Page 1

OCMW AALTER gezond leven in Aalter

OCMW Aalter Boomgaard 1, 9880 Aalter 09 325 95 95 • ocmw@aalter.be

GEZOND LEVEN IN AALTER DEEL 2: ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG

OCMW AALTER

d a a r k a n je te re ch t !


OCMW Aalter Boomgaard 1, 9880 Aalter 09 325 95 95 • ocmw@aalter.be Colofon De welzijnsgids is een uitgave van OCMW Aalter. Verantwoordelijk uitgever: Bieke De Neve Kattebulkdreef 18, 9880 Aalter Uitgavedatum: april 2012 Concept en realisatie: ideeweb.be

Uitgave onder voorbehoud van volledigheid. De aangeboden dienstverlening kan wijzigen.


1. Inleiding

pagina 2

2. Je voelt je ziek pagina 6

3. Je voelt je niet fit in je hoofd

pagina 16

4. Je wil extra ondersteuning voor je ziekte pagina 24

5. Je bent blijvend of levensbedreigend ziekpagina 42 6. Je kan niet meer thuis wonen

pagina 52

7. Je hebt nog vragen

pagina 56


Samenstelling OCMW-raad Voorzitter Bieke De Neve (CD&V), Kattebulkdreef 18, 9880 Aalter Tel. OCMW: 09 325 95 95 Vast Bureau Jo Vettenburg (CD&V), Breemeersen 34, 9880 Lotenhulle (Aalter) Luc De Meyer (CD&V/N-VA), Knokstraat 1A, 9880 Poeke (Aalter) Liesbet Denys (OPEN), Blekkervijverstraat 2, 9880 Aalter

2

Leden Jef Lambrecht (CD&V), Creuselaan 27, 9880 Aalter Etienne Veermeer (CD&V), Oostmolenstraat 213, 9880 Aalter Lily De Vlieger (CD&V/N-VA), Nieuwstraat 46, 9881 Bellem (Aalter) Stefaan Van Daele (CD&V), Steenweg op Deinze 83, 9880 Aalter Rik HonorĂŠ (OPEN), Tervennelaan 3, 9880 Aalter Philippe De Rycke (OPEN), Ter Goedingen 49, 9881 Bellem (Aalter) Annie Van Kerckhove (OPEN), Hoge Kouter 29, 9880 Aalter


Aalter Gezonde Gemeente Beste inwoner, Je leeft in een gezonde gemeente. Een plek waar het goed wonen is. De gemeente Aalter en het OCMW leverden hier de voorbije jaren heel wat inspanningen voor. We kregen er zelfs drie sterren voor! Een gezonde gemeente informeert haar burgers goed. Daarom verspreidden we eerder de welzijnsgids ‘Goed leven in Aalter’ en de brochure ‘Gezond leven in Aalter (deel I)’. In dit tweede deel lichten we je uitgebreid in over ziek zijn en de ondersteuning die je van ons en andere diensten kan verwachten. We verzamelden handige tips, duidelijke achtergrondinformatie en nuttige adressen. Zodat je het zo goed mogelijk hebt in Aalter. Misschien overbodig op dit moment? Je weet het nooit, natuurlijk. Het kan verkeren. Hou deze gids dus bij. Als het nodig is, weet je ons te vinden. Met gezonde groeten, Bieke De Neve OCMW voorzitter Schepen van Welzijnszaken

3


Wat is gezond leven?

De gemeente Aalter en het OCMW zijn ervan overtuigd dat iedereen recht heeft op een gezond, menswaardig bestaan. Daarom engageerden we ons in 2009 samen met het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo Gezond+) om het thema gezondheid een belangrijke plaats te geven in ons beleid.

Mogen mensen met een handicap zichzelf gezond noemen? Ouderdomskwaaltjes, zijn dat ziektes? Ben je gezond als je je niet fit in het hoofd voelt? Wat is gezondheid eigenlijk?

Na een eerste evaluatie in 2010 ontving Aalter het label ‘Gezonde Gemeente’. We kregen bovendien als eerste gemeente het maximum aantal sterren voor de bestaande gezondheidsinitiatieven zoals griepvaccinatie, borstkankerscreening, drugpreventie en valpreventie.

Dit zijn moeilijke vragen die ook jou aangaan. Gezondheid is erg breed. Je moet het zowel lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk goed stellen om jezelf gezond te mogen noemen. Ook geluk, vriendschap, en een waardig inkomen kunnen hieronder vallen. Je bepaalt dus voor een groot deel zelf wanneer je gezond bent. In deze gidsen benaderen we ‘gezond leven’ zeer ruim. Hou ze dus zeker bij. Je weet maar nooit.

We vroegen de inwoners van Aalter van welke gezondheidsthema’s zij wakker liggen. De vijf belangrijkste thema’s komen uitgebreid aan bod in deze gidsen: • gezonde voeding • beweging • kanker • overgewicht • verkeer

4

Sinds we het label kregen, verhoogden we de aandacht voor het thema voortdurend. Na de welzijnsgids 2011 ‘Goed leven in Aalter’ zetten we het thema gezondheid nog meer op de agenda met deze nieuwe gids ‘Gezond leven in Aalter’. Aalter wil haar sterren behouden!

OCMW AALTER

Aalter krijgt 3 sterren als Gezonde Gemeente


5

Aalter, gezonde gemeente


6 OCMW AALTER


2. Je voelt je ziek Tandpijn, keelpijn, griep of een gebroken pols. Ziek zijn is niet leuk. Specialisten in en rond Aalter vangen je op en proberen je snel weer te genezen.


2.1 Je huisarts in de buurt Een huisarts is vaak de eerste vertrouwenspersoon die je professioneel advies kan geven als je je ziek voelt. Als je nog geen huisarts hebt, kies je er best ĂŠĂŠn in de buurt. Een vaste arts kan je medische situatie best volgen. Je kan hiervoor een globaal medisch dossier afsluiten. De kost voor het beheer van je dossier betaalt het ziekenfonds helemaal terug. (zie ook onze infobrochure Deel 1: preventieve gezondheidszorg). In Aalter zijn er huisartsen die alleen of in een groepspraktijk werken.

Je voelt je ziek

Word je ziek in het weekend (vanaf vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 7 uur) of op een feestdag (vanaf de avond voordien om 19 uur tot 7 uur op de ochtend na de feestdag), bel dan het centrale wachtnummer.

8

tel 09 374 67 27 Centraal wachtnummer voor Aalter, Bellem, Lotenhulle, Poeke, Sint-Maria-Aalter en Aalter Brug. www.mediwacht.be Vraag de wachtdiensten op van de apothekers, tandartsen en dokters van wacht in jouw regio.

Aalter Beirens Filip Hoefijzer 64 Bergez Jacques Brugstraat 55 De Crem Karel Boomgaardstraat 13 De Crop Raf Kerkstraat 3 Demuynck Christian Drogenbroodstraat 3 Dousselaere Rita Stationsstraat 38/2a Haesaert Steven Stationsstraat 200 Kerckvoorde Lien Stationsstraat 200 Pollet Luc Bellemstraat 96 Van Laecke Ann Boomgaardstraat 13 Verbreyt Joris Boomgaardstraat 13 Bellem Lievens Pieter Ommegangstraat 4 Messeyne Jean-Marie Bellemdorpweg 35 Lotenhulle Bonami Luc Lomolenstraat 32 Huybrechts Sabine Lodorp 115 Praet Erwin Steenweg op Deinze 180 Maria-Aalter Bral Eduard Sparhoekdreef 11 Coenegrachts Agnes Sparhoekdreef 11 Van Haecke Germain Aalterstraat 3

09 374 61 86 09 374 21 91 09 375 09 40 09 374 31 16 09 374 25 70 09 375 22 05 09 375 11 69 09 375 11 69 09 325 70 80 09 375 09 40 09 375 09 40 09 374 70 10 09 374 19 15 051 68 72 72 051 68 83 71 050 68 64 64 09 374 57 97 09 374 57 97 09 374 14 64


2.2 Je tandarts Een gaatje in je tand of ontstoken tandvlees kan erg pijnlijk zijn. Je tandarts doet preventieve controles en verleent deskundige tandzorg. Om een tandarts bij je in de buurt te vinden, kijk je best in de Gouden Gids of op mijntandarts.be. www.mijntandarts.be Zoek namen en adressen van tandartsen in je buurt.

Je voelt je ziek

tel 0903 39 969 (betaalnummer) Voor dringende tandproblemen op zaterdag, zon- en feestdagen van 9 tot 18 uur.

9


2.3 Je apotheker Bij je apotheker kan je binnenlopen voor advies over je gezondheidsproblemen en medicatie op voorschrift. Op zon- en feestdagen, ‘s avonds en ‘s nachts kan je terecht bij de apotheker van wacht. De wachtdienst bestaat uit een dag- en nachtdienst: • dagdienst van 9 tot 23 uur. • nachtdienst van 23 tot 9 uur.

Je voelt je ziek

tel 0900 10 500 (betaalnummer) www.apotheek.be Informeer naar de apotheker van wacht in jouw buurt. De lijst hangt ook uit aan de gevel van elke apotheek. Op de site staan alle namen en adressen van apothekers.

10


2.4 Specialisten

Je voelt je ziek

Naar een specialist word je best doorverwezen door je huisarts. Je betaalt dan een kleiner persoonlijk aandeel voor de consultatie van deze specialist. Zo volgen patiënten het logische circuit huisarts – specialist – ziekenhuis. Dat is goed, want veel patiënten stappen te snel naar een specialist.

11


2.5 Het ziekenhuis Naar het ziekenhuis ga je voor een onderzoek, een ingreep of een behandeling. Omdat dit minder vertrouwd terrein is dan de praktijk van je huisarts, lijsten we hier op wat je zeker niet mag vergeten.

Je voelt je ziek

Aan het onthaal Om alles vlot te laten verlopen, neem je volgende documenten mee wanneer je je aanmeldt:

12

Identiteitskaart Het ziekenhuis vergelijkt de gegevens van je identiteitskaart met de gegevens op de SIS-kaart om je identiteit te controleren. SIS-kaart Via de SIS-kaart gaat het ziekenhuis na onder welk statuut je bij het ziekenfonds bent ingeschreven. Dat bepaalt jouw verblijfs- kosten. Gele klevertjes van het ziekenfonds Gele klevers blijven nodig. Bevestig ze op alle documenten voor het ziekenfonds en neem er enkele mee bij opname of verzorging in het ziekenhuis. Identificatiegegevens van je arts Het ziekenhuis noteert de gegevens van je huisarts en de arts die je heeft doorverwezen. Die informatie is nodig voor de verdere verwerking van je medisch dossier. Identificatiegegevens van je contactpersoon Het ziekenhuis noteert de naam, het adres en het telefoonnum mer van de persoon met wie je contact kan opnemen voor vragen of inlichtingen over je verblijf in het ziekenhuis.

Medische documenten Het is nuttig om de volgende documenten mee te brengen naar het ziekenhuis: • een brief van de arts die je heeft doorverwezen; • röntgenfoto’s; • onderzoeksresultaten; • bloedgroepkaart; • vaccinatiekaart; • een lijst van de geneesmiddelen die je neemt; • dieetvoorschriften; • documenten die waarschuwen voor het risico op allergie; • een lijst van de ingrepen en behandelingen die je al hebt gehad. Spoedgeval! Op de spoedafdeling komen patiënten binnen die dringende zorg nodig hebben. Dat kan via de oproep 100, op eigen initiatief of na verwijzing van een huisarts of specialist. De dienst verleent ook ondersteunende hulp bij reanimaties binnen en buiten het ziekenhuis (interne en externe Medische Urgentie Groep of MUG). Je mag ook zelf naar de spoedafdeling gaan. Neem best eerst contact op met je huisarts. Kleine ongelukken als verstuikingen, kleine snijwonden, koorts- en pijnklachten kan hij/zij prima behandelen. Kan je je huisarts niet bereiken, kom dan op eigen initiatief naar de afdeling. Meld je steeds aan met volgende documenten: • identiteitskaart; • SIS-kaart; • eventuele verwijsbrief huisarts of specialist; • eventuele verzekeringsattesten (bij een arbeids- of schoolongeval).


Opname in het ziekenhuis Wie wordt opgenomen moet een opnameverklaring invullen. Duid je tarief- en kamerkeuze aan. Lees het aandachtig want er staat heel wat belangrijke informatie in over de kosten van je opname. Het ziekenhuis kan je een voorschot vragen. Het maximumbedrag varieert naargelang je statuut en het kamertype dat je kiest. Een opname in een gemeenschappelijke kamer mag men je nooit weigeren, zelfs als je het voorschot niet kunt betalen.

Hospitalisatieverzekering Wie opgenomen wordt in het ziekenhuis, krijgt zijn kosten grotendeels terugbetaald door het ziekenfonds. Het ziekenfonds dekt niet de hele som. Een aantal kosten betaal je zelf: • supplementen zoals éénpersoonskamer en telefoonkosten; • opleg voor prestaties en erelonen van artsen en specialisten. Om die rekening minder te laten oplopen bieden verzekeringsmaatschappijen een hospitalisatieverzekering aan. Lees de polis goed na. Daarin staat hoe hoog de vrijstelling (franchise) is die je als patiënt zelf moet betalen. Ook de wachttijd die je moet doorlopen bij het afsluiten van de verzekering staat erin. Het aanbod bij verschillende verzekeraars is groot, dus neem je tijd om de voorwaarden te vergelijken.

Je voelt je ziek

Sociale dienst van het ziekenhuis Een opname in het ziekenhuis roept vaak vragen op. Zowel bij de patiënten als bij de naaste betrokkenen. Wie vangt er mijn kinderen thuis op? Wanneer kan ik weer naar huis? Kan ik thuiszorg krijgen? Hoe kan ik deze kosten betalen? De sociale dienst luistert naar je vragen en twijfels op administratief, financieel, emotioneel en relationeel vlak. Op vraag van dokters of familie kan de sociale dienst ook zelf met jou contact opnemen. Een beroep doen op de dienst is gratis.

13


2.6 Antigifcentrum Zijn de besjes van hulst giftig voor kinderen? Zijn slakkenkorrels gevaarlijk? Mijn kind heeft alcohol gedronken, wat nu? Het antigifcentrum heeft heel wat ervaring met allerlei soorten vergiftigingen. Zorg dat je het etiket of de bijsluiter van het product bij je hebt als je contact opneemt.

Je voelt je ziek

Na vergiftiging • Bel het antigifcentrum of je huisarts en geef duidelijke informatie over het slachtoffer en het gif. • Wacht bij een ongeval niet op ziekteverschijnselen voor je belt. • Geen melk toedienen, melk is geen tegengif. • Niet laten braken! Meestal is braken niet aangewezen. Vraag eerst advies. • Spoel overvloedig met water na spatten van een schadelijke stof in de ogen of op de huid. • Verlucht de ruimte goed als er irriterend of giftig gas is vrijgekomen. • Leeftijd van het slachtoffer: gaat het om een kind of een volwassene?

14

Tips om vergiftiging te vermijden • Bewaar geneesmiddelen en huishoudproducten buiten het bereik van kinderen. • De meeste ongevallen gebeuren thuis! Hou kinderen op afstand wanneer je gevaarlijke producten gebruikt zoals ontstoppers, oplosmiddelen, ... • Bewaar producten in hun originele verpakking. Giet ze nooit over in flessen voor levensmiddelen. • Lees altijd het etiket voor je met een product begint te werken. • Noteer de naam van de planten die je in huis hebt, koop bij voorkeur onschadelijke soorten. • Laat kachels en gasgeisers regelmatig onderhouden en voorzie permanente verluchting in de lokalen waar ze staan. Laat de schoorstenen regelmatig vegen. Koolstofmonoxide is de belangrijkste oorzaak van vergiftigingen met dodelijke afloop.

tel 070 245 245 www.antigifcentrum.be Via het gratis nummer beantwoordt een arts je vragen, 24 uur op 24. De site bundelt alle informatie waarvoor het antigifcentrum zoal geconsulteerd wordt. Misschien vind je hier het antwoord op je vragen wel!


2.7 Zelfzorgorganisaties Ervaringen delen met lotgenoten is steeds een goed idee. Wie dezelfde lichamelijke of psychische problemen heeft is een goede toehoorder. Luisteren naar zijn of haar ervaringen helpt jou ook. Zelfzorgorganisaties of zelfhulpgroepen zijn verenigingen van lotgenoten. Vlaamse Alzheimer Liga, Vereniging voor BechterewpatiĂŤnten en Vlaamse Liga tegen Epilepsie zijn er slechts enkelen. In Oost-Vlaanderen bestaan er meer dan 200 zelfzorgorganisaties met ervaringsdeskundigen op alle terreinen. Het Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen is de koepelorganisatie waar je meer informatie vindt. Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) p/a Residentie Servaes Martelaarslaan 204, B-9000 Gent tel 09 225 91 33 info@plazzo.be www.plazzo.be

Regionaal steunpunt van de Vlaamse Liga tegen Kanker Coupure Rechts 12, 9000 Gent tel 09 223 40 40 ovlaanderen.vliga@tegenkanker.be jongeren@tegenkanker.be Ook op het OCMW en bij de cel Welzijn van de gemeente helpen we je graag verder.

Je voelt je ziek

Plazzo is bereikbaar elke werkdag van 9 tot 17 uur.

15


16 OCMW AALTER


3. Je voelt je niet fit in je hoofd Het kan iedereen overkomen. Donkere dagen, zware momenten. Praat erover. Vrienden en familie kunnen je bijstaan. Daarnaast zijn er voldoende professionele hulpverleners met een luisterend oor, vertrouwelijk advies en een schouder om op te steunen.


Je voelt je niet fit in je hoofd

18

3.1 Fit in je hoofd, goed in je vel

3.2 Durf hulp vragen

Op www.fitinjehoofd.be kan je testen hoe goed je in je vel zit. Je vindt er heel wat adressen waar men je kan helpen. Begin alvast met het toepassen van deze tips om je (weer) fit in je hoofd te voelen: • vind jezelf oké; • durf nee zeggen; • praat erover; • ga ervoor; • beweeg; • durf hulp vragen; • probeer iets nieuws; • gun jezelf rust; • reken op vrienden; • hou je hoofd boven water.

Je kan niet alles zelf. Hulp vragen getuigt van bescheidenheid en zelfkennis. Het is helemaal geen teken van hulpeloosheid, maar bewijst dat je jezelf kunt redden. Hulp vragen is dus helemaal oké. Je zult ervaren hoeveel deugd het doet dat iemand anders met je meedenkt. Ga bij jezelf na waarvoor je precies hulp nodig hebt en wie je daarvoor het best kunt aanspreken. In en rond Aalter zijn er veel gespecialiseerde diensten.

Goed-gevoel-stoel Je af en toe goed voelen is onontbeerlijk om gezond te zijn. De goed-gevoel-stoel kan helpen om dat goed gevoel langer vast te houden. Want zoiets kan je leren, zeker als je wordt aangemoedigd door de groep om je heen. Het zijn drie praatsessies met nadien een pak tips om goed-gevoelacties te doen met de groep. Daarin leer je dat achter elke poot van de stoel een gedachte zit. Het zijn manieren om net zoals de stoel stevig op je poten te staan. Je kan: • hulp en steun zoeken; • jezelf goed doen; • jezelf beschermen; • jezelf graag zien. De goed-gevoel-stoel is een toffe manier om met lotgenoten aan geestelijke gezondheid te werken. Je leest er alles over op fitinjehoofd.be. www.fitinjehoofd.be Elk jaareinde verschijnen de ‘stappen naar een fitter hoofd’ in TotAalter. Op de website kan je alles nog eens nalezen.

Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zie je geen licht meer aan het einde van de tunnel? Lijd je onder depressies, angsten, stressklachten, zelfmoordgedachten, de gevolgen van mishandeling, misbruik of verwaarlozing? In het Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (RCGG) in Deinze staan professionele hulpverleners klaar voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met ernstige psychische problemen. Volwassenen en senioren kunnen elke week op de zitdag in het OCMW van Aalter terecht. Aarzel niet om hulp te zoeken. Het RCGG kampt soms met lange wachttijden. Wil je snel geholpen worden, neem dan contact op met een privé psycholoog of therapeut (zie paragraaf 3.6). Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Ramstraat 7/5, 9800 Deinze tel 09 386 36 90 www.rcgg.be Avondconsultaties zijn mogelijk. Gesprekken en behandeling enkel op afspraak. Ook afspraken voor de wekelijkse zitdag in Aalter maak je via het centrum in Deinze.


CAW Visserij Ramstraat 7/12, 9800 Deinze tel 09 386 79 92 afdeling.deinze@cawvisserij.be info@cawvisserij.be

Je voelt je niet fit in je hoofd

Centrum voor Algemeen Welzijn Bij het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) kan je kosteloos terecht voor alle vragen van financiĂŤle, juridische, seksuele, pedagogische en relationele aard. Hulpverleners zoeken samen met jou naar de meest geschikte hulp.

23 19


Je voelt je niet fit in je hoofd

20

3.3 Dementie: is er iets niet pluis?

3.4 Zelfdoding

Soms merk je dat er bij iemand in je omgeving iets niet pluis is. Wat ooit evident was, lukt niet meer. Men vergeet dingen. Dat kan dementie zijn. Omgaan met dementie is niet eenvoudig. Heel wat organisaties staan klaar voor mantelzorgers, familieleden van de dementerende en voor de dementerende zelf. In Aalter is er een familiegroep van de Alzheimerliga actief. Elke derde donderdag van de maand staan de bijeenkomsten, in WZC Veilige Have, open voor mantelzorgers en naasten van personen met dementie.

Velen hebben wel eens gedacht aan zelfdoding. Maar bij sommigen gaan die gedachten niet meer weg. De zelfmoordlijn is een gratis telefonische hulpdienst die iedereen de mogelijkheid biedt om vrijuit en in volle vertrouwen te praten over moeilijkheden en zelfdodingsgedachten. Aan de andere kant van de lijn zit een ervaren vrijwilliger die je weer op weg helpt. Ook chatten is mogelijk.

Dhr. Van Hulle Chris Museumstraat 15, 9881 Bellem tel 09 325 03 88

WZC Veilige Have vzw Sturtewaegen Nancy Lostraat 28, 9880 Aalter tel 09 374 95 11 www.dementie.be

Zelfmoordlijn tel 02 649 95 55, elk uur van de dag, 7/7 www.zelfmoordlijn.be Iemand verloren door zelfdoding? Bij zelfdoding van familieleden of geliefden kan je met heel wat vragen blijven zitten. Op onderstaande website kan je de ervaringen lezen van de nabestaanden. Dat kan helpen om je pijn te verlichten. Je zal merken dat je met andere ogen naar de wereld gaat kijken. Je gaat onderscheid maken tussen wat belangrijk is in het leven en wat niet. www.zelfdoding.be


21

Je voelt je niet fit in je hoofd


3.5 Hulp via telefoon of internet Blijf niet bij de pakken zitten maar deel je verhaal met een opgeleide medewerker. De gesprekken zijn vertrouwelijk en anoniem. Hieronder lijsten we een aantal hulporganisaties op waar je kan aankloppen.

Je voelt je niet fit in je hoofd

Tele-onthaal Gratis telefonische hulpdienst die je bijstaat als je het op een bepaald moment moeilijk hebt in je leven. Je kan er steeds anoniem je verhaal kwijt aan één van de deskundige vrijwilligers. Ook chatten is mogelijk.

22

tel 106, elk uur van de dag, 7/7 www.tele-onthaal.be Drugspunt SMAK Europalaan 22, 9880 Aalter 09 325 22 89 0479 34 39 89 (gsm) drugspreventie@aalter.be www.drugpunt.be Druglijn Voor iedereen die vragen of problemen heeft rond drank, drugs, pillen of gokken. Je kan je vraag stellen aan een opgeleide vrijwilliger die je anoniem en vertrouwelijk zal helpen. tel 078 15 10 20 Van maandag tot vrijdag van 10 tot 20 uur. Tijdens het weekend en op de feestdagen gesloten. Niet gratis. www.druglijn.be

Werkgroep Verder Nabestaanden na zelfdoding kunnen steun zoeken bij elkaar en bij experts via de Werkgroep Verder. www.werkgroepverder.be Kinderen en jongerentelefoon Kinderen en jongeren met vragen kunnen chatten of bellen. tel 102 www.kjt.org Telefoon elke dag van 16 tot 22 uur, behalve op zon- en feestdagen. Chat op maandag en woensdag tussen 18 en 22 uur (behalve op feestdagen). Mailen kan naar brievenbus@kjt.org. Holebifoon Gratis onthaal- en infolijn waar je terecht kan met al je vragen over holebi’s (homoseksualiteit, lesbische seksualiteit en biseksualiteit). tel 0800 99 533 www.holebifoon.be Maandag en donderdag (behalve op feestdagen) van 18 tot 22 uur en woensdag van 14 tot 22 uur. Chatten kan op woensdag tussen 18 en 22 uur. Mailen kan naar: vragen@holebifoon.be


tel 078 15 01 51, elke werkdag van 9 tot 17 uur. www.tegenkanker.be/kankertelefoon Slachtofferchat Deze online-dienstverlening van het Sociaal Huis Pandora richt zich tot mensen die slachtoffer werden of dreigen te worden van diefstal, inbraak, slagen en verwondingen, zedenfeiten,… Ook richt het zich tot de familieleden, naasten of nabestaanden van deze misdrijven. Ook nabestaanden van moord, zelfdoding en dodelijke ongevallen kunnen hier met al hun vragen, gevoelens, frustraties en ervaringen terecht. www.slachtofferchat.be

Opvoedingstelefoon De opvoedingstelefoon is er voor vaders, moeders, grootouders, stiefouders, opvoeders, enzovoort die behoefte hebben aan een gesprekspartner. De gesprekken zijn vertrouwelijk en anoniem. tel 078 15 00 10 www.opvoedingstelefoon.be Weekdagen van 10 tot 13 en 14 tot 17 uur. Donderdag ook van 19 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

Vlaams meldpunt ouderenmisbehandeling Senioren vanaf 55 jaar, die zich mis(be)handeld voelen door een persoon in hun omgeving met wie ze een persoonlijke of professionele relatie hebben, kunnen hier terecht voor een vertrouwelijk en anoniem gesprek met een professionele hulpverlener. tel 078 15 15 70 www.meldpuntouderenmishandeling.be Centraal meldpunt voor geweld en kindermishandeling tel 1712 Elke werkdag van 9 tot 17 uur. Gratis en discreet.

3.6 Privé therapeuten en psychologen In Aalter en de omliggende gemeenten kan je ook terecht bij heel wat privé hulpverleners. Kijk in de Gouden Gids voor de adressen en telefoonnummers. Ook via internet kan je snel gepaste hulp vinden: www.goudengids.be/psychologen/aalter-9880/ Belgische Federatie van Psychologen Zoek een psycholoog of psychotherapeut bij jou in de buurt.

www.psycholoog.be

Je voelt je niet fit in je hoofd

Vlaamse Kankertelefoon Kankerpatiënten, hun familie en vrienden kunnen hier anoniem terecht voor advies, een bemoedigend gesprek of informatie.

23


24 OCMW AALTER


4. Je wil extra ondersteuning voor je ziekte Als je niet meer goed te been bent, zijn dagelijkse activiteiten een hele opgave. Gelukkig zijn er tal van diensten om die taken te verlichten. Een extra hand in de keuken, iemand die helpt bij het wassen, of een persoonlijke verpleger die aan huis komt. Zieke inwoners van Aalter worden prima ondersteund.


4.1 Ziekenvervoer

extra ondersteuning voor je ziekte

Wie ziek is, kan zich niet altijd zelf verplaatsen. Je kan in Aalter beroep doen op drie diensten:

26

1. Ziekenwagen Bel het nummer 105 en je krijgt meteen iemand van de centrale van het Rode Kruis aan de lijn. Indien nodig sturen ze dadelijk een van de 200 ziekenwagens, maar je kan ook een ambulance reserveren voor een later moment. tel 105 tel 0478 66 20 44 hulpdienst@aalter.rodekruis.be Je kan ook een privĂŠ ziekenwagen laten komen. Kijk in de Gouden Gids voor de telefoonnummers van deze diensten.

2. Belbus Indien een ziekenwagen niet nodig is, kan je beroep doen op De Lijn. Om een rit met de belbus te reserveren in de provincie OostVlaanderen, neem je minstens 2 uur op voorhand contact op met de belbuscentrale. Geef volgende gegevens door: - naam of klantnummer; - de dag en het gewenste uur van vertrek; - de naam van de gemeente en de op- en afstaphalte; - of je wil overstappen op de trein. Je kan maximaal 2 weken op voorhand een rit reserveren. Ritten annuleren kan, ten laatste 1 uur voor vertrek, op het nummer 09 211 91 91. tel 09 211 91 91 tel 09 211 91 93 (alleen om een rit voor een rolstoelgebruiker te reserveren) fax 09 211 91 90 belbus.ovl@delijn.be Als dove, slechthorende of persoon met een spraakgebrek mag je reserveren via fax of e-mail. Bezorg de belbuscentrale eenmalig een attest waarin een arts bevestigt dat je aan deze voorwaarden voldoet.

3. Mindermobielencentrale Dit is een initiatief van het OCMW van Aalter. Mensen met verplaatsingsproblemen en een beperkt inkomen kunnen zich hiermee verplaatsen.

Zie paragraaf 4.8 voor meer info.

Mindermobielencentrale: Boomgaard 1, 9880 Aalter, tel. 09 325 95 95. Afspraken kan je telefonisch maken op elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. Dinsdag van van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur. Op zon- en feestdagen wordt er niet gereden. Op zaterdagen uitzonderlijk wel.


27

extra ondersteuning voor je ziekte


4.2 Thuiszorg

extra ondersteuning voor je ziekte

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Als je afhankelijk wordt van anderen, is het prettig om in je vertrouwde omgeving te worden verzorgd. Thuiszorgdiensten helpen je bij je persoonlijke verzorging en dagelijkse huishoudelijke taken als koken, strijken en boodschappen doen. De diensten bieden ook algemene psychosociale en pedagogische ondersteuning.

28

Je kan thuiszorg aanvragen bij verschillende diensten in het Aalterse. Een maatschappelijk werker komt op bezoek om samen te bepalen welke hulp je nodig hebt. Je betaalt een bijdrage op basis van je inkomen. Informeer bij je ziekenfonds: soms krijg je een deel van de kosten terugbetaald. Familiehulp-Zorgregio Gent Hoogstraat 19, 9000 Gent tel 09 225 37 63 gent@familiehulp.be www.familiehulp.be Onder de noemer gezinszorg biedt Familiehulp diensten aan als persoonsverzorging, huishoudelijke hulp, schoonmaakhulp en psychosociale ondersteuning in alle Vlaamse gemeentes. Doe je aanvraag via de website of op het kantoor van Zorgregio Gent.

Familiezorg Oost-Vlaanderen Zwartezustersstraat 18, 9000 Gent tel 09 225 78 83

Familiezorg Oost-Vlaanderen biedt gezinszorg, bejaardenzorg, kraamzorg, klusjesdienst, psychiatrische thuiszorg, bijzondere jeugdzorg en poetshulp. De sectorverantwoordelijke voor Aalter is op het kantoor te bereiken op maandag en vrijdag. De Zon, Familiezorg West-Vlaanderen Regiohuis Aalter Boomgaard 12, 9880 Aalter tel 09 371 92 27 aalter@familiezorg-wvl.be www.familiezorg-wvl.be De Zon biedt onder andere gezinszorg, thuiskraamzorg, poetsdienst en klusjesdienst. Open van maandag tot vrijdag, van 8 tot 13 uur. Op donderdag van 8 tot 17.30 uur.


Thuishulp van de Bond Moyson

Bond Moyson Oost-Vlaanderen Tramstraat 69, 9052 Gent tel 09 333 50 00 bond.moyson.ovl@socmut.be www.socmut.be Alle vormen van thuiszorg, thuishulp en thuisverpleging. Alle weekdagen open.

extra ondersteuning voor je ziekte

Solidariteit voor het Gezin Tentoonstellingslaan 76, 9000 Gent tel 070 23 30 28 www.solidariteit.be Solidariteit voor het Gezin biedt alle vormen van thuiszorg aan, zoals verpleging, gezinszorg, poetshulp en kraamzorg.

33 29


extra ondersteuning voor je ziekte

4.3 Ziekenfondsen

30

Sociale diensten

Thuiszorgwinkel

De sociale dienst van het ziekenfonds wordt ook wel ‘dienst maatschappelijk werk’ genoemd. Als lid kan je er informatie, advies, ondersteuning, bemiddeling en hulpverlening krijgen over volgende thema’s: • uitkeringen, tegemoetkomingen en sociale voordelen voor zieken, personen met een handicap, ouderen en sociaal kwetsbaren; • de zorgverzekering (financiële steun voor zwaar zorgbehoevenden); • het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (hulpmiddelen, opvangmogelijkheden en persoonlijk assistentiebudget); • thuiszorg en ondersteuning van de mantelzorg; • opvang voor ouderen; • emotionele en psychosociale steun voor de persoon en zijn omgeving.

Soms heb je extra materiaal nodig als krukken of een ziekenhuisbed. De meeste ziekenfondsen beschikken over een thuiszorgwinkel. Leden en niet-leden vinden er een ruim assortiment aan hulpmiddelen om te kopen of te lenen: revalidatie- en fitnessmateriaal, zorgproducten, incontinentiemateriaal, bandages, prothesen, loophulp, babyweegschaal, enzovoort.

Je kan in jouw ziekenfonds langsgaan op lokale sociale zitdagen. Als je je moeilijk kan verplaatsen, of een complexe zorgvraag hebt, kan je een huisbezoek aanvragen.

Christelijke Mutualiteiten Thuiszorgwinkel Lostraat 39, 9880 Aalter tel 09 234 61 90 Dienst maatschappelijk werk Zorg van CM Midden-Vlaanderen tel 09 267 59 09 mw.mvl@cm.be Onafhankelijk Ziekenfonds Stationsstraat 176, 9880 Aalter tel 078 15 30 91 kantoor.aalter@oz.be

OZ Shop Gistelsesteenweg 294/1 8200 Sint-Andries Brugge tel 050 40 54 97 info@oz-shop.be Liberale Mutualiteit Liberale Mutualiteit in Aalter Bellemstraat 23, 9880 Aalter

Ortho Shop K. Astridlaan 97/11, 8200 Brugge tel 050 38 58 78

Ortho Shop Delaplacestraat 66, 8310 Brugge tel 050 35 70 07

Bond Moyson, kantoor Aalter Stationsstraat 20, 9880 Aalter tel 09 374 54 50 aalter.bmovl@socmut.be

Centrum voor thuiszorg Gent-Eeklo, Bond Moyson Waaistraat 1, 9000 Gent tel 09 265 55 90 tel 09 333 55 00 (Thuiszorglijn)


31

extra ondersteuning voor je ziekte


extra ondersteuning voor je ziekte

4.4 Thuisverpleging

32

Bij ouderdom, ziekte of handicap kan het dagelijks bezoek van een thuisverpleger onmisbaar zijn. Thuisverplegingsdiensten en zelfstandige verpleegkundigen helpen je bij het wassen, het geven van inspuitingen of het verzorgen van wonden. Ze staan open voor alle zorgvragen en patiĂŤnten van elke leeftijd, vierentwintig uur per dag. De verpleging verloopt uiteraard in nauw overleg met de huisarts. De kosten worden verrekend met je ziekenfonds, afhankelijk van het type verzekering dat je hebt.

Alle ziekenfondsen verlenen thuisverpleging. De adressen vind je in de vorige paragraaf.

Wit-Gele Kruis Aalter Lostraat 22, 9880 Aalter tel 09 375 30 50 aalter@wgkovl.be www.wgkovl.be De hoofdzetel van het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen kan je op elk moment van de week telefonisch bereiken voor vragen, opmerkingen of suggesties, op het nummer 09 265 75 75. Zelfstandige verpleegkundigen tel 070 22 26 78 www.verplegingthuis.be Net zoals een kinesist en een arts, kan een verpleegkundige op zelfstandige basis werken. Zelfstandige verpleegkundigen voeren alle verpleegkundige taken uit in de thuissituatie. Het wachtnummer is op elk moment van de dag en de week bereikbaar. Via de site vind je telefoon- en gsm-nummers van alle verpleegkundigen in jouw buurt.


33

extra ondersteuning voor je ziekte


4.5 Personenalarmsysteem (PAS)

extra ondersteuning voor je ziekte

Het Personenalarmsysteem (PAS) is een toestel waarvan je de alarmknop als halssnoer of armband draagt. De zender is aangesloten op een alarmcentrale, die je dag en nacht kan waarschuwen. Gaat er iets mis in huis, dan kan de centrale de hulp inroepen van buren, familie of kennissen. Voor het toestel is enkel een stopcontact en een telefoonaansluiting nodig.

34

Bij de meeste diensten betaal je een maandelijkse bijdrage en een eenmalige plaatsingskost.

Doe je aanvraag voor het PAS bij je ziekenfonds (zie paragraaf 4.3) of bij het Wit-Gele Kruis.

Wit-Gele Kruis Aalter Lostraat 22, 9880 Aalter tel 09 375 30 50 aalter@wgkovl.be - www.wgkovl.be

De hoofdzetel van het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen kan je op elk moment van de week telefonisch bereiken voor vragen, opmerkingen of suggesties op het nummer 09 265 75 75.

4.6 Dienstencheques Het OCMW Aalter is erkend als dienstenbedrijf. Onze werknemers mogen dus huishoudelijke taken bij jou thuis komen verrichten: van de schoonmaak van de woning, over ramen wassen tot strijken en de was doen. Ook kleine naaiwerken en het klaarmaken van maaltijden zitten in het takenpakket.


Betalen doe je met elektronische dienstencheques. Wie ouder is dan 65 jaar krijgt voorrang bij de aanvragen. Dit is een zogenaamde comfortdienst. Een sociaal onderzoek is enkel nodig als men overweegt om je een lager tarief aan te rekenen.

Voor de lijst van de dienstencheque-ondernemingen verwijzen we je door naar de website van de RVA: www.dienstencheques-rva.be

extra ondersteuning voor je ziekte

Dienstencheque-ondernemingen in Aalter

35


extra ondersteuning voor je ziekte

36

4.7 Lokaal Dienstencentrum Kerkem

4.8 Mindermobielencentrale (MMC)

Zelfstandig thuis wonen is heerlijk. Maar soms is alleen maar alleen. Dan mis je de gezelligheid en wat leven in huis. Kom dan eens langs in het lokaal dienstencentrum Kerkem en maak kennis met onze activiteiten, bots op oude bekenden en ontmoet nieuwe gezichten.

Kan je niet langer met de fiets naar de bakker door je slechte gezondheid? Bevindt de belbus zich te ver van je deur nu je minder mobiel bent? Moet je toch dringend het huis uit voor een onderzoek bij de dokter? Onze mindermobielencentrale biedt een gepaste oplossing.

Dienstencentrum Kerkem: • heeft een Senioreninfopunt met informatie en advies over hulpverlening, zorg, financiële tegemoetkomingen en psychologische ondersteuning; • organiseert een brede waaier aan ontspannende, informatieve en bijscholende activiteiten voor een nog bredere leeftijdsgroep (van minder mobiele tot actieve senior). De maandkalender krijg je thuis op aanvraag of vind je op www.ocmwaalter.be; • is een gezellige ontmoetingsplaats om een kaartje te leggen, tv te kijken, een koffie te drinken of te handwerken; • nodigt je elke eerste en derde woensdag van de maand uit om te genieten van een warme maaltijd; waarvoor je wel moet reserveren; • biedt hulp bij dagdagelijkse activiteiten, behalve bij het toedienen van hygiënische zorg; • is toegankelijk voor rolstoelgebruikers; • is tevens een plek om de karwei- of poetsdienst, of de mindermobielencentrale aan te vragen (zie hiernaast). Lokaal Dienstencentrum Kerkem Rerum Novarumstraat 24, 9880 Aalter tel 09 375 11 31 Maak een afspraak met de OCMW-maatschappelijk werker (senioreninfopunt) via 09 325 95 95. De belbus stopt voor de deur van het Lokaal Dienstencentrum én voor de deur van het OCMW. Reservatie belbus: 09 210 94 94.

Je kan beroep doen op vervoer van onze mindermobielencentrale als: • je inkomen niet hoger is dan maximaal twee maal het leefloon volgens jouw gezinssituatie; • je minder mobiel bent door leeftijd of lichamelijke toestand; • er geen haalbare openbare vervoermogelijkheden voor handen zijn; • je tijdig (twee dagen vooraf) je rit reserveert; • jouw lidmaatschap in orde is; • je een kilometervergoeding betaalt aan de chauffeur. Mindermobielencentrale Boomgaard 1, 9880 Aalter tel 09 325 95 95 Afspraken kan je telefonisch maken op elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. Dinsdag van van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur. Op zon- en feestdagen wordt er niet gereden. Op zaterdagen uitzonderlijk wel.


37

extra ondersteuning voor je ziekte


4.9 Poets- en karweidienst

extra ondersteuning voor je ziekte

Het onkruid woekert in je tuin. Je voordeur heeft een likje verf nodig. Wat een ander in een handomdraai voor elkaar krijgt, kan in jouw omstandigheden een hels karwei worden. Een vakman krijg je er de deur niet voor uit en je familie of vrienden hebben je al zo vaak geholpen… Kies voor een haalbare oplossing, doe een beroep op de karwei- en poetsdienst en knap alles nog eens helemaal op!

38

We helpen inwoners van Aalter die tot één van de volgende categorieën behoren met klussen en poetsen: • personen met een beperking; • personen met een WIGW-statuut (weduwen, invaliden, gepensioneerden of wezen); • personen met een Omnio-statuut (meer dan zes maanden werkloos of arbeidsongeschikt, alleenwonend met kinderen, zeer weinig inkomen); • personen met recht op leefloon; • cliënten van het OCMW die tenminste drie maanden financiële hulp ontvangen en zelf, wegens fysieke beperkingen of omstandigheden, niet in staat zijn om de karweien uit te voeren. De karweidienst helpt je concreet: • met het ophangen van een schilderij, ruimen van sneeuw, klein tuinonderhoud, behangen, klein schilderwerk, enzovoort; • voor een bijdrage per uur afhankelijk van je inkomen, de gezinssituatie en eventuele invaliditeit; • na een afspraak met de dienst aanvullende thuiszorg.

De poetsdienst helpt je concreet: • een halve dag per week, of tweewekelijks; • met stof afnemen, stofzuigen, schrobben en dweilen van vloeren, zemen van vensters, schoonmaken van stoep en binnenplaats, reinigen van keuken en sanitair, enzovoort; • voor een bijdrage per uur afhankelijk van je inkomen, de gezinssituatie en eventuele invaliditeit; • na een afspraak met de dienst aanvullende thuiszorg. Dienst aanvullende thuiszorg Boomgaard 1, 9880 Aalter tel 09 325 95 95 ocmw@aalter.be www.ocmwaalter.be Gezinszorg of poetsdienst? Indien blijkt dat de poetsdienst onvoldoende beantwoordt aan de nood van de hulpvrager, kan er (eventueel in combinatie) beroep gedaan worden op een verzorgende van een dienst voor gezinszorg. De verzorgende kookt ter plaatse, doet was en strijk, boodschappen, lichaamsverzorging (zie ook paragraaf 4.2). .


39 33

extra ondersteuning voor je ziekte


extra ondersteuning voor je ziekte

4.10 Parkeerkaart

40

Aalter telt heel wat parkeerplaatsen die speciaal voorbehouden zijn voor personen met een handicap. Je mag er gratis parkeren met een speciale parkeerkaart. De aanvragen voor deze parkeerkaarten dien je in via het gemeentebestuur en worden uitgereikt door de federale overheid. Neem voor de aanvraag je elektronische identiteitskaart mee naar de cel Eerste lijn van het gemeentebestuur. Je aanvraag is pas definitief na het indienen van de nodige medische formulieren. Op het gemeentehuis lichten we de details toe. Gemeente Aalter Europalaan 22, 9880 Aalter tel 09 325 22 00 fax 09 325 22 40 gemeente@aalter.be www.aalter.be www.handicap.fgov.be


41 33

extra ondersteuning voor je ziekte


42 OCMW AALTER


5. Je bent blijvend of levensbedreigend ziek Ook wie niet meer helemaal gezond kan worden, heeft recht op een menswaardig leven. Verschillende mensen, diensten en tegemoetkomingen verlichten de pijn of de eenzaamheid.


blijvend of levensbedreigend ziek

44

5.1 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap

5.2 Ziekenzorg

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen. In álle domeinen van het maatschappelijk leven. VAPH informeert je uitgebreid over vier thema’s: • Wonen en opvang • Leren en werken • Vrije tijd • Mobiliteit

Ziekenzorg CM is een vereniging van en voor langdurig zieken en gezonden. Samen met duizenden vrijwilligers biedt Ziekenzorg CM een waaier van activiteiten aan om het sociaal isolement van langdurig zieken te doorbreken en ze te steunen in hun leven met een chronische ziekte. Ziekenzorg CM ondersteunt bovendien mantelzorgers. Via www.ziekenzorg.be vind je de lokale afdelingen in en rond Aalter.

Het VAPH subsidieert diensten, voorzieningen en personen met een handicap op drie domeinen: • diensten en voorzieningen die zorg verlenen aan personen met een handicap door begeleiding of opvang; • hulpmiddelen en aanpassingen aan je woning of wagen om je dagelijks leven beter te organiseren; • persoonlijke-assistentiebudget als je liever thuis wil blijven wonen en een assistent in dienst neemt. Vlaams Agentschap Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel tel 02 225 84 11 informatie@vaph.be www.vaph.be

Ziekenzorg Aalter-Brug Leiakker 30, 9880 Aalter Ziekenzorg Aalter-centrum Loveldlaan 37, 9880 Aalter Ziekenzorg Lotenhulle-Poeke Ruiseleedsestraat 13, 9880 Aalter Ziekenzorg Sint-Maria-Aalter Blekkervijverstraat 25, 9880 Aalter www.ziekenzorg.be


5.3 Mantelzorg

De gemeentelijke mantelzorgpremie kan je verkrijgen onder bepaalde voorwaarden, waarover we je graag inlichten op de sociale dienst van het OCMW, in het Lokaal Dienstencentrum Kerkem of op de cel Welzijn van de gemeente. Deze ondersteuning staat los van de provinciale mantelzorgpremie, die je ook kan aanvragen.

Sociale Dienst Boomgaard 1, 9880 Aalter tel 09 325 95 95 ocmw@aalter.be www.ocmwaalter.be Gemeente Aalter, cel Welzijn Europalaan 22, 9880 Aalter tel 09 325 22 88 welzijn@aalter.be www.aalter.be Provincie Oost-Vlaanderen Dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg PAC Het Zuid Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent tel 09 267 75 46 www.oost-vlaanderen.be Senioreninfopunt Lokaal Dienstencentrum Kerkem Rerum Novarumstraat 24, 9880 Aalter tel 09 375 11 31

blijvend of levensbedreigend ziek

Chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden hebben zorg nodig. Vaak nemen mensen uit hun omgeving dit op: familieleden, buren en vrienden. Het werk dat deze ‘mantelzorgers’ verzetten is ongelooflijk. De gemeente Aalter wil hen hiervoor ondersteunen met een premie.

45


blijvend of levensbedreigend ziek

5.4 Wat is de Vlaamse zorgverzekering?

46

Wie ouder is dan 25 moet zich sinds januari 2002 verplicht aansluiten bij een zorgkas. Dat kan bij de ziekenfondsen, verzekeringsmaatschappijen of bij een openbare Vlaamse Zorgkas. Deze komt tussen in niet-medische kosten voor zwaar zorgbehoevenden, zoals mantelzorg en thuiszorg. Ook inwoners van een rusthuis, RVT of psychiatrisch verzorgingstehuis kunnen een aanvraag indienen bij de Vlaamse zorgverzekering. Bij je ziekenfonds, een dienst voor gezinszorg of het OCMW kan je de vergoeding aanvragen.


5.5 Familiegroep Alzheimerliga

Dhr. Van Hulle Chris Museumstraat 15, 9881 Bellem tel 09 325 03 88

WZC Veilige Have vzw Sturtewaegen Nancy Lostraat 28, 9880 Aalter tel 09 374 95 11 www.dementie.be

blijvend of levensbedreigend ziek

In Aalter is er een familiegroep van de Alzheimerliga actief. Elke derde donderdag van de maand staan de bijeenkomsten, in WZC Veilige Have, open voor mantelzorgers en naasten van personen met dementie.

47


5.6 Euthanasie

blijvend of levensbedreigend ziek

Euthanasie is de actieve levensbeëindiging op verzoek van de patiënt. Wettelijk kan dat als het door een arts gebeurt, onder strikte voorwaarden. De dokter maakt een natuurlijk overlijden mogelijk, dat waardiger en minder moeizaam is.

48

Patiënten die zich in een uitzichtloze toestand bevinden van ondraaglijk fysiek of psychisch lijden moeten meerderjarig zijn om euthanasie aan te kunnen vragen. Ze moeten ook handelingsbekwaam zijn op het moment van verzoek. Het verzoek moet vrijwillig, herhaald, overwogen en schriftelijk opgesteld worden. De precieze voorwaarden en het wettelijk kader vind je op onderstaande websites. www.gezondheid.be www.euthanasie.be Natuurlijk kan je dit ook bespreken met je huisarts. Hij kan je wegwijs maken in deze materie.


In je laatste levensfase is het niet altijd meer mogelijk om je wensen duidelijk te maken. Je kan moeilijke beslissingen vermijden door deze wensen op voorhand op papier te zetten. Deze ‘wilsverklaring’ geeft duidelijkheid voor jezelf, voor de mensen om je heen en voor de artsen. Ze is immers bindend, op voorwaarde dat het document geldig is (datum en handtekening) en opgesteld werd op een moment dat je helder genoeg was om beslissingen te nemen. Je kan de tekst zelf bedenken, maar evengoed een standaarddocument gebruiken (zorgverklaring, behandelverbod, euthanasieverzoek). Ook een volmacht geven aan een naaste is mogelijk. Bezorg je arts steeds een kopie van je wilsverklaring. www.hulporganisaties.be www.palliatief.be www.delaatstereis.be

blijvend of levensbedreigend ziek

5.7 Laatste wilsverklaring

49


blijvend of levensbedreigend ziek

5.8 Tussenkomsten en tegemoetkomingen

50

Tussenkomsten bij het levenseinde Voor wie thuis verzorgd wordt en zijn of haar levenseinde nadert (palliatieve patiënten), zijn er een aantal financiële tussenkomsten. Zo is er een vergoeding voor de kosten van zorgverleners als dokters, verpleegkundigen en kinesisten. Je kan ook een palliatieve thuiszorgpremie aanvragen. Je huisarts kan je er alles over vertellen.

Tussenkomst chronische pijnbestrijding Patiënten met chronische pijn kunnen voor bepaalde pijnstillers een financiële bijdrage krijgen van 20% van de kostprijs. Het ziekenfonds betaalt dit op voorwaarde dat je een attest van de adviserend geneesheer kan voorleggen. De volledige lijst geneesmiddelen vind je op de website www.riziv.be of bij je huisarts.

Forfait chronisch zieke (zorgforfait) Het zorgforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken die sterk afhankelijk zijn van anderen. Het jaarbedrag varieert naargelang de mate van verlies aan zelfredzaamheid. Je ziekenfonds betaalt het zorgforfait in principe automatisch uit. Je kan steeds contact opnemen met de sociale dienst/ dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds.

Tussenkomst actieve verbandmiddelen Patiënten met een chronische wonde (niet geheeld na zes weken behandeling) kunnen voor een hele reeks specifieke verbanden ook een financiële bijdrage krijgen van het ziekenfonds. Voorwaarde is dat je een goedkeuring van de adviserend geneesheer hebt. Deze bijdrage bestaat uit een forfait en een bijkomende bijdrage per voorgeschreven verpakking. Voor de volledige lijst van deze middelen: zie www.riziv.be.

Forfait incontinentie (materiaalforfait) Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden. Je thuisverpleegkundige doet de aanvraag bij het ziekenfonds. Heb je geen thuisverpleegkundige, en denk je hier toch in aanmerking voor te komen, neem dan contact op met de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds.

Wat is de Diabetespas? De Diabetespas is een document dat diabetespatiënten gratis kunnen aanvragen bij de adviserend geneesheer van hun ziekenfonds. Hiermee krijg je bepaalde kosten grotendeels terugbetaald. Informeer bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds.


51

blijvend of levensbedreigend ziek


52 OCMW AALTER


6. Je kan niet meer thuis wonen Aalter wil haar senioren zo lang mogelijk thuis laten wonen. Als dat door ouderdom of ziekte niet meer kan, zijn er prima alternatieven: woon- en zorgcentra, serviceflats en bejaardenwoningen. Mooie plaatsen die als thuis aanvoelen.


6.1 Woon- en zorgcentra Als thuiswonen geen optie meer is, kan een woon- en zorgcentrum een oplossing zijn. Het OCMW werkt samen met Veilige Have maar ook met andere woon- en zorgcentra uit de streek.

je kan niet meer thuis wonen

Het OCMW doet een financieel onderzoek naar je bestaansmiddelen. Als die niet volstaan, kan het OCMW een deel van de factuur van het woon- en zorgcentrum op zich nemen. Je kinderen hebben bovendien onderhoudsplicht ten aanzien van hun ouder. Een waardige plek voor de oude dag is iedereen gegund.

54

Woon - en zorgcentrum Veilige Have Veilige Have wil een plaats zijn waar senioren zich goed voelen. Het centrum biedt hen niet alleen huisvesting maar ook begeleiding en verpleegkundige, medische en paramedische zorg. Respect voor de keuze en privacy van de bewoners en patiĂŤnten staan centraal in dit deskundig woon- en zorgcentrum. Veilige Have Lostraat 28, 9880 Aalter tel 09 374 95 11 info@veiligehave.be www.veiligehave.be Sociale Dienst Boomgaard 1, 9880 Aalter tel 09 325 95 95 ocmw@aalter.be www.ocmwaalter.be


6.3 Bejaardenwoningen

Wie niet langer (alleen) thuis wil wonen, maar niet naar een woon- en zorgcentrum wil, kan een comfortabele serviceflat huren. Je woont er zelfstandig ĂŠn kan er beroep doen op gemeenschappelijke diensten, zoals warme maaltijden en thuisverpleging. De woning is volledig aangepast aan de noden van 60-plussers. In de gemeenschappelijke ruimtes ontmoet je andere bewoners. Een prima combinatie van privacy ĂŠn sociaal contact! Veilige Have heeft verschillende serviceflats. Bewoners kunnen gebruik maken van diensten van het woon- en zorgcentrum (pedicure, poetsdienst, kapsalon, boodschappendienst en bibliotheek). Iedereen is welkom op de ontspanningsactiviteiten en talrijke optredens in het Veilige Have. Je kan ook elke dag de misviering bijwonen.

Wie nog erg zelfredzaam is, kan in een bejaardenwoning gaan wonen. Dat is een kleine huurwoning die aangepast is aan de noden van 60-plussers. Vlaamse bejaardenwoningen zijn vaak kleine rijtjeshuizen met een voor- en achtertuintje. De huisjes hangen samen in clusters.

Veilige Have Lostraat 28, 9880 Aalter tel 09 374 95 11 info@veiligehave.be www.veiligehave.be

Een bejaardenwoning vraag je aan bij een sociale huisvestingsmaatschappij. De wachttijd kan oplopen tot enkele maanden of jaren. De huurprijs hangt af van je inkomen. Informatie over sociaal wonen in Aalter: De Volkshaard Ravensteinstraat 12, 9000 Gent tel 09 223 50 45 www.volkshaard.be

je kan niet meer thuis wonen

6.2 Serviceflats

55


56 OCMW AALTER


7. Je hebt nog vragen Heb je na het lezen van deze zes hoofdstukken toch nog vragen over gezond en goed leven in Aalter, dan kunnen we je vast en zeker verder helpen bij onderstaande instanties. De deuren staan open.


Je hebt nog vragen.

50 58

7.1 OCMW Aalter

7.2 Gemeente Aalter

Wie aanklopt bij het OCMW krijgt antwoord op vragen over een waaier aan diensten. Het OCMW wil een open huis zijn waar je terecht kan met al je vragen. Je kan er aankloppen voor een heleboel diensten: • financiële hulpverlening (leefloon, voorschotten, tegemoetkomingen, socioculturele participatie, aanvragen verwarmingstoelage); • huisvesting in samenwerking met het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) en de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM); • schuldhulpverlening; • psychosociale ondersteuning; • administratieve hulpverlening (invullen formulieren, verstrekken van documenten en inlichtingen omtrent allerlei instellingen en diensten); • materiële ondersteuning (oplaadpunt budgetmeter); • thuiszorg (poetsdienst, mindermobielencentrale, klusjesdienst, dienstenonderneming, zorgverzekering); • beheer en reservatie Lokaal Dienstencentrum; • advies en doorverwijzing naar andere hulpverlening; • gratis juridisch advies op afspraak.

Ook in het gemeentehuis zijn alle burgers met vragen welkom.

OCMW Boomgaard 1, 9880 Aalter tel 09 325 95 95 - fax 09 325 95 99 ocmw@aalter.be Open van maandag tot vrijdag tussen 8.30 en 12 uur en tussen 13 en 16.30 uur. Op dinsdag kan je er van 13.30 tot 18 uur terecht.

Gemeente Aalter Europalaan 22, 9880 Aalter tel 09 325 22 88 fax 09 325 22 40 gemeente@aalter.be www.aalter.be De administratie is open van maandag tot vrijdag tussen 8.30 en 12 uur. Dinsdag ook tussen 16 en 19 uur, en vrijdag tussen 13.30 en 17 uur. Op zaterdagvoormiddag, tussen 9 en 12 uur, kan je aan de balie ook algemene informatie krijgen. De gemeente is alle weekdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 12 uur en tussen 13.30 en 17 uur (op dinsdag tot 19 uur). Op de vernieuwde portaalsite van de gemeente (www.aalter.be) en het OCMW Aalter (www.ocmwaalter.be) vind je meteen wat je zoekt. Volledig én gebruiksvriendelijk!


59

Je hebt nog vragen.


Je hebt nog vragen.

60

7.3 Senioreninfopunt

7.4 Sociale Raad Aalter

7.5 Seniorenadviesraad

Lokaal Dienstencentrum Kerkem heeft een Senioreninfopunt met informatie en advies over hulpverlening, zorg, financiĂŤle tegemoetkomingen en psychologische ondersteuning. Je kan een afspraak krijgen met de maatschappelijk werker in het senioreninfopunt op het nummer van het OCMW. tel 09 325 95 95

De Sociale Raad adviseert het OCMW-bestuur en/of het gemeentebestuur over alle sociale onderwerpen. Dit advies is niet bindend. De Sociale Raad voert beleidsvoorbereidend werk uit met de ondersteuning van de cel Welzijn van het gemeentebestuur.

De Seniorenadviesraad ijvert voor de belangen van de senioren in en rond Aalter. De raad heeft drie functies: 1. een ombudsfunctie voor alle problemen van senioren in de gemeente; 2. een adviesfunctie: op eigen initiatief en op verzoek voorstellen doen aan het gemeentebestuur en het OCMW; 3. het seniorenwerk en de bejaardenzorg bevorderen en de integratie van senioren in de samenleving bewerkstelligen.

Lokaal Dienstencentrum Kerkem Rerum Novarumstraat 24 9880 Aalter tel 09 375 11 31 De belbus stopt voor de deur van het Lokaal Dienstencentrum ĂŠn voor de deur van het OCMW. Reservatie belbus: 09 210 94 94.

Sociale Raad Blekkervijverstraat 15, 9880 Aalter tel 09 325 22 88 socialeraad@aalter.be

Wie een onderwerp graag besproken ziet op de Seniorenadviesraad, kan dit steeds voorstellen aan een lid van het dagelijks bestuur. Je kan het ook aanvragen bij het OCMW via ocmw@aalter.be of bij de gemeente via welzijn@aalter.be.


7.7 Politie Aalter

7.8 Logo Gezond +

De gemeente Aalter probeert haar inwoners het hele jaar door te informeren over allerhande onderwerpen. De agenda van de activiteiten vind je op de infoborden. Ook op de website en in het wekelijks infoblad TotAalter kondigen we de activiteiten in en rond Aalter steeds aan.

Politiezone 5423 Aalter/Knesselare Stationsstraat 164, 9880 Aalter tel 09 325 23 00 tel 09 325 23 41 politie@pzaalter-knesselare.be www.pzaalter-knesselare.be Open alle weekdagen van 7 tot 19 uur. Op zaterdag van 9 tot 17 uur.

LOGO is de afkorting van Lokaal Gezondheidsoverleg. Elk LOGO is een netwerk van lokale partners die werken rond de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. De LOGO’s werken samen met lokale besturen, ziekenhuizen, huisartsen, scholen, thuiszorgdiensten, ziekenfondsen, enzovoort om de gezondheid en de levenskwaliteit van Vlamingen te verbeteren.

Een greep uit het aanbod van infomomenten: • praatcafé kankerpatiënten; • infoavond voorzieningen; • infomoment rookstop; • tentoonstelling schakels in verbondenheid; • infonamiddag mantelzorg; • jaarmarktactie preventie / sensibilisering; • infomoment pensioenen; • tentoonstelling borstkankerpreventie; • infomoment senioren en depressie; • infomoment dementie; • week van de senior, project ‘85 is prachtig!’

Logo Gezond + streeft naar een beter bereik van kwetsbare groepen in de samenleving. De vzw richt zich naar lokale besturen en verenigingen, onderwijs, zorgsector en bedrijven. Baudelokaai 8, 9000 Gent tel 09 235 74 20 logo@gezondplus.be www.logogezondplus.be

Je hebt nog vragen.

7.6 Infomomenten in Aalter

61


62


63


OCMW AALTER gezond leven in Aalter

OCMW Aalter Boomgaard 1, 9880 Aalter 09 325 95 95 • ocmw@aalter.be

GEZOND LEVEN IN AALTER DEEL 2: ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG

OCMW AALTER

d a a r k a n je te re ch t !

OCMW Aalter - Gezond leven in Aalter II  

Aalter wil een gezonde gemeente zijn. Daarom verspreidt het OCMW, met de hulp van Ideeweb, twee handige gidsen over gezond leven in de brede...

OCMW Aalter - Gezond leven in Aalter II  

Aalter wil een gezonde gemeente zijn. Daarom verspreidt het OCMW, met de hulp van Ideeweb, twee handige gidsen over gezond leven in de brede...

Advertisement