Issuu on Google+

Oss

Bedrijvig Oss is een uitgave van uitgeverij Talvi - november 2015 - nr. 95


Voorwoord Deze column is tot stand gekomen in een tijd vol veranderingen. Ik ben pas op de dag voor de deadline begonnen met het schrijven ervan. We zitten op dit moment midden in een verhuizing van het kantoor van Weekblad Regio Oss aan de Hooghuisstraat 34 naar de Griekenweg 7. De meeste computers zijn al afgesloten, alle (bruikbare) spullen liggen in dozen en het meubilair wordt langzaam afgebroken.

Veranderingen

33

Er is veel gebeurd de laatste tijd. Eerst het faillissement van De Winter media groep, vervolgens de overname door Beheermaatschappij Em. De Jong en de doorstart onder Uitgeverij Talvi. Ook persoonlijk was het ineens anders werken. Bedrijvig Oss werd on hold gezet en we concentreren ons op de weekkranten, Kliknieuws en het opnieuw neerzetten van de organisatie.

Toch bieden veranderingen weer nieuwe kansen. We moeten anders, creatiever en sneller gaan denken maar zeker ook schakelen. Ik denk dat deze editie van Bedrijvig Oss bewijst dat we daar in geslaagd zijn. Bij deze presenteer ik u dan ook de variant met een nieuwe uitstraling, maar met dezelfde kwaliteit en inhoud die u van ons mag verwachten. Binnenkort gaan we bekijken wat de gedachten en ideeën zijn voor 2016. Verschijnt Bedrijvig Oss voortaan in deze vorm of keert wellicht het vertrouwde magazine terug? Wie zal het zeggen. In ieder geval veel leesplezier! Mark Bras / Media adviseur 06-18872963 m.bras@uitgeverij-talvi.nl www.twitter.com/Mark_Bras

13 I ‘Meesterbeurs middel om partijen bij elkaar te brengen’ Voor 50-plussers met een bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ-uitkering is het vaak lastig om aan een baan te komen. De gemeente Oss wil deze doelgroep helpen door de introductie van de Meesterbeurs. Op deze manier krijgen de werkzoekenden de kans om zes maanden werkervaring op te doen bij een werkgever. Zo vergroten en verbeteren ze hun kansen op de arbeidsmarkt. De gemeente Oss heeft 25 meesterbeurzen gereserveerd.

33 I ’Een levensverhaal als een jongensboek…’

49

Zijn levensverhaal leest als een jongensboek. Harm Schuurman was één van de beste kartcoureurs van zijn tijd. Hij kon zich meten met de wereldtop, maar blijft er opvallend rustig onder. Geen type dat zijn successen direct aan de grote klok hangt, je komt er – als je Harm Schuurman spreekt en zeker wanneer je zelf ook een beetje benzine in je aderen hebt stromen – stukje bij beetje achter. Plaats van gesprek: het Vintage Karts Museum in Oss. Een museum van wereldfaam, onder ingewijden.

49 I Skybusiness presteert ‘op grote hoogte’ Iedereen heeft er al wel eens van gehoord, maar werken met drones is verder nog een behoorlijk onbekend terrein. Het Osse bedrijf Skybusiness specialiseert zich in het maken van luchtopnames met behulp van deze ‘multicopters’. Met deze onbemande drones kan het adembenemende luchtopnames maken uit invalshoeken die voor bemande helikopters en vliegtuigen onmogelijk zijn.

67

67 I Zoektocht naar bacteriën ‘die zich verstoppen’ In het meest gunstige geval is er over vijf jaar een vaccin tegen Q-koorts beschikbaar. Dat denken Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers. Normaal duurt die ontwikkeling minimaal tien jaar. De onderzoekers menen tijd te kunnen winnen door gebruik te maken van eerder onderzoek dat werd gedaan onder inwoners van Herpen. Baanbrekend werk in de zoektocht naar het vaccin wordt verricht door het Osse laboratorium Innatoss. Een zoektocht naar bacteriën ‘die zich verstoppen’.

www.uitgeverij-talvi.nl

Bedrijvig Oss is een gratis uitgave van Uitgeverij Talvi bv voor ondernemers en bestuurders en de inwoners van de Gemeente Oss. Oplage: 51.215 exemplaren Mediapartner: Mark bras, m.bras@uitgeverij-talvi.nl, 06-18872963 Volgende uitgave: 2016, Adres: Postbus 73, 5340 AB Oss, www.uitgeverij-talvi.nl. Fotografie: Thomas Segers, Hans van de Poel en Henry Janssen, Teksten: Tom Verstegen, Anemieke van der Aa, Textperts en Leon Voskamp, Voorpagina Sanne Verheij ©2015 Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en /of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Talvi bv.


Weekblad Regio Oss

(links) Richard Kampert, Tom Dominikus, Mark Bras, Rian Filippini en Leon Voskamp

Verhuizing kantoor Weekblad Regio Oss Er is de laatste maanden veel gebeurd bij Weekblad Regio Oss en andere kranten van de voormalige De Winter media groep. Na een faillissement heeft Beheermaatschappij Em. De Jong het bedrijf overgenomen en ondergebracht in dochteronderneming Talvi BV. De volgende stap voor Weekblad Regio Oss is de verhuizing van de Hooghuisstraat 34 in Oss naar het pand van Kampert-Nauta aan de Griekenweg 7. Qua werkzaamheden verandert er niets. De focus blijft liggen op de weekbladen. Twee keer per week (woensdag en vrijdag) brengen we een mooie krant met daarin een combinatie van redactie en advertenties. Ook www.kliknieuws.nl blijft bestaan, de site met het snelste lokale nieuws. “We verdwijnen dan wel uit het Osse centrum, maar zeker niet uit Oss. Vanaf deze week werken we echter in een ander pand, een mooie plek waar mensen uiteraard ook langs kunnen blijven komen”, aldus bladmanager Tom Dominikus www.uitgeverij-talvi.nl

Kampert-Nauta, gevestigd aan de Griekenweg 7 in Oss, is een full service graphimedia bedrijf dat met name actief is voor grote, landelijke (retail) winkelketens. Het vervaardigen van drukwerk is dè hoofdactiviteit van het bedrijf, verdeeld in een 3-tal segmenten; digitaal druk, vellendruk en rotatiedruk. Denk bij dit laatste onderdeel bijvoorbeeld aan de huis-aan-huisfolders die wekelijks in de brievenbus vallen. Tevens beschikt Kampert-Nauta over een eigen reclame studio (www.ditzijnweij. nl) en een eigen ict afdeling waar online marketing portals worden gebouwd (www.marketingict.nl). Hiermee blijft het bedrijf zich ontwikkelen en door de vragen vanuit de markt levert zij naast drukwerk ook een andere toegevoegde waarde in de publicatieketen van haar opdrachtgevers. Door het brede pakket aan diensten onderscheidt Kampert-Nauta zich van traditionele drukkerijen en kan daardoor ook in de toekomst gesprekspartner blijven van haar klanten. Meer informatie is te vinden op: www.kampertnauta.nl


Jos van den Hurk, voorzitter OIK

“Voor samenwerken en verbinden moet je elkaar eerst leren kennen.” ‘De OIK is de gebundelde kracht van de grote Osse industriële bedrijven. Samenwerking is niet alleen binnen de OIK het sleutelwoord, maar zeker ook daarbuiten.’ Zo staat te lezen op de homepage van de website van het samenwerkingsverband. Volgens voorzitter Jos van den Hurk is dat recht in de roos. Toch durft hij ook gerust te zeggen dat er nog een hele wereld te winnen valt. “We weten soms nog schrikbarend weinig van elkaar. Dat geldt voor de bedrijven onderling en tussen bedrijven, overheid en onderwijs. Maar het gaat ook op voor de inwoners van Oss, want weten zij wel welke prachtige bedrijven onze gemeente rijk is?”, aldus Van den Hurk.

Lokale verbindingen “De economie verandert. Er is een duidelijke verschuiving naar een matrixeconomie waarin samenwerking de boventoon voert. Lokaal moeten we daar op aansluiten en ook hier voor verbindingen zorgen”, vindt de voorzitter. Binnen de OIK zijn thema’s aangewezen waarop kennis wordt gedeeld en gezamenlijke plannen worden gesmeed. Denk aan energiebesparing, collectief inkopen of personeelswerving. Van den Hurk: “Het is goed dat we blijven vernieuwen. Maar niet alleen bedrijven moeten dat doen. Ook mensen die een nieuwe of hun eerste baan zoeken. Ze zouden het eens anders dan anders aan kunnen pakken. Bijvoorbeeld door zich af te vragen bij welk bedrijf zij graag zouden willen werken en welke waarde ze daar zouden kunnen toevoegen. In plaats van af te wachten tot er vacatures zijn. Mij zou dat als werkgever enorm prikkelen.”

Made in Oss Aan dit soort nieuwe manieren van werken en verbindingen leggen, gaat vooraf dat je elkaar kent. Van den Hurk pleit er dan ook voor om je binnen Oss eens in elkaar te verdiepen. “Vroeger hoorde je vaak het credo ‘wat je van ver haalt, is lekker’. Gelukkig gaat dat tegenwoordig niet meer op. Het wordt juist gewaardeerd als je lokaal inkoopt. ‘Global’ denken hoeft het ‘local’ acteren niet in de weg te zitten. Zeker niet omdat de kwaliteit hier zeker zo hoog is. Er zijn in Oss zo veel parels te vinden die wereldwijd scoren. Denk maar eens aan de jachten van Heesen, de worst van Unox of de blikjes van Ball Packaging. Of misschien minder bekend: de Stroopwafels van Visser Stroopwafels bv of Rev’it motorkleding. Allemaal made in Oss.”


Osse Industriële Kring

Gerbert Wubs, secretaris Osse Industriële Kring

Frenk Sprangers, eigenaar Sprangers Communicatie

Marieke Vossen, hoofd Economische Zaken Gemeente Oss

“Helaas komt het nog vaak voor dat ondernemers niet weten wat hun collega-ondernemer iets verder op het industrieterrein voor ze kan betekenen. Met als gevolg dat men zaken buiten de regio uitbesteedt terwijl ze die ook goed door Osse ondernemers hadden kunnen laten uitvoeren! In Oss zit veel meer kennis en kunde dan we zelf doorhebben. Het is een uitdaging om dit allemaal nog beter bij elkaar te brengen en te delen; zo helpen ondernemers elkaar én Oss naar een hoger plan. Samen bereik je meer! Als OIK/BZW zijn wij de smeerolie (‘het oliemannetje’) om dit proces te bevorderen. Een concreet voorbeeld uit onze laatste ledenbijeenkomst in Megen: Een ondernemer had een productievraagstuk waarvan hij dacht dat die niet in Oss opgelost kon worden. Door zijn vraagstuk te delen bleek dit echter wel degelijk mogelijk. Twee ondernemers zijn met elkaar in contact gekomen waardoor er nu productie voor Oss behouden blijft die anders naar de regio Eindhoven was gegaan.”

“Vanuit het vakgebied communicatie ben ik bij meerdere samenwerkingsverbanden in de regio betrokken. Wanneer er dan doelgerichte, gezamenlijke projecten ontstaan, uit mijn ervaring aan tafels bij bijvoorbeeld de Kracht van Oss of diverse ondernemersverenigingen valt te concluderen dat ‘samenwerken’ niet automatisch ‘samen werken’ betekent. Dat ontstaat pas als de wederzijdse belangen op tafel komen. En als men bereid is, naast het eigen belang, ook aan het belang van de ander bij te dragen. Wanneer er doelgerichte gezamenlijke projecten ontstaan, zie je wel dat er concrete resultaten worden opgeleverd. Pas dan wordt een samenwerking effectief. In Oss zijn we daar goed mee bezig. We zien de noodzaak van samenwerken in en weten elkaar snel te vinden. Daarmee zijn we vaak kartrekker in regionale projecten en ontwikkelingen.”

“De meerwaarde van samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers is dat je elkaars talent optimaal benut. Iedere branche heeft zijn eigen expertise: niet alleen vanuit de bedoeling van je organisatie (innoveren, kaders stellen, kennis ontwikkelen) maar ook vanuit je eigen inhoudelijke vakgebied. Als gemeente, en ook als andere partijen, kun je samen verder komen dan alleen. Mooi voorbeeld zijn de high potentials die op dit moment deelnemen aan het economic development porgramma. Hierin krijgen jonge talenten uit de 3 O’s veel inzicht in elkaars wereld. Deelnemers werken aan een opdracht en doorlopen daarnaast een ontwikkelprogramma gericht op persoonlijke groei. Deze combinatie leert ze veel over Oss en over elkaar. Deelnemers van vorig jaar zeggen veel gehad te hebben aan hun deelname. Er is bovendien een nieuw netwerk uit ontstaan.”

Uitgelicht

De OIK is de gebundelde kracht van de grote Osse industriële bedrijven. Samenwerking daarbij hèt sleutelwoord. Informatie over de OIK, de portefeuilles, activiteiten en de leden kan opgevraagd worden bij het secretariaat van de OIK dat is ondergebracht bij de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging. Secretariaat en communicatie: Gerbert Wubs 013 5944367 oik@bzw.nl www.osseindustrielekring.nl


ĞŶŐŽĞĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌŚŽĞŌŶŝĞƚĚƵƵƌƚĞnjŝũŶ͘ 'ĞǁŽŽŶŐŽĞĚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚǀŽŽƌĞĞŶďĞƚĂĂůďĂĂƌƚĂƌŝĞĨ͕ ũƵŝƐƚǀŽŽƌĚĞD<ͲŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌ͊

• Onderhoud van: kantoren, bedrijven, instellingen en scholen • Gevelreiniging • Glasbewassing Keurmerk

Rijksweg 55b 5391 LJ Nuland

Postbus 50 ϱϯϴϲ,'ĞīĞŶ

T: 073 - 3030823 ͗ŝŶĨŽΛďĂͲĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͘Ŷů

Venusstraat 18, 5345 LP Oss, Tel. 0412-624943, Fax 0412-650754 www.schoonmaakbedrijfvandenelzen.nl

ǁǁǁ͘ďĂͲĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͘Ŷů

Lukken Projecten Vloeren - Raamdecoratie - Meubelstoffering - Onderhoud - Reparatie Specialisten in projectvloeren, raamdecoratie en meubelstoffering. Door met u mee te denken wordt er een totale creatie vervaardigd. Werkend vanuit bestek of via eigen ontwerp paart Lukken jarenlange ervaring aan kennis en materialen en hun toepassingsmogelijkheden. Vloeren

Meubelstoffering

De vloer is de basis van elk bouwwerk. Wij als Vloeren specialist kijken samen met u naar de mogelijkheden, en de eventuele voor- en nadelen van elke soort vloer.

Als uw bank of fauteuils “uit de tijd” zijn en het zit comfort is uitstekend, is het nog geen tijd om ze weg te doen. De meubelen kunnen worden voorzien van een geheel nieuw binnenwerk

Onderhoud & reparatie

Raamdecoratie

Voor alle vloerafwerkingen heeft Lukken Projecten beproefde, effectieve onderhoud methoden welke afgestemd kunnen worden passend binnen uw organisatie

Decarie sfeervol in tal van vormen, breedtes, lengtes en een groot scala aan kleuren. Rol-, vouwgordijnen, jaloezieen, lamellen. Ook het ophangen en opmeten behoort tot onze service

Driek van Erpstraat 46 5341 AM Oss Tel. +(31) 412 - 636507 Fax. +(31) 412 - 651463 www.lukkenprojecten.nl


Marco van Bergen Column Toen mij gevraagd werd een column te schrijven voor deze editie van bedrijvig Oss hoefde ik niet lang na te denken. Oss bruist aan alle kanten en ik vind het fantastisch dat ik bij een aantal mooie evenementen en initiatieven ben betrokken. Dat wil je van de daken schreeuwen toch?

Oss bruist, inspireert en verbindt!

Brabant Talent en Winterland In het begin van dit jaar ontstond het idee om Brabant Talent (Stichting Oss Cultureel) en Winterland met elkaar te verbinden. Ik voel me bevoorrecht dat ik zo nu en dan de repetities van Brabant Talent kan bijwonen en keer op keer is dat weer een traktatie. Hoe bijzonder is het dat wij in Oss zoveel zangtalent hebben! De bezieling die ik ervaar bij het creatieve team en de samenwerking met alle betrokkenen inspireren enorm! De vraag was hoe kun je die geweldige energie koppelen aan het meest sfeervolle event van het jaar? Het idee van samenwerking was geboren. Er is (en er wordt) ontzettend veel werk verzet voor de komende editie van

Winterland. Het is knap wat we met een club gepassioneerde en kundige mensen in korte tijd hebben kunnen doen. Het is niet aan mij hier al zaken te verklappen, maar het belooft erg mooi te worden! Verbinding en samenwerking Los van het feit dat ik het prachtig vind om nauw betrokken te zijn, ervaar ik de krachtige, verbindende werking van dergelijke initiatieven. Alles wordt zoveel gemakkelijker wanneer je vanuit één gemeenschappelijk doel vóór Oss bezig bent! Ik spreek regelmatig mensen die een tijdje niet in Oss waren geweest, en keer op keer is de reactie hetzelfde. “We kennen het Osse centrum niet meer terug: gezelliger en vernieuwend!” Super toch! Vanuit die flow wil je alleen maar meer gas geven, ik wel in ieder geval! Marco van Bergen JUMBO Van Bergen Oss OONIVOO Wines & More

37 jaar Restaurant “De Amsteleindse Hoeve” Vakmanschap, kwaliteit en eerlijke producten maken dat gasten na 37 jaar nog steeds de weg naar Restaurant de Amsteleindse Hoeve weten te vinden. De keuken van het restaurant is al 37 jaar het domein van chef Jos, de nestor van de Osse horeca. Chef Jos heeft zichzelf gespecialiseerd in het bereiden van vlees en wildgerechten. Zelf is chef Jos een gepassioneerd jager. De jacht combineert 2 grote liefdes, namelijk; genieten van de natuur en werken met vleesproducten van de hoogste kwaliteit. “Vlees wat uit de jacht komt is veel natuurlijker en dus gezonder. Het varken of het hert hebben in het bos kunnen kiezen wat ze eten, eikels, blaadjes van de struiken maar ook mais. Wij koken zonder pakjes of toevoegingen, dat is die kwaliteit, natuurlijke ingrediënten, volle smaken en gezond. Eerlijk koken dat proef je”. Opening jachtseizoen 15 Oktober is het jachtseizoen geopend. Dé periode om bij Restaurant de Amsteleindse Hoeve te komen genieten van een “echte avond uit ”. De haard knispert, gastvrouw Grietje zorgt voor een mooi glas wijn en u mag kiezen uit specialiteiten van dit prachtige seizoen. Wat dacht u bijvoorbeeld van: klassieke hazenrug, Filet van wild zwijn, gebraden fazant of een (h)eerlijke malse hertenrug? Dat is het echte genieten immers, waar eet u beter wild dan bij de jager zelf. Al vanaf €36,- serveren wij een 3-gangen verrassingsmenu van de chef.

Kerstmenu Beide kerstdagen is restaurant de Amsteleindse Hoeve geopend. Wij serveren een 6-gangen kerstdiner à € 62,- per persoon. Deze bijzondere dagen is reserveren gewenst. Kijk voor het hele kerstmenu op onze website: www.amsteleindsehoeve.nl of neem telefonisch contact op via het telefoonnummer: 0412-632600.


Elk jaar stelt MSD honderden miljoenen ivermectine-tabletten gratis ter beschikking, voor mensen in Afrika, Latijns-Amerika en Jemen.

Nobelprijs Geneeskunde met een Nederlands tintje

Ruim drie miljoen tabletten per dag Begin oktober werd bekend dat de 75-jarige Ier William C. Campbell één van de drie winnaars is van de 2015 Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde. Dr. Campbell, die ruim 30 jaar als onderzoeker voor MSD werkte, deelt de prijs met de Japanner Satoshi Omura. Samen stonden zij aan de wieg van het geneesmiddel Mectizan (ivermectine), dat wordt ingezet voor de behandeling van rivierblindheid en olifantsziekte in Afrika, Latijns-Amerika en Jemen. Bijna dertig jaar geleden beloofde MSD om Mectizan te doneren ‘to all who need it, for as long as needed’. Via het Mectizan Donatie Programma, dat nu 28 jaar loopt, heeft MSD al meer dan een miljard behandelingen gedoneerd. En al deze behandelingen komen sindsdien uit Nederland. Een klein team van tien MSD-ers produceert en verpakt ieder etmaal meer dan drie miljoen tabletten. Per jaar komt dat neer op zo’n 850 miljoen tabletten Mectizan. Trots en dankbaar “Met trots en dankbaarheid feliciteren wij onze collega Dr. Campbell”, zegt Carolien van Bloemendal, directeur van de MSD-fabriek in Haarlem, daar waar al vele jaren de gehele wereldwijde productie van ivermectine-tabletten plaatsvindt. “Wij zijn trots, omdat het Nobelcomité spreekt over het onmetelijke belang van ivermectine voor de verbetering van de gezondheid en het welzijn van miljoenen mensen met rivierblindheid in de armste gebieden ter wereld: ‘Deze behandelmethode is zo succesvol dat uitroeiing aanstaande lijkt. Dat zou een

aldus het comité. En wij zijn dankbaar, ook omdat de ontdekking van Dr. Campbell al bijna dertig jaar lang zorgt voor werkgelegenheid in Nederland.” Infectie Rivierblindheid en olifantsziekte zijn het gevolg van een parasitaire infectie: microscopisch kleine wormen veroorzaken de ziekte. Bij rivierblindheid kan een infectie leiden tot hevige jeuk, verkleuring van de huid, huiduitslag en een oogziekte die vaak permanente blindheid tot gevolg heeft. Bij olifantsziekte leidt de infectie tot ernstige zwellingen van lichaamsdelen. Bij rivierblindheid wordt de infectie verspreid via de beet van besmette zwarte vliegen die broeden in snelstromende rivieren in de getroffen landen. Donatieprogramma In 1987 heeft MSD het Mectizan Donatie Programma (MDP) opgezet, een publiek/privaat samenwerkingsverband tussen MSD en onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Wereldbank en UNICEF. Carolien van Bloemendal: “Ieder etmaal produceren we meer dan drie miljoen tabletten Mectizan. En dat blijven we doen totdat er geen medicijnen meer nodig zijn.” Onlangs kwam het nieuws dat er nu drie landen zijn waar rivierblindheid, mede dankzij het programma, is uitgeroeid: Ecuador, Colombia en Mexico. “Het geeft ons een ontzettend goed gevoel dat dit werk vanaf nu voor altijd gelinkt zal zijn aan de Nobelprijs voor de Geneeskunde, met dank aan het pionierswerk van Dr. Campbell.”


BEDANKT, DR. CAMPBELL … voor al uw werk, waardoor blindheid voorkomen werd bij vele generaties mensen. Alle 69.000 collega’s in de wereld, waaronder 4.000 MSD’ers in Nederland, willen William C. Campbell bedanken en hem van harte feliciteren met het winnen van de 2015 Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde. Dr. William C. Campbell won de prijs samen met Satoshi Omura, voor de ontdekking van avermectine en met Youyou Tu, de ontdekker van artemisinine tegen malaria. In de laboratoria van MSD deed dr. Campbell het onderzoek waarvoor hij de Nobelprijs heeft gewonnen. Hij ontwikkelde avermectine verder door en kwam op het idee dat een afgeleide stof – ivermectine – effectief zou kunnen zijn in de strijd tegen rivierblindheid. Een ziekte die bij mensen voorkomt en hen blind maakt. Hij had gelijk. Zijn werk leidde tot de ontwikkeling van Mectizan® (ivermectine), een geneesmiddel dat wordt ingezet in de strijd tegen rivierblindheid. Rivierblindheid is een vernietigende parasitaire ziekte die miljoenen mensen treft in landelijke gebieden in Afrika, Latijns-Amerika en Jemen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat rivierblindheid inmiddels in drie landen is uitgeroeid. Daarnaast is bij miljoenen mensen in tientallen landen blindheid voorkomen. Iets dat óók van onschatbare waarde is voor talloze lokale economieën in deze laag ontwikkelde landen. Dr. Campbell’s werk is een lichtend voorbeeld van MSD’s missie om levens te redden en de kwaliteit van levens te verbeteren, via de wetenschap en door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Wij geven hem een staande ovatie, voor de innovatie en de samenwerking die heeft geleid tot een – volgens het Nobelcomité – ‘grootse prestatie in de medische geschiedenis van de mensheid’. Wilt u meer weten over wat MSD doet vanuit Oss, Boxmeer en Haarlem? Lees dan verder op msd.nl


“Het beeld bij veel werkgevers bestaat dat deze werknemers duur zijn, langzamer werken en dat er een hoog risico op ziekte is.”

‘Meesterbeurs middel om partijen bij elkaar te brengen’ OSS | Voor 50-plussers met een bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ-uitkering is het vaak lastig om aan een baan te komen. De gemeente Oss wil deze doelgroep helpen door de introductie van de Meesterbeurs. Op deze manier krijgen de werkzoekenden de kans om zes maanden werkervaring op te doen bij een werkgever. Zo vergroten en verbeteren ze hun kansen op de arbeidsmarkt. De gemeente Oss heeft 25 meesterbeurzen gereserveerd. Volgens wethouder Kees van Geffen zijn er meerdere redenen dat 50-plussers moeilijk aan een baan komen. “De drempel om met een oudere werknemer in zee te gaan, ligt hoog. Het beeld bij veel werkgevers bestaat dat deze werknemers duur zijn, langzamer werken en dat er een hoog risico op ziekte is. Wellicht wordt ook gedacht dat deze mensen minder gemotiveerd zijn. Het is denk ik juist het tegenovergestelde. De 50-plusser heeft altijd gewerkt, wil graag werken en is gemotiveerd. Ze hebben veel kennis en ervaring. Het zou juist een ideale mix zijn in combinatie met jongere werknemers.” Het aantal 50-plussers met een bijstandsuitkering neemt toe. De Meesterbeurs is een idee ontwikkeld door de Tilburgse hoogleraar Ton Wilthagen (Tilburg University) en de gemeenten Tilburg en

Eindhoven. De beurs is al in meerdere gemeenten geïntroduceerd en de gemeente Oss volgde dat voorbeeld. 600 mensen in de gemeente werden aangeschreven, tien daarvan meldden zich aan. Iemand die kiest voor de Meesterbeurs werkt 20 tot 32 uur per week en ontwikkelt in deze periode competenties en vaardigheden. Deze zijn belangrijk op de arbeidsmarkt én sluiten aan bij de vraag vanuit het bedrijfsleven. Daarnaast krijgt de deelnemer bij afloop een referentie. Voor iedere maand dat hij deelneemt krijgt hij een onbelaste vergoeding van 150 euro bovenop de uitkering. Heeft hij zes maanden deelgenomen? Dan krijgt hij dus 900 euro, die de werkgever betaalt aan de Meesterbeurs. “De eerste match is al een feit. In de toekomst hopen we uiteraard zoveel mogelijk mensen aan een baan te helpen.” Anticiperen De Meesterbeurs is zeker niet de enige maatregel die de gemeente Oss neemt om mensen aan een baan te helpen. “We blijven steeds kijken naar de arbeidsmarkt en passen ons daarop aan. Iedereen kent het belang van de samenwerking tussen de drie O’s: Ondernemers, Onderwijs en Overheid. Maar ik voeg er een belangrijke aan toe, de vierde O: Ossenaar. Samen moeten we de Osse economie naar een hoger plan tillen. Er komt ook een actieplan, waarmee we


Gemeente Oss aan de slag willen gaan in 2016. Dit jaar verwachten we overigens ook al 300 mensen in de bijstand te bemiddelen naar werk. Waar nodig verstrekken we loonkostensubsidie”. Match Werkgever Jeroen de Roos van AndersWerkt: “Eén van onze opdrachtgevers, een financiële dienstverlener, heeft een project waarbij papieren dossiers moeten worden gescand en gecodeerd in het digitale archief. Een dergelijk project is voor werkzoekenden die al even uit het arbeidsproces zijn, een hele mooie stap naar werk. We zijn in contact gekomen met een accountmanager van gemeente Oss. De accountmanager had binnen een week een informatiebijeenkomst georganiseerd voor vijftien werkzoekenden met een bijstandsuitkering. Kort daarna zijn de eerste medewerkers gestart. Inmiddels hebben we al elf werkzoekenden van gemeente Oss aangenomen.” Re-integratie-instrumenten gemeente Oss -Arbeids- en trainingscentrum De Rotonde De Rotonde fungeert als diagnose-, arbeidstrainingsen arbeidstoeleidingscentrum voor alle deelnemers. -FOCUS FOCUS is er voor de doelgroep die, door multi problematiek, een gebrek aan motivatie vertoont om te gaan werken -Werkgeversservicepunt De gemeente Oss heeft een eigen accountmanagersteam. Zij werken samen met andere gemeenten, het UWV en SW-bedrijven binnen het regionale werkgeversservicepunt. -Jobcoaching De nieuwe werknemer krijgt op de werkvloer extra begeleiding. De werkgever ontvangt dan een begeleidingsvergoeding om dit te compenseren.

“In de toekomst hopen we uiteraard zoveel mogelijk mensen aan een baan te helpen.”

-Indienstnemingssubsidie of bemiddelingsfee uitzendbureaus Dit betreft een stimuleringsregeling voor werkgevers om mensen met een bijstandsuitkering in dienst te nemen. -Educatietrajecten Educatietrajecten worden ingezet om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt meer vaardigheden op te laten doen op het gebied van taal, rekenen, omgaan met geld en de computer. -Project kweekvijver logistiek Samen met het ROC en diverse werkgevers worden mensen opgeleid met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op voor de sector logistiek. -Proefplaatsing Persoon gaat gedurende maximaal drie maanden bij wijze van proef werken bij een werkgever. Indien deze proefperiode goed verloopt, biedt werkgever een dienstverband aan van minimaal 6 maanden. -Werkervaringsplaats Persoon, zonder relevantie werkervaring of langere tijd uit de roulatie geweest, wordt geactiveerd naar werk door werkervaring op te doen bij een reguliere werkgever. -Startersbeurs Een jongere kan gedurende zes maanden een werkervaringsplaats vervullen om werkervaring op te doen na het afronden van een opleiding. Hij krijgt hiervoor een vergoeding van 500 euro netto per maand en recht op een scholingsvoucher van 100 euro per gewerkte maand. -Diverse leerwerktrajecten voor kwetsbare jongeren gericht op het behalen van een startkwalificatie/diploma in combinatie met een baan www.oss.nl


Onder de loep

‘Koop, eet en geniet in Oss, ook voor kerstgeschenken’ “De belangstelling voor streekproducten neemt nog altijd toe; mensen willen steeds meer weten over de achtergrond van ons voedsel. Daarom is ons motto: ‘Koop, eet en geniet in Oss’. Wij bieden helderheid over ons eten en daarnaast is het belangrijk dat we elkaar ondersteunen. Zo blijven geld en werk voor de regio behouden.” Aan het woord is Jasper Spierings van Landwinkel Boer Spierings. Meer en meer mensen vragen zich af waar hun voedsel vandaan komt, zo ervaart hij. Jasper Spierings heeft óók het antwoord: “Wij verkopen het hele jaar door verse seizoensproducten van onszelf én uit onze regio. Veel van deze producten doen het geweldig goed in kerstgeschenken en als streekgeschenk.” Een tip voor de komende donkere dagen.

Brandrode runderen. Daarmee beweiden we natuurgebieden van Natuurmonumenten.” Op zoek naar een bijzonder kerstgeschenk? “Onze producten verdwijnen beslist niet achter in de kast. Denk aan een mooi (vers)pakket met een recept, waarmee de ontvanger zelf een mooie maaltijd kan bereiden. Met bijvoorbeeld een mooie wijn of een speciaal bier. We overleggen graag met de klant wat hij of zij graag wil. Zo’n kerstgeschenk of relatiegeschenk wordt enorm gewaardeerd.” www.boerspierings.nl

Kerstgeschenk of relatiegeschenk De Landwinkel staat boordevol smakelijke producten als zelfgemaakte kaas, vlees van eigen Brandrode koeien, melk van eigen koeien, brood, aardappelen, groente en fruit. Het brede assortiment versproducten is voor een groot deel afkomstig uit de streek. Jasper Spierings: “Daarvoor komen de mensen naar hier: voor de eerlijke producten, waarvan de herkomst duidelijk is. Wij kennen onze producten en kunnen onze klanten vertellen over de achtergrond ervan. Zo is het vlees dat we hier verkopen afkomstig van onze eigen

Onder de loep

Uitbreiding Golfbaan Oijense Zij dichterbij dan ooit De uitbreidingsplannen van Golfbaan Oijense Zij bereiken een cruciale fase. Eigenaar Jan van Erp wil al vele jaren doorgroeien en is nu akkoord met de grondeigenaren. Golfbaan Oijense Zij heeft sinds ruim een jaar de felbegeerde NGF D-status. Daarmee mag men examens afnemen voor clubhandicap 54 (het ‘oude’ Golf Vaardigheid Bewijs),

Jan van Erp is hoopvol gestemd over de toekomst. “Er is weer vertrouwen, er worden weer contacten gelegd en dat gebeurt natuurlijk óók op en langs de golfbaan… Het is vreemd dat Oss nog altijd geen A-status golfbaan heeft; de markt is er. Daarom geloof ik geen honderd, maar driehonderd procent in onze toekomst.” www.oijensezij.nl

De Osse golfbaan behoort, nu nog, tot de kleinere. Zij telt negen par-3 holes, er is een driving range, een ruime oefengreen en er zijn uitdagende elementen als waterpartijen en bunkers op de baan. “Op Oijense Zij kunnen golfers nu ook tot en met HCP 37 Q-kaarten lopen. Er zijn eenof tweedaagse cursussen en verder bieden we iedereen de mogelijkheid om golfclinics te volgen”, aldus Jan van Erp. Aanbieding De Osse golfbaan komt bovendien met een aanbieding voor golfers die ook lid zijn op een andere golfbaan. Deze mensen kunnen voor minder dan E21 per maand onbeperkt spelen en oefenen op Oijense Zij. Ideaal voor (Osse) golfers die nog snel even een uurtje hebben om een balletje te slaan. “Verder is de winteractie net ingegaan. Deze loopt tot 1 april. Daarin kan men vijf maanden lang onbeperkt oefenen op de golfbaan voor e125. Gebruik maken van de driverange en putting green kan ook: dat kost slechts e40.”


Ondernemer aan het woord

Bijzonder smaakvol: Christian Chocolaterie Patisserie Kop “Mij mogen ze begraven in chocolade”, heeft hij ooit gezegd. En natuurlijk is Christian van Kempen niet van mening veranderd. Het tekent zijn liefde voor de befaamde lekkernij dat hij ooit besloot van chocolade creëren zijn beroep te maken. Nog altijd ambachtelijk, maar met gebruik van de modernste technieken. Alles voor een nóg lekkerder product. ‘Bijzonder smaakvol’. Zo presenteert Christian Chocolaterie Patisserie zich. Een slogan die zich, zoals dat hoort, op meerdere manieren laat uitleggen. “Al onze producten moeten bijzonder zijn. En natuurlijk zijn ze lekker, maar dat geldt niet voor de producten alléén; ook de ambiance in de winkel is prettig. Net zoals de mensen die er werken. Dat hoort allemaal bij het plaatje waarin mensen best weer eens meer over smaak mogen gaan nadenken. Want dat zijn we misschien wel wat verleerd…” En daarom maakt Christian Chocolaterie Patisserie alles zelf. Christian van Kempen startte in 1999 zijn bedrijf uit hobby en passie voor zijn vak: chocolatier/patissier. “Ik deed productontwikkeling, maar mijn liefde lag bij het contact met de klant zélf. Bij ons vind je wel veertig soorten ambachtelijk vervaardigde bonbons, truffels en chocoladegeschenken. En een zelfs nog hoger aantal variëteiten gebak, desserts, taarten, bruidstaarten, koekjes en hapjes.”

Beetje baldadig We gebruiken geen kunstmatige kleur- en smaakstoffen. Het komt er simpelweg niet in. Ik houd van een eerlijke en authentieke smaak, die bovendien gezonder is. Al onze cacao wordt duurzaam verbouwd. We passen de modernste technieken toe, gekoppeld aan ‘ouderwetse’ ziel en zaligheid. Als het seizoen het toelaat, gebruik ik soms fruit uit eigen tuin. Ik probeer creativiteit te stimuleren. Je ziet het in ons logo: eigentijds, speels en zelfs een beetje baldadig…” De Osse Trotse of de OSSjes hebben in dat opzicht geen toelichting meer nodig. Altijd een leuk presentje voor vrienden of relaties. Voor de zakelijke markt is het goed te weten dat de winkel bijvoorbeeld chocoladeletters met bedrijfslogo’s vervaardigt. Of bijzonder smaakvolle kerstpakketten. Alle lekkernijen kunnen ook via de webshop gekocht of besteld worden. “Ik vind het belangrijk dat er voor elk en elke beurs iets in onze winkel te vinden is. Een luxe product kan een heel toegankelijke prijs hebben.” Inderdaad, smaakvol genieten is er voor iedereen. www.christianchocolaterie.nl


Raaxo doet het écht anders Vorig jaar sprak Bedrijvig Oss met Martijn van de Wetering. Hij kreeg de vraag waarom hij dacht met Raaxo nog iets toe te kunnen voegen. Installatiebedrijven genoeg! Er volgde een verhaal over kwaliteit, klantgerichtheid en ‘elektrotechnique’ met een q. Een jaar later is daar weinig aan veranderd. Behalve dat Raaxo aan het groeien is... Het lijkt te gaan lukken, Martijn… “Daar lijkt het inderdaad op ja. Al is het allemaal nog heel pril natuurlijk. Maar als je doelt op die groei: die is voor mij geen graadmeter. En bovendien geen doel op zich. Integendeel bijna.” Een ondernemer die níet inzet op groei? “Ha ha, niet per definitie nee. Een bepaalde groei was wel nodig, puur om snel te kunnen reageren op de vraag van de klant en het bedrijf volwassen te laten worden. Maar verder doet groei in aantal medewerkers me niet zoveel. Net zo min als winstgroei trouwens.” Pardon? “Dat meen ik serieus. De kansen die wij krijgen van onze opdrachtevers, díe zijn belangrijk. Winstgevend zijn is een prettig resultaat, maar nooit onze ‘waarom’. Als wij focussen op onze ‘waarom’, zijn we altijd bezig met de klant. En dan worden we vanzelf dat bedrijf dat het echt anders doet. Het is prachtig dat het goed gaat, maar de belangrijkste graadmeter is de klant zelf: zit die te wachten op onze toegevoegde waarde in de vorm van extra aandacht en service?” We nemen de proef op de som. Als eerste bellen we Pieter van Lent uit Oss. Die blijkt zeer te spreken over Raaxo. Hij heeft het over vakmanschap, gericht advies en klantgerichtheid: “We hadden in en om huis diverse problemen en die heeft Raaxo prima verholpen. Niet zozeer door te doen wat ik vroeg, maar door de situatie te analyseren en met gerichte voorstellen te komen. Bovendien spelen ze razendsnel in op de situatie. Toen de Ziggo-monteur hier bijvoorbeeld niet verder kon, bood Raaxo binnen een kwartier uitkomst door de juiste materialen te brengen.” Hans Derks van restaurant Versaen in Ravenstein zegt nog elke dag profijt te hebben van het advies van Raaxo. “Martijn kwam met een offerte voor een lichtplan. Om ú tegen te zeggen, zowel qua idee als

qua prijs. Omdat we goede verhalen over hem hadden gehoord, zijn we toch met hem verdergegaan. Gelukkig, want we krijgen nog dagelijks complimenten over de sfeer. En daarbij wordt de verlichting bijna zonder uitzondering genoemd. Het succes van Versaen is in die zin mede het gevolg van de samenwerking met Raaxo: uit eten is bij ons veel méér dan een goed biefstuk.” Dit is waar je hoopte toen je startte? “Ja, eigenlijk wel: klanten die de meerwaarde van een goed advies waarderen. Maar het hoeft niet altijd zo groots te zijn hoor. Vaak zit het ‘m in kleine dingen: nog snel even iets regelen, zodat de klant service ervaart.” Maar wat nu? Vorig jaar zei je dat je compact wilde blijven… “Klopt. Klantgerichtheid vraagt namelijk om compactheid. Maar wees gerust: mochten onze opdrachtgevers het vertrouwen houden, dan zal ik er alles aan doen om die eventuele groei in goede banen te leiden: stap voor stap. Kwaliteit en klantgerichtheid blijven altijd vooropstaan. Want daarmee maken we het verschil!” www.raaxo.nl


Raaxo

Pieter van Lent: “Ze spelen razendsnel in op de situatie” Hans Derks: “Raaxo heeft echt bijgedragen aan het succes van Versaen”


Business Gala Oss

Bestuur Business Gala Oss kiest wederom voor: Verrassende locatie Na een uitermate succesvol Business Gala 2015 aan boord van de Ocean Diva, besloot het bestuur ook dit jaar een verrassende en onverwachte locatie te kiezen voor het Business Gala van 19 maar 2016: De Rusheuvel. Voor die gelegenheid ondergaat De Rusheuvel een metamorfose, vertelt bestuursvoorzitter Jelle van Gangelen. ‘De Rusheuvel wordt volledig in lijn met het thema Van nature ondernemend stijlvol en galawaardig ingericht. Wij verwachten dat dit een heel aangename verrassing voor onze gasten zal zijn.’ Gevraagd naar de betekenis van het thema, legt van Gangelen uit: ‘Dat is voor meer uitleg vatbaar. Het verwijst naar de aard van het ondernemerschap dat Oss van oudsher kenmerkt. Maar ook naar de roots van dat ondernemerschap in Agri, dat immers de bakermat is geweest voor de industriële ontwikkeling van Oss, met bedrijven als Organon, Unilever, Hartog en Zwanenberg die hun oorsprong allemaal in de landbouwsector van Oss vinden. En tenslotte verwijst het naar de rijkdom van de gemeente Oss in natuurschoon. Meer dan 40 kilometer schitterende Maasdijk en een prachtig natuurgebied als de Maashorst binnen de gemeentegrenzen, geven het begrip ‘van nature’ nog een extra dimensie. En ook daar zie je voorbeelden van bloeiend ondernemerschap en uitstekende samenwerking tussen ondernemers.’

Lokale smaakmakers Het programma van de avond kent vertrouwde ingrediënten. Zo wordt het informele diner gebaseerd op lokale producten die worden bereid door lokale smaakmakers. ‘Dan moet je niet alleen denken aan gerenommeerde restaurants uit de gemeente, maar ook aan een patissier en een cateraar’, licht Van Gangelen toe. ‘Hoogtepunt van de avond is uiteraard de uitverkiezing van de Ondernemer en Veelbelovend ondernemer van het Jaar. Kandidaten kunnen tot 15 januari 2016 worden voorgedragen bij de jury, via onze website www.businessgalaoss.nl. De avond wordt spectaculair afgesloten met een band van landelijke faam die een geweldige show combineert met een breed en verfrissend repertoire.’ Kaartverkoop De kaartverkoop start medio januari. Ondernemers in de gemeente Oss ontvangen dan een uitnodiging. Maar aanmelden kan in die periode ook rechtstreeks via de website. ‘We rekenen net als vorig jaar op een hoge opkomst’, zegt van Gangelen. ‘Het gala van 2015 is erg goed ontvangen door zowel onze gasten als door onze sponsoren. Die dragen er in hoge mate toe bij dat dit jaarlijkse gala plaats kan vinden.’ Voor meer informatie en aanmelden kandidaten: www.businessgalaoss.nl


Afscheid van ‘een kleurrijk man’ Drie jaar werken ze nu samen, en in die drie jaar hebben ze veel van elkaar geleerd. Op de afdeling Communicatie & PR van Het Hooghuis vormen Jurriën van der Veer en Floor van Amstel een hecht team. Op een onbewaakt ogenblik noemde ze hem zelfs ‘pap’. Het tekent een band waaraan op 1 januari een einde komt. Dan draagt Jurriën van der Veer namelijk het stokje over aan zijn opvolgster. Floor van Amstel is er klaar voor. Het Hooghuis is een scholengroep (onderdeel van de Stichting Carmelcollege) bestaande uit acht scholen, met negen locaties voor voortgezet onderwijs. Samen hebben deze scholen alle typen voortgezet onderwijs in huis, van het praktijkonderwijs tot en met het gymnasium. De scholen staan in Oss, Heesch en Ravenstein. “Een heel goede scholengemeenschap, met goed management én goede examenresultaten. Dat is mooi, maar bijzonder is dat elke locatie haar eigen kleur heeft. Dat stralen we ook duidelijk uit”, aldus Van der Veer. Zijn opvolgster vult aan: “Onze scholen vormen een eenheid in verscheidenheid. Jongeren mogen hierin hun eigen identiteit ontwikkelen, maar dragen zelf ook bij aan de identiteit van onze school. Je mag hier zijn wie je bent.” Linking pin Kwaliteitszorg en positionering. Het zijn termen waarover Van der Veer zich enthousiast uitlaat. Het Hooghuis neemt binnenkort afscheid van een kleurrijk man. “Ik ben veertig jaar verbonden geweest aan de school. Als docent begonnen, brugklasbegeleider geweest en al heel snel voorlichter voor de basisscholen.” Dat communicatieaspect heeft hem nooit meer losgelaten. “Onze afdeling is de linking pin richting

het bedrijfsleven. Ik ben persoonlijk actief in een bedrijvenvereniging. Stageplekken genereren we voor een belangrijk deel via dit soort netwerkbijeenkomsten.” Zijn opvolgster, Floor van Amstel, zocht drie jaar geleden, toen ze communicatie studeerde, een afstudeerstage. “Bij Het Hooghuis deed ik onderzoek naar online en offline communicatie. En hoe aanstaande leerlingen en hun ouders zich voorbereiden op de beslissing naar welke middelbare school te gaan.” Ze werkte ook aan de structuur van de nieuwe website en nam voor een deel de regie op zich bij de totstandkoming van het nieuwe Hooghuis Magazine, dat op een speelse manier brochures en flyers vervangt. Kracht van de combinatie “Ik heb zelf op het Titus Brandsmalyceum gezeten. Die ervaringen kan ik nu weer gebruiken. Daarbij leer ik van Jurriëns ervaring en hij van mijn frisse inzichten rond bijvoorbeeld social media. Het is ‘de kracht van de combinatie’: de drijfveren van Van der Veer en de flow van Floor, stelt het tweetal lachend vast. Naast het naderende afscheid gaat er de komende tijd nog meer veranderen. Op 11 december verhuist het bestuurlijk centrum van Het Hooghuis naar de Talentencampus. “Een mooie, frisse omgeving. Maar vooral: daarmee zitten we nóg centraler tussen onze vestigingen. Ook de contacten tussen de drie O’s (overheid, onderwijs, ondernemen) zullen er nog inniger worden.” Het laatste woord is aan Jurriën van der Veer: “Op de Talentencampus vestigen we ons aan de Nelson Mandelaboulevard. Hij zei ooit: ‘Educatie is de motor achter persoonlijke ontwikkeling’. Daarmee is alles gezegd. Het Hooghuis kleurt je leven!”

www.hethooghuis.nl


Thuis in Oss


Ondernemer aan het woord

De onvermoede kant van Altis Keukens “Altis Keukens heeft een luxe uitstraling, niet in het laatst door onze fraaie locatie. Dat luxe maken we waar, maar wat velen niet weten is dat we enorm concurrerend zijn als het gaat om de prijs. We zijn toegankelijker dan de buitenkant doet vermoeden. Er is voor niemand een drempel om hier binnen te stappen.” Paul Verwijst is bedrijfsleider bij Altis Keukens. Zijn enthousiasme over ‘zijn’ bedrijf steekt hij niet onder stoelen of banken. Altis Keukens koppelt kwaliteit aan een uiterst scherpe prijs. “Velen weten niet dat we heel vaak nog goedkoper zijn dan bijvoorbeeld een Ikea. Dat mag gerust vermeld worden. We zijn er voor ieder segment; we hebben keukens vanaf 1000 euro in projecten, maar je kunt desgewenst ook het zestigvoudige uitgeven. Dat vraagt veel kennis van onze medewerkers, maar die is er ook: de meesten werken al langer dan tien jaar hier, en zitten nóg langer in het vak.” “Steeds meer zaken worden gemeengoed in keukenland. Nu wil iedereen ook een cooker in zijn nieuwe keuken. Maar er is een wezenlijk verschil voor en na de crisis. Vóór die tijd sprak je met klanten over ‘hypotheekgeld’; tegenwoordig gaat het steeds vaker om spaargeld. Dat is een belangrijk onderscheid: mensen hebben

echt hard voor iets gewerkt en willen dan ook het beste voor hun budget. Daarnaast heeft iedereen thuis al onderzoek gedaan via Internet. We moeten zeer goed op de hoogte blijven. Dat maakt ons werk er alleen maar uitdagender op.” Transparant “We maken een transparante offerte: elk onderdeeltje staat apart vermeld, en bijvoorbeeld ook de meerprijs van een andere handgreep of een uitsparing in het aanrechtblad. Die helderheid wordt gewaardeerd. Daar ligt een groot deel van onze kracht en het feit dat we door de crisis zijn gekomen, daar waar anderen hebben moeten afhaken.” Strakke, greeploze keukens zijn nog steeds erg in, weet Paul Verwijst. “Veel mensen vragen daar naar. Wij maken voor elke keuken een uniek, individueel ontwerpplan. Het gaat ook om het ontzorgen: we doen álles. Van ontwerpen tot inmeten en het plaatsen. Maar we verleggen bijvoorbeeld ook leidingen en zorgen voor het afrondende stucwerk indien gewenst. De klant heeft nergens omkijken naar.” www.altiskeukens.nl


De toplaag werkt als katalysator voor fijnstof, dat uit de lucht wordt opgevangen en onder invloed van zonlicht wordt omgezet in de natuurlijke milieuneutrale stoffen.

De Winter Dakspecialisten

‘Slimme’ dakbedekking maakt een groene opmars Innovatieve dakbedekking is aan een opmars bezig. De Polygum Carrara is een dakbaan die een tijdje geleden werd geïntroduceerd. Hij verenigt alle voorhanden nieuwste technologieën en zorgt zo voor verbetering van het milieu. Denk aan luchtzuivering en het weren van warmte in de zomermaanden. Dat is voor zowel bedrijven als particulieren een interessante oplossing. De Winter Dakspecialisten past de Polygum Carrara dakbaan al sinds enige tijd succesvol toe. Het bedrijf is in 1986 gestart en voornamelijk actief op de renovatiemarkt. “We verzorgen alle niet-geschubde dakbedekkingen, dus géén pannen of riet. Maar dus wél hellende daken die met zink of shingles bekleed worden. We werken met een zes- tot achttal monteurs in dienst, actief in de regio Arnhem-Venlo-Tilburg”, vertelt directeur Stan de Winter. Op een bungalow aan de Mozartlaan in Oss bracht De Winter Dakspecialisten onlangs de luchtzuiverende dakbaan Polygum Carrara aan. De ECO dakbedekking heeft een witte, reflecterende mineraalafwerking. Zonlicht wordt er in hoge mate door terug-

gekaatst. Dit verlaagt de oppervlaktetemperatuur met meer dan dertig graden Celsius en dat zorgt voor een aanzienlijk langere levensduur van de dakbedekking. Een aansprekende locatie waar Polygum Carrara ook is toegepast, is het Meubelplein Son en Breugel. Minder koeling nodig Dankzij het witte mineraal is er in de zomermaanden minder koeling nodig. Zo is de uitstoot van CO2 door het gebouw stukken minder dan bij ‘zwarte’ dakbedekking. En is onze ‘ecologische voetafdruk’ ook weer verkleind. Bovendien is de witte mineraalafwerking aan de bovenzijde voorzien van de ‘Air Care Technology’, die luchtzuiverend werkt. Deze coating van speciaal titaniumdioxide zet de broeikasbevorderende stoffen stikstofoxide en zwaveloxide (die ook verzuring van het milieu in de hand werken) om in onschadelijke, milieuneutrale stoffen. Deze stoffen spoelen bij een regenbui weg.  “Met honderd vierkante meter dak compenseren we ongeveer de uitstoot van tien middenklasse auto’s”, rekent Stan de Winter voor. “Doordat titaniumdioxide alleen werkt als katalysator, behoudt het zijn wer-


De Winter Dakspecialisten king. In totaal filtert de dakbaan ongeveer twintig procent van het fijnstof uit de lucht.â&#x20AC;? Hergebruik De Carrara is een bitumineuze dakbedekking, met een drielaags drager van polyester-glasvlies-polyester. Voor deze drager wordt onder andere gebruik gemaakt van gerecyclede petflessen. Ook wordt deels met hergebruikte polymeren en bitumen gewerkt in de onderlaag en toplaag. In totaal gaat het om ongeveer een kwart van de benodigde grondstoffen. De milieubelasting van de Polygum-producten wordt nog verder verminderd doordat bij de productie voor honderd procent groene energie wordt gebruikt. Aan het eind van de levensduur is het membraan zĂŠlf honderd procent recyclebaar. Verder worden natuurlijke grafietkristallen verwerkt op de inlage van de vliegvuurbestendige Polygum toplagen: Polygum Prevent. Dat is een niet-giftig materiaal dat opbruist bij brand en op die manier vlamdovend werkt door inkapseling. Dankzij de Hi-Lite bitumentechnologie is deze dakbaan ook lichter in gewicht dan een klassieke rol. Omdat het een Polygum dakbaan is, is er een bewezen levensduur van meer dan dertig jaar.

Combinatie met zonnepanelen Polygum Carrara is ideaal in combinatie met gebruik van zonnepanelen. Deze â&#x20AC;&#x2DC;witteâ&#x20AC;&#x2122; omgeving kan de opbrengst van zonnepanelen aanzienlijk verhogen door de extra reflectie, die voor een deel weer door de panelen wordt opgenomen. Daarnaast is bekend dat het rendement van een zonne-energiepaneel afneemt bij hogere temperaturen. Tijdens warme dagen waarbij de temperatuur van zwarte dakbedekking heel hoog oploopt kan dit tot een afname van een kwart aan energie leiden. â&#x20AC;&#x153;Geen wonder dat Polygum Carrara terrein wintâ&#x20AC;?, stelt Stan de Winter vast. â&#x20AC;&#x153;Ons project in Oss was een schoolvoorbeeld van duurzaam werken, milieuvriendelijkheid en een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Wie deze dakbedekking laat aanleggen, krijgt een certificaat over de bereikte vermindering van uitstoot van stikstofoxide, zwaveloxide en koolstofdioxide. Op de aanleg van Polygum Carrara dakmembraan wordt garantie afgegeven. Ook eventuele vervolgschade door lekkages is door de verzekering gedekt.â&#x20AC;? Niet alleen een geruststellende gedachte, maar ook een bewijs dat deze vorm van dakbedekking met recht een duurzame is.

www.dewinterdak.nl hnologieĂŤn ilieu

1

2

3

5

Omschrijving van de lagen

6

)PPHXBBSEJHUSJMBNJOBBUQPMZFTUFSDPNQPTJFU JOMBHF

4

1

%F[FJOMBHFPOEFSTDIFJEU[JDI OBBTUEFVJUFSNB IPHFNFDIBOJTDIFXBBSEFO EPPSFFOVJU[POEF MJKLFEJNFOTJFTUBCJMJUFJUFOEFMBNJOBUJFXFFSTUBO

4 Luchtzuiverend

Gerecyclede grondstoffen

t %PPSPN[FUUJOHWBO/0Y TUJLTUPGEJPYJEF FO40Y [XBWFMEJPYJEF JONJMJFVOFVUSBMFTUPGGFO t 7FSNJOEFSUIPFWFFMIFJEmKOTUPG t "JS$BSF5FDIOPMPHZ "$5 

t %FFMWBOHFSFHFOFSFFSEFQPMZNFSFOFOCJUVNFO t ;FMGSFDZDMFCBBS

5 2

t .JOEFSGPTTJFMFCSBOETUPGFOEVT$0SFEVDUJF

ReďŹ&#x201A;ecterend en Emitterend t .JOEFSLPFMJOHOPEJHEPPSSFnFDUJFWBOIFUXJUUF NJOFSBBM t ,MJNBUJTFSFOEFGGFDUi$PPM3PPGw t .JOEFS$0VJUTUPPU t -BHFSFPQQFSWMBLUFUFNQFSBUVVSFOEVTMBOHFSFMFWFOTEVVSWBOEFEBLCBBO t 4UFSLFBGOBNFWBOIFUi6SCBO)FBU&GGFDUw

Productie op 100% groene energie

6

Vliegvuurbestendig t /BUVVSMJKLFHSBmFULSJTUBMMFOPQEFJOMBHFCJFEFO WFSIPPHEFCSBOEWFJMJHIFJE #SPPGUU 

3 Bewezen Levensduur

Zekere en veilige plaatsing

t )FUJTFFOQPMZHVNEBLCBBOFOIFFGUEVTFFOCFXF[FOMFWFOTEVVSWBO KBBS #%"SBQQPSU 

t 5VSCPQSPmMFSJOHPQEFPOEFS[JKEF t 7FS[FLFSEFHBSBOUJF


Cargo Service Europe

Martijn Vos

In gesprek met ‘Niet

alleen vervoerder, maar partner in de supply chain’

Een innovatieve transporteur en logistiek dienstverlener. Cargo Service Europe is gespecialiseerd in ‘full truck load’-wegtransport door heel Europa. Met 95 trekkende eenheden – een grotendeels Nederlands wagenpark – is Cargo Service Europe een belangrijke speler in het groot-volumesegment in West Europa.  Martijn Vos, eigenaar van Cargo Service Europe, toont een brede lach op zijn gezicht. Als we hem spreken staat zijn onderneming op het punt twaalf nieuwe LZV’s, lange zware vrachtvoertuigen, aan de vloot toe te voegen. “Een eco-combinatie, waarmee je veertig procent meer volume kunt laden. Op zichzelf niet uniek, maar wij gebruiken deze vrachtauto’s als doorlader. Zowel de voor- als achterzijde van de trailer en aanhanger heeft deuren, die naar elkaar toe openen. Door daar een vloerdeel uit te klappen, ontstaat in één keer 21,30 meter doorlopende laadruimte. Daarmee voorkom je veelvuldig aan- en afkoppelen en ben je flexibel qua inzet, omdat de opleggers ook in de conventionele vloot gebruikt kunnen worden.” Elke combinatie wordt getrokken door een nieuwe truck en ook daarvoor gaat Cargo Service Europe opnieuw de samenwerking aan met regionale partners, doorgaans kleinere transportondernemingen. “Wij kopen de trailers en aanhangers, de partner

koopt de truck en verkrijgt de opdrachten via ons. Een succesvol concept, dat we uitvoeren sinds onze start in 2010. Dat succes blijkt onder meer uit onze groei van vierhonderd procent, dwars door de crisis heen.” Continuïteit Cargo Service Europe gaat nog meer doen. “Bij klanten van onze klanten gaan we magazijnen openen. Geen megagrote hal op één locatie, maar verschillende ruimtes van maximaal 15.000 vierkante meter. Met deze micro-warehousing creëren we een zogenoemde win-win situatie voor onze klant en wederom hun klant. We hebben een zéér gesloten netwerk waardoor we rondritjes kunnen maken. Onze beladingsgraad benadert de 98 procent; dat is enorm hoog in vergelijking tot het nationaal gemiddelde van zo’n 75 procent.” Continuïteit is voor Martijn Vos een sleutelwoord. “Stilstand is achteruitgang, een klant moet op ons kunnen rekenen. Als we knelpunten in het logistieke proces signaleren, adviseren wij of denken mee over oplossingen. Zo zijn we niet alleen vervoerder, maar een echte ‘partner’ in de supply chain. De klant moet het gevoel hebben dat we onmisbaar zijn.” www.cargoserviceeurope.com


Tijssen Elektro

Regelbare verlichting, gordijnen die automatisch sluiten wanneer u uw audio/video systeem inschakelt of de radio die automatisch aangaat wanneer u een ruimte betreedt. Allemaal te bedienen met een tablet. Dat is light management en room control: domotica van Tijssen Elektro die geen mogelijkheid onbenut laat. “Wij zijn een totaalaanbieder”, vertelt algemeen directeur Pedro Kappen. “De kennis die wij hebben opgebouwd op het gebied van elektrische scheepsinstallaties, audiovisuele installaties en navigatie- en communicatiesystemen, is van internationaal topniveau. De veeleisende toepassingen vanuit de luxe jachtbouw, nemen wij mee naar onze opdrachtgevers in de utiliteitsbranche. Slimme kruisbestuiving tussen efficiënte elektrosystemen die in en om een bedrijfspand of woning voor extra veiligheid, duurzaamheid en comfort zorgen. In deze branche stellen ze hun eigen eisen; wij stemmen onze oplossingen uiteraard geheel af op de wensen van de klant.“ Breed dienstenpakket Naast het bieden van elektrotechnische- en domotica-oplossingen, is Tijssen Elektro ook al bijna vier decennia actief op het gebied van alarm- en brandbeveiliging, CCTV- en netwerkinstallaties. Het aanleggen, vervangen, uitbreiden en aanpassen van installaties behoort eveneens tot de dagelijkse werkzaamheden. Ook is er de afgelopen jaren, samen met haar partners, flink geïnvesteerd in duurzame en energiebesparende oplossingen; denk hierbij aan laadpalen voor elektrische auto’s en energiebesparing met slimme systemen (LED-verlichting, power quality en domotica-systemen). Intensieve samenwerking Bij buurtgenoot Heesen Yachts, is Tijssen Elektro dagelijks aan het werk op luxe jachten. De samenwerking tussen deze twee bedrijven bestaat al sinds 1979. Wat ooit begon met een oplossing voor een verlichtingsprobleem, is uitgegroeid tot een intensieve samenwerking. Bij de huidige verbouwing van de hallen en bijbehorende werkplaatsen, waartoe ook een uitbreiding van het droogdok behoort, is Tijssen Elektro wederom betrokken. Buiten is er een nieuw trafo station geplaatst voor extra vermogen. In de werkplaatsen en overige hallen

is alle elektra (hoofdvoedingen) opnieuw aangesloten. Een tweetal hallen op het bedrijfscomplex van Heesen Yachts is inmiddels gesloopt en de nieuwbouw van een nieuwe, veel grotere, hal is gestart. Wanneer deze nieuwe hal zover gereed is dat zij waterdicht is, zal Tijssen Elektro de hal voorzien van een elektrotechnische installatie, (LED)verlichting, een aspiratiesysteem en extra zware walaansluitingen die nodig zijn voor jachten van het formaat dat bij Heesen Yachts gebouwd wordt. Diversiteit aan opdrachtgevers Tijssen Elektro heeft door de jaren heen een brede klantenkring opgebouwd en heeft al vele mooie nieuwbouw, verbouw- en onderhoudsprojecten mogen realiseren, zoals bij Kampert Nauta, Mondmedicentrum, OOC Terminals en BSU.GROEP. Ook verzorgt Tijssen Elektro het gehele elektrotechnische onderhoud voor de gemeente Oss, in samenwerking met verschillende partners (sporthallen, buurthuizen, gemeentelijke instellingen, etc.). Pedro Kappen vervolgt: “Op het water, bij bedrijven of bij particulieren: als er hoge eisen worden gesteld aan de e-installaties dan voelen wij ons op ons gemak. Daar komt onze ervaring en expertise het best tot zijn recht. Slimme oplossingen bedenken en aanleggen!” www.tijssen-elektro.nl

“Onze expertise is vaak onzichtbaar maar altijd herkenbaar”


Thuis in Oss

Voorprogrammeren cctv systeem

Nieuwe hoofdverdeler Heesen Yachts

Algemeen directeur Pedro Kappen


Ondernemer aan het woord

Standvastigheid en een doordacht advies Laagdrempelig en met een specifieke focus. No-nonsense en direct. Waar de ‘teller niet meteen gaat lopen’ en men een faire en inzichtelijke prijs rekent. Van Ewijk Advocaten Mediators staat in dienst van particulieren, bedrijven, overheden en instellingen. Vastberaden. Een credo dat staat voor standvastigheid en een doordacht advies. Mr. Egbert van Ewijk startte in 1986 het kantoor, dat vestigingen in zowel Oss als ‘s-Hertogenbosch heeft. Hij en zijn mensen werken weloverwogen, maar kiezen voor snelle en praktische oplossingen, daar waar dat kan. Nodeloos procederen is er niet bij. “Wie zaken doet met ons, werkt samen in een ambitieuze, sfeervolle omgeving. Collegialiteit is een hoog goed.” Het team bestaat uit tien advocaten, gespecialiseerd in vier vakgroepen: ondernemingsrecht, arbeidsrecht, insolventierecht en het personen- en familierecht. Daarbij is de verdeling zó gemaakt dat iedere advocaat in tenminste twee vakgroepen actief is. Zo is er voldoende overlap en kennisuitwisseling mogelijk. “Bovendien werken onze mensen op beide vestigingen. Dat doen we al sinds de oprichting zo; je mag zeggen dat het Nieuwe Werken al vroeg door ons is omarmd”, klinkt het glimlachend.

Masterclasses Mr. Bas Jacobs vervolgt: “Een ondernemer doet er goed aan problemen te voorkomen. Denk eens na over die opvolging, over financiering, over aansprakelijkheid. ‘Voorkomen is beter dan genezen’ is jarenlang onze slogan geweest.” Naast de reguliere ‘Broodjes Arbeidsrecht’, waar ondernemers en HR-managers worden bijgepraat over ontwikkelingen op het arbeidsrecht, wordt ten behoeve van kennisvergroting onder ondernemers een masterclass ingericht: ‘Help een onderneming’. De workshops duren twee uur en worden, verdeeld over drie donderdagen, gehouden in Vergadercentrum & Lunchcafé In de Roos in ‘s-Hertogenbosch. De ontvangst is telkens om 7.30 uur in de ochtend, opdat de ondernemer na 10.00 uur weer zijn of haar weg kan gaan. “Er wordt gezorgd voor een ontbijt met broodjes, net zoals bij de Broodjes Arbeidsrecht. Na een half uurtje start de masterclass. Op 5 november is de eerste: ‘Help, ik start een onderneming…’ De vervolgen zijn op 19 november, met ‘Help ik krijg een onderneming…’, en op 26 november. Dan staat: ‘Help, hoe (onder)houd ik een onderneming…’ op de agenda. Deelnemen is kosteloos en aanmelden kan via: masterclass@ vanewijkadvocaten.nl. www.vanewijkadvocaten.nl


Frank den Brok Column Als ik deze column schrijf, ben ik net terug van een handelsreis naar Vietnam. Samen met Osse ondernemers, burgemeester Buijs en accountmanager Christian Heerings vertegenwoordigden wij onze bedrijvige gemeente in de provincie An Giang. Deze reis was een vervolg op eerdere contacten. Bedoeld om te verkennen hoe bedrijven in de Vietnamese provincie An Giang en de gemeente Oss met elkaar handel kunnen drijven. Een handelsreis als investering in elkaar leren kennen en vertrouwen opbouwen. Want dat is in een land als Vietnam heel erg belangrijk. Het was de moeite waard. An Gian en Oss zijn heel verschillend; alleen al door de ligging op onze wereldbol. Maar ik heb ook gezien dat we elkaar zeker raken en aanvullen.

An Giang

Een reis van kansen vinden en kansen benutten. Bij de bedrijfsbezoeken in An Giang ontstond enthousiasme van beide kanten. Steeds vanuit een positieve insteek: Wat is er mogelijk? Wat hebben we nodig? Hoe pakken we het aan? We spraken over productieprocessen, vervoer, afzetmarkten, samenwerking.

We vinden elkaar juist als het gaat om doorzetten en handen uit de mouwen. Net als in Oss weten ze daar in An Giang alles van. Iedere deelnemer aan de handelsmissie heeft in ieder geval een aantal vervolgafspraken aan de handelsmissie overgehouden. Ook wij als gemeente Oss. Ik ben er van overtuigd dat daar mooie dingen uit komen. Ondernemen is lef hebben. En daar hoort een overheid bij die lef waardeert, samen met ondernemers de nek uitsteekt. Ook als het resultaat niet vooraf verzekerd is. In 2013 ondertekenden An Giang en Oss een officiële Memorandum of Understanding.Door die overeenkomst met Vietnam bouwen we onze internationale betrekkingen verder uit. Toen spraken we naar elkaar de belofte uit om de handel van en naar An Giang te stimuleren, tot bloei te brengen en tot een succes te maken. Met deze reis zijn daarin weer belangrijke vervolgstappen gezet. Volop kansen voor Oss. De kracht van Oss gaat over de landsgrenzen heen! Frank den Brok Wethouder Economische zaken

Kookboek voor het goede doel Rob van den Ende van de Rotary Oss-Maasland overhandigde begin oktober een kookboek aan de Osse burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans. Een groot deel van de opbrengst gaat naar het goede doel: de Ruud van Nistelrooy Academy. In het boek ‘Brabanders Koken’ staan recepten van professionele koks uit Noord-Brabant en van (Osse) amateurs. Ook de burgemeester heeft een bijdrage geleverd. Het boek is voor 9,95 euro te koop bij Boekhandel Derijks, Kookstijl of via rcossmaasland@gmail.com. ‘Wat eten we vandaag?’ Een veel gehoorde vraag in elk gezin die meestal moet worden beantwoord door de gezinskok. Voorheen bijna altijd de echtgenote, moeder of oma, tegenwoordig wordt dit in veel gevallen door meerdere familieleden uitgevoerd. Iedereen doet bij het koken zijn of haar uiterste best een maaltijd tot een culinaire beleving te maken en de ‘mee-eters’ te verleiden tot complimentjes. ‘Brabanders Koken’ biedt ruim 50 recepten van een mix van koks met gerechten uit vele streken en landen. Maakbaar in korte tijd, eenvoudig te kokkerellen. ‘Brabanders Koken’ is een initiatief van Rotaryclub Oss-Maasland. “Als Rotaryclub hebben we de intentie en morele plicht iets te betekenen voor diegenen in de samenleving die niet overal zelf voor kunnen zorgen, zowel in Nederland als daarbuiten. Vragen om geld geeft geen voldoening, met elkaar iets bedenken en uitvoeren waarvoor anderen hopelijk graag betalen is in alle opzichten

leuker en beter. De opbrengst van dit fraaie kookboek gaat naar enkele ‘goede doelen’ waarvan de Ruud van Nistelrooij Academie in onze omgeving de meest concrete is.” Er waren in eerste instantie 2.500 boeken gedrukt, maar er komt een tweede druk.


Harm Schuurman (rechts)


Schuurman BV

Osse ondernemer verovert de wereld

Een levensverhaal als een jongensboek… Zijn levensverhaal leest als een jongensboek. Harm Schuurman was één van de beste kartcoureurs van zijn tijd. Hij kon zich meten met de wereldtop, maar blijft er opvallend rustig onder. Geen type dat zijn successen direct aan de grote klok hangt, je komt er – als je Harm Schuurman spreekt en zeker wanneer je zelf ook een beetje benzine in je aderen hebt stromen – stukje bij beetje achter. Plaats van gesprek: het Vintage Karts Museum in Oss. Een museum van wereldfaam, onder ingewijden. Harm Schuurman was niet alleen kartcoureur, hij runde sinds 1975 (eerst in Vroomshoop, vanaf 1988 vanuit Oss) een uiterst succesvolle handelsonderneming in onderdelen voor karts. Deze groeide uit tot een enorme, internationaal opererende firma. Maar ook daar heeft het grote publiek geen weet van. Toch gebeurt het allemaal in Oss, hoewel Harm Schuurman (1955) tegenwoordig in Zwitserland woont. Hij komt uit een echte ondernemersfamilie; zijn ouders hadden een kuikenbroederij, zijn grootouders runden een restaurant. Zijn passie voor karting begint op z’n vijfde. Als hij elf is, krijgt hij van zijn vader zijn eerste kart. Een jaar later start hij met racen, tot 1974 op nationaal niveau. Tussendoor wordt hij tweede op het wereldkampioenschap voor junioren in 1971. Technici zijn niet altijd voorhanden, dus Harm leert zijn eigen apparatuur repareren, met zijn vader als enige sponsor en mecanicien. In 1974 houdt dat op en Harm stopt. Een jaar later start hij zijn eigen handelsbedrijf in onderdelen en daarnaast wordt hij reparateur. Dan nog in Overijssel. Ayrton Senna Als er in 1978 een verkoopafdeling moet komen, besluit Harm weer te gaan racen. “Het was nooit mijn doel om nog een succesvolle kartrijder te worden”, zegt hij. “Ik koos al heel jong voor de business. Ik reed wedstrijden en verkocht daarna mijn spullen; je kunt geen twee dingen tegelijk doen. Mijn racetalent zorgde voor de exposure en ik haalde mijn busi-

ness uit de resultaten die ik behaalde. Insiders zagen dat ik goed materiaal had en wilden het ook.” Toch is er sportief succes, want rijdend voor het Deense fabriekteam van Dino wordt hij in 1979 derde tijdens het Wereldkampioenschap, achter de als tweede finishende en later betreurde racelegende Ayrton Senna… Harm Schuurman blijft racen, maar de belangen van zijn bedrijf staan voorop. Hij ontdekt Azië en het Midden-Oosten, waar hij vele Grand Prix races weet te winnen en zelfs Tommy Soeharto, zoon van de toenmalige Indonesische president, materialen van hem koopt. “In 1986 stopte ik definitief. In dat jaar startte ook de samenwerking met Cheng Shin Tire (Maxxis), waarvoor we met zelfopgedane kennis kartbanden ontwikkelen, die zij voor ons produceren. Miljoenen zijn er sindsdien verkocht in Europa en de Verenigde Staten. We hebben – onder meer voor de banden – een eigen testafdeling.” Toegevoegde waarde Veel voormalige racegenoten komen intussen in het Formule 1-wereldje terecht, maar Harm wijdt zich aan zijn onderneming. Het legt hem geen windeieren. In 1988 vestigt hij zich in Oss. “Vanuit daar ontstond een groothandelsnetwerk waarbij we onderdelen importeren uit vijftien landen en vervolgens exporten naar 65 landen. Karting behelst nog altijd de helft van onze omzet, maar markten als ATV (all terrein vehicles) en met name de quads, zorgen voor flinke groei.” Inmiddels heeft Harm Schuurman zich uit het bedrijf teruggetrokken, dat zich toe blijft leggen op productontwikkeling. Die toegevoegde waarde is van essentieel belang bij de vervangingsonderdelen die men levert aan de ‘wereld van de gemotoriseerde vrijetijdsbesteding’, zoals Harm Schuurman het zelf ooit treffend formuleerde. In het voormalige kantoorgedeelte heeft hij een uniek museum ingericht met vele topstukken en memorabilia uit decennia kartgeschiedenis. “En daar kan geen enkele relatie omheen”, klinkt het lachend. www.schuurmanbv.com www.vintagekartscollection.com


2PGDWLHGHUHYHQHPHQWEHJLQWPHWHHQOHHJEODG«(QKHWLQ]LFKKHHIWZHHUJDORRVWHZRUGHQ ,ĞƚKƐƐĞĞǀĞŶĞŵĞŶƚĞŶďƵƌĞĂƵ/ŵƉƌĞƐƐŝŽŶǀĞŶƚƐǁĞƌĚnjŽ͛ŶnjĞƐũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶŽƉŐĞƌŝĐŚƚ͘sĂŶƵŝƚĞĞŶũĂƌĞŶůĂŶŐĞĞƌǀĂƌŝŶŐŝŶŚŽƌĞĐĂĞŶĞǀĞŶĞŵĞŶͲ ƚĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͕ďĞƐůŽŽƚZŽŶǀĂŶ'ĞůĚĞƌĚĂƚŚĞƚƟũĚǁĂƐŽŵnjŝũŶůĂŶŐŐĞŬŽĞƐƚĞƌĚĞĚƌŽŽŵǁĞƌŬĞůŝũŬŚĞŝĚƚĞůĂƚĞŶǁŽƌĚĞŶ͘/ŶŵĞĞƌŽĨŵŝŶĚĞƌĞŵĂƚĞ ŝƐĚĂƚŽŽŬŵĞƚĞĞŶnjŝũŶƚĂĂŬŽŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ͕ǀŝŶĚƚŚŝũnjĞůĨ͘sĂŶĂĨĞĞŶůĞĞŐďůĂĚĚĞĞĞƌƐƚĞƐĐŚĞƚƐĞŶƚĞŬĞŶĞŶ͕ĚĞŝŶǀƵůůŝŶŐďĞƐƉƌĞŬĞŶŵĞƚĚĞŽƉĚƌĂĐŚƚͲ ŐĞǀĞƌĞŶƉĂƐƚĞǀƌĞĚĞŶnjŝũŶĂůƐĞƌĞĞŶǁĞĞƌŐĂůŽŽƐĞǀĞŶƚŽƉŝĞĚĞƌƐŶĞƚǀůŝĞƐŐĞďƌĂŶĚƐƚĂĂƚ͘

͞ĂƚũĞĞĞŶǀŽůŐĞŶĚĞǀĞŶĞŵĞŶƚ ǀĂŶĚĞnjĞůĨĚĞŽƉĚƌĂĐŚƚŐĞǀĞƌǁĞĚĞƌŽŵŵĂŐ ǀĞƌnjŽƌŐĞŶ ŝƐ ĞĞŶ ĞĞƌ ĞŶ ŐĞůƵŬŬŝŐ ŚĞď ŝŬ ĚĂƚ ŬƵŶŶĞŶ ǁĂĂƌŵĂŬĞŶ ďŝũ ďŝũŶĂ Ăů ŽŶnjĞŽƉĚƌĂĐŚƚŐĞǀĞƌƐ͘,ĞƚŝƐĞĞŶŵŽŵĞŶƚĚĂƚũĞũĞƌĞĂůŝƐĞĞƌƚǁĂĂƌũĞŚĞƚǀŽŽƌ ĚŽĞƚ ĞŶ ĚĂƚ ũĞ ďĞǀĞƐƟŐĚ ŬƌŝũŐƚ ĚĂƚ ũĞ ũĞ ǀĂŬ ǀĞƌƐƚĂĂƚ͘ Ž ŽŽŬ ďŝũ ĞĞŶ ďĞĚƌŝũĨ ǁĂĂƌǀŽŽƌ ǁĞ͕ ŶĂ ŚĞƚ ĞĞƌƐƚĞ͕ ŽŽŬ ŚĞƚ ƚǁĞĞĚĞ ůƵƐƚƌƵŵ ŵŽŐĞŶ ǀĞƌnjŽƌŐĞŶ ĞŶ ŚĞƚƵƐŝŶĞƐƐ'ĂůĂŝŶKƐƐ͘EƵǁŝũĚŝƚũĂĂƌůŝũŬƐĞŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐĨĞĞƐƚŽŽŬŝŶϮϬϭϲ ŵŽŐĞŶ ǀĞƌnjŽƌŐĞŶ͕ ŐĂĂŶ ǁĞ Ğƌ ǁĞĞƌ͕ ŽƉ ĞĞŶ ĐŽŵƉůĞĞƚ ĂŶĚĞƌĞ ŵĂŶŝĞƌ͕ ĞĞŶ ǁĂƌĞ ďĞůĞǀĞŶŝƐ ǀĂŶ ŵĂŬĞŶ͕ ĞĞŶ ŚĞƌŚĂůŝŶŐ ǀĂŶ njĞƩĞŶ ŝƐ ŽŶĚĞŶŬďĂĂƌ͘ ,Ğƚ ŵŽŽŝƐƚĞ ǁĂƚ Ğƌ ŝƐ͕ Žŵ ǀĂŶ ďĞŐŝŶ ƚŽƚ ĞŝŶĚ ŝĞƚƐ ǀĞƌƌĂƐƐĞŶĚƐ ƚĞ ďĞĚĞŶŬĞŶ͕ ƚĞ ĐƌĞģƌĞŶĞŶƵŝƚƚĞǀŽĞƌĞŶ͘͟

dƌŽƚƐĞĞǀĞŶƚƉĂƌƚŶĞƌƵƐŝŶĞƐƐ'ĂůĂKƐƐϮϬϭϱΘϮϬϭϲ

͞,ĞƚǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶǀĂŶĚĞŽƉĚƌĂĐŚƚŐĞǀĞƌŝƐŚĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬͲ ƐƚĞĚĂƚũĞŝŶŚĂŶĚĞŶŚĞďƚĂůƐũĞĞĞŶŐƌŽŽƚŽĨŬůĞŝŶĞǀĞŶĞͲ ŵĞŶƚ ŐĂĂƚ ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ͘ ĂĂƌ ŵŽĞƚ ũĞ ǀŽŽƌnjŝĐŚƟŐ ŵĞĞ ŽŵƐƉƌŝŶŐĞŶ͕njŽďƌĞĞŬďĂĂƌĚĂƚŚĞƚŝƐ͘/ĞĚĞƌĞǀĞŶĞŵĞŶƚŝƐ ĂŶĚĞƌƐŵĂĂƌĠĠŶ ĚŝŶŐŚĞďďĞŶnjĞŐĞŵĞĞŶ͖ǁĞďĞƐƚĞĚĞŶ ĞĞŶ ďŽǀĞŶŐĞŵŝĚĚĞůĚĞ ĂĂŶĚĂĐŚƚ ĂĂŶ ŚĞƚ ĞǀĞŶƚ͘ EŝĞƚ ĂůůĞĞŶĂĂŶĚĞŐƌŽƚĞůŝũŶĞŶ͕ŵĂĂƌǀŽŽƌĂůĂĂŶĚĞƚĂŝůƐĞŶŚĞƚ ŽƉ ĠĠŶ ůŝũŶ ŬƌŝũŐĞŶ ǀĂŶ ĂůůĞ ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌƐ͕ ĂƌƟĞƐƚĞŶ ĞŶ ĐƵůŝŶĂŝƌ ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬĞŶ͘ ,Ğƚ ƌĞƐƵůƚĂĂƚ ŝƐ ĚĂƚ Ƶ ŐĞĞŶ njŽƌŐĞŶ ŚŽĞŌ ƚĞ ŚĞďďĞŶ ŵĂĂƌ ŽŶƚƐƉĂŶŶĞŶ ŬƵŶƚ ŵĞĞŐĞͲ ŶŝĞƚĞŶǀĂŶĚĞǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐĞŶ͘  EĞĞŵ ŐĞƌƵƐƚ ǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚ ĐŽŶƚĂĐƚ ŽƉ ĞŶ ǁĞůůŝĐŚƚ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞƵǁŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚƐĂŵĞŶƚŽƚŝĞƚƐďŝũnjŽŶĚĞƌƐŵĂŬĞŶ͘͟

^ŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞǀĞŶƚƐ͘ŶůͮDĂŝů͗ŝŶĨŽΛŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞǀĞŶƚƐ͘ŶůͮĞů͗Ϭϲϱϯϵϭϱϱϴϱ 


Ondernemer aan het woord

‘Het gaat om de passie in je werk’ Gérard Peters is een gepassioneerd slager. Eentje die houdt van zijn vak en er met bevlogenheid over vertelt. “Het gaat om de passie die je in je werk legt. Wij willen alles delen met onze klanten: hij of zij wil weten waar het dagelijkse stuk vlees vandaan komt. Die duidelijkheid geven wij graag.” In winkelcentrum De Ruwert in Oss levert Keurslagerij Gérard Peters al bijna een kwart eeuw ambachtelijke vleesproducten en vleeswaren. Met een openheid die verfrissend werkt. “Mijn chef en ik werken op het slagersblok, in het midden van de toonbank. Zo ziet de klant hoe ons vlees bewerkt wordt. En bij onze grill hebben we een groot scherm waarop andere activiteiten uit onze slagerij te zien zijn.” Gérard Peters is een Keurslager die op zijn bacteriologische productkeuring louter tienen (!) haalt. Maar die ook een transparante blik op het vak heeft. “Ik kom niet uit een slagersfamilie, zoals je vaak wél ziet. Daardoor heb ik een andere kijk, ook na al die jaren in het vak. Ik kijk door de ogen van de consument. En door regelmatig met ons hele personeel samen te koken en recepten uit te delen, houden we ons werk interessant.”

Alleen het beste De slagerij levert naast vlees en vleeswaren ook salades, maaltijden en alles voor de barbecue. Alleen het beste vlees komt in de vitrines van de Osse slagerij. Zoals het Lekker Limburgs Livarvlees, afkomstig van het Limburgs Kloostervarken. De oorsprong van deze bontgekleurde varkens ligt op abdij Lilbosch in Echt. Ze wroeten er naar hartelust in de modder. Ze eten versgeteelde Limburgse granen. Het vlees is doorregen met vet en dat geeft het een aangename en natuurlijke smaak. “Ons kalfsvlees is afkomstig van ‘weivlees’. Deze kalveren blijven vijf maanden bij de koeien zogen en daarna gaan ze over op voer, gebaseerd op natuurlijke grondstoffen. In de zomer lopen ze buiten. En het kippenvlees? Dat is van de ‘boerderijkip’: een Hollandse scharrelkip, die langzaam mag opgroeien en vrije uitloop heeft.” Nog een noviteit: het zoutgehalte in het vlees is opnieuw verlaagd dankzij gebruik van OneGrain zout. “Sinds 1990 is het percentage zout in vlees daarmee ruim gehalveerd. Dat helpt onze bloeddruk verlagen.” www.peters.keurslager.nl


Liefde voor koffie en oplossingsgericht denken zit bij Allora Caffè in de genen. Bij dit Osse bedrijf wil men dat elke relatie een ambassadeur is.

Allora Caffè

Allora maakt tijd voor koffie ‘bijzonder aangenaam’ “Goede koffie en thee zijn belangrijk als het gaat om tevredenheid op het werk. Je begint je werkdag met een kop koffie of thee. En is deze van goede kwaliteit, dan begint de werkdag positief. Bovendien is een goed verzorgde kop koffie of thee een blijk van waardering naar de klanten toe.” Aldus Wim Vollenberg, directeur en eigenaar van Allora Caffè uit Oss. De groothandel opende kortgeleden een luxe Jura Premium Store met showroom. De enige store in Nederland. Wim Vollenbergs passie voor koffie en thee is binnen Allora Caffè niet uniek; het hele bedrijf ademt koffie. De naam Allora Caffè is dan ook niet per toeval ontstaan, als je in Italië over straat loopt, hoor je regelmatig: ‘Allora caffè!’ oftewel...‘En nu is er koffie’. De Osse groothandel in alles wat met koffie en thee te maken heeft, speelt in op de toegenomen belangstelling voor écht goede koffie. “Koffie is de laatste

tien jaar absoluut op de kaart gezet”, weet Wim Vollenberg. “Van slechte koffie kun je geen goede maken, van goede koffie wél slechte. Dus leveren we niet alleen de koffie, maar ook de randapparatuur. Want goede koffie krijg je alléén als je machine schoon is, goed werkt en een juiste temperatuur en waterdruk heeft. Met alleen maar een kilo goede koffie kopen, ben je er niet.” De perfecte kop Allora Caffè is vijf jaar geleden gestart en sinds vorig jaar actief aan de Pastoor Bloemstraat. De locatie is in fasen gerenoveerd. “Onze laatste aanwinst is de showroom van de Zwitserse Jura-producten. Speciaal voor de consument, omdat we vinden dat topkwaliteit ook voor hen bereikbaar moet zijn.” In de voor Nederland unieke Jura Premium Store kunnen alle zeventien espressomachines van het Zwitserse top-


Allora Caffè

merk werkend worden gedemonstreerd. “Dat geeft volop beleving én – natuurlijk – de mogelijkheid tot proeven. Jura levert enkel topapparatuur. Daarbij hoort vanzelfsprekend de best denkbare service. Bij onderhoud is er altijd een vervangende machine beschikbaar. Onze drie Jura-specialisten, met Erik als onze storemanager, hebben elk meer dan tien jaar ervaring met apparatuur van het bekende Zwitserse merk. Zij installeren de apparatuur thuis en stellen deze perfect naar smaak af.” Tijd voor koffie is verweven in de structuur van Allora Caffè. Er wordt binnen het team van zes medewerkers veel aandacht geschonken aan kwaliteitscontrole, training en ontwikkeling van koffie- en theeconcepten. “Natuurlijk zijn onze accountmanagers, Stephan en William, gecertificeerd Barista en daarom in staat om wensen te vertalen naar de perfecte kop koffie en thee voor elke situatie. Door de nauwe samenwerking met koffiebrander Costadoro uit Turijn, waarvoor we het importeurschap hebben verworven, is het gelukt om de filosofie vanuit Italië te vertalen naar de wensen van de Nederlandse markt.” “Costadoro is een koffiebrander die door zijn nauwkeurigheid van melangeren en branden al jaren de ene gouden medaille na de andere wint tijdens het International Coffee Tasting Event in Trieste. Een prestigieuze wedstrijd waaraan bijvoorbeeld ook Illy en Lavazza deelnemen. Altijd een passende oplossing Allora Caffè heeft een eigen Fairtrade en ecologisch verantwoord bonen-, instant- en freshbrew koffieassortiment ontwikkeld. “Wij zijn in hoge mate flexibel: al onze voorstellen zijn maatwerk. Om die reden zijn we ook erkend dealer geworden van onder andere Animo, Conti, Jura, Melitta en WMF. Zo kunnen we voor elke situatie een passende oplossing aanbieden. We richten ons naast horeca ook op het bedrijfsleven, instellingen en instituten. Dat zorgt voor een uitgebalanceerde orderportefeuille en geeft ons de kans om ervaringen uit verschillende branches met elkaar te vergelijken. We voorzien ieder van koffieconcepten in de vorm van een leasecontract, huurcontract of natuurlijk koop.”

“Onze barista’s begeleiden het hele traject”, vervolgt de directeur. “Ons bedrijf is klein, dus de servicelijnen zijn kort, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Want een dag of zelfs enkele uren zonder koffie, dat is voor elk bedrijf een kleine ramp”, klinkt het lachend.

www.alloracaffe.nl


bedrijfsoverdracht heeft ook een menselijke kant.

Cijfers zijn een middel en geen doel op zich.

Daadkracht, snelle analyses en concrete oplossingen Ondernemers die te maken krijgen met een dreigend faillissement, maken spannende tijden door. Want niet alleen hun eigen zekerheden staan op de helling, maar ook die van hun werknemers. Die dubbele verantwoordelijkheid zorgt voor

Oog voor de menselijke kant Ondernemers zijn mensen, net als u en ik. Neem het geval van een bedrijfsoverdracht

Bij een doorstart past geen negentot-vijf-mentaliteit.

veel stress en slapeloze nachten. Daarnaast ligt er vaak een behoorlijke tijdsdruk op alles wat in zo’n situatie geregeld moet worden. Zeker wanneer een doorstart volgt. Zo’n

traject vraagt om daadkracht; om snelle analyses en concrete oplossingen. En daar past geen negen-tot-vijf-mentaliteit bij, in

Signalerende functie

tegendeel, dat betekent: 24/7 beschikbaar

signalerende functie. Zo zagen we bij een van onze relaties dat die de greep op de

zijn voor je relatie. Bij Bonnet & Partners zetten we graag die stap extra. En als we er dan vervolgens samen met onze relatie in slagen onze doelen te bereiken, namelijk het bedrijf naar een betere toekomst helpen en werkgelegenheid behouden, dan staat hier op kantoor de volgende dag het gebak op tafel om het succes te vieren!

Die mix van menselijke en zakelijke facetten is precies wat ons werk zo boeiend maakt.

Bonnet & Partners is geen cijferfabriek; we hechten groot belang aan onze

administratie leek kwijt te raken. Dat waren we van dat bedrijf niet gewend.

waarbij de verkopende partij op het punt staat zijn werkzame leven af te sluiten. Dat is een tamelijk ingrijpende stap. Het luidt immers een nieuwe fase in je leven in. En alles wat je hebt opgebouwd loslaten en toevertrouwen aan iemand anders, dat is ook bepaald niet eenvoudig. Aan de emoties die daarbij horen, willen we niet voorbij gaan. Uiteraard is er altijd ook de zakelijke kant. En die vraagt om pittige discussies. En ook die gaan we niet uit de weg. Want die discussies zijn nodig om tot heldere afspraken te komen. Zodat de partijen weten wat ze aan elkaar hebben, ook in de toekomst.

Navraag leerde dat er op kantoor een

Maar als we in een dergelijk traject geen oog zouden hebben voor de menselijke kant, geen begrip voor de emoties en gevoeligheden

capaciteitsprobleem was ontstaan. Daardoor liep men in toenemende mate achter de feiten aan. We zijn het gesprek aangegaan en ons

die een rol spelen, dan zouden we ons werk niet goed kunnen doen. En juist die mix van menselijke en zakelijke facetten is precies wat

voorstel om een van onze medewerkers vrij te spelen om daar op kantoor te helpen de ontstane achterstand in te lopen, werd met open armen ontvangen.

ons werk zo boeiend maakt.

De achterstand is inmiddels weggewerkt. Maar belangrijker nog: de administratie is geprofessionaliseerd, zodat deze nu niet alleen goed overdraagbaar is, maar ook de managementinformatie oplevert die nodig is om meer en beter sturing te kunnen geven. De cijfers zijn immers een middel voor de ondernemer om verder te komen met zijn bedrijf, en geen doel op zich.

Een professionele administratie maakt meer en betere sturing mogelijk.

We zien het als een belangrijke taak om alert te zijn op veranderingen bij onze relaties. Dat stelt ons in staat om tijdig en adequaat te reageren en zo problemen te voorkomen.

B O N N E T & P A R T N E R S I S G E V E S T I G D A A N D E O B R E C H T S T R A AT 2 1 O S S , W W W. B O N N E T E N P A R T N E R S . N L


Ondernemer aan het woord

De integrale benadering van Van den Broek Systemen Meer comfort en veiligheid, minder kosten. Van den Broek Systemen voorziet dat gebouwgebonden systemen in de naaste toekomst steeds meer geïntegreerd worden. Door koppeling van afzonderlijke installaties kunnen comfort, veiligheid en kostenbesparingen op een hoger niveau komen. Roderik van Heerbeek is commercieel manager bij Van den Broek Systemen. De onderneming startte in 1987 als eenmansbedrijf in beveiligingstechniek. Sinds de liberalisering van de telecommarkt behoort ook telefonie tot het leveringspakket. En via strategische overnames werd in 2006 eveneens elektrotechniek in het aanbod opgenomen. “In die zin hebben we de omgekeerde weg bewandeld, daar waar veel van oorsprong elektrotechnische bedrijven er beveiliging ‘bij doen’. Wij niet, en we hebben dan ook al sinds de start 24/7 een serviceorganisatie. Bij storingen zijn kennis en kunde per direct beschikbaar”, stelt hij vast. “Wij rijgen beveiliging, elektrotechniek en telecom aan elkaar”, vervolgt Roderik van Heerbeek. “Dat doen we voor bedrijven, particulieren en (semi-)overheid, zoals de zorgsector. Door zaken te combineren, zoals het doorzetten van de beveiliging van een gebouw naar smartphones en tablets, kunnen we professionals, vrijwilligers en mantelzorgers beter met elkaar laten communiceren. Dat komt het product of de dienst uiteindelijk ten goede.”

Meer comfort, minder kosten “Wij ervaren dat klanten graag één aanspreekpunt willen als het gaat om elektrotechnische installaties. En nu installaties steeds complexer worden en meer samenhang krijgen, zal deze behoefte in de toekomst alleen maar groter worden.” Mede daardoor werken vandaag de dag zestig medewerkers landelijk, waarbij de grootste klantconcentratie te vinden is in de kring Oss, Den Bosch, Eindhoven. Van den Broek Systemen is VCAgecertificeerd, een erkend branddetectiebedrijf, Borg beveiligingsbedrijf en SEI-erkend. “Voor ons zijn projecten een doorlopend proces: na de installatie komt wat ons betreft de dienstverlening er naadloos achteraan. We informeren klanten voortdurend over nieuwe technologische ontwikkelingen. Zo is camerabewaking in ontwikkeling: kentekenherkenning is al mogelijk, maar bijvoorbeeld in de zorg kan extra camerabewaking ook waardevol zijn. En al dat soort mogelijkheden leggen we in heldere taal uit. Het gaat erom dat de gebruiker er daadwerkelijk voordeel door heeft. Dragen onze installaties bij aan veiligheid, verhogen ze je comfort, verbeteren ze de communicatie, zorgt het voor winstgevendheid of kostenbesparing? Dáár doen wij het voor! www.vandenbroek-oss.nl


De Oude Maas: van kinderfeest tot bedrijfsuitje Speelparadijs Pannenkoekenhuis De Oude Maas in Macharen is een onovertroffen speelplek voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Maar er is meer. De Oude Maas is uniek in het feit dat je er méér dan een pannenkoek of snack kunt eten. De uitstekende keuken en vele andere mogelijkheden maken de locatie óók bij uitstek geschikt voor een personeelsfeest of ander bedrijfsuitje. Er is nog méér dat De Oude Maas enig in zijn soort maakt: of je nu lekker komt eten of ’s middags een drankje komt doen; spelen is bij De Oude Maas gewoon gratis. Vind je weg door de apenkooi, worstel je door spinnenwebben of door het spannende moeras met krokodillen, op weg naar de ballenbak… De Oude Maas kan tot wel 150 kinderen verwelkomen. “Ik heb niet eens gemerkt dat ik de kinderen bij had”, is een veelgehoorde opmerking. Toch een beetje honger gekregen? Dan is er voor de kinderen genoeg keuze aan kindergerechten. Het maakt De Oude Maas ideaal voor een kinder- of verjaardagsfeest. Je kunt er je eigen cakejes pimpen, als jarige je eigen pannenkoek bakken. Kinderfeestjes zijn ook uit te breiden met bijvoorbeeld een workshop schminken. Voor de oudere kinderen is er een stoer feest mogelijk met handboog- en blaaspijpschieten. “We maken het nooit té druk. Kwaliteit blijft voorop staan”, zegt gastheer Wilfried Vink. Zeven dagen open De succesformule maakt dat De Oude Maas zeven dagen per week open is. Op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 14.00 uur, de andere dagen al vanaf 10.00 uur. De Oude Maas is elke dag tot 20.00 uur geopend. Tijdens regionale schoolvakanties maken ze het nóg bonter en is het speelparadijs elke dag open vanaf 10.00 uur. Voor grotere groepen worden desgewenst ook buiten de openingsuren de deuren open gezet. Er is een ruimte met uitzicht op de speelhal, terwijl boven de speelhal op een flatscreen naar sportwedstrijden gekeken kan worden. Ideaal tijdens een Eredivisiewedstrijd, een EK, WK of gedurende de Olympische Spelen. Gaat het om de bovenruimte: Deze is omgetoverd tot Game & Lounge ruimte. Met o.a. airhockey, tafelvoetbal en flipperkasten kunnen de kinderen zich nog meer vermaken of even loungen in een van de zitzakken voor de tv. Natuurlijk worden daar ook de eredivisiewedstrijden en andere sport evenementen.

Het restaurant biedt plaats aan maar liefst 130 personen. En er kan veel. Zo is er een seizoensmenu, met gerechten die samengesteld zijn door de eigen chef-kok. Wie niet kan kiezen uit één van de honderd pannenkoeken, haalt ongetwijfeld zijn hart op aan de huisgemaakte varkenssaté, de spareribs van de grill of de biefstuk van de haas. Of de Noorse salade. Tijdens een bedrijfsfeest of ander evenement kan ook een warm of koud buffet ingericht worden. Sinterklaas en Kerst Op de website en Facebookpagina worden evenementen aangekondigd. “De moeite waard om regelmatig te checken; er valt hier voortdurend voldoende te beleven”, zegt Wilfried Vink. “Ook de locatie is prachtig: het Ossemeer vlakbij nodigt uit tot een wandeling. Of boek een arrangement met het Maasmeander Treintje.” Op woensdag 25 november komt Sinterklaas met enkele van zijn Pieten tussen 14.00 en 16.00 uur naar De Oude Maas. Er gebeuren dan allerlei spannende dingen en kinderen kunnen natuurlijk met de Goedheiligman op de foto. Tijdens Kerstmis is het ook goed toeven in Macharen. Op eerste kerstdag is er een speciaal kerstmenu, zodat de ouders heerlijk kunnen genieten en de kinderen lekker kunnen spelen. Ook de Kerstman komt op bezoek. Op tweede kerstdag is er weer de normale menukaart. www.deoudemaas.nl


Thuis in Macharen


Het Kringloopbedrijf: tussen Bijenkorf en Action Een van de hoogtepunten van het jaar is net voorbij: de opening van de kerstperiode. Ook dit jaar stonden er weer honderden mensen te wachten tot de deuren van Kringloopbedrijf Oss opengingen. “Ongelooflijk”, vindt directeur Mart Smits. Ook in zijn achtste jaar als directeur blijft hij zich verbazen over ‘zijn’ succesformule. Opgewekt leidt Smits ons rond door het Kringloopbedrijf (officieel Stichting Kringloopbedrijven Maasland): het imposante winkelgedeelte, maar ook achter de schermen. Via de logistieke operatie, waar goederen binnenkomen en geselecteerd worden, schiet hij tussen de vele kledingcontainers door, langs de elektricien, meubelmaker, klokkenmaker, boekensorteerders en tientallen andere medewerkers. “In deze vestiging en in die in Heesch samen werken honderddertig mensen”, aldus Smits. “Zestig van hen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Of liever gezegd: hadden. Ze functioneren hier op een fantastische manier en zijn voor ons goud waard.” Unieke ophaaldienst Een deel van het succes van Stichting Kringloopbedrijven Maasland heeft te maken met de samenwerking met de gemeente Oss en Bernheze. Particulieren die af willen van bijvoorbeeld hun oude televisie, bankstel of keukentafel hebben aan één telefoontje genoeg. “Wij halen de artikelen op, zelfs als ze kapot zijn. De goede spullen halen we eruit en de rest bieden we aan bij de Milieustraat. We halen 1,3 miljoen kilo per jaar op; 800.000 kilo daarvan blijft uit de afvalketen.” Brede aantrekkingskracht De Osse kringloopwinkel heeft in de voorbije jaren een duidelijke professionalisering doorgemaakt. Smits: “We hebben de laatste jaren veel stappen gezet. Zo werken we nauw samen met kunstenaars en designers die de winkelinrichting mede bepalen. Onze winkels moeten de uitstraling hebben van De Bijenkorf en de prijzen van de Action. Die twee elementen proberen we te verbinden. Dat maakt ons voor een heel breed publiek aantrekkelijk.”

Van heinde en verre Dagelijks staan er een kleine twintig vaste bezoekers te wachten tot de deur opengaat, want: wie weet ligt dat ene stripboek, stuk speelgoed of ontbrekend serviesonderdeel vandaag wél in de schappen. Smits geniet van de veelheid aan klanten en de variatie in clientèle. “Er komen hier mensen met weinig geld, maar we hebben net zo goed klanten met prima inkomens”, aldus Smits. Toch zijn de lagere inkomens de belangrijkste doelgroep. Vier keer per jaar wordt alles voor de helft van de (toch al lage) prijs aangeboden. “Dan ziet het hier zwart van de mensen”, aldus Smits. “Het blijft prachtig om te zien dat al die mensen met een kleine beurs zó veel nuttigs kunnen kopen.” Niets weggooien Het grootste deel van de omzet komt uit de verkoop van kleding. Ruim 400.000 kilo wordt er jaarlijks ingezameld, vooral via de kledingcontainers in de winkelcentra en de dorpen. Niettemin is de selectie op kleding bijzonder streng. “Maar tien procent van alle kleding komt daadwerkelijk in de winkel. Vlek erop? Knoop eraf? Dan kunnen wij het helaas niet accepteren. Maar we gooien natuurlijk niets weg. Alles wat overblijft, wordt geëxporteerd.” Wensen voor de toekomst Plannen voor de toekomst zijn er genoeg. Vanaf januari gaat Stichting Kringloopbedrijven Maasland bijvoorbeeld textiel inzamelen in Bernheze en wellicht ook in Landerd. Verder wordt samen met de gemeente bekeken of de stichting waardevolle componenten kan gaan halen uit apparaten die bij de Milieustraat worden aangeboden. “En het is onze wens om witgoed te gaan demonteren”, aldus Smits. “Dat is niet per se winstgevend, maar kan wél weer zorgen voor sociale werkplekken. Wij hebben drie doelen: zoveel mogelijk producten uit de afvalstromen houden, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen en bijdragen aan een gezond sociaal klimaat. Dat ik daaraan kan werken, maakt dit het leukste werk wat ik zou kunnen bedenken.” www.kringloopbedrijfoss.nl


Het Kringloopbedrijf

Naamsbekendheid: bijna 100% Stichting Kringloopbedrijven Maasland (SKM) floreert. Enkele kengetallen (en ja, ze kloppen echt!): • • • • • • •

98% van de Osse bevolking kent Kringloopbedrijven Maasland 400-500 klanten per dag (150.000 per jaar) Kleding: 40% van de totale omzet (135.000 kledingstukken) SKM verkoopt 239.000 kopjes en schotels per jaar Iedere maand bijna 5.800 boeken over de toonbank SKM haalt 1,3 miljoen kilo per jaar op bij particulieren Iedere eerste zaterdag van het kwartaal: alles 50%!


Ondernemer aan het woord

Van Soest & Partners, accountants & adviseurs

Specialisten in accountancy, personeelsadvisering en belastingen Wij doen ons werk graag en goed, houden de kwaliteit hoog en omringen onze klanten in een informele sfeer met de grootst mogelijke zorg. Dat vinden wij heel normaal. Persoonlijke benadering, alles onder één dak en een hoge automatiseringsgraad kenmerken de dienstverlening van Van Soest & Partners. “Klanten waarderen dat. Een groot deel van onze klantenportefeuille mogen we al lange tijd van dienst zijn en daar zijn wij trots op”, vertelt Frank Hanegraaf. De persoonlijke benadering staat bij ons altijd centraal. Alles onder één dak Chris-Stan van Daal vertelt: “Onze klanten kunnen voor elke vraag op financieel en fiscaal gebied bij ons terecht, ook voor de specialistische vragen. Dat is óók een kracht van ons. Wij bieden de klant één aanspreekpunt zodat hij zich volledig kan concentreren op de eigen kernactiviteiten en de ‘rust’ heeft dat het financieel prima is geregeld. Dát is onze drive. In die filosofie speelt vertrouwen een belangrijke rol. Die rol vervullen wij graag”. Optimale en snelle dienstverlening Van Soest & Partners is o.a. Unit4-partner. Dit zeer uitgebreide en flexibele systeem ondersteunt onze dienstverlening optimaal. Met één druk op de knop is op elk gewenst moment alle informatie beschikbaar, met realtime overzicht én nog

belangrijker ook inzicht. “Wij kunnen de financiële gegevens van bijna alle financiële pakketten volledig geautomatiseerd inlezen. Technologie is geen doel op zichzelf, maar het zorgt er wel voor dat we snel kunnen handelen en vooral dat de kosten voor onze klanten beheersbaar blijven”. Actualiteit Onze klanten beschikken dagelijks over al het actuele nieuws welke voor hun belangrijk is. Dit kan via de website, nieuwsbrieven, mailingen, social media en informatieavonden. Wist u bijv. dat de voorwaarden voor de controleplicht bij middelgrote bedrijven veranderd zijn? Bent u een middelgroot bedrijf waarvoor de controleplicht per 1 januari verdwijnt!? Dan doen wij u graag een interessant aanbod. Kracht en kwaliteit Van Soest & Partners is aangesloten bij het SRA. Het SRA verenigt 370 accountants- en advieskantoren. Voor u als klant biedt deze aansluiting een extra kwaliteitswaarborg. Horen en zien = ervaren Wilt u eens horen wat wij u kunnen bieden? Laten we elkaar eens zien en spreken bij een kop koffie. Vraag gerust direct naar Frank Hanegraaf of Chris-Stan van Daal. www.soestacc.com     


Jan van Loon Column Sinds april van dit jaar mag ik voorzitter zijn van het bestuur van Centrummanagement Oss. Met veel plezier na mijn periode van wethouderschap omdat ik als zodanig nog iets voor de mooie stad Oss hoop te kunnen betekenen.

Citymarketing

Ik ben wel verrast.! Enerzijds zie ik nu het werken aan de andere kant van de tafel. Anderzijds het grote enthousiasme die er bij veel centrumondernemers is om het nog beter in de “huiskamer” van de gemeente te maken. Er is ook veel te doen en er wordt veel werk verricht. We praten nu over de Sheddaken ontwikkeling,, V&D locatie, realisering versmarkt, evaluatie reclamebelasting maar ook nieuw koersdocument voor centrum. Je hoort het gelukkig vaker; ”Oss heeft alles!”. Meerdere keren noemt men het grote aantal activiteiten en de spraakmakende evenementen, de gezelligheid,

de horeca. En de leegstand in het centrum valt mee vergeleken met andere steden. Waarom brengen we dit niet nog meer naar buiten? Ik ben voorstander van sterke citymarketing (citymarketeer) door de gemeente. In andere steden groot succes. Citymarketing richt zich op het zo goed mogelijk profileren van een stad, dorp of winkelcentrum. De onderscheidende sterke kanten en een eigen identiteitsprofiel staan hierbij centraal. Citymarketing richt zich op de volgende 3 doelgroepen: bezoekers, bedrijven en bovenal de bewoners (de drie belangrijke b’s). De concurrentiepositie van een gemeente bewaken is nog nooit zo belangrijk geweest als tegenwoordig. De tijd van een slimme slogan en een pakkend promotiepraatje is voorbij. Citymarketing is meer dan alleen promotie. Oss verdient het. Jan van Loon Voorzitter bestuur CMO

Golfbad Oss en FiTNEZZplaza breiden samenwerking uit Golfbad Oss en FiTNEZZplaza in Oss zijn al vele jaren buren. Gezien de korte afstand lijkt het logisch dat beide partijen een intensievere samenwerking zijn aangegaan. Een samenwerking die aantrekkelijk is voor het Golfbad, aangezien het personeel nu mag gaan sporten enkele tientallen meters verderop. Maar ook voor bestaande en nieuwe klanten van FiTNEZZplaza, die voor een zeer aantrekkelijk tarief een zwemjaarkaart kunnen aanschaffen. Volgens Golfbad-directeur Peter Jongsma wisten beide partijen elkaar al eerder te vinden. “We zijn goede buren en maakten bijvoorbeeld tijdens calamiteitentrainingen gebruik van het pand van FiTNEZZplaza. Een verdere samenwerking lag voor de hand. Vanaf heden kunnen onze medewerkers iets verderop gaan sporten. Gezond zijn en blijven is belangrijk en daarom staan we volledig achter deze samenwerking. Werken in het zwembad is tamelijk belastend, dat wordt door velen onderschat.” Samenwerking FiTNEZZplaza is ook blij met de samenwerking. Volgens de eigenaren Milton en Corina van Haren wordt vaker de samenwerking gezocht. “Zoals met hockeyvereniging MHC Oss en de tennisvereniging Breakpoint’83. Bij FiTNEZZplaza bieden wij sporters

veel extra faciliteiten aan. Dat onze leden nu ook voor een zeer laag tarief mogen gaan zwemmen, is een geweldige toegevoegde waarde. In de toekomst willen we blijven kijken of er nog meer verbindingen kunnen worden gelegd. Hopelijk zijn we ook een voorbeeld voor andere partijen.”


ALLĂ&#x2030;Ă&#x2030;N IN 2015 NOG

MET 7% BIJTELLING DE NIEUWE GENERATIE OUTLANDER PHEV NU BIJ AUTOBEDRIJF HUISKES rraad Uit voo r! leverbaa

 Ruim en comfortabel (OHNWULVFKULMGHQPHWHHQXQLHNHPHHUZDDUGH  5 sterren EURO NCAP 9DQDIČ&#x153;QHWWRELMWHOOLQJSHUPDDQG %UDQGVWRIEHVSDUHQG $/$%(/

VANAF â&#x201A;Ź 41.990,5 JAAR GARANTIE

3DUDOOHOZHJ$'2VV ZZZDXWRKXLVNHVQO Brandstofverbruik: 1,8 l/100 km, CO 2 -uitstoot 42 g/km. Prijzen inclusief BTW/BPM, tenzij anders vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage en

NRVWHQULMNODDUPDNHQ$IJHEHHOGPRGHONDQDIZLMNHQYDQGHVWDQGDDUGVSHFLČ´FDWLHV %LMWHOOLQJLVDIKDQNHOLMNYDQKHWYRRUXJHOGHQGHEHODVWLQJWDULHIGH]H  HUHNHQLQJLVRSEDVLVYDQKHWEHODVWLQJWDULHI:LM]LJLQJHQGUXNHQ]HWIRXWHQYRRUEHKRXGHQ9UDDJQDDUGHYRRUZDDUGHQ E


Ondernemer aan het woord

Snelle beslissers profiteren van aanschaf Outlander “Een wagen met klasse. Een redelijk grote auto ook, met een zware accu. Hij heeft genoeg trekkracht om een caravan te trekken. Via een app kan ik hem op afstand bedienen en thuis steek ik hem zo in het stopcontact.” Henrie van Bergen van accountantskantoor Hendriks van Bergen & Smulders vertelt over zijn Mitsubishi Outlander plug-in hybrid electric vehicle (PHEV). Vorig jaar aangeschaft bij Autobedrijf Huiskes in Oss met slechts 7 procent bijtelling. “Zonder accu is de bijtelling voor dit soort auto’s 25 procent, dus dat is een enorm voordeel.” Voordelen Er zijn meer voordelen. “De milieu-investeringsaftrek bijvoorbeeld, dat zit anders nooit op personenauto’s. Bovendien hoef je voor deze auto dit jaar nog geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Vanaf volgend jaar betaal je wel, maar dan nog 50 procent van het werkelijke bedrag.” De accu zou in het meest gunstige geval zo’n 60 kilometer moeten kunnen overbruggen. Henrie van Bergen haalt gemiddeld 35 kilometer. “Dit is in de meeste gevallen voor mij echter voldoende, want ik rijd korte afstanden en tussendoor kan ik hem weer opladen.” Het kantoor van Hendriks van Bergen & Smulders is gevestigd aan de zijkant in het voormalige Rabobank-kantoor te Berghem. Binnenkort gaan ze verbouwen om de hoofdingang zelf te kunnen gaan gebruiken.

Nieuw model Eind augustus staat het nieuwste model Outlander in de showroom in Oss, ook met 7 procent bijtelling voor de zakelijke rijder. Volgens Bas Huiskes is de nieuwe wagen verbetert ten opzichte van de vorige versie. “Hij ziet er uiterlijk weer iets anders uit. Dat zie je bijvoorbeeld aan de bumpers en de verlichtingsunits. Ook zijn er comfortaanpassingen gedaan om trillingen te verminderen en is er geluidsisolatie aangebracht.” Huiskes prijst de unieke rij-eigenschappen van de Outlander. “Doordat hij veel minder verbruikt en CO2 uitstoot, geldt een bijtelling van slechts 7 procent. En dat met een aanhangergewicht van 1500 kilogram, 4-wheel drive en heel veel ruimte.” Laatste kans Het fiscale voordeel geldt alleen nog dit jaar. “En alleen voor Outlanders die voor 31 december 2015 worden geregistreerd,” licht Huiskes toe. Huiskes geeft 5 jaar garantie op de auto. De beschikbaarheid is beperkt en naar verwachting zal het de laatste maanden van het jaar druk worden in de showroom bij Huiskes. Wacht dus niet te lang voor een bezoek aan de Parallelweg in Oss of surf naar www.autohuiskes.nl voor meer informatie. www.autohuiskes.nl

www.hbs-acc.nl


Freddy Peters


In Beeld

Skybusiness presteert ‘op grote hoogte’ Iedereen heeft er al wel eens van gehoord, maar werken met drones is verder nog een behoorlijk onbekend terrein. Het Osse bedrijf Skybusiness specialiseert zich in het maken van luchtopnames met behulp van deze ‘multicopters’. Met deze onbemande drones kan het adembenemende luchtopnames maken uit invalshoeken die voor bemande helikopters en vliegtuigen onmogelijk zijn. Eigenaar Freddy Peters is 1 januari 2015 met Skybusiness gestart. “Het idee ontstond door mijn werk bij Brandweer Oss. Na een verkeersongeval bedacht ik me dat de technische afwikkeling vergemakkelijkt zou kunnen worden met beeldopnamen door een drone. Als je je in deze wereld begeeft, bemerk je overigens dat er onder meer op het vlak van regelgeving nog veel vastgelegd moet worden. Ook publiek weet nog niet wat er allemaal kan met drones. Als ik proefvlieg, krijg ik alsmaar te horen of ‘ik niet aan het spioneren ben’. Maar het zal duidelijk zijn: met een drone kun je fantastische en goede dingen doen.” Voor zowel particulieren als bedrijven kunnen luchtopnames met een drone verbluffende resultaten opleveren. Feesten, verjaardagen, bruiloften, jubilea worden letterlijk vanuit een andere dimensie vastgelegd. Een promotiefilm voor een bedrijf krijgt er een nieuwe diepgang door. Ook op evenementen zijn drones al regelmatig gesignaleerd. Dat levert fraaie beelden op voor bijvoorbeeld een aftermovie of promofilm. Drones kunnen ook worden ingezet voor opnamen voor onder meer vastgoeddoeleinden, filmproducties, cartografie, inspecties of hulpdiensten. Strenge eisen Freddy Peters beschikt over twee drones. Met het kleine model dat hij bezit, vliegt hij al en heeft hij al enkele opdrachten uitgevoerd. “De bekendheid groeit, en door er nu al mee te beginnen, hoop ik straks veel anderen vóór te kunnen zijn. In de hele regio zijn er verder nog geen aanbieders, sowieso is het aantal gecertificeerden in ons land nog erg klein. De eisen zijn enorm streng en voor sommige onderdelen moeten nog regels worden opgesteld.” Intussen is het gehele traject voor een ‘ROC-RPAS operator certificate’ van het Ministerie van Inspectie Leefomgeving en Transport bijna afgerond, waardoor Skybusiness gerechtigd is om binnen de geldende regelgeving commerciële vluchten met drones uit te voeren. Niettemin is de Ossenaar nog volop met de neus in de studieboeken te vinden. “Nog niet álle certificeringen zijn rond. Met mijn grotere drone hoop ik volgend jaar mei – als ook dát klaar is – te gaan vliegen. Tot die tijd mag ik er alleen mee trainen en maak ik zodoende mijn vlieguren. Maar daarna zou het wel eens hard kunnen gaan.” www.skybusiness.nl


‘Wij kruipen als het ware in de huid van onze opdrachtgever. Die heeft behoefte aan oplossingen die verder gaan dan enkel het werven van personeel’

Flexspecialisten: denken in oplossingen De flexibele schil van een bedrijf, laat dat maar aan Flexspecialisten over. “Wij zorgen dat onze opdrachtgevers elke dag een optimale personele bezetting hebben, zodat zij zich volledig kunnen toespitsen op hun corebusiness,” stelt algemeen directeur Tom Sijpestijn. Met succes, want de Osse onderneming is ‘Flexspecialist van het Jaar 2015’ én winnaar van een FD Gazelle Award. Daarmee behoort Flexspecialisten, dat zelf de grootste werkgever in Oss is, tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Flexspecialisten heeft dagelijks ruim 2000 flexkrachten aan het werk. “Maar we zijn geen uitzendbureau”, benadrukt Tom Sijpestijn, “Wij kruipen als het ware in de huid van onze opdrachtgever. Die heeft behoefte aan oplossingen die verder gaan dan enkel het werven van personeel. We denken met hen mee over die uitdagingen en komen met een efficiënte oplossing”, zegt Tom Sijpestijn. “We zijn creatief, staan dicht bij de klant, hebben een goede prijs/kwaliteit verhouding, gaan uit van partnership, zijn trouw, hebben een opportunistische werkhouding (positief) en hebben een grote

passie voor ons vak. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in mensen en zijn eerlijk in onze afspraken. Wat we beloven doen we ook!” Plus-plussituatie Sijpestijn richtte Flexspecialisten in 1993 op en verhuisde het bedrijf in 2011 naar het Flexhuis aan de Raadhuislaan in Oss: 3500 vierkante meter kantoorruimte met drie verdiepingen. Omdat huisvesting van de – veelal – Poolse arbeidsmigranten vaak moeilijk is, lanceerde Flexspecialisten het bijzondere idee de arbeidsmigranten die het werk verschaft, ook aan huisvesting te helpen. In het eigen hoofdkantoor. Tom Sijpestijn legt uit: “De huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland is al lang een probleem. De economie en de werkgelegenheid trekken aan, maar het is erg moeilijk geschikte huisvesting te vinden voor veel van de ruim 350.000 mensen uit de voormalige Oostbloklanden die hier komen werken.” “Het hoofdkantoor van Flexspecialisten biedt in deze uitkomst. De bovenverdieping van het pand staat leeg en is uitermate geschikt voor bewoning. Een uitstekende optie om de verdieping te herinrichten


Flexspecialisten en er woonfaciliteiten voor arbeidsmigranten van te maken. Gelukkig heeft de gemeente Oss besloten meer diversiteit in deze straat toe te staan en de procedures voor het omzetten van bestemmingsplannen te vereenvoudigen. Het is een plus-plussituatie voor velen: leegstand wordt tegen gegaan en wij kunnen zo’n 45 arbeidsmigranten een onderkomen bieden”, zegt Tom Sijpestijn, die verwacht dat de verdieping van het pand in december gereed is voor huisvesting. Flexibele schil Een eigen steentje bijdragen aan het oplossen van de huisvestingsproblematiek is één van de vele voorbeelden die Flexspecialisten biedt om ervoor te zorgen dat Nederland aantrekkelijk blijft voor arbeidsmigranten. Denken in oplossingen staat bij het landelijk opererend bedrijf centraal. Volgens commercieel directeur Erwin Vesters ligt het ontzorgen van werkgevers aan de basis van het succes van Flexspecialisten: “Ik maak wel eens de vergelijking met een zeilschip. Dat is in tegenstelling tot een mammoettanker flexibel en kan zich makkelijk aanpassen aan de koers die gevaren moet worden. Wij maken organisaties flexibel.” Methodieken als Total Cost of Ownership en LEAN zijn een belangrijk binnen de organisatie en dat komt ook terug in de klanttevredenheidsonderzoeken. “Wij kijken verder dan de kale kostprijs van medewerkers. We integreren tools om bijvoorbeeld administratie of planning van personeel over te nemen, waardoor onze klant in de eigen organisatie kan besparen. Daarmee organiseren we voor hem de beste prijs. Bovendien zijn we écht elke dag bezig met het verbeteren en verfijnen van processen om structureel besparingen te realiseren. Daar maken we echt tijd voor vrij. Onze mensen zijn ook gewend om te werken vanuit die LEAN gedachte.”

Trots Dat dit meer dan loze woorden zijn, blijkt wel uit het feit dat Flexspecialisten eerder dit jaar werd uitgeroepen tot ‘Flexspecialist van het jaar 2015’. Opdrachtgevers en uitzendkrachten beoordeelden de dienstverlening van uitzendbureaus op meer dan tien verschillende aspecten. Aan de verkiezing, ondersteund door brancheverenigingen ABU en NBBU, doen alle uitzendbureaus in Nederland mee. “Een speciaal comité maakte een voorselectie naar aanleiding van beoordelingen door opdrachtgevers en uitzendkrachten en die beoordeelden Flexspecialisten met de hoogste score, een 8,2”, zegt Erwin Vesters. “De bijzonder hoge waardering die wij van onze medewerkers en opdrachtgevers hebben ontvangen maakt ons enorm trots. Deze verkiezing is een prachtige bekroning en een enorme stimulans om de ingeslagen weg met volledige focus op toegevoegde waarde als samenwerkingspartner voort te zetten.” Erwin Vesters vervolgt: “Binnen vijf jaar zal het personeelsbestand van organisaties voor gemiddeld 35% uit flexkrachten bestaan. Wij geloven sterk in deze verandering, we weten als geen ander hoe we met de flexibele inzet van arbeid organisaties schaalbaar kunnen maken en rendement kunnen verbeteren. Dat kan alleen dankzij een ondernemende mentaliteit van al onze mensen, deze titel is een geweldige erkenning voor al onze collega’s.”

www.flexspecialisten.nl

Osse onderneming is ‘Flexspecialist van het Jaar 2015’ én winnaar van een FD Gazelle Award


fact 2 Meer rendement

Als ondernemer gaat u voor winst. Winst voor uw organisatie, winst voor uw mensen. Beide zijn met IBN Arbeidsintegratie te realiseren. Gemotiveerde gedetacheerde medewerkers van IBN Arbeidsintegratie werken naar vermogen waarbij we focussen op de mogelijkheden. Hier wordt het tarief op afgestemd. Naar gelang de capaciteit van de medewerker krijgt u korting op het detacheringstarief. Zo kunt u zakelijk rendement realiseren en bijdragen aan sociaal maatschappelijk rendement. Winst voor allemaal. Risicoloos Sociaal Ondernemen.nl


Onder de loep

Jansen Beveiliging: veiligheid vanuit de details Iedereen heeft behoefte aan veiligheid. Maar veiligheid is niet altijd vanzelfsprekend. Steeds vaker blijkt dat de beveiliging van bijvoorbeeld werknemers, klanten en bedrijfspanden een extra impuls nodig heeft. Jansen Beveiliging helpt daarbij. Het beveiligingsbedrijf, met vestigingen in Oss en Veghel, verzorgt onder meer de beveiliging van de Osse bedrijventerreinen. De onderneming, opgericht in 2001, biedt onder meer alarmopvolging aan als onderdeel van mobiele surveillance, levert 24/7 objectbeveiliging bij bedrijven, en verzorgt hotel- en receptiebeveiliging en bewaking van objecten. Een unieke service voor een bedrijf van deze omvang is daarbij dat men personen en voertuigen over de hele wereld kan volgen via Track & Trace.

wetgeving in grote lijnen in elkaar steekt. Datzelfde doen we bijvoorbeeld als een bedrijf in de chemische sector assistentie nodig heeft. Of een voedingswarenproducent. Daarnaast werken we met vaste teams. Collega’s die elkaar door en door kennen en vaak ook dezelfde objecten beveiligen. Het méér dan ‘een poppetje neerzetten’. Tot slot houden we de surveillance rayons klein en zijn de aanrijdtijden minimaal.” www.jansen-beveiliging.nl

Bekendheid “Door onze bescheiden omvang staan we dicht bij de opdrachtgever en zijn mensen”, aldus eigenaar Hans Jansen. “Wie belt, krijgt mij aan de lijn en weet dat de zaken geregeld worden. We hebben bedrijven die een wereldspeler zijn als klant. Zij kiezen bewust voor het kleinschalige karakter; voor velen is dat een verademing in een tijd waarin veel dingen onpersoonlijker worden.” Een tweede speerpunt van Jansen Beveiliging is de bekendheid met de branches van opdrachtgevers. “Als een transportbedrijf beveiliging nodig heeft, dan zorg ik voor jongens die deze wereld echt kennen. Die als het ware de taal spreken en begrijpen wat relevant is of hoe de

Onder de loep

Pvc vloer wordt steeds populairder Kantoren, scholen, instellingen of particulieren, Lukken Projecten in Oss voorziet ze allemaal van de juiste vloer. Pvc vloeren van design flooring, forbo allura, quick-step, beautifloor, M-FLOR, TFD, moduleo, vinyfloor, projectfloor, gerflor, armstrong Het grootste gedeelte van de werkzaamheden van Lukken Projecten is het leggen van vloeren, van marmoleum vloeren, gietvloeren, PU Coating, PVC, Novilon, karpetten tot tapijten. “Steeds meer mensen kiezen echter voor een pvc vloer”, weet Willie Hoefnagel, eigenaar van Lukken Projecten. ‘Dat is ook niet verwonderlijk, want het is een vloer met veel mogelijkheden. De stroken zijn gemaakt van dunne kunststof, gemakkelijk te leggen en verkrijgbaar in alle denkbare printen en kleuren. Er zijn zelfs printen die eruit zien als echte houten planken. Pvc vloeren zijn verder erg sterk en onderhoudsarm. ” Geluiddempend Naast pvc vloeren levert het bedrijf ook rubberen vloeren. Deze duurzame vloeren zijn verkrijgbaar in tal van verschillende kleuren en hebben bovendien het voordeel dat ze geluiddempend en enigszins verend zijn. Ze worden dan ook veel gebruikt in scholen, sporthallen en productie ruimtes. Voor mensen met allergische klachten die graag tapijt willen in plaats van een harde vloer, zijn

de tapijttegels Airmaster van Desso zeer geschikt. Door de speciale manier van weven blijft het stof in de vloertegels zitten; de concentratie fijnstof in de lucht is daardoor veel lager dan bij harde vloeren of zelfs een standaardtapijt. Lukken Projecten levert een totaalpakket, dat wil zeggen dat klanten hier ook terecht kunnen voor allerlei soorten raamdecoraties, van rolgordijnen, jaloezieën, inbetweens tot vitrages. In de werkplaats achter de showroom worden stoelen, banken en wat allemaal te stofferen is, voorzien van nieuwe stof, scai of leer door vakmensen. www.lukkenprojecten.nl


Uw onderhoud bij vos autobedrijven

SERVICE 2.0 VOOR U EN UW AUTO

ONS ONDERHOUD: €

> > GRATIS haal- en brengservice (in overleg)

GRATIS Tussentijds vervangen van lampjes en olie*

Scherpe tarieven van tevoren vaste prijs op te vragen

! GRATIS Volvo Assistance: Europese wegenhulp (1jaar)

> GRATIS Tussentijdse check

Uitgevoerd door Volvo kenners

Plan uw onderhoud online

*Alleen exterieurlampjes en exclusief xenon verlichting. Maximaal 1 liter olie.

GRATIS software update

APK €25 ALL-IN VAKKUNDIG VERZORGD DOOR ONZE SPECIALISTEN

WWW.VOSAUTOBEDRIJVEN.NL Oss T (0412) 62 35 55 • Veghel T (0413) 25 40 00 • Zaltbommel T (0418) 51 51 72 • Gorinchem T (0183) 62 05 77

VOLG ONS NU OOK ONLINE OP TWITTER: TWITTER.COM/VOSVOLVO

VOLG ONS NU OOK ONLINE OP FACEBOOK


Winterland Oss

Winterland 2015: Vernieuwend en verrassend! Jumbo Winterland is vernieuwd! Naast de vertrouwde ijsbaan, met schaatsplezier voor jong en oud, zijn er nu ook speciale kerstvoorstellingen en een sfeervolle kerstmarkt. De bijzondere Spiegheltent naast de Grote Kerk biedt een speciaal programma. Daar is ook alle ruimte voor activiteiten van en met sponsoren. Deze editie van Jumbo Winterland, die mogelijk wordt gemaakt door de gemeente Oss, een groot aantal sponsoren en de vrijwillige inzet van velen, kent een aantal nieuwe ingrediënten. Rond de ijsbaan op De Heuvel en verder in de Peperstraat is dit jaar voor het eerst een gezellige kerstmarkt met sfeervol verlichte kerstchalets. Van 15 tot en met 24 december vinden de bezoekers hier van glühwein tot erwtensoep en kerstartikelen. Alles wat bijdraagt aan de kerstsfeer in het Osse centrum. Bent u geïnteresseerd in de exploitatie van een kerstchalet? Neem dan contact op met Cappetti & Nooijen: t. 06 42270617. Bijzondere kerstvoorstellingen De jonge talenten van SOC en BrabantTalent verzorgen in de Grote Kerk van 18 tot en met 21 december 5 keer de bijzondere kerstvoorstelling Nu dat jij er bent. De voorstellingen worden voorafgegaan door een optocht in de sfeer van het kerstverhaal.

Ongeveer 75 Osse talenten in leeftijden van 6 tot 20 jaar vertrekken vanaf de Eikenboomgaard via de Heuvel en Peperstraat naar de Grote Kerk. Bij elke voorstelling zal een andere ‘bekende’ verteller de verhaallijn presenteren. Ongeveer 15 liedjes, zoals ‘Nu dat jij er bent’ (Trijntje Oosterhuis), de ‘Pastorale’ (Liszt en Shaffy) en ‘Zo stil in mij’ (Van Dik Hout), geven dit oeroude en wereldwijd bekende verhaal een nieuw en betekenisvol begrip aan jong en oud. Zonder sponsoren geen Winterland Jumbo Winterland is alleen mogelijk met de steun van het Osse bedrijfsleven. Ook dit jaar biedt de organisatie sponsoren uitgelezen mogelijkheden. Wilt u ook een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Cappetti en Nooijen, t. 06 42270617. Zij bespreken graag alle mogelijkheden. Voor meer informatie, kunt u ook terecht op: www.winterland-oss.nl. Jumbo Winterland van 15 december tot en met 3 januari. Schaatsbaan: dagelijks geopend van 10.00 tot 21.00 uur. Toegang: gratis. Schaatshuur: 2 euro per paar. Voor meer informatie: www.winterland-oss.nl Volg ons ook op Facebook en Twitter


Peter Beckers, voorzitter de Kracht van Oss

“Met een nieuw team de krachten van Oss verder uitbouwen.” De Kracht van Oss bestaat nu vijf jaar en kan terugkijken op een flink aantal mooie resultaten. Zo kreeg de samenwerking binnen de branches Logistiek, Metaal, Media, Print & Packaging en Schoonmaakindustrie een flinke boost, zijn er ruim 130 starters in het zadel geholpen en vinden Osse ondernemers elkaar op thema’s zoals duurzaamheid, agro en food. Daarnaast zijn er sterke verbindingen gelegd met het onderwijs. Denk maar eens aan de HAS Bachelor class, de onderzoeken door Avans studenten en het Economic Development Programma waarin Osse high potentials gecoacht worden. Bovendien is het mede door goede bovenregionale samenwerking gelukt om een bedrag van ruim 5 miljoen euro aan fondsen voor de Osse economie binnen te halen. Voorzitter Peter Beckers heeft zijn taak volbracht: “Nu is het een goed moment om het stokje door te geven

aan een ondernemer met stevige roots in Oss en de regio.” Verbinding in de brede regio Beckers werd twee jaar geleden gekozen als voorzitter van De Kracht van Oss vanwege zijn kennis van Oss, ruime ervaring bij grote bedrijven en zijn verankering in veel bovenregionale en landelijke netwerken. “Doordat ik altijd buiten Oss heb gewerkt, kan ik wellicht met iets meer afstand naar de Osse krachten kijken. Er gebeurt hier veel goeds. Vanuit de negatieve teneur die ontstond tijdens de ontslaggolf bij MSD is de stad met De Kracht van Oss positief in beweging gekomen. Naast zaaigelden bieden voor concrete plannen, heeft de Kracht van Oss clustering van branches en organisaties binnen Oss gesteund om de Osse economie te versterken. Ik mocht aan het roer van de Kracht van Oss 2.0 staan om al die mooie ontwikkelingen goed te verbinden met de brede regio. Enerzijds

aan de Provincie en onderwijsinstellingen, anderzijds aan projecten zoals Ondernemerslift+, Vijfsterrenlogistiek en Agrifoodcapital. Door Oss op die bovenregionale agenda’s te zetten, zijn we in beeld gekomen bij kapitaalverstrekkers en kunnen we profiteren van ver reikende netwerken”, aldus de voorzitter. Toekomstbestendig Oss ‘Gezamenlijk een veerkrachtige, toekomstbestendige Osse economie creëren waarbij dynamiek, samenwerking en verbinding de kracht van Oss vormen.’ Dat is de ambitie die De Kracht van Oss 3.0. aan gaat pakken met een nieuwe voorzitter. Een rol voor Karin Wagemakers, die als directeur van Bouwbedrijf Wagemakers het ondernemen in Oss door en door kent. Beckers legt uit: “Oss is inmiddels op de juiste plaatsen goed in beeld. Voor de volgende stappen die de Kracht van Oss wil zetten, is het goed als een Osse onderne-


de Kracht van Oss

Karel-Jan van Kesteren, bestuurslid de Kracht van Oss:

Frank den Brok, wethouder EZ en bestuurslid de Kracht van Oss:

Karin Wagemakers, nieuwe voorzitter de Kracht van Oss:

Leonard Steetsel,voorzitter TIBO en bestuurslid de Kracht van Oss:

“De Kracht van Oss wil succesvolle nieuwe verbindingen aangaan die zijn gebaseerd op een gemeenschappelijke visie en gedeelde waarden. Zowel tussen ketenpartners als binnen regionale netwerken.”

“Economie is belangrijk voor onze welvaart en ons welzijn. Het is dan ook van het grootste belang dat ondernemers en overheid blijven samenwerken om de Osse economie te stimuleren. Waar dat nodig is breiden we dit verder uit.”

“Om de krachten van Oss in beweging te brengen en te houden is het van belang dat we elkaar kennen. Als echte Osse ondernemer zie ik dagelijks het belang van samenwerken om de regio te versterken en kansen te genereren. Ik ga er graag mee mijn schouders onder zetten om dit nog beter uit te nutten.”

“Samen sta je sterk’, wie kent deze uitspraak niet? De kracht van Oss stimuleert samenwerkingsverbanden voor en door ondernemers, zodat een 1+1=3 effect bereikt wordt voor bedrijven. Wat hopelijk ook werkgelegenheid creëert, hetgeen weer goed is voor de Osse economie.”

mer het voortouw neemt. Met Wagemakers aan de leiding gaat De Kracht van Oss 3.0 onder andere het Business Centre Oss concreet maken, dat moet een centrale plaats worden waar ondernemers worden gesteund bij hun business development. Bijvoorbeeld bij het verkennen van nieuwe markten, aanvragen van patenten of productvernieuwing. Verder wil De Kracht van Oss naast de trekkers zoals het Pivot Park, op zoek gaan naar nog meer toppers. Naast ondersteunen van wat goed is, gaan voor nieuwe initiatieven, nieuwe dynamiek en nieuwe krachten.”

Theo Vinken, directievoorzitter Rabobank Oss Bernheze en bestuurslid de Kracht van Oss:

“Dat je samen verder komt dan alleen is in Oss meer dan bekend en doorleeft. De Kracht van Oss is op succesvol samenwerken gebouwd. En daar kom je dus echt verder mee.”

Met vragen en voor informatie kunt u terecht bij: Secretariaat de Kracht van Oss 14 0412 info@dekrachtvanoss.nl www.dekrachtvanoss.nl Volg ons op www.twitter.com/dekrachtvanoss

Jos van den Hurk, voorzitter OIK en bestuurslid de Kracht van Oss:

“Vanuit een doemscenario ontstaan, is de Kracht van Oss uitgegroeid tot een positief fenomeen. Het levert een substantiële bijdrage aan de economie van Oss en omstreken.”


Ondernemer aan het woord

Iedereen Texpert! Tekstschrijven kun je leren Het belang van geschreven teksten in zakelijke communicatie neemt toe. Van blogs en websites tot tenderdocumenten en investeringsaanvragen: ze vereisen een goede pen. Daar kun je een tekstschrijver voor inschakelen, maar zelf doen is veel beter. Bij Texperts leer je hoe. “De meeste ondernemers kunnen hun boodschap mondeling uitstekend verwoorden. Maar zodra ze dat schriftelijk moeten doen, wordt het lastiger. Bijvoorbeeld omdat ze niet weten hoe ze hun verhaal moeten opbouwen. Of omdat ze bang zijn om fouten te maken.” Aan het woord is Claudia Janssen Steenberg, tekstschrijver en schrijfcoach bij tekstbureau Texperts. Ze merkt dat ondernemers steeds vaker aankloppen met de vraag of Texperts hen daarbij kan helpen. “Verreweg de meeste communicatie verloopt schriftelijk. Veel ondernemers willen die vaardigheid daarom zelf onder de knie krijgen. Niet voor elke tekst die de deur uitgaat, maar wel voor alles waar een commercieel belang aan hangt.” Alleen maatwerk Texperts biedt maatwerk: trainingen waarin de ondernemer met eigen teksten werkt. “We kunnen iemand vrij goed van een 5 naar een 7 of een 8 trainen”, aldus collega-Texpert Jaap Janssen

Steenberg. “Maar alléén als we dat doen met schrijfopdrachten uit de praktijk. Dan heeft de ondernemer het doel namelijk helder voor ogen. En dat helpt enorm.” Als voorbeeld noemt hij een ondernemer die wil bloggen. “Dan besteden we uiteraard aandacht aan foutloos schrijven en goed structureren. Maar we leren hem óók hoe hij zijn tekst tot leven kan brengen door zintuiglijk te schrijven. En hoe hij zijn boodschap prikkelend kan verwoorden, zodat de lezer zich bijvoorbeeld inschrijft voor zijn nieuwsbrief of contact met hem opneemt. ‘Scoren met woorden’ noemen we dat. En iedereen kan dat leren.” @TexpertsNL TexpertsNL www.texperts.nl

Scoren met woorden Texperts zijn tekstschrijvers die willen scoren. Scoren met woorden welteverstaan. Dat doen ze door teksten te schrijven (of te herschrijven), maar ook door anderen de kneepjes van het vak te leren. Benieuwd? Bel met Claudia of Jaap: 0412 – 69 18 25.


In gesprek met Coen Bais

Coen Bais is een man met een rijk gevuld cv. Hij was vele jaren actief in de platenindustrie, werkte vanaf 2003 in het culturele veld en maakte 1 september van dit jaar de overstap naar het theater. Bij De Lievekamp in Oss bekleedt hij de functie van directeur/bestuurder. “Dit leek me een mooie nieuwe stap.” Het is voor weinig mensen weggelegd: het vak toetsenist/pianist professioneel uitvoeren. Ook de nieuwe stap in zijn carrière was in de muziekwereld. Hij betrad de platenindustrie, was achtereenvolgens producent, muziekuitgever en A&R manager en had als studiodirecteur onder andere David Crosby, John Bon Jovi en Anouk te gast. De branche waar hij werkte, kwam steeds meer onder druk te staan, mede door het downloaden van muziek. In de culturele sector zag hij een opwaartse lijn en daarom vond hij het tijd voor een nieuwe uitdaging. Van 2003 tot 2013 werkte hij als directeur van Cultuurpodium Metropool in Hengelo. “Ik kreeg er twee opdrachten: de zaken professionaliseren en leiding geven aan een proces dat naar nieuwbouw moest leiden.” Sinds november 2013 werkte hij als achtereenvolgens interim directeur van de Hengelose Muziekschool en directeur/bestuurder van Markant, centrum voor Kunsteducatie in Apeldoorn. “Ik miste de podiumkunsten. Mijn diepste wens was om in het theater te gaan werken.” Toen er een functie vrijkwam bij De Lievekamp solliciteerde hij. Met succes. Hij is pas een kleine twee maanden aan de slag en het bevalt hem naar eigen zeggen uitstekend. “Het theater staat als een huis en heeft een sluitende exploitatie. Of het wennen is? Ja, als directeur van een theater lig je onder een vergrootglas. Alles wat hier gebeurt, is nieuws. Ook moet je verantwoording afdragen aan de politiek en maatschappij. Dat is niet nieuw voor me maar het is een kwestie van rekening houden met meerdere partijen.” Verhuizing Voor de komende jaren liggen er belangrijke taken voor De Lievekamp. Zoals het meewerken aan een onderzoek voor de mogelijke verhuizing naar het centrum. “Ik sluit niets uit, maar eerst moet goed worden onderzocht wat de beste optie is.” Maar er zijn nog meer wensen. Zoals het vergroten van het aandeel kunsteducatie voor het basis- en voortgezet onderwijs of het promoten van streekproducten in het theater. En uiteraard ook het gebied van de programmering. “Het is altijd belangrijk om te kijken of je kunt vernieuwen in je programma. Dat kan van alles zijn: bijvoorbeeld het uitbreiden van het toneelprogramma of het introduceren van een jazz avond. We zijn continu in de weer om het publiek te verrassen.” www.lievekamp.nl


8ZSDUWQHULQテ?[ZHUN Uitzenden Detacheren Werving & selectie Internationale arbeidskrachten Payrolling

Molenstraat 39 5341 GA Oss 0412-745074| LQIR#EMテ?[SDUWQHUVQO

ZZZEMテ?[SDUWQHUVQO


Ondernemersadvies

Altijd maar beter “Super mooi!”, is mijn antwoord als mijn collega vraagt wat ik van zijn nieuwste creatie vind. Met deze nieuwe mobiele app is ons alarmeringsproduct nóg beter! “Kan de gebruiker nu ook alles zelf instellen vanuit de app?”, vraag ik. Mijn collega kijkt me aan alsof hij water ziet branden. “Nee. Moet dat er ook nog in?” Het wordt me duidelijk dat onze ideeën niet helemaal overeenkomen. Wat ik voor me zie is goed, maar nog lang niet goed genoeg. En dat is blijkbaar niet heel motiverend.

communicatiedeskundige Huib Korsten OrcaGroup 0412-695100 www.OrcaGroup.com huib.korsten@OrcaGroup.com

Ons bedrijf was jarenlang een van de grootste spelers in contactadvertenties in de krant, u weet wel: M 42 zkt. V. En toen kwam online dating. Jarenlang verzorgden wij een onderdeel van het medicijnonderzoek voor één grote klant: Organon. En toen werd Organon overgenomen. Lange tijd werden in

belhuizen miljoenen minuten naar het buitenland gebeld via ons platform. En toen kwam Skype. Op dit moment zijn wij een van de belangrijkste leveranciers in Nederland op het gebied van kritische communicatie software. Die positie gaan we vasthouden en uitbreiden. Om dat te bereiken, is een product nooit goed genoeg en moet het altijd beter. Dat geldt ook voor jezelf: je moet kritisch naar jezelf kijken en jezelf continu ontwikkelen, dat houdt nooit op. Het kan altijd beter, echt. Als je dat eenmaal accepteert, wordt het fijn om te weten dat er altijd iets nieuws te leren en te ontdekken is. Ik hoop dat dat motiveert.

DrijfVEER In 2003 verscheen mijn eerste column in Bedrijvig Oss met de titel “Het Hooghuis, uw partner in beroepsopleidingen”! Een column over de opleidingsmogelijkheden van onze scholengroep. Geleidelijk aan veranderde de inhoud van de columns van praktische informatie naar impressies hoe leerlingen en ouders ons onderwijs beleefden. Dit is mijn laatste column, want na bijna 40 jaar vertrek ik bij Het Hooghuis.

Communicatie & Pr.

Jurriën van der Veer Het Hooghuis jvdveer@hethooghuis.nl www.hethooghuis.nl

De inspiratie voor deze columns haalde ik uit onverwachte ontmoetingen. Ik herinner me een moment dat ik in het Golfbad baantjes aan het trekken was en even aan de rand van het bad hing met naast mij een paar dames die luidruchtig verslag deden van de eerste schooldagen van hun kinderen in de brugklas. “t’ Is toch wa, die van ons is iedere ochtend al vroeg op om op tijd op school

te zijn. Op de basisschool moest ik haar altijd wakker maken. Dit had ik nooit verwacht”. “Nou, neem onze Nel dan. Ze wil voortaan zelf haar eigen lunchpakketje maken”. En zo ging het gesprek enige tijd door. Een van de dames merkte op dat haar oudste in enkele jaren erg zelfstandig geworden was en haar mening tijdens de avondmaaltijd stellig naar voren bracht. “Ze gaat nu met ons in debat over van alles en nog wat. En.. ze weet van wanten. Daar hebben ze op school de handen aan vol hoor”. En dat is het mooie van het onderwijs. Je ziet jonge mensen zich ontwikkelen naar volwassenheid. Als je zo’n gesprek hoort, dan weet je gelijk weer waarom je in het onderwijs bent gaan werken. En dat is altijd in mijn werk mijn drijfVEER geweest. Het was oprecht een mooie tijd.


Einde Box 3 belasting voor u?! Behoort u tot de gelukkigen die 1,2% vermogensrendementsheffing mogen betalen over spaargeld terwijl u zelf maar 1,0% rente ontvangt. In het belastingplan 2016 wordt zelfs gesproken om dit percentage te wijzigen (lees: verhogen).

Accountant

Dit is te voorkomen door het vermogen onder te brengen in een B.V. Hierdoor wordt niet langer het vermogen, maar het rendement belast. Op korte termijn betekent dit 20% belasting over 1% rente, oftewel 0,2%.

AWBZ / Wmo Bijkomend voordeel van vermogen in een B.V. is, dat hierdoor de evt. verschuldigde hoge eigen bijdrage bij opname in een AWBZ instelling (max. € 2.285 per maand) verminderd wordt. De eigen bijdrage wordt namelijk gebaseerd op uw inkomen in Box 1 en Box 3. Vermogen in uw eigen BV (Box 2) wordt niet meegenomen. Geïnteresseerd? Twijfel niet en neem vrijblijvend contact met ons op.

Op lange termijn bedraagt de belasting echter circa 40%, oftewel 0,4% bij 1% rente over het rendement hetgeen nog altijd aanzienlijk lager is dan de huidige 1,2%. Frank Hanegraaf Van Soest & Partners accountants en adviseurs Heesch, Geffen & Heeswijk-Dinther 0412 - 45 90 00 www.soestacc.com

Verkooppraatjes…. De afgelopen maanden heb ik veel bij nieuwe klanten gezeten, en één ding is me daarbij meerdere keren opgevallen. Mensen zijn vaak erg verrast als ze vragen naar wie de uitvoering van een project gaat doen en het antwoord is dat ik dat zelf voor een groot gedeelte zal gaan doen.

IT specialist Philipp Müller Solid IT Solutions B.V. philipp@soliditsolutions.nl 040-2952925 www. soliditsolutions.nl

Schijnbaar komt het in de IT wereld nog te vaak voor dat er een scheiding is tussen de verkopers en uitvoerders van projecten, en dit is volgens mij een groot manco. Vaak is het zo als ik voor een offertetraject uitgenodigd wordt, ik tijdens het initiële gesprek al de oplossing voor 90% heb bedacht. In de meeste gevallen kan ik ook al direct een indicatie geven van de te verwachten kosten en de doorlooptijd.

Het is niet vreemd dat een scheiding tussen verkopers en uitvoerders voorkomt bij grotere organisaties, maar bij kleinere lokale partijen is het toch wel te verwachten dat de persoon die je tegenover je hebt in ieder geval enige kennis heeft over een project. Persoonlijk verwacht ik dat als ik met iemand rond tafel zit om zaken te doen, deze persoon mij op zijn minst kan vertellen wat ik kan verwachten qua kosten en doorlooptijd en dat deze persoon ook inderdaad bevoegd is om afspraken te maken. Let er daarom op dat als je gaat rondkijken voor een nieuwe IT leverancier dat de mensen die je tegenover je hebt een beetje kennis van zaken hebben. Mooie verkooppraatjes is leuk, maar het project moet uiteindelijk wel goed uitgevoerd worden!


Ondernemersadvies Hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor het loon van de werknemers van de opdrachtnemer Per 1 juli 2015 is de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in werking getreden. Met deze wet worden de verhaalsmogelijkheden van werknemers ten aanzien van hun loon aanzienlijk versterkt. U loopt mogelijk een risico waarvan u zich wellicht niet bewust bent.

Advocaat Bas Jacobs Van Ewijk Advocaten Mediators Weth. Van Eschstraat 177 5342 AV Oss 0412-693131 www.vanewijkadvocaten.nl

Wat is er zoal veranderd? De ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon is uitgebreid. U bent als opdrachtgever nu ook aansprakelijk voor het betalen van het (cao-) loon door de opdrachtnemer aan haar werknemer. U mag het salaris niet meer volledig contant uitbetalen. Het minimumloon dient giraal te worden betaald. De rest mag in contanten worden betaald. Ook een AOW’er heeft recht op het wettelijk minimumloon. Het is niet toegestaan om bedragen te verrekenen, bijvoorbeeld huisvesting of

ziektekostenpremies, met het wettelijk minimumloon. Indien u zich schuldig maakt aan onderbetaling of illegale tewerkstelling kan dit openbaar worden gemaakt door inspectie SZW. Voornoemde ketenaansprakelijkheid is aan de orde wanneer in een keten waarin een werknemer arbeid verricht, sprake is van een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk. De ondernemer/opdrachtgever is niet hoofdelijk aansprakelijk indien er geen sprake van verwijtbaarheid. Er wordt een proactieve houding verwacht van de ondernemer/opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst. Zorg derhalve voor goede vastlegging van het proces voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met de opdrachtnemer. Mocht u vragen hebben dan kunt u zich wenden tot Bas Jacobs, advocaat bij Van Ewijk advocaten mediators.

Brandveiligheid is nooit vanzelfsprekend Een brand in een huis, winkel of bedrijf kan vernietigend zijn. Er zijn talloze voorbeelden waarbij er naast materiële schade ook zwaar gewonden vielen en zelf levens te betreuren waren. De schade loopt in al gauw in de tonnen of zelfs miljoenen. Een faillissement kan het gevolg zijn. Veel ellende kan echter voorkomen worden door tijdig en regelmatig stil te staan bij de brandveiligheid.

Installateur

Roderik van Heerbeek Van den Broek Systemen 0412-643400 www.vandenbroek-oss.nl info@vandenbroek-oss.nl

Brandveiligheid maakt ook deel uit van de gebruiksvergunning van een bedrijfspand. Deze vergunning is o.a. verplicht als er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn in een bedrijfsgebouw of als er bedrijfsmatig stoffen in een gebouw zijn opgeslagen die ‘brandbaar’, ‘brandbevorderend’ en ‘bij brand gevaar opleverend’ zijn, zoals omschreven in de Regeling Bouwbesluit. Ook als er geen gebruiksvergunning nodig is, moet u aan enkele eisen voldoen. Welke dit precies zijn,

kunt u nalezen in de gemeentelijke gebruikseisen. Wie boetes van de Arbeidsinspectie wil voorkomen (en wie hecht aan veiligheid!), doet er goed aan om zijn bedrijfspand tegen brand te beveiligen. Daarbij draait het om vier hoofdzaken: 1. Vluchtwegen en nooduitgangen, 2. Verlichting, 3. Brandblussers en 4. Personeelsvoorlichting. Niet altijd verplicht, maar zeker aan te raden zijn ook (werkende) brand/rookmelders en een brandmeldinstallatie. Op www. rijksoverheid.nl vindt u hierover meer informatie. Samenvattend: controleer regelmatig of iedereen weet wat ze bij brand moeten doen, of de blusapparaten te vinden zijn én functioneren en of de nooduitgangen goed bereikbaar zijn. Als totaalinstallateur voor elektrotechnische systemen staan wij u graag met raad en daad terzijde.


Gemeente Bernheze nodigt ondernemers uit voor bijeenkomst over AgriFood Capital Duurzaam ondernemerschap in een regio vol kansen AgriFood Capital is een regio vol kansen voor ondernemers uit heel de keten! Van groot tot klein. Voor ondernemers die direct met agrifood bezig zijn, maar ook voor toeleveranciers, verwerkers en afnemers. Het krachtige netwerk van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden binnen AgriFood Capital biedt volop mogelijkheden om ideeën om te zetten tot nieuwe omzet. De gemeente Bernheze organiseert voor haar bedrijfsleven een bijeenkomst over duurzaam ondernemerschap en de kansen die AgriFood Capital daarbij biedt. Voor wie? Deze bijeenkomst is bedoeld voor al onze MKB ondernemers in Bernheze. Ondernemers uit de hele keten. Gezien de focus van AgriFood Capital nodigen we ook nadrukkelijk de agrarische ondernemers uit.

Waarover? De kansen die AgriFood Capital u biedt: daar willen het concreet met u over hebben. Roel Schutten, directeur van AgriFood Capital, zal u wegwijs maken in de mogelijkheden. Een collega ondernemer uit de regio vertelt u zijn verhaal. De gemeente vertelt u haar visie op de regio. Waar en wanneer? Op woensdagavond 18 november 2015 in de aula van Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther. Inloop vanaf 19.30 uur, het officiële programma start om 20.00 uur. Wij ontmoeten u heel graag tijdens de bijeenkomst. U kunt zich aanmelden bij mevrouw J. Bouter van de gemeente Bernheze (j.bouter@bernheze.org). Meer informatie over AgriFood Capital vindt u op www.agrifoodcapital.nl

Aan de slag voor nieuw economisch beleid Als ondernemer in Bernheze geeft u vorm en inhoud aan de economie van de gemeente. Uw mening over het economische klimaat in Bernheze is dan ook van groot belang. Wilt u meedenken over het economische beleid van Bernheze? Geef uw ideeën en opmerkingen digitaal door op www.bernheze.org. De gemeente Bernheze werkt de komende maanden aan een economische beleidsnota 2025 en een concreet economisch actieplan voor de periode 2016-2018. De gemeente wil hiermee het economisch klimaat versterken. Digitale enquête We nodigen u graag uit om mee te denken en mee te werken aan de economische beleidsnota en het actieplan. Enkele vragen: • Heeft u ideeën over belangrijke economische thema’s in de gemeente? • Hoe kunnen we het buitengebied vitaler maken? • Wat moet er gebeuren om de centra in de gemeente aantrekkelijker te maken voor bezoekers? • Zijn er concrete acties die in de gemeente opgepakt moeten worden? • Wilt u meewerken aan één of meerdere acties? Op www.bernheze.org vindt u een enquêteformulier. Wij nodigen u van harte uit om hier gebruik van te maken. U kunt het antwoord op bovenstaande vragen ook mailen aan gemeente@ bernheze.org. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Bouter van de gemeente, telefoon 14 0412, e-mail gemeente@bernheze.org.

PSO-certificaat gemeente verlengd De Gemeente is sinds 2013 PSO-gecertificeerd. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen. Vorige maand behaalden we onze hercertificering. Deze certificering maakt zichtbaar dat we mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie een plek bieden in onze bedrijfsvoering. Daar zijn we uiteraard trots op. De PSO is een meetinstrument. Het meet hoeveel uw bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het doel is om zo meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan

gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Met een PSO-erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden van andere bedrijven. Deze bedrijven zijn makkelijker vindbaar voor leveranciers, klanten, gemeenten en potentiële werknemers die dat belangrijk vinden. De gemeente zal in toenemende mate ook van haar opdrachtnemers en toeleveranciers vragen om socialer te ondernemen. Met de PSO is dit zichtbaar te maken. Kijk voor meer informatie op www.pso-nederland.nl.

Gemeente Bernheze Bezoekadres: De Misse 6, Heesch Postadres: Postbus 19, 5384 ZG Heesch 14 0412 gemeente@bernheze.org @Bernheze_gem www.bernheze.org


Wim Hoezen Column

Oss is de Maasgemeente van Nederland

Ruim 15 % van de totale Maas ligt in de gemeente Oss. Oss heeft daarmede veruit de meeste Maas binnen haar grondgebied liggen. Niet Rotterdam of Maastricht maar Oss is daarmede de Maasgemeente van Nederland. Oss had 25 jaar geleden nog geen meter Maas het is dus niet verwonderlijk dat het imago van Oss hier (nog) niet op aansluit. Niet alleen het gemeentebestuur maar veel inwoners en het bedrijfsleven realiseren zich nog niet wat voor unieke positie Oss heeft gekregen door haar verbondenheid met de Maas en welke kansen er hierdoor ontstaan.

te houden en verder te schrijven. Aan elk hoofdstuk kan Oss boeiende paragraven toevoegen. Op het gebied van logistiek is men al aardig op weg. Voor de vrijetijdsmarkt zou dit echter nog veel beter benut kunnen worden. De beloning hiervoor is zeker de moeite waard met meer werkgelegenheid in een mooie omgeving en dus een goede leefbaarheid. Dit moet daarom zeker gaan lukken. Wim Hoezen Bestuursondersteuner stichting Maasmeanders

De Maas heeft een zeer grote invloed gehad op vorming van onze regio. Het verhaal van de Maas kent heel veel hoofdstukken zowel op de landschappelijke, economische, culturele en sociale ontwikkelingen. Het verhaal is echter niet af en Oss kan op al deze beleidsterreinen voordeel bereiken door het verhaal van de Maas levend

Grillkamer De Bodega nieuwste lid Euro-Toques Nederland Grillkamer De Bodega is onlangs feestelijk geïnaugureerd als officieel lid van Euro-Toques Nederland. Hiermee verklaart De Bodega schriftelijk dat ze zich houdt aan de ‘Code van Eer’. Hierin is nadrukkelijk opgenomen dat de leden van EuroToques gebruik maken van natuurlijke, bij voorkeur, streeken seizoensgebonden producten. Reeds 28 jaar geleden was het de driesterrenchef Paul Bocuse die koks opriep een dam te werpen tegen het gebruik van kunstmatige toevoegingen in het eten. Koks die gehoor gaven aan deze oproep en schriftelijk verklaarden zich te houden aan de ‘Code van Eer’ mogen na een strenge selectie lid worden van Euro-Toques. “Met de toetreding onderstrepen we dit gedachtegoed. We zijn er dan ook trots op om te mogen toetreden tot deze vereniging. Voor ons betekent dit nog meer motivatie om een ambachtelijk gerecht van pure producten op tafel te zetten”, aldus restauranteigenaar Gert Jordaans. “De producten die in de keuken van De Bodega worden gebruikt zijn vers, bevatten geen ‘verkeerde’ kunstmatige additieven en worden zo veel als mogelijk ter plaatse verwerkt.” Wethouder Gé Wagemakers was ook aanwezig bij de feestelijke inauguratie. “Een stad moet zich onderscheiden. Op dit moment bloeit Oss als culinaire stad. Ik ben trots dat het centrum op deze manier onderscheidend kan zijn. Met deze toetreding draagt De

Bodega een steentje bij aan het onderscheidend.” De Bodega is het tweede restaurant in Oss dat toetreedt tot Euro-Toques en de vierde in de gemeente. Buitengewoon, Versaen in Ravenstein en Herperduin zijn ook lid.


Anja Garritsen


Innatoss Innatoss op jacht naar Q-koortsvaccin

Zoektocht naar bacteriën ‘die zich verstoppen’ In het meest gunstige geval is er over vijf jaar een vaccin tegen Q-koorts beschikbaar. Dat denken Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers. Normaal duurt die ontwikkeling minimaal tien jaar. De onderzoekers menen tijd te kunnen winnen door gebruik te maken van eerder onderzoek dat werd gedaan onder inwoners van Herpen. Baanbrekend werk in de zoektocht naar het vaccin wordt verricht door het Osse laboratorium Innatoss. Een zoektocht naar bacteriën ‘die zich verstoppen’. Innatoss voert het onderzoek in Nederland uit. Het bedrijf, in 2012 gestart op het Pivot Park in Oss, heeft zeven mensen in dienst en werkt voor dit project samen met vooraanstaande Amerikaanse partners, onder wie het Massachusetts General Hospital in Boston. Innatoss wil gezondheidsproblemen reduceren rond infectieziekten met een chronische verloop, zoals Q-koorts en de Ziekte van Lyme. Zij doet dit door diagnostische testen te ontwikkelen die tijdige behandeling mogelijk maken.  “Na uitgebreide validatie maken we onze tests toegankelijk voor iedereen die er behoefte aan heeft”, aldus algemeen directeur Anja Garritsen. “We beperken ons tot slechts een paar infectieziekten zodat we ons specialiseren en tests ontwikkelen die zich onderscheiden van bestaande producten.” Het ontdekken van de ziekte bij iemand is zeker zo belangrijk als de verdere behandeling ervan, stelt de directeur vast. “Via de reguliere tests die ziekenhuizen aanbieden ‘mis’ je nog teveel mensen, zeker als de besmetting al langere tijd geleden heeft plaatsgevonden. De bacteriën die wij zoeken, verstoppen zich op een gegeven moment in het weefsel en zijn dan in het bloed niet meer aan te tonen. Wij kunnen inmiddels al veel oudere besmettingen wél ‘terugvinden’. Herpen Voor de ontwikkeling van het Q-koortsvaccin voeren de onderzoekers nu een nieuw onderzoek uit onder inwoners uit Herpen. Driehonderd inwoners werden uitgenodigd om bloed af te staan voor verder onderzoek in de Verenigde Staten. In Herpen startte in 2007 de grootste Q-koortsuitbraak ooit. De ziekte wordt van dier op mens overgebracht. Gebleken is dat toen lang niet alle inwoners die besmet raakten ook ziek werden. Toch kunnen ook deze mensen bijvoorbeeld chronische Q-koorts ontwikkelen, een variant die dodelijk kan zijn. Innatoss Laboratories heeft in 2014 een unieke test voor Q-koorts gelanceerd: Q-detect™. Daarmee kan ook lang na een infectie aangetoond worden dat iemand Q-koorts heeft gehad, ook als de antilichamen ondertussen weggezakt zijn. Anja Garritsen: “Over vijf jaar hebben we een werkend vaccin, maar wij hebben de lat voor onszelf hoger gelegd. Innatoss denkt dat misschien nóg sneller kan. Het doel is om uiteindelijk alle risicogroepen te vaccineren. Er is al een vaccin in Australië, maar dat heeft veel bijwerkingen. Amerika heeft ons gevraagd mee te werken aan de ontwikkeling van een nieuw, beter vaccin. Daarvoor moet je eerst snappen hoe de mens een bacterie afweert. Dat lukt via onze methode van testen. Het vaccin zélf gaan we overigens niet ontwikkelen.” Ziekte van Lyme Intussen werkt Innatoss ook hard aan een test die de Ziekte van Lyme in een vroeger stadium kan opsporen. Deze infectieziekte wordt overgedragen door een beet van een geïnfecteerde teek. In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting anderhalf miljoen mensen een tekenbeet. De behandeling werkt goed, maar er zijn nog altijd geen goede testen. Het al of niet verschijnen van de bekende rode kring rond een beet, is niet betrouwbaar. Die treedt in de helft van de gevallen niet op, of wordt niet herkend. Daarom ontwikkelt Innatoss Laboratories een test die binnen vier weken na een tekenbeet al laat zien of iemand geïnfecteerd is. “De huidige testen laten pas na acht weken resultaat zien. Dan kan er al veel gebeurd zijn”, aldus Anja Garritsen. www.innatoss.com


GEURDENHOF 44B OSS

KopNimus aut quia pro odi aute recte Bus dem faccabo ribus, od que cum faccusdae porerfero etur, simus anto es sequam, corecae pel maio et ommolorepra vernatem ist, es maximin tiatqui core iducia que pro venim et laborro volorrum, non non cus et amenis dis sus num deleceperem re voluptae et untotas pratium net ped que voluptu reperio optatet essequae nossint iosantibus. Um faccab il incid modis ut officim odipient ant ommolenimpos min conecuptia nam vit mo etus ut re nosae por maio explabore diciur, consecabo. Nam, tem. Nequia culligniet hit ut liquassum faccabo. Atur? Mo quunt post que et ut as evelibus explabo rectem. Dem volorum ini ut hillore icaborit ut eos dolor maiosam eaquiatia vel ea seque nis dolori doluptatur, simustio blaccaerro everro consernam diorit apis delles et unt labo. Ut alicaec totatem aborum elicimpore peratque cus eruptatius dolupti ut unt ut venecto temolor adic tem qui comnimi, offic tem simet aute et vitiniene nus aces apersperit qui tem si net am, sum landae nitium qui utas sent eatquam, sapidus res maio doluptati debis quo est accuptatus mo dolut aut harum aut arissimin reriassite culpa quo Bij Allora in Oss wordt déteniment koffietrend gezet. Allora is JURA Premium berit ipsusam ut etur si dolupta volorem nonseribus, cupti Partner: exclusief in de regio!lique U kunt uitgaan tedat u het beste culparunt que dolo omniendiorum cus ervan poremporio seribust, ut advies krijgt bij het maken van uw keuze uit het omvangrijke JURAalique repelis molupta velitas peribus dolor mos im venis cum illantio. assortiment. JURA machines voor thuisgebruik, maar ook voor op de Magnatem qui reium raepudis es gebruikmaken aut ped qui quodis ex proeflokaal etur? zaak.am Vanzelfsprekend kunt u ullit daarbij van ons Qui nobit, is dolorkoffiemelange atur sit lit am om omni de lekkerste uit eatur? te zoeken... Proeven en genieten van wat Allora en JURA u te bieden hebben. kunt u bij ons terecht Liquas dolut ipitiusda vellaborum ipsandic temTevens fuga. Ut eaturiae ipisonderhoud vanilia uwvoluptat koffiemachine, voor apisitatur barista workshops quo quevoor verehet exernate modis omnientis recabor-etc. etc. Het team van Allora biedt u graag een perfecte ristretto, espresso, ro millign atiorem. Nam, qui dicipsa pellabo. Nam renis que simillat cappuccino, latte macchiato of gewoon een hele lekkere kop koffie aan. laut volupti comnima gnatia si demquia volupti nvellatet liquas con JURA - If you love coffee raturisciis res ditiasp errovitat. Elitian delenis endam dolore nos erumqui quibusandia vellore rrorio

magniam veles a consequ ossunte mporibus doluptat harum fugia nam ipici doluptat pa sapitatur renet vent officim etusdam niaerup taeratus aspersp erfere nisitatiam, quidem. Damus expel magnam vendit, sit quas int estotatiis evIliquam si atur, sus, con con nobis aut aut ea volorem ditatis nimus deris prem ellis seque omnis sim aliquos res andam, cullab ipsusciate ma cus et que officatio officip sandipsant ima

KOM LANGS

en laat u verrassen

door de vele mogelijkheden in onze Jura Premium Store. Ter kennismaking ontvangt u een leuke attentie en natuurlijk staat de koffie klaar!

JURA Premium Store Brabant Geurdenhof 44B Oss T 0412 488 813 jurapremiumstorebrabant.nl

Onderschrift

Golfbaan Oijense Zij Oijenseweg 272 5346 JG Oss Tel.: 0412 69 02 17

Bedrijfsuitjes maar ook vrienden en -familie-uitjes tegen scherpe prijzen. Onbeperkt oefenen vanaf € 21,- per maand, mits lid van een andere golfbaan. 1 en 2 daagse cursussen voor het behalen van het club handicap (voorheen het GVB ) Winteractie Van 1 november tot 1 april 2016 , 5 maanden onbeperkt oefenen op de golfbaan voor slechts € 125,= Of 5 maanden gebruik driving-range/putting green voor slechts € 40,=


Ondernemer aan het woord

Licht en groen omdat het goed voor ons is Daglicht als basis voor een goed gebouw. Waar elke werkplek daglicht heeft. Een gebouw dat ‘groen’ is door de overgangen naar buiten, fysiek, maar ook in beleving. Waar het binnenklimaat bouwkundig is ontworpen en pas daarna de technische oplossingen komen. Waar natuurlijke materialen worden gebruikt en aantoonbaar energiezuinige oplossingen zorgen voor echte duurzaamheid. Peter Elemans en Bart van den Hork staan met hun Osse architectenbureau voor bewust inspelen op en rekening houden met een veranderende wereld. Peter Elemans is de derde generatie van een bureau dat in 1922 werd opgericht door Elemans’ grootvader. Met wortels diep in de samenleving en met veel know how binnen het vakgebied. Het bureau werkt van oudsher aan projecten in woningbouw, ouderenzorg, onderwijs en aan maatschappelijke en bedrijfsgebouwen. Het full service architectenbureau verzorgt ook bouwkundig advies en bouwprojectmanagement en werkt met name onder de grote rivieren. Momenteel zijn er woningbouw- en bedrijfsprojecten in onder meer Oss, Heesch, Boxmeer, Arcen en Venlo. In Oss zijn het nieuwe kantoor van BrabantZorg, de Woonboulevard, winkels aan de Wal en verzorgingshuis Katwijk van de hand van Elemans van den Hork Architecten.

Welbevinden centraal Het bureau stelt telkens het welbevinden van de gebruiker centraal. Duurzaam door het gebouw in de basis goed te bedenken. Bijvoorbeeld door daglicht te gebruiken maar zonder overlast van de zon. Door een diversiteit aan ruimten te realiseren zodat er steeds een andere beleving en klimaatervaring is. Dat houdt mensen actief waardoor zij beter presteren (bedrijfsleven, onderwijs) zich beter voelen (woningbouw) en zelfs beter genezen (the healing environment in de zorg). “We maken het verschil met licht en groen, omdat we overtuigd zijn van de heilzame werking ervan”, aldus Peter Elemans. “Onderzoek wijst uit dat je van daglicht fitter en alerter wordt, dat het stimulerend en stressverlagend werkt. Groen in, aan en rondom gebouwen geeft mensen energie. Als je ontwerpt vanuit daglicht en groen, moet je goed nadenken over de consequenties voor budget en binnenklimaat. Dat vraagt om een integrale ontwerpmethodiek en – vanaf het begin – nauwe samenwerking met opdrachtgever, gebruikers en andere specialisten binnen het ontwerpproces.” Elemans van den Hork Architecten is onder meer te volgen op de website, die kortgeleden geheel vernieuwd is. www.eharchitecten.nl


Ondernemer aan het woord

B&A Administratiekantoor: met recht laagdrempelig Vorig jaar betrok B&A Administratiekantoor het nieuwe pand aan de Rijksweg in Nuland. Daarbij werd het samengaan van B&A Administratiekantoor Geffen en het Velpse AH&T Administratiekantoor ook fysiek een feit. Ruim een jaar eerder hadden beide kantoor hun krachten gebundeld. Dat samengaan sterkte beide dienstverleners voor de toekomst, maar de concentratie op één plek biedt uiteindelijk nog veel meer voordelen. Bart Hoeben is de man achter B&A Administratiekantoor. Een kleine negen jaar geleden begon hij als zelfstandige in de administratieve dienstverlening. Hij bedient zakelijke klanten in vele beroepstakken en verzorgt daarbij onder meer administraties, jaarrekeningen, begrotingen, financieringsaanvragen en alle fiscale aangiften. “Het samenvoegen van de twee kantoren én het vervolgens betrekken van één nieuwe locatie, is de beste beslissing uit de afgelopen negen jaar geweest”, stelt hij vast. “We hebben als kantoor een flinke communicatie- en efficiencyslag gemaakt. Daarnaast is dit een geweldige locatie: pal aan de snelweg en met ideale spreekruimten. Het pand is licht en transparant en daardoor ook een erg fijne werkplek. Ons werkgebied omschrijf ik altijd als ‘Groot-Brabant’: Rivierenland, de Bommelerwaard, Noord-Limburg horen er allemaal bij.

Gericht meedenken Voor Bart Hoeben is er niets belangrijker dan een tevreden klant. Achter alle cijfers die aan het kantoor voorbij trekken, zien de medewerkers immers hardwerkende ondernemers. “Voor hen gaan we mee in de ontwikkelingen in de markt. Dat betekent dat we bijvoorbeeld fiscale studies volgen en digitalisering daar waar mogelijk doorvoeren. De klant kan zelf kiezen hoever hij hierin wil gaan. Het houdt hoe dan ook kosten beheersbaar.” “Als administrateur willen wij meedenken met onze klanten en onderdeel zijn van het ondernemersproces. Doelgericht meedenken om wensen zoveel mogelijk te verwezenlijken. Nu we onder één dak werken, hebben we daar zélf ook veel meer de rust voor. Je mag stellen dat er hier een gezonde werkdruk heerst, waarbij we ons inzetten voor een breed scala ondernemers: van zzp-er tot de onderneming met enkele tientallen medewerkers. Daarbij hebben we een bijzondere aandacht voor de starter: met name in de begeleiding die zeker in die fase erg belangrijk is. Dat maakt dat we met recht een laagdrempelig kantoor zijn. Uiteindelijk ben ik zélf natuurlijk óók ondernemer!” www.ba-administratie.nl


DE NIEUWE BMW X1 NU IN ONZE SHOWROOM.

UW GEVOEL ZEGT, U bent natuurlijk van harte welkom voor een gratis proefrit.

Ons enthousiaste en professionele team, staat altijd voor u klaar.

UW VERSTAND ZEGT, VRIJHEID IN ZIJN MOOISTE VORM.

De kleinste X met het grootste X-design begaat nieuwe wegen in plaats van gebaande paden. Met meer ruimte dan elke andere auto in het Sport Activity Vehicle segment, zet de nieuwe BMW X1 de standaard. Maar natuurlijk staat ook bij deze BMW het rijplezier voorop. De BMW X1 is overal in zijn element en overtuigt zowel on- als offroad met gemak en optimaal comfort. Dit alles maakt de BMW X1 de perfecte begeleider voor elke bestemming. Kom naar NobraCars Uden en beleef de nieuwe BMW X1 zelf.

SAMEN KIEZEN ZE VOOR, NOBRACARS UDEN WWW.NOBRACARSUDEN.NL NobraCars Uden Hoevenseweg 22 • 5403 PA Uden • 0413-33 49 77 • verkoop@nobracarsuden.nl • www.nobracarsuden.nl Het gemiddelde verbruik bedraagt tussen de 3,9 en 6,6 l/100 km, de gemiddelde CO2 emissie bedraagt tussen de 104 en 152 g/km.


Bedrijvig oss