Page 1

www.middenbrabant.nl

Wisseling gemeenteraad

+""3("/(t&%*5*&

05

Basisschool Franciscus

Afscheid en beëdiging Rooise raadsleden

06

‘t Roois theater

Peuters en kleuters met knuffels naar dokter

"13*-

11 Veel te beleven bij koffietafel ome Frans

NIEUWS

FLITS

Seniorenmarkt blikt vooruit naar toekomst van de zorg SINT-OEDENRODE - Naast de veelzijdige product- en dienstenpresentatie door 40 bedrijven en organisaties heeft de Seniorenmarkt vooral oog voor hoe de toekomstige zorg zich ontwikkelt. Tijdens de Seniorenmarkt op vrijdag 11 en zaterdag 12 april worden informatiebijeenkomsten gehouden met als onderwerp ‘de Toekomst van de Zorg’. Eenieder die geïnteresseerd is en het fijne wil weten hoe de zorg er in de toekomst uit ziet, kan zich oriënteren op vrijdag 11 april om 16.30 en 19.00 uur en zaterdag 12 april om 11.00 en 14.30 uur. Borden bij de entree van Odendael wijzen de weg naar de vertrekken waar de bijeenkomsten plaatsvinden. De toegang is gratis en met het bonnetje uit de advertentie (die volgende week in Midden Brabant staat), krijgt men een kopje koffie/thee op de koop toe. Een of meerdere stoelen reserveren voor een van de bijeenkomsten is mogelijk. Men kan daarvoor bellen met de receptie van Odendael (0413) 47 49 11 of e-mail: info@ vriendenvanodendael.nl. De wijsheid ‘Wie zich vergeet voor te bereiden, bereidt zich voor vergeten te worden!’, is toepasselijk op evenementen zoals de Seniorenmarkt.

MILIEU-EDUCATIE. Leerlingen van basisschool Eerschot verzamelen zwerfafval in en rondom hun school. (Foto KB Fotografie – Kim Balster)

Milieu-educatieproject afgesloten met opschoonactie SINT-OEDENRODE – De afgelopen maanden hebben Textielinzameling vijf Rooise basisscholen deelgenomen aan een compleet milieu-educatieproject. In de week voorafgaande aan de landelijke opschoondag (29 maart) werd het project afgesloten. De kinderen van de deelnemende basisscholen Antonius van Padua, Dommelrode, Eerschot, De Sprongh en Kienehoef verzamelden ter afsluitng zwerfvuil in school, op het schoolplein en in de directe omgeving van de school. Omdat basisschool Eerschot aan vrijwel alle onderdelen heeft deelgenomen, vond de officiële afsluiting hier plaats. Interim-directeur Pieter Ver-

hoeven heette iedereen van harte welkom. Meneer Rob ontbrak vooralsnog maar die bleek, als een zwerver, te hebben geslapen in een grijze container op het schoolterrein. Wethouder Dekkers, onder andere belast met afval binnen de gemeente, complimenteerde de leerlingen én medewerkers van de diverse instanties voor hun inzet.

Zeven Rooise basisscholen hebben van de gemeente toestemming gekregen om textiel in te laten zamelen door Reshare/ Leger des Heils. De opbrengst komt ten goede aan de school maar één van de voorwaarden is dat alle groepen aan milieueducatie doen. Vijf scholen hebben daarvoor gebruik gemaakt van het project zoals dat door gemeente, Curioso en plaatselijke bedrijven is vormgegeven. De andere scholen hebben voor een andere invulling gekozen.

Zuiveren en hergbruik De Van Kaathoven Groep (met de gemeentelijke milieustraat), Ahrend, Waterschap De Dommel, de gemeente(werf) en

kringloopcentrum d’n einder kwamen met allerlei activiteiten en maakten tijd vrij om dit gestalte te geven. Fieke Barten van Curioso zorgde dat de uitdagende activiteiten afgestemd waren op de interesse en leeftijd van de leerlingen. Zo kwam bij de kleuters een vuilnisman in de klas. Mannen van de gemeentewerf vertelden in groep 3 over riolering. Leerlingen van groep 4 bezochten de waterzuivering aan de Boskantseweg en groep 5 werd rondgeleid op de gemeentelijke milieustraat. Groep 6 kreeg bij kringloopwinkel D’n Einder uitleg over het beperken van afvalstromen en hergebruik. En dan niet alleen hergebruik van spullen maar in zekere zin ook van mensen;

want zo zien vrijwilligers van d’n einder hun inzet ook. De groepen 7 en 8 namen deel aan het Duurzaam Rooiproject dat de Ahrend fabriek samen met Erfgoed Brabant heeft ontwikkeld en waarover Midden Brabant enkele weken geleden berichtte. Het project wordt nu geëvalueerd. Gemeenteambtenaar Toos van Bree en Fieke Barten van Curioso hopen van harte dat het project een vast gegeven wordt. Reshare verzamelt door heel Nederland kleding maar alleen in Sint-Oedenrode is daar op deze wijze milieueducatie aan gekoppeld. Een uniek voorbeeld dat zij graag in meerdere gemeenten zien. Op pagina 12 meer over de landelijke opschoondag.

LEUK!!! DE NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE IS BINNEN! Poggenpohl

Grando Van der Wijst Vluchtoord 39, tel.: 0413 - 262093 grando-uden.nl

KOM SNEL KIJKEN!

Hertog Hendrikstraat 12, Sint-Oedenrode

www.stapperz.nl www.kiddoozkinderkleding.nl

Personeelsfeest organiseren!

Kasteel Henkenshage (0413) 47 95 97

facebook.com/derooisesmaakmakers


bij Cafetaria De Koffer TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

1,-

€

KORTING

op een Your swirL Geldig bij OLA Happiness Station De Koffer t/m 12-2014. Niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. Deze actie is geldig vanaf 2 april

EENMALIGE VERKOOP NIEUWE EN TWEEDEHANDSE DAMESKLEDING

Goede kwaliteit, vanaf € 1,Zaterdag 5 en zondag 6 april van 10.00 uur tot 19.00 uur

Julianastraat 15 Sint-Oedenrode (opzij, onder de carport)

:LQQDDUV JHIHOLFLWHHUG

3URMHFWYDQ KHW-DDU

'HZLQQDDUV9HUNLH]LQJ3URMHFWYDQKHW-DDU]LMQ +HUWHQSDUNLQ6FKLMQGHO6WLFKWLQJ'LHU0HQVHQ1DWXXU6FKLMQGHO 'H.OXVVHQGLHQVWLQ6LQW2HGHQURGH6WLFKWLQJ:HO]LMQ'H0HLHULM :H]LMQHUWURWVRSGDWRQ]HOHGHQVWHPPHQKHEEHQXLWJHEUDFKWRPGHZLQQDDUVWHEHSDOHQ

ZZZUDEREDQNQOVWRV 6DPHQVWHUNHU


DINSDAG 1

APRIL

LAATSTE NIEUWS

2014

3

Odaschool rood en groen gekleurd voor Veilig Verkeer SINT-OEDENRODE – De Odaschool voor Basisonderwijs stond donderdag 27 maart geheel in het teken van Veilig Verkeer. Door Manon van den Boogaard De leerlingen waren in het rood of groen gekleed; twee belangrijke kleuren in het verkeer. Namens Veilig Verkeer Nederland (VVN) waren de dames Rood en Groen aanwezig. In diverse workshops leerden zij samen met de leerlingen van de Odaschool de verkeersregels. Bij de kleuters ging dat nog eenvoudig

COLOFON

Kantoor Midden Brabant Kofferen 17 5492 BL Sint Oedenrode t. (0413) 47 39 22 f. (0413) 47 79 35

om het verschil tussen links en rest, in de onderbouw via verkeerssituaties en een journaal en in de bovenbouw middels een heuse quiz. De dames vonden het erg leuk dat de kinderen ook rood of groen gekleed waren. Zij konden overigens merken dat de school prima ‘verkeersouders’ heeft want de leerlingen waren goed op de hoogte van de regels. Behalve deze dames was ook zebra Streep aanwezig en de heer Van de Veer van het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Hij reikte op deze speciale verkeersdag het officiële BVL-label uit. Medio december 2013 is de Odaschool gekeurd voor dit label. In totaal kan men 11 sterren en 53 punten ontvangen. De Odaschool slaagde met 11 sterren en 51 punten; een bijzondere goede score zeker als

men bedenkt dat 29 punten al voldoende zijn. De heer Van de Veer gaf aan dat het wel even had geduurd voordat het label kon worden toegekend - in 2005 bezocht hij de Odaschool voor het eerst - maar het resultaat was er naar. Wethouder Dekkers complimenteerde de school. Hij was trots en bijna jaloers dat ze met zulke mooie punten ‘geslaagd’ is. Directeur Marjo Timmermans roemde de leerkrachten maar vooral de werkgroep die zich hier hard voor heeft gemaakt. De ouders Anita van Erp, Audrey Dahmen en Corina Voets werden daarvoor extra bedankt en in het zonnetje gezet.

VerkeersveiligheidLabel Het Brabants VerkeersveiligheidsLabel laat zien dat verkeersveiligheid structureel onderdeel uitmaakt van het schoolbeleid. Het biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie

Verkeersveiligheidlabel. De dames Rood en Groen met de verkeerswerkgroepleden (rood/ groene sjaals), wethouder Dekkers, dhr. Van de Veer en zebra Streep met twee leerlingen. (Foto KB Fotografie – Kim Balster) te geven. Leerlingen krijgen verkeerslessen, er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen en de schoolomgeving en omliggende wegen zijn

verkeersveilig. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. In de gemeente Sint-Oedenrode zijn ook de basisscholen in Ol-

land en Nijnsel BVL gekeurd. De commissie die het label toekent, toetst met nacontroles en steekproeven of de scholen het mogen behouden.

Klussendienst Project van het Jaar 2013

In 2013 zijn 21 projecten beloond met een bijdrage uit het Fonds Coöperatief Dividend van Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel. Per gemeente maakten deze projecten kans om Project van het Jaar te worden. Bouwien Janssen, directievoorzitter Rabobank SintOedenrode Schijndel vertelt: “Beide gelukkige winnaars ontvangen naast de eervolle vermelding en de wisseltrofee ook een extra geldbedrag van € 1.000,- bovenop het reeds ontvangen bedrag vanuit het Coöperatief Dividend. We zijn er trots op dat er 1681 (online) stemmen zijn uitgebracht door onze leden. Zo hebben zij bepaald wie de winnaars zijn.” De Klussendienst ziet de prijs

als een grote waardering voor deze in 2013 opgezette dienst. De medewerkers bedanken dan ook alle mensen voor hun stem en Rabobank SintOedenrode Schijndel voor het ter beschikking stellen van de prijs. Het gewonnen bedrag wordt ingezet om de kwaliteit van de Klussendienst verder te verbeteren.

info@middenbrabant.nl Voor advertentie en redactie

SINT-OEDENRODE - De Klussendienst van Welzijn De Meierij heeft 26 maart de felbegeerde titel Project van het Jaar 2013 in Sint-Oedenrode gewonnen. In Schijndel

Kantoormanager Jeroen van der Horst

won het Hertenpark van stichting Dier, Mens en Natuur Schijndel.

t. 06-53 40 87 98

Verkoop Rowan Zomers t. 06-13 86 36 37

Redactie Manon van den Boogaard t. 06-42 82 83 33 m.vandenboogaard@

Informatieve sessies Voorafgaand aan de feestelijke uitreiking konden verenigingen en stichtingen deelnemen aan een informatieve sessie over het succesvol werven van sponsors of over het werven van vrijwilligers. Beide sessies zijn goed bezocht én zeer positief gewaardeerd door de deelnemers.

middenbrabant.nl

Hans Pelle

lezers schrijven

t. 06-22 51 06 73 h.pelle@middenbrabant.nl

BEHOUD ZWEMBAD Fotograaf KB Fotografie - Kim Balster t. 06-12 90 89 39

Krant niet ontvangen? Laat het ons weten via www.dewinter.nl/bezorging/

Coöperatief. Directievoorzitter Bouwien Janssen (l) met de gelukkige prijswinnaars uit Sint-Oedenrode en Schijndel.

Koster Brock herleeft voor basisschooljeugd SINT-OEDENRODE - De Rooise koster Adriaan Corne-

bezorgklacht of via (0413) 33 93 20

Eindverantwoording Roland de Winter t. (0413) 266 766

Adviseur De Winter media groep Jan van Esch t. 06-83 57 91 81/(0413) 33 93 38

INLEVERTIJDEN Redactie Vrijdag voor 12.00 uur Sportverslagen en verslagen van overige weekendactiviteiten voor maandag 09.00 uur

Advertenties Maandag voor 12.00 uur

lis Brock (1775-1834) herleeft dit jaar voor de 8e keer. Alle Rooise basisschoolkinderen uit groep 5 maken donderdag 10 en vrijdag 11 april kennis met de koster en de verborgen schatten van SintOedenrode. Daarvoor verzamelt de ene helft van deze kinderen zich donderdag 10 april om half tien op het Kerkplein en de andere helft op vrijdag. De kinderen zijn daar op uitnodiging van koster Brock. Tussen de manuscripten van koster Brock is een brief gevonden, waarin hij de Rooise kinderen van groep 5 uitnodigt om mee te zoeken naar de verborgen schatten. Als die schatten ontdekt zijn, valt hem pas echt de eeuwige rust ten deel. In groepjes van van 10 à 12 kinderen neemt koster Brock hen mee langs de plekken die hij nog (her)kent en daar leeft hij op en vertelt honderd uit. Op diverse locaties zijn zelfs

de oorspronkelijke bewoners nog aanwezig. Dit leidt tot een hartelijk weerzien met onder andere Sint-Oda, smid V. d. Kamp en zijn vrouw, Bertje van Schijndel en Leentje van Oorschot, baron Van Coehoorn, freule de Girard de Mielet van Coehoorn, de schout , een heuse veldwachter en zelfs muzikanten, marktkooplui, en vissers, waaronder Twanneke van den Oever. Aan het einde van de dag, omstreek kwart over twee, verandert de menselijke gedaante op het Kerkplein weer in een standbeeld.

Cultureel erfgoed Het doel van deze rondwandeling is dat de kinderen middels ‘cultureel erfgoed beleven’ zich bewust worden van het cultureel erfgoed dat Sint-Oedenrode rijk is. Er zijn tien locaties opgeno-

men die tot het Roois Cultureel Erfgoed gerekend worden en deze zijn over twee routes verdeeld: Route A: de Markt, de Stoomzuivelfabriek, het Heemhuis, De Knoptoren, De Dommel. Route B: het Kerkplein met de Sint-Martinuskerk en de Odakapel, Sint-Paulusgasthuis, Smederij van de Kamp, Mariendael (oude deel van het gemeentehuis), kasteel Henkenshage. Het initiatief is afkomstig van Skoso/Curiosa. Voor het conceptplan tekende Cecilia Vissers, kunstenares, lid van Stichting PACT en woonachtig te Sint-Oedenrode, voor de inhoudelijke en planmatige uitwerking een groep studenten van de Fontys Hogescholen, Pabo te Veghel. Het project krijgt fysiek gestalte, dankzij de inschakeling en medewerking van de locale professionele instellingen en amateurverenigingen en heel veel vrijwilligers op gebied van kunst en cultuur.

SINT-OEDENRODE – Onderstaande brief heeft het clusterbestuur van de KBO Sint-Oedenrode gezonden aan de politieke partijen die momenteel de coalitiebesprekingen voeren. Bewegen is gezond. Dat geldt zeker ook als je ouder wordt. Het is heel belangrijk om je lichamelijke conditie zo lang en zo goed mogelijk op peil te houden. De laatste tijd wordt echter ook steeds duidelijker dat bewegen zeer belangrijk is voor de geestelijke gezondheid. Het blijkt ook een belangrijk middel te zijn in de strijd tegen bijvoorbeeld dementie en depressiviteit. Nu de kosten voor de zorg steeds meer een gemeentelijke zaak worden, is het van belang dit preventieve aspect zwaar te laten meewegen. Als de gemeente dit de komende jaren tot haar beleid maakt, vindt zij daarbij de KBO met ruim 1800 leden aan haar zijde. Ook wij trachten met onze activiteiten de ouderen binnen de gemeente zoveel mogelijk tot bewegen te stimuleren. Fietsen, dansen, wandelen, slow-samba, tai-chi en jeu de boules behoren op dit moment tot ons bewegingsaanbod. Naarmate mensen ouder worden, kan bewegen ech-

ter steeds problematischer worden. Als sporten of ander bewegingsvormen niet meer mogelijk zijn, is zwemmen een activiteit die nog wel heel lang beoefend kan worden. Het is zeer gezond, omdat het hele lichaam actief is terwijl de gewrichten nauwelijks belast worden. Heel veel Rooise senioren zijn dan ook wekelijks in het zwembad te vinden; zo’n 500 ouderen maken regelmatig van het zwembad gebruik. Als KBO vinden we het dan ook belangrijk dat deze voorziening voor Sint-Oedenrode gehandhaafd blijft. Uiteraard is dit niet alleen voor ouderen belangrijk. Leren zwemmen is tegenwoordig een integraal deel van de opvoeding, zodat deze voorziening ook voor jonge gezinnen belangrijk is. En voor de wat oudere jeugd biedt het zwembad een gezonde en gezellige manier om in een redelijk beschermde manier te ontspannen. We hopen dan ook van harte dat u deze overwegingen zult meewegen bij het vaststellen van het gemeentelijk beleid voor de komende jaren. Op de steun van de KBO kunt u hierbij rekenen. Theo Schevers, clustervoorzitter namens KBO Boskant, KBO Nijnsel, KBO Olland en KBO Centrum


Laat uw auto wassen voor het goede doel, Alpe d’HuZes! Alfa Romeo 1.4 Distinctive .................................... 2010 BMW 318I Touring Busines Line ........................... 2008 Citroën C3 1.6 TDIF Airdream Dynamique ............. 2012 Citroën C5 Picasso 1.8 16V Ambiance G3 ............. 2008 Daihatsu YRV 1.3 16V ............................................ 2006 Ford Fiesta 1.2I 5drs. Trend.................................... 2010 Ford Focus C-Max 1.6 Champion ........................... 2006 Ford Fusion 1.6I 16V Futura, automaat ................. 2007 Ford Grande Punto 1.2i Sporting .......................... 2009 Ford Ka 1.3 Trend ................................................... 2008 Kia Venga 1.4 CVVT X-TRA..................................... 2010

Kia Carens 2.0 Vcct EX ........................................... 2008 Kia Rio 1.4I automaat............................................ 2007 Mitsubishi Colt 1.3 CZ5 Incharge .......................... 2006 Nissan Qashqai 1.6I 16V Tekna .............................. 2008 Opel Corsa 1.2i 16v Business, 5drs ........................ 2008 Opel Corsa 1.2 TWINP S&S 3D Anniv Edition......... 2012 Opel Corsa 1.2i, 5drs.................................... 2005 -2006 Opel Insignia 1.6 Turbo Edition ............................. 2010 Opel Insigna 1.8 Edition Sport Stationcar ............. 2010 Opel Meriva 1.6i 16V Enjoy automaat .................. 2009 Opel Vectra 1.9 CDTI Comfort, stationwagon ....... 2006

Peugeot 107 Sublime 1.0 12v, 5 deurs .................. 2010 Peuteot 206 1.4 i XS .............................................. 2004 Peugeot 207 1,4vTi XS........................................... 2007 Peugeot 307 1.6 16V XS Break .............................. 2006 Peugeot 307 2.0 HDI.............................................. 2005 Renault Clio 1,2I 16V 5 drs. Business .................... 2006 Renault Grand Scenic 1.4 TCE Business ................. 2009 Renault Grand Scenic 2.0 Dynamic, 7 persoons .... 2006 Renault Grand Scenic 2.0 Dynamic, LPG................ 2004 Renault Twingo 1.2 ..................................... 2001 - 2010 Seat Althea XL 1.6i Clubstyle ................................ 2008

Seat Leon 1.6 Sportstyle ....................................... 2009 Suzuki Swift 1.3 ..................................................... 2008 Toyota Corolla Verso 1.6 16V Terra Cruise ............. 2009 Toyota RAV4 2.0 Sol Limited ................................. 2009 Toyota Yaris 1.3 16V 5 drs., Luna ........................... 2006 Volkswagen Golf 1.4 TSI Trendline, stationcar ...... 2009 Volkswagen Jetta 1.6 FSI Comfortline .................. 2008 Volkswagen Passat 1.4 SI Variant, Trendline ......... 2009 Volkswagen Polo 1.4 TDI 5 drs. ............................. 2007 Volkswagen Polo 1.2 Comfortline 5 drs. ............... 2009 Volvo V50 1.8 Edition ............................................ 2006

VOORDELIGE BANDEN Bosscheweg 30 - Beek en Donk T: 0492 - 46 12 38 www.josverschuren.nl

SUCCESJES Boek kapel van de Heilige Martinus 'Met de mantel der liefde' nu te koop voor € 11,11 bij 't Paperas, Primera of via www. martinuskapel.nl. Kapteijns Partyverhuur Sint-Oedenrode. Voor al uw feesten en partijen. www.kapteijnspartyverhuur.nl Tel. 0413-840298 of 06-23999953. Rolluiken, garagedeuren, zonwering, raamdecoratie en horren.

De juiste banden voor de beste prijzen n Snel & professioneel Gratis controle & advies

Bel 0499-327470. www.royalmontage.nl Ook voor reparaties bruingoed en witgoed, Roxs Elektro, Borchmolendijk 9, 0413472362. Frietkar voor al uw feesten en evenementen. www.frietfeest.nl, tel. 0413-479310 of 06-51601912. Alow schilderwerken voor heel uw huis. Vakkundig en gebruik van duurzame materialen. Tel. 073-5498243 of 06-12556633 Schijndel.

Gevraagd ASPERGESTEKERS Scholieren (vanaf 13 jaar) W. van de Meugheuvel 06-27595156

DE MINI SPECIALIST In ons aanbod kunt u verschillende soorten Mini’s tegenkomen. De Mini One en Mini Cooper worden in verschillende uitvoeringen uitgebracht zoals de Clubmann, Cabrio, Countryman, Coupé, Roadster, John Cooper Works, Minimalism en overige Specials.

Bloeiende geraniums vanaf € 0,99 Grote sortering perk- en kuipplanten Groenteplanten, coniferen, heesters, vaste planten en alle soorten bomen.

Groencentrum van Heesch Kerkdijk-Zuid | Sint-Oedenrode

GENIETEN VAN EEN NIEUWE AUTO DAT KAN BIJ DUTCHMINI Een auto kopen doet u niet iedere dag. Wij van Dutchmini adviseren u daarom graag bij de keuze van een passende financiering, vraag naar de mogelijkheden zodat wij een passend voorstel kunnen maken.

DUTCHMINI EKKERSRIJT 2008 1102 5692 BA SON EN BREUGEL 06 - 53166780 0499 - 496276 WWW.DUTCHMINI.NL


DINSDAG 1

APRIL

NIEUWS

2014

Afscheid van elf gemeenteraadsleden Koninklijk onderscheiden Jan Verhagen Jan Verhagen heeft maar liefst 24 jaar raadservaring. Van 1982 tot en met 1994 namens de Rooise Partij en in de periode 2002 tot en met 2014 voor het CDA. ‘De mening van de Rooise burger’ liep als een rode draad door het raadswerk van het gedreven raadslid Verhagen. In 1994 heeft hij reeds een gemeentelijke onderscheiding mogen ontvangen. Woensdag werd hij geëerd met de Koninklijke Onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’.

de vertrekkende raadsleden voegde hij er een astrologisch tintje aan toe. Aan Janneke van Vugt vervolgens de eer om Frans van den Boomen toe te spreken en te bedanken met als afsluiting “Frans je ben iemand met een

5

ontzettend groot hart.” Tot slot kregen de vertrekkende raadsleden de gelegenheid om een woordje te spreken. Hans Hulsen had hiervoor het nodige huiswerk verricht en sprak alle collega’s nog even afzonderlijk toe.

Dubbel onderscheiden Afscheid. De vertrekkende raadsleden van links naar rechts: Tom van Wanrooij, Jos Wijn, Frans van den Boomen, Freek Glorius, Hans Hulsen, Wil Maas, Jan Verhagen, Peter Verkuijlen en Coes van der Coelen. Ger Brouwer en Etiënne Baidun-Kensdell waren woensdagavond niet aanwezig. (Foto KB Fotografie - Kim Balster)

SINT-OEDENRODE - Tijdens een speciale gemeenteraadsvergadering werd woensdag 26 maart afscheid genomen van maar liefst elf raadsleden. Door Hans Pelle Na een korte terugblik op de afgelopen raadsperiode werden alle afscheidnemende gemeenteraadsleden door burgemeester Maas toegesproken. Zij ontvingen allen een ets van Jan Sonnemans. Verder werden een aantal bijzondere onderscheidingen uitgereikt. Onderstaand een overzicht van de afscheidnemende leden. Ger Brouwer Ger Brouwer was eerder raadslid in de periode 1994-1998. In januari 2013 keerde hij voor het CDA terug in de raad na het vertrek van Wiel Sporken. Brouwer was deze avond niet aanwezig. Coes van der Coelen Ook Coes van der Coelen trad tussentijds aan tijdens de laatste raadsperiode. In november 2011 kwam hij namens DGS in de raad na het vertrek van Jan de Groot. Etiënne Baidun-Kensdell In 2010 kwam Etiiënne Baidun-

Kensdell in de raad namens het CDA. Later nam hij afscheid van deze partij en ging verder met zijn eenmansfractie EBK. Kensdell is al langere tijd niet meer aanwezig geweest tijdens raads- en commissievergaderingen en was ook op de afscheidsavond niet aanwezig. Wil Maas Wil Maas is VVD-raadslid geweest van 2010 tot en met 2014. Burgemeester Maas typeerde hem als een man die niet op de voorgrond staat, maar weloverwogen zijn raadswerk verricht. Tom van Wanrooij Namens Hart voor Rooi heeft Tom van Wanrooij zijn raadswerk verricht in de periode 2010 tot en met 2014. Na een inspraakavond over het plan Kienehoef Noord raakte hij betrokken bij de plaatselijke politiek. Jos Wijn Jos Wijn nam woensdag voor de derde keer afscheid van de gemeenteraad. Jos was eerder

raadslid in de periodes 1994 tot en met 1998 en juni 2001 tot en met 2006. Vanaf 2010 kwam Wijn terug in de raad namens DGS. Jos is reeds eerder gedecoreerd met een Koninklijke onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor de Rooise gemeenschap.

Penning van Verdienste Freek Glorius Acht jaar geleden kwam Freek Glorius namens de VVD in de raad. Glorius kwam met de missie ‘Het moet en kan anders’. Door zijn gedrevenheid werd hij gezien als opvolger van René Dekkers, maar Freek koos uiteindelijk voor zijn gezin en werk en neemt afscheid van het raadswerk. Glorius ontving woensdag de Penning van Verdienste van de gemeente Sint-Oedenrode. Peter Verkuijlen Verkuijlen trad in 2006 aan voor de partij GBS. Later sloot hij zich aan bij het CDA, maar van die partij nam hij tijdens de laatste raadsperiode afscheid. Hij ging verder als eenmansfractie Partij Peter Verkuijlen. Peter ontving eveneens de Penning van Verdienste van de gemeente Sint-Oedenrode.

Hans Hulsen Hans Hulsen heeft er in totaal 16 jaar raadswerk op zitten. Namens de Rooise Partij van september 1994 tot en met december 1997 en namens DGS van 2002 tot en met 2014. Burgemeester Maas noemde Hulsen een betrokken raadslid die van zijn hart geen moordkuil maakt. Hans Hulsen ontving de Zilveren Erepenning van de gemeente Sint-Oedenrode en de Koninklijke Onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. Frans van den Boomen Frans van den Boomen was met een indrukwekkende portefeuille namens de Ouderenpartij wethouder van 1994 tot en met 2002. In die periode maakte de wethouders nog deel uit van de gemeenteraad. Van 2002 tot en met 2014 was Van den Boomen raadslid voor de Ouderenpartij, later BVT Rooi. Ook voor Frans van den Boomen was er de Zilveren Erepenning van de gemeente SintOedenrode. Bovendien mocht burgemeester Maas aan Frans de Koninklijke Onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’ opspelden.

Onderscheidingen. Frans van den Boomen ontvangt naast de Zilveren Erepenning, de Koninklijke Onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’. (Foto KB Fotografie - Kim Balster)

Onderscheidingen. Hans Hulsen wordt geëerd met zowel de Zilveren Erepenning als de Koninklijke Onderscheiding ´Lid in de Orde van Oranje Nassau´. (Foto KB Fotografie - Kim Balster)

Dankwoorden Als raadsnestor sprak Frans van den Boomen alle raadsleden een voor een toe. Naast de persoonlijke ‘kenmerken’ van

Onderscheiding. Jan Verhagen wordt onderscheiden met de Koninklijke Onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. (Foto KB Fotografie - Kim Balster)

Nieuwe gemeenteraad Sint-Oedenrode beëdigd Ad van Acht benoemd tot informateur SINT-OEDENRODE - De vijf politieke partijen in SintOedenrode hebben maandag 24 maart bij elkaar gezeten onder voorzitterschap van de lijsttrekker van de grootste partij (CDA), Coby van der Pas. De partijen hebben gezamenlijk een plan van aanpak vastgesteld voor de coalitiebesprekingen. Het plan van aanpak voorziet in een informatie- en een formatiefase.

Informateur

SINT-OEDENRODE - Tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 maart zijn de nieuwe gemeenteraadsleden beëdigd. Van links naar rechts: Ad van der Heijden (DGS-BVT), Willem van der Pasch (CDA), Wil van Gerwen (DGS-BVT), Piet Klaasen (VVD), Tilly van den Tillaar (DGS-BVT), Nick de Laat (VVD), Jos Beerens (DGS-BVT), Janine Heisterkamp (HvR), Michiel van Seventer (VVD), Maarten van Els (Griffier), Wilma Wagenaars (VVD), Rik Compagne (HvR), Janneke van Vugt (HvR), Rien Verhagen (CDA), Coby van der Pas (CDA), Maarten van Bakel (CDA), Henri Raaijmakers (RBB) en Toon van der Wijst (HvR). (Foto KB Fotografie - Kim Balster)

Als informateur is de 52-jarige heer Ad van Acht benoemd. Zijn opdracht is bij alle partijen na te gaan welke coalitie kan rekenen op een stabiel en breed draagvlak in de nieuwe gemeenteraad. De komende weken voert de informateur hiertoe verkennende gesprekken met alle politieke partijen. Naar verwachting brengt hij medio april verslag uit van zijn bevindingen en doet hij aanbevelingen voor de formatie.

De heer van Acht is geen onbekende in Sint-Oedenrode. Hij was gedurende de periode 1990-2002 gemeenteraadslid waarvan de laatste tien jaar ook fractievoorzitter van het CDA. De heer van Acht is in het dagelijks leven werkzaam als directievoorzitter bij Rabobank De Zuidelijke Baronie.


6

VARIA

DINSDAG 1

Ontmoeten staat centraal bij d’n einder SINT-OEDENRODE – Het jubilerende, 15-jarige kringloopcentrum d’n einder had over belangstelling niet te klagen op haar open dag. En als een organisatie krijgt wat zij verdiend dan werd zij zondag letterlijk uitbundig in het zonnetje gezet. Door Manon van den Boogaard D’n einder voorziet duidelijk in een behoefte. Mensen komen er met elkaar in contact via de kringloopwinkel, de hobbywerkplaatsen, het atelier of de kopie- en printafdeling. Zondag zat de ontmoetingsruimte voor twaalven al vol. De in grote getale aanwezige vrijwilligers zorgden, onder het genot van live muziek, voor de inwendige mens en gaven toelichting op hun werkzaamheden bij d’n einder. Vele geïnteresseerden waren zondag naar de Sluitappel gekomen. Daar waren beeldhouwers buiten aan het hakken, werd in het atelier geschilderd

en kreeg men uitleg over de werkplaatsen, kopie en print en het bridgen. Kinderen en volwassenen konden op diverse locaties hun creatieve talenten inzetten. Enkele vrijwilligers liepen een modeshow om kleding en accessoires uit de eigen winkel te tonen. Ze werden hierbij aangemoedigd door andere vrijwilligers en bekenden in de zaal. De modellen toonden dan ook verrassende, modieuze creaties, soms met een kwinkslag.

Professioneel De ruim 110 vrijwilligers beleven veel plezier aan d’n einder. Dat was zondag duidelijk te merken. Nieuwe vrijwilligers

blijven echter van harte welkom. Nieuwelingen draaien 3 maanden mee op verschillende afdelingen alvorens zij worden ‘ingelijfd’. Coördinator Willem van Hest geeft aan dat men dit doet om mensen optimaal in te zetten én om te zorgen dat alle afdelingen van d’n einder kunnen draaien ook als er eens mensen uitvallen. Vanaf 2014 fungeert Jan Verhoeven officieel als voorzitter en Ton van den Enden als penningmeester. Ondanks dat ze d’n einder eigenlijk niet van binnenuit kenden, bevalt het hen prima. Zij zijn bijzonder actief om d’n einder verder te professionaliseren zonder de unieke, gemoedelijke, samenwerkende sfeer te verliezen. Voorzitter Jan Verhoeven geeft aan dat men bij d’n einder terecht kan om elkaar middels een zinvolle tijdsbesteding te ontmoeten. De oprichters van 15 jaar geleden kunnen tevreden zijn dat hun initiatief nog steeds voorziet in een behoefte en zeer succesvol is.

Spreekuur. Met handschoenen aan mogen kinderen samen met dokter Joris hun knuffel onder een echt operatiedoek opereren.

BOSKANT - 13 peuters van de Verbinding en 28 kleu-

men naar basisschool Franciscus voor het spreekuur van de dokter. Ze luisterden vol aandacht en bekeken dokter Joris en zijn doktersassistente Anita van top tot teen. “Volgens mij heeft dokter Joris mooie nieuwe blauwe schoenen aan!”

(Foto KB Fotografie – Kim Balster)

Nachtelijke voettocht naar Den Bosch SINT-OEDENRODE - Dit jaar wordt voor de 23e keer de jaarlijkse voettocht naar Den Bosch gehouden. Deze nachtelijke bedevaart zal plaatsvinden in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 mei. Zoals gebruikelijk start er ’s avonds om 22.30 uur een groep mensen in Nuenen, die dan rond 01.00 uur arriveert in De Goede Herderkerk te Eerschot. Ondanks de aankomende sluiting van deze kerk, kunnen de pelgrims hier ook dit jaar te-

recht voor een rustpauze. Juist in dat weekend is de kerk nog open vanwege de viering van de Eerste Communie. Voor volgend jaar wordt naar een oplossing gezocht. Vanuit Sint-Oedenrode kunnen mensen aansluiten om deze bijzondere voettocht naar Den Bosch mee te maken. Begin mei volgt nadere bericht-

Nieuwe OOR bij TV Meierij SINT-OEDENRODE - In de Oog Op Rooi (OOR) aflevering april 2014 spreekt presentator Michiel Bakker met drie gasten. Aan het woord komen: - Wijkagent Frans van Rozendaal over criminaliteit in Rooi, hoe inbraken te voorkomen, en meer; - Leo Leenders over de Stichting Zienderogen en beter zien in ontwikkelingslanden; - Walter Versantvoort van bedrijf 4Pico over zijn opmerkelijke high-tech onderneming. Mensen op straat wordt gevraagd of ze winkelen in Rooi en Willy Damen vertelt interessante zaken over de Mater Lemmensstraat.

Oog Op Rooi wordt vanaf zaterdag 5 april uitgezonden om 2.00-5.00-8.00-11.00-14.0017.00-20.00 en 23.00 uur.

Rooi Actueel Rooi Actueel volgt nieuws, actualiteiten en trends in korte uitzendingen. Vaak worden dagelijks nieuwe onderwerpen toegevoegd. Uitzending vindt plaats elk heel uur, vlak voor alle andere programma’s.

Rondje Rooi Vanaf 3 april zijn in Rondje

geving in Midden Brabant. Meer info: Diny Hamelink, (0413) 47 34 19.

Eerst werden de doktersspullen bekeken en benoemd. Met de spatel keek de dokter naar de stem van juf, die deze soms even kwijt is. “Die kunnen we niet gaan zoeken, want een stem is onzichtbaar,” merkte een kleuter meteen op. 13 peuters zaten met een grote beer in de wachtkamer. Beer en peuters mochten met de assistente mee om röntgenfoto’s te maken. Dokter Joris zag het al: “Beer heeft zijn poot gebroken. Hoe kan dat nou”. “Beer is van olifant gevallen”, riep een peuter spontaan. De poot van beer werd flink in het verband

gedraaid en zo liepen de peuters met hun beer tevreden bij dokter vandaan. Vervolgens gingen de kleuters in tweetallen naar de doktersassistente. Vol aandacht vertelden ze wat er aan de hand was: oorpijn, konijn heeft pijn in de buik, hij heeft blaasjes in de mond, poot gebroken, Poeh is in het oor gebeten door een hond, beer is zonder poepgaatje geboren, de knuffel wil niet eten, de haren zijn te lang, de vleugel van Dokus doet het niet meer. De doktersassistente maakte als het nodig was een röntgen-

Harmonie haalt weer ijzer op

Gebroeders Fretz afgelast

NIJNSEL – Het is een jaarlijks terugkerend ritueel dat

SINT-OEDENRODE - De voorstelling van de Gebroeders Fretz in Mariëndael is door omstandigheden afgelast. Kaarten voor de voorstelling van vrijdag 4 april kunnen worden omgewisseld aan de kassa.

leden van Harmonie Nijnsel oude metalen verzamelen

Rooi de volgende onderwerpen te zien: - Bestuurswisseling heemkundige kring De Oude Vrijheid; - Verantwoorde voeding bij kookworkshop Donkershoeve; - Roois Kamerkoor jubileert met bijzondere voorstelling; - Vrijwilligers aan de slag bij NLdoet; - Popkoor Novelty in Mariëndael met wervelende “WhatsUpp”; - Toneelvereniging Klavertje Vier weet toeschouwers te boeien; - Rabobank maakt Projecten van het Jaar bekend; - Gradje Brouwers vertelt over “Natuur rondom Rooi”; - Jeugdtoernooi basketbal BV Rooi. Uitzending op de volgende tijden: 0.00-3.00-6.00-9.00-12.0015.00-18.00 en 21.00 uur.

2014

Druk ‘dokters’ spreekuur op basisschool Franciscus

ters hadden donderdag hun zieke knuffel meegeno-

Modieus. Het 15-jarig bestaan van d’n einder werd zondag op feestelijke wijze gevierd.

APRIL

om hiermee de clubkas te versterken. Zaterdag 12 april komen zij daarvoor weer langs. In een poging de teruglopende subsidie het hoofd te kunnen bieden is dit initiatief in het leven ge-

roepen. Doordat er nog geen andere vereniging was die zich hiermee bezighield was het direct een doorslaand succes. En omdat de metalen aan huis wor-

foto. De baasjes mochten mee om op het knopje te duwen, even wachten … tot 3 tellen en ja er kwam een röntgenfoto tevoorschijn! Daarna kwam het échte werk: dokter Joris bekeek de knuffel en gaf tips hoe de knuffel te behandelen en dat werd meteen gedaan in de operatiekamer. Daar lagen allerlei doktersspullen, spuitjes, pleisters, verband en een echt groen operatiedoek. Met een operatiekapje op en handschoenen aan, mochten de baasjes hun knuffel mee opereren: een spuitje geven tegen de pijn, een spalk zetten en verband erom draaien, met een pincet vieze prut uit de wond halen, met een oorapparaat in het oor kijken, bij schijnen met een lampje in het oog en een drankje geven. Dokter Joris en doktersassistente Anita keken na afloop naar heel veel blije gezichtjes. De kleuters zongen “issiedissiedou, compliment aan jou en keerden met een prachtervaring huiswaarts.

den opgehaald door vertrouwde gezichten waardeert de Rooise bevolking dit bijzonder. Iedereen die nog een oude keukentrap, teil of fiets heeft staan kan zich opgeven, en de spullen worden gratis opgehaald. Alles wordt meegenomen zolang het maar bestaat uit metaal. Dus niet alleen ijzer maar ook RVS, koper, aluminium, lood en zink. Aanmelden via Sjack van Beljouw (0413) 35 47 65 of ijzer@kpnmail.nl.

Enige kennisgeving

Onlangs hebben wij helaas afscheid moeten nemen van onze auto, de kikker. Dankzij een goede en professionele begeleiding hebben we al een mooie vervanger. Onze speciale dank gaat uit naar Autobedrijf Herman Kraaijvanger. Geen bloemen aan huis. Marcel en Lonneke de Leest


DINSDAG 1

APRIL

VARIA

2014

7

Verlenging verlaagd btw-tarief renovatie en herstel woningen )00%)+0 0!*0 +0+. +)!0 '-)0 0 )!*#'*+&0 !&0-)&0%+0)&'-+!0&0 )*+$0 -&0 .'&!&&0 -&0 0&)0 0-)$

Midden Brabant brengt al 80 jaar het Rooise dorpsnieuws SINT-OEDENRODE - Vrijdag 2 februari 1934 kregen Rooise gezinnen en bedrijven de eerste eigen Rooise krant in de brievenbus: ‘De Vriend Van De Handel’. De krant verscheen toen in een oplage van Dorpsnieuws. Jarenlang werd Midden Brabant gedrukt in de eigen drukkerij aan de Emmausstraat.

1.200 exemplaren. Uitgever, redacteur en drukker was Leo van Lieshout sr. Na een paar weken werd het ‘De Handelsvriend’ en in oktober 1938 gaf Leo van Lieshout de naam, die het Rooise nieuwsblad nog steeds heeft, ‘Midden Brabant’. Per 1 januari 1972 droeg Leo van Lieshout de ‘Handelsvriend’ over aan zijn zoon Lau van Lieshout. Lau runde de krant met een enthousiast team tot 2001. Toen werd het bedrijf overgenomen door Matthieu van der Kruijs. Sinds februari 2013 is Midden Brabant onderdeel van De Winter media groep. Ook al is er in de loop der jaren heel wat veranderd in krantenland, de basis van Midden Brabant is nog steeds

hetzelfde: wekelijks het lokale dorpsnieuws onder de aandacht brengen. Sport, verenigingsnieuws, politiek, kunst en cultuur, kerkelijk nieuws, kleine gebeurtenissen en indrukwekkende voorvallen in Sint-Oedenrode, Olland, Boskant en Nijnsel; het is allemaal wekelijks terug te vinden in DĂŠ Rooise Krant - Midden Brabant. Vanuit het kantoor aan het Kofferen 17 wordt nog steeds wekelijks met veel enthousiasme gewerkt, om op dinsdag de inwoners te voorzien van het Rooise nieuws. Hier staat de deur altijd wagenwijd open voor Rooienaren die iets onder de aandacht willen brengen in Midden Brabant.

+0 /0 %+)$0 ''(+0 +0#!&+00.'&!&%)#+0 -''),!+0 +0 $(&0 +0 -) $0 +.+)!0 $+0 -'')0 )&'-+!0 '0 )*+$.)# /% &0 &0 .'&!&&0 !0 %!&*+&*0 +.0 ")0 !&0 ),!#0/!"&0'#0 '-&!)* #'*+&0-'')0 +0&$&0&0 '&) ',&0-&0+,!&&0-$ $&0 '&)0 +0 -)$0 + )!0+0-)$0+.+)!0 %0$$&0'(00)!*#'* +&0.')&0+'(*+0&0&!+0 '(0 0 %+)!$#'*+&0 $*0 '&,!$!"#0!*0 '00-) ', !&0+,**&00)!*#'*+&0 &0 %+)!$&0 $!+0 %0 0 '&)&%)0 &0 ($0 -)$*$,+$0+'(**&0 +0 %'%&+0 .)'(0 0 !&*+0!*0)'&0($+0'0

2014. De krant nu: kleurrijk en met moderne lay-out.

1934. De eerste kranten: zwart-wit en amper foto’s.

Onze krant... ...Ruud Spronk

“Ik vind Midden Brabant - DĂŠ Rooise Krant een goede krant, niet schreeuwerig, heel overzichtelijk en prettig om te lezen. Je vindt er goede informatie van het lokale nieuws en de krant heeft een mooie lay-out. Ik lees hem iedere week met veel plezier. Via de Rooise Smaakmakers krijgen we veel positieve reacties op onze reclame-uitingen. Ik vind het van belang dat er een goede verhouding is tussen advertenties en informatie. Midden Brabant hoort gewoon bij Rooi. Bij ons in de lunchroom wordt de krant ook veel gelezen door onze gasten.â€?

Ruud Spronk Ondernemer Het Brabants Kwartiertje / Brabant Vlaai

t Onze krant.... Midden Braban

+0 -)$0 +.+)!0 -&0 +'(**!&0 !*0 *0 0 !&*+0 )'&0 '(0 '0 &0 0 %)+0 0 %)0 -11)0 0 "&,)!0 0 &0 !*0 +0 -)$0 +.+)!0 -&0 +'(**!&0 0*()#&0-&0&0)'& 0 !&*+0 $*0 0 '($-)!&0 +0 ($+*-'&&0 0 -)$!&0 /',0 )*+0 $&0 +'+00%)+0 0%)0!*0!& %!$*0-)$&0+'+00"&, )!0 0 0 #,&+0 )0 ,*0 &'0 ),!#0-&0%#& ' +0 ,0 '-)0 !+0 '0 &0 & )0 !*$0 '&).)(0 -) &0 &0&0#,&+0,0$#0 '&)0 !&&&$'(&0 '(0 '&*0 )+!*0 !&$''(*()#,,)0 +,**&0 0&00,,)00 #,&+0 0 ''#0 $$&0 '0 %!$&0 -'')0 &0 -)!"$!"-&0 *()#

    

Thuis in uw regio!


Doe mee met de unieke puzzel actie van Midden Brabant. Los de puzzel op en stuur de oplossing naar: Kofferen 17, 5492 BL Sint-Oedenrode of stuur een e-mail naar info@middenbrabant.nl. U maakt kans op een waardebon van â‚Ź 22,50. oplossing week 12

zuiveringsschap

winnaar week 12

Ankie Neggers Den Berg 45 5491 AE Sint-Oedenrode

Win een winkelwaardebon

van

50

â‚Ź 22.

HORIZONTAAL: 1 Europees land; 6 stormwind; 12 loopvogel; 14 Schotse rok; 16 dierengeluid; 18 als onder; 19 vogel; 21 oude maat; 22 daar; 23 knoeier; 26 verhaal; 29 karakter; 30 verklaring; 32 job; 33 parkeerverbod; 34 snede; 36 stap; 37 persoonlijk vnw.; 38 neon; 39 smet; 41 eerlijk; 43 dierengeluid; 44 paddestoel; 45 persoonlijk vnw.; 47 toetsing; 49 familielid; 52 dreumes; 54 bijbeldeel; 55 veerkracht; 57 persoonlijk vnw.; 58 vogelproduct; 59 gebied; 61 godheid; 63 kerkelijk gebruik; 65 zanikerd; 67 deel v. Noord-Europa; 69 etage; 70 bordspel; 71 rekenopgave; 73 onder andere; 74 Aartsbisschop; 75 schaakstuk; 77 bek; 79 begerig; 80 Am. boswachter. VERTICAAL: 2 bijvoorbeeld; 3 steenvrucht; 4 toon; 5 persoonlijk vnw.; 7 godsdienst; 8 pl. in OekraĂŻne; 9 telwoord; 10 legerafdeling; 11 banaan; 13 Frans lidwoord; 15 houtsoort; 17 dakbedekking; 19 deksel; 20 kruidachtige; 22 vuur; 24 bijbelse plaats; 25 getij; 27 rund; 28 zangnoot; 31 verbeiden; 35 spook; 37 damp; 39 spek; 40 kolenemmer; 41 bewonderaar; 42 koraalbank; 46 vraagstuk; 48 vermogen; 50 binnenkort; 51 onkruid verwijderen; 53 vogel; 55 steenmassa; 56 rustig; 58 vulkaan; 60 thans; 61 zangnoot; 62 dwarshout; 64 dierengeluid; 66 been; 68 vis; 72 ondernemingsraad; 75 public relations; 76 nikkel; 77 familielid; 78 lidwoord.

1 11 16

2

3

4

17

23

6 13

18

19

24

29 33

34

8

9

53

v 26

30

31

15 22

27

28 32

36

37

38

41

42 45

48

49

54

55

60

v

70

71

75

50

67

58 63

64

68

72

73

76

74

77

79

51

57 62

66

69

56

61

65

10

21

44 47

59

20

40

43 46

7 14

25

35

39

52

5

12

78

80

Š Persbelangen N0208

77

27

1

23

12

67

40

55

3

30

43

69

47

Scheiden doe je samen Astrid Larue  

! !$ ###!$ "    ""

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING!

%%! "  

    wasmachine service son reparatie en verkoop wasmachines vaatwasmachines droogtrommels kookplaten ovens etc. Dommelstraat 7 5691 AS SON TEL 0499 - 476510 E-MAIL kuijten.witgoed@live.nl

 

5

21


DINSDAG 1

APRIL

VARIA

2014

9

Overweldigend Halfvastenspektakel De gierzwaluw; een heel bijzondere vogel SINT-OEDENRODE - De Heem-natuurgroep heeft Frans Hijnen uit Eindhoven, lid van de stichting Stadsnatuur Eindhoven, uitgenodigd om op maandag 7 april voor de belangstellende natuurliefhebbers een lezing te verzorgen over een van de geheimzinnigste en snelste vogels ter wereld; de gierzwaluw. Moderne huizen en gebouwen bieden steeds minder ruimte aan gierzwaluwen om te nestelen en te broeden. Er zijn daar geen holletjes en spleten onder dakranden waar ze onder kunnen nestelen. Ze jagen er nog wel op insecten. Kunnen wij daar iets aan doen en hoe dan ? Op deze vragen zal Frans Hijnen antwoord proberen te geven. Verder gaat hij uitgebreid in op de levenswijze van de

Gelegenheidskapel. Roois Zooitje met muzikanten van verschillende kapellen uit Rooi, presenteert zich met een aantal geweldige nummers.

SINT-OEDENRODE – Dit weekend is met succes in Rooi het Halfvastenspektakel gehouden. Vrijdagavond begon ’t spektakel met een oer-Hollandse avond. Jean Knipping en GertJan Wels brachten de stemming er goed in en het voornamelijk jeugdige publiek genoot met volle teugen. Zaterdagavond was de traditionele Skrotavond met geweldige optredens van onder andere Bertje Bauer en Marianne Weber, Prins Erwin en Adjudant Paul en zanger en entertainer Bas Vermeer. De hele tent stond op z’n kop en was één feestende en deinende massa, kortom gezelligheid ten top. Onder de stralende zon vond zondag de kofferbakmarkt

plaats die vele bezoekers en kopers trok. Een evenement dat zeer geslaagd was en voor herhaling vatbaar.

Kapellenfestival Verder deze zondag een groots kapellenfestival met geweldige optredens. Kapellen uit Puiflijk, Aarle Rixtel, Berlicum, Eindhoven, Dordrecht, Veghel en natuurlijk Rooi waren deze middag naar CV ’t Skrothupke en café Oud Rooy gekomen om er een onvergetelijke dag van te maken. De terrasjes zaten afgeladen vol en muzikanten en publiek genoten met volle teugen.

Aan ’t eind van de middag was er een optreden van de gelegenheidskapel Roois Zooitje. Deze kapel was speciaal voor deze dag gevormd door allerlei muzikanten van verschillende kapellen uit Rooi. Zij presteerden het om na twee repetities een aantal geweldige nummers te brengen die enorm werden gewaardeerd door het talrijke publiek. Al met al een geslaagd weekend dat volgend jaar zeker al worden herhaald.

BOSKANT - Donderdag 3 april vindt de laatste ronde van de Boskantse kaartavonden van het seizoen 20132014 plaats. De kaartavonden worden georganiseerd door de verenigingen Beukenbuurt, Rita-buurt en Boskant-West en vinden plaats in de gastvrije Vriendschap. Deze avond worden de

Staatsbosbeheer.

Voor beide wandelingen is aanmelden verplicht. Zie daarvoor www.staatsbosbeheer. nl bij excursie aanbod. Voor de wandeling in de Geelders wordt geadviseerd laarzen aan te trekken en een verrekijker en een afweermiddel tegen muggen mee te nemen. Bij nat weer zijn voor het Wijboschbroek stevige, waterdichte schoenen noodzakelijk. Meer info: Staatsbosbeheer 0412 47 51 11 (tijdens kantooruren).

Dansen op het ijs ’S-HERTOGENBOSCH – Sinds Sotsji zin gekregen in ijsdansen? De Bossche IjsdansClub (BIJC) organiseert een zomercursus ijsdansen voor dames en heren. Deze cursus is geschikt voor beginners en gevorderden en staat onder leiding van Sylvia Verschraege en Peter Moormann. De cursus vindt plaats op woensdagavond van 2 april tot 9 juli, steeds van 20.30 tot 23.00

uur, in het Sportiom, Victorialaan 10 te ’s-Hertogenbosch. De kosten bedragen €175,-. Aanmelden kan bij de secretaris van de club: Joke Sporken-Bink, j.bink@chello.nl, (0413) 49 05 60.

Aanvang van de lezing is 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van kringloop d’n Einder aan de Sluitappel 17a. Iedereen is van harte welkom bij de activiteiten van de Heem-natuurgroep. Niet-leden van de heemkundige kring De Oude Vrijheid betalen € 2,- entree, als bijdrage in de onkosten.

prijzen uitgereikt aan de mensen die de meeste punten hebben behaald. De afsluitende 7e ronde biedt nog een laatste kans om de nummers 1, 2 en 3 van hun plaats te stoten. De he-

ren Habraken, Biemans en Van Zutphen zullen goed moeten uitkijken dat ze niet ingehaald worden. Ook als men niet uit Boskant komt of nog niet eerder is geweest, is men van harte welkom; hoe meer zielen, hoe meer kaartplezier. De organisatie hoopt op een grote opkomst en een plezierige kaartavond. Deelname bedraagt € 1,50.

Rooy, ongeveer een jaar geleden.

nen zondag 6 april op pad met de Meierijgidsen van

Aanmelden verplicht

Iedereen is welkom

Afscheid en vernieuwing The Oldtimers bij Oud Rooy - De band The Oldtimers kijkt tebij Rooise VVD-afdeling SINT-OEDENRODE rug op een geweldig en sfeervol optreden bij café Oud

LIEMPDE / SCHIJNDEL – Geïnteresseerden kun-

Meierijgids vertelt over het heden en verleden van het cultuurlandschap van de Meierij. Verzamelen om 13.30 uur bij de Schaapskooi Schijndel aan de Martemanshurk 12 te Schijndel.

den over dit vliegfenomeen te vertellen.

Laatste kaartavond van seizoen Boskantse buurtverenigingen

Wandelen met Staatsbosbeheer

De gidsen starten om 6 uur met een vroege vogelwandeling in de Geelders. Eén voor één beginnen de vogels te zingen en daardoor zijn ze makkelijk te traceren. Ook is in de ochtend de kans het grootst om reeën en vossen te zien. Men verzamelt zondag 6 april om 6.00 uur op de parkeerplaats van café het Groene Woud Kasterensestraat/Savendonckseweg in Liempde. De wandeling duurt circa 2 uur. Diezelfde zondag kan men om 13.30 uur mee voor een voorjaarswandeling door natuurgebied Wijboschbroek. Tijdens deze wandeling kan men genieten van de bloeiende voorjaarsflora. De wandeling start vanuit de Schaapskooi Schijndel, alwaar ook een voorjaarsmarkt is. Een

gierzwaluw. Wist u dat ze bijna continu op de wieken zijn en zelfs slapen en paren in de lucht, dat ze om insecten te vangen er niet voor terug schrikken om even naar Luxemburg of NoordFrankrijk te vliegen om daar insecten te vangen voor hun jongen? Kom luisteren en kijken naar wat dhr. Hijnen allemaal te vertellen heeft over hoe deze vogel leeft. Er zijn namelijk nog veel meer bijzonderhe-

Vernieuwing. Harry Bekkers (r) draagt de voorzittershamer over aan Martien van Erp.

SINT-OEDENRODE - Een week na de verkiezingen stond de VVD tijdens de Algemene Ledenvergade-

Een stampvolle zaal kon genieten en meezingen met toppers uit de roemruchte 50’er en 60’er jaren. De songs uit deze periode zijn het specialisme van deze band, die onder andere bestaat uit drie leden van de in Rooi en Schijndel bekende band uit de zestiger jaren: The Dynamite Shadows. Op de setlist staan nummers van Cliff Richard, The Cats, The Beatles, The Eagles, The Stones, Elvis Presley, The Outsiders, Q65 en The Everly Brothers. De band onderscheidt zich van veel andere bands door de harmonische samenzang, maar ook de instrumentale gitaar-

nummers van bijvoorbeeld The Shadows behoren tot het zeer herkenbare genre. Sinds vorig jaar zijn weer enkele nieuwe nummers aan het repertoire toegevoegd. Vorig jaar gemist of wil men nog eens een avondje genieten, dan kan men zaterdag 12 april (aanvang 21.00 uur) gaan kijken en luisteren naar het optreden van The Oldtimers in café Oud Rooy aan de Markt. Meezingen en –dansen kan gerust op het repertoire uit de tijd dat muziek nog ‘met de hand’ werd gemaakt. Meer info: www.band-the-oldtimers.nl.

ring stil bij het afscheid van twee raadsleden en wethouder René Dekkers. Voorzitter Harry Bekkers droeg tijdens deze avond de voorzittershamer over. Raadsleden Freek Glorius en Wil Maas en wethouder Dekkers hadden voorafgaand aan de verkiezingen hun afscheid al aangekondigd. Maas, al 30 jaar actief bij de Rooise VVD, heeft in deze periode vele vergaderingen bijgewoond. Hij heeft in al die jaren een stevig archief opgebouwd en kon altijd feilloos de voorgeschiedenis van de Rooise beleidsdossiers uitleggen. Freek Glorius is na zijn bestuursfunctie als secretaris de laatste twee raadsperiodes als fractievoorzitter actief geweest. Mede dankzij zijn inspanningen is het maandelijkse Politiek Café uitgegroeid tot een zeer druk bezocht evenement. Wethouder René Dekkers is ruim 20 jaar geleden bij toeval de politiek in gerold, maar hij groeide al snel uit tot een

gewaardeerd commissie- en raadslid en was de laatste acht jaar zeer succesvol als wethouder. Harry Bekkers heeft zich de afgelopen 20 jaar, weliswaar op de achtergrond maar zeer toonaangevend, als voorzitter ingespannen. Mede dankzij Bekkers is de VVD Sint-Oedenrode een stabiele organisatie met veel betrokken mensen. Martien van Erp neemt de voorzittershamer over. Maarten van Genugten en Jan Dekkers zullen eveneens toetreden tot het bestuur. Donderdag zijn de raadsleden Piet Klaasen, Wilma Wagenaars, Michiel van Seventer en Nick de Laat geïnstalleerd in de nieuwe gemeenteraad. Een mooie mix van ervaren raadsleden en nieuwe, frisse gezichten.

Sfeervol. Met harmonische samenzang onderscheidt The Oldtimers zich van veel andere bands.

Wijkvereniging Eerschot SINT-OEDENRODE - De bingomachine van wijkvereniging Eerschot trekt woensdag 2 april om 20.00 uur het eerste nummer. Leden die een gokje willen wagen zijn dan van harte welkom

in Meerschot, Heistraat 22. De zaal is om 19.15 uur open en Marianne heeft dan de koffie en thee klaar. In de pauze is er een loterij. Kinderen vanaf groep 3 kunnen zich voor het cupcakes bakken op woensdag 9 april aanmelden bij Gerda van de Burgt, telefoon 47 61 73. De eigen bijdrage is €1,50.


WOONKATERN KORT NIEUWS Woning kopen of huren? SINT-OEDENRODE - Kan ik in deze tijd beter een woning kopen of huren? Wat zijn de voor- en nadelen? We zetten deze graag voor u op een rij. Afhankelijk van uw wensen en uw financiële positie kunt u een beslissing maken wat voor u het beste is. Door Wovesto Koopwoning Voordelen - Het huis is uw eigendom. - U bouwt vermogen op. - U kunt de woning naar eigen inzicht verbouwen, eventuele waardevermeerdering is voor u. - Meestal is kopen voordeliger op de lange termijn. Nadelen - U heeft periodiek te maken met kosten voor onderhoud. - Een grote financiële verplichting. - Hogere woonlasten door verzekeringen en belastingen. - Verkopen van een woning is lastiger dan het opzeggen van de huur. Huurwoning Voordelen - De opzegtermijn is kort. - U heeft huurbescherming. - Het onderhoud wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door de verhuurder. - De verhuurder betaalt de opstalverzekering en OZB-belasting. - Onder bepaalde voorwaarden kunt u huurtoeslag krijgen. - Geen vermogensverlies bij daling van woningprijzen. Nadelen - U krijgt meestal jaarlijks met een huurstijging te maken. - U bouwt geen vermogen op. - U heeft weinig tot geen invloed op de indeling en uitvoering van de woning. - U moet toestemming vragen aan de verhuurder voor het aanbrengen van veranderingen. 5 april Open Huizen Dag Heeft u besloten om een woning te kopen? Dan kunt u een aantal woningen bezichtigen op de NVM Open Huizen Dag. Deze is op zaterdag 5 april 2014. Diverse woningen zijn zonder afspraak vrijwillig te bezichtigen tussen 11.00 en 15.00 uur. Ook Wovesto doet mee aan deze Open Huizen Dag. Wilt u weten welke woningen van Wovesto te bezichtigen zijn? Houd de website van Wovesto, www.wovesto.nl, in de gaten.

Veiligheid. Bewoners kennen hun eigen wijk het beste. (Foto KB Fotografie - Kim Balster)

Vele ogen en oren belangrijk voor veiligheid in de wijk SINT-OEDENRODE - De veiligheid in woonwijken is geen taak voor de politie alleen. De ogen en oren van alle wijkbewoners kunnen een handje helpen door alert te zijn bij verdachte situaties.

Heterdaad Door Hans Pelle De politie doet al langere tijd een beroep op burgervrijwilligers. Deze vrijwilligers ondersteunen de politie, en met name de Rooise wijkagenten Anita van Erp en Frans van Rozendaal, bij de bevordering van een veilige woonwijk. In de donkere maanden van het jaar trekken de burgervrijwilligers samen met de wijkagenten ‘s avond een wijk in. Er wordt dan gekeken naar hang- en sluitwerk, de manier waarop bewoners omgaan met verlichting bij afwezigheid, maar ook simpele zaken als niet afgesloten poorten in brandgangen. Mensen denken er vaak niet bij na, hoe uitnodigend ze zijn voor een potentiële inbreker. Frans van Rozendaal: “Onlangs troffen we bij een controle een ‘dikke auto’ aan onder de carport, met de sleutels nog in het contact. Aan diezelfde sleutelbos zaten ook de huissleutels.

Horren

Kofferen 25 5492 BL Sint-Oedenrode Tel. 0413 470 981 www.smitswoonboetiek.nl

licht. Een buitenlamp bij de voordeur zal hem vaak een deur verder doen gaan, maar dan moet de lamp wel branden natuurlijk.

We bellen dan aan en confronteren de bewoners met de situatie. Dat is vaak schrikken.” Het hang- en sluitwerk is vaak beneden de maat in de wat oudere wijken, maar alleen aanbrengen van degelijke sloten is niet voldoende. Frans: “In de wijk Rooise Zoom vonden in één straat binnen korte tijd vijf inbraken plaats. De woningen hadden allen goedgekeurd hang- en sluitwerk met politiekeurmerk, maar het werd niet goed gebruikt. In sommige gevallen kon je zo de woning binnenlopen.” Frans vertelt hoe ze ooit tijdens een actie een ex-inbreker hebben meegenomen. “Je leert dan te kijken als een inbreker. Deze kent de zwakke plekken en ziet zo of er iemand thuis is. Begin daarom met een lampje aan te laten als je ‘s avonds weg bent en gebruik bij langere afwezigheid een lampje met een tijdschakelaar.” Een inbreker heeft het niet op

Het blijkt dat mensen vaak niet bellen bij een verdachte situatie. Als men ziet dat er ergens ingebroken wordt, kan men het beste direct 112 bellen. De kans om de inbreker te pakken is dan het grootst. 80 tot 90% van de inbrekers die op heterdaad betrapt worden, worden opgepakt na een melding. Bij andere verdachte situaties kan men contact opnemen met de wijkagenten Anita van Erp en Frans van Rozendaal via het bekende telefoonnummer 09008844. Frans: “Mensen bellen veel te weinig, ze moeten beseffen dat ze nooit voor niets bellen. Met name hondenbezitters hebben belangrijke ogen en oren. Als anderen achter de gordijnen TV kijken of al gaan slapen, laten zij vaak op late tijdstippen hun hond nog even uit. Maar ook overdag wordt vaak ingebroken, dus bij verdachte situaties: bellen.”

B.I.N. Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang voor de oprichting van B.I.N., een Buurt Informatie Netwerk. Een soortgelijk project draait in Den Bosch al enige tijd met succes. Bewoners die zich opgeven krijgen via hun e-mail bijvoorbeeld bericht van de wijkagent als deze vragen heeft over een bepaalde gebeurtenis in de wijk. Maar het werkt ook vice versa. Inwoners kunnen ook vragen stellen of zaken doorgeven. Het is de bedoeling om per wijk te gaan werken met een vrijwillige coördinator. Hier kunnen bewoners bepaalde zaken uit de wijk doorgeven of vragen stellen. De coördinator maakt een soort schifting en neemt indien nodig contact op met de politie. Er hebben zich in Sint-Oedenrode inmiddels al een aantal inwoners aangemeld voor deze coördinatiefunctie. Van Rozendaal is enthousiast over het project. Het zijn immers de bewoners die hun eigen wijk het beste kennen. Als er dan eens iets niet-alledaags gebeurd, valt het hen als eerste op. De gemeente gaat het B.I.N.-project verder gestalte geven.


DINSDAG 1

APRIL

KUNST

2014

11

Absurd spel tijdens koffietafel Roois theater Vreugde van het samenspelen

in strijkkwartet Gioia SINT-OEDENRODE – Strijkkwartet Gioia brengt zondagmiddag 6 april kamermuziek ten gehore in de Knoptoren.

Koffietafel. Onder toeziend oog van de gasten hebben de agentes (met zwart/witte pet) de dader in het publiek gevonden. (Foto KB Fotografie – Kim Balster)

SINT-OEDENRODE - ’t Roois theater had iedereen dit weekend uitgenodigd om in Mariëndael afscheid te komen nemen van ome Frans tijdens de voorstelling ‘Zuivere koffie’. Door Manon van den Boogaard Frans is dood gevonden onder een appelboom. Tijdens ‘zijn koffietafel’ blijken er nogal wat verschillende ideeën over de man te bestaan. Al snel wordt duidelijk dat ome Frans niet al te zuiver op de graat was al blijft in het midden wat hij precies heeft gedaan. Het toneelstuk, naar idee van regisseur Suzanne van Straten, is niet heel diepgravend maar biedt levendig, spannend, humoristisch en absurdistisch theater. De toneelspelers krijgen alle ruimte om hun talenten te laten zien en waren daarvoor schitterend uitgedost. Helaas waren ze voor mij niet altijd even goed te horen/ verstaan. Kunstenaar Karel is pathetisch

en weet met elegante bewegingen het publiek voor zich in te nemen; of heeft deze goede vriend toch iets meer op zijn kerfstok? Neef John is een echte ritselaar maar hoe en wat hij nu precies met ome Frans handelde? Begrafenisondernemer Van der Velden doet niet meer dan het hoogst noodzakelijke want zoveel had de familie er immers niet voor over. De echte en onechte nichten Roos/Rose uit Amerika hebben zo ook hun eigenaardigheden; de een kickt op begrafenissen en steekt overal haar neus tussen, de ander vergroot alles op zijn Amerikaans. De zusjes Elisabeth, Engelien en Emma zijn aan elkaar gewaagd en hadden ieder een bijzondere relatie met hun vader. Elisabeth is als wellicht onechte

dochter het meest dramatisch en Emma als jongste het meest gehecht aan moeder. Engelien neemt de leiding en weet mooi te schakelen tussen een stoere en gevoelige/verliefde gothic. Van weduwe Sarah in Mariëndael geen spoor. Via filmpjes zien we haar een nieuw leven uitstippelen met Ed den Otter, gespeeld door Ad de Bever. In zijn boomgaard is ome Frans gevonden. Kortom allerlei verhaallijnen die elkaar raken en waar je als toeschouwer met stijgende verbazing naar kijkt. Net voor de pauze blijkt dat ome Frans toch echt is vermoord. Na allerlei onderzoek en heen en weer beschuldigingen weten twee alerte, doortastende politieagentes uiteindelijk een bizar signalement op te stellen. En wat blijkt.. de dader bevindt zich in het publiek. Een absurdistisch einde bij een even vervreemdende voorstelling. De jonge regisseusse heeft met een relatief jonge club volwassenen een onderhoudend avondje uit op de planken gezet.

Het concert dat georganiseerd wordt door het Roois Kultureel Kontakt begint om 14.30 uur. Kaartjes á €10,- inclusief consumptie zijn verkrijgbaar bij het VVV kantoor en aan de kassa. De amateurmuziekliefhebbers Josine van Heek,viool Adeline Marinelli, viool. Jan de Wit, altviool, en cellist Felco Halbertsma vormen strijkkwartet Gioia. Zij komen uit deze regio en zijn gezamenlijk de uitdaging van de kamermuziek aangegaan. De uitdaging betreft niet alleen de individuele muzikale opgave, maar ook het perfect neerzetten van de muziek. Ondanks de hoge moeilijkheidsgraad levert kamermuziek hen uiteindelijk het meest muzikale plezier op. Vandaar ook de Italiaanse naam Gioia. Evenals het Engelse woord joy en het Franse woord joie gaat gioia terug op het Latijnse woord gaudia of gaudium: vreugde.

Ring verloren SINT-OEDENRODE – Een inwoner van Sint-Oedenrode is haar ring verloren. Het betreft een wit gouden trouwring met bovenop 3 steentjes. In de ring staat de volgende tekst gegraveerd; Jose 13-12-1985. Verzoek aan de eerlijke vinder om telefonisch contact op te nemen met 06 51 74 98 93.

Passieconcert door Boxtelse Cantorij

Rooise kunstenares maakt bronzen borstbeeld van koning

GEMONDE – De Boxtelse Cantorij onder leiding van

EINDHOVEN - In opdracht van de gemeente Eind-

Wil Barten verzorgt zondag 6 april om 16.00 uur een

hoven vervaardigde de Rooise kunstenares Trudie

Passieconcert in de St. Lambertuskerk te Gemonde.

Broos (1942, Weert) een borstbeeld in brons van ko-

Het concert betreft Anglicaanse Passiemuziek, waarin muziek uit de Evensong niet zal ontbreken. Centraal staan de componisten William Byrd en Orlando Gibbons. Koormuziek van deze grote namen uit de Engelse Renaissance kenmerkt zich door een perfecte combinatie van hoogstaande polyfonie met heldere en dramatische tekstuitbeeldingen. Dirigent Wil Barten is sinds 1989 Deputy Lay Clerk (vervangend counter-tenor) van het Canterbury Cathedral Choir. Omwille van zijn kennis van de kathedraal van Canterbury en de geschiedenis van Canterbury en omgeving wordt hij vaak gevraagd als artistiek reisbegeleider. .Zo begeleidde hij meermaals de Kunstreizen die vanuit de muziekschool - nu MIK - georganiseerd werden. Organist Thed van den Aker

speelt muziek van Gibbons en het koraalvoorspel ‘Schmücke dich, o liebe Seele’ van J.S. Bach. Hij zal ook het koor begeleiden in een romantisch ‘Nunc dimittis’ en een meditatief werk van J.Rutter ‘Deep peace’. Om zeker te zijn van een plaats kan men reserveren door € 7,50 per persoon over te maken op rekeningnummer NL08 INGB 067.38 03.295 ten name van W. Barten, onder vermelding van ‘Passieconcert Gemonde’. Het Engelse theehuis tegenover de kiosk is tussen 14 en 16 uur speciaal geopend voor thee/koffie en gebak. Plaatsreservering aanbevolen via www.degroenekamer.com. Na het concert is er koffie in café de Schuif tegenover de kerk. Nadere info: Wil Barten, 0493 31 57 13, wbarten@upcmail.nl.

oorlogsherdenkingsmonument ‘Monument to the Dutch’ aan de Corridor en ‘Gedenkteken voor doodgeboren kinderen’ voor begraafplaats St. Martinus. Trudie Broos’ aandacht gaat vooral ook uit naar het menselijk gelaat. Zij heeft vele portretten vervaardigd, zowel in klei, brons als in hout en steen. De veranderingen en de sporen die het leven achterlaten op een gezicht, de uniciteit en het onvervangbare van een persoon vastleggen, blijft een voortdurende uitdaging. Haar portret van koning WillemAlexander is te zien in de raadszaal van de gemeente Eindhoven. Meer info: www.broos-beeld.nl.

Mutsen, poffers en smederij SINT-OEDENRODE – Zaterdag 5 en zondag 6 april vindt het museumweekend plaats.

Anglicaans. Boxtelse Cantorij in Canterbury, januari 2013.

Het museum van Brabantse Mutsen en Poffers, samen met het VVV-kantoor gevestigd in

Expositie Peppelhoeve SINT-OEDENRODE – Schilderijen van Rita van der Laan zijn van 6 april tot en met 2 juni te zien in de Peppelhoeve aan de Liempdseweg.

Kleurrijk. Een schilderij van Rita van der Laan.

ning Willem-Alexander. Bij gelegenheid van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, 27 maart jongstleden, werd dit beeld onthuld. Op YouTube is een filmpje te bekijken, getiteld het beeld van de koning, waarin het wordingsproces van dit portret te volgen is. Voor Trudie Broos zijn de structurele principes van vormen in de natuur vaak het beginstadium voor tekeningen en beelden, hoe figuratief of abstract deze uiteindelijk ook mogen worden. Trudie Broos was lange tijd verbonden aan het Pieter Brueghel Instituut in Veghel als docent ruimtelijke vormgeving en beeldhouwen. Monumentale opdrachten van haar hand zijn onder andere het

Vreugde. Strijkkwartet Gioia gaat gezamenlijk de uitdaging van kamermuziek aan.

het eeuwenoude Sint-Paulusgasthuis aan de Kerkstraat, is zaterdag 5 april van 10.00 tot

Rita heeft een atelier in ’s-Hertogenbosch en werkt van daaruit als beeldend kunstenaar en restaurateur. Tevens is zij als docent beeldend verbonden aan diverse Creatieve Centra in de regio en verzorgt zij schilderworkshops en schoolprojecten. In haar atelier ontvangt zij regelmatig volwassen en kinderen/jongeren (PGB) voor ondersteunende en activerende begeleiding middels creatieve activiteiten, zowel individueel als in groepsverband. Ook biedt zij exclusieve privé schilderlessen aan met aandacht voor zowel de inhoudelijke- als de materiaal technische kant. In de loop van de tijd heeft Rita een uiteenlopend oeuvre opgebouwd. Zij heeft een grote affiniteit met kleur en maakt

16.00 uur en zondag 6 april van 14.00 tot 17.00 uur gratis toegankelijk. De VVV Sint-Oedenrode is iedere dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend voor informatie, tegoedbonnen, streekproducten en cadeauartikelen.

gebruik van gemengde technieken. Rita werkt spontaan en intuïtief. De schilderijen, variërend van landschappen en mensen tot bloemen, zijn impressies van haar eigen leven. Wethouder Jeanne Hendriks opent zondag 6 april om 14.30 uur de expositie in de Peppelhoeve. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Workshop Zaterdag 17 mei van 13.30 tot 16.30 uur is er een workshop Bloemen (en meer) schilderen. De kosten hiervoor bedragen € 40,-. Gebruik verf en kwasten € 10,- extra. Meer info: www.atelierritavanderlaan. com of www.peppelhoeve.nl.

Het Smederijmuseum H.J. van de Kamp aan het Kofferen is in het museumweekend ook geopend. Het smidsvuur zal branden en iedereen is beide dagen tussen 13.30 en 17.00 uur van harte welkom voor een rondleiding.


12

SERVICE

DINSDAG 1

Ruime winkel voor Tattoo4you

agenda EXPOSITIES Tot en met 20 april Maria Kemps

Zondag 6 april Vreugde van het samenspelen

Tot en met mei Jan Ebbenn fotografie

Gioia strijkkwartet 14.30u. De Knoptoren € 10,-

ma t/m vr 8.30-17.00u. Bastion, gratis

Zondag 6 april ‘NJA goes Latin’

6 april t/m 2 juni Schilderijen Rita van der Laan

15.00u. De Loop’r, Olland € 7,50

Wo t/m za 10-17, zo 12-17 Peppelhoeve, gratis Opening 6 april 14.30u.

Maandag 7 april Lezing over Gierzwaluw

APRIL

Donderdag 10 en vrijdag 11 april Koster Brockproject

Elke woensdag en eerste zaterdag van de maand Dansen bij KBO Wo 14.00u. Odendael Za 19.30u. Odendael € 1,50, leden € 1,-

Elke woensdag Meidenplaza 14.00-16.30u. Mariëndael meiden 11-16 jaar meidenplaza@outlook.com

Woensdag 2 april Mamacafé

20.00u. D’n Einder Heemnatuurgroep

voor leerlingen groep 5 Rooise basisscholen Centrum Sint-Oedenrode

Vrijdag 11 april Goed foutparty Jeugddisco The Joy 11 t/m 15-jarigen, Oude Lieshoutsweg 7, Nijnsel

10.00-12.00u. Gouden Leeuw

vr. 16.00-21.00u. za 10.00-16.00u. Odendael

Vrijdag 4 april De gebroeders Fretz

Zaterdag 12 april Band The Oldtimers

20.15u. Mariëndael

21.00u. café Oud Rooy

afgelast 4 tot en met 6 april Circus Kastello De Neul

Zaterdag 5 en zondag 6 april Museumweekend za 10-16, zo 14-17 Paulusgasthuisjes za en zo 13.30-17.00u. Smederij Van de Kamp

Ondernemend. Vanaf zaterdag 5 april kan men op het Kofferen terecht voor een tatoeage.

SINT-OEDENRODE – De 20-jarige Kevin Smits is de nieuwste ondernemer in het Kofferen. Zaterdag 5 april opent hij zijn eigen tattooshop. Door Manon van den Boogaard

Vrijdag 11 en zaterdag 12 april Seniorenmarkt

Zondag 13 april Scholierenloop Vanaf 12.00u. Camping de Kienehoef t/m 16 jaar € 1,50 Zondag 13 april

Muzikale middag Rooi Tulpen met Jazz of Course en Big Band 13.30u. De Beurs

2014

Hartstichting houdt collecteweek SINT-OEDENRODE – De Hartstichting bestaat 50 jaar. Maar ondanks haar succes is de urgentie van hart- en vaatziekten onverminderd hoog; 1 op de 4 Nederlanders sterft aan een deze ziekte .

4 tot en met 7 april Feestweekend KV Nijnsel

Mariëndael, gratis

APRIL

Maar tattooshop doet geen eer aan de bijzonder ruime zaak die Kevin gaat exploiteren. In moderne, strakke stijl is het pand ingericht. Samen met zijn ouders, familie en vrienden is hij de afgelopen week druk bezig geweest om de ruimte naar zijn zin te maken. Vader Johan geeft aan dat er weinig tattoozaken zijn die zo ruim gehuisvestigt zijn. Het voorste gedeelte zal worden ingericht met decoratieve beelden. Achter de balie komt de tatoeëerruimte. Het accent van Tattoo4you ligt op het zetten van tatoeages en het laseren om pigmentkleuringen te verwijderen. Daarnaast kan men bij Tattoo4you terecht voor een piercing, permanente make up of oorbellen

zetten. Tattoo4you is een door de GGD goedgekeurde Tattoo studio. Er wordt dus gewerkt volgens strenge hygiënische normen en ook leeftijdsgrenzen worden in acht genomen.

Allround Kevin heeft de afgelopen twee jaar ervaring opgedaan in de zaak van zijn ouders aan de Eerschotsestraat. Nu de zaak verhuist naar een groter pand in het centrum zijn de rollen omgedraaid en staan Johan en Ine Smits hun zoon met raad en daad bij. Kevin is graag eigen baas en geniet van al het werk dat bij tatoeeren komt kijken. Zowel het ontwerpen als het zetten en de nazorg zijn aan hem toevertrouwd. Kevin is ook deskundig in het laseren van ongewenste tatoeages. Hij

gebruikt hiervoor de nieuwste methodes zodat het resultaat lidtekenvrij is. Ondanks zijn jeugdige leeftijd is Kevin een allround tatoeëerder. Reeds op 11-jarige leeftijd mocht hij zijn eerste tatoeage zetten op het been van zijn vader. Nu werkt hij bij grotere afbeeldingen in sessies van 3,5 uur aan een tatoeage. Men kan een eigen afbeelding meenemen of een in de studio uitzoeken. Maar Kevin maakt met alle plezier een eigen ontwerp op basis van de wensen van de klant. Vrijdag 4 april vanaf 19.00 uur zijn volwassenen van harte welkom om kennis te maken met Kevin en zijn nieuwe zaak. Vanaf zaterdag 5 april is Tattoo4you geopend voor klanten: dinsdag tot en met donderdag van 12.30 tot 17.00 uur en ’s avonds op afspraak; vrijdag van 12.30 tot 20.00 uur en zaterdag van 12.30 tot 17.00 uur.

Er zijn ruim één miljoen harten vaatpatiënten in Nederland. Bij vrouwen zijn hart- en vaatziekten zelfs doodsoorzaak nummer 1. In de week van 6 tot en met 12 april komen de collectanten van de Hartstichting weer aan de deur. Zij vragen om een bijdrage voor het bestrijden van hart- en vaatziekten. Mede dankzij deze giften zorgt de Hartstichting dat deze ziekten sneller en beter worden opgespoord, behandeld of zelfs genezen. Van elke ontvangen euro gaat € 0,80 naar wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en patiëntenzorg. De Hartstichting vraagt te geven aan de collectant of te storten op giro 300. Meer info: E. Steijaert 06 29 09 67 80, hartstichting.sint-oedenrode@ live.nl.

Inloopochtend voor borstkankerpatiënten UDEN – Mensen die borstkanker hebben of hebben gehad, worden donderdag 3 april weer hartelijk ontvangen door vrijwillige ervaringsdeskundigen in ziekenhuis Bernhoven, locatie Uden. Elke eerste donderdag van de maand krijgen zij de gelegenheid om met lotgenoten onderling te praten en ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomst wordt gehouden in een van de vergaderruimtes van Bernhoven van 10.00 tot 11.30 uur. Aanmelden is niet nodig, toegang is gratis.

info & diensten

Opschoondag bijzonder geslaagd SINT-OEDENRODE - Ruim 80 personen hebben zaterdag 29 maart hun beste beentje voor gezet om de gemeente Sint-Oedenrode weer een fris en schoon uiterlijk te bezorgen. Uitzendbureau Progress liet zich ook dit jaar niet onbetuigd en was met 18 personen aanwezig. Ook wijkvereniging ‘t Kinderbos nam met 10 personen deel aan deze opruimdag. Verdeeld over een twaalftal groepen zijn de invalswegen ontdaan van het vele zwerfvuil. ‘Hotspots’ blijven toch steeds die wegen waarover veel scholieren dagelijks hun route fietsen. En ook bij de

op- en afritten van autowegen, in dit geval de A50 richting ’t Everse, bleek de opschoonactie duidelijk de moeite waard. De samenstelling van het afval is in een tijdsbestek van 10 tot 15 jaar veranderd van groot, grof en zwaar, naar klein, fijn en licht, maar vooral veel. Drankblikjes en snoeppapier/plastic zijn de belangrijkste bestanddelen, aangevuld met zaken zoals

autobanden, afval van wietkwekers en gedateerde elektronicaonderdelen. Na afloop werd op het gemeentehuis onder het genot van een welverdiende kop koffie de balans opgemaakt. De meeste deelnemers waren het er snel met elkaar over eens dat de situatie ten op zichte van vorig jaar slechts marginaal verbeterd is. Toen was de ‘buit’ 1040 kg, een hoeveelheid waar men ook dit jaar dichtbij in de buurt zal komen. Zoals op de voorpagina is te lezen is zwerfafval een onderwerp van studie op de Rooise basisscholen Een uitstekend initiatief: beginnen aan de bron.

Regiopolitie Bij spoed tel. 112 Geen spoed tel. 0900-8844

AED informatie Zie www.rooihartsafe.nl

Avond- en weekenddiensten huisartsen Voor dringende hulp van de huisarts ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen belt u: Hu isartsenpost HOV tel. 0900–8860. Altijd eerst bellen.

Tandartsendienst Schijndel-Sint-Oedenrode Spoedeisende hulp: werkdagen na 17.00u., zaterdags, zon- en feest-dagen tussen 11.00-12.00u. Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. Spoedgevallendienst altijd bereikbaar tel. 06 51 24 59 29.

Praktijk voor verloskunde De Peppelaar Sofiastraat 8, 5491 JM Spreekuur volgens afspraak tel. 073 547 77 95

Apotheek Markt Apotheek is geopend op werkdagen van 8.30-18.00u. en zaterdagen van 10.00-12.00u. tel. (0413) 47 22 80. Apotheek Dommelrode is geopend op werkdagen van 8.30-17.30u. Buiten de openingstijden kunt u terecht bij Regio-Apotheek in ziekenhuis Bernhoven te Uden.

Trombose- en Bloedafnamedienst / Bernhoven Diagnostisch Centrum Postbus 707, 5400 AS Uden, tel. 40 30 00, trombose@bernhoven.nl Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.

Opschonen. De vrijwilligers die langs de Schijndelseweg zwerfafval hebben verzameld. (Foto KB Fotografie – Kim Balster)

Cliëntenparticipatie Sociale Zaken Informatie: 47 20 51 of 47 34 58.

Welzijn de Meierij

Odendael 3, tel. 073 544 14 00 ma-do: 9.00-12.30u. en 13.00-15.00u. Vrijwilligerssteunpunt, steunpunt mantelzorg, ouderenwerk, opbouwwerk en jongerenwerk; www.welzijndemeierij.nl of info@welzijndemeierij.nl.

Meldpunt vrijwilligershulp Informatie en aanmelden: tel. 073 544 14 00

Sociaal Spreekuur

Vragen op sociaal gebied en formuliereninvulservice. elke woensdag 14.00-16.00u. Graag op afspraak, tel. 073 544 14 00.

Kringloopcentrum d’n einder Winkel / Ontmoeting / Hobby / Kopie en Print Sluitappel 17a, tel. (0413) 49 09 50 Winkel en inname goederen di. t/m vr. 13.00-16.00u. en za. 10.00-16.00u.; Hobbywerkplaatsen ma.t/m vr. 9.00-12.00u. en 13.00-16.00u.; Kopie en Print ma. t/m wo. en vr. 9.00-11.30u., do. 9.00-15.30u., za. gesloten. Gebruik van Ontmoetingsruimte tijdens openingstijden.

Vrijwillige ouderenadviseurs Hebt u als oudere vragen of hulp nodig, bel dan de contactpersoon van de vrijwillige ouderenadviseurs tel. 47 84 35.

Algemeen Maatschappelijk Werk Dommelregio Sint-Oedenrode Spreekuur: ma t/m wo 9.00-10.00u. Odendael 11, 5492 DC; tel. 47 49 40 tijdens kantooruren. Crisisdienst buiten kantooruren; tel. 040 253 03 50.

Voedselbank Sint-Oedenrode-Boxtel Telefoon 47 86 17 of 47 28 24.

Stichting Toegankelijkheid Wielewaal 38, tel. 47 34 58.

Podotherapie Brugmans

Laan van Mariendael 8a, 5492 GB tel. 47 86 10 / 06 24 14 87 76. info@ podotherapiebrugmans.nl www.podotherapiebrugmans.nl

Podotherapie Sint-Oedenrode Marloes van der Zanden, Neul-straat 37, 5492 DC, tel. 47 00 58 info@podotherapiesintoedenrode.nl www.podotherapiesintoedenrode.nl

Centrum Jeugd en Gezin Odendael 1, 5492 CT, geopend; ma 9.00-12.00u. & do 13.00-16.00u. telefoonnummer 0800-2540000 (gratis), www.cjggeeftantwoord.nl.

Informatiepunt BrabantZorg-Odendael Informatie over zorg- en dienstverlening. Ma t/m vr 9.00-12.00 en 13.0017.00u. tel. 0412 62 26 78 klantenservice.veghel@brabantzorg.eu

Seniorenraad Sint-Oedenrode (SRO) Bert Heijen (secr.), tel. 47 45 08 info@seniorenraadrooi.nl, wwww.seniorenraadrooi.nl.

Hulpgroep Ommekaar Verricht hand-en spandiensten ma. 9.30-10.30u. tel. 47 47 65 b.g.g. 47 20 66; do. 12.30-13.30u. tel. 47 20 66 b.g.g. 47 47 47 65

Gratis spreekuur advocaten Advocatenkantoor Verkuijlen Sluitappel 65, na telefonische afspraak, tel. (0413) 49 02 70.

Dierenartsenpraktijk Kortestraat 1, tel. 47 26 50 dag en nacht bereikbaar.

Paarden- en keuringspraktijk Sweenslag paardenarts en -osteopaat, Hoge Vonderstraat 24, 5492 CJ, 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar, tel. 06 23 55 96 67 of 06 14 50 99 49.


DINSDAG 1

APRIL

SPORT

2014

VOETBAL

13

VOETBAL

Ollandia 1 delft het onderspit tegen DVG1 OLLAND - Ollandia 1 speelde zondag een belangrijke inhaalwedstrijd tegen DVG1. Belangrijk omdat beide

VV Boskant E1 in het nieuw

E2-SCMH E1 10.30u.; Ollandia F1Mierlo Hout F2 9.30u.; ODC MF5Ollandia MF1 v:9.30u.

teams de onderste plaatsen van klasse 4H bezetten en Pupil van de Week dus essentiële punten konden pakken. In de eerste helft bleek al gauw dat het een spannende wedstrijd zou worden. Beide teams waren aan elkaar gewaagd, maar een goal bleef uit. De eerste kans voor Ollandia 1 kwam van de voet van Gerbe Voets. Hij sprintte vanaf de achterlinie naar voren en met een snoeihard schot vloog de bal net naast het doel. Ook DVG 1 kreeg de kans om de score te openen. Na 33 minuten had de Ollandse verdediging het moeilijk om haar doel te verdedigen. Een schot op doel kon niet voorkomen worden, maar gelukkig vloog de bal net over. Vlak voor rust werd een vrije trap door Robert Erven perfect richting doel geschoten, maar helaas vloog de bal net naast. Ruststand 0-0. Na rust kreeg DVG 1 steeds meer grip op de wedstrijd. De scheidsrechter vond dat de Ollandse keeper teveel tijd nodig had om de bal uit te nemen, waardoor DVG1 een vrije trap op de rand van de 16m kreeg. Dit was de ideale locatie om te scoren, maar men schiet de bal niet zomaar langs Tom Wouters. Weer stond de sluitpost van Ollandia perfect in positie. Met 48 minuten op de klok was de tweede helft nog maar net begonnen, toen de afvallende bal uit een corner niet goed weggeschoten werd. Bart de Windt wist met een snoeihard schot de bal in het net te spelen; 0-1. DVG 1 voerde de druk op. Een counter van DVG 1 veranderde in een scrimmage voor het doel, waarin DVG de scherpte miste en Tom Wouters namens Ollandia wederom de redder in nood was. Er was een mooie kans op een goal voor Rene Raaijmakers. Stefan Erven gaf de bal fantastisch voor. Rene Raaijmakers zorgde met een fraaie kopbal dat de Liempdse keeper tot het uiterste moest gaan om de bal vast te pakken. DVG 1 kreeg in de 68e minuut een vrije trap aan de rand van de 16 m. De muur werd gevormd, maar het schot van Tarn v.d. Wiel vloog

er puntgaaf omheen en met een stuit was de bal onhoudbaar voor de keeper; 0-2. Dit leek het kantelpunt in de wedstrijd. Ollandia probeerde de score te veranderen, maar zij misten het vernuft. Verder had DVG geluk in de slotfase door een penalty te krijgen voor vermeend hands van Ollandia bij een eerdere vrije trap. De bal vloog ver over het doel en de Ollandse toeschouwers haalden opgelucht adem. Na 90 minuten spelen was de winst terecht voor DVG 1; zij waren feller en scherper. Voor Ollandia zijn de komende wedstrijden allemaal belangrijk om degradatie te voorkomen. Volgende week gaat Ollandia 1 op bezoek bij VOW 1 in Zijtaart. Voorafgaand aan deze wedstrijd zullen de jeugdspelers van VOW E3 en Ollandia E2 hun talent laten zien aan hopelijk veel toeschouwers.

Uitslagen

OLLAND - Zondag 30 maart was Merlijn Peters ‘Pupil van de Week’ bij Ollandia 1-DVG 1. Merlijn is 8 jaar oud en woont samen met zus Mare in Olland. Hij zit in groep 5 van basisschool De Sprongh. Merlijn vindt gym de leukste les en aardrijkskunde is minder favoriet. Na de basisschool hoopt Merlijn naar het Jacob Roeland lyceum te gaan om uitvinder te worden. Merlijn voetbalt in het erg leuke team van de F1. Als middenvelder staat hij prima zijn mannetje op het veld. Alles vindt hij leuk binnen Ollandia. Vader Wilfred Peters is zijn favoriet binnen Ollandia. Verder vindt Merlijn dat Wesley Sneijder en Lionel Messi goede voetballers zijn. PSV en FC Barcelona zijn voor hem zijn favoriete voetbalclubs. Naast voetballen houd Merlijn ook van tekenen, TV kijken en spelen met de iPad.

Ollandia 1-DVG1 0-2; Ollandia 4-Heeswijk 8 5-1.

Programma zondag

BASKETBAL

VOW 1-Ollandia 1 14.30u. met voorwedstrijd VOW E3-Ollandia E2 13.30u.; Ollandia 2-DVG 3 11.00u.; Ollandia 3-DVG 7 11.00u.; DAW 11-Ollandia 4 10.00u.; Vorstenbossche Boys Vr1-Ollandia Vr 1 12.00u.

BV Rooi Jeugdtoernooi groot succes SINT-OEDENRODE – Ook dit jaar heeft de activiteitencommissie van BasketbalVereniging Rooi een BV Rooi

OLLANDIA JEUGD

Jeugdtoernooi georganiseerd voor alle basisscholen

Uitslagen

van Sint-Oedenrode en Son en Breugel.

Ollandia A1-Rkvv Keldonk A1 0-1; Ollandia B1-Schijndel/De Wit B3 4-2; Irene C2-Ollandia C1G 1-3; Ollandia E1-Schijndel/De Wit E7 3-6; MULO E5-Ollandia E2 4-7; Schijndel/De Wit F4-Ollandia F1 0-8; Ollandia MF1-Best Vooruit MF5 1-7.

Programma zaterdag Boekel Sport A2-Ollandia A1 v:13.30u.; ELI B2-Ollandia B1 v:13.15u.; Ollandia C1G-Boekel Sport C4 13.00u.; Ollandia D1Avanti’31 D2 10.00u.; Gemert E3-Ollandia E1 v:8.15u.; Ollandia

Pupil. Merlijn Peters.

VV Boskant 2 wint periodetitel BOSKANT - Door de 3-2 overwinning op HVCH 3 is

reserve klasse 2D. Dit betekent nacompetitie. Een uit-

5-Boskant 3 3-3; OSS’20 5-Boskant 4 8-1; Avanti’31 8-Boskant 6 1-4 (do 27-3); Boskant 6-Erp 7 3-2; DAW 11-Boskant 7 2-1; EVVC VR2Boskant VR1 5-0.

stekend resultaat van de Boskant reserves.

Programma zondag

Boskant 2 winnaar geworden van de 2e periode in de

De inhaalwedstrijd tegen HVCH 3 had een speciaal tintje. Zou HVCH winnen, dan ging de 2e periode naar Heesch; bij een gelijkspel of winst zou Boskant 2 met die eer gaan strijken. De gasten begonnen voortvarend aan de wedstrijd. Na 15 minuten kwamen ze via een kopbal op een 0-1 voorsprong. Langzaam maar zeker werd Boskant 2 sterker. Een overtreding op Roel Brans, binnen de zestien meter, leverde na een half uur de gelijkmaker op. Roy van de Linden plaatste zich resoluut achter de bal en liet de goalie van HVCH vanaf 11 meter kansloos: 1-1. De 2e helft was nog geen minuut aan de gang toen er opnieuw een penalty genomen moest worden, nu door HVCH. Na een ongelukkige stuit kreeg Frank Konings de bal tegen de arm. Ook deze penalty belandde tegen het net, zodat Boskant 2 opnieuw tegen een achterstand aan keek. Maar

ook nu kwam Boskant op gelijke hoogte. Na een schitterende actie van Geert Habraken tekende hij voor de 2-2. Vijf minuten later leek Boskant de wedstrijd te beslissen. De prima genomen vrije trap van Joris van der Heijden stuiterde echter via de onderkant van de lat uit de doelmond. In de 60e minuut kwam de voorsprong er toch. Een individuele actie van Roel eindigde in de benedenhoek waardoor de overwinning van 3-2 een feit werd. Volgend weekend staat voor Boskant 1 de belangrijke uitwedstrijd tegen Cito op het programma. De inzet is de tweede plaats in de eindrangschikking. Met één wedstrijd minder gespeeld bedraagt de voorsprong op Cito op dit moment 2 punten; de bal ligt dus duidelijk bij de thuisclub!

Uitslagen Boskant 2- HVCH 3 3-2; Schijndel

BOSKANT - Ondanks het feit dat Boskant E1 al enige weken in een prachtig nieuw tenue haar wedstrijden speelt, is sponsor Bo-Max pas recent in het zonnetje gezet. Eigenaar van deze leverancier van wellnessproducten is Ronald ter Haak. Als nieuwe voorzitter van voetbalvereniging Boskant weet hij als geen ander hoe belangrijk sponsoring is. Met de financiële ondersteuning van dit jeugdteam, waarin ook zijn zoon speelt, laat hij zich niet onbetuigd op sponsorgebied.

Cito 1-Boskant 1 14.30u.; Gemert 4-Boskant 2 10.00u.; Sparta’25 6-Boskant 3 10.00u.; Boskant 4-UDI’19 10 12.00u.; Boskant 5-Boerdonk 3 11.30u.; Boekel Sport 7-Boskant 6 10.30u.; Boskant 7-UDI’19 15 10.00u.; Boskant VR1-EVVC VR2 10.00u.

BOSKANT JEUGD

Uitslagen Boskant C1–Cito C1 3-5; Boskant C2–Rhode C5 3-5; Blauw Geel D5– Boskant D1 3-1; Boskant E1–Sparta ’25 E4 4-3; SCMH F1–Boskant F1 5-4.

Programma zaterdag Boskant A1–Blauw Geel ’38 A5 a.14:30u.; Oss’20 C2–Boskant C1 a.12:30u. v.11:15u.; DVG C3– Boskant C2 a.13:00u. v.11:45u.; Boskant D1–Rhode D2 a.11:30u.; Venhorst E1–Boskant E1 a.10:00u. v.8:45u.; Boskant F1–Blauw Geel’38 F4 a.10:30u.; Boskant mini F–SCI mini F1 a.10:30u.

De vierde editie van dit toernooi vond woensdagmiddag 26 maart plaats. Rond kwart over één stroomde sporthal de Kienehoef vol met kinderen. Zeven sterke teams hadden zich aangemeld voor de strijd om een eerste plek. Om kwart voor twee werden vier teams opgeroepen om de eerste twee wedstrijden te spelen. De andere teams mochten ondertussen vanaf de tribune juichen voor hun vrienden en klasgenootjes. Er werden wedstrijden van een kwartier gespeeld. Nadat alle teams één wedstrijd achter de rug hadden

werden ze verrast met iets lekkers en een sapje. De tijd verstreek en de halve finale kwam steeds dichterbij. De spanning onder de kinderen nam toe. Uiteindelijk wisten vier teams zich te plaatsen voor de halve finales. Het niveau was erg hoog en de echte fanatiekelingen trokken de winst naar zich toe en bereikten dan ook de finale. De finale werd gespeeld door Allstars tegen Oda Cobra. Na een pittige wedstrijd mocht het team Allstars zich de winnaar van het BV Rooi Jeugdtoernooi 2014 noemen en een mooie be-

ker mee naar huis nemen. De spelers van Oda Cobra gingen ook niet met lege handen naar huis en kregen een beker voor de verdiende tweede plaats. BV Rooi bedankt alle vrijwilligers, kinderen, ouders/verzorgers, basisscholen en Rabobank voor de inzet. Het is een mooie en onvergetelijke dag geweest en de vereniging hoopt dat er nieuwe jeugdteams uit dit toernooi voortkomen.

TAFELTENNIS

Slechts één nederlaag TTV Attaque SINT-OEDENRODE - Met uitzondering van team 1 wonnen alle teams van Attaque hun wedstrijd. Vooral team 2 zette een goede stap richting het kampioenschap. Attaque 1 speelde een belangrijke wedstrijd tegen Return Oss. Het verloor deze wedstrijd met 7-3. Maarten Kerkhof won twee wedstrijden en invaller Leon Huijberts één. Dirk Kastelijn wist geen wedstrijden te winnen, iets wat al jaren niet meer is voorgekomen. Het team bezet met 33 punten de 5e plaats wat rechtstreekse degradatie betekent. Het zal de laatste 3 wedstrijden dus nog flink aan de bak moeten. Attaque 2 speelde tegen di-

recte concurrent Luto uit Tilburg. Het team sloeg een grote slag en won met maar liefst 8-2. Zowel Henry van Casteren alsmede Burt van Geffen wonnen hun drie wedstrijden, Frank van der Zanden won er één en ook het dubbelspel werd gewonnen. Door deze uitslag vergrootte Attaque de voorsprong op het inmiddels naar de 2e plaats gestegen Kruiskamp naar 14 punten. Dit mag het niet meer uit handen geven.

Attaque 3 won met 6-4 van Return Oss. Stefan Kerk was goed op dreef en won al zijn wedstrijden. Anne van der Sande won er twee. Bram Marinus wist ditmaal geen wedstrijd te winnen. Het dubbelspel werd gewonnen. Het team bezet met 38 punten de 4e plaats. Het jeugdteam speelde tegen Never Despair uit Den Bosch en won met de maximale score van 10-0. Bas Janssen, Sam Heijmans en Mika van Heeswijk zorgden voor deze grote overwinning. Het team bezet met 39 punten de 4e plaats en staat veilig in de middenmoot. Aanstaande vrijdag spelen de teams van Attaque hun laatste thuiswedstrijd in deze competitie.


14

SPORT

SPORT

FLITS BRIDGE BRIDGECLUB BECKART Uitslag 27 maart A-lijn: 1. Jo Evers & Nellie v.d. Vleuten 68.75; 2./3. Guus Plevier & Fried v.d. Laar en Harrie & Jan van Erp 60.06; 4. Mia Poels & Annie Stevens 56.59. B-lijn: 1. Liesbeth van Dijk & Nelly Philipsen 63.33; 2. Thea v.d. Heijden & Hans van Hoof 62.50; 3. Annie Kastelijn & Fien Raaijmakers 59.58; 4. Hilda v.d. Kaden & Diny Vos 54.16.

BC D’N EINDER’05 Uitslag 26 maart A-lijn: 1. Mia Poels-Ria van Zon 65.77; 2. Joop en Marianne Muller 60.42; 3. Jo Evers-Anja Lafleur 58.63; 4./5. Mari en Nellie v.d. Vleuten en Jan en Mien van Rooy 56.85. Zie ook: www.deneinder.nl.

BC ROOI 750 Uitslagen 26 maart A-lijn: 1. Jan Machielsen & Henk Schakenraad 60,76; 2. Sjan van Acht & Thea van de Aker 56,60; 3. Hetty van Geffen & Lieke Pieters 55,90. B-lijn: 1. Heleen Voets & Ineke Wijtzes 60,42; 2./3. Marion Konings & Thea v.d. Laar en Ria Habraken & Toon Habraken 56,60. C-lijn: 1. Harrie Hol & Ad van Kaathoven 63,89; 2. Betsy van Kaathoven & Tiny v.d. Pasch 55,56; 3. Hermien Botter & Dick Botter 55,00.

BRIDGECLUB JVG Uitslag 26 maart 1. Echtpaar Van Gerwen 64,58; 2. Dames G. van Erp-J. v.d. Meerakker 61,25; 3. Dames B. v.d. Laar-M. van Schijndel 58,33; 4. Echtpaar Seegers 54,17.

BC ’T KOFFERTJE Uitslag 24 maart A-lijn: 1. Jan Machielsen & Rien Voets 65,00; 2. Bep Machielsen & Heleen Voets 64,1; 3. Tonnie & Ton van Acht 59,17; 4. Ad van de Laar & Riet van de Laar 51,25. B-lijn: 1. Coen Meuwissen & Geert van der Zanden 59,35; 2. Tiny van der Steen & Lies Vissers 58,59; 3. Leny van Kemenade & Rina Verhagen 57,53; 4. Jan Verbunt & Christ Verhoeven 55,08.

BRIDGECLUB DE NEUL Uitslag 24 maart A-lijn: 1. Harrie van Erp en Harry Hutschemaekers 60.76; 2. Corry van Niftrik en Ria van Zon 58.68; 3. Riet van Hout en Cees van Hout 56.25; 4. Annie Stevens en Lonja Woonings 55.56. B-lijn: 1. Jo Evers en Jo Kremers 65.77; 2. Cor van Gerwen en Toon van der Vleuten 59.82; 2. Heleen Wiers en Jan van Gerwen 59.82; 4. Marietje van Aarle en Mia van den Eertwegh 56.79. C-lijn: 1. Wilmien van Gastel en Albert van Gastel 62.08; 2. Lenie van Rooij en Marianne Timmermans 59.58; 3. Gerda Schellekens en Bert Schellekens 54.17; 4. Wilma Coolen en Toos Hurkmans 52.50.

BEUGELEN DE LUSTIGE SPELERS Uitslagen Olland 1-Helden 5 4-1; Heeze 1-Olland 2 3-2; Olland 3-Loosbroek 3 3-2; Schijndel 1-Olland 4 1-4; Schijndel 3-Olland 5 3-2.

Programma Dinsdag 1 april Olland 5-Hoogeloon 5. Donderdag 3 april Olland 2- Loosbroek 2; Olland 3-Heeze 1; Liempde 1-Olland 4. Zaterdag 5 april Olland 1-Sevenum 1. Aanvang wedstrijden 20.00u.

DINSDAG 1

SCHAKEN

APRIL

2014

VOETBAL

Promotie naar 1e klasse Rhode verslaat Herpinia met 0-3 SINT-OEDENRODE - De Rooise schakers van RDS

HERPEN - Twee weken op rij moest Rhode in de slot-

zijn dit seizoen overtuigend kampioen geworden in

fase de overwinning uit handen geven. Afgelopen zon-

de avondcompetitie van de Noord Brabantse Schaak

dag werd de voorsprong niet uit handen gegeven en

Bond en promoveren naar de eerste klasse. Vorige week werd de laatste ronde krachtig met 4-0 van DSC Dongen gewonnen. Slechts 1 gelijkspel moesten zij dit seizoen toestaan. De eerste en tweede plaats in de categorie beste individuele resultaat in de competitie is behaald

door respectievelijk Daan Geboers en John ten Ham. Verder hebben Martijn Bax, Ad Verhagen, Jan van Lanen en Bert de Laat hun steentje bijgedragen aan het resultaat. Volgend jaar wacht hen een zware opdracht in de eerste klasse.

WATERPOLO

Goed weekend voor Dames Argo ZOETERMEER - Nadat het hele Argo damesteam de verjaardag van coach Anja van Wanrooij op vrijdagavond goed gevierd had, reisden de dames zaterdag naar Zoetermeer. Daar stond het duel tegen de nr. 5 WZC op het programma. De Argo waterpolodames zijn inmiddels gedegradeerd dus er stond niet veel op het spel. Na de wedstrijd van vorig weekend tegen ZPB H&L Productions, waren de dames wel weer toe aan een sportief duel waarin ook Argo enige inbreng zou hebben. Het werd een leuke wedstrijd die extra glans kreeg door het feit dat er een verslaggever aanwezig was om het publiek te vermaken. De wedstrijd verliep weinig verrassend. WZC was de betere ploeg, scoorde vooral door afstandsschoten en wat gelukkige treffers. Argo kon in het eerste deel van de wedstrijd redelijk meekomen, waarbij Josine Raaijmakers op dreef was met haar doelpunten vanaf de midvoor. Uiteindelijk wist zij er 4 in te gooien voor Argo. Met een einduitslag van 15-6 voor WZC wist Argo de vernieuwde doelstelling (betere uitslag dan de 1e wedstrijd) niet te behalen. Toch waren de dames

van Argo tevreden. Met nog 2 wedstrijden voor de boeg is het einde van de competitie in zicht. De dames van Argo zijn al voorzichtig bezig met het volgende seizoen en, met enige arrogantie en vooral ook een glimlach, het kampioenschap van volgend seizoen. Overige doelpunten van Argo werden gemaakt door Liesbeth van der Korst en Paula Smit.

Uitslagen D1-OZC`57 4-23; WZC (SG)-Dames 1 15-6; E1-Njord 1-7; E2-Aegir 7-8; Heren 1-De Schelde 13-9.

Programma zaterdag 18.00u. DBD-E1, Z.I.B. te Best; 18.20u. De Treffers-C1, Kwekkelstijn te Rosmalen; 18.40u. Dames 1-Arethusa, Z.I.B. te Best; 19.05u. De Treffers-E2, Kwekkelstijn te Rosmalen; 20.00u. SWNZ-D1, De Molen Hey te Schijndel; 20.30u. De Vennen-Heren 1, De Vennen te Dongen; 21.00u. AquamigosHeren 2, Olympia te Waalwijk.

BILJARTEN

Rooise Biljart Competitie SINT-OEDENRODE - In ronde 23 was de hoogste score voor St.Joris (82). Met nog 3 rondes te gaan stijgen de kansen voor Oud Rooi (voorsprong van 56 punten). Korte partijen

Uitslagen

Jos van Doremalen (St.Joris) 30 car. in 5 beurten waarbij een serie van 18, moy. 6,0; Renée Wisse (Dorpsherberg) 22 car. in 10 beurten, moy. 2,20; Wim Lathouwers (Beurs) 32 car. in 11 beurten, moy. 2,90; Dorien Jans (Dorpsherberg) 24 car. in 11 beurten, moy. 2,18; Dries van der Vegt (Oud Rooi) en Jack Verhaegh (Beurs) 26 car. in 12 beurten, moy. 2,16; Wim Hulsen (Kofferen) 24 car. in 12 beurten, moy. 2,0; Theo Tebbertman (Boskant) 44 car. in 13 beurten, moy. 3,38; Carlo Mutsaers (’t Pumpke) en Noud Pouwels (St.Joris) 30 car. in 13 beurten, moy. 2,30; Johnny Bax (Beurs) 22 car. in 13 beurten, moy. 1,69; Toon Leijten (Kofferen) 20 car. in 13 beurten, moy. 1,53; Albert Kusters (St.Joris) 34 car. in 14 beurten, moy. 2,42; Ton Rovers (Wapen van Eerschot) 28 car. in 14 beurten, moy. 2,0, en Jan van den Bosch (Oud Rooi) 22 car. in 14 beurten, moy. 1,57.

Krijt op Tijd–Dorpsherberg 76-61; Boskant–Oud Rooi 64-76; Kofferen–Beurs 77-63; St.Joris–Wapen van Eerschot 82-58; Wellie Winne Welles–BC Eerschot 75-65; Gin Keus –Jachtrust 67-73; ’t Pumpke– D’n Toel 63-77.

Stand 1. Oud Rooi 1795; 2. Gin keus 1739; 3. Kofferen 1684; 4. St.Joris 1668; 5. Wellie Winne Welles 1659; 6. Wapen van Eerschot 1656; 7. Boskant 1641; 8. Jachtrust 1624; 9. D’n Toel 1608; 10. Krijt op Tijd 1555; 11. Beurs 1542; 12. BC Eerschot 1493; 13. ’t Pumpke 1452; 14. Dorpsherberg 1333.

Rhode 1-Stormvogels’28 1, 14:30; Rhode 2-UDI 3, 11:00; DVG 2-Rhode 3, 12:00; Gemert 6-Rhode 4, 12:00; Rhode 5-Nulandia 5, 10:00; Rhode 6-Volkel 5, 12:00; Rhode 7-Boekel Sport 6, 12:00; Erp 5-Rhode 8, 12:00; Irene 2-Rhode 9, 10:00; Rhode 10-Blauw Geel 18, 10:00; Rhode VR1-DVG VR1, 10:00; Mierlo Hout-Veteranen, 16:15.

C2-Schijndel/DE WIT C4 14:30, Schijndel/DE WIT C3-Rhode C3G 15:00, Blauw Geel’38/JUMBO C6Rhode C4 13:00, Rhode C5-Blauw Geel’38/JUMBO C5 13:00. Pupillen: Boekel Sport D1-Rhode D1G 11:45, Boskant D1-Rhode D2 11:30, Rhode D3-Blauw Geel’38/ JUMBO D3 11:30, WEC D3G-Rhode D4 11:15, Rhode D5-Boekel Sport D5 11:30, Rhode E1-NWC E1 11:45, MULO E2-Rhode E2 11:15, Rhode E3-Blauw Geel’38/JUMBO E3 9:15, Rhode E4G-Erp E3 9:15, Rhode E5-Mierlo Hout E3 9:15, Rhode E6-Nijnsel/TVE Reclame E1 9:15, Schijndel/DE WIT E8-Rhode E7 9:00, Blauw Geel’38/JUMBO E13-Rhode E8 9:15, Boekel Sport E7G-Rhode E9G 10:30, Rhode F1Mifano F1 9:15, DVG F1-Rhode F2 9:30, Rhode F3-Avanti’31 F2 10:30, Rhode F4-Gemert F3 10:30, Sparta’25 F3G-Rhode F5G 10:30, Blauw Geel’38/JUMBO F8-Rhode F6 10:15, VOW F2-Rhode F7 10:30, Rhode F8-Nijnsel/TVE Reclame F1 10:30, Rhode F9G-Blauw Geel’38/JUMBO F11 10:30, Rhode F10-Schijndel/ DE WIT F7 10:30, Sparta’25 F8GRhode F11 10:30. Meisjes: HBV MA1-Rhode MA1 12:30, SCV’58/Estria/GVV’57 MC2Rhode MC1 11:30, Rhode MD1Irene MD1 13:00. Mini-pupillen: onderling 10:00.

RHODE JEUGD

Pupil van de wedstrijd

Uitslagen

SINT-OEDENRODE - De 8-jarige Jesse van de Biggelaar is zondag 6 april ‘Pupil van de Wedstrijd’ bij de thuiswedstrijd van Rhode 1 tegen Stormvogels’28 1.

won Rhode verdiend met 0-3. Beide ploegen begonnen gehavend aan de strijd. Rhode had 3 geblesseerden buiten de 2 die langdurig geblesseerd zijn en de 2 die al meer dan een jaar uit de roulatie zijn. Maar ook Herpinia kon niet op volle kracht aantreden, 2 spelers zijn door een beenbreuk lange tijd uitgeschakeld. Herpinia begon met veel enthousiasme en inzet het beste aan de wedstrijd. Toch kwam Rhode al snel op voorsprong. Joep v.d. Mortel zocht met een lobje zijn aanvallers op de rand van het strafschopgebied en de laatste man wist daar geen raad mee en kopte de bal over de keeper in het doel, 0-1. Rhode had de wedstrijd inmiddels onder controle. Herpinia probeerde het vooral met lange halen en kreeg wel wat kansjes, maar was niet echt gevaarlijk. Rhode had via een paar fraaie aanvallen wat betere kansen, maar kon deze niet verzilveren. In de 40e minuut kwam Rhode goed weg toen Herpinia uit een corner tot driemaal toe de bal inschoot, maar de juiste richting ontbrak. Rhode pakte de aanval over en met een fraai steekpas stuurde van Bas van Kuringen A-1 speler Kyron Brus de diepte in en die rondde goed af, 0-2. In de 2e helft ging Rhode goed door en kwamen er diverse mogelijkheden over de vleugels, maar Herpinia hield stand. In de 59e minuut kwam Rhode toch in de problemen. Daan van Dinten kreeg een tweede gele kaart en Rhode moest met 10 man verder. Herpinia zocht de aanval. Het ontbrak aan de nodige creativiteit dus er viel maar één echte kans te noteren. In het laatste kwartier nam Rhode het heft weer in handen. Er werd druk gezet en in de 80e minuut viel de beslissende treffer. Uit een fraaie aanval bracht Joep v.d. Mortel Simon v.d. Wetering in stelling en deze kon de bal simpel intikken, 0-3. Er kwamen nog een paar goede kansen voor Rhode, maar het bleef 0-3. Zondag 6 april speelt Rhode thuis tegen Stormvogels dat vorige week Margriet met verrassend grote cijfers versloeg en er alles aan gaat doen om een eventuele degradatie te ontlopen. Het is onderin erg spannend, want de verschillen tussen de onderste 9 ploegen zijn minimaal (2 verliespunten tussen nummer 4 en 12). Rhode staat daar met een marge van 3 punten net boven en houdt bij een overwinning afstand van de strijd onderin en kan bovendien de derde plek consolideren, die nagenoeg zeker recht geeft op een periodetitel.

Rhode in Beweging Aanstaande donderdag is de informatieavond van Rhode in Beweging met als onderwerp de nieuwe structuur van Rhode, aan-

vang 21.30 uur. Alle leden, ouders van jeugdleden en vrijwilligers zijn van harte welkom. Voor meer nieuws zie www.rhode.nl.

Uitslagen Herpinia 1-Rhode 1, 0-3; Rhode 3-Sparta’25 3, 0-2; Sparta’25 6-Rhode 4, 0-4; Rhode 4-ONDO 3, 1-1; Rhode 5-Avanti’31 5, 6-0; Rhode 6-SCMH 3, 3-1; Rhode 7-ELI 5, 1-4; Handel 3-Rhode 8, 2-2; Rhode 9-Avanti’31 8, 3-1; Mariahout 5-Rhode 10, 7-1; DVG VR1–Rhode VR1, 2-2; Veteranen–Mariahout, 4-4.

Programma

Junioren: Rhode A1-Union A1 2-2, DVG A2-Rhode A2 1-3, Rhode B1-SC Helmondia B1 6-1, Rhode B2-Rhode B3 4-1, Rhode B4-Blauw Geel’38/JUMBO B6 4-2, OSS’20 C1-Rhode C1 2-0, Blauw Geel’38/ JUMBO C3-Rhode C2 1-1, Rhode C3G-Blauw Geel’38/JUMBO C4 2-2, Rhode C4-Bavos C2 7-5, Boskant C2-Rhode C5 3-5. Pupillen: Rhode D1G-Blauw Geel’38/JUMBO D2 1-6, Rhode D2WEC D2 3-3, Venhorst D1G-Rhode D3 7-0, Rhode D4-Blauw Geel’38/ JUMBO D6 0-13, Rood Wit’62 D6Rhode D5 2-4, Berghem Sport E1Rhode E1 3-3, Rhode E2-Schijndel/ DE WIT E3 2-5, WEC E1-Rhode E3 4-1, Schijndel/DE WIT E5-Rhode E4G 3-1, Blauw Geel’38/JUMBO E5-Rhode E5 2-4, Blauw Geel’38/ JUMBO E6-Rhode E6 2-5, Rhode E7-Blauw Geel’38/JUMBO E10 2-8, Rhode E8-ELI E3 2-1, Rhode E9GErp E5 5-0, Deurne F1-Rhode F1 1-4, Rhode F2-VOW F1 6-1, Gemert F3-Rhode F3 1-1, Boekel Sport F2-Rhode F4 1-4, Rhode F5G-Erp F2 5-0, Rhode F6-Avanti’31 F4G 2-2, Rhode F7-Sparta’25 F4G 4-3, Sparta’25 F6G-Rhode F8 0-6, WEC F3G-Rhode F9G n.b., Gemert F13Rhode F10 2-5, Rhode F11-Blauw Geel’38/JUMBO F16 2-4. Meisjes: Rhode MC1-UDI’19/ Beter Bed MC1 1-1, OSS’20 MD1Rhode MD1 0-4.

Jesse voetbalt in de F8. Zijn leiders zijn Jeroen van Eertwegh en Dennis van Dijk. De trainers van de F8 zijn Bert van Eertwegh en Leo Evers. Jesse is in augustus begonnen bij de F9 maar werd al snel ’weggekocht’ door de F8. Daar zijn ze erg blij met Jesse want hij is zo sterk en heeft zo veel energie dat hij over het hele veld te vinden is, overal ballen afpakt en de meeste doelpunten maakt. Niemand houdt hem tegen. PSV is zijn favoriete voetbalclub. Jesse zijn hobby’s zijn natuurlijk voetbal en tennis wat hij ook heel goed kan. Hij zit in groep 5 van de Kienehoefschool. Rekenen vindt hij het leukst om te doen. Hij is iedere week trouw aanwezig bij de training en wedstrijd. Jesse zal zondag aanwezig zijn bij de warming-up van Rhode 1, de aftrap nemen en de verdere verrichtingen van Rhode 1 vanuit de dug-out volgen. Rhode wenst hem een gezellige voetbalmiddag.

Programma zaterdag Junioren: Margriet A1-Rhode A1 15:00, Rhode A2-Erp A3 14:30, HVCH B1-Rhode B1 15:15, Sparta’25 B2-Rhode B2 14:30, S.V. Brandevoort B1-Rhode B3 15:00, Gemert B4-Rhode B4 13:15, Rhode C1-MULO C1 13:00, Rhode

Programma Maandag 31 maart: BC Eerschot– Krijt op Tijd.

Dinsdag 1 april: Oud Rooi–Dorpsherberg; D’n Toel–Gin keus.

Donderdag 3 april: Wapen van Eerschot–Wellie Winne Welles; Jachtrust–Kofferen; ’t Pumpke–St.Joris; Beurs–Boskant.

Pupil. Jesse van de Biggelaar.


DINSDAG 1

APRIL

SPORT

2014

SPORT

FLITS RUITERSPORT

Marwin van den Nieuwenhuijzen vierde op KNHS kampioenschappen ERMELO - Dit weekend zijn de KNHS kampioenschappen verreden in Ermelo.

KORFBAL

ATLETIEK

Scholierenloop bij Fortuna Korfbalvereniging Nijnsel viert gouden jubileum SINT-OEDENRODE - SV Fortuna`67 nodigt kinderen tot en met 16 jaar uit om mee te doen aan haar jaarlijkse Scholierenloop. Niet alleen kinderen uit Sint-Oedenrode zijn van harte welkom maar ook uit andere plaatsen.

NIJNSEL - Cisca van Kessel richtte samen met de heer De Kock van de Nederlandse Dameskorfbalbond op 1 april 1964 de Nijnselse korfbalvereniging op. Ze kregen hiervoor toestemming van Pastoor van Gestel, want dat was nog wel nodig in die tijd. Door Hans Pelle

In de L-klasse kwam Nijnsel ruiter Marwin van den Nieuwenhuijzen met zijn paard Amadeus aan de start. Na een foutloos basisparcours en een foutloze barrage behaalde hij de vierde plaats. De zusjes Peters hebben een springwedstrijd in Maren Kessel bezocht. Zaterdag behaalde Rachel Peters met haar pony Lando de tweede prijs in de klasse DE B. Ashley Peters zadelde haar pony Napoleon en was iedereen te vlug af in de klasse CDE M; ze behaalde de eerste prijs. Eline startte in de M-klasse met haar paard Balinda F.S. en behaalde een vierde prijs.

ZAALVOETBAL

Rooise Zaalvoetbalcompetitie Uitslagen Afisca Adm en Belastingadv.– www.twinscooking.nl 8-1; Dorpsherberg/van Driel–Royal Queen Seeds 5-3; Wetering Boys–HNM-Finance 1-4; Café van Ouds–Presenteert. com 2-15; Huiskens Optiek en Horen–Pijnappels/van Schijndel 2-6; Woonwinkel Excl. Wonen–Amigos Menswear/ van Dijk 2-3.

Programma Vrijdag 4 april Presenteert.com–Woonwinkel Exclusief Wonen 19.30u.; Amigos Menswear/van Dijk– Café van Ouds 20.15u.; JT Carservice/van Kasteren–Pijnappels/van Schijndel 21.00u.; Brasserie de Beleving–Schildersbedrijf Gebr. Harks 21.45u.

Maandag 7 april Krans Hoveniers–Bart Klerkx Hoveniers 21.00u.; Gerits/vd Warenburg–’t Straotje/Lvdb Inst. Techniek 21.45u.

ZWEMMEN

Nieuw clubrecord Argo VALKENSWAARD - Afgelopen zondag hebben 38 zwemmers van de Wedstrijdgroepvan Argo deelgenomen aan de 5e Competitie wedstrijd in het zwembad De Wedert te Valkenswaard. Tijdens deze wedstrijd is 4 keer een 1e plaats, 3 keer een 2e plaats en 5 keer een 3e plaats behaald. Daarnaast zijn 57 persoonlijke records gezwommen. Verder heeft Jannus van Dinther een clubrecord gezwommen op de 200m rugslag in 2.30.10.

Programma Komende zondag nemen de jonge zwemmers van de Wedstrijdgroep deel aan de 5e Minioren wedstrijd in zwembad De Beemd te Veghel, aanvang 14.00 uur.

15

Loopevenement. Met de Scholierenloop wordt het lenteseizoen op camping de Kienehoef geopend. Het laagdrempelige loopevenement vindt zondag 13 april plaats op Camping de Kienehoef, Zwembadweg 37. De wedstrijden beginnen om 12.00 uur voor de kinderen tot en met 4 jaar. Vervolgens starten de leeftijdscategorieën per jaar oplopend tot 13 jaar en als laatste de gecombineerde leeftijdsgroep van 13 tot en met 16 jaar. De kinderen tot en met 7 jaar lopen een afstanden van 595 meter, de 8- tot en met 12-jarigen 1095 meter en de 13- tot en met 16-jarigen 2035 meter. Alle deelnemers worden na beëindiging van de wedstrijd beloond met een medaille, een

diploma en voor de eerste drie in iedere leeftijdscategorie een mooie beker, beschikbaar gesteld door de sponsor van dit evenement; garagebedrijf Johan Markgraaf uit Nijnsel. Opgeven kan via een voorinschrijvingsformulier dat op de basisscholen in Sint-Oedenrode is uitgereikt of te downloaden is via www.fortuna67.nl. Na-inschrijving is 13 april vanaf 11.30 uur mogelijk in de kantine van Camping de Kienehoef. De kosten bedragen € 1,50 per deelnemer. Meer info: Peter Hellings (0413) 47 84 63. Toeschouwers, familieleden en supporters zijn uiteraard ook van harte welkom.

KORFBAL

De A-jeugd is in februari dit jaar kampioen geworden. Bij de seniorenteams is het eerste team kampioen in de zaal geworden en daarmee gepromoveerd naar de eerste klas. Nu gaan de dames van het eerste nog voor het kampioenschap op het veld, ze liggen op dit moment slechts 1 punt achter.

Feestweekend Dit weekend wordt het gouden jubileum van korfbalvereniging Nijnsel gevierd. Vrijdag 4 april wordt geopend met een reünie in de kantine van VV Nijnsel. Het aantal inschrijvingen voor deze avond is enorm. De organisatie had rond de honderd aanmeldingen verwacht, maar het aantal ligt op dit moment boven de honderdvijftig. Zaterdag 5 april vindt eerst een receptie plaats van 18.00 tot 19.30 uur. Gevolgd door een feestavond voor leden en aanhang, sponsors en genodigden. Voor de zondag stond een gezellige familiedag gepland, maar deze is doorgeschoven naar zondag 13 april.

Kienavond Korfbalvereniging Nijnsel houdt maandag 7 april een gezellige kienavond met vele, mooie

Verplaatsing familiedag Voetbalvereniging Nijnsel heeft 23 maart de punten laten liggen tegen WEC. Zondag 6 april speelt VV Nijnsel thuis tegen DSV uit Sint-Antonis. Bij winst is VV Nijnsel 1 kampioen en promoveert dan naar de vierde klasse. Om deze dag tegelijkertijd de familiedag te houden, vindt KV Nijnsel niet zo’n slim idee. Beide verenigingen hebben voor een deel dezelfde aanhang. Daarom is besloten de familiedag van korfbalvereniging Nijnsel te verplaatsen naar zondag 13 april. Vanaf 14.00 uur is er een vossenjacht voor alle kinderen uit Nijnsel. Verder staat een springkussen klaar en is er muziek. Om 18.00 uur is de trekking van de loterij. Korfbalvereniging Nijnsel wil op deze dag het jubileum met jong en oud afsluiten. Later in het jaar zijn er nog enkele activiteiten die in het kader van het jubileum een extra feestelijk tintje krijgen. Zo vindt zondag 15 juni het jaarlijse familie/vriendentoernooi plaats en is er op zaterdag 21 juni een gezellig uitstapje met de jeugdleden.

VOETBAL

Wilskracht ontbreekt bij KV Rooi SINT-OEDENRODE – In de wedstrijd tegen Klimroos 1 was het zaak voor KV Rooi 1 om punten te pakken. Helaas begon de tegenstander feller aan de wedstrijd en opende zij de score met 0-1. Gelukkig gooide Ilse van den Bosch daarna haar doorloopbal in de korf. Klimroos wist hier snel op de reageren en uit te lopen tot 1-3. De hoofden werden bij KV Rooi bijeen gestoken om in te lopen op deze achterstand. Daisy Schuurmans scoorde van afstand achter de korf en bracht de stand op 2-3. Klimroos zette haar felheid door en vond opnieuw de korf; 2-4. Daarna was het Ellen Hulsen voor KV Rooi die haar doorloopbal in de korf mikte; 3-4. Helaas kon KV Rooi deze stijgende lijn niet doorzetten en scoorde Klimroos nog twee keer voor rust: 3-6. Felheid, agressie en zelfvertrouwen moesten de meiden van KV Rooi zien te krijgen volgens coach John Nooijen. Direct na rust was KV Rooi goed gefocust en waren het Ilse van den Bosch en Rachel Heijmans die allebei met een kort kansje de korf raakten; 5-6. Helaas was daarna het woord aan Klimroos; 5-8. Daisy Schuurmans van KV Rooi liet het hier niet bij zitten en mikte haar korte kansje in de korf; 6-8. KV Rooi leek niet opgewassen tegen het fysieke spel van de tegenstander. Deze maakte hier goed gebruik van en bracht de stand op 6-10. Ilse van den Bosch probeerde de eer nog te redden met een afstandschot, maar helaas was het laatste woord aan Klimroos. Eindstand: 7-11. De betere tweede helft van KV Rooi was niet genoeg om het spel van Klimroos te onderbreken. Donderdag 3 april om 20.00 uur

Men begon destijds op een wei naast het processiepark. Er werden een paar palen, korven en lint aangeschaft en een bal werd geleend bij de voetbalclub. Men begon met 16 dames en in het begin werd alleen bij de senioren gespeeld. De contributie was een kwartje per week en werd tijdens de trainingsavonden opgehaald. Nadat men nog op verschillende noodvelden gespeeld had, waaronder aan de Schietbergweg, kon men op 1 september 1970 gebruik gaan maken van een veld en kleedlokalen op het nieuwe sportpark Eimert. Op dit moment korfballen ze hier nog steeds in het buitenseizoen. Ze hebben een goede band met voetbalvereniging Nijnsel. Van deze club kan KV Nijnsel gebruik maken van de kantinefaciliteiten. In het zaalseizoen maakt de korfbalvereniging voor thuiswedstrijden gebruik van sporthal de Streepen. Nu, 50 jaar later, beschikt Nijnsel nog steeds over deze bloeiende korfbalvereniging. De club telt 90 leden, allen dames, verdeeld over zeven teams. Er zijn 3 volwassenenteams en vier jeugdteams.

prijzen. Met de kienavond sluit de korfbalvereniging het feestweekend ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum af. De kienavond wordt gehouden in zalencentrum de Beckart, Oude Lieshoutseweg 7 te Nijnsel en begint om 20.00 uur. Korfbalvereniging Nijnsel hoopt velen te zien op 7 april. Ook familie, vrienden en kennissen zijn van harte welkom.

speelt KV Rooi 1 voor de beker thuis tegen Heumen. Zondag gaat de competitie verder met een thuiswedstrijd tegen De Horst om 13.00 uur.

Uitslagen KV Rooi 1-Klimroos 1 7-11, KV Rooi 2-BMC 2 5-7, KV Rooi MW1DOS MW 1 8-2, KV Rooi MW 2-Corridor MW1 11-4, Flamingo’s MW 1-KV Rooi MW3 4-8, KV Rooi A1-Altior A1 7-3, De Kangeroe A1-KV Rooi A2 15-7, KV Rooi B1VVO B1 9-4, KV Rooi C1-Olympia C1 2-3, KV Rooi C2-Nijnsel C1 4-3 ,Corridor D1-KV Rooi D1 3-2, De Korfrakkers D5-KV Rooi D2 1-5, KV Rooi E1-Corridor E1 0-1, De Korfrakkers E3-KV Rooi E2 1-2, Celeritas F1-KV Rooi F1 5-0, KV Rooi F2-Avanti F2 1-6.

Programma Woensdag 2 april Nijnsel MW1-KV Rooi MW1 a. 20.00u.; Odisco MW1-KV Rooi MW2 a. 20.00u.; KV Rooi MW3-De Kangeroe MW1 a. 20.00u. Donderdag 3 april KV Rooi 1-Heumen 1 a. 20.00u.; SCMH A1-KV Rooi A1 a. 19.15u.

Zaterdag 5 april SVSH/KSV A1-KV Rooi A1 v. 14.00u.; Tuldania B1-KV Rooi B1 v. 10.45u.; KSV/SVSH C2-KV Rooi C1 v. 10.15u.; Corridor C1-KV Rooi C2 v. 09.45u.; KV Rooi D1-Klimop D1 a. 12.00u.; KV Rooi D2-SCMH D1 a. 11.00u.; DOT E1-KV Rooi E1 v. 09.15u.; KV Rooi F1-De Kangeroe F1 a. 10.00u.; Odisco F1-KV Rooi F2 v. 11.00u.

VV Nijnsel wil kroon op haar werk NIJNSEL - Het draaiboek lag al even klaar, maar moest Programma zondag

Zondag 6 april

NIJNSEL JEUGD

liggen. De verliespartij tegen WEC, de eerste van dit seizoen, gooide roet in het eten. Zondag 6 april kan en moet het eigenlijk wel gebeuren, in de thuiswedstrijd tegen DSV uit Sint-Antonis. Nijnsel/TVE Reclame heeft nog steeds een riante voorsprong van twaalf punten met nog vier wedstrijden te gaan. Dat betekent dat één wedstrijdpunt voldoende is om het kampioenschap en de bijbehorende promotie naar de vierde klasse veilig te stellen. Het team van coach Theo Hageman is er uiteraard op gebrand om de lang verwachte en gekoesterde titel binnen te halen. ‘Tegen WEC waren de spelers te gehaast en lieten ze zich te gemakkelijk uit het eigen spel halen. Het betekende de eerste nederlaag en ook nog op het verkeerde moment. Qua spel was Nijnsel echter opnieuw de bovenliggende partij en dat willen de spelers aanstaande zondag voor het ongetwijfeld talrijke en trouwe thuispubliek bekronen met de titel in de vijfde klasse. Zondag 30 maart was Nijnsel de gelijke aan derdeklasser Avan-

In de uitwedstrijd had Nijnsel niet zo veel moeite met DSV, maar de druk is zondag aanmerkelijk groter. DSV kan vrijuit spelen en helaas zitten enkele sterkhouders van de geelblauwen zondag een schorsing uit. Om 12.00 uur speelt Nijnsel 2 eveneens een belangrijke wedstrijd thuis tegen Erp 3. Na de promotie van vorig seizoen ligt er voor het reserveteam opnieuw een periodetitel in het verschiet. Om 14.30 uur trapt Nijnsel 1 af en hopelijk voor de gastheren en hun supportersschare kan niet ver na kwart over vier Freddie Mercury en zijn koninklijk gezelschap ‘los’ met ‘we are the champions’.

Uitslagen Someren A2-Nijnsel A1 4–1; Nijnsel B1-WEC B1 1–3; Boekel Sport C2-Nijnsel C1 Uitg.; Nijnsel C2Mulo C5 10–2; Nijnsel D1-ST Fiducia/Elsendorp D2 1–1; Gemert E8-Nijnsel E2G 14–1; Gemert F8Nijnsel F1 6–2; Nijnsel F2-Gemert F10 2–4; Olympia’18 MD2-Nijnsel MD1 0–1; Blauw Geel’38 VetsNijnsel Vets 1–1.

Programma Woensdag 2 april 19.00u. Avesteyn C1-Nijnsel C1

Zaterdag 5 april

Nijnsel 1-Avanti’31 1 (Vriends.) 2-2; Boekel Sport 6-Nijnsel 4 1–4; Nijnsel 6-Blauw Geel’ 38/Jumbo 18 1–1; Hilvaria VR1-Nijnsel VR1 (Vriends.) 0–2; Nijnsel VR2-Volkel VR1 1–2.

14:30 Nijnsel A1-ELI A1; 14:30 Stiphout Vooruit B2-Nijnsel B1; 13:00 Avanti’31 C3-Nijnsel C2; 11:30 Blauw Geel’38/JUMBO D8Nijnsel D1; 9:15 Rhode E6-Nijnsel E1; 10:00 Nijnsel E2G-Blauw Geel’38/JUMBO E12; 10:30 Rhode F8-Nijnsel F1; 10:00 Nijnsel F2DVG F4; 11:30 Nijnsel MD1-FC de Rakt MD1.

van 9.30 tot 10.15 uur bij Café Het Wapen van Liempde, Raadhuisplein 4 te Liempde. Het inschrijfgeld bedraagt € 8.50 per persoon. Men krijgt hiervoor een consumptie voor vertrek en een lunch. Vorig jaar trok deze

rit nog bijna 100 deelnemers en wanneer het zonnetje schijnt verwachten de motorclub die dit jaar ook weer. De rit gaat door het Brabantse land en is ongeveer 200 km lang. Meer info: mcliempde@home.nl.

Uitslagen

MOTORSPORT

Motorrit van MC Liempde LIEMPDE - Zondag 6 april houdt MC Liempde haar 16e jaarlijkse Open motorrit.

Zondag 6 april KV Rooi 1-De Horst 1 a. 13.00u.; KV Rooi 2-Corridor 2 a. 11.00u.

ti’31 en dat geeft hen vertrouwen in een goede afloop.

14:30 Nijnsel 1-DSV 1; 12:00 Nijnsel 2-Erp 3; 13:00 Deurne 5-Nijnsel 3; 12:00 Nijnsel 4-Erp 6; 10:00 Nijnsel 5-Boerdonk 4; 10:00 Nijnsel 6-Heeswijk 5; 10:00 Nuenen VR2-Nijnsel VR1; 10:30 Volkel VR1-Nijnsel VR2.

zondag 23 maart noodgedwongen op de plank blijven

Deelnemers kunnen inschrijven


16

VARIA

DINSDAG 1

JEU DE BOULES

Uitbreiding BV De Klutsers NIJNSEL - In verband met een banentekort bij Boulesvereniging De Klutsers heeft de vereniging de Stichting Nijnsels Algemeen Belang verzocht om uitbreiding van het complex achter De Beckart met 2 banen. Dit verzoek is door het bestuur goedgekeurd. Vooral bij het organiseren van toernooien bleek het tekort aan banen een probleem. Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de uitbreiding begonnen. Over 2 weken hoopt men klaar te zijn zodat men dan de

beschikking heeft over 10 banen. Tevens is in het kader van Nldoet de toiletgroep in de Beckart, die in gebruik is bij de club en jeugddisco The Joy, opgeknapt en van een nieuw kleurtje voorzien. De ruimte

ziet er momenteel weer schitterend en representatief uit. Na de uitbreiding zijn nieuwe leden van harte welkom. Vooral jonge mensen worden gemotiveerd om deel te nemen aan het spel en daarmee de sociale contacten te bevorderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden en deelnemen aan de instructiedagen gedurende 3 zaterdagen. Deze vangen zaterdag 12 april aan. Aanmelden kan via het bestuur of secretaris Rien van der Loo, (0413) 47 41 65 of riengina@kpnmail.nl.

‘Nijnsel Meets…’ NJNSEL – Harmonie Nijnsel is afgelopen jaar gestart met een succesvolle eerste editie van Nijnsel Meets…. Dit jaar gaat de reeks verder, waarna ze volgend jaar een Proms-concert op de agenda zet. Vrijdagavond 23 mei vindt het tweede Nijnsel Meets…concert plaats. In deze concertreeks wil Harmonie Nijnsel met andere gezelschappen of solisten uit Sint-Oedenrode een hoogstaand concert verzorgen. De Harmonie Nijnsel, onder leiding van Hans van der Velden, verwerkt steeds nieuwe ideeën in de concerten, zodat het voor de muzikanten een uitdaging blijft om er iets moois van te maken. ‘Nijnsel Meets…’ staat dit jaar in het teken van het EK. Het hele programma bestaat uit muziek over of van verschillende landen die meedoen met het EK. De verschillende poules zullen de revue passeren. Ook komen er op groot scherm live beelden van het concert, zodat het publiek kan genieten van de kleine gelaatsuitdrukkingen van de muzikanten. Het populaire popkoor Novelty is dit keer de geweldige gast die

samen met de harmonie muziek gaat maken. Popkoor Novelty staat onder leiding van dirigent Peter van Beijnum en heeft eind maart een groots optreden gegeven onder de naam WhatsUpp…

APRIL

2014

Het koor heeft een uitgebreid populair repertoire en houdt van een uitdaging. Het concert vindt plaats in de Goede Herderkerk aan het Mgr. Bekkersplein. Deze kerk heeft een geweldige akoestiek en wordt voor deze gelegenheid omgetoverd tot een heuse concertzaal met podium, filmscherm en professioneel geluid en verlichting. Na het concert biedt Harmonie Nijnsel haar publiek de gelegenheid om de avond af te sluiten met een afterparty. Meer info: www.harmonienijnsel.nl.

Succes. De editie ‘Nijnsel Meets…’ van vorig jaar smaakt naar meer.

Kerkberichten PAROCHIE HEILIGE ODA MARTINUSKERK, CENTRUM Uitbreiding. Bij Boulesvereniging De Klutsers worden twee nieuwe banen aangelegd.

ATLETIEK

WIELERSPORT

Uitslagen Uitslagen BMX fietscross AK Schijndel SV Fortuna ‘67 Fedde de Bie

11-12 jaar Eigen klasse

7 jaar Open klasse

Manches 2-1-1; kwartfinale 2e; halve finale 1e; finale 6e.

Manches 4-4-4; halve finale 8e.

8/9 jaar Eigen klasse Manches 6-6-8.

Jelt de Bie

Wessel van Dijk 12/13 jaar Open klasse

9 jaar Open klasse

Manches 2-1-1; kwartfinale 1e; halve finale 4e; finale 6e.

Manches 6-6-8.

13 jaar Eigen klasse

10/11 jaar Eigen klasse

Manches 1-2-2; kwartfinale 2e; halve finale 2e; finale 6e.

Manches 4-4-4; halve finale 7e en B- finale 8e.

Bas Verhagen

Ilse Verhagen

29 maart Diever, Drents Friese Wold Marathon Mannen Marathon Henry Wijffelaars 3.42.35; Eric van den Oetelaar 4.00.45; Luc Minderhoud 5.30.00. Vrouwen Marathon Tineke Mous 4.07.07.

30 maart Veldhoven Trimloop MannenTrim 6.300 m Eric van den Oetelaar 32.34; Henry Wijffelaars 32.38.

Zondag 6 april 9.30u. Eucharistie met Martinuskoor Intenties: Theo en Jaan Ketelaarsvan Kaathoven; Piet Verhagen; Gerard en Mien Kluijtmans-van Nuland; Piet van Rooij; Ton van Boxtel; Jan van de Wijdeven; Cor de Bever; Harold en Els Sandersvan Bergen; Christiaan Wouters en Petronella de echtgenote en verdere familieleden; Noud van den Heuvel; Hein en Betsie van Erp-van Geffen; Johan van der Rijt; Willem en Maria Hulsenvan Kronenburg en Toos en José; Adriaan Brugmans; Jos van Esch en overleden ouders van Eschvan den Broek en overleden ouders Versantvoort-Swinkels; Piet van Lankveld. Maandag 9.00u. Eucharistie Dinsdag 9.00u. Eucharistie Woensdag 9.00u. Eucharistie Donderdag 9.00u. Eucharistie Vrijdag 9.00u. Eucharistie

GOEDE HERDER, EERSCHOT

14+ gemengd Open klasse

Zaterdag 5 april 19.00u.

11/12 jaar Eigen klasse

Manches 3x7.

Manches 3-3-3; kwartfinale 5e.

14+ Eigen klasse

Open klasse

Manches 3x7.

Laatste eucharistieviering (dankviering) met parochieel koor Intenties: Martina van BerloPepers; Antoon van Berlo en dochter Ans; Wim en Barbara Goossens-Vermeltfoort; Toon van de Hurk; Jeroen Scharenborg; ouders Van Kaathovenvan Laarhoven, zonen Harrie en Frans en schoonzoon Wil Aarts; Neeltje Aarts-van Diepenbeek; Noud Bertens; Jan van der Heijden; overleden ouders Van de Meerendonk-Bressers; Jan Galiart; pastoor Klessens; pastoor Leenders; pastoor van Breugel; dominee de Pater; Pieter Dijkema; overleden kerkmeesters en overleden leden van het parochiebestuur en de parochievergadering. Zondag 17.00u. Vespers

Manches 4-3-3; kwartfinale 5e.

Lex Veldt 11/12 jaar Eigen klasse

Koen van der Wijst Boys 16+ Open klasse

Manches 3-3-3; kwartfinale 6e.

Manches 2-4-3; halve finale 4e; finale 6e.

Open klasse

17+ Eigen klasse

Manches 5-5-4.

Manches 5-1-1; kwartfinale 3e; halve finale 3e; finale 7e.

Kyro van Schijndel 10-11 jaar Open klasse

Alex Veldt

Manches 1-1-2; kwartfinale 1e; halve finale 3e; finale 7e.

Eigen klasse Manches 6-6-7.

WIELERSPORT Toertocht voor wielertoerist HEESCH - TWC De Voorsprong uit Heesch houdt zondag 6 april haar jaarlijkse toertocht. De vorig jaar geheel gewijzigde route van 100 km gaat door de Meierij en de Kampina en doet ook Sint-Oedenrode aan. Men kan starten in Oirschot of de route onderweg oppakken.

Hiervoor dient met contact op te nemen met de organisatie. Onderweg is een pauzeplaats waar gelegenheid is om koffie te nuttigen. Inschrijven tegen NTFU-tarief is mogelijk vanaf 8.00 uur bij Café Vingerhoeds, Oude Grintweg 90 te Oirschot, 0499 57 13 34. Meer info: www.twcdevoorsprong.nl of 0412 45 57 24.

SINT ANTONIUS, NIJNSEL Zondag 6 april11.00u.

Prestatie. Luc Minderhoud bij marathon in Diever.

Eucharistie met dameskoor Intenties: Wim Merks; Martien Raaijmakers; Marinus en Drika Verhagen-van Hooff en zoon Rini; An Schepens-v.d. Velden; Annie Schepens-Claassen; Han Korsten; Dina v.d. Laar-Vos; Mar-

tien van Kessel nms KBO; Jans v.d. Meerakker; Frans Renders, vader en moeder Renders, Piet en Jo Renders; Toon van Erp.

H. MARTINUS, OLLAND Zaterdag 5 april 17.30u. Eucharistie met kerkkoor Intenties: Martien Verhagen; overleden ouders Essens-Swinkels en Astrid.

H. RITA, BOSKANT Zaterdag 5 April Geen eucharistieviering.

Zondag 6 April 11.00u. Eucharistieviering met sluiting van de kerk. De zang wordt verzorgd door het Ritakoor. Intenties: Pastor Teurlings; Pater Teurlings; Pastor Manders; Pastor Broeke; Pastor Claes; Twan en Joke Bouwels; Wim Janssen; Corne Sanders; Ine v.d. BrandLinders; Kee v.d. Schoot-v.d. Heijden; Mevr Bullens-van Genugten; Peter van der Linden; Gerard Persoons; Antoon Ophei; Toon Bekkers en Sjaan Bekkers-van Duinhoven; Joke Bekkers-van der Wiel; Marinus van de Berk; overl. ouders de Koning-v.d. Wijdeven; Leden en Overl. Leden van het Ritakoor; Overl. ouders v.d. Laar-Vermeltfoort en overl. Fam.; Fam. Bekkers-van Oirschot en dochter Annie; Overl. Fam v.d. Meulengraaf-Bogers en Overleden familieleden.

Donderdag 19.00u. Vierde Ritanoveen

ODENDAEL Vrijdag 4 april 10.00u. Eucharistieviering met Odendaelkoor vanwege eerste vrijdag van de maand

Zondag 6 april 10.00u. Woord- en communieviering met Odendaelkoor. Intentie: Mien van Hoof-Rijkers.

SINT PETRUS’ BANDENKERK, SON Zaterdag 5 april 18.30u. Eucharistieviering (via analoge UPC kabel FM 94.4 M).

Zondag 11.00u. Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor. (via analoge UPC kabel FM 94.4 MHz). Intenties: Jan en Toos JonkerGras, Piet van Helmond, Jef Bij-

velds, Wil Mathijssen, Lous Petit-van Heijst, Frans van Aspert, Francien van den Berg-Heymans, Onno van Buul, Nana van DiestLathijnhouwers, ouders Houwen-v.d. Sterren, Betsy van de Ven-Hooijmaijers, Joannes van Och, ouders Kapteijns-van de Weideven, Harrie Kuypers, Frans Pangalila, Wim Saris, Antje von Reeken-Vogels, Broor van de Ven, Harrie en Nelly VerkuijlenPassier, Frida v.d. Heijden-Verbakel, Martijn en Rian ZandbergenBertens, Nico Jonker, Bert van Kol, Nelly Vermeulen-Habraken, Mien Basten-Gevers, Jozef Teunissen, Leo Beelen. Maandag 19.30u. Eucharistie Woensdag 19.30u. Eucharistie

Vrijdag 14.00u. Huwelijk Chantal Royackers en John Verberne

SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL Zaterdag 5 april 18.30u. Eucharistie in Son. (via analoge UPC kabel FM 94,4 MHz)

Zondag 9.30u. Eucharistie m.m.v. het Breugelse Kerkkoor, Kinderwoorddienst. (via UPC kabel FM 94,4 MHz) Intenties: Ad Versantvoort; Nelly Vlemmix-Versantvoort; Miny van de Ven-Winkelman; Wil Peters; Mies Merks-van de Rijt; ouders Thoonen-Rooijackers en zoon Bart; overleden ouders Versantvoort-Merks; Netty Cornelissen-Wijn.

PROTESTANTSE KERK KNOPTOREN Zondag 6 april 10.00u. Predikant Ds. G. Baerends

SINT JANS ONTHOOFDING, LIEMPDE Zaterdag 5 april 18.30u. Intenties: Miet en Pieta Smulders; Engelbertus v.d. Velden; Toos Egelmeers; Jan Bekkers; Fam. Habraken–van Kronenburg; Toon v.d. Biggelaar; Willem en Drieka Renders. Zondag 9.30u. Intentie: An Welvaarts–Dekkers. Maandag 9.00u. Dinsdag 19.00u. Woensdag 19.00u. Donderdag 9.00u. Vrijdag 9.00u.


DINSDAG 1

APRIL

PAROCHIE HEILIGE ODA

2014

Pastoraal Centrum: Centraal adres voor informatie en aanmelding van doop, huwelijk, jubileum, huisbezoek of pastoraal gesprek, ziekencommunie (1e vrijdag v.d. maand), ziekenzalving, enz. Pastoraal Centrum: Mgr. Bekkersplein 1 5491 EB Sint-Oedenrode Tel: (0413) 477741 Openingstijden Pastoraal Centrum maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00uur Telefonische bereikbaarheid van de parochie: maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. Voor dringende pastorale zaken zoals het ontvangen van de ziekenzalving of in geval van overlijden ook buiten deze uren bereikbaar via achterwacht. Informatie over de parochie vindt u op de website: www.heiligeodaparochie.nl Email: team@heiligeodaparochie.nl of informatie@heiligeodaparochie.nl Banknummer parochie: NL88 RABO 0138204071 t.n.v. Parochie Heilige Oda Pastoraal team: Pastoor Vincent Blom, vblom@heiligeodaparochie.nl Pater Pushpa Raj, frpushparajvpet@yahoo.com Pastor Paul Rens, prens@heiligeodaparochie.nl Diaken Wilchard Cooijmans wcooijmans@heiligeodaparochie.nl Diaken Tim Bangert tbangert@heiligeodaparochie.nl Diaken Frank van der Geld, fvdgeld@heiligeodaparochie.nl Pastoraal werkende Manon van den Broek, mvdbroek@heiligeodaparochie.nl Parochiebureau’s: Voor het aanvragen van een doopbewijs en opgeven van een misintentie. Centrum Heilige Martinus e-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl Adres: Kerkplein 47 A 5492 AN Sint-Oedenrode Tel: (0413) 476455 Openingstijden parochiebureau: dinsdag, donderdag en vrijdag 10.00 – 12.00 uur Eerschot De Goede Herder e-mail: eerschot@heiligeodaparochie.nl Adres: Mgr. Bekkersplein 1 5491 EB Sint-Oedenrode Tel: (0413) 477741 Openingstijden parochiebureau: woensdag 11.00 – 12.00 uur Nijnsel Heilige Antonius van Padua e-mail: nijnsel@heiligeodaparochie.nl Adres: Lieshoutseweg 9 A 5492 HS Sint-Oedenrode Tel: (0413)472615 Misintenties opgeven: dinsdag 10.00 - 11.00 uur Olland Heilige Martinus e-mail: olland@heiligeodaparochie.nl Adres: Pastoor Smitsstraat 44 5491 XP Sint-Oedenrode Misintenties graag opgeven bij Harrie Heerkens, Roest 7a 5491 XX Olland Tel: (0413) 472024, bij voorkeur op donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur Boskant Heilige Rita e-mail: boskant@heiligeodaparochie.nl Adres: Ritaplein 2 5492 EH Sint-Oedenrode Spreekuur op de pastorie: maandag 10.30 - 11.30 uur Son Heilige Petrus’Banden e-mail: parochiecentrum@ st-petrus-banden.nl Adres: Kerkplein 7 5691 BB Son Tel: 0499-471266 Openingstijden parochiebureau: ma t/m vr 9.30 – 12.00 uur Breugel Heilige Genoveva e-mail: breugel@heiligeodaparochie.nl Parochiehuis den Bauw Adres: Genovevastraat 29 5694 AE Breugel Tel: 0499-847241 Openingstijden parochiebureau: Donderdag 11.30 – 12.30 uur Voor de tijden van de vieringen zie de kerkberichten elders in deze krant. Designed by: DMRK Š

KERKPAGINA

17

7 april Mogelijkheid tot pastoraal gesprek, Odendael 13.30-17.00

genda 1 april Bezinningsavond 20.00-21.30 Bijeenkomst parochiebestuur 20.30-22.30 3 april Bijeenkomst pastoraal team 12.30-14.00 4 april Viering Odendael 10.00-11.00 Rondbrengen ziekencommunie 10.00-12.00 Werkgroep Tienergroep 19.00-20.30

10 april Ziekenbezoek groep Martinus-Centrum 13.30-15.00 11 april Rock Solid, parochiecentrum De Goede Herder 19.00-20.30 12 april Slotbijeenkomst deelnemers Lourdes reis 13.30-15.00 Parochiezaal Nijnsel

Van de pastores

Vieringen in de Goede Week en met Pasen Volgende week staan alle vieringen rond de Goede Week en met Pasen op deze parochiepagina. U kunt ze nu reeds raadplegen op de website van de parochie. Wij vragen uw aandacht voor enkele bijzondere vieringen: -Palmzondag: TV-mis vanuit de St. Martinuskerk, aanvang 10.30 uur. -Boeteviering: maandag in de Goede Week, 14 april, om 19.30 uur in de St. Petrus’ Bandenkerk te Son. -Witte Donderdag, 17 april, wordt in

de St. Martinuskerk weer de wake bij het rustaltaar gehouden. In aansluiting op de eucharistieviering en de voetwassing, aanvang 19.00 uur, vindt er tot middernacht een wake van aanbidding plaats bij het rustaltaar. Ook dit jaar wordt de wake gedragen door gebed en zang. Om 00.00 uur worden de completen gebeden. -Goede Vrijdag, 18 april, is er ’s avonds om 19.00 uur een wake rond het kruis waarbij in overweging en muziek de zeven laatste woorden van Jezus aan het kruis centraal staan.

Bezinningsavonden Vierde avond: Dinsdag 1 april Chiara Lubich (1920-2008) Inleiders: Pastor Paul Rens en Manon vd Broek, pastoraal werkster Chiara Lubich stond aan de wieg van de Focolare-beweging. Haar beweging gaf katholieke leken een duidelijker stem. “Je hoefde echt geen priester te zijn om iets voor je medemens te betekenenâ€?, vond Chiara Lubich. Wat zij hiermee bedoelde, hoe zij dit in haar leven gestalte gaf en daarin ook vele anderen betrok, horen we tijdens de vierde bezinningsavond. Vijfde avond: Dinsdag 8 april Frère Roger Schutz (1915-2005)

Inleidster: Manon vd Broek, pastoraal werkster Roger Louis Schutz-Marsauche, beter bekend als frère Roger was theoloog, verzetsheld en de oprichter en de eerste overste van de TaizÊgemeenschap, een oecumenische kloostergemeenschap die een honderdtal broeders telt en jaarlijks ongeveer 200.000 veelal jonge mensen als bezoekers trekt. Hij zette zich zijn hele leven in voor de verzoening tussen de gescheiden kerken, waarbij hij zich vooral richtte op de christelijke jongeren. Met zijn charismatische verschijning maakte hij op velen indruk.

Laatste vieringen in Eerschot en Boskant Komende zaterdag en zondag vinden de laatste vieringen plaats in de H. Ritakerk en de Goede Herderkerk. In deze vieringen staat het thema van de dankbaarheid centraal. Dankbaar mogen wij zijn voor de jaren dat we parochie en geloofsgemeenschap mochten zijn rond de Goede Herder en de H. Rita. Die dankbaarheid vieren we in de eucharistie en in een aansluitend moment van ontmoeting. Het programma voor het weekend van 5 en 6 april ziet er als volgt uit: Zaterdag 5 april 19.00 uur: Eucharistieviering (dankviering) in de Goede Herderkerk. Aansluitend aanbieden van het eerste

herinneringsboekje en informeel samenzijn voor parochianen en vrijwilligers. Zondag 6 april 11.00 uur: Eucharistieviering (dankviering) in de H. Ritakerk. Aansluitend informeel samenzijn en koffietafel voor de vrijwilligers in De Vriendschap. 17.00 uur: in zowel de Goede Herderkerk als de H. Ritakerk wordt een (vesper)viering gehouden rond het H. Sacrament. Vanuit deze vieringen wordt het H. Sacrament overgebracht naar de St. Martinuskerk alwaar om 17.45 uur een korte ceremonie van ontvangst wordt gehouden, gevolgd door een kort lof.

Tieners (11-14 jaar) en jongeren (15+) Voor de tieners is er een nieuwe uitnodiging voor vrijdagavond 4 april 18.30 uur. Dit keer gaan we geen pizza eten, maar tosti’s, popcorn en suikerspinnen (zelfgemaakt). Want ‌ we gaan samen de film Untouchables kijken. Ga voor de uitnodiging naar de website van de parochie. Ook de jongeren 15+ nodigen we uit om samen te komen, voor het eerst

in deze samenstelling. We komen bij elkaar op zaterdag 12 april om 17.00 uur in het zaaltje van de Goede Herder. En wij gaan weer wel pizza eten!!! Kijk even op de website van de parochie voor de uitnodiging. De pizzabakkers Odaparochie

van

de

Heilige

Bezoek voor meer informatie en nieuws over Kerk en parochie onze website: www.heiligeodaparochie.nl

Dood en leven We zijn in de tweede helft van de Veertigdagentijd aanbeland. De tijd gaat snel. Mijn gedachten gaan al vooruit, naar de viering van Palmpasen met de Eerste Communicanten. Naar de Goede Week, wanneer we de groepen 6 van een aantal basisscholen ontvangen in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode, en bij de Calvarieberg op het kerkhof. Maar mijn gedachten gaan eerst uit naar de dankvieringen in de Ritakerk en in de kerk van de Goede Herder. Op 6 april worden deze twee kerkgebouwen van onze parochie aan de eredienst onttrokken. Een pijnlijke gebeurtenis, die niet alleen de gemeenschappen rond de beide kerkgebouwen aangaat, maar ons allemaal. Immers: ‘Wanneer ĂŠĂŠn lichaamsdeel lijdt, delen alle andere in het lijden; wordt ĂŠĂŠn lichaamsdeel geeerd, dan delen alle andere in die vreugde (1Kor 12,26)’. Het sluiten van deze twee kerkgebouwen is een kruis dat de hĂŠle parochie draagt. En straks mogen we allen delen in het licht van Pasen,

ook zij die hun kerkgebouw gaan missen. Ik las een mooie uitleg over Pasen: ‘Jezus vierde met zijn leerlingen op de avond voor zijn dood het Pascha, het Joodse Pasen. De leerlingen dachten dat Jezus de bevrijding van IsraĂŤl uit Egypte vierde. Maar Jezus vierde de bevrijding van de hele mensheid uit de macht van de dood. Destijds in Egypte had het ‘bloed van het lam’ de IsraĂŤlieten tegen de doodsengel beschermd. Nu zou Hij zelf het Lam zijn, wiens bloed de mensheid redt van de dood. De dood en verrijzenis van Jezus zijn het bewijs dat je kunt sterven en tegelijk het leven winnen. Jezus opent en viert met ons de overgang van dood naar leven.’ Alleen met Jezus in ons midden kunnen we van zeven naar vijf kerkgebouwen gaan en lĂŠven. Moge deze gedachte ons bemoedigen en sterken. Manon van den Broek pastoraal werker

Palmzondag en de Goede Week voor kinderen Met Palmzondag begint de Goede Week. Dat is de week waarin wij terugdenken aan de laatste dagen van het leven van Jezus. We lopen als het ware naast Jezus mee in deze verdrietige dagen. In onze parochie zijn er voor kinderen (en hun ouders) de volgende activiteiten: Op zaterdag 12 april a.s. tussen 14.00 – 16.00 uur, gaan we in de dagkapel van de St. Petrusbandenkerk in Son palmpaasstokken maken. We gaan een houten kruis versieren en er daarna lekkere dingen aan hangen. We vinden het leuk als je meedoet. De parochie zorgt voor de benodigdheden. Als je een broodhaantje op je palmpaasstok wilt, kun je dit bij de warme bakker kopen. De mensen van de parochie zullen je helpen, maar je ouders mogen er ook bij blijven als ze dat gezellig vinden. Alle kinderen vanaf ongeveer vier jaar zijn welkom op deze gratis activiteit. Je bent ongeveer een half uur bezig. Als het kan, bel dan het parochiecentrum in Son (0499 47 12 66 tussen 09.30u -12.00u) om te laten weten dat je komt. Dan weten we hoeveel stokken we moeten klaarzetten. Ook zonder aanmelding ben je van harte welkom. Voor wie thuis een palmpaasstok wil maken, staat een beschrijving op de website van de parochie.

De volgende dag, zondag 13 april, zijn er twee Palmzondagvieringen voor kinderen: t0NVVSJTFSFFO1BMN[POEBH viering in de Martinuskerk in SintOedenrode. Deze mis wordt live op TV uitgezonden. We gaan kijken of we een mega palmpaasprocessie kunnen houden! We verzamelen ons, met onze Palmpaasstokken, tussen 10.00 uur en 10.15 uur op het plein vóór de Martinuskerk. t0N V JT FS FFO HF[JOTWJFSJOH JO de kerk van Sint Petrus’ Banden in Son. Neem je palmpaasstok mee! In beide vieringen worden de palmpaasstokken gezegend. Na de viering mag je je stok geven aan iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken: opa of oma, of iemand die oud is, ziek of eenzaam. Op Goede Vrijdag 18 april om 15.00u is er een viering rond de Kruisweg. We vertellen dan het lijdensverhaal van Christus. Je mag dan een tekening of een bloem meenemen. Jullie zijn van harte welkom! De werkgroep gezinsvieringen parochie Heilige Oda

De ark van Noach Afgelopen zondag 23 maart waren er in de kerk van de Goede Herder in Sint-Oedenrode en in de kerk van Sint Petrus’ Banden in Son vieringen voor peuters en kleuters over het verhaal van die grote boot: de ark van Noach. We hebben in elke kerk de ark gevuld met de mooiste dieren. En de meege-

brachte knuffels mochten ook op de boot. Kijk voor de foto’s even op de website van de parochie. ‘Varen, varen, over de baren‌’. Graag tot de volgende viering: zondag 20 april (Pasen) om 9.30 uur in Son, en zondag 8 juni (Pinksteren) om 11.00 uur in Sint-Oedenrode. Tot dan!

De Vasten is een tijd van genade, een tijd van bekering, een tijd om zaken te veranderen en ten volle te leven uit ons doopsel.

Paus Franciscus


7$ % ( 3 67 , 7&  ( (1  .. 7 5  (5 8 65 0 , 7 

0217$*(

0217$*(

0217$*(

0217$*(

7$3,-7 ¶521$/'·

928: *25',-1(1 230$$7

 

(852 (852 (852 (852 /$0,1$$7 ¶<66(/'$/·

,1%(7:((1 ¶'$+/,$·

½3(50

9$

,1&/*5$7,6 21'(59/2(5,1&/86,()*5$7,6 &21)(&7,(

½3(50

9$67(/$*( 35,-6

½3(50W

W

35,-6%(5(.(1' 2%9;&0

½3(50

9$%(.,-.22.21=(683(567817 $&7,(623:::7$3,-7&(175801/

8ZGLFKWVWELM]LMQGHZLQNHOV]LMQ

7&1%(6700(8%(/(1

    

7&1(..(565,-7 " !  

*5$7,63(56221/,-. ,17(5,(85$'9,(6

*5227(1%5((' $66257,0(17

%(7$$/%$5( 723.:$/,7(,7

727-$$5 352'8&7*$5$17,(

683(561(//( /(9(57,-'(1

:::7$3,-7&(175801/,6'(*522767(',*,7$/(:,1.(/92259/2(5(1(15$0(1

9UDDJQDDUGHYRRUZDDUGHQLQGHZLQNHORINLMNRSZZZWDSLMWFHQWUXPQO'UXNHQ]HWIRXWHQYRRUEHKRXGHQ

Middenbrabant week 14 2014  
Middenbrabant week 14 2014  
Advertisement