Page 1

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt


Når ildsjæle mødes... Idéen til TANDLÆGENET blev som alle andre rigtigt gode idéer skabt, fordi to visionære mennesker pludselig fandt ud af, at de hver for sig gik og tumlede med de samme problemer. Tandlægerne Pia Vorting og Thomas Heitmann faldt i 2004 i snak ved et kursus - og visionen om et netværk blev således født i en kaffepause… Et netværk, hvor danske tandlæger kan få glæde af at være mange sammen om fx indkøb, efteruddannelse og faglig nytænkning – uden at give køb på friheden ved livet som selvstændig.

TANDLÆGENET - et åbent fællesskab Målet var fra starten at skabe et givende fællesskab med plads til forskelligheden. Fri for stramme økonomiske forpligtelser - og uden krav om bestemte holdninger.

TANDLÆGENET bygger på inspiration frem for håndfaste direktiver!


TANDLÆGENET skaber overskud - fagligt, økonomisk og personligt TANDLÆGENET tilbyder en bred vifte af muligheder, f.eks.:

Betydelige besparelser gennem prisovervågede fælles indkøb

Kompetence- og klinikudvikling gennem målrettede kurser

Metoder til ændring i arbejdsfordeling på klinikken m.h.p. at øge indtjening på tandlægens stoletimer

Værktøjer, der letter administration og koordinering for alle på klinikken, så energien og tiden kan bruges på patienterne

Erfaringsudveksling og sparring for samtlige faggrupper i klinikken

TANDLÆGENETs medlemmer tager præcis de ting, de kan bruge, og tilpasser dem til deres hverdag på klinikken.


Oplev glæden ved og fornuften i at være sammen om tingene...

Selvfølgelig tilbyder vi attraktive leverandøraftaler TANDLÆGENETs medlemmer behøver ikke bruge tid på uklare rabatordninger og ”slørede” kampagnepriser. Vi tilbyder vore medlemmer attraktive rabataftaler hos leverandører med fuldt varesortiment og automatisk prisgaranti – inklusive kampagnetilbud – på såvel forbrugsvarer som småudstyr. Det gør det lettere at delegere indkøbsopgaven – og giver overskud til andre vigtige opgaver.


...men vi er her også for at inspirere og engagere! Vi forholder os aktivt til markedet for tandpleje og patienternes konstant ændrede krav, ønsker og behov – og sætter fokus på vigtige debatter om de fremtidige vilkår for danske tandlæger. Vi tror på, at danske tandlæger kommer til at arbejde med hele spektret af måden vi ”møder” patienterne på. At vi – i lighed med andre brancher – kommer til at beskæftige os med begreber som recession, prisfølsomhed, markedsorientering og kundefokus. Fordi patienterne – kunderne – er i bevægelse. De vil selvfølgelig efterspørge høj faglighed hos tandlægen – men vil i praksis have svært ved at vurdere den. Og de vil i stigende grad lægge vægt på prisen – samt på den gode serviceoplevelse.

Bliv bedre til at håndtere nye krav fra både patienter og personale...


En klar profil

Medlemsanalyser og dialog

Nu er det vigtigere end nogensinde før, at danske tandklinikker udvikler en klar profil, som kan bæres ”fra mund til mund” – og kommunikeres såvel på internettet som i de trykte medier.

TANDLÆGENET gennemfører jævnligt medlemsanalyser og er i tæt dialog med vores mange aktive medlemsklinikker. På baggrund af de mange input udvikler vi løbende tiltag for at støtte op om medlemmernes udfordringer i hverdagen.

En klar profil fastholder eksisterende kunder og tiltrækker nye. Og sender samtidig klare signaler til såvel nuværende som kommende medarbejdere.

Via nyhedsbreve og kurser - samt selvfølgelig vores hjemmeside - holder vi medlemmerne orienteret om nye tiltag.

TANDLÆGENET sætter løbende fokus på, hvordan vi håndterer disse vigtige ændringer.


… fører til erfaringsudveksling og sparring m.m.

Med baggrund i feedback fra medlemmerne jagter TANDLÆGENET konstant nye metoder til at strukturere, stimulere og lette klinikdriften. Vi udvikler tidssvarende værktøjer til erfaringsudveksling, så alle på klinikken kan få inspiration og motivation til at optimere klinikdriften.


… Og baner samtidig vejen for opfyldelse af fremtidens krav om kvalitetssikring

TANDLÆGENET udvikler hele klinikken...

Kravet om kvalitetssikring i tandlægebranchen kommer!

TANDLÆGENET skaber mulighed for at kombinere optimering af indtjeningen pr. stoletime med større arbejdsglæde for alle.

TANDLÆGENET tager selvfølgelig en aktiv rolle i, at sikre danske tandlæger en optimal kvalitetssikrings-proces.

Vi tilbyder værktøjer, der hjælper klinikkerne med at tage de første, vigtige skridt i den rigtige retning – i deres eget tempo – støttet af guides, skabeloner m.v. – nemt og med god vejledning.

Vi er med fremme, når det gælder nytænkning i arbejdstilrettelæggelse og opgavefordeling mellem faggrupperne på klinikken.

Målet er at medvirke til, at alle på klinikken udvikles til at arbejde på deres højeste kompetenceniveau.


Klinikassistenter kan så meget mere end at suge og hente kaffen...

… og udvikling betaler sig!

TANDLÆGENET tilbyder kompetencegivende kurser for alle faggrupper i klinikken – også tandplejere og klinikassistenter. Fordi vi ved, at det bidrager til øget indtjening pr. stoletime – men OGSÅ fordi vi tror på, at udvikling skaber større ansvarlighed og arbejdsglæde hos medarbejderne. Og fordi vi har oplevet, at de dermed yder en endnu mere effektiv behandling og service over for klinikkens patienter/ kunder. Endelig er det en kendt sag, at glade og motiverede medarbejdere er lettere at fastholde.


Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt


TANDLÆGENET ApS +45 88 13 10 60 • info@tandlaegenet.dk • www.tandlægenet.dk

Den lille røde  

Den lille røde fra TN