Page 1

Calendari dels dies mundials per a la conscienciació sobre problemes de salut · Calendario de los días mundiales para la concienciación sobre problemas de salud · World Health Awareness Days Calendar

Feliç any Feliz año Happy year

2012


L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en medicina cel·lular, on la recerca bàsica d’alt nivell està al servei de preguntes clíniques rellevants i del desenvolupament econòmic. El Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) es un centro de investigación en medicina celular, donde la investigación básica de alto nivel está al servicio de preguntas clínicas relevantes y del desarrollo económico. The Bellvitge Biomedical Research Institute (IDIBELL) is a research centre focused on cellular medicine, where the high level basic research focuses on relevant clinical matters and the economic development.

Els nostres socis · Nuestros socios · Our partners


Febrer · Febrero · February

Març · Marzo · March

Abril · Abril · April

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2 9 16 23 30

Gener · Enero · January 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31 Maig · Mayo · May

Juny · Junio · June

Juliol · Julio · July

Agost · Agosto · August

7 14 21 28

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31

1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30

1 8 15 22 29

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

6 7 13 14 20 21 27 28

4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

2 9 16 23 30

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31

6 7 13 14 20 21 27 28

Setembre · Septiembre · September

Octubre · Octubre · October

Novembre · Noviembre · November

Desembre · Diciembre · December

1 2 8 9 15 16 22 23 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

2012 Gran Via de l’Hospitalet, 199. 08908 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona, Spain. Tel. 93 260 74 11 · info@idibell.cat · www.idibell.cat


Gener · Enero · January 29 Dia mundial contra la lepra Día mundial contra la lepra World Leprosy Day

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 30 31 25 26 27 28

1 8 15 22 29

Desembre · Diciembre · December

Febrer · Febrero · February

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

Gran Via de l’Hospitalet, 199. 08908 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona, Spain. Tel. 93 260 74 11 · info@idibell.cat · www.idibell.cat


Febrer · Febrero · February 4 Dia mundial contra el càncer Día mundial contra el cáncer World Cancer Day 28 Dia mundial de les malalties rares Día mundial de las enfermedades raras World Rare Diseases Day

6 7 13 14 20 21 27 28 2 9 16 23 30

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 Gener · Enero · January

Març · Marzo · March

1 8 15 22 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31

Gran Via de l’Hospitalet, 199. 08908 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona, Spain. Tel. 93 260 74 11 · info@idibell.cat · www.idibell.cat


Març · Marzo · March 24 Dia mundial contra la tuberculosi Día mundial contra la tuberculosis World Tuberculosis Day

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28 6 7 13 14 20 21 27 28

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

Febrer · Febrero · February

Abril · Abril · April

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Gran Via de l’Hospitalet, 199. 08908 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona, Spain. Tel. 93 260 74 11 · info@idibell.cat · www.idibell.cat


Abril · Abril · April 2 Dia mundial contra l’autisme Día mundial contra el autismo World Autism Awareness Day 7 Dia mundial de la salut Día mundial de la salud World Health Day 11 Dia mundial contra el Parkinson Día mundial contra el Parkinson World Parkinson’s Day 17 Dia mundial contra l’hemofília Día mundial contra la hemofilia World Hemophilia Day 24 Dia mundial dels animals de laboratori Día mundial de los animales de laboratorio World Day for Animals in Laboratories

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 30 24 25 26 27 28

25 Dia mundial contra la malària Día mundial contra la malaria World Malaria Day 5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

1 8 15 22 29

Març · Marzo · March

Maig · Mayo · May

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31

7 14 21 28

Gran Via de l’Hospitalet, 199. 08908 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona, Spain. Tel. 93 260 74 11 · info@idibell.cat · www.idibell.cat


Maig · Mayo · May 1 Dia mundial contra l’asma Día mundial contra el asma World Asthma Day 10 Dia mundial contra el lupus Día mundial contra el lupus World Lupus Day 12 Dia mundial de la Infermeria Día mundial de la Enfermería World Nursing Day 17 Dia mundial contra la hipertensió Día mundial contra la hipertensión World Hypertension Day 31 Dia mundial sense tabac Día mundial sin tabaco World No Tobacco Day

7 14 21 28

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 Abril · Abril · April

Juny · Junio · June

1 8 15 22 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30

Gran Via de l’Hospitalet, 199. 08908 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona, Spain. Tel. 93 260 74 11 · info@idibell.cat · www.idibell.cat


Juny · Junio · June 14 Dia mundial del donant de sang Día mundial del dinante de sangre World Blood Donor Day 19 Dia mundial contra l’anèmia falciforme Día mundial contra la anemia falciforme World Sickle Cell Day 26 Dia internacional contra les drogues Día internacional contra las drogas International Day Agains Drug Abuse

4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28

1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30

Maig · Mayo · May

Juliol · Julio · July

7 14 21 28

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31

2 9 16 23 30

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31

Gran Via de l’Hospitalet, 199. 08908 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona, Spain. Tel. 93 260 74 11 · info@idibell.cat · www.idibell.cat


Juliol · Julio · July 6 Dia mundial de la zoonosi Día mundial de la zoonosis World Zoonoses Day 28 Dia mundial contra l’hepatitis Día mundial contra la hepatitis World Hepatitis Day

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 30 31 25 26 27 28

1 8 15 22 29

Juny · Junio · June

Agost · Agosto · August

1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28

6 7 13 14 20 21 27 28

Gran Via de l’Hospitalet, 199. 08908 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona, Spain. Tel. 93 260 74 11 · info@idibell.cat · www.idibell.cat


Agost · Agosto · August

6 7 13 14 20 21 27 28 2 9 16 23 30

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 Juliol · Julio · July

Setembre · Septiembre · September

1 8 15 22 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31

Gran Via de l’Hospitalet, 199. 08908 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona, Spain. Tel. 93 260 74 11 · info@idibell.cat · www.idibell.cat


Setembre · Septiembre · September 10 Dia de la prevenció del suicidi Día de la prevención del suicidio Suicide Prevention Day 15 Dia mundial contra els limfomes Día mundial contra los linfomas Worldwide Lymphoma Awareness Day 21 Dia mundial contra l’Alzheimer Día mundial contra el Alzheimer World Alzheimer’s Day 25 Dia internacional contra l’atàxia Día internacional contra la ataxia International Ataxia Awareness Day 28 Dia mundial contra la ràbia Día mundial contra la rabia World Rabies Day

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28

30 Dia mundial del cor Día mundial del corazón World Heart Day 6 7 13 14 20 21 27 28

1 2 8 9 15 16 22 23 29 30

Agost · Agosto · August

Octubre · Octubre · October

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gran Via de l’Hospitalet, 199. 08908 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona, Spain. Tel. 93 260 74 11 · info@idibell.cat · www.idibell.cat


Octubre · Octubre · October 1 Dia internacional de les persones grans Día internacional de las personas mayores International Day of Older Persons 10 Dia mundial de la salut mental Día mundial de la salud mental World Mental Health Day 13 Dia mundial de les cures pal·liatives Día mundial de los cuidados paliativos World Hospice and Palliative Care Day 16 Dia mundial de l’alimentació Día mundial de la alimentación World Food Day 19 Dia mundial contra el càncer de mama Día mundial contra el cáncer de mama World Breast Cancer Day

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Setembre · Septiembre · September

Novembre · Noviembre · November

1 2 8 9 15 16 22 23 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28

Gran Via de l’Hospitalet, 199. 08908 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona, Spain. Tel. 93 260 74 11 · info@idibell.cat · www.idibell.cat


Novembre · Noviembre · November 14 Dia mundial contra la diabetis Día mundial contra la diabetes World Diabetes Day

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30

Octubre · Octubre · October

Desembre · Diciembre · December

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gran Via de l’Hospitalet, 199. 08908 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona, Spain. Tel. 93 260 74 11 · info@idibell.cat · www.idibell.cat


Desembre · Diciembre · December 1 Dia mundial contra la sida Día mundial contra el sida World Aids Day 3 Dia internacional de les persones discapacitades Día internacional de las personas discapacitadas International Day of Disabled Persons

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 31 25 26 27 28

1 2 8 9 15 16 22 23 29 30

Novembre · Noviembre · November

Gener · Enero · January

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

7 14 21 28

Gran Via de l’Hospitalet, 199. 08908 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona, Spain. Tel. 93 260 74 11 · info@idibell.cat · www.idibell.cat


7 14 21 28

Gener · Enero · January

Febrer · Febrero · February

Març · Marzo · March

Abril · Abril · April

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31

1 2 3 7 8 9 10 14 15 16 17 21 22 23 24 28

1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

6 7 13 14 20 21 27 28

4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27

4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28

Maig · Mayo · May

Juny · Junio · June

Juliol · Julio · July

Agost · Agosto · August

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

1 2 8 9 15 16 22 23 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Setembre · Septiembre · September

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30

1 8 15 22 29

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28

Octubre · Octubre · October

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre · Noviembre · November

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Desembre · Diciembre · December

2 9 16 23 30

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31

2013 Gran Via de l’Hospitalet, 199. 08908 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona, Spain. Tel. 93 260 74 11 · info@idibell.cat · www.idibell.cat

IDIBELL Calendar 2012  

World Health Awareness Days Calendar Calendari dels dies mundials per a la conscienciació sobre problemes de salut Calendario de los días mu...

IDIBELL Calendar 2012  

World Health Awareness Days Calendar Calendari dels dies mundials per a la conscienciació sobre problemes de salut Calendario de los días mu...

Advertisement