Page 1


DE MINI SPECIALIST In ons aanbod kunt u verschillende soorten Mini’s tegenkomen. De Mini One en Mini Cooper worden in verschillende uitvoeringen uitgebracht zoals de Clubmann, Cabrio, Countryman, Coupé, Roadster, John Cooper Works, Minimalism en overige Specials.

GENIETEN VAN EEN NIEUWE AUTO DAT KAN BIJ DUTCHMINI Een auto kopen doet u niet iedere dag. Wij van Dutchmini adviseren u daarom graag bij de keuze van een passende financiering, vraag naar de mogelijkheden zodat wij een passend voorstel kunnen maken.

DUTCHMINI EKKERSRIJT 2008 5692 BA SON EN BREUGEL 0499 - 496276 WWW.DUTCHMINI.NL

Nu sparen bij de Dorpstraat 13 5293 AL Gemonde 073 - 5 516 516

Burg. Woltersstraat 1 5241 EH Rosmalen 073 - 5 212 163

Nieuwstraat 33a 5691 AA Son 0499 - 472 618


5

NIEUWS

Editie 15 dinsdag 9 april 2013

Scoutinggroepen Son en Breugel geven mooi visitekaartje af

Hoe fit is Son en Breugel?

‘Scout it Out’ bij scoutinggroepen

SON EN BREUGEL – Het landelijke onderzoek ‘Hoe fit is Nederland’ start vanaf maandag 15 april via ruim vijftig lokale onderzoeken. Voor de regio Son en Breugel vindt het onderzoek plaats bij Thermae Son. ‘Bijna iedereen weet wel dat bewegen gezond is, maar wat velen niet weten is dat twee maal per week een uurtje bewegen al zorgt voor een enorme verbetering van de gezondheid’, aldus het onderzoeksteam. Hoe groot die verbetering exact is, wordt vanaf 8 april in een landelijk fitheidsonderzoek onderzocht.

Spelcircuit. Tijdens de ‘Scout it Out’ dag van de verschillende schoutinggroepen uit Son en Breugel was er een heel spelcircuit uitgezet en kon de jeugd onder andere een steile wand beklimmen. (Foto: Wil Feijen) SON EN BREUGEL - In het kader van de landelijke ‘Scout it out’ dag organiseerden de drie plaatselijke scoutinggroepen afgelopen zaterdag een open dag voor de jeugd van Son en Breugel met als motto ‘Laat je uitdagen bij de scouting’. Op twee locaties in het dorp werden tal van activiteiten georganiseerd en haalden de scouts alles uit de kast om te laten zien hoe leuk en actief scouting kan zijn. Door Ad Louwers Het gure weer werkte niet echt mee om de jeugd massaal naar het Kerkplein en het veld aan de Oranjestraat te trekken, maar de echte scouts laten zich daardoor uiteraard niet uit het veld slaan. Son en Breugel kent drie scoutinggroepen, Margaretha Sinclair (voor meisjes), de Mgr. Bekkers groep (voor jongens) en Dutmella (gemengd) en is dus in

de scoutingwereld al goed vertegenwoordigd, maar er kunnen altijd nog nieuwe leden bij en zo’n open dag is daarvoor natuurlijk uitermate geschikt om met zijn drieën de handen ineen te slaan en geïnteresseerden warm te maken voor het lidmaatschap van een van de groepen. Activiteiten Om 13.00 uur werd door scoutinghoofdman Bart

Vlooienmarkt Mgr. Bekkersgroep SON EN BREUGEL – Scouting Mgr. Bekkersgroep houdt op zondag 12 mei haar jaarlijkse vlooienmarkt. Het (gratis ophalen) van de spullen is daarom vorige week al van start gegaan. Iedereen die bruikbare spullen heeft kan deze laten ophalen door de scouting. Hiervoor kan gebeld worden naar: 084-8846704. De spullen worden de eerst volgende zaterdag daarna opgehaald. Bankstellen, bedden, verf, witgoed en beeldschermen worden om milieuredenen niet opgehaald. Traditie De vlooienmarkt van Scouting Mgr. Bekkersgroep is een ware traditie geworden in Son en Breugel. Er worden vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur diverse spullen te koop aangeboden bij de blokhut aan de Europalaan in. Op dit terrein komen meer dan vijftig kramen te staan waar be-

zoekers kunnen neuzen tussen de spulletjes. Ook is er gezorgd voor een hapje en een drankje en wordt er livemuziek gespeeld. Entree De entree van de vlooienmarkt bedraagt 1,50 euro. Met een sponsorkaart van 1,50 euro (worden verkocht door leden langs de deur) kan men ook binnen. De opbrengst van de vlooienmarkt komt ten goede aan de Scouting. Meer informatie: www.vlooienmarktson. nl en www.facebook.com/ mgrbekkersgroep.

Testpersonen Daarom worden honderd testpersonen gezocht die gedurende vijf weken aan de hand van een trainingprogramma gaan bewegen. Vooraf wordt een begintest gedaan waarbij de PFI (persoonlijke fitheids index) en de PFL (persoonlijke fitheids leeftijd) berekend worden. Na vijf weken wordt bij de hertest bekeken wat het effect van tien trainingen is op beide cijfers.

zijn er dan ook trots op dat ons fitnesscentrum als een van de testcentra is verkozen,’ zegt Manager Sport Marco Nooijen van Thermae Son. ‘Het onderzoek is leuk, afgestemd op ongetrainde deelnemers en wordt uitstekend begeleid door onze medewerkers. Ik weet zeker dat het erg gezellig gaat worden en dat de deelnemers ervaren hoe leuk en goed sporten eigenlijk is’ Voorwaarden De voorwaarden om deel te nemen zijn: * Deelnemers moeten ongetraind zijn. * Deelnemers moeten gedurende vijf weken twee maal per week een speciaal trainingsprogramma volgen. * Deelnemers moeten tussen 18 en 80 jaar oud zijn. Voor deelname aan het onderzoek van vijf weken wordt 49 euro eigen bijdrage gevraagd. Dat is inclusief alle testen en 5 vijf weken lang sporten. Tevens wordt er borg gevraagd van 30 euro voor de trainingssleutel. Informatie Meer informatie over het onderzoek is te lezen op www.hoefitisnederland.nl of te verkrijgen bij Thermae Sport via: 0499-476383. Via dit nummer kan men zich ook aanmelden voor het onderzoek.

brug over de Dommel een touwbrug gespannen, waarmee het echte durfals konden proberen om zonder nat pak aan de overkant te komen, een echt waagstuk met deze lage temperaturen.

Trots ‘Wij weten inmiddels wel dat fitnesstraining enorm effectief is. Het leuke is nu dat we via dit onderzoek kunnen aantonen dat het daadwerkelijk zo is. We

Leden De belangstelling was aan het begin nog niet al te groot, maar groeide zeker naarmate de middag vorderde. Of er zich de komende weken een flink aantal nieuwe leden zal melden dient nog even te worden afgewacht, maar de plaatselijke scoutinggroepen hebben in elk geval daarvoor zaterdag wel een mooi visitekaartje afgegeven.

Kramen huren vrijmarkt Koninginnedag in Gentiaan

Diapresentatie van IVN

Programma Tijdens Koninginnedag in de Gentiaan staan onder andere sportdemonstraties, het fiets versieren, brandweeractiviteiten, scminken en kroontjes versieren op het programma.

Wullems op het Kerkplein de aftrap gegeven en werd de middag officieel geopend met het hijsen van de vlaggen van de drie groepen. Daarna verspreidden zo’n 180 scouts zich over de diverse locaties om daar deel te nemen aan de verschillende spelen en demonstraties te geven van een keur aan activiteiten. Zo kon men bijvoorbeeld een steile wand beklimmen, maar ook vuur maken en konden de jongeren een gps spel spelen De meest spectaculaire activiteiten vonden plaats op het Oranjeveld. Daar was een heel spelcircuit uitgezet en kon je bij een warm vuurtje zelf brood bakken. Zelfs was er vlak naast nieuwe

SON EN BREUGEL – Het IVN houdt op maandag 22 april een diapresentatie over de planten en vogels in het beschermd natuurgebied de Dommelbeemden en de Moerkuilen. De presentatie wordt verzorgd door Hein de Koning Hij vertelt over dit unieke stukje natuur, dat ligt in het stroomgebied van de Dommel in de gemeente Sint Oedenrode. Sinds 1977 zijn de Dommelbeem-

den beschermd natuurmonument en in beheer van Staatsbosbeheer. Het huidige beheer is erop gericht de oude waarden van het gebied te herstellen. De beemden worden begraasd en er worden opnieuw hagen en hakhoutwallen geplaatst. In het gebied komen zeldzame planten voor en vele vogels, variërend van wulp tot steenuil. Waar de meanders van de Dommel zijn verland en uitgeturfd is het natuurgebied de Moerkuilen ontstaan. Op de plas leven de fuut, kuifeend en meerkoet. Door het gebied van de Dommelbeemden loopt een bewegwijzerde wandelroute. Waar? De diapresentatie vindt plaats in het IVN-gebouw, Sint Genovevastraat 33 in Breugel. De diapresentatie duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur inclusief een korte pauze. Entree voor leden is gratis; niet leden 2,50 euro.

SON EN BREUGEL – Ook dit jaar kunnen alle kinderen van Son en Breugel weer marktkramen huren voor de speelgoedvrijmarkt in de Gentiaan op Koninginnedag. De vrijmarkt vindt plaats op het gedeelte van de Amerikalaan vóór Cafetaria De Gentiaan tot de Brabantlaan. De markt wordt gehouden van 10.00 uur tot 13.00 uur. De kramen zijn alleen voor kinderen te huur tegen een prijs van 6 euro per halve kraam. Daarnaast betaalt men 6 euro borg, die terug wordt

DE SCHARRELSLAGER

Schnitzel gepaneerd

gegeven als de kraam en directe omgeving opgeruimd wordt achtergelaten. Reserveren Een kraam kun je reserveren door na 18.00 uur te bellen naar Els Rooijakkers: 0499- 464750 of een e-mail te sturen: els.rooijakkers@hotmail.com

Scharrelslagerij Royackers Nieuwstraat 34, 5691 AD Son en Breugel Tel.: 0499-471225 www.slagerijroyackers.nl

Paté en gekookte ham

4 voor

2 x 100 gram

€ 5,95

€ 3,25

Bami

3 stokjes saté

400 gram

kant-en-klaar

€ 2,95

€ 3,00

Japanse vink (rundervink gevuld met taugé en heerlijk gekruid) 3 stuks voor

€ 5,95

GELDIG VAN 9 T/M 13 APRIL


 

 

 ! 

"%"$*.11&+#/"")

"/%"-)2)$*0(.1

"'"/)$""*&"$*"5

š ;dehcl[[bp_`Z_][d cWaa[b_`a_d][Xhk_a

š 7bihk]pWa[diY^ekZ[hjWij[][Xhk_a[d

š HeoWb[jkdd[bj[djleeh+f[hied[d

š Id[bje[]Wd]jejkm\ejeYWc[hW

š Leehp_[dlWd[[dlWijak_f]hedZp[_b[d [[d]hej[b[[\hk_cj[

,#*20'%& !%**!.!,š M_dZ[L[ifWI+&;Z_p_ed[9Wcf_d]Wp iYeej[hjml$�($/'+"#X_`WWdiY^W\lWd [[d9Wcf_d]WpXWhX[Yk[

 

 

 

š Pem[bedb_d[Wbie\Ó_d[j[m_dd[d š ?d\ehc[[hdWWhZ[leehmWWhZ[d

2)-,&2#&+0(.4

(&./1("$&1/"1.0

.+&,"-3&-1(&+1&/

š ;dehcWiiehj_c[djjk_d#"bekd][#[di[hh[c[kX[b[d

š Leeh^[h[d

š ?dYbki_[\Z[khmWdZ[dp_`mWdZ

š DWWiji[jieeaZ[ce][b_`a^[_Zije[b[d[djW\[bip[b\j[YecX_d[h[d

š M_dZZ_Y^j"mWj[hZ_Y^j"WZ[c[dZ

š K_jleehhWWZb[l[hXWWh

š ;njhWl[dj_bWj_[edZ[h Z[Whc[d

š L[hah_`]XWWh_d jm[[cWj[d

š 8[peh]i[hl_Y[

š EfX[h]XWh[ YWfkY^ed š Eea_dpmWhj l[hah_`]XWWh

 

 

 

.21&-%)&-#+"%&-

../1&-1&-

š :_l[hi[W\c[j_d][d0 +&n+&Yc -&n-&Yc /&n,&Yc /&n/&Yc

š ;dehcWWdXeZleehj[dj[d[dbk_\[bi š 7bb[jefc[ha[d"e$W$00!"%**! /!,$!*)%/,!#!%,12/! %/(!)-/%+![d!/3%**!

 

2)'&+0 "+3"-"'

../1&-1&- "+3"-"'

 

 

 

  Hee_i[m[]((šIY^_`dZ[bšJ&-)+*/()+,šCW$j%cZe$&/$)&#'.$&&kkhšLh$&/$)&#('$&&kkhšPW$&/$)&#'-$&&kkh

aonaal oneroe n he aer an he nae oe  eerlan

T en een eroe an een moe ee g oren a regelmag ranen le o

gn ane ereerngen an geonhe en el n e een hael e ealuae an e e gegeen geeur oor e oge hool oor geonhe en or n Berl n

Deelnamebijdrage: 49 euro nlu e alle e  groe le

en en geru an alle rah- en arooe ellen e ellen e

e en

Aanmelding voor 1 mei 2013 Nu aanmelden en meedoen: Tel: 0499 - 47 63 83

Thermaelaan 2 - 5691 PM Son en Breugel

       

 


7

SPORT

Editie 15 dinsdag 9 april 2013

Programma en uitslagen SBC

Interessante avond ‘Positief Coachen’ in het Vestzaktheater

‘Plezier en zelfvertrouwen zijn de pijlers’

SBC Senioren Uitslagen zondag 7 april: RPC 1 - SBC 1 SBC 2 - UNA 3 SBC 3 - Boxtel 2 SBC 5 - Acht 5 SBC 6 - PSV 3 ODC 6 - SBC 7 Nuenen 8 - SBC 8 Nuenen 9 - SBC 9 Beerse Boys 7 - SBC 10 SBC 11 - Hoogeloon 3 Geldrop 11 - SBC 12 Hulsel VR1 - SBC VR1

0-0 3-1 3-3 0-4 0-9 6-2 3-4 n.b. 0-2 0-3 4-0 4-1

Programma donderdag 11 april: 20.15: SBC 5 - St. Mich.Gestel 8 Programma zondag 14 april: 14.30: SBC 1 - Oisterwijk 1 12.00: SBC 2 - Marvilde 2 12.00: Unitas’59 2 - SBC 3 12.00: Nuenen 4 - SBC 4 12.00: Boxtel 6 - SBC 5 12.00: Spoord.Boys 3 - SBC 6 12.00: SBC 7 - Best Vooruit 9 10.00: SBC 8 - Nw.Woensel 9 12.00: SBC 9 - ODC 8 10.00: UNA 8 - SBC 10 12.00: DOSL 5 - SBC 11 12.00: SBC 12 - Bladella 8 11.30: De Weebosch 2 - SBC 13 10.00: SBC VR1 - Wilh.Boys VR1

Boodschap. De boodschap van de theatervoorstelling ‘Wel winnen hé!’ kwam goed over bij de bezoekers. ‘Plezier en zelfvertrouwen in het sporten zijn erg belangrijk.’ (Foto: Wil Feijen) SON EN BREUGEL - De boodschap voor begeleiders, bestuurders en ouders is simpel en helemaal niet nieuw: Positief Coachen. Plezier en zelfvertrouwen zijn de belangrijkste pijlers voor het beoefenen van een sport. We weten het wel, maar brengen het lang niet altijd in praktijk. De theatervoorstelling ‘Wel winnen hè’ verpakt die boodschap in een aantal interessante en ook vermakelijke scènes. Door Ad Louwers De aanwezige sportbegeleiders van de plaatselijke verenigingen namen afgelopen vrijdagavond in het Vestzaktheater de adviezen in elk geval met veel interesse in zich op en zullen deze de komende tijd hopelijk ook in praktijk gaan brengen. Sponsors De voorstelling werd in het kader van de coöperatieve gedachte gesponsord door de Rabobank. Ambassadrice Brigitte Hulsman

‘We hebben als bank dit project van harte ondersteund. We krijgen zo een heel breed draagvlak en het gaat ook over een bijzonder actueel onderwerp.’ Ook de gemeente Son en Breugel steunt het project en zal er via de LEV groep een vervolg aan geven. Belangstelling Belangstelling was er in elk geval volop vanuit het plaatselijke verenigingsleven voor de voorstelling, waarin op een speelse manier het belang van positief coachen werd uitgebeeld.

Acteurs Ewald van Kouwen en Bas Grevelink (bekend van de Comedy Train) voerden met veel gevoel voor humor de diverse typen begeleiders en ook ouders ten tonele, heel herkenbaar voor de aanwezige clubmensen. Er was volop interactie met het publiek en ook een compleet jeugdelftal van SBC mocht een rolletje spelen in het stuk. En de boodschap kwam wel over: ‘Als je wil winnen, moet je niet alleen dat wat niet goed gaat zien te verbeteren, maar je vooral ook richten op de dingen die wel goed gaan en niet teveel hameren op het resultaat. En pas dat niet alleen in de sport toe, maar ook daarbuiten in het dagelijkse leven’. Of zoals tophockeycoach Mark Lammers het eens verwoordde; ‘Als je wil winnen, moet je het

vooral niet over winnen hebben.’ Vervolg Bestuurders kregen de boodschap mee om ouders aan te spreken op hun soms zo foutieve gedrag. ‘Het is een feit dat twee derde van de jeugd op een gegeven moment afhaakt bij het sporten en dat kunnen we met betere begeleiding zeker voorkomen.’ Al met al was het een leuke inspirerende avond, die na afloop nog volop stof tot nakaarten gaf. Verenigingen kunnen de komende tijd een vervolg geven aan het project ‘Positief Coachen’, door het organiseren van vervolgbijeenkomsten op de club zelf. Zij kunnen daarvoor contact opnemen met de leden van de LEV groep, Boudewijn Ross of Paul Dekkers.

SBC Jeugd Uitslagen zaterdag 6 april: SBC A1 - FC Geleen Zuid A1 LEW A1 - SBC A2 Unitas’59 A2 - SBC A3 EFC A3 - SBC A4 SBC A5 - Reusel Sport/Faes A2 Rood Wit V’hoven B1 - SBC B1 Oirschot Vooruit B2 - SBC B2 SBC B3 - Eindhoven AV B2 SBC B4 - Oirschot Vooruit B3 SBC C1 - GSBW C1 SBC C2 - Woenselse Boys C1 Beerse Boys C2 - SBC C3 SBC C4 - SDO’39 C2 UNA/Brinvast C6 - SBC C5 SBC C6G - Wilhelm.Boys C4 SBC MC1 - Geldrop/Houta MC1 SBC D1 - DBS D1 RKVVO D2 - SBC D2 Acht D2 - SBC D4 SBC D5 - Nuenen D7 SBC D6G - EMK D2 SBC D7 - Best Vooruit D5 SBC E1 - ZIGO E1 SBC E2 - Nuenen E2 RKVVO E3 - SBC E3 Unitas’59 E5 - SBC E4 Gestel E2 - SBC E5 RKGSV E2 - SBC E6G Nuenen E7 - SBC E7G SBC E8G - Unitas’59 E9 Oirschot Vooruit E6 - SBC E9G

1-4 2-3 1-6 4-1 3-2 2-2 1-3 0-2 3-5 2-3 1-2 2-0 4-0 6-2 1-2 6-3 1-4 4-1 8-1 8-2 4-1 1-9 6-1 1-2 1-7 1-5 9-2 4-6 4-3 3-2 7-6

SBC E10 - Sarto E13 SBC E11G - Oirschot Vooruit E8 SBC E12 - Acht E4 SBC E13 - DBS E14 SBC F1 - RKVVO F1 Woenselse Boys F1 - SBC F2 UNA/Brinvast F2 - SBC F4 Wilhelmina Boys F4 - SBC F5G SBC F6 - Brabantia F3 Nuenen F6 - SBC F7 SBC F8 - Geldrop/Houta F6 Unitas’59 F10 - SBC F9 SBC F10G - Nuenen F11 SBC F11 - Wilhelmina Boys F8 SBC F12 - Best Vooruit F9 Nuenen F12 - SBC F13G

3-7 3-2 2-6 3-4 5-3 3-4 5-3 2-3 3-7 1-3 4-3 2-1 2-5 1-1 2-5 5-2

Programma zaterdag 13 april: 15.00: RKVVO A1 - SBC A1 15.00: SBC A2 - Eindhoven AV A1 15.00: SBC A3 - HMVV A1 15.00: SBC A4 - Dommelen A2 14.45: Rood Wit V’hoven A2 - SBC A5 15.00: SBC B1 - Oirschot Vooruit B1 13.00: SBC B2 - ETS B1 15.00: RKSV Heeze B2 - SBC B3 13.15: DVS B4 - SBC B4 13.00: LONGA C1 - SBC C1 13.00: SBC C2 - Geldrop/Houta C2 12.45: Best Vooruit C3 - SBC C3 12.30: Casteren/Netersel C2 - SBC C4 13.00: SBC C5 - Braakhuizen C2 12.45: Best Vooruit C6 - SBC C6G 13.00: SBC MC1 - GSBW MC1 11.30: SBC D1 - DVS D1 11.30: Woenselse Boys D1 - SBC D2 11.30: Unitas’59 D3 - SBC D3 11.30: SBC D4 - SV Valkenswaard D2 11.30: SBC D5 - Brabantia D4 11.30: Unitas’59 D6G - SBC D6G 11.30: SBC D7 - Brabantia D6 09.00: Nemelaer E1 - SBC E1 10.00: SBC E2 - EMK E1 10.00: SBC E3 - Geldrop/Houta E3 10.00: SBC E4 - RPC E2 10.15: Woenselse Boys E2 - SBC E5 10.00: SBC E6G - WODAN E6 10.30: Wilhelmina Boys E8 - SBC E7G 10.00:Oirschot Vooruit E5G - SBC E8G 10.00: SBC E9G - WODAN E8 10.00: SBC E10 - Wilhelmina Boys E10 10.45: GSBW E5 - SBC E11G 10.30: EMK E6 - SBC E12 10.30: DVS E8 - SBC E13 09.00: SBC F1 - DBS F1 09.00: SBC F2 - RPC F2 09.00: SBC F3 - Best Vooruit F3 09.00: SBC F4 - Unitas’59 F3 09.30: EMK F2 - SBC F5G 09.00: Unitas’59 F7 - SBC F6 09.00: SBC F7 - Oirschot Vooruit F4 09.00: SBC F8 - Brabantia F7 09.30: Wilhelm.Boys F9 - SBC F9 09.00: WODAN F5 - SBC F10G 09.00: SBC F11 - DBS F10 09.30: Wilhelm.Boys F8 - SBC F12 09.00: WODAN F8 - SBC F13G

RPC en SBS in evenwicht SON EN BREUGEL - Koploper RPC hield door het 0-0 gelijk spel tegen directe achtervolger SBC de ploeg op twee punten achterstand. RPC had in de eerste helft een licht overwicht, SBC speelde afwachtend. Ook na de pauze hadden de

Eindhovenaren het beste van het spel. In de 65e minuut had SBC mazzel bij een schot dat via binnenkant van de paal uit het doel bleef. In de slotfase leek SBC nog de volle winst te pakken. RPC-doelman Sten Otter redde fraai op een inzet van Joost Spape.

Wandel 4-Daagse zoekt vrijwilligers

Korfbalvereniging Corridor Sonse zaalvoetbalcompetitie Uitslagen: Corridor 1 - BMC 1 Corridor 2 - BMC 2 Corridor 3 - SVOC’01 2 Corridor 4 - Rosolo 4

5-9 6-7 9-7 3-15

iWd_jW_hj[][bi Yl#a[j[biedZ[h^ekZ beeZ]_[j[him[ha W_hYe#ioij[c[d pedd[#[d[h]_[ioij[c[d d_[kmXekmh[delWj_[ H]dlgddb/ ''*%b' >cYjhig^ZlZ\&& *).'C<C^_chZa I%)&(),'&-) ;%)&(),*..% :^c[d5kdhh#ca >lll#kdhh#ca

1-3 4-6 5-2 3-2 4-0 6-3 6-1

Uitslagen zaterdag 6 april: Rovers Timmerwerk - La Jeunesse 2-0 Bevers/Boschman - Boomkwekerij v.d.Oever 1-9 Witlox Tegel - Hoogerdijk 2-4 Spierings/Bergmans - Hurkmans 7-3 VRIJ: Driessen HRM

Duur verlies Corridor 1 SON EN BREUGEL - Voor Corridor stond er een belangrijke wedstrijd op het programma tegen naaste concurrent BMC uit Berlicum. Bij winst kon de ploeg afstand nemen van de degradatiezone. Het vizier stond echter de gehele wedstrijd niet op scherp, waardoor de vele kansen onbenut bleven. Hierdoor kon BMC uitlopen en eindigde de wedstrijd in een teleurstellende nederlaag (5-9). Er moeten de komende weken nog punten worden gepakt om handhaving in de hoofdklasse veilig te stellen.

Stand: 1. Spierings/Bergmans 23-58 138-42 2. Driessen HRM 22-56 130-44 3. Witlox Tegel 23-47 142-71 4. Hurkmans 23-33 96-80 5. Hoogerdijk 22-29 79-97 6. Boomkwekerij v.d.Oever 23-17

Recreanten - Korfrakkers Corridor B1 - Rietvogels B1 Corridor C1 - Avanti C2 Corridor D1 - Klimroos D2 Corridor E1 - Flash E1 Celeritas F1 - Corridor F1 Emos F1 - Corridor F2

Programma woensdag 10 april: Sportpark Breugel 20.00: Corridor 5 - Odisco 2 De Schellen, Nistelrode 20.15: Prinses Irene - Corridor Programma zaterdag 13 april: Droevendaal, Heeswijk-Dinther 10.30: Altior C1 - Corridor C1 ’t Horstje, Spoordonk 10.00: Spoordonkse Girls D2 - Corridor D1 Watermolenweg, Erp 09.00: De Korfrakkers F4 - Corridor F1 ’t Braakske, Schijndel (Wijbosch) 09.30: Celeritas F2 - Corridor F2 Programma zondag 14 april: Gem. Sportpark, Luyksgestel 13.00: Stormvogels (L) 1 - Corridor 1 11.15: Stormvogels (L) 2 - Corridor 4 De Schellen, Nistelrode 10.00: Prinses Irene 2 - Corridor 2 Duyn en Dael, Nuland 11.00: Be Quick 3 - Corridor 3

48-32 7. Rovers Timmerwerk 23-13 51-108 8. Bevers/Boschman 23-13 46-147 9. La Jeunesse 23-12 61-179 Programma zaterdag 13 april: 17.00: Hoogerdijk - Bevers/Boschman 17.45: Boomkwekerij v.d.Oever - Spierings/Bergmans 18.30: La Jeunesse - Driessen HRM 19.15: Hurkmans - Rovers Timmerwerk Zie ook: http://www.facebook.com/ZaalvoetbalSonBreugel

Jeugd Open Golftoernooi SON EN BREUGEL - Golfclub Son houdt op zondag 14 april een Jeugd Open Golftoernooi. Er kan ingeschreven worden in twee categorieen. Om 8.30 uur begint de categorie: GVB 18 holes HCP 36-54, Stableford (10 euro inschrijfgeld) en om 12.30 uur de categorie 18 holes HCP 0-36, Strokeplay (inschrijfgeld 16,50 euro). Deelnemers dienen een handicap54 of baanpermis-

sie te bezitten. Inschrijven Inschrijven kan enkel via de website www.golfson. nl tot 12 april 2013. Er zijn prachtige prijzen te winnen die beschikbaar gesteld worden Golfplaza. Wie nog wil deelnemen moet zich snel inschrijven, want vol is vol. Begeleiders en publiek kunnen de verrichtingen goed volgen vanaf het clubhuisterras en enkele uitkijkpunten langs de holes.

SON EN BREUGEL – De voorbereidingen voor de zestiende Avond Wandel 4-Daagse zijn alweer in volle gang. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die één of meerdere avonden willen meehelpen bij bijvoorbeeld oversteekpunten.

M.Sinclair aan de Sint Genovevastraat in Breugel. Evenals vorige jaren kan men afstanden lopen van 2,5, 5 en 10 kilometer. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro per persoon. Voor wie zich inschrijft op dinsdagavond 11 juni bedraagt het inschrijfgeld 3,50 euro.

De Avond Wandel 4-Daagse vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 14 juni. Inschrijven kan op zaterdag 8 juni van 12.00 uur tot 14.00 uur en op maandag 10 juni van 19.00 uur tot 21.30 uur op de blokhut van scoutinggroep

Vrijwilligers Degenen die zich willen aanmelden als vrijwilliger kan een mail te sturen naar: aw4d@scouting-sinclair.nl. Meer informatie over de Avond Wandel 4-Daagse via: www.scouting-sinclair.nl.


9

KUNST

Editie 15 dinsdag 9 april 2013

Toneelstuk Vestzakkomedie tijdens prinsen- en prinsessenfeest op Koninginnedag

‘Help, waar is mijn kroon?’ SON EN BREUGEL – Hoe vertel je aan de kinderen van Son en Breugel wat er nou precies gebeurt tijdens Koninginnedag van dit jaar? Wat is de troonwisseling eigenlijk? De Vestzakkomedie weet dat wel. Door middel van het toneelstuk ‘Help, waar is mijn kroon?’ maken zij het duidelijk.

Verkleed Het toneelstuk valt onder het prinsen- en prinsessenfeest dat wordt gehouden op het podium op het Raadhuisplein voor Restaurant Flavours tussen 15.00 uur en 16.00 uur. Alle kinderen uit groep 1 tot en met groep 4 zijn van harte welkom om verkleed als mooie prins, prinses of ridder naar het toneelstuk ‘Help, waar is mijn kroon?’ te komen

Onder leiding van Howard Komproe staan op vrijdag 12 april in het Vestzaktheater, Theo Maassen, Arnold Vanderlyde en Hans Aarsman op het podium om hun lulverhaal te vertellen. De definitie van een ‘lulverhaal’ kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Wordt het een lulverhaal in letterlijke of figuurlijke zin? Dat is telkens de vraag tijdens de voorstelling.

Koninginnedag. Ada Slikker (l) en Dana van der Salm (r) spelen samen op Koninginnedag het toneelstuk ‘Help, waar is mijn kroon’ voor kinderen uit groep 1 tot en met groep 4. (Foto: Wil Feijen) kijken. ‘En natuurlijk zijn ook hun ouders, opa, oma, broers en zussen welkom om gezellig mee te kijken’, zegt van der Salm. Door de voorstelling heen zit dan ook de verkiezing voor de best verklede kinderen verweven. Verhaal Het toneelstuk begint met de ontmoeting tussen Wil-

lem-Alexander en Maxima tot aan de troonwisseling op Koninginnedag zelf. Slikker: ‘Aan de hand van twee korte verhalen vertellen we aan de kinderen wat er allemaal gebeurt deze dag. De rest wordt vooral improviseren.’ ‘Als prinses Maxima en koningin Beatrix vertellen en spelen we het verhaal,’ vertelt van de Salm enthousi-

ast. Maar of dat het allemaal goed afloopt is nog maar de vraag, want tijdens de kroning van Willem-Alexander blijkt de kroon weg te zijn. De kinderen zijn dus hard nodig om mee te helpen zoeken. Leden De Vestzakkomedie speelt het toneelstuk ‘Help, waar is mijn kroon?’ tijdens Ko-

ninginnedag tussen 15.00 uur en 16.00 uur op het podium op het Raadhuisplein. Voor meer informatie over de Vestzakkomedie en/ of aanmelden als nieuw lid kijk op: www.vestzakkomedie.nl. ‘We zijn een gezellige club en op zoek naar jong bloed binnen de toneelvereniging’, aldus de dames.

Jeugdige rockbands in finale van RaboRockBand SON EN BREUGEL – In het Vestazaktheater vindt zaterdag 13 april de finale van de RaboRockBand contest plaats. In de finale strijden vijf jeugdige rockbands om de titel. Naast jeugdbands uit de regio hadden zich dit jaar ook rockbands uit de provincies Gelderland en Limburg, en zelfs een band

uit België, opgegeven voor deelname. Coördinatoren van de RaboRockBand contest hebben alle jeugdbands bezocht tijdens hun repetitie of optreden waarbij de jeugdige muzikanten onderworpen werden aan de voorselectie. De jeugdbands die zijn doorgedrongen tot de finale zijn: BlackRain uit Loon op Zand, 2nd Floor en Overdose uit Eindhoven, Broken Light uit Val-

kenswaard en omgeving en uit het eigen Son en Breugel komen de mannen van Black Ties Shoes. Tower Festival In totaal zijn er op de finaledag 29 super gemotiveerde muzikanten te zien en te horen waarbij de jongste muzikant 12 jaar en de oudste 18 jaar is. Er worden zowel covers als eigen geschreven nummers ge-

speeld. De vijf jeugdbands strijden vanaf 13.00 uur om de felbegeerde hoofdprijs; een optreden tijdens het Tower Festival 2013. Videoteam Naast alle muzikale talenten is er een videoteam samengesteld van jongeren afkomstig uit Son en Breugel. Onder leiding van jeugdig regisseur en cameraman Vincent van der Laken

wordt er een film gemaakt over het hele circus rondom de RaboRockBand. De productie is na het Tower Festival te zien op www.towerfestival.nl. Welkom Het Vestzaktheater verwelkomt iedereen op zaterdagmiddag 13 april. Aanvang 13.00 uur. Het eerste optreden begint om 13.30 uur. De toegang is gratis.

Boerenmoes bedankt ... Voorjaarsconcert Zang en Vriendschap SON EN BREUGEL - Toneelgroep Boerenmoes wil iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het succes van de toneelvoorstelling ‘Gewoon te gek’. ‘Wij willen al onze sponsors en bezoekers van de voorstelling hartelijk danken

‘De LULverhalen’ SON EN BREUGEL Een hilarische cabareteske mannelijke tegenhanger van gesluierde-, hormoon-, vagina- en overgangsmonologen. Dat zijn ‘De LULverhalen’.

Door Maartje de Valk Voorzitter van de Vestzakkomedie Ada Slikker en Dana van der Salm, lid van de toneelgroep zijn samen verantwoordelijk voor het toneelstuk. ‘Frits Helders, voorzitter van het Oranjecomité is ook lid van de Vestzakkomedie. Hij vroeg wie er zin had om een toneelstuk voor kinderen te spelen tijdens Koninginnedag. Wij hebben toen met z’n tweeën direct gezegd dat we ermee aan de slag gingen’, vertelt Slikker.

Kort Nieuws

voor de steun’, zegt Anke Dortmans van Boerenmoes. ‘Door deze steun is het dit jaar weer gelukt om vier geweldige toneelavonden te organiseren.’ Via Vrienden van Boerenmoes kan men op de hoogte blijven van de nieuwste voorstellingen. Aanmelden: info@toneelgroepboerenmoes.nl.

UW DICHTSTBIJZIJNDE DEALER WWW.ARENDAUTO.NL

AREND AUTO EINDHOVEN

EUROPALAAN 2, EINDHOVEN, (040) 245 00 55

SON EN BREUGEL - Mannenkoor Zang en Vriendschap uit Son en Breugel geeft zondag 21 april een voorjaarsconcert in de concertzaal van het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven. Het koor staat onder leiding van Hans Rooijakkers en wordt op de piano begeleid door Marijke Romunde. Na het succesvolle jubileumjaar in 2012 met een geslaagd meezingevenement en een groots en gevarieerd jubileumconcert in november, zet het mannekoor de trend van gevarieerde concerten voort. Zo wordt op 21 april medewerking verleend door het jeugdkoor Eindhoven en jeugdsymfo

Entree Kaarten voor ‘De Lulverhalen’ op vrijdag 12 april zijn te koop aan de kassa van het Vestzaktheater of via: www.vestzaktheaterson.nl. Entreeprijs is 22 euro per kaartje. Voor meer informatie en volledige speellijst van ‘De LULverhalen’: www.delulverhalen.nu.

Expositie van beeldhouwers SON EN BREUGEL – Meer dan dertig beeldhouwers exposeren op zaterdag 20 en zondag 21 april hun werk van de afgelopen twee jaar in het bos aan de Vresselseweg 69 in Breugel ‘De Vresselse Beeldhouwers’ telt in totaal vijftig leden en bestaat al bijna vijftien jaar. Onder het gezelschap zijn geschoolde kunstenaars, mensen met veel ervaring, autodidacten en beginners. Sommigen van hen zullen tijdens de expositie ook daadwerkelijk aan het werk zijn. Een aantal beelden zijn ook te koop. Nabij de locatie gaan ook een aantal schilders van ‘Kunstkwartier Vressel’ hun werk tentoonstellen. De expositie is beide dagen van 11.00 uur tot 17.00 uur geopend en is met borden aangegeven. De toegang is gratis.

Mystique

nieorkest Parnassosis. Gevarieerd Het mannenkoor en het jeugdkoor sluiten het programma voor de pauze gezamenlijk af. Het programma na de pauze wordt afgesloten met een gezamenlijk optreden van mannenkoor en orkest. Het beloofd dus

een gevarieerde muzikale middag te worden. Entree Het concert begint om 14.30 uur. Kaarten kosten 6,50 euro inclusief een pauzedrankje. Kaartjes bestellen kan via email: zangenvriendschap@ xs4all.nl

SON EN BREUGEL - Dansgroep Mystique is opnieuw te zien. De eerste aanmeldingen voor de dansgroep zijn inmiddels binnen. Iedereen die 16 jaar en ouder is en zin heeft om hard te trainen voor verschillende dansshows kan zich aanmelden via: marionmeulenbroeksvanrooij@ upcmail.nl


dinsdag 9 april 2013

GEMEENTENIEUWS

Enige ofďŹ ciĂŤle publicatie van de gemeente Son en Breugel

vervolg Besluit maatwerkvoorschriften (BARIM) Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken ingevolge artikel 1.9 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) bekend dat zij op grond van art. 8.42 van de Wet milieubeheer maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid en akoestische inpassing hebben opgelegd aan: r 1PTU/-1BLLFUTFSWJDF &LLFSTSJKUPOHFOVNNFSE WPPSNBMJH terrein Beton Son) te Son en Breugel, voor een inrichting met betrekking tot het aanvoeren, uitsorteren, afvoeren en distribueren van poststukken per vrachtwagen. Het besluit ligt van 10 april t/m 21 mei 2013 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit in de hierboven genoemde periode bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel.

PQHFTDIPSUNFUBMTSFEFOiFNJHSBUJFOBBSPOCFLFOEu%JU betekent dat hij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig is. Het gaat om de heer F.W. van der Reijden, geboren op 14-01-1980.

Bezwaarschrift

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: r EFOBBNFOIFUBESFTWBOEFJOEJFOFS r EFEBHUFLFOJOH r FFOPNTDISJKWJOHWBOIFUCFTMVJUXBBSUFHFOIFUCF[XBBS gericht is r EFHSPOEFOWBOCF[XBBS

Emigratie naar onbekend adres

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders.. Een bezwaarschrift heeft een schorsende werking.

Het college van Son en Breugel maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onderstaand persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij in de gemeentelijke basisadministratie stond ingeschreven. Zijn persoonslijst is

Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank in â&#x20AC;&#x2DC;s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA â&#x20AC;&#x2DC;s-Hertogenbosch.

179677

Uw installateur voor: nieuwbouw t verbouw t service en onderhoud

Stakenburgstraat 10, 5694 NB Breugel 0499 - 47 45 40 info@egelie.nl www.egelie.nl

Thuisfeesten? Drankenhandel+verhuurvano.a.: Biertaps Partytenten Bartafelsenkrukken Servies/bestek/glaswerk Enz.

Partyverhuur+drankenhandel

deLeijer www.partyservicedeleijer.nlSintOedenrode

Drank- en Horecavergunning Rooijseweg 11 Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken in het verenigingsgebouw aan de Rooijseweg 11, 5691 PA Son en Breugel. Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de datum van bekendmaking of verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel.

KOFFERBAKVERKOOPUDEN zondag 14 April 10 uur 200 stands op het weiland bij Bosdreef 5 org www.jvooievaarsnest.nl info 0413-269386

reparatie en verkoop wasmachines vaatwasmachines droogtrommels kookplaten ovens etc.

0413474051

De burgemeester heeft vergunning verleend voor: r &FO0QFOEBHWBOIFU$PNCJHFCPVXBBOEF3PPJKTFXFH en een Verenigingsmarkt aan de Rooijseweg 3 op 25 mei van 12:00 uur tot 17:30 uur.

TE KOOP

wasmachine service son

Dommelstraat 7 5691 AS SON TEL 0499 - 476510 E-MAIL kuijten.witgoed@live.nl

Vergunning Opendag Combigebouw en Verenigingsmarkt

LMJLOJFVXTXJOLFMOM

( 3"5*4 7&3; &/%&/

4DIPPONBBLBSUJLFMFO

&NNFSNFUTDIPPONBBLBSUJLFMFO*OIPVECFTUBBOEF VJUTDIVVSTQPO[FO WBBUEPFLKFT BGXBTCPSTUFM UIFF EPFL LFVLFOEPFL SBBNUSFLLFS TVQFS[FFN EXFJM TB OJUBJSTQPOT XPOEFSTQPOTFO[ 7PPSNFFSJOGPSNBUJFXXXLMJLOJFVXTXJOLFMOM 1SJKTJTJODMVTJFGWFS[FOELPTUFO

bij De Winter media groep! Ga naar www.dewinter.nl/bezorging en meld je aan.

Y,MJLLFO

LJKLFO LJF[FO LPQFO

XXXLMJLOJFVXTXJOLFMOM

Duurzame man-vrouwrelaties Uitnodiging voor een gratis informatief gesprek

TE HUUR

Altijd bij u in de buurt!

Tehuur woonhuis met gar en carpoort Nistelrode â&#x201A;Ź 735.= pm 06-53932805

www.stichtingdate.nl

Mevr. Jos Vellekoop tel. 040 - 843 10 91 landelijk 0800-022 0225

DIVERSEN BANKSTEL BIJVULLEN bij u aan huis. Ook voor stofferen, losse stiknaden en overige reparaties. Meubelservice van Kaathoven 06-51065375/0413477417 FRIETWAGEN OP LOCATIE! Ook bij Ăş aan huis! www.cateringdekannelust.nl TRAMPOLINE reparatie service. Reparatie van springmat en randkussen. Ook verkoop van losse onderdelen. Showmodellen te koop. T&W bouw, volkel,telnr 0413272149 Vrije Markt Volkel t.o. de kerk in Volkel zon 14 april Gebruikte spullen, info en kraamhuur 06-12240868 b.g.g. 0413272149

GEVRAAGD

 

WIL JIJ GRAAG DE LIEFDE VAN LEVEN LEREN KENNEN? STICHTING DATE

Te koop gevraagd gebruikte eiken meubelen barok en bankstellen (mogen evt.kapot zijn) Altijd hoogste prijs. 06-53305088. Oud ijzer/elekt.kabel/ witgoed.gratis opgehaald 06-53221826. Gevraagd: Dames Bi-seks she-males SM-ers voor een nieuw op te starten Escort-Service De Zaligheid. Wij zijn op zoek naar Dames in leeftijden van 20+ 30+ 40+ Goede verdiensten goede afspraken. Bel voor info 06-47796173 Wally export zoekt autoâ&#x20AC;&#x2122;s en busjes vanaf 1985 ook defect en APK afgekeurd contante betaling RDW vrij waring. Thuis opgehaald 024 6417296 / 06-53654454 GEZOCHT ALLE TYPE AUTOS, met of zonder schade. GOEDE PRIJS, RDW-ERKEND 0412462313 06-28249315

Workshop Mediawijsheid Facebook als basis voor mediawijsheid. Bijna iedereen die actief was op Hyves is naar het nieuwe socialmediakanaal â&#x20AC;&#x2DC;Facebookâ&#x20AC;&#x2122; verhuisd. Maar kennis van het platform, de omgangsvormen ĂŠn de valkuilen is noodzakelijk voor iedereen die met kinderen/ jongvolwassenen te maken heeft. Daarvoor hoef je alleen maar aan ProjectX Haren te denken. De workshop â&#x20AC;&#x2DC;Mediawijsheidâ&#x20AC;&#x2122; spitst zich daarop toe; het is een interactieve workshop die door een gediplomeerd mediawijsheidcoach, Gemma Steenman, gegeven wordt. DOELGROEP | Ouders/verzorgers/onderwijzers en ondersteunend personeel MEDIAWIJSHEID MIDDAG | 15 MEI aanvang 13.30 uur. KOSTEN | % 45,ď&#x161;ş P.P. duur van de workshop is ongeveer 3 uur. Meer informatie en inschrijven: www.dewinter.nl/socialmedia


13

ADVERTENTIE

Editie 15 dinsdag 9 april 2013

MOTORZAGEN

HEGGENSCHAREN

KANTENMAAIERS

VANAF

VANAF

VANAF

% 169,-

% 119,-

% 69,-

ZITMAAIERS

GAZONMAAIERS

VANAF

VANAF

% 2899,-

% 179,-

JOSLANDBOUW, MARTENS & ZN B.V. TUIN & PARKMACHINES Ginderdoor 55, Mariahout, tel. 0499-423131 WWW.JOSMARTENS.NL OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

Hét wapen voor een strakke huid Dorien.nl heeft het ultieme wapen in de strijd tegen huidveroudering in huis met Beauty Pixel®. Beauty Pixel® is een nieuwe methode die de aanmaak van collageen en daarmee huidvernieuwing stimuleert. Dit doet zij door met behulp van de Beauty Pixel® minuscule gaatjes in de huid te maken. De huid herstelt zich meteen met deze veilige techniek, die verbluffende resultaten geeft voor de structuur en teint van de huid.

Verfijnde en duurzame huidverjonging van het hoogste niveau Collageenstimulatie door microperforatie Snelle huidvernieuwing, zonder pijn en herstelperiode Unieke therapie van het gerenommeerde merk Alma

Voor

i-agei met auty P l®: Niet elke huid komt in aanmerking voor een behandeling met s Beauty Pixel®. Een uitgebreide intake geeft antwoord op al uw s vragen en de behandeling wordt altijd uitgevoerd door een s ervaren specialiste. s

Bel of mail voor meer informatie of een afspraak; (0487) 51 75 34 of info@dorien.nl Graag tot ziens bij Dorien.nl.

Na

® Wilt u meer informatie over de Beauty Pixel, vul dan deze coupon in en stuur hem naar: Antwoordnummer 9302, 6650 ZX Druten. Een postzegel is niet nodig. Een van onze medewerksters neemt dan (’s avonds) telefonisch contact met u op. Of mail info@dorien.nl

  

m/v

Naam Adres Postcode

Plaats

Telefoon E-mail

10 minuten vanaf Nijmegen en Tiel |

17 eigen gratis parkeerplaatsen | Brouwersstraat 14 Druten | T (0487) 51 75 34 | www.dorien.nl


14

ADVERTENTIE

Editie 15 dinsdag 9 april 2013

Keukens

( !#$$! ( &! ( !%#

NIEUWE BINNENDEUREN?

Exterieur

( !%# ( ' ( ! ( $! (  ( %! ( %!$&

Interieur

( $! ( "$"# ( #"# ( "$# ( " ( %! ( !#!%

Doe-het-zelf Winkel

Bezoek onze nieuwe showroom met ruim 40 voorbeelddeuren. Op maat gemaakt naar uw wens! Wilhelminastraat 26 Mariahout T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Gewoon een schilderbeurt

of liever vakwerk van ROWI? ROWI schilder- en klussenbedrijf

Een wereld van verschil! Oderlaan 33 5691 MD SON T 06 535 811 85 E info@rowi-son.nl I www.rowi-son.nl

6SRUWSDUN³GH*HQWLDDQ´

,QJDQJ9OLHODQGODDQWH6RQ ,QJDQJ5RRLMVHZHJWH6RQ

23(1*2/)'$* %,-*2/)&/8%621 3 UREHUHQ5 RQGNLMNHQ5 RQGMHKROHVORSHQ 2RNPDNHQPHHUGHUHSHUVRQHQNDQVRSHHQ(;75$*5$7,6JROIOHVYDQGH3UR

885

LinkedIn is hĂŠt zakelijke netwerk als we praten over social media in de B2B sfeer. Gevorderden hebben al langere tijd een proďŹ el en maken ook geregeld gebruik van LinkedIn en de mogelijkheden die het platform biedt. De Company Page van het bedrijf waar je voor werkt, vacatures plaatsen en personeel vinden en andere handige zaken die LinkedIn biedt.

=DWHUGDJ $SULO VWDUWWLMGHQ 

Workshop LinkedIn gevorderden

9RRUÂź HHQKHHOMDDUHONH GDJOHNNHUJROIHQLQ6RQ

DOELGROEP | zakelijke gebruikers die meer willen met LinkedIn LINKEDIN GEVORDERDEN | keuze uit de volgende data: AVOND | 16 APRIL aanvang 19.00 uur MIDDAG | 18 APRIL aanvang 13.30 uur KOSTEN | % 95,ď&#x161;ş P.P. duur van de workshop is ongeveer 3 uur.

'HJROIVFKRROYDQ*ROIFOXE6RQLV1*)*HFHUWLILFHHUG YRRUGHRSOHLGLQJEDDQSHUPLVVLH+FS *9% HQ JHHIWOHVYROJHQVKHW1*)VWDSSHQSODQMeer informatie en inschrijven: www.dewinter.nl/socialmedia

PHHULQIRZZZJROIVRQQO UHVHUYHUHQDDQEHYROHQFOXEKXLV#JROIVRQQO 


16

ADVERTENTIE

Editie 15 dinsdag 9 april 2013

 & ""# "# $!$, 

!"

"$#

"& " 

%" %( ! ' "$!$ "$

! $"! " &$#

$ , !"

"$#

"& " 

 ! &&$"#

 "

"$#"# !$#

$ $$"%$ #$%

(%#&&" '$$ ""$

$!$+&)+$+ %$(& "+ "+"!$$+* '"+%

   !! !" ! 

 

     

      

AlleAs vlloeosr vvolooerrenvleonerreanmeenn! ra men! DE 22 FILIALEN VAN TAPIJTCENTRUM NEDERLAND:

0  Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021;  Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021;  Â&#x2021;* Â&#x2021;  Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; +#*!%''#+#'(&#'+#&+-'+,%')'##'!''( $()+#'!')!')-(().)'#'.#'$% ),$'/+ (,+'-(()"(,'

Weekblad De Brug week 15 2013  

De jongste telg van de huis-aan-huisbladen van Winter media groep, met de langste geschiedenis, heet Weekblad De Brug. De krant die elke din...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you