Page 1

Número i títol de la unitat didàctica Triem nom per la classe (projecte)

Nivell P3

Justificació de la U.D: Acabem d’arribar a l’escola i n’hi ha moltes classes. Les classes de P4 i P5 ja tenen triats noms així que decidim triar un nom per la nostra classe per tal de diferenciar-nos dels altres 3 p3 que hi ha a l’edifici. Hem de triar alguna cosa que ens agradi molt perquè

ens acompanyarà durant tot el curs i aprofitarem per aprendre tot el que puguem

sobre aquell tema. Àrees implicades

Temporització

Àrea 2: Descoberta de l’entorn

Trimestre:1

Durada: 1 trimestre (si es veu necessari es pot allargar)

Sessions per setmana: 3

OBJECTIUS D’APRENENTATGE Objectius didàctics

Capacitats 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reconèixer el seu grup classe. Participar en converses i activitats.

X X

X

Identificar les parts del cos del peix. Observar i reconèixer semblances i diferències

X

X

X

Criteris d'avaluació

X

Sap i reconeix quin és el nom de la seva classe.

X

Participa en converses i activitats.

X

Coneix les parts del cos del peix.

X

Classifica els peixos per semblances i diferències.

X

Reconeix les característiques dels peixos: on viu, com

entre peixos. Reconèixer les característiques dels peixos.

neix, que menja.


CONTINGUTS Descoberta

d’un

mateix

i Descoberta de l’entorn

dels altres •

Exploració de l’entorn

Autoconeixement i gestió de - Observació de diferents tipus de peixos.

Joc i moviment

Relacions

afectives

ull, brànquies, aletes, escates, cua.

- Observació de l'entorn social: el mercat.

- Participació en converses i activitats.

- Reconeixement de pertinença al grup classe:

-

els peixos.

lingüístic.

Experimentació i interpretació

- Sentiment de pertànyer al grup i

- Observació i reconeixement de semblances i

de

diferències entre peixos: color, grandària,

en

projectes

compartits.

cua.

- Votacions per arribar a acords.

-

Iniciació

en

l'ús

de

les

TIC:

recerca

informació.

Autonomia

personal

i - Observació de característiques dels peixos: on viuen, com s'alimenten, com es relacionen,

relacional -

Iniciativa

com neixen. per

- Participació en converses i activitats.

fer

propostes

comunicar experiències.

Parlar, expressar i comunicar Ús

progressiu

de

les

normes

d'intercanvi

i

comunicatives participar

Observar, escoltar i experimentar

- Identificació de les parts dels peixos: boca,

les emocions

Comunicació i llenguatges

i

- Curiositat i iniciativa per fer-se preguntes i cercar informació. - Verbalització del projecte realitzat.

Raonament i representació

- Identificació d'informacions proporcionades pels diferents mitjans de comunicació. - Expressió de la pròpia opinió.

● Interpretar, representar i crear - Ús de llibres per informar-se i divertir-se.


Metodologia: Organització Activitats d’ensenyament – aprenentatge

Espai

Alumnat Professorat Recursos

Activitats d’introducció – Motivació 1. No tenim nom!: Totes les classes d'infantil de l'escola van passant a presentarse i tenen un nom diferent: pilots de formula 1, futbolistes, elefants, núvols,... Nosaltres no tenim nom i fem conversa sobre per què es necessari tenir un nom de classe. Fem una nota a l'ordinador per repartir a les famílies per tal que ens ajudin

Aula ordinària

Grup classe

Tutora

Ordinador d'aula i impressora

a pensar un nom. 2. Votem!: Tothom ha portat una proposta per triar nom per la classe i la mestra penja les fotos dels temes triats a la pissarra. Cada infant passa a enganxar un gomet en la imatge del nom que li agrada més. En acabar contem els vots i

Aula ordinària

Grup classe

Tutora

agafem els 3 més votats i tornem a fer una altra ronda de votacions entre aquests

Fulls din-A4 amb la imatge dels temes proposats GometsN

tres per triar el nom definitiu. 3. Ja tenim nom!: El resultat de les votacions ha estat PEIXOS així que fem una nota a l'ordinador per informar a les famílies i demanant que ens ajudin a buscar informació sobre aquest animal. Després fem un dibuix d'un peix en un full amb la

Aula ordinària

Grup classe

Tutora

Aula ordinària

Grup classe

Tutora

paraula peixos per posar a l'àlbum.

Ordinador d'aula Fitxa el nom de la classe Colors

Activitats de desenvolupament 4. Què sabem?: Fem un llistat entre tots sobre les coses que ja sabem dels peixos i sobre les què volem saber.

Pissarra


5. Decorem la porta: Pintem amb pintura i esponjes diferents tonalitats de blau i blanc en dos fulls d'embalar molt grans. Un serà per la porta i l'altre per la paret del passadís. Després estampem les nostres mans del color que volguem en un full din-A4 i la mestra els hi dibuixa ull i boca perquè semblin peixos i la nostra foto de carnet que enganxarem damunt d'aquests papers quan estiguin secs i penjats.

Aula ordinaria

Grup classe

Aula ordinària

Grup classe

Aula ordinària

Grup classe

Tutora Mestra de reforç

6. Peix peixet: Veiem el conte del peix peixet d'una mà de contes i aprenem la cançó.

Tutora

7. Poema peix: Aprenem un poema d'un peix. Tutora

els podem trobar? A l'ordinador mirem un recull d'imatges de llocs i coses amb aigua i hem de dir si hi poden viure peixos o no (piscina, platja, got, riu, vàter,...). Aula ordinària

Grup classe

Tutora

gomets a l'aigua.

9. On viuen? 2: Ja sabem que poden viure a l'aigua però on trobem aquestes aigües? La mestra explica les característiques dels mars, rius i llacs i ens ensenya imatges a l'ordinador i les anem classificant segons si són de riu, mar o llacs. El video explicatiu es penja al bloc de l'escola.

Ordinador d'aula amb internet Poema peix

8. On viuen? 1: Tots sabem que els peixos viuen a l'aigua però en quines aigües

A continuació repartim un full amb imatges d'aigua, terra i cel i fem un peix amb

2 Papers d'embalar blancs grans Pintures Esponjes, rodets i pinzells Din-A4 blanc Rodulador negre

Aula Psico

Grup classe

Tutora

Ordinador d'aula Imatges d'aigua Fitxa on viuen Gomets rodons i triangles.

Portàtil Canó Powerpoint hàbitats


10. Cantem!: Cantem la cançó del peix peixet i aprenem una nova “Peix peixet de la fons de l'estany”

Aula ordinària

Grup classe

Mestra música

11. Que porta la Zaida i l'Èric?: La mare de la Zaida és peixetera i ens ha portat

Espines i escates

un pot ple d'escates i espines de peixos. Ho toquem i deixem al racó del projecte. L'Èric ens ha portat un mural amb un peix pallasso on han indicat totes les seves parts. Les mirem i fem conversa. L'Èric ens explica que són i per a que serveixen

Ordinador Altaveus CD cançons peix

Aula ordinària

Grup classe

Tutora

les brànquies.

12. La Judit ens porta un peix!: La Judit ha portat un peix taronja d'aigua freda perquè sigui la mascota de la classe. Demanem que al dia següent tothom proposi un nom per posar-li al peix. Creem l'encarregat de donar de menjar al peix.

Aula ordinària

Grup classe

Tutora

13.El peix ja té nom!: Al final hem triat un nom pel peix : GLU-GLU. Fem una

Tutora

3 racons de joc (plastilina, pius, animals) Fitxa dibuix glu-glu Llapis i goma

Tutora

Ampolla d'aigua dels infants Peixera gluglu Canyetes Quadern traç bombolles Llapis

fitxa amb una peixera on hem de dibuixar al Glu-glu. Muntem racons diferents a les taules i una taula fa dibuix al natural del Glu-glu. Anem rotant tot el matí per passar tots a la taula del dibuix natural.

Aula ordinària

Racons per taules

14. Fem bombolles: Observem al Glu-glu i veiem que quan obre la boca surten bombolles. Agafem cadascú la seva ampolla d'aigua i la mestra reparteix canyetes. Primer bufem per un extrem i posem la mà per l'altre extrem per veure que surt l'aire. Ho tornem a fer amb la canya dins de l'ampolla i veiem sortir les bombolles. Conversem per descobrir que les bombolles són aire dins de l'aigua. Després fem un full de traç de rodones on hem de dibuixar les bombolles d'un peix.

Aula ordinària

Grup classe

Espai per deixar una peixera. Cartell càrrec peix


15. Anem d'excursió!: Anem d'excursió al mercat per comprar peix a la peixeteria. En tornar obrim el peix per poder observar com és per dins i per fora. Fem un recull de les fotos per penjar al bloc perquè les vegin les famílies.

Mercat municipa l Aula ordinària

Grup classe

Tutora Mestra Reforç

Tisores per obri peix. Càmera de fotos.

Tutora

Conte Peix Irisat. Fitxa escates. Gomets hol·logràfics tallats a la meitat.

Tutora

Portàtil amb internet Canó Clic peixos

16. Peix Irisat. Escoltem el conte del Peix Irisat. Fem una fitxa on hi ha el Peix Iristat que pintem de blau i li enganxem al damunt gomets hol·logràfics tallatsper la meitat com si fossin escates.

17.

Informació

peixos:

Fem

el

clic

dels

Aula ordinària

Grup classe

Aula Psico

Grup classe

peixos

http://clic.xtec.cat/projects/peixos2/jclic/peixos2.jclic.zip

18. Diferents aigües: Hem vist que hi ha diferents aigües (mars, rius i llacs) però a més hem vist que hi ha aigües fredes i calentes i que els peixos són de diferents colors si viuen en unes o altres. La mestra porta dos gots d'aigua i en un hi diluïm sal. Tastem les dues aigües i traiem la conclusió que la de la sal és igual que l'aigua de la platja (mars) i que l'aigua de l’aixeta és com la dels rius i llacs i que se li diu dolça perquè no està salada (però que no porta sucre). Mirem les imatges que tenim a la classe dels peixos i mirem si viuen en aigües dolces o salades. Mirem el Glu-glu que també té aigua dolça de l'aixeta.

Aula ordinària

Grup classe

Tutora

Gots Aigua aixeta Sal canyetes


19. Com neixen? Vam veure que els peixos neixen d'ous. Veiem un powerpoint explicatiu i fem una fitxa on hem de dibuixar els peixos a sota les algues i repassar la paraula OUS. Pengem el powerpoint al bloc.

20. Nemo!: Un nen ens ha portat la pel·lícula del Nemo i l'anem a veure. Muntem un cinema a l'aula de psico.

Aula ordinària

Grup classe

Tutora

Aula Psico

Grup classe

Tutora

21. Tots els animals del mar són peixos?: Fem un llistat a la pissarra dels animals que surtien a la pel·lícula del Nemo i busquem a la vikipèdia si són o no peixos i per què. A continuació fem un fitxa on hem de pintar els animals que si són peixos.

Aula ordinària

Grup classe

Tutora

Ordinador d'aula Fitxa neixen d'ous

Portàtil Canó Altaveus Ordinador aula amb internet Pissarra Fitxa pinta peixos Colors

22. Classifiquem peixos: La mestra fa dos cercles grans a la pissarra. Reparteix imatges de peixos als infants i dóna una consigna i els infants els han de ficar al cercle corresponent per tal de classificar-los. Es fan vàries tongades (grans-petits, de colors-grisos i marrons, cua tisora-cua rodona)

Aula ordinària

Grup classe

Tutora

Pissarra Blutack Imatges diferents peixos

23. Què mengen?: Conversem sobre que mengem els peixos. Expliquem perquè el peix gran es menja al petit. També expliquem que alguns mengen plantes i mirem el menjar del Glu-glu. Fem una fitxa on han de dibuixar algues i fer una línia d'un peix amb la boca obert per menjar-se a un dels altres dos peixos (un més gran que ell i un més petit) segons quin és el que s'ha de menjar ell.

Aula ordinària

Grup classe

Tutora

Pot menjar glu-glu Fitxa què mengen Colors


24. Dibuixem peixos: Donem un full din-A4 i llapis i fan peixos en el full lliurement.

Aula ordinària

Grup classe

Tutora

25. On posa peixos?: Donem un full amb els noms de les classes d'infantil i hem de trobar on posa peixos i fer un cercle.

Aula ordinària

Grup classe

Tutora

26. Troba les diferències: Donem un full amb dos aquaris iguals però en el de dalt falten coses que si que hi ha en el de sota. Entre tots busquem les 3 diferències i els hi fem un cercle a l'aquari de sota.

27. Mengem peixos:

Aula ordinària

Grup classe

Tutora

Recordem mirant les fotos que vam anar d'excursió a la

peixeteria on vam comprar un peix. Fem conversa sobre els peixos que mengem i la mestra porta a la classe una làmina amb els peixos comercials de Catalunya i mirem els que coneixen i mengen. Parlem també de com es pesquen (amb canya i

Aula ordinària

Grup classe

Aula ordinària

Grup classe

Tutora

Aula ordinària

Grup classe

Tutora

Tutora

vaixells amb xarxa)

28. Què li falta?: Donem un full amb un peix que li han de dibuixar el què li falta (ull, cua, brànquies)

Fulls din-A4 Llapis

Fitxa troba el nom de la classe Llapis Fitxa troba les 3 diferències Rotuladors

Fotos sortida Làmina generalitat peixos comercials Catalunya

Fitxa què li falta Llapis

29. P de peixos: Ens fixem en com s'escriu peixos i que comença amb la P de papa. Donem un full per fer el traç de la P.

Fitxa traç P


30. Confegim peixos: Donem un peix perquè el pintin i la mestra el retalla en 3 parts. A continuació donem un full on han d'enganxar el puzzle del peix i hi ha escrit peixos en un quadrat cada lletra amb uns quadrats iguals a sota on han d’enganxar els gomets quadrats que dóna la mestra amb les lletres de peixos per tal de confegir la paraula.

Aula ordinària

Grup classe

Tutora

31. Fem la portada: Posem un full blanc dins d'una tapa de capsa de folis i posem gotes de pintura dels colors del mar (blaus, verd i blanc). Posem damunt de cada gota de pintura una bala i movem la capsa per tal que es vagi pintant el full. Després fem un peix de plastilina per enganxar al damunt del fons marí.

Aula ordinària

Grup classe

Tutora Mestra reforç

Peix per fer puzzle Colors Tisora Fitxa confegir Gomets quadrats amb les lletres de peixos Fulls blancs Tapa capsa folis Pintures (blaves, verd, blanc) Bales Plastilina taronja i negre.

Activitats de consolidació 32. Dibuixo peixos: En un full dibuixem peixos amb ceres de colors. Després passem pintura blava aigualida per damunt. Aula ordinària

33. Què hem aprés? Fem conversa sobre que hem aprés dels peixos que abans no sabíem. Ho gravem per tal de poder fer una exposició pels pares.

Aula ordinària

Grup classe

Grup classe

Tutora

Tutora

Fulls blancs Ceres colors Pintura blava aigualida Pinzells

Racó dels peixos Micròfon Ordinador


34. Prestatgeria digital: Mirem el llibre que ha preparat la mestra amb tot el què hem treballat per tal de recordar tot el que hem fet. Al bloc es dóna l'enllaç a les famílies.

35. Tancament!: Per acabar el projecte i abans de començar un de nou fem una exposició-teatre obert a les famílies per tal d'explicar tot el què hem aprés amb aquest projecte.

Aula ordinària

Aula ordinària

Grup classe

Tutora

Grup classe

Tutora

Ordinador aula internet llibre pestatgeria

Mural racó peixos.

Metodologia Aquesta unitat es treballa com un projecte i per tant totes les activitats es realitzen amb el grup classe sencer (20 alumnes). Són els propis infants els que trien el nom de la classe sense donar cap temàtica a triar per tal que sigui el més motivador possible i se sentin participatius en el seu aprenentatge.

Tractament de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) A l'hora de treballar un projecte les TIC ens resulten molt útils per diferents motius. Són una font d'informació molt rica i si en qualsevol moments sorgeix algún dubte es pot buscar la informació a l'instant. Per una altra banda apropa als infants a un medi que pot resultar llunyà (com el fons del mar) a partir d'imatges. A més el bloc de l'escola fa que a casa es pugui compartir la feina que s'està fent a l'aula.

Estratègies d’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu El fet de fer servir molt les TIC ajuda a l'alumant amb dificultat perquè pot veure el vocabulari que s'està treballant i en moments donats retomar-ho. També afavoreix el manipular objectes reals (peix del mercat, escates i espines, Glu-glu). Tot el que es penja al bloc ho poden aprofitar les famílies a casa per tal que l'infant tingui recursos per explicar el que fa a l'escola i/o la família ho pugui reforçar des de casa.


Avaluació (inicial, formativa, sumativa) i criteris d’avaluació En un projecte l'avaluació inicial és el què sabem i el primer dibuix que es fa sobre el tema. Durant totes les activitats es va fent una avaluació formativa i amb les converses sobre els diferents temes on expliquen també experiències pròpies. L'avaluació sumativa es dóna en la conversa final sobre què hem après i recordatori de tot el treballat a les activitats de consolidació. - Sap i reconeix quin és el nom de la seva classe.

- Classifica els peixos per semblances i diferències.

- Participa en converses i activitats.

- Reconeix les característiques dels peixos: on viu, com neix, que menja.

- Coneix les parts del cos del peix.

Reflexió sobre la pràctica Hem de tenir en compte de tenir sempre els materials preparats amb antelació i provar que funcioni internet i l’ordinador abans d’arribar amb els infants a fer l’activitat. En el nostre cas l’aula de psico és on dormen els de P3 i requeriem a algú de direcció per tal que ens muntés el canó mentre arribaven els infants perquè no s’haguessin d’esperar a que ho fes la tutora. També al ser un espai compartit per totes les classes s’ha preveure i reservar l’aula en estones que no es fa classe i tenir-ho en compte a l’hora de programar. És interessant tenir les coses gravades a l’ordinador de l’aula o en xarxa i en un pen per si algun falla.

BLOC PER VEURE LES ACTIVITATS: http://hipolit.xtec.cat/blocs/peixos/

Profile for Idees Magistrals

Programació "Projecte ELS PEIXOS"  

Programació de P3 elaborada per Raquel Fernández

Programació "Projecte ELS PEIXOS"  

Programació de P3 elaborada per Raquel Fernández

Advertisement