Page 1

Tidning  för  medlemmar  i  Mora  Golfklubb

Årgång  17  nr  2-2008

Dags för städdagar Lördagen den 26 april och lördagen den 3 maj. Vi städar mellan 9-13 Medtag kratta och ev släpvagn! 1


Nu är det dags att anmäla sig till årets företagscup • Spelformen är Greensome match, utslagsturnering. Statuter, regler finns att få via kansliet. • Vid lika efter I8 hål spelas ”sudden death” scratch. De som har slag är förbrukade. • Minst 2 matcher/företag. Anmälningsavgiften skall sättas in på pg 13 22 70-0 markera med ”f-cup2008” samt namn på företaget. Lottning och distribution sker till anmälda företag den 28 maj. Tider bokas via kansliet tel 0250-59 29 91 Vi anmäler följande lag till Företagscupen 2008

Anmälan senast

Företagsnamn

15 maj! Spelare 1

spelare 2

Startavgift/lag

250 kr

Skicka, maila, faxa till klubben senast 15 maj! info@moragk.se Mora Golfklubb Box 264 79224 Mora Tel: 0250-59 29 91 fax: 0250-59 29 95

Vid spel i ”Företagscupen”... ... rekommenderar vi, för allas trevnad, att undvika boka tid tisdag och torsdag eftermiddag efter 16. Detta för att slippa kollision med herr- och damgolfen. Undvik även gärna lördagar och söndagar 9 - 13

Anmälan KM Match och hcp-matchen 2008

Städdagar blir: 26 april 9 -13 3 maj 9 -13

Härmed anmäler jag mig till

Har du en släpvagn är vi tacksamma om Du tar den med.

Namn: hcp: golf-ID: eller anmäl dig på info@moragk.se

www.moragk.se 2


Ledare Årgång  17  nr  2-2008

utges av:

Mora Golfklubb Box 264 792 24 Mora Ansvarig utgivare: Håkan Dahlman

AD/Layout: Lennart Sohlberg/ Bigitta Sohlberg www.idetext.se info@idetext.se

Tryck: Orsa Tryckeri 2008

Omslagsbild Ordförandebyte den 26 mars 2008 Foto: B Sohlberg

Klubbinfo Växel Bokning

0250-59 29 90 0250-59 29 91

Fax

0250-59 29 95

PRO/shop

0250-59 29 93

Restaurang

0250-59 29 92

Efter att ha varit på en utbildningskonferens i fråga om gräs, klimat, skötsel samt framtida restriktioner i fråga om bekämpningsmedel, åker man hem och skall börja förverkliga det som man försökt lära sig. Så ligger banan under is. Bästa sättet att ta sig runt banan har varit att använda skridskor som transportmedel. Men solen har börjat att värma och smält undan en del så vi kan se hur det ser ut där isen legat hela vintern. Gräs tål ju inte att ligga under is för länge. Det kvävs. Även om det är för tidigt att säga vad som kommer att hända, så ser det helt ok ut. När vi började fundera på att lägga ut dukar på greenerna så kom vintern tillbaka med både snö och vinterns kallaste nätter. Tur att det kom snö som täckte gräset för annars så kan gräset frysa bort med ännu större skador som följd. Har man varit på en klimatkonferens där Tone Bekkestad från TV4-vädret var föreläsare om vad som väntar på klimatsidan, så blir man rädd för vad som händer om man inte gör något åt alla föroreningar och utsläpp av växthusgaser. Eftersom vi har många lediga skåp i vagnboden för uthyrning, så finns det möjlighet att bidra. Kör ut grejorna och åk sedan cykel ut. Städdagarna närmar sig och den första ligger redan i slutet av april och vi hoppas och tror att det har torkat upp så det går att få ihop allt ris efter avverkningen av träd runt greenerna. Vi ses på banan i slutet av april! Håkan Dahlman Intendent

Maskinhall 0250-59 29 94 www.moragk.se info@moragk.se

Styrelse: Lennart Sohlberg ordförande Toni Koning vice ordförande Fredrik Larsson sekreterare Sture Hökerud kassör Övriga ledamöter: Tommy Nyström Torsten Gräf Jonas Sahlander Suppleanter: Britt-Mari Ståhlkloo Maritha Gustafsson

Du som har betalt Din spelrättsavgift... ...kan nu själv hämta Ditt kuvert på kansliet.

Allt för att spara portokostnader. Tack på förhand! Kansliet

Du kollar väl in hemsidan...

www.moragk.se 3


Rapport från årsmötet

Å

rets årsmöte var en snabb historia. På mindre än en timme var det klart med val och allt. Den största händelsen var, trots valet av ny ordförande, avtackningen av Åke Stärner. Text och bild: Bigitta Sohlberg

Det var en mycket rörd Åke som blev avtackad efter så många år i styrelsen. Årsmötet utsåg honom till hedersmedlem,vilket vi inte har många av i klubben. Bara Knut Nylund och ett par till som är avlidna, har förärats detta tidigare. Han fick också Svenska Golfförbundets silverplakett för förtjänstfullt arbete. Det är han väl värd. Som tur är så finns han fortfarande med i bankommittén. Avtackningar Andra som slutar i styrelsen är vår ordförande under de senaste 3 åren, Björn Palmgren. Till ny ordförande valdes Lennart Sohlberg. Han presenterar sig närmare på annan plats i tidningen. Rolf Eriksson avtackades också efter 10 år i styrelsen liksom Bjarne Löfgren som avtackades efter ett år som suppleant. Fler nya Det valdes även in några andra nya ansikten i styrelsen. Toni Koning, Torsten Gräf och Jonas Salander. De som sitter kvar är Fredrik Larsson, vår sekreterare. Sture Hökerud och Tommy Nyström. Britt-Mari Ståhlkloo är fortfarande suppleant medan Maritha Gustafsson bytte kassörsposten mot en suppleantplats. Snabbt årsmöte De övriga punkterna gicks igenom snabbt. Det som tog tid var utdelning av klubbmästarpriserna. Alla var inte på plats men fick ändå varma applåder.

Försnack Ordförande har ordet

Jan Skoglund läser revisionsberättelsen Vår nye ordförande, Lennart Sohlberg tar sats för sitt nya uppdrag

Ett välbesökt årsmöte

Maritha var blomsterflicka och passade på att krama Rolf som ett tack för de 10 år han lagt ner i styrelsen Eftersnack...

4


Nya styrelsen

Toni Koning Vice ordförande

Fredrik Larsson Sekreterare

Sture Hökerud Kassör

Tommy Nyström Jonas Sahlander Ledamot Ledamot

Lennart Sohlberg Ordförande

Torsten Gräf Ledamot

Maritha Gustafsson Suppleant

Britt-Mari Ståhlkloo Suppleant

Håkan Dahlman Intendent och adjungerad

Klubbmästare 2007

Andreas Sundqvist KM Senior herr

Elias Eriksson KM Junior pojkmästare

Björn Jansson KM Herrar 65

Övriga pristagare

Övriga pristagare

Damer Carina Rosell

Herrar 35 Ulf Eriksson

Damer 40 Anneli Bogg

Herrar 45 Jan Bengtsson

Damer 50 Carina Rosell Damer 60 Ingrid Persson

Mattias Pettersson KM-Match-mästare

Herrar 55 Eddie Hall Inga-Lill och Börje Nilsson KM Äkta makar

Foto: B Sohlberg

5


Ordföranden har ordet

När jag fick frågan i höstas om jag kunde tänka mig att bli ordförande i Mora GK blev jag först alldeles ställd. Nog för att tanken att sitta i styrelsen någon gång föresvävat mig. Jag är ju intresserad av klubben och dess verksamhet, och jag har ju suttit i ett antal föreningsstyrelser genom åren, men ordförande i Mora GK… Foto: B Sohlberg

Det var en omvälvande tanke och krävde en hel del funderande. Under min tid som medlem i klubben har i tur och ordning Knutte Nylund och Björn Palmgren varit ordföranden. Detta har i mina ögon satt en viss standard för hur och vad en ordförande kan och bör vara och som efterträdare skulle detta kunna bli ett tungt ok. Vad skulle jag kunna tillföra klubben? Och hur skulle det påverka mitt företag och andra engagemang, förutom familjen och livet i övrigt? Det blev därför en hel del stötande och blötande innan jag beslutade mig för att ställa upp. Jag kom slutligen fram till att jag, för det första, tror och hoppas att jag kan tillföra klubben en hel del när det gäller organisation, målbeskrivning och verksamhetsstyrning. Erfarenheter jag samlat på mig främst i föreningslivet och genom mitt politiska engagemang. För det andra känns det som ett både hedrande och mycket stimulerande uppdrag att ta itu med. Och alldeles säkert mycket utvecklande. Jag har fortfarande mycket att lära från vår duktiga personal och personerna både i den nya och gamla styrelsen, liksom våra kommittéledamöter.

6

Möta framtiden För mig är Mora Golfklubb främst tre saker:

• en sport-, fritids- och

friskvårdsanläggning för alla åldrar, inte minst ungdomar • en viktig mötesplats för människor från olika generationer och olika sociala och arbetsrelaterade sammanhang • arbetsplats för både anställda och ideellt arbetande medlemmar Som ordförande hoppas jag främst få verka som inspiratör och lagledare och något av en ”antenn” mot omvärlden. Golfen står inför en viktig utmaning i form av minskande medlemstal, samtidigt som intresset för golf ändå tycks fortsätta öka. Det gäller att förstå den ”omstöpning” av Golfsverige som nu sker och tidigt anpassa verksamhet och målsättningar för att överleva som golfanläggning. Medlemmarna kommer för överskådlig tid att fortsätta vara ryggraden i varje golfklubbs ekonomi, men för att behålla dem vi har och trygga återväxten, måste vi satsa på att ”ladda” medlemskapet med efter-

traktade förmåner. Samtidigt måste vi vara beredda på att ompröva en del ”sanningar” när det gäller medlemsformer och prisstrukturer för medlemskap och golfspel.

Programförklaring En liten programförklaring kan kanske vara på sin plats, utan att för den skull föregripa de prioriteringar som den nya styrelsen kan komma att göra. Här kommer därför en liten lista på områden som jag tror att det är angeläget att fördjupa sig i:

• Klubbens huvud-

och delmål för olika verksamheter • Ansvars- och arbetsfördelning mellan styrelse, kommittéer och anställda • Hur vi ska utveckla ”vi”-känslan och medlemsdialogen • Samt, inte minst, planering och uppföljning av ekonomin Klubbens ”produkt” är den spelupplevelse vi erbjuder våra medlemmar och gästspelare. Huvudmålet måste därför naturligtvis vara att kunna erbjuda en så bra spelupplevelse som våra geografiska förutsätt-


Ordföranden har ordet ningar och ekonomiska, personella och ideella resurser medger. I spelupplevelsen är givetvis banans layout och kvalitet en mycket viktig ingrediens, men det handlar också om bemötande från personal, funktionärer och andra medlemmar, liksom omklädningsrum, restaurang och övningsområden. Allt ska kännas välkomnande och få både medlemmar och gästspelare att må bra av att spela golf på denna fantastiska anläggning, och vi ska känna oss stolta över att vara medlemmar i just Mora Golfklubb!

Den ideella kraften Jag vill slutligen betona att en klubb som vår aldrig skulle fungera utan hängivna medlemmar som delar

med sig av sin tid för att arbeta i kommittéer eller i styrelsen, eller som ledare och funktionärer i samband med tävlingar, träningsgrupper och andra aktiviteter. Kraften i det ideella arbetet är enorm, se bara på ett arrangemang som Vasaloppet. Om alla är överens om det övergripande målet med verksamheten, så kan resultatet inte bli annat än bra! Alla har inte tid eller möjlighet att engagera sig på detta sätt, men alla kan visa sin uppskattning exempelvis för det arbete som den ”svärm” av funktionärer lägger ner, som gör det möjligt att genomföra vårt eget ”Vasalopp”, Moraveckan. Ideellt arbete ska ”löna” sig, inte

plånboksmässigt, men det är viktigt att den som engagerar sig ideellt får uppskattning och känner att engagemanget bidrar till ens egen personliga utveckling och välbefinnande. Därför: Ett stort TACK till alla medlemmar som genom åren bidragit till att göra klubben till vad den är idag och därmed lagt grunden för en lysande framtid för Mora Golfklubb. Lennart Sohlberg nytillträdd ordförande

Du kollar väl in hemsidan...

www.moragk.se

Foto: Sten Johansson

7


Damverksamhet 2008

Damernas Damernas Upptaktsträff Upptaktsträff 2008 2006 Onsdagen den 7 maj kl 18.30 restaurangen Mora GK • Information inför säsongen -08 • Modevisning • Lättare förtäring

Pris: 75 kr

Anmälan till Bigitta tel. 133 32, bigitta@sohlberg.nu, eller Elsie Hammarlund tel. 139 39, dunkasbo@gmail.com Senast 2 maj vill vi ha anmälan om Ditt deltagande!

Damkommittén

ÄNTLIGEN…

Nyhet på damkvällarna

Damkommittén i samarbete med klubbens pro, Mattias, erbjuder nu en

I år kommer klassindelningen på damkvällarna att se lite annorlunda ut än tidigare år.

…är det dags för en ny golfsäsong! KOM-IGÅNG-KURS bara för damer. Kursen sträcker sig över tre söndagar och vi repeterar putt, chip, pitch och så slår vi på rangen förstås. Anmälan på upptakten till Mattias. Anmälan sker till Mora GK, tel 59 29 91 eller info@moragk.se

Först till kvarn…

Pris: 300:-

För dig som vill satsa lite 95:extra... Pris: 9 ...erbjuder Mattias träning under hela sommaren där målet är mer målmedvetet. 15 entimmeslektioner med början 14 maj Anmälan sker till Mora GK, tel 59 29 91 eller info@moragk.se

8

Eclectic Vi spelar Eclectic även i år. Mellan den 1 juni till den sista augusti. Kort kan köpas på kansliet eller på damkvällarna. 100:-som blir fina priser till alla deltagare på avslutningen.

Vi kommer bara att ha klass A och B och vem som hamnar i vilken vet man inte förrän man vet hcp på de som anmält sig. Man kollar hcp och så delar man rätt av på hälften. Den hälften som har lägst hcp blir klass A och den hälften som har högst blir klass B. Med andra ord, det kan bli olika från vecka till vecka. Damkommittén består av: Bigitta Sohlberg, ordf Elsie Hammarlund, sekr Solvieg Starell, kassör Agneta Ersson Berit Jansson Kerstin Segerström


Damverksamhet 2008 Damkommittén hälsar Dig, från 15 år och uppåt, varmt VÄLKOMMEN till årets damkvällar och inbjudningstävlingar Torsdagar kl.19.00. Fet stil markerar våra egna tävlingar. Onsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Söndag Torsdag Torsdag Lördag Torsdag

7 maj 15 maj 22 maj 29 maj 5 juni 12 juni 15 juni 19 juni 26 juni 28 juni 3 juli

Upptaktsträff PB , närmast hål Foursome Slaggolf PB Bästboll Inbjudningstävling Flaggolf Slag/PB Inbjudningstävling Greensome

Separat inbjudan Damkommittén Inga-Lill Nilsson, Berit Westling Eriksson Yvonne Eriksson, Karin Hed Ingrid Pettersson, Lisa Swan Lena Nordström, Anita Lindberg Avesta GK Gunborg Sarén, Birgitta Hallvars Anneli Bogg, Maria Caris Säters GK Lena Törnqvist, Ing-Mari Eiritz

Lördag Onsdag Torsdag Torsdag Söndag

5 juli 9 juli 17 juli 24 juli 27 juli

Red Tee Cup, klubbkval Q-tee Go Red Golf Inbjudningstävling Inbjudningstävling

Damkommittén Falun Borlänge GK 1,6 miljonerklubben, Mora GK Leksands GK Tällbergbyarnas GK

Uppehåll för damkvällar veckorna 28-32. Mora Veckan v.30

Ojämna veckor spelar vi hål 1 - 9, jämna veckor 10 - 18.

OBS!! Torsdagar kl.18.00 OBS!! Torsdag Torsdag Torsdag Lördag Onsdag Torsdag Lördag Torsdag Söndag Torsdag Torsdag Torsdag Lördag

7 aug 14 aug. 21 aug. 23 aug 27 aug 28 aug 30 aug 4 sept 7 sept 11 sept 18 sept 25 sept 4 okt

Omkullslaget A,B,C PB Mixed PB (Herrar) Inbjudningstävling Red Tee Cup, distriktsfinal Bästboll med hemlig vän Inbjudningstävling Kastgolf Final Omkullslaget Skördeslaget, PB PB, 3 klubbor + putter Slaggolf Avslutning

Eva-Lena Dahlman, Margot Westerlund Maritha Gustafsson, Ulla-Karin Ernlund Gunilla Westerberg, Gerd Kjällbäck Mora GK, Damkommittén Eda GK Damkommitten Idrefjällens GK Monica Jonasson, Inger Back Tällbergbyarnas GK Maria Weinstock, Mia Stenberg Britt-Marie Skoog, Monika Bengtsson Britt-Marie Ståhlkloo, Karin Högberg Damkommittén

Spelförklaring PB Slag/PB Slaggolf Mixed Skördeslaget Flaggolf

Poängbogey Slagtävling i klass A, PB i övriga Hålets par + 5 slag Herrarna inbjudna (alla spelar från röd tee). Ta med ett pris från skörden eller liknande Sätt ner flaggan där dina slag är slut.

Klassindelning (hcp) A, B, C Spel i tre klasser Omkullslaget: A= 0 – 21.9 B= 22 – 30,4 C=30,5 – 36+

Anmälan Anmälan till damkvällarna skall göras senast torsdag kl 14.00. Avanmälan efter 14=100 kr. Max 36 deltagare. Sollerön & Älvdalens damer är inbjudna till våra torsdagar men får anmäla sig fr.o.m. onsdag och i mån av plats. Anmälningsavgift: 60:-, 40:- juniortjejer inkl lättare förtäring. Var och en skriver sitt scorekort och lägger det i lådan i damrummet.

9


Sport och juniorverksamhet Är du junior, tjej eller kille, och intresserad Utvecklingsav att delta i klubbens träningsgrupper? gruppen Då ska du se hit! Hit hör Du som spelat ner Anmäl ditt intresse till kansliet, antingen via telefon 0250-59 29 91, mail info@moragk.se eller genom att skriva upp dig på den anmälningslista som sitter på junioranslagstavlan inne i kansliet. Vi kommer att träffas två gånger per vecka med start v. 25 för träning och spel. Mer exakt information om dagar och tider kommer att publiceras på Sport och juniorkommitténs hemsida samt på junioranslagstavlan ute på klubben längre fram.

dig en bit i handicap och som är beredd att satsa och tävla i golf.

Alla juniorer är välkommen, kille som tjej, och vi välkomnar er alla till en ny spännande säsong med träning, tävling och en hel del skoj!

Sport-och Juniorkommittén består av: Jan ”Jajjen” Eriksson, ordf Marcus Wikberg, sekreterare Göran Holmström Andreas Sundqvist

Mora GKs Golfskola

Det kommer under säsongen hållas en hel del aktiviteter för Dig med både träning och spel. Se mer information på junioranslagstavlan på kansliet.

Vi följer upp förra årets succé med en ännu bättre golfskola 2008. Golfskolan är en ”skola” som riktar sig till barn och ungdomar i åk 1-9 som är sugna på att prova på golf. Alla är välkomna oavsett om du har provat på golf tidigare eller inte.

Beställ logobollar hos oss på

I år satsar vi på att köra två veckor med en ny grupp per vecka. Första tillfället blir v. 26 tis-fred och det andra tillfället blir v. 27 tis-fred. Var noga med att ange vilken vecka som gäller för just er vid er anmälan.

Golfskola på Mora GK

Pris:

Alternativ 1: v. 26 Ti-On-To-Fr Alternativ 2: v. 27 Ti-On-To-Fr Tid: 09.00 – 12.00

Anmälan görs till Mora GKs kansli

400 kr I priset ingår tröja, träning, fika och en hel del skoj! Betalning görs vid första träffen.

tel: 0250-59 29 91 eller på mail: info@moragk.se. Vid anmälan ange barnets ålder och tröjstorlek samt vilken vecka ni vill vara med på.

Sista anmälningsdag 13 juni Det är begränsat antal platser så först till kvarn gäller! Dock minst 10 deltagare/vecka.

10

så går 1 krona per boll till Mora GK

Du vet väl att alla bollar som ligger i vattenhindren tillhör juniorerna!


NYBÖRJARKURSER 2008 Kurs 1 Praktik Teori Kurs 2 Praktik Teori Kurs 3 Praktik och teori Kurs 4 Praktik Teori Kurs 5 Praktik Teori Kurs 6 Praktik och teori Kurs 7 Praktik Teori

Ti 13 maj 1700-1800 1900-2100

To 15 maj 1700-1800

Lö 17 maj 1300-1400 1500-1700

Ti 20 maj 1700-1800 1900-2100

To 22 maj 1700-1800

Lö 24 maj 1300-1400 1500-1700

Ti 27 maj 1700-2000

Ti 13 maj 1800-1900 1900-2100

To 15 maj 1800-1900

Lö 17 maj 1400-1500 1500-1700

Ti 20 maj 1800-1900 1900-2100

To 22 maj 1800-1900

Lö 24 maj 1400-1500 1500-1700

Ti 27 maj 1700-2000

Lö 31 maj 0900-1200 1300-1700

Sö 1 juni 0900-1200 1300-1700

Sö 8 juni 1300-1600

Ti 3 juni 1700-1800 1900-2100

To 5 juni 1700-1800

Lö 7 juni 1300-1400 1500-1700

Ti 10 juni 1700-1800

To 12 juni 1700-1800 1900-2100

Lö 14 juni 1300-1400 1500-1700

Ti 17 juni 1700-2000

Ti 3 juni 1800-1900 1900-2100

To 5 juni 1800-1900

Lö 7 juni 1400-1500 1500-1700

Ti 10 juni 1800-1900

To 12 juni 1800-1900 1900-2100

Lö 14 juni 1400-1500 1500-1700

Ti 17 juni 1700-2000

Lö 12 juli 0900-1200 1300-1700

Sö 13 juli 0900-1200 1300-1700

Lö 19 juli 1300-1600

Ti 12 aug 1700-1800 1800-2000

To 14 aug 1700-1800

Lö 16 aug 1000-1100

Ti 19 aug 1700-1800 1800-2000

To 21 aug 1700-1800 1800-2000

Sö 24 aug 1300-1400 1400-1600

Ti 26 aug 1700-2000

I kursen ingår praktik- och teorikurs, kurslitteratur, lån av klubbor, teori- och praktikprov. Alltså - allt du behöver för att bli golfare ingår i priset!

Pris: 1595:-

Anmäl Dig här HELGKURSER

Du bokar via Mattias Pettersson

Kom igång! Lägg en helg på att vässa formen! Vi tränar allt från putt till driver och slår hundratals bollar.

Mobil

073- 504 51 35

Pro-shop

0250-59 29 93

Pris: 495:-

Mail

mattiaspetterssongolf@hotmail.com

eller Mora GK:s kansli 0250-59 29 91

Först till kvarn… Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3

Lö 17 maj 0900-1200

Sö 18 maj 0900-1200

Lö 7 juni 0900-1200

Sö 8 juni 0900-1200

Lö 19 juli 0900-1200

Sö 20 juli 0900-1200

Välkommen! Mattias Pettersson är Pro på Mora GK och tar hand om Dig om du vill utvecklas som golfspelare. Eller att det dyker upp något problem i ditt spel.

11


Kansliet informerar På kansliet

08.00-18.00 vardagar och fram till 16.00 på helger.

Kansliet kommer att bemannas av Kenneth Granath och Marcus Wikberg

Hemsidan

Starttider på TV Vi kommer även i år att ha tv-visning, där starttider visas och reklam anslås.

Boka tider på nätet Du vet väl att du kan boka din starttid via nätet, GOLF.SE Alla tider kan förbokas mellan

Gå in på www.moragk.se så hittar du information om klubben. Där finns även länkar till alla dalaklubbar och www.golf.se

Morgonpigga... ... får gå ut fram till 07.45. Mellan 07.45 till 08.00 är det startförbud.

Ny lokal regel Nu får du använda avståndsmätare om du har problem med ögonmått.

Första startid på måndagar är 08.00

Varje måndag kommer det att vara startförbud på 1:an före kl 08.00. Vill du spela före det så får du gå ut på 10:an.

Mora GKs personal Intendent

På kansliet träffar du...

Håkan Dahlhman är intendent på Mora GK. Han har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet. Håkan är också banchef och ansvarar för allt arbete på banan.

Kenneth Granath och Marcus Wikberg är dom två som kommer att ta emot dig på kansliet i sommar.

Vi sköter banan...

Greenfeeöverenskommelser: Dalagreenfee Spel på övriga banor i Dalarna till 25% red. greenfee. Gagnef GK, och Snöå GK Fritt spel alla dagar utom tävlingsdagar.

Mattias Mattsson-Djos är greenkeeper och bevattningsoch maskinansvarig. Han tar hand om alla dyrbara maskiner och att banan får den fukt den behöver vid rätt tillfälle.

Mikael Sjödal, Matz Hedenström och Johan Bogg Är våra greenkeepers som har hand om alla gröna ytor. Klipper å sår. Och så ställer de rätt bunkrarna efter oss.

...var rädd om oss i sommar!

12

Furudals-Bruks GK och Sollerö GK Reducerad greenfee, 100:-, måntorsd Gäller ej vecka 25-31 eller ”röda dagar” Sveg GK och Trysil GK 25% rabatt Sollerö GK erbjuder alla att köpa årsgreenfee för 1250:fram till sista maj.


Planerade arbeten på banan 2008 - 2009 Många av dessa åtgärder på banan, är sådana att du som spelare inte märker mycket av. De måste ändå göras för att skötseln av bana skall gå både lättare och fortare. Och inte minst, spara reparationskostnader på våra maskiner. Här kommer en redovisning av sånt som görs och planeras. Hål 1 Höja vattenståndet i dammen. Skala av åsen efter dammen i ruffen för att underlätta klippning Hål 2. Åtgärda svackan höger sida om green. Hål 3 Torva ur surhålen på fairway. Återställa efter träden bakom green som är på gång att tas ner. Klippa ut för green vänster sida bakom bunker för att utöka greenytan. Hål 4 Prova att välta fairway. Det måste vara en bred och lagom tung vält så att den inte sjunker ner. Hål 5 Man skall plantera nya träd eventuellt göra en bunker på vänster sida. Klippa ner framför green för att få den större om resultatet av höstens arbete blev lyckat. Hål 6 Backtee förbättras, mattan tas bort och ny körväg blir över den gamla bunkern på hål 5. Rätta till efter björkarna runt green som också skall tas bort. Hål 7 Åtgärda efter träden runt greenområdet. Hål 8 Ram runt dropprutan, t.ex målade plattor för att underlätta klippningen. Hål 9 Gropen vänster sida green skall klippas ner till ”fairway höjd”.

Hål 10 Bredda bakre bunker mot skogen. Ta bort tujan på fairway. Hål 11 Rätta till efter tallarna som tas bort vid fairway-bunkern. Hål 12 Rätta till vecket på greenens högra sida. Hål 13 Kvarstår med att lägga igen dammen framför herrbacktee. Grusbrunn vid greenen vänstra sida. Björkarna efter sidorna tas bort, de börjar bli gamla samt skräpar väldigt. Hål 14 Stubbar runt backtee, bort. Kulle efter rönnen höger sida skalas av för bättre klippning. Dränering till bunker höger sida vid green. Hål 15 Björkar vid herrtee ska bort.

Träd vid höger greenbunker ska också tas bort. Gropen direkt ute på fairway fylles upp. Marken sjunker så den blir bara djupare och djupare. Hål 16 Träden på kullen. Ev bredda vid dammen. Hål 17 Rätta till efter trädavverkningen vid green runt gropen. Åtgärda efter stubbar och dränera bort det sura runt green ner i gropen. Hål 18 Inga åtgärder Många av dessa jobb som skall göras blir att återställa efter alla stubbar som skall bort. Det kommer att avverkas ett stort antal träd runt greener för att få in så mycket solljus som möjligt. Solen skall komma åt att torka upp greenerna från dagg så tidigt som möjligt.

Klipprutiner: Göra de vita kalkade strecken över fairway så snart som möjligt. Grusa gångar förbi tees på hål: 3, 6, 9, 10, 12 och 18. Detta för att det är väldigt ojämnt samt att vatten står i groparna då det regnat. Klipphöjder Green: Foregreen: Semiruff: Fairway: Ruffen:

4 - 4,5 mm 12 mm 25 mm 15 mm 45 mm

Dessa klipphöjder kommer att gälla under växtsäsong om inte något oförutsett händer på banan. Klipphöjden på greenerna är den absolut lägsta höjden som gräset tål, sedan får man ta till andra saker för att förbättra rullen t.ex att välta regelbundet. Som det ser ut kommer vi att inhandla en vält till kommande säsong.

13


Ny krögare i vår restaurang Ett avtal har skrivits med Viola Björkman som kommer att ta hand om vår restaurang och kiosk. Viola är en dam i sina bästa år som är väldigt duktig på mat. Hon har arbetat med mat i många år. Vid sidan om detta är hon aktiv bilkårist och kör de flesta tunga fordon. I skrivande stund är inte allt klart med de olika myndigheterna. Vi kommer att ha mer information på hemsidan.

www.moragk.se P.S.C-Private Sponsor Club PSC har för närvarande 55 medlemmar, som med sina årsavgifter sponsrar olika aktiviteter i Mora GK. För den här säsongen har Marknadskommittén beslutat, att de medel som flyter in skall användas till ett ändamål, som alla medlemmar kommer att ha stor glädje av, nämligen bidrag till inköp av en greenvält. Vältning av greenerna provades förra säsongen vid ett tillfälle och gav ett överraskande bra resultat. Meningen är, att man i stället för att klippa greenerna varje dag

under högsäsong vältar dem ett par dagar i veckan. Gräset slits då inte så hårt, och greenerna blir jämnare och snabbare. Metoden är beprövad men ganska ny i Sverige. Nya medlemmar i PSC är hjärtligt välkomna! Ju fler vi blir, desto större nytta kan vi göra. Som medlem i PSC får du ett antal fria rangepoletter. Guldmedlem får 20 och silver 10. Du deltar i den årliga PSC-tävlingen, där segraren

Golfresan on tour

får sitt namn förevigat på ”PSChästen”, som är ett ständigt vandrande pris, skänkt av Wasasten. Fler aktiviteter planeras. PSC-medlem som värvar en ny medlem, får ytterligare 10 rangepoletter som belöning och deltar i utlottningen av en fri medlemsavgift 2009. Guldmedlem 500:Silvermedlem 250:-

Beställ logobollar hos oss på

29 juni är det dags igen. Då kan det vara din och din partners tur att åka till Turkiet och få en härlig upplevelse. Läs om vad som kan vänta i Klubbsnack nr 1. Anmäl dig på www.moragk.se

så går 1 krona per boll till Mora GK

14


Dalagolfen H55+ Damer o Herrar 2008

Individuell tävling i två klasser samt lagtävling. Kontaktperson: Åke Stärner, tel 0250-128 40 Hagge GK: 11/6 Snöå GK: 30/7 Mora GK: 6/8, Rättvik GK: 13/8 Leksands GK: 20/8 För att Mora GK skall vara kvalificerad till lagtävlingen måste minst 10 deltagare oavsett klass vara anmälda från klubben. Både individuellt och i lag gäller att man måste ha varit med i minst 4 av de 5 deltävlingarna för att kunna gå till final. Finalen spelas på Hofors GK 10/9. De 4 bästa klubbarna får delta. Max 30 spelare/klubb och klass. I lagfinalen räknas 10 bästa res/klubb. Den individuella finalen avgörs mellan de spelare från finallagen som är kvalificerade. Klassindelning: Spel-hcp Klass A 0-18 Klass B 19-36,0 Närmast Hål-pris för båda klasser på 100 kr. Ett scratchpris på 50 kr utdelas i varje klass

Våra hålsponsorer: 1.

Dala Datorer

2.

Swedbank

3.

Handelsbanken

4.

ÖhrlingsPricewater-

houseCoopers

5.

Dalarnas Tidningar

6.

Boggs Grus

7.

Intersport i Mora

8.

Woody

9.

Skanska

10.

Mora Hotell & SPA

11.

Wibe

12.

FM Mattsson

13.

Mora Armatur

14.

Siljan Wood

15.

Mora Parken

16.

EON

17.

Hanson Motor

18.

Nordea

Bidra till miljöförbättringen och hyr ett skåp Det finns en hel del skåp lediga i våra vagnbodar, så vill du bidra till att förbättra miljön, boka ett skåp och cykla till klubben. Du tjänar in skåpavgiften på att spara bränsle. Överskåp kostar 175:-/år och underskåp 200:-/år. Boka på kansliet, tel 59 29 90

Herrgolf sommaren 2008 Herrarnas tisdagsgolf startar 20 maj kl.19.00 shotgunstart 9 hål 60 kr inkluderar startavgift+förtäring Vi håller på fram till 24 juni och startar om den 5 augusti. Vi ber er skriva eget scorekort som du lägger i lådan på kansliet och anmäler Dig på anslagstavlan i kansliet före kl.15.00 samma dag.

Åk båt till golfen Du som har båt kan komma sjövägen för en runda golf på Mora GK. Eller kanske bara ta en fika.

Välkommen till en ny säsong! Börje Nilsson Sören Olsson

15


B Fรถreningsbrev

Avsรคndare: Mora Golfklubb, Box 264, 792 24 Mora Mora1 Porto betalt Port Payรฉ P 64

Solglasรถgon med styrka fr.

1.610:-

Ove OveThรถrnqvist Thรถrnqvist Ove Thรถrnqvist Leg. Leg.Optiker Optiker

Leg. Optiker Kontaktlinsbehรถrig Kontaktlinsbehรถrig Kontaktlinsbehรถrig

Ove Thรถrnqvist

Ove Thรถrnqvist

Ove Thรถrnqvist

Evalena Dahlman Evalena Dahlman Evalena Dahlman Optiker assistent Optiker assistent Optiker assistent

Evalena Dahlman

Evalena Dahlman Optiker assistent

Evalena Dahlman

Kyrkogatan 5, โ€ขOptiker 0250-181 80Optiker 5, Mora Mora โ€ขTel. Tel. 0250-181 assistent Leg. Optiker Leg. Optiker Kyrkogatan Kyrkogatan 5, Mora โ€ข Tel. 0250-181 80 80 assistent Kontaktlinsbehรถrig Kontaktlinsbehรถrig www.syntrygg.com www.syntrygg.com www.syntrygg.com Kyrkogatan 5, Mora โ€ข Tel. 0250-181 80 Kyrkogatan Kyrkogatan 5, Mora โ€ข Tel. 800250-181 5, 0250-181 Mora โ€ข Tel. www.syntrygg.com Leg. Optiker Kontaktlinsbehรถrig

www.syntrygg.com www.syntrygg.com

80

-ASSAGEKURFรšRTRรšTTA GOLFMUSKLER $ETTAINGรR

MIN

+URBADMEDJETSTRรLAR SOMรšKARCIRKULATIONEN $JUPMUSKELMASSAGE

 "OKADINBEHANDLINGPร   +YRKOGATANs-ORA 6IFINNSISAMMATRAPPUPPGรNGSOM &RISรšRERNA(OS/SS OVANFรšR(-

6ร‹LKOMNA 3USANNE #AROLINE

Klubbsnack 2008-2  
Klubbsnack 2008-2  

Lördagen den 26 april och lördagen den 3 maj. Vi städar mellan 9-13 Medtag kratta och ev släpvagn! Tidning för medlemmar i Mora Golfklubb År...

Advertisement