Page 1

infobrochure

TSO

tweede en derde graad schooljaar 2014-2015

098_004B brochure TSO def.indd 1

31/01/14 14:26


Studieaanbod Technisch Secundair Onderwijs (TSO) schooljaar 2014-2015

Mgr. Donchelei 7 2290 Vorselaar T: 014 50 93 11 E: kvri@kvri.be

098_004B brochure TSO def.indd 2

31/01/14 14:26


Beste leerling, Deze brochure laat je kennismaken met alle studierichtingen die onze school aanbiedt in de tweede en derde graad van het Technisch Secundair Onderwijs (TSO). Een brede waaier aan mogelijkheden! Het is erg belangrijk goed te overwegen welke richting je verkiest, het zal in belangrijke mate je latere studie- en beroepsmogelijkheden bepalen. Wens je hierbij geholpen te worden, aarzel dan niet hierover met je ouders, leerkrachten, directieleden of raadgevers van het CLB te overleggen. Hun deskundig advies zal ervoor zorgen dat je een weloverwogen keuze kunt maken. Welkom in onze school, welkom in het Kardinaal van Roey-instituut. Vriendelijke groet, Raf Sneyers, directeur 2째graad

098_004B brochure TSO def.indd 3

Vera Van de Peer, directeur 3째graad

31/01/14 14:26


De computer en het internet maken het mogelijk om zaken te doen over heel de wereld. Met gerichte reclame proberen bedrijven hun producten zo aantrekkelijk mogelijk voor te stellen en op die manier hun afzetmarkt te vergroten. In het vak Toegepaste economie maak je kennis met de documentenstroom binnen een bedrijf. Die documenten leer je via dubbele boekhouding correct verwerken. Ook het modern betalingsverkeer komt uitgebreid aan bod. In het virtueel kantoor breng je de theorie regelmatig in praktijk. Tijdens het vak Dactylografie neem je plaats achter de pc, leer je blind typen en maak je kennis met een professioneel tekstverwerkingspakket. Een getraind commercieel of administratief medewerker moet een klant niet alleen in het Nederlands vlot te woord kunnen staan. Daarom gaat er in Handel ook veel aandacht naar Frans, Engels en vanaf het vierde jaar ook Duits. Naast de talen neemt wiskunde een belangrijke plaats in. Naast de richtingsvakken biedt Handel een stevig luik algemene vorming aan. Aansluitende studiemogelijkheden in de derde graad • TSO: Handel, Boekhouden-Informatica. • BSO: Kantoor.

• Klopt de balans? • Zin in een eigen zaak? • Is de online boekhouding op orde?

098_004B brochure TSO def.indd 4

31/01/14 14:26


TWEEDE GRAAD

HANDEL Lessentabel Dactylografie

3째 jaar

4째 jaar

3u

2u

Duits

-

1u

Engels

3u

3u

Frans

4u

4u

Informatica

2u

2u

Nederlands

4u

4u

Toegepaste economie

6u

6u

Aardrijkskunde

1u

1u

Geschiedenis

1u

1u

Godsdienst

2u

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Natuurwetenschappen

2u

2u

Wiskunde

4u

4u

TOTAAL

34u

34u

5

098_004B brochure TSO def.indd 5

31/01/14 14:26


Ben je geboeid door wetenschappen? Behaalde je in het tweede jaar mooie cijfers voor wiskunde? Dan is Techniek-Wetenschappen de richting die je zoekt! In laboratoria verrichten wetenschappers doorgedreven onderzoek naar allerlei aspecten van gezondheid, veiligheid, milieu en techniek. Nieuwe toepassingen kunnen ons leven veiliger en comfortabeler maken. Technisch-wetenschappelijk geschoolden zijn bijgevolg zeer gegeerd in onze maatschappij. In deze richting word je ondergedompeld in de verschillende wetenschappen. De theoretische kennis die je opdoet, pas je meteen toe in de (laboratorium) praktijk. Natuurlijk krijg je in deze richting ook een reeks algemeen vormende vakken en hebben Frans en Engels eveneens hun plaats. Aansluitende studiemogelijkheden in de derde graad TSO: Techniek-Wetenschappen, Farmaceutisch-Technisch Assistent, Sociale en Technische Wetenschappen.

098_004B brochure TSO def.indd 6

31/01/14 14:26


TWEEDE GRAAD

TECHNIEK-wetenschappen Lessentabel

3° jaar

4° jaar

Biologie

3u

3u

Chemie

4u

4u

Fysica

4u

4u

Nederlands

4u

4u

Wetenschappelijk tekenen

1u

1u

Wiskunde

5u

5u

Aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

3u

3u

Geschiedenis

1u

1u

Godsdienst

2u

2u

Informatica

1u

1u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Muzikale opvoeding

-

1u

Plastische opvoeding

1u

-

TOTAAL

34u

34u

• Weeg je 150 kg op Jupiter? • Zijn zoete snoepjes ook zuur? • Kan jij planten en dieren determineren? 7

098_004B brochure TSO def.indd 7

31/01/14 14:26


Werk je graag in team? Heb je zin voor initiatief? Dan zit je goed bij Sociale en Technische Wetenschappen! Gezond leven en zich goed voelen, dat wil toch iedereen... Gezondheid, welzijn, voeding en milieu zijn sterk met elkaar vervlochten. In de studierichting Sociale en technische wetenschappen verdiep je je in de wetenschappelijke, technische en sociale aspecten van deze thema’s. Aan de hand van heel concrete situaties uit je eigen leefwereld en omgeving leer je er meer over. Een belangrijk onderdeel van de richting STW zijn de ‘integrale opdrachten’. Zowel sociale, technische als wetenschappelijke thema’s neem je onder de loep. De opgezochte informatie verwerk je zelfstandig of in groep. Aan het einde van de rit presenteer je je onderzoeksresultaten. Naast de richtingsvakken biedt STW een stevig luik algemene vorming. Aansluitende studiemogelijkheden in de derde graad • TSO: Sociale en Technische Wetenschappen. • BSO: Verzorging.

• Hou jij van projectwerk? • Ken jij je zintuigen? • Ben jij milieubewust?

098_004B brochure TSO def.indd 8

31/01/14 14:26


SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN Lessentabel

3째 jaar

4째 jaar

Integrale opdrachten

6u

6u

Natuurwetenschappen

4u

4u

Nederlands

4u

4u

Sociale wetenschappen

4u

4u

Aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

3u

3u

Geschiedenis

1u

1u

Godsdienst

2u

2u

Informatica

1u

1u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Muzikale opvoeding

1u

1u

Wiskunde

3u

3u

TOTAAL

34u

34u

TWEEDE GRAAD

9

098_004B brochure TSO def.indd 9

31/01/14 14:26


Heb je een uitgesproken interesse voor boekhouden en ICT? Werk je nauwkeurig en ben je een logische denker? Dan is de studierichting Boekhouden-Informatica geknipt voor jou! In het vak toegepaste informatica leer je toepassingen ontwikkelen in een professionele, objectgeoriënteerde programmeeromgeving. Je ontdekt de nieuwste mogelijkheden in webdesign en gaat vooruit in rekenbladgebruik. Ook technieken voor databankbeheer komen aan bod. Je leert bovendien een SQL-databank te integreren in een interactieve website. Deze lessen zijn praktijkgericht, in de vorm van begeleid zelfstandig leren. Bedrijfseconomie dompelt je onder in de brede economische wereld. Je werkt verschillende thema’s uit, zowel op algemeen beleidsniveau als op ondernemingsniveau. Zo maak je o.a. kennis met de plaats van België in de wereldhandel, de arbeids- en kapitaalmarkt en het opstellen van begrotingen. Ook kom je meer te weten over het opstarten van een bedrijf, het voeren van een boekhouding, het analyseren van een jaarrekening en het uitwerken van een marketingplan. Met Boekhouden-Informatica achter de kiezen, kan je aan de slag als boekhoudkundig-administratief medewerker. Als je slaagt in het zesde jaar, krijg je bovendien het attest ‘Bedrijfsbeheer’. Dit attest is wettelijk verplicht als je met een eigen zaak wil starten. Toelatingsvoorwaarden In het vierde jaar volgde je Handel (TSO). Als je Economie (ASO) volgde, kan je ook instromen, als je tijdens de zomervakantie een inhaalpakket verwerkt Mogelijkheden in het hoger onderwijs • Professionele bachelor in handelswetenschappen en bedrijfskunde zoals toegepaste informatica, softwaremanagement, accountancy-fiscaliteit, marketing, logistiek management,… •

Afhankelijk van je interesses zijn ook andere niet-logische studies een optie in het hoger onderwijs. Stap je liever in de arbeidswereld, dan zal een specialisatiejaar TSO je tewerkstellingskansen verhogen.

“Innovation distinguishes between a leader and a follower.” - Steve Jobs (Apple)

098_004B brochure TSO def.indd 10

31/01/14 14:26


DERDE GRAAD

BOEKHOUDEN-INFORMATICA Lessentabel

5째 jaar

6째 jaar

Bedrijfsgerichte vorming: - Bedrijfseconomie

7u

7u

- Toegepaste informatica

7u

7u

- Wiskunde

4u

4u

- Engels

3u

3u

- Nederlands

3u

3u

Aardrijkskunde

1u

1u

Frans

3u

3u

Geschiedenis

1u

1u

Godsdienst

2u

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Natuurwetenschappen

1u

1u

TOTAAL

34u

34u

Talenvorming:

11

098_004B brochure TSO def.indd 11

31/01/14 14:26


Ben je commercieel aangelegd? Heb je een uitgesproken interesse voor boekhouden en talen? Dan ben je bij Handel aan het juiste adres! Deze studierichting is praktijkgerichter dan de economische richtingen uit het ASO. Het is een commerciële, bedrijfsgerichte studierichting die je klaarstoomt voor een professionele bachelor. Je krijgt een brede en evenwichtige vorming met drie hoofdcomponenten. De eerste component omvat een stevige algemene vorming. De tweede component is aandacht voor taal. In het vak Nederlands oefen je communicatieve vaardigheden en leer je de systematiek van de taal, terwijl je kennismaakt met cultuur en literatuur. Bij Frans, Engels en Duits ligt de klemtoon op praktische talenkennis, met specifieke aandacht voor de vaardigheden in een bedrijfseconomische context. Een bedrijfsgerichte vorming is de derde component. Die vorming bestaat uit een commercieel, administratief en bedrijfseconomisch gedeelte. Dankzij actieve werkvormen verwerf je naast kennis ook vaardigheden en attitudes die je voorbereiden op hogere studies én die nuttig zijn in het professionele leven. Toelatingsvoorwaarden In de tweede graad volgde je Handel (TSO). Als je Economie (ASO) volgde, kan je ook instromen, als je tijdens de zomervakantie een inhaalpakket verwerkt. Mogelijkheden in het hoger onderwijs • Professionele bachelor in accountancy-fiscaliteit, event- en projectmanagement, financie- en verzekeringswezen, rechtspraktijk, marketing, management assistant, bedrijfsvertaler-tolk,... • Stap je liever in de arbeidswereld, dan zal een specialisatiejaar TSO je tewerkstellingskansen verhogen.

“Management is niets meer dan het motiveren van andere mensen.” Lee Iacocca (Chrysler)

098_004B brochure TSO def.indd 12

31/01/14 14:26


DERDE GRAAD

Handel Lessentabel

5째 jaar

6째 jaar

- Bedrijfseconomie

9u

9u

- Toegepaste informatica

2u

2u

- Duits

2u

2u

- Engels

3u

3u

- Frans

4u

4u

- Nederlands

4u

4u

Aardrijkskunde

1u

1u

Geschiedenis

1u

1u

Godsdienst

2u

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Natuurwetenschappen

1u

1u

Wiskunde

3u

3u

TOTAAL

34u

34u

Bedrijfsgerichte vorming:

Talenvorming:

13

098_004B brochure TSO def.indd 13

31/01/14 14:26


Heb je interesse voor positieve wetenschappen en labowerk? Ben je geboeid door de technologische evolutie en wil je daar later je steentje toe bijdragen? Ben je niet alleen een denker, maar ook een doener? Dan is Techniek-Wetenschappen voor jou de juiste keuze! In deze studierichting krijg je een brede basisvorming, die je grondig voorbereidt op wetenschappelijke hogere studies. Het accent ligt op de wetenschappelijke vakken (biologie, chemie en fysica). Het behoorlijk zware, theoretische pakket wordt ondersteund en aangevuld met laboratoriumpraktijk. Ook bij wiskunde ligt het niveau hoog. De taalvakken zullen je helpen om anderstalige wetenschappelijke literatuur te begrijpen. Toelatingsvoorwaarden In de tweede graad volgde je Techniek-Wetenschappen of een andere richting met wetenschappen en wiskunde (ASO of TSO).Volgde je een ASO-richting, dan moet je mogelijk tijdens de zomervakantie een inhaalpakket voor wiskunde en/of wetenschappen verwerken. Voldoende wiskundig inzicht en abstract denkvermogen zijn belangrijk. Mogelijkheden in het hoger onderwijs • Professionele bachelor in verpleegkunde, dieetkunde, ergotherapie, farmaceutische en biologische technieken, chemie, agrowetenschappen, industriële wetenschappen, elektromechanica, elektronica-ICT, architectuur, onderwijs (vb. leraar wiskunde, wetenschappen of LO),... •

Master in industrieel ingenieur, (bio)chemie,... Deze masteropleidingen behoren tot de mogelijkheden voor sterk gemotiveerde studenten met de nodige wiskundige interesse en aanleg.

“Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp.” Confucius (551 v.Chr.- 479 v.Chr.)

098_004B brochure TSO def.indd 14

31/01/14 14:26


DERDE GRAAD

Techniek-wetenschappen Lessentabel

5째 jaar

6째 jaar

Nederlands

4u

4u

Toegepaste biologie

3u

3u

Toegepaste chemie

6u

6u

Toegepaste fysica

5u

5u

Wiskunde

6u

6u

Aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

2u

2u

Geschiedenis

1u

1u

Godsdienst

2u

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

TOTAAL

34u

34u

15

098_004B brochure TSO def.indd 15

31/01/14 14:26


Ben je gefascineerd door chemie? Schrik je niet terug van theorie, maar pas je ook graag toe? Zie je jezelf al werken in een laboratorium of apotheek? Dan volg je best de richting Farmaceutisch-Technisch Assistent! In deze studierichting verwerf je een grondige kennis van geneesmiddelen en leer je de technieken om geneesmiddelen te bereiden. Je werkt regelmatig met de computer, leert doktersvoorschriften lezen en magistrale bereidingen uitvoeren. Nauwkeurigheid, discretie en verantwoordelijkheid vormen daarbij de rode draad. Als je dit diploma op zak hebt, kan je onmiddellijk aan de slag als apotheekassistent, assistent in een ziekenhuislabo of in een farmaceutisch of chemisch bedrijf. Wil je nog niet gaan werken? Dan biedt het hoger onderwijs je heel wat keuzemogelijkheden! Toelatingsvoorwaarden In de tweede graad volgde je wetenschappen (ASO of TSO). Afhankelijk van de studierichting in het vierde jaar, moet je al dan niet in de zomervakantie een inhaalpakket verwerken. Mogelijkheden in het hoger onderwijs • Professionele bachelor in laboratorium- en voedingstechnologie, chemie, biochemie, verpleegkunde, kinesitherapie, ergotherapie, onderwijs (leraar wetenschappen of lichamelijke opvoeding),...

098_004B brochure TSO def.indd 16

31/01/14 14:26


DERDE GRAAD

FARMACEUTISCH-TECHNISCH ASSISTENT Lessentabel

5° jaar

6° jaar

Apotheek: - Cosmetologie

-

1u

- Farmaceutische plantkunde

-

1u

- Farmaceutische technologie

4u

2u

- Geneesmiddelenleer

2u

3u

- Stages

2u

8u

- Tarificatie & wetgeving

1u

1u

- Toxicologie

-

1u

- Voedingschemie

-

1u

Nederlands

3u

3u

Toegepaste biologie

4u

1u

Toegepaste chemie

5u

2u

Aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

2u

2u

Fysica

2u

-

Geschiedenis

1u

1u

Godsdienst

2u

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Wiskunde

3u

2u

TOTAAL

36u

36u

“Gezondheid is ons kostbaarste goed.Wij leren actief luisteren naar patiënten, helpen waar het kan en zwijgen wanneer het moet.” 17

098_004B brochure TSO def.indd 17

31/01/14 14:26


Ben je sociaal en erg geïnteresseerd in mens en samenleving? Wil je een algemeen vormende richting met bijzondere aandacht voor wetenschappen? Dan zit je op je plaats bij Sociale en Technische Wetenschappen! In deze studierichting verdiep je je in de wetenschappelijke en sociale aspecten van verschillende levensdomeinen.Tijdens de integrale opdrachten (IO’s), die eigen zijn aan de richting STW, behandel je diverse onderwerpen. Vanuit vier pijlers (natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, voeding en expressie), werk je aan je competenties. Deze IO’s maken van jou een allrounder. Om de doorstroming naar het hoger onderwijs zo ruim mogelijk te houden, krijgen ook de algemene vakken voldoende aandacht. Toelatingsvoorwaarden In de tweede graad volgde je Sociale en Technische Wetenschappen. Instromen vanuit 4TSO en 4ASO is mogelijk, als je tijdens de zomervakantie een inhaalpakket verwerkt. Mogelijkheden in het hoger onderwijs • Professionele bachelor in kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs (bv. leraar technologische opvoeding en voeding-verzorging), verpleegkunde, voedings- en dieetkunde, orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie... • Zevende specialisatiejaren: TSO: Internaatswerking, Leefgroepenwerking. BSO: Organisatie-Assistentie, Kinderzorg,Thuis- en Bejaardenzorg.

098_004B brochure TSO def.indd 18

31/01/14 14:26


DERDE GRAAD

Sociale en technische wetenschappen Lessentabel

5° jaar

6° jaar

Integrale opdrachten: - Expressie

2u

2u

- Huishoudkunde

2u

2u

- Natuurwetenschappen

2u

2u

- Sociale wetenschappen

2u

2u

Natuurwetenschappen

4u

4u

Nederlands

4u

4u

Sociale wetenschappen

4u

4u

Aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

3u

3u

Geschiedenis

1u

1u

Godsdienst

2u

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Wiskunde

3u

3u

TOTAAL

34u

34u

“Alles wat ons in anderen interesseert, kan ons iets doen begrijpen over onszelf.” Carl Gustav Jung, Zwitsers psychiater (1875-1961) 19

098_004B brochure TSO def.indd 19

31/01/14 14:26


Naast hun thuis, is het internaat voor jongeren een tweede opvoedingsmilieu, waar ze vijf dagen per week verblijven. Ouders en directies geven aan internaatsopvoed(st) ers een belangrijke begeleidings- en opvoedingstaak door. Een complexe en uitdagende opgave, vermits de jongeren in internaten in volle ontplooiing zijn. Mensen die vanaf de eerste dag hun verantwoordelijkheid opnemen en het internaat degelijk doen functioneren, zijn broodnodig. Toekomstige internaatsmedewerkers moeten pedagogisch geschoold zijn én de nodige praktijkervaring hebben. Het zevende specialisatiejaar Secundair na Secundair Internaatswerking biedt jou die mogelijkheid! Na een eenjarige opleiding kan je terecht in internaten van lagere of middelbare scholen. Je werkt daar als internaatsopvoed(st)er of studiemeester(es)-opvoed(st) er. Je kan ook aan de slag in instellingen waar jongeren of andersvaliden verblijven of opgevangen worden. In het bisdom Antwerpen zijn wij de enige school die deze specialisatie inricht. Nochtans is de vraag naar geschikte opvoed(st)ers de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Deze opleiding geeft je een grote kans op werk!

Toelatingsvoorwaarden Dit zevende jaar is toegankelijk voor leerlingen die geslaagd zijn in: • 6 Gezondheids- en Welzijnswetenschappen (TSO) • 6 Humane Wetenschappen (ASO) • 6 Jeugd- en Gehandicaptenzorg (TSO) • 7 Kinderzorg (BSO) • 6 Lichamelijke Opvoeding en Sport (TSO) • 7 Organisatie-Assistentie (BSO) • 6 Sociale en Technische Wetenschappen (TSO) • 7 Thuis- en Bejaardenzorg (BSO) of die een studiegetuigschrift behaalden in: • 6 Verzorging (BSO) • 6 Organisatiehulp (BSO) Als je het diploma Secundair Onderwijs behaalde in een studierichting uit een ander studiegebied dan Personenzorg, dan beslist de toelatingsklassenraad op basis van een intakegesprek en een vragenlijst.

098_004B brochure TSO def.indd 20

31/01/14 14:26


zevende jaar

Se-n-Se-Internaatswerking Lessentabel

7째 jaar

Beroepsgerichte pedagogiek

3u

Beroepsgerichte psychologie

3u

EHBO - G.V.O.

1u

Expressie

2u

Godsdienst

2u

Informatica

2u

Internaatsbeheer & deontologie

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Nederlands

2u

Praktijk: opvoedkunde

6u

Stages: opvoedkunde

8u

Studiebegeleiding

3u

TOTAAL

36u

21

098_004B brochure TSO def.indd 21

31/01/14 14:26


studierichtingen

1ste graad

2de graad

3de graad

ASO

6

Grieks• Latijn• Latijn• Latijn• Weten- Moderne Moderne Humane Economie• Economie• Latijn Moderne Weten- Wiskunde schappen• Talen• Talen• Weten- Moderne Wiskunde Talen schappen Wiskunde Wiskunde Weten- schappen Talen schappen

5

Grieks• Latijn• Latijn• Latijn• Weten- Moderne Moderne Humane Economie• Economie• Latijn Moderne Weten- Wiskunde schappen• Talen• Talen• Weten- Moderne Wiskunde Talen schappen Wiskunde Wiskunde Weten- schappen Talen schappen

4

Grieks•Latijn Latijn Wetenschappen Humane Economie Weten- schappen

3

Grieks•Latijn Latijn Wetenschappen Humane Economie Weten- schappen

2

Grieks•Latijn(*) Latijn(*) Moderne Wetenschappen A(*)

1

1A: Klassieke Studiën(*) 1A: Moderne Wetenschappen A(*) (*) deze studierichting kan je zowel in Lille als in Vorselaar volgen

098_004B brochure TSO def.indd 22

31/01/14 14:26


7

7

SE-N-SE Internaatswerking

TSO

SPECIALISATIEJAAR Kantooradministratie en Gegevensbeheer Mode•Verkoop Organisatie-Assistentie Kinderzorg Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige

BSO

Economie• Economie• Boek- Handel Techniek• Farm. Sociale en Kantoor Mode- Moderne Wiskunde houden• Weten- Technisch Technische realisatie Talen Informatica schappen Assistent Weten- en - schappen Verkoop

Verzorging

Economie• Economie• Boek- Handel Techniek• Farm. Sociale en Kantoor Mode- Moderne Wiskunde houden• Weten- Technisch Technische realisatie Talen Informatica schappen Assistent Weten- en - schappen Verkoop

Verzorging

Economie Handel Techniek• Sociale en Kantoor Mode- Verzorging•Voeding Wetenschappen Technische realisatie en Wetenschappen Presentatie

Economie Handel Techniek• Sociale en Kantoor Mode- Verzorging•Voeding Wetenschappen Technische realisatie en Wetenschappen Presentatie

*) Moderne Wetenschappen T(*) Sociale en BVL: BVL: BVL: Technische Kantoor en Mode/ Kantoor en Verkoop/ Vorming Verkoop/ Verzorging• Verzorging•Voeding Mode Voeding

A(*) 1A: Moderne Wetenschappen T(*) 1A: Sociale en Technische Vorming

098_004B brochure TSO def.indd 23

1ste Leerjaar B

31/01/14 14:26


Kardinaal van Roey-instituut Mgr. Donchelei 7 • 2290 Vorselaar tel: 014 50 93 11• fax: 014 50 93 08 E-mail: kvri@kvri.be • www.kvri.be

098_004B brochure TSO def.indd 24

31/01/14 14:26

Brochure TSO KVRI  

Kennismakingsbrochure voor de TSO-richtingen van het Kardinaal van Roey Instituut

Advertisement