Page 1

Tidning  för  medlemmar  i  Mora  Golfklubb

Årgång  17  nr  3-2008

Kallelse!

Höstmöte torsdagen 30 oktober kl 19.00 Mora GK:s golfskola

1


Golfskolan en succé Under vecka 26 och vecka 27 anordnade vi Golfskola för andra året. Vi utökade från en grupp till två fördelade på två veckor och antalet deltagare ökade med mer än det dubbla. Förra året hade vi 34 ungdomar, i år deltog hela 76 härliga ungar. Golfskolan har varit mycket populär både bland föräldrar, barn och ledare. Den har också fått en hel del uppmärksamhet både i radio och tidningar.

Golfskolan resulterade förutom i, att 76 ungdomar och barn fick upp ögonen för golfen också i att Mat-

tias fick ett tjugotal ungdomar i vittkortkurs, samt en del nya seniormedlemmar till klubben. Vi vill rikta ett stort TACK till våra sponsorer, Trycket och Folktandvården samt till alla frivilliga som ställt upp som ledare. Utan er hade golfskolan inte gått att genomföra. Vi ser golfskolan som en viktig del i rekrytering av nya medlemmar och hoppas på en skola minst lika bra nästa år. För att lyckas med det behöver vi din hjälp som ledare. Fråga gärna de som varit ledare om vad de tyckte. Ett exempel är att när två av våra seniordamer hade bokat in en dag, så var det så roligt att de återkom fler dagar. Foto: M Wikberg, L Sohlberg

Vad betyder ”handicap” Ordet handicap är en förvanskning av en gammal engelsk handelsmetod kallad ”hand in cap” Två handelsmän lade fram var sin vara av olika värde framför en domare. Sedan tog männen fram var sitt mynt (kallat odds) och lade handen i domarens hatt (hand in cap) Nu var det upp till domaren att komma med ett bud om hur mycket pengar den ena handlaren skulle lägga upp för att bytesaffären skulle

vara rättvis. Om handelsmännen var eniga om värderingen tog de upp sin öppna hand ur hatten och domaren fick oddset som betalning för sin tjänst, innan affären genomfördes. Sin nuvarande betydelse fick ordet på 1700-talet, då handicap blev vanligt vid hästkapplöpningar. För att loppen skulle bli mer spännande fick bästa hästen bära på extravikter i ett så kallat ”handicap race”

På 1800-talet började sämre golfspelare få sitt handicap, det vill säga fler slag för att få bollen i hålet och ordet kom att få betydelsen att en tävling gjorts rättvis genom att ge den svagare deltagaren en fördel. ”Ur tidskriften illustrerad vetenskap Historia” nr 8/2008

Vi vill gärna ha din e-postadress. OBS! Din e-postadress kommer endast att användas som medlemsinformation/reklam från Mora GK. Mora GKs kansli sköter distributionen. Din adress lämnas inte ut till annan person eller organisation enligt PUL (personuppgiftslagen). Skicka din e-postadress till info@moragk.se skriv som ämne ”medlemsmail” samt namn/Golf-Id. Meddela även om du vill ha Klubbsnack via e-post som pdf-fil.

2


Ledaren Årgång  17  nr  3-2008

utges av:

Mora Golfklubb Box 264 792 24 Mora Ansvarig utgivare: Håkan Dahlman

AD/Layout: Lennart Sohlberg/ Bigitta Sohlberg www.idetext.se info@idetext.se

Tryck: Centrumtyck, Mora 2008

Omslagsbild Golfskolan Foto: Lennart Sohlberg

Klubbinfo Växel Bokning

0250-59 29 90 0250-59 29 91

Fax

0250-59 29 95

PRO/shop

0250-59 29 93

Restaurang

0250-59 29 92

För några nummer sedan skrev jag om det här med klimatet. Efter denna vinter kom det fram en ny idé att marknadsföra och det är att åka 18 hål på skridskor. Det kanske är en tanke att presentera för holländare så vi alla slipper åka på dåliga sjöisar. För oss på Mora GK har problemet varit att få till bra gräs när isen ligger 3 – 4 månader samtidigt som många fordrar att banan är i topptrim redan vid öppningsdagen? Det kan man undra! Frågan om vintertäckning av greenerna har verkligen kommit att diskuteras. Där finns ett problem med detta och det är att med de vintrar som vi har, så vet man aldrig vad som händer under dukarna, om det t.ex skulle bli några varma dagar i januari. Att det sedan fordrar personal som skall dra dukar, spruta mot svamp, lägga tillbaka dukarna och täta runt dem så att vatten inte rinner in under, är ett annat dilemma. Det kräver många arbetstimmar och den personalstyrkan har vi inte råd med under vinterhalvåret. Kanske skulle vi kunna lösa mycket av dessa problem med ideellt arbete! Samtidigt kanske detta är ett problem som går över om ett par år, då klimatet blivit varmare, som det spås. Det här var mycket gnäll över klimatet men, hur det än är med det så vill jag uppmana alla att passa på att njuta av den fina hösten. Nu är banan kanonfin! Och tänk på att det är bara 6 månader till första städdagen. Jag vill även passa på att tacka Marcus Wikberg för alla somrar som han varit på kansliet och önska honom lycka till i framtida arbeten. Håkan Dahlman Intendent

Maskinhall 0250-59 29 94 www.moragk.se info@moragk.se

Styrelse: Lennart Sohlberg ordförande Toni Koning vice ordförande Fredrik Larsson sekreterare Sture Hökerud kassör Övriga ledamöter: Tommy Nyström Torsten Gräf Jonas Sahlander Suppleanter: Britt-Mari Ståhlkloo Maritha Gustafsson

www.moragk.se Använd autogiro och betala din spelavgift för år 2009 Låter det tokigt? Nej, det är istället ett suveränt erbjudande till dig som golfare. Du som tycker det är jobbigt att punga ut med årsavgiften för ditt golfande just efter jul har här en möjlighet att dela upp betalningen och ha det klart till säsongen börjar. Kontakta kansliet så hjälper dom dig.

3


Ordföranden har ordet...

Vilken sommar!

”Vilken sommar!” Ett uttryck som kan sägas på så många sätt. Med ett stort leende, med en dyster huvudskakning, eller med en resignerad suck. När det gäller golfsäsongen 2008 vet jag inte riktigt på vilket ben jag ska stå.

Banan är vårt kapital och en grundbult i den upplevelse en golfrond ska vara. När den visade sig vara svårt drabbad av isbränna var det ett hårt slag mot klubben. Vädrets makter är inte mycket vi kan göra åt, och årets dystra säsongsstart har kostat oss stora pengar, men utan banpersonalens hårda slit med att få greenerna i fullgod kondition hade vi stått oss slätt.

Banan i toppskick Från augusti (trots det myckna regnandet) och framåt har banan varit i toppskick och erbjudit en fantastisk golfupplevelse. Men banan är inte allt! Minst lika viktigt, kanske till och med viktigare, är hur man som medlem och gästspelare upplever kontakterna med personal och andra golfspelare, hur lätt det är att hitta på banan och klubbområdet, matens och mackornas kvalitet, skicket på omklädningsrum och toaletter. Allt bidrar till den totala upplevelsen av ett besök på Mora GK. Och vi vill i alla avseenden bjuda på det bästa!

Vårt värdskap När vi pratat med golfare som besökt oss i sommar – vi andra är en smula för ”hemmablinda” – har vi nästan uteslutande fått toppbetyg när det gäller det personliga bemötandet och den goda maten, liksom omklädningsrum och toaletter. Lite kritik har vi fått för att det kan vara svårt att hitta, både ute på banan och vid klubbområdet.

4

Därför har vi redan i år börjat jobba med det vi kallar klubbens värdskap. Värdskap är allt som bidrar till att man känner sig välkommen. Det handlar om allt från hur man blir bemött av personal och andra medlemmar, till spelupplevelsen på banan, scorekortens utseende och blomsterarrangemangen runt klubbhuset. Värdskap är inget man ”lär” sig. Det är i första hand ett sätt att tänka och att förhålla sig till andra och – inte minst – sig själv. Vi har haft två seminarier för personal, resp kommittéfolk där vi diskuterat värdskap och vad vi kan göra för att bli ännu bättre än vad vi redan är.

Bättre medlemsdialog Vi försöker också bli bättre på att informera. Bland annat har du säkert sett att vi börjat informera medlemmar och gäster om läget på banan. Jag hoppas att det ökat förståelsen för den tuffa utmaning banarbetarna fått ta itu med i år. Vi har också dragit igång ett arbete med sk fokusgrupper där vi samlar några medlemmar i taget med olika bakgrund och intressen och försöker fånga upp styrkor och svagheter med banan och klubbens verksamhet. Under vintern ska vi se över vår grafiska profil och fundera på hur vi kan bli bättre på att informera medlemmar och gäster, hela vägen från hemsida och annonser till skylten

som talar om var nästa tee är belägen.

Mål och visioner Allt ingår i det arbete med att beskriva och konkretisera mål och visioner för klubben på både kort och lång sikt som vi i styrelsen nu håller på att arbeta fram. Visionen är att ”Mora GK ska vara den mest efterfrågade banan i Siljansregionen”. Under hösten och vintern kommer vi att arbeta fram mål och verksamhetsplaner för de flesta av klubbens verksamheter, så att allt på olika sätt bidrar till att nå denna vision.

Samarbete Ensam är dock aldrig stark och vi kommer därför att jobba vidare för den gemensamma marknadsföring vi påbörjat i år tillsammans med de andra Siljansklubbarna och Siljan Turism inom ramen för det vi kallar Siljan Golf. Ju starkare vi blir på ”golfkartan”, desto starkare blir siljansområdet som golfdestination, vilket får positiva effekter för alla. Lennart Sohlberg Ordförande


Rapport från banan... En kort återblick om vad som har hänt på banan under säsongen som varit. Att vintern som var skulle ställa till så mycket elände för gräset kunde väl ingen tro, men får man is som ligger från november till april så förstår väl nästan alla att det blir problem. När banan öppnades i mitten av maj fanns det inte många gröna strån som spirade utan det var bara att sätta igång att så nytt gräs med allt vad det innebär i fråga om grönska. Greenarbete På Moras bana brukar greenerna inte vara av allt för bra kvalitet före midsommar men i år lyckades vi inte få igång dessa till den helgen heller.

Hålvärdar sökes Hålvärdarna har till uppgift att bl a laga tees, ta bort sly från sidorna, beskära bunkrar, eventuell å-rensning mm mm. Är du intresserad, tag kontakt med hålvärdsansvarige Torsten Gräf 070-766 86 99, alternativt kansliet för mer information.

Eftersom greenerna såg ut som de gjorde så har vi fått lägga mycket av tiden på att få igång växtligheten. Vår personalstyrka är inte alltför stor, utan en del av den normala skötseln har, p g a detta, fått läggas åt sidan, som t.ex trimning runt dammar. Till dags dato har vi sått greenerna fyra gånger och nu börjar de se helt ok ut. Den nya välten som införskaffades till denna säsong försöker vi använda två gånger i veckan och dessa dagar hoppar man över klippningen så därför skonar man gräset ytterligare. På gång inför hösten Arbeten som skall till under hösten det blir att förbättra transportvägar för maskiner så att dessa inte skall fara så illa samt räta till gropar som blivit. Lägg tillbaks uppslagen torv! Nu när hösten är här så måste ni medlemmar bättra er med att laga nedslagsmärken samt lägga tillbaka torv på fairway. Åsså krattorna Så var det de här med krattorna i bunkrar. Idag ligger dessa som ett

Vårt kanske vackraste hål Foto: B Sohlberg

mellanting, skaftet utanför och själva krattan i bunkern! Hela krattan skall ligga i bunkern. Varför det ska vara så är för att våra banarbetare ska slippa stanna, kliva av maskinen och lyfta ner krattan. Det är inte billigt att köra på en med maskinerna. Konstiga vintrar Eftersom vi har lite konstiga vintrar så måste man börja fundera på hur vi skall kunna få greenerna att övervintra bättre. Täckning av dem i någon form kanske kommer.

Insändare... ”Ålderskampen” Jag såg på resultattavlan att ”Ålderskampen” gått av stapeln igen. Det var visserligen ingen överraskning för det har ju framgått av klubbens tävlingsprogram att så skulle ske. Hur tävlingen utföll hann jag inte läsa mig till, men det gick säkert att göra med hjälp av de siffror som fanns på tavlan. Däremot noterade jag någorlunda vilka som medverkat, och det blir jag lika förvånad över varje år. Vad jag förstått är det en lagtäv-

ling mellan fyra ålderskategorier på klubben. Det känns ju då naturligt att varje ålderskategori representeras av de bästa inom gruppen. Är det inte så då? Det känns inte riktigt så. Det känns istället väldigt hemlighetsfullt det hela. Genom åren har jag märkt att många känner sig utanför och lite frågande till vad det är för hemligt sällskap som finns inom Mora GK och känslan av att det finns slutna kotteribildningar är aldrig bra för sammanhållningen i en förening.

Jag har ett förslag till hur misstron skall kunna övervinnas. För det första efterlyser jag en presentation av tävlingen och vilka som utgör tävlingsledning. Det kanske står klart för de som varit med i klubben längre än jag har, men jag vet att många med mig undrar. För det andra borde det vara tydligt vilka uttagningsregler som finns. Det är en jättebra tävlingsidé och det vore synd att inte göra något som är bra för klubben av det. Tycker Björn Palmgren

5


Inför höstmötet... Kallelse till höstmöte Du – och alla medlemmar – är kallade till höstmöte 2008. Höstmötet är en del av vårt tvådelade årsmöte. Den andra delen av årsmötet hålls före mars månads utgång 2009. På vårmötet fastställer vi resultat- och balansräkning, mm för det gånga verksamhetsåret och nu på höstmötet fastställer vi budget, årsavgifter och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret (se föredragningslista här intill).

Tid: Torsdag den 30 oktober kl 19.00 Plats: Klubbhuset Mora GK

Det ekonomiska läget inför 2009 Klubbens ekonomi är ansträngd, men under kontroll. Så kan man väl enklast sammanfatta läget just nu och inför 2009. 2008 års bokslut kommer preliminärt att drabbas av ett underskott, trots extraordinära intäkter från skogen och järnkoll på utgifterna. Huvudanledningen är minskade medlemsintäkter, trots att vi faktiskt ökat antalet medlemmar, samt att vi fick rabattera bort en betydande del av våra greenfeeintäkter fram till en bit in i juli. En viktig anledning till glädje är Sport- och Juniorkommitténs enormt fina arbete med Golfskolan under två veckor i sommar. Verksamhetsmässigt var det en enorm succé, som gett eko både när det gäller medlemstalet och klubbens ordinarie juniorverksamhet. Även ekonomiskt gav det ett rejält plus vilket vi tackar särskilt för! Detta ger vissa signaler om åtgär-

der och möjligheter inför 2009 års budget. Utgiftssidan är redan idag hårt bantad och svår att påverka, annat än marginellt. Däremot kommer vi att jobba än hårdare för att stärka intäktssidan. Vår absolut viktigaste ekonomiska resurs är våra medlemmar. Vi har idag ca 1100 medlemmar som tillsammans står för drygt 60% av klubbens intäkter. Årets medlemsökning kommer att få full ekonomisk effekt 2009 och ge ett behövligt tillskott i kassan, förutsatt att vi får behålla de flesta av de nya medlemmarna. Givetvis måste vi fortsätta ansträngningarna att öka intresset för medlemskap i Mora GK, både bland nya golfare och bland dem som redan är med.

Förslag verksamhetsplan Följande åtgärder är planerade (och i några fall redan påbörjade): • Förstärkning av sponsorverksamheten för ökade intäkter och ökat utbyte för våra sponsorer • Arbeta vidare på att skaffa fler medlemmar, genom att förenkla och förbilliga inträdet • Arbeta vidare med informations- och andra insatser för att öka mervärdet i medlemskapet

6

• Vissa förändringar vad gäller medlemsavgifter och villkor för de olika begränsade medlemskap vi har (se förslaget till medlemsavgifter) • Ökning av greenfeen med 15-20%, i vissa fall mer • Utvidgat boknings- och marknadsföringssamarbete inom Siljan Golf och med logi- och turistanläggningarna

Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 6. Val av två justerare tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet. 7. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för 2009. 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 9. Övriga frågor (information och diskussion). 10. Mötets avslutande.

Kommentarer till förslag om medlems- och spelavgifter Förslaget till medlemsavgifter för 2009 innebär oförändrade medlems-/spelavgifter med följande undantag: 1. Medlemsavgiften differentieras beroende på ålderskategori, men eftersom spelavgiften för juniorer och knattar justeras i motsvarande mån blir nettobeloppen för dessa kategorier oförändrade mot 2008. 2. Studerande senior får, enligt förslaget, betala samma spelavgift som äldre junior (dvs 1.400 kr/år), men medlemsavgift som senior. Summa 2.100 kr, en nettoökning med 100 kr jämfört med 2008. 3. Vardagsmedlemskap justeras upp till samma nivå som årsgreenfee, dvs en ökning med hela 500 kr, men samtidigt tar vi bort begränsningen för spel efter kl 15 på vardagar och öppnar därmed för spel även på vardagskvällar, ex-vis herr- och damtävlingarna.


Inför höstmötet... Förslag till budget 2009 Prognos 2008**

Budget 2009

Intäkter:

Budget 2008

Resultat 2007

Årsavgifter 2 500 000 Inträdesavgifter 0 Greenfee (inkl. årsgreenfee) 630 000 Städavgifter 50 000 Reklamintäkter 450 000 Egen försäljning 10 000 Startavgifter 155 000 Förseningsavgifter 0 Skåpavgifter 30 000 Div bidrag 60 000 Div. + uthyrning vagnar och golfbil 45 000 Arrenden 40 000 Extraordinära intäkter

2 358 000 0 550 000 59 000 406 000 10 000 155 000 1 000 27 000 58 000 36 000 38 000 110 000

Årets intäkter 3 970 000 Kostnader:

3 808 000

3 932 000

550 000 180 000 120 000 440 000 1 600 000 780 000 155 000

559 000 188 000 150 000 450 000 1 615 000 780 000 155 000

Bankostnader * Kommittéer och klubbsnack * Kanslikostnader Övriga kostnader * Lönekostnader Avskrivningar Finansiella kostnader

590 000 85 000 125 000 520 000 1 675 000 800 000 150 000

Årets kostnader 3 945 000 Beräknat resultat 25 000

2 522 000 0 650 000 30 000 400 000 10 000 155 000 2 000 30 000 60 000 35 000 38 000

3 825 000 -17 000

2 418 000 25 000 693 000 23 000 380 000 0 159 000 0 26 000 59 000 54 000 33 000

3 870 000

564 000 298 000 151 000 394 000 1 649 000 787 000 192 000

3 897 000 35 000

4 035 000 -165 000

* På grund av förändringar i underliggande kontoplan har en omfördelning mellan ”Bankostnader”, ”Kommittéer och klubbsnack” och ”Övriga kostnader” skett. Summan av dessa kostnader i resp kolumn blir följande: 1 195 000 1 170 000 1 197 000 1 256 000 ** Prognosen för 2008 är just en prognos, med de osäkerheter det innebär, men den baseras på en periodisering av budgeten utifrån hur kostnader och intäkter ungefärligen fördelat sig över året de närmast föregående åren.

Förslag till medlems- och spelavgifter 2009

Medl-avg

Spelavgift

Summa 2009

Jmf 2008 Skillnad

Född 1987 eller tidigare 700 kr 2 400 kr Född1988-1991 500 kr 1 400 kr Född 1992-1995 500 kr 750 kr Född 1996 eller senare 300 kr 500 kr Max 2 seniorer + hemmaboende juniorer/knattar Med intyg från skola/högskola 700 kr 1 400 kr Ej spelrätt. Betalar endast medlemsavgift 700 kr 0 kr

3 100 kr 1 900 kr 1 250 kr 800 kr

3 100 kr 1 900 kr 1 250 kr 800 kr

+0 kr +0 kr +0 kr +0 kr

6 700 kr 2 100 kr

6 700 kr 2 000 kr

+0 kr +100 kr

700 kr

700 kr

+0 kr

1 500 kr

2 200 kr

1 700 kr

+500 kr

600 kr

1 300 kr

1 300 kr

+0 kr

1 500 kr

2 200 kr

2 200 kr

+0 kr

Med full spelrätt: Senior Äldre junior Yngre junior Knatte Familj Stud senior Passiv medlem

Med begränsad spelrätt*: Vardagsmedlem Greenfeemedlem Årsgreenfee

Fritt spel alla vardagar. Övriga dagar erläggs full greenfee. Vid tävling erläggs tävlingsgreenfee 700 kr Endast spel mot full greenfee alla tider. Vid tävling erläggs tävlingsgreenfee 700 kr Endast för medlem med full spelrätt i annan golfklubb. Fritt spel alla dagar. Betalar ej heller tävlingsgreenfee 700 kr

*Berättigar ej till Dalagreenfee eller fritt spel/reducerad greenfee på samarbetsklubbar.

7


Rapport från tävlingskommittén Moraveckans alla vinnare

Älvdalens bästboll Klass A Micael Bjurström/ Larsa Backlund Mora GK/Älvdalens GK Klass B Anders Lundqvist/ Esbjörn Lundqvist Mora GK

Grazettes scramble Övrig klass: Mikael Johansson/Mattias Pettersson ÖrbyhusGK/Mora GK Mixed Klass: Stefan Tynell/Anna Dahlman ArlandastadGK/Mora GK

Mora Armatur/FM Mattsson Under samma tak Klass A Thomas Olsson, Mora GK Klass B Adrian Hjälte, Orresta GK Klass C Leif Bohman, Finspång GK Klass D Anna-Kari Eriksson, Salems GK

HCP Open Klass Vasa Gummi Andreas Sundqvist, Mora GK Klass Bodycote Thomas Olsson, Mora GK

Swedbanks flaggolf

Söndagen den 21 september spelades Swedbanks flaggolf, med en början i tät dimma. De som klarade sig bäst ur den var i klass A, Björn Jansson. I klass B var det John Bogh. Björns slag räckte till kanten på hål 19. John bara nån meter från kopp på samma hål. Alltså på 1:an.

Klass ASSRE Service Peter Wallin, Mora GK Klass Jackstack Adrian Hjälte, Orresta GK Klass Jale AB Anders Stikopers, Mora GK Klass Ahlsell Jan Johansson, Rättvik GK Klass Acudire fd Babaouba Bengt Larsson, Mora GK Klass Hårteamet Orsa Ing Mari Eiritz, Mora GK Klass Tuvancenter Anders Hjärpsgård, Mora GK

Tammers Greensome Klass A Ronney Skoog/Jan Eriksson Mora GK Klass B Anna-Karin Larsson/Alfred Larsson Bokskogens GK

Masters 6:an Mora Mast & MAFI AB Klass A Nils Carlsson/Toni Koning Mora GK Klass B Jörgen Granefelt/Stina Granefelt Sommaro GK Totalt antal spelare: 1057 spelare varav 36,8% från annan klubb

8

John Bogh

Hål Håkan Ljudén, Mora GK 2 Johannes Holmbom, Mora GK 7 Katarina Jonasson, Mora GK 2 Leif Bohman, Finspångs GK 2 Tomas Olsson, Mora GK 7 Bo Fransson, Bollnäs GK 17 Bernt Lind, Mora GK 2 Tommy Nyström, Mora GK 2

Albatross: Kalle Oksanen, Dalsjö GK

16

Vandringspriser: HIO-mästerskapet 13 september Björn Bergius PSC : Inga Lill Nilsson (3 klubbor + putter)

38 p 38 p

Företagscupen : Final spelas 5 oktober

Hålstatistik under alla tävlingar i år Lättaste hålet 8 Svåraste hålet 13 Det ha slagits 151 267 noterade slag varav 3 hole in on, 9 eagles och 630 birdies

Ålderskampen... ...vanns i år av lag ”50+”. Gammal är ju alltid äldst...

Antal greenfeegäster 8 september 3 387 st vilket är sämre än i fjol men jämförbart med år 2006

...så finns det möjlighet till fritidsysselsättning.

Avslutningsgolfen...

Björn Jansson

HIOs gjorda 2008:

...den 27 september vanns av: Herrar A-klassen: Björn Jansson B-klassen: Göte Stenqvist Damer A-klassen: Annelie Bogg B-klassen: Gunilla Westerberg

Björn Bergius vann HIO-mästerskapet den 13 september. Stort GRATTIS! Foto: L Sohlberg

Har Du röjsåg eller vill låna... Det behöver röjas sly och våra banarbetare hinner inte med innan snön kommer. Röjsåg finns att låna och kan du tänka dig att använda, egen står klubben för bränsle. Kontakta Håkan Dahlman på 070-720 39 55


Go Red Golf:

Ett slag för kvinnohjärtat Den 17 juli arrangerade Mora GK en av 10 deltävlingar i 1,6 miljonerklubbens satsning på friskvård och golf. Foto: L Sohlberg När vi fick frågan av Annika Ekman och Marie Mian om att arrangera så var det ingen tvekan. Vi från damkommittén tog upp frågan med styrelsen och de såg också värdet av att arrangera en sådan här tävling. Dels för anseendet för klubben och inte minst för att bidra till bl a medicinsk forskning utifrån ett kvinnligt perspektiv. Vår målsättning utifrån arbetet med värdskap, var att alla damer skulle känna sig så varmt välkomna att det skulle sprida sig runt om i golfsverige.

Och vi lyckades! Stor hjälp hade vi av våra elitjuniorer som stod på parkeringen, hälsade välkommen och hjälpte till med bagar och vagnar ur bilar. Det pratades mycket om det. Toni Koning, tävlingsledare för dagen, höll en mycket bra information innan start. Det rådde ingen tvekan om vad som gällde för att

genomföra tävlingen. Att vi sedan har den ansvariga, Annika Ekman, för tävlingen hos 1,6 miljonerklubben, som medlem hos oss i Mora är ju ännu bättre. Sen ska vi inte glömma Marie Mian som också är ett ansikte utåt både för oss och 1,6. Eftersom det var shutgunstart så hade Håkan fått tag på en röd raket som blev startskottet. Som tur var kom någon på att ringa räddningstjänsten så att de inte ryckte ut på sjön. Ute efter banan så väntade en del överraskningar. Bl a så fick alla deltagare massage på hål 10. Efter tävlingen serverades det lunch med allsång och prisutdelning. Det vinnande paret som skulle få åka och spela riksfinalen på Fågelbro GK, blev två damer, som av en slump blev ihopparade eftersom de ville delta och inte hade någon partner. Det var Lena Hamilton, Sofiedals GK och Christina Janeberg, Bollestads GK som vann med 43 poäng. God tvåa blev Solveig Gräf och Carina Sörlander, Mora GK med en poäng sämre.

De två vinnande damerna överlät sin vinst till Solveig och Carina. De kände inte varandra och tyckte att det skulle vara representanter från Dalarna. Mycket gentilt! Carina och Solveig tackade ja och spelade finalen på Fågelbro GK den 18 augusti. Där kom de femma. Tyvärr blev det inte en vinst med resa till Mallorca och deltagande i Prinsessan Birgittas tävling. Vi får se fram mot nästa års tävling.

Monica vann Damernas Eclectic 20 damer har i år löst eclektickort. Den 31 augusti hade 19 stycken lämnat in. Årets vinnare Monica Bengtsson med 52 slag. God tvåa blev Berit Jansson med samma resultat men sämre hcp. Trea på 53 slag kom Bigitta Sohlberg

9


Några ord från Krögaren

Erik Olsson – årets klubbmästare i J21-klassen – spelar in på Karlstads 9:e under Skandia Tour Regional den 24 maj.

Sport- och juniorkommittén 2008 2008 blev ett mycket bra år för oss. Vårt jobb som vi inledde förra året med att öka rekryteringen av ungdomar till klubben har verkligen gått framåt och vi kan redan i år se resultat av det arbete som gjordes under förra året.

Träningsgrupper Också antalet juniorer och knattar i träningsgrupp har ökat under året. Förra året hade vi en träningsgrupp med fem deltagare i utöver utvecklingsgruppen som är den grupp dit de som satsar och tävlar i golf hör. I år har vi haft tre grupper med totalt tjugotvå deltagare, en fantastisk utveckling som vi hoppas är starten på något stort.

Utvecklingsgruppen Utvecklingsgruppen är alltså en grupp för de juniorer som kommit ner en bit i handicap och som dessutom tävlar i golf. De har fått tre timmars träning med Mattias under året samt spelträning på måndagar. Till utvecklingsgruppen hör Elias Eriksson, Christian Sohlberg, Erik Olsson och Elias Westberg. Men antalet spelare som tagit steget ut på ungdomstouren har ökat i år så vår förhoppning är att utvecklingsgruppen kommer utökas de kommande åren. Tävlingsresultaten har varit av blandad kompott bland våra utvecklingsgruppspelare. Elias Eriksson har utmärkt sig genom att vinna en regionaltourtävling på Snöå

10

GK vilket gav honom en plats på rikstouren. I övrigt har vi inte sett fler topplaceringar även om Christian tagit ett steg framåt i år och visat en del fina placeringar på den regionala touren och Erik har spelat någon tävling på rikstouren.

Golfskolan Under ett par veckor efter midsommar hade vi golfskola som var mycket populär. 76 barn deltog och hade stort utbyte. Inte minst för att väcka intresset för golf. Inte bara hos barnen utan även hos föräldrarna. Läs merom detta på sidan 2.

Kommittén I Sport- och juniorkommittén har Jan ”Jajjen” Erksson (ordf.), Marcus Wikberg (sekr/kassör), Andreas Sundqvist och Göran Holmström suttit under säsongen. Till nästa säsong har alla utom Andreas meddelat att de kommer sluta så känner du att du vill vara med och föra den fina utvecklingen vi påbörjat på ungdomssidan nästa år hör av dig till klubben. Tack för säsongen 2008 /Sport- och juniorkommittén

Nu är säsongen strax slut, och ändå känns det som förra veckan jag fick beskedet att jag skulle få komma ut till golfklubben och driva restaurangen. För mig var det en dröm och ny upplevelse att få driva en restaurang i egen regi. Min tanke att driva en lunchrestaurang är att kunden ska få äta sig mätt och belåten och få möjlighet att välja maträtt. Det gjorde att buffé var ett alternativ. Som jag så här i efterhand har upplevt och fått feedback på, så har det varit lyckat. Gästerna har varit både inbitna golfare och ”vanligt dödliga” utan golf intresse. Säsongen har varit otroligt lärorik och rolig. Kanske har det inte varit den ”snurr” som jag förväntat mig men jag tror att allt har en mening. Jag vill tacka alla mina matgäster för att ni gett mig direkt feedback på vad Ni tyckte och tänkte. Jag vill också tacka min personal som har gjort ett fantastiskt jobb i att hjälpa mig att genomföra säsongen. Nu när vintern kommer får vi gå i ide, så får vi se vad våren och nästa säsong har med sig för överraskningar. Än en gång, tack!

Viola Björkman


Den 17 maj hade Mattias sin första grupp... Då kom snön.

Mattias tackar Säsongen i Mora är slut för den här gången och jag har varit ledig i snart två veckor. Ledigheten inleddes med spel på Söderby i Uppsala och Frösåker i Västerås. Särskilt Frösåker var i otroligt bra skick efter TPC. Nu till veckan blir det spel på fantastiska Bro-Hof och antagligen också Örbyhus. Sedan väntar golfmässan i Jönköping och efter det en kort tur ner till Öland/Småland för att hälsa på och vinna över några kollegor. Golfsäsongen tar således aldrig riktigt slut för mig, utan det är väl snarast så att säsongen 2009 precis har inletts.

Hör gärna av er om ni är intresserade.

Golfresa till Spanien På planeringsstadiet ligger nu bland annat en golfresa till Spanien under vintern/våren.

Bättre golf bland medlemmar Mycket glädjande är också att det finns sådant stort intresse från våra medlemmar av att förbättra sin golf. I år tillkom hela tre damträningskurser, en herrträningskurs, samt tre nya träningsgrupper för barn och ungdom. Detta tillsammans med de kurser vi haft tidigare år, exem-

Lite statistik 2008 Antal aktiva medlemmar Herrar 751 Damer 354 =1105 st Varav Juniorer 152 st Passiva medlemmar 152 st Snitt-hcp Mora GK Män Kvinnor Totalt en klar förbättring!!!

Många nya golfare Denna säsong har verkligen känts som ett fall framåt för klubben när det gäller golfutbildning. Vi har haft många nybörjare (mer än 50 vuxna och 20 barn) och de flesta av dessa har till vår stora glädje också blivit medlemmar.

pelvis Utvecklingsgruppen för våra duktigaste juniorer, ser lovande ut för framtiden. Mången tack... Med detta sagt vill jag härmed passa på att tacka för säsongen som gått. Ett stort TACK till de kursdeltagare jag haft nöjet att möta, de kunder som besökt mig i shopen och till samtliga som jobbar på klubben. Det är ni som gör Mora Golfklubb till en så trivsam plats att jobba på. Jag ser med tillförsikt fram emot en ännu bättre säsong nästa år och hoppas få träffa er alla igen så snart som möjligt. På återseende.

Mattias

Foto: B Sohlberg, L Sohlberg

21.27 30,57 24.27

Snittålder i klubben Män 44 år Kvinnor 48 år

11


B Föreningsbrev

Avsändare: Mora Golfklubb, Box 264, 792 24 Mora Mora 1 Porto betalt Port Payé P 64

Herrar senior Andreas Sundqvist

Damer senior Marie Knutsen

Äkta Makar

Klubbmästare 2008: Åldersklasser Damer 50

Pojkar J21

Herrar 55

Ulla Matsson

Erik Olsson

Eddie Hall

Damer 60+

Herrar 35

Herrar 65

Monica Bengtsson

Thomas Olsson

Björn Jansson

Herrar 45

Herrar 75+

Lasse Hallvars

Per Johanson

Ingalill och Börje Nilsson Hålsponsor, hål 1:

Hålsponsor, hål 7:

Hålsponsor, hål 13:

Hålsponsor, hål 2:

Hålsponsor, hål 8:

Hålsponsor, hål 14:

Hålsponsor, hål 3:

Hålsponsor, hål 9:

Hålsponsor, hål 15:

Hålsponsor, hål 4:

Hålsponsor, hål 10:

Hålsponsor, hål 17:

Hålsponsor, hål 5:

Hålsponsor, hål 11:

Hålsponsor, hål 18:

Hålsponsor, hål 6:

Hålsponsor, hål 12:

Klubbsnack 2008-3  

Höstmöte torsdagen 30 oktober kl 19.00 Mora GK:s golfskola Tidning för medlemmar i Mora Golfklubb Årgång 17 nr 3-2008 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you