Page 1

Bedrijvig helmond/deurne

nderneemSterren

Stadsdichter Wim Daniëls aan het woord Special: Onderneemsterren ‘Het winkelend publiek in Helmond is fantastisch’

juni 2013

Hans Ouwendijk, directeur Vlisco:

‘We hebben in Afrika nog substantiële groeimogelijkheden’


This is a man’s world...? De wereldhit van James Brown is alweer 46 jaar oud. En tijden veranderen. Want de moderne vrouw laat zich niet meer zo makkelijk in een hokje stoppen. Dit kunt u zelf ervaren in deze editie van Bedrijvig Helmond/Deurne. In de afgelopen twee jaar waarin ik voor u dit magazine heb mogen verzorgen, heb ik kennisgemaakt met ontzettend veel sterke en creatieve vrouwelijke ondernemers. Hoog tijd, vond ik, om naast vele andere, mooie items in deze editie, enkele van deze ‘onderneemsterren’ aan u voor te stellen. Laten we eerlijk zijn, vrouwen zorgen met hun finesses en hun eigen kijk op zaken voor een prettige diversiteit in het (zaken)leven. James Brown vatte het in één zin perfect samen: this is a man’s world, but it would be nothing, without a woman or a girl... ...En dat blijkt maar weer als ik zo meteen dit voorwoord doorstuur naar mijn vrouwelijke collega op de redactie, die er een spellings- en grammaticacontrole op zal uitvoeren en de puntjes op de i zet. Thijs de Hoogh, uw media-adviseur voor Bedrijvig Helmond/Deurne (T). 06-208 003 75, (E). t.dehoogh@dewinter.nl, Twitter: www.twitter.com/tdhoogh

‘We hebben geen plannen om Helmond te verlaten’ 10 Vlisco is niet meer weg te denken uit de Helmondse binnenstad. Directeur Hans Ouwendijk: “Deze locatie vormt nog altijd het kloppend hart van het bedrijf. De kennis en expertise die wij hier regionaal hebben opgebouwd, kun je bijna niet verplaatsen.”

Special: Onderneemsterren 13 Is de ondernemerswereld een mannenwereld? De ‘onderneemsterren’ in deze special bewijzen het tegendeel. Bedrijvig Helmond/Deurne liet een aantal vrouwelijke ondernemers uit de regio aan het woord over hun bedrijf.

‘Het Helmondse dialect is het mooiste dat er is’ 28 Wim Daniëls, schrijver, taaladviseur en cabaretier, is niet geboren in Helmond. Hij woont er ook niet. Toch is hij Helmonds’ stadsdichter. “En dat kan ook”, aldus Daniëls. “Het is mijn stad, al sinds mijn jeugd.”

Hartje centrum: Kledingwinkel ‘Basta!’ 31 Voor de rubriek ‘Hartje centrum’ brengt Bedrijvig Helmond/Deurne elke editie een bezoek aan een andere centrumondernemer. Deze keer waren we te gast bij Simone en Bas Sengers, die onlangs een tweede vestiging van hun kledingwinkel ‘Basta!’ openden in Helmond.

MEDIAMAKERS Bedrijvig Helmond/Deurne is een gratis uitgave van De Winter Mediamakers, voor ondernemers en bestuurders. Oplage: 5.400 Mediapartner: Thijs de Hoogh Volgende uitgave: september 2013 Adres: Postbus 26, 5400 AA, Uden, 0413-339364, www.dewinter.nl. Fotografie: Vincent Knoops, Joost Duppen en Jan Vroomans Teksten: Fabienne Soree, Dimphy van Boxtel, Gerben van den Broek, Marco de Jonge Baas, Arnold Otten, Koen Chatrou en Edwin van Gastel. © 2013 Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en /of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Winter Mediamakers.

juni 2013

3


Waterstoftankstation in Helmond

Michael Kuylaars gestart bij Kuijpers Michael Kuylaars (43) is per 1 mei 2013 gestart bij Kuijpers Maintenance in de functie van commercieel manager. Kuijpers Maintenance zorgt voor preventief en correctief onderhoud en het beheer van technische installaties. In zijn nieuwe functie is Kuylaars verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten van Kuijpers Maintenance. Kuylaars is al meer dan vijftien jaar werkzaam in de installatiebranche. Hij heeft zowel een technische als commerciële achtergrond en beschikt over ruime ervaring op het gebied van onderhoud en beheer.

Helmond is één van de vier steden die een waterstoftankstation krijgt. Het tankstation wordt geplaatst op de AutomotiveCampusNL en wordt eind september geopend. Wethouder Yvonne van Mierlo is verheugd. “Wij zijn trots dat Helmond een van de eerste steden zal zijn met een waterstoftankstation. Hiermee wordt AutomotiveCampusNL aantrekkelijker voor nieuwe bedrijven die zich bezighouden met waterstoftechnologie. Toepassing van deze technologie past helemaal binnen de focusgebieden van de innovatieve Nederlandse

automotivesector.” Het project in Helmond is een initiatief van Waterstofnet: een Vlaams- Zuid-Nederlandse samenwerkingsorganisatie voor de ontwikkeling van waterstof. In eerste instantie zal het tankstation gebruikt worden als proeftuin voor onderzoek en ontwikkeling voor bussen en vrachtwagens. Wanneer het gebruik toeneemt, kan de semipermanente faciliteit geschikt gemaakt worden voor het tanken van brandstof voor personenauto’s en kan het tankstation verplaatst worden naar een beter toegankelijke, openbare locatie.

Europa is om de hoek Tijdens de Europa om de hoek Kijkdagen die plaatsvonden op 10, 11 en 12 mei, openden landelijk honderdveertig projecten de deuren voor publiek. Eén van die projecten was Spoorzone Helmond. De organisatie van de Europa om de hoek Kijkdagen was in handen van de vier regionale EFRO-programma’s, Interreg Duitsland-Nederland en Twee Zeeën, Europees Visserijfonds, Plattelandsontwikkelingsprogramma, de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken en de Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland. Achterliggende gedachte is dat de Europese Commissie en de Nederlandse overheid het belangrijk vinden om te laten zien waar Europees geld aan wordt besteed. De deelnemende projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie. In Nederland wordt dit geld vooral ingezet op innovatie, de versterking van de (regionale) economie en grensoverschrijdende samenwerking.

Bijeenkomst over circulaire economie bij Fuji Seal Fuji Seal in Deurne, wereldwijde speler op het gebied van krimpsleeve-systemen, was op 17 april gastbedrijf voor een bijeenkomst over de circulaire economie. De bijeenkomst, die werd georganiseerd door SRE, Brainport Development en Van Gansewinkel, was bedoeld voor een aantal hightechbedrijven uit de Brainportregio. Aanleiding voor de initiatiefnemers om

de circulaire economie onder aandacht van de hightechbedrijven te brengen, is de (dreigende) grondstoffenschaarste. Tijdens de bijeenkomst stonden verdienmodellen en financiering centraal. De Lage Landen gaf een presentatie over hun visie op life cycle asset management - een constructie waarbij producten niet verkocht worden, maar geleast - en

Brabantse Waterketen van start Vijfendertig gemeenten en drie waterschappen in Midden- en Noordoost-Brabant slaan met de nieuwe netwerkorganisatie ‘Brabantse Waterketen’ de handen ineen voor een duurzame en innovatieve afvalwaterketen. In het Bestuurscentrum van de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben zij dit op 18 april vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. Ook de Peelgemeenten - Deurne, Gemert-Bakel, Asten, Helmond, Laarbeek, Someren - nemen deel. De Brabantse Waterketen pakt de kansen die er liggen samen op om te komen tot een kostenbewuste aanpak die leidt tot duurzaamheid en kwaliteitsverbetering in de (afvalwater)waterketen. (Fotografie: Wim Hollemans) 4

Brainport Development gaf toelichting op Europese subsidies. De krimpfolies van Fuji Seal zijn door de jaren heen ver doorontwikkeld en steeds duurzamer geworden. Op het vlak van duurzaamheid van machines ziet het bedrijf nog kansen. In navolging van de bijeenkomst kijkt De Lage Landen naar een mogelijke business case voor het bedrijf.


Huijbregts Groep opent de deuren voor scholieren Huijbregts Groep in Helmond, leverancier van poedermengsels voor de voedingsmiddelenindustrie, heeft op 1 juni de deuren geopendvoor scholieren en hun ouders tijdens een Lab Experience Day. De Lab Experience Days worden door heel Nederland georganiseerd bij bedrijven om jongeren en hun ouders voor te lichten over en te enthousiasmeren voor laboratoriumwerk. In Helmond vond de Lab Experience Day plaats tijdens de Dutch Technology Week. In het eigen laboratorium van Huijbregts Groep B.V. konden scholieren kennismaken met het vak tijdens verschillende experimenten, terwijl hun ouders geïnformeerd werden over onderwerpen als opleiding, baanzekerheid en doorgroeimogelijkheden in het laboratoriumwerk. De Lab Experience Day bij Huijbregts Groep werd georganiseerd in samenwerking met de Groene Campus in Helmond en het Summa College in Eindhoven.

Elkerliek breidt uit Het Elkerliek ziekenhuis breidt uit. Onlangs opende het ziekenhuis een polikliniek Geriatrie in gezondheidscentrum Palissade in Gemert. Deze polikliniek is specifiek bedoeld voor onderzoek en behandeling van de oudere patiënt. Op 1 augustus van dit jaar start tevens de polikliniek Neurologie met een maandelijks spreekuur op locatie in Gemert. Ouderdom leidt vaak tot meerdere klachten, op zowel lichamelijk als geestelijk en sociaal gebied. Op de polikliniek in Gemert wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de specifieke problematiek bij oudere patiënten door of onder supervisie van een klinisch geriater, een specialist op het gebied van ouderdomsziekten en -problemen.

Arte genomineerd Het Helmondse bedrijf Arte, gespecialiseerd in natuurstenen, composieten en glazen oppervlakken voor onder meer keukens en sanitair, is genomineerd voor de Nationale Innovatie- en Duurzaamheidsprijs Wonen 2013. Arte is genomineerd voor haar ArteEco lijn - een materiaal dat voor vijfenzeventig procent uit gerecyclede materialen bestaat - en voor de ontwikkeling van Modulus by Arte. Het laatste is

een wandensysteem gebaseerd op grootformaatpanelen waarmee ruimtes in een kort tijdsbestek gerenoveerd kunnen worden. De Nationale Innovatieen Duurzaamheidsprijs Wonen wordt dit jaar voor de eerste keer uitgereikt. De winnaar wordt bekendgemaakt op 5 november 2013. (Fotografie: de genomineerden, waaronder Hugo van Osch, directeur van Arte)

Nieuwe eigenaars De Kolk Bakel Sportcafé De Kolk in Bakel heeft nieuwe exploitanten. Op 24 april ondertekenden Mies en Marisca Claassen de gebruikersovereenkomst. De Kolk is tijdelijk gesloten geweest nadat het huurcontract met de vorige horecaexploitant afliep. Inmiddels is het sportcafé weer open.

Mail uw nieuws naar bedrijvig@dewinter.nl

‘Maak werk van technisch talent’ De regio Zuidoost-Nederland wil tot de economische top van de wereld behoren en investeert daarom in de kenniseconomie. Op woensdag 15 mei vond in Deurne de conferentie ‘Maak werk van technisch talent’ plaats. Het programma van de conferentie stond in het teken van het uitwisselen van kennis en ervaringen. Regionale projecten die de arbeidsmarkt stimuleren - bijvoorbeeld projecten gericht op het werven van internationale kenniswerkers, het promoten van techniek binnen het basisonderwijs en het stimuleren van een flexibele arbeidsmarkt - werden onder de aandacht gebracht. Ook werd de aanpak van de arbeidsmarkt binnen Zuidoost-Nederland gepresenteerd. De aanpak geldt als input van het landelijk Techniekpact en wordt ondersteund door de Brainport2020-commissie. juni 2013

5


| Fax 0492-324308 R&R Systems BV | Vliet 17, 5422 VV Gemert | Tel. 0492-322437 Web www.r-r-systems.nl | Mail info@r-r-systems.nl

Waarom kiez het om duurzen klanten voor R&R Sy s ame oplossin gen gaat... tems als • R&R on twerpt voor u de meest efficiënte en duurzame op lossingen

• Hoogwaard ige technisch e kennis van d uurzame ontwerpen in eigen huis

• R&R berek end realistisch e terugverdien tijden op uw duurzame in vestering • Wij bieden u de beste persoonlijke begeleding • De product ie van de duurzame op lossingen vin dt plaats in onze fabriek

Stroom én warmte uit één zonnepaneel

• R&R besch ikt al meer d an15 jaar ove een eigen se r rvice- en inst allatieafdelin g

R&R ontwerpt voor u de meest efficiënte en duurzame oplossingen Hoogwaardige technische kennis en duurzame ontwerpen in eigen huis R&R beschikt al 15 jaar over een eigen service- en installatieafdeling U krijgt een reële terugverdientijd op uw investering We bieden u de beste persoonlijke begeleiding De productie van de duurzame oplossingen vindt plaatst in onze fabriek

R&R Systems BV | Vliet 17, 5422 VV Gemert | Tel. 0492-322437 | www.energieverdieners.nl | info@energieverdieners.nl 6

880214_METER.indd 2

05-10-12 08:12


Kuijpers stabiel in turbulente omgeving Technisch dienstverlener Kuijpers heeft in 2012, ondanks de economische tegenwind, zowel de omzet als het resultaat van 2011 geëvenaard. Zo blijkt uit het jaarverslag dat het bedrijf begin mei openbaar maakte. In 2012 realiseerde het familiebedrijf een omzet van 156 miljoen euro en een resultaat van 1,2 procent. Hoogtepunten in 2012 waren de oplevering van het Rijksmuseum in Amsterdam, Aquanura in de Efteling, ziekenhuis Bernhoven in Uden, het nieuwe trainingscomplex van Vitesse op Papendal en de watermistinstallaties in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Kuijpers nam in april van vorig jaar 24 decentrale energievoorzieningen over van Essent. “Dit past in onze ambitie om ons verder te ontwikkelen op het gebied van decentrale energievoorzieningen en als Energy Service Company (ESCO)”, zegt Aukje Kuypers, voorzitter van het directieteam van Kuijpers. “Wij zijn een familiebedrijf en we willen, ook voor volgende generaties, bijdragen aan een aantrekkelijk en gezond milieu om in te leven en te werken.”

Vernieuwd NHB Expert Centre geopend Op het terrein van Helicon Opleidingen NHB Deurne, de grootste hippische beroepsopleiding van Nederland, is op 11 april het vernieuwde NHB Expert Centre geopend. Het onderzoekscentrum, dat bestaat uit een rijhal met uiteenlopende

onderzoeksfaciliteiten, stelt zich ten doel een brug te slaan tussen onderzoek, bedrijfsleven en onderwijs. Het afgelopen jaar is de rijbaan uitgebreid met een klaslokaal en een ontvangstruimte. Daarnaast zijn de onderzoeksmogelijkheden geoptimaliseerd door de aanschaf en verbetering van diverse meetsystemen. Het vernieuwde NHB Expert Centre werd officieel geopend door Chris Buijink, de secretarisgeneraal van het ministerie van Economische Zaken in het bijzijn van zo’n driehonderd genodigden.

Brainportbedrijven investeren fors in R&D R&D-bedrijven uit Brainport Regio Eindhoven gaven in 2012 gezamenlijk fors meer uit aan R&D dan in 2011. Dit blijkt uit de ‘Top 30 Bedrijfs-R&D in Nederland 2013’ van het Technisch Weekblad, een ranglijst die jaarlijks wordt gepubliceerd. Philips, nummer één op de lijst met een totaal van 744 miljoen euro aan R&D-uitgaven, investeerde 46 miljoen euro meer dan vorig jaar. De nummer twee, ASML (in totaal 619 miljoen euro) gaf 43 miljoen euro meer uit dan in 2011 en NXP Semiconductors (nummer zes met 210 miljoen euro) besteedde zeventien miljoen euro meer aan R&D. DAF (nummer negen) reserveerde in 2012 in totaal honderdveertig miljoen euro voor R&D. Ook bij de VDL Groep (nummer dertien met 62 miljoen euro) en Vanderlande Industries (nummer 22 met 24 miljoen euro) stegen de uitgaven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Mail uw nieuws naar bedrijvig@dewinter.nl

Koningspaar bezoekt Brabant Op 12 juni aanstaande brengen koning Willem-Alexander en koningin Máxima een bezoek aan Brabant. Deze ‘Blijde Inkomste’, zoals traditioneel het eerste bezoek van de vorsten aan de provincie genoemd wordt, start op de luchtmachtbasis de Peel in Deurne, waarna het koningspaar doorreist naar Roosendaal en Oisterwijk om tenslotte in ‘s-Hertogenbosch te eindigen. De provincie en de gemeenten werken aan een programma dat bekendgemaakt zal worden door de commissaris van de koning Wim van de Donk en de burgemeesters Jacques Niederer (Roosendaal), Hans Janssen (Oisterwijk) en Ton Rombouts (’s-Hertogenbosch). “Het wordt een geweldig Brabants welkom”, aldus Van de Donk. “Ik ben ervan overtuigd dat Brabant er een fantastisch, warm en hartelijk bezoek van maakt.”

De Dutch Technology Week in Helmond De Dutch Technology Week (DTW) is dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Vanaf 31 mei konden professionals, scholieren, studenten en technologieliefhebbers kunnen tijdens dit zevendaagse evenement ervaren hoe leuk en spannend het is om mee te werken aan uitvindingen die de wereld veranderen. Zo openden het Food Tech Park Brainport en Automotive-CampusNL in Helmond op 1 juni de deuren voor een hightechontdekkingsroute. En op 3 juni werd het eerste vaatje Helmondse Haring geveild tijdens Food4Future. De DTW loopt tot en met 7 juni. Voor meer informatie: www.dutchtechnologyweek.com. juni 2013

7


Openingstijden Ristorante Sicilia: Dinsdag tot en met zaterdag van 17.00 tot 23.00 uur.

Alles rondom personeel geregeld

Zon- en feestdagen van 14.30 tot 23.00 uur.

Zorgen voor je personeel is zorgen voor het fundament van je organisatie. Hoe haal je het maximale uit je medewerkers? Hoe vergroot je hun werkplezier? Hoe laat je ze groeien? Maar ook: hoe zet je een goed salarissysteem op, een bonusregeling? En hoe ga je om met ziekte?

OOk vOOR de lunch Vrijdag, zaterdag & koopzondag van 12.00 tot 15.00 uur.

Puur in Personeel biedt u alle antwoorden en oplossingen voor uw personeelsvraagstukken. Wij zijn professioneel, transparant en duidelijk. Centraal staat aandacht voor de persoon! Puur in Personeel werkt samen met u, ondernemers, door te ontzorgen op het gebied van personeel. Puur in Personeel. Dat is drie in een! Alles rondom personeelszaken, alles rondom ziekte, verzuim en herstel en alles rondom arbeidsrechtelijke en financiële zaken.

Ristorante Sicilia | Steenweg 7-9 5707 CD Helmond | T: 0492 532616 www.ristorante-sicilia.nl | info@ristorante-sicilia.nl

“A presto da Ristorante Sicilia”

Aarle-Rixtelseweg 14 • 5707 GL Helmond • t 0492 801989 info@puurinpersoneel.nl • www.puurinpersoneel.nl

Uitzenden

Payroll

Werving & Selectie

Detachering

“Wij hebben prima ervaringen met ‘t Uitzendhuis. Enkele kenmerken: Betrokken, snel, flexibel en proactief. Ze doen hun uiterste best voor hun klanten.” Harran Vervoort, SNA Europe “Het team is snel, betrokken en levert gewoon goed personeel, ze doen wat ze beloven” M. Wijnen, Variant Schoonmaak Service “Een groot voordeel is dat er intensief wordt samengewerkt vanuit ’t Uitzendhuis met hun klanten, er wordt een gedetailleerd profiel gemaakt hierdoor worden alleen de uitzendkrachten doorgestuurd die in dit profiel passen” M. Timmermans, Laco de Smelen

Voor meer informatie

www.uitzendhuis.com 8

Lage dijk 8 5705 BZ Helmond T: 0492-556575 F: 0492-560944 www.uitzendhuis.com info@uitzendhuis.com


Golfdag bij Stippelberg Bakel

Nieuw pand ÉÉN NEGEN Financial Coaching ÉÉN NEGEN Financial Coaching is, na acht jaar aan de Schootense Dreef gevestigd te zijn, verhuisd naar een nieuw onderkomen aan de Braaksestraat 3 in Helmond. Op deze nieuwe locatie heeft ÉÉN NEGEN zich samen met het ‘broertje’ ÉÉN TIEN Financiële Diensten gevestigd. Gezamenlijk bieden de twee bedrijven ondernemers een totaalpakket aan financiële diensten en producten. Particulieren kunnen bij ÉÉN NEGEN terecht voor adviesgevoelige dienstverlening, zoals hypotheken, pensioenen, levensverzekeringen, belastingaangiftes en schadeverzekeringen.

Op 14 mei vond bij Golfbaan de Stippelberg in Bakel een GoedeDoelenGolfDag plaats. Het evenement is een initiatief van Junior Chamber International (Junior Kamer) de Maaskant - een vereniging van jonge ondernemende mensen - in samenwerking met hoofdsponsor Rabobank Uden Veghel. Het was dit jaar de vierde keer dat de golfdag plaatsvond. Beginners konden deelnemen aan een golfclinic waarin ze alles leerden over lange slagen, chippen en putten. Voor de ervaren golfers was er een 9 holeswedstrijd. De opbrengsten van de golfdag gingen naar Stichting Lucai, een stichting die vakantieweken organiseert voor ernstig zieke tieners én hun gezin.

Boerenbond Deurne neemt deel aan mestinvesteringsfonds

Communicerende verkeerslichten

Boerenbond Deurne is één van de deelnemers van het Mestinvesteringsfonds; een onderdeel van het Loket Mestverwerking dat sinds 7 mei operationeel is. Het Loket Mestverwerking is opgericht om initiatieven in mestverwerking te ondersteunen met kennis en financiële middelen. De deelnemende partijen uit de voerindustrie, de regionale LTO-organisaties, de NVV en de Rabobank hebben elkaar gevonden in het grote belang van het verder sluiten van mineralenkringlopen in Nederland - een belangrijk thema binnen de ontwikkeling naar een duurzame veehouderij. Mestverwerking is in dit kader een belangrijke stap om de maximale waarde uit organische meststoffen te kunnen halen. Het Mestinvesteringsfonds heeft inmiddels een groot deel van het beoogde kapitaal bij elkaar door een toezegging van ruim twintig mengvoerbedrijven die samen bijna negentig procent van het rundvee- en varkensvoer vertegenwoordigen. Ruud Michels van Boerenbond Deurne heeft zitting in het bestuur van de stichting.

Helmond heeft sinds kort een aantal ‘communicerende verkeerslichten’. De gemeente heeft twaalf verkeerslichten tussen het NS-station en het centrum voorzien van speciale drukknoppen die de voorbijganger informatie geven over de kleur van het licht, de locatie en de inrichting van de weg. In de systemen wordt gebruikgemaakt van trillingen, schematische overzichten van het kruispunt in reliëf en geluid, waardoor de knoppen een belangrijke meerwaarde leveren voor mensen met visuele of auditieve beperkingen.

Movico verzorgt roadshow voor Harley Davidson De Harley-Davidson Roadshow tourt vanaf 7 april tot het voorjaar van 2014 door de Benelux in een volledig ingerichte Expo Trailer 02 van Movico. De in Deurne gevestigde specialist in mobiele, visuele communicatieconcepten kreeg de opdracht een mobiele showroom te creëren voor het wereldwijd bekende motormerk. “Ronkende motoren, glimmend staal, het gevoel van vrijheid, maar bovenal het ervaren van deze stoere krachtmachine onder je lijf. Harley-Davidson is een beleving”, zegt Stefan Aspers, directeur sales & marketing. “De Expo Trailer 02 ondersteunt deze beleving als passend driedimensionaal communicatiemiddel.” Movico heeft zorggedragen voor het design van het interieur en de belettering van de trailer. Zo is de historie van het merk terug te zien op de wanden in de zogenaamde Harley Time Line. De trailer kan ingezet worden tijdens evenementen of tourtochten, maar kan ook geplaatst worden bij dealers. juni 2013

9


Hans Ouwendijk ontwikkelt Vlisco van ‘plant to a brand’:

‘Het aantal retailwinkels in Afrika gaat verdubbe Ruim twee jaar geleden kwam Vlisco in handen van de Britse investeringsmaatschappij Actis. Sindsdien vergaat het deze Helmondse parel zeer goed. Het 167 jaar oude bedrijf heeft sinds 2011 zelfs enkele honderden nieuwe medewerkers aangenomen. Het bedrijf is volgens algemeen directeur Hans Ouwendijk dan ook niet meer weg te denken uit de Helmondse binnenstad. “Vlisco heeft binnen en buiten Helmond een heritage die gigantisch is”, aldus Ouwendijk. Vlisco vergaarde tot de overname in haar roemrijke geschiedenis vooral kennis en kunde op het gebied van design en productie van kleurrijke batikstoffen. Deze ‘Dutch Wax’ of ‘Wax Hollandais’ heeft niet alleen een reputatie als kwaliteitsproduct in 10

West-Afrika, maar is zelfs onderdeel van de cultuur in landen als Ivoorkust, Ghana, Benin, Togo en Congo. “Tot de overname door Actis, stopten de activiteiten eigenlijk bij design en productie”, stelt Ouwendijk. “Momenteel zijn wij druk doende om meer waarde

toe te kennen aan de ontwikkeling van het merk Vlisco. Wij waren een ‘plant met een brand’ en worden een ‘brand met een plant’. Sinds 2011 is veel geïnvesteerd in advertentiecampagnes in Afrika en op andere locaties – waaronder Amerika – waar wij onze producten verkopen. Wij hebben hier optimaal de vruchten van geplukt en daardoor de afgelopen twee jaar een explosieve groei doorgemaakt. Het doel om de omzet in vijf jaar te verdubbelen wordt waarschijnlijk zelfs al in 2014 gehaald, waar dit in 2015-2016 gepland was.”


Coverstory

kunstfestival Artimond en voetbalclub Helmond Sport.” Waar de productie en betrokkenheid in Helmond nog altijd groeit en toeneemt, ziet Ouwendijk qua afzet vooral grote kansen in Afrika. “Wij hebben hier nog substantiële groeimogelijkheden. Afrika is een opkomend continent. Volgens het Internationaal Monetair Fonds bevinden zeven van de tien snelst groeiende economieën ter wereld zich in Afrika. De koopkrachtontwikkeling stelt meer en meer Afrikanen in staat onze stoffen te kopen. In de ontwikkeling van Vlisco naar een brand openen wij ook steeds meer retailwinkels in Afrika. Dit zijn er nu dertig en dat aantal zal over vijf jaar substantieel gegroeid zijn. Ten minste een verdubbeling. Dit komt mede doordat Afrikanen steeds meer behoefte krijgen aan een gereed product. Waar nu nog veelal stoffen gekocht worden, zal het steeds meer opschuiven naar producten die ready-to-wear zijn.”

len’ Retailwinkels Ondertussen is in Helmond dertig miljoen euro geïnvesteerd in het productieproces en vormt de locatie nog altijd het kloppend hart van het bedrijf. Ouwendijk: “Wij hebben geen plannen om Helmond te verlaten. De kennis en expertise die wij hier regionaal hebben opgebouwd kun je bijna niet verplaatsen. Bovendien beseffen wij maar al te goed dat wij de grootste commerciële werkgever zijn. Niet voor niets tonen wij onze maatschappelijke betrokkenheid via onder meer de sponsoring van

Imitaties Tegelijkertijd zijn er ook fikse uitdagingen in Afrika. Zo slaat Vlisco met meer en meer Afrikaanse regeringen de handen ineen om illegale namaakproductie van haar stoffen door bedrijven uit het Verre Oosten tegen te gaan. “Imitatieproductie is inherent aan het succesvol zijn van een ‘brand’. Anderzijds zijn er bij dergelijke piraterij twee partijen die zeer veel verliezen: Afrikaanse overheden (die geen importheffingen en btw ontvangen) en de producent van de originele stoffen. Ik ben daarom blij te constateren dat steeds meer Afrikaanse overheden het belang inzien van een goede infrastructuur om illegale importen een halt toe te roepen. In Congo hebben wij bijvoorbeeld geholpen bij het trainen van douaneambtenaren die nu in staat zijn onze producten en imitaties van elkaar te onderscheiden.” Kroningsdoek Een bijzonder project waarmee Vlisco

in Afrika de afgelopen maanden hoge ogen gooide was het Kroningsdoek. Bijzonder waren ook de talrijke reacties die Ouwendijk en zijn team de afgelopen maand ontvingen naar aanleiding van de batik met de afdruk

‘Het Kroningsdoek met WillemAlexander en Máxima past in de tradities van Afrika’ van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. “Het was een ontwerp ter gelegenheid van een historische gebeurtenis. Het past in de tradities van Afrika waar dit bijvoorbeeld gebeurt bij grote (inter)nationale gebeurtenissen. Wij hebben het doek aan al onze medewerkers, belangrijke klanten en andere relaties aangeboden en vele enthousiaste reacties mogen ontvangen. Wij hebben onder meer foto’s gekregen van ambassades in Afrika die het doek gebruikt hebben voor de lokale viering van de inhuldiging van Willem-Alexander. Zo zijn er tal van mensen die er een feestelijke jurk van hebben gemaakt.” En de toekomst? Bij het tweehonderdjarig jubileum hoopt Ouwendijk dat Vlisco nog altijd geroemd wordt om haar speciale designs. “Onze designs en prints zijn dan wereldwijd beroemd, waar dit nu nog vooral in Afrika het geval is. Bij dat jubileum wordt de naam Vlisco ook op andere continenten geassocieerd met hoge kwaliteit en Nederlands ontwerp.” juni 2013

11


Weten wat er in uw sector speelt

met één druk op de knop.

De Rabo Kennis App: actuele kennis direct beschikbaar. Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw sector is nu wel erg eenvoudig. Met de Rabo Kennis App heeft u relevante kennis snel bij de hand om uw visie te bepalen en te anticiperen op economische ontwikkelingen in uw branche.

Download nu de Rabo Kennis App via rabobank.nl/kennis Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.


Bedrijvig special

nderneemSterren


ISIS Helmond is een initiatief van Rabobank Helmond 14


nderneemSterren

Een netwerk voor vrouwelijke ondernemers uit Helmond. Daar was tien jaar geleden behoefte aan, zo bleek uit een peiling van de lokale Rabobank. De bank nam het voortouw en stond daarmee aan de basis van Isis. In 2013 mag geconstateerd worden dat Isis volwassen is en absoluut in een bijzondere behoefte voorziet.

een Helmonds netwerk en bij Isis voelde ik me vanaf de start het beste thuis. Ik heb het gevoel dat er hier geen poppenkast wordt gespeeld. Dat ondernemers opener zijn. Daardoor leer je elkaar ook beter kennen, vindt er meer verdieping plaats.” Janneke Goossens van JanS Verkoopstyling is ook vanaf de start lid van Isis. “Ik vind vooral de bedrijfsbezoeken heel interessant. Als Helmondse onderneemster wil ik weten wat er hier in de stad gebeurt.” Ook om in die stad te kunnen handelen? “Jazeker”, reageert Janneke. “Waarom zouden we geen gebruik maken van ons eigen Helmondse netwerk? Die gunfactor ligt ook binnen Isis heel hoog. Eerst kijken of we het hier kunnen halen, waarom niet?”

“Isis inspireert. Het geeft positieve energie.” Renate van Neerven, financieel expert en eigenaar van Fin: Finance & Control en tevens penningmeester van Isis, slaat de spijker op de kop. Want natuurlijk is Isis een ‘gewone’ netwerkclub. Met ‘gewone’ activiteiten

Vrouwelijk tintje Vijftien vrouwelijke ondernemers gaven tien jaar geleden het startschot voor Isis. Momenteel staat de teller op een kleine negentig. Op weg naar de honderd? “Dat is wel de bedoeling”, vindt voorzitter Lenie Klaasen van Adcommunicatie. “Er komen steeds meer vrouwelijke ondernemers. In allerlei branches. En bij ons zijn ze van harte welkom. We zijn een laagdrempelige club waar we ook heel bewust kiezen voor onderwerpen die bij de andere netwerken niet zo snel voor

Zakelijk netwerk voor vrouwen bestaat tien jaar

Isis Inspireert! als bedrijfsbezoeken, ledenvergaderingen, sprekers en workshops. “Maar door de sfeer, de openheid, de eerlijkheid ten opzichte van elkaar en toch ook door de thema’s die we kiezen, zijn wij ook duidelijk ánders.”

Thuisvoelen Wendy Maas van de Rabobank was er in 2003 al bij. Ook nu nog vervult ze, samen met haar collega’s Irene Bots en Marion Werff een ondersteunende rol. “Er was geen behoefte aan een theekransje”, zegt Wendy over de start, “maar het was wel duidelijk dat de eerste leden zich bij gemengde clubs niet altijd thuisvoelden.” Dat onderschrijft ook bestuurslid Meggie de Bont van Dental Staffing. “Ik was op zoek naar

het voetlicht komen.” Bea van Hoof-Smoorenburg vervolgt: “Onze thema’s, onze sprekers hebben bijvoorbeeld best vaak te maken met zaken als de combinatie tussen je privé en zakelijk leven of met de manier waarop je je als vrouwelijke ondernemer kunt profileren. Thema’s met een vrouwelijk tintje misschien, maar ook thema’s die ervoor zorgen dat je op een andere manier met elkaar in gesprek raakt.” Renate van Neerven onderschrijft dat. “Ik voer hier inderdaad hele andere gesprekken dan bij andere netwerken. Persoonlijker, ja. Zakelijk, professioneel, maar daarnaast ook opener. We zijn niet elkaars concurrenten, we proberen elkaar te versterken. Dat gevoel, dat kenmerkt Isis.” Op 8 oktober wordt het 10-jarig bestaan van Isis gevierd met een feestavond in het Kasteel van Helmond. Daarbij zal onder meer cabaretière Karin Bruers aanwezig zijn. Op de foto staan de bestuurders van Isis: Lenie Klaasen, Renate van Neerven, Meggie de Bont, Bea van HoofSmoorenburg en Janneke Goossens. Secretaris Carine de Jager ontbreekt. Verder op de foto Marion Werff, Wendy Maas en Irene Bots van Rabobank Helmond. Voor meer info, ook over de mogelijkheid tot een vrijblijvende kennismaking, kijk op: www.isishelmond.nl. juni 2013

15


www.isishelmond.nl

Adcommunicatie communicatieburo & Adreclame | Lenie Klaasen Adcommunicatie is een onafhankelijk bureau, actief in de regio Helmond, met vele jaren ervaring op het gebied van grafische vormgeving en communicatie. Communicatie in de breedste zin van het woord. Concept, tekst, ontwerp, opmaak, drukwerk en websites. Media reclame in onze eigen Weekkrant De Loop Helmond. Landelijk verzorgen wij uw reclamecampagne in alle dag- week en maandbladen. Wij zijn de organisator van de Bedrijven voor Bedrijvenbeurs Helmond/Peelland, zie www.bbhp. nl. Kortom uw partner voor al uw communicatie naar uw doelgroep. Onze nieuwste tak is Adreclame , een full-service reclamebureau: concept, tekst, ontwerp, opmaak, drukwerk, websites en Social media. Als onderdeel van Adcommunicatie is Adreclame in het leven geroepen om ook het hogere segment in de reclamemarkt in de regio Helmond te kunnen bedienen. Communicatie en ‘gezien worden’ zijn vandaag de dag de sleutels tot succes. Alles draait om naamsbekendheid en een effectieve promotie van uw producten bij de doelgroep. Adcommunicatie en Adreclame helpen u daarbij door de full service mediamix van traditioneel drukwerk, nieuwe (online) media en uiteenlopende reclamemiddelen. Hoofdstraat 115 B, 5706 AX Helmond T: 0492 84 53 50 I: www.adcommunicatie.nl E: lenie@adcommunicatie.nl

Trucktraining | Carine de Jager Flexibiliteit in uitvoering, kennis van intern transport, meedenken met de klant en korte communicatielijnen; dat zijn onze kernwoorden en deze sterken ons in het streven naar het leveren van kwaliteit bij het verzorgen van onze cursussen. Mijn bedrijf Trucktraining is een landelijk opleidingsinstituut voor de interntransport wereld. Al meer dan 30 jaar verzorgt Trucktraining opleidingen in goederenhandling, -opslag en -transport. Opleidingen voor o.a. heftruck-, reachtruck-, hijsen takeltechnieken, autolaadkraan en orderverzameltrucks worden voor zowel grote als kleinere groepen bij voorkeur door ons op hun eigen, bekende, werkvloer verzorgt. Men kan dan gebruik maken van de eigen, vertrouwde apparaten en producten. Ook kunnen we gebruik maken van een eigen opleidingshal in DenBosch. Daar beschikken wij over een locatie waar wij individuele cursisten, bijvoorbeeld via een reintegratieprogramma of via uitzendorganisaties kunnen opleiden tot heftruck en/of reachtruckchauffeur. Een vrouw in een mannenwereld? Want dat is de interntransportbranche; een mannenwereld, die ik mag opfleuren als vrouw. Dat valt op, dus dat is alleen maar positief. Bovendien; of het nu een mannen of vrouwenwereld is, uiteindelijk maakt het niet uit, het is een zaak van vertrouwen, gunnen en natuurlijk altijd kwaliteit leveren. Postbus 555, 5700 AN Helmond T: 0492 56 53 35 I: www.trucktraining.nl E: info@trucktraining.nl 16


Leiderschap & Organisatieontwikkeling | Vivienne van Leuken Advies en coaching op het gebied van leiderschap en organisatieontwikkeling staat centraal in de benadering van Vivienne van Leuken. Als organisatiekundige en –analist biedt zij begeleiding aan individuen en organisaties. “Leiderschap is weten welke invloed jouw gedrag heeft op anderen en hiervoor de verantwoordelijkheid nemen”, zegt Van Leuken. “Om deze verantwoordelijkheid daadwerkelijk te kunnen nemen is het belangrijk de relatie tussen de doelen van de organisatie – of de afdeling, het team, et cetera – en het bijbehorende leiderschapsgedrag te onderkennen. Een organisatie die midden in een krachtige groeifase zit, heeft behoefte aan een andere vorm van leiderschap dan een organisatie die worstelt om het hoofd boven water te houden of een organisatie die een meer open cultuur nastreeft.” Als ondernemer, leidinggevende of team is het volgens de onderneemster noodzakelijk om je bewust te zijn van de verschillende vormen van leiderschap en de effecten van dit gedrag op de mensen en de organisatie. “Mijn advies en begeleiding geven kennis op dit vlak; handvatten om bewuste keuzes te maken. Je oogst wat je zaait. Neem voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek gerust contact met mij op.” Coendersberglaan 55, 5709 MA Helmond T: 06-25144404 I: www.viviennevanleuken.nl E: v.p.m.leuken@xs4all.nl

Trovatello Verstappen advocatuur en mediation Concetta Trovatello Bij mij kunt u terecht voor al uw vragen en benodigde rechtsbijstand in juridische kwesties met betrekking tot het personen- en familierecht, tot welk rechtsgebied ik mij heb gespecialiseerd. (eenzijdige) Echtscheidingen, alimentatie en omgangs-/zorgregelingen hebben hierbij mijn focus. Voor goed en duskundig advies en rechtsbijstand, kunt u bij mij terecht. Hierbij streef ik ernaar om - indien zulks nog tot de mogelijkheden behoort - de kwesties in goed overleg met de andere partij/advocaat op te lossen. Dit is echter niet altijd (meer) mogelijk. Dan is een “hardere” aanpak noodzakelijk; een voortvarende en duidelijke procedure bij de rechtbank. Ook de belangen van kinderen, die vaak de dupe worden van de strijd tussen ouders, wordt niet uit het oog verloren. Ik behartig uw belangen zo optimaal mogelijk en denk met u mee door mogelijke oplossingen aan te reiken. Oplossingen welke het beste bij u, in uw situatie, passend zijn. Mierloseweg 2, 5707 AL, Helmond T: 0492 59 12 99 I: www.trovatelloverstappen.nl E: trovatello@trovatelloverstappen.nl

De smaakmakers van Helmond Dorine van Thiel samen met haar man Dorine en Paul van Thiel verrassen u graag op culinair gebied. In 2002 zijn zij op een unieke locatie gestart met Restaurant de Steenoven. Ze hebben in Juni 2010 Restaurant Parken overgenomen en omgeturnd tot Paviljoen de Warande. En in Oktober 2012 hebben ze nog een uitbreiding gehad naar een 3de horecabedrijf namelijk: De Schevelingse in-Loop, naast tapperij ook weer uitgebreid met een restaurant funtie. “Onze horeca bedrijven voor al uw lunches, diners, feesten en partijen in de breedste zin van het woord”, zegt Dorine van Thiel. De Steenoven een unieke locatie en Paviljoen de Warande de mooiste horeca locatie van Helmond. Tapperij- Restaurant de Schevelingse in-Loop is daarbij toegevoegd met de Brabantse gezellige ambiance in een monumentaal pand. Zo hebben de smaakmakers van Helmond 3 unieke concepten waarbij voor de zakelijke gast, feesten en partijen, diner of biertje “vers”, “ambachtelijk” en “gezelligheid” hoog in het vaandel staan. T: 0492-507507

I: www.restaurantdesteenoven.nl I: www.paviljoendewarande.com|

I: www.schevelingen.nl E: info@restaurantdesteenoven.nl juni 2013

17


Annemiek Nieuwlands:

‘Mensen draad in Aerde Schoonheidsinstituut, gespecialiseerd in behandelingen op het vlak van huidverbetering, is sinds 1999 gevestigd in Gemert. Wat begon als een kleine behandelkamer aan huis, groeide steeds verder uit. Begin dit jaar opende het bedrijf een tweede vestiging in Beek en Donk. Aan het roer van de florerende onderneming staat Annemiek Nieuwlands. Elke dag zorgt zij er samen met haar team voor dat klanten met een fijn gevoel de deur uit stappen. “De redenen voor een bezoek aan onze salon lopen uiteen”, vertelt de onderneemster. “Voor sommigen is het een verwenmoment, voor anderen heeft het een medische reden.” Aerde Schoonheidsinstituut verzorgt behandelingen op het vlak van huidverbetering. Van pigment- en anti-agingbehandelingen tot de behandeling van littekens of huidaandoeningen, waaronder acné en couperose. Daarnaast biedt de salon onder meer definitieve ontharing, vetverwijdering, contourverbetering, cellulitevermindering, begeleiding bij het afvallen en permanente make-up.

Annemiek Nieuwlands 18

Publieksprijs Beauty Awards 2013 Wie binnentreedt in de Gemertse salon, wordt verwelkomd in een stijlvolle ontvangstruimte. Begin dit jaar werd de salon omgevormd tot Pascaud Experience Instituut. Dat houdt in dat er alleen nog gewerkt wordt met producten en bijbehorende behandelapparatuur van het merk Pascaud, een partij die vooroploopt in onderzoek op het vlak van huidverzorging en –verbetering. “Voor ons is dat erg belangrijk, omdat we actief zijn binnen een branche waarin technieken zich continu verbete-


nderneemSterren

helpen is de rode mijn zakelijke leven’ ren en verfijnen”, vertelt Nieuwlands. “Om onszelf een Pascaud Experience Instituut te mogen noemen, hebben we behoorlijk wat moeten veranderen. Nieuwe behandelapparatuur, een nieuwe productlijn, trainingen volgen. Het was een grote financiële investering, maar het is een investering in kwaliteit; een keurmerk voor onze klanten.” Dat klanten het waarderen, blijkt. Slechts enkele maanden na de transformatie werd de salon bekroond met publieksprijs tijdens de Beauty Awards 2013. Nieuwlands: “Daar zijn we ontzettend trots op. De waardering van onze klanten is het grootste compliment dat we kunnen krijgen.” Gelijktijdig met de transformatie van de Gemertse salon naar Pascaud Experience Instituut, opende de tweede vestiging van Aerde Schoonheidsinstituut de deuren in het LifeStyleCenter Laarbeek in Beek en Donk. “Hier richten we ons met name op wellness en ontspanning”, vertelt de onderneemster. “Met onder meer gezichtsbehandelingen, lichaamspakkingen en lichaamsmassages.” Hoewel de twee salons zich in elkaars nabijheid bevinden, bijten ze elkaar niet. “In tegendeel: de twee salons bieden verschillende producten en diensten. Daardoor vullen ze elkaar goed aan. Er is een gezonde wisselwerking. Mensen weten waarvoor ze in Gemert moeten zijn en waarvoor in Beek en Donk.” Samenwerking Toch hebben de twee salons ook een gemeenschappelijke deler: de passie, professionaliteit en de persoonlijke benadering van het team. “Iedereen die hier werkt heeft hart voor de zaak en voor het werk”, zegt de onderneemster

stralend. “Daarnaast hechten we allemaal veel waarde aan innovatie en kwaliteit.” Met regelmaat geeft Nieuwlands cursussen en trainingen aan haar medewerkers, die ook extern verschillende opleidingen volgen, en zelf rondde zij onlangs de studie Dermatologie voor Schoonheidsspecialisten af, een specialistische opleiding die zich richt op de pathologie van de huid. Naast de expertise van het team, heeft Aerde Schoonheidsinstituut toegang tot een breed netwerk van onder meer huisartsen, dermatologen, internisten en plastisch chirurgen. “We zoeken zo veel mogelijk de samenwerking op met andere disciplines, zodat we onze cliënten zo volledig mogelijk kunnen behandelen en adviseren, en hen waar nodig kunnen doorverwijzen naar een specialist. Een netwerk is iets waar je als ondernemer absoluut aan moet blijven werken. Het zorgt ervoor dat je scherp blijft als bedrijf.”

Mensen helpen “Mensen helpen is altijd de rode draad geweest in mijn zakelijke leven”, vertelt Nieuwlands, die jarenlang werkzaam is geweest in de hulpverlening, voordat zij de overstap maakte naar schoonheidsspecialiste. Ook naast haar werk zet de onderneemster zich waar ze kan in om wat te betekenen voor anderen. Zo maakt zij elk kwartaal tijd vrij om ontspanningsmassages te geven aan ouderen en is zij maandelijks actief voor Look Good, Feel Better, een stichting die zich richt op uiterlijke verzorging bij kanker. “Via de stichting zijn wij als salon aangesloten bij verschillende regionale ziekenhuizen. Daardoor ga je als salon op een andere manier denken, zo zijn we ons bijvoorbeeld steeds meer gaan specialiseren in onder andere het aanbrengen van permanente make-up voor mensen met haaruitval door ziekte. Wat we hier doen gaat verder dan alleen ‘schoonheid’. Het is fijn op deze manier iets voor mensen te kunnen betekenen.”

Nieuwlands over vrouwen en ondernemen: Sinds kort is Annemiek Nieuwlands voorzitter voor de regio Noord-Brabant binnen de Unie van Vrouwelijke Ondernemers Nederland (UVON). Nieuwlands over vrouwen en ondernemen: “Vrouwen zijn enorm krachtig in het ondernemerschap; zij beheersen zowel de zakelijke als de sociale kant van het vak en hebben het vermogen breed waar te nemen, waardoor ze sterk zijn in het incalculeren van en het anticiperen op risico’s. Ik denk niet dat je kunt stellen dat óf mannen óf vrouwen beter zijn in het ondernemen; ze ondernemen ánders. Waar ondernemende vrouwen veelal planmatig te werk gaan, zijn hun mannelijke collegae vaak kordater en deinzen zij minder snel terug voor risico’s. De bescheidenheid van vrouwen siert hen, maar kan tegelijkertijd een valkuil zijn.” AERDE Schoonheidsinstituut Oude Bakelsedijk 14, 5421 WP Gemert (T). 0492-365599 (E). info@aerde.com (I). www.aerde.com juni 2013

19


nderneemSterren

Anita Smits:

‘Klanten zien en ervaren mijn passie voor het vak’ Ruim twaalf jaar geleden besloot Anita Smits de stoute schoenen aan te trekken en zich te gaan ontwikkelen als zelfstandig ondernemer. Als grafisch ontwerper begon het dienstverband bij een groot reclamebureau te benauwen. ‘Ik moest mijn ontwerpen voorleggen aan een accountmanager die het vervolgens aan de klant moest gaan presenteren. Ik miste dat directe contact met de klant enorm.’ haar vak bezig. “Het ligt op straat” zegt de onderneemster. Zowel creatieve grafische ontwerpen als innovatieve oplossingen zijn Anita’s handelsmerk. “De kunst is om ook met een kleiner budget onderscheidend te zijn. En door de beperkingen ontstaan vaak hele creatieve ideeën. Less is more.” Groei Als onderneemster wil Anita vooral met Branding Topics groeien. “Steeds meer middelgrote bedrijven hebben vertrouwen in mij en mijn werk. Daar ligt nu voor mij de focus. Ik wil in die markt klanten graag met mijn creatieve ideeën verrassen. Mijn doel is altijd om bedrijven te helpen zich te onderscheiden in hun visuele communicatie.”

Anita Smits Ontwerp- en reclamebureau Anita Smits werkt met een tweetal bedrijfsnamen; Diddums en Branding Topics. Diddums is een grafisch ontwerpbureau en Branding Topics een reclamebureau. Voor een opvallend creatieve huisstijl of brochure wordt vaak een beroep gedaan op Diddums. “Van een visitekaartje bijvoorbeeld, maak ik iets ludieks. Dat is een heel sterk punt van mij”, zegt Anita. Branding Topics gaat voor het grotere geheel. Een totaalconcept. En dat begint al bij de strategie van een bedrijf. Hoe profileer je je bedrijf of product? Hoe communiceer je dat naar je potentiële klanten en welke middelen zijn daarvoor nodig? Met dergelijke worstelingen is Branding Topics bij uitstek de oplossing. “Door gebruik te maken van verschillende specialisten stel ik voor ieder project een team samen dat op een uitermate zorgvuldige manier maatwerk levert. Naast mijn eigen specialisme zorg ik dan ook voor de juiste kwaliteit, afstemming en tijdslijnen.” Inspiratie Anita haalt haar inspiratie uit alles om haar heen. Uit vormen, letters, kleuren en beelden. Hierdoor is ze eigenlijk altijd met 20

Wilt u zich écht onderscheiden met uw bedrijf? Een kennismakingsgesprek met Anita is met één telefoontje geregeld.

Over vrouwelijk ondernemerschap “Ik weet niet of het uitmaakt dat ik een vrouw ben. Ik ben vooral mezelf en ik merk dat dit gewaardeerd wordt. Ik heb oprechte interesse in mensen en hun werkomgeving. Zo krijg ik ook een goed beeld van wat het bedrijf wil uitstralen en bereiken.” Mede door deze benaderings- en werkwijze krijgt Anita vaak te horen dat ze met haar concepten en ontwerpen de spijker op de kop slaat. Ook heeft ze wel een tip als het gaat om vrouwelijke ondernemers: “Volg je gevoel. Dat is het enige waarop je kunt vertrouwen. Vraag je af of je blij wordt van wat je doet. Durf risico’s te nemen.”

Branding Topics Tongelreep 33 5704 LR Helmond (T). 0492-558090 (E). info@brandingtopics.nl (I). www.brandingtopics.nl


nderneemSterren

De kracht van ‘t Uitzendhuis:

‘Onze werkwijze is persoonlijk en betrokken’ Kort maar krachtig kun je de werkzaamheden van uitzendbureau ’t Uitzendhuis in Helmond omschrijven als: vraag en aanbod op een juiste manier bij elkaar brengen. “Op zich niet zo uniek, maar de manier waarop wij dit doen is dat wel”, aldus Lucienne van Meelis, directeur van ’t Uitzendhuis. “Persoonlijke aandacht is bij ons heel belangrijk. Kandidaten zijn bij ‘t Uitzendhuis geen nummer: wij kennen, zo goed als, iedereen bij naam.” Door deze persoonlijke aanpak en betrokkenheid, bij zowel de klant als kandidaat, kunnen de dames van ‘t Uitzendhuis de juiste match maken. Duidelijke en open communicatie Om een zo goed mogelijke match te kunnen maken, tussen klant en kandidaat, is de inventarisatie van een functie en het doen van een intake van groot belang. Een duidelijke en open communicatie is dan ook een vereiste om deze driehoeksverhouding - klant, kandidaat en intercedente - te kunnen laten slagen. Zo komt achteraf niemand voor verrassingen te staan en weet één ieder waar hij of zij aan toe is.

Vlnr: Anouk, Silvia en Lucienne Lucienne van Meelis is een ondernemer in hart en nieren. ’t Uitzendhuis bestaat al vanaf begin 2006. “Voordat wij voor ons zelf begonnen zijn, heb ik in opdracht van een aantal bedrijven een uitzendbureau opgezet. Dat beviel zo goed, dat we hebben besloten een eigen uitzendonderneming te beginnen. Wij willen zelf de beslissingen nemen en eindverantwoordelijk zijn: aan het roer staan en een eigen koers varen. Van die keuze hebben we geen moment spijt!” ’t Uitzendhuis is echt een familiebedrijf. Dochter Anouk als rechterhand, man Walter als adviseur en financieel directeur en zoon Alex als managementadviseur op de achtergrond. Sinds kort is Silvia van der Zanden toegevoegd aan het team. Ook zij heeft de persoonlijke aanpak en betrokkenheid hoog in het vaandel staan. Het is dan ook niet vreemd dat ‘t Uitzendhuis bekend staat om zijn familiaire sfeer. “De drempel is hier heel laag.” Kwaliteit “Betrokkenheid en gedrevenheid bij onze klanten en kandidaten is een must”, gaat Anouk verder. “Iedereen die hier werkt heeft dezelfde passie voor het uitzendvak. Wij zien niemand als een nummer en dat is essentieel om het verschil te kunnen maken.” Lucienne vult aan: “En zeker in deze tijd. Als wij een kandidaat voorstellen aan een klant, willen we daar voor honderd procent achter staan. Dat is zowel voor de werkgever als werknemer prettig om te weten.”

Groeiambities Dat de formule van ’t Uitzendhuis werkt, blijkt uit de cijfers. Waar veel uitzendbureaus worstelen met de crisis, gaat ’t Uitzendhuis tegen de stroom in en groeit harder dan ooit tevoren. “Omdat we een relatief kleine speler in de branche zijn, moeten we er hard voor werken. Heel simpel: anders komt er geen brood op de plank. Die inzet wordt gewaardeerd en beloond.” Dat vraagt om groeiambities? “’t Uitzendhuis heeft zeker de ambitie om verder te groeien, en wil zo mogelijk eerst uitbreiden op de huidige locatie en op termijn gaan denken aan een extra vestiging.”

Kracht van ons bedrijf “Er werken hier inderdaad alleen vrouwen”, lacht Lucienne. “Oké, mijn man en zoon kijken op de achtergrond mee, maar op de vloer zijn enkel en alleen dames te vinden. Terwijl dat geen bewuste keuze is, heeft het vrouw-zijn in dit vak wel degelijk voordelen. Ik denk dat vrouwen zich beter kunnen inleven en meer betrokken zijn: en laat dat nu juist de kracht van ons bedrijf zijn! En mijn ervaring is dat vrouwen erg ambitieus zijn. Dat wil overigens niet zeggen dat mannen dit werk niet kunnen uitvoeren, maar ik ben op dit moment heel tevreden met dit fantastische en succesvolle team.” ‘t Uitzendhuis Lage Dijk 8, 5705 BZ Helmond (T). 0492-556575 (E). info@uitzendhuis.com (I). www.uitzendhuis.com juni 2013

21


Evianne Groot-Praasterink

Puur in personeel: de kracht van Hoe haal je het maximale uit je bedrijf? In veel gevallen door het maximale uit je personeel te halen. Gemotiveerde, creatieve en gezonde werknemers vormen het fundament van een succesvolle onderneming. Dat weet Puur in Personeel: een collectief van Helmondse bedrijven dat een oplossing biedt bij personeelsvraagstukken. Alles onder één dak: professioneel, transparant en duidelijk. Personeel: het visitekaartje voor elke onderneming. Gedegen én gedreven werknemers zorgen voor succes. Maar: hoe zorg je dat álles rondom je personeel goed geregeld is? Een lastige opgave, want daar komt veel bij kijken. Van het opstellen van arbeidsovereenkomsten en re-integratie, tot verzuim, salarisadministratie, keuringen en pensioen. Handen ineen Vaak moet je als ondernemer bij verschillende professionals aankloppen om alles geregeld te krijgen. En dat betekent: meer werk en kans op miscommunicatie. De bedrijven Wesselman Accountants | Belastingadviseurs, BAKXWAGENAAR én Praasterink Personeelsmanagement – Organisatieadvies sloegen een jaar geleden dan ook de handen ineen. Samen vormen zij nu: Puur in Personeel. Evianne Groot-Praasterink is de directeur van dit collectief. “Kort samengevat kunnen wij alles op het gebied van 22

personeel uit handen nemen. Bedrijfsartsen, bedrijfsjuristen en salarisadministrateurs: wij hebben het allemaal in huis.” Meer service Drie goedlopende bedrijven die samen optrekken? “Inderdaad, we doen het puur om onze bestaande klanten meer service te bieden, ze te ontzorgen. We merken allemaal dat onze klanten meerdere personeelsvraagstukken hebben, het is fijn dat ze de oplossingen nu onder één dak kunnen vinden. Je kunt nu veel verder gaan voor een klant, dat voelt goed.” Groot-Praasterink wil ervoor zorgen dat de ‘antenne’ voor personeelsproblemen bij medewerkers van de verschillende bedrijven altijd ‘aan’ staat. “Als accountant hoor je dit, als bedrijfsarts dat. We pikken allemaal signalen op, maar doen we daar ook iets mee? En dat terwijl klanten die klantgerichtheid erg waarderen.”


nderneemSterren

Daarbij kunnen klanten vertrouwen op de hoge mate van kwaliteit, professionaliteit en integriteit, gekoppeld aan het streven naar een relatie voor de lange termijn. “Snel scoren is niet ons ding, wij gaan voor de structurele aanpak. Ik vind het dan ook belangrijk dat het klikt met een opdrachtgever. Samen werken we aan personeel dat goed functioneert: voor een gezond en prettig bedrijf. Dat is Puur in Personeel in een notendop.”

De expertise van Puur in Personeel Personeel en organisatie: onder meer advies over de gewenste organisatiestructuur, opzetten en implementeren van personeel- & organisatiebeleid en loopbaanbegeleiding. Salarisadministratie, voor complete salarisverwerking: van het produceren van loonstroken, tot het opmaken van arbeidscontracten en de elektronische aangifte loonbelasting. Advies in beloningsvormen, maar ook het overnemen van correspondentie met uiteenlopende instanties. Arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht: onder meer het op schrift zetten van afspraken (rekening houdend met wet- en regelgeving), arbeids- en managementovereenkomsten, advies over WW en begeleiding bij ontslagzaken. Mediation: het oplossen van persoonlijke of zakelijke kwesties op een creatieve manier. Onpartijdig en onafhankelijk.

kruisbestuiving Drie in één De samenwerking bevalt goed. “We zeggen niet voor niets: het is drie in één. Samen kunnen we meer. Puur in Personeel verzorgt nu alles rondom personeelszaken, rondom ziekte, verzuim en herstel én alles rondom arbeidsrechtelijke en financiële zaken. Wij bieden duidelijk een meerwaarde. Naar elkaar, maar vooral naar onze klanten.” Groot-Praasterink gaat verder: “Ik zie vanuit mijn professie dat elk bedrijf uniek is en tegen andere personeelsvraagstukken aanloopt. Dat maakt dit werk ook zo leuk: de afwisseling.” Dat betekent ook dat er voor elke onderneming een oplossing op maat mogelijk is. Middels een HR-scan houdt Puur in Personeel een organisatie tegen het licht. In korte tijd krijgt de klant dan inzicht in verbeterpunten. Eén aanspreekpunt Deze verbeterpunten kunnen actief aangepakt worden door specialisten van verschillende bedrijven die onder de vlag van Puur in Personeel werken, maar daar merkt de klant niets van. “We hechten er waarde aan dat de klant één eerste aanspreekpunt heeft. Dat eerste aanspreekpunt ben ik, ik zorg dat alles achter de schermen geregeld wordt.“

Gezondheidsmanagement: alle activiteiten die zowel de organisatie als de medewerker kunnen ondernemen om bekwaam, gemotiveerd en gezond tot de pensioengerechtigde leeftijd te werken. Onder andere: creëren gezonde organisatie, spreekuren houden, adviseren over alle factoren die van invloed zijn op inzetbaarheid.

Over vrouwelijk ondernemerschap: “Ik zie mezelf als een échte vrouwelijke ondernemer. Dat werd me helemaal duidelijk toen ik nog in loondienst werkzaam was. Ik wil zelf de leiding hebben, mezelf ontplooien en ook zelf mijn tijd indelen. Ik denk dat met name dat laatste veel vrouwen ertoe kan zetten voor zichzelf te beginnen. We leven in een hectische tijd, waarin het lastig is om de balans tussen werk en privé te vinden. Het is dan prettig om zelf te bepalen waar en wanneer je werkt. Zonder overigens aan ambitie in te leveren. Maar ik denk dat het eerder een valkuil voor vouwen is dat hun bedrijf ze ‘opslokt’, vrouwen zijn over het algemeen namelijk erg perfectionistisch.” Puur in Personeel Aarle-Rixtelseweg 14, 5707 GL Helmond (T). 0492-548555 (E). info@puurinpersoneel.nl (I). puurinpersoneel.nl juni 2013

23


Local Car Lease:

Flexibele partner die meedenkt Local Car Lease is een persoonlijke, betrouwbare en betrokken leasepartner uit Helmond. Met de voordelen van een flexibel en regionaal bedrijf, gekoppeld aan de voordelen van een grote partner (onderdeel van Business Lease). “Wij zijn flexibel en denken met de klant mee. Zo kunnen we écht maatwerk leveren. Dát waarderen onze klanten.” brengen het rijgedrag van onze bestuurders in kaart. Zo kunnen we zien of iemand meer of minder kilometers rijdt dan verwacht. Ook wijzen we onze klanten op het tankgedrag van bestuurders. Altijd langs de snelweg tanken, is bijvoorbeeld duurder dan tanken bij een lokaal tankstation. Ook kunnen we ondersteuning bieden bij het opstellen van een autoreglement.”

Vlnr: Hans van Wijnen, Rob Langewerden en Bas van Berkel Er komt nogal wat kijken bij het leasen van een auto. Welke prijsklasse? Is elektrisch of hybride een optie? Kiest u voor een nieuwe auto of een occasion? Dan is het fijn om een partner te hebben die écht meedenkt, en dat is bij Local Car Lease & Rent zeker het geval. “Wij gaan ver in onze service, verkopen niet snel ‘nee’”, vertelt directeur Rob Langewerden. Jarenlang ervaring Om te weten wat de beste optie voor een werkgever is, is een leasepartner met jarenlange ervaring een pre. Dat weten ze bij Local Car Lease. De drie commerciële medewerkers hebben samen namelijk ruim tachtig jaar ervaring. Het bedrijf bestaat nu achttien jaar, waarvan de afgelopen vijf jaar in Helmond. “We kennen het klappen van de zweep en dat is voor een klant prettig om te weten. Wij roepen niet zomaar iets”, vertelt medewerker Bas van Berkel. Gedegen advies Gedegen advies, daar staat Local Car Lease voor. “We bekijken samen met de klant welke auto het beste bij een werknemer past. Als iemand een jaarcontract krijgt, is het soms beter om eerst voor een aantal maanden of een jaar te huren”, vertelt medewerker Hans van Wijnen. “Als eenmaal een passende auto gevonden is, zorgen wij uiteraard voor alles: van onderhoud tot verzekeringen. Maar we gaan verder dan dat. We

Online wagenparkbeheer Het wagenparkbeheer, kan een werkgever overigens ook zelf vanachter zijn computer doen. “Wij ontzorgen graag, maar kijken ook goed naar wat onze klanten willen. Dus wil je als werkgever zelf oog houden op je wagenpark, dan kan dat uiteraard!” Flexibel Zeker in deze tijd wordt die manier van meedenken erg gewaardeerd. “Omdat wij een klein en flexibel bedrijf zijn, kunnen we makkelijk maatwerk leveren. Wij kijken altijd samen met de klant wat de mogelijkheden zijn en op welke manier er geld bespaard kan worden. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar de wens van de klant, wij zijn een onafhankelijke partner. Naast nieuwe auto’s kunnen wij u ook de mogelijkheid bieden een jong gebruikte auto te leasen.” Local Car Lease is een landelijke, zakelijke dienstverlener. “We bieden onze auto’s landelijk aan, maar onze kracht zit ‘m vooral in het lokaal denken. Wij werken samen met bedrijven uit de regio, die we goed kennen en waar we jarenlange relaties mee hebben. Daardoor zijn wij een hele betrokken en betrouwbare partner.”

Local Car Lease Vossenbeemd 111A 5705 CL Helmond (T). 0492 – 504790 (E). info@localcarlease.nl (I). www.localcarlease.nl juni 2013

25


Logo in FC: Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 Logo in FC: Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 Rood: C=0 / M=100 / Y=100Rood: / K=0 C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10

C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 Goud: C=0 / M=10 / Y=100 /Zwart: K=10 Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Ervaren ondernemers helpen met vertrouwensteam collega’s uit de brand Veel bedrijven hebben het op dit moment lastig. Ondernemers staan voor moeilijke beslissingen. Vaak komt hulp van een ervaren collega-ondernemer dan als geroepen. Maar hoe vind je zo’n klankbord? Gemeente Helmond werkt met het vertrouwensteam (één team voor MKB, één team voor industrie). Ervaren ondernemers die hun kennis en kunde delen met ondernemers in nood. Frans Huijbregts van de Huijbregts Groep geeft al enkele jaren adviezen.

Als ondernemer moet je constant beslissingen nemen. Je kunt het zien als een wissel op het spoor. Als je één keer verkeerd kiest, kom je misschien nog op de plaats van bestemming, maar bij twee verkeerde beslissingen gaat het mis”, stelt Huijbregts. Hij bouwde met de Huijbregts Groep aan een succesvol bedrijf. Hij draagt zijn kennis nu graag over aan andere ondernemers. “Ik zie mezelf als een soort huisarts. Het is niet zo dat ik alle problemen kan oplossen, maar ik kan wel doorverwijzen naar de juiste specialisten.” Sparringpartner Huijbregts helpt zo’n vijftien bedrijven per jaar. “Waarom een ondernemer nu juist het vertrouwensteam moet inschakelen, en niet bijvoorbeeld de accountant of bank? Omdat andere partijen de ervaring van het ondernemer zijn missen, het team weet waar je als ondernemer mee in aanraking komt. Ik raad elke ondernemer aan om een zakelijke sparringpartner te hebben. Ondernemen kan eenzaam zijn en beslissingen die je neemt wegen zwaar. Het is belangrijk dat je dan een klankbord hebt, iemand die de juiste vragen kan stellen en begrijpt wat er gebeurt.”

26

Ontslagen Een voorbeeld van een case? “De situaties waarmee ik in aanraking kom, zijn heel divers. Van een overname in de familiesfeer, tot het wegvallen van orders.” Over dat laatste voorbeeld: “Een tijd geleden kwam ik bij een bedrijf waar een belangrijke order was weggevallen. Door in het personeelsbestand te snijden, kon dat bedrijf voort blijven bestaan. Ondernemers vinden het vaak lastig hun personeel gedag te zeggen, maar bedrijfsbelang gaat altijd voorop. En je beschermt ook je andere werknemers, die zo hun baan wél behouden.” Kracht Huijbregts heeft al veel ondernemers kunnen helpen. Er is altijd sprake van maatwerk, maar heeft hij nog een algemene tip? “Trek op tijd aan de bel. Als het slecht gaat, stellen veel ondernemers keer op keer hun verwachtingen bij. Of ze zijn niet open en eerlijk naar de bank. Zie de situatie onder ogen en vraag om hulp. Dat is geen teken van zwakte, maar juist een teken van kracht.”

(Foto: Frans Huijbregts)

Heeft u vragen over het Vertrouwensteam? Neem dan contact op met Manuel Martinez via m.martinez@helmond.nl of kijk op www.helmond.nl/vertrouwensteam.


Dutch Technology Week: focus op techniek Van 31 mei tot en met 7 juni staat Helmond en de Brainport regio in het teken van de Dutch Technology Week. Professionals, scholieren, studenten en technologieliefhebbers kunnen tijdens deze week ervaren hoe leuk en spannend het is om mee te werken aan uitvindingen die de wereld veranderen. Op www.dutchtechnologyweek. com vind je het hele programma van die week. Hightech Ontdekkingsroute hotspot food en automotive Op 1 juni zetten AutomotiveCampusNL en het Food Tech Park Brainport in Helmond hun deuren open voor het publiek. Food Tech Park Brainport laat zien wat er op het gebied van foodtechnology leeft. Er zijn rondleidingen op Food & Fresh Lab, Mychorrizalab, Thermolab, Bodec, Chez Pascal en bedrijven als Huijbregts Groep en Van Rijsingen openen hun deuren. AutomotiveCampusNL toont dat Helmond voorop loopt op automotive gebied. Neem een kijkje bij Fontys/ MboAutomotiveCentre, TNO, Benteler Engineering of de nieuwste DAF truck en ervaar elektrisch rijden. Food4Future Food4Future biedt op 4 juni op de Groene Campus een gevarieerd programma naar de smaak van de toekomst. Food4Future The Challenge is een Foodontwikkelwedstrijd voor het voortgezet onderwijs, waarbij leerlingen nieuwe producten, voedingsmiddelen of verpakkingen bedenken.

AutoTech Event Op 6 juni vindt het AutoTech Automotive en Techniek Evenement plaats. Het doel van het evenement is 900-tal basisschoolleerlingen te inspireren en te enthousiasmeren voor techniek. Door deze “doe” activiteiten maken we hen ervan bewust dat techniek uitdagend, spannend en intrigerend is.

Werkcheques aannemen en opleiden werkloze jongeren Ook in deze economische moeilijke tijden is het voor bedrijven interessant om jongeren in dienst te nemen. Toch groeit het aandeel werkzoekenden onder jongeren zienderogen. Als steuntje in de rug verstrekt de regio werkcheques ter waarde van maximaal € 5.500 aan ondernemers die jongeren in dienst nemen.

Decanen en Leerlingendag Tijdens de decanendag en leerlingendag op 7 juni nodigen we leerlingen van techniekopleidingen VMBO, MBO, HBO en WO uit op AutomotiveCampusNL in Helmond. Decanen en leerlingen kunnen experimenteren met elektrische voertuigen op het terrein van de AutomotiveCampusNL. Ook wordt een automotive tour georganiseerd met bliksembezoeken aan DAF en TNO. Zo krijgen decanen een goed inzicht in de high tech omgeving van automotive waar leerlingen studeren en stages lopen.

Werkgevers kunnen de werkcheque aanvragen indien ze een werkloze jongere in dienst nemen voor minimaal 20 uur per week voor een periode van minimaal een half jaar. Bovendien kan de werkcheque ook ingezet worden voor extra scholing en opleiding. Een werkgever kan maximaal 10 keer gebruik maken van deze regeling.

Quiz Night XL Studenten en bedrijven kunnen op 7 juni in teams meedoen aan een interactieve Quiz met als thema Science & technology waarmee mooie prijzen te winnen zijn. Daarnaast staan bruisende pauzeacts, muziek en stand-up comedy op het programma.

Voor meer achtergrond, mogelijkheden en voorwaarden van de Werkcheque-regeling kijk op Servicepunt Leren en Werken in Helmond (www.lerenenwerkenbrabant.nl) of het Werkgeversplein Regio Helmond (www.werkgeverspleinregiohelmond.nl).

In 2011 en 2012 hebben ondernemers in de regio Helmond/Peelland dankbaar gebruik gemaakt van de werkcheques en zijn bijna 100 jongeren in dienst genomen!

Colofon Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Economie & Cultuur van Gemeente Helmond via www.helmond.nl of via telefoonnummer 140492. juni 2013

27


Wim Daniëls:

‘Helmon Wim Daniëls, schrijver, taaladviseur en cabaretier, is niet geboren in Helmond. Hij woont er ook niet. Toch is hij Helmonds’ stadsdichter. “En dat kan ook”, aldus Daniëls. “Het is mijn stad, al sinds mijn jeugd. Het Helmondse dialect is het mooiste dat er is, dat harde, maar wel met een zachte kern. Het gemak waarmee je er zaken kunt doen is ook opvallend.” Het oeuvre van Wim Daniëls is divers - kinderboeken, gedichtenbundels, romans, woordenboeken… Het is ook omvangrijk. Groeten uit Brabant, dat onlangs verscheen, is zijn 97ste boek. Daniëls fietst door het platteland, dorpen en steden, en stapt vooral veel af om een praatje te maken. Vol gevoel beschrijft hij de mensen, hun geschiedenis en Brabants cultuurgoed, zoals de zachte ‘g’, gemoedelijkheid en dialect. Kale plekken Wim Daniëls schrijft zoals hij praat: direct, los maar zorgvuldig. Hij zoekt de emotie niet in beeldspraak, maar in eenvoud. “Ik wil dat iedereen het kan lezen. Ik kies altijd voor een positieve benadering. Als ik over de Heistraat dicht, dan gaat het niet over kale plekken of leegstand of over criminaliteit. Ik zoek het verhaal achter de plek of de toekomst ervan, wat ervan kan worden als iedereen er zijn best voor doet. Dat doe ik overigens ook als cabaretier of als ik rondleidingen geef door Helmond. Ik ben iemand van ‘hoi’ zeggen, van ‘buurten’ met de mensen, van een bemoedigende klop op de schouders. Mijn vorm van humor is de scherts, niet het venijn.” 28


d is mijn stad’ Scherpe randjes Toen Daniëls werd gevraagd het stadsdichterschap op zich te nemen, aanvaarde hij de functie met blijde vanzelfsprekendheid. “Helmond is op een of andere manier mijn grote liefde. Ik ben geboren in Aarle-Rixtel, maar ik heb hier op de mulo en havo gezeten. Mijn moeder was er dienstmeisje in de villa van Van Thiel en mijn vader werkte bij Nedschroef. Bijna al mijn ooms en tantes woonden er en ik kom er nog steeds meerdere malen per week. Het Helmondse dialect is het mooiste dat er is, dat zachte, maar wel met uitgesproken scherpe randjes. Het gemak waarmee je er zaken kunt doen is ook opvallend. Ik merk het ook als stadsdichter. De lijnen zijn kort, de gemeente is nooit ambtelijk en bedrijven, groot of klein, hebben de deuren altijd open. Zaken zijn snel geregeld, er wordt gepraat maar ook gehandeld.” Moedertaal De voordrachten van Daniëls gaan soms in zijn dialect, zijn moedertaal die hij snel ziet verdwijnen. Ondanks zijn fascinatie en liefde voor die taal, hoef je van hem geen emotionele reactie te verwachten. “Het is niet te voorkomen”, stelt Daniëls. “Dialect gedijt alleen in begrensde gebieden. En grenzen bestaan niet meer, niet in Aarle-Rixtel, niet in Helmond en niet in Brabant. Ik was een tijd geleden op een reünie van de lagere school en deed een onderzoekje. 96 procent van de aanwezigen had dialect als moedertaal, 96 procent heeft de kinderen echter niet meer in het dialect opgevoed. Dat zegt genoeg. Over veertig jaar is het

afgelopen. Sommigen nemen me het zeer kwalijk als ik dit zeg. Maar we willen toch ook die grenzen niet meer? Zo is het leven.” Omzet Wie denkt dat Daniëls een taalfetisjist is, heeft het mis. “Ik zeg in mijn dialect ‘Hullie komme ok’, dan ga ik ook niets zeggen over iemand die ‘hun komen ook’ in een zin gebruikt. Het gaat erom dat je elkaar begrijpt. Voor professionals gelden echter andere regels, vind ik, ook binnen het bedrijfsleven waar zeer onachtzaam met taal wordt omgegaan. Taal is alles. Ieder bedrijf is in feite een taalbedrijf. Een Amerikaans onderzoek wees een keer uit dat bewust omgaan met taal een bedrijf zeventien procent meer omzet kan opleveren. Nu klinkt me

dat wat fors in de oren, maar een paar procent zal het toch al snel kunnen zijn. Hoe communiceren we met klanten, met partners, met medewerkers? Door dat soort vragen te stellen vanuit het perspectief van taal, valt enorm veel winst te boeken. Ik denk dat er structureel veel vervuiling zit in communicatie bij bedrijven. Dan kun je zeggen ‘daar moet onze communicatieafdeling wat aan doen’. Ik denk echter dat het een taak is voor een taalwetenschapper die alles wat talig is aan een bedrijf onderzoekt, aanpakt en vervolgens op rendement beoordeelt. Ik wacht op de eerste onderneming die haar nek durft uit te steken en een proefproject op dit gebied opzet. Een grote investering is het niet en waarschijnlijk verdient die zich vrijwel direct dubbel en dwars terug.”

‘Ik denk dat er structureel veel vervuiling zit in communicatie bij bedrijven’

Uit Ode aan Jan van den Eijnde (1)

Uit De Steenweg

Sinds 1969 werkt hij bij Van Oorschot Mode in de Veestraat in Helmond Jan van den Eijnde geplaveid in een pak maar plooibaar en met een lach achter ogen die met de jaren weker zijn geworden

Er loopt geen vee door de Veestraat en er ligt geen hei in de Heistraat er staat geen molen in de Molenstraat en geen kluis in de Kluisstraat wel liggen er stenen op de Steenweg Het nieuwe boek van Wim Daniëls, Groeten uit Brabant, is verkrijgbaar in de Helmondse boekhandels. Prijs: 12,90. Uitgeverij Thomas Rap, Amsterdam. juni 2013

29


De Praktijkschool Helmond is een school voor voortgezet onderwijs. Onze school biedt jongeren gerichte ontplooiingsmogelijkheden op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Het doel van onze school is de leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving.

Om deze leerlingen kansen te bieden, zoeken wij stageplaatsen van verschillende aard. In het verleden hebben wij vaak leerlingen geplaatst bij onderstaande soorten bedrijven: *Autotechniek *Magazijn /Logistiek *Groen *Horeca *Catering/Food *Detailhandel *Zorg/Schoonmaak *Fabriek/Montage *Metaal / Hout. Van ons kunt u professionele begeleiding en coaching verwachten tijdens de stage. Hebben wij uw interesse gewekt, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. Indien gewenst, zijn wij graag bereid middels een persoonlijk gesprek u van meer informatie te voorzien. Bezoekadres: Generaal Snijdersstraat 51 5703 GR Helmond

30

T: 0492-505360 E: info@praktijkschoolhelmond.nl www.praktijkschoolhelmond.nl

*Bouw


Hartje centrum

‘Het is nu helemaal zoals we in gedachten hadden’

Simone en Bas Sengers Waarom een tweede vestiging in Helmond? “We wonen zelf in Helmond en zagen veel mogelijkheden in het pand in de Elzas-Passage. Het is ruim en bevindt zich middenin de passantenstroom. Anders dan in Deurne, waar we gevestigd zijn in het oude stadscentrum; een authentiek stukje Deurne. Het is er minder druk dan in het nieuwe centrum, maar we hebben er een grote vaste klantenkring opgebouwd, waaronder veel mensen die verknocht zijn aan dit deel van de stad. Beide locaties zijn totaal anders, maar juist dat verschil maakt het leuk.” Wat is jullie doelgroep? “In Deurne richtten we ons in eerste instantie op mode voor het hele gezin. Gaandeweg bleek dat onze kracht meer lag in de damesmode. De kennis die we hebben opgedaan en de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt in Deurne, nemen we mee naar onze nieuwe vestiging in Helmond. We bieden hier leuke mode tegen een betaalbare prijs voor jonge meiden (vanaf ongeveer maat 152) tot modieuze moeders en hippe oma’s.” Speelt het in deze keuze mee dat het winkelgedrag van vrouwen anders is dan dat van mannen? “Zeker. Dat verschil zie je al op jonge leeftijd. Zelf hebben we twee jongens en twee meiden. Waar ik voor de jongens zonder problemen aan het begin van het seizoen alle

Het centrum is het kloppend hart van een stad. Dat geldt zeker voor Helmond met het uitgestrekte Marktplein, het knusse Ketsegangske, de vele terrasjes aan de Haven en de modieuze Steenweg. Het centrum van Helmond is aantrekkelijk, levendig en nog steeds volop in ontwikkeling. Bedrijvig Helmond/Deurne bracht een bezoek aan Simone en Bas Sengers, die onlangs een tweede vestiging van hun kledingwinkel ‘Basta!’ openden in de Elzas-Passage.

kleding kan inkopen voor de komende tijd, vinden de meiden het toch een stuk leuker om regelmatig te gaan winkelen voor iets nieuws. Onze winkelformule sluit hier goed bij aan. Wekelijks krijgen we nieuwe items binnen. Daarmee is ons aanbod altijd up-to-date.” Jullie vestiging in Helmond is sinds maart geopend. Is de winkel inmiddels helemaal zoals jullie in gedachten hadden? “De winkel is sfeervol en heeft precies de uitstraling waar we naar zochten. We werken met kleurbeelden, waardoor het goed zichtbaar wordt welke items bij elkaar passen. En als klanten graag advies krijgen over kleuren en/of pasvormen, kan dat ook. We vinden het belangrijk dat onze klanten zich hier op hun gemak voelen; dat ze zich vrij voelen om op hun sokken door de winkel te struinen, op zoek naar iets leuks. De reacties die we tot nu toe hebben gekregen zijn heel positief. Dat betekent overigens niet dat we achteroverleunen. We blijven in ontwikkeling, want stilstand is per definitie achteruitgang.” Als jullie het voor het zeggen hadden, wat zouden jullie dan in hartje Helmond willen veranderen? “Helemaal niets! We zitten nog in de opstartfase, maar tot dusver bevalt het ons hier erg goed. We zitten op een prima locatie, het winkelend publiek in Helmond is fantastisch en er heerst een prettige sfeer onder de centrumondernemers. Een goede plek voor Basta!” juni 2013

31


Hans van de Ven (l) en Jan Franken (r)

Please Payroll biedt bedrijven een helpende hand:

‘We willen onze klanten maximaal laten groeien’ “Payrolling is een belangrijke banenmotor voor het mkb. In Nederland werken op dit moment zo’n 150.000 mensen bij werkgevers die samenwerken met een payrollbedrijf en dat worden er steeds meer.” Aan het woord zijn Jan Franken en Hans van de Ven, directeuren van Please Payroll, een landelijk opererende payrollorganisatie die sinds kort gevestigd is aan de Panovenweg in Helmond. Complexe wet- en regelgevingen, vele mutaties omdat personeel regelmatig wisselt, en pensioenpartijen wiens systemen niet zijn ingericht op deze flexibiliteit, zorgen volgens de twee directeuren van Please Payroll voor een rem op de werkgelegenheid. “De toenemende complexiteit van het werkgeverschap, gepaard met de barre economische omstandigheden, maken de drempel om nieuwe werknemers aan te nemen hoog”, zegt Van de Ven. “Een payrollbedrijf verlaagt deze drempel door het juridische en administratieve werkgeverschap van ondernemers over te nemen en hen zo veel mogelijk zaken uit handen te nemen die niet tot hun 32

corebusiness behoren.” Franken vult aan: “Het is onze ambitie om ondernemers te ontzorgen en de risico’s voor hen zo veel mogelijk in te perken. Zo kunnen zij hun bedrijven optimaal laten groeien en krijgt de werkgelegenheid een boost.” Focus op ondernemerschap Een payrollingorganisatie neemt in feite het complete pakket aan HR-activiteiten van een ondernemer over. Personeelsadministratie, salarisbetaling, contracten, ziekteverzuim, ontslagprocedures en reintegratiewerkzaamheden… “Het zijn belangrijke, maar arbeids-


langer in dienst zijn, maar ook nieuwe medewerkers. Deze werknemers komen op de loonlijst van het payrollbedrijf, maar verrichten werk in het bedrijf van de ondernemer. De arbeidsvoorwaarden zijn minimaal gelijkwaardig aan de voorwaarden die zij al hadden. Daarbovenop kunnen zij gebruikmaken van collectief ingekochte voorzieningen. Van de Ven: “Doordat we veel mensen in dienst hebben (4500), en zaken collectief kunnen inkopen, kunnen we een stapje verder gaan dan de ondernemer zelf. Daardoor kunnen we het personeel van onze klanten naast de zekerheid van een stipte betaling van het loon ook extra services bieden, zoals personeelsvoorzieningen, toegang tot een online medewerkerportaal dat 24/7 beschikbaar is en leuke kortingen voor bijvoorbeeld uitstapjes.” Overzichtelijk Alle personeelszaken worden bij Please Payroll teruggebracht tot één loket. Er is één centraal aanspreekpunt voor verschillende diensten en alles staat overzichtelijk weergegeven op één inkoopfactuur. “Geen aparte facturen dus, voor de accountant, de arbodienst, verzekeringen, het pensioenfonds, et cetera. Het is prettig voor onze klanten om snel te kunnen zien wat de kosten zijn per medewerker, zodat zij niet onnodig voor vervelende verrassingen komen te staan”, zegt Van de Ven. “Doordat we verschillende specialisaties in huis hebben en diensten grootschalig in kunnen kopen, zijn de kosten per saldo bovendien lager dan wanneer ze afzonderlijk ingekocht zouden moeten worden.”

intensieve zaken”, zegt Van de Ven. “Als payrollbedrijf zorgen we ervoor dat deze ‘lasten’ op bredere schouders gedragen worden. Daarnaast vervullen we een soort bufferfunctie voor de ondernemer. We vangen de eerste klappen op wanneer er iets mis gaat, bijvoorbeeld in het geval van ziekte van een medewerker, loonbeslagen of arbeidsconflicten. Alle ‘rompslomp’ die hierbij komt kijken, nemen wij uit handen, zodat ondernemers zich volledig kunnen focussen op het ondernemerschap, zonder zich zorgen te maken over zaken die niet tot hun kernwerkzaamheden behoren.” Flexibiliteit Please Payroll richt zich met name op de kleinere mkb-bedrijven. De klanten van het bedrijf bevinden zich verspreid door Nederland en zijn actief in uiteenlopende sectoren. Van fietsenmakers en slagers tot detaillisten, horecazaken en bouwbedrijven. “Met name voor kleinere ondernemingen biedt payrolling een uitkomst”, zegt Franken. “Deze bedrijven moeten vaak uiterst creatief zijn om hun omzet op peil te houden. Kijk bijvoorbeeld naar de vele horecaondernemingen die momenteel last hebben van zwaar weer. Het in dienst hebben van veel vaste arbeidskrachten vormt een groot risico voor hen als er een plotselinge daling van de omzet optreedt. Flexibiliteit is in toenemende mate van belang en payrolling is dan een welkome oplossing.” Een bedrijf kiest zelf welke medewerkers op de payroll moeten komen. Dat kunnen medewerkers zijn die al

Kennis delen In maart verhuisde Please Payroll van Aarle-Rixtel naar Helmond, waar het bedrijf intrek nam in het voormalige kantoor van Gamma Holding aan de Panovenweg. Centraal gelegen langs de N270 tussen Eindhoven en Helmond, is het bedrijf goed bereikbaar voor opdrachtgevers en medewerkers. “In het nieuwe pand hebben we de beschikking over achthonderd vierkante meter aan kantoorruimte, plus een gemeenschappelijk auditorium”, vertelt Van de Ven. “Dat biedt veel mogelijkheden voor bijvoorbeeld het organiseren van conferenties, trainingen en bijeenkomsten.” Franken vult aan: “Twee keer per jaar organiseren we een ondernemersdag voor onze opdrachtgevers en hun collegaondernemers. We nodigen hiervoor specialisten uit verschillende vakgebieden uit om presentaties, lezingen en workshops te geven. Dat kan een bekend managementspreker zijn, zoals Jos Burgers, die komt vertellen hoe bedrijven met een klein budget toch in kunnen zetten op marketing. Maar ook een gerechtsdeurwaarder die uitleg geeft over debiteurenbeheer met behoud van klantrelaties.” Overigens zijn deze dagen geheel kosteloos, ons doel is om ondernemers te inspireren en hen waardevolle informatie mee te geven waar zij daadwerkelijk iets mee kunnen binnen hun bedrijf. We staan voor langetermijnrelaties met onze klanten en willen hen zo veel mogelijk handvatten meegeven om hun organisatie te optimaliseren. Onze klanten zijn onze ambassadeurs. Als zij het goed doen, gaat het goed met ons.”

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond (T). 0492-388888 (E). info@please.nl (I). www.please.nl juni 2013

33


‘Paalwoningen waren Officieel heten ze kubuswoningen, maar in Helmond praten we al vanaf de bouw in 1974 over de paalwoningen. Met de bouw van de eerste drie werd in dat jaar gestart. Niet aan het Speelhuisplein, maar aan de Europaweg. De woningen kwamen van de tekentafel van architect Piet Blom die zich naar verluidt liet inspireren door de combinatie van de bomen in de Peel en de zuilen van het Spaanse Alhambra.

Milene Nuismer Na signalen uit de markt besloot Adriaans Vastgoed om de achttien paalwoningen aan het Speelhuisplein te verkopen. Er leeft veel emotie rondom de woningen, weet bedrijfsassistente Rina Slegers. “De zittende huurders krijgen als eerste de kans om hun woning te kopen. Daarna krijgen ook anderen de gelegenheid.” Rina Slegers noemt de verkoop, die al voor de zomer start, een geste aan de Helmondse bevolking. “De verhuurbaarheid van de woningen is erg goed. Er is nauwelijks leegstand, dus wat dat betreft was het zeker niet nodig.” De paalwoning kent drie leefniveaus. Het onderste van 24 vierkante meter, door Blom het straathuis genoemd, is driehoekig van vorm, met daarin een keukenblok en een toilet. Het grootste leefniveau, het hemelhuis, op het breedste punt van de kubus, telt zestig vierkante meter. Volgens velen het fraaiste plekje is de nok die achttien vierkante meter meet en door Piet Blom tot loofhut gedoopt wordt . Milene Nuismer is bij veel huurders op bezoek geweest. “Prachtig om te zien hoe creatief mensen met de ruimte omgaan. Geen enkele woning is hetzelfde.” Bij de paalwoningen, die later ook in Rotterdam zijn gebouwd, rust de gekantelde kubus op een zeshoekige, betonnen pilaar. De dakdelen zijn in de werkplaats volledig prefab gemaakt om vervolgens met een hijskraan gemonteerd te worden. “Bij deze bouw is werkelijk alles anders”, zegt Milene Nuismer. “Het dakvlak, de beglazing, niets is standaard, gelukkig zijn alle tekeningen bewaard gebleven, anders hadden we écht een probleem gehad.” Adriaans Vastgoed verwacht een deel van de woningen te kunnen verkopen, maar laat de zittende huurders de keuze om te blijven huren. Omdat de paalwoningen vanwege hun status aan gemeentelijke eisen zijn gebonden neemt Adriaans zelf het initiatief tot de oprichting van een Vereniging van Eigenaren. Kijk voor meer informatie op www.adriaansvastgoed.nl of neem telefonisch contact op via 0492-534550.

34

Nadat de proefwoningen, want dat waren het, in goede aarde waren gevallen bij het langsrijdend publiek, leek de weg vrij om het nieuwe theater in het Helmondse centrum, ontworpen in dezelfde


Het Project

bijzonder in 1974 en dat zijn ze nog steeds’ stijl, te omringen met een groot aantal van deze woningen. De slechte woningmarkt en de toch wel heel afwijkende bouwstijl maakte de Helmonders echter wat afwachtend. Uiteindelijk werden achttien woningen gebouwd. Bijna elke Helmonder weet zich nog wel te herinneren waar hij op de donderdagavond van de 29-ste december 2011 was. Toen, vroeg in de avond, kwam het bericht over een brand in ´t Speelhuis. Eerst leek het mee te vallen, maar al snel nadat de eerste, forse vlammen uit het dak opstegen werd duidelijk dat het karakteristieke theater reddeloos verloren was. Zou de nieuwe bibliotheek

gespaard kunnen blijven? Zouden de aangrenzende paalwoningen het overleven? Anderhalf jaar later herinnert een leeg, in kubusstijl betegeld plein nog aan ´t Speelhuis. De bibliotheek staat er nog. En ook de paalwoningen zijn goeddeels gespaard gebleven. “Goeddeels, ja”, zegt Milene Nuismer, vastgoedmedewerker van eigenaar Adriaans Vastgoed. “Twee woningen zijn er niet goed vanaf gekomen. Die worden vanaf mei herbouwd. Wanneer ze klaar zijn? Het streven is om dat in vier maanden tijd te doen, maar het is natuurlijk niet zomaar een huis. Het was in 1974 iets heel bijzonders en dat is het nog steeds.”

juni 2013

35


Audio

Vi d e o

Lighting

Burg. Krollaan 21, 5707 BA Helmond T: 0492 - 477 722, F: 0492 - 476 278 , www.auvilight.nl

U realiseert het zich misschien niet altijd en niet direct, maar Beeld en Geluid zijn enorm belangrijk voor een positieve sfeer en een dito uitstraling. Een kwalitatief goede balans in Licht, Beeld en Geluid. Het klinkt eenvoudig, het vereist echter een grote dosis vakmanschap en ervaring. Auvilight is al vele jaren een Audiovisuele Partner die deze rol met passie vervult. Knowhow, service en flexibiliteit kenmerken ons bedrijf. Daarbij is Auvilight ProPartner van tal van gerenommeerde ‘spelers’ zoals Bose®, Mitsubishi, Nexo en Extron. Merken, producten en oplossingen welke zeker het verschil kunnen maken. Auvilight vertaalt uw wensen en ideeën tot betaalbare en spraakmakende oplossingen, op het brede vlak van Beeld, Geluid, Verlichting en Presentatietechniek.


Philippe van Esch

Peelgemeenten bundelen krachten De zes Peelgemeenten gaan in de nabije toekomst nog nauwer samenwerken dan ze nu al doen. Door de banden aan te halen op bestuurlijk en strategisch niveau, kunnen kansen voor de regio beter worden verzilverd en kan meer worden betekend voor andere samenwerkingspartners. Dat is de basis van het advies dat de stuurgroep Peelsamenwerking eind maart heeft gepresenteerd aan de gemeenteraden van Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Door samen te werken wordt de positie van de Peelregio als onderdeel van Brainport versterkt. Daarnaast kan beter worden gereageerd op belangrijke ontwikkelingen: de komst van grote nieuwe taakvelden, teruglopende budgetten en de inrichting van bestuurlijk Nederland. De gemeenten worden zichtbaar sterker en kunnen de inwoners, het bedrijfsleven, de instellingen en de verenigingen met kracht blijven bedienen. Bovendien kan zo ‘meer met minder’, wat nodig is vanwege de te verwachten bezuinigingsoperaties. Geen herindeling Herindeling van de Peelgemeenten dient niet als mijlpaal. Het advies gaat

uit van één organisatie waarin alle onderwerpen en taken waarop wordt samengewerkt kunnen worden ondergebracht; bestaand en nieuw. Waar mogelijk wordt volstaan met één vertegenwoordiger. De zeggenschap over de organisatie ligt in de gezamenlijke handen van de zes gemeentebesturen. De organisatie krijgt geen beleids- of verordenende bevoegdheden, waardoor de rol van de gemeenteraden niet wordt aangetast. Prioriteiten De samenwerking op het sociaal domein krijgt topprioriteit. De portefeuillehouders Zorg zijn al bezig met de voorbereiding van dit onderdeel van de samenwerking. Daarnaast is in de afgelopen jaren een aantal businesscases uitgewerkt die in de organisatie zullen worden ondergebracht. Het gaat onder andere om Belastingen, Watertaken en AgroFood. Nieuwe onderwerpen die in het advies worden genoemd zijn Bedrijfsvoering, Openbare Orde en veiligheid en gemeente overstijgende onderwerpen op de gebieden Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening. De bestaande samenwerkingsverbanden worden ook onderdeel van de nieuwe organisatie. Zo worden Atlant en het Werkplein opgenomen in de nieuwe samenwerkingsorganisatie. Er komt dus geen extra instituut. De planning is dat de gezamenlijke organisatie in 2013 en 2014 vorm krijgt. In 2015 moet de nieuwe samenwerking staan.

Berkendonk en Groene Peelvallei Helmond is een stad met vele goede en mooie kanten. Fraaie woonwijken zoals Brandevoort en Dierdonk zijn de voorbije decennia gebouwd. Thans wordt, ondanks de malaise in de huizenmarkt, hard gewerkt aan Suytkade. Maar er is meer nodig. Voorzieningen zoals een aantrekkelijke binnenstad en een breder aanbod op gebied van cultuur en leisure. Dat laatste zou vorm moeten krijgen in het gebied tussen Helmond en Deurne: de Groene Peelvallei. De visie hierop is inmiddels jaren geleden tot stand gekomen. Er zijn publieke uitnodigingen gegaan richting private partijen om met voorstellen te komen voor het tot ontwikkeling brengen van dit gebied. Daarna is er weinig meer van vernomen. Aan de andere kant zien we concrete plannen om een aanvang te maken met het ontwikkelen van een stadion met een commercieel centrum nabij de Berkendonkse plas…precies gesitueerd op de juiste plek. Het zou een geweldige impuls geven aan de plannen die we met zijn allen voor ogen hebben voor de Groene Peelvallei. Het stadion, bedoeld voor BVO Helmond Sport, en de commerciële invulling middels een supermarktformule en gerelateerde winkels, zullen als katalysator dienen en ten goede komen aan toerisme en recreatie in de Peel. Kansen moet je pakken als ze zich voordoen! Nu is de tijd… Philippe van Esch, voorzitter Vereniging Industrieel Contact (VICH), Directeur Vescom B.V. 37


Jan Kusters 38


Het Jubileum

Jan Kusters, Kusters Metaalbewerking:

‘Mensen moeten techniek in hun hart, hoofd en handen hebben’ Met klanten als Porsche, ASML en VDL is Kusters Metaalbewerking een voorhoedespeler in de metaalsector. Het Osse bedrijf viert dit jaar het veertigjarig bestaan. Dat betekent terugblikken, maar ook vooruitkijken, want al vanaf dag één is de blik van het innovatieve bedrijf op de toekomst gericht.

Factor ‘mens’ Toch is dat niet het enige waar het volgens de eigenaar om draait in zijn bedrijf. “De grootste succesfactor in de afgelopen veertig jaar is de factor ‘mens’ geweest”, vertelt hij. “Je kunt nog zulke mooie apparatuur in huis hebben, uiteindelijk zijn het de mensen die ermee moeten werken. Daarom hebben we vanaf het begin af aan óók in de medewerkers geïnvesteerd. Er gaat hier geen week voorbij of er vinden trainingen plaats. Maar wel zo veel mogelijk aan de machine, want daar moet het gebeuren.”

Een achterspoiler voor Porsche, een machineonderdeel voor ASML of een hightechonderdeel voor de nieuwste generatie gyrocopter: bij Kusters Metaalbewerking worden hoogwaardige (fijn)mechanische componenten vervaardigd in uiteenlopende metaal- en kunststofsoorten. Het merendeel daarvan bestaat uit machineonderdelen, maar Kusters beperkt zich niet tot specifieke productgroepen. “Wat alle producten gemeen hebben met elkaar, is dat ze gemaakt worden met een chirurgische precisie”, vertelt eigenaar Jan Kusters.

Passie Het tekent de mentaliteit in het bedrijf: inzetten op topkwaliteit, maar wel vanuit een praktische benadering. Dat is volgens Kusters al vanaf het begin zo: “Vrij snel nadat mijn vader, naast zijn baan bij Philips, voor zichzelf was begonnen, kwam ik erbij. Daarna zijn we alleen maar gegroeid. Dat komt door ons vakmanschap, maar ook doordat we onze medewerkers meekrijgen in onze toegepaste manier van denken; dat maakt het juist leuk. Je ziet de passie voor techniek die wij hebben dan ook terug bij alle medewerkers. Ik denk dat daar de basis ligt van ons succes in de afgelopen veertig jaar, maar ook in de toekomst.”

Investeren Wie een rondje maakt door de productieafdeling van het Osse bedrijf, ziet hoe dat kan: overal wordt gewerkt met hoogwaardige technologieën, de nieuwste software en hightechapparatuur. En dat moet ook, want de meeste opdrachtgevers schakelen Kusters juist in vanwege die precisie. Kusters: “Is er een robot of machine die nóg preciezer of efficiënter kan werken? Dan aarzelen we niet om hierin te investeren.”

Techniek en toekomst Voor Kusters Metaalbewerking is het veertigjarig jubileum niet alleen een kwestie van terugkijken. Sterker nog: het jubileum heeft als thema ‘Techniek en toekomst’. Niet voor niets sprak trendwatcher Adjiedj Bakas tijdens het jubileumfeest over dit onderwerp. Daarnaast heeft Kusters het initiatief genomen om, samen met andere bedrijven, een regionaal techniekfonds op te richten. Met het geld in dit fonds wordt een lespakket ontwikkeld waarmee kinderen op de basisschool op een leuke manier kennis kunnen maken met techniek. Kusters: “Techniek heeft de toekomst, maar dan moeten er wel mensen zijn die techniek in hun hart, hoofd en handen hebben. Dat wordt een steeds groter probleem. Daarom is het ontzettend belangrijk dat we hierin investeren. Dat kunnen we het beste doen door kinderen zo vroeg mogelijk met techniek in aanraking te brengen. Dan komt dat enthousiasme vanzelf!” juni 2013

39


40


Yvonne Van Mierlo

Vraaggestuurd werken. Logisch toch? Vraaggestuurd. Het is een dusdanig logische term dat ik me soms afvraag waarom het niet altijd en overal centraal staat. Als gemeente zijn we de laatste jaren steeds meer bezig om het complexe vraagstuk van werkgelegenheid, werkloosheid, ondernemen en arbeidsparticipatie veel meer vraaggestuurd op te lossen. Een mooi voorbeeld daarvan is een traject waarin we samen met de regio Venlo optrekken. Met projectbureau Road2Work gaan we 225 mensen, uit wat we noemen ‘het granieten bestand’ (mensen die heel moeilijk aan een nieuwe baan komen), aan het werk helpen. Het idee daarvoor komt niet van onszelf, maar rechtstreeks vanuit het bedrijfsleven. De infrasector kampt momenteel met een groeiend personeelstekort. Kilometers gietijzeren gas- en waterleiding onder de grond moeten de komende jaren vervangen worden. Samen met onder meer het UWV en opleidingsinstuten is een project opgezet waarbij de deelnemers een baangarantie voor twee

jaar is toegezegd. Een prachtig voorbeeld van vraaggestuurde samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. Ondanks alle inspanningen moesten we onlangs constateren dat de werkloosheid in onze stad nog steeds hoog is. Wie de cijfers goed bekijkt, ziet ook dat we bezig zijn met een enorme inhaalslag. Tegelijkertijd zien we dat het aantal mensen in de bijstand gelijk blijft of zelfs licht daalt. En die tendens zetten we door. Vooral omdat we ons gezamenlijk richten op datgene wat mensen die geen baan hebben nog wél kunnen. Het ‘Helmonds model’, zoals het in den lande al genoemd wordt, gaat uit van talenten, spant zich in voor goede stageplaatsen, brengt bedrijfsleven en arbeidsmarkt bij elkaar en kan daardoor vraaggestuurd werken. Eigenlijk is het niet meer dan logisch. Yvonne van Mierlo Wethouder EZ Helmond

Is een revolutie in print ophanden?

Augmented Reality koppelt echt aan onecht Social media-adviseur Herman Couwenbergh brengt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van internet, online marketing en social media voor het voetlicht. Deze keer aandacht voor Augmented Reality (AR), dat het ‘virtuele’ internet projecteert op de echte wereld. Het nadeel van het beschrijven van nieuwe technieken, is dat je jezelf er maar moeilijk een voorstelling van kunt maken. Zo is het ook met Augmented Reality (AR). Het is moeilijk een beeld te vormen van iets wat je nooit in werking hebt gezien. En toch ga ik het proberen. Want onder invloed van het Nederlandse bedrijf Layar is AR aan een niet te stuiten opmars bezig. De effecten daarvan zullen de komende tien jaar in het dagelijks leven gaan binnendringen. AR is een techniek waarbij digitale content via de camera van je telefoon geprojecteerd wordt ‘over’ de beelden die de camera laat zien. Zo kun je via de Layar van Funda in een vreemde stad rondkijken en direct zien waar welke huizen te koop staan, wat ze kosten, de foto’s bekijken en als je wilt de route ernaartoe uitstippelen. Dat zijn leuke toepassingen voor grote bedrijven met

diepe zakken vol geld. Maar AR is ook in staat om die techniek te gebruiken bij een advertentie in print. Simpel, door bijvoorbeeld een (YouTube)filmpje met een productdemonstratie te projecteren op/over een printadvertentie. Of uitgebreider, door complexe 3D-illustraties van een product te tonen over een stijlvolle foto. En het mooie is dat Layar een tool heeft gemaakt, Layar Creator, waardoor designers heel gemakkelijk het print- én het AR-gedeelte kunnen combineren. Daardoor komen de mogelijkheden van AR binnen het bereik van de kleine ondernemer - u en ik dus - zonder dat we daar diep voor in de buidel hoeven te graaien. Volgende keer aandacht voor Pinterest, oftewel: hoe shoppen zonder af te rekenen toch in je voordeel kan werken.

Herman Couwenbergh, /cc Couwenbergh Communiceert, @hermaniak juni 2013

41


helmondsport

UB

HEL

T

BU

SI

ND SP

OR

MO

NE SS CL

Vlnr: Bregje van de Vrande, Hans van de Goor, Tony Boer en Johan van de Elsen

‘OOk wij gaan vOOr de hOOgste plek!’ het gaat verrassend goed met helmond sport. de club zit niet meer in de financiële gevarenzone, oordeelde de knvB onlangs. en ook met de sponsors gaat het crescendo. Commercieel manager antoine Beije denkt zelfs dat er volgend jaar weer een hoger bedrag binnen zal komen. dit geheel tegen de tendens van veel andere Betaald voetbalorganisaties in. hoe kan dat eigenlijk? Er is veel veranderd bij Helmond Sport. De laatste 11 seizoenen is de club erin geslaagd om 9 keer de Jupiler Play-Offs te bereiken. Er is een volwassen commerciële afdeling, een nieuw aangestelde medewerkster voor alle maatschappelijke activiteiten van de club, een stevig bestuur en een gedreven en kundige directeur in de persoon van Mario Captein. Ook op technisch gebied heeft Helmond Sport de zaken goed voor elkaar. Zo zorgen clubiconen als Mario Verleijsdonk, Remond Strijbosch en Rein van Duijnhoven voor de continuïteit en is

Eric Meijers een hoofdcoach die prima bij de ambities van Helmond Sport past. Promoveren is daarom ook een belangrijk doel voor de club. Is het niet dit jaar, dan lukt het een volgend jaar. Het gaat er een keer van komen! Vernieuwen Commercieel manager Antoine Beije beweegt zich in dit decor ontspannen rond. Zijn eerste jubileum - hij is al bijna 12,5 jaar werkzaam bij de club-, nadert met rasse schreden en de Deurnenaar denkt nog niet aan een andere uitdaging. “Er liggen hier nog

uitdagingen genoeg. We willen continu vernieuwen. Steeds kijken hoe we de leden van onze Business Club ten dienste kunnen zijn.” Dat heeft Beije met zijn team in de afgelopen jaren overigens steeds goed gedaan. Vier jaar geleden, toen de tevredenheid van alle Business Club leden bij de Eerste Divisie clubs werd gemeten, stond Helmond Sport fier bovenaan. En een jaar later weer! “We gaan ook dit jaar voor de hoogste plek. Sponsors, ondernemers die zich aan je club willen binden zijn van levensbelang. Vergeet niet dat bijna zeventig procent van de


Business CluB

Voorbeeld daarvan is de oprichting van de Young Business Club enkele jaren geleden. “Een mooie club”, vindt Beije. “Jonge ondernemers of verantwoordelijken bij bedrijven die eigen activiteiten ontplooien, een eigen bestuur hebben. Fantastisch om die betrokkenheid bij de club te zien en ook mooi om te zien hoe daar een dynamisch, zakelijk netwerk ontstaat.” Ook voor volgend jaar staan er al weer diverse, nieuwe activiteiten op de rol. “Maar wat we vooral doen is luisteren naar onze gasten. Kijken hoe ze ontvangen willen worden, waar ze behoefte aan hebben. Wij bieden hier een podium waar mensen zich thuisvoelen. En als we promoveren? Extra reden voor een feestje, toch?!” Ondernemers die een keer willen kennismaken met de mogelijkheden van de Business Club kunnen vrijblijvend contact opnemen met Antoine Beije. “Natuurlijk. Ik nodig ze graag een keer vrijblijvend uit om een wedstrijd te bezoeken.” begroting van onze club afkomstig is uit sponsorinkomsten. Als we dus ergens zuinig op zijn…” Verbinden De commerciële afdeling speelt in het zakelijk netwerk een verbindende rol. Ondernemers worden, als ze dat willen, buiten de wedstrijden om met elkaar in contact gebracht, maar ook de diversiteit aan activiteiten zorgt al voor een keur aan netwerkmogelijkheden. “Afgelopen jaar hadden we bijvoorbeeld een kookworkshop, een bedrijfsbezoek, we zijn naar een uitwedstrijd geweest met daaraan voorafgaand een excursie bij een bierbrouwerij, we hebben regelmatig gastsprekers, een netwerklunch, een voetbalclinic voor de kinderen van de sponsors en het Circusgala. Soms komen er veel mensen, soms is de groep wat kleiner. Iedereen kiest die activiteit die het beste bij hem of haar past. En wij kijken hoe we het ‘zakendoen’ kunnen bevorderen.”

tony boer, nuForce europe: “Ons bedrijf is heel succesvol in Europa maar in de regio zijn we vrij onbekend. Om onze naamsbekendheid hier te vergroten en omdat we voetbal een leuk spelletje vinden, hebben we voor Helmond Sport gekozen. De Business Club hier vind ik vriendelijk, sociaal en gemoedelijk. Het bevalt me in de eerste maanden écht uitstekend.”

Johan Van de elsen, logistic Force eindhoVen: “We willen sportief ondernemerschap uitstralen. Dat doen we op verschillende manieren. Ander belangrijk aspect is de kwaliteit van de Business Club van Helmond Sport. Er worden veel activiteiten georganiseerd en, ook heel belangrijk, bij Helmond Sport tref je de decisionmaker en niet de accountmanager.” hans Van de goor, laVans: “De band tussen Lavans en Helmond Sport is al heel oud. Oud-spelers werkten bij ons en ook nu nog is er die band met vrijwilligers. In combinatie met Helmonds’ belangrijkste exportproduct tonen we onze maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast heeft de naamgeving aan het Lavans Stadion ook absoluut bijgedragen aan de naamsbekendheid van ons merk.” bregJe Van de Vrande, J Vd Vrande bedriJFskleding: “Bij Helmond Sport combineren we het zakelijke met het aangename. Het is er gewoon gezellig, zeker tijdens de ‘derde helft’. Er zijn veel activiteiten en uitstapjes waarop je de andere leden kunt leren kennen. En er komt ook absoluut werk uit, tenminste als je bereid bent om op langere termijn te kijken. De sponsorgroep is behoorlijk trouw. Als er iets is, eerst even in de groep kijken en pas daarna erbuiten. Doen wij ook trouwens.”

coloFon ook benieuwd wat helmond sport voor u kan betekenen? neem dan contact op: Antoine Beije e: antoine.beije@helmondsport.nl | T: 0492 524721 | www.helmondsport.nl


Sensor Partners blijft groeien Sensor Partners is producent en leverancier van contactloze detectie- en meetsystemen voor de industriële automatiseringsmarkt. Onder leiding van directeur Hans Giezenberg ontwikkelt en fabriceert de onderneming sensoren in opdracht van haar klanten. Sinds de oprichting in 1991 heeft het bedrijf een voortdurende groei gekend. Het blijvende succes is gebaseerd op het innovatieve karakter van de onderneming, in combinatie met duurzame kwaliteit en een gedreven samenwerking. gebieden willen we de markt betreden in samenwerking met lokale, soortgelijke bedrijven en hen de mogelijkheid geven om deze formule ter plaatse toe te passen. In andere gebieden willen we gemotiveerde, intern opgeleide, kennisvolle medewerkers de mogelijkheid bieden om een dochteronderneming te starten. Hoe succesvol bepaalde keuzes zullen zijn, heeft uiteraard invloed op de keuzes die in de toekomst gemaakt worden.”

Sensoren kom je nagenoeg overal tegen en de sensortechniek kent dan ook vele toepassingen, variërend van etiketcontrole op producten (bijvoorbeeld datum- en barcodecontrole) tot vochtmeting en niveaucontrole. “De sensortechniekmarkt is een groeiende markt, en er is meer vraag naar sensoren dan de huidige markt kan bieden”, vertelt Giezenberg. “Door onze ervaring met verschillende ondernemingen, actief in verschillende sectoren, hebben we de kennis ontwikkeld om een grote verscheidenheid aan contactloze detectiemeetsystemen te implementeren.” Het productportfolio van Sensor Partners heeft deze kennis op het gebied van de huidige productgroepen verder laten toenemen. “Deze expertise, het brede assortiment van kwalitatief hoogwaardige producten en het werken met gepassioneerde, ervaren professionals stelt ons in staat om altijd de optimale oplossing te leveren, zowel in kwaliteit als in prijs. Deze succesformule willen we nu ook in andere landen in de wereld gaan toepassen.” Wereldwijde expansie In Europa, Zuid-Amerika, Azië en het Midden Oosten ziet Sensor Partners mogelijkheden voor de toekomst. Het zijn groeimarkten; waar bevolkingsaantallen toenemen, zal de productie toenemen en hiermee ook de vraag naar sensoren. Giezenberg: “We willen onze succesformule in andere landen in de wereld toepassen en hebben de ambitie om een kennis- en opleidingscentrum te zijn, om op deze manier de onderneming internationaal te laten groeien. In bepaalde 44

The sky is the limit Ondanks alle mogelijkheden, is het belangrijk dat een onderneming klaar is om te groeien. Voor Sensor Partners is momenteel the sky the limit. “De toenemende vraag in uiteenlopende sectoren biedt enorme mogelijkheden om te groeien”, zegt Giezenberg. “Onze onderneming is dan ook met veel nieuwe producten en nieuwe ontwikkelingen bezig. Echter zullen we daarbij steeds keuzes moeten maken, zodat de focus gericht blijft op de pijlers waarop het huidige productportfolio gebaseerd is. Het is dus juist op zo’n moment belangrijk om gecontroleerd te groeien en het uiteindelijke doel voor ogen te houden, zodat we ook in de toekomst kunnen profiteren van de strategische keuzes die nu gemaakt worden.” Sensor Partners is een onderneming die haar succesvolle positie te danken heeft aan kennis en innovatiekracht gecombineerd met passie, integriteit en gedrevenheid. Deze factoren zullen ook van Sensor Partners’ toekomst en al haar mogelijkheden een succes maken!

Sensor Partners James Wattlaan 7 5151 DP Drunen Postbus 270 5150 AG Drunen (T). 0416-378239 (E). info@sensor.nl (I). www.sensor.nl juni 2013


Deurne als startpunt om te wonen, te werken en te recreëren

Nicole Lemlijn

Bij het ontwikkelen van woningen stel ik mezelf de vraag: ‘Waar zou behoefte aan zijn?’ Dan kom ik al snel bij mijn eigen wensen uit. Ik wil wonen in een mooi dorp, vlakbij alle voorzieningen en op loopafstand van een intercitystation. Maar het is ook fijn om een huis te hebben dat energieneutraal is, duurzaam en met voldoende groen in de omgeving. Bij de ontwikkeling van het Spoorzonegebied hebben we deze zaken bekeken en bij de uiteindelijke invulling van het gebied zal nog meer gevraagd worden naar de wensen en behoeften van de toekomstige bewoners. In deze tijd waarbij kopers kunnen kiezen is dat een voorwaarde. Daarom zorgen we ervoor dat in de Spoorzone woningen komen waar kinderen de ruimte hebben. Woningen die aan de

hoogste eisen van duurzaamheid en energie voldoen. In een gebied waar het mogelijk is om snel in de groene natuur te vertoeven. Het spoorzonegebied heeft veel kansen in zich. Het ligt vlakbij de mooie natuur, de Peel, vlakbij het centrum van Deurne waar je gezellig kunt winkelen en waar heerlijke terrasjes zijn. In een dorp met alle (school)voorzieningen maar ook vlakbij je werk bijvoorbeeld in Den Haag! Dit laatste dankzij het intercitystation. Dit Station verbindt alle vormen van mobiliteit (de auto, fiets, trein, lopend…). Hiermee zijn we op weg naar een extra stukje duurzaamheid en voldoen we aan de eisen van het rijk van de ‘mobiele stad’. Wethouder Nicole Lemlijn Portefeuillehouder Spoorzone

Restaurant Inclusief geopend in Helmond

Maatschappelijk vergaderen, eten, drinken en ontmoeten In Helmond is onlangs maatschappelijk restaurant Inclusief geopend. Onder belangstelling van een groot aantal mensen verrichtten wethouder Van Mierlo en waarnemend algemeen directeur van de Atlant Groep René Walenberg de openingshandeling van het nieuwe, bijzondere restaurant. Inclusief staat voor maatschappelijke verbinding. Het is een plek waar iedereen welkom is. Eten, drinken, \vergaderen en ontmoeten worden binnen inclusief gecombineerd met leren, werken en meedoen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten zien wat ze in huis hebben in de keuken van het restaurant, de bediening of achter de schermen.

van inclusief ervaring op en worden zij breder opgeleid waardoor zij gemakkelijker door kunnen stromen naar een werkplek in het reguliere bedrijfsleven. Het is vergaderen met een maatschappelijk randje. De vergaderruimtes zijn iedere werkdag van 08.00 uur tot 23.00 uur te reserveren. Er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen in de omgeving. Neem voor meer informatie eens een kijkje op www.inclusiefhelmond.nl.

Vergaderen met een maatschappelijk randje Inclusief fungeert als bedrijfsrestaurant voor de Atlant Groep en het Werkplein Regio Helmond. Het maatschappelijke restaurant beschikt over meerdere modern ingerichte vergaderruimtes die afhankelijk van de gewenste opstelling ruimte bieden aan tien tot tweehonderdvijftig personen. Alle ruimtes zijn voorzien van draadloos internet, beamer, flip-over en whiteboard. Bedrijven kunnen hier ongestoord vergaderen, met relaties genieten van een ontbijt of lunch, of een werkgespreking afsluiten met een borreluurtje of diner. Tegelijkertijd doen de medewerkers juni 2013

45


Wie? Lucienne Borg. Waar? Helmond. Bedrijf? www.kittenopvangmiauw.nl Seminar? ‘Wetten en regels van de stichting’ “We deden het als stichting eigenlijk heel goed, bleek tijdens het seminar Wetten en regels van de stichting’. Dat was fijn om te horen. Mijn collega Gonnie en ik hebben Kittenopvang Miauw in 2012 officiëel opgericht. Bij ons werk als vrijwilliger van de dierenambulance vonden we heel vaak kittens, heel jong, verwaarloosd, soms zelfs verwilderd. Die gingen dan naar een gastgezin en als ze oud genoeg waren naar een asiel. Dan moet je maar afwachten of er iemand voor komt. Wij fungeerden zelf ook als gastgezin, maar wilden een stapje verder gaan. Nu zoeken we ook baasjes voor de kittens. We vangen ze nog steeds in huiskamersituaties op, bij ons thuis of bij een gastgezin. Zo wennen de kittens aan een normaal huiselijk leven. Toen het wat grootschaliger werd kozen we voor de stichtingsvorm, mede om een ANBIstatus te kunnen krijgen. Als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ ben je interessanter voor donateurs en die kunnen we goed gebruiken. In het seminar kregen we daarnaast handige informatie over bijvoorbeeld verzekeringen; wat is wel nodig en wat niet. Aan de hand daarvan hebben we ons verzekeringspakket aangepast. We hebben pas ook nog een bestuurslid toegevoegd, iemand met papieren op het gebied van het honden- en kattenbesluit. Er komt heel wat administratieve rompslomp bij kijken, maar dat is het waard. We vangen nu tussen de 200 en 300 kittens per jaar op en die krijgen via ons allemaal een goed baasje.” www.kittenopvangmiauw.nl

Column Meer koopzondagen: lang niet alle winkeliers zijn er blij mee. Vooral de kleinere detaillisten vrezen een aanslag op hun vrijetijd. De vakbeweging waarschuwt voor een verslechtering van de positie van werknemers. Begrijpelijke bezwaren, die om creatieve oplossingen vragen. Toch pleit ik voor het vrijgeven van het aantal koopzondagen. Ondernemers moeten zelf kunnen bepalen wanneer zij hun winkel openen of sluiten. Zij moeten de kans krijgen tegenwicht te bieden aan de 24 uursconcurrentie van de webwinkel. Het inperken van het aantal koopzondagen past bovendien niet in deze tijd van verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt. De van-negen-tot-vijfcultuur is definitief verleden tijd. De consument wil op andere dan reguliere tijden boodschappen kunnen doen. Met meer koopzondagen wordt bovendien het toerisme, de economie en de werkgelegenheid gestimuleerd. En daar wordt uiteindelijk iedereen beter van. Henk Rosman, algemeen directeur Kamer van Koophandel Brabant

Brabant topper op het gebied van octrooien Brabant neemt nog steeds een toppositie in als het gaat om het aanvragen van octrooien. In het werkgebied van KvK Brabant is het aantal octrooien hoger dan het landelijke gemiddelde. De hoogste dichtheid van heel Nederland is te vinden in de regio Zuidoost. De merkaanvragende bedrijven zitten vooral in de grote steden Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Waalwijk. De belangrijkste octrooiaanvragers zijn Philips, NXP en ASML. Deze bedrijven zijn samen goed voor 95,4 procent van het totale aantal aanvragen. De absolute hotspots qua aantallen octrooien zijn Eindhoven, Boxmeer, Oss, Waalwijk en Tilburg. Dat blijkt uit onderzoek van Adviesbureau Panteia/EIM in opdracht van de Kamer van Koophandel Brabant. Octrooien worden breed gezien als een belangrijke indicator voor het meten van innovatie

Meer vaart in vrijetijdssector Nieuwe initiatieven in de vrijetijdssector mogen niet blijven ‘haken’ door ellenlange procedures. Er is meer vaart nodig. De nieuwe brochure ‘vrije tijd in een hogere versnelling’ van de Kamer van Koophandel (KvK) Brabant, TOP Brabant en Midpoint Leisure Boulevard helpt daar enorm bij. Dat zei de Tilburgse wethouder én regionaal ambassadeur van het VNG-programma ‘Beter en Concreter’ Erik de Ridder bij de overhandiging van de brochure door Henk Oderkerk (TOP Brabant). (www.kvk.nl/snellerondernemen). 46


regeldruk

‘Haal de tekentafel naar buiten’

Als gemeente en ondernemers in partnerschap naar elkaar luisteren ontstaan nieuwe initiatieven waar beide partijen anders niet aan hadden gedacht. Dat is de ervaring van Frits Rutten, parkmanager van de Stichting Bedrijventerreinen Helmond. “Soms moet je letterlijk de tekentafel naar buiten halen”, weet Frits Rutten. Behalve voor Bedrijventerreinen Helmond is hij sinds kort ook parkmanager voor Laarbeek. In beide plaatsen merkt hij hoe belangrijk goede samenwerking met de gemeente is. “In Helmond hebben we al jaren regelmatig overleg met de verantwoordelijke wethouders. De overheid ziet ondernemers steeds meer als partners. Gezamenlijk kunnen we bedrijvigheid stimuleren en goede ideeën faciliteren.” Bestuurlijk gaat het dus de goede kant op, bij ambtenaren ziet hij nog wel ‘verbeterpunten’: “Ik zou meer ondernemerschap onder ambtenaren toejuichen. Afdelingen waar we direct mee te maken hebben, zijn de afgelopen jaren vooruit gegaan. Andere afdelingen verzanden soms nog in regeltjes. Ze zouden ondernemers soms meer verantwoordelijkheid moeten geven. “De Kamer van Koophandel Brabant zet stevig in op het verminderen van regeldruk. Zo is er het Regionaal Meldpunt Regeldruk, voor ondernemers die zich storen aan onnodige, onduidelijke of tegenstrijdige regels (www.kvk.nl)”

Richard Kerste (040) 232 32 62 rkerste@brabant.kvk.nl 47

Die willen dat graag, zeker als ze dan sneller kunnen schakelen.” In een goed gesprek, waar alle partijen naar elkaar luisteren, ontstaan oplossingen waar anders niet aan was gedacht, stelt Rutten. Hij noemt als voorbeeld een verkeersknelpunt op een bedrijventerrein. “De ambtelijke organisatie had op papier een plek aangewezen als parkeerplaats. Dat stuitte op verzet bij de ondernemers. Uiteindelijk zijn we gezamenlijk gaan kijken. Door rond te lopen, kwamen we op een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. Dat lukt niet door achter je bureau op Google Earth te kijken.” Door ondernemers al in een vroeg stadium te betrekken bij plannen kun je problemen zelfs voor zijn. “Daar zijn we nu al druk mee bezig, bijvoorbeeld bij de herstructurering van Induma Oost. We gaan vooraf met projectleiders om de tafel zitten en er zijn inloopdagen om ondernemers op de hoogte te stellen. Dat wil niet zeggen dat alle wensen worden gehonoreerd, of dat er geen bezwaren meer zijn. Maar we staan niet meer voor verrassingen, en we kunnen meedenken over oplossingen.” (www.bedrijventerreinenhelmond.nl)

Wilt u meer weten over de activiteiten van de Kamer van Koophandel Brabant op het gebied van regeldruk? Neem voor advies of informatie contact op met beleidsadviseur Mariëlle Munnecom (mmunnecom@brabant.kvk.nl) of met de accountmanager in uw regio


Succesvolle bedrijvenbeurs Bedrijven voor Bedrijven Helmond/Peelland

Positief ondernemersklimaat tijdens Helmondse bedrijvenbeurs Bedrijven voor Bedrijven Helmond/Peelland werd dit jaar op 10 en 11 april voor de derde keer georganiseerd voor ondernemers in de regio Helmond/Peelland en de regio Eindhoven. De organisatie kan terugkijken op een zeer geslaagd evenement; alle stands waren gevuld, er werd volop genetwerkt en er hing een positieve sfeer onder de aanwezige ondernemers. Dit jaar vond Bedrijven voor Bedrijven Helmond/Peelland plaats op een nieuwe locatie in een pand aan de Vossenbeemd in Helmond, centraal gelegen op industrieterrein Hoogeind & de Weijer. Organisator Ad Klaasen is verheugd over de beurs. “Het doel van deze beurs is om ondernemers in de regio met elkaar in contact te brengen en een kweekvijver te creëren voor nieuwe business. Dat is goed gelukt. Talloze ondernemers kwamen hier samen om te netwerken. Dat heeft ook dit jaar weer veel positieve reacties en, belangrijker nog, zakelijke contacten opgeleverd.” 48

Diversiteit aan bedrijven In de avond van 9 april werd de beurs officieel geopend door Frans Huijbregts, directeur van de Huijbregts Groep en voorzitter van het Werkgeversplein Helmond/Peelland. Hij sprak positieve woorden over de beurs en wenste alle standhouders goede netwerkdagen toe. De stadsdichter van Helmond, Wim Daniëls, lichtte tijdens de opening op een unieke manier het begrip ‘netwerken’ toe. Net als vorig jaar stond er tijdens de beurs een grote diversiteit aan bedrijven paraat. Van architectenbureau tot autobedrijf en van restaurant tot kof-

fiefabrikant. De organisatie van de beurs is zeer tevreden over de opkomst. Klaasen: “Bedrijven hebben zich massaal ingeschreven. Alle honderdtwintig stands waren gevuld en er kwamen ruim tweeduizend zakelijke bezoekers op het evenement af. Het toont dat Helmond/ Peelland een belangrijke regio is met een gezond ondernemersklimaat.” De volgende Bedrijven voor Bedrijven Helmond/Peelland wordt gehouden op woensdag 9 en donderdag 10 april 2014. Kijk voor meer informatie of een impressie van de beurs op www.bbhp.nl.


Ondernemers Advies

Acht praktische tips voor efficienter werken

Managementtrainer

Time management gaat over het optimaal indelen van uw tijd. Vraagt u uzelf wel eens af: hoe kan ik meer doen in minder tijd? Door uw dag goed in te delen kunt u efficiënter werken en meer bereiken. Hieronder 8 tips om meer uit uw dag te halen. 1. Stel doelen en deadlines op zodat u de voortgang van het proces kunt meten. 2. Een goede planning met prioriteiten is belangrijk zodat u effectiever aan uw doelen werkt. 3. Houd wekelijks uw agenda en taken lijst bij, u weet dan precies waar u per dag aan toe bent. 4. Breng in beeld hoe u uw tijd per werkdag besteedt. Als u de werkzaamheden en de duur in beeld heeft gebracht, wordt duidelijk waar u tijd kunt besparen. 5. Leer om NEE te zeggen zodat u controle houdt over de dingen waar u mee bezig bent.

6. Bepaal voor uzelf een aantal momenten voor uw e-mail zodat u niet wordt afgeleid door de constante controle van uw email. 7. Ruim uw bureau op voor betere concentratie, een leeg bureau zorgt voor een leeg hoofd. 8. Maak uw acties af! Stress wordt voornamelijk veroorzaakt door te veel onafgemaakte acties… Tijd is geld en u als ondernemer wilt zoveel mogelijk werk verricht zien in een zo kort mogelijk tijdsbestek. Afleiding op het werk of gebrekkige organisatie heeft tot gevolg dat er relatief weinig werk verricht wordt in veel tijd. Vaak kan het werk effectiever worden ingepland waardoor er tijd over is voor andere taken. Het Doel van onze opleidingen is om u als ondernemer, directeur en manager meer kennis en kunde te geven die direct toepasbaar is in de praktijk. Onze adviseurs helpen u aan meer informatie, bijvoorbeeld over onze training Productiviteit & Tijdmanagement. Peter Jacobs Jacobs & Van Rooij (T). 0492-505340 (E). info@j-vr.nl (I). www.j-vr.nl

Alles rondom personeel geregeld

De huidige arbeidsmarkt biedt vele werkzoekenden. Maar hoe komt u nu aan de meest geschikte kandidaat? Naast verantwoordelijkheden en taken, zijn de vereiste kennis, kunde en persoonskenmerken van de gewenste kandidaat zeker zo belangrijk. Een opleiding en/of werkervaring zijn veelal het 1e selectiecriterium. Veel belangrijker is eigenlijk welke persoonskenmerken iemand heeft en of deze maximaal aansluiten om de functie goed uit te voeren. Denk hierbij aan karaktereigenschappen zoals specialist of generalist is, in-/of extravert, geduldig of juist ongeduldig. Het is van groot belang dat u ook deze gewenste eigenschappen in beeld brengt, zonder dat u een schaap met vijf poten vraagt... Bijvoorbeeld indien iemand een helicopterview dient te hebben en ook een snelle beslisser moet zijn, zal deze persoon over het algemeen wat minder een detaillist zijn die alle puntjes op de ‘i’ zal zetten. Ook de bedrijfscultuur moet bekend zijn om te kunnen achterhalen of de kandidaat wel past bij uw organisatie. Hoe formeel of informeel is uw organisatie? Wat is de stijl van leidinggeven? En in welke ontwikkelingsfase bevindt de organisatie zich? In veel gevallen is er sprake van een verkeerde match omdat de

bedrijfscultuur niet aansluit bij betreffende kandidaat. Door het opstellen van een profielschets kunt u een foute keuze zoveel mogelijk voorkomen. Door gespecialiseerde ondersteuning op dit vlak, krijgt u maximaal inzichtelijk wat de sterke kanten, maar ook wat de aandachtspunten van betreffende kandidaten zijn. Om kandidaten nog beter te kunnen beoordelen op persoonlijkheid en ontwikkelingspotentieel, is een persoonlijkheidsonderzoek aan te bevelen.

P&O-Adviseur

Weet u hoe belangrijk persoonseigenschappen zijn bij de invulling van een vacature?

Heeft u twijfels bij de volgende vacature? U mag mij altijd inschakelen voor ondersteuning op maat!

Evianne Groot-Praasterink Puur in Personeel (T). 0492-801989 (E). evianne@puurinpersoneel.nl juni 2013

49


Van Gogh Museum tijdens renovatie

Kuijpers rondt werk aan Van Gogh Museum af De renovatie van het Van Gogh Museum aan het Museumplein in Amsterdam is klaar. Kuijpers uit Helmond – specialist op het gebied van realisatie en onderhoud van technische installaties in gebouwen en voor de industrie – maakte deel uit van de bouwcombinatie die het project realiseerde. De renovatie was noodzakelijk vanwege de strengere eisen voor brandveiligheid. Tijdens de renovatie zijn alle brandscheidingen binnen het gebouw en in de buitengevel nagezien en op orde gebracht. Hierbij zijn alle wanden, kozijnen en het brandwerende glas vervangen om aan de zestigminuteneis te kunnen voldoen. Tevens zijn de gehele dakbedekking en 199 dakkoepels vervangen. De brandmeld-, elektra-, verlichtings- en klimaatinstallaties zijn gemoderniseerd en het hele gebouw heeft een grondige opfris-

beurt gekregen. Het oorspronkelijke ontwerp van Rietveld is intact gebleven. Duurzame uitstraling Adriaan Dönszelmann, zakelijk directeur van het Van Gogh Museum, vertelt trots: “Mede dankzij de goede samenwerking met de Rijksgebouwendienst en de Bouwcombinatie is het gelukt dit project met succes af te ronden, binnen het budget en de geplande tijd van slechts zeven maanden.”

Het museum voldoet nu aan de moderne eisen van klimaatregeling, duurzaamheid en veiligheid. Zo is het museum nu voorzien van een moderne klimaatinstallatie. In een honderdzestig meter diepe put onder het museum is een warmte-koude-opslag geplaatst, die in de zomer warmte vasthoudt en in de winter het gebouw met de opgeslagen warmte kan verwarmen. Eind 2013 hoopt het museum het duurzaamheidscertificaat BREEAM Label te ontvangen. 50


huisvesting op maat

Gerwenseweg 76, 5708 EL Helmond | T 0492 534550 | info@adriaansvastgoed.nl | www.adriaansvastgoed.nl

Bedrijvig Helmond 6 juni 2013  

De Winter media groep geeft al een aantal jaren een tiental Bedrijvig Magazines uit in de regio Noordoost- en Midden-Brabant: Bedrijvig Uden...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you