Page 1

Wisseling van de wacht bij BZW

‘Wij zijn de mechatronicaparel van Nederland’

Miljoenen voor Brabantse natuurlandschappen

pagina 11

pagina 15

pagina 29

Verschijnt maandelijks bij directie en hoger management van alle ondernemingen in Noord-Brabant met meer dan tien werknemers

BEDRIJVIG BRABANT maart 2014

De onafhankelijke zakenkrant van Noord-Brabant

Noordoost-Brabant geeft gestalte aan haar logistieke ambities Ruim 180 logistieke ondernemers, vertegenwoordigers van overheid en onderwijs kwamen onlangs naar Veghel voor het congres Logistiek Verbindt. Tijdens het congres werd het startsein gegeven voor vier projecten om de regio Noordoost-Brabant verder te positioneren als logistieke hotspot.

Visie op onderwijs In deze editie van Bedrijvig Brabant wordt extra aandacht besteed aan onderwijs in Brabant. Zo geven Cor van Gerven (Koning Willem I College) en René Savelsberg (ROC De Leijgraaf) hun visie op het MBOonderwijs en vertellen Nienke Meijer (Fontys Hogescholen) en Paul Rüpp (Avans Hogeschool) over de strategie van hun opleidingen.

Hoopgevend resultaat voor Hurks groep EINDHOVEN – Hurks groep realiseerde in 2013 een geconsolideerde omzet van 304 miljoen euro, een toename van ruim 13 procent ten opzichte van 2012. Het operationeel resultaat kwam uit op 7,4 miljoen euro. De totale productie op 362 miljoen euro. Door reorganisatiekosten, afboeking op grond- en ontwikkelingsposities en de verkoop van Delta Nederland kwam het nettoresultaat van de Hurks-bedrijven uit op 1,6 miljoen euro. Het totale nettoresultaat van Hurks groep kwam uit op 14,9 miljoen. Door reorganisaties moest het bedrijf afscheid nemen van 120 medewerkers waardoor het aantal medewerkers nu 745 bedraagt. Vlnr Rien Geurts, Frank Verhoeven en Karel de Jong

CEO Frank Verhoeven van Vos Logistics vormt samen met Karel de Jong en Rien Geurts de stuurgroep van Vijfsterren Logistiek. ‘Deze regio voldoet aan alle kenmerken van een hotspot’, stelt Verhoeven. ‘Zo zijn er meerdere concentraties van logistieke dienstverleners en verladers van internationale allure gehuisvest, er is goede infrastructuur aanwezig in alle modaliteiten en de logistieke knooppunten zijn goed bereikbaar. Ook zijn er gronden en panden beschikbaar, overheid (provinciaal, regionaal en lokaal) en onderwijs werken mee en er is personeel beschikbaar. Daarmee is

Noordoost-Brabant bijzonder geschikt voor verdere groei: een toplocatie voor bedrijven in de logistieke sector en bedrijven voor wie efficiënte logistiek bepalend zijn.’ Toch is de vestiging van nieuwe (logistieke) bedrijvigheid in de regio de afgelopen tien jaar achtergebleven op de mogelijkheden. ‘Dat komt mede doordat de regio (inter)nationaal te weinig bekend staat als logistieke hotspot. Samen kunnen we deze trend doorbreken.’ Vier projecten Nog dit jaar start Vijfsterren Logistiek met een viertal projecten om de geza-

menlijke ambitie kracht bij te zetten: e-commerce, bundeling van lading, ontwikkeling van een Agrifood Logistics Board en nieuwe multimodale, continentale verbindingen. ‘Het is onze ambitie om een leidende regio te worden in multimodale diensten, zowel maritiem als continentaal. Samen met de drie terminalorganisaties willen we in kaart brengen waar kansen liggen. Daarbij zal het accent liggen op continentale dienstverlening, omdat deze tot nu toe onderontwikkeld is in Nederland’, aldus Frank Verhoeven. Lees verder op pagina 17

Presentatie ‘Het Nieuwste Brabant’

Impuls voor innovatie mkb

’s-HERTOGENBOSCH − ‘Het Nieuwste Brabant’ is gepresenteerd. Het betreft een verzameling prikkelende essays die tot stand gekomen is op initiatief van de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, die de aanzet geven tot reflectie over de toekomstige ontwikkeling van Brabant en de Brabantse samenleving. Dit langs de thema’s ‘het Nieuwste Ondernemen’, ‘het Nieuwste Verbinden’, ‘het Nieuwste Verbeelden’ en ‘het Nieuwste Organiseren’. Meer informatie is te lezen op www.brabant.nl/hetnieuwstebrabant.

BRABANT − De provincies NoordBrabant en Limburg stellen ieder een miljoen euro beschikbaar om mkb’ers te ondersteunen. Dit maakte minister Kamp van Economische Zaken bekend bij de publicatie van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Er komt dit jaar 32 miljoen euro beschikbaar om samenwerking en innovatie bij het middenen kleinbedrijf te stimuleren. Voor het eerst dragen ook provincies bij aan de MIT-regeling. De provincies willen met hun MIT-bijdrage de strategische topsectoren versterken.

Commissarispenning voor Peter Swinkels

Eindhoven en Brabant gelauwerd in Cannes

EINDHOVEN − Bij zijn afscheid tijdens de BZW-Lenteprikkel ontving voorzitter Peter Swinksel van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging van commissaris van de Koning Wim van de Donk naast warme woorden een persoonlijk blijk van waardering, de Commissarispenning. In zijn rol als voorzitter van de BZW en bestuurslid van VNO-NCW was hij een belangrijke gesprekspartner voor het provinciaal bestuur bij het ontwikkelen en uitvoeren van het

CANNES – Brainport Eindhoven en de provincie Brabant hebben verscheidene prijzen ontvangen op de internationale vastgoedbeurs MIPIM vanwege hun hoge notering in het Financial Times onderzoek naar de ‘fDi European Cities and Regions of the Future’. De Times zette Eindhoven in de overall ranglijst van haar Foreign Direct Investment Index voor heel Europa op de derde plek en voor WestEuropa op plaats 1. Het hart van de hightechregio Brainport is volgens de Britse financiële autoriteit een uitgelezen plek om te investeren in de toekomst. De provincie Brabant kreeg een award voor haar toppositie op de ranglijst voor regio’s met de beste fDi-strategie. Burgemeester Rob van Gijzel mocht namens Eindhoven de eer ontvangen. Ter plaatse nodigde hij de pers en investeerders uit om de innovatieve kracht van Brainport van dichtbij te komen bekijken. Gedeputeerde Bert Pauli roemde in Cannes de kracht van de Brabantse samenwerkingscultuur. ‘Onze economische structuur biedt interessante mogelijkheden voor investeerders met lef en visie. Zij komen bij ons terecht in een netwerk waarin grote ondernemers innovatief blijven en kleine ondernemers de kans krijgen om te groeien.’

economisch beleid van Brabant, dat mede dankzij zijn inzet in toenemende mate erkenning krijgt.

SPECIALE MEI EDITIE BEDRIJVIG BRABANT:

TRANSPORT EN LOGISTIEK Interesse? Tom van Fulpen | t.vanfulpen@dewinter.nl

Veel animo voor bodemsanering Chemie-Pack MOERDIJK − Twee bedrijven en zes combinaties met in totaal zestien bedrijven hebben zich gemeld voor de uitvoering van de bodemsanering bij Chemie-Pack. BAM en Arcadis denken de klus alleen te kunnen klaren. De combinaties worden gevormd door onder andere Heijmans, Strukton, Grontmij, Martens en van Oord, ATM, Dura Vermeer, Mourik, Witteveen + Bos en Ballast Nedam. Chemie-Pack werd begin 2011 verwoest door een enorme brand. Water en bodem raakten daardoor ernstig vervuild. De bodemsanering wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie. De locatie moet in 2016 weer zijn te gebruiken als industrieterrein.


2

maart 2014

PERSOONLIJK Coen Schelfhorst is aangesteld als programmamanager Leisure bij Midpoint Brabant. Hij gaat deze functie vervullen naast zijn werk als managing director bij OOKs Hospitality & Leisure. Een van de speerpunten van zijn functie is het vergroten van de kansen voor de huidige vrijetijdssector en het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid in Midden-Brabant. Schelfhorst richt zich op het bedrijfsleven, het onderwijs en de provincie. Tot zijn taken behoren het (internationaal) promoten en stimuleren van leisure-iconen in Midden-Brabant.

Zaaien en oogsten van de Efteling is voornemens om Fons Jurgens tijdens de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 17 april te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur. Jurgens (44) heeft sinds 1995 diverse operationele en commerciële functies binnen de Efteling bekleed. Zo was hij van 2008 tot 2011 directeur operationele zaken en laatstelijk als commercieel directeur en lid van de raad van bestuur verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten binnen de Efteling. Jurgens is verheugd met het voorgenomen besluit en kijkt uit naar de uitdaging die op hem wacht.

De Raad van Commissarissen

BEDRIJVIG BRABANT Dé onafhankelijke zakenkrant van Brabant

Vluchtoord 1 Postbus 26 5400 AA Uden telefoon: 0413-266766 Faxnummer: 0413-256039

Directie: R.H.C. de Winter

Hoofdredacteur:

Directeur-eigenaar Bob Hutten van cateringbedrijf Hutten staat bovenaan de lijst van meest belangrijke en invloedrijke personen in de Nederlandse Catering, die Misset Catering voor de vierde keer samenstelde. ‘Een uitstekende ambassadeur van de branche’, zo omschrijft Misset Catering de Veghelse ondernemer. In de lijst staan elf nieuwe namen, mensen die de trend zetten met ambachtelijke en gezonde voeding en pioniers die het onmogelijke mogelijk maken. Bob Hutten is nummer één geworden van de ranglijst, omdat hij zich sterk maakt voor

Philip van den Brand redactieBB@dewinter.nl

Eindredacteur: Gerben van den Broek

Redactie: Dimphy van Boxtel Edwin Gelissen Tom Verstegen

Bob Hutten

Paul Welling

het belang van eten, drinken en ambiance voor bedrijven en organisaties.

Accountmanagement:

Boy Habraken heeft de Gouden Koe 2013 gewonnen. Hij ontving de prijs uit handen van Carl van der Putten, voorzitter van SeLL De Langstraat. De Gouden Koe wordt jaarlijks uitgereikt aan een ondernemer met visie, passie, innovativiteit en rolmodel voor de schoen- en lederbranche. Leidend was de passie voor het vak. Habraken was een van de eerste ondernemers die schoenen liet produceren in het verre oosten en ontdekte daarmee wegen die voor veel collega-ondernemers in de schoenenbranche grensverleggend waren.

Tom van Fulpen

Bedrijvig Brabant wordt gratis verspreid onder directie en management van ondernemingen met tien of meer werknemers in de provincie Noord-Brabant. Een extra postabonnement voor deze bedrijven kost 49 euro per jaar. Heeft uw bedrijf minder dan tien werknemers, kunt u een abonnement tegen het-

zorg in Noord-Brabant. Tibosch trad in 2001 aan als voorzitter van het College van Bestuur

Walther Tibosch van SintLucas in Boxtel. In 2009 was hij de stuwende kracht in de fusie tussen SintLucas en de eindhovense school en werd hij voorzitter, naast Ruud Rabelink als lid van het college van bestuur, van de nieuwe organisatie SintLucas. Daarnaast is hij sinds 2007 bestuurslid van de MBO-raad. Albert Heijn Zwanenberg is verkozen tot Ondernemer van het jaar 2013 van Nuland. Dat gebeurde tijdens de NOVfeestavond in Van der Valk Hotel Nuland. John Zwanenberg en Rianne Rovers namen de prijs in ontvangst, een bokaal en waardecheque van vijfhonderd euro die zij kunnen schenken aan een Nulandse vereniging. Zwanenberg won de eretitel eerder al in 1998. FC Den Bosch heeft overeenstemming bereikt met Ruud Kaiser over de verlenging van zijn contract met een seizoen. De overeenkomst van de 53-jarige trainer zou aan het einde van dit seizoen aflopen, maar is nu verlengd tot en met 30 juni 2015. Kaiser over de verlenging van zijn overeenkomst: ‘Ik wil het bestuur en de club graag bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. We zijn met zijn allen de goede weg in geslagen en gaan er alles aan doen om hier een goed vervolg aan te geven. Ik heb het hier uitstekend naar mijn zin en heb veel vertrouwen in de toekomst.’ Noord Brabant is een belangrijke motor achter het economische herstel in Nederland.

zelfde tarief nemen.

Een uitgave van:

BEDRIJVIG BRABANT

Walther Tibosch treedt in mei, na twaalfeneenhalf jaar, af als voorzitter van het College van Bestuur van SintLucas. Hij wordt per 1 juni 2014 voorzitter van de Raad van Bestuur van de Novadic-Kentron Groep, de organisatie voor verslavings-

Mark Rutte Dat zei Mark Rutte tijdens de aftrap van de zuidelijke campagne in Eindhoven. ‘Het is heel bijzonder wat Eindhoven en heel Brabant de afgelopen

jaren voor elkaar hebben gekregen’, aldus Rutte. Innovatie in combinatie met een hoogwaardige maakindustrie en groei in de landbouw hebben ervoor gezorgd dat de regio vooroploopt in de wereld als het gaat om plekken die voor bedrijven aantrekkelijk zijn om in te investeren. Volgens Forbes is Eindhoven zelfs de innovatiefste stad van de wereld. Tweede Kamerleden Sjoerd Potters en Betty de Boer brachten onlangs een werkbezoek aan de gemeente Waalwijk. Beide VVD-politici lieten zich bijpraten over de havenontwikkelingen en de transities in het sociale domein. De middag werd afgesloten met een bezoek aan SLEM (SchoenLeder-Educatie en Museum) in Waalwijk. Potters is een oude bekende van de gemeente; hij was van 2010 tot november 2012 wethouder van welzijn en sociale zaken in Waalwijk. Burgemeester Wim Hillenaar van Cuijk en gedeputeerde Ruud van Heugten van de Provincie Noord-Brabant hebben hun handtekening gezet onder de Realisatieovereenkomst Randweg Haps. Hiermee komt de daadwerkelijke aanleg van de provinciale weg om

Wim Hillenaar het dorp Haps heen weer een stap dichterbij. Beide partijen leggen in de overeenkomst de taak- en kostenverdeling vast voor de aanleg van de Randweg. Ook de overdracht van de oude provinciale weg naar de gemeente wordt in de overeenkomst geregeld. Horeca-ondernemer Tonny Rademaker heeft uit handen van burgemeester Ton Rombouts de Jeroen Boschpenning ontvangen. Deze culturele penning wordt uitgereikt aan een persoon of instelling die naar het oordeel van het stadsbestuur zich op bijzondere wijze heeft ingespannen voor het culturele klimaat in de gemeente. Rademaker (89) nam onlangs na 43 jaar afscheid als Minister van Secretariaat van de Oeteldonksche Club van 1882. Daarmee is hij de la ngst zit tende minister uit de O e t e ldo n k s c he geschiedenis.

Het zal niet alleen met het mooie weer van de laatste weken te maken hebben, maar de stemming is bij veel ondernemers aan het omslaan, zo lijkt het. De economische voorspellingen zijn positief en veel bedrijven durven langzaam maar zeker weer te gaan investeren. Ook de provincie Noord-Brabant draagt hieraan haar steentje bij. Onlangs maakte de provincie bekend dat er in de komende jaren zo'n 53 miljoen euro geïnvesteerd gaat worden in de Brabantse natuurgebieden Brabantse Wal, de Maashorst en Het Groene Woud om de natuur te verfraaien en slimme combinaties te maken met recreatie en toerisme. Daarnaast zorgen deze natuurgebieden voor verbindingen tussen stad en platteland. In die Brabantse steden is de afgelopen jaren, ondanks de crisis, ook stevig geïnvesteerd. Via het programma Samen Investeren in BrabantStad werden in sneltreinvaart ruim 150 projecten gerealiseerd op het gebied van milieu, economie, cultuur en infrastructuur. 'Zonder het programma Samen Investeren zouden veel projecten waarschijnlijk later, of misschien wel nooit zijn gerealiseerd', geeft de Brabantse Gedeputeerde Bert Pauli van Economische Zaken aan. 'De provincie stelde 230 miljoen euro beschikbaar en de vijf steden zo'n 380 miljoen euro. Verder droegen ook andere partijen zoals het Rijk, de EU, corporaties, waterschappen en het bedrijfsleven zo'n 340 miljoen euro bij. Door samen te werken heeft BrabantStad meer kunnen bereiken en projecten weten te realiseren, waar heel Brabant profijt van heeft.' De afgelopen jaren is er dus flink gezaaid. Nu is het tijd om te oogsten. Daarmee lijkt Brabant klaar voor de toekomst. Een toekomst die er volgens scheidend BZW-voorzitter Peter Swinkels in de komende jaren heel anders gaat uitzien. 'De komende vijf jaar gaat er meer veranderen dan in de afgelopen twintig jaar', stelde hij bij zijn afscheidsspeech als BZW-voorzitter. 'We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Een tijdperk dat vraagt om investeringen in onder meer R&D en talent. De toekomst van Nederland ligt in Brabant, Zeeland en Brainport 2010. We moeten aan de slag. Niet kakelen, maar eieren leggen.’

afscheid als voorzitter van de ZLTO afdeling Uden is Theo Heeren uit Odiliapeel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze Koninklijke Onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de samenleving in Odiliapeel, voor Rijvereniging St. Augustinus, het CDA en De NCB (vanaf 1999 ZLTO) afdeling Odiliapeel. Willem van Tilburg is onlangs begonnen als operationeel directeur binnen Keser interim & recruitment. Hij is al acht jaar werkzaam bij Keser en zal samen met algemeen directeur Robert Keser de groei voor de komende jaren mede vorm geven. Keser heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd als personeelsleverancier voor het Order 2 Cash proces, en richt zich op zowel vaste banen als interim oplossingen binnen deze groeisector. De ambities voor de toekomst zijn vertaald naar een nieuwe pay-off: ‘improve every day’. Een uitdaging en tevens belofte naar kandidaten, werkgevers en de eigen organisatie. In februari zal de nieuwe huis-

stijl worden gepresenteerd. Sjoerd van het Erve is benoemd tot directeur van Weener XL. Vanaf 31 maart staat hij aan het hoofd van dit Werk-Ontwikkelbedrijf. Weener XL is er voor Bosschenaren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Weener XL ontstaat uit de samenvoeging van de huidige Weener Groep en een groot deel van de afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ). Bij Weener XL werken ruim 1700 mensen. Van het Erve (40) is vijf jaar directeur geweest van Weener Groep en werkt sinds 1998 voor de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Sjoerd van het Erve

kraakhelder in huurrecht, arbeids- en ondernemingsrecht www.ambagsadvocaten.nl

Tijdens zijn

emmasingel 13 eindhoven, tel. 040 - 217 11 11 de poort 9c deurne, tel. 0493 - 352545


BEDRIJVIG BRABANT

3

maart 2014

Samenwerking Docdata en RePack

Hoogste punt TU/e-gebouw Flux

WAALWIJK – Docdata is een samenwerking aangegaan met RePack Industries uit Finland. Het doel van de samenwerking is het aanbieden van de duurzame verpakkingsservice RePack, een service die het mogelijk maakt om verpakkingen terug te sturen naar Docdata, zodat deze meermaals kunnen worden hergebruikt voor een volgende bestelling. Docdata biedt met de verpakking van RePack een meer duurzame service aan voor online retailers en consumenten. Terugzenden van verpakkingen veroorzaakt aanzienlijk minder CO2 in vergelijking tot het recyclen van wegwerpverpakkingen, ook omdat het retourneren via postverzending geschiedt. RePackverpakkingen kunnen tot wel twintig keer hergebruikt worden.

EINDHOVEN − De Technische Universiteit Eindhoven heeft het hoogste punt van haar nieuwe gebouw Flux bereikt. Dit gebouw is bestemd voor de faculteiten Electrical Engineering en Technische Natuurkunde. De bouw is gestart in maart 2013 en is naar verwachting in december 2014 gereed. Deze nieuwbouw

Industriële 3D-printopleidingen gebundeld in AM Academy

‘Aanpak A27 vraagt om ruimte voor creativiteit en innovatie’

EINDHOVEN – Fontys Hogescholen, Mikrocentrum en Additive Industries bundelen hun krachten in de Additive Manufacturing Academy, een non-profit initiatief dat moet leiden tot meer samenhang tussen opleidingen op het gebied van industrieel 3D-printen. AM Academy heeft de ambitie om het kennisniveau van de Nederlandse

BREDA − De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging is blij met het besluit van minister Schultz van Haegen om prioriteit te geven aan het wegnemen van de knelpunten op de Merwedebrug en het knooppunt Hooipolder in het plan voor de opwaardering van de A27. Scheidend voorzitter Peter Swinkels: ‘De beschikbare middelen voor een omvattende aanpak van de A27 zijn onvoldoende. Focus op de belangrijkste knelpunten is dan logisch. Dat wil echter nog niet zeggen dat de optimale oplossingen uit een beperkt budget worden gehaald. Om dat te bewerkstelligen vragen BZW, EVO en TLN de minister om maximale ruimte voor creativiteit en innovatie, het inzetten van kennis uit de markt en het benutten van aanbestedingsvoordelen.’

industrie op het gebied van 3D-printen structureel en continu te ontwikkelen tot ‘World Class’. ‘Door de krachten te bundelen en inzicht te krijgen in het aanbod op alle niveaus kunnen we witte vlekken invullen en kan overlap worden voorkomen’, aldus Arno Gramsma van KMWE 3DP die namens de industrie betrokken is bij dit nieuwe initiatief.

is project twee in een serie van vier grote projecten waarmee de TU/e haar huisvesting moderniseert. Het gebouw beslaat 25.000 vierkante meter, bedoeld voor 500 medewerkers en 750 studenten. Flux heeft straks een grote collegezaal, 9 onderwijsruimtes en 25 labruimtes. Ook komt er een supermarkt en een restaurant.

Succesvolle Investor Demo Day bij Startupbootcamp HighTechXL De betrokkenheid bij maatschappelijke thema’s vormde de rode draad bij het slotevenement van de eerste editie van het hightech acceleratorprogramma Startupbootcamp HighTechXL: Investor Demo Day. Zeven van de negen deelnemers presenteerden producten die gericht zijn op betere kwaliteit van de gezondheidszorg, duurzame energie of drinkwaterkwaliteit. De helft van de teams had voor Demo Day al een aanbod van investeerders gekregen, met een totale waarde van 10 miljoen euro.

BRABANT KORT 's-HERTOGENBOSCH − Smaaklokaal Hutten opent begin mei haar deuren in het Paleiskwartier in 's-Hertogenbosch. In het Smaaklokaal staat vers, gezond, ambachtelijk, puur en duurzaam eten centraal. Het Smaaklokaal is ontstaan vanuit de missie van Hutten om bij te dragen aan een beter, gezonder, comfortabeler, eenvoudiger, leuker en vooral duurzamer leven. WAALWIJK − Drie lokale wegvervoerders uit Waalwijk nemen de transport- en distributiediensten van het failliete De Rooij Waalwijk Transport over. De algemene distributie van De Rooij zal worden voortgezet door Riwo Logistics Group en worden ondergebracht bij Riwo Transport. De meubeldistributie krijgt onderdak bij Furniture Logistics Waalwijk. Voor de distributie van bouwmaterialen en leveringen met meeneemheftrucks is door Riwo en Van der Linden een joint venture opgericht onder de naam De Rooij XL. HELMOND − De eerste fase van de grootschalige renovatie van het kantoor van verzekeraar a.s.r. is opgeleverd. Tijdens de renovatie, uitgevoerd door Ballast Nedam en Kuijpers, blijft het pand in gebruik. Met deze eerste oplevering zijn het entreegebied en de westelijke kantoorvleugel voltooid. Ballast Nedam verzorgt het bouwkundige deel. Kuijpers realiseert in het onder andere een duurzame energievoorziening met elektrotechnischeen zwakstroominstallaties en klimaatplafonds.

HEESWIJK-DINTHER – Creatief bureau Canday heeft de rebrandingcampagne ‘Het nieuwe Overtoom is Manutan’ ontwikkeld. Canday werd gevraagd de campagne te ontwikkelen die de nieuwe naam bekend moet gaan maken. De campagne bestaat uit een tv-commercial - met in de hoofdrol Change Manager Bob de Haan (Jeroen van Koningsbrugge) - social media, video content, conversation management en online activaties. VINKEL − Brouwers Groenprojecten heeft het PSO-certificaat trede 3 ontvangen. Deze erkenning wordt uitgereikt aan organisaties die zich bijzonder inzetten voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Wethouder Jeanne Moon van de gemeente Maasdonk overhandigde de hoogste certificering volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) aan Hans Brouwers, eigenaar van Brouwers Groenprojecten. WAALWIJK − Alewijnse Industrie gaat verder onder de naam Alewijnse Industrial Automation. Reden voor deze wijziging is de internationalisering die de Business Line van Alewijnse momenteel doorvoert. ‘Deze stap past bij het groeiende internationale karakter van Alewijnse. In de maritieme sector hebben we al bewezen hierin succesvol te kunnen zijn’, aldus Dick Alewijnse, CEO van Alewijnse. Alewijnse Industrial Automation focust zich op drie sectoren: water, food en bruggen en sluizen.

Samenwerking AgriFood Capital bekrachtigd

De teams presenteerden zich aan een publiek van 700 investeerders uit verschillende landen waaronder India, China, Singapore, Griekenland en Nederland. Twee start-ups, Watly en AquAsZero, richtten zich met name op oplossingen voor schoon drinkwater en het gebrek daaraan. Watly ontwikkelde een zuiveringsinstallatie op basis van zonne-energie en AquAsZero bedacht een filter gebaseerd op biotechnologie. Een andere start-up, Sensus Energy, heeft een intelligente chip gecreëerd die de opbrengst van zonnepanelen drastisch vergroot, zelfs als ze in de schaduw vallen. Groene en efficiënte energie is ook een speerpunt

van Green Earth Aerogels, dat geavanceerd en duurzaam isolatiemateriaal maakt. Nanotechnologie Een ander thema tijdens Investor Demo Day was zorg. Drie teams ontwikkelden technologieën voor betere en nauwkeurigere gezondheidszorg en onderzoek. Mint Solutions maakt een einde aan fouten die gemaakt worden bij de medicatie aan het bed, Prospero ontwikkelde met behulp van nanotechnologie een betere methode om kanker te kunnen onderzoeken en diagnosticeren en Ingeny kwam met een supersnelle DNA-analyse. Het creëren van technologie die weinig

energie kost was ook een focus punt op Demo Day. Proxible heeft een energiezuinige sensor ontwikkeld waarmee mensen en bedrijven verbonden kunnen worden met infrastructuur via machines of smartphoneapps. ThinkSilicon’s technologie kan grafische weergaven op mobiele apparaten supersnel maken, ook nog eens op een energiezuinige manier. HighTechXL|Fund Op de dag van de Investor Demo Day kondigde Dutch Expansion Capital (DEC) dat er een HighTechXL| Fund wordt opgericht van 100 miljoen euro en een HighTechXL|Plaza met werkruimte voor jonge high-

techbedrijven. ‘Startups hebben moeite toegang tot kapitaal te krijgen, ze hebben geen international network en ook geen grote marketing-, IT- en financiële afdelingen’, zegt Patrick Gabriëls van EY en mede-oprichter van Startupbootcamp HighTechXL. ‘Dat is precies de reden dat Dutch Expansion Capital (DEC) en EY dit avontuur hier in de regio zijn begonnen. Wij geloven er bij EY in dat we er niet alleen moeten zijn voor de gevestigde bedrijven, maar dat we ook de bedrijven moeten ondersteunen die nog op weg zijn naar succes.’ Kijk voor meer informatie over het acceleratorprogramma op: www.hightechxl.com.

SINT-MICHIELSGESTEL− Tijdens de Bestuurlijke Regiodag op 19 februari hebben twintig gemeenten en twee waterschappen uit Noordoost-Brabant getekend voor de samenwerking in AgriFood Capital. Dat deden ze door hun handtekening op een boom te zetten. De boom staat voor waarde, kracht, standvastigheid, groei en ontwikkeling. Deze waarden staan symbool voor de uitgangspunten en de samenwer-

king in AgriFood Capital. Met de ondertekening legt de lokale overheid een stevig fundament onder de ambitie om de regio in 2020 te ontwikkelen tot dé innovatieve topregio in agrifood. Ton Rombouts, bestuurlijk kartrekker van AgriFood Capital: ‘Onze regio heeft alle capaciteiten in huis om op het terrein van agrifood naar de toekomst toe het verschil te maken. Er zijn volop kansen voor duurzame groei.’


4 Jet-Net maakt jongeren warm voor techniek Het aantal jongeren dat kiest voor een technische studierichting stijgt licht. Maar nog niet voldoende om aan de toekomstige vraag te voldoen. De Nederlandse maak- en hightechindustrie merken de gevolgen hiervan. Philips is een van de bedrijven die het tij probeert te keren. De Eindhovense elektronicareus participeert zelf al jaren in Jet-Net: een programma om scholieren van havo en vwo te interesseren voor een loopbaan in de techniek. De komende jaren loopt het tekort aan goed geschoolde technici op tot meer dan 150.000 mensen in 2016. ‘Willen we de Nederlandse hightech- en de maakindustrie – en daarmee onze concurrentiepositie – overeind houden, dan is het broodnodig om voldoende jongeren warm te maken voor een technische opleiding’, schetst manager Jos Nelis van Philips Jet-Net. Gastlessen Roger van Galen werkt bij Philips Research en is daarnaast gastdocent bij Jet-Net. Ongeveer één keer per maand staat hij voor de klas. ‘Ik geniet er echt van om te vertellen over techniek. Mijn lessen gaan over duurzame verlichting. Hoeveel energie verbruikt een gloeilamp? En wat is het verschil met een ledlamp of een spaarlamp? De kinderen gaan zelf aan de slag met meetapparatuur, zodat ze zelf ervaren wat het verschil is.’ De lessen worden gegeven in de onderbouw van het havo en vwo in scholen in en rondom Eindhoven. ‘Een deel van de kinderen is dan al razend enthousiast over techniek, een ander deel heeft er niets mee. Wij proberen met onze lessen juist de middengroep te bereiken: de kinderen die nog niet precies weten welke kant ze later op willen. We laten ze zien hoe leuk een technische opleiding kan zijn en wat je ermee kunt.’ Aansluiten op belevingswereld ‘De bestaande exacte vakken sluiten vaak niet aan op de belevingswereld van jongeren’, vult Jos Nelis aan. ‘Samen met onder meer ASML en Brainport Development ontplooien we diverse activiteiten om daar wat aan te doen. Zo laten we leerlingen zelf ervaren hoe leuk en uitdagend techniek kan zijn. Ook op de basisscholen kan de aandacht voor techniek beter. Docenten in het basisonderwijs hebben zelf vaak geen bèta-achtergrond. Momenteel is Jet-Net-Junior daarom bezig om – in samenwerking met Hogeschool De Kempel in Helmond, Fontys in Eindhoven en de Koreingroep – een onderwijscurriculum voor pabostudenten op te zetten. Door tijdens de opleiding extra aandacht te besteden aan techniekonderwijs, kunnen leraren de basisschoolleerlingen beter warm maken voor techniek. Daar plukt uiteindelijk de hele economie de vruchten van.’

maart 2014

Ons Brabant

‘Ook docenten lopen hier stage’ Een goede samenwerking met het onderwijs: voor Hoppenbrouwers Elektrotechniek uit Udenhout is dat vanzelfsprekend. 'Het staat zelfs in onze missie', vertelt directeur Henny de Haas. 'Goed opgeleide vakmensen zijn voor ons zelfs belangrijker dan klanten.' Hij bemoeit zich dan ook actief met de technische opleidingen in Brabant. 'Ik vind het belangrijk dat docenten met passie voor de klas staan. Want alleen dan kun je de liefde voor het vak overbrengen.' Bij Hoppenbrouwers Elektrotechniek lopen veel stagiaires rond, soms zelfs zeventig per jaar. Het opleidingsniveau varieert van vmbo tot hbo en de stagiaires komen uit Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. 'Wij werken dus met veel verschillende scholen samen', legt De Haas uit. 'Het is een goede kweekvijver voor nieuw talent. Ruim een derde van de stagiaires blijft uiteindelijk bij ons werken. Maar niet alleen stagiaires doen praktijkervaring op bij ons. Op dit moment lopen twee docenten van het ROC Midden-Brabant een middag in de

week stage bij ons. Zo houden ze binding met de dagelijkse praktijk.' Laat zien wat het vak inhoudt De Haas vindt de kwaliteit van de docenten erg belangrijk. 'Docenten moeten niet alleen kennis maar ook de liefde voor het vak overbrengen. Passie werkt aanstekelijk. Ook het bedrijfsleven heeft hierin een belangrijke taak: zorg dat je jonge mensen enthousiasmeert en laat zien wat het vak inhoudt. Zelf geven we regelmatig gastcolleges op scholen. Ook houden we vaak open

dagen. En wie bij ons naar binnen kijkt, ziet geen kantoren maar kijkt recht in de werkplaats. Laat de buitenwereld zien wat je doet!' Goede vakmensen Het is volgens De Haas belangrijk dat bedrijfsleven en onderwijs samen optrekken. 'Investeren in scholing is belangrijk, opleiden duurt toch al snel vier tot vijf jaar. En zonder goede vakmensen hebben we ook geen klanten meer. Het is belangrijk om je dat als ondernemer te realiseren.'

Rick Brans heeft twee keer stage gelopen bij Hoppenbrouwers. Sinds 2011 werkt hij op de afdeling Industriële automatisering als hulpmonteur.

Nadenken over de beroepen van morgen De beroepen van morgen: hoe zien ze eruit? Tijdens diverse werkateliers buigen vertegenwoordigers uit onderwijs én bedrijfsleven zich over deze vraag. Het doel: komen tot een optimale verbinding tussen opleiding en praktijk.

Het bedrijfsleven binnen de schoolmuren Hoe enthousiasmeer je jonge mensen voor techniek? Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is hierbij van belang. Zeker nu niet genoeg jongeren kiezen voor een technische opleiding en er een tekort aan geschikte werknemers dreigt in sectoren als hightech, life sciences en agrofood. Vanuit die gedachte stimuleert de provincie de samenwerking van scholen en bedrijven. Zodat ondernemers leerlingen op hun eigen wijze kunnen inwijden in de wondere wereld van de techniek. Meer weten over educatieve programma’s? www.brabantvoortechniek.nl/techniekplatforms

De komende jaren zijn er volop goedopgeleide arbeidskrachten nodig in Brabantse speerpuntsectoren als hightech, agrofood en zorg. En dus ook opleidingen die goed aansluiten bij de vraag vanuit het bedrijfsleven. Hoe ziet bijvoorbeeld het vak van procesoperator er in 2020 uit? En: wat is in dat geval de ideale opleiding? 'Vanuit die gedachte zijn in de hele provincie zogenoemde werkateliers opgezet', vertelt René Savelsberg, projectleider Beroepen van Morgen bij ROC De Leijgraaf. 'Wat betekent innovatie in het bedrijfsleven voor de beroepen van morgen? Energiemakelaar, nanodokter, stadsmijnwerker: het zijn allemaal voorbeelden van beroepen die

www.brabant.nl Want we doen het natuurlijk voor Ons Brabant Provincie Noord-Brabant

we straks misschien wel nodig hebben. Tijdens de werkateliers gaan ondernemers en docenten met elkaar in gesprek: hoe spelen we hier zo goed mogelijk op in?' Goed voorbereid De eerste werkateliers zijn al gestart. Zo ook het Werkatelier Zorg. 'Steeds complexere zorg, bezuinigingen, voortschrijdende technologie: er komt veel af op de werknemers in de zorgsector', schetst Ingrid van der Horst, accountmanager Zorg en Welzijn bij het Helmondse ROC Ter Aa en projectleider van het Werkatelier Zorg. 'Zorginstellingen gaan steeds meer gebruik maken van flexibele arbeid.

Van toekomstige werknemers vraagt dat, veel meer dan nu, om ondernemerschap en pro-activiteit. Tegelijkertijd moet je straks kunnen omgaan met bijvoorbeeld een ingrijpende technologische ontwikkeling als zorg op afstand.' In het Werkatelier Zorg buigen zo’n twintig vertegenwoordigers uit de zorg en het MBO zich momenteel over de vraag hoe deze praktijkontwikkelingen kunnen worden vertaald naar de opleidingen. 'Maar ook input vanuit het bedrijfsleven, bijvoorbeeld op het gebied van zorginnovatie is van harte welkom. Zodat toekomstige zorgverleners goed zijn voorbereid op de steeds complexer wordende wereld van de zorg.'


BEDRIJVIG BRABANT

5

maart 2014

Philips in top drie patentaanvragers

BRABANT KORT UDEN − Door een goede samenwerking tussen de As50+-gemeenten en waterschap Aa en Maas wordt de kostenstijging van inzameling en zuivering van afvalwater in de toekomst verder beperkt. Dat blijkt een prognose voor 2020. De prognose is gedaald naar 352 euro per jaar voor een huishouden. Dit wordt bereikt door samenwerking tussen de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Maasdonk, Oss, Schijndel, Uden, Veghel en het waterschap Aa en Maas in de verwerking van afvalwater. WAALWIJK − K3 Unisoft heeft de deuren van haar nieuwe pand aan de Cartografenweg in Waalwijk geopend. Sjoerd Starren, Managing Director van K3 Unisoft: ‘De afgelopen tijd werd het pand grondig onder handen genomen om aan alle wensen te voldoen. Transparante lijnen, open ruimtes en goede bereikbaarheid vormen het hart van deze nieuwe werkomgeving.’ GEFFEN − Mooiland en de gemeente Maasdonk hebben het startsein gegeven voor de bouw van centrumplan Geffen. Mooiland gaat 39 huurwoningen bouwen, waarvan eenentwintig appartementen, negen huurwoningen en negen geschakelde patiowoningen. Met het centrumplan Geffen willen Mooiland en de gemeente Maasdonk het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in Geffen naar een hoger niveau brengen. HEESWIJK-DINTHER − Van Boxtel Groep heeft haar

dienstenpakket verder uitgebreid. Door het aangaan van een partnership met transportbedrijf Van der Velden uit Liempde, is het Heeswijkse bedrijf nu ook gespecialiseerd in losgestort vervoer en het transport van rondhout. Zowel het vervoer van rondhout als het vervoer van losgestorte producten vraagt om specifiek materieel en kennis. GEMERT − G&K Schilderen onderhoudswerken heeft het VGO-keur-certificaat behaald, een certificaat voor vastgoedonderhoud. Het certificaat geeft aan dat het bedrijf gekwalificeerd en gecertificeerd is tot een allround onderhoudsbedrijf, dat onderhoud in de breedste zin aan vastgoed mag en kan uitvoeren. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar. HELMOND − Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) is verhuisd naar een nieuw onderkomen aan de Lagedijk 24. Na vijf jaar gevestigd te zijn geweest op het Werkplein, is het volgens de parkmanagementorganisatie tijd om de eigen identiteit nog sterker te onderstrepen. ‘Het nieuwe onderkomen is een mooie zichtlocatie, waarmee we bovendien centraal zijn gevestigd op het terrein waar onze ‘roots’ liggen: Hoogeind.’ DEURNE − Sportmarketingbureau Triple Double gaat aan de slag voor IGO-POST, marktleider in bedrukte relatiegeschenken en promotionele artikelen. IGO-POST, met haar hoofdvestiging in

Nederland, heeft nevenvestigingen in diverse Europese landen. IGO-POST en Triple Double hebben zich afgelopen tijd georiënteerd op de Nederlandse sponsormarkt. Op korte termijn zal bekend worden op welke wijze het bedrijf sponsoring binnen haar marketingstrategie zal integreren. TILBURG − Datacenter Brabant gaat een centrale plek vervullen in de ICT-toekomst van Onderwijsgroep Tilburg. Het partnership heeft in eerste instantie betrekking op het leveren van rackspace (colocatie) en vervolgens de transformatie van colocatie naar cloudcomputing. In de eerste fase wordt de volledige IT-infrastructuur va n O nder w ijsg ro e p Tilburg geplaatst in het Tier 3 Datacenter Brabant. In fase 2 wordt de bestaande IT-infrastructuur in fasen vervangen door de cloudcapaciteit van IT-dienstverlener SLTN vanuit Datacenter Brabant. SCHIJNDEL − Tijdens de algemene ledenvergadering heeft Steven Woudstra na vier jaar afscheid genomen als voorzitter van het Schijndels Netwerk voor Ondernemers. Tevens legt hij na acht jaar zijn bestuurschap neer. In deze periode is het ledenbestand gestegen van 150 naar bijna 250 nu, waarmee het SNO een van de grootste ondernemersvereniging van Noord-Brabant is geworden. Er zijn veelal kleinere bedrijven bij aangesloten, meestal actief in het midden- en klein bedrijf.

EINDHOVEN − Elektronicaconcern Philips is wereldwijd nummer drie qua aantal patentaanvragen die ingediend zijn bij het Europees Octrooibureau (EPO). Met in totaal 1839 aanvragen in 2013 heeft Philips 59 procent meer patenten aangevraagd dan in 2012, toen de onderneming op de twaalfde plaats eindigde. Brian Hinman, Chief Intellectual Property Officer: ‘Onze derde plaats op de ranglijst laat zien dat we Europa als een belangrijke regio beschouwen voor de bescherming van onze intellectuele eigendommen.’ Philips is de grootste internationale aanvrager in de categorieën medische technologie en instrumentmetingen.

BOM ondersteunt JL MAG bij uitbreiding

Overname door Van der Velden Rioleringsbeheer

SCHIJNDEL − BOM Foreign Investments ondersteunt JL MAG bij de uitbreiding van haar activiteiten in Brabant. JL MAG Rare Earth Europe uit Schijndel speelt in op de grote vraag naar magneten voor toepassingen van duurzame energie. Zo is het de grootste magneetleverancier aan de grootste producent van generatoren voor windturbines ter wereld. De economische potentie en de bijdrage die JL MAG levert aan duurzame vormen van energie is reden voor de BOM om het vanuit Foreign Investments proactief te ondersteunen bij het uitbreiden van hun economische activiteiten in Brabant.

EINDHOVEN/TILBURG − Van der Velden Rioleringsbeheer heeft de rioolbedrijfsactiviteiten van BEMO Riool en Hogedrukreiniging uit Dirkshorn overgenomen. BEMO is al meer dan dertig jaar actief en heeft in Noord-Holland een goede naam opgebouwd als rioolreinigingsbedrijf voor overheden, bedrijfsleven, horecabedrijven, garages en particulieren. Van der Velden ziet de overname als een krachtenbundeling waarvan vooral de afnemers profijt zullen hebben. De onderneming is Nederlands grootste dienstverlener in ontstoppen, reinigen, inspecteren, repareren en renoveren van rioleringen en het ledigen en reinigen van olie- en vetafscheiders.

Vernieuwde Cacaofabriek opent deuren HELMOND − De Cacaofabriek heeft haar deuren geopend als culturele hotspot. In het monumentale pand zijn invloeden uit het industriële verleden verenigd met moderne architectuur. De fabriek is het nieuwe onderkomen van Filmhuis Helmond, Poppodium Lakei, kunstenaarsinitiatief De Nederlandsche Cacaofabriek en Omroep Helmond. Daarnaast hebben diverse bedrijven in de creatieve economie er hun intrek genomen. De renovatie van de Cacaofabriek is een initiatief van de gemeente Helmond, de provincie en het Rijk. Het was bovendien een van de 150 projecten die door het samenwerkingsverband BrabantStad versneld gerealiseerd werden. Binnen BrabantStad werken Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, de provincie, het Rijk en het bedrijfsleven intensief samen.

Column

We gaan het dóen Het is niet eenvoudig om in de voetsporen van Peter Swinkels te treden. Peter is een uniek mens met een unieke uitstraling en visie. Wat Peter als boegbeeld van de BZW in negen jaar heeft bereikt is fantastisch. Door zijn inspirerende persoonlijkheid, zijn aanstekelijk enthousiasme en zijn slimme gevoel voor strategie wist hij partijen te verbinden en achter zijn ideeën te scharen. En hoewel Den Haag al langer naar het zuiden keek, zorgde Peter ervoor dat de Brabants-Zeeuwse bedrijvigheid nu met stip op de politiek-economische kaart staat. Een verdienste van formaat. Op het fundament, dat Peter heeft neergelegd, mag ik als opvolger voortbouwen. Daar heb ik enorm veel zin in. Natuurlijk zal ik vanuit mijn eigen karakter een ander type

voorzitter zijn, maar het doel blijft hetzelfde: door krachtige belangenbehartiging en verbindende activiteiten de beste condities creëren voor bedrijven in Brabant en Zeeland. Ik weet mij hierin gesteund door een geweldig BZWsecretariaat dat, net zoals de economie zelf, een transitie op weg naar de nieuwe economische werkelijkheid heeft doorgemaakt. We zijn er, met andere woorden, klaar voor. De komende jaren gaan we als BZW een nieuwe impuls aan onze lobby geven. Vanuit het gegeven dat de BrabantsZeeuwse economie dé industriële motor van de hele Nederlandse economie is, laten we onze stem duidelijker horen. De BZW Lenteprikkel is hier een goed voorbeeld van. Voortaan elk jaar, op de 3e dinsdag in maart, kijken kopstukken uit het Brabants-Zeeuwse bedrijfsleven, overheid en onderwijs terug en vooruit naar de 3e dinsdag in september. Samen onderwerpen wij het kabinetsbeleid aan een kritische blik en schromen niet om onze stevige zuidelijke mening te geven. Het is bijzonder verheugend dat de allereerste Lenteprikkel, op 18 maart in Eindhoven, al direct door 850 mensen werd bezocht. Daarnaast gaat de BZW een groter beroep doen op de inzet

en kennis van onze leden. Om de transitie naar de nieuwe economie mogelijk te maken moeten de belangen van werkgevers goed doorkomen in Den Haag. Het is aan óns om de politiek duidelijk te maken waar wíj behoefte aan hebben. Dit betekent dat de lobby van de BZW vanuit de dagelijkse ondernemerspraktijk moet worden gevoed. Daarom nodig ik de BZW-leden uit om hier actief aan mee te werken. Dat kan door deelname aan de nieuwe doe-tafels, die de BZW gaat inrichten. Aan die tafels komen leden te zitten met specifieke kennis over belangrijke thema’s. Samen bedenken zij oplossingen op het gebied van regelgeving, energie, de arbeidsmarkt, innovatiebevordering of elk ander belangrijk thema. Vanuit de doe-tafels gaan wij concrete voorstellen doen aan Den Haag. Ongevraagd advies dus, maar wél niet mis te verstane signalen vanuit de sterkste industriële en kennisgedreven regio van ons land. We gaan dus niet alleen praten. We gaan het dóen. Ik ben bijzonder trots om uw nieuwe voorzitter te mogen zijn.

Peter Struik Voorzitter Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW)


6

maart 2014

BEDRIJVIG BRABANT

Goed van start! “Sinds de start van ons bedrijf hebben we een goede relatie met Wesselman. Daar plukken we nu de vruchten van.�

Wesselman. Wezenlijk anders. Erna van den Biggelaar | Circuit Park Berghem Hugo van der Ham | Kombikart Racing Parts

Eindhoven | Helmond www.wesselman-info.nl


BEDRIJVIG BRABANT

7

maart 2014

Nieuwe productiefaciliteit Ferm O Feed in Helmond geopend Onder grote belangstelling van het bedrijfsleven, omwonenden en overige belanghebbenden is op 10 maart de nieuwe en moderne productiefaciliteit van Ferm O Feed in Helmond geopend. Ferm O Feed, onderdeel van Den Ouden Groep uit Schijndel, heeft de productie- en distributiefaciliteiten bij elkaar gebracht in Helmond. De openingshandeling werd verricht door burgemeester Elly Blanksma van Helmond en oud-minister van Landbouw Gerrit Braks. Sprekers als Esther de Lange (Lid van het Europees Parlement voor het CDA), Pieter van den Broek (bestuurslid van de Wijkraad Brouwhuis) en Rob den Ouden (commercieel directeur van Den Ouden Groep) wisten de aanwezigen te boeien. Zij spraken mooie woorden over de noodzaak van deze productiefaciliteit als het gaat om de bodemvruchtbaarheid en de voedselopbrengsten binnen Europa en zelfs in de wereld te verbeteren. De goede samenwerking met de omgeving (Brouwhuis) bij het tot stand komen van deze nieuwe productiefaciliteit mag volgens Ferm O Feed bijzonder genoemd worden. Ook de gemeente is trots op de komst van de productiefaciliteit. Organische mestkorrels Ferm O Feed, onderdeel van Den Ouden Groep uit Schijndel, heeft de productie- en distributiefaciliteiten bij elkaar gebracht in Helmond. De onderneming houdt zich bezig met de verwerking van dierlijke mest tot gepelleteerde organische (minerale) meststoffen. Deze gebruiksvriendelijke en milieuvriendelijke organische meststoffen. Van pluimveemest wordt ongeveer zestigduizend ton organische mestkorrels per jaar geproduceerd. De mestkorrels worden voor 95 procent geëxporteerd naar ruim vijfenveertig landen wereldwijd.

's-Hertogenbosch stimuleert kwaliteit kantorenmarkt ’s-HERTOGENBOSCH − ’s-Hertogenbosch wil de kwaliteit van de kantorenmarkt verder verbeteren. De stad heeft zich in twintig jaar ontwikkeld tot een top 10-kantorenstad in Nederland. Wethouder Jan Hoskam: ‘Het is onze ambitie om onze positie als kantorenstad vast te houden en uit te bouwen. Dat noodzaakt tot een kwaliteitsimpuls. Naast transformatie van kantoren, willen we kantorenlocaties beter profileren en een aantal sterke locaties benoemen. Dat zijn de locaties die ook in de toekomst kunnen voldoen aan de vraag van de gebruikers. Dit geeft duidelijkheid aan investeerders en eigenaren van bestaand vastgoed.’ ABN AMRO verlengt hoofdsponsorschap DDW EINDHOVEN − ABN AMRO is ook de komende drie jaar hoofdsponsor van Dutch Design Week (DDW). Dat kwamen beide partijen begin maart met elkaar overeen. Met de verlenging van het sponsorschap tot en met 2016 committeert de bank zich ook weer aan de organisatie van een speciaal talentprogramma. ABN AMRO is partner van DDW vanaf 2009, en hoofdsponsor sinds 2011. Aan die rol geeft de bank op actieve wijze invulling. Sponsor Manager Ilona Roolvink van ABN AMRO: ‘Ontwerpers zijn onze klanten. Wij willen hen graag ondersteunen met onze kennis en expertise. Dutch Design Week is het podium voor ontwerpend Nederland. We zijn dan ook blij dat we nog langer aan DDW verbonden blijven.’ Samenwerking voor duurzame energie

Burgemeester Elly Blanksma en oud-minister van Landbouw Gerrit Braks openen de nieuwe productiefaciliteit

Geslaagde eerste editie van BZW Lenteprikkel In het vernieuwde Van der Valk Hotel in Eindhoven werd op de derde dinsdag van maart, exact een half jaar na Prinsjesdag, de eerste BZW Lenteprikkel gehouden. Honderden ondernemers uit Brabant en Zeeland waren hierbij aanwezig en zagen onder meer hoe scheidend voorzitter Peter Swinkels met een vlammend betoog afscheid nam en het voorzitterschap overdroeg aan zijn opvolger Peter Sruik. Daarbij werd Swinkels benoemd tot erelid van de BZW en ontving hij uit handen van Commissaris van de Koning Wim van de Donk de Commissarispenning. (Foto's: BZW)

HELMOND − In het Fitland XL-complex op Suytkade heeft eind maart de tweede bijeenkomst van het Helmonds Energieconvenant plaatsgevonden. Na de introductie op 31 januari 2013, was het tijd om de deelnemende bedrijven en alle geïnteresseerden bij te praten over de ontwikkelingen en plannen. Zo’n zeventig aanwezigen luisterden naar presentaties van onder meer wethouder van Mierlo en parkmanager Frits Rutten. Vorig jaar tekenden achttien vooraanstaande bedrijven en instellingen het convenant. Begin maart kwamen daar vier bedrijven bij: e-Quest, ZEN Duurzaam, Goorts + Coppens en Hampshire Hotel Fitland XL Suytkade. Samenwerking Waalwijk en BOM WAALWIJK − De gemeente Waalwijk en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) hebben een aanvullende samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met deze overeenkomst maken de twee partijen nieuwe, concrete afspraken over herstructurering en gebiedsontwikkeling voor bedrijventerrein Haven in Waalwijk. De overeenkomst is een aanvulling op de bestaande samenwerkings- en particpatieovereenkomst voor het bedrijventerrein. De gemeente en BOM Bedrijfslocaties brengen in een nieuw Lokaal Herstructurerings Fonds Waalwijk een gezamenlijk aanvangsvermogen bijeen van drie miljoen euro. Met deze middelen kunnen herstructureringsplannen samen met private investeerders mede gefinancierd worden. Noordoost-Brabant wint Duurzaam Bouwen Awards BRABANT − Noordoost-Brabant wist onlangs twee van de zes Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards in de wacht te slepen. De awards werden in Tilburg uitgereikt door Siebe Riedstra, Secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Het Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen won de award in de categorie regionale samenwerking. De jury waardeerde de langdurige kwaliteit van de samenwerking in de regio. Al sinds 2006 werken gemeenten, woningcorporaties en Bouwend Nederland samen in duurzaam bouwen. De jury noemde de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), die het convenant heeft gefaciliteerd, een voorbeeld voor hoe andere omgevingsdiensten duurzaam bouwen kunnen stimuleren. JASNO verhuist naar nieuwe locatie EERSEL − Het hoofdkantoor van JASNO vestigt zich per 14 april 2014 aan de Lange Voren 25 in Eersel. Daar komt ook een nieuwe showroom. De leverancier van maatwerk shutters en houten jaloezieën verhuist naar een verbouwd pand vanwege de groei van de afgelopen jaren. ‘We zijn zodanig gegroeid qua medewerkers en collectie, dat meer ruimte een must werd. We hebben enkele jaren geleden al het pand naast het huidige kantoor gekocht met de wens de beleving van JASNO en haar raamdecoratie te kunnen ervaren in een pand wat de merkbeleving versterkt’, vertelt Simon Sants, mede-eigenaar van JASNO. Het oude pand blijft in gebruik als magazijn.


8

maart 2014

BEDRIJVIG BRABANT


BEDRIJVIG BRABANT

9

maart 2014

Samen Investeren in BrabantStad werpt zijn vruchten af Ondanks de crisis werden de afgelopen jaren in Brabant dankzij het programma Samen Investeren in BrabantStad zo'n 160 projecten gerealiseerd. De steden Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch, Tilburg, de provincie Noord-Brabant, het Rijk en het bedrijfsleven investeerden gezamenlijk zo'n 1,1 miljard euro. 'Het mooiste moet nog komen', stelt Gedeputeerde Bert Pauli van Economische Zaken. 'Nu we de crisis langzaam maar zeker achter ons laten, zijn we als Brabant door deze investeringen in structuur en infrastructuur klaar voor de toekomst.'

INNOVATIE IN BEELD Jaarlijks wordt bij tienduizenden mannen in Nederland met biopsienaalden prostaatweefsel uitgenomen om te zien of ze prostaatkanker hebben. Dat is onnodig en risicovol voor de patiënten en het is duur voor de samenleving. De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft in samenwerking met het AMC Amsterdam een patiëntvriendelijke onderzoeksmethode ontwikkeld die het nemen van biopten radicaal kan terugdringen, en het uiteindelijk zelfs overbodig maakt. Onlangs werd hierover een symposium gehouden in Eindhoven. Prostaatkanker is na longkanker de meest voorkomende vorm van kanker waaraan mannen in Nederland overlijden. De wereldwijde standaardprocedure van prostaatkankeronderzoek begint met het meten van de PSA-waarde (prostaat-specifiek antigeen) in het bloed. Is die verhoogd, dan nemen artsen meestal via de anus op twaalf punten stukjes weefsel uit de prostaat voor pathologisch onderzoek. Bij 70 procent van de mannen wordt echter geen kanker aangetroffen. Loos alarm dus? Niet altijd: de biopten kunnen nét op de verkeerde plaats genomen zijn. In 30 procent van de negatieve uitslagen (geen kanker) blijkt er later toch kanker te zijn. En bij de positieve uitslagen (wel kanker) weten de artsen niet hoe groot de tumor precies is. Vaak treffen de artsen bij de operatie zo’n klein gezwel aan, dat de ingreep niet nodig was. En dan krijgt ook nog eens tot vijf procent van de mannen te maken met ontstekingen als gevolg van het onderzoek.

Impressie van de Cacaofabriek in Helmond Het programma Samen Investeren in BrabantStad ging eind 2007 van start. Dat was het moment waarop Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch, Tilburg en de provincie Noord-Brabant de handen ineen sloegen. Vrijwel tegelijkertijd vielen de eerste banken om en startte de financiële crisis. Ondanks de crisis en de noodzaak tot bezuinigingen besloten de partijen om de Samen Investeren projecten door te zetten. 'Zonder het programma Samen Investeren zouden veel projecten waarschijnlijk later, of misschien wel nooit zijn gerealiseerd', stelt Bert Pauli. 'De provincie stelde 230 miljoen euro beschikbaar en de vijf steden zo'n 380 miljoen euro. Verder droegen ook andere partijen zoals het Rijk, de EU, corporaties, waterschappen en het bedrijfsleven zo'n 340 miljoen euro bij. Door samen te werken heeft BrabantStad meer kunnen bereiken en projecten weten te realiseren, waar heel Brabant profijt van heeft.' De projecten dragen onder meer bij aan een beter milieu, een bloeiende economie, meer cultuur en een betere verkeersdoorstroming. 'Met name in de spoorzones van de grote steden is veel geïnvesteerd, maar ook diverse oude gebouwen zijn opgeknapt en hebben een nieuwe functie gekregen. In Helmond is de oude cacaofabriek bijvoorbeeld opgeknapt met als doel om er een culturele hotspot van te maken en in 's-Hertogenbosch heeft De Gruyterfabriek zich ontwikkeld tot een centrum van creatieve bedrijvigheid. Een ander voorbeeld is het 1931 Congrescentrum Brabanthallen, dat van oude veemarkthallen is omgetoverd tot een bruisen zakelijk centrum, dat zorgt voor laagdrempelige werkgelegenheid.' De Gedeputeerde noemt het programma Samen Investeren een 'We-programma'. 'Enerzijds draagt het programma bij aan sterkere steden, anderzijds zorgt het ook voor een grotere verbondenheid tussen de steden onderling. Verder past het programma in onze ambitie om BrabantStad verder te ontwikkelen als mozaïekmetropool, een samenhangend hoogstedelijk gebied dat zich kenmerkt door een goede wisselwerking tussen urbaan en ruraal en stad en ommeland.' Hoewel het programma Samen Investeren dit jaar afloopt, ziet Pauli volop mogelijkheden om de samenwerking in BrabantStad verder te ontwikkelen. 'Momenteel wordt door alle partners hard gewerkt aan een complementaire strategie voor Brabant. Er liggen onder andere samenwerkings-

kansen op het gebied van de vrijetijdseconomie, bereikbaarheid, parkeren en het afstemmen van het openbaar vervoer. Daarbij willen we ook het bedrijfsleven en het onderwijs graag betrekken, want we zullen het met elkaar moeten doen.' Hij geeft aan dat daarbij ook de rol van Europa steeds belangrijker wordt. 'We hebben te maken met een nieuwe politieke werkelijkheid, waarbij de invloed uit Den Haag steeds kleiner wordt en de invloed uit Brussel steeds groter. Als Brabant willen we een blijvende positie bezetten in de top vijf van Europese kennis- en innovatieregio's en zorgen voor een welvarend leef- en vestigingsklimaat, zowel in de steden als op het platteland. Een regio waar het voor mensen goed wonen en werken is en waar het bedrijfsleven floreert. Daar plukt uiteindelijk heel Brabant de vruchten van.' Gerben van den Broek / g.vandenbroek@dewinter.nl

Opbrengsten Samen Investeren 's-Hertogenbosch * De Gruyterfabriek * 1931 Congrescentrum Brabanthallen * Theaterfestival Boulevard Helmond * Food & Freshlab * Automotive Campus * Cacaofabriek Eindhoven * Internationale School Eindhoven * Meerenakkerweg Tilburg * Gate2 * Kempenbaan * Landschapspark Moerenburg Breda * Waterakkers * AVHuis * Klooster Nieuwstraat Kijk voor een volledig overzicht op www.brabantstad.nl

Onderzoeksleider Massimo Mischi van de TU Eindhoven ontwikkelde een manier om te zien of en waar iemand prostaatkanker heeft, op basis van bestaande ultrasound scanners. Dit zijn apparaten die met geluid in het lichaam kijken, net zoals de echoapparatuur bij zwangerschapsonderzoek. Maar deze apparaten zien normaal gesproken geen verschil tussen gezond weefsel of tumorweefsel. Om dit toch zichtbaar te krijgen, maakte Mischi gebruik van het feit dat tumoren heel veel kleine bloedvaatjes aanmaken, in een typisch patroon, om te kunnen groeien. Bij patiënten wordt eenmalig een contrastvloeistof ingespoten met minuscule bubbels, die de ultrasound scanner ziet tot in de kleinste bloedvaatjes aan toe. Met geavanceerde beeldanalysetechnieken, die het typische bloedvatenpatroon van tumoren herkennen, genereert de computer vervolgens een nauwkeurig beeld waarop eventuele tumoren te zien zijn. Het onderzoek duurt maar een minuut, en maximaal tien minuten later is de uitslag er al. Bovendien is het onderzoek veel goedkoper, doordat de dure analyse van de biopten niet meer nodig is. De onderzoekers hebben voor 24 patiënten van drie Nederlandse ziekenhuizen de ‘tumorbeelden’ kunnen vergelijken met de daadwerkelijke prostaat, na operatieve verwijdering. De beelden bleken de plaats en omvang van de daadwerkelijke tumoren vrij nauwkeurig te voorspellen. Het gebruik van de nieuwe methode, die de TU/e heeft gepatenteerd, kan wereldwijd miljoenen mannen het nemen van biopten besparen. De zeventig procent mannen die nu nog onnodig biopten ondergaat, hoeft dat dan niet meer. En bij de resterende dertig procent hoeven veel minder biopten genomen te worden, omdat al duidelijk is waar de kanker zit. En wanneer de methode uiteindelijk genoeg beproefd is, kunnen de grote biopsienaalden zelfs helemaal in de kast blijven. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het AMC Amsterdam, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Als alles goed gaat, komt de methode vanaf 2016 ook beschikbaar voor andere patiënten, die dan niet meer het oude pijnlijke onderzoek krijgen. De invoering kan vrij eenvoudig, doordat geen nieuwe apparatuur nodig is; de nieuwe techniek gebruikt bestaande ‘ultrasound scanners’, die de ziekenhuizen al hebben.


10

maart 2014

BEDRIJVIG BRABANT

‘Duurzaam is geen optie, het moét’ Hutten neemt maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus. Als winnaar van de MVO-prijs 2013 mag de Veghelse cateraar zich twee jaar lang de beste Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemer van de regio Veghel-Uden-Schijndel noemen, maar alleen die titel is niet genoeg. Programma’s om duurzaamheid in de voedselketen te verhogen zijn hiervan het bewijs. Nog verder gaat Hutten door, samen met andere partijen, relaties te adviseren en ondersteunen bij ‘vitaal gedrag’. Daarbij hoopt men ziekteverzuim, al dan niet voedingsgerelateerd, terug te dringen. Rond deze tijd is de aftrap.

De MVO-prijs De gemeenten Veghel, Uden en Schijndel, de ondernemersverenigingen in het regionale ondernemersplatform ReVUS en Switch/MVO Loont hebben in 2011 de MVO-prijs Veghel-Uden-Schijndel in het leven geroepen. Zij organiseren deze tweejaarlijkse prijs gezamenlijk vanuit de ReVUS MVO-commissie. Op 8 november 2013 werd de prijs aan Hutten uitgereikt tijdens een bijeenkomst bij de Rabobank in Veghel, waarbij ook Ed Nijpels als gastspreker aanwezig was.

Als producent van gezonde voeding is Hutten koploper in haar branche. Daarbij heeft men veel aandacht voor de totale voedselketen. Het bedrijf is gecertificeerd volgens de MVO-prestatieladder niveau 3 en ISO 14001. Onder het huislabel ‘De Guijt’ worden lokale boeren en telers geholpen om hun processen te verbeteren en duurzaam te produceren. Binnen het innovatiecentrum van Hutten wordt in samenwerking met onder meer scholen en zorginstellingen met name gewerkt aan het verduurzamen van de voedselketen, vitaal gedrag en functionele voeding. Hutten wordt genoemd als inspirator en aanjager van gezond voedsel. Het Veghelse bedrijf in catering en voedselinnovatie liet vorig jaar november Den Ouden Groep en Hendriks Coppelmans Bouwgroep achter zich, toen de tweejaarlijkse MVO-prijs werd uitgereikt. Overtuiging Maarten Schellekens, manager van het Hutten Innovatie Centrum: “Het winnen van deze onderscheiding bevestigde dat we op de goede weg zitten. Het opzetten van het Hutten Innovatiecentrum, nu ruim een jaar geleden, was een logische stap in onze bedrijfsfilosofie. Innovatie vinden we

sowieso belangrijk, maar daarnaast groeide bij ons de overtuiging dat er nergens zoveel ‘mis’ kan gaan als in de voedselbranche. We willen dan ook - met zoveel mogelijk andere partijen - de beste in de regio worden als het gaat om voeding. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij heeft ons flink gesteund om dit vlot te trekken. We zijn er meteen mee begonnen, zonder op anderen te wachten. En da’s ook typisch Hutten.” Naast het al genoemde thema van het verduurzamen van de keten (onder andere meer voedingswaarde in de producten krijgen) is er in het innovatiecentrum aandacht voor specialistische voeding: voedsel dat steeds specifieker op doelgroepen wordt afgestemd, denk aan ouderen, kankerpatiënten of psychiatrische patiënten. “Een derde thema is ‘vitaal gedrag’. Daarin willen we bijvoorbeeld lifestylecoaches aan het werk zetten of obesitasprogramma’s starten. Daarmee gaat Hutten echt meedenken in onder meer ziekteverzuim bij onze opdrachtgevers, zoals we dat nu bijvoorbeeld al doen voor Eneco”, aldus Schellekens. Resultaten Volgens de manager is deze ontwikkeling dermate bijzonder dat zij onafhankelijk gezien kan worden van Hutten. “Onze sticker hoeft er niet per se op, begrijp je? Op het moment dat men dit leest, presenteren wij een speciale naam voor dit programma. Daarin gaan namelijk ook andere partijen ‘aan de bovenkant’ meedoen. Denk aan het mee organiseren van evenementen, opzetten van projecten en verzorgen van communicatie.” Het thema dat zich richt op het verhogen van de voedingswaarde van groenten loopt intussen al een tijd en heeft al tastbare resultaten. “Het blijkt dat door tussenkomst van schakels in de keten de voedingswaarde evenredig afneemt. Wanneer je de keten korter maakt, kan een teler direct aan de afnemer leveren. Zo komen onze tomaten al rechtstreeks van lokale producent. Echter, wanneer deze via de groothandel moet leveren, komt daar bijvoorbeeld de veiling nog tussen. Met als gevolg dat een product dagen eerder moet worden geoogst. Bij grootverbruik gaan groenten ‘groener’ weg; in ons geval kunnen ze nog net wat langer doorrijpen. En dat scheelt echt in de voedingswaarde.” Volgens Maarten Schellekens is ‘duurzaam’ bij Hutten dan ook geen optie, het moét. “Laat je de klant kiezen, dan kiest deze in negentig procent van de gevallen voor het goedkoopste product. En da’s maar zelden duurzaam. Wij bieden in veel gevallen niet anders aan dan duurzaam. Daarmee breng je ook de ‘macht’ weer een beetje terug bij waar deze hoort: de lokale boeren en telers. Oftewel, onze ‘Helden van De Guijt’.”


BEDRIJVIG BRABANT

11

maart 2014

Peter Struik neemt voorzittershamer BZW over van Peter Swinkels:

‘Regelgeving loopt per definitie achter op innovatie’ Een wisseling van de wacht bij de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW). Bij de BZW Lenteprikkel op 18 maart droeg Peter Swinkels de voorzittershamer over aan Peter Struik. Een gesprek met deze twee Brabantse ondernemers over wat een werkgeversvoorzitter allemaal meemaakt.

Peter Struik Peter Swinkels trapt af met een anekdote: ‘Twaalf jaar geleden riep ik alle grote bedrijven en regionale bestuurders bij elkaar. Het ging over de infrastructuur in Zuidoost-Brabant. Dat dreigde helemaal de verkeerde kant op te gaan. Op het podium stond alleen een tv. In een video van drie minuten hield ik mijn verhaal, waarna ik de vergadering ‘sloot’. Iedereen in verwarring. Toen een tweede video, waarin ik grijs was geschminkt. Het was tien jaar later en ik dankte het gezelschap voor de snelle besluitvorming. Een flauwe grap, maar iedereen was bij de les. En het hielp om de A50 in een PPS-constructie te zetten. Soms moet je als voorzitter een stunt uithalen waar veel over gesproken wordt. Zolang je maar authentiek blijft. En scherp. Hou je kruit droog en schiet de kogel af op het juiste moment. Wees ook niet bang voor weerstand uit eigen kring. Zo deed ik tijdens de Frank Sweens-lezing een aanval op de bonussen en optieregelingen van bestuurders. Het casinokapitalisme. Vlak voor de lezing kreeg ik telefoon uit Den Haag of ik mijn tekst zou willen aanpassen. Ik peinsde er niet over. Topmensen moeten een goed salaris kunnen verdienen, zonodig meer dan de Balkenende-norm. Maar ik ben tegen de exhorbitant hoge beloningen die onverantwoorde risico’s uitlokken. Ik paste de tekst dus niet aan. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Ik denk ook dat je maatschappelijk bewogen moet zijn om deze functie te kunnen doen. Je moet iets met de samenleving hebben. Alleen maar technisch vergaderingen leiden, dat ligt mij niet. Als je vindt dat iets scheefgroeit, dan moet je dat roepen. Ik heb ervan gehouden, vond het leuk om een kleine bijdrage te mogen leveren aan de discussies over wat je in dit land en de regio zou moeten doen. En verder moet je je eigen rol vooral relativeren.’ Niet overdrijven ‘De invloed van een voorzitter moet je niet overdrijven, daar ben ik het mee eens. Maar je kunt wel richting geven aan allerlei overlegstructuren’, vindt Peter Struik. ‘Daarin zitten meestal weinig ondernemers, dus kun je als ondernemer vragen: wat is het verdienmodel? Alleen al die vraag

Peter Swinkels stellen werkt, want veel mensen denken er niet over na. Ik heb als directeur van Fujifilm zelf meegemaakt hoe bizar dingen soms werken in dit land. Bij de provincie kaartte ik aan dat wij op ons terrein vijf windmolens wilden bouwen. Ons plan paste naadloos binnen de eisen van het provinciale beleid. Het antwoord: ja, het staat wel in het beleid, maar dit betekent niet dat het zomaar kan. Dan moet je als ondernemer even slikken. Gemiddeld duurt het in Nederland acht jaar om één windmolen neer te zetten. Uiteindelijk kregen wij het na drie jaar voor elkaar, een record. Maar dat is dus het verhaal. Regelgeving loopt per definitie achter op innovatie. Zo dicussiëren we jarenlang of er een brommerplaatje op een Segway moet komen. Dingen veranderen. Soms moet je vertrouwen geven. Bijvoorbeeld aan bedrijven die altijd een goed track record hebben gehad. Daar maak je een uitzondering voor en kijkt of het werkt. En pas dan, nadat je het hebt getest en beoordeeld, maak je regelgeving. Dus regels op basis van vertrouwen, en niet wantrouwen. Vertrouwen is een van de pijlers van mijn aanstaande voorzitterschap. Zodat de BZW-leden weer wat vrijer kunnen bewegen.’ Transitie ‘Het past ook bij de transitie, die onze economie nu doormaakt. Het Angelsaksische model is voorbij. We moeten terug naar de basis van de economie: de reële business, iets maken, waarde toevoegen. Dit hernieuwde besef is in het zuiden begonnen. Daardoor zijn we nu de tweede economie van Nederland. En als je het allemaal goed uitrekent, waarschijnlijk de eerste omdat we de meeste waarde toevoegen’, stelt Peter Swinkels. ‘De transitie betekent dat je veel moet investeren in onderwijs en échte industriepolitiek. Daar hebben we als BZW een kleine bijdrage aan mogen leveren, maar we zijn er nog niet. Wel proberen we steeds aandacht te vragen voor veranderingen in de industrie. En dat gaat nu met een snelheid die de politiek niet kan bijhouden. Zelfs wij als vereniging moeten alle zeilen bijzetten. Want onze leden veranderen zó snel, dat je als BZW ook

anders in de markt moet staan. Centurion, DAF failliet, tienduizenden mensen op straat, dat mag ons nooit meer gebeuren. De belangrijkste les die ik heb geleerd is dat je op tijd moet zien dat er in de wereld schuivende panelen zijn. De arrogantie van het mondiale westen moet afgelopen zijn. We moeten gewoon weer heel hard aan het werk.’

leden mogen verwachten is delivery. Daar ga ik mijn stinkende best voor doen. Ik ga niet de leden vertellen hoe ze het moeten doen. Dat zijn zelf allemaal grote jongens. Maar ik ga wel zorgen dat de omgeving, waarin ze ondernemen, zo goed mogelijk ervoor staat en zich aanpast aan de tijd en de wensen die worden gevraagd.’

Praatcomités Struik vult aan: ‘En laten we dus ook eens afrekenen met de vele praatcomité’s die we hebben. Door de enorme kennis bij alle lidbedrijven van de BZW is onze vereniging eigenlijk een van de grootste neurale netwerken in ondernemend Nederland. Die kennis moet je gebruiken om met concrete voorstellen te komen. Dus niet praten, maar doen. Hoe kunnen wij de sociale zekerheid nu eens omvormen, de arbeidsmarkt, het oneindig rondpompen van geld, de regelgeving enzovoort? Wij hebben de universiteiten, instellingen en bedrijven om de echte oplossingen te bedenken en concreet te maken. Het topsectorenbeleid is op zichzelf niet de oplossing. Het wordt pas goed als je kennisketens maakt. En als je die kennisketens binnen de BZW tot stand kunt brengen, als daar nieuwe oplossingen, producten en samenwerkingsvormen uit voortkomen, dan ben je echt een club waar mensen bij willen horen. Dat is de uitdaging voor de komende jaren. Ik ben een productieboer, en productieboeren leveren. Dus wat de BZW-

Nieuwe impuls ‘Het gaat momenteel zó snel, ik vind dat geweldig om te zien. De uitdaging is: hoe kun je welvaart en welzijn een nieuwe impuls geven? Hoe zorg je ervoor dat creativiteit en innovatie niet langer worden belemmerd door bureaucratie? Dat zal van de ondernemers moeten komen, en die wedstrijd moet je meespelen’, stelt Swinkels. Wil je die wedstrijd niet spelen, dan moet je morgen je tent verkopen. Maar als je wel meedoet, doe dat dan actief. Niet alleen halen, maar ook brengen. Daarom roep ik de leden op om de nieuwe voorzitter en het fantastische secretariaat van de BZW volle medewerking te geven om ons allemaal weer verder te brengen. Ik ben trots om negen jaar voorzitter van deze mooie club te hebben mogen zijn en draag het stokje graag aan de volgende generatie over.’ Paul Wellling / redactiebb@dewinter.nl (Met dank aan de BZW)

Over Peter Struik Peter Struik (49) is sinds juli 2007 president bij Fujifilm Manufacturing Europe. Daarnaast is hij sinds oktober 2011 directeur van Fujifilm Europe. Na het gymnasium studeerde hij Lucht- en Ruimtevaarttechniek in Delft. Struik is ruim drie jaar voorzitter van de BZW-kring MiddenBrabant en is lid van het algemeen bestuur. Hij heeft ervaring met veranderingsprocessen. Na het tijdperk van fotofilms leidde hij de Fujifilm-vestigingen in Tilburg eigenhandig naar compleet nieuwe markten en productgroepen. Hierdoor hield hij 900 mensen in de regio aan het werk. Struik geniet als ‘intrapreneur’ dan ook veel vertrouwen van de Japanse eigenaren: ‘Het verkopen van een nieuw product of idee in de eigen organisatie vergt soms nog meer dan het verkopen buiten de organisatie. Je moet rekening houden met alle andere belangen in het bedrijf’, aldus Struik. Deze ervaring maakt Peter Struik bij uitstek geschikt als nieuwe voorzitter van de BZW, een veranderende vereniging in een economie in transitie.


12

maart 2014

BEDRIJVIG BRABANT

Uitstraling en beleving is wel onze handel We hebben er vijf: zintuigen wel te verstaan. Als het aan Ron Haans ligt prikkelt zijn bedrijf ‘First Impression’ ze allemaal bij zijn klanten. In letterlijk kleuren en geuren schetst hij het bedrijfsprofiel. Met die kleuren trekt hij de aandacht van potentiële klanten die gebiologeerd omhoog blikken naar de metersbrede led- schermen die de bedrijfsgevel tooien. “Uitstraling is wel onze handel, dus moeten we zelf het goede voorbeeld geven.” Binnen in de ruime lichte entree hangt vandaag een vage kokosgeur, die de bezoeker weldadig opsnuift. “We werken samen met Sense Company, dat bedrijf doet in geuren”. Wat was voor uw bedrijf DE reden voor T58 te kiezen? “Het bedrijventerrein ligt dicht aan de snelweg en T58 heeft uitstraling. Dat hebben we nodig. Brede straten, met veel groen. Alles heeft niveau, ook de kwaliteitsbebouwing” Het doel van T58 is om huisvesting te bieden aan innovatieve en/of creatieve bedrijven en daar passen we bij. De goede bereikbaarheid en ligging besparen ons veel tijd. Wij onderscheiden ons door altijd kritisch te kijken naar de beste oplossing voor elk vraagstuk. Of het nu gaat om de verhuur of verkoop van een los product, of het totaalconcept. We er bij elke opdracht naar om toegevoegde waarde te brengen. Steeds zijn we op zoek naar synergie tussen licht, geluid, beeld, omgeving en sfeer. De totaalbeleving staat voorop. De beleving van de klant als hij contact met ons opneemt, als hij ons pand binnen treedt en de beleving van ons werk en onze mensen. Op T58 kunnen wij dat prima presenteren. Het park past perfect bij onze gewenste uitstraling. Roel Haans

De gemeente timmert aan de weg met een bedrijvenpark voor de ‘happy few’. Voelt U zich ook zo op T58? “Tja, zo zit ik niet helemaal in elkaar. Maar elke morgen als ik hier naar toe rijd, word ik wel blij als ik hier bij het bedrijf aankom. Dat zegt ook veel”. Missen ondernemende, creatieve ondernemers de boot als ze hier niet zitten? “Er liggen zeker veel kansen voor creatieve ondernemers om hier een mooi pand neer te zetten in een heel inspirerende omgeving. We hebben leuke contacten en doen ook zaken met elkaar”. Haans refereert bijvoorbeeld aan het 25-jarig jubileumfeest vorig jaar december van buurman Isah Business Software. First Impression voorzag op dat feest Isah van geluid, licht en nog veel meer. “Voor Tilburgse begrippen een zeldzaam mooi evenement. Ze praten er hier nog over” Op de bovenste verdieping van ons pand zitten nog twee bedrijven, namelijk full frame en l’avertuur. Met hen werken wij ook samen waar het mogelijk. Er is net een bedrijfsruimte vrij gekomen van 50 m2. Noem eens een minpunt van T58? “We zijn nu bezig dat zelf op te lossen, maar het parkmanagment heeft nooit echt lekker gelopen. We gaan nog eens met elkaar kijken naar de basisvoorzieningen, groen, beveiliging. We komen er wel uit”. Sinds kort werkt First Impression samen met Basic Fit, de grootste budgetfitnessketen in Nederland. De order houdt in dat First Impression de 170 vestigingen of clubs van Basic Fit voorziet van zogenaamde virtuele groepslesruimtes. “Die lesruimtes hebben we voorzien van beeldschermen,

waarop een virtuele trainer levensgroot lesgeeft. We gebruiken led- verlichting met wisselende kleuren, die zijn afgestemd op de lesprogramma’s. De muziek kiezen ze zelf uit, wij zorgen er dan weer voor dat alles sprankelend klinkt. Dat regelen we op afstand van hieruit.” In de audiovisuele studioruimte van het bedrijf tikt Haans even zijn iPad aan. “Wij zijn van de beleving en hebben hiervoor allerlei dingen in huis”. Dat wordt duidelijk wanneer ‘als vanzelf’ de lamellen op een zacht gefilterde lichtstand schuiven. Trots zegt Ron Haans dat First Impression zelf door Basic Fit benaderd is om eens te komen praten over virtueel lesgeven. “Toevallig hadden we net daarvoor hier tijdens een brainstormsessie met mijn mensen al eens gesproken over zo’n virtueel concept. En of we daarop nog iets konden verzinnen.” Het is volgens hem voor budgetfitnessformules de oplossing om zo toch lessen te kunnen bieden. “Voor de luxere ketens kan het een meerwaarde zijn voor de daluren als er geen leraar staat.” Het concept wordt al toegepast in Duitsland, Amerika en Zweden. First Impression won de 2e prijs met het concept bij de Solution contest Award van Scala, wereldwijd marktleider op het gebied van ‘narrowcasting software’. Haans haast zich in zijn uitleg. “Met die software kunnen we vanuit een centraal punt vestigingen lokaal aansturen. Mensen krijgen zo het idee dat het programma specifiek voor hen gemaakt is. We zijn volop bezig er nog meer toepassingen in aan te brengen”. “Er waren heel veel inzendingen bij Scala. Maar wij zijn bekroond door al onze Europese collega’s, die toevallig ook nog onze concurrenten zijn.” (Tekst: Henny Zetteler)

First Impression Directeur: Ron Haans (35) is sinds de oprichting in 1997 algemeen directeur. Start bedrijf: First Impression startte op 23 januari 1997 in Oisterwijk. In de kelder van het huis van zijn ouders. Drie jaar later op 1 januari 2000 streek hij neer op bedrijventerrein ’t Laar. Daar moest First Impression in de loop der tijd de snel toenemende werkzaamheden over drie panden uitsmeren. Dus koos Ron Haans ervoor in september 2009 het hele bedrijf onder te brengen in een nieuw te bouwen pand op T58. Bedrijfsomschrijving: First Impression Audiovisueel is gespecialiseerd in de verkoop, installatie en verhuur van professionele lichtgeluid- en beeldapparatuur. En verzorgt hier

van ook het onderhoud. Klanten: Er zijn volgens Haans tussen de 400 en 500 klanten uit verschillende branches. Dancefeesten, festivals, scholen, overheid, sportscholen, etc. Omzet: €6,5 miljoen Aantal werknemers: 26 medewerkers in vaste dienst en daarnaast werkt First Impression met zo’n 40 freelancers als flexibele schil. Website: www.firstimpression.nl Motto: “De eerste indruk is vaak bepalend. First Impression heet niet voor niets zo.”


BEDRIJVIG BRABANT

13

maart 2014

Het ontslagrecht wijzigt Deels al per 1 juli a.s.

› Flexwerkers? De wijzigingen hebben onverminderd goede toepassingsmogelijkheden, zeker bij gebruikmaking van het Overgangsrecht.

› Geen concurrentiebeding bij bepaalde tijd-overeenkomst? Is wél mogelijk bij juiste toepassing van de nieuwe regels; oude bedingen blijven geldig.

› De ontslagprocedure. Het UWV WERKbedrijf (ontslagvergunning) verliest terrein! Maar… de lengte van de procedure wordt gekort op de opzegtermijn.

› Beëindigingsvergoeding (Transitie-). Ook verschuldigd bij niet-verlenging van bepaalde tijd-overeenkomst. Maar zeker niet altijd! Afhankelijk van ontslagmotivering.

Laat u kraakhelder hierover adviseren

KJ@ANJAIEJCONA?DPò=N>AE@ONA?DPòDQQNNA?DPòEJPANJAPPANNAQN

Eindhoven | Deurne

www.ambagsadvocaten.nl


14

BLANKENDAAL VERSUS...

maart 2014

BEDRIJVIG BRABANT

Henny van Doorne van CCM:

‘Wij zijn de mechatronicaparel van Nederland’ ‘Vroeger waren wij in de volle breedte actief. Nu ligt onze focus op de drie hoofddomeinen halfgeleider, healthcare en pharma en imaging en printing.’ Aan het woord is Henny van Doorne, chief executive officer (ceo) van CCM uit Nuenen. In de rubriek Blankendaal versus interviewt John Blankendaal (managing director Brainport Industries) iedere maand een directeur van een high tech onderneming. Deze maand spreekt Blankendaal met Van Doorne.

Blankendaal: ‘Wij interviewen iedere maand de onontdekte high tech parels van Brabant, waarom horen jullie in deze rubriek thuis? Van Doorne: ‘Wij zijn de mechatronicaparel van Nederland, en zeker niet onontdekt! Waarom? Als er één bedrijf is waar mechatronica in de genen is ingebed, dan is dat CCM. Vijfenveertig jaar geleden is het de basisgedachte van de start van dit bedrijf geweest. Waar ik zelf in die periode nog bij CCM-oprichter Alexandre Horowitz in de collegebanken zat, mopperde hij tegen studenten al – maar ook tegen zijn werkgever Philips – over het sequentieel werken. Hij pleitte voor het bij elkaar zetten van disciplines en met interactie tussen disciplines werken. Zowel in het onderwijs/wetenschap als bij Philips pleitte hij voor meer teamwork en multidisciplinaire ontwikkeling, maar kreeg hij geen gehoor. Het was destijds ook ondenkbaar dat werktuigbouwkunde hand in hand zou gaan met elektrotechniek. Dat bestond niet. Hij heeft daarom de term mechatronica avant la lettre geïntroduceerd met de start van het Center for Concepts in Mecha(tro)nica. Binnen enkele jaren wist hij fysica, mechanica, software, electronica, elektrotechniek en realisatie en testing in een bedrijf te combineren. Anno 2014 zijn wij dé mechatronicaspecialist met negentig medewerkers op de payroll. In de vroegere tijden van ASML heeft dat aantal boven de honderd gezeten, maar een flexibele schil

past bij ons bedrijf. Een projectenclub als CCM heeft die schil nodig.’ Blankendaal: ‘Kun je uitleggen wat CCM doet? Van Doorne: ‘Een van de belangrijke kenmerken is dat wij een projectenorganisatie zijn, maar het triggerwoord is mechatronica. Meer en meer passen wij mechatronica toe in een high tech omgeving. In de historie hebben wij wel eens minder high tech projecten gedaan dan nu het geval is. Wij streven te allen tijde naar een goede spreiding zodat wij multidisciplinair actief zijn. Ons werk behelst grotendeels contractwerk. Vaak begint het met de vraag van een klant waarna wij interactief met de klant een specificatie opstellen. Daarbij komt het ook voor dat wij prototypes en kleine series produceren, maar vaak stopt de opdracht na afloop van het design. Wij zijn een bedrijf dat niet aan grote serieproductie doet, maar bijvoorbeeld wel in serie van twintig PAM-stations heeft gebouwd voor Pamgene. Ligt de productie hoger, dan kunnen wij dat voor onze klanten desgewenst wel organiseren met ons netwerk van system suppliers. Veelal hebben klanten zelf ideeën over welke system supplier ze willen inschakelen, maar wordt ons wel om advies gevraagd welke partijen geschikt zijn.’ Blankendaal: ‘En in welke markten zijn jullie actief?

Van Doorne: ‘Vroeger waren wij in de volle breedte actief. Nu ligt onze focus op de drie hoofddomeinen halfgeleider, healthcare en pharma en imaging en printing. In het verleden waren ook agro, food en ruimtevaart specialismen, maar daar acquireren wij niet meer actief op.’

riescanner MuScan. Dit zijn beide oem’s. Een derde ontwikkeling is de Generic Substrate Carrier (GSC), een module voor substraat handling in industriële jettoepassingen. Als wij die activiteit verzelfstandigen is dat echter geen oem, maar een orginal module manufacturer (omm).’

Blankendaal: ‘Een veelgehoorde klacht van oem’s is dat de supply chain te weinig aan R&D doet. Wat vind jij daarvan?’ Van Doorne: ‘Wij doen enkel R&D dus op ons is deze klacht logischerwijs niet van toepassing. Ik zie echter wel sommige system suppliers opschuiven naar engineering- en R&D-activiteiten. In feite neemt de concurrentie voor ons daardoor toe. Toen ik tien jaar geleden als directeur bij CCM aantrad, hadden wij een lijstje met tien concurrenten. Nu zijn er wel zeventig tot vijfenzeventig bedrijven – inclusief system suppliers – actief in de mechatronica. Zij presenteren zich in de markt als mechatronicaspecialist. Ons businessmodel is daar inmiddels op aangepast. Niet alleen proberen wij een kostenstrijd te vermijden door ons aan de voorzijde te onderscheiden (onder meer door samen met de klant de vraag te vertalen in een specificatie), maar ook door naast contractwerk zelf producten te ontwikkelen. Dit heeft inmiddels tot twee nieuwe bedrijven geleid. Allereerst MediSpirit voor de longfunctietester Whistler LFMi en ten tweede LumiByte voor de bacte-

Blankendaal: ‘Ontwikkelen jullie dan niet langer enkel op klantvraag, maar ook via een eigen R&D-agenda?’ Van Doorne: ‘Dat klopt. Binnen CCM is hiertoe een speciale structuur van zogenaamde kennisgroepen opgezet. Zij doen wereldwijde scouting en monitoring naar nieuwe methodieken en tools die beschikbaar komen. Als daar voorbeelden tussen zitten die bruikbaar en zinvol blijken te zijn, dan investeren we. Los daarvan ontwikkelen wij ook zelfstandig technologie. Ons besturingsconcept SAXCS is daar een voorbeeld van. Daarbij hoort ook een PCA, het clipboard genoemd, dat commercieel wordt toegepast door een aantal van onze klanten.’ Blankendaal: ‘Is het bij kennisontwikkeling zo dat jullie op basis van uurtarief opereren of ook risicodragend samenwerken?’ Van Doorne: ‘Ondanks dat wij geen grote “oorlogskas” hebben zoals bepaalde oem’s of system suppliers, hebben wij bij een aantal projecten risicodragend samengewerkt. Van die projecten moeten de revenuen nog komen.


BEDRIJVIG BRABANT

maart 2014

BLANKENDAAL VERSUS...

Hieruit blijkt ook dat het moment van de waarheid relatief ver in de toekomst ligt. Wij zijn een partij die voorin de keten actief is. Een system supplier kan daarom veel gemakkelijker risicodragend instappen als die de toezegging heeft te mogen gaan produceren. Wij moeten vaak afspraken maken over bepaalde royalties bij behaalde verkoopaantallen. Dat herbergt een (te) groot risico. Want als je eerlijk bent en kijkt naar de looptijd van nieuwe producten; dan is de tijd van het allereerste idee in het lab tot een consumentenproduct vaak zelfs ruim twintig jaar. Vanaf dat moment duurt het nog eens zeven jaar alvorens er significante omzet is. In business-to-business ligt dat duidelijk anders, maar is het nog altijd erg lang.’

Blankendaal: ‘Wat is er voor jullie bedrijf in de afgelopen tien jaar veranderd?’ Van Doorne: ‘In ieder geval de positionering ten opzichte van de system supplier. Er zijn meer spelers actief in de markt en er is relatief weinig groei bij de grote oem’s. De oem-base in de regio is zelfs minder geworden. In aantal valt het wel mee, maar in volume is er geen echte groei. ASML is de voornaamste stabiele partij die vooruitgang boekt, maar kent tegelijkertijd haar pieken en dalen. Verder zijn door de aantrekkingskracht van de regio internationale concurrenten neergestreken. Door die ontwikkelingen kijken wij ook buiten de Brainport-regio. In Duitsland bevinden zich bijvoorbeeld een aantal potentiële klanten en zijn wij actief aan het acquireren.’

Blankendaal: ‘En hoe is dat met jullie eigen producten?’ Van Doorne: ‘Onze bacteriescanner is door een grote farmaceut omarmd. De eerste vijftien apparaten zijn verkocht en de farmaceut is met de formele validatie bezig, dat is de fase na de pre-validatie. Zodra zij het aan een aantal van hun werkmaatschappijen kunnen voorschrijven, gaan ze de MuScan gebruiken. Dat lijkt dus een succes te worden. De longfunctietester zouden inmiddels echter als zoete broodjes over de toonbank moeten gaan, maar dat is nog niet zo; de medische markt is bijzonder conservatief.’

Blankendaal: ‘En waar staat CCM over tien jaar?’ Van Doorne: ‘Dan hebben wij een paar bedrijven die in pharma-medische diagnostistische equipment actief zijn. Wij zijn dan ook een modulesupplier voor de printing wereld en hopelijk zijn onze internationale activiteiten in contractdevelopment gegroeid. In de klantgesprekken focussen wij ons tegen die tijd op vrij geïsoleerde probleem die men goed bij CCM kan wegleggen.’ Blankendaal: ‘Jij bent bestuurslid bij High Tech NL en ook lid van Brainport Industries, waar zie jij de toegevoegde waarde van

Brainport Industries?’ Van Doorne: ‘Als je het goed bekijkt is Brainport Industries een zeer actieve concullega van High Tech NL. Ik zie de netwerksessies als een van de meest waardevolle activiteiten van Brainport Industries, dat is hetgeen waar ik de organisa-

15

tie van herken en zelf ook gebruik van maak. Daarnaast is internationale exposure belangrijk, maar tegelijkertijd is die moeilijk herkenbaar. Dat vergt een lange adem.’ Edwin van Gastel / redactieBB@dewinter.nl

Over CCM In 1969 werd CCM opgericht door professor Alexandre Horowitz en drie andere technici. Sindsdien ontwikkelt het bedrijf vanuit Nuenen high-end mechatronische producten en productiesystemen. De mechatronicaspecialisten zijn hoofdzakelijk actief in de sectoren halfgeleider, healthcare en pharma en imaging en printing. Ook in de sectoren agro- en food, ruimtevaart en hybride energieopslagsystemen beschikt de onderneming echter over ruime ervaring. CCM is net als vele andere high tech bedrijven in Zuidoost-Brabant actief voor de grote original equipment manufacturers (oem’s) uit de regio, enkele voorbeelden: - ASML waarvoor via jarenlange samenwerking handlers voor wafers en reticles ontwikkeld zijn; - MSD (het voormalige Organon in Oss) waarvoor eerder productiemachines volgens medische standaarden werden gerealiseerd; - Singulus Mastering waar mechatronicakennis van CCM leidde tot nanometerprecies schrijven ten bate van blu-ray- Masteringen met nieuwe regelelektronica; - Pamgene dat behoefte had aan analyseapparatuur voor biomedisch onderzoek; - Océ waarvoorproductie, meet- en inspectieapparatuur ontwikkeld en gemaakt werden. CCM is niet alleen in opdrachten van derden actief, maar ontwikkelt ook eigen ideeën door tot innovatieve producten. De producten springen daarbij in het oog, waarvan de eerste twee inmiddels geleid hebben tot een zelfstandig bedrijf: - MediSpirit voor de longfunctietester Whistler LFMi; -LumiByte voor de bacteriescanner MuScan; - de Generic Substrate Carrier (GSC), een module voor substraat handling in industriële jettingtoepassingen


16

maart 2014

BEDRIJVIG BRABANT


BEDRIJVIG BRABANT

17

maart 2014

Congres Logistiek Verbindt zet ondernemers aan tot actie

‘De logistieke sector moet op zoek naar zijn toegevoegde waarde’ Ruim 180 logistieke ondernemers, vertegenwoordigers van overheid en onderwijs kwamen onlangs naar Veghel voor het congres Logistiek Verbindt. Tijdens het congres, georganiseerd door logistiek platform Vijfsterren Logistiek, werd het startsein gegeven voor een viertal samenwerkingsprojecten om de regio Noordoost-Brabant verder te positioneren als logistieke hotspot. Ook ondertekenden De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de NHTV een overeenkomst waarin een nauwe samenwerking op het gebied van logistiek wordt bezegeld. CEO Frank Verhoeven van Vos Logistics trapt het congres af met een inleiding over de Stuurgroep Vijfsterren Logistiek. De voorzitter vertelt de aanwezigen over de logistieke kracht van de regio Noordoost-Brabant en de totstandkoming van het samenwerkingsverband. Onder de noemer Vijfsterren Logistiek werken de lokale samenwerkingsverbanden Platform Logistiek NoordoostBrabant (PLNOB), Logistiek Platform ‘s-Hertogenbosch (LPsH) en het Logistiek Platform Oss (LPO) samen om de regio Noordoost NoordBrabant verder uit te bouwen als Logistieke Hotspot. De partners willen meerwaarde creëren voor de sector in deze regio, onder meer met concrete projecten die new business opleveren en een boost geven aan de werkgelegenheid. ‘De ideeën daarvoor zijn afkomstig van inspiratiesessies met het bedrijfsleven’, vertelt Verhoeven. ‘Het doel: mét elkaar groeien en daarmee het ondernemingsklimaat in de regio stimuleren.’ Potentie Volgens Verhoeven heeft Noordoost-Brabant potentie om uit te groeien tot hotspot op het gebied van logistiek. ‘Deze regio voldoet aan alle kenmerken van een hotspot. Zo zijn er zijn meerdere concentraties van logistieke dienstverleners en verladers van internationale allure gehuisvest, er is goede infrastructuur aanwezig in alle modaliteiten en de logistieke knooppunten zijn goed bereikbaar. Ook zijn er gronden en panden beschikbaar, overheid (provinciaal, regionaal en lokaal) en onderwijs werken mee en er is personeel beschikbaar. Daarmee is Noordoost-Brabant bijzonder geschikt voor verdere groei: een toplocatie voor bedrijven in de logistieke sector en bedrijven voor wie efficiënte logistiek bepalend zijn.’ Toch is de vestiging van nieuwe (logistieke) bedrijvigheid in de regio de afgelopen tien jaar achtergebleven op de mogelijkheden. ‘Dat komt mede doordat de regio (inter)nationaal te weinig bekend staat als logistieke hotspot. Samen kunnen we deze trend doorbreken. Daarom starten we dit jaar met een viertal projecten om onze gezamenlijke ambitie kracht bij te zetten: e-commerce, bundeling van lading, ontwikkeling van een Agrifood Logistics Board en nieuwe multimodale, continentale verbindingen.’

aanverwante sectoren, zoals de logistieke sector. Voor het bedenken en realiseren van nieuwe, slimme oplossingen is de logistiek een onmisbare schakel. Bijvoorbeeld bij het ontstaan van nieuwe meer gesloten agrifoodketens, op het terrein van tracking en tracering in het kader van voedselveiligheid of de groei van e-commercie in food. Een Agrifood Logistics Board is een goede eerste stap om samen met andere partijen in de keten nieuwe kansen en nieuwe business te ontwikkelen. Vanuit AgriFood Capital zullen wij ons inzetten om verladers en producenten aan tafel te krijgen om met dienstverleners in gesprek te gaan.’

uitstekende uitgangspositie voor verdere ontwikkeling van intermodale transportdiensten (containers). Daarnaast zijn er veel verladers gevestigd met omvangrijke bulkstromen die multimodaal vervoerd kunnen worden. Die kansen wil Vijfsterren Logistiek benutten. ‘Het is onze ambitie om een leidende regio te worden in multimodale diensten, zowel maritiem als continentaal. Samen met de drie terminalorganisaties willen we in kaart brengen waar kansen liggen. Daarbij zal het accent liggen op continentale dienstverlening, omdat deze tot nu toe onderontwikkeld is in Nederland’, aldus Frank Verhoeven.

Kleur bekennen Het eerste project waarmee het platform aan de slag gaat is E-commerce. Noordoost-Brabant heeft meer ervaring in e-commerce dan over het algemeen bekend is. Die ervaring wil Vijfsterren Logistiek zichtbaar maken en gebruiken om als regio een leidende rol te gaan spelen in de e-commerce-ontwikkelingen in Noordwest-Europa. Randolf Richardson, Chief Operations Officer bij Nedis, vertelt de aanwezigen over de manier waarop Nedis succesvol gebruikmaakt van e-commerce. Ook Jeroen Boon, Business Development Director bij Norbert Dentressangle inspireert de aanwezigen met een verhaal over e-fulfillment. Het tweede project is het opzetten van een Agrifood Logistics Board. In de regio NoordoostBrabant zijn veel toonaangevende logistieke dienstverleners actief op het gebied van Agrifood. ‘Die kennis en krachten willen we bundelen om de positie van de regio verder te versterken’, aldus Frank Verhoeven. Directeur Roel Schutten van Agrifood Capital vertelt de ondernemers over de potentie van de agrifoodsector in NoordoostBrabant. ‘Deze regio heeft kleur bekend. Het is onze gemeenschappelijke ambitie om in 2020 topregio te zijn in agrifood. Dat is een kans. Niet alleen voor de agrifoodbedrijven, ook voor de

Duurzame keten Bundeling van krachten is de titel van het derde project. Vijfsterren Logistiek wil een platform creeren voor bedrijven in de regio om elkaar te ontmoeten en nieuwe vormen van samenwerking te verkennen. Dat kan leiden tot kostenreductie, milieubesparing en uitbreiding van de eigen afzetmarkt. In diverse samenwerkingsprojecten tussen logistieke bedrijven in de regio wordt dat al ervaren. Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen Heinz, Frieslandcampina, Hero, SCA, Refresco, Nabuurs, Jumbo en Pure Birds, die een manier hebben gevonden om efficiënter vrachtwagens te laden door onderlinge afstemming via het programma ‘Duplo’. Operationeel Directeur Tjebbe Nabuurs van Nabuurs is tevreden met het behaalde resultaat: ‘Het DUPLO-project bewijst dat verregaande samenwerking, zelfs tussen vermeende concurrenten, mogelijk is. Belangrijkste voorwaarden zijn bereidheid, openheid en gelijkheid. We zitten er allen in om er beter van te worden. Ik roep ook andere logistieke dienstverleners op om met elkaar te zoeken naar mogelijkheden om de keten te verduurzamen.’ Het vierde en laatste project staat in het teken van multimodaal transport. De regio NoordoostBrabant heeft met drie terminalorganisaties een

Cross-overs Om de projecten te laten slagen is voldoende draagvlak essentieel. Daarom is Bert Pauli, Gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur van de provincie Noord-Brabant, verheugd met het feit dat het voornamelijk ondernemers zijn die naar het congres zijn gekomen. De provincie ziet volgens Pauli veel potentie in de logistieke sector. ‘Logistiek is behalve een zelfstandig krachtige sector ook een belangrijke enabler voor sterke andere Brabantse topsectoren, zoals hightech systems en agrofood. De provincie investeert dan ook bewust in versterking van de logistieke kracht van Brabant. Het bedrijfsleven moet zorgen voor de daadwerkelijke implementatie van innovaties. De logistieke sector moet op zoek naar haar toegevoegde waarde en de topsectoren staan klaar om daarover mee te denken. Ga daarbij ook actief op zoek naar nieuwe kennis die beschikbaar komt, op alle niveaus, en laat je daarbij slim ondersteunen door organisaties zoals BOM en NHTV.’

Tijdens het congres Logistiek Verbindt werd de aftrap gegeven voor vier projecten om de regio Noordoost-Brabant verder te positioneren als logistieke hotspot

Business development Even later betreden directeur Jan Pelle van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Nico van Os, lid College van Bestuur van

NHTV, het podium. Zij zetten hun handtekening over een overeenkomst waarin een nauwe samenwerking op het gebied van logistiek wordt bezegeld. De partijen komen in deze overeenkomst overeen zich gezamenlijk in te zetten om een logistiek business developmentsysteem op te zetten ter bevordering van het logistieke ondernemersklimaat in Brabant. Het systeem, waarin ondernemers, onderwijs en overheid uit het regionale logistieke werkveld met elkaar samenwerken om de logistieke concurrentiekracht te versterken en het vestigingsklimaat van de regio’s te verbeteren, moet ook ondernemerschap creëren bij zowel bestaande ondernemers als start-ups. Jan Pelle licht toe: ‘De business development-projecten die gaan voortkomen uit deze samenwerking zorgen voor een bijzondere dynamiek in de logistieke sector in Brabant. De missie van de BOM om op een ondernemende manier bij te dragen aan het maatschappelijke vraagstuk ‘slimme mobiliteit’ wordt hiermee aangepakt.’ Hij vervolgt: ‘Wij zien het belang van de logistieke sector en verbindingen met verwante sectoren. Daarom willen we graag investeren in de sector. Onze samenwerking leidt echter alleen tot een succes als de ondernemers opstaan en hun plannen en ideeën omzetten in samenwerkingsverbanden. Daar willen we graag bij ondersteunen en daarom stellen we kennisvouchers ter beschikking, bedoeld om innovaties te stimuleren.’ Aan de slag Frank Verhoeven roept zijn achterban op tot actie. ‘De vouchers bieden een prachtige kans om onze ambities waar te maken. Het stimuleert mij om aan de slag te gaan en mét elkaar de handschoen op te pakken.’ De komende weken gaat Vijfsterren Logistiek geïnteresseerde partijen met elkaar in contact brengen om de projecten verder uit te werken en opvolging te geven.


18

maart 2014

BEDRIJVIG BRABANT

r w o h s e d w u ie n r e v in onze


BEDRIJVIG BRABANT

19

maart 2014

onze nieuwe showroom is een ontwerp van

room

7PFEFSIFJM";FFMBOE]T: (0486) 45 14 53

www.vantienen.nl ,PGGJFBQQBSBUFOt&TQSFTTPBQQBSBUFOt,PGGJFUIFFt%JTQPTBCMFTt'SJTESBOLFO 4OPFQBVUPNBUFOt7FOEJOHNBDIJOFTt4OPFQXBSFO4DIPPONBBLBSUJLFMFOt"EWJFTTFSWJDF


20

maart 2014

25 TA TALEN

va A ra van rabisch t/m Z we weeds op allle nive veauus , %)""&' """$%'( %" ,"'%"##$ #' ,&&"&$%""'"& , ")#"#$ "" ,#)##%&$#(%&(& &")" ,")( "%#$")%&")"&")(& ,'*%" ' " TEGEN ,%' &%) INLEVERING VAN DEZE ADVERTEN ,( '($'#' &!'% E ONTVANGT U BITI ,'( " %"" INSCHRIJVING: J G R AT IS TA A L- EN WAARIN ONDERSCHEIDT BOGAERS C U LT ZICH VAN ALLE ANDERE AANBIEDERS? PA S )##% %UU#R%' "" $  "" óf ff "ff 2 NIVEAUTE EN $ #! GRATIS ! (t.w.v.ST €100,-) ! "  %(#%'" &# è #  )##%")%%&& PROMO " "#"+webshop #%'" $ "! " . ##%$%'( % ")% !  )" + &' ***('

""

BBL-OPLEIDINGEN NE RLANDS OP DE WERKVLOER MEDE T SUBSIDIE

! ! ! meetings@eindhoven.holiday-inn.com

BEDRIJVIG BRABANT


BEDRIJVIG BRABANT

maart 2014

21

ONDERWIJS

Cor van Gerven (Koning Willem I College) en René Savelsberg (ROC De Leijgraaf):

‘We moeten verder kijken dan de waan van de dag’ De economische crisis die ons land in de afgelopen jaren teisterde, heeft ook zijn weerslag op het MBO-onderwijs. Doordat veel bedrijven moeite hebben om het hoofd boven water te houden, worden veel stageplekken en leerbanen geschrapt. Daar komt bij dat veel oudere werknemers langer doorwerken. Voor jongeren is het daardoor steeds moeilijker geworden om een stageplek of afstudeerplek te vinden. De Brabantse MBO-scholen willen desondanks voorkomen dat leerlingen buiten de boot vallen. ‘Veel MBO-opleidingen zijn volledig op het bedrijfsleven toegespitst’, zeggen Cor van Gerven (lid College van Bestuur bij het Koning Willem I College) en René Savelsberg (directeur Public Affairs bij ROC de Leijgraaf). ‘Daarom is het belangrijk dat we gaan nadenken over een samenwerkingsstructuur die minder conjunctuurgevoelig is. We moeten verder kijken dan de waan van de dag.’

De provincie Noord-Brabant telt zo’n 83.000 MBO-leerlingen. ‘Het merendeel van deze groep vindt na het afronden van de opleiding waarschijnlijk wel een baan, maar in sommige sectoren wordt het een moeilijk verhaal’, vertelt René Savelsberg. ‘Bijvoorbeeld voor leerlingen die in de kinderopvang aan de slag willen, wordt het niet eenvoudig om een baan te vinden. Maar ook voor leerlingen die de MBO-opleiding bank- en verzekeringswezen hebben afgerond liggen de banen niet voor het oprapen. Hen adviseren wij daarom vaak om door te stromen naar het HBO.’ De grootste zorgen liggen volgens Cor van Gerven echter bij de leerlingen met MBO-niveau 1 en 2. ‘Er is duidelijk een verdringing aan de gang, waarbij deze MBO-leerlingen vaak de concurrentiestrijd moeten aangaan met goedkopere arbeidskrachten uit Oost-Europese landen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Verder gaan ook veel banen voor deze groep verloren

Arbeidsmarkt:

'Er is duidelijk een verdringing aan de gang, waarbij deze MBOleerlingen vaak de concurrentiestrijd moeten aangaan met goedkopere arbeidskrachten uit Oost-Europese landen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling' door bezuinigingen en reorganisaties. Met name in de verpleging en verzorging is de situatie zorgwekkend. Bij talloze zorginstellingen vinden momenteel grote reorganisaties plaats, terwijl we weten dat we deze medewerkers over enkele jaren keihard nodig hebben.’ René Savelsberg (l) en Cor van Gerven (Foto: Thomas Segers) Passie De onderwijsbestuurders pleiten daarom voor een aantal veranderingen in het huidige onderwijssysteem voor MBO-scholen. Van Gerven: ‘We moeten onszelf de vraag durven stellen waarvoor wij eigenlijk leerlingen opleiden. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 60 tot 80 procent van de leerlingen uiteindelijk een ander beroep gaat uitoefenen dan waar hij of zij in eerste instantie voor zijn opgeleid. Als MBO-opleidingen moeten wij onze leerlingen daarom zoveel mogelijk gereedschappen meegeven, zodat zij zich als persoon op een hoog niveau kunnen ontwikkelen.’ Daarbij moeten jongeren volgens Savelsberg niet min of meer gedwongen worden vanuit de overheid om voor bepaalde studierichtingen te kiezen. ‘Leerlingen motiveren doe je niet door ze hun passie te ontnemen. Een samenleving laat zich niet maken door regels vanuit de landelijke overheid. Iemand die een passie heeft voor een bepaald vak moet juist de kans krijgen om daarmee zo’n groot mogelijk bereik onder andere jongeren te genereren. De boodschap dat wij opleiden voor een brede arbeidsmarkt moet veel meer doorklinken.’ Anticiperen Van Gerven wijst op de afspraken die de Brabantse MBO-scholen met elkaar hebben

gemaakt. ‘Wij hebben met elkaar afgesproken dat geen enkele MBO-leerling buiten de boot mag vallen als gevolg van de huidige problemen op de arbeidsmarkt. Dat betekent in sommige gevallen dat we leerlingen sneller laten doorschuiven bij stageplekken en leerwerkplekken en dat ze een groot deel van hun opleiding in onze eigen werkplaatsen volgen. Daarmee willen we ook een duidelijk statement afgeven richting de overheid en het bedrijfsleven. We hopen ook dat de verschillende branches dit oppakken en er weer meer beweging in de arbeidsmarkt gaat komen.’ Savelsberg vult aan: ‘Stages zijn bedoeld om de medewerkers van de toekomst op te leiden. Brabant wil zich blijven profileren als provincie met maakindustrie. Daarmee is deze provincie het werkterrein voor veel MBO’ers. Een kenniseconomie kan immers niet bestaan zonder de aanwezigheid van ambachtelijke industrie.’ Daarom is het belangrijk dat leerlingen lessen kunnen volgen aan de hand van de meest moderne technieken. Van Gerven: ‘Helaas worden wij nog steeds gestuurd door het ministerie van OCW in wat wij wel of niet mogen doen. Dat systeem heeft jarenlang goed gewerkt, maar is nu niet meer flexibel genoeg. MBO-scholen

moeten sneller kunnen anticiperen op veranderingen binnen het bedrijfsleven. Daarvoor is het echter noodzakelijk dat wij meer vrijheid krijgen vanuit de overheid om sneller in te kunnen spelen op vragen vanuit het regionale bedrijfsleven. Tot onze spijt en tot frustratie van het bedrijfsleven is dat echter niet zo eenvoudig te realiseren.’ Werkateliers René Savelsberg is ook projectleider van het project Banen van Morgen. In dit project

Stages:

'Brabant wil zich blijven profileren als provincie met maakindustrie. Daarmee is deze provincie het werkterrein voor veel MBO’ers' kijken bedrijven en mbo-opleidingen samen vooruit kijken naar de toekomst. ‘Zo proberen we er met elkaar achter te komen wat werknemers in 2020 aan kennis, kunde en vaardigheden in huis moeten hebben. We

werken hierbij met zogenoemde werkateliers waarin bedrijven en ROC’s de behoeften van het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen in kaart brengen. Deze werkateliers sluiten grotendeels aan bij de verschillende topsectoren, waarin Brabantse bedrijven actief zijn. Op die manier kunnen we er voor zorgen dat onze opleidingen straks helemaal up-todate zijn voor de arbeidsmarkt van morgen.’ Volgens Cor van Gerven biedt de economische crisis in dat opzicht ook kansen. ‘Uit onderzoek van het ROA dat 80 procent van alle vacatures in 2030 nu nog niet bestaan. Dat moet ons als onderwijsinstellingen aan het denken zetten. Het huidige onderwijssysteem, waarbij de lesstof voor de opleidingen van tevoren wordt vastgelegd, is niet meer van deze tijd. Daarom moeten we zoeken naar andere vormen van samenwerking met bedrijven dan wij tot nu toe gewend zijn. Wij moeten als MBO-opleidingen in de regio veel meer speelruimte en vrijheid krijgen om tijdig te kunnen anticiperen op veranderingen in het bedrijfsleven, want anders blijven de frustraties bij het bedrijfsleven en onderwijs bestaan.’ Gerben van den Broek / g.vandenbroek@dewinter.nl


22

ONDERWIJS

maart 2014

BEDRIJVIG BRABANT

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en hogeschool NHTV starten samenwerking:

‘Eind dit jaar moet eerste consortium met innovatieve ondernemers gevormd zijn’ Op het congres ‘Logistiek verbindt’ in Veghel ondertekenden Jan Pelle (directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, kortweg BOM) en Nico van Os (lid College van Bestuur van hogeschool NHTV) half maart een samenwerkingsovereenkomst. De twee partijen bekrachtigden een nauwe samenwerking op het gebied van logistiek. Het doel? Gezamenlijke inzet voor business development ter bevordering van het logistieke ondernemersklimaat in Brabant.

sector, maar in de verbindingen waartoe het kan leiden.’ Eerste consortium ‘Voor ons als NHTV is het van bijzonder groot belang om met een partij als de BOM te kunnen samenwerken’, voegt Van Os toe. ‘Niet alleen kunnen wij gebruik maken van hun grote netwerken maar vooral ook van hun expertise in het ontwikkelen van new business. Wij richten ons als ondernemende hogeschool steeds meer op het ondernemerschap bij studenten en professionals binnen de NHTV en het ontwikkelen van kennis- en innovatieondernemingen samen met het werkveld. Kortom, wij zien de BOM als belangrijke partner om hier mede vorm aan te geven.’

Samenwerken:

'De randvoorwaarden zijn gecreëerd. Nu is het een kwestie van zaaien en oogsten'

Jan Pelle (l) en Nico van Os ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst ‘De business development projecten die gaan voortkomen uit deze samenwerking, zorgen voor een bijzondere en extra dynamiek in de logistieke sector in Brabant’, opent Pelle het gesprek. ‘Als BOM willen wij op een ondernemende manier bijdragen aan het maatschappelijke vraagstuk “slimme mobiliteit”.’ Doel van de BOM is namelijk niet enkel de economie aanjagen, maar met Brabantse ondernemers, kennisinstellingen en overheden bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Slimme mobiliteit is daar een voorbeeld van, maar ook de transitie naar duurzame energie en een betere gezondheidszorg - inspelend op de vergrijzing - horen hier bij. Volgens Pelle heeft de komst van de nieuwe investeringsfondsen het denkproces over hoe dit te realiseren versneld. ‘Wij hebben onszelf hardop de vraag gesteld wat die enorme middelen voor ons betekenen. Het biedt enorme kansen. Daarbij is het belangrijk te beseffen dat als je enkel aan het geld denkt, het maar zeer de vraag is of je slaagt in de opdracht. Vanuit die gedachte zoeken wij op elk domein organisaties om mee samen te werken. Ook het aangaan van partnerships met kennisinstellingen is nodig om te slagen in onze missie.’ Investeringsfondsen De financiële positie van de BOM is inderdaad rooskleurig. Brabantse bedrijven met een perspectiefrijk plan kunnen voortaan een beroep doen op meerdere investeringsfondsen, waaronder het Innovatiefonds Brabant en het Energiefonds Brabant, waarmee de ontwikkelingsmaatschappij de economische structuur van de provincie wil versterken. De provincie heeft deze fondsen in december in beheer gegeven bij de BOM. Van de investeringsinstrumenten die de BOM ter beschikking worden gesteld is het Innovatiefonds Brabant het veelzijdigste. Met de honderdvijfentwintig miljoen euro uit het fonds richt de BOM zich nadrukkelijk op Brabantgerelateerde innovaties die nationaal of internationaal het verschil kunnen gaan maken. Verder is een voorwaarde dat kandidaatbedrijven actief zijn binnen een van de zes Brabantse topsectoren: High Tech, Logistiek, Maintenance,

Life Sciences en Life Tech, (Agro)Food, Biobased Economy. Business development Op het gebied van logistiek trekt de BOM nu dus samen met de NHTV op als het gaat om business development. ‘Gezamenlijk willen wij een systeem bouwen waarbinnen permanent gewerkt wordt aan nieuwe diensten en producten. Kennis zal daarbij een voorname bron van innovatie zijn. Wij voeren met meerdere kennisinstellingen gesprekken over de mogelijkheid om gezamenlijk business development activiteiten op te starten. Eind vorig jaar hebben wij in de NHTV onze eerste partner gevonden en de samenwerking is nu officieel bekrachtigd. Samen met hen gaan wij Brabantse bedrijven helpen nieuwe bedrijvigheid te creëren. Dat zal in een breed spectrum gebeuren; van kennisintensieve producten tot diensten en van start-ups tot kennisintensieve en sterk groeiende ondernemingen.’

Gezamenlijke missie:

'Als BOM kunnen wij het netwerk en kapitaal inbrengen. De NHTV brengt kennis in. Zo moeten uiteindelijk consortia ontstaan die nieuwe producten en diensten realiseren' Volgens Pelle hebben de BOM en de NHTV elkaar gevonden in een gezamenlijke missie en opdracht. ‘Als BOM kunnen wij het netwerk en kapitaal inbrengen. De NHTV brengt kennis in. Zo moeten uiteindelijk consortia ontstaan die nieuwe producten en diensten realiseren. Daarbij hebben wij als partners harde maar realistische targets afgesproken. Het idee is om cross-sectorale consortia te genereren. Wij moeten de logistiek niet als een op zichzelf staande topsector zien, maar kijken hoe de logistiek kan bijdragen aan de problemen die er bijvoorbeeld zijn in de gezondheidssector. Wij zijn dus niet geïnteresseerd in topsector vanwege de top-

Pelle hoopt dat de samenwerking met de NHTV eind dit jaar tot een eerste consortium heeft geleid. ‘Dat zou geweldig zijn. Wij moeten ons echter niet vergissen dat het ingewikkeld werk is om te doen. De randvoorwaarden zijn gecreeerd, nu is het een kwestie van zaaien en oogsten.’ Niet voor niets maakten Pelle en Van Os de samenwerking op een congres voor logistiek ondernemers bekend. Het congres werd georganiseerd door het Noordoost-Brabantse logistieke Vijfsterren Logistiek. Dit platform zet zich in om de regio Noordoost Brabant verder uit te bouwen als logistieke hotspot. Dat doet men onder door samenwerking in een viertal projecten die gevoed en gedragen worden door ondernemers. Het congres was bedoeld als startsein. Of zoals Bert Pauli het samenvatte: ‘Het programma van Vijfsterren Logistiek is een belangrijke bron voor de noodzakelijke vernieuwing in de logistieke sector. Ga daarbij ook actief op zoek naar nieuwe kennis die beschikbaar komt, op alle niveau, en laat je daarbij slim ondersteunen door organisaties zoals BOM en NHTV.’ Edwin Gelissen / redactieBB@dewinter.nl

Gezamenlijke business development activiteiten De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de NHTV gaan een aantal zaken op het gebied van business development voor de logistieke sector gezamenlijk oppakken, te weten: t Het creëren van gedeelde en gekoppelde capaciteit voor business development; t(Ondersteuning bij) het opstellen van logistieke business cases/ businessplannen; t (Majeure project-/programma-ontwikkeling) met focus op new business op basis van concrete business cases / businessplannen vooraf; t Screening en matchmaking business opportunities (innovatieve diensten – producten); t Ontwikkelen van generieke tooling op basis van ervaringen van BOM / NHTV of Starterslift, welke ingezet kan worden op het screenen, versterken of versnellen van logistieke start-ups en spin-offs; t Versterken ondernemerschap (vernieuwing via kennis- & talentimpulsen); t Begeleiden / ondersteunen start-ups in beginstadium kennis/ netwerk); t Consortium en netwerk ontwikkeling (met new business focus).


BEDRIJVIG BRABANT

maart 2014

23

ONDERWIJS

Fontys wil opleiden voor een tevreden werkveld

‘Meer aandacht voor ondernemerschap, zelfstandig werken, kritisch en creatief denken, en de juiste werkhouding’ Fontys wil opleiden voor een tevreden werkveld, waar onze studenten hoog gewaardeerd worden en ze kansen krijgen om hun talenten verder te ontwikkelen. We willen niet alleen dat het werkveld in 2014 tevreden is over onze studenten maar ook in de toekomst. Studenten ontvangen immers hun diploma als ze begin twintig zijn en werken door tot ze begin zeventig zijn. Ze hebben dus een vijftigjarige carrière voor de boeg. Een carrière die zich ontwikkeld in een continu veranderende maatschappij. Als onderwijsinstelling vormen wij de basis van deze loopbaan. ‘We weten dat in de samenleving grote veranderingen gaande zijn. De impact van deze veranderingen kennen we echter niet. Wat we zeker weten is dat onze studenten ermee te maken krijgen. Hoe gaat Fontys daar mee om? Door de toekomst concreet te maken maar ook persoonlijk en actueel. Niet alleen discussiĂŤren over de samenleving en de kwesties van morgen, maar de praktijk zo dicht mogelijk bij de studenten te brengen. In het onderwijs, tijdens stages en met praktijkvoorbeelden. Je weet pas wat de maatschappij van je vraagt, wanneer je de maatschappij en de belangrijkste vraagstukken kent. Naast het afleveren van vakbekwame studenten willen we studenten opleiden die zich in de veranderende wereld staande houden en hun eigen koers kunnen bepalen. Studenten die – binnen hun werkveld – in staat zijn tot vernieuwing, ondernemerschap en daadkracht. Een hele uitdaging, die er ook toe kan leiden dat het onderwijsaanbod verandert.’ ‘Zo heeft de participatiemaatschappij niet enkel gevolgen voor de inwoners van gemeenten maar zeker ook voor het werkveld binnen de zorg- en welzijnssector. Deze sector is op zoek naar breed en generiek opgeleide professionals die ondersteunen en activeren en daarnaast ondernemend zijn. We realiseerden ons dat Fontys Hogeschool Social Studies (FHSS) mee moest groeien zodat onze afgestudeerden aan deze vraag kunnen voldoen. Voor FHSS een reden om te kiezen voor het aanbieden van een brede bachelor of Social Work waarin CMV, MWD en SPH zijn samengevoegd tot ĂŠĂŠn opleiding. We leiden nu al twee jaar op tot een professionele Social Worker. Sociaal werkers die kennis en ervaring hebben met alle dagelijkse problemen waarin mensen kunnen vastlopen. Het werk van onze afgestudeerden is verschoven van ‘zorgen voor ‘ naar ‘versterken’ van de eigen kracht en mogelijkheden van mensen. Precies wat de participatiemaatschappij beoogt. In het onderwijs van FHSS is dus meer en meer aandacht voor ondernemerschap, zelfstandig werken, kritisch en creatief denken en de juiste werkhouding.’ ‘Uit dit voorbeeld blijkt hoe belangrijk het is nauw contacten te houden met het werkveld en continu het gesprek te voeren. Dat doen we bij Fontys!’ Nienke Meijer Voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen

Haal het beste naar boven in je medewerkers %  " !  %%  #%" "#

 " # " 

 $ "  !! % ! %"& '  !" #  # !  %  !##"  $ "! % 

 fontys.nl/zakelijk

fontys.nl/zakelijk


24

maart 2014

BEDRIJVIG BRABANT

ContinuĂŻteitsparagraaf in het jaarverslag van onderwijsinstellingen; waar gaat het nu echt om? Als onderdeel van de versterking van de bestuurskracht in het onderwijs heeft de Minister van OCW eind 2013 een aanpassing (uitbreiding) doorgevoerd in de verslaggevingsvoorschriften voor onderwijsinstellingen. Deze uitbreiding is in principe een ‘tijdelijke’ uitbreiding. Ingegeven omdat de huidige ‘governance codes’ volgens het ministerie niet naar behoren werken. Zodra deze werken, zoals ze nu eigenlijk al behoren te werken zal de speciďŹ eke uitbreiding over de ‘continuĂŻteitsparagraaf’ overbodig worden. Feitelijk dus niets nieuws. We noemen hier een aantal kernelementen die van toepassing zijn en/of zullen worden in het ďŹ nancieel beheer en ďŹ nancieel toezicht: t .FFS UPFLPNTUHFSJDIU SJTJDPHFSJDIU FO USBOTQBrant, zoals meerjarenbegrotingen en toekomstige risico’s. t&FOWFSQMJDIUFSBQQPSUBHFPWFSIFUAJODPOUSPM[JKO van het bestuur ten aanzien van het ďŹ nancieel beheer en de naleving van de geldende sectorcodes. t 3PM WBO EF 3BBE WBO 5PF[JDIU OBBTU CFOPFNJOH WBOEFBDDPVOUBOUTUFMUEF3BBEWBO5PF[JDIUEFDPOtroleaanpak en speciďŹ eke aandachtspunten voor de controle vast (na raadpleging bestuur en controller FOJOPWFSMFHNFUEFFYUFSOFBDDPVOUBOU t .FFS UPFLPNTUHFSJDIUF TJHOBMFSFOEF SPM WBO EF accountant. Er dient naast de verklaring van de Een ander belangrijk aspect van de ‘continuĂŻteits- accountant ook een accountantsverslag te zijn en hierin dienen onder andere de volgende elemenparagraaf’ is een rapportage over: t%FBBOXF[JHIFJEFOXFSLJOHWBOIFUJOUFSOFSJTJ- ten te worden opgenomen; ‘in control’ statement cobeheersings- en controlesysteem; hoe dit systeem en daarmee de risicobeheersing van de instelling, is ingericht, hoe het in de praktijk functioneert, de kwaliteit van de governance en de betrouwwelke resultaten zijn bereikt en welke aanpassin- CBBSIFJE WBO BBOOBNFT %F FYUFSOF UPF[JDIUIPVder heeft recht op het verkrijgen van het accoungen worden doorgevoerd de komende jaren. t #FMBOHSJKLTUF SJTJDPT FO PO[FLFSIFEFO FO PQ tantsverslag. welke wijze de school passende maatregelen treft om deze risico’s en onzekerheden het hoofd te bie- Deze elementen zullen tot het normale gedachtengoed van bestuurders en toezichthouders in de den. t5PF[JDIUIPVEFOEPSHBBOPQXFMLFXJK[FIFUUPF- publieke sector moeten gaan behoren volgens de zichthoudend orgaan het bestuur ondersteunt en .JOJTUFS WBO 'JOBODJĂ‘O 5SBOTQBSBOUF WFSBOUXPPSding hierover zal plaatsvinden in de jaarverslaggeadviseert over beleidsvraagstukken en ďŹ nanciĂŤn. ving (jaarrekening en jaarverslag) en deze stukken De zaken die hierboven genoemd zijn uit de ‘con- worden openbaar gemaakt. tinuĂŻteitsparagraaf’ passen in de landelijke ontwikkelingen. De term ‘continuĂŻteitsparagraaf’ dekt Hoe nu verder? daarom ook niet de lading. Het is niet ‘slechts’ een Wat er gaat gebeuren op korte en langere termijn paragraaf in het jaarverslag, maar het gaat om het als het gaat om ďŹ nancieel beheer en ďŹ nancieel toezicht hebben wij hierboven uiteengezet. Hoe gaan hele proces wat hier aan ten grondslag ligt. we dit doen? Hoe pakken we dit aan en in welke tempo? Ons advies aan scholen is om dit traject van Landelijke ontwikkelingen De landelijke trend als het gaat om ďŹ nancieel be- wat wij noemen ‘in control zijn en blijven' op te pakheer en ďŹ nancieel toezicht in de publieke sector is ken. Zoals de Minister van OCW het ook aangeeft duidelijk; de Minister van FinanciĂŤn heeft dit aan- zit de winst niet in die ‘continuĂŻteitsparagraaf’ als gegeven in het najaar van 2013 en de Minister van publicatiestuk, maar zit de winst in het structureel inbedden van dit hele proces in de organisatie. De Onderwijs zal hiermee aan de slag gaan. Wat wordt er bedoeld met de ‘continuĂŻteitsparagraaf’? De Minister van OCW beoogt met de zogenoemde ‘continuĂŻteitsparagraaf’ inzicht te geven in de wijze waarop scholen omgaan met de ďŹ nanciĂŤle gevolgen van het gevoerde en te voeren beleid. Dit inzicht is bedoeld voor iedere belangstellende of belanghebbende (via het jaarverslag van de onderwijsinstelling). Dit inzicht komt enerzijds tot uitdrukking in de verwachte cijfers voor de komende jaren op het gebied van: tBBOUBMMFOFOPOUXJLLFMJOHFOJOQFSTPOFFM tMFFSMJOHBBOUBMMFO tFYQMPJUBUJFSFTVMUBUFO tPOUXJLLFMJOHWBOEFWFSNPHFOTQPTJUJF

publicatie in een ‘continuĂŻteitsparagraaf’ is dan een MPHJTDIFTUBQ [POEFSFYUSBXFSL Hoe? Wij hebben hier als Govers Onderwijs Accountants een methode voor ontwikkeld, waarbij we bestuurders en toezichthouders van scholen helpen ‘in control’ te zijn en blijven, op een manier die concreet en meetbaar is. Bart Vogels

Govers Onderwijs Accountants Govers Onderwijs Accountants is een team van ongeveer 25 professionals, gespecialiseerd in het primair en voortgezet onderwijs. Al ruim twee decennia hebben we ervaring in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs als controlerend accountant en als adviseur. Met dit team van echte onderwijsdeskundigen komen we bij scholen in heel Nederland. Govers Onderwijs Accountants maakt onderdeel uit van Govers Accountants/Adviseurs, een fullservice kantoor in Eindhoven met circa 125 medewerkers in diverse disciplines. Wat we doen Govers Onderwijs Accountants controleert jaarrekeningen en bekostigingsgegevens van onderwijsinstellingen. Daarbij verklaren we, kort gezegd, dat alle inkomsten zijn verantwoord en dat alle uitgaven rechtmatig zijn, wat uiteindelijk leidt tot een getrouwe weergave van het eigen vermogen aan het eind van het jaar en van het resultaat over dat jaar. Dit is een verplichting voor onderwijsinstellingen, waarbij we zijn gehouden aan de controlevoorschriften vanuit het Ministerie van OCW (Controleprotocol OCW). Dit werk is vooral historisch gericht. Daarnaast vinden wij het belangrijk om onderwijsinstellingen verder te helpen om ‘in control’ te zijn en te blijven. Daarnaast begeleiden en adviseren we onderwijsrelaties op andere terreinen, zoals: - begeleiding bij doordecentralisatie van huisvesting; - advisering in het digitaliseren van de administratie en de administratieve processen; - onderzoek en begeleiding bij fusies; - fiscale quickscan (omzet- en loonbelasting); CFPPSEFMFOWBOFOCFHFMFJEJOHCJKIFUA5BY$POUSPM 'SBNFXPSL PBIPSJ[POUBBMUPF[JDIU#FMBTUJOHEJFOTU - het opzetten van projectadministraties; - het controleren van subsidietrajecten; - benchmark.

Govers Onderwijs Accountants – Beemdstraat 25 – 5653 MA – Eindhoven – (T). 040-2504504 – (E). mail@goversonderwijs.nl – (I). www.goversonderwijs.nl


BEDRIJVIG BRABANT

25

ONDERWIJS

maart 2014

Coalities van wetenschap en praktijk in LABs bij TiasNimbas Overnemen of een alliantie vormen: wat is de beste manier voor een organisatie om te groeien? Wat is het effect van het energielabel op de woningmarkt? Twee voorbeelden van onderzoek dat door TiasNimbas Business School gedeeld wordt met de buitenwereld. Onderzoek wordt bij de Tilburgse business school georganiseerd in zogenoemde LABs. Als moderne business school verbindt TiasNimbas Business School de actuele praktijk met grensverleggende theorie. Dat gebeurt in de opleidingen, maar ook in onderzoek. Daarvoor maakt de business school coalities van praktijk en wetenschap. Die coalities worden gevormd in LABs, een open platform waarin kennis wordt ontwikkeld en gedeeld met de buitenwereld. In deze LABs werken hoogleraren van TiasNimbas, bedrijven en deelnemers van de opleidingen samen aan nieuwe kennis en kennisdeling. De business school heeft inmiddels LABs over Vastgoed, Health, Finance, Strategie en leiderschap en Business Analytics. Het delen van kennis is belangrijk voor TiasNimbas,

vindt hoogleraar Vastgoedeconomie Dirk Brounen. Hij is oprichter van het VastgoedLAB en als Associate Dean Research and Development trekker van de verschillende LABs bij de business school. “Als je kennis deelt wordt het meer. De universiteit is een schatkamer van onderzoek en we werken er bij TiasNimbas aan om die schatten, samen met bedrijven onder de aandacht te brengen.” Op een speciaal ingerichte kenniswebsite toont de business school papers, relevante en goede afstudeerscripties en webinars. In deze webinars spreekt een hoogleraar over de theorie, terwijl iemand uit het bedrijfsleven voorbeelden uit de praktijk geeft.

FinanceLAB Europese CFO’s nog niet eerder zo positief over economische vooruitzichten Uit de Europese CFO Survey – die binnen het FinanceLAB wordt gepubliceerd samen met het Amerikaanse Duke University - blijkt een terugloop van de Europese werkloosheid. Gedurende de laatste 5 kwartalen wordt er steeds minder bezuinigd op vast personeel. Zo ook dit eerste kwartaal van 2014 waar de negatieve groei in vaste contracten nog maar -0.8% bedraagt tegenover -3.7% een jaar geleden. Nog niet eerder waren Europese CFO’s zo positief over de economische vooruitzichten: 63% heeft meer vertrouwen in de economie terwijl slechts 15% minder positief is vergeleken met vorig kwartaal. Daarmee zijn er relatief meer positieve Europese financiële bestuurders dan Amerikaanse. Wel waarderen de Amerikanen de eigen economie nog steeds iets beter dan hun Europese collega’s, respectievelijk 60 en 58,5 op een schaal van 100.

Business Analytics LAB Onderzoek met GfK: A-merk onderscheidt zich niet meer van huismerk Uit onderzoek met GfK – op basis van cijfers van het GfKconsumentenpanel – blijkt dat consumenten weinig onderscheid zien tussen winkelmerken en A-merken. Daarom kiezen ze steeds vaker voor het goedkoopste merk. Dat consumenten steeds vaker kiezen voor een winkelmerk is een trend die al langer gaande is. Het marktaandeel van winkelmerken steeg in de periode van 2003 tot 2012 van 29% naar 45%. Consumenten kopen anders hun boodschappen in: ze kiezen voor goedkopere producten, hebben een sterkere voorliefde voor discounters en kopen minder frequent, maar wel meer per keer. Ook bezuinigen sommigen door minder te kopen. Een van de redenen hiervoor is de economische crisis, maar ook andere factor van het toenemende switchgedrag naar goedkopere merken en winkels speelt een rol. Die switch komt vooral doordat het kwaliteitsverschil tussen A-merken en winkelmerken steeds kleiner wordt.

VastgoedLAB Onderzoek met NVM en BZK: Energielabel populairst in buitengebieden Op basis van transactiecijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en de energielabelinformatie van AgentschapNL maakt VastgoedLAB elk kwartaal een rapportage over de stand van het energielabel op de woningmarkt. Uit de laatste kwartaalanalyse blijkt dat het marktaandeel van het EnergieLabel in het derde kwartaal van 2013 het grootst is in de provincies Overijsel, Friesland, Noord-Brabant en Limburg. “Het lijkt erop dat verkopers in de Randstad minder moeite hebben hun huis te verkopen. In de buitenstedelijke gebieden is het Energielabel wellicht een onderscheidende kwaliteit van een woning en belangrijk bij de verkoop”, aldus prof. dr. Dirk Brounen, hoogleraar Vastgoedeconomie binnen TiasNimbas Business School en onderzoekersleider van deze analyse. Elk kwartaal bestuderen onderzoekers van TiasNimbas Business School de wijze waarop het energielabel op de Nederlandse koopwoningmarkt heeft gepresteerd. Het marktaandeel vertoont een stijging van 14,8% ten opzichte van de voorgaande maanden. Deze gelabelde woningen hadden 88 dagen minder lang nodig om tot een transactie te komen. Bovendien blijkt dat de ‘groen’ (label A of B) gelabelde woningen bij de verkoop 0,8% meer opbrachten dan de woningen voorzien van een energie label tussen de C en G.

Discussies tijdens de colleges

Maandelijks deelt TiasNimbas in webinars kennis over verschillende onderwerpen

HealthLAB Leerstoelen met Amphia Ziekenhuis: Organisatiestructuur en patiëntveiligheid succescriteria voor goedkopere zorg.

de huidige structuur van zorgorganisaties naar interne specialisaties zouden ze kunnen sturen op de belangen van externe partijen.

Bijzonder hoogleraar Rob Slappendel en bijzonder hoogleraar Jo Caris hebben beiden een leerstoel gefinancierd door Amphia Ziekenhuis.

Rob Slappendel, anesthesioloog is bijzonder hoogleraar ‘Kwaliteit en veiligheid in de zorg’: Patiëntveiligheid gaat de zorg kwalitatief beter en voordeliger maken.

Jo Caris is bijzonder hoogleraar ‘Organisatie-ontwikkeling in de zorg’: De organisatie van professionele gezondheidszorg

Actieve en effectieve patiëntveiligheid gaat er voor zorgen dat de vermijdbare schade en sterfte zal dalen, het maakt de zorg kwalitatief beter en goedkoper. Er is vooral veel te winnen op het terrein van de late gevolgen van een medische misser. Bij directe gevolgen van een medische fout (opereren aan een verkeerd been, wondgaas achterlaten in de buik bij een operatie) zijn al veel zaken enorm verbeterd. Die komen veel minder veel voor dan een decennium terug. Indirecte missers zijn minder goed te traceren. Gevolgen zijn nadelig voor patiënt en ziekenhuis omdat dit altijd zorgt voor een langer dan geplande opnameduur of heropname en dus onnodige kosten met zich meebrengt.

De zorg voor patiënten of cliënten met meer complexe aandoeningen zou meer gericht kunnen zijn op integrale behandelingen en minder op gespecialiseerde verrichtingen. Externe gerichtheid is sowieso een aandachtspunt voor zorgbedrijven. Zorgbedrijven zouden meer oog moeten hebben voor belangen van cliëntgroepen, verzekeraars, inspectie, ict, opleidingen, publiek en wetenschap. Goede zorg aan patiënten vraagt immers ook aandacht voor kwaliteitsnormen, kosten, communicatie, verslaglegging, privacy etcetera. In plaats van


26

maart 2014

BEDRIJVIG BRABANT

Leiderschap, organisatie en communicatie 1-jarige leergang met HBO erkenning

Projectmanagement 1-jarige leergang met HBO erkenning Beide opleidingen van 1 jaar zijn toegespitst op projectmanagers en leidinggevenden werkzaam in een technisch industriĂŤle werkomgeving. + uw eigen werkzaamheden en persoonlijke leerdoelen staan centraal in de opleiding + bekwame docenten met ruime ervaring op gebied van (project)management, leiderschap en communicatie in de industrie + mogelijkheden voor extra financiering door stimuleringsgelden + deze leergang is onderdeel van de HBO opleiding Bedrijfskunde van Hogeschool SDO Nieuwsgierig over de inhoud, opzet en lesdata? Meer informatie vindt u op onze website: www.mikrocentrum.nl/opleidingen Of neem contact op met: E w.kuijpers@mikrocentrum.nl T 040 - 296 99 33

Erkende opleiding najaar 2014

den via Eenvoudig aanmel

m.nl www.mikrocentru


BEDRIJVIG BRABANT

27

ONDERWIJS

maart 2014

Paul Rüpp:

‘Deeltijdonderwijs moet van aanbodgericht naar vraaggericht’ 'De ambitie van Avans Hogeschool is om de kloof tussen opleiding en arbeidsmarkt te dichten. In hoeverre de twee op elkaar aansluiten is een zeer relevante vraag, toch zeker niet nieuw. Maar door de steeds sneller veranderende markt is het probleem pregnanter dan ooit. Dat vereist grote flexibiliteit van het onderwijsveld, de student en het bedrijfsleven. Avans pikt het signaal op, onderneemt actie en speelt nu al in op de enorme transitie die op dit moment plaats vindt. Voorop lopen voorkomt achteruitgang.' 'Zo is het belang om trends op de arbeidsmarkt nauwlettend te volgen voor Avans evident. Kijk naar de enorme toename van zzp’ers. Het is een actueel voorbeeld waar het onderwijs beter op in moet spelen. Vandaar dat Avans onder meer inzet om het aanpassingsvermogen van studenten te verbeteren. Maar het onderwijs kan het niet alleen realiseren. Samenwerking is de sleutel.' 'Zo onderhoudt Avans hele nauwe banden met het bedrijfsleven. Zoals door middel van de Werkveld Advies Raad (WAR) met vertegenwoordigers uit het beroepenveld. Die onder andere advies uitbrengen aan de opleiding over het beroepsprofiel en de aansluiting op de arbeidsmarkt.' 'Het Avans Ondernemerscentrum is nog zo’n voorbeeld waar opleiding en arbeidsmarkt samensmelten. Ondernemers dragen concrete vragen en onderzoeksopdrachten aan die of belanden bij bestaande programma’s binnen het Ondernemerscentrum of bij een van de Academies. Met als resultaat een door studenten ontwikkelde praktijkgerichte oplossing.' 'Studenten leren multidisciplinair denken en handelen wat beantwoordt aan de vraag uit de markt. Ook ontstaat binnen de academies steeds vaker kruisbestuiving. Technische, sociale en economische vakken vinden elkaar. Zo kun je de markt tegenwoordig het beste bedienen.' 'Andere vlakken die het gat tussen opleidingsinstituten en het bedrijfsleven moeten slechten, zijn de Avans expertisecentra die praktijkgericht onderzoek verrichten. Met lectoren die rechtstreeks worden gefinancierd uit het bedrijfsleven. Met behaalde resultaten die direct terugvloeien naar de markt. Win-win.' Paul Rüpp Triple helix overleggen 'Op een breder niveau neemt Avans deel aan zogenaamde triple helix overleggen. Hierin werken het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden nauw samen. Ook dit structureel partnerschap is essentieel om het gat te dichten dat bestaat tussen opleiding en arbeidsmarkt.' 'Er zijn praktijkvoorbeelden te over. De Green Chemistry Campus, een initiatief van SABIC met onder meer de provincie Noord-Brabant, de gemeente Bergen op Zoom en Avans Hogeschool. En het onlangs officieel geopende SPARK met daarin de Technische Universiteit Eindhoven, provincie Noord-Brabant, de gemeente ‘s-Hertogenbosch, Avans Hogeschool en Heijmans.'

'Avans Hogeschool laat het hier niet bij. Sterker nog, er zijn veel meer kansen. Zo gaat binnen Avans het deeltijdonderwijs compleet op de schop. Nu al anticipeert de hogeschool op veranderingen die aanstaande zijn. Daarin loopt Avans flink voorop. Deeltijdonderwijs moet van aanbodgericht naar vraaggericht. Een druk leven met gezin en baan? En toch studeren. Geen probleem. Ook hier is flexibiliteit de tendens.' 'Al de bovengenoemde voorbeelden samen maken dat Avans al volop bezig is met het opleiden voor de 21ste eeuw. Toch

plaatst Avans een kanttekening, want het bedrijfsleven mag zich zeker nadrukkelijker manifesteren. Het zijn met name de kennisinstellingen die voorop lopen als het gaat om een innovatieve aanpak. Gelukkig worden de relaties met de partners van buitenaf steeds hechter. De boodschap is duidelijk: elkaar aanvullen en elkaar opleiden. Dat is de nieuwe werkelijkheid.' Paul Rüpp Voorzitter College van bestuur Avans Hogeschool

Brabantse Nieuwe In de rubriek Brabantse Nieuwe portretteert Bedrijvig Brabant innovatieve ontwikkelingen uit het Brabantse bedrijfsleven. In deze editie aandacht voor het Helmondse bedrijf Orcabot 3D-Print Technology. Dit bedrijf lanceerde onlangs de Orcabot XXL, een professionele 3D-printer waarmee twee verschillende materialen gelijktijdig kunnen worden geprint. 'Op de RapidPro beurs in Veldhoven, waar we deze printer voor het eerst hebben gedemonstreerd, toonden enorm veel partijen belangstelling voor deze printer', vertelt Daniëlle van den Hove. 'Daar zijn we met drie mensen continu bezig geweest om vragen van bezoekers te beantwoorden over deze nieuwe printer.' Orcabot 3D-Print Technology werd opgestart door middel van een investering door Prodim, dat eveneens in Helmond is gevestigd. Prodim International, dat gespecialiseerd is in digitale meetoplossingen, zag een investering in het bedrijf van Camiel Gubbels als een aantrekkelijke mogelijkheid om kwalitatief goede 3D-printers onder een brede doelgroep onder de aandacht te brengen. Gubbels, de ontwerper van de Orcabot 3D-printers, is nog altijd werkzaam binnen de organisatie. Van den Hove: 'Door de investering van Prodim heeft Camiel nu weer zijn handen vrij om zich helemaal op de technische aspecten

te richten en hoeft hij zich niet meer over de bedrijfsvoering te bekommeren.' Kleine series De 3D-printer kan onder andere gebruikt worden voor het printen van prototypes, tools, consumtenproducten en vele andere producten. Orcabot ziet grote toepassingsmogelijkheden voor zijn 3D-printers. 'De printers worden sinds 2009 verkocht aan particulieren en bedrijven over de hele wereld. Daarnaast verkopen we ook printmateriaal, onderdelen en verzorgen we trainingen aan onze klanten. Met name voor bedrijven die slechts kleine series producten hoeven te maken, zijn de Orcabot 3D-printers aantrekkelijk producten.' De hoeveelheid materialen die met de Orcabot 3D-printers kunnen worden geprint, is groot en dus zeer interessant voor bedrijven. Precies op maat Bovendien kunnen de producten met de Orcabot 3D-printers precies op maat worden gemaakt. 'In eerste instantie kost het bedrijven waarschijnlijk wat extra tijd om met de printer te leren werken, maar uiteindelijk zal het hen vooral veel tijd opleveren en geld besparen. Ons doel is om kwalitatief hoogwaardige, maar tegelijkertijd ook betaalbare 3D-printers te verkopen. Door zelf innovatief te zijn, continu verbeteringen

aan te brengen, te luisteren naar onze klanten en door te investeren in nieuwe technologie, lukt het ons om geavanceerde printers te bouwen waar onze klanten vervolgens hun eigen producten mee kunnen maken.'


28

maart 2014

BEDRIJVIG BRABANT


BEDRIJVIG BRABANT

29

maart 2014

Miljoenen voor Brabantse natuurlandschappen

Column De gouden TIP

De provincie Noord-Brabant gaat in de komende jaren totaal ruim 53 miljoen euro beschikbaar stellen voor projecten die de allure van drie belangrijke Brabantse natuurgebieden kunnen vergroten: de Brabantse Wal, de Maashorst en Het Groene Woud. Vanuit de regio’s komt bijna 75 miljoen euro op tafel om de plannen te realiseren.

Belangrijk doel van ‘Landschappen van Allure’ is het betrekken van partijen in de regio om de natuur te verfraaien en slimme combinaties te maken met recreatie en toerisme. Volgens Gedeputeerde Johan van den Hout komt die strategie prima uit de verf: ‘Dankzij de inzet van veel partijen worden de Brabantse Wal, Het Groene Woud en de Maashorst echt landschappen van allure, met een eigen identiteit en dynamiek. Zij zorgen voor verbinding van stad en platteland. Ze brengen mensen in contact met de natuur, met elkaar, met de historie, met de stad en haar achterland. En ze creëren nieuwe vormen van economie en ondernemerschap. Zo leveren ze een bijdrage aan de ambities van Noord-Brabant als Europese topregio.’ Advies opgevolgd Het college van Gedeputeerde Staten volgt met haar investeringsbesluit voor de drie projecten het advies van een externe commissie van deskundigen. Deze commissie beoordeelde de projecten onder meer op de mate waarin het project bijdraagt aan het versterken van het landschap; de mate waarin het project partijen laat participeren die nog niet eerder bij de ontwikkeling van het landschap betrokken zijn geweest; de mate waarin verdienmogelijkheden van het project voor het landschap bijdragen aan een structurele financiering van het versterken van het landschap en de mate waarin het project toepassing geeft aan innovatieve concepten en oplossingen in en voor het landschap. De volgende projecten kunnen rekenen op financiering: * Westbrabantse Waterlinie (Projectsom: 17,4 miljoen euro, maximale investeringsbijdrage provincie: 7,8 miljoen euro) Het project Westbrabantse Waterlinie richt zich op herstel van cultuurhistorisch erfgoed uit verschillende tijdperken, zoals Fort de Roovere en Fort Henricus; realisatie van toegankelijke recreatieve waterpoorten en aanleg van recreatieve infrastructuur voor fietsen en wandelen incl. routestructuren om het gebied toegankelijk en beleefbaar te maken. Projectpartners zijn de gemeente Steenbergen, Natuurmonumenten, Waterschap Brabantse Delta, Stichting Menno van Coehoorn, Gilde Sebastiaan, Stichting Bezichtiging Monumenten, Evenementenbureau Brabantse Wal, gemeente Bergen op Zoom, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer Vrienden van de West Brabantse Waterlinie, Watersportvereniging, exploitant jachthaven, Akkermans Leisure &golf, Benedensas VOF, werkgroep ‘de Waterschans’, Gemeente Roosendaal, Stichting

Kasteel van Wouw en lokale burgers, ondernemers en verenigingen op het gebied van cultuurhistorie en recreatie. * Meer Maashorst! Een gezond landschap (Projectsom: 31,7 miljoen euro, maximale investeringsbijdrage provincie: 15,6 miljoen euro) Het project ‘Meer Maashorst! Een gezond landschap’ richt zich op landschapsversterking, natuur en gezondheid (voeding, bewegen, lifestyle en zorg), dorpen & natuur in het landschap, cultuurhistorie. Zo wordt gewerkt aan het herstel van dreven en driften (56 kilometer) in de Maashorst. Andere concrete projecten: landschaps- en ecologische maatregelen bij Oss, Schaijk, Zeeland, Uden, Nistelrode en Heesch; aanleg recreatieve hoofdentree/poort Palmstraat vanaf A50/A59; nieuwe natuur en groene dooradering buiten de ecologische hoofdstructuur (81 hectare); aanleg van 14 hectare nieuwe gebruiksnatuur voor spelen en voeding; inrichting van ‘gezonde landschappen’ zoals bij TBS kliniek Zeeland, Vitaliteitshuis bij ziekenhuis Bernhoven en bedrijf Fitland in Uden, bij Palmstraat Heesch (Staatsbosbeheer) en bij Kloostertuin Oss; recreatieve voorzieningen (wandelen en fietsen); voorlichting en educatie gericht op Maashorst, een gezond landschap en onderzoek naar de effecten van de projecten gezond landschap op mensen. Projectpartners zijn de gemeenten Oss, Uden, Bernheze en Landerd. Waterschap Aa en Maas, IVN, Kloosterhuis ’t Zicht, GGZ, Herperduin Holding BV, Hofmans BV, ANBI stichting Nieuwe Natuur, Ziekenhuis Bernhoven, Natuurcentrum Slabroek, Villa d’Arto en andere lokale bedrijven, grondeigenaren en bewoners. * Een Vorstelijk Landschap (Projectsom: 8,2 miljoen euro, maximale investeringsbijdrage provincie: 3,3 miljoen euro) Het project ‘Een Vorstelijk Landschap’ richt zich op de hoofdthema’s stad-land, natuur & recreatie bij de stad, landschap en cultuurhistorie, rust/stilte & slowfood, gezondheid. Er worden natuur- en landschapselementen aangelegd; de biodiversiteit in het landschap wordt verbeterd; de tuin en het park van een klooster en een hoeve worden in de oude glorie hersteld; er ontstaan belevingsroutes, kunst in het landschap; er komen sportlanes (fiets en wandel) vanuit de stad en er worden ‘ommetjes’ (fiets en wandel) aangelegd in het landschap. Projectpartners zijn de gemeente Tilburg, Abdij OLV Koningshoeve, Fontys, waterschap de Dommel, gemeente Oisterwijk, Diamant Groep, particuliere grondeigenaren, bewoners en maatschappelijke stichtingen.

In een van mijn vorige columns had ik het over ‘samen innoveren’ en in een andere column schreef ik over ‘schaars talent’. Samen goed voor de gouden TIP, de Talent & Innovatie Pool. Ja, het woord suggereert het al, pool, dat betekent bij elkaar zetten en delen. Delen van spullen en machines is makkelijk, maar delen van mensen lijken we ingewikkeld te vinden. Mensen kunnen namelijk praten en dus ook dingen van jou verklappen. Mensen zorgen voor onderscheidende innovaties en die willen we eigenlijk voor onszelf houden. Mensen lopen met data en informatie de deur uit en lopen ergens anders binnen; bij de buurman, of erger nog, bij de concurrent. Mensen weten teveel. Mensen maken het verschil en dat willen we dan niet meer delen. Eigenlijk leggen we mensen het liefst aan de ketting, zorgen dat ze niet meer kunnen communiceren met vreemden en delen we ze liefst zo min mogelijk. Gek eigenlijk want je kunt er ook heel anders naar kijken. Soms is het als bedrijf, zeker als MKB bedrijf, moeilijk om goede mensen te vinden. En nog moeilijker dan binnen halen is het om ze binnen te houden. Mensen die het verschil maken, mensen die innovaties realiseren, die de toekomst creëren. Mensen gaan nu helaas ook wel weg op zoek naar nieuwe uitdagingen; puur omdat de huidige werkgever die blijkbaar niet of niet meer kan bieden. Helaas vaker en sneller dan ons lief is. Zijn ze net goed bezig, gaan ze weer weg, op zoek naar de next step. Zodra dat spannende project voorbij is, dan wordt dat kleine bedrijf toch minder sexy en gaan de slimmeriken weer op zoek en dus weg. Mensen willen met soortgenoten samenzitten en dat kan die kleinere ondernemer vaak niet (alleen) bieden. Mensen zoeken telkens weer spanning, uitdaging, inspiratie en vooral snelheid en vernieuwing. Die ene specialist zit toch wat geïsoleerd, wel met hele aardige collega’s en een mooi salaris, maar dat is niet genoeg. Ze willen om zich heen 'soortgenoten' met wie ze kunnen sparren, waarmee en van wie ze kunnen leren en waarmee ze samen grotere dingen kunnen bereiken dan individueel. Delen is misschien toch niet zo gek …. Mensen hebben namelijk ook weer oortjes en oogjes en zien en horen dingen bij de buurman die ze anders niet gezien zouden hebben. Mensen halen buiten inspiratie op en kunnen daarmee verder. Mensen kunnen door ze af en toe samen te laten werken dingen bereiken die ze alleen niet hadden gekund, samen tot grotere dingen komen. Dan wordt het toch weer meer. En met delen bedoel ik iets wat meer wordt terwijl het goedkoper en flexibeler wordt. 10 Ondernemers met 10 keer 1 specialist hadden met delen en flexibiliteit misschien genoeg aan 5 specialisten in totaal. Maar ja, dan moet je ze wel delen, want 10 maal een halve specialist aantrekken, binnenhalen en binnen houden is eigenlijk onmogelijk! Ik bedoel dus niet commerciële bedrijven als werving en selectiebureau’s, headhunters, uitzendbureau’s, detacheerders en consultants die delen duurder maken, door voor een halve fte de prijs van anderhalve medewerker te vragen. Hier is een hele nieuwe tak van sport ontstaan waar veel, heel veel geld verdiend wordt met iets wat we door coöperatief samen te werken gewoon kosteloos of zelfs met kostenbesparing / costsharing zelf hadden kunnen regelen. Zolang we het tenminste klein houden. Als het te groot wordt, dan hebben we overhead nodig, dan moeten we van alles gaan regelen. Dan wordt er iets opgetuigd dat niets toevoegt aan het primaire proces, maar wat gaat leven van de verstoring van het primaire proces, van de vele betrokkenen en van de wrijving daartussen. En daar zelfs aan verdient, heel veel aan verdient. En dat terwijl een Talent & Innovatie Pool meer oplevert en minder kost. Samen wordt het sterker. Samen worden we groter. Samen kunnen we innoveren en nieuwe zaken aanpakken. Samen kunnen we ons de juiste mensen veroorloven en binnen halen. Samen kunnen we ze zelfs (betaalbaar) binnen houden. Samen kunnen we mensen boeien, uitdagen en inspireren. Samen kunnen we dingen die we alleen niet kunnen. Samen zien we dingen die we alleen niet zagen. Succes met deze gouden TIP! Wim Bens, Bens & Partners Management en Advies


BEDRIJVIG BRABANT

31

maart 2014

AGENDA 17 april Solar Plus Event Een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw is het, op een duurzame manier, tegemoet komen aan onze stijgend energieverbruik. Zonne-energie heeft het grootste potentieel om aan onze toekomstige energiebehoefte te voldoen. Op 17 april vindt het jaarlijkse ‘Solar Plus’ Event plaats. Het Solar Plus Event, georganiseerd door de Strategic Area Energy van de TU/e, biedt de mogelijkheid om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, technologie en de inzet van zonne-energie te ontdekken bij de TU/e, bij onze partner organisaties en in de provincie Noord-Brabant. t www.tue.nl

27 maart Breda Netwerk Business Event Op donderdag 27 maart heeft Breda-Netwerk een aantrekkelijk programma opgezet. Diverse netwerken uit de regio worden dan uitgenodigd bij Hotel Campanile in Breda. Een uitstekende kans om contacten te leggen, kennis op te doen en te genieten van de lekkere proeverijen. t www.breda-netwerk.nl

27 maart Tweede Additive World Conference in Eindhoven Ervaringsdeskundigen industrieel 3D printen delen hun visie, kennis en toepassingen. In een groot aantal segmenten in de (high tech) industrie groeit de interesse voor toepassing van 3D printen. De unieke eigenschappen van deze nieuwe additieve technologie zorgen voor een grote vormvrijheid, ontwerp van lichtgewicht en toch stijve constructies, geïntegreerde samenstellingen, geoptimaliseerde temperatuurbeheersing en een verkorting van het innovatieproces. De Additive World Conference op donderdag 27 maart in Eindhoven biedt een podium voor gelijkgerichte 3D print-professionals uit de industrie om elkaar te ontmoeten, te inspireren en van elkaar te leren. t www.additiveworld.com

de zakelijke bezoekers. Ook gemeenten en andere dienstverlenende bedrijven zijn in grote getalen aanwezig op de beursvloer. Bij de beurslocatie is volop parkeergelegenheid. De beurs is beide dagen geopend van 14:00 tot 22:00 uur. t www.bbhp.nl.

8 april Bijeenkomst BZW Noordoost-Brabant en Hermes Netwerk Bijeenkomst met inleiding van Jan Hommen over de economische structuur versterking van Brabant. t www.bzw.nl

'Mens en techniek' is het thema van de Dag van de Filosofie op zaterdag 12 april 2014 in theater De NWE Vorst in Tilburg. De moderne techniek dringt tot ver in onze dagelijkse levens door, zover dat de grens waar de mens ophoudt en de techniek begint, gaat verschuiven. Machines worden ‘smarter’, intelligenter en menselijker. Computers kunnen steeds beter tekst en spraak begrijpen, gezichten herkennen en patronen vinden in massale hoeveelheden gegevens. Belooft dat een betere wereld, perfecte democratie en een betere mens? twww.dagvandefilosofie.nl

12 april 10 april Seminar Bedrijfsovernames Holla Advocaten houdt op deze dag een seminar over de juridische do's en don'ts bij een bedrijfsovername. Tijdens het seminar zullen mr. Niels Verweij en mr. Délon Vielvoye de deelnemers leiden door het gehele overnameproces. Zij attenderen hen op de valkuilen die ondernemers tijdens een overname dienen te ontwijken, wat de juridische consequenties zijn en wat zij wel en vooral ook niet moeten doen. t www.holla.nl

12 april Dag van de Filosofie 2014

Open huis Watertoren 's-Hertogenbosch Op 12 april 2014 is de Watertoren van Den Bosch tussen 13.00 en 16.00 uur geopend voor ondernemers die op zoek zijn naar een markante kantoor- of horecalocatie. Alle verdiepingen bieden een fenomenaal uitzicht op de Sint-Janskathedraal. De eerste huurder heeft zich inmiddels al aangediend: in mei van dit jaar neemt Brens Advocaten zijn intrek in de tweede verdieping. BOEi, een non-profit organisatie die zich inzet voor het behoud van erfgoed, heeft de toren gerestaureerd. Met een nieuw trappenhuis, extra vensters en een gloednieuwe lift, kan de watertoren nu echt aan een nieuw leven beginnen.

4 april Innovatie in de GGZ Op 4 april 2014 organiseert de Academische Werkplaats Geestdrift een middagsymposium over innovatie in de GGZ. De Academische Werkplaats Geestdrift is een samenwerkingsverband tussen GGzE, GGZ Breburg en Tranzo (Tilburg University). In dit symposium staat innovatie in diagnostiek en behandeling centraal. Sprekers zijn dr. Erik Bulten, dr. Iman Elfeddali en drs. Freena Eijffinger. Daarnaast presenteren een aantal recent en bijna gepromoveerde onderzoekers van de Academische Werkplaats Geestdrift op innovatieve wijze hun resultaten. t www.uvt.nl

9 en 10 april Bedrijven voor Bedrijven Helmond/ Peelland Bedrijven voor Bedrijven Helmond/Peelland vindt dit jaar op 9 en 10 april plaats aan de Gerstdijk 24 op Industrieterrein Helmond (BZOB). Het doel van de businessbeurs is ondernemers bij elkaar brengen, stimuleren om zaken met elkaar te doen en met

12 april Alumnidag 2014 TU/e Op zaterdag 12 april vindt de jaarlijkse Alumnidag van de TU/e plaats. Dit jaar is het thema 'Smart Mobility', één van de strategic areas van de universiteit. t www.tue.nl

15 april Ondernemerscafé Deurne Ondernemerscafé Deurne vindt elke derde dinsdag van de maand plaats in Plein Vijf aan de Markt in Deurne. De avond heeft een open karakter; ook niet-ondernemers zijn welkom. Tijdens het Ondernemerscafé wordt op informele wijze van gedachte gewisseld over tal van zaken die ondernemend Deurne bezighoudt. t ondernemerscafedeurne.nl

7 en 8 mei High-Tech Systems 2014 High-Tech Systems 2014 focust op high-tech systems en key enabling technologies. De focus van het conferentieprogramma en de beurs is hightech-systeemontwikkeling voor markten waar slimme engineering en technologie het verschil maken. Op High-Tech Systems maken bezoekers kennis met mensen en bedrijven die hen kunnen helpen bij het ontwikkelen, produceren en vermarkten van complexe systemen. t www.hightechsystems.nl.

18-24 mei

Wilt u dat uw zakelijke bijeenkomst in deze agenda wordt vermeld? Stuur uw bericht dan tijdig naar Bedrijvig Brabant.

RedactieBB@dewinter.nl (o.v.v. zakenagenda)

Dutch Technology Week Professionals, scholieren, studenten en technologieliefhebbers kunnen tijdens deze week ervaren hoe leuk en spannend het is om mee te werken aan uitvindingen die de wereld veranderen. Brainport Regio Eindhoven levert geweldige prestaties op high tech gebied en daar is de high tech industrie ontzettend trots op. Met een week vol evenementen kun je zien en beleven dat technologie uitdagend, fun en kansrijk is om in te werken, te studeren, te ondernemen en te investeren. t www.dutchtechnologyweek.com

6 juni Ondernemers Peelland Golfdag Ondernemers Peelland organiseert dit jaar wederom een golfdag voor haar leden. Daarbij wordt zowel rekening gehouden met ervaren golfers (GVB) als met minder ervaren spelers. De golfdag wordt afgesloten met een gezellige borrel, barbecue en een prijsuitreiking. t www.ondernemers-peelland.nl


32

FINANCIEEL

Winkelen met tablet en smartphone steeds populairder Online winkelen gebeurt steeds vaker via de tablet en smartphone. Wereldwijd maakt ruim vier van de tien internet shoppers gebruik van een mobiel apparaat bij hun aankopen. Een jaar geleden was dat nog circa drie op de tien. Nederland loopt achter. Zo koopt maar een kwart van de Nederlandse internet shoppers wel eens iets via zijn smartphone. Chinezen kopen juist heel veel via hun tablet of smartphone. Dat blijkt uit onderzoek van PwC naar het winkelgedrag van ruim 15.000 online consumenten uit 15 landen, waaronder Nederland. Nederland staat tweede van de OESO-landen op het gebied van breedbandpenetratie. Dat maakt volgens Marc Diepstraten, partner bij PwC, de Nederlandse terughoudendheid qua online aankopen des te opvallender. ‘De Nederlandse consument koopt minder met een tablet dan bijvoorbeeld een Brit en een Duitser. En diezelfde Brit en Duitser koopt veel vaker online dan de gemiddelde Nederlander.’ Een van de reden dat Nederlanders relatief minder snel overgaan tot een online aankoop kan samenhangen met het feit dat het aantal creditcardhouders in ons land relatief klein is. Ook heeft Nederland een grote winkeldichtheid waardoor de afstand tot de dichtstbijzijnde winkel klein is. Hier zouden retailers vervolgonderzoek naar kunnen doen. Social media Uit het onderzoek van PwC blijkt verder dat consumenten steeds minder retailers bezoeken. Bijna de helft (46 procent) winkelt bij minder dan 6 retailers. Vorig jaar had ruim een kwart (28 procent) maximaal 6 retailers op het voorkeurslijstje. In andere landen is de retailer-conso-

lidatie al veel verder. Zo winkelt 70 procent van de Franse ondervraagden bij minder dan 6 retailers. ‘Het wordt voor een retailer dus steeds moeilijker om op het voorkeurslijstje van de consument te komen en te blijven”, aldus Diepstraten. “Simpelweg kanalen toevoegen is niet meer genoeg.’ 59 procent van de ondervraagden (Nederland 36 procent) volgt zijn of haar favoriete retailmerk via social media. Een even hoog percentage ontdekt interessante merken via social media (Nederland 31 procent). Ruim een kwart van de Nederlandse respondenten (wereld-

wijd 21 procent) bezoekt social media websites naar aanleiding van een promotie die ze via SMS of email ontvangen. Volgens PwC biedt de verschuiving naar online shoppen retailers de kans om persoonlijke aanbiedingen te baseren op persoonlijke voorkeuren. Diepstraten: ‘Consumenten nemen geen genoegen met eenheidsworst. Door slimmer data te analyseren die consumenten op internet achterlaten, kunnen retailers hun inspanningen op de meest winstgevende klantsegmenten richten. Dat geeft retailers kansen om op voorkeurslijstjes te geraken.’

Welk cijfer krijgt de gezondheid van uw onderneming?

De waarde van uw onderneming bestaat vooral uit de mate waarin deze klaar is voor de toekomst. Om tot een betrouwbare rating te komen, is het daarom van belang om naast een financiële analyse, ook een kwalitatieve analyse uit te voeren. Deze kwalitatieve analyse bepaalt de mate van flexibiliteit van de onderneming. Is uw product toekomstbestendig? Welke alternatieven zijn er op

BEDRIJVIG BRABANT

Nieuws flitsen EINDHOVEN – Elektronicaconcern Philips heeft de omzet uit Groene Producten in 2013 verhoogd tot meer dan de helft van de totale omzet. De omzet uit groene producten bedroeg vorig jaar 11,8 miljard euro, 51 procent van de totale omzet. Daarmee is het doel twee jaar eerder gerealiseerd dan gepland. De totale investeringen in Groenen Innovatie bedroegen in 2013 509 miljoen euro dankzij de snelle ontwikkelingen op het gebied van LED-technologie. Alle sectoren hebben bijgedragen aan de groei van de omzet uit Groene Producten. Daarbij gaat de sector Lighting voorop (EUR 327 miljoen) dankzij de ontwikkelingen op het gebied van LED-technologie. 's-HERTOGENBOSCH – Van Lanschot Bankiers heeft over 2013 een winst geboekt van 33,5 miljoen euro. Dat maakte de Bossche bank bekend tijdens de presentatie van de jaarcijfers. Vorig jaar leed Van Lanschot nog een verlies van 147 miljoen euro, vooral veroorzaakt door afschrijvingen. Van Lanschot voerde afgelopen jaar een koerswijziging door, waardoor de klantenkring verbreed werd. Alle kernactiviteiten van het bedrijf – Private Banking, Asset Management en Merchant Banking – hebben aan dit winstherstel bijgedragen.

Boven de Markt

De gezondheid van een onderneming, dus ook die van u, kan worden weergegeven in een rating. Veel bestaande ratingmethodes geven echter alleen de financiële kant van de onderneming weer en dan ook vaak die van het verleden. De onderneming stopt echter niet na een financiële analyse; resultaten uit het verleden bieden immers geen garanties voor de toekomst. Uiteraard zijn de resultaten uit het verleden, gecombineerd met de actuele stand van het eigen vermogen wel een graadmeter, maar in beginsel ook niet meer dan dat. Want in hoeverre is een onderneming klaar voor de toekomst? Is voldoende inzichtelijk wat het zogenaamde ‘unique selling point’ is, het onderscheidende vermogen van de onderneming?

maart 2014

de markt en in hoeverre kunnen deze een bedreiging zijn? Is er groeipotentie in uw huidige regio of moet u nieuwe markten aanboren? Hoe gaat de onderneming om met risico’s, welke risico’s worden onderkend en welke acties worden ondernomen om deze te beperken? Hoe snel kan de organisatie inspelen op veranderingen? Een waslijst aan vragen en dat gaat nog verder. Is de organisatie ook intern goed in kaart gebracht en is bekend waar de knelpunten zitten? Hoe is bijvoorbeeld de personeelsopbouw van de onderneming, wat zijn de kernposities, wie zijn de sleutelfiguren, de hoofdrolspelers? En zijn er alternatieven bij langdurige ziektes? Het aantal punten dat in meer en mindere mate van invloed is op uw onderneming lijkt en is eindeloos. Een betrouwbare rating geeft de juiste waarde aan van de onderneming, niet alleen de waarde die de onderneming in het verleden heeft laten zien, maar ook de mate waarin deze klaar is voor de toekomst. Aan de hand van dit betrouwbare en onafhankelijke instrument, krijgt niet alleen u, maar ook een eventuele kredietverstrekker of opvolger, meer inzicht in de kredietwaar-

digheid en continuïteit van uw onderneming. Tevens heeft u met rating een instrument in handen om het risicoprofiel te verbeteren door eventuele groei- of verbeterscenario’s op te stellen. Veel ondernemers denken hierover na, maar slechts een enkeling zet het daadwerkelijk op papier zodat er één compleet beeld ontstaat. Weet u wat uw onderneming nodig heeft om in de toekomst financieel gezond te blijven?

WAALWIJK – Met een omzetgroei van 5,1 procent tot 139,4 miljoen euro heeft vanHaren ook in 2013 een groei doorgemaakt. Qua aantal verkochte paren schoenen kon de onderneming een nieuw record noteren. In het afgelopen jaar gingen er rond de 6,1 miljoen paar schoenen over de toonbank of werden via de online shop verkocht. 'Wij zijn blij dat het vanHaren in 2013 gelukt is, zijn positie in de schoenendetailhandel in Nederland verder te versterken', is het commentaar van vanHaren-directeur Krein Bons op het resultaat. Met landelijk 142 filialen en 1294 medewerkers, hoort de onderneming bij de grootste schoenenretailers van Nederland. EINDHOVEN – 2013 was een prima jaar voor VDL Groep. De gecombineerde omzet is gestegen van 1,756 miljard euro in 2012 naar een recordniveau van 1,812 miljard euro in 2013. Het nettoresultaat is gestegen van 56,8 miljoen euro in 2012 naar 88,6 miljoen euro in 2013. En ook het aantal medewerkers is toegenomen: van 8.757 eind 2012 naar 9.186 eind 2013. De orderportefeuille groeide dankzij het herstel van diverse markten, zoals de semiconductor- en vrachtwagenindustrie. Deze bedroeg eind 2013 237 miljoen euro, ten opzichte van 193 miljoen euro eind 2012. ROSMALEN – De Rijksgebouwendienst en Heijmans hebben een contract getekend voor het integraal beheer van Rijkskantoor Turfmarkt 147 in Den Haag. Het pand is het grootste rijkskantoor van Nederland. Het contract heeft een looptijd van ruim achttien jaar en een waarde van circa vijfentwintig miljoen euro. De installaties en het inbouwpakket hebben een economische levensduur van twintig jaar. Bij de aanbesteding schreef de Rijksgebouwendienst, anders dan bij traditionele aanbestedingen, geen oplossingen voor, maar werd juist naar de deskundigheid van de markt gevraagd. Heijmans werd als beste partij geselecteerd op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). WAALWIJK – E-commercebedrijf Docdata heeft in 2013 een omzet van bijna 167 miljoen euro gerealiseerd. Dat was ruim negen procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst steeg van 5,2 miljoen naar 8,7 miljoen euro. Docdata verwacht dat de omzet dit jaar daalt door het verlies van de grootste klant. Het jaar staat daarom in het teken van het werven van nieuwe klanten, waarna er in 2015 weer sprake moet zijn van groei. De omzet uit de activiteiten van Docdata steeg vorig jaar met vier procent tot 149 miljoen euro. De opbrengsten van dochterbedrijf IAI Systems gingen met bijna tachtig procent omhoog tot 17,8 miljoen euro. ERP – Van den Bosch Transporten verplaatst een deel van haar omzet van Nederland terug naar het buitenland en overweegt ook het hoofdkantoor in het Brabantse Erp te verplaatsen. Het bedrijf verwacht vanuit andere landen in Europa beter te kunnen concurreren op de internationale transportmarkt. Directe aanleiding is de al jaren durende discussie over de betaling van chauffeurs van buitenlandse vervoerders die internationale transporten verrichten in opdracht van een Nederlands vervoersbedrijf. Het ontbreken van eenduidigheid in de sector en de weinig coöperatieve opstelling van Nederlandse vakbonden maakt verhuizing naar het buitenland een zeer reële optie, zo meent Van den Bosch.

Bart van Hout Adviseur Rating Services Wesselman Accountants | Belastingadviseurs

TILBURG – De Diamant-groep sluit 2013 zowel financieel als sociaal positief af. In Tilburg en de regiogemeenten heeft het leerwerkbedrijf in totaal vijfentwintighonderd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voorzien van passend werk in een lastige arbeidsmarkt. Met de komst van de Participatiewet ziet de toekomst van de Diamant-groep er onzeker uit. Voor het bedrijf is de invoering van de Participatiewet de grootste verandering van de afgelopen decennia. 2014 wordt een overgangsjaar waarin de organisatie zich voorbereidt op de komst van de Participatiewet, die vanaf 1 januari 2015 ingevoerd wordt. Daarmee zijn flinke bezuinigingen gemoeid.


BEDRIJVIG BRABANT

maart 2014

33

FINANCIEEL

Achtergrond

Markten in 3 minuten

‘Toename vastgoedinvesteringen in Europa’

Samenwerking Maxell en DB Schenker Logistics

Investeringen in de Europese vastgoedsector gaan dit jaar fors toenemen. Vooral WestEuropese markten zijn naar verwachting de komende twaalf maanden in trek bij investeerders. Daarbij gaat de meeste aandacht uit naar vastgoed in Duitsland, gevolgd door Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Uit onderzoek dat KPMG jaarlijks verricht onder beleggers in de vastgoedsector blijkt dat meer dan 80 procent verwacht de komende twaalf maanden geld te steken in onroerend goed. Ruim 40 procent geeft aan dat zij vooral zullen investeren in distressed vastgoed, vastgoed waar de eigenaar

Maxell Europe Ltd. heeft de overeenkomst met DB Schenker Logistics als logistiek dienstverlener verlengd. De activiteiten omvatten een Europees distributiecentrum in Nederland, een distributiecentrum in Hongarije voor de Oost-Europese markt en distributie naar en van de warehouses. Maxell en DB Schenker startten hun samenwerking in 2011 om de supply chain voor Maxell binnen Europa te optimaliseren en beheren. DB Schenker Logistics is een van de logistieke marktleiders in Nederland met 2.500 medewerkers, 23 logistieke centra en kantoren op 17 strategische locaties.

vanaf wil, en vastgoed dat veel van zijn waarde heeft verloren. 'Deze benadering toont aan dat er veel optimisme en opportunisme in de markt bestaat', zegt Hans Gronloh, partner bij KPMG en deskundige op het gebied van onroerend goed. 'De toegenomen economische stabiliteit, de groeiende beschikbaarheid van kapitaal en het herstel van de kapitaalmarkten dragen fors bij aan het groeiende vertrouwen van investeerders in de vastgoedmarkt. Dat betekent ook dat zij in hun jacht naar hogere rendementen steeds vaker bereid zijn gedurfde beslissingen te nemen. Veel beleggers hanteren op dit moment dan ook

meer opportunistische beleggingsstrategieën op basis waarvan zij flinke winsten willen boeken. Ik constateer dan ook dat beleggers hun portefeuilles steeds verder uitbreiden en zich niet langer beperken tot louter aandelen en obligaties.' Zuid-Europa in trek Uit KPMG's Real Estate Invest Survey 2014 blijkt verder dat de onderzochte beleggers West-Europees vastgoed op dit moment nog altijd als de belangrijkste investering zien. Gronloh: 'Nu de economie langzaam herstelt, zullen in 2014 en 2015 ook andere Zuid-Europese en Oost-Europese markten in de belangstelling van beleggers

komen, zoals Italië, Portugal en Polen. Een aantal beleggers heeft op dit moment het gevoel dat zij door een aantal relatief dure markten, zoals het Verenigd Koninkrijk, buitenspel wordt gezet en gaat op zoek naar markten die betere kansen bieden, zoals de ZuidEuropese landen. Dat investeerders bereid zijn meer risico te nemen in beleggingen met een hoger rendement komt tot uitdrukking in het soort vastgoed dat zij zoeken. Hoewel kantooren winkelprojecten nog altijd in trek zijn, richten beleggers zich op dit moment op vastgoed dat tot nu toe minder populair was, maar wel potentie heeft, zoals parkeergarages.'

DESSO gaat Amerikaanse markt op

Amazon-dochter Liquavista verhuist naar Strijp-S Strijp-S heeft er een nieuwe speler bij. VolkerWessels en de gemeente Eindhoven verwelkomen Liquavista. Het van origine Eindhovense bedrijf is een 100 procent dochter van het Amerikaanse Amazon.com. Haar core-

business betreft de ontwikkeling van een nieuwe display technologie, geschikt voor een breed spectrum aan applicaties. Hiermee plaatst ze zich in de traditie van de voormalige Philipsbeeldtechniek. Liquavista neemt met circa 90 medewerkers haar intrek op 7.000 m2 vvo, en gebruikt daarmee een behoorlijk aandeel van de totaal ruim 25.000 m2 vvo die het gebouw groot is. De beweging van Liquavista naar Strijp-S vindt plaats binnen de omvangrijke gebiedstransformatie die gaande is op deze historierijke plek van Brainport. Nieuwe order voor IAI IAI industrial systems heeft een nieuwe order van het Algerijnse Ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen. Het ministerie heeft twee IAI Bookmaster One systemen van de laatste generatie machines en een lamineer module besteld, met als doel de niet-biometrische Algerijnse paspoorten voor 25 november 2015 te vernieuwen. De systemen zullen dit jaar worden geleverd.

Samenwerking Van Rooij en Moonen 's-HERTOGENBOSCH − Vastgoedonderhoudbedrijf Van Rooy Groep gaat strategisch samenwerken met Bouwgroep Moonen. De bedrijven kiezen voor een joint venture, waarbij Bouwgroep Moonen een belang van vijftig procent neemt in Van Rooy Groep. Klanten en nieuwe opdrachtgevers hebben, naast nieuwbouw, steeds vaker behoefte aan onderhoud en renovatie van bestaande bouw. Van Rooy Groep is daarom een ideale samenwerkingspartner voor Bouwgroep Moonen.

Tapijtfabrikant Desso heeft een intentieverklaring getekend om een Joint Venture aan te gaan met het Amerikaanse tapijtbedrijf Masland Contract. De bedoeling is om een uitgebreid aanbod aan tapijten op te bouwen voor de Hospitality-markt in de Verenigde Staten en voor internationale distributie. Nu de intentieverklaring is getekend willen beide partijen werken aan de ontwikkeling van een wederzijds aanvaardbare Joint Venture structuur, ontworpen om hun doelen te bereiken. Daarnaast hebben de twee bedrijven aangekondigd een verkoop- en distributieovereenkomst aan te gaan waardoor Masland Contract de exclusieve distributeur wordt van een aantal van Desso’s tapijttegelproducten.

Ondernemen & Beleggen Nederlandse ondernemingen hebben nog altijd grote moeite om de betrouwbaarheid van hun financiële voorspellingen te verbeteren. Hoewel de meeste bedrijven de afgelopen drie jaar als gevolg van de economische situatie verbeteringen hebben aangebracht in hun prognoses met betrekking tot het werkkapitaal, slagen de ondernemingen er in beperkte mate in om hun cash en werkkapitaalmanagement daadwerkelijk en duurzaam te verbeteren. Uit onderzoek van KPMG onder grote Nederlandse ondernemingen blijkt dat de meeste bedrijven de door hen voorspelde cashflow ruimschoots missen.

Bijna 70 procent van de ondernemingen geeft aan dat de gerealiseerde cashflow meer dan 10 procent afwijkt van de geprognosticeerde cashflow. Cashpositie Bijna 70 procent van de onderzochte bedrijven heeft de afgelopen drie jaar een programma ingevoerd dat moet leiden tot het verbeteren van de cashpositie en het werkkapitaal. De externe druk van stakeholders, zoals analisten, kredietverstrekkers en rating agencies, vormt hiervoor de belangrijkste reden. Daarnaast spelen de eigen wens om leningen versneld af te lossen en de behoefte om de eigen prestatie beter te

kunnen vergelijken met concurrenten een belangrijke rol. Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de toenemende onvoorspelbaarheid van het betalingsgedrag van afnemers een belangrijke externe factor vormt die het inschatten van de cashflow moeilijk maakt. ‘Achterstallige betalingen vormen voor de bedrijven een steeds groter risico en een steeds grotere kostenpost, die bovendien tot grote onzekerheid leiden’, zegt Peter Laan van KPMG. Laan: ‘Eén van de mogelijkheden om de voorspelbaarheid van het werkkapitaal te verbeteren vormt een striktere hantering van het betaaltermijnen beleid voor klanten en leveranciers, zoals

voorgeschreven in de nieuwe Europese wetgeving. Deze schrijft voor dat de betaaltermijn binnen de zakelijke markt niet langer dan 60 dagen mag zijn en tussen bedrijven en overheid slechts 30 dagen. De onderzochte bedrijven blijken hier echter in beperkte mate gebruik van te maken. Ruim 70 procent geeft aan het beleid met betrekking tot betaaltermijnen voor klanten en leveranciers de afgelopen twaalf maanden niet is gewijzigd, noch voor huidige noch voor nieuwe klanten en leveranciers. Volgens de bedrijven dwingt de markt vooral de laatste jaren uit commercieel belang juist langere betaaltermijnen af.'

Doorstart Gleijm & van der Waart EINDHOVEN − Gleijm & van der Waart maakt een doorstart. Nadat eerder het faillissement werd uitgesproken, hebben Dries Steinmeijer en Pim Hoogsteder het initiatief genomen tot overname. Gleijm & van der Waart is een creatief en strategisch bureau dat de afgelopen 18 jaar een goede positie heeft opgebouwd. Het bureau gaat deel uitmaken van een samenwerkingsverband van zelfstandige bureaus: Hoogsteder 3.0, Korteweg Communicatie, PPA, Soulid en Gleijm & van der Waart.

Europese CFO’s positief gestemd TILBURG − Uit de Europese CFO Survey blijkt een terugloop van de Europese werkloosheid. Gedurende de laatste vijf kwartalen wordt er steeds minder bezuinigd op vast personeel. Zo ook dit eerste kwartaal van 2014 waar de negatieve groei in vaste contracten nog maar -0.8% bedraagt tegenover -3.7% een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de CFO Survey, het langstlopende onderzoek onder CFO’s uitgevoerd door TiasNimbas Business School en Duke University. Nog niet eerder waren Europese CFO’s zo positief over de economische vooruitzichten: 63 procent heeft meer vertrouwen in de economie terwijl slechts 15 procent minder positief is vergeleken met vorig kwartaal. Daarmee zijn er relatief meer positieve Europese financiële bestuurders dan Amerikaanse. Wel waarderen de Amerikanen de eigen economie nog steeds iets beter dan hun Europese collega’s, respectievelijk 60 en 58,5 op een schaal van 100. Ook het vertrouwen in het eigen bedrijf is groot onder de Europese bestuurders.


34

maart 2014

BEDRIJVIG BRABANT


BEDRIJVIG BRABANT

35

maart 2014

$,%$')'$  '%*,' ($ .(')%$%( $)**'" !,)'"%&$+$ %##"$ #&%($)$)$$ '($#+$"%*$#%'('! - $$(&''$%#+$()%'$+%%' &'%*)+$$#%%"($!$'% "$' !'- $%%&")"$)!,")) +$),)'*)%#$$'()'*)**'

  ()'%)(%&-()$#$($ ',%$$ $.(')%$%()%%! '$%#  )%#'#$  '%*,)''+%%'"$$ )*') %&#()**'-##$'#))%%%& $')($%$(%,%'). ',$ ))' *)*'.$)""$'%$.(')%$%(#' %%!,'", $+"*"'&


36

maart 2014

BEDRIJVIG BRABANT

zorgeloos zeker vrij Autopon Lease wil u elke mobiliteitszorg uit handen nemen. Onder zeer concurrerende condities. Uw rijplezier is voor ons de leidraad. Want echt comfort geniet je pas als je nergens aan hoeft te denken. En precies dat willen we voor u realiseren. Uw auto leasen moet een feest zijn en vooral blijven. In elke samenwerking zoeken we naast zakelijke professionaliteit, ook het persoonlijke plezier in het contact met u. ‘It’s our drive to keep you moving’. Met één telefoontje stroomlijnt u alle aspecten rond uw mobiliteit. Persoonlijk en plezierig, zorgeloos en zeker.

Stocklease Flexilease Responsible lease Additional lease Starterslease Wagenparkbeheer Maatwerk

Nieuw contract Het leaseniet aan waar u zit! vast

S (ERTOGENBOSCHs%INDHOVENs/SSs4sautoponlease.nl

Bedrijvig Brabant week 13 2014  

Bedrijvig Brabant is dé onafhankelijke zakenkrant van Brabant en verschijnt maandelijks bij bedrijven en overheden in onze provincie. Bedrij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you