Page 1


2

ADVERTENTIE

Editie 10 woensdag 5 maart 2014

Wacht niet langer op die toevalstreffer Binnen een week je eerste afspraak Stichting Date duurzame man-vrouwrelaties sinds 1969 ü Veilig en betrouwbaar en áltijd in de buurt ü Persoonlijke begeleiding en voorstellen ü Onbeperkte kennismakingen en hoge slagingskansen Ans Verhagen: tel. 0413-21 61 52 of b.g.g. 0800-022 0225

Aangesloten AVR/Singleskeurmerk/Geschillencommissie

MEGA VLOOIENMARKT ZONDAG 9 MAART BOXTEL Sporthal De Braken, de Braken 1A, 5282 JJ 0416 530502/9.00-16.30u. /www.deevenementenlijn.nl

>>>> 2E KRAAM € 10,- <<<<

Sigarenmagazijn

VERBAKEL Bolkenplein 2 - VEGHEL - Tel. (0413) 36 62 92

Rookartikelen - lectuur - snoep wenskaarten OV-chipkaart oplaadpunt Bek Boeken Hoogstraat 5-7 5462 CW Veghel tel. 0413-363411 info@bekboeken.nl www.bekboeken.nl

Bibliotheek Markt 1 5461 JJ Veghel tel. 0413-342705 info@bibliotheekveghel.nl www.bibliotheekveghel.nl

Reisburo de Wit Meijerijstraat 34 5461 HJ Veghel tel. 0413-366365 info@reisburodewit.nl www.reisburodewit.nl

Staatsloterij - TOTO Lotto


Editie 10 woensdag 5 maart 2014

5

NIEUWS

Paplippel voor Verdienstelijke Paplippel

Jan van Wanrooij in het zonnetje

Ingezonden Brief

In deze rubriek neemt de redactie een selectie van de ingezonden lezersbrieven op. Brieven kunnen worden ingekort. Plaatsing betekent niet dat de redactie het eens is met de inhoud.

Rotondes in Veghel levensgevaarlijk! VEGHEL - Ik maak dagelijks gebruik van de rotondes op de Bundersweg de ene keer als voetganger of fietser, de andere keer als automobilist. In tegenstelling tot diverse andere gemeenten hebben voetgangers en fietsers in Veghel voorrang, op zich een sympathieke maatregel. Met name bij schemering worden de rotondes onoverzichtelijk voor de automobilist en is de kans groot dat je een

Paplippel. Hij beschouwt de herbouw en restauratie van de Keldonkse molen als één van z’n kindjes. Ook bij vele andere projecten en activiteiten in Keldonk laat Jan van Wanrooij zien dat vrijwilligerswerk hem met de paplepel is ingegeven. Zondagmiddag werd hij in het dorp tijdens de Babbelmèrge gehuldigd als Verdienstelijke Paplippel. Zijn bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp is indrukwekkend. Om er naast de restauratie van de Keldonkse molen een paar te noemen; het onderhoud Keldonkse sportpark, de bouw van de kleedlokalen en de herbouw van het rustaltaar aan het einde van het al fraaie Keldonkse processiepad, Jan is niets teveel gevraagd. Ook stond Jan van Wanrooij aan de wieg van C.V. De Paplippels die dit jaar haar 33-jarig jubileum viert.

Veel initiatieven voor NL Doet Vrijwilligers die zin hebben om de drainage te verbeteren bij Geel-Zwart zijn welkom op de hockeyclub. VPTZ in Uden-Veghel en SamSam Burenhulpservice in Veghel gaan de straat op om naamsbekendheid te vergroten en het project te promoten. Ook hier zijn extra handen welkom. De bewonersvereniging van de Hertoghof gaat aan de slag met schilderwerkzaamheden. De vrijwilligers van Stichting Vrienden van de Watersteeg zorgen voor een High Tea, spelletjes, bloemschikken en wandelen. De jeu de boulesbaan van Stichting De Koolenkampen wordt opgeknapt en Natuurtuin ‘t Bundertje zorgt voor Hemelwater voor de tuin. In Eerde zoekt Stichting Eerdse Belangen hulp bij Expeditie

d’Eerd en het clubhuis bij de Eerdse Bergen heeft een opknapbeurt nodig. Gemeenschapshuis de Brink wordt nog mooier gemaakt. In Boerdonk maken vrijwilligers de biljartzaal in Gemeenschapshuis Den Hazenpot weer als nieuw en verzorgt Stichting Zorg om het Dorp een beweeg- en spelletjesmiddag voor ouderen. Dorpsraad Boerdonk knapt het Lancaster monument op, parochie St. Servatius Boerdonk gaat aan de slag met de aanleg van een educatieve tuin. RKSV Boerdonk wil de bestuurskamer ‘pimpen’ en Stichting Cornelius van Boerdonkwerkt aan een kloostertuin. In Keldonk gaat de dorpsraad een picknicktafel maken. En Jong Nederland Erp start met het aanplanten van een theaterkuil.

Meldpunt voor overbodige regels

Liederenavond

VEGHEL – In Veghel doen twintig initiatieven mee met de grootste landelijke vrijwilligersactie NLdoet. Dit jaar pakken vrijwilligers weer allerlei klussen op op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart. In Veghel werden er 20 klussen aangemeld, van het opknappen van schoolpleinen tot de aanleg van een kloostertuin tot de promotie van VPTZ en de SamSam Burenhulpservice. De twintig klussen dragen bij aan het landelijk totaal van 8.627 klussen. Dat zijn er meer dan ooit, terwijl NLdoet pas over vier weken plaatsvindt. Het Oranje Fonds roept iedereen op om zich op deze dagen in te zetten voor sociale organisaties. Tijdens NLdoet verzetten vrijwilligers werk waar de organisaties normaal niet aan toekomen. Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds: “Dat zoveel mensen zich inzetten om Nederland mooier, socialer en

VEGHEL – De gemeente Veghel stelt een meldpunt Overbodige Regels in. Hier kunnen ondernemers melding doen van regels die zij ingewikkeld vinden of misschien wel overbodig, Dit naar aanleiding van een enquete over de gemeentelijke dienstverlening, die gehouden is onder het bedrijfsleven.

meer betrokken te maken is iets om trots op te zijn. Het Oranje Fonds zorgt zo voor allerlei nieuwe verbindingen, niet alleen tijdens NLdoet, maar ook daarna. We hopen dat heel Nederland nu zijn steentje wil bijdragen.” In Veghel kan iedereen die zin heeft om te komen helpen terecht bij basisschool de Ieme waar onder andere het schoolplein groener en uitdagender gemaakt wordt. Ook de speelplaats van de Vijfmaster wordt onder handen genomen.

Hieruit kwam naar voren dat er behoefte is aan meer informatie over regels. Overheid en bedrijfsleven hebben elkaar over en weer informatie over gegeven. “Dat leverde waardevolle tips en acties op”, vertelt wethouder Caroline van den Elsen. Eén van afspraken was om te komen tot het opstarten van een meldpunt Overbodige Re-

gels. Onduidelijke formuleringen, onlogische procedures of opmerkingen over de dienstverlening van de gemeente, kunnen er gemeld worden. De melder kan zelf ook aangeven hoe het volgens hem makkelijker kan. Hij krijgt een reactie terug hoe de gemeente met de reactie omgaat. Het meldpunt is te vinden op www.veghel.nl.

VEGHEL – In de Stapperij is woensdag 12 maart de maandelijkse liederenavond; normaal op de eerste woensdag van de maand, maar in verband met carnaval nu op een andere datum. De liedteksten liggen op tafel. De avond wordt verzorgd door Di-isT met gezellige en bekende muziek. De avond is van 19.30 tot 22.30 uur. De toegang is gratis.

voetganger en zeker een snelle fietser, vaak zonder licht, te laat ziet met alle mogelijke gevolgen van dien. Dat is mij herhaaldelijk overkomen, tot op heden gelukkig zonder ernstige gevolgen. De voorrangsregeling simpelweg aanpassen door de automobilist voorrang te geven op de rotondes, kan voor alle verkeersdeelnemers veel leed in de toekomst besparen! Kees Groot Kormelink

De Brink viert feest met Petrus en Paulusschool EERDE - Voorafgaand aan het openingsweekend van gemeenschapshuis De Brink, komen de leerlingen van de Petrus en Paulusschool uit Eerde op bezoek. Op woensdag 12 maart krijgen leerlingen Plein23 en MIK Pieter Brueghel een feestelijk en educatief programma aangeboden. Deze staat in het teken van dans en theater. Gemeenschapshuis de Brink is er voor jong en oud. Daarom benaderde beheerder Ebert van Wanrooij de PeP-school met

het aanbod om een speciale schoolochtend te organiseren met een feestelijk programma. Op deze manier maken de kinderen kennis met alle nieuwe faciliteiten van de Brink. Voor de inhoudelijke afstemming werd Plein23 ingeschakeld. De 138 leerlingen gaan in groepen met een dans- of theaterdocent van MIK Pieter Brueghel naar vijf multifunctionele zalen van de Brink. De PePleerlingen zijn de allereerste die gebruik maken van het nieuwste en grootste Eerdse podium. Alle ouders mogen hier komen kijken.

DDB stelt vragen over boete Attero VEGHEL – ‘De burgers van Veghel mogen op geen enkele manier de dupe worden van zorgvuldige afvalscheiding’. Dat stelt DDB naar aanleiding van krantenberichten dat de boete van afvalverwerker Attero voor de gemeente Oss op kan lopen tot 1,8 miljoen. DDB vraagt het college om verduidelijking. DDB heeft een aantal vragen aan het college geformuleerd, naar aanleiding van de berichtgeving. over oplopende claims van Attero. ‘In de raadsvergadering van 19 december sprak DDB daarover haar zorg uit bij portefeuillehouder Van de Ven. In het toen voorliggende voorstel met betrekking tot de reserve afvalstoffenheffing adviseerde het college om - gezien de bekende financiële claims en mogelijke risico’s - geen extra bedrag te onttrekken aan de reserve. Hierbij werd de aanvullende kanttekening gemaakt: “Mogelijk volgt nog een forse

claim vanuit het contract met Attero. Wij hebben afspraken met Attero over leverplicht van huishoudelijk restafval. Indien gemeenten niet kunnen voldoen aan deze leverplicht volgt een boete. Deze boete wordt verdeeld over de gewesten naar rato van inwoneraantal.” Omdat toen al bekend was dat Attero de Brabantse gemeenten aan de in de jaren negentig afgesproken volumeplicht zou houden, zei DDB te vrezen dat burgers mogelijk de dupe zouden worden van hun eigen goede, milieubewuste inzamelgedrag. In reactie stelde wethouder Van de Ven niet op de hoogte te zijn van de hoogte van een claim. Zij zou terugkomen wanneer er meer bekend zou zijn’, aldus DDB in een persbericht. De partij zegt onaangenaam verrast te zijn dat de raad nu uit de krant moet lezen dat er méér bekend blijkt te zijn en dat de lasten mogelijk op de schouders van de goedwillende burger terecht zullen komen.


7

ZAKENPAGINA

Editie 10 woensdag 5 maart 2014

Topondernemers inspireren enthousiasten starters

Inschrijven voor Picknick met een Klik

Zorg en Welzijn special UDEN – Bij dit weekblad is deze week de special ‘Week van Zorg en Welzijn’ gevoegd. Verschillende zorginstellingen en welzijnsorganisaties zetten in de week van 10 tot en met 15 maart hun deuren open en nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen. De krant wordt in een oplage van 1.100.000 exemplaren huis-aan-huis verspreid in heel Noord-Brabant. De vier verschillende versies (West, Midden, Noordoost

Inspirators. Voor de derde editie heeft Picknick met een Klik weer zes inspirators weten te strikken. VEGHEL – Enthousiaste startende ondernemers hebben vanaf afgelopen weekend de mogelijkheid om zich in te schrijven voor Picknick met een Klik. Tijdens deze derde editie zullen er drie events plaatsvinden en een individueel coachingstraject. Picknick met een Klik heeft met eerdere edities bewezen een grote toegevoegde waarde te bieden aan startende ondernemers met ondernemersvragen. Op basis van de klik worden er aan iedere inspi-

rator drie starters gekoppeld. Zij gaan een individueel coachtraject aan waarin de startende ondernemer leert van de ervaring van de topondernemer. De topondernemers die de starters gaan inspireren en uit-

dagen zijn dit keer: Mieke van Deursen van Shoeby/ Lake Side, George Banken van Detron, Aad Ouborg van Ouborg Group, Eric Berkhof van Van Mossel Groep, Roger Engelberts van Imagro en Paul van Hek van Redfoxblue. De inspirators bieden minimaal drie uur inspiratie, begeleiding of coaching. Aad Ouborg: “Picknick met een Klik verbindt startende ondernemers met top-

ondernemers op een verrassende en unieke wijze. De startende ondernemers zijn de toekomst voor ons. Ik help, deel en inspireer deze mensen graag om ze succesvoller te maken in het ondernemen.” Er is ruimte voor achttien enthousiaste en innovatieve startende ondernemers. Inschrijven kan nog tot 28 maart. Meer informatie en inschrijven kan op www. picknickmeteenklik.nl.

Area werkt samen met IBN Chronische pijn verklaard VEGHEL - Iedereen heeft wel eens pijn, de meeste mensen herstellen hier volledig van. Maar voor een grote groep gaat dit niet op. Pijn die langer dan twaalf weken aanhoudt, wordt chronisch genoemd en komt vaak voor. Het belemmert veel mensen in het normale dagelijkse functioneren. Fysio Veghel houdt een informatieavond op dinsdag 11 maart. Ondertekening. De intentieovereenkomst wordt getekend door (v.l.n.r.) Stanley ter Wal van DJM Bedrijfsdiensten, Michaëla Cornelissen van IBN Facilitair en Jan van Vucht van Area. UDEN/VEGHEL - Wooncorporatie Area brengt sinds januari haar schoonmaakcontracten onder bij DJM Bedrijfsdiensten. Bij een tweetal wooncomplexen – één in Uden en één in Veghel zet DJM mensen van IBN Facilitair in. De drie betrokken partijen tekenden op 20 februari een intentieovereenkomst waarmee men invulling geeft aan zogeheten social return. Social return-afspraken vergroten de kansen op betaald werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds januari 2014 brengt wooncorpora-

tie Area haar schoonmaakcontracten onder bij DJM Bedrijfsdiensten. IBN Facilitair onderzoekt samen met DJM hoe social return het beste kan worden ingezet. Start Voorlopig wordt gestart in twee wooncomplexen: één in Uden en één in Veghel. Dit betekent dat niet de eigen medewerkers van DJM Bedrijfsdiensten, maar medewerkers van IBN Facilitair in deze complexen de schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren. De bewoners van de twee betreffende complexen merken hier weinig van. DJM Bedrijfsdiensten blijft het aanspreekpunt.

De laatste 20 jaar heeft wetenschappelijk onderzoek veel nieuwe inzichten gebracht in de veranderingen die optreden als pijn niet weggaat waardoor het nu

mogelijk is een verklaring te geven voor chronische pijn. Fysio Veghel start op dinsdag 11 maart van 20.00 tot 21.30 uur in de praktijk met een gratis informatieavond waarin inzichten gepresenteerd worden. Aan de hand van voorbeelden en verhelderende animaties, maakt men kennis met de nieuwste wetenschappelijke inzichten omtrent chronische pijn. De presentatie zal nog regelmatig herhaald worden. Op de website www.fysioveghel.nl worden nieuwe data gepubliceerd. Opgeven om de avond bij te wonen kan ook via de website. FysioVeghel is gevestigd aan de Vondelstraat 3a in Veghel.

Van den Bosch dreigt met vertrek naar buitenland ERP - Van den Bosch Transporten wil een deel van haar omzet van Nederland terug naar het buitenland brengen en overweegt ook het hoofdkantoor in het Brabantse Erp te verplaatsen. Directe aanleiding is de al jaren durende discussie over de betaling van chauffeurs van buitenlandse vervoerders die internationale transporten verrichten in

opdracht van een Nederlands vervoersbedrijf. Het ontbreken van eenduidigheid in de sector en de weinig coöperatieve opstelling van Nederlandse vakbonden maakt verhuizing naar het buitenland een zeer reële optie, zo stelt Van den Bosch. ‘Met name de FNV heeft zich de afgelopen tijd onwrikbaar opgesteld.’ Van de Bosch zegt nu genoodzaakt te zijn stappen te ondernemen.

en Zuidoost) geven informatie over wat er allemaal te doen is in de regio. Conceptontwikkeling, acquisitie, vormgeving, drukwerk en verspreiding zijn gerealiseerd door De Winter media groep, in opdracht van Transvorm te Tilburg. Bedrijven of organisaties die interesse hebben in het uitbrengen van een special op maat kunnen contact opnemen met de afdeling @DWMG Mediamakers om de mogelijkheden te bespreken, tel. (0413) 33 93 90.

Krokobill is jarig en viert feest VEGHEL – Krokobill, de mascotte van Laco, is jarig. En daarom is er bij laco Sportcentrum Veghel feest van maandag 10 tot en met zondag 16 maart. Voor de kinderen ligt er een speciale knutselplaat in de vorm van een mobiel klaar. Van deze mobiels kunnen de kinderen een mooi kunstwerk maken. De mooiste Krokobill mobiels winnen leuke prijzen. Onder alle Laco accommodaties wordt een Efteling dagarrangement voor vier personen verloot. Om de allerjongsten op speelse wijze watervrij te maken en te leren zwemmen heeft Laco twee zwem-

programma’s voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar: het Knuffelzwemmen en het Zwem ABC. Volgens Laco behoort zwemles vooral leuk te zijn. De zweminstructrices onderstrepen de belangrijke rol van Krokobill tijdens de zwemprogramma’s: “Hij staat symbool voor een leuke tijd en is de vrolijke kindervriend tijdens de les. De verrassing die ze krijgen bij het halen van elke nieuwe stap werkt motiverend.” Laco houdt een informatiebijeenkomst over het Zwem ABC op zondag 16 maart. Deze begint om 12.30 uur en het duurt ongeveer een uur. Neem voor de kinderen zwemspullen mee.

Sparen voor bestek bij EMTÉ VEGHEL – Klanten van EMTÉ kunnen vanaf komende zondag negen weken lang sparen voor bestek. Het bestek is gratis te sparen. Supermarktmanager Gerald Verbeek verwacht veel van de actie: “Spaaracties doen het bij onze klanten altijd goed, zeker als men helemaal niets hoeft bij te betalen natuurlijk. Het gaat ook nog eens heel snel om een set te sparen. We geven namelijk niet alleen spaarzegels bij iedere € 15.- aan boodschappen, maar ook bij diverse aanbiedingen

per week. Met twaalf zegels heeft de klant al een spaarkaart vol waarmee een set bestek naar keuze uitgezocht kan worden.” Het bestek bestaat uit een tafelcouvert, ontbijt/dessertcouvert, vismessen, theelepeltjes, gebaksvorkjes en een serveercouvert. Iedereen bepaalt zelf hoeveel bestek er bij elkaar gespaard wordt. Bij iedere ingeleverde spaarkaart krijgen klanten ook een extra kortingsvoucher die gebruikt kan worden voor de aankoop van een set bestek naar keuze met 50% korting.

Nieuwe voorzitter ZLTO VEGHEL – Gerard van Zutphen uit Keldonk is bemoemd tot nieuwe voorzitter van het bestuur ZLTO afdeling Veghel.

Zutphen volgt Ad van de Crommert op.

Van Zutphen is in het dagelijks leven partime vertegenwoordiger bij Havens diervoeders. Op zijn thuislocatie heeft hij een jongveeopfokbedrijf. Van

Op uw feest?

FRIETWAGEN www.snackmobiel.nl


Spoorlaan 21 5461 JX Veghel

Problemen met uw kunstgebit Reparatie aan uw kunstgebit, klaar terwijl u wacht. Ook in het weekend!

Implanteren, gebitsprothese en nazorg onder één dak t)FFGUVFFOMPT[JUUFOELVOTUHFCJU t8JMUVFFOOJFVXLVOTUHFCJU t8JMUVNFFSXFUFOPWFSFFOJNQMBOUBBUHFESBHFO LVOTUHFCJU IFULMJLTZTUFFN

t8JTUVEBUIFULVOTUHFCJUFOLMJLHFCJUJOEF CBTJTWFS[FLFSJOH[JUFOCJKOBHFIFFMXPSEUWFSHPFE

Wij zijn op zoek naar een

ervaren gebitsprothese technicus (uren in overleg) Spoorlaan 21 5461 JX Veghel Tel. 0413-820 270 Tel. 0413 - 820 269

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw gebitscontrole

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL

Veghel


12

ADVERTENTIE

Editie 10 woensdag 5 maart 2014

KIJK OP

ACTION.NL VOOR DE 100 NIEUWSTE ARTIKELEN

WEEKACTIE! WEEKACTIE! LEGO CITY GARAGE

BASIC LIFE BADKAMERSET

PEDIGREE RODEO OF DENTASTIX

wit keramiek/RVS • toiletborstel en houder • zeepdispenser • beker

extra grote speelset

Rodeo: kauwsnacks 70 gram Dentastix: medium 3 stuks

3- DE LI G

5.49

Elders 8.99 9.95

ROOMSPRAY GIFTSET

49.95

TERRAS BLOEMPOT

0.99

1.49

40x4 0 CM

Elders 9.95 14.95

6.79

Elders 3.99 5.99

1.49

KOELEMAN APPELMOES 1-2 klikdeksel 710 gram

fresh mint 500 ml

2.99

Elders 5.95 7.95

HOES LAKEN

TRENDY ACCESSOIRES

percale katoen 90x200 cm 90x220 cm 140x200 cm 180x200 cm 180x220 cm

keuze uit diverse armbanden en oorbellen

4.49 4.99 5.99 6.99 7.99

LAKEN percale katoen 150x260 cm 240x260 cm

vanaf:

4.49

5.49 7.49

2 OPEN

1

SNEAKER SOKKEN

0.89

Elders 2.99 3.99

1.19

1.39

in handige opberghoes met elastisch koord 150x220 cm

BO ETES! VO O RKO M

3 PA AR Elders 3.99 5.99

0.79

TANDEN BORSTEL Colgate medium 3-PACK

AANHANGER NET

dames en heren diverse kleuren en dessins maten 35-46

TE RU G VAN ! ST WEG GEWEE Elders 1.99 2.99

4.99

Elders 6.95 8.99

1.39

Elders 9.95 17.95

5.49

Zet- en drukfouten voorbehouden.

midi of maxi diverse kleuren katoen/ elastan maten M-XXL

5.99

AQUAFRESH MONDWATER

RD EWER K NI ET VAN AACH EID EN ! TE ON DE RS

DOLCE DAMESSLIP

2.99

gazon-/tuinmest: voor 50/60 m2 5 kg graszaad: voor 50 m2 1 kg

Elders 10.99 12.59

diverse kleuren maten 92-146

BIJPASSENDE JOGGINGBROEK maten 92-146

TUINMEST OF GRASZAAD

rond of vierkant kunststof 40x40 cm

KINDER SWEATVEST

0.54

ideaal voor thuis of op het werk incl. marker, wisser en 4 magneten

=OP R AAK! O P B R O O D S IJ PR Elders 99.00 129.00

T/M ZATERDAG 8 MAART

GLAZEN MEMOBORD

diverse geuren 6x 10 ml

GEUR HANGER 28 cm

Elders 2.95 5.95

VAN ZONDAG 2 MAART


13

ADVERTENTIE

Editie 10 woensdag 5 maart 2014   Op zaterdag 15 maart a.s. bent u van 11.00 tot 16.00 uur van harte welkom tijdens de Open Dag van Zorg en Welzijn. Tijdens deze open dag kunt u de sfeer op onze locaties proeven en informatie inwinnen over onze producten en diensten, waaronder BrabantZorg Thuiszorg, acute zorg, maaltijden, dagbehandeling, tijdelijke zorg en wonen met zorg. Onze medewerkers staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Ook is er volop informatie over leren, werken en vrijwilligerswerk bij BrabantZorg. Wij ontmoeten u graag in: De Watersteeg - Reigerdonk 37 in Veghel Sint Jan - Kerkstraat 8 in Uden

  

  Een compleet overzicht van al onze locaties die de deuren gastvrij voor u open zetten kunt u vinden op www.brabantzorg.eu/opendag. Voor meer informatie kunt u bellen met onze klantenservice via 088 - 998 5555

Beauty: itâ&#x20AC;&#x2122;s magic! Dorien.nl biedt u de beste verzorging voor uw huid! Laat uw innerlijke schoonheid stralen dankzij behandeling door de gediplomeerde en enthousiaste specialistes van Dorien.nl. Door onze passie voor het vak en meer dan 25 jaar expertise in huidverjonging en huidverzorging zult u betoverende resultaten ervaren. Niet voor niets horen wij bij de top van gerenommeerde schoonheidsinstituten in Nederland.

,ETTHEMAGICHAPPEN Wij stellen een persoonlijk behandelplan voor u vast na een uitgebreide huidanalyse. Door een vooruitstrevende combinatie van de modernste behandelapparatuur bereiken wij in korte tijd meer dan het gewenste resultaat: let the magic happen!

Kom bij ons langs voor onder andere: sANTI AGEING sCRYOLIPOLYSE sDElNITIEVEONTHARING sALLEINSTITUUTBEHANDELINGEN

Meer informatie of een afspraak maken bij Dorien.nl? Neem contact op via telefoonnummer (0487) 51 75 34 of kijk op www.dorien.nl.

Dorien huidverzorgingslijn voor thuis Dorien.nl introduceert binnenkort een nieuwe eigen huidverzorgingslijn, ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring en de rotsvaste overtuiging dat iedere vrouw schoonheid bezit: Beauty by Dorien.

17 eigen parkeerplaatsen | Brouwersstraat 14 Druten | tel. (0487) 51 75 34 | www.dorien.nl | info@dorien.nl

ÂŽ


Link de nummers van de logo’s met

igarenmaga

de bedrijfsnamen

ERBAK

1

Albert Heijn Veghel

2

Arend Auto’s

3

Beks optiek

4

Carlos Schoenen

5

Cor van Schie

6

Haer Boutique

7

Harrie Heerkens meubelen

8

Joosten & V Lankveld

9

Kaas Paleis

10

Manders Woonidee

11

Nova Door

12

NUVA keukens

13

Pas Banden

14

Tabaksspeciaalzaak Verbakel

15

Tikx fietsen

16

Autobedrijf Van Doorn

17

Water Warmte Expert

18

Vervoort Schoenen

19

Vlas & Graan Koffie

20

Abbey Road

21

Heesakkers Lichtvisie

22

Pix Company

23

Bowling & Partycentrum Veghel

24

Raadhage Makelaardij

25

Autoschade Bons

26

Makelaardij Leenders

27

Aart Tweewielers

28

Becks Party Verhuur

29

DDB

nplein 2 - VEGHEL - Tel. (04

1

2

3

4

5

TER & WARM res voor alles op het gebi

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Logo-puzzel Stadskrant Veghel Doe mee aan de Logo-puzzelactie van Stadskrant Veghel en maak kans op een leuke verrassingsprijs! Meedoen is heel simpel. Op deze pagina staan negenentwintig logo’s van bedrijven uit deze regio. Aan de linkerzijde van deze pagina staan de namen van de bedrijven die bij die logo’s horen. Het is uiteraard de bedoeling dat de juiste naam bij het juiste logo wordt gepuzzeld. Noteer in het vakje vóór de bedrijfsnaam het nummer dat in het vakje bij het logo staat. Zoek zo alle namen bij de negenentwintig logo’s. Heel veel succes!

De antwoorden kunt u mailen naar puzzel@stadskrantveghel.nl of noteer de antwoorden op een briefkaart en stuur deze naar Stadskrant Veghel, Hoofdstraat 1a, 5461 JC, Veghel. Let op! Uw inzending dient uiterlijk vrijdag 14 maart 12.00 uur bij ons binnen te zijn. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Uit alle juiste inzendingen wordt één winnaar getrokken, deze ontvangt automatisch van ons bericht.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

28

VE SC

26

27

29


15

SERVICE

Editie 10 woensdag 5 maart 2014

Kerk diensten RK KERK Par. H. Johannes Za. 8 maart 19.00 u. Volkszang. mg. Gebroeders Donkers; mg. Arie Huisman; mg. Piet v.d. Ven; mg. Wim Nicolaassen. Zo. 9 maart 10.30 u. Koor. mg. Miep König-van Asten; mg. Mari van Asseldonk en broer Piet; 1e mg. Stans Roelofs; Wim van Stiphout Par. H. Hart van Jesus Zat. 8 maart 19.00 u. (samenzang): voor de parochie. Zo. 9 maart 10.00 u. (gemengd koor): Harrie en Berta v.d. Ven-van Rijbroek; Gerarda van Zutphen; Jozef Waals en zijn ouders Johannes Waals en Aldegonda Waals-Pennings; Anna van Antwerpen-Vermeulen; Frans Jansen; Noud en Tiny v.d. Louw-Dappers en Annemie en Henk en John Brekelmans.$FQH +XLGYHURXGHULQJ

'H+XLGNOLQLHNLVHHQSDUDPHGLVFKHNOLQLHN JHYHVWLJGLQ+HW0HGLVFK+XLVWH9HJKHO 'H+XLGNOLQLHNKHHIWKXLGWKHUDSHXWLVFKH RSORVVLQJHQ YRRU HON KXLGSUREOHHP 'RRU GH 2HGHHP NRUWHOLMQHQLVHUVQHOHQGLUHFWFRQWDFWPRJHOLMN 'LWDOOHVZDDUERUJWGHJH]RQGKHLGYDQGHFOLsQW 3LJPHQW  /LWWHNHQV 

 :LOWXRRNJUDDJDIYDQ XZJHVSURQJHQYDDWMHV HQRISLJPHQWYOHNMHVLQ KHWJHODDW" 0DDNGDQQXHHQ DIVSUDDNELM 'H+XLGNOLQLHN

6FKLPPHO QDJHOV

Par. H. Lambertus Za. 8 maart 18.45 u. Vastenviering met het hongerdoek met samenzang. Intenties: Wies en Harry Leenders – van Grinsven, Ben Zegers en Conny Terneusen – Zegers, Leonardus Verberk en Hendrika van Driel, overleden ouders van Opstal, Jan Schouten Zo. 9 maart 10.00 u Vastenviering met het hongerdoek m.m.v. Gregoriaans koor. Intenties: Wim van de Ven, Bert Ketelaars, Jan Wiggers, Willy van de Broek – Vissers, Egbertus Verkuijlen en zijn echtgenote Lambertha en hun zoon Jan en schoondochter Gerry, Thea van Liempd – van Tartwijk Di. 11 maart 18.45 u Viering Intenties: Bernard van der Velden, Josien van Eck, Lambert van der Heijden, overleden ouders v.d. Ven en van der Heijden Wo. 12 maart 18.45 u Viering Do. 13 maart 18.45 u Viering Vr. 14 maart 19.00 u Viering in Joachim en Anna. Inten-

ties: Anneke Rijken – v.d. Nieuwen huizen. Verpleeghuis de Watersteeg Za. 15.30 u. Liturgieviering. Voorganger pastor L. vd. Kruijs. Koor: Cantorij Veghel. EERDE Par. H. Antonius Abt Zo. 9 maart om 09.30 uur; Eucharistieviering; Pastor Holterman. Intenties: Overleden familie Stapelbroek - van Grinsven; Esther v.d. Meerakkers en grootouders; Leny v.d. Wiel - v.d. Aa; Jet Mobers - Bouwmans. Pastor Harrie Hamers MARIAHEIDE O.L. Vrouw Moeder van Goede Raad Woe. 5 maart 19.00 u. Aswoensdagviering m.m.v. seniorenorkest Eigen Wijs Zo. 9 maart 10.00 u. H. Mis m.m.v. St. Ceciliakoor. Intenties: Marie van BerkelDriessen, Antoon v. Kleef, Joke Hoevenaars- v. Houtum. ZIJTAART Par. Heilige Lambertus Woe. 5 maart 19.00 u. Aswoensdagviering Pater van Delden (Gem.Koor). Intenties: Alle overleden parochianen. Zo. 9 maart 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor) Intenties: Overl.oud. Pepersvan Lankvelt; Piet en Sien Jansen- van Lankvelt; Lise van den Donk en Cato; Overl.oud. van den Hurkvan den Nieuwenhuizen en zoon Jan; Overl.oud. Johan en Drika van Berkel- van der Steen; Overl.oud. Piet en Tonnie van Heeswijk- van den Acker, overl.oud. van den Acker- Vervoort en Broeder Christinus; Overl.oud. Langens- Gevers en zoon Harrie; Pater Jan van den Hurk (vanw.verjaardag); Overl.oud. van den Hurk- de Visser. en overl.fam.leden; Sientje en Cornelis Pennings- van der Eerden en zoon Rien; Overl.oud. Ties en Jaan van den Tillaart- Pepers en Frits Verbakel; Janus

EVANGELISCHE BAPTISTEN GEMEENTE Voorganger D. Boyd van Hoogendorplaan 14, 5463 BN Veghel tel. 34 26 50. Wekelijkse Bijbelstudie. Eredienst op zondagmorgen om 10.30 u. in Wijkgebouw De Lapvoet, De Leest 45, 5463 JA, Veghel. Zondagsschool en crèche aanwezig. GEMEENTE ’HET LEVENDE WOORD’ Zondagmiddag om 14.00 u. dienst in de muziekschool Mr. van Coothstraat 11 in Veghel. Voor info: evangelist P.Pols tel.06-10 71 58 14. CHRISTENGEMEENTE VEGHEL E.O. Elke zondagmorgen 10.00 u. voor het hele gezin in de aula van de Veghelse muziekschool. Mr.v. Coothstraat 11, Veghel. Voor de kinderen aparte nevendiensten, voor de allerkleinsten crèche en voor de grote tienergroep een eigen programma. Inlichtingen: Irene van Berkel, Dr. A. Kuijperlaan 12, Veghel, tel. (0413) 34 38 84 of kijk op www.christengemeenteveghel.nl JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Evertsenstraat 3 (de Boekt) tijdens de bijeenkomsten, tel: (0413) 34 39 47, bgg. De Bunders 35 36 33, De Leest 36 66 25.

&RXSHURVH 2YHUPDWLJH +DDUJURHL 6WHHOZUDWMHV   6WHXQNRXVHQ  0HGLVFKH WDWRHDJH

Willy Timmermans:‘Elke maandag maken wij met een groep wandelaars die aangesloten zijn bij de KBO hier in Veghel een wandeling van circa 10 km. De groep wandelt op de foto door het Julianapark.’

 ,QMHFWDEOHV 9HVWLJLQJ5RVPDOHQ 9HVWLJLQJ9HJKHO 5DDGKXLVVWUDDW /HRYDQGHU:HLMGHQVWUDDW %.5RVPDOHQ (+9HJKHO PROTESTANTSE KERK Hoofdstraat 53, 5461 JD Veghel. Kerkdiensten iedere zondag om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Kindernevendienst t/m 12 jaar. Gezamenlijk koffie na de dienst. Kijk voor meer informatie op www.sowkerk-uv.nl Zo.9 maart. 10.00 u. Dienst in de protestantse kerk. Voorganger Mevr. v.d.RestWerner uit Ede.2QWVLHUHQGH EHHQYDDWMHVvan Uden (nms.petekind Anita, vanw.verjaardag). DienCissen- van Zutphen (vanw.verjaardag); Overleden: Harrie van de Meerakker in de leeftijd van 77 jaar. Martien van den Tillaart

W HLQIR#GHKXLGNOLQLHNFRP

ZZZGHKXLGNOLQLHNFRP

Heeft u iets ‘Gezien in Veghel’ Stuur een e-mail naar redactie@stadskrantveghel.nl of zet uw foto met een korte tekst op Twitter. Begin uw Twitterbericht met ‘Gezien in #veghel’


17

GEMEENTE

Editie 10 woensdag 5 maart 2014

         

<ZbZZciZKZ\]Za Nieuws WWW.VEGHEL.NL

Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleent. Tenzij het tegendeel blijkt, heeft de mannelijke of vrouwelijke woordvorm op deze pagina steeds zowel op mannen als vrouwen betrekking.

HiVY]j^h IZaZ[ddc/&)%)&( ;Vm/%)&((-+)%KddgVajl\ZbZZciZa^_`ZY^ZchiZc/ WZa&)%)&( KVcV[hZeiZbWZg'%&(lZg`iYZ \ZbZZciZKZ\]ZakdaaZY^\deV[hegVV`# :ZcV[hegVV`bVV`ij]ZZaZZckdjY^\ delll#kZ\]Za#ca$V[hegVV`d[k^V]Zi iZaZ[ddccjbbZg&)%)&(# DeZc^c\hi^_YZc@aVci8dciVXi8Zcigjb/ bV %.#%%"&,#%%jjg Y^ %.#%%"&,#%%jjg ld %.#%%"&,#%%jjg Yd %.#%%"'%#(%jjg kg %.#%%"&,#%%jjg 7gVcYlZZg IZaZ[ddc/%)&((-+',& 7j^iZc`VciddgjgZc/%)&((-+'-% Eda^i^Z &&'W^_hedZY!aZkZch\ZkVVgd[]ZiZgYVVY %.%%"--))kddgVVc\^[iZ!kgV\Zc!bZaY^c" \Zcad`VVaiVg^Z[ %-%%",%%%kddgBZaYB^hYVVY6cdc^Zb lll#eda^i^Z#ca$WgVWVci"cddgYkddgY^\^iVVa VVc\^[iZZc^c[dgbVi^Z 9ZdeZc^c\hi^_YZckVc]Zi eda^i^ZWjgZVjKZ\]Zao^_c/ bVi$bkg%.#%%"&,#%%jjg# :"bV^a/eda^i^ZkZ\]Za5WgVWVci"cddgY#eda^i^Z#ca B^a^ZjhigVVi B^a^ZjhigVViKZ\]Za!9ddgc]dZ`(,(+! *)+*I6KZ\]Za iZaZ[ddc/&)%)&( DeZc^c\hi^_YZc/ 9ZgZ\ja^ZgZdeZc^c\hi^_YZco^_c BVVcYV\ kVc%-#%%"&'#%%jjg 9^chYV\ kVc%-#%%"&'#%%jjg LdZchYV\kVc%-#%%"&(#%%jjg 9dcYZgYV\ kVc%-#%%"&'#%%jjg Kg^_YV\ kVc%-#%%"&'#%%jjg OViZgYV\ kVc%-#%%"&+#%%jjg 7dkZchiVVcYZdeZc^c\hi^_YZc\ZaYZcc^Zikddg [ZZhiYV\ZcZcXVgcVkVa# DeZc^c\hi^_YZc<ZbZZciZlZg[ iZaZ[ddc&)%)&( bVVcYV\i$bkg^_YV\/ .#%%"&'#%%jjgZckVc&)#%%"&+#%%jjg De]VaZc\gd[]j^hkj^a IZa#%-%%%'(((..AZide/Y^i^hZZc &&"X^_[Zg^\cjbbZg B^a^Zj`aVX]iZciZaZ[ddc/&)%)&( Dc\ZY^ZgiZWZhig^_Y^c\/&)%)&( 6a\ZbZcZ^c[dgbVi^ZdkZg V[kVakZgl^_YZg^c\/&)%)&( Hidg^c\hcjbbZg I^_YZch`VciddgjgZc iZaZ[ddc/&)%)&(# Kddg]^cYZga^_`Zhidg^c\ZcWj^iZc`Vciddg" jgZckVc]Zi\ZbZZciZ]j^h`jcijiZgZX]i deiZaZ[ddccjbbZg/ %)&((*%(+(# Hidg^c\hcjbbZgX#V#^#/%-%%"&+,' @g^c\adde9Z7Vc`ZcBVg^V]Z^YZ EVhiddgkVc=VVgZchigVVi*'!BVg^V]Z^YZ# IZaZ[ddc%+"*,,,*.&+ lll#hi^X]i^c\YZWVc`Zc#ca J^iejci$KKK BVg`i&!iZaZ[ddc/%)&((*(*)% 7^Wa^di]ZZ` KZ\]Za!BVg`i&!iZaZ[ddc/%)&(()',%* :ge!9ZcJ^a&!iZaZ[ddc/%)&('&(&+' <ZdeZcY/KZ\]Za :ge bVVcYV\ \ZhadiZc &(#(%"&.#%%j Y^chYV\ &&#%%"&.#%%j ldZchYV\&&#%%"&.#%%j &(#(%"&,#(%j YdcYZgYV\&&#%%"&.#%%j kg^_YV\ &&#%%"&.#%%j &(#(%"&,#(%j oViZgYV\ &%#%%"&*#%%j &%#(%"&'#(%j odcYV\ &(#%%"&+#%%j^cYZl^ciZgi^_Y 9ZaZZhoVVa^cKZ\]Za^h\ZdeZcYde lZg`YV\ZckVc&%#%%"&'#%%jZc oViZgYV\hkVc&%#(%idi&*#%%j# DeZc^c\hi^_YZchZgk^XZejci7dZgYdc`/ BVVcYV\ .#%%"&%#%%j 9dcYZgYV\ &(#(%"&*#(%j$&-#%%"&.#%%j G7A7CD GZ\^dcVVa7jgZVjAZZgea^X]iZcKddgi^_Y^\ HX]ddakZgaViZc7gVWVciCddgYddhi GVVY]j^haVVc' EdhiWjh* *()%76Dhh %)&'+'.%,%%.#%%jjg"&+#%%jjg G7A5dhh#ca

GZ^hYdXjbZciZc&%_VVg\ZaY^\kVcV[ .bVVgi'%&) Dit geldt voor iedereen boven de 18 jaar bij de aanvraag van een nieuw document. Vanaf zondag 9 maart 2014 wordt de geldigheidsduur van nieuwe Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten verhoogd van vijf naar tien jaar. Iedereen (vanaf 18 jaar) die ná 9 maart 2014 een nieuw paspoort of identiteitskaart aanvraagt krijgt automatisch een Nederlands paspoort of identiteitskaart met een geldigheidsduur van tien jaar. Aan de huidige documenten verandert niets.

K^c\ZgV[Ygj``Zc

Voor personen tot 18 jaar blijft de geldigheid van deze documenten gehandhaafd op (maximaal) vijf jaar. Dit geldt ook voor reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen.

In verband met de invoering van het nieuwe model is het op donderdag 6 en vrijdag 7 maart 2014 niet mogelijk een aanvraag voor een paspoort of Nederlandse identiteitskaart te doen.

IVg^ZkZc

CddYeVheddgiZc

Met de uitgave van de nieuwe paspoorten en identiteitskaarten vanaf 9 maart 2014 veranderen ook de tarieven voor de reisdocumenten. De identiteitskaart voor personen onder de 18 jaar blijft vijf jaar geldig.

Het aanvragen van een noodpaspoort bij de Koninklijke Marechaussee blijft in bepaalde gevallen mogelijk. Neem vóór het aanvragen van nooddocument altijd eerst contact op met de Koninklijke Marechaussee.

Tarief paspoort Identiteitskaart Identiteitskaart

tot 9 maart 2014 € 50,35 € 41,90 € 31,85 (tot 14 jaar)

Vanaf maandag 20 januari 2014 worden er geen vingerafdrukken meer opgenomen bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart. Bij de aanvraag van een paspoort worden nog twee vingerafdrukken opgenomen in plaats van vier.

<ZZcVVckgV\ZckddgeVheddgi ZcCZYZgaVcYhZ^YZci^iZ^ih`VVgi bd\Za^_`deYdcYZgYV\+Zc kg^_YV\,bVVgi'%&)#

vanaf 9 maart 2014 € 66,95 (vanaf 18 jaar) € 52,95 (vanaf 18 jaar) € 28,35 (onder de 18 jaar)

AZideLZ\lZg`oVVb]ZYZcdeC+'' ijhhZcKZ\]ZaZc:ZgYZ De Provincie Noord-Brabant gaat samen met aannemersbedrijf Heijmans de provinciale weg N622 tussen Veghel en Eerde aanpassen. Om de doorstroming te verbeteren wordt een extra rijstrook aangelegd en worden de kruisingen voorzien van nieuwe asfaltlagen. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden al gestart en zijn er vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden op de hoofdrijbaan worden vanaf vrijdagavond 14 februari echt zichtbaar. Vanaf 14 februari 21:30 uur dienen automobilisten rekening te houden

met verkeersmaatregelen en afsluitingen tot eind mei 2014. Kijk voor meer informatie op www.veghel.nl.

=ZZ[ijcd\kgV\Zc4 Indien u nog vragen heeft kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met de aannemer Heijmans, Andre van de Greef (06-653732724) en buiten kantooruren voor calamiteiten (040-2957200) of met de Provincie Noord-Brabant, Ward Gijsberts (06-18303204)

HiVgilZg`oVVb]ZYZcgZXdchigjXi^Z =Z^a^\=VgieaZ^c[VhZ( De gemeente Veghel start binnenkort met werkzaamheden in het kader van de reconstructie Heilig Hartplein fase 3.

LVVgk^cYZcYZlZg`oVVb]ZYZc eaVVih4 De werkzaamheden vinden plaats aan de zuidzijde van het Heilig Hartplein, ter hoogte van Heilig Hartplein 1-5, kruispunt HoogstraatHeilig Hartplein, kruispunt Sluisstraat-Heilig Hartplein-Zuidkade, kruispunt HavenstraatHeilig Hartplein-Zuidkade en Zuidkade 1-6.

LVi\VViZg\ZWZjgZc4 Deze fase bestaat uit het opbreken van het oude straatwerk en het aanbrengen van nieuwe bestratingsmaterialen, diverse rioolwerkzaamheden en het aanbrengen van openbare verlichting.

LVccZZgk^cYZcYZlZg`oVVb]Z" YZceaVVih4 De werkzaamheden voor de Hoogstraat, Heilig Hartplein en Sluisstraat starten op 10 maart 2014 en duren ongeveer tot en met medio april 2014. De werkzaamheden die plaatsvinden op de Havenstraat en Zuidkade starten op 10 maart 2014 en duren tot en met medio mei 2014.

=dZ^hYZWZgZ^`WVVg]Z^Y4 Vanaf maandag 10 maart 2014 wordt de gehele weg afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer, er zullen diverse omleidingsroutes ingesteld worden. De panden blijven wel ter voet bereikbaar blijven via het trottoir. Wij begrijpen dat dit ongemak met zich meebrengt, maar hopen op uw begrip.

<ZbZZciZKZ\]ZakZghigZ`ibZZg_Vg^\Z eVg`ZZgkZg\jcc^c\Zc Met ingang van 1 januari 2015 worden parkeervergunningen in het kader van deregulering meerjarig verstrekt. Het gaat om parkeervergunningen voor bewoners en bedrijven in Veghel-centrum.

Vanaf 1 januari 2015 betalen bewoners en bedrijven slechts éénmalig de kosten voor aanvraag van de vergunning en jaarlijks de bijdrage voor gebruik. Met deze vergunning kunnen

AZ\Zh

bewoners en bedrijven gratis parkeren op een parkeerplaats met betaald parkeren of op de speciaal daarvoor aangelegde parkeerplaats tegenover het Bolkenplein.

Op dit moment worden parkeervergunningen jaarlijks verstrekt en betalen bewoners en bedrijven jaarlijks een bijdrage voor zowel de aanvraag van de vergunning als een vergoeding voor het gebruik van de parkeervoorziening.

De regeling wordt komend jaar nader uitgewerkt.

=dZWgZc\^`b^_chiZbj^i4 Voor de gemeenteraadsverkiezingen, op 19 maart 2014, heeft u uw stempas thuisgestuurd gekregen. Op welke manieren kunt u uw stem uitbrengen?

1. Stempas, u gaat zelf stemmen. Met de stempas kunt u binnen de gemeente Veghel uw stem uitbrengen. Het stembureau dat op de stempas staat, is het stembureau dat bij uw wijk hoort. Het kan zijn dat een ander stembureau dichterbij is. Daar mag u ook gaan stemmen, want u bent niet verplicht om te stemmen in het stembureau dat op uw stempas staat. Hoe brengt u zelf uw stem uit met uw stempas?: - U gaat naar een stemlokaal naar keuze binnen de gemeente Veghel. - U neemt uw stempas en uw legitimatiebewijs (uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsdocument) mee. Zonder legitimatiebewijs mag u niet stemmen. Uw legitimatiebewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn, oftewel geldig zijn tot 20 maart 2009 of later. 2. Vervangende stempas, u wilt uw stem uit (laten) brengen maar u heeft geen stempas ontvangen of u bent uw stempas kwijt. Hoe vraagt u een vervangende stempas aan? - Tot dinsdag 18 maart 2014, 12.00 uur kunt u op afspraak bij het KlantContactCentrum van de gemeente Veghel een vervangende stempas aanvragen. Na deze datum is het aanvragen van een stempas niet meer mogelijk en kunt u niet stemmen. - Bij uw verzoek dient u een geldig legitimatiebewijs te overleggen. - Bent u kiesgerechtigd voor deze verkiezing dan krijgt u de vervangende stempas meteen mee. 3. Volmacht, u wilt iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen dan kunt u

iemand machtingen. Deze zogenaamde volmacht kan op twee manieren: a. Via een onderhandse volmacht: Hierbij verleent de ene kiezer (volmachtgever) een volmacht aan een andere kiezer (gemachtigde). Dit kan rechtstreeks via de stempas als u en de gemachtigde beiden als kiezer in de gemeente Veghel staan geregistreerd. U kunt iemand tot op de verkiezingsdag op deze manier machtigen. Hoe machtigt u een andere kiezer die ook in de gemeente Veghel geregistreerd staat? - Vul de achterzijde van uw stempas in. - Onderteken zelf de stempas en laat de gemachtigde uw stempas ondertekenen. - De gemachtigde dient samen met de eigen stem uw stem uit te brengen door middel van inlevering van uw stempas en een kopie van uw legitimatiebewijs. - De gemachtigde mag niet meer dan twee volmachten uitbrengen. b. Via een schriftelijke volmacht: De kiezer kan bij de gemeente Veghel een schriftelijk verzoek indienen om een andere kiezer binnen de gemeente Veghel te machtigen. Een schriftelijke volmacht kunt u tot en met 14 maart 2014 aanvragen. De gemachtigde krijgt een volmachtbewijs thuis gestuurd. Hoe dient u een schriftelijk verzoek in om bij volmacht te stemmen? - Download het formulier (model L8) via de website www.veghel.nl. Heeft u niet de beschikking over internet dan kunt u bij het KlantContactCentrum van de gemeente Veghel kosteloos een formulier afhalen. - Vul het formulier volmacht stemmen (model L8) in, print het uit, onderteken het formulier (volmachtgever en gemachtigde) en zorg dat het formulier, uiterlijk 14 maart 2014, (via mail, post of geef het af bij het KlantContactCentrum) in het bezit is van de gemeente Veghel. - Let op: Een gemachtigde mag nooit meer dan 2 machtigingen aannemen en moet in Veghel wonen.


18

GEMEENTE

Editie 10 woensdag 5 maart 2014

         

WWW.VEGHEL.NL

<ZbZZciZKZ\]Za Nieuws

@dbde'%bVVgicVVgYZ^caddeVkdcY/Oj^YZa^_`Z Dcihaj^i^c\hlZ\:ge Op donderdag 20 maart vindt er in het Jeugd- en Jongerencentrum aan de Ottenstraat 4 te Erp van 19.30 uur tot 21.30 uur een inloopavond plaats, waarbij belangstellenden en belanghebbenden toelichting kunnen krijgen op het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan â&#x20AC;&#x2DC;Zuidelijke Ontsluitingsweg Erpâ&#x20AC;&#x2122; ligt vanaf 6 maart 2014 ter inzage. Hiertoe heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten. Het ontwerpbestemmingsplan wijkt nauwelijks af van het voorontwerp-bestemmingsplan. Met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan voor zienswijzen wordt een nieuwe stap gezet naar de realisatie van de weg. De voorbereiding van de aanleg is inmiddels in gang

gezet. Onlangs zijn er nieuwe verkeerstellingen uitgevoerd in de kom van Erp. Daaruit bleek wederom dat een substantieel deel van de verkeersbewegingen bestaat uit vrachtverkeer (17%). Voor het verbeteren van de verkeer- en leefbaarheidproblematiek in Erp wordt gestreefd om het aandeel van het vrachtverkeer terug te brengen tot maximaal 5%. Hoe en op welke voorwaarden we dit willen realiseren, is nog punt van onderhandeling met de ondernemers. Vanaf 6 maart liggen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeente Veghel en in de bibliotheken in Erp en Veghel. Tevens is het ontwerp van het bestemmingsplan elektronisch raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en digitaal raadpleegbaar op www.veghel.nl. Gedurende deze periode heeft een ieder de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen omtrent het ontwerpbestemmingsplan.

KZgY^Zcodg\`dhiZciZgj\k^VjlWZaVhi^c\VVc\^[iZ Chronisch zieken en gehandicapten maken jaarlijks extra kosten voor bijvoorbeeld zorg, hulpmiddelen of woningaanpassingen. Die kosten zijn voor een deel aftrekbaar via de belastingen. Op de website www. meerkosten.nl van Ieder(in) kunt u precies zien welke

kosten aftrekbaar zijn en hoe u dat moet aanpakken bij uw belastingaangifte over 2013. Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte.

Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleent. Tenzij het tegendeel blijkt, heeft de mannelijke of vrouwelijke woordvorm op deze pagina steeds zowel op mannen als vrouwen betrekking.

C^ZjlWdjlhX]daZckddgikVgZcYde\ZeV`i In het najaar van 2013 besloot de gemeenteraad middelen te verstrekken voor de nieuwbouw van de basisscholen de Vijfmaster (Veghel-Zuid) en Maria ter Heide (Mariaheide). Beide scholen maken deel uit van Skipov, waardoor dit schoolbestuur als â&#x20AC;&#x2DC;bouwheerâ&#x20AC;&#x2122; optreedt. De gemeente financiert de nieuwbouw. In de nieuwbouw van basisschool de Vijfmaster zal ook een nieuwe gymnastiekvoorziening meegenomen worden. Deze voorziening wordt onder bouwheerschap van de gemeente Veghel gerealiseerd. Inmiddels zijn in goede samenwerking de nodige stappen gezet. Het streven is de Maria ter Heideschool aan het begin van het schooljaar 2015/2016 op te leveren en de Vijfmaster, inclusief een gymzaal, aan het begin van 2016. Dat is een strakke planning. De werkelijke bouw van de scholen kan waarschijnlijk eind 2014/begin 2015 beginnen. De voorbereiding

Bij het bouwen van een nieuwe school komt meer kijken dan alleen het bouwproces zelf. Er zijn verschillende partijen, maar ook wijk- en dorpsraden, buurtbewoners en anderen bij betrokken. Om dat proces ook in goede banen te leiden, en ervoor te zorgen dat het bouwproces zelf soepel blijft verlopen heeft Skipov een adviseur van het bureau Altavilla in de arm genomen. Met de bouw van beide scholen doet de gemeente Veghel een forse investering van ruim â&#x201A;Ź 5,8 miljoen, een investering in kwaliteit van onderwijs, en daarmee in de toekomst.

J^iWgZ^Y^c\WZYg^_kZciZggZ^cBdaZcV``Zg^c:ge Het bestemmingsplan â&#x20AC;&#x2DC;Erp, bedrijventerrein Molenakker 2â&#x20AC;&#x2122;ligt vanaf 6 maart 2014 ter inzage. Hiertoe heeft het College van burgemeester en wethouders besloten. Met het vrijgeven van het bestemmingsplan â&#x20AC;&#x2DC;Erp, bedrijventerrein Molenakker 2â&#x20AC;&#x2122; gaat een lang gekoesterde wens voor een aantal ondernemers in Erp in vervulling. Zij zullen hun bedrijf kunnen uitbreiden of hun bedrijf kunnen vestigen in Erp. De voorbereidingen voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Molenakker startte in het voorjaar van 2013. Toen werd een aantal ondernemers gepolst over hun interesse in een bedrijfskavel. Daarmee begon ook

6a\ZbZcZEaVVihZa^_`ZKZgdgYZc^c\

daarvan voortvarend opgepakt. Via een aanbestedingsproces is architectenbureau Bonnemayer uit Uden geselecteerd om beide scholen vorm te geven op basis van het programma van eisen dat in een eerdere fase is opgesteld.

een bijzondere samenwerking tussen gemeente en ondernemers. In overleg met de ondernemers is op een interactieve wijze een stedenbouwkundig plan vervaardigd. Dit stedenbouwkundige plan is later vertaald in het ontwerpbestemmingsplan â&#x20AC;&#x2DC;Erp, bedrijventerrein Molenakker 2â&#x20AC;&#x2122;. Het bestemmingsplan zal zes weken ter inzage liggen. Binnen deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan is ook een inloopavond gepland. Iedereen is op 20 maart 2014 van 19.30 tot 21.30 welkom in het JJC aan de Ottenstraat 4 te Erp.

Wij hebben besloten om hieraan medewerking te verlenen. De vergunning is reeds verzonden aan de aanvrager op 28 februari 2014.

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel maken bekend voor zover het hun bevoegdheid betreft, dat het een beschikking in het kader van de â&#x20AC;&#x153;Algemene plaatselijke verordeningâ&#x20AC;? heeft opgesteld met betrekking tot:

Vanaf heden tot en met 15 april 2014 ligt de beschikking evenals alle ter zake zijnde stukken ter inzage op het stadhuis. Het stadhuis is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur, op woensdag van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 09.00 tot 20.30 uur. Andere tijden zijn mogelijk op afspraak.

- Op 20 januari 2014 is er een aanvraag om een evenementenvergunning ingediend door Kermisorganisatie Duursma B.V. te Hippolytushoef. Tevens is er een verzoek om ontheffing van de Zondagswet. De aanvraag heeft betrekking op het houden van â&#x20AC;&#x153;Kermis Mariaheideâ&#x20AC;? ter plaatse van Dobbelsteenplein en aangrenzende straten te Veghel van 9 mei 2014 tot en met 12 mei 2014. Wij hebben besloten om hieraan medewerking te verlenen. De vergunning is reeds verzonden aan de aanvrager op 28 februari 2014. - Op 20 januari 2014 is er een aanvraag om een evenementenvergunning ingediend door Kermisorganisatie Duursma B.V. te Hippolytushoef. Tevens is er een verzoek om ontheffing van de Zondagswet. De aanvraag heeft betrekking op het houden van â&#x20AC;&#x153;Kermis Keldonkâ&#x20AC;? ter plaatse van Antoniusstraat te Erp van 13 juni 2014 tot en met 16 juni 2014. Wij hebben besloten om hieraan medewerking te verlenen. De vergunning is reeds verzonden aan de aanvrager op 28 februari 2014. - Op 20 januari 2014 is er een aanvraag om een evenementenvergunning ingediend door Kermisorganisatie Duursma B.V. te Hippolytushoef. Tevens is er een verzoek om ontheffing van de Zondagswet. De aanvraag heeft betrekking op het houden van â&#x20AC;&#x153;Kermis Erpâ&#x20AC;? ter plaatse van Hertog Janplein en aangrenzende straten te Erp van 11 juli 2014 tot en met 14 juli 2014. Wij hebben besloten om hieraan medewerking te verlenen. De vergunning is reeds verzonden aan de aanvrager op 28 februari 2014. - Op 20 januari 2014 is er een aanvraag om een evenementenvergunning ingediend door Kermisorganisatie Duursma B.V. te Hippolytushoef. Tevens is er een verzoek om ontheffing van de Zondagswet. De aanvraag heeft betrekking op het houden van â&#x20AC;&#x153;Kermis Boerdonkâ&#x20AC;? ter plaatse van Kapelstraat en omliggende straten te Erp van 26 september 2014 tot en met 29 september 2014. Wij hebben besloten om hieraan medewerking te verlenen. De vergunning is reeds verzonden aan de aanvrager op 28 februari 2014. - Op 20 januari 2014 is er een aanvraag om een evenementenvergunning ingediend door Kermisorganisatie Duursma B.V. te Hippolytushoef. Tevens is er een verzoek om ontheffing van de Zondagswet. De aanvraag heeft betrekking op het houden van â&#x20AC;&#x153;Kermis Veghelâ&#x20AC;? ter plaatse van Stadhuisplein, Meijerijplein, Hoofdstraat, Molenwieken en de Markt te Veghel van 12 september 2014 tot en met 17 september 2014. Wij hebben besloten om hieraan medewerking te verlenen. De vergunning is reeds verzonden aan de aanvrager op 28 februari 2014. - Op 29 januari 2014 is er een aanvraag om een evenementenvergunning ingediend door Evenementen Groep Zijtaart te Veghel. Tevens is er een verzoek om ontheffing van de Zondagswet. De aanvraag heeft betrekking op het houden van â&#x20AC;&#x153;Kermis Zijtaartâ&#x20AC;? ter plaatse van Kerkplein te Veghel van 24 mei 2014 tot en met 27 mei 2014. Wij hebben besloten om hieraan medewerking te verlenen. De vergunning is reeds verzonden aan de aanvrager op 28 februari 2014. - Op 17 september 2014 is er een aanvraag om een evenementenvergunning ingediend door Stichting Veghel Invites te Veghel. Tevens is er een verzoek om ontheffing van de Drank- en Horecawet. De aanvraag heeft betrekking op het houden van een â&#x20AC;&#x153;Kingsday 2014â&#x20AC;? ter plaatse van Julianapark te Veghel op 25 en 26 april 2014.

Tegen dit besluit kunnen rechtstreeks belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient de gronden van het bezwaar te bevatten en dient te zijn ondertekend. Met nadruk wordt opgemerkt dat het indienen van een bezwaarschrift de werking van dit besluit niet schorst. De werking van dit besluit kan namelijk alleen worden opgeschort door een uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant. Daartoe kunt u bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht te â&#x20AC;&#x2122;s-Hertogenbosch, een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden overlegd. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd. Veghel, 5 maart 2014 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel.

6VckgV\ZcZkZcZbZciZckZg\jcc^c\ De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel maken bekend voor zover het hun bevoegdheid betreft, dat er een aanvraag om een evenementenvergunning is ingediend voor: r "NTUFM8JFMFSSPOEFWBO&SQEPPSEJWFSTFTUSBUFOJO&SQPQKVOJ%FBBOWSBBHJTPOUWBOHFOPQGFCSVBSJ 2014. r , BNQJPFOTXFETUSJKE#.9BGEFMJOH;VJE&SQ )FFTBLLFS "7UF&SQPQKVOJ%FBBOWSBBHJT ontvangen op 20 februari 2014. r 8 , .BSLU +,UF7FHIFMPQ FOKVOJ%FBBOWSBBHJTPOUWBOHFOPQGFCSVBSJ r +VCJMFVNGFFTU 8BUFSNPMFOXFH# &#UF&SQPQKVOJ%FBBOWSBBHJTPOUWBOHFOPQGFCSVBSJ 2014. r /BUJPOBMF%BNFT,PSGCBMEBH 8BUFSNPMFOXFH# &#UF&SQPQKVOJ%FBBOWSBBHJTPOUWBOHFOPQ februari 2014. r %PSQT[FTLBNQ;JKUBBSU 1BTU$MFSDYTUSBBU 3+ 7FHIFMPQKVOJ%FBBOWSBBHJTPOUWBOHFOPQ februari 2014. Veghel, 5 maart 2014


19

GEMEENTE

Editie 10 woensdag 5 maart 2014

         

WWW.VEGHEL.NL

<ZbZZciZKZ\]Za Nieuws Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleent. Tenzij het tegendeel blijkt, heeft de mannelijke of vrouwelijke woordvorm op deze pagina steeds zowel op mannen als vrouwen betrekking.

7ZhX]^``^c\6a\ZbZcZeaVVihZa^_`ZkZgdgYZc^c\

DcilZgeWZhiZbb^c\heaVcĂ&#x2C6;Oj^YZa^_`ZDcihaj^i^c\hlZ\:geĂ&#x2030;

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel maken bekend voor zover het hun bevoegdheid betreft, dat het een beschikking in het kader van de â&#x20AC;&#x153;Algemene plaatselijke verordeningâ&#x20AC;? heeft opgesteld met betrekking tot:

#VSHFNFFTUFSFOXFUIPVEFSTWBO7FHIFMNBLFOUFSWPMEPFOJOHBBOBSUJLFMMJETVCB8FUSVJNUFMJKLFPSEFOJOH 8SP CFLFOEEBUIFUPOUXFSQWBOIFUCFTUFNNJOHTQMBOA;VJEFMJKLF0OUTMVJUJOHTXFH&SQNFUJOHBOHWBOEFEBHOB EBUVNWBOEF[FCFLFOENBLJOHHFEVSFOEF[FTXFLFOWPPSFFOJFEFSUFSJO[BHFMJHUJOIFUTUBEIVJT 4UBEIVJTQMFJO UF7FHIFMFOJOEFCJCMJPUIFLFOWBO7FHIFM .BSLUFOWBO&SQ %FO6JM HFEVSFOEFPQFOJOHTUJKEFO5FWFOT ligt gedurende deze termijn de ontwerp beschikking hogere grenswaarde ter inzage. Het ontwerp van het CFTUFNNJOHTQMBOA;VJEFMJKLF0OUTMVJUJOHTXFH&SQJTFMFLUSPOJTDISBBEQMFFHCBBSPQIUUQXXXSVJNUFMJKLFQMBOOFO OMXFCSPP QMBOJEO/-*.30(&BG#10/)FUPOUXFSQCFTUFNNJOHTQMBONBBLUEFBBOMFHWBO FFOPOUTMVJUJOHTXFHUFO[VJEFOWBO&SQNPHFMJKL

r

r

r

r

r

r

r

 QKBOVBSJJTFSFFOBBOWSBBHPNFFOFWFOFNFOUFOWFSHVOOJOHJOHFEJFOEEPPS,FSNJTPSHBOJTBUJF%VVSTNB 0 B.V. te Hippolytushoef. Tevens is er een verzoek om ontheffing van de Zondagswet. De aanvraag heeft betrekking op IFUIPVEFOWBOi,FSNJT.BSJBIFJEFuUFSQMBBUTFWBO%PCCFMTUFFOQMFJOFOBBOHSFO[FOEFTUSBUFOUF7FHIFMWBONFJ UPUFONFUNFJ8JKIFCCFOCFTMPUFOPNIJFSBBONFEFXFSLJOHUFWFSMFOFO%FWFSHVOOJOHJTSFFET WFS[POEFOBBOEFBBOWSBHFSPQGFCSVBSJ 0QKBOVBSJJTFSFFOBBOWSBBHPNFFOFWFOFNFOUFOWFSHVOOJOHJOHFEJFOEEPPS,FSNJTPSHBOJTBUJF%VVSTNB B.V. te Hippolytushoef. Tevens is er een verzoek om ontheffing van de Zondagswet. De aanvraag heeft betrekking op IFUIPVEFOWBOi,FSNJT,FMEPOLuUFSQMBBUTFWBO"OUPOJVTTUSBBUUF&SQWBOKVOJUPUFONFUKVOJ 8JKIFCCFOCFTMPUFOPNIJFSBBONFEFXFSLJOHUFWFSMFOFO%FWFSHVOOJOHJTSFFETWFS[POEFOBBOEFBBOWSBHFSPQ GFCSVBSJ 0QKBOVBSJJTFSFFOBBOWSBBHPNFFOFWFOFNFOUFOWFSHVOOJOHJOHFEJFOEEPPS,FSNJTPSHBOJTBUJF%VVSTNB B.V. te Hippolytushoef. Tevens is er een verzoek om ontheffing van de Zondagswet. De aanvraag heeft betrekking op IFUIPVEFOWBOi,FSNJT&SQuUFSQMBBUTFWBO)FSUPH+BOQMFJOFOBBOHSFO[FOEFTUSBUFOUF&SQWBOKVMJUPUFO NFUKVMJ8JKIFCCFOCFTMPUFOPNIJFSBBONFEFXFSLJOHUFWFSMFOFO%FWFSHVOOJOHJTSFFETWFS[POEFOBBO EFBBOWSBHFSPQGFCSVBSJ 0QKBOVBSJJTFSFFOBBOWSBBHPNFFOFWFOFNFOUFOWFSHVOOJOHJOHFEJFOEEPPS,FSNJTPSHBOJTBUJF%VVSTNB B.V. te Hippolytushoef. Tevens is er een verzoek om ontheffing van de Zondagswet. De aanvraag heeft betrekking op IFUIPVEFOWBOi,FSNJT#PFSEPOLuUFSQMBBUTFWBO,BQFMTUSBBUFOPNMJHHFOEFTUSBUFOUF&SQWBOTFQUFNCFS UPUFONFUTFQUFNCFS8JKIFCCFOCFTMPUFOPNIJFSBBONFEFXFSLJOHUFWFSMFOFO%FWFSHVOOJOHJTSFFET WFS[POEFOBBOEFBBOWSBHFSPQGFCSVBSJ 0QKBOVBSJJTFSFFOBBOWSBBHPNFFOFWFOFNFOUFOWFSHVOOJOHJOHFEJFOEEPPS,FSNJTPSHBOJTBUJF%VVSTNB B.V. te Hippolytushoef. Tevens is er een verzoek om ontheffing van de Zondagswet. De aanvraag heeft betrekking op IFUIPVEFOWBOi,FSNJT7FHIFMuUFSQMBBUTFWBO4UBEIVJTQMFJO .FJKFSJKQMFJO )PPGETUSBBU .PMFOXJFLFOFOEF.BSLU UF7FHIFMWBOTFQUFNCFSUPUFONFUTFQUFNCFS8JKIFCCFOCFTMPUFOPNIJFSBBONFEFXFSLJOHUF WFSMFOFO%FWFSHVOOJOHJTSFFETWFS[POEFOBBOEFBBOWSBHFSPQGFCSVBSJ 0QKBOVBSJJTFSFFOBBOWSBBHPNFFOFWFOFNFOUFOWFSHVOOJOHJOHFEJFOEEPPS&WFOFNFOUFO(SPFQ;JKUBBSUUF Veghel. Tevens is er een verzoek om ontheffing van de Zondagswet. De aanvraag heeft betrekking op het houden van i,FSNJT;JKUBBSUuUFSQMBBUTFWBO,FSLQMFJOUF7FHIFMWBONFJUPUFONFUNFJ8JKIFCCFOCFTMPUFOPN IJFSBBONFEFXFSLJOHUFWFSMFOFO%FWFSHVOOJOHJTSFFETWFS[POEFOBBOEFBBOWSBHFSPQGFCSVBSJ 0QTFQUFNCFSJTFSFFOBBOWSBBHPNFFOFWFOFNFOUFOWFSHVOOJOHJOHFEJFOEEPPS4UJDIUJOH7FHIFM*OWJUFT te Veghel. Tevens is er een verzoek om ontheffing van de Drank- en Horecawet. De aanvraag heeft betrekking op het IPVEFOWBOFFOi,JOHTEBZuUFSQMBBUTFWBO+VMJBOBQBSLUF7FHIFMPQFOBQSJM8JKIFCCFOCFTMPUFO PNIJFSBBONFEFXFSLJOHUFWFSMFOFO%FWFSHVOOJOHJTSFFETWFS[POEFOBBOEFBBOWSBHFSPQGFCSVBSJ

7BOBGIFEFOUPUFONFUBQSJMMJHUEFCFTDIJLLJOHFWFOBMTBMMFUFS[BLF[JKOEFTUVLLFOUFSJO[BHFPQIFUTUBEIVJT )FUTUBEIVJTJTHFPQFOEPQXFSLEBHFOWBOUPUVVS PQXPFOTEBHWBOUPUVVSFOPQEPOEFSEBH WBOUPUVVS"OEFSFUJKEFO[JKONPHFMJKLPQBGTQSBBL Tegen dit besluit kunnen rechtstreeks belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient de gronden van het bezwaar te bevatten en dient te zijn ondertekend. .FUOBESVLXPSEUPQHFNFSLUEBUIFUJOEJFOFOWBOFFOCF[XBBSTDISJGUEFXFSLJOHWBOEJUCFTMVJUOJFUTDIPSTU%FXFSLJOH van dit besluit kan namelijk alleen worden opgeschort door een uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank 0PTU#SBCBOU%BBSUPFLVOUVCJKEFWPPS[JFOJOHFOSFDIUFSWBOEF3FDIUCBOL TFDUPS#FTUVVSTSFDIUUFT)FSUPHFOCPTDI een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden overlegd. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd. 7FHIFM NBBSU

LZigj^biZa^_`ZdgYZc^c\ <ZhadiZceaVchX]VYZ"ZcZmead^iVi^ZdkZgZZc`dbhiZc *OHFWPMHFIFUCFQBBMEFJOBSUJLFMMJEWBOEF8FUSVJNUFMJKLFPSEFOJOH NBBLUIFUDPMMFHFWBOCVSHFNFFTUFS FOXFUIPVEFSTWBO7FHIFMCFLFOEEBUJOEFQFSJPEFWBOKBOVBSJUPUFONFUGFCSVBSJEFWPMHFOEF overeenkomsten zijn gesloten: - Anterieure overeenkomst inhoudende de ruil, koop- en verkoop van gronden ten behoeve van de realisatie van 'PPEQBSL7FHIFMPQIFUQFSDFFMLBEBTUSBBMCFLFOEHFNFFOUF7FHIFM TFDUJF1 OVNNFSFOEFPOUXJLLFMJOH WBO&YB)PMEJOH#7BBOEF$PSSJEPS PQEFQFSDFMFOLBEBTUSBBMCFLFOEHFNFFOUF7FHIFM TFDUJF1 OVNNFST  FO"OUFSJFVSFPWFSFFOLPNTUJOIPVEFOEFEFLPPQFOWFSLPPQWBOHSPOEFOUFOCFIPFWF WBOEFSFBMJTBUJFWBO'PPEQBSL7FHIFMPQIFUQFSDFFMLBEBTUSBBMCFLFOEHFNFFOUF7FHIFM TFDUJF1 OVNNFSFO EFPOUXJLLFMJOHWBO7PTBLLFS%F4$*#7PQEFQFSDFMFOLBEBTUSBBMCFLFOEHFNFFOUF7FHIFM TFDUJF1 OVNNFST  FO"OUFSJFVSFPWFSFFOLPNTUJOIPVEFOEFEFPQUJFWFSMFOJOH SVJMJOH LPPQFOWFSLPPQWBO gronden ten behoeve van de realisatie van Foodpark Veghel op het perceel kadastraal bekend gemeente Veghel, TFDUJF1 OVNNFSFOEFPOUXJLLFMJOHWBO7PTBLLFS1SPKFDU#7EPPSNJEEFMWBOFFOPQUJFSFDIUCJOOFOEFEPPS de gemeente aangewezen gebieden ter grootte van de grond die door Vosakker aan de gemeente is overgedragen. *O[BHF%F[BLFMJKLFJOIPVEWBOEF[FPWFSFFOLPNTUFOMJHUWBOBGIFEFOHFEVSFOEFUXFFXFLFOWPPSFFOJFEFSUFS JO[BHFUJKEFOTEFPQFOJOHTUJKEFOPQIFUTUBEIVJT 4UBEIVJTQMFJOUF7FHIFM 7FHIFM NBBSU

(FEVSFOEFEF[FUFSNJKOLBOFFOJFEFSTDISJGUFMJKLPGNPOEFMJOH[JFOTXJK[FLFOCBBSNBLFO&FOTDISJGUFMJKLF [JFOTXJK[FLVOUVSJDIUFOBBOIFUDPMMFHF#VSHFNFFTUFSFOXFUIPVEFSTWBO7FHIFM 1PTUCVT %" 7FHIFM7PPSIFUJOEJFOFOWBOFFONPOEFMJOHFSFBDUJFEJFOUVFFOBGTQSBBLUFNBLFO6LVOUDPOUBDUPQOFNFONFU EFIFFS.WBO"TQFSFOWBOEFBGEFMJOH3VJNUF CFSFJLCBBSWJBUFMFGPPOOVNNFS 0QEPOEFSEBHNBBSUWJOEUFSJOIFU+FVHEFO+POHFSFODFOUSVNBBOEF0UUFOTUSBBUUF&SQWBOVVSUPU VVSFFOJOMPPQBWPOEQMBBUT XBBSCJKCFMBOHTUFMMFOEFOFOCFMBOHIFCCFOEFOUPFMJDIUJOHLVOOFOLSJKHFOPQIFU ontwerpbestemmingsplan. De vaststelling van het bestemmingsplan zal plaatsvinden door de gemeenteraad. 7FHIFM NBBSU

DcilZgeWZhiZbb^c\heaVcĂ&#x2C6;:ge!WZYg^_kZciZggZ^c BdaZcV``Zg'Ă&#x2030; #VSHFNFFTUFSFOXFUIPVEFSTWBO7FHIFMNBLFOUFSWPMEPFOJOHBBOBSUJLFMMJETVCB8FUSVJNUFMJKLFPSEFOJOH 8SP CFLFOEEBUIFUPOUXFSQWBOIFUCFTUFNNJOHTQMBOA&SQ CFESJKWFOUFSSFJO.PMFOBLLFSNFUJOHBOHWBOEFEBH OBEBUVNWBOEF[FCFLFOENBLJOHHFEVSFOEF[FTXFLFOWPPSFFOJFEFSUFSJO[BHFMJHUJOIFUTUBEIVJT 4UBEIVJTQMFJO UF7FHIFMFOJOEFCJCMJPUIFLFOWBO7FHIFM .BSLUFOWBO&SQ %FO6JM HFEVSFOEFPQFOJOHTUJKEFO5FWFOTJTIFU POUXFSQCFTUFNNJOHTQMBOFMFLUSPOJTDISBBEQMFFHCBBSPQIUUQXXXSVJNUFMJKLFQMBOOFOOMXFCSPP QMBOJEO/- *.30&3BC#10/ )FUPOUXFSQCFTUFNNJOHTQMBOWPPS[JFUJOEFVJUCSFJEJOHWBOCFESJKWFOUFSSFJO.PMFOBLLFSJO[VJEFMJKLFSJDIUJOH (FEVSFOEFEF[FUFSNJKOLBOFFOJFEFSTDISJGUFMJKLPGNPOEFMJOH[JFOTXJK[FLFOCBBSNBLFO&FOTDISJGUFMJKLF [JFOTXJK[FLVOUVSJDIUFOBBOIFUDPMMFHFWBOCVSHFNFFTUFSFOXFUIPVEFSTWBO7FHIFM 1PTUCVT %" 7FHIFM7PPSIFUJOEJFOFOWBOFFONPOEFMJOHFSFBDUJFEJFOUVFFOBGTQSBBLUFNBLFO6LVOUDPOUBDUPQOFNFONFU EFIFFS'4DIFMMFOWBOEFBGEFMJOH3VJNUF CFSFJLCBBSWJBUFMFGPPOOVNNFS 0QEPOEFSEBHNBBSUWJOEUFSJOIFU+FVHEFO+POHFSFODFOUSVNBBOEF0UUFOTUSBBUUF&SQWBOVVS UPUVVSFFOJOMPPQBWPOEQMBBUT XBBSCJKCFMBOHTUFMMFOEFOFOCFMBOHIFCCFOEFOUPFMJDIUJOHLVOOFOLSJKHFOPQ het ontwerpbestemmingsplan. De vaststelling van het bestemmingsplan zal plaatsvinden door de gemeenteraad. 7FHIFM NBBSU

LVWd 7ZhX]^``^c\^cigZ``^c\db\Zk^c\hkZg\jcc^c\gZ\ja^ZgZ egdXZYjgZ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel maakt bekend, dat het een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot: r IFUJOUSFLLFOWBOFFO0NHFWJOHTWFSHVOOJOH#FQFSLUF.JMJFVUPFUT JOWFSCBOENFUCFĂ&#x152;JOEJHJOHWBOFFO WFFIPVEFSJK PQIFUQFSDFFM LBEBTUSBBMCFLFOEHFNFFOUF7FHIFM TFDUJF/ OVNNFSTFO QMBBUTFMJKL CFLFOE%F&FVXTFMT 1&UF7FHIFM)FUCFTMVJUUPUJOUSFLLJOHJTSFFETWFS[POEFOBBOEFBBOWSBHFSPQ GFCSVBSJ r IFUJOUSFLLFOWBOFFO0NHFWJOHTWFSHVOOJOH#FQFSLUF.JMJFVUPFUT JOWFSCBOENFUCFĂ&#x152;JOEJHJOHWBOFFO WFFIPVEFSJK PQIFUQFSDFFM LBEBTUSBMFHFNFFOUF&SQ TFDUJF3 OVNNFSTFO QMBBUTFMJKLCFLFOE .FMWFSUFO 4#UF&SQ)FUCFTMVJUUPUJOUSFLLJOHJTSFFETWFS[POEFOBBOEFBBOWSBHFSPQGFCSVBSJ De beschikking evenals alle ter zake zijnde stukken liggen ter inzage op het stadhuis. Het stadhuis is geopend op XFSLEBHFOWBOUPUVVS PQXPFOTEBHWBOUPUVVSFOPQEPOEFSEBHWBOUPU uur. Andere tijden zijn mogelijk op afspraak. 5FHFOWPPSOPFNECFTMVJULVOOFOCFMBOHIFCCFOEFOJOHFWPMHFBSUJLFMFOWBOEF"MHFNFOFXFUCFTUVVSTSFDIU CJOOFO[FTXFLFOWBOBGĂ&#x160;Ă&#x160;OEBHOBCFLFOENBLJOHWBOIFUCFTMVJU EPPSWFS[FOEJOHBBOBBOWSBHFS FFO CF[XBBSTDISJGUJOEJFOFOCJKIFUDPMMFHFWBOCVSHFNFFTUFSFOXFUIPVEFSTWBOEFHFNFFOUF7FHIFM 1PTUCVT %"UF7FHIFM)FUCF[XBBSTDISJGUEJFOUEFHSPOEFOWBOIFUCF[XBBSUFCFWBUUFOFOEJFOUUF[JKOPOEFSUFLFOE Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, bovendien treedt een besluit voor een BDUJWJUFJUPQHSPOEWBOEF8FUBMHFNFOFCFQBMJOHFOPNHFWJOHTSFDIU 8BCP BSUJLFMMJETVCC H I BSUJLFM MJETVCB C DFOHQBTJOXFSLJOHOBEFCF[XBSFOUFSNJKO%BBSPNCFTUBBUEFNPHFMJKLIFJEPNHFMJKLUJKEJHNFU -of na- het indienen van een bezwaarschrift, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dat vereist, te verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van EF3FDIUCBOL0PTU#SBCBOU TFDUPSCFTUVVSTSFDIU QPTUCVT ."UFhT)FSUPHFOCPTDI#JKEJUWFS[PFL


20

GEMEENTE

Editie 10 woensdag 5 maart 2014

         

WWW.VEGHEL.NL

<ZbZZciZKZ\]Za Nieuws

dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden overlegd. Enkel al het verzoek om een voorlopige voorziening kan een schorsende werking hebben, mits binnen zes weken vanaf ĂŠĂŠn dag na bekendmaking van het besluit ingediend en betrekking hebbende op een activiteit op grond van de Wabo artikel 2.1 lid 1 sub b, g, h, artikel 2.2 lid 1 sub a, b, c en g. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd van â&#x201A;Ź 160,-- voor natuurlijke personen en â&#x201A;Ź 318,-- voor rechtspersonen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is geen termijn verbonden. Veghel, 5 maart 2014

7ZhX]^``^c\db\Zk^c\hkZg\jcc^c\gZ\ja^ZgZegdXZYjgZ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel maakt bekend, dat het een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot: r FFOPNHFWJOHTWFSHVOOJOH BDUJWJUFJUFOCPVXFOFOVJUXFH WPPSIFUXJK[JHFOWBOEFCFESJKGTCFCPVXJOHFOIFU aanleggen van een inrit, op het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie H, nummers 1894 en 1218, plaatselijk bekend Rijksweg 15, 5462 CE te Veghel. De vergunning is reeds verzonden aan de aanvrager op 28 februari 2014. r FFOPNHFWJOHTWFSHVOOJOH BDUJWJUFJUCPVXFO WPPSIFUQMBBUTFOWBOFFO-&%TDIFSNBBOEFHFWFM PQIFU perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie R, nummer 514, plaatselijk bekend Mountbattenweg 17, 5466 AX te Veghel. De vergunning is reeds verzonden aan de aanvrager op 28 februari 2014.

Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleent. Tenzij het tegendeel blijkt, heeft de mannelijke of vrouwelijke woordvorm op deze pagina steeds zowel op mannen als vrouwen betrekking.

DcilZgeWZhX]^``^c\LZi\Zaj^Y]^cYZg In het kader van artikel 83 van de Wet geluidhinder maken burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel bekend, dat het ontwerpbesluit voor het vaststellen van een hogere grenswaarde voor de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 53 dB op de gevels van de geprojecteerde tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten aan de 1BUFS7JTTFSTMBBO LBEBTUSBBMCFLFOEHFNFFOUF7FHIFM TFDUJF- OVNNFS EJFOUUFXPSEFOHFOPNFO Vanaf heden tot en met 15 april 2014 ligt de ontwerpbeschikking evenals alle ter zake zijnde stukken ter inzage op het stadhuis. Het stadhuis is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur, op woensdag van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 09.00 tot 20.30 uur. Andere tijden zijn mogelijk op afspraak. Vanaf heden tot en met 15 april 2014 kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 10.001, 5460 DA Veghel. Voor het mondeling inbrengen van een zienswijze kan een afspraak worden gemaakt onder telefoonnummer 14 0413. Veghel, 5 maart 2014

LZib^a^ZjWZ]ZZg BZaY^c\LZib^a^ZjWZ]ZZg Op de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Veghel ligt ter inzage de melding in het kader van de Wet milieubeheer ten behoeve van een niet-vergunningplichtige inrichting waarvoor algemene regels gelden, van:

De beschikking evenals alle ter zake zijnde stukken liggen ter inzage op het stadhuis. Het stadhuis is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur, op woensdag van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 09.00 tot 20.30 uur. Andere tijden zijn mogelijk op afspraak.

r

Tegen voornoemd besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 6:4 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken vanaf ĂŠĂŠn dag na bekendmaking van het besluit (door verzending aan aanvrager) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel, Postbus 10.001, 5460 DA te Veghel. Het bezwaarschrift dient de gronden van het bezwaar te bevatten en dient te zijn ondertekend. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, bovendien treedt een besluit voor een activiteit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) artikel 2.1 lid 1 sub b, g, h, artikel 2.2 lid 1 sub a, b, c en g pas in werking na de bezwarentermijn. Daarom bestaat de mogelijkheid om gelijktijdig met -of na- het indienen van een bezwaarschrift, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dat vereist, te verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden overlegd. Enkel al het verzoek om een voorlopige voorziening kan een schorsende werking hebben, mits binnen zes weken vanaf ĂŠĂŠn dag na bekendmaking van het besluit ingediend en betrekking hebbende op een activiteit op grond van de Wabo artikel 2.1 lid 1 sub b, g, h, artikel 2.2 lid 1 sub a, b, c en g. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd van â&#x201A;Ź 160,-- voor natuurlijke personen en â&#x201A;Ź 318,-- voor rechtspersonen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is geen termijn verbonden.

r

Veghel, 5 maart 2014

7Zhaj^ikZgaZc\^c\WZha^hiZgb^_cgZ\ja^ZgZegdXZYjgZ Burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel maken bekend dat zij op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken: r

+ VMJBOBTJOHFM "+UF&SQ WPPSIFUPQSJDIUFOWBOFFOLJOEFSEBHWFSCMJKGCFTUBBOEFVJUEFBDUJWJUFJUFO bouwen en planologische afwijking.

Veghel, 5 maart 2014

DcilZgeWZhX]^``^c\i^_YZa^_`Zdb\Zk^c\hkZg\jcc^c\ j^i\ZWgZ^YZegdXZYjgZ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel maakt bekend, dat het een ontwerp van een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot: r

F FOBBOWSBBHPNFFOUJKEFMJKLFPNHFWJOHTWFSHVOOJOHWPPSEFBDUJWJUFJUQMBOPMPHJTDIFBGXJKLJOHUFOCFIPFWF van het tijdelijk gebruiken van een weiland voor opslag van puingranulaat, in strijd met het bestemmingsplan, op het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie P, nummer 125, plaatselijk bekend Corridor ongenummerd (naast huisnummer 14) te Veghel.

Het college is voornemens de gevraagde tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen. Vanaf heden tot en met 15 april 2014 ligt de ontwerpbeschikking evenals alle ter zake zijnde stukken ter inzage op het stadhuis. Het stadhuis is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur, op woensdag van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 09.00 tot 20.30 uur. Andere tijden zijn mogelijk op afspraak. Vanaf heden tot en met 15 april 2014 kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 10.001, 5460 DA Veghel. Voor het mondeling inbrengen van een zienswijze kan een afspraak worden gemaakt onder telefoonnummer 14 0413. Veghel, 5 maart 2014

r

 PSUNBOT*OUFSOBUJPOBM#7 .FMWFSUUF&SQ8FHFOTIFUWBOUPFQBTTJOH[JKOWBOIFU"DUJWJUFJUFOCFTMVJU % milieubeheer ten behoeve van de inrichting op het perceel Melvert 7 en 9, 5469 SB te Erp. .FMLWFFCFESJKGWBOEFS1PM70' -PHUFOCVSH"UF4JOU0FEFOSPEF8FHFOTFFONFMEJOHWBOCFĂ&#x152;JOEJHJOH van bedrijfsactiviteiten op het perceel Het Helligt 1, 5465 NA te Veghel. )BOEFMTPOEFSOFNJOH+FXB(BT#7 -PHUFOCVSHUF7FHIFM8FHFOTIFUWBOUPFQBTTJOH[JKOWBOIFU Activiteitenbesluit milieubeheer ten behoeve van het plaatsen en aansluiten van een propaangastank op het QFSDFFM-PHUFOCVSH -"UF7FHIFM

Vanaf heden tot en met 18 maart 2014 ligt de melding evenals alle ter zake zijnde stukken ter inzage op het stadhuis. Het stadhuis is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur, op woensdag van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 09.00 tot 20.30 uur. Andere tijden zijn mogelijk op afspraak. Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Veghel, telefoonnummer 14 0413. Veghel, 5 maart 2014

EjWa^XVi^Z\ZcdbZcWZhaj^iZcVbWih]VakZl^_o^\^c\ VYgZh\Z\ZkZch De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de Wet basisregistratie personen (Wbrp) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling KlantContactCentrum. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten om de persoonsgegevens van onderstaande personen niet meer bij te houden en deze personen uit te schrijven met als aanduiding vertrokken naar â&#x20AC;&#x2DC;land onbekendâ&#x20AC;&#x2122;.

Geslachtsnaam en voorletters Poos, M.T.A.T. Wanrooij, M. van Hajiou, A.

Geboortedatum 24-08-1946 12-09-1978 24-06-1985

Datum besluit 24-02-2014 26-02-2014 26-02-2014

Bezwaar Betrokken personen kunnen, binnen zes weken na de datum van deze publicatie, bezwaar maken. Dit kan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht. In het bezwaar dient uw naam, adres, datum en handtekening te staan. Net zoals een omschrijving van het besluit en motivering van uw bezwaar. Met nadruk wordt opgemerkt dat het indienen van een bezwaar de werking van dit besluit niet schorst. Opschorten kan alleen aan de hand van een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank in â&#x20AC;&#x2122;s-Hertogenbosch. En daarvoor moet u bij de voorzieningenrechtbank van de rechtbank, sector Bestuursrecht te â&#x20AC;&#x2122;s-Hertogenbosch, een verzoek indienen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.rechtspraak.nl Informatie Hebt u nog vragen over de inhoud van bovenstaand besluit? Dan kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum van de gemeente Veghel via 14 0413 of info@veghel.nl Veghel, 5 maart 2014


FEESTELIJKE HEROPENING Op vrijdag 7 maart heropenen wij de deuren van onze nieuwe winkel te Veghel. Wij nodigen u graag uit om dit tussen 10.00 en 21.00 samen met ons te vieren!

Op deze dag hebben wij speciaal voor u als klant leuke extra’s, waaronder: - 10% kassakorting op alle items, geldig op vrijdag 7 maart & zaterdag 8 maart. - Workshop verzorgd door Oriflame met o.a. make-upadvies en demonstraties. - Kleur- en stylingadvies volgens de laatste modetrends.

*workshop, kleur- en stylingadvies uitsluitend op vrijdag vanaf 13.00 uur.

De specialist in huis voor: • Schilderwerk RUIT ‡ Schilderwerk • Glaswerk STUK ‡ Glaswerk ? REPA • Glasslijperij RATI ‡ Glasslijperij ROLL E • Spiegels ‡ Spiegels UIKE • Verf en Behang N ‡ Verf en Behang • Tapijt en Vloerkleden ‡ Tapijt en Vloerkleden • PVC- vloeren, Vinyl en Laminaat ‡ PVC- vloeren, Vinyl en Laminaat • Gordijnen/ Shutters ‡ Gordijnen/ Shutters • Houten jaloezieën en Raamdecoratie ‡ Raamdecoratie • Glazen achterwanden keuken ‡ Glazen achterwanden keukens • Hardglazen deuren Van den Bogaard V.O.F. De Wasaa 1a Erp Tel. 0413-211468

www.decohomevandenbogaard.nl

Molenwieken 21 – 5461 KE Veghel – 0413 342 343


23

ADVERTENTIE

Editie 10 woensdag 5 maart 2014

06-53221826. MUNTEN en BANKBILJETTEN MUNTHANDEL 100 gebruikte cd doosjes OOST-BRABANT OSS Tel: € 10,= gratis thuisge06-54937705 bracht 06-54956043. Wally export zoekt Te huur autoboxen auto's en busjes vanaf Hoofdstraat76 Veghel 1985 ook defect en APK 0413352122 afgekeurd contante betaling RDW vrij waring. Thuis opgehaald 024 6417296 / 06-53654454 te huur bedrijfsruimten vanaf 36 tm 210 mtr.aan BOXNUMMERS de prof.oppenheimstr veghel tel 06-53705969 Uitleg voor bellers: Wilt u misschien vanavond nog een afspraak met een meisje, jongen, Bestrating van inritten dame of heer? Bel dan en terrassen. Vakkundig direct 0906-50.50.541 en en betrouwbaar. 0413druk of draai het Box264426 nummer van onderVerkoop Reparatie Mon- staande advertenties om tage schermen rolluiken ze te beluisteren en direct te reageren! U screen lamellen vouw rolgordijn jaloezien plis- kunt op deze lijn ook nog talloze andere leuke sehordeur VeL Zonweadvertenties beluisteren ring 0413-363704 of: of zelf een originele www.velveghel.nl advertentie inspreken. Overdekte ROMMELProbeer het direct en bel MARKT op 9 maart. Bij Zoek je een man of een PC Jeanne Darc aan de vrouw? Nieuwveldse straat 4 in Zeeland. Open van 10 Wie wil er met mij tot 15.30 uur. afspreken. Ik ben een 06-22616835 hele leuke blonde vrouw.. Bel: 0906Vrije Markt Volkel t.o. de kerk in Volkel zat 08 50.50.541 (€ 0,80 p/m) Boxnummer 206964 maart. Gebruikte spullen, info en kraamhuur Hai, ik ben een leuke 06-12240868 b.g.g. 0413- blonde vrouw en ik 272149 vraag me af wie er met Belastingaangifte/toesla- me wil afspreken? Jij gen verzorgen. Deskun- misschien?. Bel: 090650.50.541 (€ 0,80 p/m) dig en snel. Bel Boxnummer 206934 06-45203320 Hai, hier met een hele leuke blonde vrouw. Wie wil er met mij afspreTe koop gevraagd ken?. Bel: 0906-50.50.541 gebruikte eiken meube- (€ 0,80 p/m) Boxnumlen en bankstellen, mer 206734 antiek en barok Altijd Ik ben Lola en wil graag hoogste prijs via deze weg iemand 06-53305088 leren kennen. Wil je Oud ijzer/elekt.kabel/ meer van me weten, laat witgoed.gratis opgehaald dan een berichtje achter.

TE KOOP

TE HUUR

DIVERSEN

GEVRAAGD

Boxnummer 234769. Bel: 0906-50.50.541 (€ 0,80 p/m) Ik ben een 39 jarige alleenstaande vrouw uit de omgeving Hoofddorp. Ik heb geen kinderen en werk in de thuiszorg. Ik zoek een leuke man tot 45 jaar om een leuke vriendschap mee op te bouwen, en wie weet als het klikt meer. Spreek jij wat in?Boxnummer 215982. Bel: 090650.50.541 (€ 0,80 p/m) Ik ben Marian, 40 jaar en kom uit Zevenbergen. Ik zoek een man van buitenlandse afkomst met swingende heupen waarmee ik een vriendschap op kan bouwen. En wie weet wat er uit voortkomt. Heb je zin in een avondje salsa dansen, laat dan wat weten. Boxnummer 365875. Bel: 0906-50.50.541 (€ 0,80 p/m) Ik ben Karin, 38 jaar en niet rokend. Ik heb twee meiden en een hondje. Ik zoek een leuke, gezellige man tot 45 jaar. Ben jij degene die ik zoek?Boxnummer 297342. Bel: 090650.50.541 (€ 0,80 p/m) Hallo. Ik ben Jenny en op zoek naar een leuke man om een relatie mee op te bouwen. Ben jij degene die ik zoek, laat dan een berichtje achter. Boxnummer 202636. Bel: 0906-50.50.541 (€ 0,80 p/m) Hallo, ik heb bruin haar en bruine ogen en een normaal postuur. Via deze weg zoek ik een leuke man. Laat jij wat van je horen dat kunnen we kijken wat het gaat worden tussen ons.Boxnummer 247443. Bel: 0906-50.50.541 (€ 0,80 p/m)

p o o k r e v t i u s g n i w u verbo g geldig t/m 8 maart 2014

n i t r o k % 5 7 40-

500 paar merkschoenen HELFT van de HELFT! VESTERS | FOOTNOTES | LOYD | RAPISARDI | ARRIVA | SEMLER | NESKRID | LIVINGSTONE | X-SENSIBLE | HELIOFORM | MBT | PICARDI

Margrietstraat 16, 5401 DH Uden, Tel: 0413-256734

www.voet-en-winkel.nl


26

ADVERTENTIE

Editie 10 woensdag 5 maart 2014

Stadskrantveghel woensdag week10 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you