Page 1

6 mei 2014 jaargang 52 - nr. 19

Z[id[bij[ beaWb[d_[kmii_j[

NIEUWSBLAD EN ADVERTENTIEKRANT

dinsdag

SON EN BREUGEL EN OMSTREKEN

www.kliknieuws.nl

Spiegel confronteert pester met zijn gedrag Lees pagina 5

Arbeidershuisjes worden gemeentelijk monument

Kort

Nieuws

Aanhouding na mishandeling

RTL-programma maakt opnames in Breugel

Dames 1 HTC Son strijdt om kampioenschap

pagina 3

pagina 7

pagina 13

Huisjes dateren uit begin 1900

Damesteam is nog ongeslagen

Breugelse tuin te zien op tv

SON EN BREUGEL - De politie heeft vorige week dinsdag en woensdag twee mannen van 30 en 24 jaar uit Hedel en Tilburg aangehouden voor betrokkenheid bij een zware mishandeling in Son en Breugel. De oudste verdachte leeft al enige tijd in onmin met zijn ex-vriendin, die werkzaam is bij een bedrijf op Ekkersrijt. Het tweetal zou op vrijdag 25 april de vrouw, in het bedrijf, hebben geschopt en geslagen. Kort daarvoor hadden ze een vrouwelijke klant weggeduwd. Een man, die ook als klant in de zaak aanwezig was, besloot de vrouwen te helpen, maar werd meerdere keren tegen zijn gezicht geslagen door de verdachten.Ook werd hij met een stoel geslagen en meerdere malen tussen een deur geklemd, waarbij het raam van de deur sneuvelde. De vrouw liep een lichte hersenschudding op. De mishandelde klant hield er een gezwollen neus aan over. De jongste verdachte meldde zich woensdag op verzoek van de politie op het bureau. De verdachte ex-vriend deed dat dinsdag. Het tweetal is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Gemeentenieuws zie pag. 8 - 9

Dodenherdenking. Son en Breugel stond afgelopen zondag stil bij de gevallenen en zij die hun leven gaven sinds de Tweede Wereldoorlog. Locoburgmeester John Frenken legde onder andere samen met twee basisschoolleerlingen van

basisschool de Krommen Hoek en basisschool de Regenboog een krans bij het monument aan de vijver in Son. Voor het eerst dit jaar leverden ook veteranen uit Son en Breugel een bijdragen tijdens de herdenking. De bijeenkomst, die druk

werd bezocht, werd muzikaal ondersteund door de harmonie en het Lagrende Ensemble. Het Sint Catharinagilde bracht een vendelsaluut. Lees meer over de dodenherdenking in Son en Breugel op pagina 3. (Foto: Wil Feijen)

    Centrale Verwarming - Airconditioning - Gas Water Sanitair

Aardbeienvlaai van â‚Ź 17,95 voor

DOE GEEN CONCESSIES, GA VOOR DE MAZDA 6

â‚Ź 15,00

Kersenvlaai van â‚Ź 11,40 voor

Esp 205 5633 AD Eindhoven

â‚Ź 7,95

Met moederdag 11 mei open van 8-13 uur Aanbiedingen geldig t/m zondag 11 mei

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 9.00 TOT 12.00 UUR. WWW.VLAAIUITSON.NL Nieuwstraat 36 b Son tel: 0499-473382

T: 040 - 26 45 980 F: 040 - 26 45 981

info@rj-installatie.nl www.rj-installatie.nl

 

Openingstijden Elke zondag open van 12.00 - 18.00 uur Gewoon Albert Heijn. Gewoon bijbij Albert Heijn Son

Wij verzorgen uw bbq tot in de puntjes en bieden u een uitstekende kwaliteitprijsverhouding!

Specialiteiten bbq-pakket compleet:

â‚Ź 11,95 p.p. *vanaf 15 personen*

MOEDERDAGTIP 4 stuks vlees p.p.: u mag zelf uw vlees uitzoeken! (keuze uit onze standaard bbq-specialiteiten)

SALADES tSAUZEN tEXTRA’S De Scharrelslager DE Nieuwstraat 34, SCHARRELSLAGER 5691 AD Son en Breugel Tel.: 0499-471225

XXXTMBHFSJKSPZBDLFSTOMtJOGP!TMBHFSJKSPZBDLFSTOM Helemaal compleet verzorgd, 7 dagen p.w. gratis thuisbezorgd, geen afwas voor u

JAN VOETS WWW.JANVOETS.NL

Industrieweg 1 Sint-Oedenrode tel. 0413-474000 (bedrijventerrein Nijnsel/langs A50)


3

LAATSTE NIEUWS

Editie 19 dinsdag 6 mei 2014

“Vrede is voor ons vanzelfsprekend, maar in vele landen nog lang niet”

Kantoor: Weekblad De Brug Hoofdstraat 1a 5460 AM Veghel tel. 0413 - 35 33 33 fax 0413 - 35 36 53 advertentiedebrug@dewinter.nl redactiedebrug@dewinter.nl Kantoormanager: Jeroen van der Horst tel. 06 - 53 40 87 98 Hoofdredacteur: Philip van den Brand tel. 06 - 51 49 77 92 Redactie: Maartje de Valk tel. 06 - 22 29 01 38 Verkoop: Rowan Zomers tel. 06 - 13 86 36 37 Verslaggever: Ad Louwers Fotografie: Wil Feijen Krant niet ontvangen? Laat het ons weten via: www.dewinter.nl/bezorging/bezorgklacht of via t. (0413) 33 93 20 Eindverantwoording: Roland de Winter t. 0413 - 26 67 66 Adviseur De Winter media groep: Jan van Esch t. (06) 83579181 / (0413) 339338 Verspreidingsgebied: Son en Breugel, Ekkersrijt, Nijnsel, Mariahout en alle buitengebieden. Weekblad De Brug is een uitgave van:

Indrukwekkende dodenherdenking met veel publiek SON EN BREUGEL - Son en Breugel herdenkt de gevallenen nog altijd op passende wijze. Heel veel mensen, onder wie verrassend veel jongeren, stonden zondagavond tegen de klok van acht uur te wachten op de stoet, die na de oecumenische dienst in de protestantse kerk , voorafgegaan door de harmonie en het Sint Catharinagilde, met stille trom optrok naar de brandende fakkel en het bevrijdingsmonument van de parachutist aan de Europalaan. Hier vond traditioneel op 4 mei de herdenking van de oorlogsslachtoffers plaats. Door Ad Louwers Zoals elk jaar maakte de sobere plechtigheid met de jaarlijks terugkerende elementen weer veel indruk op de aanwezigen. De twee minuten stilte voor de gesneuvelden, het blazen van de Last Post, de vendelgroet door het Catharinagilde, het ‘Abide with me’, gespeeld doorr harmonie Pro Honore Et Virtute, het zijn al jarenlang traditionele, maar onmisbare onderdelen van deze herdenking, net als de zelfgeschreven gedichten, die werden voorgelezen door enkele basisschoolleerlingen, dit jaar van de Krommen Hoek en van de Regenboog. Veteranen Dit keer waren voor het eerst op initiatief van dorpsgenoot Arie Donck ook lokale ‘jonge’ veteranen, die zich met gevaar voor eigen leven ingezet hebben in

Gedichten. Onder toeziend oog van de veteranen leest een basisschoolleerling haar zelfgeschreven gedicht voor tijdens de dodenherdenking in Son en Breugel. (Foto: Wil Feijen) oorlogsconflicten en vredesoperaties over de hele wereld na de Tweede Wereldoorlog, bij de plechtigheid aanwezig. Bij afwezigheid van de burgemeester nam loco-burgemeester John Frenken de honneurs waar. Hij legde een krans samen met de scholieren en deed datzelfde met een afgevaardigde van de in de oorlog ook zwaar getroffen Sinti-gemeenschap, die ook vertegenwoordigd was met de

muzikanten van het La Grené Ensemble. Hun sfeervolle nummers vol melancholie raakten bij vele aanwezigen een gevoelige snaar. Ook door de veteranen werden bloemen gelegd en velen sloten zich hierbij aan met een persoonlijke bloemenhulde bij het door de Son en Breugelse scoutinggroepen geflankeerde monument.

Portefeuilles college verdeeld SON EN BREUGEL - Het nieuwe college van B&W heeft naar aanleiding van het coalitieakkoord en de benoeming van de wethouders besloten hoe de portefeuilles voor de komende vier jaar te verdelen.

Weekend

sief vrijetijdseconomie) - Wijkbeheer en openbare werken - Dierenwelzijn - Sport

- Ondersteuning en faciliteiten - Informatie en automatisering - Juridische zaken

diensten

HUISARTSENPOST Tel: 0900-88 61 (€0.10 pm) Voor dringende hulp van de huisarts op werkdagen tussen 17.00 uur en de volgende ochtend 08.00 uur, weekend en feestdagen

Burgemeester. Hans Gaillard

Wethouder. Robert Visser

DIENSTAPOTHEEK Voor spoedrecepten buiten openingsuren: Michelangelolaan 2, Eindhoven. (naast de huisartsenpost)

Tel: (040) 24 36 666. MAATSCHAPPELIJK WERK DOMMELREGIO Tel: (0499) 47 66 06 Buiten kantooruren in noodsituaties tel: (040) - 25 30 350

BUURTZORG SON EN BREUGEL Tel: 06-83 22 27 17 Ma. t/m zo. bereikbaar

DIERENARTSEN WEEKEND SPOED Tel: 0900-445 55 55 VRIJWILLIGE THUISZORG BESTOIRSCHOT-SON Tel: 06- 15 62 02 62 POLITIE: Tel. 09 00 - 88 44 ALARMNUMMER: 1-1-2

- Algemene beleidscoördinatie - Bestuurlijke aangelegenheden - Intergemeentelijke samenwerking - Openbare orde en veiligheid - Dienstverlening aan de burger (frontoffice) - Handhaving (coördinatie en inhoudelijk) - Communicatie en voorlichting - Personeel en organisatie

Wethouder. John Frenken - Verbouwing Vestzaktheater - Breugel Bruist - Maatschappelijk welzijn - Decentralisaties/Transities - Sociale zaken - Onderwijs - Gezondheidsbeleid - WMO - Kunst en cultuur - Toerisme en recreatie (inclu-

- Centrumvisie Son - Ruimtelijke ordening - Verkeer - Milieu, landbouw en natuur - Volkshuisvesting - Financiën - Economische zaken - Grondzaken/grondbedrijf - Monumentenbeleid en archeologie - Ekkersrijt -Centrale inkoop/BIZOB - Bossen

Arbeidershuisjes uit 1900 op monumentenlijst SON EN BREUGEL - De huizen aan de Kerkstraat 3, 4 en 5 in Son aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit heeft het college besloten op advies van de monumentencommissie Son en Breugel. De huizen vormen een groep van drie vrijwel identieke arbeiderswoningen daterend van begin 1900. Rond 1960 werden in verband met grote wijzigingen aan de hoofdweg door Son veel oudere huizen gesloopt. In de nabijheid van de katholieke

kerk zijn enkele woningen bewaard gebleven die ‘het oude Son’ vertegenwoordigen. Historie “De karakteristieke lage bebouwing in de kom van dorp, direct aan de straat gelegen en met

diepe achtertuinen, geeft een duidelijk en waardevol beeld van de historische bebouwing in Son. De oorspronkelijke staat van de voorgevels en de hoofdvorm van de woning zijn grotendeels herkenbaar”, aldus het college.

Toespraak Frenken hield een korte toespraak, waarin hij onder adnere zei: “Vrede is voor ons vanzelfsprekend, maar in vele landen nog lang niet. Oorlog laat diepe sporen na, oorlog tekent mensen. Het gaat altijd om respect. Respect voor elkaar moet voortkomen uit de manier waarop wij mensen met elkaar omgaan. En vrijheid maak je voor elkaar en met elkaar, maar vrijheid

schept ook verplichtingen” Ook sprak hij zijn waardering en respect uit in de richting van de aanwezige veteranen en kondigde aan, dat Son en Breugel in september het feest van zeventig jaar bevrijding op grootse wijze gaat vieren. Met een door de harmonie gespeeld en door veel toeschouwers meegezongen Wilhelmus werd de sobere, maar indrukwekkende plechtigheid tenslotte besloten.

Bibliotheek wordt toekomstgericht SON EN BREUGEL - De drie gemeentes Nuenen, Geldrop-Mierlo en Son en Breugel willen van bibliotheek Dommeldal een toekomstgerichte bibliotheek te maken: een bibliotheek met minder boeken, maar meer digitale dienstverlening. Alle vestigingen ondergaan daarom een interieur- en huisstijlmetamorfose. De vestiging in Son en Breugel werd al aangepakt. De beschikbare ruimte wordt kleiner. Een deel van de collectie is verplaats naar de achtergrondcollectie. Het gaat dan om boeken die wat minder vaak geleend worden. Iedereen kan deze boeken, 24 uur per dag, online, in de collectie snuffelen, reserveren en lenen.

Inspiratie Ook in de bibliotheek blijft men

steeds veel actuele titels vinden, zowel bij de romans als bij de jeugdboeken, èn bij de informatieboeken. “Er is nu meer ruimte om de leden bij het zoeken te inspireren met aantrekkelijke presentaties. Daarnaast is iedereen zes dagen per week welkom om te snuffelen in al die kranten, boeken en tijdschriften”, aldus de bibliotheek. Metamorfose Vanwege de metamorfose gaat de bibliotheek in Son en Breugel even dicht van woensdag 14 tot en met zaterdag 17 mei. Op maandag 19 mei is iedereen weer van harte welkom. Overigens kan men in de tussentijd altijd terecht in een van de andere vestigingen. Informatie Meer informatie is te vinden via www.bibliotheekdommeldal.nl.

U kiest niet voor een deuk... maar weet dat u zelf kunt kiezen voor het schadeherstelbedrijf.

Kies zelf voor kwaliteit! - Gratis vervangend vervoer mogelijk ijk - Personenauto’s en bedrijfswagens s - Wij werken voor alle verzekeringen - Korting op uw eigen risico - Herstellen, richten, spuiten - Uitdeuken zonder spuiten

www.autoschadevanboxtel.nl

Ekkersrijt 1119 - Son 0499 - 47 33 07


DE MINI SPECIALIST In ons aanbod kunt u verschillende soorten Mini’s tegenkomen. De Mini One en Mini Cooper worden in verschillende uitvoeringen uitgebracht zoals de Clubmann, Cabrio, Countryman, Coupé, Roadster, John Cooper Works, Minimalism en overige Specials.

GENIETEN VAN EEN NIEUWE AUTO DAT KAN BIJ DUTCHMINI Een auto kopen doet u niet iedere dag. Wij van Dutchmini adviseren u daarom graag bij de keuze van een passende financiering, vraag naar de mogelijkheden zodat wij een passend voorstel kunnen maken.

DUTCHMINI EKKERSRIJT 1102 2008 5692 BA SON EN BREUGEL 06 - 53166780 0499 - 496276 WWW.DUTCHMINI.NL


5

NIEUWS

Editie 19 dinsdag 6 mei 2014

Yart en Bernd bedenken anti-pestspiegel

Laten zien hoe het voelt om gepest te worden SON EN BREUGEL – Dat ze hun ‘slimste’ idee met volle overtuiging kunnen presenteren tijdens de finale van ‘Jouw slimste idee’ staat wel vast. Vrienden Yart (10) en Bernd (10) bedachten namelijk de anti-pestspiegel en willen hiermee zorgen dat pesten stopt. Door Maartje de Valk De Ontdekfabriek in Eindhoven houdt voor de derde keer de wedstrijd ‘jouw slimste idee’. Kinderen tot en met twaalf jaar werden getriggerd om een origineel en slimme uitvinding te bedenken. Ook Yart en Bernd gingen met hun klas, groep 6 van basisschool de Stokland, druk aan de slag om goede ideeën te verzinnen. “Onze eerste ideeën waren niet echt origineel”, vertelt Bernd. “Het waren vaak al uitvindingen die bestonden of een ander groepje uit de klas had het ook al bedacht.” “Toen kwam uiteindelijk Bernd op het idee om een anti-pestspiegel te maken”, vult een enthousiaste Yart aan. “Bernd is namelijk zelf ook gepest en hij wilde hier iets tegen doen.” “Want als je er niets tegen doet, verandert er ook niets”, aldus een vastberaden Bernd. “Dit is echt een nuttige uitvinding en kan écht iets betekenen in het leven.” Spiegel Het duurde niet lang voordat het idee van de anti-pestspiegel was geboren. “We wilden de pester confronteren met zijn gedrag. Eerst wilde we dit doen door op een knop te drukken, maar iedereen had al iets met knopjes. Een spiegel was veel

unieker.” De spiegel zorgt er dan ook voor dat de pester letterlijk door een spiegel wordt geconfronteerd met zijn gedrag. “Hij ziet en voelt namelijk door de spiegel hoe het is om gepest te worden.” Het idee van de jongens werd niet alleen gewaardeerd door de Son en Breugelse jury, die stemde dat de jongens met hun idee het dorp vertegenwoordigen in de finale, maar ook klasgenoten waren onder de indruk van de anti-pestspiegel. “Zelfs jongens uit onze klas, die ook meededen aan de wedstrijd, vonden dat er op ons gestemd moest worden.” Finale Voordat de finale op maandag 19 mei daadwerkelijk plaatsvindt, zijn Yart en Berndt druk met het voorbereiden van de presentatie. Hiervan krijgen ze onder andere hulp van de burgemeester, hun coach. “Hij is eigenlijk onze mascotte”, dollen de jongens. “Maar hij helpt ons ook met de presentatie.” De jongens willen dan een toneelstuk opvoeren waarin ze laten zien hoe de spiegel precies werkt. “We hebben er wel vertrouwen in dat het goed komt.” Zenuwachtig zijn ze dan ook nog niet echt. “Ik ken de presentator van de finale, Jochem van Gelder, want ik heb ooit meegedaan aan het tv-programma Praatjesmakers, en hij is heel aardig. Misschien kent hij mij nog wel. Mijn blonde krullen is hij denk ik niet snel vergeten”, grapt Yart. Stemmen Ondanks dat de jongens al door zijn naar de finale kan men nog steeds via de website www.

“De vrijwilligers zijn onmisbaar, want zonder hen zou het BTH niet kunnen bestaan”, zegt bestuursvoorzitter Sjef den Uijl. Hij voegt er meteen aan toe dat hij graag nog enkele nieuwe vrijwilligers wil werven om het rooster goed draaiende te kunnen houden. “Je hoeft hier geen opleiding voor te hebben gevolgd, maar men moet natuurlijk wel in deze bijzondere omgeving kunnen en willen werken.” Van de vrijwilliger wordt gevraagd om de gast op allerlei manieren bij te staan binnen en buiten hun gasten-

Verkiezing. Yart (l) en Bernd (r) staan met hun anti-pestspiegel in de finale van de verkiezing ‘Jouw slimste idee’. jouwslimsteidee.nl op ze stemmen. “Het idee met de meeste stemmen, wint namelijk een uitje voor heel de klas naar De Ontdekfabriek.” Over waarom mensen op hun idee moeten stemmen, zijn beide mannen ook duidelijk. “Kinderen die gepest worden, kunnen hiermee geholpen worden.” De finale

SON EN BREUGEL - De Voedselbank Best e.o. houdt in samenwerking met de Albert Heijn Son een actie om goederen in te leveren voor de voedselpakketten van de voedselbank. kamer. “Natuurlijk gaat het om huishoudelijk werk, zoals bijvoorbeeld het verschonen van het bed, maar ook door een gesprek te voeren of iemands hand vast te houden of er gewoon te zijn.” Aanmelden Gemotiveerde mensen, die als vrijwilliger aan de slag willen, bij het BTH, Vinklaan 2 in Son, kunnen bellen met de coördinatoren: 0499-465211. Voor meer informatie kijk op www.bijnathuishuissonenbreugel.nl.

vindt op maandag 19 mei plaats vanaf 16.00 uur in De Ontdekfabriek in Eindhoven. Deze is alleen toegankelijk voor genodigden. Yart en Bernd nemen het dan op tegen de finalisten van tien andere gemeenten. Voor meer informatie: www. jouwslimsteidee.nl.

“Als gevolg van de economische crisis is er duidelijk minder aanvoer van goederen. Producenten en supermarktketens gaan steeds gerichter te werk. Er wordt minder geproduceerd en minder ingekocht. Het gevolg is dat er voor ons minder overblijft”, zegt Wil Marechal, bestuurslid en voedselverwerver van de Voedselbank Best e.o. “Vooral zuivelproduc-

ten en verse groenten kunnen we maar heel beperkt aanbieden.” Actie Om ervoor te zorgen dat de voedselpakketten gevuld kunnen worden, kan men vanaf nu bij de Albert Heijn in Son een keuze maken uit een vijftal producten om te kopen. Deze producten kan men dan weer inleveren bij de inflobalie, zodat deze gebruikt kunnen worden voor een voedselpakket. Voor deze maand kan men een keuze maken uit een blik perziken, een pak pure hagelslag, vanille/chocoladevla, houdbare melk en/of limonadesiroop.

VERSAANBIEDINGEN

EXTRA VOORDEEL Tegen inlevering van deze bon: VRIJDAG EN ZATERDAG

€ 14,50

LEUKE MOEDERDAG HARTEN VAN CHOCOLADE

€ 4,95

“BARBECUE- OF OVENMIX” 4 soorten vis en gamba’s Bakje € 4,95

Net even anders met vis 06-54231616

Heistraat 3 - 5691 CA Son - Tel: 0499-471228

Na de verrassende opkomst van het koor onder het zingen van de welkomstcanon ‘Hallo, Hallo’ werd door voorzitter Paul Langendoen de nieuwe, breed geschoolde en ervaren koorleider bij het publiek geïntroduceerd. Vanaf de start van het concert bleek dat de vertolkte nummers van het al langer bestaande repertoire veelal een nieuwe muzikale inkleuring van hem en het koor hadden gekregen. Bij snelle nummers als ‘The Rhythm of Life’ en ‘Vive l’Amour’ volgde het koor accuraat het hoge tempo dat de dirigent in zijn aanwijzingen van hen verlangde. Enthousiast reageerden de toehoorders ook op de gedragen uitvoering van de spiritual ‘Nobody Knows’. Pianostukken Een door het publiek gewaardeerd tussenspel vorm-

den een aantal pianostukken voor zes handen, die ten gehore werden gebracht door de vaste begeleidster van het koor, Marijke Romunde, en haar, met grote toewijding, spelende leerlingen Rob van Bakel en Laura Hens. Het koor bracht daarna nog een vijftal nummers ten gehore, waarbij afgesloten werd met twee werken, die sinds het aantreden van Kees Doevendans in studie zijn genomen. Het eerste daarvan ‘This is my song’ van Sibelius werd door zijn, onder de toehoorders aanwezige, voorganger Hans Rooijakkers bij diens afscheid aan het koor aangeboden. Zangers Nadat dirigent, begeleidster en pianisten terecht als dank voor hun inspanningen in de bloemen waren gezet, benutten de koorleden en hun bezoekers de gelegenheid om nog geruime tijd gezellig over de zangprestaties en andere zaken na te praten. Het koor, met een breed scala aan wereldmuziek als repertoire, heeft binnen elk van de vier stemgroepen altijd plaats voor nieuwe, al of niet geschoolde zangers. In zang geïnteresseerde mannen zijn dan ook van harte welkom, als ze ter orientatie eens enkele repetitieavonden willen bijwonen. Onno Schmidt

Baby’s naar de bibliotheek SON EN BREUGEL - Voor bibliotheek Dommeldal draait alles bij baby’s en kleine kinderen om taal en woordenschat. Daarom houdt de bibliotheek weer in elke vestiging een inloopochtend voor ouders met hun baby’s vanaf negen maanden tot twee jaar. Deze keer is er niet alleen aandacht voor boekstartboekjes maar ook voor babygebarentaal. “Het staat vast dat baby’s, die al vroeg met hun ouders lezen, liedjes zingen en babygebarentaal ‘spreken’, eerder praten en een grotere woordenschat hebben”, aldus de bibliotheek. Het gaat de bibliotheek niet alleen om verstandige argumenten. “Het gaat ook om het plezier met je kind en dat gaan ouders en baby’s ontdekken tijdens vier inloopochtenden in mei.”

DE SCHARRELSLAGER

AARDBEIENVLA EN

Zang en vriendschap SON EN BREUGEL – Zang en Vriendschap presenteerde zich op zondag 27 april voor de eerste maal onder leiding van Kees Doevendans, die op 1 februari Hans Rooijakkers opvolgde als dirigent. Met enige spanning werd naar deze primeur uitgezien door de koorleden en hun toehoorders, die in flinke getale waren opgekomen in de zaal van de Protestantse Kerk in Son.

Bijna Thuis Huis zoekt vrijwilligers Voedselbankactie bij Albert Heijn SON EN BREUGEL - Het bestuur van het Bijna Thuis Huis (BTH) is op zoek naar vrijwilligers, die hun team willen versterken.

Recensie

Gebaren Ilse Kuijpers is pedagoge en heeft zich gespecialiseerd in communiceren met kleine kinderen in gebaren. Vanuit haar bureau ‘Letstalksigns’ organiseert zij workshops. Op uitnodiging van bibliotheek Dommeldal laat Kuijpers de bezoekers in de bibliotheek kennismaken met deze manier van communiceren met een baby. Informatie De inloopochtend vindt in de bibliotheek van Son en Breugel plaats op woensdag 28 mei van 10.00 uur tot 11.00 uur. Voor wie dan is verhinderd, is ook welkom in de vestigingen in Nuenen op dinsdag 13 mei, Mierlo op woensdag 14 mei of in Geldrop op vrijdag 16 mei. Alle ochtenden vinden plaats van 10.00 uur tot 11.00 uur. De toegang is gratis.

Scharrelslagerij Royackers Nieuwstraat 34, 5691 AD Son en Breugel Tel.: 0499-471225 www.slagerijroyackers.nl

Leverkaas + gebraden gehakt 2 x 100 gram € 3,45

Moeders aspergeovenschotel 100 gram € 1,45

Cordon bleu

Portie saté met saus per stuk € 2,75

4 halen 3 betalen

UW ASPERGES EET U HET LEKKERST MET ONZE GOUDBEKROONDE ACHTERHAM GELDIG VAN 6 MEI T/M 10 MEI


Base Cube

incl. 10 jaar

garantie

is verhuisd!

Cv-ketels van Itho Daalderop kenmerken zich door royaal warm

Kom dit op vrijdag 9 & zaterdag 10 mei samen met ons vieren!

water en een degelijk verwarmingssysteem. Zo heeft de Base Cube een zĂŠĂŠr hoog rendement en daardoor een zĂŠĂŠr laag energieverbruik voor u als gebruiker. Bij van der Velden kunt u nu profiteren van een bijzondere actie, u ontvangt 10 jaar garantie bij

VRIJDAG: Ballonnenclown, Goochelaar & Springkussen

de aanschaf van een Base Cube. Voor meer informatie over de Base Cube kijk op: www.ithodaalderop.nl

Barbecueshow 

Van der Velden Verwarming en Sanitair

ZATERDAG: GraĆ&#x;s ijsjes, Karikaturist, & Springkussen .

Ekkersrijt 4202 5692 DE Son en Breugel T 0499 49 00 92 E info@veldenverwarming.nl I www.veldenverwarming.nl

Verder hebben we spectaculaire openings acĆ&#x;es en leuke give-aways!

%..+,!!(

8 ##/", +-"#**#, / #!2#0

Nieuwstraat 20a, Son en Breugel. www.restylekids.nl

+!,

Op=Op!

 

Tuinmeubelshow 8 #26#2'1/2'+ 0#10#,2'13--//"*#3#/ / 8 #6-/%0#/3'!#',$-/+##/,/"#+-%#*'()&#"#,

 !*% %(

!& -'-&-+ '!&1%#4'!&1&/"*--.0!&-#, 3--/&#/#,-)"'3#/0#,"#/# +-"#**#,+#17',)#)-/1',%#,

25#%0 2'1#,)#2)#, +#1"/'# /,"#/0 ##,6'( /,"#/ #,%/'**/--01#/0

%"%

'%&%#! '!&1%#4'!&1#,01.#* /*'% #" ,"#/&-2"03/'#,"#*'()',!*&--$")200#, #,3#/)/'(% /',64/1#,%/'(0

Moederdagtip!

)%))& &#/+-#*#)1/'0!&##*1'#/ )-#* -5-. #, 3-*1-#*1 1-1+5'+* 9-,"#/"# -+%#3',%01#+.#/122/

&",& +$%*,

#/)/'(% /3--/ )',"#/#,"+#0 #,&#/#, /%',#*# #"/2))',% 

 --'0#4#%

8!&'(,"#*8  81+"- 22/8/ 22/8 22/

      

-+$-/1 #*##,+--'$%#4#/)1#*-2,%#0#1 +#1*2+','2+$/+##,4'!)#/ #)*#"',% #*#3#/"',!*20'#$&-!)#/5!+


7

VARIA

Editie 19 dinsdag 6 mei 2014

Uitslagen en programma SBC

Hockeydames nog steeds ongeslagen in tweede klasse

Kampioenschap in zicht voor Dames 1 HTC Son SON EN BREUGEL - Promotie naar de eerste klasse is door de Dames 1 van HTC Son Hockey al veiliggesteld, maar om het nu al succesvolle seizoen nog meer glans te geven, strijden de dames aanstaande zondag om het kampioenschap tegen Valkenswaard, de nummer 11 van de competitie. Het team weet hoe het is om een kampioensfeestje te vieren. Ze wisten namelijk met grote overmacht de zaalhockeycompetitie in de overgangsklasse te winnen en behaalden vorig jaar de titel in de derde klasse. Één seizoen in de tweede klasse en dan al promotie afdwingen en waarschijnlijk een kampioenschap, maakt de prestatie dan nog unieker. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd van het team nog geen negentien jaar en dus zit er nog genoeg potentie om te blijven groeien. Titel Het Sonse team speelt zondag 11 mei om 12.45 uur op het veld

In de poule van de competitiespelers werden twee vijfkampen gespeeld, gevolgd door kruisfinales. Deze werden ge-

AANWEZIG Linda na studiereis Ierland

Boterhoek 83, Best, tel 06- 499371501

www.travelservicebest.nl

SBC Jeugd 3-2 3-1 2-2 1-0 7-1 1-8 12-2 2-0 5-4 1-5 6-5 3-0

Uitslagen zaterdag 3 mei Geldrop A1 - SBC A1 SBC A2 - DBS A1 SBC B1 - FC Eindhoven AV B1 SBC B2 - WODAN B3 Nuenen B5 - SBC B3 SBC B4 - SCI/Flynth B3 RKVVO B3 - SBC B5 FC Eindhoven AV C1 - SBC C1 SBC C5 - Braakhuizen C3G

4-0 1-8 11-2 9-2 4-1 4-5 4-2 2-1 2-1

Programma zaterdag 10 mei 11.30: Oirschot Vooruit C2 - SBC C2 11.00: ST LBC C1 - SBC C4 09.15: DVS D2 - SBC D2G 11.30: Oirschot Vooruit D4 - SBC D5G 10.30: RPC E8 - SBC E13G 09.00: Unitas ‘59 F15 - SBC F8G

SBC veilig na winst op Theole

Ongeslagen. Als de dames zondag weten te winnen, wordt het team ongeslagen kampioen in de tweede klasse. bij HTC de wedstrijd om de titel in de wacht te spelen. “De platte kar staat al klaar”, aldus Joost

speeld door Maarten Schikhof, James Geraerts, Geert Dortmans en Marlies van den Broek. In de kruisfinales verloor na een zeer spannende strijd de kampioen van verleden jaar, Schikhof, in vier games van Van den Broek en won Geraerts zeer moeizaam in vijf games van Dortmans.

van de Hoef, trainer van Dames 1. “Ook nodigen we natuurlijk iedereen uit om de dames zon-

dag aan te moedigen en eventueel een kampioenschap met ze te vieren.”

de poule Maher Saleh-Bakir en Denny van der Heijden. Tweede werden Ramon Everhard en Jos van der Wielen. In de kruisfinales versloeg Everhard knap in vier games de vermoeide Saleh-Bakir en won Van der Heijden na een zeer zware strijd

in vijf games van Van der Wielen. De finale werd gewonnen door Denny van der Heijden met 11-7, 11-4 en 18-16, maar de complimenten gaan uit naar Ramon Everhard, die als niet lid van een tafeltennisvereniging het hoogst eindigde.

Finale In de finale troffen Geraerts en Van den Broek zich voor de tweede maal dit toernooi. Won Geraerts nog in de poulewedstrijd in de finale nam Van de Broek met 11-5, 11-7 en 11-8 revanche. Marlies van den Broek, lid van TTV Son en Breugel, mag zich nu een jaar lang tafeltenniskampioen van Son en Breugel noemen. Recreanten Bij de recreanten werd hetzelfde speelschema aangehouden. Hier waren de winnaars van

Onlangs bezocht ik Ierland voor u. Wat een magisch, mysterieus en bijzonder land met een ontzettend vriendelijke en gastvrije bevolking. De prachtige landschappen worden afgewisseld door typisch Ierse dorpjes, zoals Killarney, Macroom en Kilkenny. Allen even kleurrijk, fotogeniek en sfeervol. De natuur zal later in het seizoen op z’n mooist zijn zodra alles in bloei staat, maar ook nu waren de uitzichten in de Wicklow Mountains of tijdens de Ring of Kerry al spectaculair. Kastelen bezoeken, Whiskey proeverij, demonstratie van schaapshonden , zeehonden spotten en Italiaanse tuinen op Garinish Island bezoeken. Ierland heeft echt voor iedereen iets. En niet te vergeten Cork en Dublin! Levendige steden met uitgebreide winkelmogelijkheden, pubs, musea en vooral veel gezelligheid. Ik inspireer u heel graag over dit afwisselende en mooie land. Check de QR-code voor mijn filmverslag van deze reis.

Uitslagen zondag 4 mei SBC 1 - Theole 1 Marvilde 2 - SBC 2 Oirschot V. 2 - SBC 3 WODAN 4 - SBC 4 Boxtel 5 - SBC 5 Wilhel. Boys 7 - SBC 7 SBC 8 - Bergeijk 10 SBC 9 - De Valk 5 SBC 10 - Brabantia 7 SBC 11 - RPC 6 SBC 12 - Pusphaira 5 SBC 13 - EMK 6 Programma zondag 11 mei 14.30: Uno Animo 1 - SBC 1 10.00: SBC 4 - Rood Wit V. 3

Marlies van den Broek tafeltenniskampioen SON EN BREUGEL - Het Open Son en Breugelse tafeltenniskampioenschap, gehouden door tafeltennisvereniging (TTV) Son en Breugel, is gewonnen door Marlies van den Broek. Het toernooi voor competitiespelers en recreanten werd gespeeld in MFC D’n Tref op Zonhove.

SBC Senioren

Voor het eerst speelt het team in de hoogste klasse staat na drie speelrondes al meteen in

Sonse zaalvoetbalcompetitie Uitslagen zaterdag 3 mei Rovers Timmerwerk - Spierings/Bergmans 0-7 Bevers-Boschman - Hoogerdijk 1-6 La jeunesse - v/d Oever Boomkwekerij 2-5 Klezi boys - Mei Wah 5-0 Witlox Tegel - Hurkmans 8-2 Stand: 1. Spierings/Bergmans 23-62 143-53 2. van Egdom Secutity bv 24-56 164-54 3. Witlox Tegel 23-53 165-75 4. Hoogerdijk 24-51 138-56 5. Hurkmans* 25-45 118-83 6. Boomkwekerij v/d Oever* 23-28 93108 7. La Jeunesse 24-24 75-146 8. Rovers Timmerwerk 24-16 47-92 9. Bevers Boschman 23-12 45-109 10. Mei Wah 12-8 30-79 11. Klezi boys 24-6 43-191 Programma zaterdag 10 mei 17.00: Spierings/Bergmans – Bevers-Boschman 17.45: Klezi boys - Hoogerdijk 18.30: v/d Oever Boomkwekerij – Rovers Timmerwerk 19.15: van Egdom Security bv - Hurkmans 20.00: Witlox Tegel – La jeunesse Vrijdag 23 mei: ALV in de Landing Zaterdag 24 mei: Prijsuitreiking Voor meer informatie kijk op de facebookpagina van de Sonse zaalvoetbalcompetitie: http:// www.facebook.com/ZaalvoetbalSonBreugel.

Finale. Marlies van den Broek (r) wist de finale van het tafeltenniskampioenschap te winnen van James Geraerts (l).

Toptennis bij HTC Son 2000 SON EN BREUGEL - Het herenteam van HTC Son 2000 dat uitkomt in de eredivisie speelt komend weekend, op zaterdag 10 mei, vanaf 14.00 uur thuis.

SON EN BREUGEL - Door de nipte overwinning van SBC op Theole, schreef SBC historie door zich te handhaven in de tweede klasse. SBC was voor de pauze zonder meer de betere, creëerde de nodige kansen, maar tot scoren kwam het niet. Toch ging SBC met een 1-0 voorsprong rusten. Uit een scrimmage scoorde Mentor Emurlai twee minuten voor de pauze. Kort na de hervatting kwam SBC op 2-0 toen B-speler Joost van Heck (17) het doel trof. SBC leek veilig, maar de bezoekers kwamen kort hierna op 2-1 middels een vrije trap. Halverwege de tweede helft kwamen de bezoekers langs zij toen men vanaf elf meter de gelijkmaker wist te maken. SBC kreeg het hierna knap moeilijk doch kwam tien minuten voor tijd op 3-2. Een diagonale schuiver van René de Vries ging tergend langzaam via binnen kant paal in het doel. Hierna drongen de bezoekers zeer sterk aan en kreeg SBC diverse goede mogelijkheden om de score uit te bouwen.

de top drie. Gemengd Ook wordt er zondag 11 mei bij HTC getennist. Het eerste team landelijk gemengd speelt dan thuis. Voor het eerst spelen zij in de derde klasse en ze staan op dit moment fier bovenaan.

Teams Ferme Boel spelen tegen elkaar SON EN BREUGEL – De competitie bij jeu-de-boulesvereniging La Ferme Boel (LFB) is in volle gang en zo streden de teams van LFB de afgelopen week weer om de winst LFB 1 speelde een spannende wedstrijd tegen Jagershoef. Door zeer knap spel werd er door het team van Leo van de Wetering in de tweede party een achterstand weggewerkt van 7-12 naar 13-12. De eindstand was uiteindelijk 5-4 in het voordeel van LFB. Onderling LFB 2 en LFB 3 speelden tegen elkaar in de competitie. Aangezien iedereen elkaar goed kende werden het supergezellige onderlinge partijen. Ondanks het verlies van team Veldkamp van LFB 2 met drie partijen won het team toch nog met 5-4.

Bart van Kollenburg wint Koningsschieten

Aanmoedigen Natuurlijk wordt er nog veel meer getennist in het weekend op de velden bij HTC Son 2000. Iedereen is dan ook welkom op Sportpark de Gentiaan om te genieten van dit spektakel en de teams aan te moedigen en/of gewoon gezellig wat drinken.

‘Hotter than my daughter’ voor nieuw gebit bij CDC BEST - Het populaire RTL 4 programma ‘Hotter than my daughter’, dat gepresenteerd wordt door Gordon, helpt moeders en dochters aan een nieuwe start. CDC Complete tandzorg heeft in het nieuwe seizoen diverse kandidaten voorzien van een nieuw en/ of schoon gebit. Zo kwam kandidaat Angel bij CDC, omdat ze onzeker was over haar voortanden, die uit elkaar en naar voren stonden. “Na afloop was ze dolgelukkig met het eindresultaat”, aldus CDC. De aflevering van ‘Hotter than my Dother’ met Angel is te zien op woensdag 7 mei om 21.30 uur bij RTL 4.

Gebitsadvies Bij CDC Complete tandzorg kan iedereen nu een gratis consult krijgen. In twintig minuten krijgt men aan de hand van een gebitsscan en gebitsanalyse een persoonlijk behandeladvies voor het gebit. Het geadviseerde

behandeladvies en de kostenbegroting krijgt men mee naar huis. Men bepaalt dan zelf of de volgende stap wordt gezet. Bel voor een gratis intake naar 0499-378825 of plan zelf een afspraak in de online agenda via www.cdctandzorg.nl/intake.

SON EN BREUGEL – Handboogvereniging ‘Vrienden van Pieter Breugel’ hebben op zondag 27 april hun jaarlijks traditionele Koningsschieten gehouden. Het Koninsschieten vond plaats op de baan van de handboogvereniging ‘Ontspanning’ uit Sint-Oedenrode. Allereerst werd een serie van 25 maal één pijl geschoten, daarna series van drie maal één pijl en tenslotte als laatste één serie van vijf maal één pijl. Na afloop van iedere serie valt de schutter af met het laagste puntenaantal. Dit alles over een afstand van 25 meter. Rond de klok van 17.00 uur werd duidelijk wie de finalisten waren. Ondanks sterk schietwerk van Ad Keeren, bleven twee veteranen over, Bernard Bogers en Bart van Kollenburg. Zij mochten in de laatste serie gaan uitmaken wie de sterkste zenuwen had. Bart bleek de sterkste te zijn en mag zich voor het komende jaar Koning noemen. In het bijzijn van de families van de schutters overhandigde Bernard de verdiende beker en medaille aan Bart.


dinsdag 6 mei 2014

GEMEENTENIEUWS OfficiĂŤle publicatie van de gemeente Son en Breugel

Telefonisch bereikbaar: Maandag t/m woensdag: 8.30 - 17.00 uur Donderdag: 8.30 - 19.00 uur Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur

MEDEDELINGEN EN BERICHTEN

Afscheidsreceptie Ad van Etten uitgesteld Op 29 april jl. bereikte ons het droevige bericht dat Marijke van Etten, de echtgenote van Ad van Etten is overleden. Ofschoon haar levensverwachting kort was, is haar overlijden sneller gekomen dan verwacht. We leven erg met Ad mee en zullen hem waar nodig bijstaan in deze moeilijke tijd. Naar aanleiding hiervan worden alle activiteiten rondom het afscheid van Ad vooralsnog stilgelegd. De op 15 mei geplande afscheidsbijeenkomst gaat dan ook niet door. In overleg met Ad wordt op een ander moment in het jaar stilgestaan bij zijn afscheid van de gemeente Son en Breugel.

Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders 2014-2018 Het college van burgemeester en wethouders heeft de portefeuilles voor 2014-2018 als volgt verdeeld.

Burgemeester Hans Gaillard: - Algemene beleidscoĂśrdinatie - Bestuurlijke aangelegenheden - Intergemeentelijke samenwerking - Openbare orde en veiligheid - Dienstverlening aan de burger (frontoffice) - Handhaving (coĂśrdinatie en inhoudelijk) - Communicatie en voorlichting - Personeel en organisatie - Ondersteuning en faciliteiten - Informatie en automatisering - Juridische zaken

Wethouder John Frenken:

Raadhuisplein 1, Son en Breugel Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel Raadhuisplein 1, Son telefoon: (0499) 491491 gemeente@sonenbreugel.nl www.sonenbreugel.nl

Bezoektijden gemeentehuis: Altijd met een afspraak. Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur Maandag en donderdag: 14.00 - 19.00 uur Maak uw afspraak via: www.sonenbreugel.nl

Agenda komende periode Datum 12 - 16 mei

AanvangOnderwerp 7.30 uurOphaalronde GFT/papier/plastic

vanaf Nationale Herdenking 4 mei 182014 juli

Voor wie Iedereen

De tweede wereldoorlog

Oorlog is niet leuk !!!

De tweede wereldoorlog was een heftig bestaan, de Duitsers vielen ons zomaar aan. We moesten tegen hun vechten, vechten voor onze rechten. Na een heftige strijd gaven we op, Duitsland stond aan de top. Er werden daarna nog steeds mensen gedood, en de ramp werd alleen maar vergroot. Het was een heftige tijd vol pijn en verdriet, deze tijd vergeten we niet.

Oorlog, het is niet fijn, niet voor groot en niet voor klein. Mensen zaten bang in hun huizen dus gingen ze verhuizen. Naar Engeland over zee, alleen of met z’n twee. Hitler is gemeen niet alleen tegen Joden maar tegen iedereen! Hij stuurde ze naar concentratiekampen en daar gebeurden de ergste rampen. Er stierven veel mensen van groot en klein. Of ze nou wilden of niet, ze leden veel pijn. Hitler is een wreed man, hij doodt zoveel Joden als hij kan. Daarom gingen ze weg, weg voor Adolf Hitler, ze waren bang, want hij ging zomaar z’n gang. En daarom wil ik jullie meegeven dat oorlog niet leuk is maar kil. De geallieerden hebben gevochten voor onze vrijheid en daarom bedanken we ze elk jaar op 5 mei voor onze vrijheid en blijheid.

Imke Flapper, Groep 5/6 Basisschool De Regenboog

Vandaag staan we even stil voor de mensen die toen hebben geleefd en onder al die bommen hebben gebeefd van angst. En voor al die mensen die voor onze vrijheid hebben gevochten. Kira Keij, Groep 7 Basisschool De Krommen Hoek

Commissie Algemene Zaken Datum en tijdstip: woensdag 14 mei 2014, 20.00 uur Agenda: r FXJK[JHJOH-FHFTWFSPSEFOJOH r "BOQBTTJOHUBSJFWFOUBCFMCFIPSFOEFCJKEF-FHFTWFSPSEFOJOH r +BBSWFSTMBHDPNNJTTJFWPPSCF[XBBSFOCFSPFQTDISJGUFO r +BBSWFSTMBHLMBDIUFOSFHFMJOH r 0OUXFSQCFHSPUJOHFOFCFHSPUJOHTXJK[JHJOH Dienst Dommelvallei r 0OUXFSQCFHSPUJOHFONFFSKBSFOSBNJOH Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant r 0OUXFSQQSPHSBNNBCFHSPUJOH4BNFOXFSLJOHTWFSCBOE Regio Eindhoven

Wethouder Robert Visser:

Openbare vergaderingen

- Centrumvisie Son - Ruimtelijke ordening - Verkeer - Milieu, landbouw en natuur - Volkshuisvesting - FinanciĂŤn - Economische zaken - Grondzaken/grondbedrijf - Monumentenbeleid en archeologie - Ekkersrijt - Centrale inkoop / BIZOB - Bossen

De vergaderingen van de commissies en raad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur & Organisatie, Raadsinformatiesysteem. Hieronder vindt u de agendapunten per raadsvergadering en commissie.

Spreekrecht Tijdens de vergaderingen van de commissies en raad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

Brandweerwedstrijden in Son en Breugel

Volgende week zijn er 3 commissievergaderingen in het gemeentehuis. Iedere commissievergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag. Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

Commissie Grondgebiedzaken Datum en tijdstip: maandag 12 mei 2014, 20.00 uur Agenda: r 7BTUTUFMMJOHCFTUFNNJOHTQMBOi4PO.JEEFO&VSPQBMBBO"u r (SPOEWFSLPQFO&LLFSTSJKUFOHSPOEFYQMPJUBUJF&LLFSTSJKU

Commissie Burgerzaken Datum en tijdstip: dinsdag 13 mei 2014, 20.00 uur Agenda: r 7PPSUHBOHTSBQQPSUBHFVJUWPFSJOHTQSPHSBNNB#SFVHFM r /JFVXF7FSPSEFOJOHMFFSMJOHFOWFSWPFS r 7BTUTUFMMJOHMPLBBMHF[POEIFJETCFMFJEUN

Waar Son en Breugel

Op 4 mei hebben we stilgestaan bij alle mannen en vrouwen die het leven verloren door oorlogsgeweld, internering of uitputting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar we herdachten ook al diegenen, die hun leven verloren tijdens de vele vredesoperaties, waar Nederlandse manschappen aan hebben deelgenomen. Mannen en vrouwen die gevochten hebben en hun leven gaven voor onze vrijheid Ăłf voor de bewoners van landen zonder vrijheid. Kinderen van basisschool De Krommen Hoek en De Regenboog schreven over dit thema de volgende gedichten. Zij hebben dit tijdens de herdenking voorgedragen.

- Decentralisatie/transities - Maatschappelijk welzijn - Sociale zaken - Onderwijs - Gezondheidsbeleid - WMO - Kunst en cultuur - Toerisme en recreatie (incl. vrijetijdseconomie) - Wijkbeheer en openbare werken - Dierenwelzijn - Sport - Verbouwing Vestzaktheater - Breugel Bruist

Commissievergaderingen

Milieustraat: Ekkersrijt 7110 telefoon: (0499) 476 508 Openingstijden milieustraat: Maandag, woensdag, vrijdag: 13.00 - 17.00 Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur

Op 24 mei organiseert Brandweer Son en Breugel (Veiligheidsregio BrabantZuidoost) als gastheer voor het Algemeen Brandweer Wedstrijd ComitÊ (ABWC) de 1e ronde van de gewestelijke ABWC wedstrijden in de klasse 112. De beste drie korpsen plaatsen zich voor de 2e ronde gewestelijke Klasse 112. Tijdens deze dag wordt van de 10 deelnemende ploegen uit diverse brandweerregio’s de vakkundigheid en deskundigheid op het gebied van veiligheid, vaardigheden en kennis van het repressieve brandweervak (het uitrukken voor brand of hulpverlening) op de proef gesteld. Hiervoor zet Brandweer Son en Breugel op een (nu nog geheime) locatie een realistisch en leerzaam wedstrijdscenario uit. De ploegen voeren om beurten dit scenario uit en worden hierop beoordeeld door een vakkundige jury. De wedstrijden starten om 7.30 uur en duren tot 17.00 uur. Elk uur

start een ploeg vanuit de brandweerkazerne aan de Rooijseweg 1. Zij ontvangen daar een fictieve melding en verplaatsen zich vervolgens naar de plaats van het incident. Hier bepaalt de bevelvoeder hoe het incident wordt aangepakt. We nodigen alle inwoners van harte uit om tijdens de dag een kijkje te komen nemen. De wedstrijdlocatie wordt op de dag zelf bekendgemaakt via de sociale media en op de digitale borden. Ook kunt u vanaf 7.30 uur terecht in de brandweerkazerne aan de Rooijseweg 1, Son en Breugel. Tevens is de kazerne telefonisch bereikbaar tussen 7.30 en 17.00 uur op nummer 0499 - 472 077. Kijk voor meer informatie en het wedstrijdschema op de website www.brandweersonenbreugel.nl. Of volg Brandweer Son en Breugel op Facebook en Twitter.

Leerlingenvervoer schooljaar 2014-2015 Vóór 15 mei aanvragen. Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die in aanmerking komen voor de regeling leerlingenvervoer, kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente. Een formulier is te downloaden van onze website www. sonenbreugel.nl of te verkrijgen bij de receptie in het gemeentehuis. De aanvraag wordt vóór 15 mei 2014 ingediend, indien het een aanvraag voor het schooljaar 2014-2015 betreft. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen en u krijgt dan altijd vóór het begin van het nieuwe schooljaar een besluit van ons. Gedurende het schooljaar is aanvragen ook mogelijk. Aan de afstandsgrens van 6 kilometer tussen woning en school is - afhankelijk van het soort onderwijs en het inkomen - een drempelbedrag gekoppeld. De ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen, die al langer gebruik maken van deze regeling en nog vallen onder deze regeling, ontvangen automatisch een formulier van de gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Dienstverlening (0499-491491) of gaan naar onze website www. sonenbreugel.nl.

Tijdig lintje Koningsdag 2015 aanvragen Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son een Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een koninklijke onderscheiding. De aanvraag voor de onderscheiding loopt via de burgemeester. Iedereen kan ĂŠĂŠn of meerdere personen voordragen. De voorstellen voor een onderscheiding voor Koningsdag 2015


Š—‹•ˆ‡‡•–‡Â?ÇŤ

Verspreiding Uw reclamefolder verdient de beste verspreiding!

”ƒÂ?Â?‡Â?ŠƒÂ?†‡Ž‡Â?˜‡”Š——”˜ƒÂ?Â‘Ç¤ÂƒÇ¤ÇŁ

Een goede bezorging van onze kranten is van essentieel belang. Lezers, gemeenten en adverteerders vertrouwen erop dat de krant tijdig wordt bezorgd. Niet alleen in de dorpskernen, maar ook in het buitengebied. Met een brievenbusdekking van nagenoeg 100 procent ligt de verspreiding van onze weekbladen al jarenlang op een ongekend hoog niveau. Dat geeft ondernemers de zekerheid dat hun boodschap optimaal wordt uitgedragen. t7FSTQSFJEJOHJOFJHFOCFIFFS t3VJNFJHFOCF[PSHFST t4USFOHFDPOUSPMFPQEFCF[PSHJOH t0PLLMFJOFSFPQMBHFO TQFDJGJFLFXJKLFO of op postcode mogelijk t#F[PSHJOHJOBMMFCVJUFOHFCJFEFO

‹‡”–ƒ’• ƒ”–›–‡Â?–‡Â? ƒ”–ƒˆ‡Ž•‡Â?Â?”—Â?Â?‡Â? Â‡Â”Â˜Â‹Â‡Â•Č€Â‰ÂŽÂƒÂ•Â™Â‡Â”Â? ™™™Ǥ’ƒ”–›•‡”˜‹…‡†‡Ž‡‹Œ‡”ǤÂ?ÂŽČ€‹Â?–nj‡†‡Â?”‘†‡

t)PHFBUUFOUJFXBBSEFWPPSVXGPMEFSEPPS verspreiding met goedgelezen weekbladen t8JKCF[PSHFOPPLCVJUFOPOTWFSTQSFJEJOHTHFCJFEJO samenwerking met kwaliteitsverspreiders t.BBUXFSLPQBBOWSBBH t#FSFJL%F8JOUFSNFEJBHSPFQIVJTIPVEFOT

ƒ”–›˜‡”Š——”‡�†”ƒ��‡�Šƒ�†‡Ž

†‡‡‹Œ‡”

Neem contact op met onze afdeling @DWMG Mediamakers | t 0413 33 93 90 | media@dewinter.nl | www.dewinter.nl |

TE KOOP 100 gebruikte cd doosjes â‚Ź 10,= gratis thuisgebracht 06-54956043.

De Winter media groep werkt samen met diverse

TE HUUR

collega-uitgevers aansluitend op ons verspreidingsgebied (oplagen meer dan 1,5 miljoen huishoudens). Vraag naar de mogelijkheden met interessante doorplaatsingstarieven naar deze nieuwsbladen.

Te huur kamer nabij centrum Uden 06-53932805

DIVERSEN Vrije Markt Volkel t.o. de kerk in Volkel zat 10 mei. Gebruikte spullen, info en kraamhuur 06-12240868 b.g.g. 0413-272149

GERANIUMMARKT

;"5&3%"(.&* #JKIFUPVEF3BBEIVJTBBOEFNBSLUJO4PO

MOEDERDAG:#JKVXBBOLPPQJO PO[FXJOLFM[BUFSEBHGRATISMFVLFBUUFOUJF

Wasmachines

Wasmachine Service Son

0499 - 476510

Voor snelle reparatie van al uw witgoed!

Parketvloeren

#FTUFMMFOLBOPPLWJBXXXMFTPMFJMCMPFNFOOM

Son en Breugel www.ruijtersparket.nl

Ruijters Parket Verkoop, renovatie en onderhoud

.BSLUt"3t4POt5

ASPERGES

wasmachine service son reparatie en verkoop wasmachines vaatwasmachines droogtrommels kookplaten ovens etc. Dommelstraat 7 5691 AS SON TEL 0499 - 476510 E-MAIL kuijten.witgoed@live.nl

Workshop Twitter Gevorderden Twitter is het socialmediaplatform van het hier en nu. Ook zakelijk biedt Twitter allerlei handige mogelijkheden om business te bedrijven. DOELGROEP | iedereen met een Twitter account die zijn/haar kennis wil vergroten.

FIV BV is een leverancier van essentiĂŤle onderdelen aan klanten in veeleisende markten, zoals de Attractiemarkt, de Voedingsmiddelenindustrie en de Olie- en Gasmarkt. Wij staan in de markt bekend als een bedrijf dat in staat is om extreem snel onderdelen te leveren. Onderdelen die noodzakelijk zijn om kostbare stilstand bij onze klanten te voorkomen. Deze mogelijkheid om snel te leveren, zorgt ervoor dat werken bij FIV BV garant staat voor een afwisselende baan. Wij zijn begin 2013 verhuisd naar een grotere moderne bedrijfslocatie in Beugen (gemeente Boxmeer). Op korte termijn breiden wij de bestaande productiecapaciteit uit en groeien verder door. Met het oog op deze groei en uitbreiding van ons machinepark zijn we op zoek naar kandidaten voor de functie van:

CNC-draaiers Functie-eisen: t;FMGTUBOEJHLVOOFOQSPHSBNNFSFOFOJOTUFMMFO t3VJNFLFOOJTWBOWFSTQBOFOEFUFDIOJFLFO t(PFEFDPNNVOJDBUJFWFFOTPDJBMFWBBSEJHIFEFO Wil jij een goed salaris, een afwisselende baan, een goede werksfeer en een prettige werkomgeving in een team met 30 medewerkers, reageer dan naar: F.I.V. BV De heer W.P.P.M. van Mullekom, directeur 1PTUCVTt")$VJKL 5FM E-mail: p.mullekom@ďŹ vbv.nl

F.I.V. BV is een onderdeel van de Aalberts Industries. Kijk voor meer informatie op onze website : www.ďŹ vbv.nl

TWITTER GEVORDERDEN 28 MEI aanvang 19.00 uur KOSTEN | % 25,ďšş p.p. excl. btw duur van de workshop is ongeveer 3 uur. BENODIGDHEDEN | eigen laptop (geen iPad, iPhone of tablet!), beeldmateriaal Meer informatie en inschrijven: www.dewinter.nl/socialmedia

en aardbeien en diverse andere groenten, dagelijks vers van eigen kwekerij.

Van Rijssel, Bokt 3, tel. 0499-473146


Gewoon een schilderbeurt

of liever vakwerk van ROWI?

Kanaaldijk-Zuid 1c 5691 NL Son Tel: 0499-471835

BOUW-, VERBOUW- OF RENOVATIEPLANNEN? WIJ KUNNEN DIT VOOR U REALISEREN! Met onze professionele werkwijze en door onze uitgebreide kennis en ervaring zijn wij de beste partner om uw wensen te vertalen en te realiseren. Van bouwaanvraag tot eindresultaat zijn wij uw partner in bouw, verbouw en renovatie.

ROWI schilder- en klussenbedrijf

Een wereld van verschil! Oderlaan 33 5691 MD SON T 06 535 811 85 E info@rowi-son.nl I www.rowi-son.nl

Elektrotechniek ÂĽ Inbraakbeveiliging ÂĽ Domotica Data/Telecommunicatie ÂĽ Camerasystemen Service en Onderhoud ÂĽ Inspecties ÂĽ Keuringen 24h Storingen ÂĽ Zonnepanelen ÂĽ Advies

Stakenburgstraat 10, 5694 NB Breugel Tel. 0499 - 47 45 40 Web. www.egelie.nl

Gaat u bouwen of verbouwen, is er een storing in of om het huis of heeft u een andere vraag over uw electriciteit. Belt u gerust met:

Maarten Versantvoort Wilhelminalaan 34 5691 AZ Son en Breugel

 Tel.: 06 300 70 6 80 info@mvet.nl

     

#  #    # # # # ## ## ###  # #  "#                   

### !### ### # ######### # ####"

 #

  #"#   #"# 

 #"#  #"# 

 ## 

     

!!! 


Beauty: it’s magic! Dorien.nl biedt u de beste verzorging voor uw huid! Laat uw innerlijke schoonheid stralen dankzij behandeling door de gediplomeerde en enthousiaste specialistes van Dorien.nl. Door onze passie voor het vak en meer dan 25 jaar expertise in huidverjonging en huidverzorging zult u betoverende resultaten ervaren. Niet voor niets horen wij bij de top van gerenommeerde schoonheidsinstituten in Nederland.

,ETTHEMAGICHAPPEN Wij stellen een persoonlijk behandelplan voor u vast na een uitgebreide huidanalyse. Door een vooruitstrevende combinatie van de modernste behandelapparatuur bereiken wij in korte tijd meer dan het gewenste resultaat: let the magic happen! Kom bij ons langs voor onder andere: sANTI AGEING sCRYOLIPOLYSE Dorien.nl heeft nu een eigen huid-verbeteringslijn, sDElNITIEVEONTHARING ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring en de sALLEINSTITUUTBEHANDELINGEN Meer informatie of een afspraak maken bij Dorien.nl? Neem contact op via telefoonnummer (0487) 51 75 34 of kijk op www.dorien.nl.

rotsvaste overtuiging dat iedere vrouw schoonheid bezit: Beauty by Dorien. Verkrijgbaar bij Dorien Anti-Ageing Center en op www.dorienshop.nl

ÂŽ

17 eigen parkeerplaatsen | Brouwersstraat 14 Druten | tel. (0487) 51 75 34 | www.dorien.nl | info@dorien.nl

      

Voor: alle verzekeringen, financial planning, erkend hypotheekadviseur, RegioBank, pensioenadvies 

'RUSVWUDDW%XUJ:ROWHUVVWUDDW1LHXZVWUDDWD $/*HPRQGH(+5RVPDOHQ$$6RQ ²  ²  ² 


13

VARIA

Editie 19 dinsdag 6 mei 2014

RTL-programma maakt opnames in Breugelse tuin

Mooiste tuin van Nederland in Breugel SON EN BREUGEL – De achtertuin van Frank en Irene Honig uit Breugel kreeg vorig jaar in Weekblad de Brug al uitgebreid de aandacht, vanwege de kleine Floriade die het stel heeft gecreĂŤerd. De unieke tuin bleek al gewaardeerd te worden door verschillende tuinmagazines en lokale media, waar het de aandacht kreeg, maar nu gaat het nog een stapje verder en is de tuin ook te bewonderen in het tv-programma ‘De mooiste tuinen van Nederland’.

Wereldsferen Ook de hele televisieploeg, die bij Frank en Irene over de vloer kwamen, waren onder de indruk van de tuin. “Dit hadden ze nog nooit gezien. Ze ver-

De tekeningen en schilderijen van de kunstenaars zijn te bewonderen tot en met zondag 1 juni en is wekelijks te bezoeken op zaterdag en zondag van 14.00 tot en met 17.00 uur. De expositie wordt zaterdag 10 mei geopend om 15.00 bij de Oude Werf, Breeakkerstraat 1a in Son. Meer informatie via www.arslonga.nl.

Bijeenkomst mantelzorgbeleid

Sferen. In de tuin van Frank en Irene Honig waan je je in Marokkaanse sferen (links Marokkaanse Riad) of genieten ze van het mooie weer in het Spaanse tuinhuis (achter het bord). baasden zich vooral over de vele verschillende wereldsferen die we op de daarvoor relatief kleine tuin hebben verwezenlijkt. Daarnaast hadden we het geluk dat alles al in het groen stond en de tuin dus helemaal perfect oogt en natuurlijk hadden we alles van tevoren nog tip top in orde gemaakt.� Beiden zijn dan ook enorm nieuwsgierig naar de uitzending. “We hopen dat alles zo goed mogelijk in beeld wordt

gebracht. Ze hebben heel wat opgenomen dat moet worden samengevat in acht minuten, dus ik ben benieuwd wat daarvan overblijft�, aldus een nieuwsgierige Irene. Toekomst Nu volgens Frank en Irene de tuin, wat betreft de wereldsferen, klaar is, is het tijd om ‘oude’ delen weer te renoveren. “Zo is het verhoogde Italiaanse terras toe aan een vernieuwde

look. Dat staat voor deze zomer op het programma.â€? Bovendien is er altijd wel wat te doen in te tuin. Irene: “Gemiddeld zijn we zo’n twaalf uur per week bezig in de tuin. Het is een enorme hobby geworden.â€? Irene droomt er dan nog weleens van om een grote theetuin te creĂŤren of een Bed & Breakfast in de stijl van de tuin te beginnen, “maar dat is echt dromen, want op dit moment zijn we ontzetten tevreden met de tuin zoals die

nu is.� Uitzending De uitzending van ‘De mooiste tuinen van Nederland’ met de tuin van Frank en Irene Honig wordt uitgezonden op zondag 18 mei om 16.55 uur bij RTL 4. De herhaling van de aflevering is te zien op zaterdag 24 mei om 11.00 uur op RTL 4. Voor meer foto’s van de tuin en informatie kijk op www.gardenresort.nl.

TAG: presenteert een gevarieerder aanbod Aziatische week bij Thermae Son SON EN BREUGEL - Voor de derde keer op rij slaan Zodiak Commune en Dommelvallei de handen ineen samen met Stichting Roti om ĂŠĂŠn van de meest gemoedelijke en ongedwongen festivals van Nederland te organiseren, TAG. TAG: is eigenlijk niets meer of minder dan een aantal bevriende organisaties die samen een extreem gezellig zomers feestje willen geven. Zonder poespas en tierlantijnen, gewoon twee dagen op en top feest op de lekkerste elektronische muziek in de vrije, open lucht van het buitengebied. Dit jaar is het terrein op de schop genomen om zo een nog gevarieerder muzikaal aanbod te kunnen brengen. De Eindhovense publiekslievelingen van Biki90 gaan met het gevestigde Nachtlampen een gebroederlijke samenwerking aan, om samen een podium bomvol Electro en Bass te hosten. Ook Boomshakalak Soundsystem, zijn altijd welkome Reggae en Dancehallliefhebbers. Feelgood Voor liefhebbers van de meest

GEFELICITEERD! Jeroen Buters met het behalen van jouw rijbewijs 0499-785658 www.leslathouwers.nl

Expositie Ars Longa SON EN BREUGEL – Josje van de Molengraft, Contance Happee, Pia Witte exposeren vanaf zaterdag 10 mei hun werken in de Oude Werf.

Door Maartje de Valk “Het is allemaal in een stroomversnelling gegaanâ€?, vertellen Frank en Irene. “Zo’n vijf weken geleden werden we gebeld dat onze tuin was geselecteerd voor het programma van RTL 4 en twee weken geleden vonden de opnames al plaats.â€? Aan presentatrice Vivian Slingerland lieten beiden alle mooie plekjes van de tuin zien, zoals het Balinees terras, de Marokkaanse Riad en het nieuwe Franse straatje. “We hebben het afgelopen jaar dus niet stil gezetenâ€?, vertelt een tevreden Frank. Het Franse straatje dat door de lavendelkleurige deurpartij, die wordt omlijst door een saffraan kleurige poort, ervoor zorgt dat je je waant in de CĂ´te d’Azur is de laatste aanwinst in de tuin.

Kort Nieuws

SON EN BREUGEL – Thermae Son laat van maandag 12 mei tot en met zondag 18 mei gasten even wanen in AziÍ. Alle afdelingen openen de deuren en bieden speciale producten en diensten aan met een Aziatisch tintje.

relaxte feelgood music is er dit jaar een stage gehost door Zamnesia. Dommelvallei staat weer garant voor de nodige Techno en andere elektronische lekkernijen, terwijl Zodiak Commune meer dan ooit de diepte in gaat met hun rauwe underground mix van Acid, Techno en Tekno. TAG: Talents Vernieuwd, maar desalniettemin vertrouwd, is de jacht naar de nieuwste veelbelovende DJ talenten. Waar vorig jaar op de vrijdagavond nog een apart podium werd gewijd aan deze talenten, is er dit jaar, per podium, de openingsset op de zaterdag ingeruimd voor een veelbelovend DJ talent. Zo kan een opkomende DJ de zolderkamer verruilen voor het podium van zijn of haar favoriete collectief en zich zo in de kijker spelen. De zoektocht naar zes veelbelovende talenten is reeds gestart via www.facebook.com/tagfest en op www.tagfestival.nl. Inschrijven kan online, waarna een ervaren jury zich buigt over de verschillende mixtapes die

worden ingezonden. Inschrijven kan nog tot en met vrijdag 16 mei. Camping Om het festivalgevoel optimaal te beleven is het ook mogelijk om bij TAG: te overnachten op een camping. De festivalgangers zijn vanaf vrijdag om 16. 00 uur welkom op de camping en wordt vriendelijk verzocht om alles op zondag voor 12. 00 uur weer netjes achter te laten. Campingtickets kosten 10 euro voor het hele weekend. Vul snel het inschrijfformulier in op www.tagfestival.nl, want vorig jaar was de camping op voorhand al uitverkocht. Net als vorig jaar is er ook dit jaar plek ingeruimd voor degenen die met een camper willen komen. Informatie Het TAG: Festival vindt dit jaar plaats van vrijdag 20 juni van 18.00 uur tot 01.00 uur en zaterdag van 12.00 uur tot 01.00 uur op het terrein van Manege Sonniuswijk, Sonniuswijk 35 in Son en Breugel.

“Thailand staat bekend als het land van de glimlach. Kracht van de natuur, geluksgevoel en innerlijke rust. Een beleving die gasten ook bij Thermae Son ervaren�, vertelt Wim van Santvoort enthousiast, eigenaar van Thermae Son. “Enkele eeuwenoude tradities uit Thailand ervaren gasten in ons resort, zoals met de Tok Sen massage uit Chang Mai, die door middel van houten massagestokjes drukpunten stimuleert in het lichaam en daardoor blokkades weet op te heffen. Energie stroomt weer goed door en men voelt zich vrij. Tijdens deze week kunnen gasten kennismaken met diverse Thaise massages.� Drakendans “Draken in China brengen geluk. Ze zijn vriendelijk, wijs, hulpvaardig en vriendelijk.� Daarom voeren de de (draken)instructeurs van Thermae Sport, de sportclub van Thermae Son, een rijenlange Chinese drakendans voor aan de kinderen. “Compleet met mooie kleuren en een muzikale noot willen we kinderen een sociale en sportieve en bovendien fantasievolle ervaring meegeven.�

Voor de iets oudere jongens is er een ‘ninja work-out’. Een avontuurlijke middag waarbij plezier maken centraal staat. Brasserie “Kruiden en ingrediĂŤnten uit AziĂŤ zorgen voor pittige, tongstrelende smaken. De Thermae Brasserie laat gasten tijdens de Aziatische week een ware smaaksensatie ervaren met de speciale Japanse sushiworkshop. Liever ontspannen in de sauna? In de saunacabine laten we gasten van een unieke Chinese opgietsessie met munt, groene thee, opium en wierook beleven. Dit is een sessie waarbij oliĂŤn op de saunakachel gegoten worden door een opgietmeester en hij een wappersessie met de handdoek geeft wat voor een behaaglijk gevoel zorgt. De harmonieuze klanken uit China laat men volledig tot rust komen in de saunaâ€?, aldus Van Santvoort. Lezersaanbieding Tegen inlevering van dit artikel in Weekblad de Brug ontvangt men 5 euro kennismakingskorting op een Tok Sen massage, Sabaaydi (kokos) kruidenstempelmassage of Sabai oliemassage. Kijk voor meer informatie over de AziĂŤweek en een speciaal ‘Rondje AziÍ’ sauna-arrangement bij Thermae Son op de website: www.thermaeson.nl. Thermae Son is gelegen op de Thermaelaan 2 in Son en Breugel.   

    

SON EN BREUGEL - De werkgroep mantelzorgbeleid van de adviesraad Wmo Son en Breugel houdt op donderdag 15 mei van 13.30 uur tot 15.30 uur haar halfjaarlijkse bijeenkomst. Ook is tijdens deze middag Els van Dieten, van de Vrijwillige Thuiszorg Best-Oirschot en Son en Breugel, aanwezig. Zij geeft een toelichting over hoe de vrijwillige thuiszorg een ondersteuning kan zijn voor mantelzorgers. Er is ook voldoende ruimte ingepland om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen. Informatie De bijeenkomst vindt plaats in Berkenstaete in het Mantelzorg CafĂŠ in Son en Breugel. Graag van tevoren aanmelden per e-mail via cvdakker@ hotmail.com. Aanmelden is niet verplicht.

Kofferbakverkoop Nederwetten NEDERWETTEN - Carnavalsvereniging de Wetters houdt op zondag 11 mei van 8.30 uur tot 15.30 uur een kofferbakverkoop aan de Hoekstraat 84 in Nederwetten. Iedereen die spullen heeft die verkocht kunnen worden, zoals speelgoed, kleding en huisraad, kunnen zo op een gezellige manier van eigenaar wisselen. Ook is er de mogelijk om zelfgemaakte spullen te verkopen vanuit de auto. Ook aanhangers en busjes mogen gebruikt worden. De opbrengst komt geheel ten goede aan de verkoper. Bezoekers kunnen lekker rondsnuffelen en genieten van diverse hapjes en drankjes. Kosten De entree bedraagt 2 euro inclusief koffie of thee. Kinderen tot twaalf jaar zijn gratis. GeĂŻnteresseerden in een standplaats kunnen zich aanmelden via www.dewetters.nl. Ook kan men op deze website terecht voor meer informatie.


14

KERKPAGINA Pastoraal Centrum: Centraal adres voor informatie en aanmelding van doop, huwelijk, jubileum, huisbezoek of pastoraal gesprek, ziekencommunie (1e vrijdag v.d. maand), ziekenzalving, enz.

Pastoraal Centrum: Mgr. Bekkersplein 1 5491 EB Sint-Oedenrode Tel: (0413) 477741 Openingstijden Pastoraal Centrum maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00uur Telefonische bereikbaarheid van de parochie: maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. Voor dringende pastorale zaken zoals het ontvangen van de ziekenzalving of in geval van overlijden ook buiten deze uren bereikbaar via achterwacht. Informatie over de parochie vindt u op de website: www.heiligeodaparochie.nl Email: team@heiligeodaparochie.nl of informatie@heiligeodaparochie.nl Banknummer parochie: NL88 RABO 0138204071 t.n.v. Parochie Heilige Oda Pastoraal team: Pastoor Vincent Blom, vblom@heiligeodaparochie.nl Pater Pushpa Raj, frpushparajvpet@yahoo.com Pastor Paul Rens, prens@heiligeodaparochie.nl Diaken Wilchard Cooijmans wcooijmans@heiligeodaparochie.nl Diaken Tim Bangert tbangert@heiligeodaparochie.nl Diaken Frank van der Geld, fvdgeld@heiligeodaparochie.nl Pastoraal werkende Manon van den Broek, mvdbroek@heiligeodaparochie.nl Parochiebureau’s: Voor het aanvragen van een doopbewijs en opgeven van een misintentie. Centrum Heilige Martinus e-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl Adres: Kerkplein 47 A 5492 AN Sint-Oedenrode Tel: (0413) 476455 Openingstijden parochiebureau: dinsdag, donderdag en vrijdag 10.00 – 12.00 uur Nijnsel Heilige Antonius van Padua e-mail: nijnsel@heiligeodaparochie.nl Adres: Lieshoutseweg 9 A 5492 HS Sint-Oedenrode Tel: (0413)472615 Misintenties opgeven: dinsdag 10.00 - 11.00 uur Olland Heilige Martinus e-mail: olland@heiligeodaparochie.nl Adres: Pastoor Smitsstraat 44 5491 XP Sint-Oedenrode Misintenties graag opgeven bij Harrie Heerkens, Roest 7a 5491 XX Olland Tel: (0413) 472024, bij voorkeur op donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur Son Heilige Petrus’Banden e-mail: parochiecentrum@ st-petrus-banden.nl Adres: Kerkplein 7 5691 BB Son Tel: 0499-471266 Openingstijden parochiebureau: ma t/m vr 9.30 – 12.00 uur Breugel Heilige Genoveva e-mail: breugel@heiligeodaparochie.nl Parochiehuis den Bauw Adres: Genovevastraat 29 5694 AE Breugel Tel: 0499-847241 Openingstijden parochiebureau: Donderdag 11.30 – 12.30 uur Voor de tijden van de vieringen zie de kerkberichten elders in deze krant.

Designed by: DMRK ©

Editie 19 dinsdag 6 mei 2014

14 mei Gezamenlijke ziekenbezoekgroepen 13.30-15.00 uur

genda 8 mei Ziekenbezoekgroep Martinus-Centrum 13.30-15.00 uur 9 mei Rondbrengen ziekencommunie 09.00-10.00 uur 12 mei Biddende Moeders, parochiezaal Nijnsel 13.45-14.30 uur 13 mei Bijeenkomst parochiebestuur 20.00-22.00 uur

16 mei Werkgroep Jeugd en Jongeren 19.00-20.00 uur Pastorale Raad 20.00-21.30 uur 18 mei Concert Smitsorgel, Martinus-Centrum 15.00-16.30 uur 19 mei Mogelijkheid gesprek Odendael 13.30-17.00 uur Overleg parochiebureaus 14.00-15.30 uur

Van de pastores Een berichtje op nu.nl: grote stakingsactie bij de Londense metro. Chaos bij het openbaar vervoer in Londen. Waarschijnlijk zou het me niet eens zijn opgevallen, als niet net nu onze twee dochters in Londen zijn voor een korte vakantie. Ze zijn allebei rond de twintig, spreken een aardig mondje Engels en weten zich goed te redden, maar ineens ben je toch weer de bezorgde ouder. Gelukkig zijn ze dag en nacht bereikbaar via hun mobieltjes, dus we horen regelmatig dat alles goed is. Niettemin zullen we blij zijn, als ze weer veilig thuis zijn. Dat laatste was ook het enige waar de ouders op konden hopen van al die jongens die in de Tweede Wereldoorlog de zee over werden gestuurd om Europa te bevrijden van het juk van nazi-Duitsland. Want het waren nog maar jongens. Dat realiseer je je maar al te goed als

je een keer over een oorlogskerkhof wandelt en de opschriften op de witte kruisen leest: 18 jaar, 19 jaar, een sergeant van 23 … het zijn geen uitzonderingen. En die hadden geen mobieltje bij zich, geen Skype, geen internet. De enige band met thuis was af en toe een brief, die vele weken later aankwam. En de kans dat ze het er levend af brachten was niet zo heel groot. Deze jongens stierven voor onze vrijheid. In de dagen van 4 en 5 mei stonden we daar met zijn allen weer bij stil. Bij onze vrijheid, die toch niet zo vanzelfsprekend is als we nu soms wel eens denken. Bij al de mensen die in die jaren omkwamen door oorlogsgeweld. Allemaal mensen met een naam, bezorgde familieleden en vrienden. Omwille van hen allen: laten we deze dagen in ere houden.

Eerste Communievieringen In de diverse kerken van onze parochie worden in de komende weken de Communievieringen gehouden. Met een speciaal decreet van Mgr. Hurkmans, bisschop van ’s-Hertogenbosch, is het mogelijk dat deze viering ook plaatsvindt in de reeds aan de ere-dienst onttrokken kerkgebouwen van Eerschot en Boskant. Hier volgt een overzicht van alle Communievieringen in de komende weken: -zondag 18 mei: 09.30 uur St. Genovevakerk - Breugel 09.30 uur St. Martinuskerk - Sint-Oedenrode 11.00 uur St. Antoniuskerk - Nijnsel -zondag 25 mei 11.00 uur Goede Herderkerk - Eerschot 11.00 uur St. Martinuskerk - Olland -zondag 1 juni

11.00 uur St. Petruskerk - Son 11.00 uur H. Ritakerk - Boskant

Wij wensen alle communicantjes en hun gezinnen een goede voorbereiding op deze bijzondere dag.

Aanmelding Vormsel Kinderen van groep 7 die er over denken om volgend schooljaar het Vormsel te gaan doen, kunnen zich tot 20 mei a.s. opgeven voor een informatiebijeenkomst in juni. Voor meer informatie: www.heiligeodaparochie.nl onder “informatie vormsel”.

Diaken Wilchard Cooijmans

Rozenkransgebed in de meimaand In de meimaand – Mariamaand wordt op de volgende tijden in onze parochie de rozenkrans gebeden: - maandag t/m vrijdag: 8.40 uur in de St. Martinuskerk te Sint-Oedenrode

- donderdag: 8.30 uur: uitstalling van het Allerheiligste in de St. Martinuskerk - maandag en woensdag: 19.10 uur in de St. Petrus’ Bandenkerk te Son - dinsdag: 19.00 uur dagkapel Odendael te St.Oedenrode - zaterdag: 19.00 uur Mariakapel Beverlaan te Son

Heilige Oda Parochie in Lourdes Heiligdom

Fotoverslag Lourdesbedevaart Vorige week hebben meer dan duizend gelovigen uit ons bisdom samen met Mgr. Hurkmans een pelgrimage naar Lourdes gemaakt. Onder hen ook ruim twintig parochianen uit Son en Breugel en Sint-Oedenrode. Tijdens de grote internationale

vieringen op het heiligdom ontbrak het Odavaandel van onze parochie niet. De Nijnselse koster Theo van de Meulengraaf droeg het met ere! Op de website van de parochie vindt u een uitgebreid fotoverslag van de diocesane Lourdesbedevaart.

Ere wie ere toekomt De heilige Jozef, zo wordt wel eens gezegd, komt er wat mager van af. Alle aandacht gaat immers naar Maria. Paus Franciscus, die een grote devotie heeft tot de echtgenoot van de H. Maagd Maria en de ‘voetstervader’ van Jezus, heeft daarom besloten zijn naam op te nemen in de eucharistische gebeden. Vorig jaar oktober heeft de paus daartoe een decreet ondertekend. Vanaf 1 mei jongstleden, feest van St. Jozef de arbeider, wordt zijn naam genoemd in de Eucharistische Gebeden I t/m IV. Zo brengen we eer aan de echtgenoot Maria en ‘aardse’ vader van Jezus. St. Jozef is daarnaast schutspatroon van de Kerk. Daarom: ere wie alle eer toekomt.

Bezoek voor meer informatie en nieuws over Kerk en parochie onze website: www.heiligeodaparochie.nl

“Iedere mens is een pelgrim in de wereld”, zo luidde de stem van de Bisschop Zeer eerwaarde Mgr Antonius Hurkmans in de heilige eucharistieviering afgelopen week in de Lourdes. Er waren afgelopen week meer dan 900 pelgrims uit ons bisdom Den Bosch en in totaal 1200 pelgrims van ons land in Lourdes. Wij gingen met de bus, sneltrein en het vliegtuig. Van onze Parochie - Heilige Oda Sint-Oedenrode, Son en Breugel, gingen 21 pelgrims naar Lourdes. Het is een indrukwekkende bedevaart voor ons geworden. Wij hadden de kans om andere pelgrims

in de wereld ontmoeten. Er waren Licht Processies, Sacrament Processies, Internationale Hoogmissen en Kruiswegen waar vele pelgrims uit de hele wereld bij aanwezig te gast waren. Er waren ook altijd veel pelgrims in de Grot. Het thema van onze pelgrimsreis was “De vreugde van de Bekering”. De boodschappen van de Heilige Maria aan de Heilige Bernadette Soubiru trokken veel aandacht. Het was een hele mooie ervaring. Ook onze medeparochianen waren erg tevreden en genoten met volle teugen. De hele reis maakte veel indruk.” Pater Pushparaj HGN.

Niemand is heeft meer geduld dan God onze Vader. Niemand anders is in staat zolang te wachten als Hij dat doet.

Paus Franciscus


15

SERVICE

Editie 19 dinsdag 6 mei 2014

Gezien in Son en Breugel

Diamantenpaar Bert en Nel van Vlokhoven uit Son en Breugel vierden zondag 4 mei hun 60-jarig huwelijk.

Huidververbeteringslijn Beauty By Dorien nu verkrijgbaar DRUTEN - Dorien.nl AntiAgeing Center presenteert haar eigen huidverbeteringslijn: Beauty By Dorien. Met 25 jaar ervaring is Dorien Schonenberg, eigenaresse van Dorien. nl Anti-Ageing Center in Druten.

By Dorien worden meerdere crèmes uitgebracht, een tonic, cleansers, scrubs, een masker, oogcrème en een serum met een gouden randje. Ook is er een product toegevoegd dat is bedoeld voor contourcorrectie van het gehele lichaam: Cryo-Form.

Huidverbeteringslijn Beauty By Dorien biedt een compleet scala aan huidverbeteringsproducten. Alle producten in de verbeteringslijn Beauty By Dorien zijn ontwikkeld op wetenschappelijke basis. Uniek aan de producten zijn de essentiĂŤle ingrediĂŤnten die elkaar in de huid versterken, waaronder hyaluronzuur en ingekapseld extract van appelstamcellen. Onder Beauty

Jongeren De focus van de producten is anti-ageing, maar sluit de jongere doelgroep niet uit. Rond 25 jaar wordt het eerste begin van huidveroudering immers al in gang gezet. Voor de huidverbeteringsproducten gebruikt Dorien de nieuwste ingrediĂŤnten op wetenschappelijke basis. Daarom zijn de huidverbeteringsproducten vrij van parabenen, geschikt

voor de gevoelige huid en dierproefvrij. Ervaring In haar dagelijkse praktijk maakt Dorien gebruik van hoogwerkzame verzorgingsconcepten. Ze gebruikt professionele werkstoffen, die zij mede dankzij haar apothekersachtergrond weet te combineren tot een huidverbeteringsproduct met een uitgebalanceerde werking. Een combinatie die ontbreekt in de huidverzorgingsproducten van gerenommeerde fabrikanten. Sinds 2011 heeft Dorien daarom gericht gewerkt aan de ontwikkeling van een huidverbeteringslijn voor de dagelijkse verzorging thuis. Dorien: “Ik ben

buitenewoon trots dat mijn eigen huidverbeteringslijn nu wordt gelanceerd. Ik ken mijn klanten en ik weet dat er oprecht behoefte is aan huidverbeteringsproducten van hetzelfde kwaliteitsniveau als in ons instituut. De huidverbeteringslijn Beauty By Dorien is nu verkrijgbaar bij Dorien.nl Anti-Ageing Center in Druten, bij kapperszaken en via www.dorienshop.nl.

Heeft u iets ‘Gezien in Son en Breugel’ Stuur een e-mail naar redactiedebrug@dewinter.nl of zet uw foto met een korte tekst op Twitter. Begin uw Twitterbericht met ‘Gezien in #senb’

ACTIE

24 uurs zorg

Maak nu een afspraak voor een gezichtsbehandeling en maak graĆ&#x;s kennis met de hannah bindweefselmassage.

Heerlijk genieten in een hartverwarmende en sfeervolle omgeving met 24 uurszorg van professionals binnen handbereik. Zorghotel Veghel ontvangt gasten die revalideren of herstellen na een operatie. Daarnaast biedt het hotel zorg aan chronisch zieken die met of zonder hun mantelzorger zorgeloos willen genieten van een heerlijke vakantie. De kosten van het hotelverblijf worden afhankelijk van uw polis geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. U bent van harte welkom in Zorghotel Veghel!

10% korĆ&#x;ng op een nieuwe set wimperextensions.

AcĆ&#x;e is de hele maand mei geldig.

woensdag om 19.10 het Rozenhoedje gebeden. Elke zaterdag wordt in de Mariakapel aan de Beverlaan het Rozenhoedje gebeden om 19.00 uur.

St. Petrus’ Banden, Son *Wo. 7 mei. 19.30 u. Eucharistieviering. Intentie: Leden en overleden leden van de Katholieke Vrouwen Beweging Son en Breugel. *Za. 10 mei. 18.30 u. Eucharistieviering in Breugel. (via de analoge UPC kabel FM 94.4 MHz) *Zo. 11 mei. 11.00 u. Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor. (via de analoge UPC kabel FM 94.4 MHz) Intenties: Ties en Anneke van der Heijden-van der Zanden, Corrie van Hal, Christa Bielefeld-Jahnke, Frans van Aspert, Francien van den Berg-Heijmans, Onno van Buul, Nana van DiestLathijnhouwers, ouders Houwen-v.d. Sterren, Tom en Betsy van de Ven-Hooijmaijers, Joannes van Och, ouders Kapteijns-van de Weideven, Harrie Kuijpers, Frans Pangalila, Wim Saris, Antje von Reeken-Vogels, Jan en Nanny Venselaar-Schroots, Broor v.d. Ven, Harrie en Nelly VerkuijlenPassier, Frida v.d. Heijden-Verbakel, Martijn en Rian ZandbergenBertens, Wolf Edlinger, Bert Kol, Martien en Harrie van Eck. *Ma. 12 mei. 19.30 u. Eucharistieviering. *Wo. 14 mei. 19.30 u. Eucharistieviering. *Za. 17 mei. Geen viering in Son of in Breugel. Tijdens de meimaand wordt in de Sint Petrus’ Bandenkerk elke maandag en

Johan Foolen en zoon Karel. *Zo. 18 mei. 9.30 u. Eerste Heilige Communieviering m.m.v. kinderkoor De Notenkrakertjes. Kinderwoorddienst. Intentie: overleden ouders Verbruggen-Brugmans en dochter Doortje, Nell Vrenssen-Sol, Monique Brok-Ruijsbroek, Mien Brands-van de Laar, Cato van den Boogaard. *Za. 24 mei. 18.30 u. Eucharistieviering m.m.v. Kinderkoor de Notenkrakertjes, aansluitend reĂźnie van alle oud-Notenkrakertjes in Den Bauw.

Aanleveren overlijdensberichten: Tijdens kantooruren: ma. t/m vr. 8.30 - 17.00 uur. Familieberichten: Geboorte- en huwelijksberichten aanleveren kan tot uiterlijk maandag vóór 12.00 uur. Per e-mail: redactiedebrug@dewinter.nl Voor meer informatie: 0413-473922. Voor het gratis plaatsen van uw melding (1 regel): mail naar: redactiedebrug@dewinter.nl Voorbeeld: Jan Janssen, in de leeftijd van 80 jaar, 18 oktober 2013, Son en Breugel. Voorbeeld: Jan Janssen, zoon van ... 18 oktober 2013, Son en Breugel.

St. Genoveva, Breugel *Za. 10 mei. 18.30 u. Eucharistieviering. (via de analoge UPC kabel FM 94,4 MHz) Intentie: Lies van WanrooijMaas, Wim der Kinderen, Harrie Peters, Mariette HeusschenHofman. *Zo. 11 mei. 9.30 u. Eucharistieviering m.m.v. het Breugelse Kerkkoor. (via de analoge UPC kabel FM 94,4 MHz) Intentie: Loes Luijben- Schouten, Bertus van Kroonenbrug, Jo Vermeulen, Thea Vos-Dikker, Tiny Saris-van Leuken, Netty Cornelissen-Wijn, Dina van Mook-van Wouw, Piet Egelmeers, overleden ouders van Schijndel- Neelen,

KERKOMROEP “DE EENHEID� Kerkdiensten op het UPC Kabelnet 94,4 MHz.

Protestantse gemeente SintOedenrode, Son en Breugel *Zo. 11 mei om 10.00 uur: Ds. de Leeuw.

*Za. 10 mei 18.30 uur: Sint Genoveva, Breugel. *Zo. 11 mei 9.30 uur: Sint Genoveva, Breugel. 11.00 uur: Sint Petrus’ Banden, Son.

Kijk op onze website voor al onze

occasions AUTOBEDRIJF JANSSEN GERWEN / NUENEN www.autobedrijf-janssen.nl

info & diensten Dierenartsenpraktijk ’t Harde Ven Rob Peeters Kringdierenarts Gorterstraat 8 Son en Breugel Tel.: 0499-472805 Voor spoed bel: 0900 44 55 55 5 Ma/vrij vanaf 18.00 uur za/zo gehele dag www.dierenartsrobpeeters.nl Bezoek onze webshop http//www.robpeeters. vetpet.shop.eu/

Studiebegeleiding (ook PGB) t5FWFOTWPPSMFFSMJOHFONFU DPODFOUSBUJFQSPCMFNFOFOPG MFFSTUPPSOJT t.CPICPCJKMFTSFLFOFOFOUBBM t*OCVSHFSJOHFO/5 t$JUPUPFUTFOFYBNFOUSBJOJOH Voorkeur op mijn adres

Gerard Meurs Breugel 06-51669220 g.meurs.1@kpnmail.nl
..Lentekoopavond 10 mei tot 21.00 uur

Kom gezellig winkelen in Sint-Oedenrode en maak kans op mooie prijzen! www.rooi-is.nl

De prijzen die u kunt winnen:

      

Spetterende Dixie en Jazz optredens in het dorp!    

   

Bij iedere besteding van â‚Ź15,- krijgt u een bon. Hoe meer u koopt hoe meer bonnen u krijgt! Deponeer ze in de rode ton bij de kiosk en maak kans op prachtige prijzen!

Waardebon 75 euro van Intertoys Waardebon 75 euro Caprice Damesmode Waardebon 75 euro Schoonheidssalon Eindeloos Waardebon 75 euro Grand-CafĂŠ De Gouden Leeuw

  

  

Weekblad De Brug week 19 2014  
Weekblad De Brug week 19 2014  

De jongste telg van de huis-aan-huisbladen van Winter media groep, met de langste geschiedenis, heet Weekblad De Brug. De krant die elke din...

Advertisement