Page 1

OCMW t! ch re te je n a k r a a d t h c d a a r k a n je te re !


OCMW raad:

Greet Claessens, Firmin de Brabander, Bruno Doms, Lieve Geerinck, DaniĂŤl Grillet, Mariette Schroyens, Marie-Lou van Eynde, Tim Vanhoutte, Francine Verhoeven

voorzitter:

Greet Claessens

secretaris:

Marc Speelman

medewerkers: Frank Van Roosbroeck, Carolien Bossaerts, Marjolein Bosschart, Gust Loverie, Nathalie Halans, Elke Simons, Inez Verbiest, Nathalie Goris, Christel Van Eijsendijck, Mieke Claes, Eveline Carpentier, Kathy Van Cauwenbergh, Marleen Stoffelen, Krista Vervloet


Financieel moeilijke tijden. Persoonlijke problemen. Ziekte. Werkloosheid. In onze snel evoluerende wereld, dreigen er nog steeds heel wat mensen uit de boot te vallen. Het OCMW is er al jarenlang voor iedereen die het (even) moeilijk heeft in deze samenleving. Om welke reden dan ook. Wij willen als Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in de eerste plaats een open huis zijn. Met een deur zonder drempel en met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren onder ons. Toch denken velen nog steeds dat het OCMW ‘niets voor hen is’. Net daarom is het belangrijk om iedereen te blijven informeren over onze uitgebreide dienstverlening in Boechout. Het OCMW is niet alleen maar die noodrem of dat laatste redmiddel. Het is een eigentijds en sterk uitgebouwd centrum, waar professionele medewerkers, in samenwerking met attente vrijwilligers, op zoek gaan naar een oplossing voor jouw grote en kleine problemen. Informeren. Doorverwijzen. Tegemoetkomen met zorg en middelen op maat. Bij ons kan je altijd en met alles terecht. Aarzel vooral niet om even aan te komen kloppen. Met vriendelijke groeten, Greet Claessens voorzitter OCMW

OCMW BOECHOUT

daar kan je terecht!


4

OCMW Boechout•Vremde

Je eerste kleinkind zet zijn eerste stapjes. Je bent met pensioen en je hebt plots weer heel wat tijd voor jezelf, vrienden, familie, cursussen, vrijwilligerswerk,.... Iedereen beleeft het ouder worden anders. De gejaagdheid van het werkleven maakt plaats voor heel wat vrije tijd en leuke ‘extraatjes’. Maar ouder worden is soms ook beetje bij beetje vaststellen dat je sommige dingen niet meer vlot kan. En natuurlijk wil je liefst alles zelf blijven doen… Ouder worden gaat soms ook gepaard met lastige omstandigheden. Lichamelijke ongemakken. Kleine kwaaltjes. Verlies. Verveling. Eenzaamheid. Daarom kan je met vragen en zorgen steeds terecht in onze sociale dienst. Omdat ook jij er nooit alleen voor staat.


senioren OCMW BOECHOUT

daar kan je terecht!


psycho-sociale begeleiding

Opnieuw ‘de oude’ zijn Er zijn maar weinig mensen die uitkijken naar de tijd na hun zestigste verjaardag. Op het werk word je verdrongen door de jongere generatie en in de media wordt de ‘oudere’ al snel een ‘zielige hulpvrager’. Op de koop toe wordt je partner, goede vriend(in) of kennis plots ziek, overlijdt hij/zij onverwachts of is hij/zij na een herseninfarct nooit meer ‘de oude’. Daarnaast ben je ook zelf al wat moeilijker te been en wordt je steeds afhankelijker van andere mensen voor kleine, dagdagelijkse dingen. Het vraagt heel wat tijd om deze aanpassingen te leren/blijven accepteren. Heb je het moeilijk met je rol als ‘senior’? Voel je je vaak alleen, verbitterd, depressief of overbodig? Weet je je geen raad meer met je eenzaamheid? Of zoek je naar een uitweg in ‘verkeerde’ dingen? Misschien hunker je sinds je op pensioen bent al eens vaker naar die sigaret. Misschien heb je dat glaasje alcohol steeds meer nodig om je prettig, zelfzeker of ontspannen te voelen. Of neem je wel eens meer medicatie of slaappillen dan voorgeschreven om je problemen even te verlichten. Aarzel niet. Praat erover.

6


psycho-sociale begeleiding Altijd welkom voor een goed gesprek Op onze sociale dienst kan je steeds terecht voor een vertrouwelijk gesprek en de nodige ondersteuning. Samen met de sociaal assistent ga je op zoek naar een oplossing op maat voor jouw persoonlijke problemen. Contacteer:

sociale dienst werkdagen van 9 – 12u en 13 – 17u tel: 03 460 18 40 mail: socialedienst@ocmwboechout.be


fiananciĂŤle ondersteuning

8

Vragen kost geen geld Een aangepaste huurwoning. Een verzorgingstehuis. Gezond eten. Medicatie. Deelnemen aan het verenigingsleven. Vaste lasten. En een laag pensioen waar je steeds moeilijker mee rondkomt. Een kwart van de Belgische senioren is arm. Je bent niet alleen! Toch durft men er meestal niet over praten. Men denkt onterecht dat kinderen er zullen moeten voor opdraaien, of je huis voor je het weet te koop staat. Laat je informeren. Ga samen met onze sociale dienst op zoek naar een oplossing en leer de eindjes samen opnieuw aan elkaar te knopen.


• Wanneer de uitbetaling van je pensioen of de tegemoetkoming hulp aan personen met een handicap op zich laat wachten en je hierdoor in financiële moeilijkheden komt, kan het OCMW deze periode overbruggen. • Tussenkomst bij opname in een rusthuis. Er volgt een sociaal onderzoek naar je financiële mogelijkheden: de eventuele bijdrage van de kinderen in de kosten is afhankelijk van hun inkomen. • Tussenkomst bij medische kosten: medicatie, dokterskosten, opname in het ziekenhuis,…

Contacteer: sociale dienst werkdagen van 9 – 12u en 13 – 17u tel: 03 460 18 40 mail: socialedienst@ocmwboechout.be

financiële ondersteuning

Financiële tussenkomsten


ondersteunende toelagen

Samen van een ‘extraatje’ genieten

10

Medicatie, thuiszorg, huishuur, tv-distributie, elektriciteit, kleine herstellingen,.... Het is niet elke maand even makkelijk om rond te komen met je pensioen. Als je dat pensioen laag is, moet je ‘extraatjes’ dan ook vaak aan de kant schuiven. Het uitstapje met de familie naar zee, de noodzakelijke nieuwe wasmachine, de aankoop van het videospelletje waar je kleinkind zo gek op is, worden noodgedwongen naar volgende maand verplaatst. Als alles meezit... Onze sociale dienst biedt je daarom een aantal ondersteunende toelagen aan. Omdat ook jij recht hebt op een zorgeloze oude dag.


• • • • • •

een nutstoelage van maximum €100 voor gas, elektriciteit en water. een tv-distributietoelage van maximum €60. een toelage voor de ophaling van grof huisvuil op afroep. een aantal gratis afvalzakken en/of een compostvat. een participatiecheque van maximum €50. een voordeeltarief (vakantieparticipatie) voor uitstappen en vakanties in Vlaanderen.` • manteltoelagen van maximum €125 per maand aan personen die instaan voor de opvang van zwaar zorgbehoevende bejaarden. • Aanvraag voor de tegemoetkoming aan personen met een handicap. Ook mensen met een pensioen hoger dan het leefloon kunnen door omstandigheden in financiële moeilijkheden raken. Het OCMW kan beslissen om je op dat moment aanvullende steun te geven: huurtoelage, verwarmingstoelage of het ten laste nemen van bepaalde kosten.

Alle senioren kunnen bij ons terecht voor: • hulp bij het invullen van de belastingsbrief • aanvraag van een parkeerkaart voor personen met een handicap • aanvraag tot het bekomen van een sociale woning of appartement Contacteer:

Caroline Bossaert alle werkdagen van 9 – 12u en 13 – 17u tel: 03 460 18 45 mail: caroline.bossaert@ocmwboechout.be

ondersteunende toelagen

Indien je een laag pensioen hebt, kan je bij ons terecht voor:


Recht in je schoenen staan.

rechtshulp

Hoe zit dat nu met erfenissen, successierechten en schenkingen? Wat is het belang van een goed opgesteld testament? Wat met allerhande huurderproblemen? Onze jurist geeft volledig gratis antwoord op al je vragen omtrent de wet, rechten en plichten. Ook met familiale, echtelijke of burenruzies met gerechtelijke gevolgen kan je hier terecht.

12


De dienst rechtshulp helpt je verder met:

Wat met je levensverzekering en verkoopsovereenkomsten? Onze jurist geeft volledig gratis antwoord op al je vragen omtrent de wet, rechten en plichten. Ook met familiale, echtelijke of burenruzies met gerechtelijke gevolgen kan je hier terecht.

Contacteer:

dienst rechtshulp dinsdag van 9 -12u na afspraak tel: 03 460 18 45 mail: dienstrechtshulp@ocmwboechout.be

rechtshulp

• informatie en advies over de problemen waarin je bent terecht gekomen. Recht op recht –tussen Samen uitweg zoeken. • bemiddeling jou een en andere betrokkenen. zit dat nu erfenissen, successierechten schenkingen? • Hoe opvolging enmet begeleiding doorheen moeilijkeen juridische procedures. Wat is het belang van een goed opgesteld testament? • het inschakelen van een advocaat indien nodig.


Zoals het klokje thuis tikt...

recht op wonen

Ben je tijdelijk dakloos door brand- en/of waterschade in je woning? Heb je door fysische klachten dringend nood aan een aangepaste woning en weet je niet waar naartoe? Of heb je het met je lage pensioentje moeilijk om een betaalbaar verzorgingscentrum te vinden? Kom eens praten met een sociaal werker en ga samen op zoek naar een (tijdelijke) thuis.

14


Wij helpen je verder met verschillende‘woonvragen’:

een sociaal werker en ga samen op zoek naar een (tijdelijke) thuis.

Contacteer:

sociale dienst werkdagen van 9 – 12u en 13 – 17u tel: 03 460 18 47 mail: socialedienst@ocmwboechout.be

recht op wonen

• opvang in het doorgangshuis in noodsituaties. • adressen en informatie over sociale huisvestingsmaatschappijen. • de verhuur van een betaalbare woning, na het doorlopen van een Zoalswachtlijst het klokje thuis tikt... en voorrangsregels. je tijdelijk dakloos doorinbranden/of waterschade in je woning? Heb • Ben tussenkomst bij opname een rusthuis. je door fysische klachten dringend nood aan een aangepaste woning en • tussenkomst in geval van een te hoge huur. niet waarvan naartoe? Of heb je heteventueel met je lage pensioentje moeilijk • weet eenjevoorschot de huurwaarborg, terug te betalen in omschijfjes. een betaalbaar verzorgingscentrum te vinden? Kom eens praten met


mindermobielen centrale

Blijf onder de mensen komen! Kan je niet langer met de fiets naar de bakker door je slechte gezondheid? Bevindt de bushalte zich te ver van je deur, nu je minder mobiel bent? Moet je toch dringend het huis uit voor een onderzoek bij de dokter of in het ziekenhuis of voor sociale activiteiten zoals een bezoek aan de kapper of de supermarkt? En vind je het vervelend om je familie hier elke keer opnieuw voor op te trommelen? Onze mindermobielencentrale biedt een gepaste oplossing. Zo blijf je onder ‘de mensen’ komen en raak je niet geïsoleerd.

Je kan beroep doen op vervoer van onze mindermobielencentrale: • voor slechts €7 per jaar (lidgeld). • tegen €0,30 per kilometer. • als je inkomen niet hoger is dan tweemaal het leefloon. Contacteer:

16

mindermobielencentrale - Gust Loverie werkdagen van 9 – 12u en 13 – 17u tel: 03 460 18 48 mail: gust.loverie@ocmwboechout.be

De mindermobielencentrale werkt met vrijwilligers. Zin om mee te werken? Altijd welkom.


Stofzuigen, dweilen, wassen, strijken. Het moet nu eenmaal gebeuren. Maar die nieuwe heup, stramme benen of andere fysieke klachten maken het er niet makkelijker op. Ook het toegeven aan je omgeving dat je het stilletjes aan niet meer alleen kan, valt je moeilijker dan je dacht. Die helpende hand doet nochtans wonderen. Blijf niet bij de pakken zitten, geniet van een welverdiende oude dag en doe een beroep op onze poetshulp!

De poetshulp helpt je: • een halve dag eenmaal per week, om de veertien dagen of uitzonderlijk eenmaal per maand • met stof afnemen, stofzuigen, schrobben en dweilen van vloeren, zemen van vensters, schoonmaken van stoep en binnenplaats, reinigen van keuken, badkamer en toilet. • voor een kleine bijdrage per uur (afhankelijk van je inkomen: van min. €,50/uur tot max. €7/uur) betaald met dienstencheques. Contacteer:

Nathalie Halans werkdagen van 9 – 12u en 13 – 17u tel: 03 460 18 83 mail: nathalie.halans@ocmwboechout.be

poetshulp

Vele handen maken licht werk


buurtservice

Een helpende hand is soms dichtbij! De kraan lekt. Het gras staat al een paar centimeter hoog. De verwarming hapert. En de kast in de gang moet dringend naar de kelder verhuizen. Je slechte knie, pijnlijke arm of andere lichamelijke klachten spelen je echter parten. Je bent dan ook geen twintig meer! En toch probeer je je vaak zelf te behelpen, want iemand inhuren ‘kost stukken van mensen’... Tot de buurtservice ontstond! Laat je helpen, geniet van een mooie oude dag en doe een beroep op onze diensten!

De buurtservice helpt je concreet: • met klussen: het strijken aan huis, vervangen van lampen, ophangen van een schilderij, ruimen van sneeuw, onderhoud van grafzerken, herstellen van een lekkende kraan, verhuizen, klein tuinonderhoud, behangen, klein schilderwerk, andere klusjes, .... • met diensten: occasionele kinderopvang, bejaarden gezelschap houden, boodschappen doen,.... • voor een bijdrage van €5/uur voor de klussen en €7/uur voor de diensten. Het eerste uur is altijd volledig te betalen, daarna betaalt u per begonnen half uur. Er kan een sociaal tarief aangevraagd worden. Contacteer:

18

Caroline Bossaert werkdagen van 9 – 12u en 13 – 17u tel: 03 460 18 45 mail: caroline.bossaert@ocmwboechout.be


Op het einde van de maand valt de energiefactuur onvermijdelijk in de bus. Door de vele berichten over de stijgende stookolieprijzen is het soms bang afwachten of je de factuur wel kan betalen. Schrik jij soms ook van de afrekening? Doe je er alles aan om op tijd te betalen, maar lijkt het verzoek tot afsluiting niet ver weg? Heb je een duwtje in de rug nodig? Kom praten met onze sociale dienst! Want iedereen heeft recht op een minimale en ononderbroken levering van gas, elektriciteit en water om menswaardig te kunnen leven!

Je kan bij ons terecht met volgende ‘energievraagstukken’: • het bemiddelen met leveranciers van water, gas of elektriciteit. Als de nutsleverancier dreigt de leveringen stop te zetten komt onze sociaal assistent langs om op zoek te gaan naar een gepaste oplossing. Eventueel door het tijdelijk laten plaatsen van een budgetmeter. • een verwarmingstoelage of stookoliepremie onder bepaalde voorwaarden. • Het opladen van je budgetmeter aan de hand van een betaalkaart.

Contacteer:

Nathalie Halans werkdagen van 9 – 12u en 13 – 17u tel: 03 460 18 83 mail: nathalie.halans@ocmwboechout.be

energiepremies

Het OCMW, daar krijg je energie van!


20


Ben je op zoek naar zorg op maat? Wil je heel graag in je eigen huis blijven wonen, maar heb je in dat geval nood aan een helpende of verplegende hand? Vind je een Rust- en Verzorgingstehuis (nog) niets voor jou en ben je op zoek naar een andere oplossing? Weet je niet goed waar en van wie je welke hulp kan krijgen? Neem dan eens contact op met onze thuiszorgconsulent. Zij komt bij jou thuis luisteren naar je specifieke zorgsituatie en geeft je verder advies.

Onze thuiszorgconsulent helpt je met: • het aanbieden van informatie over het bestaande zorgaanbod. • het doorverwijzen naar diensten die je kunnen helpen. • Het opstellen van een zorgplan als ondersteuning en coördinatie van de thuisverzorging nodig is. Dit plan bevat een afsprakenregeling en verzekert je dat de zorg- en hulpverlening aansluit bij jouw noden. • Het zorgoverleg: het afstemmen van de werking tussen de verschillende hulp- en zorgverleners.

Contacteer:

Elke Simons dinsdagnamiddag tel: 03 460 18 80 mail: elke.simons@ocmwboechout.be

thuisconsulent

Samen werken aan een ‘zorgeloze thuis‘


22

OCMW Boechout•Vremde

Werkloosheid. Conflicten op het werk. Langdurige ziekte en torenhoge medische kosten. Spanningen binnen het gezin. Geweld. Puberende kinderen‌ Het leven kan zich al eens van zijn mindere kant laten zien. Als dit ook jou overkomt en je even hulp nodig hebt, is dit geen schande... maar een recht. Wij staan altijd klaar voor mensen die het (even) wat moeilijker hebben. Om welke reden dan ook. Omdat ook jij er nooit alleen voor staat.


volwassenen daar kan je terecht!


sociale ondersteuning

Ik en mijn gezin ,relatiebemiddeling kan helpen.

24

Eindeloze ruzies. Scheldpartijen. Wroeging. Spijt. Elke keer opnieuw. Is je relatie vastgelopen? Heb je te maken met geweld en/of conflicten met je partner of kind? Zie je geen uitweg meer? Kom er eens over praten met een sociaal medewerk(st)er. Hij/zij kan de communicatie tussen jou en je partner/kind opnieuw op gang proberen brengen. Als je er samen niet uitraakt, kan een onpartijdige tussenpersoon misschien wel voor een oplossing zorgen. Of je nu graag als koppel verder wilt of er net een punt achter wil zetten. Wat er ook aan de hand is.

Ik en mijn verslaving, samen ‘afkicken’. Voel jij na elke maaltijd, inspanning, ontspannend moment,... ook die onweerstaanbare drang naar een sigaret? Kan je niet meer zonder de oppepper die de drank, drug of medicatie je geeft? Lijk je soms echt gek te worden als je een dag zonder je (slaap)pillen, drug, wijntje of die frisse pint moet? Neemt deze ‘gewoonte’ steeds meer plaats in in je leven? Of ben je al even écht verslaafd? Aarzel dan niet langer. Leer ‘zonder’ kunnen en tracht je leven weer in eigen handen te nemen!


Op onze sociale dienst kan je steeds terecht voor een vertrouwelijk gesprek en de nodige ondersteuning. We brengen je indien nodig in contact met de juiste begeleidingsdienst. Samen zoeken we naar een passende oplossing voor jouw persoonlijke problemen.

Contacteer: sociale dienst werkdagen van 9 – 12u en 13 – 17u tel: 03 460 18 40 mail: sociale.dienst@ocmwboechout.be

sociale ondersteuning

Welkom voor een goed gesprek


financiële begeleiding en ondersteuning

Maakt geld gelukkig? Samen voor je centen zorgen. Je auto moet naar de garage. De kinderen willen meer zakgeld, een nieuwe gsm of hebben nieuwe spullen nodig voor school. Je vrouw is enkele weken arbeidsongeschikt nadat ze haar voet verstuikte. Onverwachte tegenslagen als deze maken het moeilijk om ook de andere facturen te blijven betalen. Elektriciteitsen gasfacturen, verzekeringen, leningen, voeding, huishuur, autokosten,.... Soms lijken alle kosten ineens samen te komen. De eerste aanmaningen volgen, je schulden lopen op en voor je het weet staat de deurwaarder op je stoep. Meer dan een half miljoen Belgen heeft problemen met het beheer van zijn budget. Maar je bent niet alleen. Onze diensten staan voor je klaar en samen leer je de eindjes opnieuw aan elkaar te knopen.

Financiële tussenkomsten

26

• Wanneer de uitbetaling van sociale uitkering op zich laat wachten en je hierdoor in financiële moeilijkheden komt, kan het OCMW deze periode overbruggen. • Tussenkomst bij medische kosten: medicatie, opname in het ziekenhuis, aansluiting ziekenfonds, ziekteverzekering.... • Tussenkomst bij energiekosten: als afrekeningen te zwaar wegen bekijken we samen de gepaste oplossing. • Bemiddeling bij uit huiszetting, iedereen heeft recht op een dak boven zijn hoofd.


• Het leefloon is een recht in welbepaalde situaties. Het waarborgt een minimuminkomen aan personen of gezinnen die over weinig of geen inkomen beschikken. Een grondig onderzoek zal uitsluitsel geven of je in aanmerking kan komen voor deze steunmaatregel.

Budgetbegeleiding • begeleiding om financiële moeilijkheden vooraf te voorkomen. • tips hoe je uitgaven overzichtelijk kunt noteren zodat je weet waar je geld aan besteedt. • het maken van een overzicht en planning van je maandelijkse inkomsten en uitgaven. • onderhandeling met schuldeisers (uitstel van betaling, spreiden van schulden,…)

Budgetbeheer • het betalen van je facturen na storting van een deel van je inkomen op een rekening die zal beheerd worden door onze budgetbegeleider Frank. Jij ontvangt van hem wekelijks/ maandelijks een afgesproken bedrag aan leefgeld. Contacteer: sociale dienst werkdagen van 9 – 12u en 13 – 17u tel: 03 460 18 40 mail: socialedienst@ocmwboechout.be

financiële begeleiding en ondersteuning

Leefloon


ondersteunende toelagen en diensten

28

Er ook eens tussenuit kunnen. Elektriciteitsrekening, tv-distributie, voeding, schooluitgaven,.... Als alle facturen op het einde van de maand betaald zijn, hou je soms nog erg weinig van je inkomen over. Als dat inkomen laag is, moet je ‘extraatjes’ dan ook vaak aan de kant schuiven. Dat weekendje zee, avondje film of de aankoop van die leuke fiets voor de kinderen zal pas volgende maand op de agenda staan. Als alles meezit... Onze sociale dienst biedt je daarom een aantal ondersteunende toelagen aan.


• • • • • •

een nutstoelage van maximum €100 voor gas, elektriciteit en water. een tv-distributietoelage van maximum €60. een toelage voor de ophaling van grof huisvuil op afroep. een aantal gratis afvalzakken en/of een compostvat. een participatiecheque van maximum €50. een voordeeltarief (vakantieparticipatie) voor uitstappen en vakanties in Vlaanderen.`

Iedereen kan bij het OCMW terecht. Ook mensen met een inkomen hoger dan het leefloon kunnen door omstandigheden in financiële moeilijkheden raken. Het OCMW kan beslissen om je op dat moment aanvullende steun te geven: huurtoelage, verwarmingstoelage of het ten laste nemen van bepaalde kosten. We helpen je ook verder met de volgende dienstverlening: • hulp bij het invullen van de belastingsaangifte • het in orde brengen van de aanvraag tot het bekomen van kinderbijslag • het aanvragen van een parkeerkaart voor mindervaliden • de aanvraag om een sociale woning of appartement te bekomen Contacteer: Caroline Bossaert werkdagen van 9 – 12u en 13 – 17u tel: 03 460 18 45 mail: caroline.bossaert@ocmwboechout.be

ondersteunende toelagen en diensten

Indien je een laag inkomen hebt, kan je bij ons terecht voor:


jobbegeleiding

Eindelijk die job bemachtigen!

30

Heb je al lang niet meer gewerkt? Heb je zin om de handen eindelijk weer uit de mouwen te steken, maar wat te weinig werkervaring op zak? Wil je opnieuw integreren op de arbeidsmaatschappij, wil je opnieuw zin geven aan je bestaan, zoek je nieuwe sociale contacten via een job?...Werd jouw sollicitatie voor de zoveelste keer niet beantwoord? Geen nood. Onze dienst arbeidsbegeleiding staat klaar voor mensen die niet door de VDAB-diensten kunnen geholpen worden. We gaan samen op zoek naar de oorzaak van je moeilijkheden.

Onze dienst arbeidsbegeleiding helpt je met: • het zoeken naar een geschikte opleiding/vacatures. • het opstellen van een cv en sollicitatiebrieven. • het zoeken naar een tijdelijke job wanneer je afhankelijk bent van het leefloon: op die manier doe je nuttige werkervaring op, beschik je over een tijdelijk arbeidsinkomen en verkrijg je nadien recht op een werkloosheidsuitkering. • het zoeken naar vast werk na een tijdelijke job. Contacteer: Marjolijn Bosschaert donderdag na afspraak tel: 03 460 18 45 mail: marjolijn.bosschaert@ocmwboechout.be


Echtscheiding. Huurproblemen. Erfenissen en testamenten. Collectieve schuldenregelingen. Onderhoudsgeld. Rechtzaken. Familiale moeilijkheden. Koop- en verkoopovereenkomsten. Als inwoner van Boechout kan je met al je juridische vragen terecht bij de dienst rechtshulp van het OCMW. En dit volledig kosteloos!

De dienst rechtshulp helpt je verder met: • informatie en advies over de problemen waarin je bent terecht gekomen. • bemiddeling tussen jou en andere betrokkenen. • opvolging en begeleiding doorheen moeilijke juridische procedures. • Hulp bij de aanvraag van een pro-deo advocaat.

Contacteer: dienst rechtshulp dinsdag van 9 -12u na afspraak tel: 03 460 18 45 mail: dienstrechtshulp@ocmwboechout.be

rechtshulp

Iedereen gelijk voor de wet


recht op wonen

Van een huis je ‘thuis’ maken

32

Ben je tijdelijk dakloos door brand- en/of waterschade in je woning? Wordt je weldra uit je huis gezet? Heb je ernstige relationele problemen en weet je niet waar naartoe na de scheiding? Of heb je het met je lage inkomen moeilijk om een betaalbare woning te vinden? Kom praten met onze dienst en we zoeken samen naar een (tijdelijke) thuis.

Wij helpen je met verschillende ‘woonvragen’ in samenwerking met het sociaal verhuurkantoor van de regio: • opvang in het doorgangshuis in noodsituaties. • adressen en informatie over sociale huisvestingsmaatschappijen. • de verhuur van een betaalbare woning, na het doorlopen van een wachtlijst en voorrangsregels. • het OCMW neemt initiatief bij een dreigende uit huiszetting. • tussenkomst in geval van een te hoge huur. • een voorschot van de huurwaarborg, eventueel terug te betalen in schijfjes. Contacteer: sociale dienst werkdagen van 9 – 12u en 13 – 17u tel: 03 460 18 47 mail: socialedienst@ocmwboechout.be


Kan je niet langer met de fiets naar de bakker door je slechte gezondheid? Bevindt de bushalte zich te ver van je deur, nu je minder mobiel bent? Moet je toch dringend het huis uit voor een onderzoek bij de dokter of in het ziekenhuis of voor sociale activiteiten zoals een bezoek aan de kapper of de supermarkt? En vind je het vervelend om je familie hier elke keer opnieuw voor op te trommelen? Onze mindermobielencentrale biedt een gepaste oplossing. Zo blijf je onder ‘de mensen’ komen en raak je niet geïsoleerd.

Je kan beroep doen op vervoer van onze mindermobielencentrale: • voor slechts € 7 per jaar (lidgeld). • tegen € 0,30 per kilometer. • als je inkomen niet hoger is dan tweemaal het leefloon.

Contacteer: mindermobielencentrale Gust Loverie tel: 03 460 18 48 mail: gust.loverie@ocmwboechout.be

De mindermobielencentrale werkt met vrijwilligers. Zin om mee te werken? Altijd welkom.

mindermobielencentrale

Opnieuw zelfstandig de deur uit!


Een (nette) wereld van verschil

poetshulp

De lamp in de gang is defect. Het onkruid woekert in je tuin. Je voordeur heeft een likje verf nodig. En de voorraad in je koelkast raakt stilaan uitgeput. Je ziekte, lichamelijke klachten of ernstige sociale omstandigheden maken klussen voor jou echter onmogelijk. Je bent het moe om vrienden en familie hiermee te belasten en iemand inhuren lijkt je onbetaalbaar...Tot je van de buurtservice hoorde! Laat je helpen, knap alles weer op en doe een beroep op onze diensten!

34

De poetshulp helpt je daadwerkelijk: • een halve dag eenmaal per week, om de veertien dagen of uitzonderlijk eenmaal per maand • met stof afnemen, stofzuigen, schrobben en dweilen van vloeren, zemen van vensters, schoonmaken van stoep en binnenplaats, reinigen van keuken, badkamer en toilet. • voor een kleine bijdrage per uur betaald met dienstencheques

Contacteer:

Nathalie Halans werkdagen van 9 – 12u en 13 – 17u tel: 03 460 18 83 mail: nathalie.halans@ocmwboechout.be


- met klussen: het strijken aan huis, vervangen van lampen, ophangen van een schilderij, ruimen van sneeuw, onderhoud van grafzerken, ontluchten van de verwarming, herstellen van een lekkende kraan, verhuizen, klein tuinonderhoud, behangen, klein schilderwerk,.... • met diensten: occasionele kinderopvang, bejaarden gezelschap houden, boodschappen doen,.... • voor een een bijdrage van €5/uur voor de klussen en €7/uur voor de diensten. Het eerste uur is altijd volledig te betalen, daarna betaalt u per begonnen half uur. Er kan een sociaal tarief aangevraagd worden. Contacteer: Caroline Bossaert werkdagen van 9 – 12u en 13 – 17u tel: 03 460 18 45 mail: caroline.bossaert@ocmwboechout.be

buurtservice

De buurtservice helpt je concreet:


36


Op het einde van de maand valt de energiefactuur onvermijdelijk in de bus. Door de vele verhalen over de stijgende energieprijzen is het soms bang afwachten of je die rekeningen vlot kan betalen… Schrik jij soms ook van de afrekening? Doe je er alles aan om op tijd te betalen, maar lijkt het verzoek tot afsluiting niet ver weg? Heb je een duwtje in de rug nodig? Kom praten met onze sociale dienst! Want iedereen heeft recht op een minimale en ononderbroken levering van gas, elektriciteit en water om menswaardig te kunnen leven!

Je kan bij ons terecht met volgende ‘energievraagstukken’: • het bemiddelen met leveranciers van water, gas of elektriciteit. Als de nutsleverancier dreigt de leveringen stop te zetten komt onze sociaal assistent langs om op zoek te gaan naar een gepaste oplossing. Eventueel door het tijdelijk laten plaatsen van een budgetmeter. • een verwarmingstoelage of stookoliepremie onder bepaalde voorwaarden. • Het opladen van je budgetmeter aan de hand van een betaalkaart. Contacteer: sociale dienst werkdagen van 9 – 12u en 13 – 17u tel: 03 460 18 83 mail: socialedienst@ocmwboechout.be

energiepremies

Het OCMW laat je niet in de kou staan


38

OCMW Boechout-Vremde

Jong zijn is zalig. Dat zeggen ze toch. Want jouw jonge leven ziet er helemaal niet zo zorgeloos uit. Je ligt met jezelf en je thuissituatie in de knoop, krijgt het elke maand moeilijker om rond te komen, moet voor je broertje of zusje zorgen, hebt problemen op school, op het werk of daarbuiten en op de koop toe is er niemand die ook eens naar JOUW problemen luistert. Wat doe je als je leven nu al overstelpt wordt door moeilijkheden? Wat als je jeugd ook letterlijk ‘onbetaalbaar’ is geworden? Praat erover. Zet een stap in de goede richting en kom even langs bij het OCMW. Je kan er altijd terecht met je zorgen, grote en kleine vragen. Omdat je er nooit alleen voor staat.


jongeren OCMW BOECHOUT

daar kan je terecht!


sociale ondersteuning

Ik en mijn gezin ,relatiebemiddeling kan helpen. Ik en mezelf, samen knopen ontwarren. Slaande ruzie tussen je ouders, geldproblemen, groepsdruk voor dat ene jointje, onzekerheid over je afgedragen kleding, te korte wimpers, te lange neus,.... Als jongere lig je wel eens in de knoop met jezelf. Je weet niet hoe je toekomst eruit ziet. Je moet voor je jongere broertje of zusje zorgen. Je hebt het moeilijk om de maand door te komen. Je (school)werk of lijdt hieronder.... En je vindt het erg moeilijk om met iemand over deze moeilijkheden te praten.

Ik en de wereld, samen aan relaties werken. Hoe ga je om met problemen in relaties? Wat doe je met boze (stief)ouders, zussen, geweld, pesten op school? En waar kan je terecht als elke andere deur voor jou gesloten blijft? Dankzij de sociale dienst sta je er niet langer alleen voor.

Ik en mijn verslaving , samen ‘zonder’ leren kunnen.

40

Zit jij soms tot een gat in de nacht aan je tv- of computerscherm gekluisterd? Is je gsm-rekening weer veel hoger dan je verwachtte? Krijg je het weer moeilijk om te weerstaan aan de verleidelijke prijs van die I-phone, PSP of gsm op het internet? En lijk je soms echt gek te worden als je een dag zonder gsm, jointje of dat frisse pintje moet? Aarzel niet, leer ‘zonder’ kunnen en neem je leven weer in eigen handen!


Op onze sociale dienst kan je steeds terecht voor een babbel onder vier ogen en het nodige duwtje in de rug. Samen met de sociaal assistent ga je op zoek naar de juiste aanpak voor jouw persoonlijke problemen. We helpen je op weg en nemen samen contact op met de mensen die je verder kunnen helpen.

Contacteer: sociale dienst werkdagen van 9 – 12u en 13 – 17u tel: 03 460 18 40 mail: sociale.dienst@ocmwboechout.be

sociale ondersteuning

Welkom voor een goed gesprek


financiële ondersteuning en begeleiding

Je bent jong en je leent wat... Eén op de vier jongeren leent wel eens geld. Je duwde net je laatste sigaretje uit, je gratis sms’jes raken op, je scooter heeft een smeerbeurt nodig, …. Maar ook de stapel rekeningen en het gat in je broek wordt steeds groter en helaas gaf je vrijdagavond na de match net iets meer uit dan je dacht. Sta ook jij in het krijt bij de bank of vrienden, zonder dat je weet of je het ooit zal kunnen terugbetalen? Kleuren de cijfers op je bankrekening steeds roder sinds je alleen woont of je je job verloor? En weet je niet meer waar je naartoe moet met die steeds dreigendere aanmaningen? Kom dan eens langs. Onze budgetbegeleider staat voor je klaar en leert je de eindjes opnieuw aan elkaar te knopen.

Financiële tussenkomsten • Wanneer de uitbetaling van de sociale uitkering op zich laat wachten en je hierdoor in financiële moeilijkheden komt, kan het OCMW deze periode overbruggen. • Tussenkomst bij medische kosten in bepaalde omstandigheden: medicatie, opname in het ziekenhuis, aansluiting ziekenfonds, ziekteverzekering...

Leefloon • Het leefloon is een recht, ook voor jongeren in welbepaalde situaties. Het waarborgt een minimuminkomen aan jongeren die over weinig of geen inkomen beschikken. Een grondig vooronderzoek zal uitsluitsel geven of je in aanmerking kan komen voor deze steunmaatregel.

42

Contacteer: sociale dienst werkdagen van 9 – 12u en 13 – 17u tel: 03 460 18 40


mail: sociale.dienst@ocmwboechout.be

Budgetbeheer • het betalen van je facturen en rekeningen na storting van je inkomen op een rekening die zal beheerd worden door onze budgetbegeleider. Jij ontvangt wekelijks of maandelijks een afgesproken bedrag aan leefgeld.

Budgetbegeleiding • begeleiding om financiële moeilijkheden vooraf te voorkomen. • tips hoe je uitgaven overzichtelijk kunt noteren zodat je weet waar je geld aan besteedt. • het maken van een overzicht en planning van je maandelijkse inkomsten en uitgaven. • onderhandeling met schuldeisers (uitstel van betaling, spreiden van schulden,…) Contacteer:

Frank Van Roosbroeck dinsdag van 9 – 12u na afspraak tel: 03 460 18 45 mail: frank.vanroosbroeck@ocmwboechout.be

financiële ondersteuning en begeleiding


ondersteunende toelagen en diensten

Samen van een ‘extraatje’ genieten. De longen uit je lijf brullen tijdens een spannende voetbalmatch. Een weekendje met z’n allen naar zee. Eindelijk wat geld opzij voor die blitse gsm van je dromen. Dat lijkt je wel wat! Als er geen prijskaartje aanhing tenminste. Want ook de elektriciteitsrekening, tv-distributie en andere vaste uitgaven liggen te wachten op de keukentafel. Als je inkomen (of dat van je ouders) laag is, moet je ‘extraatjes’ dan ook vaak aan de kant schuiven. Onze sociale dienst biedt je daarom een aantal ondersteunende toelagen en diensten aan.

Indien je een laag inkomen hebt, kan je bij ons terecht voor: • • • • •

een nutstoelage van maximum €100 voor gas, elektriciteit en water. een tv-distributietoelage van maximum €60. een toelage voor de ophaling van grof huisvuil op afroep. een vrijetijdstoelage van maximum €50. een voordeeltarief (vakantieparticipatie) voor uitstappen en vakanties in Vlaanderen.

Iedereen kan bij het OCMW terecht voor: • hulp bij het invullen van de belastingsaangifte • het aanvragen van een parkeerkaart voor mindervaliden • de aanvraag om een sociale woning of appartement te bekomen

44

Contacteer:

Caroline Bossaert werkdagen van 9 – 12u en 13 – 17u tel: 03 460 18 45 mail: caroline.bossaert@ocmwboechout.be


Ben je gestopt met school of net afgestudeerd? Heb je zin om de handen uit de mouwen te steken en zelf je boterham/auto/huis/... te verdienen, maar werd jouw sollicitatie voor de zoveelste keer niet beantwoord? Of begrijp je niet waarom je weer opnieuw zo snel ontslagen wordt? Weet je niet goed hoe je het precies moet aanpakken in het interim-kantoor? Geen nood. Onze dienst arbeidsbegeleiding staat voor je klaar en gaat samen met jou op zoek naar de oorzaak van je moeilijkheden.

Onze arbeidsbegeleidster helpt je met: • het zoeken naar een geschikte opleiding/vacatures. • het opstellen van een cv en sollicitatiebrieven. • het zoeken naar een tijdelijke job wanneer je al op eigen benen staat en afhankelijk bent van het leefloon. Op die manier doe je nuttige werkervaring op, beschik je over een tijdelijk arbeidsinkomen en verkrijg je erna het recht op een werkloosheidsuitkering. • het zoeken naar vast werk na een tijdelijke job.

Contacteer:

Marjolijn Bosschaert werkdagen van 9 – 12u en 13 – 17u tel: 03 460 18 45 mail: marjolijn.bosschaert@ocmwboechout.be

jobbegeleiding

Job zoekt jong talent.


rechtshulp

Recht op recht, samen een uitweg zoeken.

46

Je hebt moeilijkheden met je leercontract of vakantiejob. Je kocht een gsm die het niet doet. Je huurt een studio waarin het binnen regent. Je kunt de huishuur niet meer betalen, de huisbaas dreigt met uitdrijving. Je hebt vragen over de scheiding van je ouders. Of je ziet de blauwe gloed van de politiewagen dichter bijkomen, nadat je het opnam voor je maten in je stamcafé... Niet alleen volwassenen, maar ook jij kan juridisch in de problemen komen. Wat nu? Waar kan je terecht?

De jurist helpt je verder met: • informatie en advies over de problemen waarin je bent terecht gekomen. • bemiddeling tussen jou en andere betrokkenen. • opvolging en begeleiding doorheen moeilijke juridische

Contacteer:

dienst rechtshulp dinsdag van 9 -12u na afspraak tel: 03 460 18 45 mail: rechtshulp@ocmwboechout.be


Alleen wonen. Je eigen stek. Geen gezeur van je ouders aan je hoofd. Het lijkt wel een droom... Dat dacht je tenminste. Want sinds je het huis uitvluchtte onder moeilijke omstandigheden, ziet de toekomst er plots helemaal niet meer zo rooskleurig uit. Daar sta je dan plots alleen: geen dak boven je hoofd en geen cent op zak. Kom eens met een sociaal werker praten en zoek snel naar een (tijdelijke) oplossing.

Wij helpen je verder met je ‘woonvragen’: • • • • •

opvang in het doorgangshuis in noodsituaties. adressen en informatie over sociale huisvestingsmaatschappijen. het verlenen van een huurwaarborg onder bepaalde voorwaarden. samen je huurcontract kritisch doornemen alvorens te tekenen. de verhuur van een betaalbare woning, na het doorlopen van een wachtlijst en voorrangsregels.

Contacteer:

sociale dienst werkdagen van 9 – 12u en 13 – 17u tel: 03 460 18 47 mail: socialedienst@ocmwboechout.be

recht op wonen

Samen op eigen benen leren staan.


Als je een fysieke of mentale handicap hebt, zijn de meest alledaagse dingen niet langer vanzelfsprekend. Een ander maakt (noodgedwongen) beslissingen in jouw plaats of je hebt gewoonweg weinig opties, door een gebrek aan de juiste ondersteuning of hulp op jouw maat. Bij het OCMW kan je terecht om te praten over je problemen ĂŠn de oplossingen. Je maakt er eveneens kennis met heel wat extra tegemoetkomingen die voor jou of je omgeving misschien het verschil maken. Want het kan ook anders!

48

OCMW Boechout-Vremde

Naar de bakker gaan. Er eens een weekendje tussenuit knijpen. Een concert bijwonen. Kiezen waar je woont en met wie. Voor jezelf of voor kinderen zorgen.


personen met een handicap OCMW BOECHOUT

daar kan je terecht!


50


Ben je met op zoek naar zorg op maat voor je handicap? Wil je heel graag alleen in je eigen huis blijven wonen, maar heb je in dat geval nood aan een helpende of verplegende hand? Weet je niet goed waar en van wie je welke hulp kan krijgen? Neem dan eens contact op met onze thuiszorgconsulent! Zij komt (bij jou thuis) luisteren naar je specifieke, complexe zorgsituatie en geeft je verder advies.

Onze thuiszorgconsulent helpt je op met: • het aanbieden van informatie over het bestaande zorgaanbod. • het doorverwijzen naar diensten die je kunnen helpen. • Het opstellen van een zorgplan als ondersteuning en coördinatie van de thuisverzorging nodig is. Dit plan bevat een afsprakenregeling en verzekert je dat de zorg- en hulpverlening aansluit bij jouw noden. • Het zorgoverleg: het afstemmen van de werking tussen de verschillende hulp- en zorgverleners. Contacteer:

Elke Simons dinsdagvoormiddag tel: 03 460 18 80 mail: elke.simons@ocmwboechout.be

thuiszorgconsulent

Thuiszorg zonder zorgen


mindermobielencentrale

52

Samen zorgeloos het huis uit! Kan je niet zomaar, wanneer je wil de deur uit omdat je afhankelijk bent van anderen? Bevindt de aangepaste bushalte zich te ver van je deur? Moet je het huis uit voor een onderzoek bij de dokter, bezoek aan het ziekenhuis, de kapper, supermarkt of apotheek, maar vind je het vervelend dat je je familie hiervoor elke keer moet optrommelen? Bel ons op, laat je rijden!

Je kan beroep doen op vervoer van onze mindermobielencentrale: • voor slechts €7 per jaar (lidgeld). • tegen €0,30 per kilometer. • als je inkomen niet hoger is dan tweemaal het leefloon.

Contacteer:

mindermobielencentrale Gust Loverie werkdagen van 9 – 12u en 13 – 17u tel: 03 460 18 48 mail: gust.loverie@ocmwboechout.be


Kan je niet zomaar, wanneer je wil de deur uit omdat je afhankelijk bent van anderen? Bevindt de aangepaste bushalte zich te ver van je deur? Moet je het huis uit voor een onderzoek bij de dokter, bezoek aan het ziekenhuis, de kapper, supermarkt of apotheek, maar vind je het vervelend dat je je familie hiervoor elke keer moet optrommelen? Bel ons op, laat je rijden!

Financiële tussenkomsten • Toelage aan personen met een handicap met een laag inkomen van max. €250 per jaar. • Wanneer de uitbetaling van je invaliditeitsvergoeding op zich laat wachten en je hierdoor in financiële moeilijkheden komt, kan het OCMW deze periode overbruggen. • Tussenkomst bij medische kosten: medicatie, dokterskosten, opname in het ziekenhuis, aansluiting ziekenfonds, ziekteverzekering. Contacteer:

sociale dienst werkdagen van 9 – 12u en 13 – 17u tel: 03 460 18 40 mail: sociale.dienst@ocmwboechout.be

ondersteunende toelagen

Samen problemen én plezier delen


Vaak weet je ook niet eens waar je terecht zal komen, waar je zal kunnen slapen, hoe je geld zal verdienen, hoe jouw toekomst en die van je kinderen eruit zal zien, enz.

OCMW Boechout-Vremde

Wegvluchten van de plek waar je woont doe je niet zomaar. Je laat je familie, vrienden, buren, huis en alle andere vertrouwde dingen achter, zonder dat je weet of je ze ooit nog terug zal zien.


asielzoekers daar kan je terecht!


56 asielzoekers


Onze sociale dienst is wettelijk verplicht om jou, als kandidaat vluchteling, te begeleiden en te steunen als je hiertoe zelf de middelen niet hebt. In ons lokaal opvanginitiatief word je warm ontvangen door onze sociaal werk(st)ers en krijg je de nodige materiële en – beperkte – financiële hulp, tijdens de periode van het onderzoek van je asielaanvraag. Zo wordt een tijdelijk huis, hopelijk ook een tijdelijke thuis. • Materiële hulp: dekens, kleding,… • Financiële hulp: beperkt leefgeld. • Huisvesting: in appartementen, verspreid over het grondgebied van de gemeente. • Psychosociale begeleiding: integratie in de gemeente, begeleiding bij de asielprocedure, zinvolle dagbesteding, inschrijving voor Nederlandse taallessen,…. Contacteer:

Inez Verbist werkdagen van 9 – 12u en 13 – 17u tel: 03 460 18 45 mail: inez.verbist@ocmwboechout.be

asielzoekers

We zijn er ook voor jou


trefwoordenregister

58

Geldproblemen Geweld Grof huisvuil Huishouden Huren Jobbegeleiding Jongeren Juridisch advies Kleding Klussen Leefloon Lokaal opvanginitiatief Mantelzorg MateriĂŤle hulp Medische kosten Mindermobielencentrale Mindervalide Noodsituatie Noodwoning Nutstoelage Onderhoudsgeld Participatiecheque Pensioen Poetshulp Psycho-sociale begeleiding


Rechtshulp Relatieproblemen Rouw Rusthuis Schulden Senioren Sociale dienst Sociale verhuurdienst Sollicitatie Successierechten Testament Thuiszorg Tv-distributietoelage Vacatures Vakantieparticipatie Vereniging Verlies Verslaving Vervoer Voorschotten Vuilniszakken Waterschade Wonen Ziekte Zorgoverleg Zorgplan


OCMW Boechout Dr. Theo Tutsstraat 20 2530 Boechout tel. 03 460 18 40 fax 03 460 18 49 www.ocmwboechout.be informatiegids 2009-2010

OCMW Boechout, daar kan je terecht  

Het OCMW van Boechout wenst de ruime dienstverlening van het OCMW onder ieders aandacht te brengen. Ideeweb stelt vast dat eerdere publicati...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you