Book idees

Page 1


“En los momentos de crisis sólo la creatividad es más importante que el conocimiento”

des de

Albert Einstein

20 03


Qui som

!

El teu estudi gràfic situat al Vallès Oriental, des de 2003.

Tu estudio gráfico ubicado en el Vallès Oriental, desde 2003.

Orientat a utilitzar el disseny com instrument de màrqueting, oferint els nostres serveis especialitzats en marca i producte.

Orientado a utilizar el diseño como instrumento de márqueting, ofreciendo nuestros servicios

Unim creativitat i estratègia en l’aplicació de projectes per aconseguir el major èxit en cada situació i en cada client. Raó i passió s’uneixen per aconseguir la màxima eficàcia.

especializados en marca y producto. Unimos creatividad y estrategia en la aplicación de proyectos para conseguir el mayor éxito en cada situación y en cada cliente. Razón y pasión se unen para alcanzar la máxima eficacia.


Què fem disseny web

disseny gràfic Branding / Logotips Imatge corporativa Disseny editorial Gràfica aplicada Publicitat / Estrategia Fotografia i retoc Stands de fira Packaging

Branding / Logotipos Imagen corporativa Diseño editorial Gráfica aplicada Publicidad / Estrategia Fotografia y retoque Stands de feria Packaging

Dominis i allotjament Disseny pàgina web Programació en codi Manteniment Posicionament SEO

Dominios y alojamiento Diseño página web Programación en código Mantenimiento Posicionamiento SEO


impressió offset i digital Fulletons/díptics/tríptics Papereria comercial Carpetes, calendaris Revistes, catàlegs Impressió editorial Adhesius

Folletos/dípticos/trípticos Papeleria comercial Carpetas, calendarios Revistas, catálogos Impresión editorial Adhesivos

impressió en gran format Retolacions de vehicles Retolacions d’espais interiors i exteriors Banners i lones Roll-ups Plotter de tall

Rotulaciones de vehiculos Rotulaciones de espacios interiores y exteriores Banners y lonas Roll-ups Plotter de corte


Logotips Logotipos

En busca de l’idea, pensem en el concepte fins arribar al GRAN projecte.

En busca de la idea, pensamos en el concepto hasta llegar al GRAN proyecto.

disseny gràfic | diseño gráfico Animalia | Debama | Centre esportiu El turó | Ems group | Espai Pasta | Juanjo Perruquers | IRG Slide | J. Malave La Pera | La Pinya | L’Hort de Can tabaquet | Mecàniques Tapies | Morales decoració | MGA | Oxigen | Ripotrans Sabonet | Sa&Fresc | Serrat | Silma | Stono | Transports Llerona | Transports Rubí | Xarxa evolució


El diseño es el método de juntar la forma y el contenido

el diseño es simple, por eso es tan complicado

Paul Rand
identidad corporativa Juguem a buscar l’evolució perfecte per la teva marca!

disseny gràfic | diseño gráfico

Jugamos a buscar la evolución perfecta para tu marca!


Hacer las cosas lo más simple posible, pero no más sencillo

Albert EinsteinSa&Fresc Creació del naming juntament amb tota l’imatge corporativa.

Creación del naming junto con toda la imagen corporativa.Nova carta d’estiu, i retolació de la terrassa del restaurant de Mollet.

Nueva carta de verano, y rotulación de la terraza del restaurante de Mollet.
Sa&fresc
La Pinya Redisseny de la nova imatge corporativa, cartes de menú i gràfica aplicada amb vínils

Rediseño la nueva imagen corporativa, cartas de menú y gráfica aplicada con vinilosLa Pera Redisseny de la nova imatge corporativa, papereria, cartes de menú i gràfica aplicada amb vínils

Rediseño la nueva imagen corporativa, papelería, cartas de menú y gráfica aplicada con vinilos

Xarxa evolució Disseny de l’imatge corporativa, papereria i cartes de menú. Decoració del restaurant amb motius històrics

Diseño de la imagen corporativa, papeleria y cartas de menú. Decoración del restaurante con motivos históricos
Club Natació Rubí Disseny d’imatge corporativa, cartes de menú i retolació interior del restaurant

Diseño de imagen corporativa, cartas de menú y rotulación interior del restaurante.
La Noria Bakery Disseny del logotip, aplicació gràfica al rètol i vinils a la façana

Diseño del logotipo, aplicación gráfica en el rótulo y vinilos en la fachadaMecàniques Tapias Redisseny de la imatge corporativa de Mecàniques Tapias. Aplicacions en papereria, web i façana.

Rediseño de la nueva imagen corporativa de Mecàniques Tapias. Aplicaciones en papelería, web y fachadaLa Pera Redisseny de la nova imatge corporativa, papereria, cartes de menú i gràfica aplicada amb vínils

Rediseño la nueva imagen corporativa, papelería, cartas de menú y gráfica aplicada con vinilosEuro Metal Services Disseny de l’identitat corporativa, tríptic de presentació i fitxes de serveis en diferents idiomes.

Diseño de la identidad corporativa, tríptico de presentación y fichas de servicios en distintos idiomas.Sabonet Naming i identitat corporativa. Aplicacions en papereria, fulletons publicitaris, web i retolació de vehicle

629 206 250

www.sabonet.cat · info@sabonet.cat

629 206 250

www.sabonet.cat · info@sabonet.cat

Naming y identidad corporativa. Aplicaciones en papeleria, folletos publicitarios, web y rotulación de vehículo.

Plaça de la Vila, 13 · 08185 Lliçà de Vall · Barcelona T. 938 436 061 · F. 938 439 671 www.multigestionaseguradora.com

Multigestión Aseguradora Redisseny de la imatge corporativa de MGA. Aplicacions en papereria corporativa i retolació de la façana.

Rediseño de la imagen corporativa de MGA. Aplicaciones en papelería corporativa y rotulación de la fachada

Norman García Corral Director Comercial

Plaça de la Vila, 13 08185 · Lliçà de Vall T. 938 436 061 · F. 938 439 671 www.multigestionaseguradora.com

M. 607 581 053 norman@multigestionaseguradora.com Plaça de la Vila, local 13 · 08185 · Lliçà de Vall Barcelona · T. 938 436 061 · F. 938 439 671 www.multigestionaseguradora.com


gràfica aplicada gráfica aplicada

disseny gràfic | diseño gráfico


En los momentos de crisis, sólo la

creatividad es más importante que el conocimiento

Albert Einstein


Decathlon Campanyes publicitàries i aplicacions gràfiques per les diferents botigues de Decathlon Catalunya.

Campañas publicitarias y aplicaciones gráficas para las diferentes tiendas de Decathlon Cataluña.Basic-Fit Creació de campanyes publicitàries, fulletons, cartelleria, mupis, autobusos, web i retolacions en vínil de cada centre esportiu.

Creación de campañas publicitarias, folletos, cartelería, mupis, autobuses, web y rotulaciones en vínilo de cada centro deportivo.
www.basic-fit.es


Aco Spain Disseny de catàlegs de producte i catàlegs tècnics. Tríptics específics i aplicacions multimèdia per web i esdeveniments.

Diseño de catálogos de producto y catálogos técnicos. Trípticos especificos y aplicaciones multimedia para web y eventos.

Lourdes Vazquez Retocs d’imatge, disseny de catàlegs de producte, webs, expositor i aplicacions en gran format.

Retoques de imagen, diseño de catálogos de producto, webs, expositor y aplicaciones en gran formato.


Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 37341, Folio 65, Hoja B-308054 · CIF: B63733406

fusteria i muntatges

fusteria i muntatges

Ramón y Cajal, 23 | Nau 6 | Parets del Vallès, Barcelona | T. 935 622 506 | F. 935 623 715 | info@debama.com | www.debama.com

Fusteria Debama Redisseny de la identitat corporativa. Aplicacions en papereria, cinta adhesiva i aplicació als vehicles

Rediseño de la identidad corporativa. Aplicaciones en papelería, cinta adhesiva y aplicación en vehículos.

Ramón y Cajal, 23 | Nau 6 Parets del Vallès | Barcelona T. 935 622 506 | F. 935 623 715 info@debama.com | www.debama.com
Gràcies Des de l’equip d’Ideesvisuals i Opaltech, volem agraïr l’esforç i el recolzament dels nostres clients, proveïdors i amics, que han fet possible aquest projecte. Sense la seva col·laboració hagués estat impossible fer-ho realitat.

Gracias Desde el equipo de Ideesvisuals y Opaltech, queremos agradecer el esfuerzo y el apoyo de nuestros clientes, proveedores y amigos, que han hecho posible este proyecto. Sin su colaboración, hubiera sido imposible hacerlo realidad.


Ideesvisuals.es info@ideesvisuals.es

935 737 719


Opaltech · ideesvisuals Disseny gràfic | impremta