Išjudinkime akmenis

Page 1

AKMENĖS MIESTO BENDRUOMENĖS KŪRYBINĖS PAŽANGOS FORUMAS

IŠJUDINKIME AKMENIS

2016 AKMENĖ

- 1 -


IŠJUDINKIME AKMENIS AKMENĖS MIESTO BENDRUOMENĖS KŪRYBINĖS PAŽANGOS FORUMAS

POJEKTO ORGANIZATORIUS

VšĮ Idėjos miestui www.idejosmiestui.lt facebook.com/idejosmiestui

LEIDINIO SUDARYTOJAI Inga Urbonaitė Gerda Antanaitytė

DIZAINAS Gerda Antanaitytė

PROJEKTO PARTNERIAI Akmenės rajono savivaldybė Akmenės seniūnija UAB Baltisches haus LCC innovation lab UAB Arching KU ADDK VšĮ Menų cechas VšĮ Jono Meko fondas VšĮ Klaipėdos džiazo orkestras VšĮ Azzara

PROJEKTĄ DALINAI FINANSUOJA Lietuvos kultūros taryba Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

- 2 -


TURINYS

APIE PROJEKTĄ

5

DARBO GRUPĖ

21

PROCESAS

25

REZULTATAI

35

VIETOJE IŠVADŲ

45

- 3 -


- 4 -


APIE PROJEKTÄ„

- 5 -


APIE PROJEKTĄ

Liepos 14 d., Akmenėje prasidėjo pirmą kartą organizuojamas kūrybinės pažangos forumas „Išjudink akmenis“. Tai kūrybinių dirbtuvių, seminarų ir renginių ciklas, skirtas Akmenės seniūnijos bendruomenės kūrybiškumui skatinti, įtraukiant vietos ir viso rajono vaikus, jaunimą, verslauti norinčius akmeniškius bei neformaliojo ugdymo specialistus. Forume orientuojamasi į vietos kultūrinio identiteto atskleidimą per vizualųjį meną, naujų produktų ir paslaugų dizainą. Forumo programa siekiama padėti būsimų bendruomenės kūrybinių veiklų, kuriomis ateityje bus įveiklinti Akmenės miesto centre esantys nenaudojami pastatai. Forumas – tai žinių ir patirčių pamatas Akmenės bendruomenės kultūrinės pažangos centrui. Šis forumas – tai didesnio Akmenės seniūnijos bendruomenės projekto dalis, tai priemonė vedanti į didesnį tikslą – atgaivinti ir įveiklinti Akmenės miesto centrinėje aikštėje esančius neveikiančius pastatus. Urbanistinės infrastruktūros pritaikymas bendruomenės reikmėms, orientuojantis į kultūrą, laisvalaikį ir turizmą yra vienas prioritetinių viso Akmenės rajono uždavinių, tačiau prieš taikant kietąsias priemones, nuspręsta pirmiausia pradėti nuo minkštųjų pokyčių – kūrybinės bendruomenės narių edukacijos, gerosios praktikos žinių perėmimo iš akademinės bendruomenės ir pažangių profesionalų. Viešos diskusijos dėl nenaudojamų pastatų įveiklinimo prasidėjo dar pernai vasarą. VšĮ “Idėjos miestui” inicijavo keletą susitikimų ir seminarų su Akmenės bendruomene, Akmenės rajono savivaldybės atstovais. Pagrindine diskusijų ašimi tapo Dariaus ir Girėno g. 11 ir Stoties g. 28 esantys nenaudojami pastatai. Jų savininkai, UAB Baltisches Haus, pirmieji parodė iniciatyvą pritaikyti pastatus socialiai atsakingai veiklai, bendruomenės reikmėms, jauniesiems verslininkams, kūrėjams. Vienas iš forumo tikslų yra atverti neveikiančias erdves plačiąjai visuomenei ir kartu su profesionaliais lektoriais įkvėpti vietinius imtis veiklos ir tapti minėtų pastatų rezidentais.

- 6 -


Bendromis pastangomis buvo

nuspręsta telkti suinteresuotus vietos ir rajono

gyventojus, ir viename iš nenaudojamų pastatų kurti bendruomenės kultūrinės pažangos centrą, kuris orientuotųsi į jaunimo laisvalaikį ir užimtumą per menines veiklas, amatų plėtojimą ir kūrybines industrijas. Tuo tikslu VšĮ “Idėjos miestui” parengė architektūrinę viziją – funkcinę schemą, kuri tapo pagrindu minkštųjų priemonių turiniui sudaryti. Pastatą nuspręsta įveiklinti laipsniškai, trumpalaikėmis kultūrinėmis ir meninėmis veiklomis, renginiais, seminarais. Tai leis bendruomenei „pasimatuoti“ pastatą ir nuspręsti, koks funkcinis turinys pasiteisina labiausiai, kas galėtų tapti centro rezidentais ir puoselėtojais. Jau dabar svarstomos galimybės Dariaus ir Girėno g. 11 įrengti sporto klubą, laisvalaikio erdvę jaunimui, amatininkų dirbtuves. Akmenės rajonas yra priskiriamas prie probleminių, kurių gyventojai susiduria su didžiausiais socialiniais iššūkiais. Pagrindinės Akmenės rajono jaunimo problemos susijusios su savirealizacija, įsidarbinimu, kokybišku laisvalaikiu, kultūrinės ir meninės veiklos stoka. Anot Akmenės Vietos veiklos grupės analizės išvadų, tokią situaciją didžia dalimi lemia kompetetingų ir pažangių kultūros, neformaliojo ugdymo darbuotojų stoka seniūnijoje.

- 7 -


Dėl šios priežasties Akmenės seniūnijos bendruomenė, bendradarbiaudama su Klaipėdos Menų akademijos architektūros, dizaino ir dailės katedra, LCC tarptautinio universiteto inovacijų laboratorija ir “VŠĮ Idėjos miestui” inicijuoja Akmenės bendruomenės kūrybinės pažangos forumą. Tai reali galimybė jauniesiems vietos bendruomenės nariams įsitraukti į kūrybinio bendradarbiavimo procesą, susipažinti su inovatyviais kūrybiniais įrankiais, tobulėti ir atskleisti savo kūrybinį potencialą. Forumo metu bus pristatytos kelios vizualiojo meno parodos: Z. Kazėno fotografijų paroda; kūrybinės grupės “Idėjos miestui” (Inga Urbonaitė, Gerda Antanaitytė, Marius Ščerbinskas) šviesų instaliacijos; Irmos Leščinskaitės, Žanetos Jasaitytės ir Daivos Dašenkovienės meninės instaliacijos; veiks meninės ir kūrybinės dirbtuvės, naujų paslaugų kūrimo dirbtuvės, atidarymo ir uždarymo renginiuose koncertuos žinomi Lietuvos džiazo muzikantai Mindaugas Vadoklis, Kęstutis Sova, Žygimantas Bačkus, Mantas Liutikas, Večeslavas Krasnioporovas ir kiti. Visi renginiai nemokami, forumą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Būtina išankstinė regitracija į dibtuves ir seminarus! Pagrindinė forumo programos ašis – kūrybinio mąstymo ir naujų produktų/paslaugų kūrimo dirbtuvės. Tai dinamiška ir intensyvi kūrybinė sesija, išsidėsčiusi per tris dienas, į kurią įtraukiami įvairių sričių specialistai. Šis procesas yra paremtas kūrybiško mąstymo metodika (anlg. Design thinking), kurios pagrindinė ašis – į žmogų orientuotų paslaugų kūrimas. Šiuolaikiniame pasaulyje kiekvienas neišviengiamai dalyvaujame paslaugų teikimo / gavimo grandinėje, todėl suprasti, kaip kurti paslaugas, kurios atliepia tikruosius klientų poreikius yra be galo svarbu. Kūrybinių dirbtuvių metu užsiregistravę dalyviai aptars ir praktiškai išbandys idėjų generavimo sesijas, sužinos, kaip teisingai formuluoti sprendžiamą problemą, kaip atsirinkši idėją, kaip kuriamą paslaugą ar produktą pritaikyti žmonių poreikiams, kaip kurti prototipus ir daug kitų įdomių temų. Kūrybinės dibtuvės prasideda nuo temos paskelbimo (ji būna paslaptyje iki paskutinės akimirkos), komandų sudarymo ir idėjų generavimo, o užsibaigia projektų ir prototipų pristatymu. Vienas didžiausių dalyvių atradimų, kad per tokį trumpą laiką įmanoma sukurti kažką naujo ir veikiančio!

- 8 -


- 9 -


AKMENĖS CENTRINĖS AIKŠTĖS PASTATŲ ĮVEIKLINIMO PROJEKTAS

- 10 -


Nekilnojamojo turto vystymas Lietuvos regionuose gali tapti tikru iššūkiu, ypač tokiose periferinėse ir padidintos rizikos zonose kaip Akmenė. UAB „Baltisches Haus“ priklausantys pastatai Akmenės mieste jau kurį laiką stovi nenaudojami, o vietos valdžia ketina griežtinti sąlygas apleistų pastatų savininkams. Kadangi iki šiol pastatų pirkimo ar nuomos galimybėmis niekas nepasinaudojo, UAB „Baltisches Haus“ nusprendė perleisti pastatus kuriam laikui Akmenės bendruomenei su sąlyga, kad ši juose vykdys kultūrinę-edukacinę veiklą, plėtos socialinius verslus bei skatins verslumą. VŠĮ „IDĖJOS MIESTUI“ buvo patikėta kuruoti ir organizuoti pastatų įveiklinimo procesą. Buvo nuspręsta iš pradžių nustatyti tikrąjį Akmenės rajono poreikį, įvertinant vietos žmogiškųjų resursų pasiūlą, rajono potencialą, ekonominę situaciją ir jau esančias (ar trūkstamas) paslaugas. Įtraukdami į kūrybinį procesą vietos bendruomenę, verslo ir valdžios atstovus tikslingai suformuoti pastatų veiklos modelius ir pritraukti norimus pastatų rezidentus bei naudotojus.

TIKSLAS – prižiūrimi ir tikslingai veikiantys pastatai (Dariaus ir Girėno g.11 ir Stoties g. 28), kuriuose efektyviai ir tvariai vykdoma kultūrinė-edukacinė veikla, skirta Akmenės seniūnijos ir rajono jaunimo kultūrinio gyvenimo ir laisvalaikio praturtinimui.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PROCESAS PARTNERIŲ TINKLAS > POREIKIŲ IR POTENCIALO NUSTATYMAS> IDĖJOS>TESTAVIMAS> VIETINIO OPERATORIAUS SURADIMAS/ SUKŪRIMAS > VEIKIANTYS PASTATAI

PROJEKTO PARTNERIŲ PAIEŠKA IR BENDRADARBIAVIMO GALIMYBIŲ NUSTATYMAS Tam, kad projektas būtų vykdomas efektyviai ir tvariai, buvo sukurtas bendradarbiavimo tinklas tarp vietos bendruomenės, valdžios ir verslo atstovų, universitetų. Šis bendradarbiavimo tinklo uždavinys – kartu suformuoti Akmenės bendruomenės kultūrinės pažangos centro viziją.

- 11 -


PASTATO ĮVEIKLINIMO PLANAS

- 12 -


PASTATO, ESANČIO DARIAUS IR GIRĖNO G. 11, AKMENĖJE, ĮVEIKLINIMUI

SIŪLOMA

PASTATĄ

SKAIDYTI

Į

KELETĄ

FUNKCINIŲ BLOKŲ, KURIE SAVO VEIKLOS KRYPTIMI SIETŲSI TARPUSAVYJE, BET TUO PAČIU VEIKTŲ NEPRIKLAUSOMAI VIENAS NUO KITO.ŠI STRATEGIJA GALIMAI LEISTŲ LENGVIAU SURASTI NUOMININKUS, O REMONTO DARBUS GALIMA PLANUOTI PALAIPSNIUI, PRADEDANT NUO PAGRINDINĖS PIRMO AUKŠTO ERDVĖS.

- 13 -


PASTATO ERDVINIS ZONAVIMAS

- 14 -


PASTATAS, ESANTIS DARIAUS IR GIRĖNO G. 11 PRITAIKOMAS VISUOMENINEI, KULTŪRINEI, PRAMOGINEI IR VERSLINEI PASKIRČIAI. TAI DAUGIAFUNKCIS VISUOMENINIS CENTRAS, TELKIANTIS

KŪRYBINGUS

MENININKUS,

SMULKIUS

VIETOS VERSLININKUS

AMATININKUS, IR

LAISVAI

SAMDOMUS DARBUOTOJUS.

PASTATĄ APTARNAUJA TRYS LAIPTINĖS, KURIOS LEDŽIĄ JĮ SUSKAIDYTI Į ATSKIRUS NUOMOS VIENETUS. PASTATO PRIKLAUSINIUS GALIMA PRITAIKYTI ŪKINEI IR REZIDENCINEI PASKIRČIAI.

- 15 -


SITUACIJA

- 16 -


- 17 -


ĮVEIKLINIMO PLANAS

- 18 -


- 19 -


- 20 -


DARBO GRUPÄ–

- 21 -


VIZUALIŲJŲ MENŲ PLENERAS ‘AKMENŲ SAPNAI’ IRMA LEŠČINSKAITĖ dirbtuvių kuratorė tapytoja abstrakcionistė | Klaipėda - New York

ŽANETA JASAITYTĖ dirbtuvių kuratorė menininkė, grafikė | Klaipėda

ARTIOM BRANČEL Menininkas, iliustratorius | www.abran.lt

MINDAUGAS VADOKLIS VšĮ “Meno cechas” direktorius | Vilnius

- 22 -


KŪRYBINIO MĄSTYMO IR NAUJŲ PRODUKTŲ/PASLAUGŲ KŪRIMO DIRBTUVĖS DR. INGA URBONAITĖ dirbtuvių kuratorė | VšĮ Idėjos miesui LCC inovacijų laboratorija direktorė, LCC tarptautinis universitetas

VAIDOTAS LEVICKIS lektorius verslo konsultantas, LCC tarptautinis universitetas

GERDA ANTANAITYTĖ architektė, medijų ekspertė Institute of advanced architecture of Catalonia

- 23 -


- 24 -


PROCESAS

- 25 -


FORUMO ATIDARYMAS

10 VAL. FORUMO ATIDARYMAS Dalyvauja Akmenės rajono savivaldybės, Akmenės seniūnijos atstovai, vietos verslininkai, Versli Lietuva atstovai, miestiečiai ir miesto svečiai. Bendradarbiavimo projekto ir pastatų įveiksminimo idėjos pristatymas.

12 VAL. – 13 VAL. VIDEO – TEORINĖ PASKAITA „ŠIUOLAIKINIS MENAS VIEŠOSE ERDVĖSE“ Pasakojimas apie instaliacijų, erdvės objektų kūrimą, pop meną, jo atstovus Roy Lichtenstein, Claes Oldenberg, Andy Warhol. Aptariami instaliacijų kūrimo metodai, pasirenkamų temų aktualumas, masinių objektų tiražavimas jų populiarumas, vienadieniškumas. Trumpai apžvelgiami erdvės objektai šiuolaikinių menininkų darbuose.

14 VAL. – 18 VAL. INSTALIACIJŲ – ERDVINIŲ OBJEKTŲ KŪRIMAS Kuriama konkrečiai aplinkai ir eksponavimas įtraukiant į procesą miesto bendruomenę, moksleivius. Kiekvienas dalyvis turi atsinešti įvairių daiktų (dėžės, audiniai, įvairūs buities daiktai, objektų detalės ir t.t.). Iš atsineštų daiktų bus kuriamos instaliacijos, erdviniai objektai. Daugelis popmeno kūrėjų naudojo šį kūrybos metodą, atėjusį iš dadaistų eksperimentų, kai forma ne modeliuojama tiesiog iš medžiagos (pav. skulptūroje), bet surenkama iš nemeninių objektų, įvairiai juos sujungiant (pvz. J. Kornelis – erdvės objektų dėžė). Procesas bus dokumentuojamas (foto, video).

19 VAL. PARODOS ATIDARYMAS “ERDVINĖ PAŽINTIS” Meninių instaliacijų eksponavimas, parodos eksponavimas įtraukiant žiūrovus ekspozicijų sudarymui, kartu bendram ekspozicijos kūrimo procesui vykdyti. Meninės ekspozicijos: Žaneta Jasaitytė, Irma Leščinskaitė, Daiva Dašenkovienė; šviesos instaliacijos: Gerda Antanaitytė, Marius Ščerbinskas, Inga Urbonaitė.

19 VAL. Z. KAZĖNO PARODOS ATIDARYMAS “FLuxus ministerija. Fragmentai”

19 VAL. JAZZ TRIO Mindaugas Vadoklis (trimitas), Kęstutis Sova (saksofonas), Žygimantas Bačkus (el. gitara)

- 26 -


- 27 -


- 28 -


VIZUALIŲJŲ MENŲ PLENERAS ‘AKMENŲ SAPNAI’

LIEPOS 16 DIENA 11 VAL. – 14 VAL. MENINĖS – KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS VAIKAMS MIESTO ERDVĖS MENUI ATVERTI Moksleiviams skirtos dirbtuvės, kurių metu kuriamos kompozicijos miesto tematika. Medžiagos: linoleumas, popierius, grafikos spaudams skirti dažai. Paruoštos spaudams klišės rankiniu būdu spaudžiami ant atsineštų marškinėlių, dirbtuvėse vaikai ir paaugliai, pasitelkę grafikos vizualinę raišką, galės praplėsti savo įgūdžius ir susikurtus miesto vaizdinius tekstiliniais dažais meno kūrinį perkelti ant drabužio.

15 VAL. – 18 VAL. MENINĖS – KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS KŪRYBINIŲ GALIŲ IŠLAISVINIMAS Kūrybinės dirbtuvės suaugusiems. Užduotis – naudojant kelis senus drabužius sukurti (pvz. suknelė, švarkelis) meninį apipavidalinimo ansamblį, panaudojant grafikos antspaudą –tekstūrą, spalvos gamą kaip papuošimo elementą. Proceso metu supažindinama su grafikos įvadu: monotipija, linoraižinio technikomis. Kūrybos procese naudojamas faktūrų kūrimas, trafaretų naudojimas, spaudimas ant įvairių audinių, paišymas, raižymas ant grafikos tekstūrų -– spaudo spaudimas ant drabužių. Kūriniuose kaip įkvėpimo šaltinis gali būti panaudojami siužetai iš menininkų darbų. .

- 29 -


VIZUALIŲJŲ MENŲ PLENERAS ‘AKMENŲ SAPNAI’

LIEPOS 16 DIENA 14 VAL. – 18 VAL. INSTALIACIJŲ – ERDVINIŲ OBJEKTŲ KŪRIMAS Kuriama konkrečiai aplinkai ir eksponavimas įtraukiant į procesą miesto bendruomenę, moksleivius. Kiekvienas dalyvis turi atsinešti įvairių daiktų (dėžės, audiniai, įvairūs buities daiktai, objektų detalės ir t.t.). Iš atsineštų daiktų bus kuriamos instaliacijos, erdviniai objektai. Daugelis popmeno kūrėjų naudojo šį kūrybos metodą, atėjusį iš dadaistų eksperimentų, kai forma ne modeliuojama tiesiog iš medžiagos (pav. skulptūroje), bet surenkama iš nemeninių objektų, įvairiai juos sujungiant (pvz. J. Kornelis – erdvės objektų dėžė). Procesas bus dokumentuojamas (foto, video).

19 VAL. FORUMO PLENERO DARBŲ EKSPOZICIJA “AKMENŲ SAPNAI”. Sukurti darbai kūrybinių dirbtuvių metu eksponuojami parodoje instaliacijoje

LIEPOS 17 DIENA 10 VAL. – 13 VAL. KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS ŠEIMŲ SAVAITGALIS Skirta šeimoms su vaikais kartu sukurti bendrą šeimos kūrinį – tikrą spalvų ir nuotaikų pasaulį. Spalvų liejimas, linijos valdymas, spalvotų aplikacijų, šeimos narių nuotaikingų nuotraukų klijavimas asambliažo kūrinyje – puiki galimybė patirti kūrybos proceso džiaugsmą. Dalyviai turėtų atsinešti savo šeimos narių nuotaikingų nuotraukų. Nuotraukos kūrybinio proceso metu bus linksmai, nuotaikingai apipavidalintos spalvinėje kompozicijoje.

LIEPOS 18 – 21 DIENA KŪRYBINIŲ GALIŲ IŠLAISVINIMAS Arman Brančel sieninė tapyba ant pastato langų plokštumų (Dariaus ir Girėno g. 11, Akmenė)

- 30 -


- 31 -


- 32 -


KŪRYBINIO MĄSTYMO IR NAUJŲ PRODUKTŲ/PASLAUGŲ KŪRIMO DIRBTUVĖS

LIEPOS 16 DIENA 9 VAL. – 10.30 VAL. I SESIJA KŪRYBINIO MĄSTYMO GALIA. PROCESAI IR ĮRANKIAI Architektė, medijų ekspertė Gerda Antanaitytė. Seminaras kvies susipažinti su interaktyviu dizainu skirtingais pjūviais, pažvelgti į žmogaus ir kompiuterio dialogo raidą ir socialinį – kultūrinį paveikumą šiandien, pristatys kertinius kūrybinius principus bei pritaikomumą kūrybinėse industrijose.

11 VAL. – 14 VAL. KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS: MENAS KLYSTI. KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS. IDEACIJOS SESIJA Dr. Inga Urbonaitė. Ši sesija skirta stipriam protų šturmui, kuomet komandos nariai vysto pasirinktą kūrybinę kryptį generuodami kuo daugiau idėjų. Šiame etape ypač daug dėmesio skiriama įvairiems variantiniams sprendimas, eskizams ir scenarijams

15 VAL. – 18 VAL. KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS KŪRYBINIŲ GALIŲ IŠLAISVINIMAS Idėjų vystymas, darbas grupėse

LIEPOS 21 DIENA 10 – 18 VAL. ETNOGRAFINIŲ TYRIMŲ METODAI KŪRYBINIAME PROCESE. SEMINARAS IR KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS. Vaidas Levickis, LCC tarptaurinis universitetas

LIEPOS 22 DIENA 10 – 16 VAL. SEMINARAS IR KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS PROTOTIPŲ REIKŠMĖ KŪRYBINIAME PROCESE. 4 SESIJA Dr. Inga Urbonaitė, Gerda Antanaitytė

16 VAL – 18 VAL. FORUMO “IŠJUDINKIME AKMENIS” IDĖJŲ MUGĖ 18 VAL. FORUMO UŽDARYMAS. Mindaugo Vadoklio Jazz quintet (Klaipėda - Vilnius).

- 33 -


- 34 -


REZULTATAI

- 35 -


KŪRYBINĖS SESIJOS. IDĖJŲ BANKAS

- 36 -


- 37 -


AKMENĖS KRAŠTO MUZIEJUS

Pirmoji darbo grupė sukūrė idėją, kuri panaudojant išmaniąsias technologijas, didintų Akmenės krašto muziejaus patrauklumą ir lankytojų srautą.

Aplikacija, kuri miestelyje padėtų ieškoti specialių akmenų su paslėptomis užduotimis. Teisingai išsprendusiems užduotis - galimybė laimėti pramogų, susijusių su miesteliu. Ši aplikacija skatina domėtis miestelio istorija, pažinti jį ir jo žymiausius simbolius.

- 38 -


BAMBUKŲ IŠMINTIES PARKAS

Antra darbo grupė siūlė miestelėnus sutelkiantį projektą - bambukų išminties parką. Akmeniškiai daigintų bambukus ir sodintų juos parke, kuris įsikurtų prie čiurlenančio Dabikinės upelio. Parkas veiktų kaip rekreacinė - meditacinė oazė, su muzikos, vibracijos terapija, asmenybės pažinimo kambariu, smegenų ataka, suteikiančia permainingus jausmus - miražą, taifūną ir pan. Relaksacijos kambarys - uola, kur žmogus turi galimybę užmigti, sapnuoti ir įgauti išminties. Pojūčių zona, paliečianti visas jusles - klausą, skonį, uoslę, rėgėjimą, lytėjimą.

Taip pat numatomos komercinės zonos su atskirais įkainiais, skirtos verslininkams, komandos formavimo užsiėmimams ir pan.

- 39 -


ARMAN BRANČEL SIENINĖ TAPYBA ANT PASTATO LANGŲ PLOKŠTUMŲ

- 40 -


MINDAUGO VADOKLIO JAZZ QUINTET PASIRODYMAI

- 41 -


- 42 -


VIETOJE IŠVADŲ

- 43 -


PROJEKTO TĘSTINUMAS

Forumo metu dalyviai generavo idėjas, nukreiptas į Akmenės lankytojų pritraukimą, jos svarbiausius kultūrinius objektus. Ieškota vietos tapatumo ir patrauklių formų identitetui pristatyti. Dalyviai sprendė viešųjų erdvių probelmas, siūlydami netradicinio parko koncepciją, Akmenės muziejaus patrauklumo ir lankytojų skaičiaus didinimą panaudojant šiuolaikines technologijas, palietė miestelio investicinio, demografinio, kultūrinio augimo problematiką ir galiausiai išsigrynino bendrus prioritetus ir siekius.

Projekto metu susiformavusi iniciatyvinė grupė tęsia veiklą: organizuojami susitikimai, kūrybinės dirbtuvės, vystomos idėjos. Bendruomenės iniciatyva suorganizuotas susitikimas su VšĮ “Versli Lietuva” atstovais, kurie konsultuoja dėl forumo metu gimusių idėjų. Vyko vietos menininkų kuruotas kūrybinis pleneras “Papier Mache”. Inforamcija apie vykdomą veiklą nuolat viešinama, taip skatinant domėjimąsį ir naujų žmonių pritraukimą. Toliau vyksta bendravimas su savivaldybės atstovais.

Forumas “Išjudinkime akmenis” pasitarnavo žmonėms. Jie įgijo naujų kompetencijų, padedančių ruoštis Akmenės VVG (vietos veiklos grupės) programos priemonių įgyvendinimo siūlymams rengti.

- 44 -


Nuotraukų šaltinis https://www.facebook.com/media/ set/?set=oa.1198023640218219&type=1

- 45 -


PAPIER MACHE KŪRYBINIS PLENERAS

- 46 -


Nuotraukų šaltinis https://www.youtube.com/watch?v=jbU_lDJxxkY

- 47 -


ATSILIEPIMAI

- 48 -


AKMENĖS TV UŽDARYMO KONCERTO TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA | 2016 LIEPOS 22 D. https://youtu.be/vF8T45XvbnM

ŠIAULIŲ TV LAIDA “VENTOS VINGIAIS” | 2016 LIEPOS 22 D. https://youtu.be/NKgqFrda0Fg?list=PLsKBrBQNCUr5c650185vKnjZgqNFQkpXb

- 49 -


www.idejosmiestui.lt facebook.com/idejosmiestui

- 50 -


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.