Page 1


Editie 45 dinsdag 5 november 2013

5

ZAKENPAGINA

Teunesen Zand en Grind ontzenuwt geruchten over sponsorcontracten

‘Ga niet automatisch verlengen’

Fantasy in Haps draait verder Ligt er nog HAPS – Misschien deden realiseren om lekker op te ergens geld? de roddels anders ver- swingen! Eén keer in de moeden, maar niet getreurd... Bar Dancing Fantasy in Haps, de 30plus dans en uitgaansgelegenheid van NoordBrabant, blijft gewoon lekker doordraaien. Door Eefke Peeters “Je moet van goede huize komen wil je als dertigplusser een leuke zaak vinden om op zaterdag te gaan dansen”, verduidelijkt het enthousiaste personeel van Fantasy. “We zijn blij dit nog steeds te kunnen bieden. In de zaal is het dertig-plus met gezellige muziek voor deze doelgroep en voor in de kroeg blijft het 18+ feestcafé waar we een leuke dansvloer willen

maand willen we naar een jaren 80’s & 90’s feest waar we dan de leeftijd verlagen naar 25-plus. Wij hebben daar al onwijs veel zin in!” Verbouwen hoeft Fantasy niet, want dat is onlangs nog gebeurd. Een sfeervolle zaal met mooie barren, strakke rookruimte met goede afzuiging en een prachtige licht en geluidsinstallatie. “Mensen komen vanuit Den Bosch, Nijmegen, Uden en Duitsland. Een divers publiek! Tweede Kerstdag zijn wij ook open, zodat iedereen lekker de kerstkransjes er af kan dansen! We zien je graag snel bij dé 30-plus dans- en uitgaansgelegenheid van Noord- Brabant!” Meer informatie: Fantasy, Kerkstraat 20 in Haps.

Sponsoring. De Ottersumse dameskorfbalvereniging VIOS kan al jaren rekenen op steun van Teunesen Zand en Grind. (foto: www.vios-ottersum.nl.) HEIJEN - Voor verenigingen in de gemeente Gennep en omgeving staat sponsoring op het spel. Firma Teunesen Zand en Grind bv heeft bij een aantal (sport)verenigingen aangegeven de sponsorcontracten niet bij voorbaat te verlengen. De voortgang (of juist stagnatie) van het plan Koningsven De Diepen in Milsbeek is bepalend voor de continuering, zo liet directeur Tiny Teunesen afgelopen week weten. Aan de rand van het Reichswald is Teunesen Zand en Grind al sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw de uitvoerende partij bij ontgrondingsplas De Banen. Enkele kilometers westwaarts wil Teunesen binnen afzienbare tijd in Milsbeek beginnen met het natuurherin-

richtingsplan Koningsven De Diepen. Dat plan stuit sinds de presentatie op een groot aantal bezwaren uit omliggende dorpen. Geruchten In het geruchtencircuit werd verteld dat die bezwaren uit de regio, waar het bedrijf sinds jaar en dag een financiële weldoener voor verenigingen is, een doorn in het oog zijn. De ontzander zou verenigingen medegedeeld ‘hebben dat de bezwaren gevolgen kunnen hebben voor de sponsoring’. Bij een aantal verenigingen zouden de aflopende contracten niet meer verlengd zijn. Directeur Tiny Teunesen reageerde afgelopen week desgevraagd op de kwestie. “Wij hebben zeker geen verenigingen benaderd over deze bezwaren. Bij het maken van dergelijke

plannen weet je dat er bezwaren komen. Het is een goed recht om bezwaar te maken. Als bedrijf willen wij graag aan de slag. Bij afgraving van De Banen hebben we in de jaren ‘90 noodgedwongen stilgelegen. Omdat een nieuwe vertraging ons veel geld kost en gevaar voor de werkgelegenheid oplevert, hebben we besloten de aflopende sponsorcontracten niet bij voorbaat te verlengen. Bij een aantal verenigingen is dat inmiddels gebeurd.” Sponsorbijdrage Het bedrijf Teunesen Zand en Grind al jaren een sponsor van verenigingen en evenementen in de regio. Welk bedrag er jaarlijks exact met de sponsoring gemoeid is, wil Teunesen niet prijsgeven. Wel bevestigde hij dat het sponsorbedrag meer dan een ton is.

Lesrooster All4fit uitgebreid BOXMEER - All4fit Boxmeer heeft het lesrooster fors uitgebreid. Sinds eind oktober staan een extra groepsles Zumba en Yoga op het lesrooster. Zumba start woensdag om 09.00 uur en Yoga donderdag om 20.00 uur. Zumba is een combinatie van fitness- en dansbewegingen op wereld- en latinmuziek, zoals Salsa, Merengue, Calypso, Reggaeton, maar ook Flamenco en Hip Hop. Zumba kent geen moeilijke choreografie en is dus heel geschikt voor iedereen die van swingende muziek houdt. Deze les is vooral leuk, makkelijk en effectief. Iedere keer geeft het een feestgevoel. Clubjou Yoga “Clubjoy Yoga is een training waarmee u werkt aan je lichaam en geest”, aldus All4fit Boxmeer. De oorsprong van Yoga ligt in het Verre Oosten, waar veel mensen Yoga en Tai Chi beoefenen.

Deze oude culturen leven naar het begrip ‘balans’. “Hoe vindt u de juiste verhouding tussen inspanning en ontspanning? ClubJoy Yoga biedt de oplossing”, verzekert All4fit Boxmeer. Uitbreiding Met uitbreiding van het lesrooster is het aanbod van de groepslessen van All4fit Boxmeer één van de grootste in de regio. Per week zijn er ruim der-

tig lessen waaraan mensen kunnnen deelnemen. Lesrooster Voor het volledige lesrooster en overige informatie over het fitnesscentrum zie de website: www. all4fit.eu. All4fit Boxmeer is geopend maandag t/m vrijdag van 08.30 t/m 22.00 uur en zaterdag en zondag van 09.00 t/m 13.00 uur. Telefonisch is All4fit Boxmeer te bereiken op tel. (0485) 57 39 97.

Lesrooster. All4fit Boxmeer heeft sinds eind oktober het lesrooster verder uitgebreid met extra groepslessen Zumba en Yoga.

Fantasy. De Hapse Bar Dancing draait gewoon verder.

Dyslexiebehandeling bij Opdidakt BOXMEER - “Geregeld merken we bij Opdidakt dat kinderen bij wie dyslexie is vastgesteld of kinderen die moeite hebben met lezen en/of spelling niet lekker in hun vel zitten. Ze voelen zich onzeker, dom of anders dan de andere kinderen uit hun klas. Wij willen deze kinderen graag helpen door hun vaardigheden op het gebied van lezen en spelling te vergroten”, aldus Mijke Appelhof van Opdidakt. Ook voor kinderen die niet in aanmerking komen voor de vergoede dyslexiezorg door de zorgverzekeraar (ernstige enkelvoudige dyslexie) of die na het afsluiten van de behandeling nog behoefte hebben aan extra begeleiding en oefening is deze training geschikt. Door met groepen te werken, zijn de kosten voor ouders een stuk lager dan bij individuele begeleiding. Tijdens het traject wordt

gewerkt met een groep van twee tot maximaal vier kinderen. Elke bijeenkomst staan andere onderwerpen centraal, die op de groep worden afgestemd. De behandeling wordt gegeven door een begeleider met een wetenschappelijke achtergrond als orthopedagoog. Er kan dus ook worden ingespeeld op eventuele andere problematieken die tijdens de behandeling een rol spelen, zoals het geval is bij comorbiditeit met ADHD, of bij faalangst. Het eerstvolgende traject zal begin 2014 starten. De definitieve dag en tijd worden later bekend. Opdidakt biedt als multidisciplinair instituut al meer dan 10 jaar verschillende vormen van specialistische onderwijskundige en eerstelijns psychologische zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Meer informatie via Mijke Appelhof (vestigingsleider) via tel. (0485) 57 21 11 of online op www.opdidakt.nl.

Dyslexiebehandeling. Mijke Appelhof van Opdidakt in Boxmeer voorziet ook individuele en groepsbehandelingen voor dyslexie.

Liquiditeit is de laatste jaren problematischer geworden. Rekeningen kunnen niet meer op tijd worden betaald en zelfs noodzakelijke inkopen komen in het gedrang. Vraag uzelf af of er binnen de onderneming nog geld ligt. En accepteer dat u goederen met verlies moet verkopen. Zijn alle machines en inventaris (voldoende) dienstbaar aan het bedrijfsproces? Zo niet of onvoldoende en is dit structureel? Verkoop het. De voorraad moet zo minimaal mogelijk zijn zonder het bedrijfsproces te belemmeren. Bevat de huidige voorraad echter goederen die moeilijk verkoopbaar zijn? Houdt een effectieve (uit)verkoop. Betrek uw medewerkers ook bij het voorraadbeheer zodat zij ook minder courante goederen verkopen of gebruiken in het productieproces. Koop goederen in waarvan u verwacht dat u ze (snel) kunt verkopen. U kunt niet alles op voorraad hebben, dit verkleint het risico van verliezen op voorraden. Zoek een evenwicht tussen de inkoophoeveelheid en de bestelkosten. Bespreek met uw leverancier de eventuele mogelijkheid van retourrecht. Stuur uw klanten tijdig de factuur of factureer in termijnen of lever alleen bij betaling vooraf. Actief debiteurenbeheer is gewenst en blijf in gesprek. Ben flexibel en neem, indien het niet anders is, genoegen met een deel van de vordering. Overweeg het geven van een betalingskorting of verkoop van de vordering aan een

factormaatschappij. Deze laatste opties verlagen wel de marge maar verkleinen het risico van oninbaarheid. Betaal niet meer belasting op voorlopige aanslag dan hetgeen past bij het te verwachten resultaat. U kunt ons bellen als u met ons van gedachte wilt wisselen. Jules Goossens, Fasor. Tel. (0485) 34 38 70, www.fasor. nl.


Editie 45 dinsdag 5 november 2013

ADVERTENTIE

7


Editie 45 dinsdag 5 november 2013

ADVERTENTIE

9


10

ADVERTENTIE

Editie 45 dinsdag 5 november 2013


Editie 45 dinsdag 5 november 2013

NIEUWS BERGEN, GENNEP, MOOK & MIDDELAAR

11

Plannen voor nieuw centrum Ven-Zelderheide verdienen een kans maar vragen tijd

Plannen voor nieuw dorpshart

De politieberichten uit de regio Land van Cuijk

VEN-ZELDERHEIDE - Inwoners van Ven-Zelderheide hebben vorige week kennisgemaakt met de plannen voor een nieuw dorpscentrum. De varianten met een natuurtuin, parkje, speelvoorzieningen, een mulitifunctoneelcentrum in de huideige kerk en een tot integraal kindcentrum getransformeerde basisisschool vonden sympathie bij het leeuwendeel van de aanwezigen in gemeenschapshuis De Uitkomst. De plannen vloeiden voort uit het in 2007 gepresenteerde Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Ven-Zelderheide. Op verzoek van de gemeente Gennep en de dorpsraad Ven-Zelderheide ging de Nijmeegse student planologie Boudewijn Idema voor zijn afstudeerproject met de plannen voor Hart van Ven-Zelderheide aan de slag. Voordat tot uitwerking overging interviewde Idema dorpsbewoners van Ven-Zelderheide. Aanleiding zijn het ontbreken van het dorpshart, het teruglopende kerkbezoek, het verouderde gemeenschapshuis De Uitkomst en zijn ligging, de mogelijkheden om rond

Politie

en Maasduinen van deze week zijn terug te vinden op onze internetsite.    

Geen kerstmarkt Jong Nederland GENNEP - Op de Markt voor het historische stadhuis in Gennep ontbreekt dit jaar de traditionele kerstmarkt van Jong Nederland Gennep. Als reden voor het stoppen met de kerstmarkt voert Jong Nederland personele problemen en teruglopende inkomsten aan.

Ook vernieuwing speelt een rol. Daarnaast wil Jong Nederland alle betrokkenne aan de flessenactie 2013 nog bedanken voor hun bijdrage in de vorm van statiegeldflessen. Dankzij hen is er weer een prachtig bedrag opgehaald dat ten goede zal komen aan de jeugdleden van Jong Nederland Gennep.

Kapel dorpskerk in ‘t Ven Plannen. De parochiekerk wordt opgenomen in het Hart van Ven-Zelderheide. Mogelijk wordt het gebouw een multifunctioneel centrum. (foto: www.ven-zelderheide.nl.) de Kerkvonder samen met de school tot een integrale ontwikkeling te komen. De initiatiefnemers uit VenZelderheide voelen zich gesterkt door de oproep tot zelfsturing in de jongste Troonrede. Voorkeur De plantontwikkeling voor Hart van Ven-Zelderheide concentreert zich hoofdzakelijk tussen de Kerkvonder en de Spiekerbeek. De gepresenteerde plannen

voorzien in een aanleg van een park met wandelpaden, natuurtuin en vijver maar ook worden kerk en school er prominent in betrokken. Het plan waarin variant 1 en 3 gecombineerd worden, werd positief ontvangen. Het beeldbepalende kerkgebouw zou na een inpandige verbouwing dienst kunnen doen als multifunctioneelcentrum. De basisschool De Vonder wordt een integraal kindcentrum. Aan de Kerkvon-

der ligt een onlangs gerealiseerde speeltuin. Voor de school en de kerk is ruimte voor een park, natuurspeeltuin, een parkeer- en kermisterrein. Ook is er ruimte voor drie woningen aan de Kleefseweg. Wethouder Voncken deelde een compliment uit: “Goede plannen als deze komen van de grond maar verwacht niet dat het vandaag of morgen gebeurt.� Meer info op www.ven-zelderheide.nl.

VEN-ZELDERHEIDE - De plannen voor Hart van Ven-Zelderheide worden ook ingegeven door het teruglopende kerkbezoek. Het kerkbestuur heeft daarom de de Antoniuskapel in de Vensestraat als kerk in gebruik. De parochiekerk wordt gebruikt bij bruilofts-, begrafenisdiensten en andere drukbezochte missen. Om deze kerk straks te kunnen bestemmen als multifunctioneelcentrum wordt

het godshuis onttrokken aan de eredienst. Het dilemma waar het kerkbestuur voor stond was de vraag of in de tot mfc aangepaste gebouw straks nog eucharistievieringen gehouden mogen worden. Een vertegenwoordiger van het Vense kerkbestuur bevestigde tijdens de presentatie dat het geval is. Voorwaarde is dat de ruimte als kerkzaal ingericht kan worden. Dat zouden het kerkbestuur en het bisdom Roermond schriftelijk bevestigd hebben.

Koninklijke Erepenning voor

Gennep kiest pleisterplaatsen Bergen investeert en bezuinigt Harmonie De Vriendenkring GENNEP - Het college van B en W in Gennep stemt in met de realisatie van twee pleisterplaatsen in de gemeente. In het kader van de Strategische Regiovisie worden langs en in de buurt van de Rijksweg N271 verfraaiingen aangebracht in de vorm van toeristisch ingerichte plekken.

Ter hoogte van de nieuwe rotonde bij de Zwarteweg en pottenbakkersmuseum en -atelier De Jacobsladder in Milsbeek komt zo’n pleisterplaats. In het hart van de nog aan te leggen rotonde komt straks het kunstwerk Stonehands. Een tweede pleisterplaats wordt gerealiseerd nabij het busstation aan de Brabantweg.

Fietsen op BS De Brink okĂŠ OTTERSUM - Veilig Verkeer Nederland inspecteerde vrijdag de fietsen van leerlingen uit groepen 5 t/m 8 van BS De Brink in Ottersum. Daarbij werden de fietsverlichting, -bel en de rem gecontroleerd. Het overgrote deel van alle fietsen werd goed goedgekeurd. De aanwezige fietsenreparateur had het daarom niet druk. De bezitters van een fiets die op alle controlepunten

in orde werd bevonden kregen een sticker Fiets OK. Basisschool De Brink verdiende eerder dit jaar het Verkeerveiligheidslabel Limburg. In dat kader werd de fietscontrole gehouden. Later in het huidige school is er voor schoolverlaters de actie van 8 naar 1. Zij maken op die manier kennis met de weg naar hun nieuwe school.    

Controle. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland onderwierpen de fietsen van leerlingen van basisschool De Brink in Ottersum aan een inspectie. (foto: De Maas Driehoek)

BERGEN - Als het aan het Bergense college van B en W ligt stemt de gemeenteraad op dinsdag 12 november in met een meerjarig sluitende begroting. Om de eindjes de komende jaren aan elkaar te kunnen knopen willen B en W investeren en bezuinigen. Ook wordt de OZB met 5% verhoogd. Over een verhoging van de Forensen- en Toeristenbelasting wordt met de raad overlegd. Daarbij wordt uitgegaan van de speerpunten uit de eerder dit jaar vastgestelde kadernota en de keuze voor de taken die de kern vormen voor de gemeentelijke overheid. Bergen vertrouwt daarnaast op de inzet vanuit de gemeenschap. Bezuinigingen De gemeente Bergen zet de komende jaren in op ondernemen met de Natuur en Sociale Cohesie. Tot 2017 is er een bezuinigingsnoodzaak van 1.4 miljoen euro. Bij dat pakket besparingen zijn de nog niet eerder ingeloste bezuinigingen inbegrepen. Van dat budget is 500.000 euro bestemd voor nieuw beleid. De gemeente Bergen wil de komende jaren gaan bezuinigen op communicatie. Door het publiceren via internet kan het aantal informatiepagina’s in een regionaal weekblad gereduceerd worden. Dat levert op jaarbasis 20.000 euro op. Daarnaast wordt gekort op de arbeidskosten in groen-

onderhoud in de gemeente. Doordat de komende jaren alleen Rijksmonumenten een bijdrage tegemoet kunnen zien, wordt jaarlijks ca. 100.000 bespaard. De komende jaren wordt bekeken op welke wijze bezuinigd kan worden op de bibliotheekvoorziening in de gemeente. Dat moet in 2017 een besparing van 150.000 euro opleveren. Het stopzetten van de subsidies aan de carnavalsoptocht WelLicht, muziekevenement Klassiek op Lokatie en MiniArt levert een besparing van 8.000 per jaar op. Ook bouwt de gemeente de overeenkomst met de jongerenwerker geleidelijk af. In 2015 wordt het contract beĂŤindigd. Inkomstenverhoging De komende decennia investeert de gemeente Bergen in ‘ondernemen met de natuur’. Ook is Sociale Cohesie een speerpunt. Om beide doelen te bereiken wordt jaarlijks 400.000 euro vrijgemaakt. Dat bedrag is gedeeltelijk bestemd voor uitvoering. Een ander deel wordt aangewend voor investeringen. Zo wordt de infrastructuur verbeterd. Op onderhoud aan wegen in het buitengebied werd in de periode 2008-2013 circa 50% bezuinigd. Voor de komende jaen wordt het budget verhoogd. Om at te realiseren zijn verhogingen van de OZB en de Forensenen Toeristenbelasting met 5% te verhogen. Ook worden leges voor niet kostendekkende producten licht verhoogd.

WELL - Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan is de Wellse Harmonie De Vriendenkring zaterdagavond door burgemeester Pelzer onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. De jubilerende muziekvereniging uit 1886 wordt in well nog altijd bij veel activiteiten zoals de Sinterklaaasintocht, Koningsdag en het brengen van serenades betrokken. Ook tre-

den leden van De Vriendenkring, indien gewenst op als muzikant, voor toneelvereniging De Buunspelers. Op muzikaal gebied is de Wellse harmonie in het verleden succesvol geweesr tijdens bondconcoursen en Limburgse kampioenschappen. Waar muziekverenigingen kampen met teruglopend aantal jeugdleden, heeft De Vriendenkring juist voldoende aanwas. De jubilaris telt 20 jeugdleden uit Well en Wellerlooi.

Gouverneur plant Bergense Koningsboom in MosaĂŻque NIEUW BERGEN - De kern van Nieuw Bergen wordt steeds mooier. Terwijl nog hard wordt gewerkt aan centrumplan MosaĂŻque is afgelopen week de Koningsboom geplant. In het bijzijn van tientallen

gedecoreerden zette Gouverneur Theo Bovens (in de graafmachine) de boom keurig in de grond. De aanplant van de Koningsboom werd niet rond de troonwisseling gedaan omdat toen de werkzaamheden aan de ovonde in volle gang waren.

Koningsboom. In een graafmachine plant gouverneur Theo Bovens de Bergense Koningsboom in plan MosaĂŻque. De gedecoreerden en wethouders kijken toe. (foto: Ingrid Driessen)


12

ADVERTENTIE

Editie 45 dinsdag 5 november 2013

Wij kochten een zeer

GROTE SUPERMARKT met alléén maar A-Merken 10.000den

PALLETS VOL

WEER VOLLEDIG AANGEVULD MET ECHT ALLE SUPERMARKT ARTIKELEN

NU NIET KOPEN =

GELD VERLIEZEN !!

S MET ES LE ALL

40% KASSAKORTING

LAYS - HEINEKEN - COCA - COLA - KNOR - VERKADE - SILAN - DREFT - REDBAND - WELLA - DE - MARS - STRUIK - UNOX - BAVARIA - SPRITE - LU - MILKA - HERO - CALVÉ - HEINZ - NUTELLA - REXONA - PRODENT - PAGE - VENZ - BONDUELLE - RED BULL ENZ...

N! OP DE NORMALE SUPERMARKTPRIJZE

WWW.TIMCOVOORDEELMARKT.NL Aalst, Burg. Mollaan %OHULFNGHFHPEHUVLQJHO‡2SORR/RRQVHZHJ$

YRRUGHQLHXZVWH SDUWLMHQ

Druk- en zetfouten voorbehouden.


16

ADVERTENTIE

Editie 45 dinsdag 5 november 2013

Alles moet weg Opheffingsverkoop

40% KORTING op ons gehele assortiment*

*Met uitzondering van, geneesmiddelen, cadeaubonnen, acties & aanbiedingen, babyvoeding, OPi, Louis Widmer.

Drogist - parfumerie - schoonheidssalon

Vi-Plaza

in N N IE ed U er W la nd

4UFFOTUSBBUt+,#PYNFFStUFMtFNBJMCPYNFFS!WJQMB[BOM

Cryolipolyse, daar zakt je broek echt van af D O R IE E N .N EN N L REKENT IJSKOUD AF MET HARDNEKKIG VET. In slechts ĂŠĂŠn behandeling bereikt u tot 22% REDUCTIE van onderhuids vetweefsel!

De revolutionaire behandeling cryolipolyse is dĂŠ oplossing voor vet op probleemzones. Met een kuur verwijdert 3 tot 5 cm vet deďŹ nitief, u zit weer goed in uw vel! Iedereen die niet zelfstandig af kan komen van vetrolletjes, lovehandles of vet op benen, billen, buik en armen, kan dit hardnekkige probleem bij Dorien.nl laten oplossen!

Deze revolutionaire techniek kent verschillende voordelen:

PER BEHANDELING

s-EERDEREZONESTEGELIJK s.ADRIEBEHANDELINGENPROBLEEMZONESDElNITIEFWEG s)DEAALVOORBUIK BILLEN ARMENENBENEN s"EWEZENEFFECTIEF s'EENHERSTELTIJDENPIJNLOOS s"ETAALBAAR s+LINISCHGETEST Voor

op basis van een kuur van 3 behandelingen.

N 219,-

Na

Vetcellen worden met Cryolipolyse vernietigd door ze te bevriezen, en door het lichaam op natuurlijke wijze afgevoerd. Omliggende spieren, zenuwcellen en huid blijven gezond, maar uw vet verdwijnt! Vier verschillende pads kunnen tegelijkertijd op diverse lichaamsdelen worden geplaatst. Bewezen effectief en veilig door onderzoekers van het Harvard Medical Center. Ervaar nu zelf de oplossing tegen hardnekkig vet!

Wilt u ook k goed in uw ve el zittte en? La aat uw vet de eďŹ nitie ef verrniettige en! Maak een afspraak voor een persoonlijk cryolipolyse-advies, mail info@dorien.nl of kijk op www.dorien.nl.

ÂŽ   

10 minuten vanaf Nijmegen en Tiel |

17 eigen gratis parkeerplaatsen | Brouwersstraat 14 Druten | tel. (0487) 51 75 34 |


18

ADVERTENTIE

Editie 45 dinsdag 5 november 2013

%* !&-. +*0. !-!*.!)% #!!"/0!!* %* !&-. +*0.

    

 

10 JAAR MOTORGARANTIE

"3279%2+7&-.%08:%%2/34)2 ))2/357-2+6938',)5737:)0 '7-9))5()<)320-2)34 :::,%5)26)61-(20%'7-9)5)2)2 453>7))59%2()<)-2().%%563286

#-/%. 

ENERGIEKLASSE A++

%* !&-.

+*0.

499,-

397,-

 $  %4%'-7)-7737/+ 73)5)2 -5)'75-9)137351)7.%%5 13735+%5%27-)67%577-.(9335/)8<) (-640%; 280040

SEPT

#-/%. 

ENERGIEKLASSE A++

 

#-/%.

%* !&-.

+*0. 149,%5)26

79,-

 

#-/%.

%* !&-.

+*0.

799,-

) 1-(45.6

" 

ENERGIEKLASSE A+

%* !&-.

+*0.

699,-399,-

299,-

$ $! 

 !# ! 

7-.0930()0)//)567))645)663&)5)-()207-.(9)56&%5 (58/%*2))1&%5):%7)57%2/)2453+5%1))5&%5),3)9))0,)-(

%4%'-7)-7/+ 7, )26)7)',2303+-) 453+5%11%=6 58-1)98034)2-2+67%577-.(9335/)8<)

2,38(0-7)5 1%5753677)14)5%7885:))5+%9) -295-)6'%4%'-7)-7/+ 885

259674

299851

280006

%5)7385

9-%

%% 

2000 WATT ENERGIEKLASSE AENERGIEKLASSE A

 

#-/%.

#-/%.

%* !&-.

+*0. 169,-

119,-

 !'" 

 #-/%.

 

%* !&-.

+*0. 299,-

499,-

 " "!#" 

399,-

 # !

249,-

5%',7-+)673*<8-+)51)7 0-7)5<%/-2,38( >07)5 )0)/7532-6',)<8-+/5%',75)+)0-2+)2 1)7)5%'7-)5%(-86

 '1&))0((-%+32%%0 <9335903)-)2(&))0( +)')57->'))5()2 $%7718<-)/9)513+)2 " 

5)%(; '1!#1)7-2+)&38:()(9(64)0)5#! 782)5" '%57)2,33*(7)0)*332%%2608-7-2+

285784

281820

263448

#335%00),-0-46 !#=6)2(9( 64)0)56-2'086-)* &%77)5-.)2 236939

29,99

19,99

314%'7)82-9)56)0)0%()5 $)5/734 #)2 # 3/+)6',-/793357%&0)76 254713

299087/ 299086

8,99

2,99

34,99

24,

99

4%/34<)7&3567)069335 ,-0-46 32-'%5) 225935

 %* !&-.

+*0.

TIP

 " %&!  $!' 

3+1 GRATIS '! !% 

#-/%.

73*)2/5%6 5)6-67)27 <:%573*:-7

( 

"! !# !" ! %27)0&%5) 82-9)56)0)&)8+)0 933579=6737 -2', " ! #

 "#  !  

299292

%* !&-.

+*0.

 

34,99

24,

99

ZWART OF WIT

-2',738 ',6'5))260%2/ 327:)5408)7337, $-- '%1)5%=6 2(53-( 300322/299188

-*$!)4 !*! !*!!02!*4 !./4 0%&'45.!-/+#!*+.$4+*#!* %* $+1!*./!(!*,(!%*4%* $+1!*%*'!(!*/-0)+!*.!(4+%-(!4-!*%&..4!!-(!* %&)!#!*40!*!*4%&!*4+.)(!*4$%&* !(4%//- 4%!(4%(0-#++*+0(!1- %(0-#%0.$1!*4 !*4!!*4!*-34(2%&'4!!-/

222$-!*.!.)% *(

49,-

#-/%. 

%* !&-.

+*0.

379,-

299,%5)26)

1-(45-.6

%5)7385 9-% %1 682+


19

ADVERTENTIE

Editie 45 dinsdag 5 november 2013

1+1

GRATIS Coop slagersgehaktballen

BLOEMKOOL Coop bloemkool per stuk elders 1.39

1,39

0

2 pakken à 4 stuks van 6.78

69

1+1

3

RUNDERBIEFSTUK

5

99

1

pakje 125 gram vers verpakt van 2.25 actieprijs per kilo 9.00

2,25

12

De Poel 2 ma-do 8-20 | vr 8-21 | za 8-20

2

62

50T% ING

KOR

0

Coop scharreleibieslook of tonijn ambachtelijke salade

Boer Lekkerkerker boerenkaas

2

jong belegen, belegen of oud 500 gram vers verpakt bijv. jong belegen van 5.75

5,75

88

vers uit eigen oven

1,29

64

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 4 t/m zondag 10 november 2013. week 45

Gennep

2 pakjes à 160-175 gram naar keuze bijv. jong 2 pakjes à 175 gram van 5.24

KOR

Coop authentieke slagers schouderham

bakje 150 gram bijv. scharrelei-bieslook van 1.29

Milner gesneden kaas

5,24

50T% ING

KOR

GRAM

500 gram elders 9.75/ 10.00

39

50T% ING

500

Coop malse runderbiefstuk

6,78

GRATIS

COOP.NL

50T% ING

KOR

Molenbrood vloerbroden meergranen, spelt of donker heel brood van 2.19

1

2,19

09


Dinsdag 5 november 2013

I N F O R M AT I E P A G I N A Gemeentehuis bezoekadres: Raadhuisplein 6, Mook. Postadres: postbus 200, 6585 ZK Mook. Tel. KCC: 024 - 696 91 11. Fax: 024 - 696 19 39. E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl. Wij werken uitsluitend op afspraak. Hiervoor kunt u bellen met ons KCC van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.30 en op vrijdag van 08.30 tot 12.30. Zie voor meer informatie onze website www.mookenmiddelaar.nl

Korps Mook in nieuwe uniformen

Dag van de Mantelzorg 2013 Op 10 november 2013 vindt de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg plaats. Door heel Nederland wordt stilgestaan bij het feit dat talloze mensen zich vrijwillig inzetten bij de zorg van medemensen om zich heen.

gemeente Mook en Middelaar

Wie is de mantelzorger? Volgens de officiële definitie is een mantelzorger iemand die langdurig en onbetaald voor iemand zorgt die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevende is, met wie hij of zij een persoonlijke band heeft. Dat kan een familielid zijn, maar ook een vriend of kennis. Een mantelzorger is geen beroepskracht.

In gesprek met een mantelzorger… In het kader van de Dag van de Mantelzorg 2013 gaan we in gesprek met een inwoonster uit de gemeente. Een actieve vrouw van bijna 70 jaar die al langer dan 30 jaar zorg verleent aan een familielid. Afgelopen woensdag 23 oktober heeft brandweerkorps Mook nieuwe brandweeruniformen gekregen. Het eerste uniform met landelijke draagvoorschriften werd door Dhr. Theeuwen, repressief officier van brandweerdistrict Venray, symbolisch overhandigd aan de postcommandant Dhr. van Gompel. Alle korpsen binnen het district Venray hebben nu een uniform dat kan worden gedragen op officiële gelegenheden. De oude uniformen waren gedateerd en niet alle nieuwe brandweercollega’s hadden een pak. Ook burgemeester Gradisen van Mook en Middelaar vindt het belangrijk dat het korps zich goed presenteert op gelegenheden zoals een formele avond met jubilarissen, een gemeentelijke nieuw-jaarsreceptie en open dagen in en buiten onze gemeente. Het korps Mook bestaat uit 18 opgeleide brandweerlieden. Afgelopen voorjaar hebben twee aspirant brandwachten, waaronder een vrouw, zich aangemeld. Zij beginnen deze maand met de opleiding, die zo’n twee jaar duurt. Het leren bij de brandweer is overigens nooit voorbij, uitgangspunt is een leven lang leren. Je moet steeds op de hoogte zijn van de actualiteiten en geoefend blijven om veilig een brand te bestrijden en adequaat te kunnen werken met hydraulisch gereedschap aan de nieuwste voertuigen. Het korps is met een vierwiel aangedreven brandweerauto en een nieuwe kazerne annex gemeentewerkplaats goed uitgerust. De vrijwilligers staan dag en nacht paraat voor de burgers van de gemeente Mook en Middelaar en daarbuiten als hierom gevraagd wordt. Tijdens de uitreiking van de uniformen is Dhr. Grootveld officieel benoemd tot hoofdbrandwacht. Deze promotie heeft hij verdiend na 5 jaar dienstverband bij de vrijwillige brandweer.

Geef uw adresgegevens goed door aan de gemeente Veel mensen geven niet tijdig het juiste adres door aan hun gemeente. Toch is dit erg belangrijk. De persoonsgegevens die de gemeente van u heeft, worden gebruikt door ruim 600 overheidsorganisaties. Van de Belastingdienst tot de leerplichtambtenaar. Waarom is het belangrijk om uw gegevens te controleren? Overheidsorganisaties als de Belastingdienst en UWV gebruiken uw gegevens voor het berekenen van uw toeslagen en/of uw uitkering. Uw gemeente gebruikt uw gegevens bijvoorbeeld als u een parkeervergunning of nieuw paspoort aanvraagt. Staat u niet goed geregistreerd? Dan ontvangt u misschien niet de uitkering of de toeslagen waar u recht op hebt. Of duurt een aanvraag van een paspoort of parkeervergunning een stuk langer. Ook als u recht hebt op een erfenis, is het belangrijk om goed geregistreerd te staan bij uw gemeente. Zo kan de notaris u makkelijk vinden. Voorkom dat u een erfenis misloopt en controleer uw gegevens. Hoe controleert u uw gegevens? U controleert uw gegevens makkelijk en snel via mijn.overheid.nl. Als uw gegevens kloppen, gebruiken ook andere overheden uw juiste gegevens. U kunt inloggen op mijn.overheid.nl met uw DigiD. Heeft u geen DigiD? Registreer u dan eerst via www.digid.nl. Als uw gegevens niet kloppen neem dan contact op met de gemeente waar u woont. Meer informatie? Ga naar www.voorkomgedoe.nl

“Mantelzorger zijn is voor mij eigenlijk vanzelfsprekend. Toen ik daarmee begon heette het ook helemaal geen mantelzorg. Ik voel mij in die zin ook geen mantelzorger. Zoiets deed je gewoon”. Vechten Dat de zorg voor een ander veel van je kan vragen weet ze ook mee over te praten. “Het was niet altijd makkelijk om dingen voor hem geregeld te krijgen. Het was bijvoorbeeld nodig om hulpmiddelen en zelfs een huisaanpassing te regelen. Daarvoor was ik iedere keer intensief met de gemeente over in overleg. Uiteindelijk is alles wel geregeld, maar soms heeft dat wel even geduurd. In dat soort dingen ben ik een vechter. Er was veel bureaucratie. Daar wordt je als mantelzorger helaas mee geconfronteerd”. Ondersteuning Door de jaren heen heeft ze haar weg gevonden langs allerlei organisaties die ondersteuning aan mantelzorgers bieden. “Ik ben lid geweest van een belangenvereniging voor mensen met een lichamelijke handicap. Als familielid kon ik een beroep doen op hun deskundigheid en hen opbellen als ik advies nodig had bij een bepaalde kwestie. Tegenwoordig ben ik lid van Mezzo. Dat is de belangenvereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Ze geven mantelzorgers informatie en bieden een luisteren oor. Zelf weet ik mijn weg inmiddels goed te vinden, maar het is altijd handig om toch zo’n club te kunnen benaderen”. Onschatbare waarde Mantelzorg is van onschatbare waarde voor toekomstbestendige zorg in Nederland. De rol van mantelzorgers en vrijwilligers bij de ondersteuning van mensen in hun eigen omgeving wordt groter. Als zij daarover nadenkt, heeft ze de volgende tip. “De samenleving en organisaties moeten dankbaar gebruik maken van mantelzorgers, maar belast ze niet met onnodige zaken. Bijvoorbeeld bureaucratie. Dat is vreselijk tijdrovend en als mantelzorger heb je genoeg aan je hoofd”. Belangrijke tip Een laatste tip heeft ze ook. Voor mantelzorgers zoals zij: “Zorg voor ontspanning voor jezelf. Als je constant bezig bent met zorgen voor een ander kan je er aan onderdoor gaan. De boog kan niet altijd strak gespannen zijn. Je moet ook durven vertrouwen dat het niet allemaal van jou alleen afhankelijk kan zijn. Jouw inzet is belangrijk, en als het kan wil je dat lang en gelukkig willen kunnen doen. Wat mij betreft mogen al die mantelzorgers in het zonnetje gezet worden”.

Mantelzorgondersteuning en ouderenadvies U kunt bij de gemeente Mook en Middelaar terecht voor mantelzorgondersteuning en ouderenadvies. Uw vraag om ondersteuning kunt u stellen aan de consulenten van het Wmo-loket. Zij kijken samen met u op welke manier we u het best van dienst kunnen zijn. Ondersteuning U kunt bij ons onder andere terecht voor: H Informatie over (landelijke) regelingen op het gebied van zorg H Informatie over en bemiddeling naar het (regionaal) hulpaanbod H Hulp bij regeltaken

Kunst, cultuur en geschiedenis op onze website

Contactgegevens Wmo-loket Het Wmo-Loket kunt u bereiken: H telefonisch via het KCC: 024 - 696 91 11 op maandag t/m donderdag van 08.30-16.30 uur en op vrijdag 08.30-12.30 uur. H per e-mail: via wmo@mookenmiddelaar.nl

De gemeente Mook en Middelaar heeft een rijke historie. Dat gaat terug naar de Romeinse tijd: er zijn in het verleden resten gevonden van een Romeinse villa in Plasmolen en een brug over de Maas. Deze traditie gaat door tot op de dag van vandaag, er zijn veel organisaties en mensen actief op het gebied van kunst en cultuur.

Militaire oefening

Kunst en cultuur Om onze inwoners en bezoekers goed te informeren hebben wij al deze informatie op een rijtje gezet op onze website onder Gemeente > Kunst en cultuur. Hier vindt u informatie over organisaties, verenigingen en culturele evenementen in onze gemeente. Als u belangstelling hebt kunt u uiteraard rechtstreeks met hen contact opnemen. Beelden en (natuur)monumenten In de gemeente zijn ook allerlei beelden, monumenten en natuurhistorische plekken. Deze zijn gebundeld in een overzicht op onze website onder Gemeente > Kunst en cultuur. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met VVV Plasmolen-Mook voor bezienswaardigheden en evenementen in de gemeente Mook en Middelaar. Er is in onze gemeente 6 en 7 november 2013 een militaire oefening. Rijke historie De Romeinen, de Slag op de Mookerheide of de Tweede Wereldoorlog: Mook en Middelaar kent een rijke historie. Meer informatie over het ontstaan van de gemeente kunt u daarom ook op onze website onder Gemeente > Geschiedenis vinden.

Praktisch gezien houdt dit in dat militairen te voet of met een 6-wielvoertuig en/of een pantservoertuig zich verplaatsen van locatie naar locatie. Daarnaast worden diverse oefensituaties getraind. Aan de oefening nemen max. 60 personen deel en max. 20 wielvoertuigen.


Klanten Eltink Cuijk welkom bij Berkvens in Boxmeer **!!-6&!6!(/6*-6(/%*'6 (!/-+2+-( 6 0%&'6 '-%&#6 &!6 .%* .6 6 *+1!)!-6 !!*6 '!0-%#6 */2++- ,,-/6 2-6 )!*6 2+- /6 ++-1!- 2!5!*6 *-6 *6 !-'1!*.6 (!/-+2+-( 6

+3)!!-6 !(" !6 "+-)0(!6 2-6 1' )*.$,6 !*6 .!-1%!6 !6 (!% - 6 1+-)!*6 *6 &0%./6 -+)6 '++.6 !--46 +!(6 1++-6 *6 !-'1!*.6 )!/6 !6 1+(./!61!-/-+02!* =$? '4,(? -$$4? +$4'? 9(4.(1? +(()6? '(? (&2120,5&+(?&4,5,5? (1?'(?62(1$0(?8$1?,16(41(6 8(4.223? 0,-? '2(1? %(5/7,6(1? '(?'(74(1?6(?5/7,6(1>?8(4'7, '(/,-.6? 2(/? =.? 9,/? $/? 0,-1? ./$16(1? %('$1.(1? 8224? +(6? 5733246? 8$1? '(? $)*(/23(1? -$4(1?.?9,/'(?0,-1?./$16(1? '$1?22.?1,(6?,1?'(?56((.?/$ 6(1?(1?+(%?*(<2&+6?1$$4?((1? 8(464279'?$'4(5?9$$4?<,-?6( 4(&+6? .711(1? $6? 821'? ,.? ,1?2:0((4>? =.? 8,1'? +(6? +((/? 34(66,*? +2(? (44;? 0,-? +(()6? %(1$ '(4'?$6774/,-.?.$1?-(?<21? ./$16(1%(56$1'? 1,(6? $$1? +71? /26? 28(4/$6(1? #(? <,-1?

Foto Dom Melskens gaat verhuizen. +#66 #!*6+/+6+)6!(.'!*.66 #/61!-$0%5!*6*-6(++./!-/0%*6*-66 !6$+!'6)!/6 !6/!!*./-/ $?%,-1$? ?-$$4?6(*(1?28(4?+(6?*(0((16( +7,5?+(%%(1?9(?0,''(1?,1?'(?6((1564$$6? '(?,'($/(?/2&$6,(?*(821'(1?8224?'(?82/ *(1'(?'(&(11,$?4,&?7,-3(45?5,1'5??-$$4? '(?(,*(1$$4?8$1?262?20?(/5.(15?+(()6? +(6?82/56(?8(464279(1?,1?'(?62(.2056??1? +(6?1,(79(?3$1'?.711(1?9(?()),&,@16(4? 9(4.(1?1?9(?%4(1*(1?21<(?342'7&6(1? 5(48,&(?(1?.(11,5?',&+6(4?%,-?21<(?./$1 6(1?!?+2()6?1,(6?0((4?1$$4?215?6(?.20(1? 9,-?.20(1?1$$4?7

%(<,*?'(<(?52(3(/?6(?,16(*4( 4(1?<2'$6?0(1?9((6?9$$4?<(? 6(4(&+6? .711(1? %,-? 342%/( 0(1?(1?*$4$16,(5?#,-?.71 1(1? +7/3? %,('(1? %,-? 68? (1? *(/7,'5,156$//$6,(5? 9,6? (1? %47,1*2('? 4(3$4$6,(5? #(? <,-1? 8$$.? 23? 9(*? (1? 215? 9(4.*(%,('? ,5? 17? 5,03(/ 9(*?8(4*4226>?(,'(1?+(4(1? +(%%(1? 8(464279(1? ,1? '(?

62(.2056? (15(1? ',(? 12*? 1,(6? %(.(1'? <,-1? 0(6? $1? (4.8(15? /(&642924/'? <,-1? 9(/.20? ((1? .,-.-(? 6(? 1( 0(1? ,1? 2:0((4? =#(? <,-1? *(8(56,*'? $&+6(4? '(? (0$? (1?6(*(128(4?'(?$1?,1'(45? 0(6? 47,0(? *4$6,5? 3$4.((4 *(/(*(1+(,'>? 2.? 8224? 79? 5,16?(1?.(456,1.23(1?.716?7? $1?(4.8(15?%,11(1/23(1

"(/(?./$16(1?+(%%(1?'(?$)*(/23(1? ?-$$4? '(?9(*?*(821'(1?1$$4?21<(?567',2?1? 21<(?1,(79(?56$46?(1?$/5?%/,-.?8$1?9$$4 '(4,1*?8224?+(6?,1?215?*(56(/'(?8(46427 9(1?*$$6?7,-3(45?+(6?'(?27'(?1(*$6,(8(1? )262$4&+,()?%(5&+,.%$$4?56(//(1?8224?<,-1? ./$16(1?(6?$4&+,()?,5?8(4%$<,1*9(..(1'? &203/((6?8$1$)?'(?6$&+6,*(4?-$4(1?626?21 *(8((4??-$$4?*(/('(1??#(?84$*(1?5/(&+65? ((1?./(,1(?$'0,1,564$6,(8(?%,-'4$*(?8$1? A ?8224?+(6?23+$/(1?8$1?'(?23'4$&+6? (?342)(55,21(/(?1(*$6,(8(1?7,6?21<(?(, *(1?)262567',2?<,-1?8(4'(4?*(+((/?*4$6,5? 20?51(/?/$1*5?,6?,5?((1?71,(.(?.$15?20?79? 27'(?+(4,11(4,1*(1?,1?(,*(1?%(<,6?6(?.4,-*(1 !9?+79(/,-.5)2625?)$0,/,(34(16(1?324 64(6)2625?(1?%$%;231$0(5?.711(1?9,-? 1$6774/,-.?22.?',*,6$/,5(4(1?(1?$)'47..(1

Spectaculaire opening carnavalsseizoen BCV De Geitenbok

+3)!!-6 6 ,6 1-%& #66 6 *+1!)!-6 6 1%* /6 !6 !6 ! %/%!6 ,(/.6 1*6 $!/6,-%*.!*(66!6+) )%..%!6 %.6 !-6 2! !-+)6 %*6 #!.(# 6+)66#!2!( %#!6 -/%!./!*6 *-6 +3)!!-6 /!6'-%&#!*6!*62!(

??? 66 6  (? (?(',6,(?8$1?+(6?34,1 5(1%$/?1,(79(?56,-/??924'6? 7,6(4$$4'? 9((4? *(+27'(1? %,-? ,&+(? 9$$4? 47,06(? ,5? 8224? ?&$41$8$/5/,()+(% %(45 .20(1'? &$41$8$/55(,<2(1? '(?5&(36(4?<$/?*$$1?<9$$, (6? )((56? %(*,16? 0(6? +(6? (1? %,-? "? (? (,6(1%2.? $)5&+(,'? 1(0(1? 8$1? +(6? 2.? +(6? 1,(79(? %2(4(1 %2(4(1%47,'53$$4? (1.? %47,'53$$4?<$/?'(<(?$821'? (1? ,1;? 2//((? 21'? '(? 9((4? %(.(1'? 924'(1? *( ./2.? 8$1? ? 774? <$/? (4? 0$$.6 $)5&+(,'?924'(1?*(120(1? 8$1? 4,15? 241? '1? !456(? $?'(?325,6,(8(?(48$4,1*(1? 0(6?<,-1??$'-7'$16(1?$1? 8$1? 824,*(? (',6,(5? ,5? 22.? (1?$4/2 ',6?-$$4?9((4?*(.2<(1?8224? ((1? $//,1? &21&(36? "224?? $6(4?23?'(?$821'?<$/?0(1? A? ? .$1? 0(1? 21%( (4?$&+6(4?.20(1?9,(?$$1 3(4.6? *(1,(6(1? 8$1? (16(4

6$,10(16? (1? '(? 53$11(1 '(? 216+7//,1*(1? ,(4%,-? .$1? 0(1? 21%(3(4.6? %,(4? 9,-1?(1?)4,5?'4,1.(1?8$1$)? ?774?626? ?774 (6? ,5? 573(4? '$6? ,1'(/5 7,1(1??9('(420?'(?6427 9(?+22)'5321524?8$1?'(<(? *(9(/',*(? $821'? ,5? *(%/( 8(1

Kaarten zijn te koop bij Hotel Riche. Er zijn maximaal 700 kaarten beschikbaar Dus wees er snel bij want op = ook echt op.


Tbbh 12,,,afkpa^d2klsb j _b o/-.0

ejbkgn]jp ?bpirfqsloj bkabsb od^ab ofkddb j b b kqb o^^a

Lkab okb j b kaDo^sb

Aofb_baofgsbklkqsfkdbkfklh ql_bo?rodbj bbpqboOllisfkh Fklh ql_bo_bwl`eq?rodbjbbpqboOllisfkh qfgabkpwfgkh bkkfpj^h fkdpolk* abi^kdpablkabokbjbopfkDo^sbaofb_baofgsbk_fkkbkdbjbbkqbDo^sb) qbtbqbkS^kD^^i?SbkTboqlkLoqlmbafbQb`ekfbh ?Slm?baofgsbkm^oh Ab ?lkpbkfkBp`e^obkS^kabk?o^^h Qtbbtfbibop+

?rodb j b b pqb oOllisfkh h ofgdqrfqib dlsb oab qb `e kfb h s^kb b kh rkpq_b b ks^kab e b b o Tfiap`e rqs^kTb oqlk)ob `e qp7ab e b b oG^p Qfgab kpe b q_b wlb h ^^kS^kD^^itb oaab _rodb j b b pqb oallob fdb k^^oSfk`b kqs^k D^^ij b b db klj b kfkab db e b ib db p`e fb * ab kfps^ke b q_b aofgcb ke b qlkqpq^^ks^k ab afsb opb _b aofgcplkab oab ib k+Ab rkfb h b `lj _fk^qfb s^klkqtb omqlqrfqslb ofkd

j ^^h qab h o^`e qs^ke b q_b aofgc)a^qdolqb h i^kqb kqlqe ^^oh i^kqb kh ofkdj ^dob h b * kb k+E b q_b aofgcj b q.-j b ab tb oh b opa^q ^ch lj pqfdfprfqOb b h )e b b cqwf`e ^ip‹‹k s^kab b b opqb db sb pqfdalm_b aofgsb km^oh Ab ?lkpb kfpqb sob ab klmab wb h b rwb + Sllo^ikrab fkqb o^`qfb qrppb kab _b aofg* sb klmAb ?lkppqb b apj b b oqlb kb b j q+

mb afb Qb `e kfb h ?S)a^qwf`e lki^kdpe b b cq db sb pqfdafkab wb icab D^okfwlb kpqo^^qlm _b aofgsb km^oh Ab ?lkp+E b q_b aofgca^q^c* h lj pqfdfprfqE lldb w^ka%Do&fpfk/-.. db pq^oqb ke b b cqfkj faab ipfkqlq^^i2 tb oh kb j b op+Jb q_b sildb ke b fatb oa^^k ab _rodb j b b pqb oe b qs^h s^kloqe lmb afb qb `e kfb h rfqdb ib dab k^iib pt^qa^^o* _fgh lj qh fgh b k+E b q_b aofgcib sb oq.--" j ^^qtb oh j b qb b k/1* rropsb omif`e qfkd k^^oe ^^o`ifŽkqb k+ Llh Tb oqlkslb iqwf`e lmAb ?lkpe b ib * j ^^ilmwfgkmib h )kfb q^iib b klj a^qe b q _b aofgcwf`e krfkab ob dfls^ke ^^o`ifŽk* qb k_b sfkaq)j ^^ollh s^ktb db ab `liib * d^* lkab okb j b oplme b q_b aofgsb km^oh +

>dbka^ Afkpa^d2klsbj _bo .4+--rro O^^apsb od^ab ofkd%?b dolqfkdp_b e ^k* ab ifkd&+ ;Il`^qfb 7Pq^ae rfpDo^sb ;Fkcloj ^qfb 7Ae o+G+Olb ilcp)dofccfb o) qb i+%-153&144/-3lcg+olb ilcp= do^sb +ki Alkaboa^d4klsbj _bo .0+--* .3+0-rro Lmb k_^ob sb od^ab ofkd@OH^asfb ph ^* j b o,tb ipq^ka ;Il`^qfb 7Db j b b kqb @rfgh ;Fkcloj ^qfb 7Ae o+E +ab Dfb o)`irpqb o ?lrtw^h b k%-153&144/44lce +ab + dfb o= do^sb +ki J^^ka^d..klsbj _bo .0+--rro Lmb k_^ob sb od^ab ofkd@lj j fppfb Orfj qb ifgh b Ht^ifqb fq ;Il`^qfb 7Db j b b kqb Do^sb ;Fkcloj ^qfb 7Jb so+C+Grodb kp)`irpqb o ?lrtw^h b k)qb i+%-153&144/44lc c+grodb kp= do^sb +ki Afkpa^d./klsbj _bo .6+0-rro O^^apsb od^ab ofkd ;Il`^qfb 7Pq^ae rfpDo^sb ;Fkcloj ^qfb 7Ae o+G+Olb ilcp)dofccfb o) qb i+%-153&144/-3lcg+olb ilcp= do^sb +ki Rh rkqb b k^cpmo^^h j ^h b kj b qab _rodb j b b pqb olc‹‹ks^kab tb qe lr* ab opsf^e b q?b pqrroppb `ob q^of^^q %-153&144/3-+

R_b kqs^ke ^oqb tb ihlj lj _fgab wb sb od^ab ofkd^^ktb wfdqb wfgk+

>dbka^ .+ /+ 0+ 1+ 2+ 3+

Lmb kfkdb kqob h h fkdpqb j j fkdp`fgcb o S^pqpqb iib k^db ka^ So^db k >idb j b b kpmob b h ob `e q Fkdb h lj b kpqrh h b kb kj b ab ab ifkdb k S^pqpqb iib k_b pirfqb kifgpqs^k/1 pb mqb j _b ob k.lh ql_b o/-.0

>pqrh h bk 4+ W fb kptfgwb _b dolqfkdptfgwfdfkdDDA q+_+s+b uqo^`lkq^`qj lj b kq^alib p* `b kqb k 5+ S^pqpqb iib kkloj b kh ^ab og^^oob h b * kfkd/-.0 6+ Jfifb rg^^osb opi^d/-./

>ipi^^qpqb tb oaab wb j ^^kaS^kab k ?o^^h Qtb b tfb ib op^^ke b q?rodb j b b pqb o Ab ?lro_lkmib fkfkBp`e ^ob k_b wl`e q+Sli ?pqrh h bk .-+L sb oao^`e q_o^katb b oh ^wb okb ^^kab b kqe lrpf^pj b sb oqb iab e b qlkab okb j b o* Sb fifde b fapob dfl pb `e qm^^oS^kab k?o^^h e lb e rklkab o* kb j b op`e ^mb ks^h j ^kp`e ^mfkb ih^^o pqb b h q+Ab _rodb j b b pqb oh ob b db b kolka* ib fafkdfkab tfkh b ib kab tb oh mi^^qp+Ab lkab okb j b o_ib b h sllo^ifkwfgkklmgb p qb wfgklsb oab orfj b il`^qfb sllowfgk tb oh mi^^qp)t^^oe fgab ob m^o^qfb p^^kab qtb b tfb ib oplmqfj ^^ih ^krfqslb ob k+Llh ab qlb h lj pqmi^kkb km^ppb b oab krfqb o* ^^oaab ob srb + Aofb qlq^^isb op`e fiib kab _b aofgsb kj b q fb ab owfgklce ^^os^h j ^kp`e ^mb kh rkab ) j ^^oj b qab db j b b kp`e ^mmb ifgh b klb j b o a^qwb wf`e lme rkil`^qfb ^ipb b ksfpfk e b qt^qb oslb ib k+

Fkcloj ^qfb >^kpirfqb ka^^ke b q_b wlb h _fgS^kD^^i _b wl`e qab _rodb j b b pqb oTb oqlkLoqe l*

A^qrj 7afkpa^d./klsb j _b o/-.0 Qfga7.6+0-rro Mi^^qp7Pq^ae rfpDo^sb

Jb so+S+?o^kap)_b ib fapj b ab tb oh b oB`l* klj fp`e b W^h b k%-153&144/32+

..+?rodb ofkfqf^qfb clkab odolkapb lmpi^d _fkkb kpq^aDo^sb ./+Db _orfh E fpqlofp`e pq^ae rfp .0+Dolb k_b ib fapmi^k .1+Pirfqfkd

Fkwfbksbod^abopqrh h bk Ab pqrh h b kafb _fgab wb sb od^ab ofkd e lob k)ifddb kqb ofkw^db fke b qpq^ae rfp lmab tb oh a^db kqlqb kj b qafkpa^d2 klsb j _b os^k-6+--rroqlq.0+--rro ^ipj b ab lmab afkpa^dj faa^db ks^k .3+--rroqlq.6+0-rro+ >iib pqrh h b kwfgkllh qb sfkab klmlkwb tb _pfqb ttt+do^sb +ki+

Ab db j b b kqb Do^sb lkqsfkdlmj ^^ka^d/5lh ql_b odolb m4b k5s^k_^pfpp`e lli E ^oqb k^^p+Afq_b wlb h slkami^^qpfke b qh ^ab os^kb b kib ppb kob b h plsb odb j b b kqb k+ Ab ib b oifkdb ktb oab klkqs^kdb kallo_rodb j b b pqb oOllisfkh b kh ob db ksb oslidb kp rfqib dlsb oab q^h b kb ktb oh tfgwb ks^kab db j b b kqb k+Bb kolkaib fafkdalloe b q pq^ae rfppqlkallh lme b qmoldo^j j ^+

Sboif`e qbdbbpqbkdbwl`e qqfgabkpab obdflk^ibcfbqpsboif`e qfkdp^`qfb Ebqtloaqtbbosolbdboalkh bo+Ebqfparpqfgaslloabcfbqpsboif`eqfkdp^`* qfb+Jbqafqg^^oab2--brol*so^^d7Elbh rkgbbosllowlodbka^qllh ^kabobk erkcfbqpsboif`eqfkd^^kalbk< ab sb oh b b optb qe lrab oslloe b q_b pqb >ipfb ab ob b kwÒkcfb qpif`e qdb _orfh qfke b q fab b s^kb b kdb j b b kqb 82--b rolsllo ab ob dflmofgp+Jb b alb k_b qb h b kqllh a^q alkh b o)a^kfpe b qb b kpqrh sb fifdb olm ab tb d+Gfgwfb qt^^ogb cfb qpqb kwb h b owl gb ?o^_^kqe b imqlmtb dk^^okrisb o* h b b opalab k+ _b i^kdofgh 7^kab ob kwfb kglr+Lcafb ^k* Sb oh b b op^j _^pp^ab rosb oh b b opsb fifde b fa ab ob kkrqb slb q)fkab ^rql)b b kso^`e q* E b qqvQfkab j ^kp%sb oh b b optb qe lrab o t^db klclmb b k_olj j b o^^ke b qsb o* fkI^kab oa&e b b cqb b kÑlms^iib kab Òqfm7 h b b oab b ikb j b k)j b qe b qcfb qpif`e q^^k ÏAo^^dh ib afkdfke b qalkh b oj b qob cib `* wfgkcfb qpb opwf`e q_^^o+J^^oe lb h ofgdb k tb e b qsllob ih^^oa^qfb ab ob b kwfgkif`e q qb ob kaj ^qb of^^i+A^k_b kgb kldj b b o wf`e q_^^o+Ð ^^kalb q<

Dlrabkfabb

Fh tfigbwfbk

S^ka^^oab lmolb m^^ksb oif`e qb db b p* qb k7Ñ?b ab kh e b qdlrab kfab b lj ?o^_^kq sb oif`e qqb i^qb kcfb qpb kÒ+Ab tb apqofgafp _b dlkkb klmtlb kpa^d/0lh ql_b o+A^q fpab ?o^_^kq_ob ab >`qfb a^dSb oh b b op* sb fifde b fa)b b ka^da^q?o^_^kq_lipq^^q s^kab ^`qfb p+Lmafb a^dfpllh ab pfqb ttt+cfb qpsb oif`e q_o^_^kq+kij b qj b b o fkcloj ^qfb lsb oab tb apqofgalkifkb db * d^^k+Hfgh lmttt+krisb oh b b opalab k_o^* _^kq+kitb ihb ^`qfb pb okldj b b owfgk+

Ab db j b b kqb kfkKlloallpq* ?o^_^kq tb oh b kllh afqg^^otb b op^j b klj ab i^kab ifgh b cfb qpsb oif`e qfkdp`^j m^dkb ÑFh tfigb wfb kÒb uqo^h o^`e q_fgqb wb qqb k+A^q alb kwb allo^cpmo^h b kqb j ^h b kj b q mlifqfb qb ^j plsb oe ^kae ^sfkd8Ob sb opb Do^ccfqflm3-aorh h b cfb qpolrqb p^^kqb _ob kdb k8mlpqb oplmqb e ^kdb k8b kfb * ab ob b klmqb olb mb kab b iqb kb j b k^^k ab tb apqofgaÑDb wl`e q7sb oif`e qb db b pqb k slloe b qdlrab kfab b Ò+Ab cfb qpsb oif`e * qfkdp^`qfb fpa^^ok^^pq‹‹ks^kab sfgc j ^^qob db ib kafb ab ob dflrfqslb oqfke b q h ^ab os^k/-.07e b qG^^os^kab Cfb qpb o+

Krisboh bbopalabk Fb ab ob b kh ^kj b b alb k+Ab mofgwb kifb db k b okfb qlj 7.--b rolmirpb b kirk`e j b q

=;PE9>J0

L;HB?9>J; =;;IJ;D EN DENK M EE KANS K AA M RO OP 5 00 EU

BEDENK HET GOUDEN IDEE OM BRABANT VERLICHT TE LATEN FIETSEN :[if[bh[][biijWWdef

nnn%Ô\kjm\ic`Z_kYiXYXek%ec

:[h[]_edWb[Ó[jil[hb_Y^j_d]iWYj_[_i[[dk_jm[ha_d] lWdZ[bWdZ[b_`a[YWcfW]d[É?am_b`[p_[dÊ$


fkclh o^kqdbjbbkqbDo^sb

Ablj dbsfkdpsbodrkkfkdĂ?^iibpfkÂ&#x2039;Â&#x2039;k Tfbtfi_lrtbklcsbo_lrtbklc^kabopwfkpfbqp^^kwfgkljdbsfkdtfisbo* ^kabobkebbcqs^^h bbksbodrkkfkdklafd+?fgsllo_bbiaslloebq%sbo&_lr* tbklcpilmbks^kbbktlkfkd)ebqh ^mmbks^kbbk_lljlcebq^^kibddbk s^kbbkfkofq+Pfkap.lh ql_bo/-.-h rkqrsbbis^kabwbsbodrkkfkdbkfk Â&#x2039;Â&#x2039;kh bbo)fkÂ&#x2039;Â&#x2039;kmol`barob^^kso^dbk+Sllobbkdollq^^kq^i^`qfsfqbfqbk^^k bkolkaljrttlkfkdfpqbdbktlloafddbbksbodrkkfkdjbboklafd+Wlwfgk sbbih ibfkbob^^k*bkrfq_lrtbkbksofgpq^^kab_fgdb_lrtbksbodrkkfkdsofg+

Sbodrkkfkdklafd<

lce b qalb ks^kb b kj b iafkde b b cqrb b k AfdfA* ^``lrkqklafd+

Tfiqrwb h b otb qb klcrb b ksb odrkkfkd klafde b b cq<Alb a^kab sb odrkkfkdb k* `e b `h lmttt+lj db sfkdpilh b q+ki+?b kq rkfb qwb h b os^kab rfqpi^d< Slloj b b ofkcloj ^qfb h rkqr`lkq^`qlm* kb j b kj b qab j b ab tb oh b ops^kab mr* _ifb h p_^ifb +Rh rkqa^kdb w^j b kifgh j b q ab wb j b ab tb oh b opab sb odrkkfkdb `e b `h alloilmb k+Llh h rkqre fb oqb ob `e qsllo fkcloj ^qfb lsb oe b qdb iab kab _b pqb j * j fkdpmi^k+

Tfgpqrob krb b k_b of`e qs^klkqs^kdpq b kmr_if`b ob kab ^^kso^^dfkab J^^p* aofb e lb h +Llh `lkqolib ob ktfglcab ^^kso^^d`lj mib b qfp+>ip_ifgh qa^qb o kldpqrh h b klkq_ob h b k)tloaqre fb o* lsb odb Â&#x2019;kcloj b b oa+Tfgwriib ka^^o_fg ^^kdb sb k_fkkb ktb ihb qb oj fgkrab lkq_ob h b kab pqrh h b k^ipkldh rkq^^k* ib sb ob k+

?ol`e robp

Pq^m0

E b qj fkfpqb ofb s^kSOLJe b b cq5_ol* `e rob pdb j ^^h qlsb osb b islloh lj b k* ab _lrttb oh b k)wl^ipa^h h ^mb iib k) p`e lqb i^kqb kkb p)b oc^cp`e b fafkdb kb k ^^k_lrtb k+Fkab wb _ol`e rob pib b pqr t^kkb b oafqplloq_lrttb oh b ksb odrk* kfkdsofgfpb kt^kkb b okfb q+Ab _ol`e r* ob psfkaqrlmttt+ofgh plsb oe b fa+ki, lj db sfkdpsb odrkkfkd

Tfg_b lloab ib krt^^kso^^dfke lrab * ifgh b kh fgh b klcrt^^kso^^d^^k^iib tb qqb ifgh b b fpb kslialb q+Wlh ^kb o lkab oj b b odb h b h b ktloab kk^^oob db ip rfqe b q_b pqb j j fkdpmi^kb kab tb i* pq^kapklq^+D^^qr_lrtb k)a^ktloaq rt^^kso^^dllh db qlb qpq^^kab qb `e * kfp`e b b fpb krfqe b q?lrt_b pirfqb kab ?lrtsb oloab kfkd%_o^kasb fifde b fa) sb kqfi^qfb )b q`+&+

Sbodrkkfkd^^kso^dbk Fkb b k^^kq^idb s^iib kwriqrql`e b b k sb odrkkfkdklafde b __b k+A^qfpab lj db sfkdpsb odrkkfkd+Afb h rkqrafdf* q^^i^^kso^db ksf^e b qlj db sfkdpilh b q+ A^^oslloe b b cqrb b kAfDfAklafd+Lcr h rkqlkpab ^^kso^^dlmm^mfb oalb k qlb h lj b k+

Qboj fgkbk_fgab^^kso^^d lj dbsfkdpsbodrkkfkd Obdrifbobmol`barob Bb kslrafdb ^^kso^db k)wl^ip_lrtb k) h ^mmb kb kpilmb kslidb kb b kob drifb ob mol`b arob +Ab _b pifpqb oj fgkfpa^^o_fg5 tb h b k)db ob h b kas^k^cab lkqs^kdpqa^* qrj s^kab ^^kso^^d+Ab wb qb oj fgkh ^k b b kj ^ifdj b q3tb h b ksb oib kdatloab k+ T^kkb b oe b qlkpkfb qirh qlj _fkkb k ab wb qb oj fgkb b k_b pifppfkdqb kb j b k) tloaqab sb odrkkfkds^kob `e qptb db sb oib b ka+

Rfqdb_obfabmol`barob @lj mib ub ob ^^kso^db k)^kab opa^kab ob drifb ob mol`b arob )slidb kb b krfqdb * _ob fab mol`b arob +Ab _b pifpqb oj fgkfp a^^o_fg/3tb h b k+Llh ab wb qb oj fgkh ^k b b kj ^ifdj b q3tb h b ksb oib kdatlo* ab k+?fgab wb mol`b arob h ^kab sb odrk* kfkdb `e qb okfb qs^kob `e qptb db tloab k sb oib b ka+

Pq^mmbkfke bq^^kso^^dmol`bp ?fge b q^^kso^db ks^kb b klj db sfkdp* sb odrkkfkdslidb kpab ob drifb ob mol`b * arob tloab kfkdolqb ifgkb kab slidb kab pq^mmb kalloilmb k7

Pq^m. Rafb kqrt^^kso^^d_fglkpfk+Afqh ^k lmm^mfb olcafdfq^^i+>iprafdfq^^itfiq fkafb kb kd^^qrk^^oe b qLj db sfkdpil* h b qlkifkb 7ttt+lj db sfkdpilh b q+ki Fke b qLj db sfkdpilh b qlkifkb h rkqr b b ksb odrkkfkd`e b `h alb k+Rslb oqa^k rtil`^qfb b ktb oh w^^j e b ab kfk+Sb o* slidb kpwfb qrlcrsb odrkkfkdmif`e qfd lcj b iafkdmif`e qfd_b kq)lcdb b ks^k _b fab +K^a^qrab `e b `h e b b cqalloil* mb kh rkqrrt^^kso^^dalb k+Afqh ^k lmm^mfb o%allob b kcloj rifb olmj ^^q rfqqb mofkqb k&lcafdfq^^i+E b qpvpqb b j sb oqb iqrtb ihb db db sb kprj lb qfksri* ib kb ktb ihb al`rj b kqb krj lb q^^kib * sb ob k%rmil^ab k&+Slloe b qafdfq^^i^^k* so^db ks^kb b klj db sfkdpsb odrkkfkd

Pq^m/

Pq^m1 Tfgi^qb kr_fkkb k5tb h b ktb qb klcr tb ilckfb qb b klj db sfkdpsb odrkkfkd h ofgdq+Ab qfgaafb rklafde b b cqlj rt ^^kso^^d`lj mib b qqb j ^h b k%wfb pq^m /&tloaq_fgab wb _b pifpqb oj fgklmdb * qb ia+E b b cqrb b kfkdb tfh h b iamolgb `q) a^kh rkkb ktfgab _b pifpqb oj fgkb b k* j ^ifdj b q3tb h b ksb oib kdb k+Ab db * j b b kqb mr_if`b b oqab _b p`e fh h fkdlmrt sb odrkkfkdfkab J^^paofb e lb h +?b i^kd* e b __b kab k)_fgsllo_b b ialj tlkb kab k) e b __b ka^kkldj ^ufj ^^i3tb h b kab qfgalj _b wt^^ofkqb afb kb k+

Sllolsboibd >iprrt^^kso^^dsllob b klj db sfkdp* sb odrkkfkdsllo^clmlkab oab ib ktfiq i^qb kqlb qpb k)h rkqrb b ksllolsb oib d ^^kso^db k+Ab db j b b kqb _b lloab b iq a^k)lcrtmi^kh ^kps^kpi^db ke b b cq+ Ib qlm7re b b cqe fb oj b b klddb b kqlb * pqb j j fkde b qmi^krfqqb slb ob k+ Qfgab kpafqsllolsb oib dw^iab db j b b kqb rwldlb ab ksliib afdj ldb ifgh sb oqb iib k tb ihb e ^h b kb kldb kb ob sb kqrb b i^^k rtmi^kwfqqb k+Rh ofgdqb b kdlb a_b b ia lcrtmi^kfk^^kj b oh fkdh lj qsllob b k sb odrkkfkd+?ifgh q_fgsllo_b b iaqfgab kp e b qsllolsb oib da^qrt^^kso^^dpqofg* afde b ab klmib sb oqafb e b qsb oib kb ks^k b b ksb odrkkfkdfkab tb dpq^^k)h ^kfk lsb oib d_b h b h b ktloab klcrtmi^kj b q b kh b ib ^^km^ppfkdb ktb ilkwb j b ab * tb oh fkdh ^kh ofgdb k+E b qdolqb slloab b i s^ksllolsb oib dfpa^kllh a^qr)wlk* ab o^iqb sb b ih lpqb kqb j ^h b k)qb tb qb k h rkqh lj b klcrtmi^kfk^^kj b oh fkd h lj qsllob b ksb odrkkfkd+E b q_b kl* afdab cloj rifb oslloafqsllolsb oib d sfkaqrlmab db j b b kqb ifgh b tb _pfqb ttt+do^sb +ki+ Ab lsb ofdb ^pmb `qb k%l+^+?lrt_b pirfq) _lrtsb oloab kfkd)t^qb oqlb qpb k_o^ka* sb fifde b fa&tloab k_fgab lccf`fÂ&#x17D;ib ^^k* so^^ddb qlb qpq+Ib qlm7Ab wb ^pmb `qb k h rkkb k)fkdb s^is^kmlpfqfb csllolsb o* ib d)wb icpq^kafdllh ib fab kqlqtb fdb * ofkdlj db sfkdpsb odrkkfkd+

Rfqh lj pqsllolsboibd S^kab rfqh lj pqs^ke b qsllolsb oib d h ofgdqrp`e ofcqb ifgh _b of`e q+Fkafb krt mi^k_b pmolh b kfpfkab Tb ipq^ka`lj * j fppfb )j ^^h qe b q^asfb ps^kab @lj * j fppfb ab b irfqs^ke b qp`e ofcqb ifgh _b *

of`e q+Rh rkqqb db kab rfqh lj pqs^kb b k sllolsb oib ddb b k_b wt^^ob k_b olb m fkpqb iib k+

T^q^ipabrfqh lj pqkbd^qfbcfp< Fpab rfqh lj pqs^ke b qsllolsb oib dkb * d^qfb c)a^kh rkqr0afkdb kalb k7 * rslidqe b q^asfb ps^kab db j b b kqb b k m^pqrtmi^k^^k * r_i^^pqe b qmi^k^cb k,lc_b dfkqe b ib * j ^^ilmkfb rt * rm^pqe b qmi^kkfb q^^kb kafb kq^ip* kldb b k^^kso^^dLj db sfkdpsb odrk* kfkdfk+Tfgwriib k_b pirfqb kdb b k j b ab tb oh fkdqb sb oib kb k^^kab wb ^^kso^^db kib db pfkob h b kfkd_ob k* db k+Qb db kafq_b pirfqqlqtb fdb ofkd h rkqr_b wt^^ob k_b olb mfkafb kb k+ Sllolsb oib dfpdÂ&#x2039;Â&#x2039;kd^o^kqfb sb oh i^ofkd >iprsllolsb oib d^^kso^^dq)d^^qr b oj b b ^h h lloaa^qab db j b b kqb b b k Ă?fkpm^kkfkdpsb omif`e qfkdĂ?lmwf`e kb b j q)dÂ&#x2039;Â&#x2039;kĂ?ob priq^^qpsb omif`e qfkdĂ?+ Jb q^kab ob tlloab k7ab db j b b kqb fk* cloj b b oqrwldlb aj ldb ifgh j ^^opq^^q kfb qd^o^kqslloab grfpqe b fab k,lcsli* ib afde b fas^kab wb fkcloj ^qfb +Fke b q sllolsb oib dtloaqrtmi^klme llcaifg* kb k_b lloab b iab kwfgkkldkfb q^iib ob * ib s^kqb db db sb kp_fglkp_b h b ka+E fb o* allo_b pq^^qb o^iqfgab b kh ^kplmb b k sb oh b b oab _b lloab ifkd+Ab db j b b kqb ^^ks^^oaqa^^olj db b kb kh b ib sloj s^k^^kpmo^h b ifgh e b fasllob sb kqrb ib p`e ^ab afb e b qdb slidfps^klkpllo* ab b i+Bb kmlpfqfb csllolsb oib dib faqa^k llh kfb qÂ&#x2039;Â&#x2039;klmÂ&#x2039;Â&#x2039;kqlqb b ksb odrkkfkd+ Lme b qj lj b kqa^qrb b kLj db sfkdp* sb odrkkfkd^^kso^^dq)tloaqrt`lj * mib qb ^^kso^^dlmkfb rtdb qlb qpqb kh ^k e b qdb j b b kqb ifgh lloab b i^ctfgh b ks^k e b qsllolsb oib d+

?btlkbop_fgbbkh lj pq Fk_o^^h mobsbkqfb Tlkfkdfk_o^^h e b b cqb b kdolqb fj m^`qb k fk_ob rh lmrtdb slb is^ksb fifde b fa+Bo wfgksob b j ab kfkrte rfpdb tb b pqb kwfg e b __b k^^krtmb opllkifgh b _b wfqqfkdb k db wb qb klcwb icpj b b db klj b k+Kfb qsllo kfb qptloaqtlkfkdfk_o^^h db wfb k^ip b b kĂ?E fde Fj m^`q@ofj b Ă?+ E b i^^ph lj b ktlkfkdfk_o^h b kob db ij ^* qfdsllo+Lmj ^^ka^d/.lh ql_b o/-.0 e b b cqab db j b b kqb Do^sb fkp^j b ktb o* h fkdj b qab mlifqfb )Jllfi^kaJ^^pi^ka b kj b qe b q_b aofgcAb TfiaqQfj j b otb o* h b k%b kfdb oh b kamlifqfb h b roj b oh sb fifd tlkb k_b aofgcfkab db j b b kqb Do^sb &b b k _b tlkb op_fgb b kh lj pqlsb ofk_o^^h mob * sb kqfb db lod^kfpb b oa+Ab slidb kab lk* ab otb omb kwfgk_b e ^kab ia8 .&T^qalb qab mlifqfb ^ipb ofpfkdb _ol* h b k< /&Tb ihb mob sb kqfb sb j ^^qob db ib ktlo* ab kalloab db j b b kqb b kmlifqfb db * klj b k<

0&Tb ihb mob sb kqfb sb j ^^qob db ib kh rk* kb k_b tlkb opwb ickb j b k< Lmab wb so^db kfpqfgab kpab _fgb b kh lj pq ^kqtlloadb db sb k+ Ab rfqib ds^kab tfgh ^db kqb kab so^db k s^k_b tlkb ope b b cqb osllodb wlodaa^q b oj b b oarfab ifgh e b fafpdb h lj b klsb o sb o^kqtlloab ifgh e b ab ks^km^oqfgb kb k ab tfgwb t^^olm_b tlkb ope rktlkfkd _b qb oh rkkb k_b sb fifdb kqb db ktlkfkdfk* _o^h b k+ Tfiqrj b b ofkcloj ^qfb lsb oe b qMlifqfb Hb roj b oh Sb fifdTlkb k<A^kh rkqrqb * ob `e q_fgAb TfiaqQfj j b otb oh b kqb Sb im) qb i+%-153&142142+ Lmab db j b b kqb m^dfk^tloab kob db ij ^* qfdmr_if`^qfb pdb mi^^qpqj b qqfmplj fk* _o^^h fkrttlkfkdqb slloh lj b k+

Fkcloj ^qfb Sb fifde b fap_rob ^r)%-153&144/44

  

 

Qboj fgkslloe bq^ce ^kabibk s^kbbksllolsboibd Tfgpqob sb kb ok^^ob b ksllolsb oib d _fkkb k5tb h b kk^lkqs^kdpq^cqb e ^k* ab ib k+Lcab wb qb oj fgkdb e ^^iah ^ktlo* ab kfpj b ab ^ce ^kh b ifgh b s^kab lsb oqb sb oof`e qb ktb oh w^^j e b ab k_fkkb kab _b qob ccb kab ^cab ifkd%l+^+e b q^^kq^i^c qb e ^kab ib kcloj b ib ^^kso^db k&b kab e lb sb b ie b fa^cqb e ^kab ib ksllolsb o* ib ddb k+Fkafb krwb h b oe b fatb kpqlsb o ab ^ce ^kab ifkdpqb oj fgk^asfpb ob ktfgr) _fgb b kob drifb ob mol`b arob )afob `qb b k cloj b ib ^^kso^^dfkqb afb kb k+

Dbbk^asfbp_rob^r Wltb i_fgb b ksllolsb oib d^ipb b k`lk* `b mq^^kso^^dafb kqrwf`e qb ob ^ifpb ob k a^qtfg^ipdb j b b kqb b b k_b lloab ib kab b kh ^ab opqb iib kab olie b __b k+Tfg_b * lloab ib krtmi^k^^kwltb idb iab kab tb q* b kob db idb sfkd^ipe b qdb j b b k* qb ifgh )molsfk`f^^iÂ&#x2039;k%fkqb o* &k^qflk^^i _b ib fa+Fkafqh ^ab owfgktfgllh _b ob fa j b qrfklsb oib dqb d^^klsb oab e ^^i* _^^oe b fas^krtmi^k+B`e qb o^islob kp e b qlsb oib dj b qr^^kqb d^^kafb kqr wb icqb wlodb ksllob b k`lk`ob b q)rfqdb * tb oh qmi^k+>ipdb j b b kqb e b __b ktfgfk afqh ^ab odb b k^asfpb ob kab oli+Fkafb k db tb kpq,klafdafb kqrdb _orfh qb j ^h b k s^kmofs^^qob `e qb ifgh b m^oqfgb k+Qb ab k* h b ks^iq^^kb b k^^kkb j b o)^o`e fqb `q) ^asfb p_rob ^r)b q`++

Ibdbp Slloe b q_b e ^kab ib ks^kb b k^^kso^^d lcb b ksllolsb oib d)tloab kh lpqb k %ib db p&fkob h b kfkddb _o^`e q+Ab wb tlo* ab k_b ob h b ka`lkcloj ab ib db psb oloab * kfkd+Ab _b q^^iab ib db psllob b ksllo* lsb oib dtloab kfkj fkab ofkddb _o^`e q lmab ib db pslloe b qfk_b e ^kab ifkd kb j b ks^kab lccf`fÂ&#x17D;ib ^^kso^^dlj db * sfkdpsb odrkkfkdt^kkb b oab cloj b ib ^^kso^^d_fkkb k3j ^^kab kk^_b h b ka* j ^h fkds^ke b q_b pirfqlme b qsllolsb o* ib dtloaqfkdb afb ka

  !" #  $% & '#  ($ &

   

   

                

-         . /        $%

    !   !  "  # $!"#%         &'  &( )    *      +, * ##         

  

) *  

 0  1   &(23    4 !              !" # $% & 5   8  )  9 :  ; < <0 <0 <; 0 <; <  ?    

 &(23 &677 &6&7 '777 '723 '&>7 ''&3

   

&677 &6&7 &623 '723 '&>7 ''&3 ''>7

   

'# ($ & 5   8  )  9 : <-<!= -<!= <:  != <: <- ?    

+  -         . /        $% 0  0  1       /   1

 


29

SPORT

Editie 45 dinsdag 5 november 2013

Gemeente Mill en Sint Hubert voert vervanging jaar eerder uit

Weer vijfsetter Flamingo’s

Nieuwe vloer in Millse Looierij

GENNEP - De volleybalsters van Topdivisionist Flamingo’s hebben de lastige uitwedstrijd tegen Sliedrecht 2 met 2-3 gewonnen. Het was een duel met twee gezichten. Een slecht Flamingo’s in het begin, maar oppermachtige Roze Vogols aan het einde.

MILL - De Millse sporthal De Looierij wordt in in de zomervakantie van 2014 voorzien van een nieuwe vloer. Daarnaast wordt door de gemeente Mill en Sint Hubert, samen met handbalclub MHV’81 en met ondersteuning van installatiebedrijf Van Gemert, bekeken hoe het huidige vochtprobleem kan worden aangepakt. Verleden week werd de wedstrijd van het eerste herenteam van MHV’81 vroegtijdig beëindigd omdat vochtvlekken op de vloer het uitspelen van de handbalwedstrijd onmogelijk maakten. Deze vochtvlekken kwamen enerzijds door de weersomstandigheden in combinatie met de ventilatie van de hal en anderzijds door het absorptievermogen van de vloer. Een drama voor de handbalvereniging aangezien de sporthal vol met supporters zat voor de jaarlijkse teampresentatie. Ook de burgemeester en wethouders waren getuige van deze wedstrijdstaking.

Vervanging. De gemeente Mill en Sint Hubert wil de vloer van sporthal de Looierij komende zomer laten vervangen. In goed overleg met het bestuurslid Technische Zaken en de trainer van MHV’81 is besproken dat de sporthalvloer in de zomer van 2014 wordt vervangen. Eerder is niet mogelijk omdat het vervangen van dergelijke vloer ongeveer zes

weken in beslag neemt en zo lang kunnen de gebruikers van de sporthal niet zonder sportaccommodatie. “Eigenlijk stond er pas voor 2015 een nieuwe vloer op de begroting van de gemeente. Echter, het college is trots op MHV’81 en

onderkent het belang van goede faciliteiten voor het bedrijven van sport voor alle gebruikers. Daarom wordt het vervangen van de vloer met een jaar vervroegd”, aldus een verklaring van de gemeente Mill en Sint Hubert.

Groene kaart bij Olympia’18 Swift winnaar Emons Top 4 BOXMEER - De Boxmeerse voetbalclub Olympia’18 introduceert zaterdag de groene kaart. Jeugdspelers delen de kaart uit aan spelers, coaches, scheidsrechters en toeschouwers. De groene kaart is een initiatief van de werkgroep Coachen op Verantwoordelijkheid en Respect van Olympia’18. Er zijn twee versies van de kaart in omloop. Jeugdspelers Jasper Toenders, Bas Vloet, Luc

Linders en Stijn Dumas vertellen over hun belevenissen op het voetbalveld. Op vrijdag 8 november wordt aan alle jeugdtrainers van Olympia’18 handvatten uitgereikt. Dat gebeurt in een demonstratietraining die Boxmerenaar Teun Jacobs verzorgt. Op de volgende drie zaterdagen wordt de kaartenactie onder de aandacht gebracht bij de tegenstanders die bij Olympia’18 te gast zijn. Het eerste elftal ontvangt de kaart op 1 december.

GROESBEEK - Het Veldense Swift is de winnaar geworden van het 20e Emons Top4 Toernooi dat zaterdag in sporthal Heuvelland in Groesbeek gehouden werd. De Veldense dames legden de basis voor de eindzege in de vierkamp in het eerste duel. Het povere Be Quick uit Nuland werd met 17-3 weggevaagd. De strijd tussen Spes-Swift en de Korfrakkers leverde spannende wedstrijden op

Wedstrijd van de week: SC Sint Hubert - VIOS’38

Beugenaren maken geen fout SINT HUBERT - Het Beugense VIOS’38 heeft gedaan wat nodig was om de eerste periodetitel te behalen. De zesdeklasser klopte in Sint Hubert de plaatselijke SC met ruime cijfers. Ondanks de 2-6 overwinning ging ging koploper Toxandria uit Rijkevoort met de prijs aan de haal. De formatie van trainer

Henk Driessen maakte geen fout en won de uitwedstrijden Achilles Reek met 8-0.

de winning mood is. Door doelpunten van Stijn Janssen en Kai Boumans leidde VIOS halverwege met 0-2.

Tegenstand Ten overstaan van tientallen Beugense supporters had VIOS’38 het niet zo eenvoudig als de uitslag doet vermoeden. Gastheer SC Sint Hubert bood voor rust goed tegenstand tegen de ploeg die al weken in

Tegentreffer Na de pauze keeerde de spanning terug toen Jan van Alphen de in de 48e minuut de achterstand terugbracht tot 1-2. In de jacht op de gelijkmaker liep Sint Hubert in de 60e minuut nog een tegendoelpunt op. Na vermeend hands sloeg Beugenaar Guus Janssen toe: 1-3. Thomas Groot bracht de beslissing toen hij er 1-4 van maakte. De gastheren kwamen terug tot 2-4 maar het slotaccoord was voor VIOS’38. Achtereenvolgens Stijn Stortelder en Tijn Janssen voerden de score op tot 2-6. Door de ruime overwinning blijft VIOS’38 tweede in klasse 6D, achter Toxandria dat zich geen nieuwe misstap veroorloofde. SC Sint Hubert is momenteel middenmoter.

Zegereeks. Voor de ogen van veel meegereisde supporters bleef VIOS’38 in het spoor van Toxandria. (foto: Adrie de Bruin)

en waren de verschillen klein. De eerste wedstrijd tegen Korfrakkers werd maar net verloren met 7-9 en ook tegen het Veldense Swift speelde de Milsbeekse ploeg een goede partij af, maar de ploeg uit Velden bleek over de over de betere schutters te beschikken en dat kostte ook Spes net de overwinning 11-10. Na tweede ronde was in feite de strijd al beslist want door de ruime overwinning van Swift was deze ploeg na twee rondes op basis van doelgemiddelde de winnares. De ploeg uit Velden wisselde hierdoor de eerste plaats dit jaar af met de Korfrakkers, dat tweede werd en voor Spes was er weer een derde plaats dit jaar.

Drie keer speelde Flamingo’s dit seizoen een vijfsetter en drie keer werd er gewonnen. En dat zullen ze in Sliedrecht na twee sets nooit gedacht hebben. Flamingo’s keek na twee sets tegen een 2-0 achterstand aan (25-23, 25-16). Er werd door de Gennepse volleybalsters ronduit slecht gespeeld. Passend ging er niet veel goed, waardoor de rest van het spel ook niet uit de verf kwam. Na een peptalk van trainer Joep van der Heijden krabbelde Flamingo’s overeind. De winst in de derde set (2225) gaf hoop waarna ook

de vierde set naar Flamingo’s ging (23-25). Daarmee was Sliedrecht gezien in de vijfde set. Tot 6-6 ging het gelijk op, maar na de wissel van kant bij 6-8, was het snel gedaan. Een sterke serviceserie en een paar harde knallen maakten bij 7-15 een einde aan de wedstrijd. Flamingo’s knap vijfde in de Topdivisie. Zaterdag spelen de Gennepse vrouwen weer thuis. Om 19..30 uur is King Software te gast in Gennep. Mannen In de eerste divisie bij de mannen wacht Flamingo’s nog altijd op de eerste overwinning. Zaterdag werd tegen Particolare in Den Dungen met 3-1 verloren. De setstanden waren 25-17, 27-29, 25-22 en 2514. De Gennepenaren zijn na vijd wedstrijden elfde en laatste met drie punten. Zaterdag ontvangt Flamingo’s in Pica Mare King Software. Aanvang 17.00 uur.

SES onthult Wall of Fame LANGENBOOM - De onlangs uitgestelde onthulling van de Wall of Fame in het clubhuis van SES Langenboom staat nu gepland voor zondag 17 november. Na afloop van de thuiswedstrijd tegen Olympia’18 wordt de eregalerij gepresenteerd aan het grote publiek. De Wall of fame is

tot stand gekomen door research voor het jubileumboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van SES. In de eregalerij is plaats voor spelers die meer dan 250 wedstrijden in de Langenboomse hoofdmacht speelden. De onthulling vindt omstreeks 17.00 plaats en wordt omlijst met een live optreden.

Ruime winst Gennep Cougars GENNEP - De Basketballers van Gennep Cougars hebben zaterdag promovendus Big Shot uit Hilvarenbeek met ruime cijfer (99-48) aan de kant geschoven. De ploeg uit Hilvarenbeek werd op alle fronten werd de ploeg afgetroefd. De eerste helft wachtte Cougars met een compacte zoneverdediging de fouten van Biks Shots af, om daarna zelf razendsnel om te schakelen

via fast breaks. Deze tactiek was zeer succesvol en resulteerde in 50-19 in de rust. In de tweede helft schakelde Gennep Cougars om naar een man to man verdediging om meer druk te zetten op de aanvallen van de tegenstander. Ook hier hadden geen antwoord op. De eindstand werd 99-48 in het voordeel van Cougars. Jeroen Bruil was topscorer met in 21 punten waarvan vijf driepunters.

Valkenburg inspireert judoka’s VALKENBURG / GENNEP - De judoka’s van Budoschool Gennep hebben een enerverend weekend achter de rug. In het Zuid-Limburgse Valkenburg bereikten de Gennepse judika’s tot dertien podiumplaatsen. Blijkbaar lieten de leden van Budoschool Gennep zich inspireren door de fraaie omgeving. In en om Valkenburg deden de Gennepenaren aan teambuilding, genoten zij en werd en de trainingsmogelijkheden benut. Na een nacht in het mooie kasteel Valkenburg werd uitzonderlijk gepresteerd. Ingedeeld aan de hand van leeftijd en gewicht werd met 23 deelnemers, 13 podium plaatsen gehaald. Dat leverde voor Paulien

Holthuysen, Sterre Schoenmakers, Jules van Daal, Jort Gisbers, Jonas van Daal en Edo Wein kampioenschappen in hun klassen op. Tweede plaatsen waren er voor Lisa Lettink,

Esther Reuvers, Roxy van Lier, Joost van Rens, Mick Linders en Rick Noij. Kevin Spijkers werd derde. Dat alles was een kroon op het mooie judoweekend voor de Gennepse judoka’s.

Droomweekend. In het fraaie Valkenburg liet Budoschool Gennep zich tot grote daden inspireren.


30

ADVERTENTIE

Editie 45 dinsdag 5 november 2013

Al 40 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

www.teunarts.nl

Teun Arts presenteert:

Zitcomfort in zijn slankste vorm.

$DQELHGLQJ0RGHO&KRLFH

$DQELHGLQJ0RGHO(VPp

$DQELHGLQJ0RGHO-R\

$DQELHGLQJ0RGHO3LFFDUR

9HUVWHOOLQJGPY*DVGUXNYHHU

9HUVWHOOLQJGPY*DVGUXNYHHU

9HUVWHOOLQJGPY*DVGUXNYHHU

9HUVWHOOLQJGPY*DVGUXNYHHU

6WDRSKXOSLFPPRWRU

,QPHHUGHUHNOHXUHQOHGHUXLWYRRUUDDGYD 

,QPHHUGHUHNOHXUHQOHGHUXLWYRRUUDDGYD 

,QPHHUGHUHNOHXUHQOHGHUXLWYRRUUDDGYD 

,QOHGHUXLWYRRUUDDGYDQDI 

,QOHGHUXLWYRRUUDDGOHYHUEDDUYD

$DQELHGLQJ0RGHO)DERXORV

$DQELHGLQJ0RGHO3HWXQLD

$DQELHGLQJ0RGHO&KDUOHV

$DQELHGLQJ0RGHO6DOW/DNH&LW\

$DQELHGLQJ0RGHO&KDQJH7:

9HUVWHOOLQJGPY*DVGUXNYHHU

9HUVWHOOLQJGPYPRWRUHQ PHPRU\

9HUVWHOOLQJGPYPRWRUHQ $FFX

9HUVWHOOLQJGPY*DVGUXNYHHU

9HUVWHOOLQJGPY*DVGUXNYHHU

,QOHGHUXLWYRRUUDDGYDQDI 

,QOHGHUXLWYRRUUDDGYDQDI 

,QOHGHUOHYHUEDDUYDQDI 

,QOHGHUOHYHUEDDUYDQDI 

,QOHGHUXLWYRRUUDDGYDQDI 

$DQELHGLQJ0RGHO3DFR

De grootste collectie relaxfauteuils van Nederland vindt u al 40 jaar bij Teun Arts Meubelen in Sint Hubertâ&#x20AC;Ś Welkom. Assortiment

Inruil

Levertijd

Bezorging

Garantie

Mogelijkheden

Advies

in onze 2000m² showroom

Nu tot wel

Onze meubelen zijn veelal

Gratis levering

Enkel West Europees

Naar wens aanpassingen

Door 40 jaar ervaring

vindt u de grootste collectie

â&#x201A;Ź 300,- retour voor

uit vooraad leverbaar

door heel

topfabrikaat met minimaal

mogelijk in onze

met zitmeubelen krijgt u

relaxfauteuils van Nederland

uw oude meubel*

dus binnen 1 week

Nederland

5 jaar fabrieksgarantie

stoffeerderijafdeling

bij ons het beste advies

Onze openingstijden: Di, Wo & Do 10:00 - 18:00, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00

tel.: 0485 - 45 29 86

www.teunarts.nl

info@teunarts.nl

Boersestraat 11, 5454NG, Sint Hubert. In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts. * nvt op aktiemodellen, niet icm overige akties & aanbiedingen


31

ADVERTENTIE

Editie 45 dinsdag 5 november 2013

Al 40 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

www.teunarts.nl

De grootste collectie relaxfauteuils van Nederland vindt u al 40 jaar bij Teun Arts Meubelen in Sint Hubert… Welkom. Assortiment

Inruil

Levertijd

Bezorging

Garantie

Mogelijkheden

Advies

in onze 2000m² showroom

Nu tot wel

Onze meubelen zijn veelal

Gratis levering

Enkel West Europees

Naar wens aanpassingen

Door 40 jaar ervaring

vindt u de grootste collectie

€ 300,- retour voor

uit vooraad leverbaar

door heel

topfabrikaat met minimaal

mogelijk in onze

met zitmeubelen krijgt u

relaxfauteuils van Nederland

uw oude meubel*

dus binnen 1 week

Nederland

5 jaar fabrieksgarantie

stoffeerderijafdeling

bij ons het beste advies

Onze openingstijden: Di, Wo & Do 10:00 - 18:00, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00

tel.: 0485 - 45 29 86

www.teunarts.nl

info@teunarts.nl

Boersestraat 11, 5454NG, Sint Hubert. In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts. * nvt op aktiemodellen, niet icm overige akties & aanbiedingen


32

ADVERTENTIE

Editie 45 dinsdag 5 november 2013

2*) ")*0!(!,!1.,"!*+!) 

 

 

  

   

 

 

 

 

81,(.

#&,!*, !&,$&, ,$ "'

"$!!,&$%, !!!!'&!+"!($! '!%&$%,)'&'%, $#&&!,$#"#$%

((10$/,*

$$1%2' 9HUUDVVHQGHNRUWLQJHQ

 

:LMJDDQXHHQXQLHNÃ&#x2026;Ã&#x2026;QPDOLJDDQERGGRHQ(HQ DDQERGGDWXQLHWNXQWZHLJHUHQ'LWJHOGWYRRUKHW KHOHDVVRUWLPHQW/DDWXYHUUDVVHQGRRURQ]HYHU NRRSDGYLVHXUV.RPYULMEOLMYHQGQDDURQ]HVKRZURRP HQPDDNRQGHUKHWJHQRWYDQHHQOHNNHUNRSMH NRÆ° HNHQQLVPHWRQV9(51,(8:'(DVVRUWLPHQW

 

 

2)

2) ,.$-&$) !,3!.-

 " ! % " "! $ "%   

2) ,.$- %/)$*,-#$,.

81,(.

((10$/,*

$$1%2' $"  

+RIPDQV7DSLMWHQ&XLMN

''44)*+2*) "

   

 " !   ! 

" #$

 

ZZZKRIPDQVWDSLMWHQQO

%HHUVHZHJD QDYLJDWLHV\VWHHPNLHVKHLOLJHQEHUJ _/&&XLMN__*5$7,63$5.(5(1_(ONHZHUNGDJJHRSHQGYDQXXU_YULMGDJNRRSDYRQGWRWXXU_]DWHUGDJYDQXXU


34 

ADVERTENTIE 

Editie 45 dinsdag 5 november 2013

$"!!!# %%  "    

   

   

& " "! !$!!% &

## " & ! & !" & # & ((#!"$ & ## " & " ! & " !!#" &

 # & !!## )',"!!$ & !$!!  &

   

&

 Kortom: U bent bij ons uiteindelijk altijd het voordeligste uit!

 

Stayerhofweg 2b l Wanssum l 0478-539020

Kloosterstraat 44a I Groesbeek I 024-3971326

w w w . h a r o l d l e n s s e n k e u k e n s . n l


35

SPORT

Editie 45 dinsdag 5 november 2013

Topklasser bereikt laatste zestien KNVB-beker en klim op ranglijst

Volharding blijft wisselvallig

JVC Cuijk beleeft superweek

NISTELRODE – De wisselvalligheid bij tweedeklasser Volharding houdt aan. Uitgerekend op de dag dat trainer Henk Evers Abraham zag, was er sprake van een collectieve off day bij de roodwitten en stokte de doelpuntenproductie van de Vierlingsbekenaren. Ze slaagden er namelijk voor de eerste keer dit seizoen niet in om te scoren. In Nistelrode bleek Prinses Irene op kunstgras met 2-0 te sterk voor Volharding. Het aardig gestarte Volhar-

ding kwam na een kwartier op achterstand toen Prinses Irene-aanvoerder Teun van Schadewijk een vrije trap van grote afstand direct in het Vierlingsbeekse doel draaide. Volharding was in het verdere verloop niet bij machte de achterstand ongedaan te maken. Na rust waren er kansjes maar gescoord werd er alleen door thuisclub Irene. Diep in blessuretijd was het Tim van den Brand die een fout van Jip Verstegen afstrafte en de eindstand op 2-0 bepaalde. Na de nederlaag is Volharding achtste in klasse 2H.

Achates wint op wilskracht Opmars. JVC Cuijk plaatst zich voor achtste finales van de KNVB Beker en rukte door een 4-0 winst op Haaglandia op naar de virde plaats in de Topklasse. (foto: Jeff Meijs) CUIJK - In één week tijd is JVC Cuijk er in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finales van de KNVB beker, een leuke thuiswedstrijd (tegen profclub MVV Maastricht) in de beker te loten en de week af te sluiten met een klinkende 4-0 overwinning tegen Haaglandia. Omdat de Cuijkenaren klommen naar de vierde plaats in de Topklasse wordt terecht gesproken

van een superweek. Daadkracht JVC Cuijk startte prima tegen Haaglandia met de wil om de wedstrijd zo snel mogelijk in zijn voordeel te beslechten. Na 10 minuten kwam Dennis Schouten nog iets te kort na knap voorbereidend werk van Mark Fennebeumer. Na een half uur het initiatief te hebben gehad, sloegen de Cuijkenaren toe. Uit een vrije trap schoot Oktay Ozturk de vrije trap achter keeper

Verstraten: 1-0. Vanaf de aftrap onderschepte Cayfano Latupeirissa de bal en schoot JVC Cuijk na een veilige 2-0 voorsprong. De beslissende 3-0 kwam vijf minuten na rust op naam van Dennis Schouten. Het slotakkoord was voor de ingevallen Jordy van de Laan die in belssuretijd uit een corner zijn eerste Topklassedoelpunt mocht aantekenen: 4-0. Een geweldige afsluiting van een memorabele week voor de Cuijkenaren.

Desastreuse start nekt SSS’18 OSS - Eersteklasser SSS’18 ging tegen SV TOP andermaal de bietenbrug op. In Oss werd de Overloonse promovendus een rampzalige start fataal. De binnen elf minuten opgelopen 3-0 achterstand werd niet meer ingehaald, al kwam SSS sterk terug. Het schot van Bas Joosten was in de eerste minuut

het eerste Loonse wapenfeit. Vervolgens maakte gastheer SV TOP minuten lang de dienst uit. Metin Alkir, Quincy Broers en Rob van Sonsbeek bezorgden de Ossenaren binnen 11 minuten een 3-0 voorsprong. Een grote nederlaag dreigde maar SSS herstelde zich. De ploeg van trainer Ales Jurcik kwam in de 28e minuut terug via Koen Verlinden: 3-1. Na

rust verkleinden de geelzwarten de achterstand tot 2-3 toen een verwoestend schot van Wout Janssen in het Osse doel verdween. De gelijkmaker hing in de lucht maar toch bleef SSS’18 met lege handen. Een verdedigingsfout werd door Ossenaar Van Sonsbeek afgestraft. Na de 4-2 achterstand was SSS definitief verslagen. De ploeg blijft laatste in 1D.

OTTERSUM - Derdeklasser Achates heeft in het thuisduel tegen Avanti’31 uit Schijndel een broodnodige overwinning geboekt. De 3-1 zege kwam in de slotfase tot stand. Hoewel het treffen met Avanti voor Achates van groot gelang was, kwamen de Ottersummers erg afwachtend uit de startblokken. De gasten profiteerden en zetten Achates in de 13e minuut op achterstand. Jordy van der Burgt

passeerde keeper Tom Hopman. De ploeg van trainer Rob Ernst kroop twijfelend uit zijn schulp. De Ottersumse coach had een donderspeech nodig om Achates na rust op gang te helpen, en dat lukte. Met een wonderschone omhaal schoot Kevin Lamers in de 60e minuut de 1-1 binnen. In de slotfase pakte Achates door treffers van Kenny Franken en Wessel Koppes de verdiende winst. Hekkensluiter Stormvogels ‘28 verloor thuis met 0-2 van Rhode.

Vitesse ontsteekt zevenklapper MILHEEZE - Vierdeklasser Vitesse’08 heeft in Milheeze de grootste seizoensoverwinning behaald. Op een moeilijk bespeelbaar veld haalden de Gennepenaren fors uit. De teller stopte bij 0-7. Op aangeven van Jordy Wijnhoven opende Nils Reijnen in de 14e minuut de score. In de rebound van een schot van Coen Wijnen verdubbelde Reijnen in de 26e minuut de score. Na een half uur tilde Coen Wijnen uit een vrije trap de stand naar 0-3. Met een flink schot

bepaalde Safa Kizir de ruststand op 0-4. Kort na rust voorkwam Vitesse-keeper Lex Wever dat de thuisclub terugkwam. De Gennepse keeper stopte een strafschop van Daan Verheijen stijlvol. De gemiste penalty brak het Milheezense verzet. Vitesse stoomde door en in de 61e minuut rondde Bjorn Hendriks en strafschop van zijn broer Bjorn af: 0-5. Uit een dieptepass van Niek Hendriks schoot Safa Kizir in de 67e minuut het halve dozijn vol. Verdediger Bryan Noy voltooide in de 74e minuut de Gennepse zevenklapper.

Tussenbalans BOXMEER - In de kop van het Sluitpostklassement heeft het Langenboomse SES gezelschap gekregen van Milsbeek. Beide ploegen hebben na zondag vijf tegentreffers. Derde is vijfdeklasser Constantia (zeven tegengoals). Onderin het klassement spant zesdeklasser Menos de kroon. De Landhorstse defensie werd inmiddels 48 keer gepasseerd. Voorlaatste is SVS Stevensbeek met 41 tegentreffers. Tussenstand Milsbeek SES Constantia HRC’27 Eendracht’30 Gassel Hapse Boys HBV Heijen VIOS’38 Montagnards Toxandria Vitesse’08 JVC Cuijk Sambeek Volharding Estria Vianen Vooruit Astrantia DSV Holthees Achates Stormvogels’28 Juliana Mill SC St.Hubert Excellent Olympia’18 VCA De Willys SCV’58 SSS’18 Westerbeekse Boys De Zwaluw GVV’57 SIOL SVS Menos

5 5 7 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 18 19 21 21 21 22 27 33 41 48

Henk Evers weg Toxandria wint eerste seizoensprijs, VIOS’38 op vinkentouw Milsbeek pakt bij Volharding BOXMEER - Zesdeklasser Oos is het Mookse vierder- Zesde klasse les Reek en veroverde de eerste periode VIERLINGSBEEK - Trainer Henk Evers en tweedeklasser Volharding uit Vierlingsbeek gaan uit elkaar. Aan het einde van het lopende seizoen vertrekt de oefenmeester bij de club, waar hij aan zijn tweede periode van drie jaar bezig is. De Vierlingsbeekse voetbalclub hanteert altijd een termijn van maximaal drie jaar voor wat betreft het hoofdtrainerschap bij het eerste team van de vereniging. In het seizoen 2011-2012 eindigde Evers met zijn team op de vierde plaats in de tweede klasse H. In de vorige voetbaljaargang behaalde hij met zijn ploeg de zevende plek. Momenteel staat Volharding op de zesde stek met slechts vier punten achterstand op de kop van de ranglijst. De roodwitten zijn de productiefste ploeg in 2 H.

Toxandria uit Rijkevoort heeft de eerste prijs van het seizoen binnen. De ploeg van trainer Henk Driessen klopte in Reek, Achilles met maar liefst 0-8. Een knappe 6-2 onderwinning bij SC Sint Hubert baatte het Beugense VIOS’38 niet.

In klasse 4G pakte Juliana Mill de eerste overwinning. In De Mortel werd MVC met 0-2 geklopt. Het Boxmeerse Olympia’18 kon de goede wedstrijd in Milsbeek geen vervolg geven. Voor eigen publiek gingen de blauwwitten met 1-4 onderuit tegen Volkel. In Oploo verzuimde Excellent afstand te nemen van de onderste plaatsen. Tegen Bavos werd het 2-2. Zaterdag vierdeklasser VCA trakteerde het Groesbeekse Achilles’29 op de eerste nederlaag. De mannen van trainer Marijnissen zegevierden met 2-1. In district

klasser Eendracht de weg even kwijt. tegen Millingen werd het 0-1.

Vijfde klasse In de vijfde klasse F klopte het Wellse EWC Melderslo met 4-2. De eerste periodetitel is desondanks nog niet veroverd. Het Bergense Montagnards klopte Lottum met 0-1. In klasse 5G maakte Constantia met 5-0 gehakt van hekkensluiter Elsendorp. DSV verloor in Sint Tunnis met 0-2 van koploper Nijnsel. In klasse 5H greep Estria naast de periodetitel. HBV was in Beers met 2-0 te sterk. De periodetitel ging naar Ravenstein dat De Zwaluw in Oeffelt een halt toe riep (13). Vianen Vooruit klopte Gassel met 3-1. Heijen was Ulysses met 4-2 de baas. laagvlieger GVV’57 verloor met 0-2 in Overlangel, bij OKSV. Het Katwijkse SIOL snoepte Maaskantse Boys een punt af: 1-1.

eerste periodetitel. Nummer twee VIOS’38 haalde in Sint Hubert uit en won met 2-6. Derde is Sambeek dat in Wilbertoord een 2-0 achtstand omboog in een 3-2 overwinnng. Het Middelaarse Astrantia bleef bij VCO steken op 1-1. Hekkensluiter Menos verloor thuis met 6-2 van voorlaatste Irene uit Gemonde,

LANGENBOOM - Vierdeklasser Milsbeek heeft in Langenboom de eerste periodetitel veroverd. Het eveneens nog ongeslagen SES was in eigen huis niet opgewassen tegen de Noord-Limburgers. Met een 0-3 overwinning gingen de roodzwarten huiswaarts.

Onderuit. Het Escharense Estria verspeelden in Beers de kansen op de periodetitel en verloor met 2-0. (foto: Edwin Verhoeven)

In Langenboom was het Milsbeek er alles aan gelegen een betere wedstrijd te spelen dan tegen Olympia’18 een week eerder. Dat lukte met glans. Op aangeven van Mendel Janssen opende Bram Wijers in de 20e minuut de score: 0-1. Voor rust zorgde Mendel Janssen voor de 0-2. De strijd werd na rust beslist toen Mendel Janssen door Emiel van de Burgt de diepte in gestuurd werd. Vrij voor keeper Van Katwijk faalde hij niet en schoot hij de 0-3 binnen.

In 6C bleef SVS Stevensbeek het slotlicht na een 2-1 nederlaag bij Griendtsveen. Bovenin greep het Afferdense HRC’27 de macht door een 2-1 op SVSH. Holthees zette laagvlieger Egchel met 6-1 opzij en is nu vierde. In 6D won Toxandria dankzij vijf treffers van topschutter Frank Havens met 0-8 bij Achil-


38

ADVERTENTIE

Editie 45 dinsdag 5 november 2013

VTU VTU BOXMEER BOXMEER GESLOTEN, GESLOTEN, VTU BOXMEER GESLOTEN, U BENT NATUURLIJK WELCOM BIJ JANSSEN! U BENT NATUURLIJK WELCOM BIJ JANSSEN! U BENT NATUURLIJK WELCOM BIJ JANSSEN! KOM LANGS EN LAAT JE MOBIELE ABONNEMENT CHECKEN EN ONTVANG EEN

CADEAU KAART T.W.V. €10,SIM ONLY ABONNEMENTEN VANAF €3,KIJK SNEL OP WWW.WELCOMBIJJANSSEN.NL! Welcom bij Janssen

r

Kloostertuin 52

r

5831 JT Boxmeer

r

Tel. 0485 - 576 002

r

@mobielmanager

Kom naar de Happy Winter Fair op 17 november a.s.! Woonmall Living For All bestaat 4 jaar en opent de deuren van de nieuwe woonservice Inspiration For All met een grandioze Fair! - 10.00 opening Burgemeester Henk Hellegers - Workshops voor volwassenen en kinderen - Beauty en Wellness - Optredens van o.a. So You Think You Can Dance kandidaten - Voice Of Uden Winnaar Mitch Boef - Grote verloting voor Stichting Vrienden van Milan - Modeshow & diverse kraampjes - Zwarte Pieten - Lekker eten en proeverijen - Geweldige Goodies

Er zijn slechts 2500 kaarten beschikbaar! Koop ze aan de kassa of via www.living-for-all.nl €5,- (kids t/m 12 gratis entree)

Alleen deze dag met

entreekaart

10% KORTINGFor All! n Living

op de hele collectie va

Industrielaan10 5405 AB Woonboulevard Uden 0413- 270 460 info@livingforall.nl


42

ADVERTENTIE

PIERRE CARDIN DEKBED

Editie 45 dinsdag 5 november 2013

FRAGRANCE COLLECTION GEURKAARS

140x200 cm

diverse geuren stompkaars 5x8 cm

TE IT! TO P KWALI

SANEX DOUCHEGEL diverse varianten

200x200 cm

19.95

13.95

240x220 cm

24.95

S SET 4 STU K

1.89 MEISJES THERMOPANTY OF LEGGING diverse kleuren panty: maten 92-158 legging: maten 128-164

DECO TIME KERSTKNUTSELSET

750 M L

diverse modellen verkrijgbaar, zoals sterren, kerstboom of compleet kersttafereel

1.79 1.99

1.59 HELLO KITTY OF DRESS-UP STEFFI SPEELSET met veel accessoires

AUTO ANTI-IJSDEKEN

universeel eenvoudig te bevestigen

HEIDRUN OPBERGBOX met klapdeksel zware kwaliteit transparant kunststof

LITE R! IN H O U D 42

1.29

opbergbox 24 liter

2.49

3.79

MICRO LED-LICHT CLUSTERVERLICHTING binnen/buiten 4.5 meter snoer

ES 768 LAM PJ

6.79

17.49

DESIGN KUSSENSLOOP BORDUURSET complete set incl. borduurgaren, naalden en werkbeschrijving diverse patronen en kleuren

2.99

VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG


43

ADVERTENTIE

Editie 45 dinsdag 5 november 2013

WEEKACTIE! VAN ZONDAG 3 NOVEMBER T/M ZATERDAG 9 NOVEMBER 2013

MATCHBOX SPEELAUTO’S OF PLAY-DOH MINI KLEISET

SPAANSE DAMES PANTOFFELS

LLEMA AL! SPA AR ZE A

0.89 DIVERSE DAMESSOKKEN

1.99

1.89

diverse kleuren 6 stuks

1.99

0.69

HOME EDITION WOONDEKEN

HOME EDITION KUSSENHOES

bont look luxe kwaliteit 150x200 cm

royaal formaat 50x50 cm

SUBLIEM PREMIUM WASPOEDER

13.49

2.59 LED LICHTSNOER OF DRAADVERLICHTING

voor veel speelplezier extra groot

warm wit 20-leds

DRAAD VERLICHTING 40-leds

!

2.99

0.99

KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

1.69

Zet- en drukfouten voorbehouden.

HIJSKRAAN OF WINKELWAGEN

U ITZO EKEN

2.29

SILICONEN HART BAKVORMEN

diverse figuren en kleuren

3 PA AR

1.99

maten 36-41 diverse dierenprints

SILICONEN BAKVORM

uni of dessin maten 35-42

ultra of color 20 wasbeurten 1.35 kg

SPAANSE DAMES PANTOFFELS

maten 36-41 diverse uni kleuren


45

ADVERTENTIE

Editie 45 dinsdag 5 november 2013

GROTE BRUIDSACTIE 

+,$$0-1127$0 +,$$0-1127$0 ((02$$3531683+0)(0 ((02$$3531683+0)(0 '(*(3(03+0) '(*(3(03+0) (:($&5+()(.'512'( '113104)(4(.(&5((3'( /1'(..(0(953$ -$44$-135+0)

!!!" ;; < 

WWW.WIJSCHEIDEN.NL

De 1 e maand â&#x201A;¬ 19,95 onbeperkt sporten.

ben b e h W ij al uw e riet sen! o v fa sles ep gro

All 4 Fit Boxmeer

Bij inschrijving van een

INS

6 of 12 maanden abonnement.

Sportlaan 1 T: 0485 - 573997 (LQIR#DOOÃ&#x20AC;WHX,ZZZDOOÃ&#x20AC;WHX

All 4 Fit Grave

$UQRXGYDQ*HOGHUZHJ T: 0486 - 475600 (LQIR#DOOÃ&#x20AC;WJUDYHQO,ZZZDOOÃ&#x20AC;WJUDYHQO

t.w

GEE

CHR

. v.

IJF

N

G

â&#x201A;¬ 4 ELD 0,-

All 4 Fit Gennep

6WHHQGDOHUVWUDDW T: 0485 - 800643 (JHQQHS#DOOÃ&#x20AC;WQO,ZZZDOOÃ&#x20AC;WQO


46

ADVERTENTIE

Editie 45 dinsdag 5 november 2013

SLAPEN IN SFEER VOOR IEDEREEN

CARPE DIEM

Bewust leven begint bij goed slapen!

SLAAPSFEER Beers: in het pittoreske kerkdorp Beers, onder de rook

^>W^&ZĞĞƌƐ͗ŝŶŚĞƚƉŝƩŽƌĞƐŬĞŬĞƌŬĚŽƌƉĞĞƌƐ͕ŽŶĚĞƌĚĞƌŽŽŬ van Nijmegen, vindt u de meest sfeervolle showroom van Nederland. ǀĂŶEŝũŵĞŐĞŶ͕ǀŝŶĚƚƵĚĞŵĞĞƐƚƐĨĞĞƌǀŽůůĞƐŚŽǁƌŽŽŵǀĂŶEĞĚĞƌWij hanteren traditionele waarden en normen, zoals uiterst deskundig ůĂŶĚ͘tŝũŚĂŶƚĞƌĞŶƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞǁĂĂƌĚĞŶĞŶŶŽƌŵĞŶ͕njŽĂůƐƵŝƚĞƌƐƚ advies, tijd om ons in uw wensen te verdiepen en daar vervolgens in te ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĂĚǀŝĞƐ͕ƟũĚŽŵŽŶƐŝŶƵǁǁĞŶƐĞŶƚĞǀĞƌĚŝĞƉĞŶĞŶĚĂĂƌ voorzien. En onze service; deze is onberispelijk. ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐŝŶƚĞǀŽŽƌnjŝĞŶ͘ŶŽŶnjĞƐĞƌǀŝĐĞ͖ĚĞnjĞŝƐŽŶďĞƌŝƐƉĞůŝũŬ͘tĞ

Gildeweg 17 Beers

Q

We beschikken over een vakkundig team gemotiveerde medewerkers. ďĞƐĐŚŝŬŬĞŶŽǀĞƌĞĞŶǀĂŬŬƵŶĚŝŐƚĞĂŵŐĞŵŽƟǀĞĞƌĚĞŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ͘ In onze 2500 m2 grote showroom vindt u nagenoeg 100 verschillende /ŶŽŶnjĞϮϱϬϬŵϮŐƌŽƚĞƐŚŽǁƌŽŽŵǀŝŶĚƚƵŶĂŐĞŶŽĞŐϭϬϬǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶslaapkameropstellingen en vertrouwde merken als bijvoorbeeld ĚĞƐůĂĂƉŬĂŵĞƌŽƉƐƚĞůůŝŶŐĞŶĞŶǀĞƌƚƌŽƵǁĚĞŵĞƌŬĞŶĂůƐďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ Softline, Balanzz, Carpe Diem, Trecompany, Auping, VI Spring en vele ^ŽŌůŝŶĞ͕Bezoek ĂůĂŶnjnj͕ ĂƌƉĞ ŝĞŵ͕ ƵƉŝŶŐ͕ s/ ^ƉƌŝŶŐ ĞŶ anderen. ons in Beers, wijdƌĞĐŽŵƉĂŶLJ͕ heten u van harte welkom.

ǀĞůĞĂŶĚĞƌĞŶ͘ĞnjŽĞŬŽŶƐŝŶĞĞƌƐ͕ǁŝũŚĞƚĞŶƵǀĂŶŚĂƌƚĞǁĞůŬŽŵ͘

WWW.SLAAPSFEER.NL

Q

0485 322 337


47

NIEUWS

Editie 45 dinsdag 5 november 2013

Marga Arendsen (Erfgoedcentrum) verzorgt de lezing ‘Kloosters in Noordoost-Brabant’

‘Oudste kloosters in het land’ SINT AGATHA - Marga Arendsen, directeur van het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha, verzorgt op dinsdag 12 november in Sint Agatha de lezing ‘Kloosters in NoordoostBrabant’. Arendsen is één van de auteurs van het boek ‘Langs kloosters in Noordoost-Brabant, de oudste kloosters van Nederland’. De oudste kloosters van Nederland zijn bijna allemaal te vinden in Noordoost-Brabant. Toen elders in Nederland kloosters verboden waren (tussen 1600 en 1840), vonden kloosterlingen hier hun toevlucht in katholieke enclaves. Ook ligt in dit gebied het oudst bewoonde klooster van Nederland: het kruisherenklooster van Sint Agatha, al gesticht in 1371. Na 1840 kregen kloosters weer de ruimte. In de regio vestigden zich tientallen nieuwe kloostergemeenschappen. Zij organiseer-

Di. 5 november Cuijk, 20.00 In het kader van de lezingencyclus van BiblioPlus verzorgt Frans Pennings een lezing over ‘Hent de dorpsagent’, die van 1915 tot 1933 veldwachter was in de gemeente Velp. In de vestiging van BiblioPlus, Kaneelstraat 64. Toegang: 3,50 euro. Zie ook www.biblioplus.nl.

Wo. 6 november

Thuisbasis. Marga Arendsen verzorgt de lezing in het Erfgoedcentrum, haar thuisbasis die is gevestigd in het klooster van Sint Agatha. den er het onderwijs, de ziekenzorg en het maatschappelijk werk. Boxmeer werd bijvoorbeeld de standplaats van de Zusters van Julie Postel, die aan de basis stonden van gezond-

heidszorg in het Land van Cuijk. Marga Arendsen vertelt er graag het fijne van tijdens de lezing op 12 november om 20.00 uur in het Erfgoedcentrum Nederlands

Kloosterleven, Kloosterlaan 24 in Sint Agatha. Toegang: 4,50 euro (leden van BiblioPlus 3,50 euro). Er zijn 75 stoelen. Aanmelden via www.biblioplus.nl/ activiteiten.

Bronzen Stemmen bij CAM Pennenruilbeurs bij Royal MOLENHOEK - Bronzen Stemmen klinken op zondag in de kerk van Molenhoek. Het koor geeft een optreden op uitnodiging van Stichting Culturele Activiteiten Molenhoek (CAM). Bronzen Stemmen viert in 2013 haar 20-jarig bestaan. Het koor bestaatuit ervaren zangers van 50 jaar en ouder. Het koor telt 65 leden, verdeeld over de verschillende stemgroe-

pen. De muzikale leiding is tegenwoordig in handen van koordirigent Mathieu van der Burg. Het repertoire bestaat koorwerken van zeer gevarieerde oorsprong zoals opera, operette en volksmuziek. Het concert begint zondagmiddag om 15.30 uur. De entree bedraagt 8 euro. Leden CAM, jeugd t/m 16, CJP-houders en studenten (met sudentenkaart) betalen 4 euro. Info: www.stichtingcam.nl.

Eenakter ‘Vrijetijdsbesteding’ HOLTHEES - Na opvoeringen tijdens het Limburgs eenakterfestival in Sittard en afgelopen zondag, speelt Toneelverenging Kom Op zondag 10 november in Holthees voor de derde keer de eenakter ‘Vrijetijdsbesteding’. ‘Vrijetijdsbesteding’ is een dolkomische klucht om lekker te ontspannen. Het verhaal leent zich daar ook vor. Want hoe zinvol is het om een leuke hobby te hebben? Marius, de man in het spel, probeert zich met zijn hobby’s staande te houden tussen de vijf vrouwen in

Streek Agenda

zijn leven. Zelf is hij postzegelverzamelaar en kweker van karpers. Op het podium verschijnen eigenlijk gewone mensen, maar de opeenvolgende gebeurtenissen zijn zo ongewoon dat de voorstelling lachen, gieren en brullen wordt. Op 10 november brengt Kom Op dit stuk onder regie van Jet Lenkens in de Mariakapel, Kapelstraat 1 in Holthees. Let op: er is slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar dus reserveren is gewenst. Bel hiervoor 06-51231298. Of stuur een e-mail naar toneelkomop@ live.nl.

MILL – Jan van de Wiel en Theo Verschuren, twee gedreven verzamelaars van balpennen, organiseren op zondag 10 november weer een balpennenruilbeurs in Mill. De beurs is een aanrader voor alle pennenverzamelaars uit het Land van Cuijk en Noord-Limburg. Want er ligt een ruim aanbod, met natuurlijk ook veel ruilpennen van de beide

Antiek onder de hamer BOXMEER - Bij Veilinghuis Boxmeer, dat te gast is bij De Weijer, valt op zondag 10 november voor de eerste keer de hamer. Vanaf 13.00 uur wordt een zeventigtal objecten geveild. Naast meubilaire zaken zoals kasten, secretaires en klokken wordt een aantal schilderijen geveild. Eveneens worden deze middag te koop aangeboden zilveren en gou-

den sieraden, gebruiksvoorwerpen, kristal, vazen en serviezen. De kavels die geveild worden zijn getaxeerd door beëdigd taxateur Laetitia Walter. Op de website van het veilighuis zijn de taxatieprijzen vermeld. De veiling van het Veilinghuis Boxmeer is op 10 november vanaf 13.00 uur in De Weijer, De Raetsingel 1 in Boxmeer. Voor meer informatie kijk op www.veilinghuisboxmeer.nl.

Hobbybeurs Zonnebloem Heijen HEIJEN - Na het succes van de voorgaande edities organiseert de afdeling Heijen van de Zonnebloem op zondag 10 november weer een hobby- en creatiefbeurs.

‘Vrijetijdsbesteding.’ Fragment uit de klucht die ‘Kom Op’ zondag 10 november nog een keer in de Mariakapel in Holthees opvoert.

organisatoren zelf. En wie thuis nog balpennen heeft liggen en er vanaf wil, is zondag uiteraard ook welkom. Van de Wiel en Verschuren noemen hierbij mensen met een eigen bedrijf, stichting of vereniging met eigen bedrukte pennen . Of pennen die na een vakantie in het buitenland zijn overgebleven. De pennenruilbeurs is op 10 november vanaf 10.00 uur in café-zaal Royal, Kerkstraat 35 in Mill.

Op de tweejaarlijkse beurs worden de creatieve bezigheden van ruim twintig hobbyisten gepresenteerd. Zo zijn er standhouders met werken in glas en lood, bloemstukken, schilderijen, zeepkettingen, sieraden, pottenbakkerskunst, beeldhouwwerken, houtfi-

neerwerk en borduurwerk. Een deel van deze werken is te koop. Verder is er een loterij ten bate van de Zonnebloem en kinderen mogen op deze dag graaien uit de grabbelton. Uiteraard wordt er ook gezorgd voor een hapje (zelfgebakken taart) en een drankje. De hobby- en creatiefbeurs is op 10 november van 10.00 tot 16.00 uur in gemeenschapshuis D’n Toomp, Lijsterbesstraat 10 in Heijen. Voor informatie bel Nellie Lintzen: (0485) 51 16 57.

St Anthonis, 14.00 Filmvoorstelling ‘Les Petits mouchoirs’. Een intiatief van de afdeling Sint Tunnis van Ouderen en Levensvragen Land van Cuijk. In mfc Oelbroeck, Breestraat 1d (inloop vanaf 13.30 uur). Toegang: 7,50 euro (incl. koffie/thee).

Vr. 8 november Grave, 19.00-21.00 Speelgoedbeurs van Scouting Grave, Mgr. Borretstraat 10. Ook boeken, curiosa en huishoudelijke apparaten. Gratis toegang. Zie www.scoutingrave.nl. St Anthonis, 20.00 Officiële vogeltentoonstelling en kampioenschapskeuring met ruim 350 vogels bij Kle-Za-Tro. In de zaal van Genieterij Kommus, Brink 5.

Za. 9 november Vredepeel, 10.00-16.00 Presentatie van de nieuwe modellen Case IH / Steyr tractoren door Maessen Landbouwmechanisatie en Maessen Gromec. Op de Proefboerderij, Vredeweg 1c. Grave, 11.00-13.00 Speelgoedbeurs van Scouting Grave, Mgr. Borretstraat 10. Ook boeken, curiosa en kleine huishoudelijke apparaten. Gratis toegang. Zie www.scoutingrave.nl. Haps, 11.00-16.00 Open dag in de nieuwe ligboxenstal van Jacco en Irene Pepers die volledig voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. De stal staat op het adres de Ass 2. St Anthonis, 14.0020.00 Vogeltentoonstelling en kampioenschapskeuring met ruim 350 vogels bij KleZa-Tro. In de zaal van Genieterij Kommus, Brink 5.

Zo. 10 november Woezik, 8.30-13.00 Eerste tocht in de Winterserie van WSV Paschalis. Met afstanden van 5, 10 en 20 km. Starten bij het Jeugdhuis, Woeziksestraat 334. Zie ook www.wsv-paschalis.nl. Heijen, 9.30-11.30 Maandelijkse vogelmarkt met een ruim aanbod aan diverse soorten vogels,

vogelvoeders en toebehoren. In Zaal De Schuttershof, Hoofdstraat 15 in Heijen. Voor informatie: 0640393088. Mill, 10.00 Balpennenruilbeurs van Jan van de Wiel en Theo Verschuren met een ruim en gevarieerd aanbod. In cafézaal Royal, Kerkstraat 35. Heijen, 10.00-16.00 Jaarlijkse hobby- en creatiefbeurs van de afdeling Heijen van de Zonnebloem. Met meer dan 20 deelnemers. In gemeenschapshuuis D’n Toomp, Lijsterbesstraat 10. Informatie: (0485) 51 16 57. Overloon, 11.00-14.00 speelgoed- en kinderkledingbeurs ten bate van Edukans en Schoenmaatjes. In het Gildehuis, Stevensbeekseweg 2b. Toegang: 3 euro (kinderen 1,50 euro). Informatie: (0478) 64 15 95. Westerbeek, 13.30 ‘Name it on Sunday’. Feestelijke muzikale middag rond de naamgeving van de nieuwe muziekgroep Westerbeek. In gemeenschapshuis De Schans, Schoolstraat 1. Gratis toegang. Escharen, 14.00 IVN Grave organiseert een geleide thema-wandeling ‘Struiken en bomen in het Raamdal’. Verzamelen bij de entree van de tennisbanen aan de Karweg. St Anthonis, 14.0020.00 Vogeltentoonstelling en kampioenschapskeuring met ruim 350 vogels bij KleZa-Tro. In de zaal van Genieterij Kommus, Brink 5. Wilbertoord, 19.00 Wekelijkse dansavond met dit keer dj Henny.In cafézaal Amanshof, Wethouder Lindersstraat 68.

Ma. 11 november Boxmeer, 19.30-21.30 Alzheimer Café met dit keer aandacht voor juridische en financiële aspecten. In De Weijer, De Raetsingel 1 (inloop 19.00 uur). Gratis toegang, aanmelding niet nodig.

Di. 12 november Boxmeer, 19.00-21.30 Thema-bijeenkomst ‘Verslikken, zo gebeurd, zo voorkomen’. Met toelichting door logopedisten. In het Expertisecentrum Madeleine, Velgertstraat 1. Voor iedereen gratis toegankelijk. Cuijk, 20.00 BiblioPlus organiseert het Cuijks dictee voor teams en solisten met als inzet de Cuijksdicteekei 2013. Aanmelden tot 8 november (formulieren bij bibliotheek Cuijk). Het dictee is in het Merletcollege, Grotestraat 144.

Wo. 13 november Molenhoek, 20.00 Engelenavond met een groepsreading door een medium. Deelname; 12 euro (incl. koffie/thee). Aanmelden: (024) 38 81 830 of via www.spiritual.nu.


Provinciale mededeling Kennisgeving door Gedeputeerde Staten van Limburg Natuurbeschermingswet 1998, besluit Voor: het wijzigen, uitbreiden en exploiteren van een melkveehouderij Locatie: Selten-van Creij V.O.F., Lokkantseweg 5, 5443 PE Haps Datum besluit: 31 oktober 2013 Zaaknummer: 2012-0422 /L[KLĂ&#x201E;UP[PLMILZS\P[PZ[LUVWaPJO[L]HUOL[VU[^LYWILZS\P[UPL[NL^PQaPNK Inzage Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 6 november 2013 t/m 17 december 2013: PUOL[.V\]LYULTLU[3PTI\YNSHHU4HHZ[YPJO[UH[LSLMVUPZJOLHMZWYHHR " - in het gemeentehuis van Cuijck, op de gebruikelijke plaats en tijden. Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/vergunningen. Rechtsbescherming Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit. )LYVLW PUZ[LSSLU RHU ]HU UV]LTILY [T KLJLTILY [LNLU IL[HSPUN ]HU KL ]LYZJO\SKPNKLNYPÉ&#x2030;LYLJO[LUIPQKL(MKLSPUNILZ[\\YZYLJO[ZWYHHR]HUKL9HHK]HU:[H[L6W KLaL WYVJLK\YL PZ KL (SNLTLUL ^L[ ILZ[\\YZYLJO[ ]HU [VLWHZZPUN /L[ ILYVLWZJOYPM[ TVL[ worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep TV[P]LYPUN/L[ILYVLWZJOYPM[TVL[^VYKLUNLYPJO[HHU!9HHK]HU:[H[L(MKLSPUNILZ[\\YZYLJO[ZWYHHR 7VZ[I\Z  ,( +LU /HHN (SZ \ LLU ILYVLWZJOYPM[ OLLM[ PUNLKPLUK R\U[ \ [L]LUZ KL =VVYaP[[LY ]HU KL (MKLSPUN ILZ[\\YZYLJO[ZWYHHR ]HU KL 9HHK ]HU :[H[L ]LYaVLRLU LLU ]VVYSVWPNL ]VVYaPLUPUN [L [YLÉ&#x2C6;LU =VVY TLLY PUMVYTH[PL ]LY^PQaLU ^PQ \ UHHY KLPU[LYUL[WHNPUH]HUKL9HHK]HU:[H[Lwww.raadvanstate.nl. Informatie >LYR]LSK<P[]VLYPUNJS\Z[LY=LYN\UUPUNLU![LS 

VGS 2013/45/11

Uw wensen zetten wij om in een veilig gevoel! Raymond Leenders Beveiliging is opgericht door Raymond Leenders. Raymond heeft ruim 18 jaar ervaring op het gebied van beveiliging. Het bedrijf is gespecialiseerd in inbraak, brandmeld, ontruiming, camerasystemen, toegangscontrole, hekwerk beveiliging, noodverlichting beveiliging, huisautomatisering. Werkzaam in privĂŠ-woningen, bedrijven, winkels en instellingen. Ook domotica en de particulier en MKB telefooninstallaties zijn geen probleem. Verder besteden we zeer veel aandacht aan senioren zorgoplossingen.

Inbraakbeveiliging Brandmeld / ontruiming Camera bewaking Toegangscontrole Hekwerk beveiliging Data- en telefonie Domotica Noodverlichting Senioren zorgoplossingen

Bouwsteeg 17 | 6587 AW Middelaar | Tel.: 024 - 8455008 | www.rlbeveiliging.nl


54

ADVERTENTIE

Realisatie pgcommunicatie.nl

Editie 45 dinsdag 5 november 2013

Fantasy jurk

Hippie rose dame

Paisley jurk

Van 27.95 voor

Van 17.95 voor

Van 17.95 voor

14.95

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR

9.95

9.95

Piraten heren/dames

Peace heren/dames

Brandweer dame

Van 34.95 voor

Heren van 34.95 voor

Van 24.95 voor

95

22.

Dames van 29.95 voor

95

95

95

22.

19.

13.

Piraat brocade

Piraat royal

Sneeuwpop dame

Van 43.95 voor

Van 43.95 voor

Van 22.95 voor

1000 M2 CARNAVAL

95

24.

95

24.

Prijzen zijn exclusief eventuele verwijderingsbijdrage. Actie-artikelen zijn geldig -tenzij anders aangegeven- van maandag 4 november t/m zondag 17 november 2013 en zolang de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

Witveldweg 100, 5961 ND Horst, Tel. 077-3999333 www.interchalet.nl

95

12.

AAN DE A73 MET RUIM 600 GRATIS PARKEERPLAATSEN Openingstijden: Ma. t/m vrij. 9.30 - 21.00 uur Zaterdag 9.00 - 18.00 uur Elke zondag 11.00 - 17.00 uur open


56

ADVERTENTIE

Editie 45 dinsdag 5 november 2013

Karpetten opruiming! Vanaf

â&#x201A;Ź 99,per stuk

50% korting

Doordat er een partij is ingekocht bij de importeur kunnen we u kortingen bieden van 50%!

Kijk voor meer acties op:

boxmeerstapijthuis.nl/acties 1 wij kunnen u wĂŠrkelijk goed adviseren

    

2 alles wordt voor u tot in de puntjes verzorgd 3 wij bieden u uitgebreide garanties 4 kwaliteit en zekerheid van een vakman

Sint Anthonisweg 6 Postbus 205 | 5830 AE Boxmeer

5 transparante prijzen, u betaalt een eerlijke prijs

Tel. (0485) 57 31 12 | Fax (0485) 57 31 20 www.boxmeerstapijthuis.nl

Nieuwsblad De Maas Driehoek ed md week 45 2013  

Nieuwsblad De Maas Driehoek - dat zijn naam dankt aan de drie hoofdkernen aan de Maas - verschijnt sinds mei 2003 in een groot deel van het...