Page 1


Editie 8 woensdag 19 februari 2014

ADC overhandigt handtekeningen

Bellen met de burgemeester Pronkzittingen Ik heb de Pronkzittingen van de Kêleströpers en de Smouzen gezien. Ik heb veel kunnen lachen. Daarnaast wil ik mijn waardering uitspreken voor de mensen uit de eigen dorpen die een mooi optreden op het podium neerzetten. Samenwerking Ik ben bij een bijeenkomst geweest van burgemeesters uit de regio. De totale regio ondersteunt de Agrifood Capital overeenkomst. In mijn beleving een positief verhaal voor Landerd. Vanuit onze sterke agrarische structuur valt hier veel winst voor ons te halen. Ook de samenwerking met de Maashorstgemeenten krijgt meer vorm. De burgemeesters hebben besloten om te laten onderzoeken of de samenwerkingsovereenkomsten die er al zijn met meer samenhang georganiseerd kunnen worden. De wil om samen te werken in de Maashorstregio is bij alle vier de gemeenten aan-

wezig en dat is winst. Daarnaast zijn we uitgenodigd aan tafel van de AS 50 gemeenten. We doen het niet meer alleen. Buurgemeenten zien ons graag komen. Q-support Ik ben aanwezig geweest bij de startbijeenkomst van Q-support. Het ministerie heeft 10 miljoen euro vrijgemaakt ter ondersteuning van Q-koorts patiënten. Qsupport gaat dit begeleiden. Daarnaast stimuleert Q-support onderzoek naar de gevolgen van Q-koorts en de behandeling ervan. Afgelopen donderdag was het symposium ‘Bouwen in Landerd?’, georganiseerd door Chris School. De uitdaging waar Landerd voor staat hebben we met elkaar gedeeld. Ik heb gezien dat er de afgelopen jaren veel gebouwd is en ervaren dat er perspectief is voor toekomstige woningbouw in Landerd. Petitie Verder heb ik een petitie

Burgemeester Marnix Bakermans

aangenomen van de Anti Dierproeven Coalitie. Zij strijden voor de belangen van dieren. Ik heb met hen een goed gesprek gehad over het dilemma van het nut van het ontwikkelen van medicijnen enerzijds en de belangen van dieren anderzijds. Verkiezingen Tot slot: de gemeenteraadsverkiezingen zijn 19 maart. Er valt wat te kiezen, aan u inwoners de keus. Maak gebruik van uw recht.

Landerd wint zaak om Klokkenluider DEN BOSCH/ZEELAND– Het hof in Den Bosch heeft de gemeente Landerd gelijk gegeven in de zaak om restaurant De Klokkenluider. Horecaondernemer Henk van Tiel spande een rechtszaak aan tegen de gemeente na een geschil over een overeenkomst.

T

U

S

S

E

N

D

E

M

E

N

S

E

N

DE OMROEPER Kantoor: Vluchtoord 1 Postbus 26 5400 AA UDEN t. (0413) 25 30 80 Uitgever: Léon de Beer, t. 06 - 51 75 62 00 Hoofdredacteur: Philip van den Brand, t. 06 - 51 49 77 92 Redactie: Freek van der Venne, t. 06 - 42 28 43 02 Media-adviseur: Luc Vaessen, t. 06 - 30 38 52 49 Inlevertijden: Redactie: maandag vóór 10.00 uur Advertenties: maandag vóór 17.00 uur. Krant niet ontvangen? Laat het ons weten via: www.dewinter.nl/bezorging/bezorgklacht of via t. (0413) 33 93 20 Eindverantwoording: Roland de Winter, t. (0413) 26 67 66 Adviseur De Winter media groep: Jan van Esch, t. 06-83 57 91 81 / (0413) 33 93 38 Verspreidingsgebied: De Omroeper verschijnt eens in de twee weken in de volgende kernen: Demen, Dennenburg, Deursen, Dieden, Herpen, Huisseling, Keent, Langenboom, Neerloon, Oventje, Overlangel, Ravenstein, Reek, Schaijk, Zeeland. De Omroeper is een uitgave van:

3

LAATSTE NIEUWS

Het geschil draaide om de aankoop van De Klokkenluider in Zeeland door de gemeente in 2007. Als Van Tiel De Klokkenluider aan de gemeente zou verkopen, kreeg hij daarvoor in ruil de kans om op de locatie van de oude brandweerkazerne in Zeeland winkels en woningen te ontwikkelen. Herindeling centrum De gemeente was aanvankelijk van plan de locatie van De Klokkenluider te betrekken bij de herinrichting van het centrum van Zeeland. Daarom sloot de gemeente in mei 2007 met Van Tiel een overeenkomst, die inhield dat de gemeente een optie kreeg om De Klokkenluider te kopen. Na het sluiten van de overeenkomst konden de gemeente en Van Tiel het niet eens worden. Van Tiel wilde een groter deel van het terrein van de brandweerkazerne dan dat de gemeente hem bood. De horecaondernemer wilde De Klokkenluider pas aan de gemeente verkopen als daarover een overeenstemming was bereikt. Die overeenstemming kwam er echter niet, waarop Landerd de overeenkomst met Van Tiel ontbond. Oordeel De rechter oordeelde in

een hoger beroep dat de gemeente Landerd serieus heeft geprobeerd om met Van Tiel tot een overeenstemming te komen en dat de horecaondernemer verplicht was om De Klokkenluider aan de gemeente te verkopen. Omdat Van Tiel dat weigerde, mocht de gemeente de overeenkomst opzeggen. Aanvankelijk stelde de rechter Van Tiel in het gelijk. De rechter zei toen dat de gemeente en Van Tiel tot overeenstemming moesten komen over de invulling van het oude brandweerkazerneterrein. Zolang dat niet gebeurde, hoefde Van Tiel De Klokkenluider niet aan de gemeente te verkopen.

Een aantal weken terug werden ze door werklui met een hijskraan van de kerkklok gehaald. Pastoor

ZEELAND - Burgemeester Marnix Bakermans heeft op Valentijnsdag 25.000 handtekeningen van de anti dierproevencoalitie (ADC) in ontvangst genomen. De dierenactivisten zijn tegen de Landerd Campus in Schaijk, waar volgens de ADC dierproeven op honden worden uitgevoerd. De actievoerders hopen dat Bakermans zich in wil zetten voor de proefdieren op de Campus. “Meer dan 25.000 mensen zijn bezorgd over het mogelijke gebruik van honden als proefdier in het dierproef-

centrum. Er staan allemaal lege hondenhokken op de campus. We willen dat deze hokken worden afgebroken, zodat honden niet eindigen in het laboratorium. We willen de burgemeester vragen een gesprek te faciliteren tussen alle partijen, zodat we straks niet voor een voldongen feit staan”, zegt campagneleider Robert Molenaar. De actievoerders zeggen dat vooral beagles worden gebruikt als proefdier: “In 2012 werden 1645 honden gebruikt in Nederlandse laboratoria. Vooral beagles zijn populair. Deze honden zijn niet te groot, heb-

ben een hoge pijngrens en zijn zachtaardig. Het is niet voor niets dat beagles gebruikt worden en bijvoorbeeld geen herdershonden. Zij zouden zo’n behandeling nooit pikken.” Eerdere acties In 2012 en 2013 demonstreerde de ADC bij de Landerd Campus aan de Nistelrooise Baan in Schaijk. “We willen met deze actie en petitie duidelijk maken dat de meerderheid van de bevolking tegen experimenten op honden is”, zeiden de activisten tijdens de laatste actie aan de poort van de Landerd Campus.

Schippers bij start Q-Support HERPEN - In dorpshuis ’t Slotje hebben minister Edith Schippers, Wim van de Donk en Annemieke de Groot het startschot gegeven voor stichting Q-support. door Leon Voskamp

‘Blij’ Wethouder Harrie van Dongen is tevreden met het oordeel van de rechter: “Ik ben blij dat dit probleem is opgelost en we niet meer gebonden zijn aan een overeenkomst die door beide partijen anders is uitgelegd.” Omdat de gemeente de overeenkomst terecht heeft ontbonden, zijn Van Tiel en de gemeente van elkaars verplichtingen bevrijd. De Klokkenluider blijft dus van Van Tiel en het oude brandweerkazerneterrein blijft van de gemeente.

Klokwijzers worden gerestaureerd SCHAIJK - Wie onlangs de kerk van Schaijk passeerde, is het ongetwijfeld opgevallen: de vier klokken van de St. Antonius Abt-kerk missen hun wijzers.

Dierproeven. De Anti Dierproevencoalitie op het plein voor het gemeentehuis van Landerd.

Harald Spiertz laat weten dat de wijzers weg zijn voor onderhoud: “Ze worden hersteld, gerenoveerd of zonodig vernieuwd. De lampen en bedrading van de klokwijzers waren aan een opknapbeurt toe.” Binnen zes tot acht weken zullen de wijzers weer op de klokken worden teruggezet.

Veel mensen zijn getroffen door Q-koorts en genezen, maar een grote groep mensen ondervindt nog dagelijks de gevolgen. Q-support is een onafhankelijke stichting die in opdracht van de Rijksoverheid landelijk actief is met advies, begeleiding en onderzoek voor Q-koortspatiënten met chronische klachten of QVS. Patiënten kunnen bijvoorbeeld geholpen worden met bijvoorbeeld scholing, werk, financiële en juridische bemiddeling. Het initiëren van onderzoek is ook een belangrijke taak voor Q-support. Een onderzoek onder de bevolking van Herpen is afgelopen maandag gestart door de GGD. Vergelijkbaar wil Q-support zich richten op onderzoek dat ten goede komt aan de patiënt. Volgens huisarts Alfons Olde Loohuis heeft de Q-koorts een enorme impact gehad op Herpenaren. “Mensen zijn ongelooflijk aangeslagen geweest. Sommigen waren snel genezen, an-

Startschot. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verrichte de starthandeling van Q-Support. deren hebben er echt heel veel last van. Het heeft ons ook veel nieuwe dingen geleerd. Zo werd duidelijk dat ook jeugdigen heel erg uit evenwicht kunnen raken door Q-koorts.” Miljoeneninvestering In 2012 werd door de overheid tien miljoen euro ter beschikking gesteld. Het gaat om een traject van vijf jaar. Stichting Q-support richt zich niet alleen op Herpen, waar Q-koorts in 2007 uitbrak en de epidemie in 2009 een hoogtepunt bereikte. De ziekte sloeg over naar het hele land. Directeur Annemieke de Groot liet weten patiënten in heel Nederland te willen helpen. Er wordt op korte termijn gestart met een pilot van twintig patiënten. “De verhalen die ik van patiënten heb

gehoord, zijn heel indringend. We gaan maatwerk bieden en ze helpen op allerlei vlakken.” Vangnet Er wordt samengewerkt met Stichting Q-uestion, de patiëntenvereniging. Voorzitter Michel van den Berg: “Ik ben hartstikke blij dat Q-support van start gaat. Met Q-support is er nu een vangnet voor alle patiënten die vastlopen. Ze kunnen er terecht met alle vragen die ze hebben.” Minister Edith Schippers mocht door een druk op de knop de Stichting Qsupport ‘lanceren’. “Deze stichting kan mensen veel bieden en op weg helpen. De epidemie is dan wel afgelopen, maar veel mensen hebben er nog last van. Daarom is Q-support zo ontzettend belangrijk.”


10

ADVERTENTIE

Editie 8 woensdag 19 februari 2014

Kandidatenlijst RPP - 19 maart 2014

Roland Werring, Reek . 0&"2,,.4&00"."+)&'/00."((". Harold van den Broek, Reek 1!"/011./)&! ""*(1+!"(.&+$ %&'(""( Paul Verstegen, Reek ,+$/0"(+!&!0.!/)&! Niek Egtberts, Reek

, "+0" ,+,*&" Jeroen van den Broek, Zeeland "+&,. ,+/1)0+0 Bert Rovers, Schaijk

, "+03&/(1+!"" ,+,*&" Antoon de Louw, Reek .&'3&))&$". %&))"/""(

Chris School, Reek +4"+"/0,.*"0+,$/0""!/ ""+0,*"),4""+".$&" Rob van der Wijst, Reek 01!"+0 "/011./(1+!" !,1!+&2"./&0"&0 Gonny van Boxtel, Reek -0,+,,*14&(+0

3"&),.("/0+$".(0 Marjan van Delst, Reek "!",-.& %0".")"(""0 Sandra Roovers, Zeeland "".(. %0 ".""(5) Willy Lemmers, Reek

,13(,/0"+!"/(1+!&$" Theo van der Linden, Schaijk .&+".  *"/"+

Mari Biemans, Reek

"/011./)&!,.$ ,6-".0&"""(

Daan van Erp, Reek , % %&))"/""(

Sjan van Oirschot-van Roy, Zeeland .&'3&))&$".&' ,*-,/0"))

Henk Derks, Reek 1!"."+!2&/"1.2,,.&$,*

William Zegers, Reek 01!"+0 '"1$!"+ ',+$"."+3".( Titus Engbers, Reek ,,.4&00". %&))"/""( Albert van Kessel, Schaijk

, "+0"!".)+!/ Piet Verstegen, Zeeland 1! ) 1)0,.+!"."&'!"+ Chris van Hout, Zeeland " ."0.&/2,$")2"."+&$&+$ )"1."++$

RPP

Loek Willems, Reek

"/011./)&!/0 #""/0"+ +!".)&+$1+/0$"+,0 Tom Leijten, Reek ,,.4&00".+!".+"*"+!""( Theo Lemmers, Reek

.&'2"+!"(. %0 %0". Wim Zegers, Reek +!".+"*".&+%.0"++&"."+ Cor Bloemers, Reek )).,1+!2.&'3&))&$".&+""(

Want het moet anders.


Editie 8 woensdag 19 februari 2014

Caféproat: Kantlijn In Caféproat schrijft Jan van As over wat er zich afspeelt in Landerd en de rest van de wereld. Reacties zijn welkom op janopderadio@hotmail. com Eerlijk gezegd heb ik getwijfeld of ik iets over de verkiezingen moet zeggen, want eigenlijk is het veel leuker om gezellige verhaaltjes over heksen te vertellen! Maar toen las ik op de wachtbank in het ziekenhuis een artikel in een Duits magazine. Een voormalig minister schreef daarin over de Duitse verkiezingen. Hij zei dat het een teken van zwakte is als kandidaat-bestuurders campagne voeren met elk minpuntje van de huidige bestuurders. Je moet volgens hem pas iemand gaan afzeiken als je zelf ooit bewezen hebt dat je het beter kunt. Verkiezingen zijn tenslotte meestal alleen maar ‘stuivertje wisselen’ tussen degenen die het vijf jaar geleden zogenaamd fout deden met degene die het de afgelopen vier jaar zogenaamd fout deden. Als we alle verhalen in diverse kranten, krantjes en sociale media moeten geloven, zijn we de afgelopen jaren geregeerd door een stelletje waardeloze minkukels. Vanuit Reek start de oppositie nu een keihard offensief, waarmede zij oude tijden willen terughalen waarbij wij geregeerd worden vanuit Reek. En ergo, enkele Zeelanders zijn bereid om overlopertje te spelen en sluiten zich aan bij de aanvallers vanuit het kleine dorp met de grote mond. Dus onder wie zij die het vijf jaar geleden ‘zogenaamd fout’ deden, willen nu weer aan de macht! Voordat de Landerdse mensen echter worden overspoeld met de verschrikkelijke verhalen over de huidige coalitie, wil ik enkele punten duidelijk stellen. Het huidig bestuur trad aan in een zeer moeilijke tijd. De club die voor hen zat, liet op het gemeentehuis nou niet echt een blije groep ambtenaren achter. Daar verder over uitweiden hoeft niet; iedereen herinnert zich de krantenkoppen en verhalen van destijds nog wel. Vooral wethouder Van Dongen heeft direct zijn nek uitgestoken en zich ingezet voor onder andere een snelle realisatie van de nieuwe school. Een simpeler en voordeliger plan, dat bovendien de ingewikkelde situatie oploste die was ontstaan na de peperdure aanschaf van het terrein naast de kerk. Dat was aangekocht met allerhande bijvoorwaarden door het college dat vijf jaar geleden aan de macht was. En met dit plan werd ook het voortbestaan van het Bondsgebouw gewaarborgd! Het huidige college heeft vooral negatieve kritiek gehad uit.. Reek. Bovendien zijn niet alle wethouders mediagenieke snelle jongens met dure pakken, en dus een prooi voor het journaille. De communicatie van het gemeentehuis met de pers was al niet zo geweldig, toen ook nog ’s de beruchte gemeentepagina’s als ’n soort van straf aan de concurrent werden gegeven. Daarna werd de toon van het gedupeerde krantje alleen maar feller en kreeg iedereen die iets fouts wilde zeggen over de gemeente ruim baan op de voorpagina of op de pagina van ingezonden stukken. Iets wat ik wel begrijpen kan, maar wat eigenlijk niet professioneel is. Alle negatieve zaken die nu worden uitgelicht zijn te relativeren, of het nou Peter Peters, de woningbouw, de geitenstal, het centrum van Schaijk of wat dan ook is. Daar zou je ook zomaar een ander verhaal bij kunnen schrijven, want we weten allemaal dat het niet zo vreselijk is als de schrijvers van de artikelen ons willen doen geloven. Wie mij al langer leest, weet dat ik een verschrikkelijke bloedhekel heb aan het CDA. Dat is nooit mijn partij geweest en dat zal het nooit worden. Toch wil ik in het zicht van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in dit stukske mijn onpartijdigheid verliezen en u aankondigen dat ik op Harrie van Dongen (persoonlijk) ga stemmen, ook al staat hij onder die drie nare letters. Ik denk dat we gebaat zijn bij een deskundige wethouder die na vier jaar wennen zijn karwei moet kunnen afmaken. En hij is ‘n Zeelander, maar dat is een plezierige bijzaak. “En de school dan?”, hoor ik u zeggen. Volgens de enquête was bijna heel Zeeland tegen die school. Tja, die enquête. Het zou ons allen sieren als we niet steeds terugvallen op de opmerking dat negentig procent van Zeeland tegen de school is, dat bleek uit een enquête waarop van alles aan te merken was. Ik zou nu gerust zelf een enquête willen houden in Zeeland. Dan zou ik bij alle Zeelanders langs gaan en hen maar één vraag stellen: “Bent u ook zo blij dat onze kinderen binnenkort eindelijk naar een nieuwe school kunnen?” En dan zal de uitslag zijn: 96% stemt ja. En dan zeg ik: “Heel Zelland is blij!” Jan van As (uit Zeeland)

17

CARNAVAL ‘Bij ons in Zélland’ trekt volle zalen

Zeeland geniet van pronkzitting ZEELAND - De zaal van De Heische Tip was drie dagen lang het decor van de pronkzittingen ‘Bij ons in Zélland’ van carnavalsvereniging De Smouskes. De artiesten, allemaal van Zeelandse bodem, namen onder andere de Landerdse politiek op de hak. Onder de begeleiding van het presentatieduo, Martijn Derksen en Annelies Vollenberg, beet prins Arno het spits af. Na een drumsolo stelde hij zich in een humorvolle buutvorm voor aan de aanwezigen. Wethouder Hetty Tindemans en Jolanda Nooijen speelden elkaars rol in een stuk over de nieuwe biologische bestemming van ’t Oventje; Jolanda’s Stroat Food Imperium. De zoektocht van burgemeester Marnix Bakermans naar een nieuwe woning kwam aan bod bij ‘De Klokkenluiders’. In de act van Frans Lukassen, Maria en Cees van Dongen werd de burgemeester door prominente Zeeland geholpen met zijn huizenjacht, met leuke links naar bezuinigingen, wethouders en de herindeling van Landerd. Erwin Kremers en Marcel van den Bogaart kregen als Door en Sjaan de lachers op hun hand met een buut die zich afspeelde op de tennisbaan. Muziek Tijdens de pronkzittin-

Pronkzitting. De zoektocht naar het nieuwe huis van burgemeester Bakermans.

gen was er ook ruimte voor dans en muziek. De Dansgarde en de Huppelsmouskes kwamen -naast hun gardedans- ook op het podium voor het musicalstuk van de zeemeermin. Slagwerkgroep Zeelandia had een leuk muzikaal intermezzo met bezems en stoffer en blik. De Raad van Elf van de Smouskes presenteerde zijn eigen themalied, maar ook ‘de dames van de raad’ kwamen op het podium met een eigen act. Zij lieten tijdens hun

strijkplankact, een combinatie van muziek, dans en verhalen, zien dat ze prins Arno wel zien zitten. Hofkapel ‘De Bloasbalken’ zorgde tijdens de pronkzittingen voor de muzikale omlijsting. Smous van het jaar Op vrijdagavond is Lieke van den Elzen-Van Dongen uitgeroepen tot ‘Smous van het Jaar’ en wordt daarvoor in het zonnetje gezet. Ze is in Zeeland al jarenlang op diverse vlakken actief als vrijwilligster.

Carnavalsbal in Piramide SCHAIJK - Jeugdcarnaval en Scouting Schaijk houden op 28 februari een carnavalsbal in De Piramide. Kinderen uit groep 2 tot en met 6 kunnen feesten van 18.30 tot 19.45 uur, jongeren uit groep 7 tot de tweede klas van de middelbare school zijn tussen 20.00 en 21.30 uur welkom. Ook het jeugdprinsenpaar brengt een bezoek aan het bal. De toegang is gratis.

´Raovenbal´ in Vidi Reo Carnaval op scholen REGIO - Voor de carnavalsvakantie begint, wordt er ook op scholen carnaval gevierd. Onder meer op De Vlinder in Reek, De Morgenster in Ravenstein en Den Omgang in Schaijk wordt stilgestaan bij het feest.

RAVENSTEIN - Iedereen die de vijftig is gepasseerd, is op 23 februari welkom bij het ‘Raovenbal’. Het carnavalsfeest is georganiseerd door Jong KBO en Stichting Carnaval Ravenstein. De middag start met een optreden van de kapel ‘Acht pils twee donker’. Daarna volgen er optredens van de danskampioenen van Paola Schuiling en tonpraters Wichard de Benis en Bart Ketelaars. Tussen de acts door kunnen de aanwezigen dansen op de mu-

     

 

ziek van dj’s. Het officiële programma start om 14.30 uur in dorpshuis Vidi Reo. De zaal is open vanaf 13.45 uur en de toegang is gratis. Mensen die niet in de gelegenheid zijn om met eigen vervoer te komen, kunnen kosteloos worden opgehaald en thuisgebracht door Taxi De Vocht. Mensen die gebruik willen maken van die service, kunnen bellen met (04 86) 41 14 59. Kijk voor meer informatie over de middag op www.pomperstad.nl.

Carnaval op De Vlinder ziet er dit jaar anders uit dan andere jaren: “Nadat we de afgelopen jaren een playbackshow hadden in het Wapen van Reek, vonden we het nu tijd voor iets nieuws. De Vlinder houdt dit jaar een optocht met het thema ‘landen’. Elke klas heeft een land gekregen, waarmee de klas aan de slag gaat. De leerlingen knutselen dus iets wat met het betreffende land te maken heeft”, laat de school weten. “De optocht start om 11.00 uur voor de

school. Op de ochtend onthullen we ook de nieuwe prins en prinses.” De Schaijkse basisschool Den Omgang laat zich dit jaar van zijn muzikale kant zien met het thema ‘Den Omgang, daar zit muziek in’. De schoolleiding legt uit: “Alle klassen zijn creatief bezig geweest. Tijdens de optocht willen we het resultaat aan zoveel mogelijk mensen laten zien. Die start om 12.30 uur bij het schoolgebouw aan de Bossestraat.” In Ravenstein lopen de scholieren van De Bogaard, ’t Ravelijn en kinderopvang ‘De eerste stap’ een gezamenlijke optocht: “Daarbij is natuurlijk ook de raad van elf en de jeugdraad vertegenwoordigd. De carnavalsoptocht begint om 10.10 uur aan de Mgr. Borretlaan.”

Aanmelden ´Reek´s Got Talent´ REEK - Kinderen uit Reek kunnen op carnavalsdinsdag hun talenten laten zien tijdens ‘Reek’s Got Talent’ in Het Koetshuis. Iedereen tot en met twaalf jaar mag zich aanmelden. “Win jij één van de prijzen en de felbegeerde beker?

Doe dan mee. Je mag samen met je vrienden of vriendinnen meedoen. Tijdens de act mag je al je talenten laten zien. Hij mag maximaal vijf minuten duren”, vertelt de organisatie. Aanmelden kan tot 25 februari via www.jeugdcarnavalreek.nl.


De Omroeper week 08 2014  

De jongste telg van de huis-aan-huisbladen van Winter media groep heet De Omroeper. De krant die woensdag (1x per 2 weken) de regio’s Demen,...

Advertisement