Page 1


4

ADVERTENTIE

Editie 9 dinsdag 25 februari 2014

WONEN IN GOEDGEZELSCHAP Bezoek het infopunt zaterdag 1 maart geopend van 11.00 tot 13.00 uur

www.wonenindecantheelen.nl


10

ADVERTENTIE

Editie 9 dinsdag 25 februari 2014


Editie 9 dinsdag 25 februari 2014

NIEUWS BERGEN, GENNEP, MOOK & MIDDELAAR

Na tien jaar van voorbereidingen geeft wethouder Buiting startsein voor Hoogwatergeul Well

‘Trots op de parel van Limburg’ WELL - De werkzaamheden voor de Hoogwatergeul Well-Aijen zijn vorige week officieel van start gegaan. Na ruim tien jaren van voorbereiding is er een start gemaakt met de hoogwaterbescherming die straks als watersport- en recreatiegebied kan uitgroeien tot de parel van Noord-Limburg. De Hoogwatergeul en de rivierverruiming leiden uiteindelijk tot een waterstanddaling van 26 centimeter. Bovendien ontstaat in het 280 hectare grote gebied ruim 150 hectare riviergebonden natuur gerealiseerd. Met de realisatie van Maaspark Well ontstaat tussen nu een twintig jaar een snoer van waterrecreatiemogelijkheden dat uitstrekt van Noord-Limburg tot aan Maastricht.

Startsein. Met de onthulling van het projectbord geeft wethouder Ben Buiting (links) het startsignaal voor de werkzaamheden aan de hoogwatergeul bij Well en Aijen. In het midden gedeputeerde Patrick van den Broek, rechts Tiny Teunesen van Teunesen zand en grint. (foto: de Maas Driehoek)

Trots “Ik ben trots. Dit markeert een lange periode van voorbereiding. Maar we zijn nog eens vijftien jaar bezig vordat hier de parel van Noord-Limburg ontstaan is”, alus Ben Buiting, “dit gebied is straks de economische motor. Wie hier in de zomer komt, ziet de bedrijvigheid in de echte

Maasdorpen Well, Aijen en Bergen. De keerzijde van dit toerisme is het hoogwater van 1993 en 1995.” De Hoogwatergeul en Maaspark Well vormen een aanvulling op het scala aan recreatiemogelijkheden in de Maasduinen. “Er zijn hier nu al ruiter- en menroutes, mountainbikeroutes en knooppunennet-

Gennep betaalt uitzendingen NiMa

Slag op de Mookerheide promotie voor Mook

GENNEP - De gemeente Gennep betaalt lokale omroep NiMa voor het live uitzenden van de Sleuteloverdracht en de Verkiezingsavond. De vergoedingen van respectievelijk 2700 en 2300 euro worden verstrekt op voorwaarde dat NiMa de Vriendenactie een impuls geeft. De kosten worden gedekt uit het budget Ondersteuning vrijwilligers - Incidentele subsidies 2014.

MOOK EN MIDDELAAR - De rol van Mook en Middelaar in de 80-jarige oorlog wordt mogelijk gebruikt om de gemeente toeristisch meer op de kaart te zetten. Het Mookse college ondersteunt daarom de stichting Huys te Moock. De initiatiefnemers van deze stichting in oprichting hebben plannen om de 80-jarige oorlog en de Slag op de Mookerheide lokaal en regionaal perma-

werken van wandelpaden. Daarnaast zijn er scoutingterreinen, twee schaapskooien en niet te vergeten het bezoekerscentrum van Nationaal Park De Maasduinen”, somde Buiting op. Hij vulde daarbij aan dat zijn gemeente ook in plan Mosaïque en de Ovonde op de N271 aanwinsten worden. “Voor een gemeente

nent onder de aandacht te brengen. In het brandpunt staat daarbij de Slag op de Mookerheide. In het voorjaar van 2015 wordt de historische wandeling over de Mookerheide verder uitgewerkt. Huys te Moock denkt daarbij aan de toepassing van smartphones of tablets. Medio 2016 wil Huys te Moock een bezoekerruimte gerealiseerd hebben. Waar deze ruimte komt wordt nog onderzocht. Het uitbouwen van de route en verwijzin-

met 13.500 inwoners doen we het erg goed.” De gemeente Bergen heeft nog een wens voor het gebied. “We zoeken een grote dagrecreatieve ontwikkeling. Een voorziening die bij en goed en slecht weer te gebruiken is. Als dat lukt, kunnen we zeggen dat we Bergen op de kaart gezet hebben.”

gen naar markante plaatsen en herinneringen aan de 80-jarige oorlog wordt in het voorjaar 2017 verwacht. Droom De laatste fase is de droomfase. In het voorjaar va 2018 wil Huys te Moock een festival rondom de herdenking van de Slag op de Mookerheide. Een middeleeuwse markt, en re-enacting van de Slag op de Mookerheide is een van de onderdelen van het festival

D66 deelt douchecoach uit Coalitie wil woningen op Heijens evenemententerrein GENNEP/HEIJEN - De Gennepse coalitiepartijen CDA, D66 en KERN hebben ondanks een negatief advies van Heije Mojer gekozen voor bebouwing van het evenemententerrein aan de Hoofdstraat in Heijen.

Campagne. Uit piëteit met de plotseling overleden partijicoon Els Borst stelde D66 de promotieactiviteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen een week uit. Zaterdagmiddag ging D66 in Gennep van start. In buurthuis VanOns werd het presentje voor de inwoners wereldkundig gemaakt. De democraten houden in Gennep een traditie in ere met leuke gadgets, met een boodschap. Dit jaar bezorgt D66 de inwoners van de gemeente Gennep een duurzaam presentje dat kan bijdragen aan een beter milieu. De douchecoach (een zandlopertje dat met een zuignapje in de douchecabine bevestigd kan worden) werd zaterdagmiddag in Gennep-zuid door onder andere wethouder en lijsttrekker Ed Vandermeulen ( foto) bezorgd. Deze week komen alle overige huishoudens in de gemeente Gennep aan bod. (foto: De Maas Driehoek)

Maandagavond sprak voorzitter Pierre Hendriks namens Heije Mojer voor aanvang van de raadsvergadering het centrumplan. Hij drukte de gemeenteraad op het hart dat het terrein aan de Hoofdstraat gereserveerd diende te blijven voor evenementen zoals het Heijense dorpsfeest Heisa. De drie partijen negeerden met een ingediende motie ook het collegevoorstel Centrumplan Heijen dat voorzag in de bouw van levensloopbestendige woningen op het kermisterrein aan de Nieuwwijkstraat in

Heijen. In de motie dragen de indieners het college op levensloop bestendige woningen te bouwen op de strook die grenst aan de hoofdstraat. “We verkiezen het belang van wonen boven het belang van evenementen”, aldus Paul Wessel (D66). Voor het CDA waren volgens Jos Sutmuller beide bouwlocaties even geschikt. De christendemocraten kozen toch voor het terrein aan de Hoofdstraat. Fractie KERN sprak de voorkeur uit voor bouwen aan de Hoofdstraat. Bovendien pleitten de partijen voor de herinrichting van het plein rondom de kerk. Daar is binnen afzienbare tijd vernieuwing van het rioolnet nodig, Vast staat wel dat de herinrichting van het plein bij de kerk extra kosten met zich mee gaan brengen.

11

Maasland Radio moet zijn antenne weer verplaatsen BERGEN/WELLERLOOI De zendmast van Maasland Radio in Wellerlooi houdt de gemoederen tussen de radio en de gemeente Bergen bezig. De vorig jaar op last van de gemeente verplaatste mast blijkt opnieuw inzet van een geschil te zijn. Nu blijkt de tijdelijke mast te hoog te zijn en heeft de gemeente Bergen de directie gesommeerd de mast voor 24 maart te verwijderen of juist te monteren. De mast bij Rosarium Seuren in Wellerllooi werd geplaatst tegen de topgevel van een schuur. Volgens de bepaling mag zo’n antenne 5 meter boven de dakrand uitsteken. De gemonteerde mast blijkt echter 6.21 meter boven de rand uit te steken. De foutieve montage dient vóór 24 maart hersteld te worden, omdat anders een nieuwe dwangsomprocedure volgt.

Vince Beijersbergen van Maasland Radio laakt de houding van de gemeente Bergen. ‘Het college wil blijkbaar liever steggelen over een meter antennepijp, dan op constructieve wijze bekijken hoe de inwoners in de omgeving van Wellerlooi ook naar hun eigen lokale omroep kunnen luisteren’, schrijft hij in een zelf uitgevaardigd persbericht. Voor burgemeester Manon Pelzer is er maar een oplossing mogelijk. “Maasland Radio moet de mast binnen de gestelde termijn verplaatsen. We hebben Vince Beijersbergen drie keer uitgenodigd om de kwestie te bespreken maar tot op heden ging hij niet op de kwestie in. Op de website meldt de omroep de er vanwege gemeentebeleid geen uitzending is. Wat me opvalt is dat er van luisteraars geen klachten zijn gekomen voor het feit dat ze het nieuws van de omroep missen.”

‘Kwijting’ Tuincentrum De Grens GENNEP - Een meerderheid van de gemeenteraad in Gennep heeft donderdag de motie aangenomen waarin het college opdracht krijgt Tuincentrum De Grens de dwangsom van circa 86.000 euro in principe kwijt te schelden. Eigenaar Janssen en de in Industrieschap Gennep Bergen (IGB) participerende gemeente Gennep leven al jaren in onmin over een dwangsom. Die werd opgelegd omdat de ondernemer de nieuwbouw van het

bdrijfspand niet tijdig gereed had. Janssen verloor dat juridische steekspel en werd gesommeerd de dwangsom te betalen. Inmiddels is de boete opgelopen tot ruim 86.000 euro. Raadslid Paul Wessels diende namens D66 een motie in waarin gepleit werd om de boete kwijt te schelden. Wethouder Ingrid Voncken ontraadde de motie. De fracties CDA en KERN stemden tegen de motie. D66, PvdA en VVD zorgden met 9 stemmen samen voor een meerderheid in de raad.

Gennepse politieke partijen beplakken verkiezingsborden GENNEP - De gemeenteraadsverkiezingen naderen met rasse schreden. Eerst wordt nog carnaval gevierd maar vanaf aswoensdag focussen de zes Gennepse politieke parijen zich op de verkiezingstrijd van woensdag 19 maart. Hoewel de partijen CDA, D66, KERN, PvdA, SP en VVD de campagne al opgestart hebben, blijven de gemeentelijke verkiezingsborden nog even in de opslag staan. Zaterdag werden de houten panelen beplakt met de affiches van de par-

tijen. Dat gebeurde zaterdagochtend in de gemeentewerf aan de Paesplasweg. Met kwast en lijm gingen de kandaten de borden te lijf. Burgemeester Peter de Koning keek daarbij toe. Midden volgende week wijken de carnavalsversieringen en worden de beplakte borden geplaatst in de kernen van de gemeente Gennep. Ook stelt de gemeente Gennep sandwichborden beschikbaar. Deze mogen aan naast de wegen geplaatst worden, mits deze geen gevaar voor het verkeer opleveren.

Verkiezingsborden. De leden van het CDA beplakken de verkiezingsborden. ( foto: Ingrid Driessen)


Editie 9 dinsdag 25 februari 2014

15

VARIA

Opinie Millse jeugd: ‘Goedkoop en klein wonen niet mogelijk’; ‘Gemeente werkt ons tegen’

Jongeren: huiswerk college Mill MILL - AB’90 organiseerde afgelopen donderdag een JongerencafĂŠ in ‘De Winkel’ in Mill. Onder leiding van raadslid Bram Hendriks werden de aanwezige jongeren geprikkeld om hun mening te geven over de gemeente Mill en Sint Hubert. Naarmate de avond vorderde, legden jongeren zo nu en dan de vinger op de zere plek: het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders in Mill heeft huiswerk te doen. Door Teun Verschuren Terwijl het college van B&W woningbouw wil stimuleren en jongeren aan de regio wil binden, waren de reacties van de dertig aanwezige jongeren over dit onderwerp niet positief. “Goedkoop en klein wonen, desnoods gehuurd, is in Mill niet mogelijk. Jongeren trekken weg en komen niet meer terug. Al wil ik helemaal niet wegâ€?, was de analyse van een net afgestuurde Millse. De grondprijzen zijn onlangs verlaagd door de Millse raad, maar voor alleenstaande starters is de stap nog steeds erg groot. Navraag in de zaal leert dat

er wel animo is, ‘maar mogelijkheden beperkt zijn’. Evenementen EĂŠn van de speerpunten van de gemeente is het ‘toeristisch op de kaart zetten van Mill’. Door allerlei groepen in Mill worden in de zomermaanden evenementen georganiseerd. Verschillende organisaties voelen zich tegengewerkt door de gemeente: “We voelen ons niet serieus genomen. Met

veel vrijwilligerswerk worden er allerlei evenementen opgezet, maar we hebben het gevoel dat er met twee maten gemeten wordt.� Jeugd belangrijk Elke politieke partij claimt dat jeugd belangrijk is, maar er wordt verder weinig mee gedaan, is de heersende gedachte. Enerzijds is de beperkte interesse vanuit jongeren in politiek een probleem, anderzijds

worden ‘door partijen verkeerde keuzes gemaakt’ in de manier van benaderen. Bram Hendriks: “Politiek is zo eng nog niet. Wij zijn gewoon ĂŠĂŠn van jullie.â€? Dat deze manier van discussieren werd gewaard, bleek uit de laatste reactie uit de zaal: “Een avond net als nu, waarom gaat dat niet vaker plaats vinden?â€?    

Privatisering van sportpark D’n Twist WESTERBEEK – Het bestuur van de gemeente Sint Anthonis heeft een akkoord bereikt met DorpscoĂśperatie Samen1Westerbeek over de privatisering van de voetbalaccommodatie in het Peeldorp. Vandaag – dinsdag – praat veranrwoordelijk wethouder Roos Aben hierover nader met een afvaardiging van de dorpscoĂśperatie. “De dorpscoĂśperatie is onze gesprekspartner. Die stemt het weer af met de voetbalverenigingâ€?, zegt de wethouder over deze pilot. Met de Westerbeekse dorpscoĂśperatie wordt een privatiseringsovereenkomst gesloten. Daarin staat dat de gemeente 30.000 euro beschikbaar stelt voor eenmalig onderhoud aan het gebouw (kleedkamers). Verder ontvangt Samen1Westerbeek ingaande dit jaar een jaarlijkse bijdrage 2.500 euro. Dit bedrag wordt gedekt uit de vrijvallende exploitatiekosten. Een tweede pilot is die waarbij de gemeente zes kleedlokalen aan Voetbalvereniging DSV in Sint Anthonis wil overdragen. “De eerste gesprekken zijn hier geweestâ€?, aldus wethouder Aben. “Maar het moet wel zorgvuldig gebeuren. En dat vraagt tijd.â€?

Bouw Cuijkse Tuinen van start Meepraten over mobiliteit in Sint Hubert CUIJK - Minder dan een jaar na de verkoopstart van de eerste 23 woningen in nieuwbouw plan De Cuijkse Tuinen is de bouw van de woningen gestart. Wethouder Baudet van de gemeente Cuijk gaf op vrijdag op de bouwplaats het feestelijke startschot onder toeziend oog van de kopers en betrokken partijen. De toekomstige buren konden vervolgens met elkaar kennismaken tijdens een gezellige borrel in wijkaccomodatie De Nielt. Fase A bijna uitverkocht Van de 20 woningen die nu als eerste gebouwd worden zijn er 19 verkocht en de laatste is onder optie. In deze fase komen ook nog een vrijstaande woning en twee ruime tweekappers op grote percelen vanaf 418 m2. Deze zijn op dit moment nog beschikbaar.

De prognose is dat de eerste woningen eind 2014 opgeleverd worden. Start verkoop fase B Wegens het verkoopsucces van fase A, start de verkoop van de volgende fase op 14 maart a.s. Deze fase bestaat uit 26 woningen in diverse types op grote kavels, vanaf â‚Ź 189.000. v.o.n. Voor enkele woningen is een starterslening mogelijk tot max. â‚Ź40.000. Het ambitieuze woningbouwproject Cuijkse Tuinen wordt gerealiseerd in de uitbreidingswijk De Heeswijkse Kampen. Het project is in nauwe samenwerking tussen de gemeente Cuijk en Van Wanrooij Projectontwikkeling uit Geffen tot stand gekomen. Meer informatie over het project Cuijkse Tuinen is te vinden op www.cuijksetuinen.nl of bij de makelaars Twan Poels (0485- 319 220) en Van der Krabben (024-32 316 19).

Bouwstart. Wethouder Arthur Baudet (D66) gaf afgelopen vrijdag het startsein voor de bouw van de Cuijkse Tuinen.

SINT HUBERT – Tijdens een bijeenkomst op dinsdag 25 februari in Sint Hubert, wordt de uitkomst van een onderzoek over de mobiliteit gepresenteerd. Bovendien worden de bewoners betrokken bij het zoeken naar oplossingen ter verbetering van de leefbaarheid. Het onderzoek werd vorig

jaar in gang gezet in het kader van het project Mobiliteit in het Land van Cuijk. Voor de leefbaarheid van Sint Hubert is een goede verbinding met omliggende dorpen en steden belangrijk. Ook voor mensen zonder auto, moeten er mogelijkheden zijn voor een zelfstandig en zelfredzaam bestaan. Elk huishouden in Sint Hubert heeft in december een vragenlijst

ontvangen over het (openbaar) vervoer. De resultaten van het onderzoek worden dinsdag gepresenteerd. De inwoners krijgen alle gelegenheid om mee te praten over oplossingen. De bijeenkomst is op dinsdag 25 februari van 19.30 tot 21.00 uur in gemeenschapshuis De Jachthoorn, Wethouder Lemmenstraat 13 in Sint Hubert (inloop vanaf 19.15 uur).

Aangekondigde belastingcontrole De Belastingdienst heeft aangekondigd extra controles in te gaan stellen bij ondernemers naar in aftrek gebrachte bedrijfskosten. Eind vorig jaar is een steekproef gehouden onder 360 ondernemers, waarvan de uitkomst aanleiding was voor de hierboven vermelde aankondiging. Bij de steekproef werd namelijk voor â‚Ź 1,3 miljoen aan privĂŠ-uitgaven opgespoord en gecorrigeerd Is dit bangmakerij of moet u zich terecht zorgen gaan maken? Het aankondigen van belastingcontroles is een beproefde strategie van de Belastingdienst. In de hoop dat potentiĂŤle belastingontduikers schrik aangejaagd wordt, zodat zij hun gedrag gaan verbeteren. Ons advies: Laat u niet onnodig bang maken. Daar waar u zakelijke redenen heeft om uitgaven te doen, boekt u ze gewoon als bedrijfskosten.

TIP: Noteer op de bonnetjes waarvan de zakelijkheid mogelijk betwist kan worden de reden waarom u de kosten heeft gemaakt. Wilt u weten welke kosten u zakelijk mag verantwoorden en welke niet, neem dan gerust contact op met: Judith Cornelissen C & C Administratieve en Fiscale Dienstverlening 0413-379436 www.ccadministratie.nl

‘Lage opkomst, winst voor lokale partijen’ LAND VAN CUIJK/ NOORD-LIMBURG - Nog niet de helft van alle stemgerechtigden gaat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart ‘zeker’ naar de stembus. Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO. De opkomstintentie van 42% is de laagste ooit. Met een opkomstintentie van bijna vijftig procent ging in 2010 zo’n 54 procent daadwerkelijk stemmen. Als de trend doorzet, wordt het opkomstpercentage van 2014 het laagste ooit. Al sinds 1986 loopt de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen terug. Ging bijna dertig jaar geleden nog drie op de vier mensen stemmen, sinds de eeuwwisseling is dit percentage nooit meer hoger geweest dan 58 procent. In de regio’s Land van Cuijk en de Kop van Noord-Limburg ligt dit percentage

doorgaans hoger. Omdat gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de zorg (jeugd- en ouderzorg, gehandicapten), de participatiewet en passend onderwijs, worden de gemeenteraadsverkiezingen ook wel gezien als de belangrijkste verkiezingen van de laatste vijftig jaar! Veel mensen (tweederde van de gevallen, red.) hebben echter ‘geen vertrouwen dat de gemeenten het vanaf 2015 deze taken goed kunnen uitvoeren’. Ook de interesse in gemeentepolitiek (35%) is nog nooit zo laag geweest. ‘Winst lokale partijen’ Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt verder dat meer mensen hun stem zullen uitbrengen op ĂŠĂŠn van de lokale partijen. Dit percentage ligt in werkelijkheid vaak wat hoger, omdat sommigen er pas in het stemhokje achterkomen dat de landelijke partij van

zijn of haar voorkeur niet meedoet bij de lokale verkiezingen. De stijging in stemmen voor lokale partijen is ook waarneembaar in de regio’s Land van Cuijk en Noord-Limburg, getuige de poll op onze nieuwssite Kliknieuws.nl. Daaruit (meting 20 februari) blijkt dat 37% van de stemgerechtigden in beide regio’s op een

lokale partij stemt. Zes op de tien stemmers gaan voor een landelijke partij. Verkiezingsspecial Op dinsdag 11 maart verschijnt bij De Maas Driehoek een speciale verkiezingsbijlage inclusief kieswijzer die het stemmers gemakkelijker moet maken om op 19 maart een keuze te maken in het stemhokje.

Gemeenteraadsverkiezingen. Op woensdag 19 maart zijn overal in Nederland weer gemeenteraadsverkiezingen.


Dinsdag 25 februari 2014

I N F O R M AT I E P A G I N A Gemeentehuis bezoekadres: Raadhuisplein 6, Mook. Postadres: postbus 200, 6585 ZK Mook. Tel. KCC: 024 - 696 91 11. Fax: 024 - 696 19 39. E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl. Wij werken uitsluitend op afspraak. Hiervoor kunt u bellen met ons KCC van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.30 en op vrijdag van 08.30 tot 12.30. Spreekuur politie donderdag 17.00 - 18.00 uur. Zie voor meer informatie onze website www.mookenmiddelaar.nl

SLEUTELUITREIKING 2014 Carnaval in Mook en Middelaar

Verkiezingsdebatavond onder leiding van Dagblad de Gelderlander

Nog enkele dagen en het carnavalsfeest barst weer los in Mook en Middelaar. Voordat het allemaal gaat beginnen draagt burgemeester Willem Gradisen vol vertrouwen de sleutel over aan de prinsen van carnavalsverenigingen De Meulenwiekers, De Heikneuters en De Krölstarte.

Dagblad de Gelderlander houdt op woensdag 12 maart in samenwerking met de gemeente Mook en Middelaar een debatavond. Deze debatavond wordt gehouden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Het debat vindt plaats in ’t Môks Café, (Groesbeekseweg te Mook) en is van 19:30 tot 21:30 uur. Aansluitend vindt er een politieke markt plaats. Het debat wordt geleid door een redacteur van Dagblad de Gelderlander. Vooral voor inwoners die nog niet weten op welke partij zij willen stemmen is deze avond een uitgelezen kans op kennis te maken met de verschillende partijvisies. Deze avond is nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor de achterban van de deelnemende partijen. Het is juist voor inwoners die nog niet partijgebonden zijn, die dus nog niet weten op welke partij ze gaan stemmen, een uitgelezen kans om kennis te maken met de verschillende partijvisies.

De sleuteloverdracht vindt weer plaats in het gemeentehuis. Door een symbolische sleutel verkrijgen de prinsen de zeggenschap over de gemeente tijdens de drie dolle dagen met carnaval. De sleuteloverdracht voor de jeugdprinsen wordt gescheiden gehouden van de andere carnavalsprinsen. De burgemeester ontvangt de jeugdprinsen van de drie carnavalsverenigingen en hun gevolg op vrijdagmiddag 28 februari om 17.30 uur in het gemeentehuis. De overige prinsen worden ontvangen op zaterdagmiddag 1 maart om 14.30 uur in het gemeentehuis.

Dus: weet u nog niet op welke partij u wilt stemmen? Kom dan zeker naar deze debatavond! De toegang is gratis!

Verkiezingsdebat in MFC De Koppel Op dinsdag 11 maart organiseert de Dorpsraad Middelaar/Plasmolen een verkiezingsdebat in Middelaar. Alle politieke partijen zijn uitgenodigd en zullen, aan de hand van actuele thema’s, aangeven welke rol er voor de gemeente inzake deze thema’s in hun optiek is weggelegd. Daarnaast zullen de aanwezigen in de gelegenheid gesteld worden vragen aan de politici te stellen die zeker ook aanleiding voor een debat zullen zijn. We nodigen, naast alle bewoners van de gemeente, speciaal alle inwoners van Middelaar en Plasmolen uit om op deze avond aanwezig te zijn. Hier hebt u de kans om de politieke partijen uitspraken te laten doen over aangelegenheden die juist onze kernen na aan het hart liggen.

Tevens zal de burgemeester de inmiddels vertrouwde “Willemsorde van MaokMiddelar-Meulenhoek”, uitreiken aan personen die zich achter de schermen al jarenlang verdienstelijk maken voor het carnaval.

De avond vindt plaats op dinsdag 11 maart, aanvang 20.00 uur in MFC De Koppel. U wordt van harte uitgenodigd.

Kinderen nog geen 18 jaar? Ook geen scheutje alcohol Alcoholgebruik kan schadelijk zijn voor de ontwikkeling van de hersenen van jongeren. Ook drinken teveel jongeren nu vaak te vroeg, te veel en te vaak alcohol. Dit kan leiden tot ongelukken, overschrijden van (seksuele) grenzen, alcoholvergiftiging en overlast. Daarom is het beter dat jongeren zeker tot 18 jaar geen alcohol drinken. Wat is er veranderd? Sinds 1 januari 2014 is het verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Ook zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Bijvoorbeeld in het café, de sportkantine, het park en op straat. Met het oog op de carnaval wordt extra aandacht gevraagd voor deze wijzigingen. Want wist u dat carnaval naast de feestdagen en de zomervakantie één van de meest gebruikelijke momenten is, waarop kinderen hun eerste glas alcohol drinken? Dat is logisch, want alcohol en carnaval zijn sterk met elkaar verbonden, de sociale controle is laag en de sfeer is erg losjes. Het klinkt als een open deur, maar het moment waarop een kind het eerste glas drinkt is de start van een patroon van vaker en steeds meer drinken. Wat kunt u doen? G><=117A-:?1A;=1:-20-?@B75:0?5601:>41?/-=:-A-8:51?0=5:7? G9--7;;791?01A;8B->>1:1:91?B51@;<>?-<3--?01-2><=--70-?E56@B75:0311:-8/;4;8 aanbieden G;;711:>/41@?61-8/;4;85:01@<3112?-841?50110-?-8/;4;8.1>?7-:;<01E18112?560 G.8567?.56?4@5>7;9?0-?@B75:0?;/4310=;:71:4112?31120-:0@5018567--:0-?@0--=:51? van gediend bent GA;;= 911= 5:2; E51 BBB-8/;4;85:2;:8 BBB4;1<-76560-?--::8 1: BBB81771=2=5E:8 51= vindt u tips voor ouders en meer informatie over de regionale aanpak van alcoholgebruik onder jongeren.

Op donderdag 13 maart organiseert Dorpsraad Molenhoek een bijeenkomst met politieke partijen. Alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen zijn uitgenodigd om hun toekomstplannen voor Molenhoek en haar inwoners uit de doeken te doen. Ter inleiding zullen de vertegenwoordigers van de partijen een aantal vragen beantwoorden die vooraf aan hen zijn voorgelegd. Na deze inleidingen kunnen de aanwezigen hierop reageren en eigen vragen aan de politici stellen. De avond wordt gehouden in gemeenschapshuis De Wieken en begint om 20.00 uur. Alle Molenhoekers zijn van harte uitgenodigd, toon uw betrokkenheid bij ons dorp en uw medebewoners.

Tijdelijk geen aanvragen reisdocumenten mogelijk Op zondag 9 maart 2014 wordt de geldigheidsduur van het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart voor personen die 18 jaar en ouder zijn, verlengd van vijf naar tien jaar. Daarom wordt een nieuw model van de documenten ingevoerd. Een aantal dagen voorafgaand aan de datum van invoering is het niet mogelijk om reisdocumenten aan te vragen. De ‘sluiting’ is noodzakelijk omdat bij de producent de systemen moeten worden aangepast om de documenten van het nieuwe model te kunnen vervaardigen. Dat is een complexe en tijdrovende operatie. Geen aanvragen Op donderdag 6 maart en vrijdag 7 maart 2014 kunnen geen aanvragen voor reisdocumenten in behandeling worden genomen. Levering documenten huidige model Paspoorten en identiteitskaarten aangevraagd op of vóór woensdag 5 maart 2014 kunnen wel zoals gebruikelijk na 5 werkdagen worden opgehaald.

Wij werken op afspraak! De gemeente Mook en Middelaar werkt op afspraak. Dit houdt in dat u uitsluitend met een afspraak terecht kunt op het gemeentehuis.

Welke plannen hebben de politieke partijen met Molenhoek!

Zó spreken wij het af

Afspraak maken Een afspraak kunt u maken op de website www.mookenmiddelaar.nl. Heeft u niet de beschikking over internet, of komt uw product niet in de lijst voor? Dan kunt u bellen naar het KlantContactCentrum via 024 - 696 91 11. De medewerker zal dan samen met u een afspraak inplannen. Vrije inloop Op donderdagavond kunt u voor reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels en verklaringen omtrent het gedrag ook zonder afspraak binnen lopen. Houdt u dan wel rekening met het feit dat bezoekers met een afspraak voor gaan. Daarnaast kunt u dagelijks zonder afspraak terecht voor de volgende zaken: - Afhalen van reeds aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen - Ophalen van JA/NEE stickers - Inzien van stukken - Bekijken van foldermateriaal en regionale weekbladen - Afgeven van post Meer informatie Meer informatie en de exacte openingstijden kunt u vinden op de website www.mookenmiddelaar.nl. U kunt natuurlijk ook altijd bellen naar het KlantContactCentrum via 024 - 696 91 11.

Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 deze week in de bus Deze week worden de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen 2014 gemeente Mook en Middelaar verzonden. Op deze aanslagbiljetten kunnen de volgende gegevens voorkomen: wozbeschikking (waarde van uw onroerende zaak), rioolheffing, hondenbelasting, onroerende zaakbelastingen (eigenaar woning, eigenaar niet-woning, gebruiker niet-woning). Op de achterzijde van het aanslagbiljet staat informatie vermeld over deze aanslag(en). Verder is op de website www.mookenmiddelaar.nl bij ‘Belasting en WOZ loket’ (via Loket voor inwoners) informatie beschikbaar en kun u via Digitale Belastingbalie bijvoorbeeld een taxatieverslag bekijken en afdrukken. De toegang tot deze gegevens is beveiligd met een DigiD inlog. U kunt betalen door middel van automatische incasso. Mocht u hiervan geen gebruik maken dan kunt zelf het bedrag overmaken. Voor vragen of informatie kunt u uiteraard ook telefonisch contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer 024 - 696 91 11.

Gewijzigde openingstijden met carnaval In verband met carnaval is het gemeentehuis gesloten op maandag 3 en dinsdag 4 maart. Alleen voor aangifte van geboorte en overlijden kunt u op maandag 3 maart tussen 09.00 en 10.00 uur terecht bij het KlantContactCentrum


WAAROVER PRATEN WIJ WELSTANDSVERGADERING De welstandscommissie is een onafhankelijke commissie die burgemeester en wethouders adviseert over aanvragen van een omgevingsvergunning. Elke dinsdag in de even week vergadert de welstandscommissie in het gemeentehuis van Mook. Aanvang 14.00 uur. Deze vergadering is openbaar. !>-:,-)/-6,),1-).0)63-41231;>)6,-16/-,1-6,-*7=?84)66-63=6<=,-5))6,)/>77:). /))6,-))6,->-:/),-:16/<-4-.761;+016.7:5)<1-16?166-6*12,-0-<4)6<76<)+<-6<:=5 >)6,-/-5--6<-

 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Strandpaviljoen op Pastoorsdijk 11 te Middelaar. De melding heeft betrekking op de oprichting van een outdoorcentrum met horeca-gelegenheid en de plaatsing van een propaantank. SLOOP C !8/:76,>)60-<7=?*-;4=1< >77:0-<;478-6>)6,-077.,/-*7=?-678:)+)576 <-?-/

<-773-67,-?123;<:))<

<-773 166-6/-375-678 2)6=):1  De melding is geaccepteerd. %-/-6 *166-6/-375-6 -67. /-)++-8<--:,- 5-4,16/ 3=6< = /--6 *-@?)): 7. *-:7-8 aantekenen.

VOOR DE BEKENDMAKING VAN DE VASTGESTELDE VERORDENINGEN VERWIJZEN WIJ U NAAR: WWW.OFFICIELEBEKENDMAKINGEN.NL.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoon6=55-:

 7.>1)-5)14/-5--6<-5773-651,,-4)):64

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VERLEENDE VERGUNNINGEN C $<)6,84))<;>-:/=6616/>77:,->-:3778>)6.:1<-;-6;6)+3;780-<3-:384-16<-1,,-4)): <7<-65-< )8:14  &-:@-6,,)<=5 .-*:=):1 

KAPPEN C !8)+9=-;>)67=:138), <-"4);574-6>77:0-<3)88-6>)6 ,-66-6*75-6 166-6/-375-678 .-*:=):1  C !81-:?-/ <-74-607-3>77:0-<3)88-6>)6 *-:3-6*775 166-6/-375-678 .-*:=):1  %-/-6 *166-6/-375-6 ))6>:)/-6 3=6< = /--6 *-@?)): 7. *-:7-8 ))6<-3-6-6 1< 3=6< = pas doen op het moment dat op de aanvraag is beslist. De termijn van beslissen bedraagt ;<)6,)):,?-3-65-<--6->-6<=-4->-:4-6/16/<7< ?-3-6 Inzien: De binnengekomen aanvragen liggen tijdens openingstijden op het gemeentehuis ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnum5-:

 7.-5)14/-5--6<-5773-651,,-4)):64 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend: BOUWEN C !813-64))6 <5 <-74-607-3>77:0-<?12@1/-6>)6,-,)3*-,-3316/-637@126-6 &-:@-6,,)<=51; .-*:=):1  1-:*7>-6/-67-5,*-;4=1<<:--,<16?-:316/,-,)/6),)<=5>-:@-6,16/ KAPPEN C !813-64))6 1674-607-3>77:0-<3)88-6>)6 +761.-:-6-6 0=4;< &-:@-6,,)<=51; .-*:=):1  1-:*7>-6/-67-5,*-;4=1<<:--,<16?-:316/,-,)/6))B778>)6,-*-@?)):<-:5126 Inzien: De verleende vergunningen met bijbehorende stukken liggen tijdens openingstijden op het gemeentehuis ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContact-6<:=578<-4-.7766=55-:

 7.>1)-5)14/-5--6<-5773-651,,-4)):64 Bezwaar: -4)6/0-**-6,-6 3=66-6 *166-6 @-; ?-3-6 6) ,- ,)/ >)6 >-:@-6,16/ --6 *-@?)):;+0:1.< 16,1-6-6 *12 0-< +744-/- >)6 *=:/-5--;<-: -6 ?-<07=,-:; -< 87;<),:-; 1; "7;<*=;   ( 773 -< *-@?)):;+0:1.< 57-< ?7:,-6 76,-:<-3-6, -6 *->)< <-6516;<- 6))5 ),:-;16,1-6-:,)/<-3-616/75;+0:12>16/>)60-<*-;<:-,-6*-;4=1<-6--657<1>-:16/?)): 75*-@?)):?7:,<))6/-<-3-6, Voorlopige voorziening: -<*-@?)):;+0:1.<;+07:;<,-?-:316/>)60-<*-;4=1<61-<1-:>77:3)6<-/-41235-<7.6) ,-16,1-616/>)60-<*-@?)):;+0:1.<--6>77:4781/->77:@1-616/?7:,-6))6/->:))/,*12,- >77:@1-616/-6:-+0<-:>)6,-:-+0<*)6315*=:/"7;<*=; (#7-:576,7.,1/1<))4 >1)0<<8473-<:-+0<;8:))364*-;<==:;:-+0<1/1677,@)3-4123 MELDINGEN Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

C  

!8/:76,>)6):<13-4 1;--6->-6-5-6<-6>-:/=6616/>-:4--6,))6&,--136-=<-:; >77:,-+):6)>)4;78<7+0<,, 5)):< -6,-;<7-<>)60-<*7-:-6*:=1,;8)):,, 5)):< <-773 &-:@76,-6

.-*:=):1 

C  

!6<0-.A6//-4=1,016,-:<12,-6;,-+):6)>)4;78<7+0<,, 5)):< <=;;-6 ==: -6 ==:-6,-;<7-<>)60-<*7-:-6*:=1,;8)):,, 5)):< <=;;-6 ==: -6 ==:>)6&,--136-=<-:; &-:@76,-6

.-*:=):1 

Bezwaar: -4)6/0-**-6,-63=66-6*166-6@-;?-3-66),-,)/>)6,)<=5>-:@-6,16/--6*-@?)): ;+0:1.<16,1-6-6*120-<+744-/->)6*=:/-5--;<-:-6?-<07=,-:;-<87;<),:-;1;"7;<*=;

  ( 773 -< *-@?)):;+0:1.< 57-< ?7:,-6 76,-:<-3-6, -6 *->)< <-6516;<- 6))5),:-;16,1-6-:,)/<-3-616/75;+0:12>16/>)60-<*-;<:-,-6*-;4=1<-6--657<1>-:16/ ?)):75*-@?)):?7:,<))6/-<-3-6, MELDINGEN De burgemeester heeft toestemming gegeven voor de volgende activiteiten: C C C 

7=,-6>)6--6 7>175)/=5<7+0<?)6,-4<7+0<78 )8:14  &-:@-6,,)<=5 .-*:=):1 

!80)6/-6>)6--6;8)6,7-3<*>+744-+<-?--3>)60-<76/.76,;>)6 <5 5-1  &-:@-6,,)<=5 .-*:=):1 

"4))<;-6 >)6 ,:1-07-3;:-+4)5-*7:,-6 ,77: "=*41+) =1<-6:-+4)5- >)6

 5)):< <5 )8:14  &-:@-6,,)<=5 .-*:=):1 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnum5-:

 7.>1)-5)14/-5--6<-5773-651,,-4)):64 %-/-6--65-4,16/3=6<=/--6*-@?)):7.*-:7-8))6<-3-6-6 WET RUIMTELIJKE ORDENING =:/-5--;<-:-6?-<07=,-:;>)6773-61,,-4)):5)3-6*-3-6,,)<5-<<7-8);;16/>)6 ):<13-4 >)6,-'-<:=15<-4123-7:,-616/0-<76<?-:8*-;<-5516/;84)6%-::-16)+0<;47<- 773-:0-1,--6,-01-:*12*-07:-6,-;<=33-68-: .-*:=):1 >77:--61-,-:/-,=:-6,- @-;?-3-6160-</-5--6<-0=1;<-:16@)/-41/<-<76<?-:884)6>77:@1-<16--6+76+-6<:)<1- >-:84))<;16/>)60-<8):3-:-66)*120-<)+0<;47<-6160-<78:1+0<-6>)6--64)6,/7-,?16 3-41<160-<3),-:>)60-<:-;<)=:)<1-84)6>77:,-75/->16/>)60-<)+0<;47< -;<=33-6@126773,1/1<))4<-*-3123-678???:=15<-4123-84)66-664-<84)61,-6<1A+)<1- 6=55-:1; #!

"2)+0<;47<!  Zienswijze: -61-,-:?7:,<16,-/-4-/-60-1,/-;<-4,<-6))6@1-6>)60-<76<?-:8*-;<-5516/;84)6--6 @1-6;?12@-3-6*)):<-5)3-6-6@1-6;?12@-,1-6<=*166-6@-;?-3-66),)<=5<-:16@)/-4-/ /16/16<-,1-6-6-<-:5126>)6/<))678,-,)/>)6<-:16@)/-4-//16/-<3-6*)):5)3-6 >)6 --6 @1-6;?12@- 3)6 ;+0:1.<-4123 7. 576,-416/ 78 ).;8:))3 $+0:1.<-4123- @1-6;?12@-6 3=6< =:1+0<-6))6,--5--6<-:)),"7;<*=;  (773&77:5--:16.7:5)<1-7.--6 ).;8:))3>77:--6576,-416/-@1-6;?12@-3=6<=+76<)+<786-5-65-<0-<4)6<76<)+<-6 <:=5>1)<-4-.7766=55-:

 7.>1)-5)14/-5--6<-5773-651,,-4)):64

MILIEU !8/:76,>)6):<13-4 >)6,-'-<5141-=*-0--:>77:0-<?12@1/-6>)6,-16:1+0<16/=;01

Meer informatie op onze website! www.mookenmiddelaar.nl


18

ADVERTENTIE

Han Büchner

Mook en Middelaar

Harry van den Berg

François Jongen

Editie 9 dinsdag 25 februari 2014

John Siebers

Louise Hellwig

Samen leefbaar en zelfstandig

De 7 belangrijke investeringscriteria Investeerders laten zich bij de keuze van hun investeringen veelal leiden door hun buikgevoel en of ze een persoonlijke klik hebben met de ondernemer. Wilt u dat iemand in uw plannen investeert, loop dan het volgende lijstje van vragen eens af. Het zijn namelijk de belangrijkste investeringscriteria: 1) Rendement De belangrijkste voorwaarde voor een investeerder om te investeren is dat er binnen een termijn van drie tot zeven jaar (langer kan ook) een rendement valt te behalen van gemiddeld zo’n 20% à 30% per jaar. 2) Ontwikkelfase Business angels investeren vooral in de (pre-)start- en snelle groeifase omdat ze dan zowel financieel als voor wat betreft hun inbreng van kennis, ervaring en netwerk de meeste toegevoegde waarde bieden. 3) Investeringsbedrag Zolang het een individuele investeerder betreft gaat het in de regel om bedragen tussen de 50.000 en 500.000 euro per investering, gemiddeld meestal zo’n 150.000 euro. 4) Innovatief Investeerders zoeken bij voorkeur een bedrijf met een innovatief, nieuw idee of dienst met goede marktperspectieven en een duidelijk onderscheidend concurrentievoordeel. Bij voorkeur zijn er patenten aanwezig. 5) Groeimarkt De markt waarop het bedrijf actief is moet voldoende ‘emerging’ kenmerken hebben, dus voldoende marktomvang en groeipotentieel. Investeerders zoeken groei. 6) Locatie Het is geen absolute must, maar veel business angels vinden het toch prettig als het bedrijf waarin zij investeren in de regio is gevestigd waar de investeerder woont. 7) Exit-strategie Business angels willen hun investering verzilveren via een exit. Bij voorkeur door hun aandeel te verkopen aan een externe (strategische) partij of investeerder. Wilt u meer informatie over externe financiering van uw ideeën of uitbreidingsplannen ? Meld u dan aan voor het event op 27 februari in de Weijer in Boxmeer. U kunt dit doen via www.deregionaledagvandefinanciering.nl.


19

ADVERTENTIE

Editie 9 dinsdag 25 februari 2014

VLEES & VOORDEEL VAN GENNEP! WELKOM BIJ DE BESTE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ

2

STUKS 4.58

10.49

2.99

9.99

8.99 50%

KORTING 10.00

8.29

8.98

5.99

50%

KORTING

4.99

4.75

2.37

6.99

4.00

2.99

COOP.NL


fkclho^kqdbjbbkqbDo^sb Pq^msllopq^mk^^otbohfkabildfpqfbh) p`ellkj^^hlcmol`bpqb`ekfbh Glkdbobkbkslit^ppbkbkjbqbbkrfqhbofkdfk _btbdfkd

J^^h`^ok^s^idbbkcbbpqsllofk_obhbop Qo^afqflkbbipqfgdqebq^^kq^itlkfkdfk_o^* hbkfkabtbbhsllo^cd^^kab^^kab`^o* k^s^ibkqfgabkpafqcbpqfgk+Llhd^^ksbbi jbkpbkfkabwbmboflablms^h^kqfb+A^^o* ljso^dbktfgfbabobbk)kbq^ipabmlifqfb) buqo^^iboqqbwfgklmsboa^`eqbpfqr^qfbpfk erktllkljdbsfkdbkabwbllh_fgabmlif* qfbqbjbiabk+

Hbkkfpsbodolqbk)s^^oafdebabk^^kibobk)pq^dbilmbkbka^^ojbbjbbo h^kpbk`obÂ&#x17D;obklmab^o_bfapj^ohq+A^^oao^^fqebqljfkabmolgb`qbkĂ&#x2018;Pq^m sllopq^mk^^otbohĂ&#x2019;afbabdbjbbkqbk@rfgh)Do^sbbkJfiibkPfkqEr_boq p^jbkjbqOL@abIbfgdo^^ceb__bklmdbwbqljslit^ppbkbkbkglkdbobk jbqbbkrfqhbofkd^^kebqtbohqbebimbk+A^^o_fgtloaqsllo^idbhbhbkk^^o Ir`eqpqbrk _o^k`ebpt^^oabhljbkabg^obktbohdbibdbkebfatloaqsbot^`eq)wl^ipil* @^ok^s^ifp^iqfgabbkaorhhbqfgaslloab mlifqfb+>dbkqbk_bdbibfabksbop`efiibkab dfpqfbh)p`ellkj^^hbkmol`bpqb`ekfbh+Wlpkfgaqebqjbp^^kqtbbh^kqbk+ bsbkbjbkqbkbklmql`eqbkfkabobdflbk wlodbkslloablmbk_^obloabfkabelob`^+ AbFkqbodbjbbkqbifghbPl`f^ibAfbkpq dbelimbkhrkkbktloabk+Llhtloaqp^* %FPA&s^kabaofbdbjbbkqbkpbib`qbboq jbkdbtbohqjbqabdbjbbkqbk?lujbbo A^^ok^^pq_ifgcqabmlifqfbllh^iboqlmtl* abfktlkbopjbqbbkTT?*rfqhbofkdafb bkPfkq>kqelkfp)wla^qabslloabibks^k kfkdfk_obhbop+Wlelrabktbab_bhbkab fk_obhbopfkabd^qbkbkibqqbktbqfgabkp erimhrkkbkdb_orfhbk_fgebqsbohibf* abmolgb`qbkwf`ehrkkbkrfqpqobhhbkfk abafbkpqbkbuqo^lmpfqr^qfbpafbarfabk kbks^kab^cpq^kaqlqab^o_bfapj^ohq+ ebqebibI^kas^k@rfgh+ lmbbkfk_o^^h+Olka`^ok^s^itloaqabml* K^ebqslidbks^kbbklofÂ&#x17D;kq^qfb`roprp ifqfbfk?o^_^kqlkabopqbrkaalloabI^k* Kfbrtbmolgb`qbk _^pfps^^oafdebabk_fgOL@abIbfgdo^^c) abifghbBbkebfa+AbAfbkpqIr`eqs^^oqwlodq pq^oqbkababbikbjbopjbqbbklmibfafkd Ablmibfafkdwlod,p`ellkj^^hbkab fkabp`ellkj^^h)ildfpqfbhlcmol`bp* bbopqbdolbms^kablmibfafkdildfpqfbh qb`ekfbh+Efbo_fgalbkwfgqbdbifghboqfga wfgkfkg^kr^of/-.1^cdbolka+Fklhql_bo tbohbos^ofkdlm_fkkbkbbk_baofgc+ /-.0fpbbkqtbbabdolbmdbpq^oqjbqab lmibfafkdildfpqfbhbkab_balbifkdfpa^q bok^abwljbos^h^kqfbbbkaboabdolbm Mlpfqfbsbobpriq^qbk slloabwb_o^k`ebpq^oq+ Abmolgb`qbk_bdfkkbkfkjfaabiperk Lm.cb_or^of/-.1fpablmibfafkdmol* sor`eqbk^cqbtbombk+Elbtbikfbq^iib abbikbjbopebqebibqo^gb`qrfqilmbk)fpbo `bpqb`ekfbhdbpq^oq+Abof`eqfkdqb`e* ql`esllosboobtbdabjbbpqbabbikbjbop kfbh,mol`bpqb`ekfbhfpwbbo^`qrbbibkab i^kabifghbmlifqfbhso^^dq^^ka^`eqsllo bbkmlpfqfbcobpriq^^q+Afbobpriq^qbk_b* ebqdolqbqbhloqt^qfkabwbof`eqfkd pq^^krfqebq_be^ibks^kbbkafmilj^) tloaqsbot^`eq+Ebqjlqfsbobks^kglk* ebqsfkabks^kbbkm^oqqfjblccriiqfjb dbobkslloabwbof`eqfkdfps^k_bi^kd _^^k)ebqslidbks^kbbk^kabob%sbo* ljabhljbkabsbodofgwfkd_fkkbkab slid&lmibfafkdlcebqlsbopq^mmbklmbbk ^kaboqo^gb`q)_fgsllo_bbiabbkq^^i`roprp pb`qlolmqbhrkkbks^kdbk+Dbjbbkqbk) OL@abIbfgdo^^cbk_baofgsbkeb__bkbi* lcsofgtfiifdboptboh+Wljldbifghtloabk h^^oefbofkdbslkabkbkwfgkwbbodbjl* abbikbjbop_bjfaabiak^^o_bq^^iatboh qfsbboadbpq^oqjbqabp^jbktbohfkdlj fkp^jbktbohfkdjbqRTS)rfqwbka_r* qbhljbkqlqbbkdlbabif`eqfkds^kqlb* ob^rpbksf^abafob`qb_bjfaabifkdk^^o hljpqfdbmol`bplmbo^qlop+ _baofgsbkalloabgl_erkqbops^kabFPA+

P^jbktbohfkd

Jbbofkcloj^qfb

Abdbjbbkqbk@rfgh)Do^sbbkJfiibk PfkqEr_boqwfgk_ifga^qllhpqbbapjbbo abp^jbktbohfkdjbqebq_baofgcpibsbk tloaqdbslkabkfkebq^^k_fbabks^k pq^dbmi^^qpbkbk_^kbk)wla^qjbkpbk lmbbkarrow^jbj^kfbo^^kebqtboh

Tfiqrjbbotbqbklsboabmolgb`qbks^k abdbjbbkqbkbkOL@abIbfgdo^^c)a^k hrkqr`lkq^`qlmkbjbkjbqabFkqbo* dbjbbkqbifghbPl`f^ibAfbkpqs^kabdb* jbbkqbk@rfgh)Do^sbbkJfiibkPfkqEr* _boq)qbi+%-153&144/44+

a^kslloir`eqpqbrk_fgebqboa^^apfqr^qfbp+ Abebifhlmqboppq^^khi^^obkwfgk_bp`efh* _^^oslloebbi?o^_^kq+

Jbiafkdbkallodbsbk >ipfktlkboebbcqrllhbbk_bi^kdofghb q^^h_fgebqpqlmmbks^kfk_obhbop+Wfbqr fbqpsboa^`eqpfkrtljdbsfkd<Bbksobbj* ab^rql)sobbjabmboplkbklcbbk^kabob pfqr^qfb)afbrkfbqsboqolrtq<Klqbboa^k wlsbbijldbifghabq^fip)wl^iphbkqbhbk) jbohbkhibros^kab^rql)rfqboifghbhbk* jbohbkbkhibafkds^kmboplkbkbk_biaf* ob`qabmlifqfb+ ?bkqrdbqrfdbs^kbbktlkfkdfk_o^^h<?bi ra^kebq^i^ojkrjjbo../_biibk)a^^o s^kdbktb_lbsbkjbb+>^kabe^kas^kab jbiafkdtloaqabfkwbq_bm^^ia+R_bÂżdofgmq a^qlmbbkjbiafkdĂ?BotloaqkÂ&#x161;fkdb_ol* hbkĂ?alloabmlifqfb^kabopdbob^Âżdbboa tloaqa^klmĂ?Bofp^cdbilmbkk^`eq

fkdbÂż_olhbkĂ?+Fka^qi^^qpqbdbs^ihrkqr -6--*5511_biibk+Wfbqrfbqpsboa^`eqp) a^khrkqrafqllhs^pqibddbkjbqrtjl* _fbibqbibcllk+Jldbifghhrkkbktbjbq_b* erims^krt_bbiabk)sboa^`eqbklmpmlobk+

Kbbjmobsbkqfbj^^qobdbibk Bbkfk_obhbohfghqk^^oabjldbifghebabk8 t^^owfgkjbkpbkkfbqqerfpbkt^^ohlj fhj^hhbifgh_fkkbk+Abdbibdbkebfaj^^hq abafbc+Sbopfboqrrterfpjbq`^ok^s^i< Tbbprboa^ks^k_btrpqa^qfk_obhbop afqwfbk^ipbbkqbhbka^qrt^^op`efgkifgh sbbis^kerfp_bkqqfgabkpab`^ok^s^ip* a^dbk+Rterfpsbopfbobkfpmofj^)^ipr a^kllhwlodqsllobuqo^mobsbkqfbj^^q* obdbibk+ Slloqfmphfghlmeqqm7,,ttt+mlifqfb+ki,lk* abotbombk,tlkfkdfk_o^^h+eqji

Inbrekerâ&#x20AC;Ś of carnavalsvierder?

Lmbk_^ob_bhbkaj^hfkdbk ,,>MS*sbodrkkfkdbk @liib`qbsbodrkkfkdbk

abo^kas^kabtbbhj^ohqlmdbpqbia+ Afqqbomoljlqfbs^kerkm^oqfg+

?rodbjbbpqbobktbqelrabop_bpirfqbk) dbibqlm^oqfhbi27.0s^kab>idbjbkb mi^^qpbifghbsboloabkfkdDo^sbabsli* dbkabsbodrkkfkd%bk&qbsboibkbk7 ¢ Qelr`eQebfoEb^oqp)slloabtbbp* hfkabobks^kWfj_^_tb)fkabmboflab /-^mofi/-.1qlq/3^mofi/-.18sbo* wbkaa^qrj.5cb_or^of/-.18 ¢ ?^pfpp`elliAbO^^jalkh)sllobbk cibppbkfkw^jbifkdfkabtfghbkJ^op bkQo^sbopbbkwfgpqo^qbk)lm6^mofi /-.1+Sbowbkaa^qrj.5cb_or^of /-.18 ¢ ?^pfpp`elliabPmo^khbi)sllobbk cibppbkfkw^jbifkdfkabtfghbkBp* qbopsbiabkabPqllc)lm6^mofi/-.1+ Sbowbkaa^qrj.5cb_or^of/-.18 ¢ Wlkkb_ilbjDo^sb)fkabmboflab .-*.3jbf/-.2+Sbowbkaa^qrj.5cb* _or^of/-.18 ¢ ?^oqfjÂ&#x2039;rpPlkkbebboaq)fkabmbof* lab.0lhql_boqlqbkjbq.5lhql* _bo/-.1+Sbowbkaa^qrj.5cb_or^of /-.18 ¢ ?rroqsbobkfdfkdabW^kaafghbop)sllo ebqelrabks^kabmlqdolka^`qfblm .1bk.2j^^oq/-.1+Sbowbkaa^qrj /-cb_or^of/-.1

Pqllhlkqebccfkd

Pq^kami^^qptbbhj^ohq

Ob^`qfbjldbifghebabk ?bi^kdeb__bkabkhrkkbkbbk_bwt^^o* p`eofcqfkafbkbk_fgebq`liibdbqbdbkab

Lmabsofga^dbk4bk.1j^^oq/-.1 pq^^kboafsbopbmlifqfbhbm^oqfgbk^^k

Jbbofkcloj^qfblmttt+do^sb+ki

?rodbjbbpqbobktbqelrabop_bpirfqbk) dbibqlm^oqfhbi2701s^kab>idbjbkb mi^^qpbifghbsboloabkfkdDo^sbabsli* dbkabsbodrkkfkd%bk&qbsboibkbk7 ¢ T+C+M+G+>oqp)P`eofgc^hhbotbd.1)2031 K@qbBp`e^obk)fkabmboflabj^^oq bkklsbj_bo/-.1bk/-.2)sbowbka* a^qrj.6cb_or^of/-.1+ ¢ >+G+Ebiibjlkp)Pmb`eqbktbd/)2031 MAqbBp`e^obk)fkabmboflabj^^oqbk klsbj_bo/-.1bk/-.2)sbowbkaa^* qrj/-cb_or^of/-.1+

L_gb`qbklmabtbd ?rodbjbbpqbobktbqelrabop_bpirfqbk) dbibqlm^oqfhbi/7.-s^kab>idbjbkb mi^^qpbifghbsboloabkfkdDo^sbabsli* dbkabsbodrkkfkd%bk&qbsboibkbk7 ¢ @^cÂ&#x2039;abDobk^afbo)slloebqmi^^qpbk s^kbbkm^oqvqbkqlmabJ^ohq.)203. DEqbDo^sbfkabmboflabs^k-.*-0* /-.1qlqbkjbq-2*-0*/-.1+Sbowbka* a^qrj.6cb_or^of/-.18 ¢ Ilkdclkap)slloebqmi^^qpbks^k/ pm^kalbhbkfkabmboflab-2*-2*/-.1 qlqbkjbq.-*-2*/-.1+Sbowbkaa^qrj .6cb_or^of/-.1+

Voorkom een kater... beveilig je huis tegen inbrekers!

   

          oren goed bij gebruiken. Ziet u iets wat niet in de       

       ! ""#    $%$$&''(( 

www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html lkqebccfkdqlqbkjbqwbptbhbkk^ab a^qrjt^^olmab_bp`efhhfkdfpsbowlk* abk+Llhh^kbbksbowlbhljslloilmfdb sllowfbkfkdtloabkfkdbafbka_fgab sllowfbkfkdbkob`eqbos^kabOb`eq_^kh Llpq*?o^_^kqĂ&#x2018;pEboqldbk_lp`e)pb`qlo _bpqrropob`eq+Bbksbowlbhljslloil* mfdbsllowfbkfkdh^km^ptloabkdba^^k k^a^qbbk_bwt^^op`eofcqfpfkdbafbka+

,,Ljdbsfkdp* sbodrkkfkd

Fkcloj^qfb Qb^jOrfjqb)qbibcllk%-153&144/44+

Do^sb

>^kdbso^^da ?rodbjbbpqbobktbqelrabopj^hbk_b* hbkaa^qwfgabslidbkab^^kso^dbksllo bbkljdbsfkdpsbodrkkfkd)t^^o_fgabob* drifbobsllo_bobfafkdpmol`barobs^kqlb* m^ppfkdfp)eb__bklkqs^kdbk7

?fkkbkelc,P`ebbobpqo^^q,ebqebofkof`e* qbks^kebq?fkkbkelc,a^qrjlkqs^kdpq70 cb_or^of/-.1

Bp`e^obk Ho^kbkelcp`ebtbd.-)2031KM,ebq_lr* tbks^kbbk_^iibks^kdbobkob`i^jb_loa, a^qrjlkqs^kdpq74cb_or^of/-.1 Fkwfbk Lm^^kdbso^^dabljdbsfkdpsbodrkkfkdbk hrkqr%kld&kfbqob^dbobk+Ab^^kdbso^^d* absbodrkkfkdbkhrkqrlm^cpmo^^hfkwfbk+ Kbbjefbosllo`lkq^`qlmjbqebq`irpqbo Mr_ifbhpw^hbk)qbi+%-153&144/44+


26

ADVERTENTIE

Advocaten voor iedereen Arbeidsrecht Consumentenrecht Huurrecht Incasso Letselschade Ondernemingsrecht Onroerend goed recht Personen- en familierecht Strafrecht

Gratis inloopspreekuur op donderdag van 16.30 tot 17.30 uur

REMMEN & SPIERTZ A D V O C AT E N Akkerdistel 2 5831 PJ Boxmeer Telefoon 0485-581800

www.remmenspiertz.nl

Editie 9 dinsdag 25 februari 2014


28

ADVERTENTIE

Editie 9 dinsdag 25 februari 2014

Wonen is beleven! Roodborst 9 Boxmeer Bwjr: 1990 Woonopp.: 190 m2

Inhoud: 725 m3 Perceel: 578 m2

Raadhuisplein 24 Boxmeer

Bladkoninkje 41 Boxmeer

Breestraat 2a Sint Anthonis

Bwjr: 2013 Woonopp.: 140 m2

Bwjr: 1997 Woonopp.: 200 m2

Bwjr: 1963 Woonopp.: 110 m2

Inhoud: 325 m3 Parkeerplaats in kelder

Inhoud: 690 m3 Perceel: 723 m2

Inhoud: 440 m3 Perceel: 598 m2

Huurprijs op aanvraag

€ 475.000,00 k.k.

€ 250.000,00 k.k.

Randweg 121 Sint Anthonis

Maalsteen 4 Oploo

Kalmoes 24 Cuijk

Maasstraat 15 Sambeek

NIEUW

€ 500.000,00 k.k.

Bwjr: 1985 Woonopp.: 145 m2

Inhoud: 475 m3 Perceel: 268 m2

€ 239.500,00 k.k.

Bwjr: 2005 Woonopp.: 170 m2

Inhoud: 665 m3 Perceel: 610 m2

€ 450.000,00 k.k.

Bwjr: 1997 Woonopp.: 100 m2

Inhoud: 305 m3 Perceel: 132 m2

€ 187.000,00 k.k.

Bwjr: 1967 Woonopp.: 125 m2

Inhoud: 395 m3 Perceel: 219 m2

€ 194.000,00 k.k.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Kwikstaart 6 Boxmeer

Kruibok 9 Rijkevoort

Kerkplein 1 Wanroij

Rembrandt van Rijnstr. 18 Boxmeer

Bwjr: 1984 Woonopp.: 110 m2

Inhoud: 360 m3 Perceel: 174 m2

€ 189.500,00 k.k.

Bwjr: 2007 Woonopp.: 141 m2

Inhoud: 457 m3 Perceel: 219 m2

€ 250.000,00 k.k.

Bwjr: 1890 Inhoud: 1.250 m3 Woonopp.: 300 m2 Perceel: 1.150 m2

Bwjr: 1967 Inhoud: 270 m3 Woonopp.: 88 m2 Extra breed balkon

€ 425.000,00 k.k.

€ 175.000,00 k.k.

NIEUW

NIEUW

VERKOCHT

VERKOCHT

Steenstraat 34 Boxmeer

Sint Josephstraat 17 Stevensbeek

Van Grotenhuisstraat 19 Boxmeer

Roek 39 Boxmeer

Bwjr: 1960 Woonopp.: 100 m2

Bwjr: 1974 Woonopp.: 185 m2

Bwjr: 1992 Woonopp.: 102 m2

Bwjr: 1930 Woonopp.: 150 m2

Inhoud: 650 m3 Perceel: 180 m2

€ 350.000,00 k.k. Heeft u uw droomhuis gezien? Bel ons voor een persoonlijk en deskundig advies over de koop of verkoop van uw woning en bedrijfspand. Ontdek ook eens de voordelen van de MVS aankoopbegeleiding.

Inhoud: 325 m3 Perceel: 350 m2

€ 225.000,00 k.k.

Martin van Staveren

Inhoud: 875 m3 Perceel: 758 m2

€ 345.000,00 k.k.

Daniëlle van de Kampvan Loosbroek

Inhoud: 365 m3 Perceel: 206 m2

€ 225.000,00 k.k.


32

ADVERTENTIE

Editie 9 dinsdag 25 februari 2014

Snel naar Austria!

- Groot assortiment eiken Multiplank vloeren. - In breedtes tot 400 mm. - Leverbaar in meer dan 80 kleuren. - Visgraat vloeren in 36 verschillende uitvoeringen.

Nieuw: Ook voor schuren en opnieuw behandelen van uw bestaande vloer bent u bij ons aan het juiste adres. Bennie Bens Houtenvloeren Noordstraat 114 5455 RA Wilbertoord Tel. 06-22015756 Bezoek aan showroom na afspraak

Wintercollectie* scherp afgeprijsd!

GORDIJNEN • • • •

Gratis Gratis Gratis Gratis

advies aan huis inmeten maken hangen

ko A rti A ng N op en BIED sto tot IN ffe we G: n! l 5 0%

voor elk wat wils

* m.u.v. al ons maatwerk

OP= OP!

Gespecialiseerd in maatwerk sinds 1977 Altijd een ruime keuze, goede service en persoonlijk advies. Austria Sport, Rijksweg 209 6581 EK Malden 024 - 323 60 37 www.austriasport.nl

S K I -

E N

W A N D E L S P O R T

S P E C I A L I S T

Briels Wonen Lindenlaan 15, 5854 AM Nieuw-Bergen tel. 0485-341320

Exclusieve lezersactie met De Maas Driehoek en onderstaande theaters

Grotestraat 62-66 Cuijk T (0485) 315107 www.schouwburgcuijk.nl Tijdelijk bezoekadres: Grotestraat 68-70 | Cuijk | Open: wo & do van 13-16 uur Telefoon: (0485) 314344 | ma t/m do van 10-16 uur

DE VAGINA MONOLOGEN

In Schouwburg Cuijk is in 2013|2014 geen theaterprogramma vanwege een rigoureuze verbouwing. Voor informatie over de voortgang ervan én over theatervoorstellingen in de regio kan het publiek terecht in de UITBALIE Land van Cuijk, Grotestraat 68-70 Cuijk, en uiteraard op www.schouwburgcuijk.nl Elke maand tipt Schouwburg Cuijk op deze plek een bijzondere voorstelling die te zien is bij de collega-theaters in de regio. Deze maand is onze keuze gevallen op De Vagina Monologen: een avond vol persoonlijke verhalen, verteld door een wisselende cast van bekende Nederlandse vrouwen! Hilarisch, confronterend, ontroerend. Te zien op wo 16 april 2014 in De Blauwe Kei Veghel.

Markt 32 Uden T (0413) 256110 www.markantuden.nl Donderdag 27 maart 2014 Aanvang: 20.15 uur Entree € 19,50

NIET SCHIETEN VROUWEN WILLEN MAAR ÉÉN DING

Vrouwen laten de mannen al te lang spartelen. De mannen van Niet Schieten! voelen zich nu genoodzaakt om daar iets aan te doen en diep in de vrouw te duiken. Heel diep. En uit die schijnbaar oneindige diepte wordt één ding opgetakeld … Een openbaring voor mannen, maar zeker ook voor vrouwen. Is dit echt het grote vrouwengeheim? Oordeel zelf. Van de makers van Mannen zijn Zeikwijven.

Raadhuislaan 14 Oss T (0412) 648922 www.lievekamp.nl

Stadhuisplein 7 Veghel T (0413) 342555 www.blauwekei.nl

Donderdag 13 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur Entree € 23.50 / € 20.00 (volwassenen) € 17.50 / € 15.00 (kinderen)

Vrijdag 14 maart 2014 Aanvang: 20.15 uur Entree € 25.-

LANG & GELUKKIG

Terug van weggeweest: de succesvolle en komische productie ‘Lang en Gelukkig’! Een heerlijke voorstelling van het Ro Theater voor iedereen van 8 tot 88 jaar. Het sprookje van Assepoester, maar dan nét even anders gebracht. Mét de originele cast bestaande uit Alex Klaasen, Jack Wouterse, Arjan Ederveen, Dick van den Toorn, Sylvia Poorta en Remko Vrijdag. De ideale feestvoorstelling voor het hele gezin!

LIEFDE HALF OM HALF MET RICK ENGELKES, LONE VAN ROOSENDAAL E.A.

In Liefde Half om Half draait het allemaal om overspel. We leren drie totaal verschillende stellen kennen, waarvan twee stellen hetzelfde stel gebruiken als alibi voor het vreemdgaan. Een relatiekomedie waarbij u twee dineetjes op twee verschillende avonden tegelijkertijd ziet plaatsvinden. Dit toneelstuk laat u gegarandeerd lachen over de liefde en de hysterische capriolen rondom het vreemdgaan. Regisseur Job Gosschalk: “Het stuk is geestig, intelligent, vermakelijk, soms confronterend en altijd herkenbaar”.

De Vagina Monologen is ook te zien: Markant Uden | Wo 19 maart ‘14 De Lievekamp Oss | Di 1 april ‘14

MAIL & WIN!

MAIL & WIN!

Schouwburg Cuijk verloot 2 vrijkaarten voor De Vagina Monologen, op wo 16 april 2014 in De Blauwe Kei Veghel! Stuur vóór 10 maart 2014 een e-mail naar actie@schouwburgcuijk.nl en beschrijf waarom u deze vrijkaarten graag wilt ontvangen.

Maak kans op tickets voor deze komische theatervoorstelling! Markant geeft 3 x 2 tickets weg. Stuur vóór donderdag 20 maart een e-mail met je naam, adresgegevens en telefoonnummer naar actie@markantuden.nl o.v.v. Mail & Win. Winnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Winnaars krijgen via een e-mail persoonlijk bericht. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

MAIL & WIN

Theater De Lievekamp geeft voor deze voorstelling op donderdag 13 maart (aanvang 19.30 uur) 3x2 vrijkaarten weg! Stuur vóór vrijdag 7 maart een e-mail met uw naam, adresgegevens en telefoonnummer naar prijsvraag@lievekamp.nl o.v.v. Mail & Win Lang & Gelukkig. Vermeld daarbij waarom u graag in aanmerking komt voor deze prijs. Winnaars krijgen via e-mail persoonlijk bericht. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

WIN TWEE VRIJKAARTEN!

Theater De Blauwe Kei geeft 2 x 2 vrijkaarten weg voor Liefde Half om Half op vrijdag 14 maart om 20.15 uur. Geef vóór 5 maart antwoord op de volgende vraag: Welke toneelschrijver schreef het toneelstuk waar Liefde Half om Half op gebaseerd is? Stuur uw antwoord per e-mail naar info@blauwekei.nl of per post (Postbus 103, 5460 AC Veghel). Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Winnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.


‘Warmlopen’ voor Halve Marathon

Parcoursverkenning Sint Tunnis SINT ANTHONIS - Ter voorbereiding op de zestiende Halve Marathon van Sint Anthonis van zaterdag 15 maart houdt organisator Atletiekvereniging Olympus Land van Cuijk een parcoursverkenning. Op zaterdagmiddag 1 maart kunnen de deelnemers het parcours verkennen en hun conditie testen.

Testloop. Ine van der Meulen (nr. 356) uit Eindhoven / Sint Anthonis is op weg naar het parcoursrecord. land (184) en Limburg (35) maar ook uit provincies Noord- en Zuid-Holland, Friesland en Flevoland zullen ze het mooie gebied in en rond de Staatsbossen van Sint Anthonis komen verkennen. Bij de plaatsnamen staat Nijmegen bovenaan gevolgd door Wijchen, Uden en Eindhoven. Bij de atletiekverenigingen

Volharding verliest geflatteerd ZEILBERG – De ongeslagenreeks van zeven officiële wedstrijden is voor tweedeklasser Volharding wreed verstoord. In Zeilberg ging de ploeg uit Vierlingsbeek met 5-0 onderuit tegen titelkandidaat ZSV. Volharding speelde een soort zelfmoordvoetbal. Zoals altijd gingen de roodwitten weer volle kracht vooruit, maar ZSV wist wel raad met zoveel naïvi-

teit. Bij de kwalitatief zeer sterke koploper lukte vrijwel alles, Volharding zat alles tegen. Na 33 minuten stond de ploeg met 3-0 achter door treffers van Mathieu van de Mortel, Rick Wiersema (strafschop) en Remy van de Beek. Volharding joeg op een tegentreffer maar had steeds geen geluk. bepaalden Mathieu van de Mortel (48e minuut) en Maarten Kunders (59e minuut) de eindstand op 5-0.

Derby van de week: SES - Juliana Mill

Geen treffers in burenstrijd LANGENBOOM - De derby tussen titanen SES Langenboom en Juliana Mill heeft geen doelpunten en dus ook geen winnaar opgeleverd. De burenstrijd eindigde zoals deze begon in 0-0. Voor de bijna vijfhonderd toeschouwers in Langenboom viel er, zeker voor rust niet veel te genieten. Gijs Meulepas van SES schoot voorlangs en Juli-

JVC Cuijk verslaat WKE CUIJK - Topklasser JVC Cuijk is er in een boeiende wedstrijd in geslaagd WKE uit Emmen te verslaan. De 2-0 overwinning was verdiend, met name door een uitstekende eerste helft van de Cuijkenaren. In de eerste 45 minuten speelde JVC Cuijk uitstekend voetbal en gaf nagenoeg niets weg aan de gasten. JVC Cuijk was via een schot van Latupeirissa en een bal op de paal dichtbij een doelpunt. De 1-0 kwam er uiteindelijk in de 28e minuut en was van een ongekende schoonheid. Cayfano Latupeirissa lanceerde Alex Prent die vervolgens Oktay Ozturk in stelling bracht.

Er wordt vanaf 15.00 uur in diverse groepen in een rustig tempo gelopen. Deze starten bij de Scouting St. Patrick bij de Bosweg en Hoefstraat. Inschrijvingen Gezien de voorinschrijvingen wordt het aantal deelnemers van voorgaande edities overtreffen. Met ruim 500 voorinschrijvers op de 21,1km zijn de verwachtingen voor de organisatie hoog gespannen. Met diverse buitenlandse inschrijvers uit Duitsland (Kleve, Kalkar en Goch) en Belgie blijft het een internationale wedstrijd van formaat. De meeste inschrijvers komen uit Brabant (261) gevolgd door Gelder-

33

SPORT

Editie 9 dinsdag 25 februari 2014

aan Melvin de Klijn zag een schot geblokt. De tweede helft was niet beter maar wel spannend. Juliana kreeg uiteindelijk één grote kans. De Klijn schoot vrij voor keeper Van Katwijk naast. De gasten probeerden in de slotfase de winst te forceren maar de op zoek naar drie punten, maar alleen Berry van Krijl was met vrije trap nog een keer dichtbij een doelpunt.

zijn dit achtereenvolgens De Keien, (36) hierna AVWijchen, Cifla en Sporting Boxmeer. Er zijn al diverse regionale toppers die zich ingeschreven hebben. Voor de eerste 300 inschrijvers op de halve marathon is er een functioneel t-shirt beschikbaar. Op de wedstrijddag zijn er geldprijzen (100euro) te verdienen

voor verbetering van de parcoursrecords; 1:09:39 uur bij de Heren en 1.21.02 uur bij de Dames. Deze trimloop is tevens de 9e wedstrijd in de Rabo-Run-competitie Land v. Cuijk. Voor meer informatie zie www.av-olympus.nl. of omtrent de verkenningsloop tel. 0485-383803.

Handel troeft Olympia af BOXMEER - Tegen een technisch veel beter en sneller Handel heeft Olympia een bittere 1-5 nederlaag geleden. De bezoekers namen binnen twaalf minuten een 0-2 voorsprong via treffers van Gijs Bexkens. Olympia kon hier nauwelijks iets tegenover stellen en na 21 minuten werd het uit een corner al 0-3 door spits Zemir Hadzevic. Olympia werd overklast, speelde on-

zeker en verdedigend ging er veel fout. In de 38ste minuut kreeg Handel wegens vasthouden binnen de 16 meter een penalty, die onhoudbaar voor keeper Jasper Görts in de touwen vloog, 0-4. In de tweede helft liet Handel enkele opgelegde kansen liggen, maar in de 85e minuut maakte Gijs Bexkens er 0-5 van. Vlak voor tijd redde Kevin Gevers de eer met een hard schot in de kruising: 1-5.

Ozturk rondde vervolgens beheerst af. In de tweede helft was de wedstrijd meer in evenwicht en waren er ook enkele kansen voor WKE. Keeper Joris van Gerwen was er echter met twee cruciale reddingen. Aan de andere kant verzuimde JVC Cuijk de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. Daardoor bleef het voor de toeschouwers tot diep in de wedstrijd een spannende en enerverende wedstrijd. In de slotfase was het uiteindelijk de ingevallen Dennis Schouten die, na goed voorbereidend werk van Mark Fennebeumer, de beslissende 2-0 binnen schoot. Door deze overwinning stijgt JVC Cuijk weer naar de tweede plaats in de Topklasse.

SSS’18 haalt einde niet BRUNSSUM - De wedstrijd tussen Limburgia en SSS’18 is zondagmiddag in de slotfase van het treffen gestaakt. Naar verluidt kreeg de grensrechter van de Overloonse club het aan de stok met een paar toeschouwers langs de lijn. De stand in Brunssum was op dat moment 1-1. Het incident volgde kort nadat de doelman van Limburgia een rode kaart had gekregen en de gemoederen zowel in als naast het veld hoog waren opgelopen. Dit leidde tot een ruzie tussen de grensrechter en enkele bezoekers, waarop de scheidsrechter besloot het duel definitief te staken. Hard gelag Op dat moment leek SSS’18 hard op weg naar een punt-

je en misschien zelfs meer. De Overloners waren het gehele duel beter en in de eerste helft was Stan van Raaij dichtbij de 0-1. Hij mikte echter op de lat. Vanuit het niets kwam Limburgia op voorsprong door Mitchell Mertens, maar via Van Raaij - die een aanval via Wout Janssen en invaller Luydens knap afrondde - werd het een klein kwartier voor tijd toch 1-1. Luydens kreeg daarna een goede kans op 1-2 en later moest de doelman van Limburgia eraf met rood. SSS’18 begon aan een slotoffensief, maar dat werd in de kiem gesmoord doordat de scheidsrechter het duel staakte. De KNVB zal nu gaan beslissen of SSS’18 (mede) schuldig is aan het staken van deze wedstrijd en of het duel in een later stadium zal worden uitgespeeld.

MHV’81 rekent af met Ruime overwinning Vitesse titelkandidaat Houten OPLOO - Vierdeklasser Vitesse’08 heeft met een klinkende 0-4 overwinning op het Oploose Excellent de plaats in de subtop verstevigd. De Gennepenaren kwamen in de eerste minuut met de schrik vrij toen een Oploose aanval net naast het doel belandde. Langzaam maar zeker kreeg Vitesse’08 meer grip op de wedstrijd. Nadat Excellent een kans liet liggen sloeg Vitesse aan het slot van de eerste helft nog twee keer toe. In de 43e

minuut schoot Freek Nillessen Vitesse op 0-1. In blessuretijd verdubbelde Bjorn Hendriks de voorsprong. Na rust zette Excellent de achtervolging in maar de gastheren scoorden niet. De Gennepenaren werden overeind gehouden door keeper Lex Wever. Vitesse sloeg in de slotfase opnieuw twee keer toe. Nick Emons maakte er in de 87e minuut 0-3 van. Bjorn Hendriks bepaalde de eindstand in de 93e minuut op 0-4. De Gennepenaren zijn nu vijfde in 4G.

MILL - De handbalheren van MHV’81 hebben de titelaspiraties van concurrent Houten op een laag pitje gezet. In Mill werd Houten zaterdag met 25-15 weggepeeld. Door de overwinning lijken de kampioenskansen voor MHV’81 weer gekeerd. Houten, de ploeg die MHV’81 twee seizoenen geleden de titel in de tweede divisie ontnam, was aanvankelijk gelijkwaardig.

Na het openingskwartier trok MHV’81 het initiatief naar zich toe en bouwde de voorsprong na de pauze gestaag uit. Uiteindelijk zegevierden de Millenaren verdiend met 25-15. Bekerduel Woensdagavond ontvangtMHV’81 in de 1/8 finale van het NHV-bekertoernooi de nummer een uit de eredivie Aalsmeer. Het bekerduel begint om 20.30 uur in sporthal De Looierij in Mill.

Stunt weergaloos Flamingo’s CAPELLE - De volleybalsters van Topdivisionist Flamingo’s hebben op bezoek bij nummer twee VCN voor een daverende stunt gezorgd. De Gennepse ploeg won met 2-3.

Doelpuntloos. Hoogstaand was de Millse derby niet maar de spanning vergoedde veel. (foto: Fons de Bruin)

In de eerste set zag het er niet naar uit dat Flamingo’s punten meer naar huis zou kunnen nemen. VCN won de eerste sets met 25-18

en 25-19. Na deze slechte sets ging de knop om. De ploeg van trainer Van der Heijden speelde ontketend en zoch naar hartelust de aanval. Overtuigend werd de derde set met 19-25 gepakt. Via 17-25 in de vierde set was een beslissende vijfde nodig. Daarin gaven de Gennepsen VCN geen kans. De set ging met 5-15 naar Flamingo’s, dat nu de vierde plaats bezet.

Afstraffing. Millenaar Gert-Jan de Kleijnen beukt in op de verdediging van HV Houten.


36

ADVERTENTIE

Editie 9 dinsdag 25 februari 2014

Al ruim 40 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

...lekker voordelig zitten?... ...uitverkoop bij Teun Arts.

0RGHO+DPEXUJ PRWRULJ VWDRSKXOSLQOHGHUXLWYRRUUDDG $OYDQDI â&#x201A;Ź

0RGHO%RORJQH yIPRWRULJ VWDRSKXOSLQOHGHUXLWYRRUUDDG $OYDQDI â&#x201A;Ź

www.teunarts.nl

Al ruim 40 jaar staan wij garant voor de beste fauteuils en de mooiste banken. Welkom bij zitcomfortspeciaalzaak Teun Arts

I.V.M. VAKANTIE ZIJN WIJ GESLOTEN VAN 1 T/M 11 MAART Excuses voor het ongemak

Met meer dan 90 modellen relaxfauteuils met sta- op hulp vindt u bij Teun Arts het grootste aanbod sta- op fauteuils van Nederland.

Inruil

Levertijd

Bezorging

Garantie

Mogelijkheden

Advies

Nu tot wel

Onze meubelen zijn veelal

Gratis levering

Enkel West Europees

Naar wens aanpassingen

Door ruim 40 jaar ervaring

Meer dan 40 banken &

â&#x201A;Ź 300,- retour voor

uit vooraad leverbaar

door heel

topfabrikaat met minimaal

mogelijk in onze

met zitmeubelen krijgt u

bankstellen in de opruiming.

uw oude meubel*

dus binnen 1 week

Nederland

5 jaar fabrieksgarantie

stoffeerderijafdeling

Onze 2000m² showroom vindt u aan de Boersestraat nr. 11 in St.Hubert. (25 km onder Nijmegen) TEL. 0485 - 45 29 86 info@teunarts.nl Dinsdag, Woensdag & Donderdag geopend van 10:00 - 18:00, Vrijdag van 10:00 - 21:00, Zaterdag van 10:00 - 17:00 *

bij ons het beste advies

www.teunarts.nl

nvt op aktiemodellen, niet icm overige akties & aanbiedingen


40

ADVERTENTIE

Editie 9 dinsdag 25 februari 2014

www.interchalet.nl

t! le a h C r te In ij b n e z ij r Prinselijke carnavalsp

! g e w t e o Alles m 

  

 

% 0 7 t o t n e g n Korti op de carnavalskleding

AFRIT 11 Horst Sevenum

CARNAVAL ZIJN: DE OPENINGSTIJDEN MET 00 UUR ZONDAG 11.00 TOT 17.G VAN 9.30 TOT 17.00 UUR SDA DIN EN G DA AN MA

Witveldweg 100, 5961 ND Horst, T 077 399 93 33, interchalet.nl Carnavalsadv nr1 2014. Prijzen zijn excl. evt. verwijderingsbijdrage. Actieartikelen zijn geldig - tenzij anders aangegeven - van woensdag 12 februari t/m 5 maart en zolang de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

Openingstijden maandag - vrijdag zaterdag zondag

9.30 - 21.00 uur 9.00 - 18.00 uur 11.00 - 17.00 uur

KEERPLAATSEN MET RUIM 600 GRATIS PAR

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste acties! facebook.nl/InterChaletShoppingCenter


42

ADVERTENTIE

Editie 9 dinsdag 25 februari 2014

CARNAVAL KIJK OP ACTION.NL

WEEKACTIE! WEEKACTIE! TRENDY DAMESBROEK diverse prints maten S-XXL

DECO TUINVLINDER

VAN ZONDAG 23 FEBRUARI T/M ZATERDAG 1 MAART

OPVOUWBARE KOPTELEFOON

vrolijke voorjaarskleuren 40x33 cm

diverse kleuren topkwaliteit

M UU R LE UK AAN IN G! OF SC HUTT

1.49

30x24 cm

0.69

diverse kleuren 30x8 cm

GEVULDE CHOCOLADE PAASEITJES 50 0 G RAM

DAMES JASJE maten S-XXL

6.99

5.99

Elders 2.79 2.99

VANISH VLEKVERWIJDERAAR

1.75

1.49

kokos, lotus of passievrucht

WELLY MODELAUTO keuze uit vele bekende merken metaal

2- PACK

3.29

TRENDY DAMESTAS

KINDER NAGELSTUDIO

diverse modellen en kleuren

1.49

HEGRON DOUCHEGEL

7.95

diverse kleuren en prints katoen/elastan maten XS-XXL

Elders 4.99 7.99

voor een perfecte manicure, incl. vijl, nagellak, glitter, tenenspreiders en diverse plakfiguren

7.49

!

2.59

Elders 4.95 8.95

Elders 19.95 23.95

ZIKI HEREN BOXERSHORTS

HANDTAS ORGANIZER diverse kleuren met 10 vakken

U ITZO EKEN

diverse kleuren waterafstotend 75x55 cm

Elders 2.99 3.49

2.19

diverse prints voor kinderen en volwassenen

DREAM DOG HONDENKUSSEN

vloeibaar 1 liter

Elders 3.99 5.99

DUBBELE FIETSTAS

4.99

Elders 3.99 4.99

1.99

750 M L

Elders 2.99 3.29

1.39

EXCELLENT HOUSEWARE KOEKENPAN anti-aanbak geschikt voor gas, elektra en keramisch Ø 24 cm

Ø 28 cm

3.79

2.99

Zet- en drukfouten voorbehouden.

DECO ROOS IN FLES

5.99

Elders 10.99 19.95


Editie 9 dinsdag 25 februari 2014

ADVERTENTIE

47


48

ADVERTENTIE

Editie 9 dinsdag 25 februari 2014


2


6

Cambrinus


8


10


11

Metworst 2014: Ervaring tegen aanstormend talent Het is weer bijna zover: Metworstmaandag. De dag dat er door jonggezelle Boxmeerse ruiters weer wordt gestreden voor een machtige titel: Koning van de Metworst. Het hele jaar trainen nagenoeg alle jonggezellen iedere dag om ooit deze ervaring als Koning in werkelijkheid mee te maken en om uiteindelijk bijgeschreven te worden in de historische Metworstboeken. Ieder jaar weer strijden jonggezelle ruiters op de goudgele zandbaan voor de eeuwige roem. Gepaard met een enorme passie, strijdlust, talent, superieure sfeer en ronddansend gele zand is er maar één winnaar. Dit jaar proberen 17 Boxmeerse jonggezellen Koning Levi Hinke van zijn troon te stoten en zijn knappe prestatie van verleden jaar te kopiëren. Het deelnemersveld is dit jaar wederom in alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd; Jong, oud, ervaren, onervaren, volbloed en halfbloed. Maar op het Vortums veld geeft dit allemaal geen garantie; het gaat enkel om wie als eerste over de finish komt en dit op één ochtend drie keer kan herhalen. Een droom voor velen, een ervaring voor een enkeling. Kunnen de ervaren ruiters de jonge garde de baas of geeft wederom Levi Hinke of een andere jonge ruiter een klassieke demonstratie hoe talent, loting, wilskracht en metworstgeluk zich combineren tot één doel: gekroond worden bij de Belaste Hoeve. De favorieten Peter Janssen: Oud-Koning 2002, heeft vorig jaar een goede come-back laten zien met een keurige tweede plaats. Peter vindt dit zelf niet voldoende en wil in zijn laatste metworstjaar laten zien dat hij het nog altijd kan. Dit jaar rijdt Peter op het beste paard uit zijn Metworstcarriere, een paard dat op hoog niveau in Duitsland zijn sporen verdiend heeft en dol is op kortere afstanden. Gesteund door een grote groep Boxmeerse ondernemers zal hij niks cadeau geven. 3:1 Joey Arts: is de oudste deelnemer en komt dit jaar voor

Speciale prognoses Prognose Redactie: 1. Pascal Zegers 2. Peter Janssen 3. Kevin Knuiman. Outsider: Joey Arts. Prognose Mister-X: 1. Kevin Knuiman 2. Peter Janssen 3. Roy van Eck. Outsider: Kenny Knuiman. Prognose Levi Hinke: 1. Peter Janssen 2. Rens Verberkt 3.Jelle van Kempen. Outsider: Niek Brenninkmeijer

de 20e keer, als ruiter, naar het Vortums veld. Dit jaar heeft Joey gekozen voor een halfbloed. Deze halfbloed is al meerdere keren in omgeving Boxmeer gesignaleerd en haalde hierbij hoge snelheden. De extra voorsprong van 10 meter die de halfbloeds dit jaar door de handicapwijziging cadeau krijgen ziet Joey als een uitgelezen kans om zijn ervaring om te zetten tot Koningstitel. 3:1 Levi Hinke: Koning 2013, vergeet vorig jaar nooit meer. Hij kwam, zag en overwon met klasse. Levi heeft het jaar als Koning beleefd en dit is hem zo goed bevallen dat hij dat dit jaar wil evenaren. Levi heeft gekozen voor een ander paard dan vorig jaar maar heeft hier net zo veel vertrouwen in. Wederom gesteund door de trainers Kris Lanslots en Sascha Stappaerts zal het dreamteam van vorig jaar er alles aan doen om Levi wederom te laten zegevieren. 5:1 Pascal Zeegers: laat zijn volbloed van verleden jaar in haar stal staan en kiest ook voor een halfbloed die getraind wordt door Chiel Brienen en Roy Thijssen. Een paard dat het Vortums veld al goed kent en toentertijd strandde in de halve finale. Pascal denkt ook door de 10 meter extra voorsprong dat hij menig volbloed en tegenstander kan verslaan. Deze denkwijze wordt ook ondersteund door de uitstekende prestaties van zijn paard tegen een volbloed op de trainingsbaan in de Boxmeerse bossen. Een halfbloed om serieus rekening mee te houden. 5:1

Bart de Kort: kiest dit jaar niet voor een paard over de grens maar één die het hele jaar door Rene Jansen getraind is. Deze volbloed is waarschijnlijk het paard met het beste uithoudingsvermogen van alle deelnemers. Daarbij komt nog dat het paard in de winter in zijn element is en menig ruiter/paard kan verrassen. Een dappere en weloverwogen keuze waarbij zijn kansen bij het doorkomen van iedere ronde vijfvoudig toeneemt. 8:1 Kevin Knuiman: oud koning 2009, heeft in Engeland een koelbloedige volbloed aangeschaft die qua karakter absoluut opgewassen is tegen de zenuwslopende metworstmaandag. Een paard dat ook op een leuk niveau gekoerst heeft en een snelle starter is. Dit jaar heeft Kevin de keuze gemaakt om zijn volbloed zelf te trainen. Hierbij wordt hij ondersteund door zijn vader en Oud-Koning Willy Knuiman. 8:1 Roy van Eck: heeft vorig jaar weer van het Metworstzand kunnen genieten en dit beviel hem des te beter. Deze getalenteerde amateurjockey wil vader en Oud-Koning Frank opvolgen. Dit jaar heeft het lang geduurd voordat Roy zijn keuze had gemaakt. Roy zocht snelheid, compactheid, nuchterheid en uithoudingsvermogen in één en hetzelfde paard en heeft deze uiteindelijk gevonden. Dit paard mag absoluut niet onderschat worden en doordat Roy het maximale uit de viervoeter kan halen is het oppassen geblazen voor de overige 17 ruiters. 9:1 De outsiders Pepijn Peters: wil zijn eerste volbloedervaring van vorig jaar deze carnaval doorzetten. Dit jaar kiest hij voor een snelle volbloed die verleden jaar een reeks van overwinningen op de Belgische renbaan heeft laten zien. Dit paard wordt door kenners benoemd als een ideaal metworstpaard en mede daardoor mag/kun je Pepijn dit jaar niet onderschatten. Het paard kan zowel snel starten als 800 meter sprinten en dat schijnt een gouden combinatie in Vortum te zijn. 12:1 Jos Theunissen: neemt dit jaar deel op dezelfde volbloed

als verleden jaar. Het paard liet vorig jaar zien dat het enorm snel is en over strijdlustige eigenschappen beschikt. Jos heeft er voordeel bij dat hij het paard kent en weet hoe hij zich tijdens de Metworst gedraagt; dit blijft voor veel ruiters de hamvraag. De snelle volbloed van Jos heeft de ervaring van vorig jaar goed verwerkt en door de milde winter zijn de trainingsmogelijkheden optimaal geweest voor het paard. 12:1 Kenny Knuiman: komt dit jaar met een volbloed uit Duitsland. Deze volbloed heeft recentelijk in koersen laten zien dat hij hard kan lopen en goede paarden uit kan schakelen. De combinatie met een lichte ruiter zoals Kenny is brandgevaarlijk in Vortum en door zijn Kenny’s superieure stuurkunsten zal Boxmeer nog vele jaren van deze jonge ruiter horen. Het paard is de eerste meters erg vlug en kan dit goed volhouden. Gesteund door familie Knuiman en familie Weissmeier uit Duitsland is loten tegen Kenny geen cadeau. 12:1

werkt. Jelle kiest dit jaar voor hetzelfde paard als vorig jaar. Het paard voelt vertrouwd, is rap, verdraagt de metworstspanningen en heeft een bijzondere klik met Jelle. Deze volbloed heeft in Duitsland en Engeland al meerdere keren laten zien dat zij op de ondergrond zand enorm hard kan lopen. Onderschat deze combinatie met Vortum-ervaring niet. 15:1 Rens Verberkt: gaat dit jaar voor het echte werk; hij kiest voor een volbloed. Deze volbloed is in Oktober 2013 gekocht op een veiling en werd daags erna tweede in een thriller van een koers tegen 17 andere paarden. Dit paard heeft laten zien dat het weer en wind doorstaat en over uitzonderlijke klasse bezit op zware ondergrond. Rens zal deze merrie ondersteunen en met zijn talent het maximale van haar kunnen laten zien. Een combinatie die een favoriet naar huis kan sturen. 15:1

Randy Hendriks: heeft op het laatste moment beslag weten te leggen op een rasechte sprinter. deze schimmel heeft een hoge status op de Duitse renbanen. Hij heeft de afgelopen jaren laten zien dat hij op het erepodium thuis hoort. Wederom gesteund door Oud-Koning Hugo Peeters en Robert van Duin wil Randy zijn nette prestaties van 2010 en 2011 overtreffen en zijn 7e deelname in goud omzetten. 14:1

Gijs Snijders: is qua postuur een echte jockey. Gijs wordt het gehele jaar al deskundig begeleidt door Familie Theunissen. Helaas voor deze 13-jarige en zeer fanatieke metworstruiter is hij 2 weken voor de Metworstrennen ten val gekomen en zodanig geblesseerd geraakt dat zijn deelname dit jaar nog niet helemaal zeker is. Mocht deelname dit jaar niet lukken is het een schrale troost dat Gijs gelukkig nog vele herkanspogingen voor de boeg heeft en hij zeker een talent voor de toekomst is. Een talent voor de toekomst. 18:1

Ramon Zeegers: heeft de smaak te pakken gekregen naar zijn derde plaats van 2012. Vorig jaar had Ramon geen geluk met zijn volbloed dus heeft hij de keuze van 2012 voor een halfbloed herhaald. Zijn paard wordt in het zware Belgische duinzand klaargestoomd voor de Metworstrennen.Wederom gesteund door Peter Lanslots, die al tientallen jaren een kenner- en leverancier is van koningspaarden, is dit een team om niet te vergeten. 15:1

Niek Brenninkmeijer: maakt dit jaar de stap naar de volbloeds. Deze volbloed heeft zowel in Duitsland als in België laten zien dat zij verrassend uit de hoek kan komen. Ook voor Niek geldt dat bij iedere ronde de kansen meervoudig toenemen. Gesteund door familie Brenninkmeijer neemt Niek zijn tweede deelname aan de Koningstitel uiterst serieus en zal hij er alles aan doen om zijn paard als eerste over de finish te sturen. 18:1

Jelle van Kempen: heeft zich de afgelopen jaren ontpopt tot een echte paardenjongen. Dit kan ook niet anders doordat zijn hele familie met dieren

Frank van Koningsbruggen: is een debutant voor de Koningstitel en gaat direct voor het echte werk; hij rijdt mee op een volbloed. Gesteund door zijn ooms

Uitdaging. Wie neemt de Koningstitel en het schild in 2014 mee naar huis? Charles Peeters en Oud-Koning Hugo Peeters wordt zijn paard uit München getraind door de ervaren Twan Wolters. Dit paard heeft afgelopen jaar in ZuidDuitsland laten zien dat hij hard kan lopen en enkel tevreden is als hij voorop loopt. Een goede eigenschap die in combinatie met de nuchterheid van Frank en de ervaring van trainer Twan kan leiden tot een leuke combinatie. 20:1 Jeroen Versleijen: neemt dit jaar voor de eerste keer mee aan de Koningstitel. Jeroen wil direct van zijn kunnen laten zien en heeft dan ook niet eerste de beste halfbloed gekozen. Na een weloverwogen keuze heeft hij een leuke halfbloed gekozen uit de stal van Roy Thijssen. Mede namens deze trainer zal hij zorgen voor een goed debuut en zijn kunnen optimaal laten zien tijdens de race. Ook hij heeft als droom ooit als Koning gekroond te worden en heeft hier alles voor over. 20:1 Deelnemersveld Koningstitel

Joey Arts (20x), Kevin Knuiman (16x), Peter Janssen (15 x), Jos Theunissen (12x), Pascal Zeegers (9x), Randy Hendriks (7x), Bart de Kort (6x), Roy van Eck (5x), Ramon Zeegers (5x), Pepijn Peters (4x), Jelle van Kempen (3x), Rens Verberkt (3x), Niek Brenninkmeijer (2x), Levi Hinke (2x), Kenny Knuiman (2x), Gijs Snijders (2x), Frank van Koningsbruggen (debutant), Jeroen Versleijen (debutant). Deelnemers Knollenrit

Leon Verblakt (6x), Jos Boumans (3x), Sjuul Centen (2x), Gerben Stevens (2x), Vince van den Elsen (debutant) en Daan Eising (debutant).

Meedoen aan de Metworst is machtig mooi Koning Levi Hinke (15) en winnaar van de Knollenrit Sjuul Centen (17) waren de jeugdige hoofdrolspelers van de Metworstrennen 2013. Beide ruiters presteerden het om vorig jaar tijdens hun debuut meteen voor “Goud” te gaan. Niet wetende wat hem te wachten stond kwam Sjuul als eerste over de finish tijdens de knollenrit. Hij had wel eens iets opgevangen over de huldiging bij de Wilhelminaboom maar zich daar verder niet in verdiept. Sjuul ging eigenlijk voor het meedoen aan deze traditie en was dan ook aangenaam verrast dat dit meteen in een overwinning uitmondde. De kick die hem dat gaf was machtig mooi, hij gaat zijn titel dan ook serieus verdedigen en wie weet maakt hij in de toekomst ooit eens de overstap naar deelname aan de Koningstitel. Hetzelfde gaat eigenlijk ook een beetje op voor Levi, hij had van tevoren wel eens bedacht hoe het zou zijn als hij ‘ooit’ eens de Metworst zou mogen winnen maar er niet bij stil gestaan dat dit hem in één keer zou gaan lukken. Hij was vooral blij dat het eindelijk zover was dat hij mee mocht doen.Toen Levi de streep als eerste passeerde ging er heel veel door hem heen maar het echte besef over hetgeen hij gepresteerd had kwam pas veel

later. “Het is onbeschrijfbaar mooi”, aldus Levi. Op de vraag of zijn leeftijdsgenoten hem nu anders zien kan Levi duidelijk zijn:

Dolgelukkig De jeugdige hoofdrolspelers van de Metworstrennen 2013, de debutanten Levi Hinke en Sjuul Centen.

“ze vinden het geweldig voor mij maar ik heb geen horde gillende meiden om me heen of last van handtekeningenjagers. Mijn vrienden heb ik nog niet over de streep kunnen trekken om ook mee te gaan doen: da hedde wellus!” Ook de vrienden en teamgenoten (Olympia’18, 8ste) van Sjuul vinden het super voor hem maar zijn, tot nu toe, nog niet op paardrijles gegaan. Maar een mooiere reclamecampagne dan dit is er eigenlijk niet: deze twee jonge debutanten die het opnamen tegen routiniers en er met de winst vandoor gingen zeggen beiden volmondig. “Meedoen is een echte aanrader, de Metworstrennen zijn er voor iedereen, het is een geweldige vereniging en de titels zijn voor het leven!”

Joey haalt voordeel uit handicap...!


12

Boxmeer, Kloostertuin 32

Venray

De Bleek 82 5801 MD Venray Tel.: 0478-750746

Boxmeer

Goudmunten

Kloostertuin 32 Tel.: 0485 750818 Mobiel. 06-26207294 ma.

gesloten

di. t/m vrij. 10.00 - 17.30 uur zat.

10.00 - 16.00 uur


14 TIJDENS DE CARNAVAL IS BAKKER BART OPEN

WITTE BROODJES + 10 5 WORSTEN BOLLEN

OF PUNTJES

OP=OP

SAMEN VOOR

8.

00

CARNAVALSALLEEN OP , ZONDAG EN ZATERDAG LDIG! MAANDAG GE

BAKKER BART BOXMEER WENST ALLE GEITEN EN BOKKEN EEN PRETTIGE CARNAVAL!

ONZE AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN UÊ</ , Van 08.00 uur tot na de lichtjesoptocht (22.30 uur)

UÊ<" Van 09.30 uur tot na de kinderoptocht (17.00 uur)

UÊ /7",-/ Van 05.30 uur tot 15.00 uur

UÊ - Ê -"/

Bakker Bart Steenstraat 78 5831 JH Boxmeer www.bakkerbart.nl

NU OOK OP ZONDAG DE LEKKERSTE BROODJES


Koning, Keizer

Elzendaal Metworst vieren we allemaal Wij wensen alle ruiters veel succes!

Nieuwsblad De Maas Driehoek ed md week 09 2014  

Nieuwsblad De Maas Driehoek - dat zijn naam dankt aan de drie hoofdkernen aan de Maas - verschijnt sinds mei 2003 in een groot deel van het...

Advertisement