Page 1

maart 2013

Robert Holtkamp en Ed Kooijman:

‘Polymer Science Park gaat zeldzame expertise samenbrengen’ Ledenmagazine van

Hoe gaat het met de DGA’s in Nederland? • Jolande Combee-Paulus: ‘De kleinste positieve bijdragen kunnen grote gevolgen hebben!’ • Stefan Klijn zoekt stabiliteit voor groei • De bouw vreest voor de toekomst • VNO-NCW Midden is een sterk merk • Kansen voor innovatie in water • Nieuw regeerakkoord versoepeling van het ontslagrecht?


Middelpunt

Polymer Science Park Halverwege 2012 opende het Polymer Science Park de poorten in Zwolle. Het is de aanzet voor wat moet uitgroeien tot het Nederlandse centrum voor toegepast onderzoek op het gebied van kunststoffen en coatings.

10

DGA-Platform Hoe gaat het met de DGA’s in Nederland? Met deze vraag opent Peter van Zadelhoff eind januari de discussie van het DGA-Platform over leiderschap en strategie. Het DGA-platform is op initiatief van VNO-NCW Midden opgericht en maakt zich sterk voor de positie van DGA’s.

14

Bouw De bouw heeft het zwaar en de nieuwe plannen van minister Blok zullen het tij niet keren. Dat vrezen Jan Willem Aardema, directeur van regionaal opleidingsbedrijf SSB in Enschede, en Lucas Haafkes, voorzitter van Bouwend Nederland Samenwerking Regio Twente. ‘Het perspectief is bijna 0.’

22

Versoepeling ontslagrecht De gevolgen van de geplande wijzigingen in het ontslagrecht, die in 2014 wellicht worden ingevoerd, zijn nog niet algemeen bekend. De bedoeling is dat het ontslagrecht versoepeld wordt, maar wordt dat ook bereikt met deze maatregelen?

36

Verder: Nieuws

4

De Drive: Jolande Combee-Paulus

17

Column Andries Greiner

19

Column Bernard Wientjes

19

Stefan: Klijn: ‘Een krachtige werkgeversvereniging is belangrijker dan ooit’

20

In het Middelpunt: Ron van Gent

27

KWR zoekt het bedrijfsleven

28

Nieuwe leden

32

Agenda

34

Column Martin Stor

35

Colofon

42

Succes Véronique

42

Beste leden, Na ruim vijf boeiende en betrokken jaren als voorzitter van VNO-NCW Midden heb ik per 1 maart mijn voorzitterschap overgedragen aan Jacco Vonhof. Het was een voorrecht om in een dynamische tijd vele verschillende belangen van ondernemers te mogen behartigen. Graag spreek ik (nogmaals) mijn dank uit aan alle leden, besturen, organisatie en vele relaties van de vereniging voor de mooie ontmoetingen, de spannende onderhandelingen, bereikte resultaten, maar bovenal voor het vertrouwen en de uitstekende samenwerking. Ik wens een ieder veel succes en een goede toekomst toe. Het woord is nu aan een nieuwe generatie, aan de nieuwe voorzitter en de nieuwe directeur. Tineke Bakker-van Ingen

Een goed begin… Het is mooi als leden hun vertrouwen in je uitspreken. Dat heb ik ervaren tijdens mijn benoeming in de laatste algemene ledenvergadering. Eerder deden bestuursleden dat al door mij voor te dragen als voorzitter van de vereniging. Ik hecht waarde aan uw vertrouwen en wil met veel inzet ervoor zorgen dat de vereniging doet waarvoor ze is opgericht: invloed uitoefenen, opkomen voor uw ondernemersbelangen. In de komende ledenbijeenkomsten hoop ik met velen van u persoonlijk kennis te maken en mijn visie met u te delen over de toekomst van de vereniging. Uw inbreng is van harte welkom. Want ik ben nu weliswaar voorzitter van de vereniging, maar de vereniging, dat bent u. Jacco Vonhof voorzitter VNO-NCW Midden

Middelpunt maart 2013

3


Nieuws uit de regio

Er is veel te doen rondom aanbestedingen van overheden. De nieuwe Aanbestedingswet geeft het midden- en kleinbedrijf een eerlijke kans op het binnenhalen van overheidsopdrachten. Opdrachten kunnen niet meer nodeloos groot worden gemaakt en er mogen geen onredelijke omzeteisen meer worden gesteld. Bedrijven kunnen bovendien in een eigen verklaring aangeven dat zij aan de eisen voldoen, ze hoeven geen berg papierwerk meer mee te zenden met de inschrijving. In het verlengde hiervan gaan in Rivierenland op initiatief van Bouwend Nederland regio Oost, Kamer van Koophandel MiddenNederland en VNO-NCW Rivierenland zeven gemeenten in de regio Rivierenland hun aanbestedingsbeleid met elkaar uniformeren en professionaliseren. Het kost het bedrijfsleven veel geld en irritatie dat iedere gemeente nu zijn eigen aanbestedingsregels heeft. Een uniform aanbestedingsbeleid zou de administratieve lastendruk verminderen. Maandag 18 maart ondertekenden de gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel en de drie genoemde partijen de samenwerkingsovereenkomst. Rol VNO-NCW Rivierenland VNO-NCW Rivierenland is verheugd over deze ontwikkeling. We zetten ons al jaren in voor een beter aanbestedingsbeleid voor lokale ondernemers. In 2010 is een eerste aanzet gedaan door gesprekken met alle gemeen-

Foto: Jan Ezendam

Gemeenten in Rivierenland tekenen overeenkomst over aanbestedingen

ten te voeren op bestuurlijk en ambtelijk niveau. In 2011 is de brochure Ondernemend Aanbesteden in Rivierenland uitgegeven. Verder zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd en vorig jaar is de samenwerkingsovereenkomst voorgelegd aan het inkoopbureau. Zij hebben een positief advies uitgebracht aan alle aangesloten gemeenten in Rivierenland om de overeenkomst te tekenen. Op 18 maart zijn deze inspanningen bekroond met de ondertekening tijdens een feestelijke bijeenkomst. We hopen dat meer gemeenten in een later stadium alsnog aanhaken. www.vno-ncwmidden.nl/rivierenland

Campagne over brandveiligheid voor ondernemers Uit recente cijfers van het NIVRE, het Nederlands Instituut Van Register Experts, blijkt dat jaarlijks een groot aantal ondernemingen wordt getroffen door brand. Jaarlijks vinden maar liefst negentig tot honderd branden plaats met een schadebedrag van meer dan een miljoen euro. De schadelast ligt jaarlijks tussen de 350 tot 450 miljoen euro. Uit de laatste cijfers van het NIVRE voor 2012 lag het aantal branden dit jaar zelfs uitzonderlijk hoog op 120, maar het totale schadebedrag was gemiddeld en kwam maar iets

boven de 365 miljoen euro uit. Zo’n 50 procent van de bedrijven komt een grote brand, ook al is de volledige schade uitgekeerd, niet meer te boven. Erger nog is de schade die door brandstichting ontstaat. Bij zo’n 20 procent van de branden is dat de oorzaak. Schade door brandstichting kenmerkt zich vaak door de grote kwetsbaarheid van de plaats waar de brand wordt aangestoken en de hoge aanvullende bedrijfsschade door langdurige bedrijfsstilstand. Ook probeert de brandstichter vaak (vroegtijdige) ontdekking van de brand te voorkomen, waardoor er meestal weinig tijd rest om de schade te beperken. Een website, checklist, brochure en voorlichtingsfilmpje vormen een nieuw gezamenlijk initiatief van het Verbond van Verzekeraars, MKB-Nederland, VNO-NCW en de Brandweer om ondernemers extra bewust te maken van het belang van brandpreventie en beter te wapenen tegen brand. Op de website checklistbrand.nl kunnen ondernemers terecht voor praktische tips en aandachtspunten. De checklist neemt de ondernemer mee langs vier concrete terreinen: het bedrijfsterrein, brandbare materialen, het gebouw zelf en brandbestrijding. Het invullen van de checklist levert de ondernemer binnen 10 minuten een concreet en persoonlijk advies op met meer inzicht in de kwetsbare plekken van de onderneming en tips om concrete maatregelen te treffen.


Middelpunt Geslaagd bedrijfsbezoek bij Zuidberg Techniek Leden van VNO-NCW Flevoland werden begin februari zeer gastvrij ontvangen door medewerkers van Zuidberg Techniek in Ens. Onder de enthousiaste leiding van Jeroen Zuidberg waren we getuige van een uitermate professioneel ingericht bedrijf. Zuidberg heeft de laatste jaren erg veel geinvesteerd in de innovatie van geavanceerde productiemethoden, zo kunnen zij inspelen op de internationale vraag en zijn zij de concurrentie vaak net een stap voor. Na een rondleiding gaf Jeroen Zuidberg ons een samenvattende presentatie. Ens blijkt al jaren een prima vestigingslocatie met goede infrastructuur, genoeg ruimte om uit te breiden en voldoende aantrekkingskracht voor technisch geschoold personeel. Kortom Zuidberg is een bedrijf om trots op te zijn!

Ledennieuws Heeft u ook nieuws voor de rubriek “Ledennieuws” in Middelpunt? Stuur uw tekst en foto’s naar communicatie@vno-ncwmidden.nl. De redactie maakt een selectie op basis van actualiteit en nieuwswaarde. Henk Aalderink beste lokale bestuurder 2012

Henk Aalderink is door de bezoekers van de website Binnenlandsbestuur.nl en door een jury, samengesteld uit de redactie van Binnenlands Bestuur, gekozen. De burgemeester van Bronckhorst wordt vooral geprezen omdat hij er in slaagt het platteland op de kaart te zetten, zowel lokaal, regionaal, landelijk als op Europees niveau. Henk Aalderink is lid en oud-bestuurder van VNONCW Achterhoek. We feliciteren hem van harte met zijn mooie, welverdiende uitverkiezing.

Na de dankwoorden aan het adres van Jeroen Zuidberg door de voorzitter VNO-NCW Flevoland, Nico van Staveren, was het tijd om drie nieuwe bestuurleden welkom te heten. De heren Buck Jüch (Fair Groep), Stefan de Munck (Van Gelder BV) en Alex Förch (FMA-Nillesen) zijn officieel toegetreden tot het bestuur van VNO-NCW Flevoland. www.vno-ncwmidden.nl/flevoland

Bezuinigingen A1 en N35 treffen bouwsector dubbel VNO-NCW Midden is ontevreden over de wijze waarop minister Schultz en staatssecretaris Mansveld de bereikbaarheid en veiligheid van de rijksinfrastructuur in Oost-Nederland op peil willen houden. Het Rijk wil jaarlijks 250 miljoen euro bezuinigen op wegen, spoor en water in Nederland. VNO-NCW Midden dringt aan op harde toezeggingen van minister Schultz aan de Tweede Kamer over de mogelijkheid om nu te investeren in de A1, want als het landsdeel kan beschikken over de rijksbijdrage van 300 miljoen, dan kan de regio met de voorfinanciering direct aan de slag met het A1-traject Apeldoorn-Azelo. Dat levert de BV Nederland en de bouwsector in het bijzonder de broodnodige werkgelegenheidimpuls op die nu nodig is.

Solcon behaalt felbegeerde certificaat ISO 27001

ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging, die specificeert welke eisen binnen een organisatie aan de informatiebeveiliging worden gesteld. Met deze certificering toont Solcon aan de nodige controles en maatregelen voor de bescherming van informatie in acht te nemen. De certificering is geldig voor de levering van hostingdiensten aan de zakelijke markt. Wezo digitaliseert met DIGIWERKT

Medewerkers van Wezo gaan in samenwerking met DIGIWERKT archieven digitaliseren. DIGIWERKT heeft veel ervaring met digitalisering door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en gaat voor Wezo de begeleiding van de projecten en medewerkers verzorgen. Nieuwe vennoot voor BonsenReuling

Op 1 januari 2013 is Roel Wieggers als vennoot toegetreden tot de maatschap BonsenReuling AccountantsBelastingadviseurs. Hiermee volgt hij Harm Sikkes op, die per 1 januari als vennoot uit de maatschap is getreden. Harm Sikkes blijft wel verbonden aan BonsenReuling als adviseur/medewerker. Wieggers was voor zijn aanstelling als vennoot al meer dan 12,5 jaar in dienst bij BonsenReuling als accountant op de vestiging in Lichtenvoorde. vlnr: Roel Wieggers en Harm Sikkes

Middelpunt maart 2013

5


Nieuws uit de regio Terugblik Twentediner met Tweede Kamerleden

Foto: Jaap Baart

‘Houd Twente bereikbaar, dan verrijkt Twente Nederland’. Dat is de onderliggende boodschap die door het georganiseerd Twentse bedrijfsleven (VNO-NCW Twente, IKT, Kamer van Koophandel Oost-Nederland en WGV Zorg en Welzijn) aan de Tweede Kamer is meegegeven tijdens het Twentediner in Den Haag in februari. Ondanks de economische crisis zal het (goederen-)vervoer in Nederland de komende jaren flink blijven stijgen. Dit mede door het in gebruik nemen van de Tweede Maasvlakte. Twente is perfect gepositioneerd om deze stromen te verwerken met onder andere de grootste binnenvaarthaven van Nederland in Hengelo en de A1 als belangrijke Europese transportas. Om deze rol te kunnen vervullen is het wel noodzakelijk dat Twente via alle modaliteiten goed bereikbaar is en blijft. Tijdens het diner is de Kamer meegegeven dat Twente de groeiende logistieke stromen op typisch Twentse wijze te lijf gaat. Met

bijvoorbeeld het concept Port of Twente laten bedrijfsleven, overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen zien dat zij logistiek op een innovatieve en efficiënte manier kunnen organiseren. Dat het Twente menens is blijkt ook uit de royale eigen bijdrage die de regio en provincie willen leveren aan de uitbreiding van de A1, de N35 en de Twentekanalen. Uitstel van deze projecten betekent niet alleen een gemiste logistieke kans voor Nederland, het schaadt ook direct het lokale bedrijfsleven. Hans Kroeze (voorzitter VNO-NCW Twente): “Nu investeren geeft direct een impuls aan de Twentse bouwsector. Bij uitstel of afstel moeten we nog maar zien of bijvoorbeeld de regionale bijdrage gehandhaafd blijft. Gelden die dan dus niet terecht komen bij onze bedrijven”. UT Health Naast mobiliteit hebben de in grote getale aanwezige Kamerleden ook ruimschoots de gelegenheid gehad kennis te maken met de manier waarop Twente met zorg omgaat. Ook hier floreert het Twentse samenwerkingsmodel. Onder de naam UT Health zijn honderden academici dagelijks bezig met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zorg. De krachten van al deze onderzoekers zijn gebundeld in vele (inter-)nationale samenwerkingsverbanden maar worden in praktijk gebracht in Twente zelf. De faciliteiten zijn er. Met het Medisch Spectrum Twente en Ziekenhuisgroep Twente heeft Twente twee grote ziekenhuizen met bijna 8.000 medewerkers. TSN Thuiszorg is de grootste thuiszorgspecialist in Nederland met een voortrekkersrol in haar branche door innovatief denken en handelen.

Debat in Harderwijk tussen provinciale partijen en ondernemers Op woensdag 27 februari organiseerde VNO-NCW NoordVeluwe en VNO-NCW Valleiregio, gezamenlijk met Broekhuis Auto, een follow up op het provinciale verkiezingsdebat van twee jaar geleden. Zeven partijen uit de Gelderse politiek waren vertegenwoordigd om terug te kijken op de beloften van twee jaar geleden en aan te geven welke zaken voor de komende periode op de rol staan. Veel ondernemers hebben mogelijk te weinig beeld van wat de Provincie voor hen doet. Toch is de Provincie Gelderland een bestuurslaag die van grote invloed is op zaken als infrastructuur, regionale economie, bedrijventerreinen, arbeidsmarkt en natuur en milieu. Allemaal onderwerpen waarbij de Provincie een belangrijke of zelfs beslissende rol speelt. Provinciale politici, burgemeesters, wethouders en ondernemers gingen met elkaar in debat onder leiding van dagvoorzitter, Andries Greiner, oud-gedeputeerde Flevoland en voorzitter van de Beleidsgroep Onderneming, Ethiek en Maatschappij van VNO-NCW Midden. Bij aan-

vang van het debat vroeg hij aan de deelnemers “wat gaat goed en wat kan beter”. Door de open vraagstelling werden zelfs in de voorstelronden de verschillen in standpunten reeds zichtbaar. De rode draad was dat men trots is op Gelderland en op de regio’s Noord-Veluwe en Valleiregio. In het debat werden verwachtingen over en weer uitgesproken en kwamen onderwerpen aan bod als het profiel van de regio, regels rondom natuurbeheer, kredietfaciliteiten en de samenvoeging van provincies tot Landsdeel Oost. De bijeenkomst sloot af met een goed verzorgde borrel en oprechte dank aan gastheer Joost Fraanje van Broekhuis. Deelnemers aan de bijeenkomsten ondervonden dat het goed is om ook in de jaren tussen de verkiezingen dit soort debatbijeenkomsten te houden. Op die manier kunnen ondernemers en de provinciale politiek elkaar vinden. En daar wordt uiteindelijk iedereen beter van. Lees het uitgebreide verslag op www.vno-ncwmidden.nl/ nieuwsbericht van 5 maart 2013.


Middelpunt Ervaring met veteranen? Samen met de regiomanagers van het kantoor van VNONCW Midden zet ik mij in om de samenwerking tussen Defensie en het regionale bedrijfsleven te bevorderen.

Ledennieuws Kroese benoemd als algemeen directeur Sallcon en Deventer Werktalent

Begin februari is de heer Jeroen Kroese aangetreden als algemeen directeur van Sallcon Werktalent en Deventer Werktalent i.o. Het directieteam is hiermee weer op volle sterkte. De directie, Jeroen Kroese en Talitha van den Elst, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor Sallcon Werktalent en Deventer Werktalent i.o. In Deventer Werktalent i.o. gaan de gemeente Deventer en Sallcon Werktalent hun re-integratiedienstverlening bundelen om ondanks teruglopende budgetten, toch zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Nieuwe directeur voor Felua-groep

In een vorige functie bij Defensie ben ik werkzaam geweest bij het Veteraneninstituut in Doorn en daaraan ontleen ik nog steeds een warme belangstelling voor veteranen. Jaarlijks verlaten vele honderden - voor het merendeel jonge - veteranen de krijgsmacht om na de reguliere beëindiging van hun contract bij Defensie vervolgens een baan in het civiele bedrijfsleven te zoeken. Het Veteraneninstituut wil graag in contact komen met werkgevers en/of ondernemers die recente ervaring hebben met veteranen als werknemer in hun bedrijf. Veteranen hebben tijdens hun uitzending vaak ervaringen opgedaan die later voor het bedrijfsleven van bijzondere waarde kunnen zijn (werken in team-verband, in een complexe omgeving, onder druk). Mocht u in uw bedrijf over ervaringen met veteranen beschikken, neemt u dan per mail contact met mij op (habraken@vno-ncwmidden.nl). Kolonel bd Loek Habraken Secretaris Regionaal Platform Defensie Bedrijfsleven Midden

Nog enkele plaatsen vrij: ledenreis naar Rusland Via e-mail en nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over een ledenreis naar St. Petersburg en Moskou, die VNONCW Midden van 26 tot en met 30 september organiseert. Inmiddels zijn veel enthousiaste reacties en dertig inschrijvingen ontvangen. Heeft u interesse in deze reis, reageer dan snel, er zijn – op het moment van dit schrijven - nog enkele plaatsen beschikbaar. De reis is een mix van prachtige bezienswaardigheden in St. Petersburg en Moskou en interessante netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken.

Sociale werkvoorziening Felua-groep heeft met ingang van januari 2013 een nieuwe algemeen directeur: Gerrie van Sunder. Ingrijpende veranderingen in wetgeving en financieringsystematiek maken dat Felua-groep zich de komende jaren verder zal ontwikkelen tot een meer marktgerichte partij. Van Sunder is de opvolger van Constant van Rijnbergen, die na ruim 4 jaar op eigen initiatief zijn loopbaan bij Felua-groep beëindigde. Kuijpers en Veluwezoom Verkerk leveren nieuw trainingscomplex Vitesse op

Eind januari heeft de oplevering plaatsgevonden van de nieuwe trainings- en opleidingsaccommodatie van Vitesse op Papendal. Deze nieuwe accommodatie is een van de meest moderne van Nederland. Medio februari is het gebouw door Vitesse in gebruik genomen. Kuijpers Installaties Arnhem was verantwoordelijk voor de totale engineering van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties van de nieuwe trainingsaccommodatie. Veluwezoom Verkerk heeft de bouwkundige werkzaamheden gerealiseerd. TLC 700, veilige thermometer met inklapvoeler

Gullimex introduceert een nieuwe insteekthermometer met inklapvoeler van ebro, geschikt voor kern- en dompelmetingen. Door de geringe afmetingen en de veilige inklapvoeler is het bij uitstek een instrument om bij je te dragen en dus altijd bij de hand te hebben. Het instrument voldoet aan de EN 13485-norm en wordt geleverd met ijkcertificaat.Het grote display, de hoge nauwkeurigheid van ±0,5°C en een temperatuurbereik van -40°C tot +250°C maken het instrument geschikt voor uiteenlopende toepassingen in de voedingsmiddelenbranche. De thermometer is waterdicht (IP 65). De standaard lithium knoopbatterij is door de gebruiker zelf te vervangen.

Wilt u meer weten over deze reis neem dan contact op met het verenigingsbureau in Apeldoorn, 055 – 5222606.

Middelpunt maart 2013

7


Verenigingsnieuws Jacco Vonhof nieuwe voorzitter VNO-NCW Midden Tijdens de algemene ledenvergadering van VNO-NCW Midden op 26 februari 2013 is Jacco Vonhof benoemd tot voorzitter. Hij neemt het voorzitterschap over van Tineke Bakker-van Ingen, die na ruim vijf jaar voorzitterschap terugtreedt uit het bestuur.

dat economische groei en werkgelegenheid worden gerealiseerd door het bedrijfsleven. Het faciliteren en stimuleren van ondernemers moet daarom hoog op de politieke agenda. Zorgen dat VNO-NCW Midden gezond verder groeit om onze regionale standpunten kracht bij te zetten in Den Haag. Dat is de komende tijd onze prioriteit’, zegt Vonhof.

Foto: Henk Merjenburgh

Vonhof (43) is directeur van NOVON Schoonmaak in Zwolle, een bedrijf met ruim 1100 medewerkers. Sinds maart 2010 is hij voorzitter van VNO-NCW in IJsseldelta en vanuit die functie algemeen bestuurslid van VNO-NCW Midden. Als verenigingsvoorzitter zal Vonhof worden voorgedragen voor benoeming in het dagelijks bestuur van de landelijke vereniging VNO-NCW. Vonhof is enthousiast over zijn benoeming en wil samen met het bestuur en de pasbenoemde directeur Ron van Gent de vereniging verder vorm geven. ‘Als werkgeversorganisatie hebben we nu één belangrijke taak: partijen ervan overtuigen

Op 26 februari vond een extra algemene ledenvergadering (ALV) plaats in Oosterbeek. Op de agenda stonden het verslag van de vorige vergadering, de bevindingen van de ‘commissie van goede diensten’, de begroting 2013 en de benoeming van de nieuwe voorzitter. Het conceptverslag van de ALV volgt, maar in grote lijnen zijn de volgende besluiten genomen. • Het verslag van de ALV van 13 november is goedgekeurd. • Na inhoudelijke vragen van verschillende leden en reacties op de schriftelijke rapportage van de commissie van goede diensten neemt de ALV de aanbevelingen van de commissie over. De commissie is gedechargeerd en de leden van de commissie J.M. Beoletto, T.J.W. Cieremans en C.R.S. Ver-

steegh zijn hartelijk bedankt voor hun inzet, tijd en heldere verslaglegging. • De begroting voor 2013 is vastgesteld. • Leden zijn akkoord met de benoeming van Jacco Vonhof tot voorzitter van de vereniging. In de volgende ALV (16 april) zal het bestuur terugkoppelen wat de stand van zaken is ten aanzien van de aanbevelingen van de commissie, verdienmodellen komen aan de orde en het financiële resultaat 2012. Na afloop van de ALV 16 april is er voor leden en relaties gelegenheid om afscheid te nemen van (oud-)voorzitter Tineke Bakker-van Ingen en kennis te maken met de nieuwe voorzitter Jacco Vonhof.

Nieuwe bestuursleden VNO-NCW Flevoland

Benoeming nieuwe directeur

Het bestuur van VNO-NCW Flevoland heeft drie nieuwe bestuursleden verwelkomt. De heren Buck Jüch (Fair Groep), Stefan de Munck (Van Gelder BV) en Alex Förch (FMA-Nillesen) zijn tijdens het bedrijfsbezoek op 5 februari aan Zuidberg Techniek in Ens toegetreden tot het bestuur. In het bestuur zijn wat taken herverdeeld. Afgesproken is dat De Munck infra en mobiliteit als portefeuille neemt, Förch milieu en ruimtelijke ordening en Jüch zal zich richten op ondernemerschap en economie.

Per 1 maart 2013 is drs. Ron van Gent als nieuwe directeur van VNO-NCW Midden aangetreden. Van Gent (53) heeft ruime ervaring opgedaan als directeur MKB-Nederland Noord en daarvoor als leidinggevende aan projecten en teams, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Hij is geboren en opgegroeid in het hart van het werkgebied van VNO-NCW Midden. Via geboorteplaats Renkum en middelbare scholen in Arnhem en Lochem is hij in het Noorden beland. Hij verheugt zich er op met een enthousiast team en een ambitieus bestuur bij VNO-NCW Midden aan de slag te gaan. Ron van Gent is bereikbaar via het verenigingsbureau in Apeldoorn, 055 – 5222606 of per mail vangent@vno-ncwmidden.nl.

Buck Jüch

Stefan de Munck

Alex Förch

Foto: Rien Hokken

Besluiten ledenvergadering 26 februari 2013


Middelpunt

Verenigingsnieuws Overdracht Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 februari heeft de voorzitter haar waardering en dank uitgesproken voor drs. Jan de Vet, die de afgelopen zeven Jan de Vet en Ron van Gent maanden als interim-directeur van VNO-NCW Midden zich bijzonder heeft ingezet in een moeilijke periode van de vereniging. De Vet heeft op 1 maart de sleutels van het verenigingsbureau overgedragen aan Ron van Gent.

Besturen VNO-NCW IJsseldelta en Noordoost-Overijssel kiezen voor samenwerking De besturen van VNO-NCW Noordoost-Overijssel en VNONCW IJsseldelta hebben besloten verder te gaan als één bestuur VNO-NCW regio Zwolle. De directe aanleiding hiervoor is de verdergaande economische samenwerking tussen de 17 gemeenten rondom Zwolle. VNO-NCW IJsseldelta en Noordoost-Overijssel vallen, op Twenterand na, geheel in het gebied van de samenwerkende gemeenten. De onderwerpen die beide besturen behandelen zijn veelal gelijk en door samenwerking worden de slagkracht en efficiency vergroot. Regio’s ongewijzigd De regio’s blijven als netwerk ongewijzigd. Er worden al enkele bijeenkomsten gezamenlijk georganiseerd en daarnaast blijven bedrijfsbezoeken in de eigen regio gehandhaafd. Beide netwerken worden wel van elkaars bijeenkomsten op de hoogte gesteld en staan ook open voor wederzijdse deelname. De huidige voorzitter van VNO-NCW Noordoost-Overijssel, de heer ir. Jur Zandbergen, wordt voorzitter van het bestuur regio Zwolle en mr. Clazinus Netjes, nu bestuurslid VNONCW IJsseldelta, wordt vice-voorzitter. Het nieuwe bestuur bekijkt nog hoe gestalte gegeven gaat worden aan de overlegstructuur met de bedrijvenkringen. Voor de leden verandert er niets, behalve dat zij meer gelegenheid hebben om beide netwerken te bezoeken en dat daarmee nog meer kruisbestuiving kan plaatsvinden, zonder dat de eigen identiteit aangetast wordt. De regio-indeling blijft ongewijzigd. Naar de toekomst toe zal er ook meer samenwerking gezocht worden met de andere gemeentes in de regio Zwolle, zodat er een economisch sterk VNO-NCW-netwerk ontstaat, dat in staat is te anticiperen op zaken die in de regio spelen en voor de overheid één aanspreekpunt is voor het bedrijfsleven in de regio Zwolle. Immers: samen bereiken we meer!

Meer afscheid Er zijn meer verenigingsmedewerkers waarvan we afscheid hebben moeten nemen of gaan nemen. Véronique Vrendenbarg is na bijna vijf jaar regiomanager een nieuwe uitdaging aangegaan en wordt per 1 april bestuurssecretaris in haar woonplaats Arnhem. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe functie. Tot slot heeft Jannie Zwerus afscheid genomen van de vereniging. 28 februari was haar laatste werkdag. Precies 25 jaar eerder startte zij haar werkzaamheden voor de financiële en ledenadministratie voor - toen nog - NCW. Jannie, bedankt voor alles en geniet van je welverdiende (pre)pensioen!

www.vno-ncwmidden.nl/ijsseldelta www.vno-ncwmidden.nl/noordoostoverijssel Jannie Zwerus

Veel belangstelling voor HR-kring Half februari nodigden wij u om te participeren in de op te richten HR-kring van VNO-NCW Midden. Binnen een week hebben zich ruim 110 leden aangemeld. ‘Een goed begin’ meldt Martine Schuijer, secretaris Onderwijs en Arbeidsmarkt VNO-NCW Midden, ‘maar dat verbaast me niet. We zijn natuurlijk niet voor niets met partners om de tafel gegaan om de HR-kring van de grond te krijgen. We organiseren nu al regelmatig speciale bijeenkomsten over HR-gerelateerde onderwerpen, zoals arbeidsrecht en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Daarvoor is steeds veel animo. Met de HR-kring willen we leden een hecht collegiaal netwerk bieden, waar kennisoverdracht centraal staan’. Deelnemers aan de HR-kring komen viermaal per jaar

bijeen en brengen zelf onderwerpen in. De eerste bijeenkomst is gepland in mei. De kring is bedoeld voor HR-functionarissen, personeelsfunctionarissen en andere specialisten die zich binnen uw onderneming bezighouden met HR-gerelateerde vraagstukken. Ook ondernemers die zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van HR-beleid kunnen deelnemen aan de HR-kring. Partners van de HR-kring zijn Avantage Training en Advies, Bosselaar & Strengers Advocaten en UWV.

Middelpunt maart 2013

9


Ed Kooijman en Robert Holtkamp (Foto: Patrick van Gemert)


Middelpunt ‘Investeren in samenwerking en kennis betekent kansen voor bedrijven en de regio’

Polymer Science Park maakt vliegende start

Halverwege 2012 opende het Polymer Science Park de poorten in Zwolle. Het is de aanzet voor wat moet uitgroeien tot het Nederlandse centrum voor toegepast onderzoek op het gebied van kunststoffen en coatings. Daarmee gaat de open innovatiecampus gezicht geven aan een technologische sector die van oudsher sterk verbonden is met de stad, maar zich de laatste decennia nauwelijks manifesteerde buiten de ogen van de ingewijden.

Projectontwikkelaar Robert Holtkamp en Ed Kooijman, toen nog vestigingsdirecteur van DSM in Zwolle, ontmoetten elkaar drie jaar geleden. Kooijman leidde Holtkamp rond op het terrein van DSM waar zo’n driehonderd mensen werkten, hoofdzakelijk in de R&D. De vraag was of de omgeving in de toekomst nog wel zo geschikt was voor DSM. Wat kon je doen met de bestaande oude locatie; hoe kon je vanuit het vastgoed gedacht een nieuwe impuls bewerkstelligen en een bijdrage leveren aan het veiligstellen van de toegevoegde waarde van de site voor het chemieconcern? Holtkamp had al contact met de directie van Vishay op het aangrenzende terrein aan de Ceintuurbaan. Waar vroeger meer dan duizend mensen werkten bij de fabrikant van elektronische componenten, zijn dat er nu minder dan honderd. Gebouwen staan deels leeg of worden verhuurd. Voor Holtkamp en Kooijman waren één en één al snel meer dan twee. ‘Het idee van een campus voor toegepast onderzoek op het gebied van kunststoffen en coatings drong zich aan ons op’, aldus Holtkamp. Duurzaamheid ‘Het toeval wilde dat wij als DSM Zwolle de organisatie onder de loep namen’, vertelt Kooijman, nu directeur van het Polymer Science Park (PSP). ‘Een toekomstvisie is onontbeerlijk voor een gezonde bedrijfsvoering op de lange termijn. Het is mooi om een belangrijk R&D-centrum van DSM te zijn, maar zonder een heldere strategie zal toch vroeg of laat de vraag gesteld worden wat de toegevoegde waarde is en of de euro’s niet beter in vergelijkbare locaties in Sjanghai of waar dan ook kunnen worden geïnvesteerd dan in Zwolle. Alles kwam heel mooi samen. Na Moerdijk zijn Zwolle en Twente respectievelijk de tweede en derde regio

qua werkgelegenheid in de kunststof in Nederland. Er zijn hier honderden, grote en kleine, ondernemingen actief in de branche. Als maakindustrie leveren we structureel toegevoegde waarde voor de regio. Bovendien houden we ons met relevante maatschappelijke vraagstukken bezig. Kunststof en coatings worden steeds meer gebruikt als vervanger van allerhande andere traditionele materialen. Duurzaamheid is daarbij vaak de driver, bijvoorbeeld het lichter maken van auto’s en energiezuinig bouwen. Tegelijkertijd maken we een radicale verandering door; die naar een duurzame sector met als basis hernieuwbare grondstoffen. Investeren in samenwerking en de kennis die we hier over dit soort zaken hebben betekent kansen creëren voor de regio en onze bedrijven.’ Stapsgewijs Al snel omarmden diverse partijen het idee van een open innovatiecampus, gedragen door het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid. Een logische zaak volgens Holtkamp, er is immers voor iedereen winst te behalen. ‘Er is ruimte om de campus rustig op te bouwen. Investeringen in het vastgoed kunnen in fases worden gerealiseerd waardoor extreme risico’s worden vermeden, passend bij de huidige tijd. We hebben de poorten afgelopen juni geopend met het in gebruik nemen van één gebouw dat we nu van Vishay huren. Het biedt ruimte voor onderzoek, een onderkomen voor startende bedrijven en studenten. Vanaf hier gaan we stapsgewijs verder. Achteraf gezien is het allemaal heel snel gegaan. Half 2010 waren de eerste gesprekken met Hogeschool Windesheim, OOST NV, provincie Overijssel en gemeente Zwolle. Wavin en DSM committeerden zich aan het project, ROC Deltion haakte aan. Een half jaar later volgden

Middelpunt maart 2013

11


Topnotaris Dagelijks in topvorm met geactualiseerde dienstverlening. Volgens de nieuwste maatschappelijke en juridische ontwikkelingen. Daarmee kunnen wij elke dag meer voor u betekenen.

Blankhart & Bronkhorst Netwerk Notarissen Wolterbeeklaan 3 7361 ZD Beekbergen T (055) 506 33 33 F (055) 506 31 01 E info@bbnetwerknotarissen.nl

www.blankhartbronkhorst.nl


Middelpunt

Van Wijhe Verf en Universiteit Twente. Ondertussen zijn 25 bedrijven bij PSP aangesloten.’ Techniekstudenten Niet alleen het geloof van de stakeholders in het project was groot. Kooijmans verbond zijn naam aan de toekomst van het Polymer Science Park en legde zijn functie bij DSM neer om aan de slag te gaan als directeur. ‘Ik zie dan ook grote mogelijkheden om hier iets mooi neer te zetten; een gezicht te geven aan onze branche en het belang ervan voor Zwolle en omgeving. Voor mij staat daarbij het inhoudelijke belang voorop. Het draait primair om slimmer innoveren. R&D is per definitie risicovol en kostbaar. Dat betekent dat het moeilijk is, maar niet innoveren is niet de oplossing. Zonder vernieuwing bloed je dood. Ons voordeel is dat we hier over een zeldzame expertise beschikken. Nu gaan we die - grote en kleine bedrijven en kennisinstellingen - samenbrengen en efficiënter valoriseren. Tegelijkertijd is het een prachtige manier om techniek in de etalage te zetten. We laten zien waar we goed in zijn en betrekken daar ook het onderwijs bij. Het is geen geheim dat er een groot tekort is aan techniekstudenten. Dat geldt ook voor onze branche. Dat komt ook doordat we ons verleden zijn vergeten en wat

er nog is aan maakindustie uit het zicht is verdwenen. Vroeger stonden hier de molens rij aan rij. Ze produceerden lijnzaadolie voor de productie van verf en vernissen. Van Wijhe Verf uit Zwolle is een prachtige exponent van dit verleden. Het is een springlevend innovatief bedrijf, net zoals DSM dat al sinds jaar en dag een schitterend onderzoeksinstituut is. Het zijn de parels van deze stad, maar te weinig mensen weten ervan. Dat heeft ook zijn weerslag op onderwijs gehad. Ik ben jaren geleden eens met het hoofd R&D van Wijhe Verf naar het ROC gegaan met de vraag hoe

Er is winst te behalen voor iedereen’ het toch kan dat wij niet aan nieuwe techneuten kunnen komen. De reactie was er komen geen studenten meer op verftechniek af. Een opleiding in verf staat in deze tijd gelijk aan het schilderen van kozijnen en deuren. Niemand maakt meer kennis met het werken in een laboratorium. De laatste hbo-student in coatingtechniek in Nederland studeerde in 1988 af in Nederland. Hoe kan dat, terwijl wij wereldmarktleider zijn in verven en coatings? De chemie staat voor dertig procent van onze nati-

onale export. Waar zijn al die studenten die we nodig hebben?’ Groen Ook Holtkamp onderstreept het belang van de samenwerking met onderwijsinstellingen op de campus. ‘Misschien zijn het wel onze belangrijkste partners. Het doet me dan ook goed als ik hoor dat er hier volgend jaar zo’n vijfhonderd studenten aan de slag gaan, onderwijs krijgen en werken aan diverse projecten. Dat zal een enorme impuls geven aan de ontwikkeling van deze site en dat zal op zijn beurt weer helpen bij het promoten van techniek als verstandige en leuke studiekeuze. Overigens hebben we aan interesse vanuit het bedrijfsleven niet te klagen. Steeds meer grote ondernemingen verbinden zich aan het Polymer Science Park, zowel organisatorisch als financieel. De eerste kleine onderneming heeft zich net hier gevestigd en het lijstje geïnteresseerde start-ups en doorstarters groeit.’ ‘Daarnaast landen ook steeds meer concrete vragen en projectvoorstellen vanuit allerhande hoeken op onze bureaus’, vult Kooijman aan. ‘Ik denk dat we zo langzamerhand momentum hebben gecreëerd en in de toekomst snel kunnen opschalen. Alle signalen staan op groen om er een groot succes van te maken. En dat voelt goed.’

Middelpunt maart 2013

13


DGA-Platform praat over leiderschap en strategie

‘De essentie van strategie is kiezen wat niet te doen’

Hoe gaat het met de DGA’s in Nederland? Met deze vraag opent Peter van Zadelhoff eind januari de discussie van het DGA-Platform van VNONCW Midden over leiderschap en strategie. Van Zadelhoff is anchor/editor bij RTLZ Nieuws, maar voor deze gelegenheid discussieleider tijdens de bijeenkomst in Hoog Soeren.

Bij deze eerste bijeenkomst in 2013 van het DGA-Platform wordt gesproken over leiderschapstijlen en veranderingen in de eigen organisatie. Aan de discussie gaat een uitgebreide presentatie vooraf door Geert Desmet, adjunct-professor Strategie & Strategische marketing aan TiasNimbas Business School. ‘Leiderschap is niet los te zien van strategie. De effectiviteit van een organisatie verdwijnt op het moment dat er te veel gemanaged wordt en er gebrek aan leiderschap is. De essentie van strategie is kiezen wat niet te doen’, zegt Desmet. ‘Het onderwerp marketing is onlosmakelijk verbonden met het verhaal leiderschap en strategie. Voor een goedlopende organisatie is benadering vanuit klantwaardendisciplines essentieel. Voor elke 1.000 ideeën is er maar één die na 12 maanden nog bestaat. Gaat men als ondernemer voor de beste prijs, het beste product of voor de beste oplossing?’ Wat is leiderschap? Volgens Desmet zijn er vier spelregels voor leiderschap: De eerste regel is ‘wees de beste in de markt door te excelleren op een van de klantwaardendisciplines’. Leiderschap is een duidelijke keuze maken. Regel 2: wees marktconform (goed genoeg zijn) met de overige twee klantwaardendisciplines. Leiderschap is bewaken. De derde spelregel: domineer de markt door elk jaar opnieuw de klantwaarde te verhogen. Leiderschap is nooit op je lauweren rusten. En de laatste regel luidt: design een

businessmodel dat volledig ten dienste staat van de gekozen waardediscipline. Leiderschap is een gebroken grammofoonplaat, vasthoudend en consequent zijn. Leiderschap en verandering ‘Leiderschap is van groot belang bij verandering. Porter zegt hierover dat een strategie moet beginnen met het veranderen van de klantwaardenpropositie. Uw concurrenten zijn continu in beweging’, volgens Desmet, ‘uw klanten wisselen steeds hun verwachtingen. Het is dus zaak steeds aan te passen en te veranderen. Om succesvol te blijven hebben bedrijven duale strategieën nodig, namelijk een strategie voor het heden en een voor de toekomst. Waar voorheen nog de mogelijkheid bestond de strategie per dag te bepalen gaat het er met de huidige snelheid van de cyclus anders aan toe. De strategieën moeten nu parallel lopen. Het leiden van een bedrijf (exploiteren) en het klaarstomen van het bedrijf voor de toekomst (exploreren) kunnen niet langer opeenvolgend gedaan worden maar moeten tegelijkertijd gebeuren’, aldus Desmet. Hij legt uit dat roadmapping ook van belang is. Een horizon van drie jaar is hierbij een realistische tijdslijn. De roadmap heeft tot doel de omslag van het huidige naar het toekomstige business model te realiseren. Discussie Na de presentatie gaat de zaal in groepen aan de slag met twee vragen. Groep 1 denkt na over welke verandering zij de afgelopen drie


Middelpunt

Geest Desmet en Peter van Zadelhoff (foto: Patrick van Gemert)

jaar binnen hun organisatie hebben geleid. Welke aspecten gingen goed, welke zaken konden beter? Groep 2 denkt na over de vraag welke veranderingen zij de komende drie jaar op het programma hebben staan en hoe

zij daarmee omgaan. Peter van Zadelhoff inventariseert de opmerkingen en tips van de DGA’ers, die spreken uit eigen ervaringen en leermomenten. En hoe gaat het nu eigenlijk met de DGA’s in Nederland, zoals Van Za-

delhoff bij de opening vroeg? Leden van het DGA-Platform kunnen het antwoord, de tips en de presentatie van Desmet nalezen op het besloten deel van de verenigingswebsite www.vno-ncwmidden.nl/ledennet.

DGA-Platform VNO-NCW Midden In 2011 is VNO-NCW Midden gestart met een platform speciaal voor directeuren-grootaandeelhouders die lid zijn van de vereniging. Dit platform maakt zich sterk voor de positie van DGA’s in de regio en biedt leden de mogelijkheid ervaringen te delen. Het programma van het DGAPlatform van VNO-NCW Midden bestaat uit kwartaalbijeenkomsten, waarbij telkens een ander onderwerp centraal staat. Voor 2013 staan nog twee bijeenkomsten gepland, op verschillende locaties in MiddenNederland. De eerstvolgende bijeenkomst is op 5 juni 2013.

Vaste onderdelen van de bijeenkomsten zijn de lobbyagenda en tijd voor kennisuitwisseling tijdens een borrel of diner. De voorzitter van het DGA-Platform VNO-NCW Midden, Henrie van Beusekom van Orlaco Products, maakt deel uit van het landelijke DGA-Platform van VNO-NCW. Tijdens de bijeenkomsten worden de regionale lobbypunten die de DGA’ers belangrijk vinden geïnventariseerd en worden de landelijke punten toegelicht. Het bijeenkomstenprogramma is ontwikkeld samen met partners

Bierman Advocaten, Deloitte en TiasNimbas Business School. Meer weten? Om in een besloten setting vrijuit en vertrouwelijk met elkaar te kunnen praten zijn voorwaarden verbonden aan deelname aan het DGA-Platform. Wilt u meer weten over het DGA-Platform VNO-NCW Midden, neem dan contact op met: Martine Schuijer of Gerbert Wubs van het verenigingsbureau, 055 – 5222606, dga@vno-ncwmidden.nl. www.vno-ncwmidden.nl/dga

Middelpunt maart 2013

15


Gaan voor resultaat...

Pabas Executive Search & Interimmanagement, onderdeel van de Pabas Adviesgroep, is een nationaal en regionaal werkend bureau op het gebied van bemiddeling van professionals voor management- en directiefuncties voor middelgrote en grote organisaties. Pabas richt haar activiteiten vooral op organisaties in industrie en handel, dienstverlening en non profit. Onze persoonlijke benadering, betrokkenheid, zorgvuldige selectie- en search methode staan borg voor ons belangrijkste doel: maximale klanttevredenheid door het leveren van topprestaties. Ontdek wat Pabas voor uw organisatie kan betekenen in een vrijblijvend gesprek.

Willemskade 30, 8011 AD Zwolle - tel: 038 344 75 20 - E-mail: info@pabas.nl - internet: www.pabas.nl


Middelpunt De Drive

Jolande Combee-Paulus rondde de HBO-studie Personeel & Arbeid af, maar werd vervolgens algemeen directeur van het familiebedrijf Paulus Elektro uit Ermelo. ‘Als ik van tevoren had geweten dat ik deze functie zou gaan vervullen, was ik waarschijnlijk naar de HTS gegaan, vertelt Combee met een glimlach. Paulus Elektro is een allround elektrotechnisch bedrijf, dat zo’n zestig medewerkers in dienst heeft. Het familiebedrijf bestaat al zeventig jaar. ‘Mijn opa is het bedrijf gestart en later hebben zijn kinderen het overgenomen. Mijn vader was algemeen directeur. Door ziekte en drukte ben ik tijdelijk in het bedrijf gekomen om een aantal “klussen” uit te voeren. Echter nooit met de bedoeling om hier vast aan de slag te gaan. Later moest mijn oom een operatie ondergaan, waardoor hij driekwart jaar uit de roulatie was. In deze periode heb ik als interim-directeur de zaken opgepakt. Toen werd al snel gevraagd of ik dat niet zou willen

Foto: Patrick van Gemert

Wij werken hard en veel, maar blijven betrokken met de wereld om ons heen blijven doen. Daarop heb ik gezegd dat ik dat wel wilde, maar alleen als ze het bedrijf aan mij wilden verkopen. Vervolgens ben ik volledig eigenaar geworden.’ De onderneemster benadrukt dat ze niet alleen leeft om te werken. ‘Wij werken hard en veel, maar blijven betrokken met de wereld om ons heen. Daarom zijn wij ook sponsor van talloze clubs en verenigingen in Ermelo en omstreken. Daarnaast bieden wij als bedrijf werkervaringsplaatsen aan, waardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch de nodige werkervaring op kunnen doen. Verder ben ik bestuurslid van de Stichting Vrienden Gezinshuizen Ermelo, die middelen inzamelt voor kinderen die uit hun eigen gezin geplaatst zijn. Zodat zij, onder andere, net als andere kinderen gewoon lid van een vereniging kunnen worden. In deze tijd valt dat niet mee, maar het lukt nog altijd. De kleinste positieve bijdragen kunnen grote gevolgen hebben!

Middelpunt maart 2013

17


Middelpunt Column Van werk naar werk? Het nieuwe, ”soepeler” ontslagrecht vraagt van de werkgever en werknemer zo snel mogelijk nadat duidelijk is geworden dat onvrijwillig ontslag van de werknemer onvermijdelijk is, samen op zoek naar ander werk te gaan. Op zichzelf geen onredelijk verlangen. Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw kenden we arbeidsbureaus. Dat waren overheidsinstanties die belast waren met de publieke arbeidsbemiddeling. Het was – zacht gezegd – een wisselend succes. Niettemin koesterde de overheid de arbeidsbemiddeling als een uitdrukkelijk publieke taak. Het was volstrekt niet de bedoeling dat private bedrijven zich ermee bemoeiden. Een doorbraak kwam door het 1000-banenplan voor Molukkers. Het was onderdeel van een pakket maatregelen dat ten goede moest komen aan de Molukse gemeenschap. De Stichting IVIO in Lelystad werd gevraagd dit plan – overigens grotendeels op no cure no pay basis – uit te voeren. Een golf van verontwaardiging ging door arbeidsbemiddelingsland: dit betekende een regelrechte verkwanseling van een overheidstaak. In 1990 werd arbeidsbemiddeling een verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers en overheden, waardoor de arbeidsbureaus tripartiet werden bestuurd.

Dat was – welwillend geformuleerd - een wisselend succes. Tien jaar later kwam het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) ervoor in de plaats en ontstond de zogenaamde reïntegratiemarkt. Deze markt was er nog niet echt, maar binnen een mum van tijd kwam er een enorm aanbod van bedrijven en bedrijfjes die zich tegen veelal stevige tarieven op de arbeidstoeleiding van werkzoekenden stortten. Ook dit betekende – vriendelijk geformuleerd – een wisselend succes. En nu moeten werkgevers en werknemers het liefst zelf doen. Dat is - gezien de geschiedenis - eigenlijk geen redelijk verlangen. Andries Greiner, Voorzitter Beleidsgroep Onderneming, Ethiek en Maatschappij

Column Een dertigurige werkweek? Hou eens op zeg! We moeten met zijn allen dertig uur per week gaan werken. Dat vinden zo’n honderd Duitse economen en politici die hun wens via een open brief hebben gepubliceerd. ‘Een eerlijke verdeling van de arbeid door collectieve werktijdverkorting’, schrijven ze. De vermindering van werktijd is wél met behoud van salaris. Achter het geheel zit een ingewikkelde rekensom. De stijging van de arbeidsproductiviteit wordt gekoppeld aan de daling van de arbeidstijd. Op die manier worden de loonkosten per uur gelijk gehouden, aldus de bedenkers. Het Duitse voorstel past binnen eerdere voorstellen die regelmatig rond crisistijd opduiken. Onlangs werd nog het idee van een 21-urige werkweek gelanceerd. Goed voor mens én milieu, meldde GroenLinks. GroenLinks was wel zo realistisch een inkomensdaling te voorspellen, maar dat werd positief uitgelegd. Ondanks het lagere inkomen had je wel meer tijd voor familie en vrienden of de mantelzorg. Meer mensen aan het werk helpen, is op zich een mooi streven. Alleen is het voorstel van een drastisch kortere werkweek behoorlijk wereldvreemd. Allereerst: mensen verplicht minder uren laten werken, levert geen extra werkgelegenheid op, maar trekt de economie juist verder in het dal. Arbeidsduur en arbeidstijden zijn immers

steeds meer afgestemd op de behoeftes van bedrijven. Hoe meer standaardisering, hoe minder adequaat de bedrijfsvoering. Mal is bovendien het idee dat de vermindering van werktijd géén financiële consequenties heeft. De werkgever zou de kosten gelijk houden met een stijging van de arbeidsproductiviteit. Wie heeft dat bedacht? Daarnaast kampen de technische beroepen nu al met een tekort aan mensen. De invoering van de dertigurige werkweek maakt de zoektocht naar techneuten nog lastiger. En wat gebeurt er als de crisis voorbij is, terwijl de beroepsbevolking door de vergrijzing daalt? Wat levert wél meer werk op in crisistijd? Innovatie, om daarmee de wereld te veroveren. Minder regels ook. Of ondernemers niet maximaal belasten met allerlei heffingen. Dat zijn maatregelen die pas echt zoden aan de dijk zetten. Bernard Wientjes, Voorzitter VNO-NCW

Middelpunt maart 2013

19


Stefan Klijn:

‘Een krachtige werkgeversvereniging is belangrijker dan ooit’

Onlangs trad Stefan Klijn aan als penningmeester van VNO-NCW Midden. Wat hij aantrof was een organisatie in beweging. Een nieuwe directeur trad aan, een nieuwe voorzitter werd aangewezen en er wordt hard gewerkt aan de herziene strategische koers voor de komende periode. ‘Als financiële man zoek ik dan allereerst naar stabiliteit, om de basis te leggen van onze groei van de toekomst, als netwerk en als belangenbehartiger.’ Middelpunt vroeg Klijn naar zijn achtergrond en zijn visie op de werkgeversvereniging.

Je bent directeur van BonsenReuling, wat is dat voor een bedrijf? ‘We zijn accountants en belastingadviseurs; een echt Achterhoeks bedrijf met vestigingen in Lichtenvoorde en Eibergen. Sinds vier jaar hebben we ook een vestiging in Deventer waar ik mede kantoor hou. We hebben zo’n 110 mensen in dienst en we doen het goed. Vorig jaar boekten we ondanks de crisis een groei van ongeveer drie procent in uren. De ambitie is die groei door te zetten, op autonome kracht dus zonder overnames. Wellicht zit een uitbreiding in het aantal kantoren er zelfs in.’ Hoe verklaar je dit succes? ‘Omdat we niet bij onze traditionele leest blijven. Wij zitten op dit moment midden in de transitie naar een ondernemersadvieskantoor. Eén van de onderdelen hiervan is het aanstellen van een commercieel directeur die mede zijn expertise heeft op het gebied van het relatiemanagement en marketing en sales. Een jaarrekening kunnen opmaken en belastingformulieren kunnen invullen is weinig onderscheidend. Maar wij hebben ook een sterke en hoogwaardige fiscaal en juridische tak die zich bijvoorbeeld richt op zaken als koop en verkoop van ondernemingen en arbeidsconflicten. We zijn dus breed georiënteerd. Daarnaast zijn we ook steeds meer actief in allerhande niches.’ Welke niches? ‘We hebben een Duitslanddesk, een dienst die grensoverschrijdend werkt en erg wordt gewaardeerd.

Daarnaast staan wij onze klanten bij met onze pensioendesk. Een van de meest confronterende vragen die ik een ondernemer kan stellen is: ‘Hoe staat het eigenlijk met je pensioen, en dat van de medewerkers?’ Wetgeving en regelingen op dit gebied worden steeds complexer. Onze werkgevers adviesdesk richt zich op allerlei hrmvraagstukken. Daarnaast starten we nu met een E-desk, die zich specifiek richt op internetvraagstukken. Als laatste hebben wij een intensief samenwerkingsverband met Taurus Corperate finance.’ Tegelijkertijd moet je alert zijn op het kantelende beeld van de financiële sector. In hoeverre is dat bedreigend? ‘In de publieke opinie liggen we meer dan ooit onder een loep en geldt dat we ons bewust zijn van wat we doen. De toezichthouders zijn momenteel terecht gefocust op alles wat gaande is in onze branche. In de praktijk is er voor ons echter relatief weinig veranderd omdat wij vroegtijdig hebben voorgesorteerd op kwaliteit. Daarom kunnen we ons daarnaast richten op het zo goed mogelijk helpen van onze klanten en communiceren we onze werkzaamheden zo helder als het kan.’ Maar voor het mkb, jullie klanten, is de werkelijkheid wel veranderd. De financiële druk is over het algemeen groot. ‘Er is natuurlijk wel wat aan de hand. Voor ons is het een tijd om onze echte toegevoegde waarde te bewijzen. Dat


Foto’s: Patrick van Gemert

Middelpunt

kan op verschillende manieren: door betrokken en proactief te zijn, maar ook heel concreet door bijvoorbeeld tussentijdse cijfers helder in beeld te brengen waardoor een ondernemer niet voor verassingen komt te staan. Van belang is volgens mij ook dat we klanten helpen hun ogen op de horizon te houden en ad hoc-beleid - beslissingen die misschien snel wat opleveren maar schadelijk zijn voor de lange termijn – zo veel mogelijk voorkomen. ’ Sinds kort ben je penningmeester bij VNO-NCW Midden, hoe is dat zo gekomen? ‘Ik word vaak gevraagd voor dit soort

functies. Meestal zeg ik nee. Maar dit is een mooie club die belangrijk werk doet: het behartigen van belangen van werkgevers. Voor mij en BonsenReuling is het een belangrijk netwerk, er zit dus ook iets van eigenbelang in, maar ik wil ook echt iets terugdoen voor al die mensen die onze groei mogelijk maken.’ Je bent nu enkele maanden aan de slag, bevalt het? ‘Het is geen baantje van acht keer per jaar vergaderen, een jaarrekening presenteren en dan aan de borrel. De organisatie is ongelofelijk in beweging, qua bezetting, de strategische koers en het onderliggende organisa-

torische gebouw. Er is een nieuwe directeur: Ron van Gent. Jacco Vonhof is benoemd tot voorzitter, we werken aan de plannen voor 2013 – 2016 en het vasttellen van de bijbehorende begroting. Het is een intensieve periode waarin ik me allereerst richt op het brengen van stabiliteit. Tegelijkertijd richten we ons op toekomstige groei, als netwerk en inhoudelijk als belangenbehartiger. Ik denk dat een krachtige werkgeversvereniging als VNO-NCW Midden in deze tijd harder nodig is dan ooit. Aan dat belang heb ik me nu als penningmeester voor de lange termijn gecommitteerd en ik ga me er maximaal voor inspannen.’

Middelpunt maart 2013

21


Jan Willem Aardema (foto’s: Patrick van Gemert)


Middelpunt ‘De bouw is het exportproduct van Twente naar de rest van Nederland’

Kansen in verduurzaming, innoveren en samenwerken

‘Het perspectief is bijna 0’, zegt Jan Willem Aardema, directeur van regionaal opleidingsbedrijf SSB in Enschede. ‘Minimaal 10 procent van de bouwbedrijven in Twente is al weg en één op de drie bouwvakkers zit werkeloos thuis’, weet Lucas Haafkes, voorzitter van Bouwend Nederland Samenwerking Regio Twente en directeur van het 85-jarige familiebedrijf W.J. Haafkes en Zonen BV in Enschede en Goor. De bouw heeft het zwaar en de nieuwe plannen van minister Blok zullen het tij niet keren, vrezen zij.

Haafkes: ‘De nieuwbouw in Nederland is voor 60 procent afhankelijk van woningcorporaties, dus als die niet durven of kunnen is er geen bouwvolume. De verhuurdersheffing is weliswaar verlaagd van 2 miljard naar 1,75 maar dat is nog steeds veel geld.’ Aardema: ‘6 procent BTW op arbeid bij onderhoud en renovatie? Waarom dan niet gewoon alles, ook materiaalkosten, omlaag, naar bijvoorbeeld 10, 11 procent. Deze regeling brengt extra administratieve druk en roept ongewenste creativiteit op. Bovendien wordt er nog minder nieuw gebouwd als mensen gaan verbouwen.’ Haafkes ziet ook liever dat het arbeidsloon van nieuwbouw ook in aanmerking komt voor de regeling. ‘Hierdoor komt de nieuwbouw nog verder in het slop.’ Vertrouwen In de regio Twente zijn op dit moment nog 210 bedrijven actief in de bouw en infra en in Twente is 50 procent meer bouwactiviteit dan in de rest van Nederland. De bouw maakt hier 9 procent uit van het bruto regionaal product en ligt daarmee hoger dan de 6 procent landelijk. ‘Maar minimaal 10 procent van de bedrijven is al weg en er zullen er nog veel volgen’, denkt Haafkes. ‘Landelijk gaan er per dag 6 failliet. En als het slecht gaat met de bouw, dan gaat het ook slecht bij de toeleveranciers en ook bij de Mediamarkt en de Albert Heijn.’ Het vertrouwen is weg, constateert hij met een Twentse nuchterheid. ‘Dat moet eerst terugkomen. Dit kabinet is zo besluiteloos, er moet meer duidelijkheid komen. Gemeenten hebben het moeilijk met de hoge grondprijzen die afgewaardeerd moeten worden, het stijgende aantal werklozen en de

Wet wonen en zorg waarvan ze niet weten waar ze aan toe zijn. Corporaties zitten met de verhuurdersheffing en mogen de huur niet verhogen. Het vertrouwen van het bedrijfsleven is weg, waardoor niet geïnvesteerd wordt in gebouwen en ook particulieren zitten met onduidelijkheden over hun hypotheek en houden de hand op de knip. Banken kunnen ook bijna niets meer, door de Europese regelgeving en houden soms de hele economische doelstelling tegen. Dit moet eerst allemaal gerepareerd worden en dat duurt nog een tijd.’ ’95 procent vindt geen baan in de bouw’ Het opleidingsbedrijf SSB in Enschede heeft hier ook last van. SSB leidt in samenwerking met het ROC van Twente jongeren op tot timmerman en metselaar, variërend van niveau 1 tot 4. Ze zijn vier dagen aan het werk bij een bouwbedrijf en één dag in de week krijgen ze theorie. Maar tengevolge van de crisis zijn er ook steeds minder werkplekken voor deze leerlingen beschikbaar. Aardema. ‘Wij zorgen er voor dat de bedrijfstak op het gewenste moment over de gewenste hoeveelheid bouwvakkers beschikt. Een jaar of zeven, acht geleden hadden we hier 200 jongeren, nu zijn dat er 120 waarvan we momenteel 50 procent niet hebben kunnen plaatsen bij een bedrijf omdat er onvoldoende werk is. Het perspectief is bijkans nul, 95 procent vindt geen baan in de bouw. Sinds 2009 zien wij een afname en we verwachten dat 2013 echt een zwaar jaar wordt’, verzucht Aardema. ‘Het ziet er niet rooskleurig uit, er is geen consumentenvertrouwen’, beaamt hij de mening van Haafkes.

Middelpunt maart 2013

23


Middelpunt: hét blad voor VNO-NCW leden Promoot uw bedrijf, producten en diensten binnen hét ondernemersnetwerk van Midden- en Oost-Nederland. Stel u voor in de rubriek Aangenaam, adverteer of plaats een wervend artikel in Middelpunt en bereik duizenden decisionmakers in uw regio.

Middelpunt verschijnt zes maal per jaar. Via dit periodiek Februari 2012

Rick de Jonge:

informeren we leden van VNO-NCW Midden, stakeholders,

‘De overheid moet bedrijven meer vertrouwen geven’

brancheverenigingen, beleidsmakers en politici over de

Ledenmagazine van

‘Duurzaamheid groeit aan de boom’ • Het DNA van de Stedendriehoek • Alex Förch ziet kansen in de crisis • VNO-NCW boekt succes in Natura 2000-debakel • Loek de Rooij wil naast de ondernemer staan • Criminaliteitsbestrijding ook een verantwoordelijkheid van bedrijvens • ‘Ondernemers kunnen levens redden’ • Associate degree succesvol door samenwerking bedrijfsleven

activiteiten van de vereniging, maar we brengen ook nieuws

Middelpunt_2012_1.indd 1

16-02-2012 16:18:28

en achtergronden van en voor ondernemers. ielje:

Oktober 2011

Clemens Corn

e n voor de lang ‘Verbintenisse ntieel voor succes’ termijn zijn esse

Ledenmagazine

bepaalt ontwikkeling is • ‘Persoonlijke tel even tot tien g van Poolse uitzendkrachten Social Media: noodzaak ling’ • Uitbuitin js-arbeidsmarkt eluwe: carrière-ontwikke relatie onderwi • Verbetering Groep • Noord-V gemeengoed Gansewinkel transitie van Van zijn ding’ • De radicale n, iedereen doet ‘We zijn ingetoge

Middelpunt is een blad voor ondernemers die elkaar

van

veerkracht ft een enorme ‘Overijssel hee n’ lend vermoge en zelfherstel

September 2011

Ank Bijleveld:

Ledenmagazine

successen met elkaar delen.

februari 2011

Johan Bongers:

oen:

Adelheid Ponsi

en’

tbij onszelf blijv

‘We willen dich Juni 2011

Ledenmagazine

den is een club ‘VNO-NCW Mid enheid’ ond vrijheid in geb is ook niet is niet links, het • ‘Duurzaamheid • Ed Velthuis: ‘Je moet geen eiland zijn k • URENCO wil niets naar de stort Nederland noodzaa Peperzeel gaat ninvestering Midden-ald’ • 75 jaar Stichting rechts’ • Bij Van doen’ • ‘Miljarde het met z’n allen ‘domme boer’ is hopeloos achterha blijft investeren in infra de Utrecht • ‘Het beeld van Veluwe • Provincie Park De Hoge Het Nationale

van

• Beerze Bulten de toekomst’ Cadeau ‘Biobased heeft her • Vers Bloed sen in Turkije • kan nog dynamisc ven • Social Ondernemerskan kansen bedrijfsle • Provincie Utrecht defensie, toch blijft innoveren ek • Bezuinigingen in de Achterho onder de zon’ media: ‘Niets nieuws

Verspreidingsgebied Middelpunt

van Ledenmagazine

van

Twente, IJsseldata, Stedendriehoek, Noord-Oost Overijssel, Achterhoek, Arnhem, Nijmegen, Rivierenland, Eemland,

Jan Spiker:

December 2011

tegenkomen, ontmoeten en nieuws, wetenswaardigheden en

van

t’ ustrie toekoms geeft maakind kan -invest-model aanbestedingswet dat 100 • ‘‘Hire-and rker • ‘Nieuwe wil De duurzame tie van Lekkerke IJsseldelta • Shimano • De unieke combinan’ • Op zoek naar het ware behoefte aan Flevoland heeft Nederland versterke glimlach binnenkomen • DGA-Platform met een W Midden start medewerkers vertrekt • VNO-NC actie • Daan Wilton

is de basis ‘De industrie ie’ onze econom

van

k prachtig authentie start • eFunCar: Fish Capital trekt Nederland van vergrijzing • Urk • Duurzamere Industrietafel Midden • Alle hens aan dek door is’ mooiste dat er en Achterhoeks product plan • ‘Glas maken is het nijver en (te) bescheid hoger Deal • Twente: visserijsector op door Groene Groei economische groei

Ledenmagazine

van

Valleiregio, Utrecht, Noord-Veluwe, Flevoland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Winter media groep: Tamara Dortmans-van Hoorn Media-adviseur 0413 - 339 362 t.dortmans@dewinter.nl www.dewinter.nl

Michelle Olijve Media-adviseur 0413- 339 371 m.olijve@dewinter.nl www.dewinter.nl


Middelpunt

Lucas Haafkens

Om de bouwsector te helpen pleit VNO-NCW onder andere voor het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en is inmiddels samen met onder andere MKB Nederland en de overheid een project gestart om gebouwen een tweede of derde leven te geven. In het najaar komen hier richtlijnen voor. Verduurzaming voorkomt sloop, brengt de energiekosten omlaag en leidt tot innovaties, die weer bijdragen aan het herstel van de bouwsector. Ook Haafkes en Aardema zien hier kansen in. Maar ook hier moeten de woningcorporaties het voortouw in nemen. Uit ervaring weet Aardema dat particulieren nog moeilijk te overtuigen zijn, terwijl ze met relatief weinig inspanningen flink kunnen besparen op hun energiekosten. ‘Een investering van bijvoorbeeld 6.000 euro hebben ze in 2,5 jaar al terugverdiend. Ze kunnen bijvoorbeeld aluminiumfolie onder de beganegrondvloer aanbrengen om de warmte te weerkaatsen.’ Verschuiving naar de voorkant Aardema ziet kansen in innovatie van processen en producten. ‘Er wordt

steeds meer geprefabriceerd onder beter geconditioneerde omstandigheden dan op de bouw. De timmerman is meer een bouwmonteur geworden.’ Haafkes denkt ook dat de bouwsector meer moet opschuiven naar de voorkant van het bouwproces. Oplossingen als BIM (Building Information Modeling) en 3D-ontwerpen kunnen bijdragen om de faalkosten, die nu gemiddeld 14 procent

‘Het perspectief is bijna 0’ zijn, omlaag te brengen. ‘Voordat een auto in productie genomen wordt zijn er ook al 99 afgekeurd. Dat kan natuurlijk met een gebouw niet, we zijn een soort van reizend circus. De faalkosten zullen dus nooit nul kunnen worden. Maar we kunnen de kosten wel terugbrengen in de voorbereiding. De voorbereidingskosten zijn 40 procent van de totale investeringskosten. We kunnen met 3D-ontwerpen een gedetailleerd gebouw op het scherm al helemaal bouwen. Iedereen kan hier-

aan meedenken, ook bijvoorbeeld de stukadoor. Daardoor is iedereen veel meer betrokken bij het hele proces en krijgt er meer plezier in. Het kost veel tijd en inspanning, maar je weet precies wat je wilt hebben, het levert minder fouten op zonder meerwerk, een beter gebouw en je verdient de extra kosten in het bouwproces terug, omdat je wel tien procent goedkoper kunt bouwen. De opdrachtgever heeft daar natuurlijk baat bij.’ Om innovaties zoals BIM, prefabriceren en 3D-ontwerpen te bevorderen vinden Haafkes en Aardema het van belang dat de krachten meer gebundeld worden. ‘Het geld lekt weg, de concurrentie is moordend. Als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen. We moeten elkaar opzoeken en mensen om ons heen verzamelen in wie we vertrouwen hebben, ook voor de collegiale in- en uitleen van mensen’, oppert Aardema. Haafkes: ‘Bouw is het exportproduct van Twente naar de rest van Nederland en door onze krachten te bundelen kunnen we dat veel meer borgen.’

Middelpunt maart 2013

25


De totaaloplossing voor een veilig gevoel

 Beveiligingstechniek

 Bedrijfsrecherche

 Video & Service Centrale

 Objectbeveiliging

 Mobiele Surveillance

 Evenementenbeveiliging

 Veiligheidsproducten

 Geldservicecentrum

 Opleidingen

www.rjsafety-security.nl CML_advertentie_2012_c.pdf

1

26-01-12

09:51

civiel management lichtenvoorde CML IS EEN REGIEVOERDER DIE PARTIJEN BIJ ELKAAR BRENGT! CML voert het management over projecten die in gang worden gezet door de overheid, waterschappen woningcorporaties, het bedrijfsleven en particulieren. Of een combinatie daarvan.

Zilverlinde 7 7131 MN Lichtenvoorde Postbus 149 7130 AC Lichtenvoorde T 0544.39.32.20 F 0544.39.32.25 info@civielmanagement.nl www.civielmanagement.nl

CML STAAT VOOR REALISATIE EN PROJECTMANAGEMENT M.B.T. • Projectmanagement • Watermanagement • Bestemmingsplannen • Directievoering • Gebiedsinrichting • Groene energie • Grondverwerving


Middelpunt ‘VNO-NCW Midden is een sterk merk en een vereniging die er toe doet.’Dat zegt Ron van Gent die begin maart als nieuwe directeur van de werkgeversvereniging aan de slag ging. ‘Het is een club waarnaar wordt gekeken, die het voortouw neemt in een heleboel relevante initiatieven. Lukt het ons dat wat goed is te behouden, te moderniseren waar dat nodig is en de juiste strategische focus aan te brengen, dan weet ik zeker dat we ook in de toekomst zeer succesvol zijn.’ Van Gent was tot voor kort directeur van MKB Noord en noemt zichzelf dan ook geen vreemde in ondernemersland. Ook de wereld van VNO-NCW heeft voor hem weinig geheimen, gezien de intensieve samenwerking die in NoordNederland al langer bestaat. ‘We lopen daar vooruit op de troepen, MKB en VNO-NCW hebben er al sinds 2007 een gezamenlijk kantoor, waarin ook Bouwend Nederland en FME huist, en delen bijvoorbeeld woordvoerderschappen. Die samenwerking wordt nu ook op landelijk niveau vormgegeven en zal uiteindelijk naar de andere regio’s doorsijpelen. Voorlopig zal ik echter mijn handen vol hebben aan VNO-NCW Midden.’

In het Middelpunt

Foto: Rien Hokken

‘Wij staan voor het gemeenschappelijk belang’

Midden- en Oost-Nederland is geen homogeen gebied, de culturen en dus ook de ondernemersculturen lopen uiteen. Tegelijkertijd zijn vele ondernemersverenigingen actief en letten bedrijven onder druk van de crisis steeds meer op hun kosten. Volgens Van Gent hoeft dit VNO-NCW Midden echter niet in de weg te staan. ‘Ook in Noord-Nederland lopen de culturen enorm uiteen. Maar of het nou Groningen, de Achterhoek of Utrecht is, zo’n zeventig tot tachtig procent van de belangen komt overeen. Wij staan daarvoor, als belangenbehartiger en netwerk. Natuurlijk moeten we dan wel constant op zoek naar die gemeenschappelijkheid en onze toegevoegde waarde bewijzen. Ik heb daar ontzettend veel zin in. En dat geldt ook voor het kennismaken met onze leden. De boer op en om de tafel gaan met al die gekke, mooie, inspirerende mensen – want dat is wat ondernemers vaak zijn – is immers het leukste wat er is.’

Middelpunt maart 2013

27


Danny Traksel van KWR zoekt het bedrijfsleven

‘Topsectorenbeleid biedt prachtige kansen voor innovatietrajecten op het gebied van water’ ‘Heeft een bedrijf een vraag over watergebruik of –verbruik, welke dan ook, dan kan er altijd bij ons aangeklopt worden.’ Dat stelt Danny Traksel van KWR Water Research Institute in Nieuwegein dat toegepast wetenschappelijk onderzoek en adviesopdrachten uitvoert en gericht is op de valorisatie van kennis over watermanagement en –technologie. Vooral het landelijk innovatiebeleid biedt volgens hem kansen voor zowel het mkb als grote ondernemingen. ‘Er zijn middelen beschikbaar voor innovatieprojecten. Dit biedt Nederland in een tijd van crisis een handvat om haar kennisvoorspong te behouden en uit te bouwen.’

Marcel Hielkema

In Nederland is geen gebrek aan water. Mondiaal is waterkwaliteit en de groeiende schaarste echter een groot probleem. Dat maakt de Nederlandse kennis op dit gebied - maritiem, delta- en watertechnologie – tot een belangrijk exportproduct. Ons land heeft immers een leidende positie in de wereld. Niet vreemd dat water tot een van de topsectoren benoemd is door het ministerie van Economische Zaken. En dat biedt kansen in een tijd waarin bedrijven focussen op de kosten en investeren in vernieuwing vaak naar het tweede plan verwezen wordt. Bruggen KWR Water Research Institute zag in 2008 het levenslicht als zelfstandige organisatie. Moeder KIWA ging verder als certificeringsinstituut, KWR werd een onafhankelijke onderzoeksinstelling met als aandeelhouders de tien Nederlandse waterbedrijven. Als publieke kennisonderneming opereert KWR op het snijvlak van wetenschap, bedrijfsleven en samenleving. De onderneming doet onderzoek op het gebied van de watercyclus en vertaalt deze wetenschappelijke kennis naar de praktijk, op zo’n manier dat die voor klanten direct toepasbaar is. Het wateronderzoek is gericht op vier thema’s: gezond-

heid, vooruitstrevendheid, duurzaamheid en efficiëntie. Het gaat niet alleen om gezond water dat thuis uit de kraan komt, maar ook om het veilig kunnen zwemmen in natuurbaden. KWR maakt gebruik van de allerlaatste technologieën, natuurkundig, chemisch, ecologisch maar bijvoorbeeld ook nanotechnologisch. Duurzaamheid zal de komende jaren steeds belangrijker worden. KWR kijkt daarom onder meer naar mogelijkheden om zeewater bruikbaar te maken, of hoe afvalwaterzuivering niet langer energie hoeft te kosten maar juist kan opleveren. Efficiëntie is belangrijk in waterzuivering en -distributie, zodat de kosten voor burgers en industrie beperkt blijven. Hormonen ‘Nederland behoort mondiaal tot de landen met de beste drinkwaterkwaliteit, en dat willen we zo houden’, vertelt Traksel. ‘Een onafhankelijk instelling als KWR is daarbij onontbeerlijk. Constant reizen immers nieuwe vragen, bijvoorbeeld over processen en infrastructuur. Daarnaast staat de wereld niet stil. Was in de jaren zeventig het thema desinfectiemiddelen actueel - we besloten niet langer chloor in ons drinkwater te gebruiken - nu hebben we het over thema’s als assetbeheer


Danny Traksel: ‘TKI-Watertechnologie biedt kansen om een innovatie publieke thuismarkt te creëren als springplank voor Nederlandse export van technologie en kennis’

en nieuwe stoffen als medicijnresten en hormonen, om maar eens wat te noemen. De kennis en expertise die wij met onze 175 medewerkers hebben is enorm en wij zetten die breed in de markt. We werken niet alleen voor de drinkwaterbedrijven en waterschappen, maar ook voor de industrie en allerhande bedrijven waar water een belangrijk element is in de bedrijfsvoering.’

Samenwerking Drinkwater, afvalwater, restwater, koelwater, oppervlaktewater, grondwater… het valt allemaal niet los van elkaar te zien. Traksel: ‘Alles is aan elkaar gekoppeld. Restwater en gezuiverd rioolwater wordt geloosd in rivieren, water zakt in de grond, wordt weer opgepompt door drinkwaterbedrijven. Het is een integrale keten waarbij alles feitelijk draait om

Foto: Aldo Allessi)

Middelpunt

hergebruik. Daarom focussen we ons in ons onderzoek en advies steeds meer op een integrale benadering van vraagstukken in de waterketen. Dat kunnen wij vanwege de unieke situatie in Nederland. Als kennisonderneming zijn wij onafhankelijk, maar we worden wel gedragen door de tien waterbedrijven van Nederland. Nergens zie je zo’n samenwerkingsstructuur. In Amerika en Engeland

Middelpunt maart 2013

29


Middelpunt

is de drinkwatervoorziening bijvoorbeeld in handen van private partijen, waardoor de focus automatisch op kosten en rendement ligt. In Duitsland zijn duizenden kleine drinkwaterbedrijven, vaak nog op het niveau van gemeenten georganiseerd. Een brede samenwerking is daar ondenkbaar. Door onze manier van organiseren kunnen wij echter onderzoek en een integrale benadering de plaats geven die het verdient. Daaruit komt al die kennis voort. Samen met ons vermogen die ook te vermarkten, brengt ons dat in een unieke positie. Het is niet voor niets dat wij steeds meer buitenlandse klanten hebben en Nederland steeds vaker wordt ingeschakeld als kennisleverancier op allerhande thema’s rondom water.’ Recessie Een van de economische topgebieden die door het ministerie van Economische Zaken zijn aangewezen is water. Om innovaties te stimuleren en economische waarde te creëren uit ontwikkelde kennis, is eind 2012 de TKI-regeling (Topconsortia Kennis en Innovatie) van kracht geworden. Traksel, teamleider Industrie, Afval-

water & Hergebruik binnen KWR, ziet de regeling als een belangrijk handvat om het innovatievermogen van bedrijven wat betreft watergebruik en –verbruik op gang te houden. ‘De crisis heeft flink huisgehouden, ook op het vlak van water. Of het nou de food, chemie of andere

‘Nederland behoort mondiaal tot de landen met de beste drinkwaterkwaliteit, en dat willen we zo houden’ sectoren betreft, je ziet focus op de kosten en optimalisatie van productieprocessen. Nederland heeft de luxe van voldoende water en ons drinkwater is relatief goedkoop. Daardoor is de drive om te zoeken naar alternatieven en hergebruik laag. Met andere woorden: de recessie heeft investeren in onderzoek sterk doen afnemen. De kortetermijnvisie regeert. Dat is slecht nieuws voor een duurzame watercyclus en de concurrentiekracht

van bedrijven op de lange termijn. Bovendien komt de leidende positie van Nederland als waterkennisland uiteindelijk onder druk te staan. De TKI-regeling is in mijn ogen een prachtige kans om dit tij te keren. Er is overheidsgeld beschikbaar voor interessante businesscases binnen publiek-private samenwerkingsverbanden. Van bedrijven wordt gevraagd mee te investeren. Inmiddels zijn we al bij diverse projecten betrokken, bijvoorbeeld op Schiphol waar we samen met de luchthaven, Vewin en Evides kijken hoe we fosfaten kunnen terugwinnen uit afvalwater. Een ander initiatief betreft Limburg waar we samen met de samenwerkende waterschappen kijken hoe we vraag en aanbod via decentrale zuiveringen beter op elkaar kunnen afstemmen. Er is momenteel volop ruimte om dit soort initiatieven tegen hele interessante kosten van de grond te tillen. Dat gebeurt nu ook, maar in mijn ogen nog veel te weinig. Ik roep de leden van VNONCW Midden die een idee voor zo’n project hebben op contact op te nemen zodat we de opties samen kunnen bespreken.’

Middelpunt maart 2013

31


Nieuwe leden Uw gegevens Actuele gegevens van leden van VNO-NCW Midden zijn op ieder gewenst moment online te bekijken via Ledennet, het besloten deel van de verenigingssite www.vno-ncwmidden.nl/ledennet. Gebruik hiervoor uw inlogcodes. Naast het inzien van gegevens van bedrijven en contactpersonen van leden kunt u in Ledennet selecties maken op branche, op regio, woonplaats e.d. (kies in Ledennet voor ‘Ledenlijst’). Via Ledennet kunt u ook wijzigingen in uw gegevens doorgeven aan de ledenadministratie (kies voor ‘Uw gegevens’). Wilt u een (nieuwe) pasfoto toevoegen aan uw gegevens, uw inlogcodes opvragen of wijzigingen rechtstreeks doorgeven, stuur dan een mail naar ledenadministratie@vno-ncwmidden.nl of neem contact op met het verenigingsbureau via 055 – 5222606.

Welkom aan de nieuwe leden (19 november 2012 t/m 28 februari 2013) VNO-NCW Achterhoek

drs. S.J.N. van Langen MBA

J. Luimes-Arentsen

ir. G. van Selm

K.J. Snelder

P. Teunis

R.B.J. Wolsink

S.J.M. Arentsen*, productiemanager Prinzen Machines BV, AALTEN W. ten Brinke*, directeur Ten Brinke Bouw BV, DOETINCHEM A.G. Flipsen, directeur/DGA Fides Group , BEEK R.H. Groot Wassink*, directeur JCL Logistics Benelux BV, ‘s-HEERENBERG J.B.M. Groot Zevert, directeur/DGA Groot Zevert BV, BELTRUM ir. M.M. Holterman*, DGA/CEO Nijhuis Water Technology BV, DINXPERLO P.G. Keurntjes, DGA/gerechtsdeurwaarder Deurwaarderskantoor Achterhoek, DOETINCHEM drs. S.J.N. van Langen MBA, algemeen directeur Metos BV, RUURLO J. Luimes-Arentsen, directeur Achterhoek Business School, DOETINCHEM ing. M. Mateman*, operational manager State of Art BV, LICHTENVOORDE H.M.A. Mentink*, adjunct directeur Winkels Installatietechniek Vorden BV , ENSCHEDE drs. E.G.J. Morssinkhof, DGA/directeur Morssinkhof Rymoplast, LICHTENVOORDE T.F.M. te Pas, Achterkamp Bedrijfsopleidingen BV, STEENDEREN (voorheen lid namens Estimate) M.T.J.W. Rabelink*, sr. accountmanager grootzakelijk Rabobank Achterhoek-Oost, GROENLO R.J. van Rheenen, directeur interActive BV, DIDAM M.C.M. Rootinck, eigenaar MCM Hostess, DOETINCHEM M.J.J. Schoofs*, CCO (Chief Commercial Officer) Wim Bosman Holding BV, ‘s-HEERENBERG ir. G. van Selm, algemeen directeur Waterstromen BV, LOCHEM K.J. Snelder, directeur/DGA Verhey Toldijk BV, STEENDEREN ir. Ö. Tece*, plantmanager Philips Lighting BV, WINTERSWIJK P. Teunis*, directievoorzitter Rabobank GraafschapMidden, DOETINCHEM M. Vinkesteijn, manager sales Motrac Hydrauliek BV, ZUTPHEN R.B.J. Wolsink*, manager operations M-Locks BV, DOETINCHEM R. van der Zalm*, Rabobank International Grootbedrijf, ENSCHEDE

VNO-NCW Arnhem-Nijmegen drs. J.A.M. Burgmans*, directeur Eromes BV, WIJCHEN mr. C.G. Gerrits*, belastingadviseur Baker Tilly Berk NV, NIJMEGEN M. Hamstra*, senior relatiemanager grootbedrijf ING Bank regio Arnhem-Nijmegen, ARNHEM E.J.A. Huijbers*, Alewijnse Industrie BV, NIJMEGEN drs. J.P. de Jong*, directievoorzitter Nederlands Openluchtmuseum, ARNHEM M. de Jonge*, senior manager business tax Arnhem Deloitte Belastingadviseurs BV, ARNHEM drs. P. de Lusenet*, HSK Groep Arnhem, ARNHEM

drs. J.P. de Jong

mr. C.A.M. Nijhuis*, advocaat-compagnon Nysingh advocaten-notarissen NV, ARNHEM E.K. van Reede*, senior rayon manager Randstad Regiokantoor, ARNHEM F.B. van Roozendaal, directeur, trainer & coach Lingewaard Group | Training & Coaching & Fun, BEMMEL B.F.A. Sluiter*, directeur verkoop Univé VGZ IZA Trias, ARNHEM R. Tuinder*, verkoopleider SITA Recycling Services, DUIVEN

VNO-NCW Eemland

F.B. van Roozendaal

drs. D.E. Fröling

A.J. van den Bogaard*, head of human resources Voestalpine Polynorm NV, BUNSCHOTEN-SPAKENBURG drs. D.E. Fröling, directeur/DGA ADC Archeoprojecten, AMERSFOORT drs. C. Klap*, directeur Portaal Eemland, VEENENDAAL A.P.J.A. van Leeuwen*, sales manager zorg&gezondheid Achmea | Divisie Zorg & Gezondheid, AMERSFOORT

VNO-NCW Flevoland J.N.J. Appelman*, gedeputeerde Provincie Flevoland, LELYSTAD G.G. de Boer*, algemeen directeur Boogaart Almere BV, ALMERE drs. A.A. Bouvy*, directeur bedrijven Rabobank Almere, ALMERE ing. R.L.S. Hutten*, directeur Agrotransfer Holding, DRONTEN ing. S.R. de Munck, projectdirecteur Aannemingsmij.Van Gelder BV, LELYSTAD S.P.A. Overbeeke, key-accountmanager Windesheim Flevoland, ALMERE H.P. de Vlieger*, interim directeur/voorzitter Christelijke Agrarische Hogeschool Vilentum, DRONTEN

VNO-NCW IJsseldelta ing. S.R. de Munck

H.B. Marcuse

B. Brasser-van der Sluis*, De Eenhoorn Koffie en Thee, KAMPEN ir. J. Coolegem*, regiodirecteur BAM Utiliteitsbouw BV Regio Oost, ZWOLLE H.T. Denneboom MSc, vestigingsmanager IJsselhallen Exploitatie Maatschappij BV, ZWOLLE O. Gerrits*, directeur marketing&verkoop Groene Land Achmea, ZWOLLE A.G. Kolman, directeur Kolman Beheer BV, HASSELT H.B. Marcuse, partner Centrum voor Bedrijfsopvolging, ZWOLLE E. Meester, directeur/DGA F.J.M. Meester Holding BV, ZWOLLE R.H. ter Mors, directeur RTM Strategen BV, IJHORST R. Oostindiën AA, DGA/partner de Jong & Laan Accountants Belastingadviseurs, MEPPEL L.T. Westland AA*, manager afd. SME Deloitte Accountants, ZWOLLE

VNO-NCW Noordoost-Overijssel E. Meester

J. Ardesch, DGA/directeur-eigenaar Ardesch Interiors, DALFSEN


Middelpunt

Nieuwe leden E.P. Bergsma*, districtsdirecteur ABN AMRO Bank NV, ALMELO P.M. Grobbée, directeur/DGA Serco Dakspecialisten BV, LEMELERVELD W.J. van Pijkeren, projectleider/directeur Bouwbedrijf Van Pijkeren BV, DALFSEN J.P. Combee-Paulus,

VNO-NCW Noord-Veluwe J.P. Blauw, directeur/DGA Van West Koeltechniek BV, ‘T HARDE J.P. Combee-Paulus, DGA/directeur Paulus Elektro, ERMELO drs.ing. H. van Norel*, algemeen directeur/DGA Bouwbedrijf Van Norel BV, EPE

VNO-NCW Rivierenland G. Eikelboom

T. Keuken

J.P.M.M. van Kuppeveld

J.C.T. Vercouteren

ing. M.H.J. Bloemen

A.E.M. Exel

D.J. van Beem, algemeen directeur HKV Ochten BV, OCHTEN S.M.J. van den Bergh*, ING Rivierenland, TIEL E.J. Diepenbroek, directeur Schipper Security, VEENENDAAL ir. M.F.A.G. van Duijnhoven, directeur/DGA N&S Quality Consultants BV, ZALTBOMMEL G. Eikelboom operationeel, directeur Bouter Cheese, CULEMBORG W.H. Groenendaal, Groda A.G.F. BV, ELST D. van den Haak, DGA/algemeen directeur Van den Haak BV , GELDERMALSEN T. Keuken, directeur Ton Keuken Mediaservice , OPHEUSDEN J.P.M.M. van Kuppeveld AA*, vennoot/kantoorleider Van Noord Accountants & Belastingadviseurs Tiel V.O,F., TIEL E.F.T.M. van de Langenberg*, logistiek manager Coöp. Koninklijke Fruitmasters Groep u.a., GELDERMALSEN M. Lemmers*, Securitas branche Tiel, TIEL D.T. van Manen, managing director Weiss Technik Nederland BV, TIEL ing. Th.A.J.M. Megens, DGA/directeur Megaborn, Waardenburg ir. P.F. van Rhede van der Kloot*, ad interim AGC Flat Glass Netherland BV, TIEL M. Seelen, controller Racupack BV, CULEMBORG P.K.H.M. Swinkels*, directeur bedrijven Rabobank West Betuwe UA, TIEL J.C.T. Vercouteren, directeur DSA Express & Logistics, TIEL

VNO-NCW Stedendriehoek M.J. Bekker, directeur/DGA Visie Sales Professionals, ENSCHEDE H. Beumer*, general manager Golden Tulip Victoria, HOENDERLOO ing. M.H.J. Bloemen, senior relatieman. groot zakelijk Rabobank Apeldoorn en omgeving, APELDOORN P.F.J. Elshof, directeur REBO Groep BV, DIEREN A.E.M. Exel, manager Human Resources Koninklijke Talens BV , APELDOORN A. Groen AA*, senior manager accountancy Accon AVM Adviseurs en Accountants, APELDOORN G.A. Heezen, directeur Transportbedrijf Thomassen BV , LOENEN mr. A.M.J. Hommes-Kuijer*, notaris Nysingh advocatennotarissen NV, APELDOORN J.H. Hummel, commercieel manager Intermediair uitzendbureau + IMCZ, APELDOORN M. Lentz*, UWV Werkbedrijf, APELDOORN R. Petermann*, factorymanager Nestlé Nederland BV, NUNSPEET drs. M.J.G.A. Platteel, directeur Forbium Groep, ARNHEM G.E. van Sunder*, algemeen directeur Felua-groep, APELDOORN

M.P.H. Strikker

drs. J.H. van der Vegt MPM

H.C. Blankers*, directeur a.i. Estro Services, HENGELO J.S.M. Boom RA*, partner/DGA PwC, ENSCHEDE drs. M. Dasselaar, directeur-eigenaar ROCON, ENSCHEDE (voorheen lid van VNO-NCW Stedendriehoek) mr. K.F. Feenstra*, interim directeur bedrijven Rabobank Enschede-Haaksbergen, ENSCHEDE M.R. van den Hemel, regiodirecteur MKB ING Regio Noord-Oost, ZWOLLE mr. J.A. Holsbrink*, advocaat Damsté advocaten - notarissen, ENSCHEDE H. Holterman*, lid raad van bestuur Reggeborgh Invest, RIJSSEN ing. J.F. Huiskes*, adviseur org. & vastgoed SBMBouwmanagement Groep, ALMELO M.J. de Hullu*, directeur Lesscher IT BV, HENGELO G. ten Kate*, regiodirecteur ING Business Banking Oost Nederland, ENSCHEDE M. Kroon*, personeelsfunctionaris Raedthuys Groep, ENSCHEDE drs. R.A. Kuipers*, marketing manager Twente De Twentsche Courant Tubantia, ENSCHEDE P.R. van Meeuwen*, operationeel directeur Asito, HENGELO N.J. Notenboom*, directievoorzitter Rabobank Twente Oost, OLDENZAAL J.T.M. Ruiter*, interim directeur Hodes Bouwsystemen BV, ENSCHEDE ir. B.R. Schuuring*, general manager Wouter Witzel EuroValve BV, LOSSER M.P.H. Strikker, directeur FBD Bankmensen, ALMELO drs. J.H. van der Vegt MPM*, vz college van bestuur ROC van Twente, HENGELO drs. D.E. Wennekendonk-Ruijs MMM*, commercieel manager Connexxion , HILVERSUM ing. J. Zijlstra*, directeur gebouwen Tebodin Netherlands BV, HENGELO

VNO-NCW Utrecht

drs. S.M. Havinga

M.J.C. van Dinteren MA, directeur bedrijfsopleidingen ROC Midden Nederland, UTRECHT prof.dr. M. Dzoljic, rector magnificus & CEO Nyenrode Business Universiteit, BREUKELEN J.H. van den Essenburg*, DGA Wits Vastgoedonderhoud Nederland, UTRECHT drs. S.M. Havinga*, partner/belastingadv/DGA Grant Thornton Accountants en Adviseurs BV, WOERDEN drs. W.J.M. Hendrikx MPA*, lid CvB ROC Midden Nederland, UTRECHT dr. J.M.M. Kessels*, Universiteit Utrecht, UTRECHT drs. P.N. de Lange*, alg. directeur a.i. UW Holding BV, UTRECHT F. Saelman*, general manager Douwe Egberts Professional Nederland, UTRECHT F.L.H. Thewessem*, operationeel directeur Randstad HR Solutions, UTRECHT

VNO-NCW Valleiregio

VNO-NCW Twente

mr.drs. A. Bestebreur MPA*, lid college van bestuur Christelijke Hogeschool Ede, EDE M.C. Bouwman directeur Welnet, EDE ir. A.J. Groot MBA, general manager Beldick Automation BV, EDE D.F.M. Hassink BA*, DGA/directeur Ricoh Document Center Midden-Nederland, BARNEVELD E.J. Hof Bsc, commercieel manager TKP Pensioen BV, GRONINGEN M.S. van der Lely, hoofd HR en communicatie NationaleNederlanden Services, EDE F.W.F. Oteman, P&O manager AgruniekRijnvallei Holding BV, WAGENINGEN R. Sekeris*, adjunct-hoofdredacteur Nederlands Dagblad BV, BARNEVELD

E.J. Berenpas, DGA Permess International, GOOR drs. H.J. Binnema*, gevolmachtigde Deloitte Accountants, ZWOLLE

*nieuw contactpersoon bij bedrijf

M.C. Bouwman

Middelpunt maart 2013

33


Agenda Kijk voor actuele informatie op Ledennet, www.vno-ncwmidden.nl/ledennet. U kunt zich via Ledennet aanmelden voor bijeenkomsten (ongeveer een maand voorafgaand aan de bijeenkomst), deelnemerslijsten bekijken, een programma printen e.d.

Woensdag 3 april 2013 VNO-NCW Midden Themabijeenkomst Kapitaal Thema: vervolg Kennis & cash, subsidieregelingen op arbeid Tijd: 16.00 – 18.30 uur Locatie: UWV Amersfoort

Dinsdag 23 april 2013 VNO-NCW Midden Themabijeenkomst Kennis Thema: Help, mijn werknemer twittert….! Tijd: 15.00 – 18.00 uur Locatie: Hotel De Bilderberg, Oosterbeek

Donderdag 16 mei 2013 VNO-NCW IJsseldelta Voorjaarsexcursie Thema: Economie en ecologie in balans Tijd: vanaf 13.30 uur Locatie: Gemeente Steenwijkerland

Donderdag 11 april 2013 VNO-NCW Achterhoek Thema: Actualiteit financiële markt Locatie: Rabobank in de Achterhoek

Dinsdag 23 april 2013 VNO-NCW IJsseldelta Themabijeenkomst Thema: langer doorwerken; de gevolgen voor werkgevers daarvan Gastheer: dhr. R.A. van Dam, directeur Aon Risk Solutions Hengelo Spreker: dhr. drs. M. Vreven, Chief Broking Officer Aon Hewitt Tijd: 16.00 – 19.00 uur Locatie: Equipe, Zwolle

Donderdag 16 mei 2013 VNO-NCW Stedendriehoek Bedrijfsbezoek Nefit BV Tijd: 16.00 – 19.00 uur Locatie: Nefit BV, Deventer

Donderdag 11 april 2013 VNO-NCW Stedendriehoek Bedrijfsbezoek Zuiveringsinstallatie Epe Tijd: 16.00 – 18.30 uur Locatie: Zuiveringsinstallatie Epe Dinsdag 16 april 2013 VNO-NCW Midden Algemene Ledenvergadering Woensdag 17 april 2013 VNO-NCW Twente Bedrijfsbezoek Reggefiber ttH BV Tijd: vanaf 16.30 uur Locatie: Reggefiber ttH BV, Rijssen Donderdag 18 april 2013 VNO-NCW Rivierenland Bedrijfsbezoek Handelsonderneming Kirpestein BV, met lunch Tijd: 11.30 – 14.00 uur Locatie: Handelsonderneming Kirpestein BV, Geldermalsen

Zaterdag 20 april 2013 VNO-NCW Achterhoek Techniekdag Berkelland Tijd: 10.00 – 16.00 uur Maandag 22 april 2013 VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen Themabijeenkomst, samen met Industriële Kring Nijmegen en de Maatschappij Tijd: 19.00 – 22.00 uur

Donderdag 25 april 2013 VNO-NCW Valleiregio Themabijeenkomst, in samenwerking met Politie Gelderland-Midden en Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Thema: Veiligheid, een zaak van ons allen! Gastheer: dhr. mr. H.P. Miltenburg EMPM, korpschef regiopolitie Gelderland-Midden Tijd: 15.00 – 18.30 uur Locatie: Politiebureau Ede Dinsdag 14 mei 2013 VNO-NCW Noordoost-Overijssel Bedrijfsbezoek Auto Combi/Compass Lease Gastheer: dhr. J. Lenters, directeur Tijd: 16.00 – 19.00 uur Locatie: Auto Combi/Compass Lease, Hardenberg Woensdag 15 mei 2013 VNO-NCW Twente Bedrijfsbezoek Say Yeah Tijd: vanaf 16.30 uur Locatie: Say Yeah, Enschede

Donderdag 16 mei 2013 VNO-NCW Achterhoek Bedrijfsbezoek Van Raam BV Tijd: 19.00 – 21.30 uur Locatie: Van Raam BV, Varsseveld

Dinsdag 21 mei 2013 VNO-NCW Midden Voorlichtingsbijeenkomst IBAN/SEPA Tijd: 15.30 - 18.30 uur Locatie: Bilderberg Hotel ‘t Speulderbos te Garderen Donderdag 23 mei 2013 VNO-NCW Eemland samen met VNO-NCW Utrecht, VNO-NCW Valleiregio en Jong Management Bottertocht, met aansluitend barbecue Tijd: 14.30 – 20.00 uur Locatie: Haven Bunschoten-Spakenburg

Dinsdag 28 mei 2013 VNO-NCW Midden Themabijeenkomst Kapitaal Thema: vervolg Kennis & cash, subsidieregelingen op arbeid Tijd: 16.00 – 18.30 uur Locatie: UWV Apeldoorn Woensdag 29 mei 2013 VNO-NCW Flevoland Bedrijfsbezoek Energiecentrale GDF SUEZ Energie Nederland NV Gastheer: dhr. H.J. IJzerman, directeur Tijd: 13.30 – 17.00 uur Locatie: GDF SUEZ Energie Nederland NV, Lelystad Donderdag 30 mei 2013 VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen Slotbijeenkomst


Column Laat het geld weer rollen Vrijdag 31 mei 2013 VNO-NCW Midden Zomerborrel Tijd: 15.30 – 17.30 uur Locatie: Verenigingsbureau Apeldoorn Juni 2013 VNO-NCW Rivierenland Slotbijeenkomst, in samenwerking met ABN-AMRO Vrijdag 7 juni 2013 VNO-NCW Midden Zeilregatta Tijd: 12.00 – 20.00 uur Donderdag 13 juni 2013 VNO-NCW Achterhoek Bedrijfsbezoek Meilink Groep Gastheer: dhr. mr. P.F. Rikken, DGA Tijd: 19.00 – 21.30 uur Locatie: Meilink Groep, Borculo Donderdag 13 juni 2013 VNO-NCW Noord-Veluwe Bedrijfsbezoek Waterschap Veluwe Gastheer/spreker: dhr. D.J. Tilkema, hoofd sector Waterzuivering Waterschap Veluwe Tijd: 16.00 – 19.30 uur Locatie: Rioolwaterzuivering Elburg Donderdag 13 juni 2013 VNO-NCW Stedendriehoek Slotbijeenkomst ‘De Ondernemersbarbecue’, met partners Tijd: 16.30 – 20.30 uur Locatie: Thermen Bussloo, Voorst Donderdag 20 juni 2013 VNO-NCW Flevoland Slotbijeenkomst, samen met Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland en Provincie Flevoland Meet & Greet; ontmoeting tussen ondernemers, bestuurders en politici Tijd: 14.30 – 19.30 uur

Een volkswijsheid: geld moet rollen. Zo is het ook, en een van de belangrijkste middelen om het geld te laten rollen is krediet. Het geeft je de mogelijkheid om geld uit te geven dat je nog niet hebt, maar je wel beloofd is. Krediet is dus eigenlijk het materialiseren van vertrouwen. Wat nu als het vertrouwen wegvalt. In de Achterhoek zijn veel maakbedrijven, sommige maken dure kapitaalgoederen en vragen bij opdracht een vooruitbetaling zodat ze zelf materiaal en werknemers kunnen betalen. Daarvoor is vertrouwen nodig tussen klant en leverancier. In de huidige onzekere tijd wordt er, als verzekering van dit vertouwen, meer en meer om bankgaranties gevraagd. Die worden echter steeds moeilijker afgegeven. Dit betekent dat de vooruitbetaling niet meer kan en in het ergste geval de opdracht niet kan worden geaccepteerd. Zelfs gezonde bedrijven kunnen hierdoor omvallen. Een direct verlies van omzet en bijbehorende werkgelegenheid is het gevolg. Vrijwel ieder bedrijf zit momenteel op zijn geld. Daarnaast moeten banken als gevolg van Basel 3 de komende drie jaar meer dan tweehonderd miljard euro aan kredietruimte onttrekken, voornamelijk uit de Nederlandse economie. Neem daarbij de consument die ook voorzichtig is geworden, en er ontstaat er een donker beeld.

Maandag 24 juni 2013 VNO-NCW IJsseldelta, samen met VNO-NCW Noordoost-Overijssel Slotbijeenkomst Meet & Greet; ontmoeting tussen ondernemers, bestuurders en politici Tijd: 16.30 – 19.30 uur Locatie: Landgoed Het Laer, Ommen

Wat is hieraan te doen? Gelderland is een rijke provincie. Waarom niet een deel van het beschikbare kapitaal gebruiken als borgstelling naar bedrijven toe zodat het voor hen weer mogelijk wordt om bankgaranties te verkrijgen? Vermogende particulieren kunnen ook een duit in het zakje doen, bijvoorbeeld door de vorming van kredietunies. Daarnaast is er nog een interessante pilot in de Achterhoek waar bedrijven en zzp-ers lokaal diensten uitruilen Het mooie van alle drie de initiatieven is dat ze allemaal verbindend werken en dat is hoopgevend. Is het grootste verlies van de afgelopen tijd immers niet de verbroken verbinding tussen de verschaffer van het kapitaal en de afnemer ervan?

Donderdag 27 juni 2013 VNO-NCW Twente Slotbijeenkomst

Martin Stor Directeur Achterhoeks Centrum voor Technologie www.act-nu.nl

Middelpunt maart 2013

35


Nieuw regeerakkoord versoepeling van het ontslagrecht?

‘Het UWV wordt het bastion’

wijzigingen in het ontslagrecht, die in 2014 wellicht worden ingevoerd, zijn nog niet algemeen bekend. De bedoeling is dat het ontslagrecht versoepeld wordt, maar wordt dat ook bereikt met deze maatregelen? VNO-NCW nodigde daarom mr. Marie-Louise van Kalmthout, van Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen, uit om te spreken over dit onderwerp. Dat het onderwerp leeft, bleek uit de grote opkomst: een 120 koppen tellend publiek van grote en kleinere ondernemingen kwam naar Bilderberg in Oosterbeek om bijgepraat te worden.

Flexwerkers Het uitgangspunt in het regeerakkoord is dat iedereen aan het werk moet. Nu heeft 26 procent van de beroepsbevolking geen vast contract en de verschillen tussen de flexkrachten en mensen met een vaste baan lopen uiteen. De bedoeling van het regeerakkoord is om payrolling en uitzendwerk strakker te reguleren. Echter, hier wordt niet veel tekst in het akkoord aan gewijd. Meer aandacht is er voor de verschuiving van de kantonrechter naar het UWV. Tot nu toe gaan veel werkgevers voor een beëindiging met bedrijfseconomische redenen naar het UWV en bij disfunctioneren naar de kantonrechter. Indien het regeerakkoord daadwerkelijk wet wordt, zullen in beginsel alle ontslagzaken aan het UWV moeten worden voorgelegd. ‘Het UWV wordt het bastion en zal binnen vier weken een advies moeten uitbrengen. Dat is een wezenlijke verandering.’ Van Kalmthout verwacht niet dat het UWV in staat zal zijn om binnen vier weken advies uit te brengen. Uitbreiding van het aantal personeelsleden bij het UWV is daarvoor een vereist. ‘Je zou bij cao kunnen afspreken dat het UWV

Foto’s Patrick van Gemert

De gevolgen van de geplande

Velen vinden dat het ontslagrecht aangepast moet worden, maar er wordt aan getwijfeld of het ook uitgevoerd moet worden volgens de plannen die er nu liggen. ‘Het is een soort compromis geworden. Je merkt dat dit regeerakkoord snel uit onderhandeld is. Het is slecht geformuleerd’, vindt Van Kalmthout. ‘Het is de bedoeling dat het ontslagrecht wordt versoepeld, maar als je je erin verdiept kom je toch wat anders tegen’, merkt zij op.

niet geraadpleegd hoeft te worden of dat je het afspiegelingsbeginsel buiten werking kunt stellen, maar het spreekt voor zich dat vakbonden hier een grote rol zullen opeisen.’ Bij ontslag zal voortaan ook altijd een ontslagvergoeding horen. In beginsel van een kwart maandsalaris tot een maximum van vier maandsalarissen. ‘Met dit voorstel zet je gezonde druk op iedere medewerker’, is de mening uit de zaal. Een ander voordeel dat in deze maatregel wordt gezien is dat werknemers vermoedelijk sneller aan een baan zullen komen, want werkgevers kunnen meer risico nemen. Daarmee lijkt een eind te komen aan ‘het belonen’ van bijvoorbeeld medewerkers die na vijftien jaar de kantjes eraf lopen en hun tijd uitzitten, aldus de zaal.


Middelpunt

De enige ontsnappingsroute om de ontslagvergoeding niet te hoeven betalen, is als je kunt aantonen dat je door het betalen failliet gaat. Dus niet als je hierdoor ernstig in de problemen komt. Zwaarwegend advies UWV Legt de werkgever zich niet neer bij een negatief advies van het UWV, dan kan de werknemer wel naar de kantonrechter stappen. Deze is verplicht om het advies van het UWV zwaar te laten meewegen in het oordeel en kan dus beslissen dat de werkgever de werknemer moet terugnemen. Doet de werkgever dat niet, dan kan er een dwangsom worden opgelegd. Vindt de rechter dat de werkgever de werknemer niet kan terugnemen, maar wel dat hij deze slecht behandeld heeft, dan kan

hij een vergoeding toekennen van een half maandsalaris per dienstjaar tot maximaal 75.000 euro. Een hoger beroep is niet mogelijk. Overigens is de gedachte dat de werknemer de vergoeding die hij krijgt verplicht aan een scholing moet besteden, in plaats van dat hij het geld bijvoorbeeld aan een nieuwe keuken kan uitgeven. Van Kalmthout twijfelt of aan deze eis in het regeerakkoord vastgehouden zal worden. Als de werknemer in dienst moet blijven, maar tegenwerkt, dan kan de werkgever de zaak niet opnieuw indienen zonder dat er zich nieuwe feiten hebben voorgedaan. WW In het akkoord staan ook ingrijpende WW-wijzigingen. Wie in de WW komt, krijgt die één jaar loongerelateerd (70-75 procent) en gaat daarna

direct naar bijstandsniveau. Per gewerkt jaar krijgt iemand een maand WW, na tien jaar een halve maand. Werkgevers krijgen in ruil voor de ‘versoepeling van het ontslagrecht’ een verhoging van de WW-premie. Van Kalmthout verwacht dat het beeindigen van een contract met wederzijds goedvinden mogelijk blijft. ‘De nieuwe regeling is er voor wanneer je er onderling niet uitkomt.’ De beoogde ingangsdatum voor het nieuwe ontslagrecht is 1 januari 2014, maar juli 2014 lijkt realistischer, denkt Van Kalmthout. Een overgangsregeling wordt niet verwacht. ‘De nieuwe regels treden onmiddellijk in werking, tenzij je al een ontslagprocedure gestart heb. Of je daarom zal moeten wachten of niet met een ontslagprocedure is zeer de vraag.’

Middelpunt maart 2013

37


Aangenaam Bedrijf: Rabobank Rijk van Nijmegen Naam: René Jansen Functie: Directeur Bedrijven & Private Banking Lid van VNO-NCW sinds: september 2012

Wat doet uw bedrijf? ‘Met ongeveer vierhonderd enthousiaste en gemotiveerde medewerkers staat Rabobank Rijk van Nijmegen voor klanten en potentiële klanten klaar. Wij kennen de regio en participeren hierin actief. Niet alleen als bankier, maar ook als betrokken partner bij lokale initiatieven.’

Bedrijf: BoitenMeijerink Incasso | Gerechtsdeurwaarders Naam: Francine Meijerink Functie: Gerechtsdeurwaarder – Directeur Lid van VNO-NCW sinds: november 2011

Wat doet uw bedrijf? ‘Wij zijn een incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor gevestigd in Wezep. Naast het incasseren van vorderingen richten wij ons ook op advies over het voorkomen van debiteurenrisico’s. In januari zijn wij een samenwerking aangegaan met het Haagse incassoen gerechtsdeurwaarderskantoor BoitenLuhrs. Onze naam is vanaf dat moment overgegaan

Bedrijf: ISA Training Naam: Eelco Themans Functie: Directeur Lid van VNO-NCW sinds: oktober 2012

Wat doet uw bedrijf? ‘Sinds de oprichting in 1990 is ISA Training uitgegroeid tot dé specialist op het gebied van sales, service, klantgerichtheid en management. Opdrachtgevers kiezen voor ons vanwege onze uitgesproken visie, een praktijkgerichte en effectgestuurde aanpak en vanwege zichtbare resultaten. Wij hebben bewezen dat trainen blijvend effect heeft en

Wat is uw ambitie? ‘Rabobank Rijk van Nijmegen is marktleider in het Rijk van Nijmegen. En wij willen verder groeien. We willen de beste bank zijn en een begrip in de regio. Vanuit missie, visie, ambitie en kernwaarden is en blijft de klant het middelpunt van onze strategische koers. Tevens krijgen de coöperatie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen continue aandacht en zijn verankerd in onze kernactiviteiten.’ Wanneer moeten leden u bellen? ‘Als zij plannen hebben waarbij wij als Rabobank een rol kunnen spelen. Deze kunnen liggen op het bancaire vlak maar zeker ook bij plannen die onze regio of samenleving versterken. Ik ben bereikbaar op 06-150 836 23.’

van Meijerink Juridische Diensten naar BoitenMeijerink Incasso | Gerechtsdeurwaarders. Een andere naam, maar dezelfde vertrouwde service en een uitgebreid dienstenpakket.’ Wat is uw ambitie? ‘Wij willen hét incasso en gerechtsdeurwaarderskantoor van de Veluwe en haar omliggende regio’s worden. We kennen onze klanten en de lokale markt op de Veluwe en haar omliggende regio’s goed. Door een nauwe samenwerking met onze vestiging in Den Haag kunnen wij in heel Nederland het visitekaartje van onze opdrachtgevers zijn. Wij staan voor korte lijnen, persoonlijk contact met onze klanten en een klantgerichte benadering. Doordat we een kleinschalig kantoor zijn kunnen we maatwerk bieden en voor

dat mensen het verschil maken. Ook bij ISA maken mensen het verschil. Onze trainers en consultants hebben zelf sales-, service- en managementervaring. Daardoor begrijpen ze dat de praktijk soms weerbarstiger is dan hij lijkt.’ Wat is uw ambitie? ‘We zijn de afgelopen jaren gegroeid en willen dat blijven doen om nog meer organisaties te laten ervaren dat trainen geen kostenpost is, maar een investering. Wij zijn daar zo van overtuigd dat we zelfs garanties geven op het te behalen effect: de ISA Effect Garantie.’ Wanneer moeten leden u bellen? ‘Leden moeten ons bellen wanneer zij werken voor een organisatie waar het product,

Rabobank Rijk van Nijmegen Keizer Karelplein 1 6511 NC Nijmegen T: 024-381 86 00 E: TeamBedrijvenAdvies@rijkvan nijmegen.rabobank.nl I: www.rabobank.nl/rijkvannijmegen

onze klanten klaarstaan met goed en passend advies op het gebied van hun debitueren- en incassovraagstukken.’ Wanneer moet leden u bellen? ‘Leden kunnen bij ons terecht voor al hun vraagstukken met betrekking tot debiteurenrisico’s. Wij kunnen hen op dit vlak volledig ontzorgen. Daarnaast kunnen leden bij ons terecht voor vragen over actuele ontwikkelingen binnen ons dienstenpakket.’ BoitenMeijerink Incasso | Gerechtsdeurwaarders Rondweg 9c, 8091 XA Wezep T: 038 375 88 88 E: info@boitenmeijerink.nl I: www.boitenmeijerink.nl

de techniek of het proces nog te vaak centraal staat. Wanneer uw organisatie zich actiever wil gaan richten op de markt en de klant, betekent dit voor uw mensen een andere attitude en ander gedrag. Ook hier maken mensen het verschil en wij bewegen uw mensen tot zichtbaar betere resultaten.’

ISA Training & Coaching BV Dodeweg 6c, 3832 RC Leusden T: 033 4332400 E: info@isatraining.nl I: www.isatraining.nl

Middelpunt maart 2013

39


Aangenaam bedrijfsidentiteit en bijvoorbeeld aansluiting bij Het Nieuwe Werken. Een inrichting van ROHDE & GRAHL heeft daardoor veel meer te bieden dan alleen de noodzakelijke functionaliteit.’

Bedrijf: ROHDE & GRAHL BV Naam: Walter Mineur Functie: directeur Lid van VNO-NCW sinds: 2012

Wat doet uw bedrijf? ‘ROHDE & GRAHL is gespecialiseerd in het inrichten van inspirerende werk- en leeromgevingen. Daarbij hanteren wij ‘working well’ als belangrijkste principe. Een goede werkplek is meer dan de optelsom van tafel en stoel. Wij zijn ervan overtuigd dat de inrichting van een bedrijf bepalend is voor de bedrijfsprocessen, de motivatie van medewerkers, ondersteuning van de

Bedrijf: Matex Deuren Naam: André aan de Stegge Functie: Directeur Lid van VNO-NCW sinds: April 2012

Wat doet uw bedrijf? ‘Matex Deuren levert industriële deuren, variërend van standaard overheaddeuren tot maatoplossingen die volledig afgestemd zijn op de wensen van onze klant. We werken met een team van vakkundige engineers en monteurs en beschikken over onze eigen productiefaciliteiten. Doordat we servicemon-

Wat is uw ambitie? ‘Wij dragen graag bij aan het succes van onze relaties door het ontwikkelen van unieke conceptuele inrichtingen. Onze medewerkers doen dit op basis van onze visie, hun ruime ervaring, vakkennis en diepgaande kennis van onze relaties. Wij ontwerpen, vervaardigen en leveren hoogwaardige, verantwoorde en innovatieve producten. Met deze producten uit onze eigen fabrieken en met die van zorgvuldig gekozen partners, realiseren wij een inspirerende en duurzame werkomgeving.’

teurs verspreid over het hele land in dienst hebben, kunnen we snel schakelen.’ Wat is uw ambitie? ‘We zijn een traditioneel familiebedrijf in de juiste zin van het woord, waarbij service en een persoonlijke benadering centraal staan. Onze serviceafdeling staat 24/7 klaar voor onderhoud en reparatie aan alle typen en merken bedrijfsdeuren. Onze langetermijnambitie is om onze dienstverlening verder uit te bouwen en onze organisatie verder te professionaliseren, met behoud van de kwaliteit van de service zoals die nu is.’ Wanneer moeten leden u bellen? ‘Leden kunnen ons altijd bellen voor informatie over ons bedrijf of over onze produc-

Wanneer moeten leden u bellen? ‘Als men op zoek is naar een inspirerende werkomgeving. Graag kijken wij naar situatie, behoeften en wensen van geïnteresseerde leden en geven we een goed onderbouwd advies waarin medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien. Eerst een gratis quickscan? Neem dan meteen contact met ons op!’

ROHDE & GRAHL BV Basicweg 22, 3821 BR, Amersfoort T: 033-4535090 E: info@rohde-grahl.nl I: www.rohde-grahl.nl

ten. Uiteraard kunnen zij daarnaast contact opnemen wanneer zij op zoek zijn naar een nieuwe bedrijfsdeur, ongeacht type, afmeting of uitvoering of voor onderhoud en service aan bestaande deuren.’

Matex Deuren B.V. Damzigt 15 3454 PS DE MEERN T: 030-6629029 E: Info@matexdeuren.nl I: www.matexdeuren.nl

Promoot uw bedrijf, producten en diensten binnen hét ondernemersnetwerk van Midden-Nederland. Stel u voor in de rubriek Aangenaam, adverteer of plaats een wervend artikel in Middelpunt en bereik duizenden decisionmakers in uw regio.

Meer informatie: Tamara van Hoorn: 0413-339362


Middelpunt

Aangenaam Bedrijf: Eurofiber Nederland BV Naam: Alex Goldblum Functie: CEO Lid van VNO-NCW sinds: 2012

Wat doet uw bedrijf? ‘Eurofiber is een gespecialiseerde aanbieder van glasvezelverbindingen voor de zakelijke markt gevestigd in Nederland en België. Organisaties kunnen bij ons terecht voor onbelichte glasvezelverbindingen, ethernetdiensten, co-locatie in het datacenter en optische transmissiediensten over DWDM. Ons fijnmazige glasvezelnetwerk strekt zich uit over Nederland en daarbui-

Bedrijf: HKV Ochten BV Naam: Dirk-Jan van Beem Functie: Algemeen Directeur Lid van VNO-NCW sinds: 2013

Wat doet uw bedrijf? ‘HKV Ochten BV is een groothandel in werkkleding, schoeisel, gereedschappen, reclame en sign, afzetmaterialen en PBM’s. Om werkzaamheden optimaal uit te kunnen voeren, zijn goede hulpmiddelen van groot belang. Wij zijn ons hiervan goed bewust en bieden onze klanten daarom een zeer divers en compleet pakket aan. Wij hebben praktisch alle

Bedrijf: Hogeschool Windesheim Flevoland Naam: Duco Adema Functie: Directeur Lid van VNO-NCW sinds:

Wat doet uw bedrijf? ‘Hogeschool Windesheim Flevoland is in 2010 gestart als nevenvestiging van Hogeschool Windesheim in Zwolle. We verzorgen hbo-opleidingen en leveren professionals voor uiteenlopende bedrijfstakken. Binnen onze onderwijsinstelling is er veel aandacht voor praktijkgericht onderwijs. Bedrijven kunnen zich aan onze hogeschool verbinden

ten en wordt continu uitgebreid. Ruim vijfentwintig procent van het internetverkeer in Nederland gaat over ons netwerk. Van het mobiele communicatieverkeer is dat ruim vijftig procent.’

Het is onze ambitie om elke organisatie binnen ons groeiend bereik te laten ontdekken hoe ze nog succesvoller kunnen ondernemen met de ongelimiteerde connectiviteit van glasvezel.’

Wat is uw ambitie? ‘We bevinden ons in een ware datarevolutie. De hoeveelheid data die we dagelijks uitwisselen neemt explosief toe. Dat komt niet alleen doordat we steeds meer op afstand werken, met toepassingen die in de cloud of op een centrale locatie draaien. Maar ook doordat we steeds zwaardere toepassingen gebruiken, zoals interactieve webapplicaties of video. De infrastructuur moet mee kunnen groeien met deze ontwikkeling. Glasvezelverbindingen bieden flexibiliteit en hebben in feite een onbeperkte capaciteit.

Wanneer moeten leden u bellen? ‘Supersnel, veilig en kostenefficiënt data uitwisselen: dat doet u over het geavanceerde glasvezelnetwerk van Eurofiber. Met onze verbindingen en co-locatie bieden we altijd een passende oplossing.’

artikelen op voorraad, waardoor we bestellingen binnen 24 uur, of op een vaste overeengekomen routedag, kunnen bezorgen .’

naar een goede partner voor hun werkkleding, schoeisel, gereedschappen, reclame en belettering op bedrijfswagens en/of -panden, afzetmaterialen, enzovoort. Wij kunnen hen voorzien van goed advies en de juiste producten. Daarnaast is ons bedrijf sterk groeiende en blijven wij bezig met nieuwe producten en ontwikkelingen. Ook onze website is onlangs geheel vernieuwd, we nodigen leden uit een kijkje te nemen op www.hkvochten.nl.’

Wat is uw ambitie? ‘Om met bedrijven in aanraking te komen om te laten zien wie we zijn, wat we doen, en hoe we werken. We willen ons marktaandeel vergroten door innovatieve nieuwe producten en goede kwaliteitsproducten te verkopen. Onze mensen beschikken over de juiste kennis van producten en de capaciteit om voor ieder vraagstuk een oplossing op maat te realiseren. Of het nu gaat om een complete kledinglijn of het beletteren van een auto.’ Wanneer moeten leden u bellen? ‘Leden kunnen bellen wanneer ze op zoek zijn

door middel van comakerships, waarbij studenten werken aan echte projecten voor bedrijven, of door ‘partner in education’ te worden. Dat houdt in dat zij zich voor meerdere jaren aan ons verbinden door comakerprojecten mogelijk te maken. Op deze manier kunnen studenten, naast kennis, brede ervaring opdoen in de praktijk. Tegelijkertijd kunnen organisaties profiteren van de laatste theoretische kennis en inventieve ideeën van gemotiveerde studenten.’ Wat is uw ambitie? ‘Onze ambitie is om de arbeidsmarkt optimaal te bedienen met onze afgestudeerden. We willen onze opleidingsmogelijkheden nog verder uitbreiden en streven ernaar om plaats te bieden aan meer dan vierduizend leerlingen. Daarnaast willen we onze relaties

Eurofiber Nederland BV Safariweg 25-31 3605 MA Maarssen T: 030-242 87 00 E: info@eurofiber.com I: www.eurofiber.com

HKV Ochten BV Mercuriusweg 44 4051 CV Ochten T: 0344-64 28 34 F: 0344-64 35 19 E: info@hkvochten.nl I: www.hkvochten.nl

met bedrijven en organisaties in de regio versterken. Deze samenwerking is van belang voor de regionale arbeidsmarkt, omdat het resulteert in goed opgeleide professionals.’ Waarvoor kunnen leden u bellen? ‘Bedrijven die zich als comaker of als partner in education aan onze hogeschool willen verbinden, verwelkomen we natuurlijk graag. Daarnaast kunnen bedrijven altijd contact met ons opnemen wanneer zij bereid zijn kennis en praktijkvoorbeelden met onze studenten te delen, bijvoorbeeld in de vorm van gastlessen.’ Windesheim Flevoland Hospitaaldreef 5, 1315 RC Almere T: 088-469 66 00 E: info@windesheimflevoland.nl I: www.windesheimflevoland.nl

Middelpunt maart 2013

41


Advertorial

Op het Sint Pietersplein in Rome realiseerde ik me opeens……

Meer weten over Internetmarketing? Neem dan contact op met: Wija Rijksweg 236 9423 PH Hoogersmilde 0592 45 93 80 info@wija.nl

350 Jaar geleden werd het Sint Pietersplein gebouwd. Toen ik een paar weken geleden op dit enorme plein stond, realiseerde ik me opeens dat de paus ook twittert en hoe het verleden en het heden elkaar in deze tijd vinden in internetmarketing en social media! Dus zelfs als je jezelf eens wilt trakteren op een weekendje cultuur in Rome merk je dat internetmarketing geen vak is dat je tijdens je vrije dagen even kunt parkeren. Want waar je ook bent, internet en social media zijn overal om je heen, 24/7. In de taxi, op weg naar een bezienswaardigheid staat de radio aan. Je hoort Italiaans geratel waar je niets van verstaat, maar wat je in elk praatje wel oppikt, zijn de woorden Facebook en Twitter. Thuis gekomen, toch even een klein onderzoekje gedaan hoe Italië het doet op het gebied van internetmarketing. Meer dan 70% van de Italiaanse internetgebruikers (zo’n 23 miljoen) zit op Facebook, dat is een van de hoogste percentages ter wereld. Logisch dat grote adverteerders zoals Coca Cola en Nutella internetmarketing inzetten in hun marketing- en communicatie-strategie. Een

Colofon

leuk voorbeeld van succesvolle internetmarketing is hoe het jeansmerk Diesel klanten ertoe verleidt om in de winkel de QR-code van een bepaald product via de “Facebook like-knop” met vrienden te delen. Kijk zelf maar: www.wija.nl-> klik op de banner: Ontwikkel visie voor een succesvolle business. Wat ik maar zeggen wil. Internetmarketing is al lang geen hype meer. Internetmarketing is wereldwijd een serieus onderdeel van de marketingmix geworden. En dat geldt niet alleen voor de grote merken. Geen enkele ondernemer, ook niet de ondernemer die vooral lokaal werkt, kan het zich veroorloven internetmarketing links te laten liggen. De klant verwacht het en het is gewoon de toekomst. Als u nog een beetje huiverig bent en een goed advies nog wel kunt gebruiken, neem dan contact met mij op. Met zo’n 20 jaar ervaring op het gebied van internetmarketing, kan en wil ik u heel graag verder helpen. Wija

Succes Véronique!

Middelpunt is een uitgave van werkgeversvereniging VNO-NCW Midden, het regionale netwerk van VNO-NCW voor ondernemers in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. We zijn dé ontmoetingsplek in de regio en behartigen de belangen voor onze 2.000 leden: ondernemers en managers met een eindverantwoordelijke positie in het bedrijfsleven. Middelpunt verschijnt zesmaal per jaar en wordt verspreid onder de leden en relaties van VNO-NCW Midden. Oplage: 2750 exemplaren. Informatie over lidmaatschap VNO-NCW Midden: Verenigingsbureau, T 055 - 5222606, ledenadministratie@vno-ncwmidden. nl of kijk op www.vno-ncwmidden.nl/lidmaatschap. Opzegging van het lidmaatschap moet voor 1 oktober van een jaar worden gedaan. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van datzelfde jaar. De schriftelijke opzegging kan worden gericht aan de ledenadministratie van VNO-NCW Midden, Postbus 10475, 7301 GL Apeldoorn. Uitgever: De Winter media groep, Uden Projectmanagement: Drs. Marco de Jonge Baas (De Winter Mediamakers) middelpunt@dewinter.nl Redactie en projectcoördinatie: Gerreke de Weijer en Marsha Krosenbrink (VNO-NCW Midden) De Winter Mediamakers middelpunt@vno-ncwmidden.nl Ontwerp en vormgeving: De Winter media groep

Advertentie-acquisitie: Tamara van Hoorn, Michelle Olijve De Winter Mediamakers middelpunt@dewinter.nl Druk: BDU, Barneveld Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of op enige andere wijze gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van de advertorials.

15 maart was de laatste werkdag van Véronique Vrendenbarg als regiomanager bij VNO-NCW Midden. Bijna vijf jaar lang heeft zij de regio’s Utrecht en Eemland onder haar hoede gehad en in die tijd heeft zij samen met de leden, het bestuur en collega’s veel bereikt voor ondernemers in de provincie Utrecht. Als collega was ze vaak initiator van leuke bureauactiviteiten, waaronder het onvergetelijke Winterbergweekend. Bedankt Véronique voor de samenwerking en collegialiteit en veel succes met je nieuwe werkkring bij de OKA.


Denk in mogelijkheden

Gemeente Zeewolde:

Een zee van mogelijkheden! Door de centrale ligging van de gemeente Zeewolde is het een prima locatie geworden voor bedrijven in Food & Logistics. Centraal gelegen aan de rand van Flevoland, met plaatsen als Harderwijk, Amersfoort, Almere en Zwolle op korte afstand en de snelwegen A6, A27 en A28 zeer dichtbij maakt Zeewolde tot een toplocatie voor bedrijven.

www.ondernemeninzeewolde.nl


VAN AMBITIE NAAR IMPACT Resultaten die tellen op basis van kennis en inzichten

MAGIS MARKETING & RESEARCH

MAGIS Opent uw ogen! WWW.MAGIS.NL • T: 0314 35 98 89

Middelpunt editie 1 2013  

Middelpunt is het magazine van VNO-NCW Midden en verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Via dit periodiek bespreken...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you