måde. Ved at udnytte pavillionens tag undgår man at montere solceller på det gamle smukke væksthus. Videre genbruges den passive solenergi, der dannes om sommeren til opvarmning om vintern som beskrevet nedenfor.

JORDVARME Den passive solenergi, der dannes om sommeren, kan udnyttes til at bidrage til opvarmningen om vinteren ved oplagring i varmelager i undergrunden. Dette er beskrevet i ingeniørbeskrivelsen.

masser af naturligt lys

NATURLIG VENTILATION regnvands opsamling

De høje glasfacader giver gode forudsætninger for at bruge naturlig ventilation med oplukkelige partier i top og bund og derved køle bygningerne uden brug af mekanisk ventilation/aktiv køling.

BYGGEPROGRAM

naturlig ventilation

FOYER enkel, brugervenlig opvarmning, belysning og ventilation

Palmehuset

Foyer/reception

Møderum

Ankomst

SNIT B 1:200

Ankomsten til botanisk have. Man samles naturligt under ovenlyset over receptionens lyse arealer. Foyer området har en størrelse hvor skoleklasser / grupper kan samles inden guided rundtur i væksthusene. Reception samt butiks areal findes umiddelbart i sammenhæng med foyer. Når butik og reception er åben fremstår foyer området større. Butik og reception kan lukkes af i forhold til foyer.

CAFÈ automatisk åbning og lukning til temperaturstyring regnvand opsamles til vanding af planter

højt placeret konvektor for at undgå kondensering

åbninger til ventilation mulighed for jordlagring af sommervarme til brug om vinteren

konvektorgrav til vinteropvarmning

Caféen ligger i forlængelse af foyer. Med sin belliggenhed kan man nyde udsigten over Botanisk Have og Århus. Caféen serviceres fra køkkenet bag trævæggen. Lokalet fremstår lyst med et hvidpigmenteret trægulv. Rummet indbyder til en afslappet atmosfære hvor den besøgende kan nyde sin frokost eller kaffe. Fra Caféen er der direkte adgang til et udeareal, der svæver over haven.

UNDERVISNINGS / LABORATORIUM Rummet åbner sig i mellem parkens trækroner. Rummet er tilegnet fordybelse og eksperiment. Derfor tænkes rummet indrettet fleksibelt med mulighed for forskellige opstillinger, alt efter hvad der skal eksperimenteres med eller undervises i. Der kan opstilles habitater, undersøges ting i mirkroskop etc. Naturen og udsigten kan give inspiration til at arbejde. Rummet kan afskærmes med et tekstil som mørklægger rummet, hvorved muligheden for at anvende digitale medier optimeres. Rummet ligger i direkte kontakt til både depot og værksted hvilket gør det nemt at lave nye opstillinger og rengøre rummet efter brug. Desuden har rummet direkte adgang til to udendørs balkoner, der kan inddrages.

Palmehus

STENHAVEN VED ØST INDGANGEN

MOSHAVEN VED NORD INDGANGEN

DET VILDE LANDSKAB VED SYD INDGANGEN

Sammenhæng og afskærmning De forskellige områder i formidlingsdelen tiltænkt forskellige funktion er sammenbundet af et gangareal der gør det muligt at kombinere de enkelte områder så man kan fordoble eksemplevis laboratoriets areal. At områderne griber ind i hinanden giver mulighed for at afholde et sammenhængende arrangement rundt om det indre gårdrum.

UDSTILLING Udstillingsforløbet tager sin begyndelse i foyer området hvorfra overlyset leder den besøgende gennem udstillings gangen hvorfra man fra nicher i væggen kan sidde og betragte foto/ maleri eller video projektion. Forløbet forsætter forbi værkstedsområdet der ved særlige lejligheder kan inddrages som en del af udstillingsmiljøet. Udstillingen bevæger sig under jorden hvor en samling af frø udstilles bag en forstørrelsesglas/optisk væg. er får den besøgende et indblik i planterigets fra frøstadiet. Herfra fører vandringen i gennem de forskellige klimazoner for at kulminerer i det nye palmehus.

PALMEHUSET Palmehuset danner rammen for et udsnit af en tropisk regnskov. Det er intentionen at lade en svævende ring danne et cirkulært forløb rundt i mellem trætoppene. Ringen fremstår i sammen reflekterende materiale som det indre gårdrum i parken. En spejling der er med til at give det visuelle indtryk af palmehuset en dybde. Med den nye konstruktion er det intentionen at skabe større visuel kontakt imellem det indvendige og det udvendige.

KONTOR/FROKOSTRUM Kontorrummene ligger i forlængelse af hinanden og danner en enhed. Hvert kontor har en væg der fungere som reol samt et stort vindue for at sikre et behageligt arbejdsrum for den enkelte. I forlængelse heraf ligger frokostrummet. Et rum hvor man samles uformelt. Både kontorer og frokostrum er lyse i deres overflader og belægning. Fra frokostrummet er det muligt at komme direkte op på tagterasse hvorfra Botanisk haves ansatte kan nyde udsigten over Århus. Fleksibilitet Arbejdskontorerne er på planen anlagt som enkeltmands kontorer. I tilfælde af at man ønkser at omdanne kontorarealet, er det muligt at fjerne væggene og skabe et stort kontorareal. Endvidere er det muligt flytte skillevægge i mellem værksteder og depoter og derved skabe større eller mindre rumligheder alt efter behov.

Foyer og udstillingsdelen fremstår materialemæssigt lyse. Væggene udføres i lyse nuancer, som kontrast til de varmere trædele, evt. kombineret med et halvtransparent komposit materiale i de fleksible vægge omkring foyer- og kontordelene.

LOFTER

Loftflader i den nye bygning udføres som akustikpuds i store sammenhængende hvide flader uden retninger. I loft kan belysning etableres som undersænkede armaturer, disponerede som punkter i fladen.

GULVE

Gulvbelægningen i formidlingsdelen er en hård træbelægning der tydeliggør den lette konstruktionsprincip i denne bygningsdel som er hævet over terræn, samt giver rummet en varm karakter. I kontrast til dette er belægningen der sammenbinder væksthusvandringen, foyer og udendørsarealer, hvor bygningen er solidt funderet på terræn, en behandlet betonflade. Denne gulvoverflade kan være glittet og evt. partielt riflet/mønstret for skridsikkerhed. Fælles for gulvmaterialerne er at de er slidstærke og enkle at vedligeholde.

UDVENDIGE MATERIALER DET INDRE GÅRDRUM Den udvendige beklædning i det indre gårdrum er en nedfoldet forlængelse af tagfladen, og fungerer sammen med denne som en del i det vandopsamlende system. Beklædningen udføres som en højglanspoleret flade i rustfrit stål, som med sine spejlinger og sin fokusering mod rummets midte understøtter den samlende og introverte oplevelse af dette rum. Vandet fra tagfladen løber frit over kanten og ned på beklædningen og får her lov at interferere med spejlingerne ved at danne tilfældige spor og mønstre på overfladen.

FACADER Vindues partierne i den nye bygningen spænder fra gulv til loft med en lys silicone fuge mellem, uden mellemliggende lodrette profiler. Det store tagudhæng mod syd udgør en del af solafskærmningen. Endvidere bemales glasfacaden med kalk om sommeren - på samme måde som væksthuset. På denne måde vil bygningens karakter skifte med årstiderne, lige som parken gør det. Inden for glaspartiet bæres tagkonstruktionen af spinkle stål stålsøjler.

BYGNINGENS UNDERSIDE Under den hævede del af den nye bygning dannes et rum, som ved hjælp af det konstruktive hovedsystem af radiære ståldragere og søjler fokuserer ind mod det indre gårdrum. Mellem loftets ståldragere monteres en loftbeklædning af bagfra belyste perforerede eller translucente plader som vil kunne give rummet en skiftende karakter ved hjælp af styring af lyset.

INGENIØR BESKRIVELSE

MATERIALITET OG OVERFLADER. GENEREL MATERIALEKARAKTER

Konstruktive principper Ny tilbygning Den nye tilbygning udføres primært som en let stålkonstruktion i en etage med tilhørende kælder i beton under dele af bygningen. Konstruktionen funderes direkte på stribe- og punktfundamenter af armeret beton som den eksisterende konstruktion. Gulve i områder hvor konstruktionen ikke er hævet fra terræn laves som traditionelle flydende betongulve direkte på jord. Gulvet over kælderen udføres med præfabrikerede huldækelementer. Gulve hvor bygningen er hævet over terræn laves som en let stålkonstruktion med hoveddragere placeret radiært omkring det centrale gårdrum. Hoveddragerne understøttes på søjler på små individuelle fundamenter således at træernes rødder skånes mest muligt. Gulvkonstruktionens skivestabilitet sikres ved en række sammenhængende vindkryds placeret mellem hoveddragerne således at konstruktionen er stabil uanset gulvopbygningen. Vindkrydsene overfører vandrette kræfter til fundamenterne i den del af bygningen som er placeret direkte på terræn. Kældervægge udføres som præfabrikerede betonelementvægge med membran og isolering udvendigt. Enkelte vægge i stueplan er ligeledes elementvægge således at der sikres tilstrækkelig egenvægt på fundamenterne til de vandrette kræfter kan overføres uden risiko for glidning under fundamentet. Elementvæggene hjælper med at overføre skivekræfter fra tagskiven til fundamenterne. Alle element-væggene er uden krumning. Alle vægge med krumning samt alle i vægge i den udkragende del af bygningen er lette stålskelet vægge. Den bærende konstruktion i den lette del af bygningen er et bjælke-søjle system af stål. I de lette vægge som er en del af det stabiliserende system er indført vindkryds mellem søjlerne. Glasfacaderne er ikke en del af det bærende system og understøttes på traditionel vis på gulvkonstruktionen og er stabiliseret af tagskiven.

De eksisterende konstruktioner inspiceres og omfanget af skader på de bærende konstruktioner, fundamenter og andre vigtige elementer vurderes. Planterne i de forskellige væksthuse som ønskes bevaret køres bort til andre lokale væksthuse (eller til et midlertidigt etableret væksthus). Nuværende elektriske og mekaniske installationer nedtages i nødvendigt omfang. Alle konstruktive elementer nummereres.

Facade- og den bærende konstruktion i palmehuset nedtages. Store planter kan fjernes når stålkonstruktionen er nedtaget. Stålkonstruktionen i palmehuset og væksthusene sendes til stålentreprenør som udfører alle reparationsarbejder under kontrollerede forhold på et værksted. Midlertidig beskyttelse af bevaringsværdige planter etableres

Tagkonstruktionen udføres som en let stålkonstruktion over hele den nye bygning. Tagkonstruktionen understøttes på stålsøjlerne samt betonvæggene. Skivestabiliteten i tagskiven sikres ved en række af sammenhængende vindkryds som er forbundet til vindkryds i de lette vægge samt betonvæggene. Væksthuse og palmehus Den overordnede konstruktionsstrategi er at bibeholde så meget af den eksisterende konstruktion som muligt som dermed respektere det originale arkitektoniske koncept samtidigt med at væksthusene og palmehuset føres frem til dagens standard. Den bærende stålkonstruktion nedtages, sandblæses og efterbehandles så levetiden forøges svarende til gældende standarder og efterfølgende behøver et minimum af vedligeholdelse. I de følgende afsnit gives en kort beskrivelse af den valgte strategi og én mulig konstruktionssekvens som optimeres i forhold til arbejde fuldført på pladsen samt værksteder. Den nuværende tilstand af den bærende stålkonstruktion vurderes at være i en sådan stand at hele konstruktionen med stor sandsynlighed skal renoveres. Ved inspektion vil det være muligt at identificere omfanget af rustangreb. Det skal desuden vurdere om den nuværende konstruktion i palmehuset skal forstærkes lokalt for at kunne tage den merbelastning efter ombygningen. Konstruktionen i palmehuset er i dårligst stand (højeste fugtighed og temperatur) med synlige rustdannelser på stort set alle bærende elementer. Det foreslås derfor at stålelementerne nedtages, sandblæses, efterses og påføres ny overfladebeskyttelse. Overfladebehandlingen kunne være en zinkmaling / varmegalvanisering som afsluttes med et fugtbestandigt malingslag.

Materialerne i den nye bygningens interiør vælges for at give formidlingsdelen en varm glød. Materialerne er lyse og gives en lav bearbejdningsgrad, således at de fremstår med sine naturlige stoflige kvaliteter og patineres med ynde. Et fåtal enkle og robuste materialer bruges, som olie- eller sæbebehandlet egetræ og glittet beton der er behageligt at røre ved og slides smukt. Den varme og stoflige karakter understreges ved styring af naturligt og kunstigt lys.

Træfacaden på alle væksthuse og palmehuset er gennemvåd med betydelige fugtskader. Det forventes derfor at hele facadekonstruktionen skal udskiftes da det ikke anses for rentabelt at genanvende dele af trærammerne. Alle lodrette facadeflader bliver udskiftet med dobbelt lag glas. Dog bibeholdes det nuværende enkeltlag glas på taget for at holde belastningen på den genanvendte palmehuskonstruktion på niveau med det eksisterende.

INDVENDIGE MATERIALER

En mulig konstruktionssekvens er præsenteret ved de følgende fem billeder med tilhørende beskrivelse.

Der udgraves til kælder under hus 3111 og fundament for hele konstruktionen inspiceres, udbedres og nye bygges. Nye niveauer i palmehuset samt nyt bassin etableres. Den nye stålkonstruktion som skal bære den eksisterende palmehus konstruktion monteres og den renoverede og muligvis forstærkede stålkonstruktion monteres direkte herpå.

Den nye facadekonstruktion monteres på de renoverede stålrammer og nye installationer samt indvendige cirkulationsramper monteres på ny stålkonstruktion. Ny stor palme og andre store planter plantes.

Brystningen bibeholdes så vidt muligt for de eksisterende væksthuse men udskiftes helt for det renoverede palmehus

VÆGGE

Når alle planter er plantet lukkes palmehuset af ved at montere den renoverede stål- og facadekonstruktion. Da den nye stålkonstruktion er stabil i sig selv vil den eksisterende konstruktion ikke være hårdere belastet end oprindeligt tænkt udover de 25kg/m² som er ønsket fra bygherre.

Funktionsvæggen, den indvendige vægskærm omkring det indre gårdrum, består af vertikalt monterede trælameller, som udover at tilføre rummet en finere detaljeringsniveau også fungerer akustisk regulerende. Den anvendte træsort skal være robust - evt mose egetræ.

FACADEUDSNIT TROPEHUS 1:50

MATERIALEREFERENCER

SNIT PAVILLON 1:50

SNIT TROPEHUS 1:50

FACADEUDSNIT PAVILLON 1:50

Installationskanal Falset rustfrit stål / alu

HEB 220

Solceller

Konvektor / ribberør

HEB 408 pr 6m Ventilationsåbning for naturlig ventilation Akustikpudsloft

Solceller HEB 408 pr 6m Akustikpudsloft Undervisning / Laboratorium

Depot

Et overdækket haverum - det spanske mirador Egetræsgulv

Foyer

Møderum

97753

PALMEHUSET • VUE FRA STUENIVEAU

MØDE LOKALE Mødelokalet svæver over landskabet i mellem træets løv. Her er det muligt af afholde forskellige former for møde, forelæsninger og undervisning. Lokalet kan møbleres på forskellig vis alt efter anvendelse. Rummet fremstår åbent mod parkens nordvest side, hvilket giver rummet en kølig at mosfære. Rummet kan ligeledes afskærmes af et tekstil der mørkligger lokalet.

Ankomst fra nord

OPSTALT NORD 1:200

97753

Palmehus

Perforeret / translucent loft HEB 500 pr 6m Konvektor nedsænket i gulv Stålsøjler

Åkandebassin Hvide sprosser i samspil med kalkmønster på facaderne om sommeren

97753


2008 West Cork Art Centre Cork, Irland 3D model/renderinger/lay out Svendborg Architects


• FLOATING BARN

transparency

reflection

facade

slate

light

light

flexibility

slate

slate

connection

West Cork Art Bridge Main Concept To be a successful art centre we think that it has to create possibilities as a social meeting point for everybody. Instead of blocking the whole site by a volume the same height as the neighbouring buildings, we intend to give space for a sunny Skibbereen backyard art plaza facing the existing galleries. By choosing a taller and therefore thinner” scheme, we expose the new arts centre as an important new landmark-building in Skibbereen. Contextuality and Innovation The town of Skibbereen is a beautifully organised town, with a clear structure and a history of ‘Herring bone’ pattern of main streets and passageways. The homogenic use of slate and bright colours makes up a fine and characteristic townscape. This proposal intends to add another slate-clad building within the ‘herring bone’ structure but emphasizing its public content by placing it outside the street line and thus exposing it by the river. In that way we aim at contextuality but also innovation. Scale The new building will be approximately the size of the one which will be torn down. In that way we do not introduce a new size in Skibbereen. We think that a building this tall is appropriate for a public function, and offers something to everyone in the town. By exceeding the normal street line we address a larger site and the building –also physically- enters a larger context.

aerial 1:1000 significant places and spaces

model pics

Flow The building is organized in a way that the public flow combines the narrow passage and the new bridge by-passing the art centre foyer. A large artramp leads you through the different galleries, like the New York Guggenheim, you can choose the slow walk up the ramp and the fast elevators down, or vice versa. Tickets are bought at the reception at the entrance level by the café. 2 sets of fire stairs are used as internal stairs at each end of the building.

Sustainability Social sustainabity can be achieved when a building and its plaza can make room for new interactions for all people. We try and make a building which opens up, and is inclusive rather than exclusive. By choosing large glass facades to the north we can make use of large amounts of natural light without uncomfortable glare or excessive heat gain allowing a smaller reliance on electric lighting. A thick, black wall with only minor openings facing south allows direct light to be controlled but its heat to be captured. The high-performance glazing, solid walls and green roof will achieve a well-insulated envelope. The use of mechanical cooling and ventilation will be avoided and natural ventilation shall be used. Solar thermal collectors can be used to capture sunlight to heat water for use in basins and sinks. Heat for the building can be generated by a woodfuel boiler to reduce the reliance on fossil fuels. Rainwater falling on the roof will be collected and stored for use in flushing toilets Materials shall be sourced locally or recycled form the on-site demolition where feasible. Timber shall be used in the structure to reduce embodied energy.

roof terrace

level 3

PUBLIC

NEW

n

io trat

is min

ad

OLD

PRIVATE

Flexible spaces The ground level is the most open area of the building. It has large sliding doors in glass and people seem to go through rather than beside the building as they pass from river to street. The upper floors are also large flexible areas with no load bearing pillars, only stairs and toilets/installations are fixed, changing rooms are placed nearby the toilets using the same installationshafts. Adding building uses- the building as a motor We think that the new art centre could hold even more possibilities than the ones mentioned in the brief. In order to make spaces for lively use, we suggest a public roof terrace and night-time outdoor movies at the new arts plaza. Various events at the new art plaza could be organized with different content and users, making it a vibrant new place in town, and allowing use of the café/foyer/commercial facilities around the clock around the year. –ice skating/outdoor theatre/childrens shows/temporary sculpture festivals/sports events and so on.

Construction and materials slate/steel glass Outdoor materials at the new art plaza will be reused stones from the torn down building. The large ramp is painted in a bright colour referring to the colourful buildings around the site. Also the reception area and café furniture are brightly colored. All flexible spaces are considered more neutral, and should be merely simple backgrounds for the art to come.The dance studio is equipped with a sprung floor. We suggest a part of the floors above the river being made of either and open see-through steel grillage structure or glass. Mechanical heating is only used for the areas which need it, and could be combined with the possibility of natural ventilation

old and new

public vs. private •Roof Terrace •Closed facade towards south

ace

sp work

public flow level 2

•Open facade towards north ios

stud

per

flow

udio ce st dan room ging

chan

north and south facades

ance

form

e spac

ry

galle

roof terrace level 1

2• 1• 6•

3•

p

sho ry

r foye

galle

7•

5• Rainwater tank 4•

sustainability

‘floating’ building provides public access

open air cinema

1• Facade open to north light. Reduces reliance on artificial light. Artificial light dimmable to make most of savings. 2• Green roof provides good insulation. 3• Solar collectors for hot water generation 4• Rainwater recycling system to collect water for toilet flushing. 5• Single-sided natural ventilation for small rooms 6• Cross-flow ventilation for open plan areas. 7• Radiators supplied with hot water from biomass boilers.

longitudinal section

cross section


2008 Hotelkoncept Vesterport Skitseoplæg 3D model/rendering/collage →Åbyvärket Konkurrence Ikke afgjort Skitse/3D model/Collage Kasper Danielsen Arkitekter


2008 Lernacken Paralellopdrag 2. plads Skitse/3D model/lay out 竊単orto Vivo Idテゥkonkurrence 9. plads Koncept/skitse/3D model/lay out Kasper Danielsen Arkitekter


DECEMBER port wine tasting cultural center

NOVEMBER music festival culture box

OCTOBER squash tournament on display

SEPTEMBER marathon riverine front

AUGUST rock climbing / absaling cliffhanger

JULY rowing regatta Douro river

JUNE swimming / diving competion immersion

MAY family picnic park areas

APRIL street basket tournament hang time

MARCH indoor soccer match wishbone

FEBRUARY art exhibition culture box

JANUARY bacalau kitchen cultural center


2007 Europan 9 Nacka Skitser/diagrammer/lay out

1d // link up The main public programs of the central site are arranged in separate spheres thus negating interchange as interstitial occurences. Through discrete manipulaton the proposal aims to establish causalities between these disparate programs in order to utilize this quality as generative impetus.

Med Bjursten & Witte

[B2]

[A1] [B1]

[B1]

→Sports- og kulturcenter Shenzhen, vinderforslag 3D skitsering/diagrammer

[D1]

[B1]

[B1] [B2]

[B1]

[B1]

[B1]

[B1]

[C1] [ENTRENCE]

[TO BUSSES]

[A1] [B1] [B2] [C1] [D1]

- FULL SIZE HOCKEYRINK - MEDIUM SIZE SPORTSHALL - FULL HEIGHT SPORTSHALL - PUBLIC SPACE - OFFICE

[SUBWAY]

1c // internal relations

Henning Larsens Tegnestue

The main area of the site is comprised of a plethora of different public and private program. The diagram attempts to produce a series of interrelations and connections in order to redefine the site as a potential land-/eventscape.

→World Trade Center Vilnius Skitsering

[B2]

[A1] [B1]

[TO BUSSES]

[B1]

[D1]

[B1]

[B1]

[B1]

[B1]

[B1] [SUBWAY]

[B2]

[B1]

[C1]

BIG

[ENTRENCE]

[TO BUSSES]

[A1] [B1] [B2] [C1] [D1]

- FULL SIZE HOCKEYRINK - MEDIUM SIZE SPORTSHALL - FULL HEIGHT SPORTSHALL - PUBLIC SPACE - OFFICE

1b // embedded infrastructure [SUBWAY]

[TO BUSSES]

[SUBWAY]


2006 Den Konstruerede Krop Afgang Vola prisen Afdeling 6, v. Cort Ross Dinesen →2008 Parcelhus Hyldevænget Lynæs Til min Mor


2003-2008 ombygning nyt tag/ny planløsning/ tømrerarbejde Brislingvej 9 3450 Allerød Mig og Far


2001-2008 Diverse møbler Privat


2009 Arkitekturens Dag Diverse Grafik CPH REDUX

BÆREDYGTIGHED TRADITION - TEKNOLOGI

Akademisk Arkitektforening

CPH REDUX

Se fremtidens København blive til

HVORDAN SER FREMTIDENS BÆREDYGTIGE KØBENHAVN UD?

ARKITEKTURENS INTERNATIONALE KAMPDAG

Akademisk Arkitektforening og IDA Byg sætter med workshoppen CPH Redux fire hold arkitekter og ingeniører i stævne. På 24 timer skal de komme med det bedste bud på, hvordan fremtidens bæredygtige København skal se ud. Redux betyder at genoplive. CPH Redux ønsker at puste nyt liv i debatten, om hvordan vi på bedste og mest bæredygtige vis kan udvikle Københavns byrum og samtidig imødegå problematikker i tiden relateret til klima, miljø og befolkningstilvækst i byerne. Problematikker, som arkitekter og ingeniører i højere grad end nogensinde skal forholde sig til, når der skal planlægges og bygges.

Den 1. oktober 2009 fejres arkitekturen verden over. Også i Danmark står der arkitektur på menuen, når Akademisk Arkitektforening samler en række spændende og nærværende arrangementer til den landsdækkende begivenhed.

ARRANGEMENTER I KBH OG OMEGN

Se fremtidens København blive til

Åbent Hus hos Thora Arkitekter A/S Thora Arkitekter A/S, Sankt Annæ Passage E, København K, kl 15-17 60 Seconds of Architecture i Arkitekternes Hus Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, KBH K, kl 18 Ordrupgaard fortæller om deres arkitektur Ordrupgaard, Vilvordevej 110, Charlottenlund, kl 16-17 Åben Husbåd hos DSA Ark Studio Dsa Ark Studio, Strandgade 100 Z, KBH K, kl 10-18 Land Architecture People Kunstakademiets Arkitektskole, Udstillingen, Danneskiold-Samsøes Allé 51 (opgang K), KBH K, kl 11 Foredrag om Wake Up hotellet ved Kim Utzon StoCreative Center, Teglværksgade 37, KBH Ø, kl 13 Kartografi, Morfologi, Topologi DAC | Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok Pakhus, Strandgade 27 B, KBH K, kl 14 Filmvisning og foredrag i Valby Gassilo Valby Gassilo, Parkstien 11, KBH SV, 14.30-18 Særomvisning på Thorvaldsens Museum Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, KBH K, kl 15 Foredrag på ARKEN Museum For Moderne Kunst Arken Museum for Moderne Kunst, Ishøj Strandpark, Skovvej 100, Ishøj, kl 15 Salon med Gl strand & DAC DAC | Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok Pakhus, Strandgade 27 B, KBH K, kl 15 Rundvisning i Møllen på Kastellet Kastellet i København, Gl. Hovedvagt, KBH Ø, kl 15 og 17 Særomvisninger, film og udstilling i Den Sorte Diamant Det Kongelige Bibliotek, Søren Kierkegaards Plads 1, KBH K, kl 15-19 Arkitekter Uden Grænser holder åbent hus Arkitekter Uden Grænser, Flæsketorvet 75, KBH V, kl 15-20 “Tænk nu hvis!” - idékatalog til nybyggeri på Christiania Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, KBH K, kl 15.30 Arkitekturens Dag i Albertslund Syd Albertslund Bibliotek, Bibliotekstorvet 2, Albertslund, kl 16 Arkitektur-skattejagt for børn på VM bjerget i Ørestaden VM Bjerget, Ørestads Boulevard 55, KBH S, kl 16.30 Kunsthallen Nikolaj - BUCKMINSTER FULLER og hans arkitektoniske arvtagere Kunsthallen Nikolaj, Nikolaj Plads 10, KBH K, kl 17 Særomvisning på Louisianas udstilling ‘Fremtidens arkitektur er grøn!’ Louisiana Museum for Moderne Kunst, Gl. Strandvej 13, Humlebæk, kl 17 og 19 Særomvisning på Dansk Jødisk Museum Dansk Jødisk Museum, Proviantpassagen 6, KBH K, kl 17-18, Mødested: Købmagergade 5, 3. Gethsemane Kirke - en kirke i forandring Dannebrogsgade 53, KBH V kl 17-19 Parcelhuse på penthouseetagen Kontorhøjhus, Jarmers Plads 2, KBH V, kl 17-21 Kunst i forstaden: 2x talk talk Overgaden - Institut for Samtidskunst, Overgaden Neden Vandet 17, KBH K, kl 18-20 ‘The Outsides’ Modtar Projects, Teglgårdsstræde 3 baghuset, KBH K, kl 18-22 Gaden finder vej Jægersborggade, KBH N, kl 17-21 Rundvisning på Musicon - en bydel på vej! Musicon, Rabalderstræde 1, Roskilde, kl. 14-15.30 Særomvisning i udstillingen KURS:TORVET, Museet for Samtidskunst, Stændertorvet 3D, Roskilde, kl. 14. Rundvisning og Greenawayfilm i Den Danske Frimurerordens Stamhus. Blegdamsvej 23, KBH Ø, kl. 10. Byens Tegnestue viser Grønt tag på Peblinge Dosseringen, Peblinge Dossering 24, KBH N, kl. 12-19.

ARKITEKTURENS DAG TYVSTARTER!

Arkitekturens Dag er arkitektstandens internationale kampdag. Her vil der med forskellige formidlingstiltag blive slået et slag for arkitekturen og vores fysiske omgivelser. Dagen er tænkt som

Vær med på sidelinien når fire hold får 24 timer til at genskabe og forbedre København

en øjenåbner for de mange mennesker, der ikke til daglig beskæftiger sig med arkitektur, og som en mulighed for arkitekter til at vise, hvad deres fag har at byde på. I samarbejde med kulturinstitutioner, museer, kommuner, tegnestuer og Arkitektforeningens egne Enghave Station er med sin placering for enden af Sønder Boulevard og Vesterfælledvej en slags appendix til disse to veje. Samtidig danner den koblingen til togsporene og

lokalafdelinger vil mange forskellige typer af aktiviteter sætte fokus på noget, som berører os alle i vores dagligdag, hvad enten vi er hjemme, ude eller på arbejde, nemlig det fysiske miljø.

besidder herigennem en niveaudifferentiering, som er en sjældenhed i den ellers flade københavnske topografi. I en større kontekst knyttes der an til Enghave Plads og Carlsberg. Der søges derfor forslagsstillelse til, hvordan indsatsområdet kan agere som en samlende eller komplementerende type inden for det større strategifelt. Inden for strategifeltet søges generelle strategier for fortætning og byrumsudvikling såvel som energioptimering og andre grønne strategier.

Start 30.09.09 - kl 15

ARRANGEMENTER I KBH OG OMEGN Åbent Hus hos Thora Arkitekter A/S Thora Arkitekter A/S, Sankt Annæ Passage E, København K, kl 15-17

Præsentation og bedømmelse Arkitekturens Dag 01.10.09 - kl 15

Ydre del af Islands Brygge er karakteriseret ved renoverede industribygninger i form af boliger og kontorer samt nybyggeri. Den levende bykvalitet som ‘Indre Brygge’ besidder aftrappes, ved Havneparken og som sådan er følelsen af urbanitet fraværende efter

60 Seconds of Architecture i Arkitekternes Hus Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, KBH K, kl 18 Ordrupgaard fortæller om deres arkitektur Ordrupgaard, Vilvordevej 110, Charlottenlund, kl 16-17

Zeppelinerhallen. Der ønskes strategier, som kan videreføre en bymæssighed hen over Bryggeparken og videre langs Bryggen, såvel som forslag til hvorledes enklaven af nye byggerier kan

Åben Husbåd hos DSA Ark Studio Dsa Ark Studio, Strandgade 100 Z, KBH K, kl 10-18 Land Architecture People Kunstakademiets Arkitektskole, Udstillingen, Danneskiold-Samsøes Allé 51 (opgang K), KBH K, kl 11 Foredrag om Wake Up hotellet ved Kim Utzon StoCreative Center, Teglværksgade 37, KBH Ø, kl 13

VARM OP TIL ARKITEKTURENS DAG MED MOGENS RUKOV Foredrag om Film og den Fortællende Bydel. Manuskriptforfatter Mogens Rukov holder foredrag om bydelen som narrativt led i filmen. Foredraget tager udgangspunkt i Rom, Milano og Venedig set gennem film af Rosselinni, Fellini, de Sica og Visconti, en italiensk suite, hvor filmen arbejder med dele af byen, som en fortællende struktur. Københavns Hovedbibliotek den 30. september kl. 17.00-18.30.

integreres i en bymæssighed. Kan Islands Brygge Syd skabe en meningsfyldt og fremfor alt vital kobling til Ørestaden? Hvorledes kan der skabes en større sammenhæng på tværs af havneløbet?

Kartografi, Morfologi, Topologi DAC | Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok Pakhus, Strandgade 27 B, KBH K, kl 14 Filmvisning og foredrag i Valby Gassilo Valby Gassilo, Parkstien 11, KBH SV, 14.30-18 Særomvisning på Thorvaldsens Museum Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, KBH K, kl 15 Foredrag på ARKEN Museum For Moderne Kunst Arken Museum for Moderne Kunst, Ishøj Strandpark, Skovvej 100, Ishøj, kl 15 Salon med Gl strand & DAC DAC | Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok Pakhus, Strandgade 27 B, KBH K, kl 15 Kalvebod Brygge området består af en række større domiciler og boliger. På trods

Rundvisning i Møllen på Kastellet Kastellet i København, Gl. Hovedvagt, KBH Ø, kl 15 og 17

af sin centrale placering føles området tomt og afskåret fra både City og Vesterbro. Dette skyldes blandt andet ringvej og baneterræn. Området besidder en række formelle kvaliteter i form af en skala som kan virke fremmed i København, men som samtidig

Særomvisninger, film og udstilling i Den Sorte Diamant Det Kongelige Bibliotek, Søren Kierkegaards Plads 1, KBH K, kl 15-19 Arkitekter Uden Grænser holder åbent hus Arkitekter Uden Grænser, Flæsketorvet 75, KBH V, kl 15-20

skænker det en anderledes karakter, som åbner op for nye muligheder. På trods af disse kvaliteter er det overvejende indtryk af området dog en række byrum med mere latente end præsente kvaliteter.

“Tænk nu hvis!” - idékatalog til nybyggeri på Christiania Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, KBH K, kl 15.30 Arkitekturens Dag i Albertslund Syd Albertslund Bibliotek, Bibliotekstorvet 2, Albertslund, kl 16 Arkitektur-skattejagt for børn på VM bjerget i Ørestaden VM Bjerget, Ørestads Boulevard 55, KBH S, kl 16.30

Hvorledes kan der skabes en vital bymæssighed, bedre sammenhænge internt i området samt med den omkringliggende by og bedre udnyttelse af den prominente havneplacering? Hvordan kan man tage bestik af den markante historie i området og

Kunsthallen Nikolaj - BUCKMINSTER FULLER og hans arkitektoniske arvtagere Kunsthallen Nikolaj, Nikolaj Plads 10, KBH K, kl 17 Særomvisning på Louisianas udstilling ‘Fremtidens arkitektur er grøn!’ Louisiana Museum for Moderne Kunst, Gl. Strandvej 13, Humlebæk, kl 17 og 19

A0 plakater til hovedbib.indd 1

vende sammenstødene til arkitektonisk kvalitet?

Særomvisning på Dansk Jødisk Museum Dansk Jødisk Museum, Proviantpassagen 6, KBH K, kl 17-18, Mødested: Købmagergade 5, 3. Gethsemane Kirke - en kirke i forandring Dannebrogsgade 53, KBH V kl 17-19 Parcelhuse på penthouseetagen Kontorhøjhus, Jarmers Plads 2, KBH V, kl 17-21 Kunst i forstaden: 2x talk talk Overgaden - Institut for Samtidskunst, Overgaden Neden Vandet 17, KBH K, kl 18-20 ‘The Outsides’ Modtar Projects, Teglgårdsstræde 3 baghuset, KBH K, kl 18-22

Søerne er et af Københavns vigtigste rekreative områder, blandt andet som løberute. det er på trods af, at søgade-strækningen skulle være Danmarks mest kræftfremkaldende

Gaden finder vej Jægersborggade, KBH N, kl 17-21 Rundvisning på Musicon - en bydel på vej! Musicon, Rabalderstræde 1, Roskilde, kl. 14-15.30

strækning. Bassinernes omgivelser er af vidt forskellig karakter og særlig Vester Søgade bærer præg af Vestersøhus’ mere introverte karakter. Søerne gennemskæres af broer og dæmninger, og deres dosseringer grænser op til forskelligartede områder. I det

Særomvisning i udstillingen KURS:TORVET, Museet for Samtidskunst, Stændertorvet 3D, Roskilde, kl. 14. Rundvisning og Greenawayfilm i Den Danske Frimurerordens Stamhus Blegdamsvej 23, KBH Ø, kl. 10.

trekantede kvarter, som ligger mellem vester søgade, Gl. Kongevej og Gyldenløvesgade ligger Banegraven, Vandværksgrunden, Vesterport station og Nyropsgade-kvarteret som fortrinsvis består af større karreér.

Byens Tegnestue viser Grønt tag på Peblinge Dosseringen Peblinge Dossering 24, KBH N, kl. 12-19.

Der ønskes konkrete visioner for, hvordan søerne under hensyntagen til stedets karakter, kan udvikles yderligere som rekreativt område, herunder hvorledes kontakten til de omkringliggende områder kan bearbejdes. Inden for strategifeltet søges generelle strategier for fortætning og byrumsudvikling såvel som energioptimering og andre grønne strategier.

AKADEMISK ARKITEKTFORENING Akademisk Arkitektforening, AA, er en uafhængig standsforening, som siden stiftelsen i 1879 har

DOMMERPANEL Jan Christiansen, Stadsarkitekt i Københavns kommune.

arbejdet for at sikre de bedste vilkår for arkitekturen og den enkelte arkitekt. I AA er der ca. 7.000

Klaus Bondam, Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune. Mette Kynne Frandsen, adm. direktør hos Henning Larsen Architects. Helle Lis Søholt, adm. direktør hos Gehl Architects.

medlemmer med forskellige baggrunde inden for cand.arch. uddannelsen. AA binder MAAerne sammen på tværs af faglighed, geografi og interesser gennem et væld af aktiviteter og gennem titlen MAA - den eneste titelbeskyttelse for cand.arch’er i Danmark. AA arbejder for, at medlemmerne af

Rob Marsh, seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut. Søren Aggerholm, forskningschef, Statens Byggeforskningsinstitut. Anders Ojgaard, Chefredaktør KBH Magasin

foreningen - MAAerne - bliver inddraget i kvalitetsudviklingen af vore omgivelser til gavn og glæde for brugerne af byer, bygninger og produkter.

Rikke Krogh, formand for Akademisk Arkitektforening Bjørn Zebitz, Næstformand for IDA BYG Niels-Arne Jensen, IDA BYG, chefkonsulent, civilingeniør ORDSTYRER Martin Keiding, redaktør på bladet ArkitekturDK

roll ups2.indd 1

roll ups2.indd 2

24-09-2009 15:27:02

24-09-2009 15:27:09

MÅ VI LÅNE JERES VINDUER? 60 SECONDS OF ARCHITECTURE AKADEMISK ARKITEKTFORENING ARKITEKTERNES HUS STRANDGADE 27A 1401 KØBENHAVN K TLF. +45 30 85 90 00 AA@AA-DK.DK http://arkitektforeningen.dk/

01.10.09 Verdens Største Arkitekturudstilling

24-09-2009 15:36:19

A0 plakater til hovedbib.indd 2

24-09-2009 15:36:24


2009 Arkitekturens Dag CPH Redux 24 timers Workshop Københavns Hovedbibliotek Koncept/program/koordinering mv. Akademisk Arkitektforening


2009 GP01 21st Century Equestrian Statue Pap 3 3|5 Ă•yzo


2005 Urbant Landskab Tankegangen vendt på hovedet Model 5*2 m MDF/støbegitter/print Med Flemming Rafn Thomsen →2003 A Room Without Interior Charlottenborg Forårsudstilling Gruppeprojekt Afdeling 11


Hydra plastiske modeller /komposition/mapping →2009 Publikation Kartografi Morfologi Topologi Cort Ross Dinesen Claus Peder Pedersen


2007 Modus Operandi Workshop → Katalog BGK Storstrøm


Modus Operandi all

architecture

must

how does one teach architecture? how does one learn architecture? these are pivotal questions. whatevery action produces a new set of circumstances, a new situation. these situations demand that a i knew was that i wanted to conduct a workshop in which it would be possible to engage the studentsstand be taken, that the circumstances are evaluated. through simple movements unfamiliar and unin a very immediate way. the problems of architecture are many, it is the domain of everyday life andforeseen scenarios and possibilities arise. how are meanings and functions shifted when the house is as such the investigations are in many ways hampered by this intimate knowledge, something which isturned upside down? how is a house turned inside out? what if one imagines the house as a series of less evident when fx teaching art. on the other hand, architecture is communicated through a set ofhinges? if the house is unfolded and and then folded back in, then what? take posession of the house, relatively fixed conventions, the reasons for which is largely lost on non-architects. in this case,produce a shift, try to find an economy in the way the movements are porduced, consider the boundarconducting a workshop within very limited time constraints and with a group of people that have noies of recognition of the house, when is the image of the house too present, when is it too gone? Try to prerequisites, the primary concern of the project is how to enable the pupils to engage directly withexplore the boundaries between the legible and the illegible, in form as well as function. The paradox the matter, creating architecture, while at the same time ensuring a format which affords them theof architecture that attempts to redefine itself is that it must consider the cognitive implications. it opportunity to experiment. the project then attempts to provide a framework that affords experimen-must find a way to shift which produces something new, while retaining a necessary familiarity so that tation, without the need to posess specific design skills. it remains legible.

fail

liv

original house

workshop bgk storstrom november 7th29th 2007

A HOUSE TURNED ON ITS SIDE, OPENING UP. EXPELLING AND DISPLAYING ITS INTERNALS, SKIN AND SKELETON AS SEPARATE AND DISTINCT SYSTEMS, TOGETHER DELINEATING A NEW SILHOUETTE.

A TOTEMIC HOUSE, COMPRISED OF A SERIES OF SIGNS, A HOUSE THAT POINTS OUTWARD. NOT DEFINED BY A SINGLAR IDEA BUT RATHER STITCHING TOGETHER DISPARATE PIECES. DEFINED BY ADJACENCIES RATHER THAN FORMAL ALIGNMENTS.

louise

ORIGINAL house

ORIGINAL house

morten

zofia

original house

The house as a tableau, a considered chaos that carefully balances its constituent parts in a compositional collage of great tension.

a rhytmic cascade of volumes. mechanically spaced relations, a machine that unfolds itself, establishing a sequence of solids and voids.

mette original house

A HOUSE OF VIOLENT RUPTURE. THE SECTIONING OF A HOUSE PRODUCES UNEXPECTED RESULTS, AS IT IS PUT BACK TOGETHER A TRACE OF SEVERE BRUTALITY AND ELEGANCE EMERGES.

all architecture must fail


Uddannelse

Arbejde

Praktik

Udstillinger

Kunstnerisk Udviklingsarbejde

2001-2003 Kunstakademiets Arkitektskole afd.11 arkitektur, design og industriel form lærere: 1. år Erik Werner Petersen 2. år John Lin, Olivier Ottevaere

2009-2010 Akademisk Arkitektforening

2006 Bjarke Ingels Group

GP01 21st Century Equestrian Statue 3 3|5 ÕYZO 2009

2008 Svendborg Architects

Tankegangen vendt på hovedet? Urbant Landskab 2005

Hydra 2,3,4,5 Marts måned 2005, 2006, 2007, 2008 v. Cort Ross Dinesen og Claus Peder Pedersen

2003-2004 Sydney University, School of Architecture 3. år Dagmar Reinhardt, Andrew Burgess (masterclass)

2007-08 Kasper Danielsen Arkitekter

A Room Without Interior Forårsudstillingen Charlottenborg 2003

2004-2007 Kunstakademiets Arkitektskole afd. 6 arkitektur, rom og form 4.-6. år Cort Ross Dinesen 2007 Afgang: Den Konstruerede Krop (Vola prisen)

2007 Europan9 w/Bjursten&Witte, Stockholm 2006 Studiejob Henning Larsen Architects, Copenhagen sports & kultur center, Nanshang, Kina (1. præmie)

Undervisning

Tekniske kompetencer

Diverse

Modus Operandi BGK storstrøm nov 2007 workshop/booklet

Adobe CS3 Illustrator Photo Shop In Design Premier Pro Sketch Up form Z 3D studio max (animation) Maxwell Podium MS Project Free Dimension

2008 Parcelhus

Publikation Kartografi Morfologi Topologi Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag

2004-2008 Ombygning 2000-2001 Cykelbud 1999-2000 Lærervikar 1999 Brandmand 1979 5. februar, født


Portfolio 2010  

Min portfolio, januar 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you