Page 1

8

Camping Seveningen, Frieseweg 7, 8267 AD Kampen

Activiteiten 1

Diverse kano-spelen in het Ganzendiep door Skonenvaarder Kampen, Seveningseweg achter de camping - Tochtje met 10-persoonskayak (15 min.) - Introductie kinderkano’s - Demonstraties: rollen, redden, wedstrijdkayak

2/3

Diverse outdoor games door waterscouts Bruntgroep en Scouting Gasmangroep: - o.a. zeilen, vlotten bouwen, bungee running, hindernisbaan, pionieren, broodjes bakken etc.

4

Miniatuurboerderij Kampereiland, Nesweg 4

5

Knutselschuur ’t Eiland, Brinkweg 9 - Rustpunt - Knutselen met kinderen en ouders (duur: ½ uur, prijs: €4,-)

6 7

Kleemanspontje (Fietsoversteek) Biologische Melkveehouderij Erf 1, Mandjeswaardweg 6 - Zuivelexcursie, bezichtiging boerderij zuivelproeverij en -verkoop - Knuffelvarkens aaien - Kanoverhuur - Aanlegplaats Havana pendeldienst - Wandelroute dijkpad Ganzendiep

Open atelier kunstschilder Henrie Vogel, Welleweg 1

12

9

Natuurfestijn Zwarte Meer, Stikkenpolderweg 9 - Unieke openstelling en rondleiding door het rietland Zwarte Meer Duur: 1,5 uur Start rondleidingen: tenminste elk hele uur - Demonstratie vogelvangen en vogelringen - Natuurinfomarkt - Diverse kinderactiviteiten (o.a. slootactiviteiten, vogelhuisjes en waterbeestjes) - Demonstratie met jachthonden - Ganzenproeverij - Openstelling melkveebedrijf m.m.v. Natuurmonumenten, Natuurvereniging IJsseldelta, Vogelringstation, Agrarische natuurvereniging Camperland, Wildbeheereenheid Jachtvereniging Kampen

10

Museumboerderij Kampereiland ‘ Erf 29’, Heultjesweg 31

11

Hengstenhouderij Schilder Frieseweg 13 - 14.00 uur: Veulenkeuring door officiële afstammingsjury

Boerderijwinkel ’t Rechterveld, Rechterveldweg 8 - Springkussen - Bezichtiging boerderij - Verkoop streekproducten - Koffieterras, fris en ijs - Meelopen bij demonstratie aardappel rooien (11.00 en 14.00 uur) - Film en LTO-informatie over het akkerbouwbedrijf

13

Jan Nap (Uitkijktoren) - Informatiewagen en telescopen Staatsbosbeheer

14

Ramspol - Bezichtiging Balgstuw en film duur: 3 kwartier, rondleidingen doorlopend - Bootexcursie naar Ramspolplaat met unieke natuurrondleiding (door Staatsbosbeheer) - Rondvaart Ketelmeer door D’Olde Zeeroute Prijs: €7,50 p.p. (1,5 uur) Afvaarten: 10.30, 12.30 en 14.30 uur

15

Open dag Zorgboerderijen ‘de Kattewaard’ Kattewaardweg 8 Rondneuzen en presentatie zorgboerderijen Kampereiland. Tevens: rustpunt

16

Karperviswedstrijd ‘Hengelaarsvereniging Ons Vermaak’, kruising Noorddiepweg/Kattewaardweg (toekijken van ochtendgloren tot 10.00 uur, aansluitend de prijsuitreiking)

17

Open dag Kinderopvang BijMiek, Middendijk 3B

18

Pendeldienst Havana Kampen – Ganzendiep – Erf 1 Vaar in de comfortabele setting van Loungeschip Havana en onder het genot van een kop koffie/ thee, mee naar de eerste en oudste boerderij van Kampereiland! Vertrek vanaf: ‘t Ponton: 10.00, 12.30,15.00 uur Erf 1: 11.15, 13.45, 16.15 uur Ticket: €9,50 p.p. < 8 jaar: gratis, onder begeleiding

Gelieve bij boot- en natuurexcursies rekening te houden met beperkte plaatsen. Reservering is niet mogelijk, dus kom tijdig. Zorg voor goed schoeisel en beschermende kleding.

Kampereiland Beleefdag 7 september

Start/infopunt

10.00 tot 17.00 uur Met o.a. de volgende activiteiten • Fietsroutes naar Ketelmeer, Zwarte Meer en Mandjeswaard • Natuurrondleiding Staatsbosbeheer op Ramspolplaat • Rietlandexcursie Zwarte Meer • Rondleidingen in Balgstuw Ramspol • Wandeltocht Mandjeswaard • Outdoor scouting games • Kanovaren • Open dag Zorgboerderijen


EU

Man

L

dje

L SPO RAM

old

wa

erw

ndj es

eg

eg

nd

we

10

den dijk

Katt

Mid

eg

eg pw

17

5

weg

jla

Ni

eg

sw

Ne

rw

ie

weg ewaard

lde po

eg

w nd

Brink

g

n ke

Rec

d rd

r hte

jes

oo N

d vel

Ma ndj

eg

ult

g we

k Sti

He

7

Brinkweg O

Heultjesw

O RD -

KETELEILAND

16P

Frie s

ew

ijp

Eilandbrug

KETELDIEP

eg

ers

DIE

Kam

dijk

zee

per

eg

N

Kattewaardweg

P

taa

rt

4 w

Ne

se

ie Fr

sw eg

KETELPOLDER

P

WC

er

st

aa

11 rt

S

3 2 1

Parkeerplaats

Fietsroutes Ketelmeer (18,5 km) -- Mandjeswaard (15 km) -- Zwarte Meer (17,5 km) Vaarroute Pendeldienst Havana Wandelroute Dijkpad Ganzendiep

eg

Restaurant/rustpunt WC

Pi jp

rs te rw

Camping Seveningen

Gr af

S

ho

Algemeen

Sevening seweg

eg

Locaties/activiteiten 1 Skoonenvaarders 2 Scouting Bruntgroep 3 Scouting Gasmangroep 4 Miniatuurboerderij V O5S SKnutselschuur E M E E R ’t Eiland 6 Kleemanspontje DE ZWAAN 7 Erf 1 8 Atelier Henrie Vogel 9 Natuurfestijn Zwarte Meer 10 Museumboerderij ‘ Erf 29’ 11 Veulen keuring 12 Boerderijwinkel ’t Rechterveld 13 Jan Nap-Uitkijktoren 14 Balgstuw Ramspol 15 Zorgboerderij Kattewaard 16 Karperviswedstrijd 17 Kinderdagverblijf BijMiek 18 Opstapplaats Pendeldienst Havana

18

k T

D N N

6

G

A

g

esw aar dw eg

Re ch

we

te

w Welle

H

Ne s

rve

ZE

N

w

es

ltj

eg

eu

12

15

8

N

P

rr an oo rd e

g

ldw

eg

we

IE

dw

g

n erra oord

dij

G

we

g dwe

de

O

rra

Ou

O

GW EG

Ne sw

BAL

or de

se

13

eg

No

Fri e

weg

Ma

Ramspol

P WC

ard

ard we

9

Stik ken p

14

swa

Voorwaarden Alle aanbieders van activiteiten houden optimaal rekening met uw veiligheid. Deelname blijft echter steeds op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele schades of diefstal. Hou facebook en de website in de gaten voor eventuele programmawijzigingen. Bij regenval of te sterke wind kunnen sommige activiteiten geen doorgang vinden. www.hetkampereiland.nl www.facebook.com/HetKampereiland www.vvvijsseldelta.nl

Pie per we g

SG

g

M RA

Kampereiland fietskaart  

Kampereiland fietskaart