Page 1


Editie 3 dinsdag 14 januari 2014

ADVERTENTIE

7


8

ADVERTENTIE

Editie 3 dinsdag 14 januari 2014

KROON KOZIJN GENNEP RAMEN - DEUREN - SCHUIFPUIEN

Wintegrrataisctie! Nu ++ 29 mm HR glas bij uw kozijnen!

8,6

4,50((402*(/,-.'$17'(1.6 224'(*('$$/'(+7,;(134,-;(1/$*(+:326+((.4(16((1*(56(*(1+77434,-;(1,5+(617+(6 020(1620((1+7,56(.23(128(1',(1+(()6728(4 -$$4*((19221/$56(10((4(1 '$6,59(/;234(66,*$/570(63(15,2(1*$$622457%5,',(5(14(*(/*(8,1*,5(48$$.0((4 02*(/,-.'$17'(1.6$$.'$$42017((1$)534$$.8224((1<1$1&,((/626$$/$'8,(50(6 !$147**(1'8,(5*42(3"(*(8(178$56*2('(4('(1(1

Let op:

u

7,5.23(1 7,5617

Nu nog BTW-voordeel Zorg dat u in deze koude periode een lagere energierekening krijgt en toch lekker warm binnen kunt zitten! Kom nu snel naar de showroom voor een uitgebreid advies en vrijblijvende offerte!

  ((4'$1 -$$4(48$4,1*(1$/6,-' %,-7,1'(%7746 /$169$$4'(4,1*231'(3(1'(4

 ,1$1&,((/626$$/$'8,(5230$$6 822417(1/$6(4 7,'(/,-.%(642..(1(1 21$)+$1.(/,-.

  (11,58$1$//(4(*(/,1*(1(1 57%5,',(02*(/,-.+('(1

 ! (4*(/,-.8$184,-9(/$//($$1%,('(45 2082247'(%(56(236,(6(8,1'(1 ,6(,1'(/,-.*2('.23(4'$179%$1. (456(*(534(.1(0(19,-8224 21;(4(.(1,1*(1,5.256(/225 (*(/(,'(121'(456(71(1(1 216;24*(178$160# 1(/((1$)534$$.9$$4%,-9( 7,6*(%4(,''(6,-'822471(0(1

   $ 

" #

Zandstraat 44 6591 DD Gennep Tel.: 0485-513337

www.kroonkozijn.nl *vraag naar de voorwaarden.

Openingstijden showroom: vr: 10:00-20:00 tevens op afspraak

Advocaten voor iedereen Arbeidsrecht Consumentenrecht Huurrecht Incasso Letselschade Ondernemingsrecht Onroerend goed recht Personen- en familierecht Strafrecht

Gratis inloopspreekuur op donderdag van 16.30 tot 17.30 uur

REMMEN & SPIERTZ A D V O C AT E N Akkerdistel 2 5831 PJ Boxmeer Telefoon 0485-581800

www.remmenspiertz.nl

!$147**(1'8,(5*42(37,-.,8,(4'7,1 7,-.

!!! 


10

ADVERTENTIE

Editie 3 dinsdag 14 januari 2014


11

NIEUWS BOXMEER, SINT ANTHONIS

Editie 3 dinsdag 14 januari 2014

SAN versterkt zich met politici van Samen Welzijn

â&#x20AC;&#x2DC;Wij zagen een paar goede mensenâ&#x20AC;&#x2122;

Illegaal gestort afval of kapotte lantaarnpaal? Meld â&#x20AC;&#x2DC;t op de app

SINT ANTHONIS â&#x20AC;&#x201C; Met de door de wol geverfde wethouder Roos Aben, ervaren raadslid Huub Bellemakers en jongster Joost van der Cruijsen, alle drie afkomstig uit het nest van Samen Welzijn, gaat de politieke groepering Sint Anthonis Nu (SAN) met veel vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen in. â&#x20AC;&#x153;Een verrassende keuze? Nee, voor ons niet. Wij zagen een paar goede mensen en die hebben we er graag bijâ&#x20AC;?, zegt Ad de Kort, de 53-jarige fractievoorzitter en lijsttrekker van SAN. De drie maken de overstap van Samen Welzijn, dat op houdt te bestaan. â&#x20AC;&#x153;We hebben een serieuze poging gedaan om met een andere partij verder te aan, maar daar bleek geen animo voor te zijn. Toen zijn we langzaam aan gaan nadenken over andere mogelijkhedenâ&#x20AC;?, vertelt Huub Bellemakers (51) over de overstap van het drietal naar SAN. Het raadslid uit Sint Anthonis staat nu op plaats 5 van de groslijst van SAN, zijn compaan Joost van der Cruijsen op plek 2 en Roos Aben (57) is lijstduwer ĂŠn kandidaat-wethouder namens SAN. Hun overstap

Politieberichten deze week via www.kliknieuws.nl.

Politie

BOXMEER - Losse stoeptegel, illegaal gestort afval of een kapotte lantaarnpaal? Inwoners van de gemeente Boxmeer die een smartphone hebben, kunnen dit soort zaken vanaf nu melden met de â&#x20AC;&#x2DC;MijnGemeenteâ&#x20AC;&#x2122;-app. Wethouder Erik Ronnes legt uit: â&#x20AC;&#x153;De openbare ruimte is van ons allemaal, als gemeente en inwoners zullen wij deze dan ook samen zo schoon en veilig mogelijk moeten houden. Nu al krijgen we zoâ&#x20AC;&#x2122;n 3.500 meldingen per jaar

Poistionering. Ad de Kort (rechts) ziet de komst van Huub Bellemakers (links) en andere mensen van Samen Welzijn niet als een â&#x20AC;&#x2DC;ruk naar linksâ&#x20AC;&#x2122;. â&#x20AC;&#x153;Wij zaten sowieso altijd al een beetje links van het CDA en de VVD en dat verandert niet.â&#x20AC;? ( foto: Jacques Verschuren) leverde louter positieve reacties op, zeggen De Kort en Bellemakers. â&#x20AC;&#x153;Je moet ons niet zien als mensen van Samen Welzijn binnen SAN, maar als nieuwe leden van SANâ&#x20AC;?, zegt de man die er bijna 4 jaar als raadslid op heeft zitten. De Kort ziet de komst van de mensen van Samen Welzijn niet als een â&#x20AC;&#x2DC;ruk naar linksâ&#x20AC;&#x2122;, ook al bezette

Samen Welzijn al die jaren de linkerflank van de gemeenteraad. â&#x20AC;&#x153;Wij zaten sowieso altijd al een beetje links van het CDA en de VVD en dat verandert niet. Wij zijn een pragmatische partij, bij ons is alles bespreekbaar en wij zoeken het compromis. Daarom voelen bijvoorbeeld ook boeren zich bij ons thuis.â&#x20AC;? De drie nieuwkomers kun-

nen extra stemmentrekkers zijn. â&#x20AC;&#x153;Een slimme zet? Dat is niet de opzet geweest. Het zijn goede mensen die bij ons zijn ingestapt.â&#x20AC;? Over het aantal zetels dat hij op 19 maart nastreeft is de Wanroijnaar gereserveerd. â&#x20AC;&#x153;We hebben nu 5 + 2 zetels. Zeven zou mooi zijn.â&#x20AC;?    

De prijs is bedoeld om de inrichting van groene en vogelvriendelijke schoolpleinen in Nederland te stimuleren. â&#x20AC;&#x153;Bij onze school hebben we een binnenplein. De ruimte daar werd eigenlijk niet benut. Daarom hebben we een plan ontwikkeld dat we komende weken gaan uitwerkenâ&#x20AC;?, vertelt Patricia Martinus van De Bolster. â&#x20AC;&#x153;Deze prijs is een mooie stimulans om ermee aan de slag te gaan.â&#x20AC;? Vogelbescherming Nederland stimuleert scholen om hun schoolplein â&#x20AC;&#x2DC;vogel-

vriendelijkâ&#x20AC;&#x2122; in te richten. â&#x20AC;&#x153;We vinden het belangrijk dat een volgende generatie opgroeit met hart voor vogels en natuurâ&#x20AC;?, aldus de Vogelbescherming. Uit wetenschappelijk onderzoek komen sterke aanwijzingen naar voren dat de toename van obesitas, het gebrek aan beweging en ADHD-gerelateerde klachten samenhangen met de kloof tussen kinderen en natuur. Vogelvriendelijk Een groen en vogelvriendelijk schoolplein bestaat uit bomen, struiken, hagen, zo min mogelijk bestrating, rommelhoekje, een ontdektuin met voedertafel, kijkscherm en eventueel moestuin. Op een groen schoolplein kunnen kinderen het hele jaar door buiten spelen in een groene omgeving waar zowel kinderen als vogels iets van hun gading vinden.

Vogelvriendelijk. De Bolster is straks ĂŠĂŠn van vijf scholen in Nederland met een â&#x20AC;&#x2DC;vogelvriendelijkâ&#x20AC;&#x2122; schoolplein. (foto: Ingrid Driessen)

Bekeurd. Ruim 1600 automobilisten gingen in december op de bon omdat zij te hard reden op de Overloonseweg. VIERLINGSBEEK - De Overloonseweg bij Vierlingsbeek was afgelopen week onderwerp van gesprek. Aanleiding is het gegeven dat ruim 60 procent van de automobilisten op die weg in december is geflitst. Lokale politici willen dat de snelheid er verhoogd wordt, hoongelach viel â&#x20AC;&#x2DC;Vierlingeâ&#x20AC;&#x2122; ten deel in de landelijk media. Eerst maar eens de feiten: In 2002 werd de maximum snelheid op de Overloonseweg (de weg van Overloon/ A73 naar Vierlingsbeek, red.) op verzoek van aanwonenden teruggebracht van 80 naar 50 kilometer. De lokale politiek -inclusief toenmalig wethouder Marc Oudenhoven -zag destijds de noodzaak. En tijdens de op 5 september 2013 gehouden â&#x20AC;&#x2DC;Raadskaravaanâ&#x20AC;&#x2122; - waar gemeenteraadsleden een bezoek brengen aan de kerkdorpen - spraken meerdere bewoners van Vierlingsbeek

zelfs nog hun zorgen uit over â&#x20AC;&#x2DC;de Bèkse racebaanâ&#x20AC;&#x2122;. Toen in december werd gehandhaafd door de politie, gingen ruim 1600 van de 2700 gecontroleerde automobilisten op de bon. Naar verluidt is de totale hoogte van de boetes 270.000 euro. Het nieuws over de vele bekeuringen leidde eerst tot verontwaardiging (bij bewoners en inmiddels raadslid Marc Oudenhoven van VDB/LO, die de boetes wil aanvechten), vervolgens tot actie (bij PK-fractievoorzitter Maarten Wiggers de Vries die B en W heeft gevraagd de weg opnieuw in te richten) en uiteindelijk tot hoongelach (in de landelijke media). â&#x20AC;&#x153;Als er een bordje met 50 staat en je rijdt harder, weet je dat je een keer de financiĂŤle sjaak kunt zijnâ&#x20AC;?, stelde GeenStijl.nl. Ook Radio 1 besteedde aandacht aan â&#x20AC;&#x2DC;de racebaanâ&#x20AC;&#x2122; in het door hen genoemde dorp â&#x20AC;&#x2DC;Vierlingeâ&#x20AC;&#x2122;. Wethouder Erik Ronnes werd geĂŻnterviewd door Hart van Nederland.

Voordeel Het voordeel van de app is dat een melding direct ter plekke kan worden gedaan. Door gps weten de medewerkers exact waar ze moeten zijn en er kan een foto worden meegestuurd. Medewerkers hebben dan altijd het juiste materiaal bij zich. De app is te downloaden via Google Play of de AppStore op de smartphone.

Flessenactie St. Patrick succes LEDEACKER - Leden van Scouting St. Patrick in Sint Anthonis, Ledeacker, Oploo en Wanroy zijn vorige week langs de deuren gegaan om lege flessen op te halen. En met groot succes! Door de fanatieke inzet van de leden werd 790 euro opgehaald. Scouting St. Patrick wil alle gulle DE BURGEMEESTER NEEMT U MEE...

gevers hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan deze fraaie opbrengst, welke gebruikt gaat worden voor gezamenlijke activiteiten van de scoutingclub. â&#x20AC;&#x153;Natuurlijk willen we ook alle leden en ouders die meegedaan hebben aan deze actie heel erg bedanken voor hun inzet! Een fantastisch begin van het nieuwe jaar!â&#x20AC;?, aldus St. Patrick.

Gemeente

De Bolster in Sambeek krijgt Ophef over boetes Overloonseweg â&#x20AC;&#x2DC;vogelvriendelijk schoolpleinâ&#x20AC;&#x2122; SAMBEEK - Basisschool De Bolster in Sambeek is ĂŠĂŠn van vijf scholen in Nederland die een zogeheten â&#x20AC;&#x2DC;vogelvriendelijkâ&#x20AC;&#x2122; schoolplein krijgen. De Bolster ontving vorige week een prijs van 1000 euro naar aanleiding van een prijsvraag die Vogelbescherming Nederland had uitgeschreven.

via de telefoon en e-mail. Met deze meldingen kunnen we als gemeente de openbare ruimte veel beter beheren.â&#x20AC;?

Zoâ&#x20AC;&#x2122;n eerste werkweek na de feestdagen is leuk en gezellig, maar ook een beetje rommelig. Eerst de nieuwjaarsbijeenkomst met ons personeel. Wij doen dit altijd op de eerste maandagochtend na 1 januari. Daar waar we met kerst stilstaan bij zaken die ons als mens raken en waarbij we even terugkijken op het afgelopen jaar, kijken we met de nieuwjaarsbijeenkomst vooruit. Ook is met het personeel stil gestaan bij de naderende verkiezingen. Bekend is dat de laatste maanden voor de verkiezingen de besluitvorming niet altijd voorspelbaar is. Partijen zijn zich al aan het voorbereiden op de nieuwe periode die komen gaat. Daar is niets mis mee, dat hoort bij ons systeem. Maar het kan zijn dat na de verkiezingen nieuwe of andere prioriteiten gesteld worden. Ook dat hoort er gewoon bij. Dat betekent ook dat dat wat voor 19 maart nog belangrijk was, opeens in een ander perspectief geplaatst kan worden. Onze mensen houden daar rekening mee. Goed

om te weten dat dit ook betekent dat zaken opnieuw opgepakt kunnen worden. Maar u als burger moet er wel op kunnen vertrouwen dat dat wat eerder besloten is, nog steeds het uitgangspunt is. ContinuĂŻteit van bestuur noemen we dit. Daarnaast is het College ook naar de nieuwjaarsreceptie van onze Commissaris van de Koning in Den Bosch geweest. De CdK had aan elke burgemeester gevraagd om twee ondernemers uit de eigen gemeente voor te dragen. Wij hebben gekozen voor twee jonge ondernemers, geen directeuren in loondienst van een grote onderneming, maar ondernemers die zelf en persoonlijk risicodragend zijn, die elke dag weer proberen van hun onderneming een succes te maken. Een jonge ondernemer in de persoon van Marc Ermens uit Oploo. U weet wel de winnaar van de Tweewielerwinkel van het jaar. De andere ondernemer was Maria Cornelissen. Zij is een startende ondernemer, vol enthousiasme, die samen met Mandie van den Boogaard een nieuwe onderneming in bloemen is gestart, die de naam Puur draagt. En nu maar hopen dat in 2014 de economie echt gaat herstellen. Dat hebben we, maar vooral onze ondernemers, echt nodig.


12

ADVERTENTIE

Editie 3 dinsdag 14 januari 2014


13 3 tot 7 kg afvallen in 10 dagen! Hoe ďŹ nancier je een briljant idee? ADVERTENTIE

Editie 3 dinsdag 14 januari 2014

Bewegings- en Afslankinstituut LILIAN komt met een nieuw programma: In 10 dagen tijd tot wel 7 kg afvallen. Het is geen crashdieet, maar verantwoord en blijvend gewichtsverlies. Alles onder deskundige begeleiding van een bewegingstherapeut en een diĂŤtist. Verantwoord snel en veel afvallen. Lilian:â&#x20AC;&#x153;Samen met holistisch diĂŤtist Marjan Hendriks uit Vortum-Mullem hebben we een verantwoord afslankprogramma opgesteld. In 10 dagen vallen de mensen 3-7 kg af. Ondanks dat we al een goed en verantwoord afslankprogramma hebben, bleek er toch behoefte te zijn aan nog sneller en meer afvallen in korte tijd. â&#x20AC;&#x153; Je zou denken dat het om een crashdieet gaat maar dat is niet waar. Lilian geeft aan dat dit nieuwe programma veilig en verantwoord is. Er zijn al vele mensen die het dieet gevolgd hebben en de mensen zijn enthousiast aldus Lilian. Blijvend gewichtsverlies In tegenstelling tot vele diĂŤten, behalen de mensen blijvend resultaat. Dat is belangrijk, want jojoĂŤn is niet alleen frustrerend maar ook nog eens erg ongezond. Marjan (Holistisch diĂŤtist): â&#x20AC;&#x153;Eigenlijk ben ik geen voorstander van diĂŤten omdat ik er van overtuigd ben dat het leidt tot jojoĂŤn. Bij vele diĂŤten waarbij men snel afvalt, wordt de stofwisseling verstoord, waardoor mensen na een afslankpoging snel weer in gewicht toenemen als men weer gewoon gaat eten. Dit dieet is anders. Men krijgt weliswaar niet veel calorieĂŤn binnen, maar men moet juist veel eten. Ook eet men om de 2 uur. De stofwisseling blijft op peil. Ik zie deze 10-daagse kuur wel als verantwoord.â&#x20AC;? Gezonde voeding Het bijzondere aan deze 10-daagse kuur is dat het uit gezonde voeding

bestaat. Dus geen shakes of maaltijdvervangende producten. Het is niet duur. Zelfs goedkoper dan een normale voeding. Het is puur basic. Alles wat het lichaam nodig heeft zit er in. Alles wat het lichaam niet nodig heeft om gezond te blijven wordt gedurende 10 dagen achterwege gelaten. Gedurende deze 10 dagen worden o.a. alle suiker- en zoutbevattende producten weggelaten. Unieke 10-daagse kuur Deze afslankkuur is uniek! Snel gewicht verliezen zonder de nadelen die je bij allerlei crashdiĂŤten ziet. Het dieet bevat een normale hoeveelheid koolhydraten, voldoende eiwitten, vetten, vitamines en mineralen. Dat alles met normale voeding. Je kunt dus de warme maaltijd gewoon meeeten met de anderen. Het enige wat mogelijk nieuw voor veel mensen is dat er gebruik wordt gemaakt van volkoren zilvervliesrijst. Een vezelrijke rijstsoort welke 45 minuten moet koken. Deze kuur draagt al voor veel mensen de naam MAGMA rijstdieet. Daarnaast krijg je begeleiding bij het bewegen. Na deze 10-daagse kuur krijgt men van de diĂŤtist een persoonlijk voedingsadvies. Geschikt voor suikerjunks Marjan: â&#x20AC;&#x153;Het leuke is dat men na deze 10-daagse kuur veel minder behoefte heeft aan suiker of zout. In 10 dagen tijd kan men namelijk een andere smaak aanleren. Afvallen en gezond eten gaat daarna nog veel gemakkelijker! Marjan heeft het

dieet zelf opgesteld. â&#x20AC;&#x153;Eerlijk gezegd heb ik bij toeval ontdekt dat mensen in 10 dagen tijd veel afvallen. Ik was in eerste instantie op zoek naar een voeding waarbij de mensen in korte tijd een sterke voorkeur voor zout of zoete producten zouden aďŹ&#x201A;eren. Ik krijg namelijk steeds vaker mensen te zien die als het ware verslaafd zijn aan suiker of zoute snacks. Dat men ook nog eens snel afvalt is voor veel mensen natuurlijk zeer welkom! Ik geloof dat ik in mijn opzet geslaagd ben, als ik de reacties van de deelnemers als referentie mag gebruikenâ&#x20AC;?. Bewegen is belangrijk Voldoende bewegen is tijdens deze 10 dagen erg belangrijk. Er komen namelijk veel afvalstoffen vrij wat in het vetweefsel opgeslagen ligt. Naast het dieetadvies krijgt men daarom een bewegingsprogramma aangeboden: Slenderen en Powerplate. De utsukusy body therm zorgt voor extra afvoer van afvalstoffen. Wandelen of ďŹ etsen is natuurlijk ook goed, maar wil men gedurende deze 10 dagen het beste resultaat, dan maakt men gebruik van het speciďŹ eke beweegprogramma. Lilian is verheugd dat zij dit programma kan aanbieden aan haar klanten. We kunnen nu ook de mensen die in 10 dagen hun overtollige kiloâ&#x20AC;&#x2122;s kwijt willen een verantwoord programma aanbieden. De diĂŤtist wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. Het bewegingsprogramma bedraagt â&#x201A;Ź40,- voor 2x Slenderen, 2 x Powerplate en 2 x utsukusy onder begeleiding van een bewegingstherapeut. Voor meer informatie: bel Bewegingsinstituut Lilian te Boxmeer: 0485-521553

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

Gratis Gratis Gratis Gratis

advies aan huis inmeten maken hangen

Briels Wonen Lindenlaan 15, 5854 AM Nieuw-Bergen tel. 0485-341320

%#%1"1(1!'1(*1% "'1 1 "%1 1 "1 "1 !'1 "1 '1#)%'("&%'1 " 1 (1 '1 "#1 $' 1

1 %"1 -"1 '%1 )##%1

""%1 "1 .(&"%01 )##%"1 (*1 !'&1 -#"%1 1'1) 1-#"%1#"'&1 '"*##%1 &1 '1 "1 &'(1 !# %1 "1 *#%"1 %1 +'%1 %"'&13&'1 (1#'1 (1 "'1 '1 *'"1 '#'1 '%1 '"1 %1 -"1 "#1 '1 #1 !# "1#!1#1(" %1 $ """1 ""%1 '1%"1 ##%1""1!%1 ##1 ##%1 1 (%")&'%%&1 "1 $%'$'!'&$$1 %#*(""1"11- &1##%1 1#)%

#$1 #"%1 1 %(%1 "1 &!"%1 #%"&%1 "1 1 %1'1 #+!%1. 1# " 1 1)"11 ""%"01 %1%'1(1)"11"%1'1 #%"1 *'1 1 "1 -1 '1 *2 1 )##%1(1"1'""1 "1$% '$'!'&$$1 '1 '#1 *'1 -1 ("""1 "%""1 "1 %"&'1 1 ##%'1 (1 #1 1 #)% 1"1 1)"1(*1$ """1 "1""%"

!1 (*1 *1 '1 )""1 "1 '1 ## #1 )"1 '1 !#%"1 "%"!%&1 %"1 - 1 " ""%"& "&$1*#%'1%1 '((% 1##1'1*##%1 %1*#%

"1 %)%""1 1 #)% '1 &!"*%"1 !'1 $%' $'!'&$$"1 "1 "#% ! 1 ")&'#%&1 " 1 #"% "!%&1 1 #$1 -#1 -"1 "% %#$' 1 "1 ("1 $ " - &1 '%1 $ 1 $'"1 )##% "1&("1(%, . 1 #" 1 1 )"1 1 ""%"01 *#%'1 "1 "' %&&"'1 1 *%1 (1 ("'1 "' *%"1 !%1 )##% 1 ) 1 -( ' #$&'"1 #)%1 '1 !#%" ""%"1 )"1 4*1 % "' $ """

 "&' ""1("""1-1"! "1#$

***%#" )"""%""

 

% + + + ( &+ ( ',+ + + + 0+ + + + + + 0+ + ! ,"( #+ ,+ ,+ /+ + + 2 ,+++2+ + ,+ 1' + ' #+ ,+

+ /,+ /+ (,(+ + (+ 0'+ + 1' ,+ /+ ( ',+,(,//' # lll#hX]Z^Y^c\heaVccZg#ca

ko

voor elk wat wils

rti AA ng N op en BIED sto tot IN ffe we G: n! l 5 0%

GORDIJNEN

1 "'1 "1 #"!&%1 "(*1$%#('1/1"1'1"11 !%'11#1(1 ##$'1%#"1!'1'1 $ "1#!1(*1%1('1'1% "1 1 !'1 "#1 %1 (1 !&'1 1 %##"#1 "" %"

          

HegZZ`adXVi^ZhVaaZZcdeV[hegVV` ^cC^_bZ\Zc!L^_X]Zc!8j^_`! Spreeklocaties (alleen op afspraak): 7Zjc^c\ZcZc<gdZhWZZ`# Kronenburgersingel 3 in Nijmegen

en Kasteellaan 72 in Wijchen.

BZZg^c[dgbVi^Z4 7Za%+'+++-+++d[bV^a '+',$ c^_bZ\Zc5hX]Z^Y^c\heaVccZg#ca +3*+.*+**+***++ ( ( '#


14

ADVERTENTIE

Editie 3 dinsdag 14 januari 2014

10.000den

Wij kochten een zeer

GROTE SUPERMARKT met allĂŠĂŠn maar A-Merken

â&#x201A;Ź 50 tot â&#x201A;Ź 100

PALLETS VOL WEER VOLLEDIG AANGEVULD MET ECHT ALLE SUPERMARKT ARTIKELEN

S MET LES ALLE

VOORDEEL op volle winkelwagen LAYS - HEINEKEN - COCA - COLA - KNOR - VERKADE - SILAN - DREFT - REDBAND - WELLA - DE - MARS - STRUIK - UNOX - BAVARIA - SPRITE - LU - MILKA - HERO - CALVĂ&#x2030; - HEINZ - NUTELLA - REXONA - PRODENT PAGE - VENZ - BONDUELLE - RED BULL ENZ...

40% KASSAKORTING

N! OP DE NORMALE SUPERMARKTPRIJZE

WWW.TIMCOVOORDEELMARKT.NL Aalst, Burg. Mollaan 

    

!"

Druk- en zetfouten voorbehouden.


Editie 3 dinsdag 14 januari 2014

15

UITGAAN

RTL Telekids Musicalschool voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar

Musicalschool in Cuijk

Uitgaans Agenda RICHE BOXMEER Za. 18 januari, 20.00 Nieuwjaarsconcert Boxmeerse Harmonie. Toegang gratis. Zie ook pag. 43. CAFĂ&#x2030; DE BOND CUIJK Za. 18 januari, 20.45 Kuuks Karnavals Krakers Kwek Konkours. Entree is

gratis. OELBROECK ST.ANTH. Zo. 19 januari, 14.00 Nieuwjaarsconcert Sint Cecilia. Entree gratis. Zie ook pagina 31. MYLLESWEERD MILL Vr. 24 januari, 20.15 Halve finale Wim Sonneveldprijs 2013. Entree 15,00 euro. Voorverkoop is inmiddels gestart. Zo. 26 januari, 15.00 Concert Gulden Euro Trio. www.myllesweerd.nl

De Weijer: Lachen met Silvester BOXMEER - Op zaterdag 18 januari staat cabaretier Silvester in De Weijer in Boxmeer.

Musicalschool. De RTL Telekids Musicalschool is door Muzelinck Kunstencentrum naar (de gemeente) Cuijk gehaald en bedoeld voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. CUIJK - Muzelinck Kunstencentrum Cuijk heeft de RTL Telekids Musicalschool naar het Maasdorp gehaald. De Telekids Musicalschool is volgens Muzelinck â&#x20AC;&#x2DC;niet zomaar een musicalschoolâ&#x20AC;&#x2122;. Leerlingen van 4 t/m 12 jaar repeteren wekelijks onder leiding van topdocenten. De link met Telekids zorgt ervoor dat leerlingen bijzondere kansen krijgen. Tijdens de lessen van Telekids Musicalschool wordt gewerkt aan dans, zang en spel. Een speciaal programma zorgt ervoor dat de kinderen het beste uit zichzelf halen. Natuurlijk zijn de lessen vooral ook heel erg leuk. Zo wordt er gewerkt aan video-clips, zijn er gastlessen van musicalsterren en kun je gevraagd worden om mee te werken aan tvprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s. TumTumClub Voor kinderen van de basisschool groep 1 t/m 3 is er

de Telekids TumTumClub. Tijdens deze lessen worden de musicaldisciplines zang, dans en drama aangeboden. Uiteraard op een niveau dat past bij de TumTum leeftijd. Aan bod komen o.a. liedjes uit het Telekids Musicalschool liedjesboek, liedjes van de bekende Ageeth de Haan en liedjes die van TV bekend zijn. Natuurlijk hoort lekker bewegen en dansen er ook helemaal bij. Telekids KidsClub De Telekids KidsClub is

voor leerlingen van groep 4 t/m groep 8. Tijdens de lessen wordt gewerkt aan zang, dans en drama. Meedoen aan de musicallessen is een uitlaatklep van emoties en spanningen van het dagelijks leven en natuurlijk zorgt het voor plezier en ontspanning. Naast zang en dans neemt spel een belangrijke plaats in bij Telekids Musicalschool. Kinderen kunnen zich nu vrijblijvend aanmelden voor een gratis proefles in februari, waarbij ze in een reguliere les kunnen meedoen en ervaren. Tijdens de laatste 10 minuten van de proefles zijn ook de ouders welkom. Bel (0412) 62 37 27 of kijk op www. kunstencentrumcuijk.nl voor informatie en opgeven voor een gratis proefles.

Na succes met zijn cabaretduo Arie & Silvester gaat hij nu succesvol solo. Silvester zit in de lift. De shows van Silvester zijn vernieuwend, grappig, indrukwekkend, meeslepend en vooral hilarisch. Zijn cabaret biedt visuele scènes, interactieve sketches, bloedstollende verhalen, filosofische kwinkslagen en veel grappen. Silvester weet als geen ander een zeer bijzondere band te smeden met zijn publiek. Door zijn herkenbare onderwerpen, zijn unieke kijk op het leven,

zijn improvisatietalent en zijn innemende persoonlijkheid voelt het na een show van Silvester alsof je er een vriend bij hebt gekregen. Speciaal voor de â&#x20AC;&#x2DC;In De Liftâ&#x20AC;&#x2122; heeft Silvester een App ontwikkelt die je tijdens de voorstelling kan gebruiken. In tijden van verval, recessies en geweld zit Silvester gewoon in de lift. Maar iedereen weet: hoe hoger je komt, des te dieper je kan vallen. Een indringende show met een ongezonde dosis humor. Silvester is zaterdag 18 januari om 20.15 uur te zien in De Weijer in Boxmeer voor 17,50 euro (incl. drankje en garderobe). Meer informatie: www.deweijer.nl.

Silvester. Cabaretier Silvester staat zaterdag 18 januari solo in De Weijer in Boxmeer met zijn show â&#x20AC;&#x2DC;In De Liftâ&#x20AC;&#x2122;.

Winterkoorconcert Novo Cantare Open Podium in Ven-Zelderheide 90â&#x20AC;&#x2122;s party Cuijk; VEN-ZELDERHEIDE - Het traditionele Open Podium in Ven-Zelderheide beleeft op zaterdag 18 januari alweer de zeventiende editie. Vier bands maken hun opwachting op het hoofdpodium in gemeenschapshuis De Uitkomst in â&#x20AC;&#x2DC;t Ven.

Winterconcert. Kamerkoor Novo Cantare geeft op zondag 19 januari een winterconcert, getiteld â&#x20AC;&#x2DC;Just beautifulâ&#x20AC;&#x2122;, in Sambeek. SAMBEEK - Gewoon mooi zingen, zonder thema of kader, dat is het idee achter het winterconcert van Kamerkoor Novo Cantare, dat wordt gehouden op zondag 19 januari in het Kloosterhuis in Sambeek. Waar anders altijd samenhang wordt gezocht in genre, tijdperk, componisten of tekst, heeft het koor nu gekozen voor â&#x20AC;&#x2DC;Just beautifulâ&#x20AC;&#x2122;: mooie muziek, mooi gezongen. In het programma is ook ruimte gemaakt voor het jonge Arnhemse

pianotalent Ischico Velzel. Op zondag 19 januari worden in de kapel van het Kloosterhuis in Sambeek stukken gezongen van uiteenlopende componisten als Rachmaninoff, Lauridsen, Debussy, Guerrero, Badings en FaurĂŠ. Pianiste Ischico Velzel zal enkele nummers begeleiden en als solist optreden. Aanvang van het concert is 16.00 uur. Een drankje is inbegrepen in de prijs van 8,00 euro voor dit concert, Kaarten zijn te reserveren via info@hetkloosterhuis.nl of te koop bij de ingang.

De vier bands, afkomstig van zowel binnen als buiten de regio, gaan volgens de organisatie â&#x20AC;&#x2DC;het publiek trakteren op een lekker avondje live muziekâ&#x20AC;&#x2122;: 100% dampende Blues Rock, een omschrijving van de band Stil Moore, die zater-

dag een tribute brengt aan de Ierse bluesgitarist Gary Moore. Face to Face is een 4-koppige band met rocken popnummers die lekker in het gehoor liggen, zoals Anouk, Eric Clapton en Melissa Etheridge. Just for the cat speelt voornamelijk covers van singer-songwriters en breiden dit uit met een aantal eigen â&#x20AC;&#x2DC;melancholischeâ&#x20AC;&#x2122; nummers. De Sambeekse jongerenband (16-19 jaar) Alter Ego speelt diverse pop- en rockcovers. Het Open Podium is op zaterdag 18 januari vanaf 20.30 uur. De entree bedraagt 7,50 euro.

Traditioneel. Tijdens de traditionele St. Tunniskermis in Ven-Zelderheide beleeft het Open Podium alweer de zeventiende editie.

opbrengsten naar Dream4Kids CUIJK - De Stichting Waterproof heeft de ambitie uitgesproken om de komende jaren diverse evenementen te gaan organiseren; de eerste activiteit is Full House. Dit 90â&#x20AC;&#x2122;s feest wordt op zaterdag 29 maart gehouden bij het Ebben Inspyrium in Cuijk. De helft van de opbrengsten van het feest gaat naar het goede doel Dream4Kids. â&#x20AC;&#x153;We doen dit allemaal op vrijwillige basis en van de opbrengst schenken we de helft aan Dream4Kids en de andere helft steken we in verhoging van de kwaliteit van de volgende editieâ&#x20AC;?, aldus Tom Evers van de organisatie, die verder bestaat uit Ruud Kremers, Bart Weerepas en Harry Kepser. De kaartverkoop is afgelopen weekeind begonnen met een zogeheten â&#x20AC;&#x2DC;Early birdâ&#x20AC;&#x2122;-actie: 12,50 euro (eerste 100 kaarten), anders 17,50 euro. Meer info via www.waterproofevents.nl.    


16

ADVERTENTIE

Editie 3 dinsdag 14 januari 2014

KIJK OP

ACTION.NL VOOR DE 100 NIEUWSTE ARTIKELEN

WEEKACTIE! WEEKACTIE! DAMES SWEATVEST

DAMES JOGGINGBROEK

4.49

diverse kleuren katoen/elastan maten S-XL

HEREN JOGGINGBROEK

OFFICE ESSENTIALS C6 ENVELOPPEN 114x162 mm 50 stuks

6.49

VAN ZONDAG 12 JANUARI T/M ZATERDAG 18 JANUARI

XXL SLEE

rood of blauw extra stevig met trekkoord 80x40x30 cm

80

6.49

HEREN SWEATER

7.49

365 diverse kleuren katoen/elastan maten S-XL

1.69

Elders 2.99 3.99

0.45

JOHN WEST TONIJN

QUIX ONTVETTER

in water of zonnebloemolie 145 gram

krachtige ontvettende werking voor harde oppervlakken, voor gebruik in badkamer, keuken of huiskamer spray 750 ml

SAU’CEE BELGISCHE MAYONAISE of Amerikaanse fritessaus of originele fritessaus 500 ml

1.09

1.09

NIVEA SHAMPOO

KNUTSEL DOOSJES

color protect, volume sensation of straight & easy

diverse varianten rond, vierkant of hartvormig om zelf te decoreren met verf, papier of glitters

40 0 M L

1.79

Elders 3.79 4.99

UNI KLEUR KUSSENHOES 100% katoen 40x40 cm

Elders 2.99 3.49

1.59

NATURE DELUXE VOGELZAADMIX 1 kg

0.85

QUIX REINIGER spray 750 ml

0.75

VILEDA VLOERSYSTEEM

- reinigingsysteem voor nat en droog gebruik - is heel absorberend en neemt vuildeeltjes op - ideaal voor hoeken - wasbaar op 60° C

1.05

THERMOPANTY OF LEGGING

PR IJ SD O O RB

RA AK!

meisjes: maten 92-158

SET/3

0.79

Elders 1.99 2.99

RESERVE OVERTREK

SMART ACCULADER

2.99

voor accu’s laden zonder zorgen 6 of 12 volt, gel of normale accu’s beveiligd tegen kortsluiting en oververhitting met geisoleerde klemmen en aansluitringen

19.95

Elders 34.95 43.95

VOGELVOER PLATEAU diverse kleuren 29 cm excl. vogelzaadmix

Elders 1.19 1.49

15.95

Elders 27.95 34.95

Elders 2.19 2.99

1.49

2-IN-1 ROK EN TOP structuur meisjes: maten 128-170

dames: maten S-XL

1.99

1.49

dames: maten S-XXXL

1.99

1.79

Elders 12.95 16.95

6.99

MINI ROK

katoen/elastan meisjes: diverse kleuren en prints maten 116-164 dames: diverse uni kleuren maten S-XL DAMES MINIROK met print maten XS-XL

1.99

1.49

NU 400 WINKELS IN NEDERLAND, BELGIË, FRANKRIJK EN DUITSLAND

Zet- en drukfouten voorbehouden.

HEREN BOXERSHORT

Elders 0.99 1.49

cm


18

ADVERTENTIE

Editie 3 dinsdag 14 januari 2014

M AC E G 1M T A GR AA IE A ND ! TIS

OPEN AVONDEN

*

MAANDAG 27 EN DINSDAG 28 JANUARI VAN 18.00 - 21.00 UUR EN

AM

S

RTOR

OO . SPKT V ND

OM

+K

*

ENNBEP,50 P O

ER

29

.M

*De genoemde actie geldt p.p. bij het afsluiten van een jaarabonnement. U betaalt bij alle abonnementsvormen GEEN inschrijfkosten t.w.v. €40,00.

All4Fit Gennep

Steendalerstraat 56, Gennep 0485 800643 gennep@all4fit.nl | www.all4fit.nl

All4Fit Grave

Arnoud van Gelderweg 105, Grave 0486 475600 info@all4fitgrave.nl | www.all4fitgrave.nl

All4Fit Boxmeer

Sportlaan 1, Boxmeer 0485 573997 info@all4fit.eu | www.all4fit.eu

Boxmeer, Kloostertuin 32

Venray

De Bleek 82 5801 MD Venray Tel.: 0478-750746

Boxmeer

Goudmunten

Kloostertuin 32 Tel.: 0485 750818 Mobiel. 06-26207294 ma.

gesloten

di. t/m vrij. 10.00 - 17.30 uur zat.

10.00 - 16.00 uur


22

ADVERTENTIE

Editie 3 dinsdag 14 januari 2014

Hans Lemmens tweewielers

Bij ons vindt u 1850m fietsplezier

BATAVUS - CUBE - TREK - BULLS - KOGA - SPARTA - GAZELLE - CORTINA - EDDY MERCKX

KOM...

EN TEST NU DE NIEUWE KOGA BOSCH ELEKTRISCHE FIETSEN!

Comfortabele E-bike met de nieuwe Bosch Active Cruise middenmotor voor een krachtige en betrouwbare trapondersteuning. Uniek frame met extra lage instap, voorzien van onderhoudsarme 8-speed naafversnelling en hydraulische velgremmen.

E-NOVA

€ 2.999,-

Comfortabele E-bike met de nieuwe Bosch Active Cruise middenmotor voor een krachtige en betrouwbare trapondersteuning. Uitgerust met het NuVinci Harmony naafversnellingssysteem met

E-NOVA NUVINCI

€ 3.499,-

automatisch en traploos schakelen voor de comfortabelste fietservaring ooit.

Sportieve E-bike met de nieuwe Bosch Active technologie voor een krachtige en betrouwbare trapondersteuning. Uniek ontwerp waarbij middenmotor, achterdrager, kabels en balhoofdstel prachtig geïntegreerd zijn in het frame.

E-INSPIRE

€ 2.999,• Gelegen aan de snelweg Venlo/ Nijmegen afslag Cuijk • Ruime parkeergelegenheid • Voldoende gelegenheid tot het testen van fietsen • Gratis haal- en brengservice binnen onze regio • Deskundig advies en reparatie

Bezoek ook eens onze webwinkel: hanslemmenstweewielers.nl (JMEFLBNQt41$VJKL  hanslemmens@home.nl


Tbbh-0,,,afkpa^d.1g^kr^of/-.1 Dbjbbkqberfp

Lmbkfkdpqfgabk

Hi^`eqbkdbjbbkqb<

>i^oj

>oklras+Dbiabotbd4.203.@SDo^sb Mlpq_rp4203->>Do^sb Q%-153&144/44 C%-153&144/// fkcl=do^sb+ki,ttt+do^sb+ki qtfqqbo+`lj,pq^aerfpDo^sb

Sllo^irtw^hbk J^^ka^dq,jsofga^d s^k-6+-*.0+--rro Afkpa^d.3+--*.6+0-rro

Mr_ifbhp_^ifb%-153&144/44 %llhslloaofkdbkaberim _rfqbkh^kqlloqfgabk&

../_fgpmlba)ibsbkpdbs^^olcebqboa^^a -6--*5511sllo^^kdfcqb)so^dbk)jbiafkdbk%ilh^^iq^ofbc& -5--*4---slloJbiaJfpa^^a>klkfbj ttt+mlifqfb+ki,_o^_^kq*klloasllofkqbokbq^^kdfcqbbkfkcloj^qfb

@ljjfppfbsbod^abofkdFktlkbopbk?bpqrro O^^apsbod^abofkd A^qrj7/.g^kr^of/-.1 Qfga7.6+0-rro Mi^^qp7Pq^aerfpDo^sb

A^qrj7/5g^kr^of/-.1 Qfga7.6+0-rro Mi^^qp7Pq^aerfpDo^sb

R_bkqs^ke^oqbtbihljlj_fgabwbsbo* d^abofkd^^ktbwfdqbwfgk+

R_bkqs^ke^oqbtbihljlj_fgabwbsbo* d^abofkd^^ktbwfdqbwfgk+

>dbka^

Slloilmfdb>dbka^

.+ Lmbkfkdbksllopqbiolkab /+ S^pqpqbiibk^dbka^bkjbababifkdbk 0+ S^pqpqbiibk^cpmo^hbkifgpqs^k.-ab* `bj_bo/-.0 1+ Pmobbhob`eqmr_ifbh 2+ O^mmloqibboifkdbksboslboObhbkh^* jbo`ljjfppfb 3+ O^mmloqE^kae^sfkdObhbkh^jbo`lj* jfppfb 4+ >^kd^^kjbbog^ofdb_bpqrroplsbobbk* hljpqjbq@bkqo^^iLod^^k>pfbiwlb* hbop 5+ %.&Crk`qflkbbiLkqtbomQo^kpfqfb Gbrdawlbd%/&Obdflk^^iqo^kpfqfb*^o*

.+ /+ 0+ 1+ 2+ 3+

o^kdbjbkqKlloallpq?o^_^kq 6+ So^dbk .-+ Pirfqfkd

Fkwfbksbod^abopqrhhbk Abpqrhhbkafb_fgabwbsbod^abofkdelobk) ifddbkqbofkw^dbfkebqpq^aerfplmab tboha^dbkqlqbkjbqafkpa^d/5g^kr^of s^k-6+--rroqlq.0+--rro^ipjbablmab afkpa^djfaa^dbks^k.3+--rroqlq.6+0- rro+>iibpqrhhbkwfgkllhqbsfkabklmlkwb tb_pfqbttt+do^sb+ki+

Lmbkfkdbkqobhhfkdpqbjjfkdp`fgcbo S^pqpqbiibk^dbka^ So^dbk >idbjbbkpmobbhob`eq Fkdbhljbkpqrhhbkbkjbababifkdbk S^pqpqbiibk_bpirfqbkifgpqs^k.4ab* `bj_bo/-.0

4+ S^pqpqbiibkpqor`qrrosfpfbDo^sb/-/2 5+ O ^mmloqibboifkdbksboslboObhbkh^* jbo`ljjfppfb 6+ O ^mmloqe^kae^sfkdObhbkh^jbo`lj* jfppfb .-+ >^kd^^kjbbog^ofdb_bpqrroplsbobbk* hljpqjbqebqSbkqo^^iLod^^k>pfbi* wlbhbop ..+ %.&Crk`qflkbbilkqtbomQo^kpfqfb Gbrdawlod%/&Obdflk^^iqo^kpfqfb*^o* o^kdbjbkqKlloallpq?o^_^kq%QO>& ./+ Fkpqbjjbkjbqebqqlbm^ppbks^kab `l—oafk^qfbobdbifkdslloebq_bpqbj* jfkdpmi^kÏWlodtlkfkdbkHlkfkhifghb SfpflÐbkbljdbsfkdpsbodrkkfkdsllo

ebqlmof`eqbks^k1wlodtlkfkdbklm ebqSfpflqboobfkqbDo^sb+ .0+ Dbtfgwfdabs^pqpqbiifkd_bpqbjjfkdp* mi^kÏDbkbo^^iab?lkpH^wbtokbÐ+ .1+ Pirfqfkd

Fkwfbksbod^abopqrhhbk Abpqrhhbkafb_fgabwbsbod^abofkdelobk) ifddbkqbofkw^dbfkebqpq^aerfplmab tboha^dbkqlqbkjbqafkpa^d/5g^kr^of s^k-6+--rroqlq.0+--rro^ipjbablmab afkpa^djfaa^dbks^k.3+--rroqlq.6+0- rro+>iibpqrhhbkwfgkllhqbsfkabklmlkwb tb_pfqbttt+do^sb+ki+

Lmbk_^ob_bhbkaj^hfkd ,,>idbjbbkmi^^qpb* ifghbsboloabkfkd

cfkdbksllop`ebkhqfgabkbk_fgbbkhlj* pqbk_fgm^o^`ljjbo`fb+Ab_bibfap* obdbiqobbaqfktbohfkdlm.2g^kr^of /-.1+

?bibfapobdbilkqebccfkdbksllo p`ebkhqfgabkbk_fgbbkhljpqbk Fkwfbk _fgm^o^`ljjbo`fb ?rodbjbbpqboebbcq_bpilqbkqlqebq s^pqpqbiibks^kab_bibfapobdbilkqebc*

Rhrkqab_bibfapobdbis^k^ctlbkpa^d .2g^kr^of/-.1dbarobkabwbptbhbk

fkwfbks^kj^^ka^dq,jsofga^ds^k -67--qlq.07--rro)lmafkpa^ds^k .37--qlq.670-rrolclm^cpmo^^h+ Fkcloj^qfb Sbfifdebfa)Qlbwf`eqbke^kae^sfkd) %-153&144/44

Jbbofkcloj^qfblmttt+do^sb+ki

Hoogeindestraat 7a 5447 PD Rijkevoort Tel.: 0485-372326 Fax: 0485-372000 info@remoimprove.nl www.remoimprove.nl

NOOIT MEER SCHILDEREN Wij bekleden het hout aan uw woning met hoogwaardig gecoate pasprofielen. Dakkapellen, windveren, boeiboorden, topgevels, overstekken, etc. Duurzaam, onderhoudsarm, kleurecht, decoratief, weerbestendig, corrosiebestendig. Lange levensduur, 10 jaar productgarantie. Bel of mail voor meer informatie, monsters en vrijblijvende prijsopgaaf of zie onze website: www.remoimprove.nl


29

ADVERTENTIE

BERT JANSSEN DIERVOEDERS ORGANISEERT INFORMATIEBIJEENKOMST OVER PAARDENVOEDING. rø$USøWILøJEøGRAAGøALLESøWETENøOVERøHETøVOERENøVANøJEøPAARDø røø(EBøJEøEENøPROBLEEMøMETøJEøPAARDøWATøWELLICHTøDOORøGOEDEø VOEDINGøOPGELOSTøKANøWORDENø røø7ILøJEøGEWOONøWETENøHOEøHETøVERTERINGSSTELSELøVANøDITøDIERø WERKTø (ETøKOMTøALLEMAALøAANøBODøOPøDEZEøINTERESSANTEøENøGEZELLIGEøAVONDøBIJø "ERTø*ANSSENø$IERVOEDERSø$EZEøAVONDøWORDTøVERZORGDøINøSAMENWERKINGø METø#AVALORø/Pø   ø WORDTøUøONTVANGENøMETøEENøLEKKERøKOPJEøKOFFIEøOFøTHEEøENøOMøø UURøSTARTøTEøPRESENTATIEø%RøISøVEELøRUIMTEøVOORøHETøSTELLENøVANøVRAGENø ENøBEHANDELENøVANøPERSOONLIJKEøCASUSSENø.AøAFLOOPøONTVANGTøIEDEREø DEELNEMERøEENøLEUKEøATTENTIEø $EøBIJEENKOMSTøVINDTøPLAATSøINøONZEøWINKELøAANøDEø!ALDONKSESTRAATøø TEø/TTERSUMø6OORøDEøDEELNEMERSøAANøDEøBIJEENKOMSTøISøDEZEøAVONDøDEø WINKELøGEOPEND

$EELNAMEøISøGRATISøMAARøSCHRIJFøJEøWELøEVENøINø )NSCHRIJVENøKANøPERøE MAIL øSTUURøEENøMAILTJEøMETøJEøNAAMøENøADRESGEGE VENSøNAARøINFO BERT JANSSENNLø

want Schrijf je nu in

vol = vol!! Open dag m to ai ra sd le al ek ni ch te

Jouw toekomst, kies voor techniek BBL praktijkopleidingen leren en werken Constructie - Plaatwerk - Lassen Mechatronica Verspaning / CNC Elektrotechniek Scheepsmetaalbewerking

ne

er

?

ur ur 00 u u 0 4. Bijscholing / avondcursussen 0.0 00-1 Maatwerkopleidingen 2 - . zie www.vakopleidingtechniek.nl .00 10 14 14 4 0 01 ri 2 ir 2 rua ua eb an 1 f j 1 g Cuijk Nijmegen g 3 erda a Het Riet 7 Streekweg 22 ir jd zat 5431 NL Cuijk 6537 TP Nijmegen v T 0485 - 320604 T 024 - 3446500 n jk ge i F 0485 - 321761 F 024 - 3446528 Cu jme i info@vakopleidingtechniek.nl N

W an

Editie 3 dinsdag 14 januari 2014

www.vakopleidingtechniek.nl


30

ADVERTENTIE

Editie 3 dinsdag 14 januari 2014

Er is werk voor iedereen... Ook voor jou IBN heeft goede

oplossingen als je denkt dat betaald werk

niet meer mogelijk is. Of als het je niet lukt om een baan te behouden.

leerwerktraject, werkplekaanpassingen en een eigen begeleider

Bij IBN kijken we naar wat je wĂŠl kunt. Door een eventuele

is het toch vaak mogelijk om aan de slag te gaan.

Het aanbod van vacatures wisselt dagelijks, een kleine greep uit ons aanbod: s'ASTVROUWOFRECEPTIONISTs#ATERINGMEDEWERKERs#HAUFFEUR s-EDEWERKERSCHOONMAAKs0OSTBEZORGERs3TALKNECHT s-AGAZIJNMEDEWERKER

Kijk op

www.eriswerkvooriedereen.nl www.facebook.com/eriswerkvooriedereen 0413- 28 26 26, inschrijvenwsw@ibn.nl


31

VARIA

Editie 3 dinsdag 14 januari 2014

Geslaagd schoolproject â&#x20AC;&#x2DC;We Love Musicâ&#x20AC;&#x2122; STEVENSBEEK â&#x20AC;&#x201C; Met de presentatie van het schoolproject â&#x20AC;&#x2DC;We Love Musicâ&#x20AC;&#x2122; kreeg het tradtionele nieuwjaarsconcert van fanfare St. Joseph in Stevensbeek zondag een heel aparte invulling. Want voorafgaand aan het optreden van het opleidingsorkest en de fanfare zelf, stonden de schijnwerpers in â&#x20AC;&#x2122;t Stekske helemaal gericht op een aantal muzikale kinderen uit Stevensbeek die lieten horen wat ze in korte tijd hadden geleerd. â&#x20AC;&#x153;Het gaat om leerlingen van de basisschool Pater Eymard die hebben meegedaan aan Doejemee. Dat speelde de afgelopen twee maanden op school en zondag mochten ze laten zien wat ze hadden geleerdâ&#x20AC;?, vertelt bestuurslid Jos Hendriks van de fanfare. Het project werd verzorgd door combinatiefuntionaris Mirriam Roodbeen, een onderwijzeres. Zij leidde het muziekproject â&#x20AC;&#x2DC;We love musicâ&#x20AC;&#x2122;, waarbij kinderen uit de groepen 4 t/m 8 leerden een blaasinstrument te bespelen en ook de organisatie van het optreden voor hun rekening namen. Dat dit gelukt was, bleek zondag wel in â&#x20AC;&#x2DC;t Stekske want veel ouders en andere muziekliefhebbers gaven gehoor aan de

Sint Cecilia pakt groots uit met nieuwjaarsconcert SINT ANTHONIS â&#x20AC;&#x201C; Muziekvereniging Sint Cecilia uit Sint Anthonis luidt het nieuwe jaar op zondag 19 januari muzikaal in met het traditionele nieuwjaarsconcert.

Optreden. Kinderen, waaronder dit blazersgroepje, verzorgden zelf een deel van het nieuwjaarsconcert van fanfare St. Joseph. ( foto: www.tunnis.nl) leuke uitnodiging. Bij de zaalversiering en presentatie hielpen de kinderen mee

en dat leverde natuurlijk veel complimenten op.

Naast verrassende optredens van het Blaasorkest onder leiding van dirigent Frank Steeghs, het slagwerkorkest onder leiding van instructeur RenĂŠ van Lokven en het Opleidingsorkest onder leiding van dirigent Marc Thijssen, betreedt ook de jongste jeugd het podium. Ook de Jeugdslagwerkgroep van dezelfde RenĂŠ van Lokven en de blokfluitgroep van Annemiek Pouwels zijn present. Vol enthousiasme laten deze muzikanten van de toekomst graag horen wat ze al hebben geleerd. Het nieuwjaarsconcert begint zondag om 14.00 uur in Oelbroeck, Breestraat 1d in Sint Anthonis. De entree is gratis.

Infomiddag over Lourdesreis VIERLINGSBEEK - Voor belangstellenden die mee willen op de bedevaart die het Bisdom Den Bosch van 25 april tot en met 3 mei naar Lourdes organiseers, wordt donderdag 16 januari een informatiebijeenkomst gehouden. De reis, die zowel per vliegtuig als per bus mogelijk is, is bedoeld voor parochianen van de nieuw gevormde parochies. Pastoor-deken Roland Kerssemakers ziet de reis als een uitgelezen kans voor de parochianen van de veertien kernen binnen de megaparochie om de onderlinge band te versterken en nieuwe con-

tacten te leggen. Om de drempel voor jongeren om deel te nemen aan de reis zo laag mogelijk te leggen, geldt voor kinderen en jongeren tot 27 jaar een speciaal tarief. Middelbare scholieren kunnen tijdens de reis invulling geven aan hun maatschappelijke stage. Tijdens de informatiemiddag zal de film â&#x20AC;&#x2DC;Mijn naam is Bernadetteâ&#x20AC;&#x2122; worden vertoond. De informatiebijeenkomst vindt op donderdag 16 januari plaats in De Joffershof, Laurentiusstraat 2 in Vierlingsbeek. De aanvang is 14.00 uur. Voor meer informatie bel Anjo Welles-Verhoeven, tel. (0478) 63 69 03.

Trainers SSSâ&#x20AC;&#x2122;18 en HRCâ&#x20AC;&#x2122;27 blijven OVERLOON - SSSâ&#x20AC;&#x2122;18 en hoofdtrainer Ales Jurcik gaan ook volgend seizoen met elkaar verder. De in Venray wonende Tsjech is bezig aan zijn eerste seizoen bij de huidige nummer laatst van de eerste klasse D. Jurcik was in het verleden interim-trainer van SV Venray, waar hij ook het tweede elftal onder zijn

hoede had. Jurcik volgde Math Aerts op in Overloon. Michel van de Venn is ook in het nieuwe seizoen hoofdcoach bij HRCâ&#x20AC;&#x2122;27. â&#x20AC;&#x153;Het bestuur en de technische commissie hebben vertrouwen in de werkwijze en zien dat de relatie met de spelersgroep uitstekend isâ&#x20AC;?, aldus het bestuur van de huidige nummer twee in de zesde klasse C.

Na bijna 30 jaar hebben Geurt en Jos met pijn in hun hart afscheid moeten nemen van Kapsalon Kreatief in de Valuwe in Cuijk. Wegens renovatie van het winkelcentrum pasten ze niet meer in het nieuwe bestemmingsplan. Ze willen nog niet echt afscheid nemen van hun trouwe klanten, daarom heeft Jos thuis een kapsalon gecreĂŤerd en Geurt gaat naar de mensen toe. Toch willen ze op deze manier hun klanten bedanken voor al die leuke en gezellige momenten die ze met hun 29 jaar mochten beleven. U kunt Jos vinden op Vorstendom 3, T: 0485-321777 Geurt T: 06-13809624

     

  

     

      

       

    

GRATIS SPREEKUUR

 

 1 %63' 01 2#: +4 -135)';')& ''0 17'3''0-1/45 8##3$+, 6 68 $'.#0)'0$'*#35+)'3 #..''0 *1'(5 5' $'5#.'0 #.4 '3 ''0 $'2##.& 3'46.5##5 813&5 $'*##.& !13&5 '3 )''0 46%%'4 )'$1'-5&113&'$'.#0)'0$'*#35+)'3&#0*1'(56*'/ *##3 0+'54 5' $'5#.'0 +, 46%%'4 &+'05 6 ''0 $'2##.& 2'3%'05#)' 7#0&'12$3'0)45#.4$'.10+0)##068$'.#0)'0$'*#35+)'35' $'5#.'0 

     #0#( ,#06#3+  +4 *'5 #&71%#5'0 51')'45##0 1/ 01 %63' 01 2#: #(423#-'0 5' /#-'0 /'5 ''0 %.+<05 0 .'54'.4%*#&';#-'0;+,07''.$63'#6412&'/#3-5&+'11-##0 $'.#0)'0$'*#35+)+0)&1'0/##3)''0#&71%##5;+,0 "+,/1)'0 #.,#3'0.#0)10$'2'3-501%63'012#:#(423#-'0/#-'0 !#57''./'04'00+'58'5'0+4&#5&'#&71%##5&'-145'07#0 ;+,0 *##38'3-;##/*'&'0/''45#.71..'&+)12&'5')'02#35+, -#0 7'3*#.'0 .4 &' 5')'02#35+, +//'34 ##0423#-'.+,- +4 7113*'510545##07#0684%*#&'/1'5&+'5')'02#35+,#.68 4%*#&'7'3)1'&'0&6411-&'#&71%##5-145'0+5$'5'-'05 &#58+,+0*'517'3)315'&''.7#010;';#-'0&'-145'0$+,&' 5')'02#35+, %.#+/'0  2 &+' /#0+'3 -145 *'5 6 &64 ('+5'.+,- 0+'541/''0#&71%##5+05'4%*#-'.'01/&#5&'5')'02#35+, &+' /1'5 $'5#.'0  *1'(5 &+' -145'0 &#0 11- 0+'5 7113 5' 4%*+'5'0##0104 

.4 6 &64 ''0 #(423##- /'5 68 $'.#0)'0$'*#35+)'3 /##-5 17'3 &+'04 -145'0 .##5 6 &#0 0+'5 5' 40'. 7'3.'+&'0 1/ ''0 01%63'012#:%1053#%55'5'-'0'0 .46;+%*.##5$+,45##0 &113 ''0 #&71%##5 /#) &';' &64 4+0&4 -135 10&'3 453+-5' 71138##3&'0 ''0 01 %63' 01 2#:#(423##- /'5 6 /#-'0 /##3 11- $+, ''0 #0&'3' $'.#0)'0$'*#35+)'3 )'.&5 #.4 &' ##0423#-'.+,-*'+&)''0&+4%644+'713/5+4''001%63'012#: #(423##- 011+5 7113&'.+) 7113 6  &3##)5 &#0 +//'34 ''0 &''.7#0&'4%*#&'7'3)1'&+0)#(##0&'$'.#0)'0$'*#35+)'3 '0&#5+4*'.'/##.0+'501&+)1/&#5&+'&+'04-145'0$+,&' 8'&'32#35+,-#05'36)*#.'0    113 41//+)' ;#-'0 -#0 ''0 41135 01 %63' 01 2#: 17'3''0-1/45 /+44%*+'0 8'. ;+071. ;+,0 '0- &##3$+, ##0

;#-'0 8##3 &' ##0423#-'.+,-*'+& ''0 2605 7#0 &+4%644+' -#0 713/'0 ;1#.4 ,' 7##- $+, /'&+4%*' -8'45+'4 ;+'5 )'$'63'0 / 5' 7113-1/'0 &#5 6 +0 ;10 ;##- #&71%##5-145'0 /1'5 71134%*+'5'0 +4 &' 3&' 7#0 &71%#5'0&642'3 ,#06#3+ )'45#35/'5''0'92'3+/'05 8##3$+, 813&5 51')'45##0 1/ ''0 3'46.5##54#(*#0-'.+,-' $'.10+0)7113#&71%#5'0+0.'54'.'017'3.+,&'044%*#&';#-'0 #( 5' 423'-'0  ##3$+, /#) 6 /'5 68 #&71%##5 #(423'-'0 &#5 &';' 7113 ;+,0 *##3 8'3- )''0 *1013#3+6/ +0 3'-'0+0) $3'0)5 ;1.#0) '3 )''0 3'46.5##5 813&5 $'*##.&  .4 '3 8'. 3'46.5##5813&5$'*##.&/#)&'#&71%##5''0)'$36+-'.+,-' $'.10+0)+03'-'0+0)$3'0)'071.)'04''06635#3+'(/'5''0 '7'056'.'124.#)7#0/#9+/##. '512&+'/#0+'35' &'%.#3'3'0$'&3#)/#)&#0'%*5'3011+5/''3;+,0&#0 7#0*'5$'*##.&'3'46.5##5 '$#4+47113&'$'3'-'0+0)7#0 &'-145'0$.+,(5&64*'56635#3+'(*1'/''363'0&'#&71%##5 *''(5 /1'5'0 $'45'&'0 ##0 &' ;##- *1' /''3 -145'0 *+,

;+,+03'-'0+0)/#)$3'0)'0 +5+4''0''3.+,-'34:45''/&#0 &';6+7'3'01%63'012#:8##3$+,&'$'.#0)'0$'*#35+)'3+0 5*'13+'/'5/+0+/#.'+042#00+0)''0)315'7'3)1'&+0)-#0 $+00'04.'2'0  

 .4 6 ''0 ;6+7'3' 01 %63' 01 2#:17'3''0-1/45 /'5 68 $'.#0)'0$'*#35+)'3 $'05 17'3''0)'-1/'0 -#0 ;+%* *'5 71.)'0&' 7113&1'0 5'. &' 7'3;'-'3##3 &' ##0423#-'.+,-' 2#35+,+4#.40'.#--113&/'5&'##0423#-'.+,-*'+&'0$'2##.568 4%*#&'7'3)1'&+0);10&'37''.&+4%644+'0##0&'3*#.(,##312 = 0&'17'3''0-1/45/'568$'.#0)'0$'*#35+)'3 +4 12)'01/'0 &#5 &';' 7#0 &' 4%*#&'7'3)1'&+0) #.4 *1013#3+6/ 1057#0)5 #0 -3+,)5 68 $'.#0)'0$'*#35+)'3 &64 = '0 6;'.( 1057#0)5 =  '45'.& &#5 68 $'.#0)'0$'*#35+)'3 +0 &+' #0&'3*#.( ,##3 663 ##0 68 ;##-*''(5)'8'3-5 2$#4+47#0''06635#3+'(7#0=  +0%.64+'(!;1668$'.#0)'0$'*#35+)'3&#0 9=  =  1057#0)'0  #5 $'&3#) &+'05 &113 &' 8'&'32#35+, 5'813&'07'3)1'&&64-145*'56('+5'.+,-0+'54'0*16&56 = 17'3 +55'38+,.''001%63'012#:7'3)1'&+0) 0+'5&113&'8'&'32#35+,*1'(55'813&'07'3)1'& ;+'5&' 7'34%*+..'0-600'0)3115;+,0 

  !+.56/''38'5'017'3&'73##)1(01%63'012#:+068;##- ;+071. +4 ( *''(5 6 ''0 01 %63' 01 2#:%1053#%5 /'5 ''0 $'.#0)'0$'*#35+)'3#()'4.15'0'08+.56&';'17'3''0-1/45 .#5'0 $'113&'.'0 ''/ &#0 %105#%5 12 /'5 104 7113 ''0 -145'.114'073+,$.+,7'0&''345')'423'-

   

    


32

ADVERTENTIE

Editie 3 dinsdag 14 januari 2014

WINTER

OPRUIMING    

50% ing

NL Label horizontale jaloezieĂŤn

kort

n vilo No va No yl vin

R OF e METE * 2 E K L EL OP E e ARTIK 2 W U OP

Para d tapi e jt

bel NL La en gordijn

NL La be PVC v l loer

Met onze opruimingsaanbiedingen maakt u heel voordelig van uw huis een comfortabele en heerlijke leefplek.

â&#x20AC;&#x153;Nu heel voordelig een lekkere sfeer in huis.â&#x20AC;?

l be en a L ijn NL ord lg ro

*Vraag naar de voorwaarden.

Kijk voor meer acties op:

boxmeerstapijthuis.nl/opruiming 1 wij kunnen u wĂŠrkelijk goed adviseren

    

2 alles wordt voor u tot in de puntjes verzorgd 3 wij bieden u uitgebreide garanties 4 kwaliteit en zekerheid van een vakman 5 transparante prijzen, u betaalt een eerlijke prijs

Sint Anthonisweg 6 Postbus 205 | 5830 AE Boxmeer Tel. (0485) 57 31 12 | Fax (0485) 57 31 20 www.boxmeerstapijthuis.nl


34

ADVERTENTIE

Editie 3 dinsdag 14 januari 2014

Al 40 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit U kunt natuurlijk op uw bank blijven liggen... ...voor alle anderen... ...welkom in onze showroom.

0RGHO+DPEXUJ PRWRULJ VWDRSKXOSLQOHGHUXLWYRRUUDDG $OYDQDI 

www.teunarts.nl

0RGHO%RORJQH yIPRWRULJ VWDRSKXOSLQOHGHUXLWYRRUUDDG $OYDQDI 

Al ruim 40 jaar staan wij garant voor de beste fauteuils en de mooiste banken. Welkom bij zitcomfortspeciaalzaak Teun Arts

Met meer dan 90 modellen relaxfauteuils met sta- op hulp vindt u bij Teun Arts het grootste aanbod sta- op fauteuils van Nederland.

Uniek bij Teun Arts Sta op fauteuils op draaivoet.

Inruil

Levertijd

Bezorging

Garantie

Mogelijkheden

Advies

Sta- op fauteuil Petunia

Nu tot wel

Onze meubelen zijn veelal

Gratis levering

Enkel West Europees

Naar wens aanpassingen

Door ruim 40 jaar ervaring

In leder, uit voorraad leverbaar

â&#x201A;Ź 300,- retour voor

uit vooraad leverbaar

door heel

topfabrikaat met minimaal

mogelijk in onze

met zitmeubelen krijgt u

van â&#x201A;Ź 1340,- voor â&#x201A;Ź 985,-

uw oude meubel*

dus binnen 1 week

Nederland

5 jaar fabrieksgarantie

stoffeerderijafdeling

Onze 2000m² showroom vindt u aan de Boersestraat nr. 11 in St.Hubert. (25 km onder Nijmegen) TEL. 0485 - 45 29 86 info@teunarts.nl Dinsdag, Woensdag & Donderdag geopend van 10:00 - 18:00, Vrijdag van 10:00 - 21:00, Zaterdag van 10:00 - 17:00 *

bij ons het beste advies

www.teunarts.nl

nvt op aktiemodellen, niet icm overige akties & aanbiedingen


38

ADVERTENTIE

Realisatie pgcommunicatie.nl

Editie 3 dinsdag 14 januari 2014

Spotserie Madrid Verkrijgbaar in de kleuren staal, wit en brons. Incl. GU10 50 Watt halogeen lamp. 1-lichts. Voor

2-lichts. Voor

3-lichts. Voor

4-lichts. Voor

95

5. 14.95 17.95 19.95

ING OPRUHEILM FT NU DE VAN DE HELFT* *50% KORTING OP DE GELE OUTLETSTIKKERS

Led hanglamp Alva 4 x led 3 Watt / 3000k / 240 lm. Van 129.00 nu voor

BIJ DE VERLICHTINGSOUTLET

Toiletset

Complete toiletset incl. Villeroy & Boch wandcloset, toiletzitting, Geberit inbouwreservoir en bedieningspaneel. Van 399.00 voor

00

299.

OPRUIMING KLEDING

KORTING TOT 70% OP DE HELE VOORRAAD ROCKWOOL WANDEN DAKISOLATIE NU

00

89.

20% KORTING

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR. ALAAF! Piraten heren/dames

Piraat royal

Peace heren/dames

Van 34.95 voor

Van 43.95 voor

Heren van 34.95 voor

22.95 19.95

Dames van 29.95 voor

95

22.

1000 M2 CARNAVAL

95

24.

Prijzen zijn exclusief eventuele verwijderingsbijdrage. Actie-artikelen zijn geldig -tenzij anders aangegeven- van maandag 13 januari t/m vrijdag 17 januari 2014 en zolang de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

Witveldweg 100, 5961 ND Horst, Tel. 077-3999333 www.interchalet.nl

OP=OP

AAN DE A73 MET RUIM 600 GRATIS PARKEERPLAATSEN Openingstijden: Ma. t/m vrij. 9.30 - 21.00 uur Zaterdag 9.00 - 18.00 uur Elke zondag 11.00 - 17.00 uur open


39

SPORT

Editie 3 dinsdag 14 januari 2014

Cuijkse topklasser wil met Nijmeegse coach ‘serieuze aanval doen op absolute top amateurs’

Voetbalprogramma 19 januari

Eric Meijers nieuwe trainer JVC

Topklasse ADO’20-Juliana’31 Be Quick 1887-VVSB Chabab-HSC’21 Leonidas-WKE UNA-HBS Lienden-AFC De Treffers-JVC Cuijk Haaglandia-EVV

CUIJK - Eric Meijers is de nieuwe trainer van JVC Cuijk. De Nijmegenaar (50) is de opvolger van Hans Kraaij en Piet de Kruif en heeft voor twee seizoenen getekend bij de Cuijkse topklasser. “JVC heeft de afgelopen twee jaar onder het duo Kraaij-De Kruijf een aantal stappen gezet, maar gaat er vanuit dat met de komst van Meijers volgend seizoen een serieuze aanval wordt gedaan op de absolute top van het amateurvoetbal in Nederland”, aldus vice-voorzitter Peter Pluk. Na Kraaij gaat ook Piet de Kruif JVC verlaten. Hij wilde niet als assistent onder Meijers werken. “Eric is een prima kerel maar onder hem zou ik echt een assistent zijn en dat voelt als twee stappen terug. Daarbij heeft hij een andere visie dan Hans en ik en dat zou niet werken.” Succescoach Meijers speelde voor NEC en Hatert, maar maakte naam voor zichzelf als trainer van Achilles’29. Gedurende zijn 10-jarige trai-

Hoofdklasse B Blauw Geel’38-OJC Rosm. Gemert-Dongen De Valk-Schijndel UDI’19-Nuenen Baronie-Venray EHC-Deurne Bekkerveld-Groene Ster Oost Zondag 4e klasse E Ewijk-Overasseltse Boys

De routes variëren van 35 tot 50 kilometer. Zoals altijd wordt gestart bij eetcafé en pannenkoekenhuis Museumzicht aan het Museumplein. De route voert door de bossen langs De Vers, over de provincie-

Succescoach. JVC Cuijk wil met Eric Meijers (links), die met Achilles’29 landskampioen werd bij de amateurs, ‘een serieuze aanval doen op de absolute top’. ( foto: Peter Kuijpers) nersschap in Groesbeek werd hij landskampioen en won hij tevens de KNVB-beker bij de amateurs. Meijers kreeg voor deze prestaties de Rinus Michels Award voor beste amateurcoach van 2012. Meijers begon zijn trainersloopbaan in 1992 bij SV Hatert. Tussen 1999 en 2002 was hij werkzaam bij RKHVV, waar hij

grens tussen Limburg en Noord Brabant, langs het Schaartven, de golfbaan en door de Stevensbeekse bossen. Daar leiden singletracks de deelnemers naar motorcrossbaan, zoals die ook te vinden zijn in de Helderse Duinen. Na een passage in het park van het oorlogsmuseum eindigt de ATB- tocht op het Museumplein in Overloon. De start is tussen 9.00 en 10.00 uur. De deelnamekosten bedragen 4,50 euro. Leden NTFU en KNWU 3,50. Info: www.toerklub.nl.

Introductie hardlopen en coopertest in Cuijk CUIJK - Voor sportievelingen bestaat vanaf februari de mogelijkheid kennis te maken met hardlopen. Dat gebeurt onder deskundige begeleiding van hardlooptrainer Theo Joosten uit Cuijk. Op zaterdag 18 januari is er een introductietraining en coopertest op de atletiek- en veldloopbaan op de Homburg Campus in Cuijk. Hardlopen is de manier om je conditie te verbeteren, meer energie te krijgen, af te vallen en je hoofd leeg te maken. Hardlopen is effectief, het kost weinig tijd en je kunt altijd en overal hardlopen. Je gezondheid en weerstand zullen, door minimaal 2x per week op verantwoorde wijze te gaan lopen, aanzienlijk verbeteren. Dit kan uitstekend door samen met anderen een hardloopcursus te vol-

Zuid II 1e klasse D Sparta’25-SVC 2000 TOP-Chevremont Limburgia-HVCH RVU-DESO SSS’18-Meerssen SC Susteren-Someren Heidebloem-Wittenhorst 2e klasse H EVVC-Erp ZSV-HVV Helmond Venlosche B.-Berghem Sport IVO-Wilhelmina’08

Sittard-Heeswijk Sparta’18-Volharding 6e klasse C Egchel-SVSH BVV’27-RKPVV Holthees-Fiducia HRC’27-Koningslust SVS-Meterik Brandevoort-Hegelsom 6e klasse D Menos-Achilles Reek De Willy’s-VIOS’38 VCO-SC Sint Hubert OVC’63-SCV’58 SBV-Sambeek Astrantia-Toxandria

Walkover voor MHV’81

in 2001 de districtsbeker won. Ook was hij hoofdtrainer bij Helmond Sport. Ambitieus De ambities van JVC Cuijk sluiten volgens Meijers ‘perfect aan bij mijn eigen ambities’. “Kraaij en De Kruif hebben goed doorgeselecteerd, er staat een sterke groep”, weet Meijers.

“Mijn taak is nu om dit beleid door te zetten. Ik heb er een heel goed gevoel bij. De olievlek wordt steeds groter en daarmee bedoel ik dat steeds meer mensen meegaan in het denken en handelen wat nodig is om JVC Cuijk naar de top van de topklasse te brengen. We willen volgend seizoen voor de titel gaan.”

ATB-tocht Overloon over vernieuwd parcours OVERLOON - Toerklub Overloon houdt zondag de jaarlijkse ATB-tocht. Ditmaal maken de deelnemers kennis met een nieuwe route in Overloon en omgeving, waarbij de bestaande ATB-route wordt opgenomen.

Krayenhoff-SCE WVW-FC Kunde Diosa-Avios SCD’33-Heumen BVC’12-Eendracht’30 Union-SC Millingen

gen met veel aandacht voor lenigheid, kracht, conditie en het hardlopen als prettig te gaan ervaren. Vanaf zaterdag 1 februari starten de trainingen onder leuding van, Olympisch trainer en begeleider van talentvolle atleten, Theo Joosten. De trainingen worden gegeven op maandag 19.00 tot 20.00 uur, vrijdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur (beide start Hotel Van der Valk) en zaterdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur (start Zevenhutten/Hapseweg). Coopertest Op zaterdag 18 januari verzorgt Theo Joosten een coopertest (12 minutenloop) op de baan bij de Homburg Campus. Er wordt om 10.00 uur gestart. Voor meer informatie en opgave kijk op de websitie van hardlooptrainer Theo Joosten, www.tjaa.nl.

MILL - De handballers van het Millse MHV’81 hebben de goede start in het nieuwe jaar kunnen voortzetten. De Millenaren overliepen voor eigen publiek White Demons uit Berkel Enschot (27-13) en handhaafden zich in de top van de eerstedivisie. Na de mooie overwinning van een week eerder waren de spelers van coach Tiny van Katwijk wilden deze lijn verder door trekken. De wedstrijd begon wat stroef en er werden aan beide kanten kansen gemist. Na de openingstreffer van de Millenaren kwam alles lekker op gang de dek-

De overwinning geeft Flamingo’s een geweldige boost bij de start van de tweede competitiehelft. Na zaterdag is Flamingo’s

SSS’18 houdt Voetbaldagen OVERLOON - Het lijkt nog ver weg, maar het is nu al mogelijk in te schrijven voor de KNVB Voetbaldagen, die van 19 tot en met 22 augustus op het complex van SSS’18 in Overloon gehouden worden. Deze dagen zijn voor jongens en meisjes die geboren zijn tussen 1 januari 2001 en 31 december 2005 een uitstekende gelegenheid om samen met an-

dere voetballers te werken aan de techniek. Het gevarieerde programma bestaat uit onder meer trainingsen wedstrijdvormen. Ook ontbreekt de strijd om de penaltybokaal niet. Bovendien krijgen deelnemers naast een certificaat en een groepsfoto een promotiepakket met onder andere een KNVB Nike-tenue en een Nike bal. Aanmelden voor de Voetbaldagen kan via www. sss18.nl.

Vrouwen De wisselvallige MHV-vrouwen wonnen weer eens. De ploeg van trainer Idink versloeg Hercules Rijswijk na een 16-12 ruststand met 24-20.

Mooie overwinning Flamingo’s GENNEP/TUBBERGEN De volleybalsters van Flamingo’s zijn het nieuwe jaar begonnen met een klinkende overwinning op Dynamo in Tubbergen. De Gennepse subtopper uit de Topdivisie versloeg de laagvlieger met 0-3.

Uitdaging. De ATB-tocht Overloon brengt de deelnemers op fraaie plekken in de omgeving.

king stond net als de week ervoor erg goed en ook keeper Harm Balvers stond zijn mannetje. Na een 14-5 voorsprong bij rust trok MHV’81 in het tweede bedrijf door. Coach Tiny van Katwijk liet alle spelers meedraaien. Ondabnks tijdstraffen en een rode kaart bleef MHV’81 dienst uitmaken. Met 27-13 werd het eindsignaal bereikt. MHV’81 bezoekt zondag Quintus 2.

derde in de Topdivisie. In Tubbergen won de ploeg van trainer Van der Heijden de eerste set met 23-25. De tweede en derde set eindigden in 12-25 en 17-25. De mannen van Flamingo’s verloren in de eerste divisie met 3-1 bij Compaen in Oostzaan. De setstanden waren 19-25, 28-26, 25-15 en 25-22. De vrouwen van tweede divisionist Activia uit Sint Anthonis leden thuis een 1-3 nederlaag tegen Sittardia.

Groot Indoor G-toernooi SIOL CUIJK - Sporthal De Kwel in Cuijk is zaterdag 18 januari het strijdtoneel voor de zevende editie van het Rabo Indoor Gtoernooi. De organisatie van het toernooi met tien deelnemende teams is in handen van vv SIOL uit Katwijk. Naast gastheer SIOL komen onder andere titelverdediger Mulo en teams van Werkenrode naar Cuijk. Er wordt zaterdagmiddag om 12.15 uur afgetrapt. In

de pauze (14.30 tot 15.00 uur) zorgt een echte deejay dan voor de inmiddels ‘wereldberoemde’ disco waarbij alle deelnemers en bezoekers helemaal los gaan. Om 15.45 uur gaat het toernooi verder met de halve finales en finale, die weer op een speciale manier aangekondigd en gespeeld wordt. Vanaf 16.00 uur is de succesvolle coach van JVC en SBS6-presentator Hans Kraaij jr.aanwezig, die ook voor de prijsuitreiking zal zorgen om 17.00 uur.

Arno Theunisse verlaat SPES MILSBEEK - Trainer Arno Theunisse gaat de Milsbeekse korfbaltopklasser SPES aan het einde van het seizoen verlaten. Bestuur en trainer zijn dat overeengekomen. Theunisse volgde in 2012 de Belgische Johnny Vervoort op, die met SPES grote successen bereikte, maar destijds titel op het veld aan

eeuwige rivaal Korfrakkers moest laten. Zondag dolf SPES opnieuw het onderspit tegen de ploeg uit Erp. In de zaalcompetitie verloor de ploeg met 7-9. In de Topklasse is SPES nu derde. Hoofdklasser Ajola/De Wilma’s versloeg JES uit Venhorst met 11-8. Overgangsklasser Miko uit Mill remiseerde (12-12) tegen NDWZ uit Vlijmen en Haarsteeg.

Happening. Sporthal De Kwel is zaterdag voor de zevende keer het decor voor de Rabo Indoor G-toernooi.


43

NIEUWS

Editie 3 dinsdag 14 januari 2014

Jan Nelissen verzorgt op 20 januari een â&#x20AC;&#x2DC;gastcollegeâ&#x20AC;&#x2122; in De oude heerlijkheid in Oploo

Een tijdreis door het verleden OPLOO â&#x20AC;&#x201C; Het is veel meer dan een gewone lezing, het â&#x20AC;&#x2DC;gastcollegeâ&#x20AC;&#x2122; dat amateurarcheoloog en groengids Jan Nelissen op maandag 20 januari in Oploo zal verzorgen. Bezoekers kunnen zich namelijk verheugen op een historisch ecologische beschouwing over de geschiedenis van Oploo en zijn omgeving. Op uitnodiging van heemkundevereniging â&#x20AC;&#x2DC;De Heerlyckheit Ploâ&#x20AC;&#x2122; gaat bevlogen spreker Jan Nelissen deze avond voorop tijdens een reis door de tijd. â&#x20AC;&#x153;We beschrijven het ontstaan van de landschappen, de tektoniek, de rol van de rivieren en de vestiging van de eerste mensen op de Peelrandrugâ&#x20AC;?, vertelt de vroegere schoolmeester uit Boxmeer. Hij verhaalt over het leven en de middelen van bestaan. â&#x20AC;&#x153;We volgen de weg van de bewoners door de tijd, de wijze waarop zij hun omgeving inrichtten en een bestaan wisten op te bouwen in de lage zone van de Peel.â&#x20AC;? Speciale aandacht besteedt

Di. 14 januari

Tijdloos. Ook vroeger wist de jeugd van Oploo zich te vermaken met waterspelletjes in de Oploose Molenbeek. Op de achtergrond de monumentale watermolen. Jan Nillesen tijdens zijn betoog aan de culturele codes die het leven beheersten en van grote invloed waren op de beslissingen die werden genomen. â&#x20AC;&#x153;Zij bepaalden de demografische veranderin-

gen en de wijze waarop het landschap werd ingerichtâ&#x20AC;?, zegt de gastspreker in een toelichting. Een goede gewoonte is dat hij zijn verhaal illustreert met landkaarten en fotoâ&#x20AC;&#x2122;s.

Jan Nillesen verzorgt zijn lezing op maandag 20 januari om 20.00 uur in gemeenschapshuis De oude heerlijkheid, Grotestraat 12 in Oploo. Toegang is 2,50 euro (leden gratis).

Kuukse Krakers op Kwek Konkour Concert Boxmeerse Harmonie CUIJK - Op zaterdag 18 januari vindt bij De Bond in Cuijk het Kuuks Karnavals Krakers Kwek Konkours (5xK) plaats. In dit jubileumjaar moet een feestlied winnen en de jury zal daar ook speciaal op gespitst zijn. Maar liefst acht deelnemen-

de groepen zullen zich presenteren aan Prins Twan en zij gevolg. Het motto is â&#x20AC;&#x2DC;Haal dâ&#x20AC;&#x2122;r uut, wat dâ&#x20AC;&#x2122;r in zitâ&#x20AC;&#x2122;. Het Konkours is in de zaal van CafĂŠ De Bond in Cuijk en begint om 20.45 uur. De entree is gratis.    

Carnavalsbeurs in Merletcollege CUIJK â&#x20AC;&#x201C; Hoewel carnaval nog bijna vijftig dagen weg is, begint het bij de echte carnavallisten al weer te kriebelen. En dus is de tijd aangebroken om eens stevig na te denken in welk opmerkelijk kostuum het feest dit jaar zal worden gevierd. Een mooie kans om een nieuw kostuum of attributen aan te schaffen biedt elk jaar de Prinsen- en Adjudanten-club van Karnavalsgezelschap de NĂślers uit Cuijk. Op zondag 2 februari organiseert deze club al weer voor de 35e keer een carnavalsbeurs. Bezoekers kunnen terecht voor complete optochtgroe-

Streek Agenda

pen, boerenbruiloftkleding en kindercreaties. Ook diverse attributen zijn verkrijgbaar. Er is deze middag volop muziek en een loterij met fantastische prijzen. De beurs, met vorig jaar ruim 500 bezoekers, is een van de grootste van ZuidNederland en wordt voor de eerste keer gehouden in het Merletcollege aan de Grotestraat in Cuijk. Het evenement vindt plaats van 13.30 tot 16.30 uur. Standhouders kunnen hun koopwaar uitstallen vanaf 12.00 uur. Wie verkoopruimte nodig heeft, wordt gevraagd zich van tevoren op te geven. Bel daarvoor Arthur de Clerk op (0485) 31 69 97 of Will van Uden op (0485) 31 76 86.

BOXMEER - Een vaste traditie die ook dit jaar wordt voortgezet, is het nieuwjaarsconcert van de Boxmeerse Harmonie. Dit vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 januari in zaal Riche in Boxmeer. Dit jaar is er gekozen voor het thema â&#x20AC;&#x2DC;Muziek in Beeldâ&#x20AC;&#x2122; en daarbij staat de harmonie garant voor een zeer gevarieerd programma met muziek, zang en entertainment. Behalve de harmonie zelf zal ook het

Wo. 15 januari Boxmeer, 10.00-13.00 Wandeling onder leiding van Jan Nillesen langs de flora en fauna van de stroomrug van Boxmeer en de Maasheggen. Deelnemers verzamelen bij het raadhuis in Boxmeer. Voor meer informatie: (0485) 57 47 80. Beers, 14.00 Voorlichtingsbijeenkomst â&#x20AC;&#x2DC;Veilig thuisâ&#x20AC;&#x2122; van KBO Beers-Linden. In â&#x20AC;&#x2DC;t Trefpunt, Kerkstraat 31.

Do. 16 januari

Sfeerbeeld. Impressie van het nieuwjaarsconcert van de Boxmeerse Harmonie in 2013.

Lezing over de hondenkar MILL â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x2DC;Met hond en hondenkarâ&#x20AC;&#x2122;; dat is de titel van de lezing die Bert Willemen op uitnodiging van de Historische Kring Land van Cuijk en de Genealogische vereniging op donderdag 16 januari in Mill verzorgt.

Beurs. Op de Carnavalsbeurs van De NĂślers in â&#x20AC;&#x2DC;Kuukâ&#x20AC;&#x2122; worden ook altijd kostuums voor grotere groepen aangeboden.

Jeugdorkest optreden. Dirigent is Harry Godtschalk. De zangpartijen tijdens het concert worden door Mark van Hoof en Anneke Derks van de Ven voor hun rekening genomen. Verder is er een combo, dat is gevormd uit de rockband Junxion. Het concert vindt op 18 januari plaats in zaal Riche aan de Steenstraat 51 in Boxmeer. De aanvang is 20.00 uur (zaal open 19.30 uur), de toegang is gratis. Zie verder www.boxmeerscheharmonie.nl.

Cuijk, 13.30 Wandeltocht (5 km) van KBO Cuijk-Centrum. Deelnemers verzamelen bij Ontmoetingscentrum â&#x20AC;&#x2DC;t Fort, Grotestraat 30 (Marietjes Beurs). Ook nietleden kunnen meestappen. Boxmeer, 19.00-20.30 Themabijeenkomst rond â&#x20AC;&#x2DC;Mantelzorg in het zorgcentrumâ&#x20AC;&#x2122;. Voor familie en mensen die betrokken zijn bij verzorging van bewoners van een zorgcentrum. In expetisecentrum Madeleine, Velgertstraat 1. Gratis toegang. Aanmelding gewenst: bel (0485) 58 25 00 of stuur een email naar Rec_madeleine@pantein.nl. Well, 19.00-20.30 Inloopavond over de aanleg van een extra hoogwatergeul langs de Maas bij Well. In mfc De Buun, Kasteellaan 25. Voor meer informatie: www.rws.nl/ maaswerken. Beers, 20.00 Op uitnodiging van de regio-afdeling van Groei & Bloei verzorgt Gert Borgonje een lezing over nieuwe en houtige gewassen in de tuin. In cafĂŠ-zaal â&#x20AC;&#x2DC;t Wapen van Beers, Grotestraat 2. Toegang: 3,50 euro (leden gratis).

Tot ver in de jaren twintig van de 20e eeuw kwam de hondenkar vrij algemeen voor. De trekkracht van de hond bleek de mens goed van dienst te kunnen zijn. Gastspreker Bert Willemen heeft als onderzoeker naar

de geschiedenis van hond en hondenkar in de loop van de jaren veel kennis vergaard over dit verdwenen transportmiddel. Aan de hand van unieke, historische beelden vertelt hij over het gebruik ervan in de periode tussen 1850 en 1962. Hij ondersteunt zijn verhaal met een powerpoint-presentatie. De lezing wordt gehouden in Grand Cafe zaal â&#x20AC;&#x2122;t Lagerhuis, Beerseweg 9 te Mill. De aanvang is 20.00 uur. Vrij toegankelijk voor leden en niet-leden.

Grave, 20.00 In het kader van de lezingencyclus van BiblioPlus verzorgt Irene Wing Easton de lezing â&#x20AC;&#x2DC;MOE is MOE maar voldaanâ&#x20AC;&#x2122;. In de vestiging van BiblioPlus, Trompettestraat 2. Toegang: 4,50 euro / 3,50 euro (leden van BiblioPlus).

Vr. 17 januari Milsbeek, 14.00 Geleide winterwandeling van IVN Maas en Niers rond De Diepen. Deelnemers verzamelen op de parkeerplaats van De Diepen, Zwarteweg 60. Deelname is gratis. Nieuw-Bergen, 18.30 Maandelijkse dansavond voor bewoners van zorgcomplex Maasduinen Staete en andere dansliefhebbers. Met muziek van het Bergmil Duo. Entree: 2,50 euro. Op de Vlam-

mertsehof 1 (zaal open 18.15 uur). Informatie: (0485) 34 24 09. Afferden, 19.30-21.30 Vollemaanswandeling onder leding van Maasduinengidsen in het schemerbos. Deelnemers verzamelen bij Aktiviteitencentrum De Zevenboom, Kapelstraat 71. Deelname is gratis. Aanmelden verplicht. Bel (0485) 53 16 35.

Za. 18 januari Mill, 20.00 Concert van het Regio-orkest Oos-Brabant (ROB) en het Nijmeegse Noviomagum Wind Orchestra. In Cultureel centrum Myllesweerd, Kerkstraat 3. Toegang: 5 euro. Zie ook www.regioorkest.nl. Molenhoek, 20.11 Pronkzitting van CV De Meulenwielers in gemeenschapshuis De Wieken, Esdoornlaan 5. Info: www. demeulenwiekers.nl. Cuijk, 20.45 Kuuks Karnavals Krakers Kwek Konkours. In CafĂŠ De Bond, Beversestraat 18. Gratis entree. Cuijk, 22.00 Saturday Night Blues. Met live muziek van Red, White and Blues. In cafĂŠzaal Spinners, Grotestraat 54. Zie www.cafespinners. nl.

Zo. 19 januari Sambeek, 10.00-16.00 Leuke rommelmarkt. In Buurthuis De Elsenhof, Torenstraat 52 (achter de kerk). Toegang: 1,50 euro (kinderen tot 12 jaar gratis). voor informatie: 0648816693. Zie ook www. kofferbakverkoopboxmeer.nl. St Anthonis, 10.30 Antoniusfeest van het St. Anthoniusgilde. H. Mis in de parochiekerk met aansluitend overvendelen. Oploo, 13.30-15.30 Wandeling op het landgoed De Groote Slink onder leiding van gidsen van IVN De Maasvallei. Deelnemers verzamelen op de parkeerplaats van Bronlaak, Gemertseweg 36. Voor meer informatie: (0485) 38 25 84. Molenhoek, 14.11 Ouderenmiddag CD De Meulenwiekers, in gemeenschapshuis De Wieken, Esdoornlaan 5. Gratis entree. Info: www.demeulenwiekers.nl. Wilbertoord, 19.0024.00 Wekelijkse dansavond met dit keer muziek van Ad Goossens. In zaal Amanshof, Wethouder Lindersstraat 68.

Di. 21 januari Nijmegen, 20.00 Jan Nillesen geeft een historisch-ecologische beschouwing over de landschappen ten zuiden van Nijmegen. In het Natuurmuseum, Gerard Noodtstraat 121. Voor meer informatie: (0485) 57 47 80.


44

ADVERTENTIE

Editie 3 dinsdag 14 januari 2014

e

2 SOFTLINE MATRAS *

VOOR DE HELFT

5 0 % KOR TING

*

BOXSPRINGS SLAAPKAMERS TIENERBEDDEN BODEMS MATRASSEN

TOPKWALITEIT VOOR LAGE PRIJZEN

OVERTREKKEN DEKBEDDEN

A.S. ZONDA G 19 JANUAR I GEOPEND! 11.00-17.00

* Kom voor de actievoorwaarden naar de winkel.

Gildeweg 17 | Beers | T (0485) 322 337 | www.slaapsfeer.nl

Maas Driehoek ed lvc week 03 2014  

Nieuwsblad De Maas Driehoek - dat zijn naam dankt aan de drie hoofdkernen aan de Maas - verschijnt sinds mei 2003 in een groot deel van het...

Advertisement