Page 1

( 

  

1!")(+ &)*$%!% ,0(% 

     

 

 .

   

 

     

/(* ,!0( +"0( !**, 

,!)*!') !%-*"

 

    

/*)*!# '1!% ,!%+) "($  


Priseksempel

2.755,VELFAC 200 Træ/alu vindue Topstyret 99x99 cm

Elegant design til både nybyg og ombygning A-mærkede energivinduer Vedligeholdelsesfri træ/alu konstruktion Branchens bedste indbrudssikring

HVORFOR NØJES? ... når du kan få vinduer for livet

BESTIL 1, 2, 3 … SÅ LET ER DET MED VELFAC 1 2 3

Bestil gratis opmåling og rådgivning. Modtag uforpligtende tilbud og bestil. Tag på arbejde og kom hjem til nye vinduer – leveret og monteret.

GRATIS OPMÅLING

Læs mere på velfac.dk eller ring til 7022 0207
&() &*&/ ( )* %/&#

J

/#$$(/#( /% )"&#/, %*(/, "&$/!$/(/( /&/#,/ $3*//%/4%/3(/* #/ (-()*/./&/*/% %$(&*/+)/-*/% $/0(/!(%)-%/& )3#,*3!/%*/,2((/,( */$/+%(%)/)' (( )/&/)"&#*)"( # * (!$$/(//, / %/"# /("&(/ /%*# / %(+/1((# * %4(/(/"* )"/(/%/# , /)#,/"%/3(/&(/* +%4/*/# ,/)*!4#* ,%/ /"3*/(/$%/ * ''%//#*/(* ) */)*/(/*/## (/ ) /$/%&%/*/& $*/$(/"%/+/#2) /%%/+,)/*$ */+)/(/) "(*/*(/##/ &()"( *(/./&/%&(%/ (/, /'4/&/&/$/)4 !/(/*(-/./4/( !$$/&/%4(/, /*(/ '4/*+(/##(/( "/&(/ /4(/./, /))/* # (+(/

% ! 3""%*/(/+%2,%*/* #/!$$*)/$)*/)" * (+$/&/"&$$(/*/* #/"3""%,)"%)/#3/)4/(/ */&*/# /)4/)" */)&$/*/*& #*/"*( (%/(/ %/(*/)&$/"%/#2/#/$ # %/%/$/$, &%/./&//"%/ ""/#*/+%4)/$%/+/"%/3( $*/&(/*/&#/$/'4/)*%

   

    %3(/,)"%/$/)2/3()*/##(/ "#+/# */&/)$ /"#+%/* #/,)"/*(

 2*/(%*/)(, /'4/'#)/)4/ / ""/%-)(/ "*( (/+/&,(/*

 !"!# "# 

  $! !&#" 

 3(/4%*/&,(/$/%/)2"#+/% %/&$//+%///

 " !"

/%(/"*( &$(/'4/) /////////////////////////////////

!! 

#/ :

 

4(/)%%/*3(/"%/ )&###(/ 0/'(&#$(/ $/%#%/)% &/ )/4/$("*/"%/ +/ %/)%) "( %) )-)*$(/(/)*&# (/)%%/)4/%/*3(/ #%)&$*

Anna-Lise Aaen

 & &"

 !!#% ! !! 

"

  !#$  $ # 

%#/)4/, */$+# */*/*#/&(+/%4(/+/%#(/#,/&$/"( )%/ (/#***/(/(/)* /*(+%/"&%"+()(/(+/&/4(/*/ ($/ "&%"+()/3(/+/4(/ %/)* #*//,((/(/+/*(/#/)%)-%# / **/ %/'%/+/"&$$(/%$# /()*/ /"( *&((2""%/%4(/ &*/)"#/3()/&'////////////////////////////////////////////////////////////////// #// &((+((4*

Find EnerrgiTyven i din bolig FĂĽ identificeret va armetabet i din bolig med et EnergiTjek

EnergiTjekket bestür af: & TÌthedsprøvning, lokalisering af utÌtheder. & Lokalisering af isoleringsfejl med varmekamera, trÌkgener, mm. & Rüdgivning om lufttÌtte løsningsdetaljer og materialer.

Rin ng: 21 71 90 90

Kampagnepris 5.980 kr. 2.495,- Spar      www.EnergiTyven.dk      

November 2013 www.idenyt.dk

3


$"#"8#       

$

 " !!$ #

Dansk Design siden 1975

%##!#!!

"#$##!"

%!!#

")2,*!"0/+.0".2&+0".(+!"0$,!0"0)"/&$0/(&#0"2&+!1". 0/(&#0""02&+!1"0$". *&+100".*"+!1#5."/-.")/"+ %")"2&+0"."+,.!1"(/"*-")2&/&"0)*&+!")&$0-. ")%1/-5 * *"!,)&"#4.2&)!1(1++"/-." (. 5.)&$0-5!&+ 2.*"."$+&+$),02"!0/(&#0"0&)+4""+".$&.&$0&$"2&+!1".

05.!1,$/().1$"2&+!1".,$!7."%".,$+1(+!126)$" *"))"**".""+! #,./("))&$"*,!"))".,$/07..")/".

(kilde: energivinduer.dk)

"8##:!" – Med eller uden montage. FÆRDIGT ARBEJDE!

-2 

TrĂŚ: 2049,Plast: 2340,-

Inkl. moms montage og levering

TrĂŚ: 3595,-

TrĂŚ: 2875,-

TrĂŚ-alu: 5125,-

TrĂŚ-alu: 4495,-

-#013472)4 

&'&()(;2) 

#)22&33)(;2 

))"%2&!*)"0*"!$.0&/2.*(+0,$%2&!*)"0)1$)/)&/0"+"!"./0

GĂ˜R DET SELV!

-2 

0/()+53 

TrĂŚ: 2049,TrĂŚ-alu: 2875,-

Inkl. moms og levering

Priseksempel: Parcelhus - lagervarer 4.."0.6/0(0,-/04."!"2&+!1". /0(# !"!7.",$/0(0"..//"!7. * -(0)1(("2&!*)"0*"!"+".$&.1!".&+()2.*(+0,$%2&!")1)&/0".

"8!$# "##$ 8" 5%'"**"/&!"+(+!126)$"*"))"*2&/##,./("))&$" *,!"))".,$/07..")/".,$/**"+/600"!&0"$"00&)1! !!":"$#! &$&+!&"+#2,."/10&(("."))"..&+$0&),/ "#!%!! 1(+&2,."/3"/%,-"/0&))")$".2.".0&),*$5"+!")"2".&+$ &%.*".""+!!7."2&+!1".,$1!"/01"")"*"+0".-5)$".

!9!# ,."/-.,!1(0"."."+".$&*6.("!"&$)0&! "#0"."+".$&*6.("0+5.!1%+!)".2&+!1". ,$!7.""0".2&$0&$0,$!&+/&((".%"!#,.0 -.,!1(0"0".0"/0"0,$$,!("+!0#"012&)!&$00"/0&+/0&010

reg.nr. 519

!" 5.!1%+!)".!&+"2&+!1".,$!7."%,/ #5.!1*+$"#,.!")"*"!&(7"0 1.0&$)"2".&+$ -0&)5./$.+0& 1)&$%"!#,.*,+0$" &!6((".%")"+*.( -0&) (".+"0.6

+".$&,$*6.("0 +$"+!4."*"))"*)"! ".&7/"%+!)&+$ +*.(//07./0"1!2)$ #0".!&+"*5)

 

   

  

  

      

Priseksempler

#.*  666,/&(Udstillinger: Roskilde¡ Odense¡ Randers

IndbrudshĂŚmmende brudshĂŚmmend Energiruder glasmontering med varmkant

KernetrĂŚ

CE-Godkendt

5 ĂĽrs garanti


# %-#)(6#(1-%

$% "

 & "&!&& "&"&&)#(&& :%%(%/9+((3"+3/9+(&1,-3'(!3,-+3 +1!-3 )+3)/+&,-(#(!3 3 %&)%3)!3+(,(#(!,(&9!3 (3+**)+-3 +3 )0#33 /#,+ *;,-((3)!3*;*!+3-3 %:%%(%/9+((3%(3/9+ (3!+:(3&:,(#(!

'#' # ! !"!    

 " !&& &#!&& )! +3.3!)-3 )++-3,; %(3;+,-#(3/9+3"&-3"1!!&#! 3(%:3/$,&-3&3&#!( 3 :+3,(,%)/&(3%&+ 3%# -3-#&3/#(-+9% 3$%3.(:+,&1,(#(! $ % : & #

#! !" & &"& !&!&" & &"& " &!&&$!&%& *&!&&#)&&&

.3":/+3#%%3-3,%# - &/+(:+3'(3 &1-(#(!(3 ,%&3'&,3"/#,3.3/#&3/9+ ,#%%+3*;3 3-3"9 -3 )+3( (13$+,3 )++.!

 ! $ 

& #&'&& &" &&!&!& ! &&! & !&#(&" & -3/#,+3(3 (13.(+,:!&,3 +3#<(1-, /#&&*(&3

S

%)+,-(,+(3+3,- #!3(3,-:+,-3;+,!3-#& +(3#3*+#/-3)&, 23+((3,%1&, *+#'9+-3;+&#!3/&#!")& &,3)!3 1+#(!3((,( +3)!3"&#!/#,3-3(-&& 3,%)+,-(,+(3+3#3 - !(3'(3+3+3 )+-,-3+.! )+3 )%.,3*;3-33,#!+3, %),(3 +3+,%, )+ .(-

)+.(-3"+3(3+9%% !)3+;3"/#,3.3/#&3.(!; +(3#3#(3,%)+,-( -+,3,%)+,-((3 )+3-+9%3 ,%+3)!3.-9-"+

:+!3 )+3#,)&+#(!5 )+#(! 3,%)+,-((

1+3%.(3'3"&-3-:++9(3)!3,:+!3 )+ +#!&#!-3&. -3-#&3)/(( 3 1+3&#-33!(!( 3:3#%%3(3 )+3,-)+3)/( $%3+:!(323(3,%&3/9+ (9,-(3.,1(&#! %)+,-(,":$(3+!(+3!.&/-3:+3/9+3'#(,3'-+ %)+,-((3:+3/9+ '#(,-33'3)/+3-!+1!!(3 &&+3(3":$,-3& 3-!-

&""  3,%&3.3(:$,3'3/(3)!3 /-3&#-3+.(3,93-3+(,3#323.(,-3"/3.3"+3'&-3 '.(,-(3+3-3*(,&(3"+3,;3 ;3'&#(!,+,-+3,)'3 '.&#!-3(;+3.3+(,+33;3,%;(+3.3'#&$:-3,-3'.&#!- &) !& 3(;+3.3+3"&-3 9+#!3'3-3'& 33*(,&(34-:+43*;3/9!!(3&&+3!'&3/#,+3 :+3.3 +(,+3'3/( "& (&&)(!& 3+3()%3-#&3-3 ;3 +(3*(,&+39-3*(,&(3#3&:3#3-3,1&--:$,!&, "!&) #3 &/+,3*;3!(+.!,,--#)((3

3#<(1-,3#&&*(&

 ( )+'-#)(,(-+3 )+3#&$:33.("

" #&&&)&& !& #(&!&"* +3+3-3*+3 3".,-,34% -+#)'+43,)'3.3';,% #%%3&#!3"+3 )%.,3*;

 3) !&&!

!& &" !!&) !&&"! &&&& #!&)&&&"&& !&(,3!&,,-3(3!(!3 )'3.!(33 +1*3-(:+,-( 3 -+3+.!3,;3(3-:+++ ".+-#!-33)!3,%# -3(3$9/(&#!-

!&&#(+.!,3 3&&3)!3)*,'&+3+ )+3&/#+3 +3)'!#/&,+(3:+3' 3'3(3 .!-#!3%&.3 -+ ';&-#-

!&4!-(4 #3".,-3,&;,3&&3)'3 (3,%& )!,;3+(!:+,3$9/(&#!-

33 33 38 7 33 

November 2013 www.idenyt.dk

5


#!5$%! &(&)(*(2+#,%')) &%&( %&*+)"#*( ,)$& )'/ $%/(($ (&((, ")*(&$.# %/(, )"#!2#' $*5%&$&%*( %'()&%# +#,#3)% %

6#!5$% "!#% #&!"4 '$/# %)/++%/( 

+%3 *)' #

 '(*% %+%(+#,* )/+)# ''(&( .%%$3#(

 !",*+#,,($

*$'(*+()/+#,* ""*3(((+&(,%(

 &%*( %+#,

+%(#$')'2(( &# )*($$

,&()&(/&$*(2 +#,)"3'/ 222)'/'-0-1  ,(%*+(# , )(%* '/ /+#,&$&%*

3!"$#!& 3 $+"*&((!*'#%"+#,#"(* $%$("*))*2(")*#" *.'( 0* ,(+#,*$*)*&()# )*.("#%"(%()*&%-)&( * ,&,(6%%)2(# )*(+"*+( **,# &# ,(%& ,#%** #+#,/$&+% +#,,($ +#,*('(&+(*$%# "'/ (+ *%)""# $,&(+), % *$'(*+(&#+*+* )2**( ##*(2+#,'/%/('(3, ## )$# %((,&")*&(*+%/"% ( "% /()(%* ,(+ '( ,* &# !!"! 

PR. M 2 KUN

30 Ã&#x2026;RS

GA

R AN TI

 "! 

4!"!#%!$!%# %$%6(*(2+#,'/222)'/'-0-1


% "!#

Verden smester i gulve o g g a rdin er

#5!! 4!"$5$ !!#!$$ 44  #

!" PR. M 2 KUN

 

# !"2''((#3&# * /'/ (%%*+(# ,($& (('&) * ,** #%( &((+* *+#,$*2''(3#)#+%( * '( 3#) #+%( %/(#2% %(

 #5!!2''((##( ,%# +#, *2''((+((##(%(&)*3, #+*%*2''(((* #* &')$#&&#'/ ))%/( &,(6(

 !6!2''(%(('(&+(* ",# **)5(, #"*) "((#**( (%3( %*2''* )+%( ##*2''(%%* )$+)%#*

 "!$!# $"

 "(( *) % "" 4)$+#((4& ,(+#( *2''* !$"#2''(, ("(#.(+#(% %"#%(#&*(&,2 2$')*.# *&) "(( ($&"+)* " !$$*

 #"##!"

2''*(*)**&()% % )+%))"# )*&(

 $! $ %+% ",2,% % ,(+(& %& &# *(+)* "*&)* #(%*+*(." 2'' *(($)* ##*)' ## ,)"%#( %( ((%%. +#)&$ $"&$ %(* $%"(* ) ) "(( &'* $#% "&$& &(* /()&# (%* $& %% $)# %(*+./, 

 #+%2#(* #&$ % %&,$( (%*

"#!6# 2$'+,# ,2* #,2*2''('/222)'/'-0-1


Plant godt humør med

"Hyggecinter"

&#!!")"""# $)! *"#!("!%! !"%!#%!!""" "#&%! #"#! %"

og andre hyggelige

løgblomster

!&"!%##!&  $)!"# ("! !!#$!"!#(! !#"#)"#! "#!"&!"$*#%!" !#!!"#+ %!"*!!+ *#"#""#$ # !#$!!# ""#)%""#$% "!&"("!%!

    " # !    !     ! 

!",! "##*"#$ ##!&"#! "&!*!$!% )#"(*"## '##!!!#!"%!#!*#* *#""(%!* %!%!!##&" !" !""#%!")! *!# #

%#$$"($ #$ !!"*% $*!"!$! (!%"#!

$"#"#*#(!$ !$!*!"

VIN D

l ju l ti r e st m o bl g lø e n n ø sk masser af fuld med julestue sÌrlig stemning Gør din nkurrencen om løgblomster. Deltag i ko

Plantorama 20 gavekort Ă 500 kr. fra Klik ind pĂĽ

www.logblomster.dk

*"#!!"!#!! !## %##(!!! !#!#$*!%!#%! $*! "$ !!! ( #!%%#! ""#! !

LÌs mere om løgblomster pü

www.logblomster.dk

En humørfyldt hilsen fra de danske løgblomst-gartnere
  

!    

 

"" "# "" " #"" "" " " %"%" ""  "$" """%" #

     $')#$%% % #- $%#%! % # %-!$#+' !) % # $ )%# #'!$#"-% %%#+! $&# +# $$%!##% #%$%##,*$-$*"& # +#"# $+%#+#-##.-# ,#& ,$%# %& '$ $) '!,%#+### #"!%$%% 

"" !""!" #" " "!

""" ""  " "$!""" ""  " $"! "" " ! " $ ""! %#" "" ""! !"" ""!"" "" "# ""#" "

 "" " 

""!" " -#' $%#+#$'/# %$%,### #% '%%%-#%%%'+#$$-$#"-%#+%& -$ '$&#$'#,$#$##&%$-#%#+% -# #  +#!%#+# #$%# $%

  ) %$'%# $& #$% $%)#%$%'!## $$'$'# %#!' #%+ #&"-# -#&#'% '+# !#  ##%% + &#!%  "-& #$ $%!""## #% # #%# &#!!$' # $%&" -#&$+### %'%%%+$ % %% $ # #' ###'!##  &$"# ##$% #

# #' !# !# %#+%$$-# $#$ '$&$'## ' #$-#%$'+#%'%! ' $ "!#%!#$'"$)! &$# $'!# %&!# &$#$&$-#% '!$&!'## $%&" 

   # !!

%#-##$'"% %&# ! ! !$-#+$"+ '!#($%,'!+ %%! !" ! "&$ &!"$! &  % ##  #& %" '$"+ "&$#)% "%% +##$% !#'!#$"-#+$$% '$&# ''+# #!#$&& $$-$ #%&#!"' " #$"!## " # "-%% $& #$ #$-#$$!#,

 $+# $'+#%, !#% ##$! !#%#, # " %$)! November 2013 www.idenyt.dk

9


- trafiksikkerhed for livet

7UDĂ&#x20AC;NVLNNHUKHG IRU OLYHW Det behøver hverken, at vĂŚre dyrt eller besvĂŚrligt, at skabe tryghed i kvarteret! DALUISO A/S kan hjĂŚlpe med al slags skiltning, nedsĂŚnkning af hastighed pĂĽ vejen og sĂĽgar afstribning. HWHU

  NU OPRPV SUP

Flere grundejerforeninger rundt om i landet har med stor succes benyttet DALUISO A/S til, at trafiksikre kvarteret. Et af de mest populÌre tiltag er vores vejbump - Safety Rider, som er et typegodkendt vejbump, beregnet til nedsÌnkning af hastigheden til max 40 km/t. Bumpet er fleksibelt i størrelsen, da det sammensÌttes af 2 endestykker og x antal midterstykker afhÌngigt af vejens bredde. Det er hurtigt og nemt at montere, og vi hjÌlper gerne til.

LQN Som Danmarks største producent af fĂŚrd-selstavler leverer DALUISO A/S selvsagt gt alle slags vejskilte, lige fra hastighedsskilte til â&#x20AC;?Hund i snorâ&#x20AC;? og gadenavneskilte. Har du brug for afstribning pĂĽ asfalten, er der ogsĂĽ hjĂŚlp at hente her.

Kontakt DALUISO A/S pü tlf. 6617 1742 eller pü email: jj@daluiso.dk for mere information. Vi stür naturligvis ogsü til rüdighed, hvis du har spørgsmül omkring lovgivningen i forbindelse med skiltning m.m. pü vejen.

¡ www.daluiso.dk ¡ Tlf.: 6617 1742 ¡ email: jj@daluiso.dk ¡ Aalborg | Aarhus | Odense | Køge


Vi servicerer hele Danm

ark

Nyt tag · Tagrenovering · Energioptimering · Isolering

Tjen penge på at energioptimere Det øger kvadratmeterprisen på din bolig at renovere med henblik på bedre energimærke! Ved at energioptimere din bolig, så den opnår et energimærke, kan du opnå en salgspris, der ligger omkring 800 kr. højere pr. kvadrat

meter. Det betyder eksempelvis at et hus på 165 kvadratmeter vil få en merværdi på 130.000 kr. pr. energimærketrin. Kilde: Statens Byggeforskninsinstitut.

Bestil et gratis energitjek!

en med din smartphone.

Ring til os på tlf. 70 15 33 44 eller scan kod

(Tilbuddet gælder huse fra før 1980)

6 veje j til energioptimering i ti i

Vores konsulent gennegår dit hus og ser efter muligheden for energioptimere.

t Loftisolering med granulat t Hulmursisolering t Skifte termoruder ud med energiruder t Udskiftning af vinduer & døre t Montering af varmepumper (luft/luft) t Montering af solcelleanlæg Hver af disse løsninger vil i de fleste tilfælde sikre en H sstigning på et energimærketrin.

V tilbyder et færdigt energimærke når du får Vi lavet en energiløsning hos os. SSpecialpris 620 kr. Normalrpis 6.250 kr. inkl. moms.

Gratis finansiering

Årets bedste tagfirma 2012

Vi tilbyder vores kunder som for udført en løsning med isolering, energiruder eller varmepumper en gratis finansiering over 36 mdr.

Kåret året af anmeldhåndværker.dk anmeldhåndværker.

Garanti for godt håndværk

Vi tilbyder dig Danmarks bedste håndværkergaranti. Du får 10 års garanti til dækning af fejl, mangler og følgeskader ved det udførte arbejde.

www.jydsktagteknik.dk Greve · Kolding · Hinnerup · Tlf. 70 15 33 44 November 2013 www.idenyt.dk

11


 "#!%"""#!#$#!! ' "&  " "%$             

!            

E

!. , .# '.'$0-*(+,* ! --$*) '$),/-.20 0 #,$-. ,,'--*) #0#).' ,*(

' 0 #)-.!-.!*,-$-. ")" 

#/-.20 ,$ , *(( *"7,"'7-*"-'7$"" ) ' 0 ,#)$" .'($) '$".'$0 / )-.*: ,*"!*,-6" ,.) ,$)" &,$($)'$. . )" )) ( -$.0$,& -*(!*,()!*, ,-.7,!*,.#%5'+ &,$($) '' .$'" $-(!/) . 4 .*+.$(' #/-!*, ).20 '$"" ,!-$ -/ )',( , '' ,( "-$ )*+(* ) -&*0)/- 05,$!/'.* #0 !,#0 -.$" ,$). , -- ) !*, . .2 ,. ,&)05, ))/( , -$" ,#)

" " !!& ,*!. ) )&' -. 0 %$) ) ,#/- .--0" -. ' , $0 - &/) ,." , ..-&! ! ! -$"$)( .&* ) , !! . ,." , .$,&., ($)/.. , ." )) (-6" #/- .7 ) .$#,#))7 .." )) (,* -&/: ,*"-& #0*, 9 -. " (( ,&*).). ,*"-(2&& , 4 .2.. .20 )# '-.0$'#0 ( ,!,( , , '' , -.6,, ' &.,*)$-& 05,$ , , ($), ..,&.$0 !. ,-*( 12 idĂŠnyt November 2013

&/)$),$)" ,'0 +,$- ,+7 .-*,. (,& 4 )-7% ". ,0,8) (' ,$ , '' ,8"/, ,.*"% " *"-7 (!. , .-.2&& .$ '5, ,()#0 ,&)*( -5.. -"-707 )*"2, -+$,$./-&)*(-5.. -/) , -., " ,#)

 (!" , - 05,$ ,+7# '.7 )'2- -.  ,4!1$-&/: )( /) ,.6% ) )")"!).% " $&*).). ,$ )&,( '&-- $ )"," *" )) )")"#$. . % "-(2&& ,$!,2- , ) *,#,$-. ,#)' $) ,/ ) $&& &/)*(.-&: + )" .$'-$.-.*!($-,/" . #)' '$" -7( " .*( &$&3 .*"-+5)$)" )) -&,$0 ,-$"- '0-*(2. +,*! --$*) ' 4*,($"0, . .%*-*( '' ), "0,, .**' " &/)) 8) +7.-+ %' 5" )7,% "0$-. .#/- .- * , 0,*,., %-. ,!). $&& )-$./.$*)% "$&& ( ). % "&/)) #7). , -$" ,#,$-. ,*"($) -!1 ) ")"+*'$.$ .&*(*"#)*" (&& , )'2&& -./)0$" !*,$#)&'5. -$"/-*( )

+$" *" !*,'*7-. .-*( . &5, -. +,

 !" !$),/-./,) , 5&& # ' ') .)*0 , 07" *!. .0$''&0,. , . "*.-.2&& .$-7#)&/)) &*,.'5"" !*'&-0) ,$) ) #)-'*".$'*( ) &-., -$&& ,# $&'5. #)-$", %-.6% '' ,!*, "0.-5'" '*- ' ,)7,#),$)" +7 6, )7#0 #) )"* !*,&',$"#0$-)*" )7)  7 ., .$'($)/.. , . $),/." ,)7,+*'$.$ '' , 0".- '-&)5++ !, (+7 7-. .-7.20 )." --%5' ). +7! ,-&" ,)$)" ,$(* -., -- , )',(.20 )-7 ) #,!*, 2"" ) : &.4'$" -*( )#/) "$),/-.20 ) ,'$" "' ( 7,-.$ '' ,0 %, ,-& , *"-7$),/$"-.$( ,) +7 )'/)-*(( ," 4 )- '0!6'" '$" , . *!. -. )&' , . "7$),/ )7,()" ,05&+7! ,$ " )0$). ,"#0*,-) ) !' ,*" ,$&& ,!*!.,2& $-) )0 #/- . , .*+'". .$-+/)&..,2 $)+7 /) ,-., " , &-.20 )

 !" !"!  %$ $' $$%

  $%$ $'$$

 $

  $$$ %$'$#$'$' $$$

  

 $$$"

 % "$ $$ $ 

% %! $ $ $ $%$ $ $% $$ $& '$% $ % $"$$ $"$ $ "  $"$  $$ $ $ $"$#$!$ !$ $#$&  '$$$ $ $'$ $ 


 

    

N

"#006&26<(/*/(&2&/ (0%.<%&"4(;2&-*6&4 3524'02,2*.*/&--& &//"24&6"/%&2%&2"2#&+%&2 .&%*/%#25%3'02&#7((&-3& '2&.):6&2%&44&30.&/.&(&4 6*(4*('",402*%&4'02&#7((&/%& "2#&+%& 8&/%&4.<'5/(&2&2*(4*(4 &4&2*,,&/0,"43:44&3,*-4& 010."4%&2&2/"#006&26<( /*/()6*3%&4*,,&&24*-':-%&4 *6*2,&-*()&%&/"#0&2 3,"-6:2&/73(&22*(&0(01

.:2,30..&/<2%&4(:-%&2 "/%2&3':2%&/1<6*--"6&+&/& &2."//0(&4.*34:/,&-*(4 3,"-10-*4*&45/%&22&44&3&- -&2&&/("/('02.&(&4 &//"24&6"/%&26*%&2&(* 6&2(&2/&4*130."4'02#&%2& )53&4336"(&3*%&2 2&.'02 "-4&2%&44&22"33&%;2&/#0( 6*/%5&2*345&1-"/<3,&3,"- %&23:44&3%0##&-4-<31<%;2&/ 0(6*/%5&2/&3*,2&3&,342"/ "-"2.,"/6:2&(0%.&/%&/ (*6&2*,,&("2"/4*'02&43*,,&24

!         

)53&/&23/"2&2&&4(0%4 3511-&.&/44*-%&;62*(&'02& #7((&/%&&-&.&/4&2 8&/9,-"33*3,&9*/%#25%3 47630.#&(<2*/%#25%'02"4 3,"?&1&/(&4*-340?&23&3*,,& -:/(&2&3<0'4&"/&2&234"44&4 "'.&2&02("/*3&2&4,2*.*/"-* 4&4#"/%&2&--&25%-:/%*/(&* =0,&//"24&6"/%&2.&/&2 *,,&."/,0..&2*/%#25% )&-44*--*635"/3&434;22&-3&/"' '02&#7((&/%&*/%3"430(&'4&2 '023,/*/(

%#   $ "?"-%*/"#0&/3 3,2"-%&31"/%

 $  */"#0&/3 */%,;23&-

  25/%40.)"/3 )53 *-%&24&,340('0403 023*,2*/(&/3*0/&4 2*.*/"-12:6&/4*6&<% !5/&%20/*53 &2*35 2& "&/*40$,1)040.=

         

%%! /-<3 1<6*/%5&4)*/%2&2*,,&&4*/ %#25%.&/%&/(;2%&4.&2& #&36:2-*(4'02476&/"/,"/ *,,&#"2&3."%2&6*/%5&4<#/& 6*/%5&40(42:,,&4*/(5% $ "--&6*/%5&2* 345&1-"/0(%&25/%&2 1;2( )03%*/6*/%5&3-&6&2"/%;2 )6*-,&/-<3%&"/#&'"-&2            

V

*)"2&/,&%&-*(2&,02% "/."2, *&2%&4 .&34*/%#25%31-"(&%& -"/%*,,&#"2&*02%&/.&/ *)&-&&4(0%&&2"4%5 3&-6,"/(;2&.&(&4'02"4#-*6& /:34&0?&2&4);+&4"-3,7-%&3 *,,&#-04%&/.<%&6**/%2&4 4&2031<.&/0(3<"4602&3 )53&(&/&2&-4&2.&(&4%<2-*(4 3*,2&%& ';-(&&42*.*/"-12:6&/ 4*6&<%#-&6%&21<%&';234&42& .</&%&2*<2#&(<&4

*/% #25%*"/."2,,"-4"--&4/&% .<%530.6*--"&+&2)+:-1&4*- 4&2/"#006&26<(/*/(&4"/ %&4&23*,2*/( 

%$ 3,"-3*, 2&3&,342"(&2/&.&%%0##&-4& -<3& (&/)"/%-&2%&40."4342&3 3&476&/6&%"4%&4&2#&36:2 -*(4"4#27%&*/%2"-4"/%;2&/ "':-%2&%"40>/%&3%&23*, ,&24*,,&':2%*(&-;3/*/(&23< ,0/4",4&/-<3&3.&%30.,"/ )+:-1&.&%&/-;3/*/( &4,"/0(3<6:2&&/.&4"- 1-"%&%&23:44&36&%-<3&/3< &/476*,,&,"/#27%&%;2&/01 .&%&4,0#&//%&-*(3,"-%5 4:/,&1<"-%2*("4-"%&/;(-&/ 3*%%&*%;2&//<2%5'02-"%&2 )53&4'023<&2"-43,;//& 31*-%4&,2:'4&2 (.&%&/36*&26&%%;2&/& +&,%*/&/;(-&20(-<3&2%&

"'/7&2&%"40 ".-&-<3&&2 /&..&"4#27%&01.&%&4,0 #&//4&--*(&/4&-<3&3734&.&2 ,"/.&(&4"/%&4&/%"43*,2& "%("/(&/4*-)53&4

 "!"3*( *,,&0.-73(%&4&2-*(&(7- %*(40.-73&4,0..&2'2"%*/& -".1&2&--&2/"#0&/302%51< &/.;2,6*--"6&+3<4"(120#-& .&401*(25/%&+&2'02&/*/(&/ &--&2)&/6&/%%*()03,0..5 /&/6*3%&4-7,,&3'02476&/ "4#27%&*/%*%*4)53,"/%5 .*/*.&2&3,"%&/.&%&43*, 2*/(33,"#&2*,"/%5(&..& "--&3.7,,&26:2%*(&/34"/%& 0(,0/4"/4&2/<2%5&26:, 53,"-#-04)53,&1<"43," #&43,"-6:2&(0%,&/%4)6*3%5 01#&6"2&234;22&6:2%*&2)&2* "-.&%%*4'023*,2*/(33&-3 ,"#*/%&/%5*/6&34&2&2*&4 3<%"/4

  $$ $$ $  $ $ !$$#$'$   $ $$$ $"$  $$ $$$!   $&$ $'$ "$$  $$!% $$!$$'  '$$$$$ $$ $'    

 $ $ 

November 2013 www.idenyt.dk

13


  

 PĂĽ idenyt.dk/ Laserideer kan du finde ideer fra tidligere udgaver af idĂŠnyt.

...'.!1).$.+"#&. )".,'(",(.#$..()).' .'*).$. ",(!0.# .&0''. $.(0))(.)".+.$. )#'.%.(2.'.+.,",(.*$.).(!*"".*(!.).)0$ %.!!.#$().("*!!.

'"' "!

  .1'(!2".#.("(.' &' !).)".).(0)).&2.+$*( +(!'$.$2'.'%()$.'). '.%."$.!!.()2'..' &%').""'.'. !"' %!'#!" !

  

  ..!.$.3.)".)."+..)/)'0/..("!.)".$.(). ).!'0+'."%) $.)%#."(!.("!.%.)&..$.!$.%(2.'*(.)".$.&!! !"$'.)')..*$$.#.).0!!."(!$.#.+'$..%. ' ..%&.#%./)'0)(/.)%&. '!' ! 

 .$.()1+"'."'.").%. ",'.("+%#..(0))(.&0$). +.($..$$$.! )'$.!$.!!.()2.%&.(2.) !%##'.").)".).(.'%).* *.'. .0$).#.%&.%. ).+'!'.#).('.). !)(!.( %+).%.%).*.$. (!".'*..'.!'). !%$)%'"&(.(2$.$%".+%'. #$.1 '..(#2.2$). *$2'."&($.(!".2$(. ()0'!.(!($1'.%.1(!$' )"."%)). ' $'" 14 idĂŠnyt November 2013

 

 

.0$'.'%('$.#.%+ ).(2.!"&.")..()"!$.% (0).#..$(!+$.$))$ %+'.2.'..'(!.$ ' )!

. +.*")1 ).$.)*'..',('$ .$.&%(. $!.$.!%" &%(.%.',().)1 ).*.!'('. ).!!."0$' "')!)

   ''*'#'*&#' "# "''' !%' !' #'!(&# .#%)'.'$."!)'%$(!.%)%(.

"+'.$.').2'.*.$."%) &'0#.'. #".$',.3$,) '.!!.#*".%'.) )().+' $!")."0('3. '%'.#2.+).'* (!.&2."0('$(.).$(+'

..'.$.3.'.%"'."+ . *")'0)...+0+$' )'0).(%#. .'+$' #$."%#()'. ).()%').(," ))1 ("(.$(.)". *")'0( %$.#.)&.").$ #%. *")'0)(.()##.. $ %#*"(!"*.!"&&(..$. .# '.$..#."$. $$ $$#+0(.%."0(. *$$.."(().1'(.%& %+'.$.'$.%.$..*$$ . *")'0(%$. "(.%.%. ,"(.#.+$.*.(*' )'0)."$(%#).).+$.' '.$1+$). ' !'!


HANDMADE

NYE FARVER... LAD DIG INSPIRERE

3915

www.moc cam as t er. co m / d k


Med DanmarksPumpen sparer man over 150.000,- kr. pĂĽ varmeregningen g de nĂŚste 10 ĂĽr ERET INSTAL LA RIS TI TO O AU N

7

S RS Ă&#x2026;R Ă&#x2026;

 ,-$- ,-' )*-$&  &+ +)*/+'($("!#., )*-$& %/'

ARANTI N U UDVIDET G

D

A

%,-+ '-&0,/" (&4"5( -$& 

N KIN

K

GAR A N T I MA

NA

RKSP U MPE

17 N a/ 5 86 s - DK - 8 2 5 0 E g a a - T lf . + 4

N

780

.D

0

A+++ '4+% (&4"

!! %-$/5)",2( -$& "+ +,%.& +),-!+$-,)'' +#.,' "+.(/+' *2 3 .!-+ (,($("' (()- %($% ,, +!$(- &&$" (- %,-+.,-0+

1 

VĂŚrdi kr.

2.999,*!0& +( +"$-0+ &, (,%+/

T

IN

AL ST

I ON

WOR

LD

WI

DE

W

EB

CO

N

T

A

L

Ă&#x2026;RS GARANTI

!"! "!" ,!!!+$ %&"$!$ ! $%' #!$$! &

 $& )))! $%' #! "$!+$ %&"$!$ G

e

ne

ra

00

.

%$(  * 

  !" !!! +% $#*www.DanmarksPumpen.dk

INKL

L AT

O

U

R

RE

R

NĂ&#x2020;RMESTE FORHANDLER:

O T

E IS

la

ge

nt

Ki

nn

an

as

R NDE E R G KTA N I Z U . AL

Tl f

4 .+

6 58

17

87

I STĂ&#x2020;RK KVALITET Vores tagløsning er lige til at gĂĽ til. Monter det eventuelt oven pĂĽ dit gamle tag. Det er vigtigt for os at du kommer ubesvĂŚret i mĂĽl, derfor vejleder vi dig under hele forløbet og leverer alt lige fra stĂĽltagplader og aluzinktagrender ned til den mindste skrue.

Inkl. materialer og vejledning. Prisen er baseret ved et lĂŚngehus og tag pĂĽ 120 m2. Fordele ved stĂĽltag $   $  $ ( Beregn selv prisen.  '  ( !!! #   

Afd. øst: tlf. 70 77 79 00 Afd. vest: tlf. 70 77 79 01 www.profilmetal.dk 16 idÊnyt November 2013

Fast lav pris.   "  '  Gratis rĂĽd. '  &' & 40 ĂĽrs garanti. "(  & (


 

 

 (' &$#* $      

)%$%"+ ' &$#

GĂ&#x2DC;R DET SELV

+ *#&"""" """"$" ""  !   

 

 " "

#"""" 

 

 """" ""!

""$ 

""#  ! 

UdskĂŚring U vinduesramme URTAG FĂ&#x2013;R til FĂ&#x2013;NSTERKARM MDF 66mm mm

$""" "!  

27 xX44 44 mm 27

   +$%"$$$% ! #%' &$+  $ """!"" #

$    BEFINTLIG NuvĂŚrende FĂ&#x2013;NSTERBRĂ&#x201E;DA karmbredde

FrĂŚsning FRĂ&#x201E;ST SPĂ&#x2026;Ri liste

   

November 2013 www.idenyt.dk

17


D N I V

nder le a k le ju s k d t. y ier iiden m ĂŚ r p f a r e s s a mVind prĂŚmer fra bl.a: !# !$%#

%#!#" #% ($% # %!# !#! !#$ $ "!

 

Tilmeld dig nu!

NĂĽr du melder dig til idĂŠnyts julekalender, fĂĽr du automatisk en mail alle dagene i december frem til jul. Ă&#x2026;bner du dagens

lüge og svarer pü spørgsmület, deltager du i konkurrencen om dagens prÌmie. Du für en mail, hvis du vinder, og du kan naturligvis til enhver tid framelde dig julekalenderen igen.#&" %  $ !%$ !#& #$ "# &# %'#) 

NEMT OG GRATIS! Tilmeld dig via din smartphone eller pĂĽ ĂĽ

idenyt.dk/julekalender2013

*#%'


  

  

 !.0&#.!!&.$&(.$! &#' &.!*..".(.(!... &

  &.&.#.. ##. $&(. #$!"'.&.. # !.!"#(&.-.!+'.!' $.+#(&.-..' &.)# )(#.'("##.!.(!.(. $%&.)' .!$(.(.!+'.$. !$"'(&.&#.' !.*/&.. '"".&*

    D

&.&.$.(.(!.."#.&. .#$*"&.. #.).(+* '(&(.".+.#.$.). .*&..&.(!.. &) # (!.0&#.!!&.%$((%!#(#. (!.'()#. #.$..&.(.(. %!#!/.'#.)!.+..". #$!.0&.&..#$*"&. &.$&(/!!&.*$&#.(.)'. #.!*.)! (.$&.#.1#.

. #.!.#!.. ## $&(.#$!"'.$.  .&.*&.!((.#*'##& %1.%+#(.$..-.)#.(.( $'(&.#.$#1&.(.)!.    . !. ((..'")''#.&. (.#(.$(.).%1.#'%& ($#.(!.#.)! 

#.'0.(&/ )&*.$!& '.&' .).(!.(&.)!." #.&((.%!.)'!0.%! &'..%$(($&.&.' !. $!'. $#'(#(.)( #. #.0&'."&.$ "&.)!(.". $!&.$ #(.%+#(.#..*#  /(.)! ()'..#.!$( !'*'.$.1.(.!(. #(.)(&+ .)' .(. ()''#.' !.*#'. '$".*'.#.'($..# %$(( .'") .')".'(#)&(..%''&.%& (.(!.!#.* 0&#.&.&..#&(.'""#.". $!&.$.& '(+ &.("##')!(.-.)#.(.*/&.$&.)!(

( ((&#..,# .*'&. *$&.!#(.*.&..*#('( #. .. &.%&.'( .$'. ".($!,      November 2013 www.idenyt.dk

19


VÌlg kvalitetsisolering med superkrÌfter Se hvorfor og hvordan pü www.rockwool.dk nür du renoverer dit hjem eller bygger nyt. VÌlger du rigtigt, für dit hjem superkrÌfter og kan holde i mange, mange ür. Sü vÌr sikker pü, at du für et produkt af højeste kvalitet - vÌlg ROCKWOOL isolering.

Scan QR koden eller tag et TilstandsTjek pĂĽ www.rockwool.dk, og se hvor meget du kan spare pĂĽ varmeregningen.

Kom med et bud! '($ ! 

! $ " 

! !' auktion.idenyt.net% &

VĂŚrdi: 11.931,-

Rainda ance Select E Showerpipe 360 ### #

VĂŚrdi: 3.995,-

VĂŚrdi: 8.495,-

VĂŚrdi: 10.000,-

VĂŚrdi: 13.900,-

Woodâ&#x20AC;&#x2122;s affugter DS15F

Cramer fejemaskine KM domus

Gavekort fra Drytech

Pescara hĂĽndklĂŚderadiator

####

###"

###$ 

### 

VĂŚrdi: 7.000,-

VĂŚrdi: 19.995,-

VĂŚrdi: 5.000,-

VĂŚrdi: 3.495,-

Gavekort fra Midtjysk carporte

Thermorossi Ciao Bianco pilleovn

Florina HündklÌdetørrer

Professionel løvsuger og blÌser

### $ 

### 

### 

###

! ! "

Du bestemmer selv dit bud pĂĽ auktion.idenyt.net 20 idĂŠnyt November 2013


 

   $+$+%.+%'$$!$+"+%&"++,#)!& %&.$$%,+*++&+&$-&+(!'%$ !+ $+.$!(-$%&+ +$+$+ '$!% ""$+"+"%&$++$+#$+%&

 

$!&$-$!+++$+$#+$#+#%%$ !++&($&+ +*+!&!+!+$++ % /+$'##$++$+$($+"+&$+%&.$$ %$+&+#$%$+$+++$

 

 

  /+#/+"#%++!+%&"$ $#"&&+(+.$!+)&+ + !!+$&+'%.+"+ %&!'$&+"&&!+$+)&+ +"$+ $+%+"%+'&+%/+$ !+$.+-$+"+!&+$.&+ #)!&+%-&&+'!++"'%

 !+%.+$ $+ $+ $!+"$ + ("&$+#/+'! +%&+%$'%+ '$!+$+++ .+&+++$+

   J

"+-!$+(+" $+!++!"( $+"+ $+#%+/$+'!++("$%+ '%+$+$+!%#$&"!+ +'!% #'!&++!+$.+$(+*+%" +"$++ %&+.$$+'!+&

 +% '+'$&$+ .$$+&+%$!++ + !$%!%+'#)!&+ +$+% '+% !+ !+&+!&+$&+ !+"%/+$!+' %& !!!+$ + $ 

     

 

!+&$/'$(+"$&+ + "%+)&+ + #"&& '+"+#!&&+&+ +$&+ "+% /+%.+,-$,+)$+&$/$&%+ -%&$+(" ! November 2013 www.idenyt.dk

23


 

   

Webshop med masser af gode hus- og havetilbud!

 

 # !& % Trip Trap nisser

Julebelysning LED med batteri

Priser fra 199 kr.

Priser fra

 

 

 

  

 

  

 Herstal juleduge og tilbehør

Priser fra 199 kr.

 

AL-KO â&#x20AC;&#x201C; el-sneslynge SnowLine 46 E

  

Kun 

H.C. Andersen julepynt

Priser fra

               

    

 Se flere af vores stĂŚrke priser pĂĽ

 

   

  $ "

   

" !!") !"!!") 

    $)$ & '!"%&   ! (" # 

November 2013 www.idenyt.dk

25


 

 

  

  .*' )3!,3'03# ,3 )" '3 ) #,3-. '3$3-&3*"3$)0$. , ,3.$'3#% ('$" #1"" 3 .3.$'33 3&,

'' 3+,$- ,3 ,30 %' )$-&,-3&'50 5&- ,3!6-3$3!$, -.5,, '- ,3 .3&$' !*,( 3 #*0 3 0$,& ,3.35&- ) $&& 3-4.. ,3-$"3!-.3$3.,4 . .3.$'3+,$- ,3!,33 3&,

    

 3 )3-$(+ ' 04" '- 3'$0 ,3%*) .-0 )3.$'3 ) -.$&-03 )3# ,33 334, ,3 (4,& .3*-#3*"3 ,3- .3.$'33 3&,

 ' 3 3( . ,3.5,, -..$03$3( .'3!6,3/3( 3 '5-)$)" )3!,3*( 33$.# )31' ,3($)$ ('.3)6,3 .3 ,3&'++ .3-(( )3 .3.$'33 3&,

  

  ,3 ,3+'-3.$'3-'. )3!,/". )3",) .3 '' ,3) .3 ,3-&'3*+ 0, -3*) 3#,3 -&6' )3$3-*,.3( '($)3( 3!,0 .3$) , -$ 3.$'33 3&,

 3-%*0 3'*&& 3&)31"" -3 $3/.''$" 3!*,( ,3*"3&'$-., ,3 )6,3 3'$0 ,306 36-3 *"-63( 3+,$)- -- ,3*"3 ," ,3 .3#*-3 ) (*,-3 , )3.$'3 3&,      

  '*.. 3&', 3!,0 ,3) (( 3.3, )"5, 323&)3,/" -3*0 ,'.3$3#/- .3$)0-& -3 '' ,3-+/' -3* 3.$'3'' ,"$& , 33 $&& 3-(' ,3-.503++ '$)3.4++ ,3 ,3 - .3#*-3$&&3.$'3+,$- ,3!,3 33&, 26 idĂŠnyt November 2013

  &-- )3&)3-'6-3/3-63 ,3 ,3+'-3.$' -'.323*"3 &-.,3,/(3.$'3$+3 ,3!5'" ,3*"-63 .3-(( )&'++ '$".3-4.3&)$03*"3"!! '3(  .3#*-3*) 3.$'33 3&,


' ' %% % %&# &# %" %" %" %%% " "" " " "! "!# # #  ! !+ !+ ! + ' '' %( %% ( ( ( % % )%!# %! % %! ! # #!# !# #& #&' &'" "" " %" " " $ $+ $ +! + + ! ! !  &''# '#% % $%&& $%%& $ %&& %% && &&&' &&' &' '' ' "" " "" " "% %$+ %%$+ $+ " " " % % % %% % %  % % % ' ' ' % ' % ) ),% ), ,%' , %' '' ! !% % % ' '( ' '( ''" " " "  "(  "( "( "( %(%'''"'" " ")&'%" ,% # "&'%) '%+% ' +%% $"+ %%$ %% $ &$ (& (  %" ! , ""( #'% '% #"'$%#(

( !(%&&# %"

%   

   

#'&# %"

%        

#"''#&#%'%'&' ( ***"&# &# %"

  

+LOOHUÂşGĹŚ*UHYHĹŚ5LQJVWHGĹŚ9RUGLQJERUJĹŚ2GHQVHĹŚ.ROGLQJĹŚ9LERUJ

Vil du have renset og malet eller have nyt tag? Alt arbejde udføres af vore egne danske hündvÌrkere

BakkegĂĽrden har mange ĂĽrs erfaring med alle typer tage Tagrens og maling ForlĂŚnger tagets levetid og du fĂĽr et stĂŚrkt og flot tag.

Decra tage - det stÌrkeste tag du kan vÌlge med 30 ürs garanti og 15 ürs udførelsesgaranti.

Tegltage - kan udrette undervĂŚrker bĂĽde kosmetisk og funktionelt.

Cementtagsten - med acrylbehandlet overside modvirker algedannelse.

Fibercement - det mere miljøvenlige alternativ til de gamle eternittage.

G OG GR ATIS TA JEK GS T ISOLERIN

...og kunne sove roligt om natten? 2 Hovedstad Nord idĂŠnyt November 2013

Mere end 20 ürs erfaring. Brug os som rüdgiver og fü den løsning, der passer bedst til dit hus. Vi er medlem af BYGGARANTIORDNINGEN, der sikrer dig 5 ürs skriftlig garanti pü renoveringen. Op til 30 ür pü materialerne.

www.bakkegaarden-tagrens.dk (FWOJOHF0WFSESFWt3PTLJMEFtUMG


 

 

'' 4+,$- ,4 ,40 %' )

    1,/+-4 &-., (4 ,4(.4*"4'$0 , $&& 4')&4)7,405"" )40-& -4 *0 ,4 ,! &.4.$'4&6&& )4*"46,) 05, '- 4 4'44&*-. ,44 4&, 

      

 

  

,$-&4-./ )4*+4( 4'(+ 4 *"4+1). +/ ,4!,4'0 / )4# ,4*'$4*"44 &*-. ,44 4&,4( + )4# ,4 -4*"4 &*-. ,44 4&,

 

   '04$), .. ,4,7.4*"4'6.434( 4 .4#, ( , ) 40$)." '**&44 ,4 ,44-*!4.$'4 4 4&,4-+$- -.*'4$4 "4.$'444 &,4-+$- *,44$4" ),/"- '( .,54( ( .'-. '4.$'44 4&,4#%*,. #*0 4$4 ",!$.4.$'44 4&,4*"4+1). +/ 4.$'4 +,$- ,4!,4 4&,

 

,6*&- )4!, *( 44$.# ) #,4'7"4!4(/- 7" .4!/)" , ,4*"-7 -*(4-&5, ,5. .4.$'44 4&,

$04&,1 ,/,. ,) 4 4 , .. 4 .$)" '- ,4$4 .. 4 ($)$05&-.#/-4 ,4-&'4 -.74+74&6&& )*, .44 $-&,-4$.# ), ) #,4$)1"" .4'1-4 ,. #0 )4&*-. ,4!,44 4&,  **4# ,4 )4-%*0 4*+' ,4 , -(.$$"4!/)" , ,4-*(4'(+ 4 )4!7-4$ ()" 4!,0 ,4*"4*+' ,4*+4.$'44 ' &.,* )$-& 4++,. ,40$4 4$)1"" 4 -.$&4 .4#*-4). ,( 22*4.$'444&,

6,40$40 4!4 .4'$"" " ,4,$0 ,) # ,4'5 )4# ,4 ,,4' .4.4 .% ) *"4!% ,) ,4-.*, 4(5)" 5 ,4)1 -) 4/ )44 -05,4$-&,-4#, 4 )4.$'44 4&,

 /)-.$)/-.,$ )4#,4 )4- ,$ 4!4!/"' &- - ,4*"4!* ,#/- 4.$'0$,& .4!4$,& -.( ( ,4 ,4 ,4.$'4'' 4#0 )-4!/"' 4.$'4+,$- ,4 !,4 4&, November 2013 www.idenyt.dk Hovedstad Nord 3


Kogende varmt vand direkte fra dit køkkenarmatur? Nu er 3-i-1 armaturet til at komme i nærheden af. Med den Dansk producerede FUMU 3-i-1, der giver koldt, varmt og kogende varmt vand direkte fra samme hane, er det nu ikke længere forbeholdt feinschmeckere at få den nyeste teknologi i køkkenet. FUMUs teknologi gør desuden, at det kogende varme vand ikke sprutter og sprøjter, når det tændes. For få år siden var der prestige i at investere i en særlig hane med kogende varmt vand i køkkenet.

En løsning, der både optog ekstra plads ved køkkenvasken, og som kostede ekstra i drift. Siden da er der sket meget på markedet. Og nu er FUMU på markedet med et dansk produceret produkt, der fås både med rustfrit stål og krom armatur – begge med tre funktioner, som kombinerer den almindelige vandhane med den kogende varme funktion – alt sammen i ét armatur. Tidligere var installationen af en kogende vandhane en kompliceret affære, som krævede autoriseret installation, men det har FUMU ændret på. Den er meget simpel at installere og skal blot tilsluttes de eksisterende stophaner og 230 V. Derfor er FUMU ideel både til gør-det-selv manden og til den professionelle installatør. FUMU sælges til vejledende pris fra 4.995,- og dermed konkurrerer FUMU med mange almindelige kvalitetsarmaturer, som ikke har indbygget kogende varmt vand. FUMU kan købes i dit lokale byggemarked eller hos din lokale VVS installatør. Find nærmeste forhandler på www.fumu.dk.

FUMU leveres som et komplet sæt med armatur (krom eller rustfristål), beholder og alle slanger nødvendige for installation.

Fri for sprutten og sprøjten FUMU fungerer via et NON pressure-system, som gør at hanen ikke sprutter og sprøjter, når man tænder for det kogende varme vand. Indbygget børnesikring gør det samtidig sikkert at bruge FUMU, når nu huset skal nøjes med én hane over køkkenvasken. Som noget nyt er det nu også muligt at regulere temperaturen i beholderen helt op til kogepunktet, dvs. at FUMU’en nu kan levere kogende varmt vand, såvel som tempereret varmt vand. Samtidig gør det effektive varmelegeme at vandet genopvarmes superhurtigt efter brug.

Kogende

Det kogende varme vand egner sig til at rengøre alt fra skærebræt, gryder, pander og sutteflasker samt kogende vand til kaffe, te, kartofler, pasta, blanchering af grøntsager osv.

Dansk produceret FUMU Med 3-i-1 køkkenarmatur der giver koldt, varmt og kogende varmt vand. Køb den i rustfri stål eller krom i dit nærmeste byggemarked eller hos din lokale VVS installatør til vejl. pris fra. 4.995,- kr.

Se mere og find nærmeste forhandler på www.fumu.dk


 

Webshop med masser af gode hus- og havetilbud!

   

          

HĂ&#x2020;K X-PERTEN Ă&#x2026;bent hver dag-"$%#('#"-.$$ "'%#$' $ !'% Vi har de flotteste planter, de billigsste $%&%&!'"&'&%) EKSTRA STORE BUSKE!

Trip Trap Morten eller Merle med lygte

Kun 599 kr.

KĂŚmpe liguster 350,4 stk. pr. meter. 150 cm+ 10 stk.

Spar besvĂŚret

â&#x20AC;&#x201C; lad os rydde din og plante den gamle hĂŚk nye! FĂĽ godt tilbud. et

KÌmpe bøg

4 stk. pr. meter. 150 cm+ 10 stk.

350,-

#(&"#)!!"! # ( & "##)!!"!Plant frugttrĂŚer o

g buske nu!

AL-KO â&#x20AC;&#x201C; el-sneslynge SnowLine 46 E

Thuja- og takshĂŚkke

Kun    

     

Se flere af vores stĂŚrke outlet-priser pĂĽ

 

fra 60cm - 200cm.

!"" #!(!"! !$# #!#"!## CedertrÌer, grantrÌer og fyrretrÌer i alle størrelser

%!!!"( )%"!*#

Ă&#x2026;bent ent hhver ver dag | Mandag-fredag: Mandag fredag: 99.00-17.30 00 17 | Lørdag og søndag: 9.00-15.00

KÌrhøjgürdsvej 5 | 3540 Lynge tlf. 4818 7189 | www.lyngeplanteskole.dk | info@lyngeplanteskole.dk November 2013 www.idenyt.dk Hovedstad Nord 5


 ! "!"$ !&! !"#$"!"  

   

! "! 

  

             

 "   $     $    !  ! $     #          $   $ 

'& #

      

%"!

- sĂĽ sĂĽ kvitterrer vi m me ed

p Ìgt pü g e zinkta ta agr gren ende der og o nedløb b Jydsk Tagbyg A/S er din tagspecialist. Vi udfører alt i tagudskiftning incl. loftisolering, ovenlys, kviste, gavl-beklÌdninger etc.

'Ă&#x152; FU VGPSCJOEFOEF UJMCVE pĂĽ: #FTUJM 5*4 et (3" søg e tb n le konsu   MG QĂ&#x152;U le e h ker Vi dĂŚk OE 4KÂ?MMB

t t t t t t

%FDSB TUĂ&#x152;MUBH -JOEBC TUĂ&#x152;MUBH 5FHMUBH #FUPOUBH &UFSOJUUBH 4LJGFSUBH

JYDSK TAGBYG A/S

-ZOHBHFS  #SÂ&#x201C;OECZ 5MG  XXXKZETLUBHCZHEL 6 Hovedstad Nord idĂŠnyt November 2013


Der tages forbehold for trykfejl samt udsolgte varer.  

 skrÌ dder syet efter dine m og ø nske ül r!

Ens priser for bomulds- og mørklÌgningsgardiner

Bomulds rullegardin Transparent med tynde striber. Leveres i farverne: RĂĽhvid, beige, grĂĽ eller sort, med kĂŚdetrĂŚk.

Guide til priser

GĂŚlde 21. novem r til ber 2013

Bredde x højdeVores speciale er trendy gardiner i enkelt design, som understreger boligens nuvĂŚrende indretning og som formĂĽr at glide ind i hjemmet som netop den detalje, der giver balance i rummet.

Op til 80 cm x 180 cm

1.559 kr.

943 kr.

Op til 100 cm x 180 cm

1.740 kr.

1.114 kr.

Op til 120 cm x 180 cm

1.946 kr.

1.307 kr.

Op til 140 cm x 180 cm

2.148 kr.

1.497 kr.

Ingen standardmĂĽl â&#x20AC;&#x201C; kun gardiner efter dine mĂĽl og ønsker!

Op til 160 cm x 180 cm

2.369 kr.

1.705 kr.

Op til 180 cm x 180 cm

2.582 kr.

1.905 kr.

Op til 200 cm x 180 cm

2.826 kr.

2.135 kr.

Op til 220 cm x 180 cm

3.395 kr.

2.669 kr.

Op til 240 cm x 180 cm

3.669 kr.

2.927 kr.

Op til 260 cm x 180 cm

3.927 kr.

3.170 kr.

Op til 280 cm x 180 cm

4.194 kr.

3.421 kr.

Op til 300 cm x 180 cm

4.473 kr.

3.683 kr.

Det siger kunderne:

er! ler le ble f or mø b kk e for k ikke err â&#x20AC;&#x201C; m en ikk ske sk n esk f r m enn g fo ej igt y s e r d ejl e s ly ens en S len Sol serr øse l løse r ner ne ine d ard nd y G end Tr e n fra Tr d in ard e gar ru leg en te rul re s parren an spa e t ran nye Dett ny t: b me t: p ble pro e u lle sku m n d er s e me e, h ve, e ha ne di ner rdin garrdi n ga n gen ett in j g s let ig vii lle je nt lig ent E e â&#x20AC;&#x153;Eg f a af e d ad kad s g o to tog e ler b le øb e mø m ne i att mi e igt y del f r det er ty g , for n get no s sk ske n d rd rdin g ega eg leg rulle ru t e rul n te a ren pa a spa Dett t ran t De s et. ys so llys sol e mø b ne t err m ine y tte e sky d e be ĂĽde som bĂĽd e so se k se, ke ra kel v ras n o ver lren tii lre e en sti er n n.â&#x20AC;? e tue s r e d r mm n dra a nt in g ant ega e leg o d s ole n o g ele mo l m le ler ĂŚ db ĂŚk St røm , Vedb e S te o tte lo rlot h a rlo C ha Ch Cha

    

Højde over 180 cm tillÌgges 30% til 3 stk.-prisen.

Prisen inkluderer:

      

inspiration log med masser af NYHED! Web-katapho dyg ard ine r.dk ne elle r find det pĂĽ ww w.t ren Sca n kod en me d din sm art

           

 hele SjĂŚlland

KombinÊ r gerne størrelse r

Alle p priser er pr. p stk. og g inkl. moms

Detaljen giver balancen i rummet


Et tegltag for livet Nyt tegltag pris fra

139.900,130 m2 komplet tegltag oplagt inkl. 1 udluftningshĂŚtte og Aluzink tagrender.           Tagsten af tegl er et ret naturprodukt. De bevarer vĂŚrdien vĂŚsentligt lĂŚngere end andre byggematerialer, og dermed ogsĂĽ vĂŚrdien pĂĽ din bolig.

VĂŚlg Dansk tagtjek!  !          

Vi lÌgger alle typer tag og giver seriøs rüdgivning. Prøv vores tagberegner pü www.dansktagtjek.dk

mange

SPAR PENGE pĂĽ varmeregningen

Lo

fti sol FĂĽ efterisoleret nu â&#x20AC;&#x201C; det betaler sig! erin g

Hu lm ursi solering

Energiboligtilskud FĂĽ tilskud til dine forbedringer se mere pĂĽ a-zisolering.dk 12 Ă&#x2026;RS ERFARING

gratis FĂĽ et

VI BYGGER MED GARANTI

5 403.a-z0is3ole1rin0g.dk www

   

VINDFANG BALDAKINER UDESTUER

d

nde tilbu

uforpligteRAFTEHEGN m. bark

PEJSEBRĂ&#x2020;NDE

Opsat af fagfolk eller leveres pĂĽ fĂĽ dage.

lagret i store haller beskyttet mod regn og sne

OVERNATNING

t Efter mĂĽl t Vedligeholdelsesfrit t Varmegalvaniseret stĂĽl t RĂĽglas OgsĂĽ cykelstativer, halvtage og smedearbejde m.m.

Mandorf & Co. ApS v/T. Juul ¡ Notgangen 1 ¡ 2690 Karlslunde Tlf. 46 15 13 23 ¡ Fax 46 15 58 24 www.cykelstativer.dk y   !   

  "  !   "     "   !   Tilmeld dig pĂĽ

dsmail idenyt.dk/tilbu

8 Hovedstad Nord idĂŠnyt November 2013

2 tĂĽrne ask kr. 3.899,-

DobbeltvĂŚrelse kr. 495,EnkeltvĂŚrelse kr. 450,-

www.lyngbyhegn.dk ¡ Torslundevej 12Â&#x2021;,VKÂĄM LH@lyngbyhegn.dk ¡ tlf. 28 58 08 50


  %% % 

  ,        %%" "&"%'%$ %# #""%$&     %!'%%%%% %&%%%%

    "  

  %!%%"%!" %%% % %!%!$%#%"% %% 

      ! ! 

 

  % %% 

 

 

 

-(#$%"#$%$'"$%$("'#!!&& +$ "&#$ 

      

       

K

&#&# !$#'"! $&(*"!(&.)'* *(*&'$""&)'(* &#!&& (#(!*( ( '.((&"!#'($&%&'%0"#!!*!& (/&'($&""'(!$"'(&#%0&)# #'$"0&&#(!(!.#'&$%#0& )#&)'('!$ )'(/&!#( $""!#' !!& &#'$&.!& /( ("#'#'(0&&)'((!/&( &#$#'"#&*#!( #&!'#$*&($# -*&&&#"(($#$&" '&&#'$"&#(!&#&$((("& !()#$&#0&)#$&)'(

&1#'"&#$&' !! '()&%0&)##&#''(&(&(

!#'0)#%!#(&&#'()&)' $&$'&"((.(0#"0!*&( '"('*.&($&) &)((1#%!' *$&( #'!0&$&#&&$'0 "&*&#!*&!!&$"&0& *$& $!!!&*&"&*&0&!$*( $"#&)#'.((&+%'(!!0&$' *$!!!'""#$!*&#& $" #($#&"/&/$&#$%# 

) &$"*!%#( # $""*#*&"#(&!('0 ")!($""&&#%&$" *&"$(/& #!*'&#(! "##$&&$%%$$".!% (!*##"#$&'/&( !&( "'('!*$&#$&#&$$'0&' ('(!

)'(!&($"&0*$&(#$&"!( !*&&( $!($"*#(&#"#% #.&#(!*(!*&'##'.!#( !#!.# &$&& )!#(%&$ !"&#"0*#(&. &("( (&0&( (#(%&$!"&*#'$"!,# )&(('%&&'%0&)## -&#.'(#0( 0!%0## ##&)##"#(*&("/ $$&(.!!&)#$!.&'!!&(! $&0&'&(*#'$"/&(")!( (#,#.'(0&'&$"&$'&'()& $!$"'(&#)' !&( '($$($ &!#&#$ !'((& ! November 2013 www.idenyt.dk

27


5BH(VNNJ    

(BNNFMU OFETMJEUFMMFSVU┬ОUUBHQBQUBH

4├ЗEBOTJLSFSEVFU├зBEUUBHNFEHBSBOUJ

%BONBSLIBSFUVOJLUWFKSLMJNB NFEWBSNFTPNSFPHLPMEFWJOUSF%F TWJOHFOEFUFNQFSBUVSFSH┬СSEFUO┬СEWFOEJHU BUW┬ОSFFLTUSBPQN┬ОSL TPNQ├ЗNBUFSJBMFPHGBSWFWBMH.BOHF├зBEFUBHFJ%BONBSLFSJEBH JOTUBMMFSFUNFEFOUFOFOTPSUUBHQBQFMMFSHVNNJ TPNFSMBHUVEJCBOFS PHFGUFSG┬СMHFOEFCS┬ОOEUTBNNFO%FOTPSUFGBSWFBCTPSCFSFSNFHFU WBSNF IWJMLFUHJWFSFOTNFMUFOEFF├┐FLUPNTPNNFSFO TPNN┬СSOFS UBHFU0NWJOUFSFO O├ЗSWFKSFUFSVOEFSGSZTFQVOLUFU GSZTFSCBOFSOFPH US┬ОLLFSTJHTBNNFO%FTUPSFTBNNFOUS┬ОLOJOHFS┬СHFSNVMJHIFEFOGPS ├ЗCOJOHFS T┬ОSMJHUPNLSJOHTBNMJOHFSOF IWJMLFUJW┬ОSTUFGBMELBOHJWF WBOETLBEFS

/BOPTUPOF"Q4UJMCZEFSFSFUVOJLUQSPEVLU TPNFGUFS ├ЗSTVEWJL MJOHPHFSGBSJOHOVLBOUJMCZEFFO├ЗSTHBSBOUJ NFEFOMFWFUJEQ├З NFSFFOE├ЗS%FOPQUJNFSFEFMFWFUJETLZMEFTJT┬ОS BU5BH(VNNJ CMJWFSQ├ЗG┬СSUJ├зZEFOEFGPSN TPNI┬ОSEFSPQJOEFOGPSG├ЗUJNFS&GUFS I┬ОSEOJOHEBOOFT├КOLPNQMFUI┬СKUFMBTUJTLHVNNJNFNCSBO VEFOTBN MJOHFSPHNFEFO FMBTUJDJUFUTFWOFQ├З%FOI┬СKFFMBTUJDJUFUTFWOF PHEFUTTQFDJFMMFFHFOTLBCFSCFWJSLFS BUUBHFUVEFOQSPCMFNFSWJMCMJWF WFEBUBSCFKEFJBMMFTMBHTWFKSGPSIPMEIFMUGSBmUJM┬Ю$:EFSMJHFSF UJMCZEFTM┬СTOJOHFOJGBSWFSOFS┬СE IWJEFMMFSHS├З TPNSF├зFLUFSFSBG TPMFOTTUS├ЗMFS67TUS├ЗMFS TPNEFSWFESFEVDFSFSEFON┬СSOFOEFF├┐FLU O├ЗSTPMFOTU├ЗSI┬СKFTUPWFSTPNNFSFO

3JOH

)WPSGPSFSEFUFOHPEJE├К BUW┬ОMHF5BH(VNNJ r 4 MVUNFET┬СNNFPHTWFKTOJOHFS TPNHJWFS BOMFEOJOHUJMWBOEPHGSPTUTLBEFS r FMBTUJDJUFUTFWOFmBSCFKEFSWJEFSFJBMMF MMF TMBHTUFNQFSBUVSFS r *OHFOQ├ЗWJSLOJOHJUFNQFSBUVSFSOFUJM┬Ю$ r $&N┬ОSLFUGPSWFOUFUMFWFUJEQ├З├ЗS r 67SFTJTUBOUmTJLSFSNPEN┬СSOJOHBGUBHFUPH GPSM┬ОOHFSMFWFUJEFO

BMMFSFEFJEBH FMMFSJ XFFLFOEFO mPHI┬СSO┬ОSNFSF

,PSUTBHU FOIVSUJH F├┐FLUJWPHCJMMJHM┬СTOJOHUJMWFEMJHFIPMEFMTFPH SFQBSBUJPOBGBMMFTMBHT├зBEFUBHFPHMBWFSFI┬ОMEOJOHFS

)VTL

EFSFS I├ЗOEW┬ОSLFS GSBESBH

&GUFS├ЗST UJMCVE (SBUJTUKFLBGEJUUBH 7FECFTUJMMJOHJOEFO VEHBOHFOBG HJWFTFOSBCBUQ├З

       

TI

RAN

GA PRIS

GRATIS A

skdHeru er h├еn

d g rfradra v├жrke

DET BETALER T SIG ALTID L AT EFTERISOLERE! Er du ogs├е tr├жt af h├╕je varmeregninger,r fodkolde gulve eller tr├жk fra vinduerne? Ring til ISOISO - Isolering K├╕benhavn og f├е en uforpligtende snak omkring muligheder og de forskellige l├╕sninger for isolering m.m.. Vi kommer gerne forbi og foretager en opm├еling eller termografering af huset. Vi har landets bedste service - endda med prisgaranti!

Ring og f├е en snak p├е tlf. 2222 0016 eller ямБnd ямВere informationer p├е www.isoiso.dk 28 id├йnyt November 2013

ISOLERINGSTJEK

HULMURSISOLERING

LOFTISOLERING

Eksempel p├е efterisolering af 100 m 2 hulmur med 70 mm inkl. murerarbejde, tilskud og moms.

200 mm Climacell papirisolering udlagtt inkl. arbejd e sl├╕n, tilskud og moms.

98,- PR. M

2

8.250,-


  

 

       

       "  #       !   

       

     ! "

        

         

    

November 2013 www.idenyt.dk

29


        #+.!+&"/+! (+/#%&+-#&--&*+#,(/+!(!.+.!+ %"&.&,+#+%!+' -#&-'), 1+(-"+)'%),-(#(!+ )+'#&$2)!(-.+ (-%(.&/)'*3/-/1&!&)&(+!#- .(!++,3(-.-&+2+%,-+*+%")!-#&!(!1&&#/+#- & )++.!*+)(-%&#'(.-+&-2+!3+.,%3+--#&  , . "1(!#!&#' )(+#(/,-++*(!(#//+((+!#--0+ -(%"&."++.!-',#%%+"/#&&#/!(,%-,)'//+( (+!##-& )++.!+'(+)+'-#&-,#%+)*0!(#(! '+//+( (+!##('+%&)&(+!#+( &-)!./#%&-#,'+$' ('+%, -.+ +(#(!, )+(#(!.%(&1,'+*3,,(/%!&)&(+!# (+!#(-%('+%

     


 

 

Udvalget af fjernsyn er enormt,         

  *+&& %$$%!'+ &/+-*!)&'+'% -!$#&*#2)%*+3) )$*,*#$ -2$

          

Maks. 5.000 ".35/(8   8 98."24846 5/&28: /&2(*'02#25(84;/%4: 34"/%#78 : /%:5%("/(&88:8 2*38$"8 8,2

M

"2,&%&48'02846"11"2" 4&28,"/837/&3830.8&/ +5/(-&883=8%&48&28&/8(0%8*%>8"4 '02#&2&%&83*(8-*%48)+&..&'2" '<283&-6&8,<#&4 3)*+*#$,#&!& '-#$,)*+-$$)4) ,'*4),')+*+)%+'6$%)&/&++"&*+)

)+*!*++!$2$+*4*#$, -2$+%)++-%& ,*#+ +"##++#&*+)%& +"&*+,')+)2##) +#&'*4-2)+, $$) ),*+/)4*#$, *!#)!++&/+-*(!$$) *%%&%+      *4)+-!+!++, ) *+/)(4 -')&,%'+) +-*!&$)&1)+&+&& ()'$$$)#$+-4$'*4 *+&&%$$%+-+') -'),*!)'*)+*4 ,#&()3-+-+(4&)++ *+&!,+!##& &*!*+'))$* "%%))+*$,++

-+-0+%4#'*+')4*! %&()!*#$**) !,+!##&*#$3"&' 3))!),')!&'($-$* +-+)+-!+!*+ ,*#$ '%+*+-+-!*$%!& $!++-*!&$.$$) ,*#++)++-+) *%%*+&*'%, ) "%%!*+,&*4-, -')*+')++*#$-2)"# '*4 -')&!$$+*), &4),-2)!,+!$*! )&2$+*+*(')+*()' )%(4+-+ ))) ,)+! -2$*))#&*2+++-+ (4()3- +)'*4&'!5+* &'+&6$%%%+ %3)#*&)')+)-!+!+ ++-+#&-!**')+*'%*')+ '!##)4+ ),&$! 3))&'+"#$/&4&4) ))*#),+'+'('(4$$/*+/)# #*+#!$)''+') &)%*,& &*'&!'&/ !$!(*

"/"30/*$ "/"30/*$8!

9 5/&2: /&2(*'02#25(84;/%4: 34"/%#78 : /%:5%("/(&8: 2*38$"8 8,2

Maks. 10.00 ".35/(8 88  98."24846 5/&288:: /&2(*'02#25(84;/%4: 34"/%#78

: /%:5%("/(&88:8 2*38$"8 8,2

  8 8 98 ."24846 5/&288:: /&2(*'02#25(84;/%4: 34"/%#78 : /%:5%("/(&88:88 2*38$"8 88,2

Maks. 15.00 )*-*138 :8 9 8."24846 5/&288:: /&2(*'02#25(84;/%4: 34"/%#78

: /%:5%("/(&88:8 2*38$"8 8,2

0

0

0/788 8 98 ."24846 5/&28:: /&2(*'02#25(84;/%4: 34"/%#78 : /%:5%("/(&88:8 2*38$"8 8,2 November 2013 www.idenyt.dk

29


  7 5

5

5

/3#*501/#005-%5(% -!,,:!.)2(:/3%,2:%1::+1/%1:(/3%,,%1:2,/33%:/':(%11%'=1$%:$%1:/2%1:!& #(!1-%:.;15;1:/':5!1-%:;,,%2:&/1:$%-:!,,%:%1:!3:$%:,;''%1:5;'3:0=:$%.: 0%12/.,)'%:"%3*%.).':/':$%3:'/$%:5;132+!":

1

2

#01'*5"'15-.&-*"5"'/#)1#5&-05"#15#,)#*1#5&-1#*

3 4 5

-1#*521*,"'5

/#"#/')0&3, 

'5$#(/#/5(,2/5-%5$# /2/ +#"550*%1'* 2" :7:/5%1.!3.).': 1)2:01:0%12/.: ):$/""%,35;1%,2% 5%,+/-23$1).+ :7: 1%33%12:-)$$!' :7:"),,%3:3),:/1$2<:#%.!1)4-:%,,%1 +!'%.2:42%4-::,4++%3:):*!.:::-1#*5,"#/05

,"#/0 

15 #09%538/" 1 " :7:/5%1.!3.).': :7: 1%33%12:-)$$!' :7:-/1'%."4&&%3:

-1#*53,#,5

6

/',"01#" 

4"5#15"#(*'%152"0*%0 " 1" ( %-2/+#1-.&-*" 1)2:01:0%12/. ):$/""%,35;1%,2%:7: :1%33%12:'/41-%3:-%.4 :7:/5%1.!3.).' :7:-/1'%."4&&%3

1)2:01:0%12/. ):$/""%,35;1%,2%!.::)++%:5%.3%:3),:$%3:.8%:=1:3),"8$%1:5):/5%1.!3.).':).+, -/1'%.-!$:):./5%-"%1:/':$%#%-"%1:3),:+4.:+1: :01: 0%12/.:):$/""%,35;1%,2%:;,$%1:&1%$!':,<1$!':/':2<.$!'

),"4$$%3:%1:';,$%.$%:):*!.4!1:&%"14!1:/':-!132:-=.%$: :2!-3:):0=2+%.: :!01),: : 40%1)/1:5;1%,2%:+!.:3),+<"%2:&/1:+1: :01:0%12/.

5%1.!3.).':):$/""%,35;1%,2%:2!-3:23/1:-/1'%."4&&%3: ;,$%.$%:3/12$!':&1%$!':/':,<1$!':&1!:$: :9: : 

!5.%0,!$2%.:::1%$%1)+2(!5.: %,%&/.:: : : 666(/3%,*43,!.$)!$+

:!.$%12:: %,%&/.: : : : 666(/3%,1!.$%12$+

%$%-!1+%.: : :1).$23%$: %,%&/.: : ::

#,5+*#5/- 

/+

'01-/')5-%51+-0$8/#5'5 *-10 4#,5/+

!&!)#, -/%5*-10)/-5

9,"#/

'*"1-.&-*"5.:5!&!)#, -/% *-10)/-

#,,')0%/"5-1#* 

/:01#,

2*#;#,50-+5'5%+*#5"%#

:7:/5%1.!3.).' 1)2:01:0%12/. :7:-/1'%."4&&%3 :7: 1%33%12:-%.4 %.:!-,%:1/:,)''%1:):$%.:'!-,%:$%,:!&:1!-:-%$:"1/ 23%.:2,/3:2!-3:5!.$34").%:=1:-!.:+/--%1:+<1%.$%:&1!: ./1$:%,,%1:28$:&=1:-!.:%3:(%,3:4.)+3:).$318+:!&:"8%.:-%$: -!22%1:!&:()23/1)%:/':.!341:3:"%2<':5;1$:4!.2%3:=123)$: .+%,35;1%,2%23),,;':+1: :01:$!':;,$%1:!,,%:$!'%: 4.$3!'%.:,<1$!'

0(/,$%3:+!.:"//+%2:):0%1)/$%.: :/+3/"%1: :::-!132 

3/1:*4,%-)$$!':-%$:",!:!.$:"14.%:+!13/&,%1:1<$+=,:1)2: !,!:-!.$%:/':-%'%3:-%1%:8''%:/-:!&3%.%.:-%$:*4,% 31;:/':0!++%,%':=2:/'2=:-%$: :/': :/5%1.!3.).'%1

,/325%*: : :1!-: %,%&/.: : : : 666$%.'!-,%+1/'1!-$+

,/32'!$%.: : : <.$%1: %,%&/.: : : :

6662,/32+1/$+

%*125%*:: :1=23%.: %,%&/.: : :: 666"%..)+2'!!1$(/3%,$+:7:5%,+/-23$1).+ :7: 1%33%12:5),$3-%.4:-%$:5),$3: &1!::1).2:/!#()-2:*!'3%1 :7:+1/%.2:-/1'%.!.1%3.).':-%$ (*%--%,!5%$%:20%#)!,)3%3%1

1)2:01:0%12/.: ):$/""%,35;1%,2%:,<'':/':;",%2+)5%1 1!$)3)/.%,:*4,%-)$$!' !++%,%' :7 /5%1.!3.).' :7 *4,%"14.#(

1)2:01:0%12/.:

 

%1:3!'%2:&/1"%(/,$:&/1:01)2;.$1).'%1:/':318+&%*,6


  

                    

4.

   #&#**#** !"* #*-#*'## * ".** *&*(*

*'&*#($# * *#*#*(%  * * * **-#

5.

    *.$*!"% #* *#*"$* *$$#( $# *#*&*#* *-' **#*!#* &*&#*%* &**&*&* .#* * . $

8.

1.

        "*$! * *$.* * *'#*)*!$.*".* *' %#

2.

   % %#*%*, #*%* **%& # * *%* $#*$%*".*%-% ".'##**-%*)*!*$.*&%#*%-% !%

3.

  ** #&#* *%#* * * #*!&#%* ' #* .#* ' *$*!* *$.*.#*%** $%**%* &#%#*

 * $%* * **!* ** &%%#*$.*#*&% *#$

6.

  *$!*%-$ !"**-$%*'#*+#%$+*&** $%*!* *-#**&% **- %* *#* *$%**%*%-* $!%*!"

7.

   !** %% *$.* &*!#*'# **&$%*$"%* '*,#*' &#

8.

  **&-$%&* &*".* *' #* *&* $, *%* #!##&**".*!"'# * *' * *!*

10.

   **.$* #*&*-#%*%*-#* *'* %# *' #",##*!#*%** * $.*, *$!* *-",#  

   November 2013 www.idenyt.dk

31


 

     

%!#&''%$(!$%& %# )""%% )'('%# "%') '%'&&'%'+%(#)% #)% )#%%%$"'&$% *'"# #'*%'( "&$%!"$" 6.7*35A*1:&3)4,:&62*0*3)*6093B3 :*/ *80*3)*6)9&188.1742-97*/*6 ".1,*3,?1)*6)*38*03414,.70*9):.01.3, 5A).37.)*+46).3=*4,72&68*564)908*6 9)3=88*6*3*6,.*32*6*458.2&18*3) 34,*37.3)* *6,.:*6:.).,34,1*+A72&,756@:*65A )*'*75&6*17*6)*6:*38*65A).,>4,-:.7

 ,#&*()(& ,&+!&- *+)&&*+ #)'&&+-')* '$) & (.) "/$() !&%& *()$*)'+ (0-"

   

  

)9+A6*8,6&8.7*78*68/*0&+).3140&1* ##!*78*6*6)*67.00*682*,*82*6* )*60&3,@6*7 

%'& )&'&'"* #%%( 3*++*08.:4,.38*11.,*38,&70*)*1*6*3 &+,@6*3)*06928&5.)*824)*63**3*6,. *++*08.:*-/*2 47(-:?,-?3,8*,&70*)*143)*37 $%! *6*30425&0875&6* ,6.7)*65A4:*66&70*3)*1.)851&)77.06*6 :&628:&3)8.1-*1*+&2.1.*3 *)*3:.60 3.3,7,6&)5A 79:*6?39)3=88*17* &+,&77*34,*87?6)*1*71&:878&3)'= +46'69,5A093 ;&88*6)*33*,&70*)*1 *8,4)8'9)8.1).,)*6:.13=)**8:&628 '&)9)*3)A61.,7&2:.88.,-*)

,,)$)*("&(.

 6.7*63*,?1)*6.5*6.4)*3  '* '&&*  *#$ -(!$&%*(*!% )*(("( 

%("&& '%!#&''% + % %$"'&$% 90&375&6*4 458.1 5A).8*3*6,. +46'69,-:.7)9 9 70.+8*68.1)**1**0 8643.70*.:.3, 433*(88*624 4 78&8*6+6&&3++477 *))*2+A6)9 9 +< 3&87?303.3,4 4, &9842&8.701900 3.3,3A6)9 19+8*69)

" ")&'%"" !$+(" '%+%

)*"%&))!,!% &%%*!%"#%&)) !%"-(!$ $&%* (*!% )*( ("(
1!& )+ % $!+)*#.$

$%#$' 

 '%)" #!+%' *8*6.00*72A'*1@'*83=884.1*82*) 70=10&375&6*).3:&3)6*,3.3,+46 3&12.3)*1.,-97-41)3.3,0&375&6*458.1 0643*642A6*8.+46-41)8.1 86&).8.43*11* 70=1784.1*88*6 +C7*1*,&38*!.,368 *6.00*'&6**3 75&6*,6.7 *)7.3-*1)?00*3)*(.78*63* 0&55*4,6*7-$-=,.*/3.70)47*6.3,. 70=11*03&55*3*684.1*88*87?6)*1*7 6*3,@6.3,7:*31.,84,&18.).3)'=)*3)*

$%#$' "%#% %('!""' "' $(!$ .6091&8.4375925*31*:*68=5.70*878.11* 1.:.*870&'.'6=,,*67*82*3)*30&3+&0 8.70:?6**37*6.@7786@2719,*6 7?6-:.7 )*3'&6*03401*65A>)&,4,3&87422*6 4,:.38*6  +6&693)+47*6*3.38*11.,*38 + )+ . 8 11. 8 5925*)*6&9842&8.70/978*6*65925* )6.+8*3*+8*6'*-4:*8>9)*3&8)*8,A69) 4:*6042+468*3 *33*1@'*3)*/978*6.3, '*8=)*6&85925*3093 &6'*/)*63A6)*6*6 '69,+46)*8

),&'*  !)#,$+!'&*(,%( -(!$&%*(* !%)*( ("( .%, -(" &*!#) ((( "+* %(! )'( !# #)(

11*'41.,*/*6*0&386?00*458.1

 0643*6A61.,8+6&.70&8+46 &6'*/)71@38.16*34:*6.3,745,&:*6 ,-970&8+6&)6&,*8,?1)*656 :407*3 !&28.).,*6)*6291.,-*) +46&8+A*8).6*08*8.1709)8.1 *3*6,.+46'*)6.3,*6>-@62*6*-47 ).3##!*78*6*11*601.0.3)5A ;;; '41.,/4'46)3.3, )0

        

      *6 ! 

"  0.,,*6*+8*6291.,*+46'*1)76*.364, ,+46'*)6*8042+468 

, * 8.43*64 '*75&6 & A 1 3 1 & 5 8 4 7 3 3 *6. 6 )90& #.8/*00 :*6-:4 4 ,*63* .0 1 ' 6 A1@73.3 4:* 5 ., ) ) 9 6 ' * . .1 #.,.: *3)*88 +4651.,8 9 8 * ., ) #.,.:*6

## #!*78*6*6*31&3)7)?00*3)*7&22*371983.3, &+4:*6 &9846.7*6*)*##!.378&11&8@6*6 #.*6-*6 +466&8,.:*)&370*63*564+*77.43*17*6:.(*4,+?6).,* 1@773.3,*6&+'*)78*0:&1.8*8

!(&,( #%$(" !%!%#&"#)*( '.,,)$)*("
,L-9E;14E,-E*-,:;Nyhed fra point Ingen jul uden Frigast! 4:3-;E7/E*-<6,9-;E.79E,-;E:5<33-E0K6,=G93E-9E19/1;;-E 91/):;:E61::-9E0-4;E-6-:;K-6,-E4G,;E1E91/;1/;E;H2EE.16,-:E1E :;9EE EE E+5E-;;-EE<41<:E;14E39E E89F:;3

)66-E8-6,4-6E0)9E-6E 16;-/9-9-;E-6-9/1*-:8)9-6,-E E8G9-E)58-6E.16,-:E1E

E.)9=-9E9)E39E <6E07:

www.lysmesteren.dk

Oplev hele nissefamilien pĂĽĂĽ www.MeganArt.dk

Sneslynge y g -,E,-66-E:6-:4@6/-E.9)E76,)E34)9-9E,<E0<9;1/;E7/E-..-3;1=;E:6-9@, ,616 /-6E8KE.79;7=-;E7/E1E16,3H9:4-6E):316-6E0)9E-6E)9*-2,:*9-,,-E8KE

E+5E 7/E3):;-9E:6--6EE5E=G3E-6E39).;1/-E76,)57;79E8KE E+5 -9E4-;E);E :;)9;-E%-24E891:E E39E1634E575:

hondapower.dk

ForkĂŚl din ne sanser 5-,E,-66-E:)5 5416/E).E;1E7=-9,K,1/;E,<.;-6,- ;-9)8-<;1:3-E*4)6,16/-9E).E-::-6;1-44-E741-9E.9) 975);0-9)8 8@E::7+1);-:E!84-=E,-E<:G,=)641/;E /)=641/-E-/-6:3)*-9E).E0=-9E741-E:75E.16,-:E1E ,-66-E:5< <33-E/)=-G:3-E<6E39E 

comweellshop.dk

En helt uforglem uforglemmelig bog -,E7=-9E E5144176-9E:74/;-E*H/-9E1E5-9-E-6,EE 4)6,-E-9E0)4-,E7::-161E-6E).E=79E;1,:E5-:;E4G:;-E .79.);;-9-EI9-;:E:;79-E975)6E D!/E*2-9/-6-E/)=E/-64@,DE-9E0-4;E8KE0H2,-E5-,E D9)/-4H*-9-6DE7/E0)6,4-9E75EE0=79,)6E=1E-4:3-9E *-,9)/-9E7/E7.9-9E7:E.79E016)6,-6 *-,9)/-9E7/E7.9

-'  ;#0(*%&%,

Morsø pejsesæt completee 4-/)6;E8-2:-:G;E0=79E37:;E:37=4E7/E14,9)/-9E 9E-9E/-5;E *)/E-6E4K/-E,-9E*K,-E3)6E0H29-E7/E=-6:;9-0G G6/-:E %G93;H2-;E-9E<,.H9;E1E3=)41;-;:5);-91)4-9E5-,E44G39-E/<5 51/9-*E,-9E/H9E,-5E/7,-E);E)9*-2,-E5-,EE E?EE E ?EEE+5EH9E891:E E39E)58)/6-891:E

E39

S mere pĂĽĂĽ optimera.dk Se i dk

Giv en gged til manden, m der har alt )6/4-9E,< / /)=-6E;14E5)6,-6E,-9E0)9E)4;E=),E:KE5-,E);E /1=-E0)5E-6E/-,E.9)E743-3193-6:E H,02G48E<E57,;)/-9 -;E.47;E/)=-37 79;E5-,E-;E*144-,-E).E/-,-6E-6E91/;1/-E/-,E16, 3H*-:E8KE-;E473)4;E5)93-,E7 7/E/1=-:E=1,-9-E;14E-6E.);;1/E.)51411E.-3:E6,1-6 6E()5*1)E-44-9E)4)>1E"91:E39E 

www.given nged.dk

Vin-dispenser $4<;E5-,E8)8=16-6E8KE3)6;-6E). *79,-;E7/E:814,E8KE/<4=-;E%16 ,1:8-6:-9E1,<AE-9E,-6E4G39-:;,1:8-6:-9E8KE5)93-,-;EJ6/)6/: 87:-96-E3)6E.@4,-:E5-,E=)6,E 2<1+-E7:=E7/E:-9=-9-:E.9)E,1:8-6:- 9-6E$5)9;E;14E.?E*<..-;-6E-44-9E*H96 6- .H,:-4:,)/-6E9E 

Køb den pü Bogogkram.dk


Tallerkenvarmer %)95-9E78E;14EE E;)44-93-6-9E78E;14EE/9),-9 5-6E4),-9E3)6;-6E=G9-E:-9=-916/:=-641/E9E 

0/53"45;07&%7"(54("%& ;#) -' ;888$0/53"45*4%%,

Tilbered hvad du vil â&#x20AC;&#x201C; hvor du vil! 7**/9144-6E3)6E/9144-E9@/-E:;-/-E7/E*)/-E-,E:16-E36)8E E3/E

3/ 3)6E,-6E4-;E5-,*916/-:E7=-9)4;E',9-6E.79*41=-9E374,E<6,-9E/9144 616/E:KE,-6E3)6E:;144-:E,19-3;-E8KE*79,-;E5-6:E,-6E-9E;G6,; -,E7**:E-/6-E*913-;;-9E3)6E,<E=G9-E34)9E8KE*)9-E E516E

03)"/%-&301-94&41@  ;888$0##%, 1@  ;888$0##%,

Kaffemaskine 7++)5):;-9E0)9E:1,-6E E4)=-;E 3)..-5):316-9E).E0H2-:;-E3=)41;-;E9@/ 3)..-6E8KE-6E7++)5):;-9E3)..-5) :316-E:KE.K9E,<E:158-4;0-6E133-E-6E *-,9-E378E3)..-E33-E)44-E=-,E0=79,)6 5)6E*9@//-9E-6E/7,E378E3)..CE7++)5):;-9E=-,E133-E)6,-;

Gavekort til oplevelser -;E-9E)4;1,E878<4G9;E);E/1=-E-6E784-=-4:-E1E2<4-/)=-E% %G4/ 5-44-5E:@=E.79:3-441/-E784-=-4:-9E.?EB7;-478074,E.799E D -44-9EB$)6:-41/E9737:;E.79E DE44-9E0=),E5-,E-;E/)=-3379;E;14E E07;-44-9E1E)65)93E9)E39E 

moccamaster.com/dk

www.smalldanishhotels.dk

Elegant g bordlampe p 6E-4-/)6;E7/E;1,4H:E*79,4)58-E.9)E-E416;E0=79E .<63;176)41;-;-6E-9E1E;78E$79;E-44-9E0=1,E4)3-916/E9E E

www.lysmesteren.dk

Kattens til nyhed !=-9)4;E*41=-9E#7:16)E&)+0;5-1:;-9: =-9,-6:*-9H5;-E3);;-E1E:8H2:-E7/E.79 6H2-41/-E.)9=-9E57,;)/-;E5-,E/4G,- :514E7/E*-/-2:;916/E-9EB1)E-E 167D 39E E<,.H9;E1E.796-5;E879+-4G6

Se hele Wachtmeisters univers pĂĽ www.MeganArt.dk

Ă&#x2026;rets bedste krimi 4G,E*K,-E6@-E7/E/)54-E1A)E)934<6,.)6:E5-,E,-66-E39151 75E2)/;-6E8KE,-;E4@33-41/-E41=ED 79):E*7/DE-9E:39-=-;E).E1A) )934<6,E:75E-9E-6E).E 79,-6:E:;H9:;-E39151.79.);;-9-E-6,-: :-91-E75E27<96)41:;-6E6613)E-6/;A76E-9E:74/;E1E5-9-E-6,E

5144176-9E-3:-584)9-9E1E5-9-E-6,E E4)6,-

-'  ;#0(*%&%,

Matrosjkaer fra Saankt Petersborg -E.)9=-91/-E7/E0K6,5)4-,-E,<333-9E.9)E$)63;E"-;-9:*79/E-9 .<6,-;E07:E743-3193-6:E H, ,02G48:E6-;*<;13E<33-96-E *41=-9E4)=-;E8 8KE-;E,)/+-6;-9E,-9E02G48-9 -641/-E)9*-2,:4H:-E5H,9-E7/ .79:H5;-E*H96E5-,E);E3755-E =1,-9-E5-,E41=-;E"91:EE39E 

www.n nødhjÌlp.dk/netbutik

Quooker Fusion <4,-6,;E8KE)44-E5K,-9E-,E,7**-4;E;9@3 ,9-2E*-;2-616/:/9-*E.79E..<4,E:133-90-,E <:176E-9E-;E*4)6,16/:*) );;-91E7/E0)6-E;14E 37/-6,-E=)6,E375*16-9-;E1E-6E16,4@:-6,-E :3H60-,E6-9/1-..-3;1=E:133-9E=)6,*- :8)9-6,-E;1,:*-:8)9-6,-E7/E1:G9E84),: *-:8)9-6,-E

www.quooker.dk
!;".60&)6!"6"!/0"

Unik buksebøjle

Gavekort Ga ekort til Legetøj

"*606.1$"6,$ "* 0 .1$"6,$6$&2".6!&+"6"+()7!".6"+6#),06#&+&/% 1!"+6.1$6#6"+".$&60&)608.."01*)".6"))".6/0.4$"'".+6+ ) ))". /0.4$"'".+ + .1$"/60&)6:!"6'"+/6"))".60&)6"+()7!".6*"!6-."//"#,) !".61)"-.&/ 6 6(.6-.6/706.062"!6(86#6#)"."6/706 .&6)"2".&+$6"6%2,.!+6!"+6.1$"/6,$6(86!"+6-:6

86"06$2"(,.060&)6"$"0,'/$&$+0"+!(6 !"06".6"06/&((".06%&06&6:.6"$"08'/$&$+0"+6 (".06%&06&6:.6"$" %.6"06)7((".061!2)$6#6(2)&0"0/)"$"08'6 ".061!2)$6#6(2)&0"0/)"$"08' ,$6#8.".6* +$"6("+!0"6*7.(".

www.buksebøjlen.dk

www.legeetojsgiganten.dk

Den perfekte kaffenydelse ")&006.,*6&$+01."6"13"656+&(6.,* ,$6"06*,!".+"6!"/&$+6"!6 ! (2)&0"06&6%8'/7!"6,$6*+$ $" /*.0"6#1+(0&,+".6/,*6 ")4/062+!0+(6 &+!&(0,.6#,.6()(6,$6 #()(".-.,$.*6-.,$.* *"..610,/)1(6,$6 /-" &")6.4$$"#1+(0&,+6 #,.6 6(,--".

Den perfekte mandelgave! En E sĂŚk ris 2!6(1++"627."6"+6"!."6$2"60&)6.&/696)*+! !"+6"+!6"+6 /7(6.&/6#.6,)("(&.("+/68!%'7)-/6&26"+6$"!(*-$+"6 +6/0,.6/7(6.&/6(+6*700"6"+62,(/"+6#)4$0+&+$ $6&6 6*:+"!".6 16*,!0$".6"06#),06$2"(,.06/,*6!16(+6$&2" " 2&!"."6&6 *+!")$2"6.&/6(.6 

www.givenged.dk

www.melitta.dk

hermann n.dk

Op ad trappen, tryk pü knappen Udsiigten til at mütte skiftte bolig, fordi trapp pen er blevet et foorhindringsløb, tiltaller de fÌrreste. Løsn ningen er en stoleelift fra Stannah, som passer til alle trapp per, uanset hvor langge eller snoede de er.

Ring gratis pĂĽ 80 37 37 37 og fĂĽ et uforpligtende tilbud. Eller se mere pĂĽ www.opadtrappen.dk 36 idĂŠnyt November 2013

          6FDQRJNÂşEMXOHP¨UNHUVHÇ&#x160;OPHOOHU "  

  

     

#!!

 


 konkurrenceden nye y iPhone 5s

##!"-%'+1-5++1 )*-#%1)! !1&4(6(#(!

idĂŠny udlodd t nyeste er den iPho 64GB, t ne 5s, il e vĂŚrdi a n f

6.999

kr.

&-+" ".+-#!1 + (,1 5+,-1 #-1 ,'+--*")(1'11 ( (-/4+%

11%*#--1 )!1 )++-1--+#-#

#(!+ -+0%,,(,,)+ -#&1.(#%1#(-# #+#(!

Fü den som een af de første i Danmark

t! le ü m s rg ø p s ü p t g ti g ri r a Sv 5s fingeraftrykssensor? Har iPhone

Deltag GRATIS pĂĽ nettet

1220

www.idenyt.dk/konkurrencer

Tast INJA for ja / INNEJ for nej

-1+1!+-#,1-1&-!1.1%(1&-!17(1!(!

+#,1 1%+121&'1,',-%,-1&-!1'%,17(1!(!1*+1!

 !  (1"&#!1/#(+1 6+1#+%-1,%1 #(+(1&#/+1.-+.%%-1(11'+111/#(+&#,-(1*61#(0-%1 +1(11'+1 +4'#(1/#&1&#/1 ,(-1(6+1#")(1 ,1 1%)''+1#1.-#%%+(1#1('+%1 +4'#(1%(1#%%1)'0--,1-#&1%)(-(-+1+1.1&-!-1/#1,',1+1+11!,1 )+-+0&,,+-1$ 1 )++.!+ -&&)/(11'+1*61#(0-%3 )+-+01.(1*+,)(+1'1)*4&1#1('+%1%(1&-!  1*-++1.1,'-##!1-1.1-#&'&,1#7(0-,1(0",+/1,'-1-#&.,'#&, )!1,6&,1&5(1/#&1')-!1'#&,1'1%-.&&1".,1)!1"/+&-+1+-#%&+1,-4+%1-#&.1%)(%.++(+1 ''1.1%(1-#&1("/+1-#1 +'&1#!1%)''.(#%-#)((1#!(   1,-+!11 15("/(11-& 1 11 1 38 idĂŠnyt November 2013


LĂŚsertilbud fe erie eller fridage

kun til idĂŠnyts lĂŚsere

Herlige fridage i det nordtyske

Jul i Den Gamle By

Malta til spotpriser

Tryp by Wyndham Bad Oldesloe er perfekt som base for udflugter til nogle af Tysklands flotteste julemarkeder â&#x20AC;&#x201C; bl.a. i Hamburg hvor lysene spejler sig i vandet, i den smukke handelsby LĂźbeck og i den hyggelige sejlerby Kiel.

Oplev julen som danskerne har fejret den i ürhundreder. Den Gamle By i Aarhus har sin egen rolige puls i juletiden, ikke mindst nür mørket sÌnker sig over byen, og gaslygterne bliver tÌndt. KombinÊr med en dejlig miniferie pü Nilles Kro - kun 15 km vÌk.

Nyd forĂĽrssolen pĂĽ middelhavsøen Malta. Du bor i eget 3 vĂŚr. feriehus med fuldt udstyret køkken, gratis trĂĽdløst internet, egen gĂĽrdhave og tagterrasse med udsigt. Besøg vores nye oase â&#x20AC;&#x201C; det indendørspool omrĂĽde med bl.a. sauna og fitness. !%

Herlige fridage i det nordtyske e â&#x2014;? 3 overnatninger â&#x2014;? 3 morgenbuffeter Spar 765,â&#x2014;? 2 tre-retters middags/buffet â&#x2014;? 1 velkomstdrink â&#x2014;? Ankomst t.o.m. maj 2014

Nilles Kro *** â&#x2014;? 2 x overnatning â&#x2014;? 2 x morgenmad â&#x2014;? 1 x 3-rettes menu pĂĽ ankomstdagen â&#x2014;? 1 x entrĂŠ til Den Gamle By

Indtast annoncekode â&#x20AC;?idenytâ&#x20AC;? for at fĂĽ din rabat

Ankomst alle dage undtagen søndag fra 16.11. t.o.m 19.12. 2013. Priskode: L38c - Rabatkode: 2216

839,-

859-, Spar 49,-

Small Danish Hotels

DTF travel

  $#

 $"""!

Spar og bestil nu! â&#x2014;? Flyrejse tur/retur fra Billund eller København. â&#x2014;? Indkvartering 1 uge i 3 vĂŚrelses feriehus. â&#x2014;? Dansk rejselederservice.

 !

2.999,-

Spar op til 1.900,-

Tilbuddet gĂŚlder: Afrejse fx: 15/1, 15/2, 29/3, 19/4 og 26/4* 2014. BegrĂŚnset antal pladser. *TillĂŚg kr. 150,- fra Billund

Folkeferie.dk  $#

Russisk jul og dansk kro

Gourmetophold i Nordjylland

Julehygge pĂĽ Bornholm

Taâ&#x20AC;&#x2122; en lang weekend fri og oplev den fantastiske stemning med Russisk og Nordisk jul i Tivoli, shop amok i Københavns indkøbscentre og smĂĽ hyggelige butikk ker og slap af og bliv forkĂŚlet pĂĽ vores 150 ĂĽrs gamle kro med god mad og hygge. 

TrÌd indenfor i det elegante byhotel midt i Hjørring, hvor højloftede lokaler, stuk og atmosfÌre løfter stemningen i det historiske hotel fra 1887. Du finder her et hotel med sjÌl, som i dag er totalt nyrenoveret. 

Dobb.vær. med havudsigt og fri adgang til Den Bornholmske Diamant Spa (min. 16 år). Giv hinanden en afslappet jul !% med tid til hinanden. I pakker kufferten og vi sørger for resten.

!%995-,

 !%

1.075-,

Juleweekend pĂĽ Herløv Kro â&#x2014;? 2 x overnatning â&#x2014;? 1 x morgenbuffet Spar 300,â&#x2014;? 1 x 3 retters menu pĂĽ ank. da agen â&#x2014;? 1 x udvidet morgen/brunchbuffet sønd. til kl. 11 â&#x2014;? 1 x billet til Tivoli, spring køen over. Idekatalog til juleoplevelser i København og omegn

Hotel Phønix, Hjørring *** â&#x2014;? 2 x overnatning â&#x2014;? 2 x morgenbuffet Spar 505,â&#x2014;? Kaffe med kage pĂĽ hotellet ved ed ankomst â&#x2014;? 1 x velkomstbobler, snack og 3-rettes sĂŚsonmenu pĂĽ Bryghuset Vendia pĂĽ 2. dag

Tilbuddet gĂŚlder ved ankomst fre-lørdag fra uge 46 til 50 EKSTRA BONUS â&#x20AC;&#x201C;søndag nat gratis,uden rengøring

Ankomst alle dage g frem til 1. 5. 2014. Ved ankomst lørdag g er middagen lørdag aften. Priskode: L101a - Rabatkode: 2216

Herløv Kro $"""!

Small Danish Hotels

  $#

3.475-,

3 overnatninger m. julestemning g Spar op til 725,â&#x2014;? 23/12 â&#x20AC;&#x201C; Julehygge med gløgg g og klejner 2 retters middag med et glas velkomstchampagne. â&#x2014;? 24/12 â&#x20AC;&#x201C; Frokost og 3 retters julemiddag. â&#x2014;? 25/12 â&#x20AC;&#x201C; Julefrokostbuffet, 2 retters middag, â&#x2014;? Inkl. fĂŚrge Ystad-Rønne tur/retur inkl. bil. â&#x2014;? Alle dage morgenbuffet, kaffe og knas.

Radission Blu Fredensborg   $


 %%+%)"( %"&$'&)*",.(%!""! """ !$   # "   #

" *(%# V

"$#$$## #"$"$ !"## $

- " ")&$!# $"(#!"#+" & $ &#" "&$*$$ + "#$ !!#  " )!!#$ !!"$$ #$ !!" *"*$""$$ #%+ $ $#$#$!+ $( " $$ #"  

#%"$ " $,# $("$ #%*&$ "$ $""$")""$ &" &$($ )#"&&$"$ " %!"*"%+" !+*   

  )#" & "&$%#&) &)"&"&#" +"% #+$!#$'$$ ""% $+"&)"*""

  %  "

/%(, *)** 31 ,"*)*($

31 .3,&

31 /)&.$*)

*-("(&+)* ,.*)$ 4 -&$) )-4-.3,& 4&)4$&& 4 &/)4!'6- -4!4 )4*+'3-. 4 (*.*,&,!.4$41..4 )4- -4 *"-84$4&06,) )-4 0) 4.$'4.4 !$) ' 4", ) 4*"4 )4.$4 )4 ,4*(4.4&06,) 4 )4 -. (.4(6)" 4.,64.7% )4 !,4(-&$) )4$)$& , ,4#0*,4 #8,.4 )4-&'4, % 44*"4 ,( 4#0*,4')"4.$4 )4 !*,0 ). -4.4#*' 4*', # )4 ,4*"-848,-"4.$'4.40$4 &$"" ,4+84#0*,4-*'$.4(-&$ ) ,) 4 ,43"" .

+%"* &%,.*(, $ 4$4!+,70 ,4!24*(4()4 &)4'7-) 4!-.&7,.4(. ,$' 4 / )4.4-&$'' 4(-&$) )4$4 -(( )'$") ,4(-&$) ,) 4 40 idĂŠnyt November 2013

*"4- ,4+84#0*,)4 4 ,4 /,/-. .4

*!% %,.*(, $44 ,40/, , ,4 0$4#0*,)4(-&$) ,) 4 ,4 .4, % 4( 40*,4) (.4 ,4 .4.4,/" 4&)++ ,4 *"4", 4*"4#0*,4' .. 4 ,4 (-&$) ,) 4.4!'3.. 4,/).4$4 #0 )4$40/, , ,4-(' .4 #0*,4 &0 (( 4 4 ,4.4 , % 4( 4*"4#0*,4-$&, 4 4 ,4)"' ,4-.*++ , )4 .,6&& ,4 .4) 

    4 4 4 4 4 4

 1'(#-$!++11 8-4$&& 4 ,  1! +! 1 '+11 -- ,4!4&0'$. . 1!$14 )) (-)$.-+,*/&. 16)$! +11 ) ,4($ '44 7,4/)"8- 1$&! + 84')".4/ )*(

+%&*(&,.( 

&",.(%* #(&,# )

 '

# *1

#" "(1 

,%%$! 1'(*%$)1' 1 +)-$+1#'%('*+))1$!*1 6&1)")12&1-!&)2 +1&1' *61)1$+1+1+"&1 5)1+1)1&&,1)

*#!&&1)1&%1+1), 1 ' 1$+1+1$0++1),&+1! +! +1 ",*+)+1#$!(()1%*#!&&1 )&1+!$1 )'-1$!*1*'%1)1 -$ &+1+!$14#&!& 1!1

+0)# 11*.*,'3 )4 ,4#7%4 ( )4$&& 4/ #" '$"4*"4'3 )44 '$0 ,4$&& 4)-., )".4)8,4 (-&$) )4!8,4)*" .4.4.3"" 4 +84)$0 ) 4!$) ' ,4&,!.$" 4 ", ) 4 !! &.$0.4 )4., 0' 4 !'$-4 ,4+ ,! &.4.$'4#/,.$"4&*( +*-. ,$)"

+0)# 444*.*,'3 )4 ,4(8-& 4 $&& 4-84#7%4( )4$,,$. , ,4 ( , 4 )4 )4,*'$" 4'34!,4 )4, % ) 40'- &06,)4 -&$) )4&'$++ ,4(. ,$' .4 !*,#*'-0$-4",*!.4*"4- '04 4 .3&& 4", ) 4+844((4&06, ) ,4 )4*0 ,,-& ) 4#/,.$".

,&#+!'& 44 )4( !7'" ) 4 +$)4.$'4.4-.*++ 4", ) 4) 4 ( 4"'$ ,4 -06,, 4!*,$4 +-(' , )4 ,4,/(( '$"4*"4 .7(( -4' .4( )4-(/'4&)4 &-. -4.$'" 4" )) (4-&& . )4)$0 ) 4&)4-'$ -4( )-4 4-$ ,4+84#%/' .

,&#+!'& 4448,4(. ,$' 4-6. . ,4-$"4!-.4$4(-&$) )4&7, ,4 )4/.*(.$-&4"'6)-4/4 &)4*"4*"-84"7, 4 .4()/ '.4)4(*.,3&-+' 4-&'4%/- . , -4!*,4.4(. ,$' .4 ' -4 *, ).'$".4+-('$)"4-& ,4$4 )4 +*- 40$4!*, .,6&& ,4 )4&-- 

+"&!& 14#3, 4 )& '4( 4 *)5*!!&)+4*"4$)" )4), 4 ", 4)$0&(( , .4 ,4-3)'$".4 " )) (4 )4,/) 4+'-.,/ 4 -84 .4 ,4' .4.4- 4#0$-4(. ,$' 4*+#* -4

+"&!& 4 4!84&)++ ,4*"4 ", 4'$0 ,4()4#/,.$".4!*,.,* '$"4( 4-84- '0 4(-&$) )4 ,4 ' .4.4 .% ) 4 )4 ,4( !7'" ,4$&& 4 )4-.*++ ,4#0$'& .4 0$4!$) ,4-$&& ,# -(6--$".4 /# '$".4)" )47,4!,$-. -4.$'4.4 ,/" 4#6) ,) 4$4.,". )404 - '04 )4-.*++ ,4!4.,6

-&$) )4 ,4./)"4( )4-.8,4 "*.4!-.4 4-.*, 4#%/'4"7,4 )4 ' .4.4&7, 1)!* 11 4&, ...$/+)!& # .'!44 444

1)!* 1144&,4 ...$#&#)# .'!4 44 4


     

       

% !

6

$/(&+"+6%.6"+6"*7.(") /"/27.!&$6)&$%"!6*"!66 (27.+"+6&69!"6(,+/0.1( 0&,+6,$62&.("*9!"6,$6*"!6 "!."6*,0,.)4!6,$6/0,--". 04.(" 448!"4*,0,.4,$4(26.+4 ."'!".4-84"0408)")&$04/07'+& 2"14+4$,!4(26.+44/,*4$7.4 /&04."'!"40&)#."!//0&))"+!"4,$4 *"!4$,!4#.04"+4#,.%,)!/2&/4 $.,2"4#)&/4(+4#&+!")"/4&4"+!+14 "+4$"++"*(7./") 1+(0&,+ 444,*4-84 (26.+"+4".4!".4&43,& */(&+"+4"+410,*0&/(4 ."01.4/,*4(+4#.&$7."4#/0(7.04 *0".&)"4#.42)/"+41/0".&+$4 #42)/"+/4*,!0.3(/-)!"4 ".4(1+40&)$6+$")&$4*"!4"+4 1+.(,+7$)"4$"++"*4"04%1)4 &4*/(&+"+/4(&+"043,&4 /*)".4,$/84,-4&4-,/"4 "0'"+&+$ 44"0'"+&+$"+4*&+ !".4*"$"04,*4/4)7/+&+$4 +4)&))"4#,./(")4".404!".4*"! #7)$".4"+4/0,--".4#4%8.!4-)/04 "+4".44!"/26.."44 *4#,.4)+$4 /,*4)&2".46!04#4(26.+"+4 "04".4+,$"04!".4$+2".4#4 0&))&!"+ 6.&/ 6 64 4(.4 333.4,&0,,)/ ,* 0)#4 4 4 4

!#

"36" 6 6

 &)6!16%2"66%1.0&$6,$62")$',.06 #&+!")&+$60&)6)2-.&/6".6!"++"6 */(&+"6$)&*."+!"656*"+6 !"+6/08'". 04.(" 444+4(+4(1+4$)6!"/4 ,2".404."'!"4*"!4!"++"4 (,*-,/0(26.+4),40$".4 )3/0&$04#04,$4#&+!")".4)72$."+"4 0&)4(,*-,/0".&+$4*"!4%7'4#.04 "+4*/(&+"+4/07'". 1+(0&,+ 444"+4".4#(0&/(4 ."04"/26.)&$404/*)"4*"+4 /*)"04,$4&4.1$4".4*/(&+"+4 2&.(")&$42")#1+$"."+!"4!"+4 -.,!1 ".".4."04#&+4#)&/441!"+4!"04 /0,."4"/26. "0'"+&+$ 44"+4)2"426$04$7.4 ),(26.+"+4+"*404#)300"4 ,$4-.("."4,$4!"+40$".4&(("4 *"$"04-)!/4,-4+-" 0'"+&+$"+4".4%")041(,*-)& "."04 ,+5,##4"4#,.."/0"4"+4".4)&!04 &42"'"+4#,.4+.&+$")/"4#4"+4 (//"40&)4,-/*)&+$4%//&/"04 8+"/4)"04#,.4!$+$40&)4(+&2"+4 ".4#7)$".4&(("4"+4/0,--".4 *"!4,$4"+4,-/*)".(//"4 /()4(7"/ 6.&/ 6 64 4(.4 333)(,!(6 0)#4 4 44

&'"!!

6 6

 !" !

6 

,/ %6%.62)$06)8/+&+$".6 !".6&(("6)"+"6)"00".6/* )&+$"+6#6*/(&+"+6*"+6 ,$/96"0'"+&+$"+6$6!"+6 $.,2"6#)&/6".6,-0&*)

.,!/6!"06+,$"06-.0"6 1!/""+!"6".6&(&+$(27. +"+6$,!061!07+(06"+6(+6 ,-/*)"6"))".6(/0"6*0".& )"06%2,.6!162&)6%2"6!"0

04.(" 444 44".4"+42")!"/&$ +"04*/(&+"4!".403$$".4/&$4 &$"++"*4*0".&)"041!"+404 #."*.&+$"42,)!/,*4/07'4&)4 $"+$6)!4".4!"+4."04)6+$"4,*4 !"04(0&/(4!,")04/84)6+$"4 /,*4!"+4&))&$/0"4*/(&+"4&4 0"/0"+

04.(" 4441**"+4#.4*,0, ."+403!".4-84$,!4*/(&+(2)& 0"04/,*4)&2".4"(.6#0"042"!4 #-.72+&+$"+426.+"+/4(+&2"4 ."'!".4*"!4,2"."2&/"+!"4 (.#04,$4#.04840.,!/4#4!"+4 #&+"4$.+1)".&+$4%7.".4(26. +"+40&)40"/0"+/4%1.0&$/0"

1+(0&,+ 444/(&+"+4!")".4 *0".&)"04*"!4"+401.&+"4 !".4+6.*"/04/(6.".4$."+"+"4 &4/(&2".4"/1)00"04".4"+4$.,24 #)&/4/,*4".42")"$+"040&)41+! !6(+&+$4%2,.4,*/60+&+$"+4 &(("4/()4$84#,.4%1.0&$040,.4 ,-/*)".,(/

1+(0&,+ 444*)&+$4#4*/(& +"+4".4&+$"+4#,.+7'")/"4,$44 (.62".4+6/0"+4#&."4%6+!".4 147.4*8/("4,2".2"'"4,*4 !147+/(".41!(/0"0/4/(6.*4 *,+0"."040&)41!(/04!&."(0"4-84 ',.!"+4/(&+"+4(+4&4/0"!"04 (/0"41!4&4"+4"%,)!".

"0'"+&+$ 44!"")4*/(&+"4#,.4 !&$4!".4$".+"41+!$8.4/0,."4 /*)"/604#,.4!"+4".4(7."().4 #847'")&(("4"#0".41!-(+&+$4 0.04,$4/0,-4".4)&$"0&)404 "0'"+"4".4#&+!"/4"+4(+-40&)44 )7/+&+$4#4#/0(7.04*0".&)"4 /*04"04$."40&)4'1/0".&+$4#4 /(6."04

"0'"+&+$ 44!$+$40&)4(+& 2"+"4#,.4."+/+&+$4,$4/".2& "4 ".4+"*4+-"0'"+&+$"+4 ".4%")04"+(")4,+5,##44.$0"+4 )"!".4*0".&)"04+"!4&4/((0"+4 .(0"+4#1+$".".4/,*40.+/ -,.0$."4/(&+"+4(,**".4 !"/26.."41!"+4!"+4/0,--".4 /,*42&))"47$"4/&((".%"!"+

6.&/ 6 64 4(.4 333,/ %!(6 0)#4

4 4 4

6.&/ 6 64 (.4 333/0&%)!(6 0)#4 4 4 4 November 2013 www.idenyt.dk

41


GUIDER Gratis isoleringstjek af din bolig

PORT SPECIALISTEN

HusmĂĽr vĂŚk

Spar op til 50% pü varmeregningen ved efterisolering med Papiruld. Bestil en autoriseret Papirulds isolatør til et gratis isoleringstjek.

Den attraktive HĂ&#x2013;RMANN port (billedet) fra Kr 4.400. Vippeporte fra kr 2.995 â&#x20AC;&#x201C; 4 størrelser. 10 ĂĽrs garanti â&#x20AC;&#x201C; 30 ĂĽrs erfaring. Din garanti for billigst med det bedste. Rekvirer brochure.

Et effektivt gør-det-selv-produkt!, der virker mod den generende og ødelÌggende husmür... Sendes over hele landet. Farvel mür.

  

Tlf. 70 25 26 25 ¡ www.portspecialisten.dk

 

Den rigtige Minicrosser Danmarks bedste scooter! Ny web-shop med masser af gode tilbud og mange andre hjĂŚlpemidler, unik finansiering/godkendelse af lĂĽn. www.medema.dk .FEFNB%BONBSL"4t5MG

Nu kan du slippe af med fugten pĂĽ en effektiv og billig mĂĽdeâ&#x20AC;Ś

Shelter i naturtrĂŚ

Borups fugtfjerner modvirker hurtigt og effektivt büde fugt, kondens, skimmel, dürlig lugt og mug i rummet. Nür krystallerne i posen er brugt op, tømmes beholderen for vand og en ny refill-pose placeres i beholderen. Fugtfjerneren kan bruges i vÌrelser, kÌldre, sommerhuse, campingvogne eller andre steder med fugtproblemer.

Danmarks bedste pris fra 5.495,-. Stort udvalg i kvalitets haveredskaber fra DEWIT. Alt i grill og bĂĽl til terrassen.

Mere info pĂĽ www.borup-kemi.dk eller pĂĽ 5756 0020

Tlf. 75 15 13 13 ¡ www-oksbøl-savvÌrk.dk

42 idĂŠnyt November 2013


GUIDER

TrĂŚk vejret i 99,97% ren luft

Frihed til oplevelser

QAir luftrenser er løsningen hvis du har allergi eller astma, lider af pollen- duft- og kemikalieoverfølsomhed, eller vil sikre virus- og bakteriefrit og sundt klima.

Danmarks største udvalg af el-scootere med over 15 modeller i høj kvalitet. RÌkkevidde fra 10-90 km. Hastigheder fra 6,5 - 30 km/t. Køb eller lej - bestil brochure.

www.anderbergklima.dk ¡ Tlf. 43999888

Sportster ¡ 9711 6846 ¡ www.sportster.dk

Synker dit fundament/gulv?

Vinterhygge til hele huset

Dit online byggemarked

Sü kontakt Uretek. Vi stabiliserer og løfter fundamenter og gulve uden opgravning og fraflytning. Din løsning uden gener!

- med en Scandinavian Steelhouse balkon. Køb med fordel nu og vÌr klar til forür 2014. Kan hurtigt og nemt monteres hele vinteren.

11 ĂĽr med alt indenfor kvalitets byggematerialer, VVS og byggemarkedsvarer. Levering fra dag til dag i hele landet

www.uretek.dk ¡ Tlf. 70 20 33 01

www.balkon.dk 

  

Billige priser, spar op til 50% www.bygmax.dk ¡ Tlf. 74 55 10 20

Spar 15% pĂĽ varmeregningen

Trappeliften til hjemmet

Tilbygninger og orangerier

Fü varmen fra brÌndeovnen helt ud i krogene og spar pü brÌndselsforbruget med Ecofan økovifte. Helt lydløs og gratis i brug: drives af varmen fra brÌndeovnen. Pris fra kr. 999,-

PĂĽlidelig og lydsvag trappelift til kurvede eller lige trapper. Let afâ&#x20AC;&#x201C; og pĂĽstigning. LandsdĂŚkkende salg og service. Ring og hør mere pĂĽ:

Harmoniske tilbygninger hver gang med udgangspunkt i den eksisterende bygning       

www.ecofan.dk ¡ tlf. 3940 0640

Tlf. 24 65 22 14 eller www.trappeliften.dk

   

November 2013 www.idenyt.dk

43


GUIDER

GlĂŚd dig selv eller dine naboer

Kørekortfri â&#x20AC;?bilâ&#x20AC;?

Renovations skjuler fremstilles efter dit eget design og ønske. Se mere pü www.stop-tyven.dk Bestil et uforpligtende tilbud hos:

Kan leveres som EU45 km og 25 km invalideknallert som kan køres uden kørekort. Unik smidighed og lasteevne. StÌrk 50 cc benzin motor og lang rÌkkevidde. Bestil brochure hos:

  

 

1 2

3

1

LystrĂŚ til flagstangen

Moccamaster - siden 1964

Fjern fugt og dĂĽrlig lugt (3) !

Hejsbart LED-lystrÌ til flagstangen. Fra kr. 999,-. Montering pü et minut. Elforbrug som en gammel glødepÌre.

Bryg kaffen pĂĽ en Moccamaster kaffemaskine. SĂĽ fĂĽr du simpelthen ikke en bedre kop kaffe! Ikke alle ved hvordan man brygger en god kop kaffe â&#x20AC;&#x201C; Moccamaster ved ikke andet!

Med en SolarVenti luftsolfanger varmes den tørre udeluft (1), sü du für optimal indendørsaffugtning (2). Tjent hjem pü 2-5 ür. 5 ürs garanti. Fem modeller. NÌrmeste forhandler:

Bestil pĂĽ www.montejaur.com

Moccamaster.com/dk

www. solarventi.dk ¡ Tlf. 86 96 67 00

Nyt køkken for kr. 5000,- ?

Ingen behøver at leve med en fugtig kÌlder

Professionel sprøjtelakering af lüger, indv. døre, Montanareoler, skalstole, møbler mm. Eks. som billede Kr. 4810,-

En Drytech løsning er ca. 70% billigere end et omfangsdrĂŚn. Drytech er desuden 100% vedligeholdelsesfrit og med Drytechs â&#x20AC;&#x153;effekt eller penge tilbageâ&#x20AC;? garanti er der ikke lĂŚngere nogen grund til at sĂŚtte hverken sit helbred eller pengepungen over styr. Bestil et gratis og helt uforpligtende fugttjek af din kĂŚlder pĂĽ 70108011 eller book pĂĽ drytech.dk

Beregn din pris pĂĽ www.dilak.dk DI Lak â&#x20AC;&#x201C; 23 20 85 70 44 idĂŠnyt November 2013

Se mere pü www.drytech.dk ¡ 70 10 80 11


GUIDER

NYHED - selvrendsense vandlĂĽs

LĂźtjohan - Pejseindsatse

MĂĽr, mus eller rotteproblem

NYHED - selvrendsense vandlüs til hündvasken pü badevÌrelset. Undgü lugtgener og besvÌrlig rengøring af dit afløb under hündvasken. Monter en s vandlüs fra evolutionparts

Udnyt din übne pejs bedre med en Pejseindsats. Lßtjohan Smedie laver alt i skrÌddersyede pejseindsatse, sü du für en indsats i prÌcis de mül du ønsker dig.

Hold mür, mus, rotter eller flagermus ude eller jag dem vÌk med et ultralydsapparat! Sikkert, hygiejnisk og miljøvenligt. 26 ürs erfaring. Garanti for effekten. NÌrmere oplysninger pü

Se mere pĂĽ www.evolutionparts.dk

   

www.rk-retail.dk eller tlf. 75 57 28 99

FOLDEDĂ&#x2DC;RE - VINTERHAVER

Vil du i tørvejr?

En pryd i haven hele ĂĽret

Lette skydedøre, terrasseovedÌkninger udføres i trÌ-aluminium-plast. Oplev friheden ved at vÌre ude nür man er inde. Win-door.dk - vinduer og døre til jyske priser.

Scandinavian Steelhouse overdĂŚkninger fĂĽs i masser af varianter. Carporte, terrasseoverdĂŚkninger og baldakiner. Se mere pĂĽ:

VĂŚlg Classica til den forblĂŚste terrasse, til den smukke udsigt. FĂĽs 12, 16 og 20 kantet. Brochure: www.classicahouse.com eller tlf.

www.balkon.dk  

86 999 300 ¡ Peter Bisgaard, civ.ing., Todbjerg ¡ 8530 Hjortshøj

Jylland/Fyn 7474 3649 ¡ SjÌlland 3819 3649

Brug for trĂŚpiller? Vi sikrer dig billig varme!

Bliv godt kørende...

Køb og hjemtag nu og undgĂĽ afgiftsstigninger. 8 mm trĂŚpiller i høj kvalitet, 36 x 25 kg pr. palle. Pris 1.899 kr. inkl. moms og levering, ekskl. palle, ved min. 3 paller. Tilbud gĂŚldende indtil 31. dec. 2013 med forbehold for afgiftsstigninger. Ă&#x2DC;nsker du løse trĂŚpiller eller at afhente selv, sĂĽ ring og fĂĽ et tilbud pĂĽ tlf. 72 15 80 00.

Ring og bestil en gratis fremvisning af Lindebjergs senior produkter. Kabine scooter 49.999,www.lindebjerg.dk

Bestil pĂĽ www.danishagroshoppen.dk eller i din lokale Danish Agro Shop/grovvareafdeling

Ring pĂĽ tlf. 63 15 00 00

November 2013 www.idenyt.dk

45


GUIDER

 

  Novoferm porttilbud 12.795,Iso20 port. Model Rustik el. Planke. Op til 2500mm bred / 2125mm høj. Model 611 stangmotor. 2 stk. fjernbetjent. Leveret og monteret. Spar 5.500. Ring 70 23 23 73 ¡ portxperten.dk

E6>E6*8>'*,<3)*6>86C3,*6>:.>8.1 34,*8>)*6>0&3>)9+8*>1.)8>&+>+46E6 *6>-&6>)9>*3>-*1>0&77*>+91) ?E6)3&00*)*>+46E67'14278*6? 0&1)*6>'14278*6*075*68>488* /&60*>7&21.3,*3>742>*6>1.,*>8.1 &8>045.*6*>

 

 

&3)*1>7.00*68>5E>3*88*8

"E)&3>+6.70*6 )9>45>5E>).8 '&)*:C6*17*

 3*6,.:*31.,*>-:.)*:&6*6

LĂŚserservice

Nyhed AluminiumsoverdÌkning Mül efter ønske. Farve hvid eller antrazitgrü. Priseks. 15 m2 24.995 kr. excl. elementer. Elementer til lukning købes sÌrskilt. Jylland/Fyn 7474 3649 SjÌlland 3819 3649

Klassisk hĂĽndlavet emaljeskilt, med fed blank emaljering, som gør skiltet uforgĂŚngeligt over for vind & vejr. Derfor giver vi 30 ĂĽrs garanti. Bestil online â&#x20AC;&#x201C; der er fri fragt pĂĽ alle skilte. Bestil direkte pĂĽ www.vproducts.dk 46 idĂŠnyt November 2013

!0-+>&)964)0>81+> > > ()0"$-!"*.5+( %"'+$"-& 129*,&&6)*3)0>81+> > >> *!")+-.5"-!"*5 &3)*2467:&3)1&3))0>81+> >> > +. %5+. %!'>81+>

> > -&*'5+-!& >'6.30346).((42>81+> > > > 3-0,53-0,!'>81+> > >>

&.'-.>+.70&67)0>81+> >>> 5 *!"-."*50(",3*/>-(&5&5.601.5)0 +)"5*!5&/ %"*655 %+0>81+>>>> (1 .1:&)0>81+> > >> +3+6*/"-)"44+ 38*62*==47-45(42 0*./&*!0./-&"* 09378.3)9786.*3)0 81+> > >> &*!-0 '"->81+> > > > !)5/+(4>2&)&27841=)0 )-/2/"-572&68;&8*68:@ -&,5-,>86.586&5)0>81+> > > >

"-&.0-"6"-&.0-"5)-/+ ' 81+>>> > &''>=.0=&0)0>81+> >>> +*"5=43*)*32&60)0>81+> > > > 

1>1&97)&17'64:*/> > >*61*:>   .)*3<8A.)*3<8)0>B>.)*3<8)0

 

478>&32&60>8.1>&11*>:.11&*6@ 6C00*-97*@,E6)*

-5>B> >+*'69&6 -5>B>>2&687 -5>B>>&56.1 - B> >2&/ -5>B> >/93.

 6.34:.7 -6*37'96,>

-5 >B>>&9,978 -555 >B>>7*58*2'*6 -555 >B> >4084'*6 -555 >B> >34:*2'*6

 %"#-"!'/7-5+$5*.1-(&$5 0!$&1"->33&.7*>&*3

 ! &/&>6D3'C0

  "97&33*>6993

! # #422<>":*66*>$.11927*3

 78*11*>*-3-6.784++*67*3 .33>!<'*6, .22<>!D6'C0 &67>!4(-&8 &67>"86D'*(-> &77*>412>D11*6 468*3>".2437*3 #-4678*3>17*3  %> .)F3<8:.>.>:.11&

 >*0751 8.12*1)8>&370 51&,70438641

     

#>##>!>

Julegave ide

Serviceeftersyn pĂĽ havens trĂŚer og buske


NERVĂ&#x2DC;S VELOUR Polyester. 150 cm bred. FĂĽs i flere farver. Pakke med 3 m.

90x200 cm* 6250,90x210 cm* 7000,120 x200 cm* 8500,140x200 cm* 10.000,-

3M

S FJERN INKL. TRĂ&#x2026;DLĂ&#x2DC;

BETJENING

40,SPAR

7094,-

2x90x200 CM*

GOLD E40 ď&#x161;ş ELEVATIONSSENG Eksklusiv elevationsseng med elbetjent hoved- og fodende. Inkl. trĂĽdløs fjernbetjening. Ekskl. ben/meder. 2x90x200 cm* Alt dette fĂĽr du: t(0-%"NPUPSJTFSFEFFMFWBUJPOTCVOEF QSTUL4499,tWFOECBSF(0-%&TQSJOHNBESBTTFS QSTUL3299,t(0-%&UPQNBESBTTFS QSTUL1999,t.BUDIFOEFFLTLMVTJWU TMJETUÂ?SLUNÂ&#x201C;CFMTUPGQĂ&#x152;SBNNFSPHNBESBTTFS

12.500,-

BO GODT MED JYSK RABAT pĂĽ ekstra stole

SPAR

645,BORD + 4 STOLE

FĂĽs ogsĂĽ i sort Bord + 4 stole 1500,-

1250,-

FLOYD BORD + 4 FLOYD STOLE #PSE#Y-Y)DNJIWJEMBLFSFUNFMBNJOPH kromfarvede metal. Stole i hvidlakeret krydsfiner og kromfarvede metalben. Bord 699,- Stol 299,-

SVAL

Fyld: 90% gĂĽsedun

Vask: 60°C

#Â?SFFWOF

DREAMER GĂ&#x2026;SEDUNSDYNE Kvalitetsdyne med 90% hvide gĂĽsedun/10% gĂĽsefjer, i alt 350 g. Blødt bolster i 100% CPNVMETDBNCSJD(FOOFNTZFU i kvadrater, sĂĽ fyldet forbliver KÂ?WOUGPSEFMU#Â?SFFWOF 7BTLÂĄ$*OLMPQCFWB SJOHTUBTLF47"-YDN

Tilbuddene gĂŚlder 3.11. til og med 30.11.2013

700,JYSK.dk

JDK 2013/Uge 45 IdĂŠ Nyt www. .dk Der tages forbehold for udsolgte varer, svigtende leverancer og trykfejl.

SVAL 135x220 cm 775,EKSTRA VARM 135x200 cm 950,135x220 cm 1075,200x220 cm 1900,240x220 cm 2150,PUDE 400,-

OgsĂĽ


e Verdens mindst

børnebiograf

SÆRPRIS ”MIN BIO ” i en HEL måned!

0,-

Julegave til børnene! Få din helt egen børnebiograf derhjemme! Min Bio viser alle børnenes yndlingstegnefilm på pc, tablet og smartphone. Min Bio er i julegavehumør, så lige nu får du og din familie Min Bio for 0 kr. i en HEL måned. Se bl.a. Rasmus Klump, HC. Andersen Eventyr, Pippi, Timmy Tid, Lille Prinsesse og mange flere!

400 tegnefilm i · Over høj kvalitet til børn! børn selv · Enkanplatform betjene lukket børneunivers · Ettil alderen 1-8 år

Tilmeld dig på:

se.minbio.dk/julegave

idényt nr. 9 · Nov. 2013  

Danmarks største hus- og havemagasin

idényt nr. 9 · Nov. 2013  

Danmarks største hus- og havemagasin