Page 1


• P ro d u k t p re s e n t a t i e s ● B e d r i j fs u i t j e s ● Ve r ga d e r i n ge n ● Re ce p t i e s ● J u b i l e a P ro d u k t p re s e n t a t i e s ● B e d r i j fs u i t j e s ● Ve r ga d e r i n ge n ● Re ce p t i e s ● J u b i l e a

drinken. Dat alles onder het genot van sfe rvol e live-muziek. koud / warm buffet, e n vijfgangen diner of gewoon pannenkoeken met Het programma ziet er als volgt uit: stroop? U zegt het maar. Want aan boord van de Jan van Cuijk bevindt 19.30 uur Inschepen, ontvangst met e n welkomstdrankje, brood en zich e n vol edig uitgeruste keuken waar de sche pskok de scepter ge r e c h t j e s op de t a f e l s . zwaait. Uw feest vaart er wel bij! 00 uur Vertrek vWoor e n 4Wuur dureWnde vaar.tochJt oveAr de MaasN. V A N C U I J K . N L V A A R T O C H T E20.N 20.15 uur Opening van het uitgebreide tapasbuffet met e n groot All in arrangementen assortiment aan heerlijke koude en warme gerechten. Speciaal voor groepen hebben wij reeds all in arrangementen 23.00 uur Spet erend vuurwerkspektakel “Maas in vlammen”. samengesteld. Volledig verzorgde varende feesten inclusief 24.00 uur Einde vaartocht en avondprogramma. boottocht, drankjes, koud/warm buffet en live muziek bieden wij al vanaf Euro 45,00 per persoon. Vertrek- en aankomstplaats: Cuijk ( Waaistraat ) •

BRUNCHCRUISES VANUIT CUIJK € 29,00 p.p. BRUNCHCRUISES VANUIT van CUIJK € 29,00 p.p. € 14,00 p.p. Voor kinderen 4 t/m 11 jaar Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar € 14,00 p.p.

Vertrek- en aankomstplaats: Cuijk ( Waaistraat ). Inschepen vanaf uur. Einde 16.30 uur. Vertrek- en aankomstplaats: Cuijk12.00 ( Waaistraat ). ca.uur. 4 uur durende vaartocht overEinde de Maas Venlo door Inschepen vanafEen 12.00 16.30 richting uur. de sluis vaartocht van Sambeek daarvandaan weer terug Een ca. 4 uur durende overtot de aan MaasAfferden richtingenVenlo door naar Cuijk. Tijdens het varen een uitgebreide de sluis van Sambeek tot aan Afferden en daarvandaan weerbrunch terug met een groot assortiment en warme gerechten, e, thee en melk. naar Cuijk. Tijdens het varenaan eenkoude uitgebreide brunch met eenkoffi groot wij de soepen na hete,buffet serveren assortiment aanVooraf koudeserveren en warme gerechten, koffi thee en melk. wij het dessert. entertainment voor jong en oud. Vooraf serveren Inclusief wij de soepen na het buffet serveren wij het dessert. Inclusief entertainment voor jong en oud. Afvaart op zon- en feestdagen: 16-06, 30-06, 14-07, 21-07, 04-08, 01-09, 22-09, 13-10, 03-11 en 24-11. Afvaart op zon- 18-08, en feestdagen: 16-06, 30-06, 14-07, 21-07, 04-08, Eveneens woensdag 18-08, 01-09, 22-09, 13-10, op 03-11 en 24-11.29-05, 12-06, 03-07 en 14-08. Eveneens op woensdag 29-05, 12-06, 03-07 en 14-08.

BRUNCHCRUISES VANUIT CUIJK Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar

Veelzijdig en bijzonder luxe passagiersschip “Jan van Cuijk” is een volwaardig horecabeVeelzijdig en Het bijzonder

drijf. Een prima locatie voorzien van alle faciliteiten Het luxe passagiersschip “Jan van Cuijk” is een volwaardig horecabe-en daarom uitermate geschikt voor van het organiseren vanen feesten enuitermaandere bijeenkomsten drijf. Een prima locatie voorzien alle faciliteiten daarom water. Op alle u eenbijeenkomsten gezellige bar en dansvloer. te geschikt voorop hethet organiseren van dekken feesten vindt en andere vele ramenvindt zorgen voor een optimaal over het water tijdens op het water. OpDe alle dekken u een gezellige bar en uitzicht dansvloer. de vaartocht. “Jan vanuitzicht Cuijk” isover te huur voor tal van feesten en De vele ramen zorgen voor eenDeoptimaal het water tijdens en dagtochten georganiseerd de vaartocht. Debijeenkomsten. “Jan van Cuijk”Erisworden te huur rondvaarten voor tal van feesten en elkerondvaarten plaats en langs elke vaarroute. U bepaalt zelf de plaats van bijeenkomsten. vanuit Er worden en dagtochten georganiseerd vertrek en aankomst. vanuit elke plaats en langs elke vaarroute. U bepaalt zelf de plaats van vertrek en aankomst.

Varen is puur genieten tocht op het water. Dat is het ultieme genieten voor u en uw gasten. Varen is puurEen genieten

kunt lekker uitwaaien het zonnedek, dineren in de lounge of gewoon Een tocht op hetUwater. Dat is het ultiemeopgenieten voor u en uw gasten. gezellig praten de bar. dineren Telkens in alsde u naar buiten kijkt is het decor weer U kunt lekker uitwaaien op het aan zonnedek, lounge of gewoon anders als Telkens daarvoor. gezellig praten aan de bar. als u naar buiten kijkt is het decor weer anders als daarvoor. ROTTERDAM € 55,00WERELDHAVENDAGEN p.p.

GOET FAUWTE MOONLIGHT CRUISES VUURWERK CUIJKSE VIERDAAGSE In samenwerking met restaurant “Het€€Broertje” organiseren wij op 58,00 p.p. p.p. VUURWERK CUIJKSE VIERDAAGSE 55,00 € 29,00 p.p. woensdag 17 juli een“Het vaartocht met organiseren onbeperkt tapas eten en onbeperkt In p.p. samenwerking met restaurant Broertje” wij op € 14,00 In samenwerking met restaurant “Het Broertje”

€ 69,00 Verzorgd tot inp.p. detail Eendetail verrassend aperitiefje geserveerd met verfijnde hapjes? Een uitgebreid Verzorgd tot in

Uw aan boord is al genot direct chaotisch noemen. Een geheel verzorgde vaartocht aperitiefje met ontbijt, lunch en drinken. Datwij alles onder het van sfeervolle live-muziek. koud / warm buffet, een diner ofEen gewoon pannenkoeken met woensdag 17 juliorganiseren eenaankomst vaartocht met onbeperkt eten en te onbeperkt Een verrassend geserveerd metvijfgangen verfijnde hapjes? uitgebreid op woensdag 17tapas juli een vaartocht met Maar welhet een gezellige chaos. Zituit: u hier wel goed? Durft uitgebreid koud/warm aansluitend Het programma ziet er als volgt stroop? zegt dessert. het maar. aan boord van de Jan met van Cuijk bevindt onder genot van sfeervolle live-muziek. koud /buffet warm met buffet, eenUvijfgangen dinerWant of gewoon pannenkoeken onbeperkt tapas eten en onbeperkt drinken. Dat alles Vertrek- en aankomstplaats: Cuijk (Waaistraat) drinken. Dat alles uziet diter wel ? Veel maar weinig Uw broodOmstreeks 07.45 uur zetten we zich koerseen naar Rotterdam 19.30 uur Inschepen, ontvangst met eenantwoorden. welkomstdrankje, en volledig de scheepskok het genot vanvragen, sfeervolle live-muziek. Hetuur. programmaonder alsaan volgt uit: stroop? U zegt het maar. Want aanuitgeruste boord vankeuken de Jan waar van Cuijk bevindt de scepter Inschepen vanaf 12.00 uur. Einde 16.30 goetprogramma fauwte Moonlight Cruise isuit: in elk geval begonnen. waar we omstreeks 14.30 uur zullen afmeren voor een 2 gerechtjes op de tafels. Het ziet er als volgt 19.30 uur Inschepen, ontvangst met een welkomstdrankje, brood en zwaait. zich een volledig uitgeruste keuken waar de scheepskok de scepter Een ca. 4 uur durende vaartocht over de Maas richting Met het rad van Onfortuin, een humoristische Bah-Bahuur durend bezoek aan de activiteiten in het kader van 19.30 uur ontvangst metdurende een welkomstdrankuurInschepen, Vertrek voor een 4 uur vaartocht over de Maas. gerechtjes tafels. Venlo door de sluis van Sambeek tot aan Afferden en op de20.00 zwaait.Tussen 17.30 en 20.30 uur een 3 Bingo, deen schiettent, deop tafelgoochelaar, de pub-quiz, de de Wereldhavendagen. je, brood gerechtjes deuitgebreide tafels. 20.15 uur Opening van het tapasbuffet 20.00 uur Vertrek voor een 4 uur durende vaartocht over de Maas. met een grootuur durende rondvaart door de havens daarvandaan weer terug naar Cuijk. Tijdens het varen een All in arrangementen disco uur en live muziek van House tot Strauss is de avond van Rotterdam 20.00 Vertrek voor een 4 uur durende vaartocht over assortiment aan heerlijke koude enmet warme uur Opening van hetcompleet. uitgebreide tapasbuffet eengerechten. groot veruitgebreide brunch met een groot assortiment aan20.15 koude nog niet Ontvangst met welkomstdrank, onder begeleidingAll van rasechte Rotterdamse gids. hebben wij reeds all in arrangementen de Maas. Speciaal voor groepen ineen arrangementen 23.00 uur Spetterend vuurwerkspektakel “Maas in vlammen”. Postbus 82, 5430 AB Cuijk en warme gerechten, koffie, thee en melk. Voorafassortiment serveaan20.15 heerlijke koude en warme gerechten. uur vrij Opening van een het uitgebreide tapasbuffet buffet met volgens drinken, uitgebreid koud/warm Om 20.30 uur stappen we voor in de groepen bus voorhebben de terugreis. samengesteld. Volledig varende feesten inclusief Speciaal wij reedsverzorgde all in arrangementen 24.00 uur Einde vaartocht en avondprogramma. ren wij de soepen na het buffet serveren wij het dessert. 23.00 uur Spetterend vuurwerkspektakel “Maas in vlammen”. een groot assortiment aan warme Tel. 0485en - 314049 en aansluitend dessert. Enheerlijke maakt Ukoude zich en over het eten boottocht, drankjes, koud/warm buffet live muziek bieden samengesteld. Volledig verzorgde varende feesten inclusief Inclusief entertainment voor jong en oud. 24.00 uur Eindegerechten. vaartocht avondprogramma. en drinkenen geen zorgen!!!!, niet alles hoeft fout te gaan. Vertrek- en aankomstplaats: Cuijkwij (Waaistraat) Fax 0485bieden - 330806 al vanaf Euro 45,00 per persoon. boottocht, drankjes, koud/warm buffet en live muziek Vertrekaankomstplaats: Cuijk ( Waaistraat 23.00 uuren Spetterend vuurwerkspektakel “Maas in) vlamInschepen vanaf 07.00 22.30 uur info@janvancuijk.nl wij al uur. vanaf Euro 45,00 Einde per persoon. men”. Afvaart op zon- en feestdagen: 31-03 Pasen,Vertrek14-04, en aankomstplaats: Afvaart 17 juli 2013. Cuijk ( Waaistraat ) (Waaistraat) Vertrek-op enwoensdag aankomstplaats: Cuijk Afvaart op vrijdag 06 en zaterdag 07 september 2013. 24.00 uur Einde vaartocht en avondprogramma. www.janvancuijk.nl 09-05 Hemelvaart, 12-05 Moederdag, 26-05,Afvaart 16-06, op woensdag Aanvang: 20.00 uur. Einde: 00.30 uur 17 juli 2013. 365 Dagen per jaar Afvaart op zondag: (vaderdag), 30-06,22-09, 14-07, 21-07, 30-06, 14-07, 21-07,16-06 04-08, 18-08, 01-09, 13-10, Afvaart op zaterdag: 27-04, 25-05, 22-06, 21-09, 12-10 en De “Jan van Cuijk” is het gehele jaar@scheepsjournaa1 door te huur voor ieder denkbaar 365 Dagen per jaar 04-08, 18-08, 01-09, 22-09, 13-10, 03-11 en 24-11. WERELDHAVENDAGEN ROTTERDAM € 69,00 p.p. Vertreken aankomstplaats: Cuijk ( Waaistraat ) 03-11 en 24-11 (en op woensdag 29-05, 12-06 en 03-07). 02-11. feestelijk of zakelijk evenement. Aan boord een schip heeft ieder www.facebook.com/scheepsjournaalJVC Eveneens op woensdag 12-06, 03-07 en 14-08. De “Jan van Cuijk” is het gehele jaar door te huur voor iedervan denkbaar Afvaart op woensdag juli 2013.met ontbijt, lunch en uitgebreid koud/ Een geheel verzorgde17 vaartocht

WERELDHAVENDAGEN ROTTERDAM

B r u i l o f te n • Ve r j a a rd a ge n •

€ 69,00 p.p.

warmvaartocht buffet met aansluitend dessert. Omstreeks 07.45 uur zetten we Een geheel verzorgde met ontbijt, lunch en uitgebreid koud/ waar Rwarm o n dbuffet v a a r met t ekoers naansluitend •naar P eRotterdam r sdessert. o n e e Omstreeks l s f e we e s tomstreeks e07.45 n uur • P14.30 r o duur u t p r e afmeren sentaties zetten wekzullen voor eenwaar 2 uurwe durend bezoek14.30 aan de in het kader van koers naar Rotterdam omstreeks uuractiviteiten zullen afmeren de Wereldhavendagen. Tussen 17.30 enkader 20.30van uur een 3 uur durende voor een 2 uur durend bezoek aan de activiteiten in het rondvaart door 17.30 de havens van uur Rotterdam onder begeleiding van een de Wereldhavendagen. Tussen en 20.30 een 3 uur durende gids.onder Om 20.30 uur stappen we in de bus voor rondvaart door rasechte de havensRotterdamse van Rotterdam begeleiding van een de terugreis. rasechte Rotterdamse gids. Om 20.30 uur stappen we in de bus voor de terugreis. Vertrek- en aankomstplaats: Cuijk ( Waaistraat ). Vertrek- en aankomstplaats: Cuijk07.00 ( Waaistraat ). Inschepen vanaf uur. Einde 22.30 uur. op vrijdag 06 en zaterdag 07 september uur. Inschepen vanafAfvaart 07.00 uur. Einde 22.302013. Afvaart op vrijdag 06 en zaterdag 07 september 2013.

Afvaart op woensdag 17 juli 2013.

jaargetijde zijn charme. feestelijk of zakelijk evenement. Aan boord van een schip heeft ieder

•jaargetijde B e d r i jzijn f s ucharme. i t j e s • Ve r ga d e r i n ge n • Re ce p t i e s • J u b i l e a

De “Jan van Cuijk” biedt plaats tot maximaal 250 gasten De “Jan van Cuijk” biedt plaats tot maximaal 250 gasten

3 6 5 Dage n pe r j a ar SAWADEE Brabants Bourgondisch taurant - Eetc De “Jan van Cuijk” is het gehele jaar door te huur voor ieder denkbaar is Res a WERELaDHAVEféNDAGEN ROTTERDAM € 69,00 p.p. h T STREEKGEBONDEN GENIETEN

Postbus 82 5430 AB Cuijk Postbus 82 5430Tel. AB0485 Cuijk--314049 Tel. 0485 - 314049 Fax 0485 - 330806 Fax 0485 - 330806 info@janvancuijk.nl info@janvancuijk.nl www.janvancuijk.nl

feestelijk of zakelijk evenement. Aan boord van een schip heeft ieder Een geheel verzorgde vaartocht met ontbijt, lunch enKennismakingsaanbod! uitgebreid koud/

www.janvancuijk.nl @scheepsjournaa1 @scheepsjournaa1 www.facebook.com/scheepsjournaalJVC www.facebook.com/scheepsjournaalJVC

3 gangen

warm buffet met aansluitend dessert. Omstreeks 07voor .45 uur zet ede n we prijs jaargetijde zijn charme. 00 Thais restaurant geopend in Uden van 2 28, 19, koers naar Rotterdam waar we omstreeks 14.30 uur5zul egangen n afmeren voor een 2 uur durend bezoek aan de activiteiten in hetvoor kader vande prijs De “Jan van Cuijk” biedt plaat50 van 3 36, 28,s tot maximaal 250 gasten de Wereldhavendagen. Tus en 17.30 en 20.30 uur eenReserveer 3 uur durende nu o.v.v. Brabants Bourgondisch menu. rondvaart door de havens van Rotterdam onder begelActie eiding vanloopt een tot en met 24 juni 2013. De Vrije Teugel Kapelstraat 19 5401 EC Uden Telefoon 0413289909 rasechte Rotterdamse gids. Om 20.30 uur stappen we in de bus voor de terugreis. Postbus 82 5430 AB Cuijk De Vertrek- en aankomstplaats: Cuijk ( Waaistraat ). De Deco Home Tel. 0485sleutel - 314049 naar... Uden, Veghel, Erp en omgeving Inschepen vanaf 07.00 uur. Einde 2 .30 uur. Fax 0485 - 3 0806 Voor: Afvaart op vrijdag 06 en zaterdag 07 september 2013. • Professionele verf info@janvancuijk.nl • Sigma, Sikkens en Wijzonol • Een deskundig advies www.janvancuijk.nl • Ook voor raamdecoratie, gordijnen en vloerbedekking @sche psjournaa1 • Ook voor behang en schilderwerken • Gratis parkeren voor de deur www.facebook.com/sche psjournaalJVC

Sawadee is een origineel Thais restaurant in Uden, de enige die smakelijke thaise gerechten uit Thailand bij u op tafel brengt. Zodra u binnen komt in ons restaurant waant u zich een beetje in Thailand. Het personeel, de inrichting en natuurlijk ons thaise eten. Bij Sawadee ontdekt u steeds weer de authentieke thaise keuken. De uitgebreide menukaart van Sawadee biedt u vele thaise schotels aan. Van lichte smaakvolle thaise gerechten en zoeteAdv-JVCrc_Prat.indd tot kruidige hete chili schotels. 1

(zo-do)

50

(de hele week)

50

22-05-13 14:10

Adv-JVCrc_Prat.indd 1

22-05-13 14:10

Ook kunt u onze gerechten afhalen.

De Vrije Teugel l T (0413) 26 30 88 info@vrijeteugel.nl l www.vrijeteugel.nl

Openingstijden : Maandag gesloten Dinsdag t/m Zondag is de keuken open van 16,00 uur tot 22,00 uur

Van den Bogaard v.o.f.

Van den Bogaard v.o.f.

Speciaalzaak in rolluiken, markiezen,

Speciaalzaak in verf, glas, behang, raamdecoratie, gordijnen, vliegenhorren, verf, glas, behang, tapijt en zonwering De Wasaa 1, 5469 BV Erp, tel. 0413-211468 raamdecoratie, gordijnen en tapijt.

De Wasaa 1a, 5469 BV Erp, Tel. 0413-211468 www.decohomevandenbogaard.nl

TIJDENS DE

Fitland Hotel Uden


Voor- en tegenstanders supermarkt Uden-Zuid UDEN – De opkomst was groot op de informatieavond in het Mulderke over de ontwikkeling van het ‘knollenveld’ aan de Sesterlaan in Uden-Zuid. De bedoeling is dat daar een wijksupermarkt komt, wat kleinere winkeltjes, enkele woningen, wellicht wat andere diensten en horeca. Enkele tegenstanders van de komst van een supermarkt werden vrij snel de mond gesnoerd door wethouder René Peerenboom. “Dat stadium zijn we voorbij. Het is besloten.” Door Paula van Hout Wat natuurlijk iedereen wilde weten is welke supermarkt zich wil vestigen op Uden-Zuid. Dat zouden bijna alle bestaande supermarkten van Uden zijn op een na. Maar het was nog te vroeg om te zeggen welke het wordt. “Wie heeft eigenlijk onderzocht dat er behoefte aan een supermarkt is en wat was de uitslag”, was een kritische vraag. Blijkbaar zijn er enquêtes gehouden bij de samenstelling van het gebiedsplatform

Kantoor: Vluchtoord 1 5406 XP Uden t. 0413-253080 f. 0413-261862 udensweekblad@udensweekblad.nl

Zuid Uden in 2011, online en met straatinterviews. Maar niet huis aan huis. “Ik woon al 15 jaar aan dat veld, mij is nooit iets gevraagd, reageerde een andere bewoner.” Peerenboom legde uit dat Uden wijken ontwikkelt met het oog op de toekomst. Met zowel jonge gezinnen als ouderen. En voor onder meer die groep willen we hier een wijksupermarkt. Dat bevordert ook de sociale contacten.” Er waren bewoners die voor dit antwoord in hun handen wilden klappen. Het idee om een andere supermarkt dan die er al zijn in Uden-Zuid te vestigen, werd van tafel geveegd. “Dan komt heel Uden naar deze wijk omdat er een 24-uursupermarkt, een al la carte-supermarkt of streekproducten super is. We willen niks bijzonders.” Omdat er nog niks bekend is, kon geen antwoord gegeven worden op te verwachten toename van het verkeer. Daar zijn zorgen over. Er werd meteen van de avond geprofiteerd om ook maar weer eens het ontbreken van een bushalte ter sprake te brengen. De provincie begint daar vooralsnog niet aan. Dat antwoord zou bekend moeten zijn. Vervolgens ging de hele groep aan de wandel naar het veld waar het allemaal moet gebeuren. Daar konden bewoners op luchtfoto’s aangeven hoe het er volgens hen uit zou moeten gaan zien aan de Sesterlaan.

Ondernemers druk met opbouw

Zon schijnt voor Bourgondisch Uden

Opbouw. Het is de laatste dagen voor Bourgondisch Uden hard werken voor de horecaondernemers om hun tijdelijke restaurant weer zo mooi mogelijk in te richten en hier en daar zijn dan ook zweetdruppeltjes te zien. Maar ze hebben er veel lol in, want het zonnetje schijnt en blijft de komende dagen schijnen. Heerlijk weer dus voor het culinaire topevenement op de Udense Markt. Wie zin heeft in heerlijk genieten van een hapje, vrolijke muziek, een drankje en andere mensen is zaterdag en zondag welkom. De entree is gratis. Lees meer op de Uitgaanspagina. ( foto’s André van der Linden)

Weer brandstichting in Mariakapel Volkel ben erg hun best gedaan om de Mariakapel te bouwen en willen hem graag zien blijven staan.” De brand ontstond door een schilderijenlijstje dat plat op een waxinelichtje was gelegd. Het vuur verspreidde zich naar andere brandbare materialen, waardoor er schade is ontstaan aan het kerkinterieur en een gedeelte van de muur is zwart geblakerd. Toon van

Kantoormanager: Léon de Beer t. 06-51756200 Chef-redacteur: Philip van den Brand t. 06-51497792 Redactie: redactie@udensweekblad.nl t. 0413-253080 Paula van Hout, t. 06-44768158 André van der Linden, t. 342260 Inlevertijden: Redactie: woensdag vóór 17.00 uur Advertenties: donderdag vóór 12.00 uur Media-adviseurs: Wijnand Brouwers t. 06-20345503 Luc Vaessen t. 06-30385249 Rian van den Tillaar John de Visser t. 06-54956043 Klik TV: Verkoop t. 0413-253080 Venstertjes: www.kliknieuws.nl/koopjes Krant niet ontvangen? Laat het ons weten via: www.dewinter.nl/bezorging/bezorgklacht of via t. (0413) 33 93 20 Eindverantwoording: Roland de Winter, t. 0413-266766 Adviseur De Winter media groep: Jan van Esch t. (06) 83579181 / (0413) 339338 Verspreidingsgebied: Uden, Volkel, Odiliapeel, Boekel, Erp, Mariaheide, Mill, Nistelrode, Vorstenbosch, Zeeland. Udens Weekblad is een uitgave van:

3

LAATSTE NIEUWS

Editie 23 vrijdag 7 juni 2013

VOLKEL - De Mariakapel aan de Antoniusstraat in Volkel is woensdagavond voor de tweede keer in korte tijd slachtoffer geworden van een brand-

stichting. De brand vond plaats tussen 17.30 en 18.30 uur. Jan Coppens is teleurgesteld. “De vrijwilligers heb-

Vught, wijkagent, denkt dat het pure gewelddadigheid is van de jeugd en wil extra surveillanten hebben in de buurt van de kapel. Verder weet hij niks over eventuele daders.“We willen het nieuws graag in de media hebben in de hoop dat iemand iets heeft gezien.” Er zijn plannen om bewakingscamera’s op te hangen rondom de kapel.

Rommelmarkt UDEN – Op het grasveld bij het Landschrijversveld is zondag 9 juni een rommelmarkt. Bewoners van onder andere Schoutenhoek en Rentmeestershoef stallen van 10.00 tot 16.00 uur hun koopwaar uit. De deelnemers moeten wel zelf voor een plaats zorgen en daarvoor een doek of tafel en stoelen meenemen. Wel zelf alles opruimen, want er is geen vuilcontainer op het terrein.


4

ADVERTENTIE

Bosscheweg 30 - Beek en Donk T: 0492 - 46 12 38 www.josverschuren.nl

Editie 23 vrijdag 7 juni 2013

DE JUISTE BANDEN VOOR DE BESTE PRIJZEN

Dit geldt ook voor onze: Sportvelgen,

Uitlaten en Schokdempers

De Week van de Natuurpoort

Relaxfauteuils

Happen & Stappen en Happen & Trappen

John van Gerwen Interieurs heeft een grote collectie relaxfauteuils. De stoelen zijn te verkrijgen in alle kleuren, stof of in leer, elektrisch of handbediend. Ze zijn ook verkrijgbaar met opstaphulp en met accu, zodat u geen last heeft van de kabels rondom de stoel. De maten van de stoelen zijn aan te passen naar uw wens. Kom kijken in de grote showroom voor een relaxfauteuil op maat.

We hebben nu diverse aanbiedingen! 9.30 - 18.0 Kom kijken ma t/m do ma t/m do 9.30 - 18.00 vrijdag 9.30 - 21.00 Kom kijken in onzein onze zaterdag vrijdag 9.30 - 21.00 9.30 - 17.00 zaterdag 9.30 - 17.00 avonds showroom Op afspraakook ook ‘s ‘s avonds showroomOp afspraak

Heeswijk-Dinther www.Klaverbladroutes.nl

Vaderdagactie

Kom kijken in onze showroom Volkelseweg 38, 5427 RB Boekel - tel. 0492 - 322345 - fax 0492-322467 - www.johnvangerwen.nl - info@johnvangerwen.nl

www.heksenboom.nl

tel. 0485-382803

Artrose? Ga na de chiropractor! Artrose, in de volksmond ook wel slijtage genoemd, is een aandoening

gewrichtscorrecties zeer zorgvuldig,

van het kraakbeen in een gewricht. Het lichaam breekt meer kraakbeen af

waardoor het mogelijk is om patiën-

dan dat het aan kan maken. Soms verdwijnt het helemaal waardoor bot-

ten met slijtage én verminderde bot-

ten over elkaar kunnen wrijven, wat weer tot pijn lijdt. Dit gebeurt voor-

dichtheid (osteoporose) te behande-

namelijk in de nek, onderrug, knieën, heupen en handen. Zit de slijtage in

len. Behalve de lichte druktechnieken

de wervelkolom, dan kan de pijn (of tintelingen) uitstralen naar de armen

worden er ook andere methodes toe-

en benen. Meestal treedt dit pas vanaf het 50e levensjaar op, maar ook

gepast zoals tapen, oefeningen en

jongere mensen kunnen artrose krijgen. Klachten van artrose zijn pijn en

gespecialiseerde chiropractische dry

stijfheid in de gewrichten, soms gepaard met zwelling. Typerend voor ar-

needling. Dit laatste is een behandel-

trose is dat de meeste pijn ontstaat bij het opstaan of na lang zitten.

vorm met kleine naaldjes om spieren te behandelen en chronische pijn te

Alhoewel slijtage niet verholpen kan

ces vertragen. Veel mensen denken

verminderen.

worden, is met chiropractische be-

dat een chiropractor alleen “kraakt”,

Behalve artroseklachten behandelt

handeling de pijn en bewegingsbe-

echter dat is slechts een klein on-

de chiropractor ook sportblessures,

perking veelal gunstig te beïnvloeden.

derdeel van de behandeling. Juist bij

huilbaby’s, ischias, hoofdpijn, hernia,

Chiropractie is een behandelwijze die

artrose worden lichte druktechnieken

spit, lage rugklachten, nek/schouder-

correcties toepast op gewrichten, ze-

met de handen toegepast op de ge-

pijn. Om bij de chiropractor terecht te

nuwen en spieren waardoor lichame-

wrichten om ze beter te laten bewe-

kunnen heeft u geen verwijzing nodig

lijke klachten afnemen. In het geval

gen. Chiropractie betekent niet voor

van de huisarts, u kunt rechtstreeks

van artrose kan de chiropractor pijn

niets “met de handen uitgevoerd”.

een afspraak maken. Vrijwel alle zorg-

en stijfheid verminderen en het pro-

Een chiropractor kiest de dosering in

verzekeraars vergoeden chiropractie.

Chiropractie Uden-Veghel Rondweg 69 (tegenover Ben van Dijk) 0413-248010 www.chiropractie-udenveghel.nl

Chiropractie Oss Spoorlaan 2 0412-640113 www.chiropractie-oss.nl


5

UITGAAN

Editie 23 vrijdag 7 juni 2013

Luchtmachtdagen op Vliegbasis Volkel

Red Arrows én Patrouille de France naar Volkel VOLKEL – De luchtmachtdagen beloven volgende week vrijdag 14 en zaterdag 15 juni weer veel spektakel in de lucht boven Volkel. Een heleboel beroemde vliegtuigen als de Dakota en Spitfire zijn te bewonderen, maar ook diverse nationale demonstratie straaljagers als de Belgische en het Turkse demo F-16.

Onderonsje MARIAHEIDE – Buurthuis Den Brak in Mariaheide verzorgt op dinsdag 18 juni het Onderonsje. Vrijwel iedere maand is er een gast die iets komt vertellen over zijn werk of hobby. Dit keer is Theo van den Elzen aan het woord. Door vrijwilligerswerk heeft hij al veel dingen meegemaakt. Van de elf reizen in Afrika, Jemen en Suriname maakte Van den Elzen een fotoreportage. Aan de hand hiervan praat hij met de bezoekers van het Onderonsje over zijn werk Het Onderonsje duurt van 9.30 tot 11.00 uur en is gratis voor alle Heise 55+-ers.

Tijdens de gratis toegankelijke luchtmachtdagen neemt de Koninklijke Luchtmacht de bezoekers mee in haar 100-jarige historie en maakt ze een vooruitblik naar de toekomst. Dit komt tot uiting tijdens de vliegshow, static show en het future plein, al dan niet met medewerking van diverse luchtvaartgerelateerde standhouders. Apache Dit jaar geven daarnaast de vier bekendste demonstratieteams van Europa acte de presence: Patrouille de France, Frecce Tricolori, Patrouille Suisse en de Engelse Red Arrows. Ook de Koninklijke Luchtmacht beschikt over twee demon-

Gratis WIFI in BillyBird Luchtmachtdagen. Hoogtepunten in de show vormen de wereldberoemde formaties met gekleurde rooksignalen zoals op deze foto de Engelse Red Arrows. (foto: André van der Linden) stratieteams. Het Apache Solo Display Team, afkomstig van vliegbasis Gilze-

Rijen, is na een jaar afwezigheid wederom van de partij en ook het F-16 Solo

Display Team verzorgt haar vernieuwde demonstratie op thuisbasis Vol-

kel.Kijk voor meer informatie op www.defensie.nl/ luchtmachtdagen

Vaderdagconcert met Mathijs Leeuwis

Bourgondisch Uden viert lustrum

ERP – Kampeerlocatie In het Wijland aan Meerbosweg 25 in Erp viert op zondag 16 juni vaderdag met een optreden van de Brabantse singer songwriter Mathijs Leeuwis.

UDEN - Wat vijf jaar gelden begon als een leuk idee, is uitgegroeid tot een van de mooiste evenementen van Uden. Bezoekers kunnen komen weekend tijdens Bourgondisch Uden genieten van lekkere gerechtjes, bubbels, gezellige drukte, een muzikaal programma met Brabantse gastvrijheid.

In het Wijland is een initiatief van Marleen van den Elsen uit Keldonk. Op de mobiele kampeerlocatie houdt de Keldonkse tevens met regelmaat een ‘cultureel terras’. Op vaderdag treedt de Brabantse singer songwriter Mathijs Leeuwis op. Leeuwis zingt degelijke, eerlijke liedjes met liefde voor de Nederlandse taal (maar mét Brabants accent) en oude gitaren. In het Wijland belooft ‘een luisterconcert in het gras

of in een tipi, onder het genot van een lekker eigengemaakt soepje of taart en een drankje’. De voorstelling is nadrukkelijk niet alleen voor campinggasten, maar juist voor liefhebbers uit Erp en Veghel en omgeving. Het terras is geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Het

concert begint om 14.30 uur. Kaartjes kosten € 7,50 (kinderen tot 10 jaar gratis). Er zijn speciale vaderdagarrangementjes voor € 12,50, waarin tevens drie koude speciaalbiertjes zijn begrepen. Meer info staat op www.inhetwijland.nl.

Dylan Sneed bij De Compagnie VEGHEL - In het galeriecafé van Kunstgroep De Compagnie aan de Noordkade treedt zondagmiddag 9 juni de Amerikaanse singer/ songwriter Dylan Sneed op met eigentijdse country en folk muziek. Dylan Sneed krijgt lovende kritieken in de Amerikaanse pers. Zij muziek wordt geprezen als ‘de beste kant van de echte Americana: muziek met passie en kunde die haar publiek weet te raken’. Het optreden vindt plaats buiten het vaste seizoensprogramma van De Compagnie. Het Galeriecafé is ook komende maanden op zondagmiddagen geopend voor het publiek. Zonder vaste agenda en niet al-

Kort Nieuws

Dit jaar doen mee aan het culinaire spektakel: Bistro Bellair, Brasserie Tante Pietje en De Conservatie, de restaurants ’t Raadhuis, Sassafraz, Samen. En ook Gossimijne, Senor PP, Ser-

Zomermarkt Huize Padua BOEKEL – Bij de jaarlijkse zomer rommelmarkt op het terrein van Huize Padua, 12 juni, verwacht de organisatie weer duizenden bezoekers. Medewerkers en cliënten verkopen er onder andere ambachtelijk gemaakte producten en particulieren bieden tweedehands spullen te koop aan. Er is vanaf 10.00 uur van alles te eten en te drinken en te zien op de markt bij Huize Padua aan de Kluisstraat 2 in Boekel. In het park staan honderddertig

Dylan Sneed. De Amerikaanse singer/songwriter speelt bij De Compagnie tijd met live muziek. De muzikale invulling wordt dan gewaarbord met ’Goud van Oud’ muziek op vinyl. De Compagnie biedt dan tevens een gratis podium

voor lokale artiesten, singer-songwriters en bands. De zaal is open om 14.00 uur en het concert begint om 15.00 uur. De toegang is gratis.

geant Peppers en Proeflokaal Zuiders. De koffie komt van Caffe Musetti. Bezoekers kunnen gratis terecht op zaterdag 8 juni van 16.00 tot 01.00 en op zondag 9 juni van 13.00 tot 21.00 uur. Tussen 13.00 en 19.00 uur biedt Bourgondisch Uden zondagmiddag voor de kinderen een programma aan met kleuren, knutselen en schminken. De kinderen mogen dit jaar ook hun eigen pannenkoek versieren en een smoothie maken. En er is een ballonwedstrijd om 15.00 uur. Meer informatie staat op: www.bourgondisch-uden.nl

kramen en zeventig grondplaatsen opgesteld. Voor de jongere zijn er kermisattracties en voor de liefhebber is er een kleine oude ambachtenmarkt. Ook aan de muziek is gedacht. Percussieband Brandeleros, de Happyband uit Uden, de Muziekvrienden uit Boekel, djembégroep Mátanga YáMbula en het duo Peer & Geer zorgen voor de muzikale noot. De organisatie raadt bezoekers aan met de fiets te komen. De entree bedraagt twee euro per persoon; kinderen tot twaalf jaar is toegang gratis.

Vlooienmarkt CV De Plekkers SINT OEDENRODE - C.V. De Plekkers houdt aanstaande zondag haar jaarlijkse vlooienmarkt op het terrein van Fa. van Kaathoven aan de Eversestraat in Sint Oedenrode. De vlooienmarkt gaat open om 10.00

uur en duurt tot 14.00 uur. De entree bedraagt twee euro per persoon. Kinderen onder begeleiding van ouders mogen gratis naar binnen. Verder zijn er verschillende versnaperingen verkrijgbaar.

VOLKEL - Bezoekers van BillyBird Park Hemelrijk kunnen voortaan tijdens een bezoek aan het recreatiepark gratis gebruik maken van WIFInetwerk. Op de terrassen bij Zeeroversland en de Rocky Beach Bar is een WIFI-hotspot geplaatst, zodat de gasten daar gebruik kunnen maken het netwerk. Het Volkelse recreatiepark werkt hiervoor samen met Friends Enterprise. ‘Bezoekers reageren erg enthousiast op de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van het WIFI-netwerk’, aldus Saskia Dollevoet, assistent-parkmanager van BillyBird Park Hemelrijk, ‘Ouders kunnen nu werken of gewoon wat surfen op het Internet, terwijl de kinderen zich uitleven in de attracties. Ook hebben we veel jeugdige bezoekers en die willen altijd connected zijn.’ Van de WIFI kunnen bij Hemelrijk maximaal 600 gasten gelijktijdig gebruik maken.

Collecteweek Rode Kruis VEGHEL – De nationale collecteweek voor het Rode Kruis wordt traditiegetrouw in juni gehouden. Deze vindt plaats van 9 tot en met 15 juni. De inkomsten worden gebruikt voor de lokale projecten in Veghel en omstreken.

1 Ander Festival In het Kloosterpark vindt zaterdag en zondag de twintigste editie plaats van het 1 Ander Festival. Het programma bevat een krachtige mix van namen zoals Zuco 103 zangeres Lilian Vieira en het Antwerp Gipsy-Ska Orkestra. www.1anderfestival.nl.


4 Gratis meter

*

7

ADVERTENTIE

Editie 23 vrijdag 7 juni 2013

* exclusief legkosten

uw dealer:

Actie

4

e meter Gratis e meter 4 *

* exclusief legkosten

uw dealer:

Gratis

*

Kom binnen om de deelnemende kwaliteiten te bekijken. * exclusief legkosten

uw dealer:

Openingstijden: Maandag gesloten Dinsdag 9:30 – 17:30 Woensdag 9:30 – 17:30 Donderdag 9:30 – 17:30 Vrijdag 9:30 – 20:00 Zaterdag 10:00 – 16:00

• Vloeren • Raamdecoratie • Gordijnen

Neringstraat Oost 7 | 5401 GM Uden | tel.: 0413-250510 | www.vloerenraam.nl Kom binnen om de deelnemende kwaliteiten te bekijken.



Kom binnen om de deelnemende kwaliteiten te bekijken. a.s. ZONDAG 9 JUNI GEOPEND (12:00-16:00)

Super aanbieding (sportieve lichte hybride 27 versnellingen)

10 % korting op alle Tevens 2e hands fietsen e 2 Hands Fietsenmarkt op zaterdag en zondag 8 & 9 Juni Super aanbieding (Luxe uitgevoerde E-bike met 8 en 27 versnellingen )

Gazelle Allure Limited Edition van €849, NU € 729,Mugello

Gazelle Eclipse LTD

Kerkstraat 4, Uden Tel 0413-262620 www.dewilttweewielers.nl

Gazelle Medeo Excellent Innergy van €2449,- Nu € 2099,Gazelle Orange Excellent Innergy van €2499,- Nu € 2149,Super aanbieding (Luxe uitgevoerde E-bike met 8 versnellingen) Normaal €899,-NU

€749,-

Gazelle NL Miss Grace

Blijvend verlaagd van € 1799,NU €1399,Gazelle Oma Fiets

Acties geldig van 07 -06 t/m 15 – 06 - 13

Normaal €699,-Nu

-

vanaf €599,-

Normaal €399,- Nu

vanaf €299,-

• • • • •

openingstijden ma-wo-do 8:30-18:00 dinsdagmiddag gesloten vrijdag 08:30 - 21:00 zaterdag 09:00 – 17:00

Wij hebben nog enkele topmodellen van de voorgaande collectie tegen scherpe prijzen Tevens hebben wij nog meerdere aanbiedingen naast vermelde acties Grote keuze uit occasion fietsen van diverse merken (Gazelle, Koga, Batavus, Sparta) Al 75 jaar een begrip in Uden en omgeving met top service en kwaliteit.

Gazelle Chamonix Innergy van €2299,- Nu € 1999,Gazelle Fietscomputer met 9 functies (touch bediening en temperatuur)

Normaal €21,95,- Nu

AGU Fietshelm Corvo zwart/ wit en grijs/ wit 1 size fits all ( 54-61)

€12,50,-

Normaal €64,95- Nu

€49,95,-


8

ADVERTENTIE

GROTE GESTELSE VLOOIENMARKT Zondag 9 juni vanaf 10:00 uur open van 08:30 tot 15:30 entree â‚Ź 2,50 kinderen t/m 12 jaar gratis, parkeren GRATIS Info: zie onze website voor

Meer dan 70 gesorteerde kramen! Manege de Aula - Sint Michielsgestel www.gestelsevlooienmarkt.nl

Editie 23 vrijdag 7 juni 2013

Kom lekker buiten


10

ADVERTENTIE

Schildersbedrijf

Editie 23 vrijdag 7 juni 2013

t4DIJMEFSXFSLFO • Schilderwerken t(MBTJOMPPE • Glas in lood t7FSG#FIBOH • Verf & behang

DEKKERS B.V.

Heuvel 99- 5476 - 5476 Vorstenbosch - (0413) 340006 - dekkers-schildersbedrijf@home.nl - www.glasinlooddekkers.nl Heuvel KG KG Vorstenbosch - (0413) 340006 - dekkers-schildersbedrijf@home.nl - www.glasinlooddekkers.nl

van â‚Ź 13,95 voorâ‚ŹĂŠ  van â‚Ź 63,35voor 49,95

tTVQFSMBUFYIVJTNFSL wit 2½ liter Sigma S2u gloss alle kleuren 1 liter

tTVQFSMBUFYIVJTNFSL tinten uit wit 2½ liter van â‚Ź 17,95 voor ĂŠ  alle kleuren 2,5 liter van â‚Ź 157,35 voor â‚Ź 122,50 tTVQFSMBUFYIVJTNFSL wit 5 liter van â‚Ź 23,70 voor ĂŠ 

Sigma S2u gloss

wijzonol dekkend alle kleuren liter5 litervan â‚Ź 42,70 36,70 tTVQFSMBUFYIVJTNFSL tinten uit1 wit van voor â‚Ź 29,70 voorâ‚ŹĂŠ  tTVQFSMBUFYIVJTNFSL wit 10 liter van â‚Ź 42,80 voor ĂŠ  alle kleuren 2,5 liter van â‚Ź 98,50 voor â‚Ź 83,50 tTVQFSMBUFYIVJTNFSL tinten uit wit 10 liter van â‚Ź 53,80 voor ĂŠ  wijzonol 0,75 litertSPMBGQMBLCBOENN van â‚Ź 30,20 voor â‚Ź 21,95 Verfemmertransparant (12 ltr) gevuld met: alle kleuren

wijzonol dekkend

tTVQFSDIBNQJPOWFSGSPMMFSDPNQMFFU DN tLMFJOFUFYSPMDPNQMFFU DN

wijzonol dekkend RM tWFSGSPPTUFS DN

tXFHXFSQLXBTUOSPG

alle kleuren

tHSPUFFOLMFJOFSPFSTUBBG

0,75 liter

â‚Ź 21,95 WPPSĂŠ 

van â‚Ź 30,20 voor

WBOĂŠ 

Aanbiedingen geldig van 1 tot en met 30 juni Openingstijden: Maandag gesloten. Geopend van dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 12.30 uur en 13.30 - 18.30 uur. Dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag: 9.30-12.30 en 13.30-19.00 u. Zaterdag 9.30-13.00 uur.

Zaterdag 9.30 - 13.00 uur.

(Acties tot en met 1 december 2011)

SPORTSCHOEN

10DAAGSE

Kom naar

DE WEEK VAN DE NATUURPOORT! bij de Heksenboom

Een Natuurpoort is hĂŠt startpunt om de natuur te ontdekken, te ontspannen of lekker actief buiten te zijn. Bij een Natuurpoort tref je een 4 meter hoge sleutel als herkenningspunt aan. Er staat een paneel met informatie over de routes, natuur- en cultuurhistorie in de omgeving. De Natuurpoort is een samenwerking tussen overheid, Staatsbosbeheer en restaurant De Heksenboom.

SUPER VEEL SPORTSCHOENEN MET

50%

Om te vieren dat de Heksenboom een Natuurpoort is geworden, organiseren we de Week van de Natuurpoort van zaterdag 15 t/m zondag 23 juni 2013. Maak kennis met Natuurpoort de Heksenboom door deel te nemen aan onderstaande leuke activiteiten of door te genieten van een lekkere kop kofďŹ e, lunch of diner na een eigen wandeling. Schrijf je nu in voor een van onderstaande activiteiten welke onder leiding staan van de boswachter van Staatsbosbeheer. Vol = vol!

zaterdag 15 juni

CTI E VA DE RDAGA en kofďŹ e met gebak

papa en mama 0 p.p. ontvangen Voor slechts â‚Ź 3,5 o-kinderijsje! de kinderen een pip rdag, schrijf je in! je! de foto voor Vade op je n ku r uu inclusief fotolijst vanaf 16.00 ofessionele foto pr e oi mo n ee je ang Voor â‚Ź 12,50 ontv

zondag 16 juni

KORTING

GRATIS

• Lange afstands wandeling 09.00 uur. Onderweg ontvang je een gezonde ve rsnapering. • Bijzondere wand eling met GPS 09 .30 uur. Vooraf krijg je een heerlijk kopje kofďŹ e.

Dealer van: Adidas Nike Puma Hummel Asics K- Swiss Reebok Munich Cruyff Converse Merrel

woensdag 19 juni GRATIS

• Van Licht naar Donkerwandeling 19.30 uur. Vooraf krijg je een lekker kopje kofďŹ e.

GRATIS ni donderdag 20 ju uur. • Fietstocht 18.30 pje kofďŹ e. ko n ee je jg Vooraf kri

zondag 23 juni GRATIS

• Mountainbiketocht 09.00 uur. Onderweg ontvang je een versnapering. • Wandeling 09.30 uur. Vooraf krijg je een kopje kofďŹ e, bij terugkomst een heerlijke kop soep.

In samenwerking met

Bosweg 40 Sint Anthonis tel. 0485-382803 info@heksenboom.nl www.heksenboom.nl


11

ADVERTENTIE

Editie 23 vrijdag 7 juni 2013

Noteer in de agenda: Vaderdag 16 juni, Zijtaart Biedt meer

Regio loopt weer warm voor Zijtaart Biedt Meer! eniging hun inspirerende straattheater presenteert. Daarnaast maakt de JAZ-EGZ dit jaar hun thema bekend voor de jeugdvakantieweek en zullen vele, vele andere verenigingen op creatieve wijze van zich laten horen.

Wat Biedt Zijtaart nog Meer?

Uit betrouwbare bron heeft de organisatie vernomen dat Zijtaart ook de belangstelling getrokken heeft van een groep zigeuners. Deze zullen hun nostalgische woningen tentoonstellen aan het publiek en zorgen voor grote hilariteit rondom hun optrek. Ook de brandweervereniging Veghel-Erp geeft acte de presence. Zij hebben hun medewerking toegezegd door met een spuit en ladderwagen demonstraties te geven. Bovendien hebben ze voor de kinderen een aantal bruisende waterspellen in petto.

Nieuw: Kofferbakverkoop! De oldtimers staan in de rij voor de inzegening door de pastoor.

Wat in 1987 begon als een klein ondernemersinitiatief is uitgegroeid tot een evenement van formaat. Een dag met ronkende motoren, goedgevulde barbecues, proostende glazen, groots dansspektakel en muzikaal vermaak om U tegen te zeggen. Maar het is vooral een dag die regionaal aanzien geniet dankzij de bourgondische en Brabantse gezelligheid. We hebben het natuurlijk over Zijtaart Biedt Meer dat dit jaar alweer zijn 26e editie telt! En eens te meer zul je zien waar dit kleine dorp groot in is. Namelijk in het bouwen van een daverende feestdag waarop jong en oud zich thuis voelen. Zijtaart Biedt Meer staat dit jaar gepland op zondag 16 juni tijdens vaderdag. De vroege vogels kunnen de aanvangstijd 09:30 uur in de agenda noteren. Dan start het eerste onderdeel van het boordevolle, dagvullende programma. Een programma met diverse vertrouwde onderdelen, maar ook met volop nieuwe activiteiten. Op deze pagina lees je in vogelvlucht wat je allemaal te wachten staat!

Van start met de openluchtmis

Traditiegetrouw begint Zijtaart Biedt Meer met de openluchtmis. Deze mis wordt sinds enkele jaren gehouden bij

De rit telt diverse prachtige autobrommers en oude tractoren die een lust zijn voor het publiekelijke oog.

Zijtaart Bromt Meer

In al het geronk doet ook de brommerrit Zijtaart Bromt Meer een duit in het zakje. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met bromfietsclub De Bromvliegers, die sinds jaar en dag hun clubhuis hebben in CafeZaal Kleijngeld. Dat deze bromvliegers zeer actief zijn in de regio blijkt wel uit hun omvang. Met hun 450 leden tellende club organiseren ze jaarlijks zeven tourritten door Bra-

Een boordevol en dagvullend programma voor jong en oud! de prachtige Mariakapel die Zijtaart rijk is. Pater van Delden zal de openluchtmis weer voorgaan. Iedereen is natuurlijk van harte welkom om 09.30 uur als de mis van start gaat.

Oude bekenden van Zijtaart Biedt Meer: de oldtimers!

Zodra de mis in volle gang is, zal ook de rest van het dorp tot leven komen. Zoals ieder jaar zullen ook nu de oldtimers weer één van de eerste gasten zijn die zich melden in de straten. De mobielen stellen zich op voor de oldtimerrit. Deze wordt dit jaar voor de 12e keer georganiseerd in de regio en zal van start gaan onder de naam Zijtaartse Oldtimer Vrienden.

bant. Naast Zijtaart Bromt Meer vult deze vereniging op 18 augustus 2013 Zijtaart voor een heuse wereldrecordpoging. Onder de noemer Jumbo Langste Rij wordt getracht om de langste rij met oude en nieuwe brommers ter wereld te realiseren. Diezelfde dag probeert men ook het wereldrecord met trapskelters en ‘de langste brommer’ te verbreken.

Nog meer geraas?

Jazeker! Voorafgaand aan Zijtaart Bromt Meer starten ook de solexen en brommers hun motoren voor een toertocht. Deze tocht begint om 11:00 uur. Omdat deze groep erg groot is, zal Pater Van Delden de groep twee-

wielers massaal inzegenen in plaats van individueel. De oldtimerauto’s en tractoren krijgen wél een persoonlijke inwijding zodra ze de startboog passeren. Jaarlijks doen hier zo’n 125 auto’s aan mee die door de pater stuk voor stuk gezegend worden voor een behouden jaar. Bij de tractoren is er sprake van een groeiend aantal deelnemers. Dit jaar sluit er een zestigtal tractoren aan. Ook zij zullen volop aandacht krijgen van het publiek en ook zij mogen rekenen op een zegening door de pater. Mocht je jezelf nog willen inschrijven voor de toertocht? Ga dan snel naar www.zijtaartonline.nl en download daar het inschrijfformulier of kom op de dag zelf naar Cafe-Zaal Kleijngeld (VOL=VOL).

Intussen op de Pastoor Clercxstraat

Als de gigantische stoet met tweeen vierwielers het dorp heeft verlaten, zal de Pastoor Clercxstraat gevuld zijn met ruim 150 kramen en stands. Elk met een ander aanbod van koopwaar. Tussen deze kramen door laat Zijtaart zien waar het dorp in uitblinkt, namelijk in het zeer levendige verenigingsleven. Zo zullen onder andere Jong Nederland aanwezig zijn met een reusachtige klimwand, presenteert VOW het ‘Kratje van het Latje’ en geeft de EHBO een demonstratie met een echte ambulance. Ook de Dartclub Kleijngeld Zijtaart en de Carnavalsvereniging mogen niet ontbreken met hun jaarlijks ludieke spel, terwijl de toneelver-

Een nieuw onderdeel tijdens Zijtaart Biedt Meer is de kofferbakverkoop, geïnspireerd op de kindervrijmarkt van de vorige editie. De organisatie biedt alle gegadigden een grondplaats waar ze hun goede tweedehands artikelen aan de man kunnen brengen. Aan de kofferbakverkoop nemen enkele verenigingen deel en er is nog plaats voor andere geïnteresseerden. Je kunt je grondplaats nog reserveren via info@defietsenwinkelzijtaart.nl. De kofferbakverkoop vindt plaats in de Pater Vervoortstraat. De kindervrijmarkt zal plaats vinden bij de kapel.

Ludieke opening van het middagprogramma

Als de middag is aangebroken, zo rond de klok van 13:00 uur, opent de Burgemeester van Veghel de braderie officieel voor geopend. Zoals elk jaar zal zij de opening op ludieke wijze vormgeven. Hoe het dit jaar gestalte krijgt, blijft uiteraard nog even geheim! Inmiddels zal het lastig zijn om nog een plekje te veroveren op de vele terrassen. Deze worden stuk voor stuk op eigen wijze ingericht en worden alle opgeluisterd met live muziek. Het zijn de beproefde en bewezen ingrediënten voor een braderie die je niet mag missen. Want waar in de regio vind je nog vermaak van deze allure? Om maar te zwijgen over de

gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar, kosteloos parkeren, de gratis loterij en de vele kermisattracties die opgesteld zijn voor gratis gebruik. Succes en gezelligheid verzekerd.

De muzikale gangmakers van de dag

Op het plein is inmiddels het muziekprogramma al in volle gang. Deze wordt afgetrapt door Coverband Brévis die de hele middag de muzikale omlijsting verzorgt. Daarnaast zullen vele andere artiesten het podium bestijgen, waaronder Annelieke Merkx die het Brabantse lied vertolkt. Ook de dansshowgroep Exercise 4 you laat haar kunsten zien tijdens een dynamisch streetdance optreden.

Hoe staat het inmiddels met de oldtimers?

Als de dag vordert, komen langzaam de eerste deelnemers van de oldtimerrit terug. Zij verzamelen zich op het weiland langs het centrum om hun voertuigen tentoon te stellen voor het publiek. De eigenaren geven hier toelichting over hun auto’sbrommers en tractoren en zullen vol passie over hun hobby vertellen.

Prachtige prijzen tijdens de loterij

Als tegen de klok van 17.00 uur de kraammensen langzaam hun onverkochte spullen inpakken, volgt als klap op de vuurpijl de trekking van de loterij op het plein. Bij toegang op de braderie heeft elke betalende bezoeker een

gratis lot ontvangen. Ook zijn er, enkele weken voorafgaand aan de braderie, loten uitgedeeld aan klanten van deelnemende Zijtaartse bedrijven. De trekking van de loterij gebeurt door de voorzitter. In totaal worden er een dertigtal mooie prijzen verloot. De hoofdprijs is dit jaar een reischeque van € 500,00 aangeboden door Geert van Boxmeer Hoveniersbedrijf. Voordat het dorp tot rust komt (en het weer het toelaat), zal een luchtballon met de winnaars van de loterij worden opgelaten. Het sluitstuk van deze, ongetwijfeld, schitterende dag. Zijtaart Biedt Meer wenst u van harte welkom op zondag 16 juni in hartje Zijtaart!

ZIJTAART BIEDT MEER BRADERIE

EN

PLEINFEEST

OP

VADERDAG


Route braderie Route Oldtimers

Centrum Zijtaart


Zuivelhandel Theo Bosch Pater Veroortstraat 4 5465 RT Zijtaart Telefoon (0413) 34 20 18

1. Parkeren 2. Hoofd entree 3. Fietsenwinkel 4. Zigeunerdorp 5. Jong Nederland 6. Eethuis de Reiger 7. Opstellen Oldtimers 8. Live muziek (Plein) 9. EHBO 10. Entree 11. Terras (Kleijngeld) 12. Terras (Dorpskaffee) 13. Entree 14. Autocentrum M. vd Heijden 15. Stand Ondernemers ZOV 16. Kofferbakverkoop 17. Zegening Oldtimes 18. Kindervrijmarkt 19. Entree 20. Brandweerdemo

Programma (Vaderdag 16 juni) 09:30 uur: 10:00 uur: 10:45 uur: 11:00 uur: 11:15 uur: 12:00 uur: 13:00 uur: 13:00 uur: 17:00 uur:

Openluchtmis bij de Mariakapel. Kramen en stands openen aan de Pastoor Clercxstraat. Zijtaart Bromt Meer (start bij Cafe-Zaal Kleijngeld). Toertocht tweewielers (start bij Cafe-Zaal Kleijngeld). Oldtimerrit Zijtaartse Oldtimer Vrienden (start bij Cafe-Zaal Kleijngeld). Kofferbakverkoop en kindervrijmarkt bij de Mariakapel. Opening braderie aan de hoofdingang. Pleinprogramma met o.a. BRĂˆVIS, Annelieke Merks en Exercise 4 you Loterij. Deze wordt gehouden op het plein

Veel dank aan alle sponsors Zijtaart Biedt Meer was nooit mogelijk zonder de waardevolle bijdragen van alle

sponsors, veelal afkomstig uit ondernemend Zijtaart. Via deze weg worden alle deelnemende bedrijven bedankt. Een speciale vermelding is er voor de hoofdsponsor van dit jaar: Frens vd. Zanden Bouwadvies.


14

ADVERTENTIE

Editie 23 vrijdag 7 juni 2013

Ad van Kessel BBQ- en vleesspecialist | Kapsalon Anet Ista | Avedo Tegelwerken VOF | Bekkers Motoren | Van Berlo bedrijfsvloeren BV | Zuivelhandel Th. Bosch | Dorpskaffee Bosch Installatiebedrijf | Bouwbedrijf van Boxmeer | Hoveniersbedrijf G. van Boxmeer | Broks Bloemen BV | BSJ Bouw Service Jos | Studio Mooi | Installatiebedrijf Coppens De digitale drukker | Tijn van Deurzen Elektro-Service | Dortmans Music Centre | De fietsenwinkel Zijtaart | Cafe - Zaal Kleijngeld | Autocentrum M. van der Heijden Hetty’s dorpswinkel | Oomen Infra | Graafmachineverhuur C v Kessel | Transportbedrijf R. Kuijpers | Machinaal Timmerbedrijf v.d. Linden | Mark van de Ven schilderwerken NLG productions | Automobielbedrijf van den Oever | Raadhage Makelaardij | Raaijmakers Drukwerk | Johan van Nunen Timmerwerken | Eethuis De Reiger | Chris van Sleeuwen Marcel v Zutphen Lasbedrijf | Rabobank Uden - Veghel | Bouwbedrijf Verbruggen VOF | Ralph Vissers Elektro | Bouwadvies Frens van der Zanden | Zijtaartse Bouwonderneming BV


Editie 23 vrijdag 7 juni 2013

17

ADVERTENTIE

“Ik voel me beter dan ooit.” A AM N ICHA HET L ERSCHAP G ZWAN

Gratis informatieavond Dinsdag 11 juni Start 19.00 uur tot 21.00 uur Thema: je lichaam na afvallen of zwangerschap Borstlift - Buikwandcorrectie - Liposculptuur Je herkent het misschien wel, na afvallen of zwangerschap is het lichaam veranderd. Wat kunnen wij dan voor jou betekenen? Kom dinsdag 11 juni naar de infoavond voor Mama! www.sanavisie.nl

U bent van harte welkom in onze nieuwe kliniek aan de Hoogveldseweg 1 in Mill. Sanavisie Bodyclinic, een medische kliniek in Mill, is gespecialiseerd in plastische en cosmetische chirurgie. Wij richten ons voornamelijk op borstoperaties, buikwandcorrecties, handchirurgie, facelifts en rimpelbehandelingen. Cliënten kunnen bij ons de beste service, de beste behandeling en het beste eindresultaat verwachten. Onze plastisch chirurgen en cosmetisch artsen leveren echte kunstwerken waarbij de cliënt centraal staat en innerlijk en uiterlijk weer zichtbaar in balans zijn. SANAVISIE BODYCLINIC HOOGVELDSEWEG 1, 5451 AA MILL T (0485) 460 620 WWW.SANAVISIE.NL INFO@SANAVISIE.NL

Terras met 50 biersoorten Meerstraat 45a, 5473 VX Heeswijk-Dinther • zie leygraaf.nl • 0413-293016

Eiken vloeren vanaf € 29,95 p/m2 - Krimpvrije vloeren in breedtes tot 26,5 cm. - Vele sorteringen en kleuren. - Verouderd en/of gerookt. - Geschikt voor op vloerverwarming. - Compleet gelegd en behandeld.

Lente aanbieding: Bij aankoop iedere 10e m2 gratis. Bennie Bens Houtenvloeren Noordstraat 114 5455 RA Wilbertoord Tel. 06-22015756 Bezoek aan showroom na afspraak


NIEUWS

Editie 23 vrijdag 7 juni 2013

KlokOntwikkeling bouwt Bundersehoek

‘Vissers-weiland’ wordt woonwijk

21 Collectanten gezocht UDEN – Het Nederlandse Rode Kruis is op zoek naar helpende handen voor de nationale collecteweek van 9 tot en met 15 juni. Met een paar uurtjes tijd kunnen collectanten iets betekenen voor het goede doel. Dankzij de opbrengst van de collecteweek voor het Nederlandse Rode Kruis is het mogelijk om directe hulp te geven aan mensen die dat hard nodig hebben. De opbrengst komt ten goede aan het werk van de lokale Rode Kruis afde-

ling Uden, Zeeland, Volkel en Odiliapeel. Denk hierbij aan de ontmoetingsmiddagen elke donderdag, vrijdag en op eerste dinsdag van de maand, het Sirene Wandelen, het Rondje Uden, de EHBO lessen op de basisscholen, de Poppendokter, de EHBO ondersteuning bij evenementen en de avondvierdaagse. Aanmelden kan bij de plaatselijke collecte coördinatoren Trees van de Snepscheut (0413) 25 80 34, tsmjsnep@hotmail.com en Maria Cissen (0413) 26 87 21 of mcissen@kpnmail.nl.

Culinaire fietstocht voor LGSV

Bundersehoek. In het gras van het zo genoemde ‘Vissers-weiland’ aan de Udenseweg in Veghel, staat sinds kort het bouwbord van Bundersehoek. KlokOntwikkeling, Witte Groep en M Projectonwikkeling bv realiseren rijwoningen, patiowoningen, twee-onder-een kapwoningen en vrijstaande woningen op het nu nog lege veld. Voor de bewoners van de Vosseweide en de Buitenweide verdwijnt hierdoor het vrije uitzicht op het grasveld volledig nadat er huizen zijn gebouwd. Enkele weken geleden bivakkeerde circus Herman Renz nog op het weiland. Bewoners van de omliggende huizen maakten hier vooraf bezwaar tegen uit angst voor overlast. Dit bleek uiteindelijk erg mee te vallen.

Heftruckwedstrijden bij Sligro ‘Op naar de volgende 10 jaar’ VEGHEL – MotracLinde en Sligro houden zaterdag de jaarlijkse wedstrijd om de Linde Heftruckcup. MotracLinde is producent van heftrucks en logistiek transportmateriaal. De wedstrijd is in het Sligro Distributiecentrum in Veghel. De Linde Heftruckcup is een spannend evenement waarbij rijvaardigheid, snelheid en precisie centraal staan. Hef- en reachtruckchauffeurs laten in wedstrijdverband laten zien wat ze kunnen. Het is een individuele wedstrijd met deelnemers van vele (logistieke) bedrij-

ven, waaronder Sligro. Het evenement bestaat uit twee voorrondes en een finale. Inzet is niet alleen de titel van ‘beste heftruckchauffeur van Nederland’. De beste drie gaan door naar de Internationale StaplerCup in het Duitse Aschaffenburg. De StaplerCup is inmiddels een begrip en uitgegroeid tot een groot meerdaags evenement. Dit jaar vindt het evenement plaats van 19 t/m 21 september. Voor het oog van maar liefst 12.000 toeschouwers en de camera’s van vijf televisiezenders nemen heftruckchauffeurs uit verschillende landen het daar tegen elkaar op.

Clubcare voor Hockeyclub Uden UDEN - Hockey Club Uden en Wolbert fysiotherapie hebben elkaar woensdag de hand geschud. De twee partijen gaan in het nieuwe jaar een samenwerking aan met het nieuwe concept Clubcare. Door dit in te zetten hoopt de club haar leden en selecties iets extra’s te kunnen bieden.

surepreventie. Deze educatieve bijeenkomst is bedoeld voor zowel trainers als spelers. Zowel het eerste heren- als damesteam en de jeugdtalenten van de vereniging ondergaan verschillende testen en metingen op Hockey gebied. Hiermee worden de selecties gedurende het gehele seizoen gemonitord en zo fit mogelijk gehouden.

Clubcare is een initiatief van Wolbert fysiotherapie, een praktijk die zich naast fysio- en manuele therapie veel bezig houdt met sportrevalidatie. Toen bij HC Uden de mogelijkheid voorbij kwam om zich te verbinden met het initiatief, twijfelden de verantwoordelijken binnen Hockey Club Uden, Thomas Jansen en Han Gootzen geen seconde. De leden krijgen voorlichting van Wolbert’s fysiotherapeuten over bles-

Gratis inloop Daarnaast hebben alle leden van Hockeyclub Uden de mogelijkheid om gebruik te maken van het gratis Inloop Sportspreekuur op maandag avond van 17.00 uur tot 18.00 uur. Tijdens dit spreekuur kijkt een sportfysiotherapeut van Clubcare naar de eventuele lichamelijke ongemakken bij speelsters en adviseert. Meer informatie www.club-care.nl, of (0413) 26 48 79.

Jubileum. Drogisterij Drossaard vierde afgelopen zaterdag het tienjarig bestaan. Er was live-muziek, popcorn en ook maakten klanten kans op mooie prijzen als een tablet of een gezichtverzorgingspakket. “Het was een super feestje en we hebben veel prijzen uitgedeeld”, vertelt Marjo van Grunsven die 1 juni 2003 met Drogisterij Drossaard begon. “Iedereen was positief en we zeggen: ‘op naar de volgende 10 jaar!’

Nog 200 kaarten voor bouwdorp VEGHEL – De online verkoop van de bouwdorpkaarten voor Veghel-in-Hout is gesloten, maar er zijn nog tweehonderd kaarten beschikbaar. Deze kunnen op zaterdag 15 juni gekocht worden in De Stapperij. Kinderen die nog geen kaartje hebben, kunnen in De Stapperij een inschrijfformulieren invullen. De bouwdorpkaarten worden naderhand per post verzonden. De prijs voor een bouwdorpkaart bedraagt €13,-. Kinderen die al een bouwdorpkaart hebben kunnen deze ophalen op zaterdag 15 juni. Bij ieder opgehaald kaartje krijgen ze een een gratis bioscoopkaartje voor een kinderfilm. Deze kaartjes worden beschikbaar gesteld door Service bioscoop Industry te Veghel. In de afgelopen periode zijn er ongeveer

achthonderd kaarten verkocht. Ed van Uden, voorzitter van Veghel in Hout: “We hadden op iets meer deelnemers gehoopt, maar achthonderd kinderen is ook prima.” Pallets De afgelopen weken is er door vele vrijwilligers hard gewerkt om de nodige pallets te verzamelen. Van Uden: “Om alle kinderen voldoende pallets te geven om een mooie hut te timmeren, kunnen we pallets altijd gebruiken. Voor ons is dan fijn als deze pallets gebracht kunnen worden bij de opslagplaats van de pallets bij BouwCenter Veghel.” Jongeren en volwassenen zijn altijd welkom als vrijwilliger. Bouwdorp 2013 is dit jaar van 5 tot en met 9 augustus op het evenemententerrein bij Dorshout. Meer informatie staat op: www. veghel-in-hout.nl.

VEGHEL – Onder de naam Hapje Trapje houdt Lionsclub Uden-Veghel op zondag 16 juni een culinaire fietstocht. De opbrengst is bestemd voor de Lichamelijke Gehandicapten Sportvereniging Veghel (LGSV). Deelnemers volgen een route van 35 kilometer in het oostelijk buitengebied van Veghel en stoppen onderweg bij diverse bekende horecagelegenheden voor een culinaire lekkernij. Zo worden tijdens de fietstocht diverse zintuigen van de deelnemers aangenaam geprikkeld én draagt men bij aan de LGSV. De opbrengst komt ten goede

aan hulpmiddelen voor een nieuw te bouwen zwembad in Veghel. De fietstocht begint om 10.00 uur in de oude haven in Veghel en eindigt hier rond 17.00 uur. Kosten voor deelname bedragen € 30,per volwassene en € 7,50 voor kinderen tot 12 jaar. Meer informatie, waaronder de route, is te vinden op www.hapjetrapje.nl. Op deze speciale website kan men zich ook aanmelden. Diverse ondernemers ondersteunen dit sportieve en culinaire evenement. Om deel te nemen kan ook een mail worden gestuurd naar info@koendersadvies. nl Vermeld daarbij HapjeTrapje in de aanhef.

Ruim 800 kunstenaars deden mee aan WAK UDEN – Ongeveer achthonderd amateurkunstenaars uit de gemeente Uden hebben in de tijdelijke POP-Upwinkel aan het Brabantplein, in het MIK gebouw aan het Mondriaanplein, buiten in het centrum van Uden of op het podium van Markant Uden hun talenten kunnen presenteren. Met vele activiteiten zoals een infomarkt voor en door amateurverenigingen, een ludieke exposi-

tie in de POP-UP winkel, een Jong Talent Podium en optredens van koren, muziekverenigingen,MIK ensembles, popbands, dansers en beeldende kunstenaars heeft de Udense amateurkunst een week lang extra in de belangstelling gestaan. Kortom een vruchtbare week waarin nieuwe samenwerkingsverbanden zijn ontstaan en waar amateurkunstenaars, beginner of gevorderd, een podium aangeboden hebben gekregen.

WAK. Katinka Hermans, amateurkunstenaar, droeg haar steentje bij aan het project: ‘Kijk Kunst voor het Raam’, een landelijk initiatief, waar MIK Uden aan meewerkte .


26

ADVERTENTIE

Editie 23 vrijdag 7 juni 2013

BIJ VERWIJST De Dieze

Complete badkamer 4645,-

3995,*

Excl. tegels, plafond, accessoires en installatie.

WAND- & VLOERTEGELS tegen de scherpste prijzen!

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel. Verwijst Uden Bitswijk 31, tel. 0413 262 078 Verwijst Deurne Florijn 25, tel. 0493 311 026 Verwijst Ede Lorentzstraat 2-3, tel. 0318 690 922

Meer informatie? Ga naar www.verwijst.nl

Udens Weekblad vrijdageditie week 23 2013  
Udens Weekblad vrijdageditie week 23 2013  

Al vijftig jaar verzorgt De Winter media groep het Udens Weekblad: het nieuwsblad waarin al het nieuws uit Uden en omgeving te vinden is. Ee...

Advertisement