Page 1

Magazine van alle Bossche autodealers - 2014, editie 2

AUTO STAD

DEN BOSCH

Nieuwe kijk op onderhoud

Dealernieuws Rijimpressies

Jaguar F-Type en Peugeot 308 SW

Autostad Den Bosch 2014 nr2.indd 1

16-06-2014 15:56:27


www.denboschautostad.nl

 !    

     !    

 

 THE ADVENTURE ’S-HERTOGENBOSCH BEST JAGUAR DEALER OVERALL 2013 Reitscheweg 35 073 - 6446779 www.the-adventure.nl

   

Land Rover Experience Centre The Adventure Reitscheweg 35, ‘s-Hertogenbosch

073 644 67 79 www.the-adventure.nl Min./max. gecombineerd verbruik: 7,3-12,8 l/100 km, resp. 13,7-7,8 km/l, CO2-uitstoot resp. 194-298 g/km. Consumentenprijs vanaf â‚Ź 83.500 incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaarmaken. Zie voor verkoopvoorwaarden www.landrover.nl. Leaseprijs vanaf â‚Ź 1.702 p.m. excl. BTW (bron: Land Rover Financial Services, full operational lease, 48 mnd., 20.000 km/jr.). Wijzigingen voorbehouden.

Autostad Den Bosch 2014 nr2.indd 2

16-06-2014 15:56:27


COLUMN

pagina

3

Henk van ’t End en Gerrit Verhagen, Nieuwkoop Automotive Group:

“Maak werkplaats dealer ook , voor oudere auto s interessant”

Inhoud 3

Column Dealernieuws

5-7-13

Rijimpressies

11

Colofon Bezitters van oudere auto’s ervaren

van de auto over zaken die op termijn aan

Autostad Den Bosch is een uitgave

dikwijls een drempel om voor onder-

de beurt komen. Dat en het feit dat we

van alle autodealers in Den Bosch

houd naar de merkdealer te gaan. “Dat

bij grote en een kleine beurt checklisten

en wordt in samenwerking met

moeten wij doorbreken,” vinden direc-

bijhouden, die we bij de factuur stoppen,

De Winter media groep gerealiseerd.

teur Henk van ’t End en aftersalesma-

zijn voorbeelden van transparante com-

nager Gerrit Verhagen van Nieuwkoop

municatie. Addertjes onder het gras ver-

Automotive Group in Den Bosch. De

mijden we sowieso. Binnenkort lanceren

multimerkendealer pioniert daarom met

we APK voor een vaste lage prijs en daar

een uniek concept, dat ongetwijfeld de

komen dan geen kosten voor afmelden of

media groep

interesse van andere dealers gaat wek-

een roetmeting meer bij.”

ken. Winnaar is de consument.

Dan de prijsstelling. “Willen we als dealer op dit vlak concurreren, dan moeten we

Realisatie: De Winter media groep

“Er heerst vaak een angst om met een

goed onze interne kosten bewaken,”

Postbus 26, 5400 AA Uden

oudere auto - zeg maar een die niet

stelt Henk van ’t End. “Om die reden

0413 266 766

meer onder de fabrieksgarantie valt - de

hebben we een speerpunt gemaakt van

dealer te bezoeken,” weet Henk van ’t

het opschroeven van de productiviteit

End. “Angst dat de rekening van onder-

binnen het team. Dat resulteerde zelfs in

houd of een reparatie hoog uitvalt. Toch

een spontane, heel positieve competitie

Redactie:

willen wij die klanten graag binnenboord

tussen de medewerkers onderling. Daar-

Aart van der Haagen

houden.” Om die reden ontwikkelde Ger-

naast nemen we bij de onderdelen en

06 53 536 328

rit Verhagen op eigen initiatief het plan

uren genoegen met kleinere marges, die

Nieuwkoop Universeel. Hij vertelt: “De

we dan weer compenseren via de te ver-

Bladmanager:

auto-importeurs keken er eerst sceptisch

wachten uitbreiding van de klantenkring.

Jeroen van der Horst

tegenaan, maar nu het werkt, begint dat

Het combineren van onderhoud levert

06 53 408 798

te veranderen. Het idee behelst kwalitatief

de consument eveneens een kostenbe-

hoogwaardig onderhoud op maat, tegen

sparing op. In lastige gevallen denken

Fotografie:

een faire prijs en met een transparante

we sowieso mee, bijvoorbeeld door

Aart van der Haagen

communicatie. Om maar met het eerste

in overleg eventueel goede gebruikte

Margot van Kleef

begrip te beginnen: de kwaliteit wordt ge-

onderdelen te monteren. Het gaat erom

E-mail: autostad@dewinter.nl

waarborgd door het feit dat we uitsluitend

dat de klant zich begrepen en gewaar-

Opmaak en verspreiding:

met originele merkonderdelen werken.

deerd voelt, ongeacht de leeftijd van zijn

De Winter media groep

Verder kijken we naar wat er op basis van

auto. Daarom hameren we intern op het

slijtage werkelijk vervangen moet wor-

nabellen na een reparatie: is alles naar

Weekblad Regio ‘s-Hertogenbosch

den, dus niet per definitie hoe het in het

wens verlopen? Geen arrogante houding,

Reitscheweg 35-37

boekje staat. Ook geven we bij de factuur

maar dankbaarheid dat iemand ons het

5232 BX ‘s-Hertogenbosch

advies en overleggen we met de eigenaar

vertrouwen gunt.”

Autostad Den Bosch 2014 nr2.indd 3

16-06-2014 15:56:30


www.denboschautostad.nl

XXXLJBEFOCPTDIOM

,JB8PSME$VQ&EJUJPOT 6XWPPSEFFM

6XWPPSEFFM

,JB1JDBOUP 8PSME$VQ&EJUJPO

,JB3JP 8PSME$VQ&EJUJPO

/VWBOBG䪦 

/VWBOBG䪦 

/PSNBBM䪦 

6XWPPSEFFM

䪦 

䪦 

/PSNBBM䪦 

䪦 

,JB4QPSUBHF 8PSME$VQ&EJUJPO /VWBOBG䪦 

JODM䪦 FYUSBJOSVJMQSFNJF

JODM䪦 FYUSBJOSVJMQSFNJF

JODM䪦 FYUSBJOSVJMQSFNJF

4UBOEBBSEWPPS[JFOWBOPB â†&#x;1SPKFDUJFLPQMBNQFONFU-&%EBHSJKWFSMJDIUJOH â†&#x;4VQFSWJTJPODMVTUFSâ†&#x;"JSDPOEJUJPOJOHâ†&#x;1SJWBDZHMBTT â†&#x;uIJHIHMPTT[XBSUF34QPSUWFMHFO â†&#x;4QPSUJFWFr*OOP4LJOsCFLMFEJOH [XBSUXJU

â†&#x;&MFLUSJTDIWFSTUFMFOWFSXBSNCBSFCVJUFOTQJFHFMT â†&#x;(F䜹OUFHSFFSEFSBEJP$%TQFMFSNFU #MVFUPPUIDPOOFDUJWJUFJUFOTUVVSXJFMCFEJFOJOH

&YUSBSJKLVJUHFSVTUNFUPB â†&#x;.FUBMFOQFEBMFOâ†&#x;1SJWBDZHMBTT â†&#x;1BSLFFSTFOTPSFOBDIUFS â†&#x;.JEEFOBSNTUFVOâ†&#x;$SVJTFDPOUSPM â†&#x;"DIUFSMJDIUFONFU-&%UFDIOJFL â†&#x;-FEFSFOTUVVSXJFMâ†&#x;-FEFSFOJOUFSJFVS â†&#x;uMJDIUNFUBMFOWFMHFO â†&#x;.JTUMBNQFOFO"VUP-JHIU$POUSPM

.FFSQSJKTEFVST䪦 

.FFSQSJKTEFVST䪦 

4UBOEBBSEWPPS[JFOWBOPB â†&#x;4UPFMWFSXBSNJOHW䜽䜽SFOBDIUFS â†&#x;-FEFSFOCFLMFEJOHâ†&#x;#PPSEDPNQVUFS â†&#x;%VBM[POFDMJNBUFDPOUSPM â†&#x;-&%EBHSJKWFSMJDIUJOHâ†&#x;1SJWBDZHMBTT â†&#x;(F䜹OUFHSFFSEFSBEJP$%TQFMFSNFU #MVFUPPUIDPOOFDUJWJUFJU â†&#x;.JTUMBNQFOW䜽䜽SNFUCPDIUWFSMJDIUJOH â†&#x;/BWJHBUJFNFUBDIUFSVJUSJKDBNFSB â†&#x;uMJDIUNFUBMFOWFMHFO â†&#x;1BSLFFSTFOTPSFOBDIUFS

1SJWBUF-FBTF

1SJWBUF-FBTF

,JB1JDBOUPOVBMMJOWB䪦 NOE

,JB3JPOVBMMJOWB䪦 NOE

6CFOUWBOIBSUFXFMLPNJOPO[FTIPXSPPN WPPSFFOVJUHFCSFJEFQSPFGSJU

,JB%FO#PTDI Jos van Boxtel Groep

#BMLXFH #7rT)FSUPHFOCPTDI 5FM  XXXLJBEFOCPTDIOM (FNWFSCSVJL m MLN  LNM$0VJUTUPPUmHLN"DUJFWPPSXBBSEFO%FHFOPFNEFBDUJFTFOCJKCFIPSFOEFDPOTVNFOUFOQSJK[FO[JKOBMMFFOHFMEJH CJK BBOLPPQ WBO FFO OJFVXF ,JB NFU VJUFSTUF BBOLPPQEBUVN FO EBUVN LFOUFLFOBBOWSBBH WBO FO VJUFSTUF SFHJTUSBUJFEBUVN WBO %F JOSVJMBDUJF JT BMMFFOHFMEJHCJKJOSVJMWBOVXIVJEJHFBVUP%FJOSVJMBVUPNPFUNJOJNBBMNBBOEFOPQOBBNTUBBOFOHFWSJKXBBSE[JKOEPPSVXEFBMFSPQIFUNPNFOUWBOUFOBBNTUFMMJOH WBOEFOJFVXFBVUP*OGPSNFFSWPPSEFDPNQMFUFBDUJFWPPSXBBSEFOCJKVX,JBEFBMFSPGLJKLPQ,JBDPN"MMFHFOPFNEFWBOBGWFSLPPQQSJK[FO[JKO UFO[JKBOEFSTWFSNFME JODM FYUSBJOSVJMQSFNJF #58#1. FYDMNFUBMMJDMBL LPTUFOSJKLMBBSNBLFO BGMFWFSQBLLFU CSBOETUPG MFHFT SFDZDMJOHCJKESBHFFOEFPQUJPOFMFMBLCFTDIFSNJOH %F[F1SJWBUF-FBTF BBOCJFEJOHFOXPSEFOHFEBBOEPPS,JB'JOBODF%F,JB3JPJTBGHFCFFMENFUuPQUJPOFMFMJDIUNFUBMFOWFMHFO(FUPPOEFNPEFMMFOLVOOFOBGXJKLFOWBOEFCFTDISFWFOVJUWPFSJOH 8JK[JHJOHFOFOESVLGPVUFOWPPSCFIPVEFO

Autostad Den Bosch 2014 nr2.indd 4

16-06-2014 15:56:32


DEALERNIEUWS

pagina

5

Bijtellingsklappers van Volvo Na de V40 D2 en de V60 Plug-in Hybrid

Met een 0-100-sprintje in 7,4 seconden

geeft Volvo menig concurrent opnieuw

gaat het van grote stappen, snel thuis.

het nakijken als het gaat om zakelijke

Aanhangers tot 1500 kg trekken vormt

bijtelling: de V40 D4 kan met 14% gere-

evenmin een probleem. De lage CO2-

den worden en daarnaast is de D2 met

emissie resulteert in een gering BPM-

hetzelfde percentage terug aan het front.

bedrag en daardoor kan Volvo de V40

Zakelijke rijders oriënteren zich zoals be-

D4 erg scherp in de markt zetten: vanaf

kend massaal op auto’s met een gunstige

€ 26.995. Er bestaat ook een versie met

de genoemde V40’s aan te kleden met

bijtelling en geef ze eens ongelijk. Toch

een achttrapsautomaat, die 20% bijtel-

een Business Pack Connect: bluetooth

beperkt de keuze zich veelal tot basis-

ling oplevert. De Zweedse techneuten

met audiostreaming, online-diensten, na-

diesels. Volvo gooit nu de knuppel in het

sleutelden ook aan de D2-motor met 115

vigatie met levenslange updates, climate

hoenderhok en presenteert de V40 met

pk en dat leidde ertoe dat die voortaan

control, parkeerhulp achter, een digitaal

een nieuwe D4-motor, die dankzij 85 g/

eveneens 85 g/km uitblaast, hetgeen dus

instrumentarium en de mogelijkheid voor

km aan CO2-uitstoot in de 14%-categorie

- net als tot en met december vorig jaar -

695 euro extra een Harman Kardon-au-

valt, terwijl hij tegelijkertijd als een kracht-

14% bijtelling betekent. Bovendien zakte

diosysteem te vertellen. Volvo-dealer Van

patser te boek staat: uit een inhoud van

de vanafprijs met 1000 euro en bedraagt

Roosmalen in ’s-Hertogenbosch verstrekt

twee liter wekt hij maar liefst 190 pk op.

deze nu € 24.995. Voor zakelijke rijders zijn

graag nadere inlichtingen.

Maak de BlitZ Verwijzend naar zijn merklogo heeft Opel

wegwijzer ook parkeersensoren achter,

de Corsa BlitZ gelanceerd, een tijdelijk

een in hoogte verstelbare passagiers-

leverbaar actiemodel met een klantvoor-

stoel en een dubbele laadvloer omvat.

deel dat kan oplopen tot 2300 euro. Tot

Daarnaast bestaat er een Winterpakket,

de standaardvoorzieningen behoren

met stoel- en stuurwielverwarming plus

populaire items als 16 inch lichtmetalen

een ruimtebesparend reservewiel. Opel-

wielen, mistlampen vóór, donker getint

dealer Lathouwers Den Bosch verkoopt

loont de moeite om bij een bezoek even

glas vanaf de B-stijlen, een uitlaatsierstuk,

de Corsa BlitZ als drie- en vijfdeurs, met

naar de andere aanbiedingen te vragen,

climate control en elektrische spiegelver-

keuze uit een drietal motoren: een 1.2 (85

want er is een scala aan interessant ge-

stelling en -verwarming. Dat valt voor 695

pk), een 1.4 (100 pk) en een 1.2 ecoFlex

prijsde andere uitvoeringen van de Corsa

euro uit te breiden met het BlitZ Naviga-

Bi-Fuel (83), voorzien van een LPG-instal-

uit voorraad leverbaar. Dat betekent dus

tiepakket, dat behalve een elektronische

latie. De prijzen starten bij € 13.995. Het

nog voor de zomervakantie rijden.

Zomerklaar bij Nieuwkoop gratis zomercheck aan. Dat betekent een

naast doet Nieuwkoop iedereen die een

controle van bumper tot bumper, met

Fiat-camper voor onderhoud brengt set

speciale aandacht voor onderdelen die

prachtige badlakens van het Italiaanse

het tijdens de vakantie wat zwaarder te

merk cadeau, zolang de voorraad strekt.

verduren krijgen, zoals zoals schokdem-

De multimerkendealer uit ’s-Hertogen-

pers, banden, aicontditioning, verlichting

bosch vestigt ook nog even de aandacht

en remvloeistof. Verder geldt er een

op de showroom. Het bedrijf beschikt na-

aanbieding bij het laten verversen van de

melijk over de grootste collectie model-

Met veelomvattende service en diverse

motorolie: dan krijgt de klant 50% korting

len met 14% zakelijke bijtelling, te weten

acties staat bij Nieuwkoop Automotive

op één liter losse motorolie en ontvangt

diverse uitvoeringen van de Alfa Romeo

Group alles in het teken van de zomer.

hij of zij tevens een gratis opbergtas

MiTo, de Fiat Panda, 500 en Punto als-

Zo biedt het bedrijf alle klanten een

inclusief handschoen en schenktuit. Daar-

mede de Škoda Mii en Octavia.

Autostad Den Bosch 2014 nr2.indd 5

16-06-2014 15:56:42


www.denboschautostad.nl

Autostad Den Bosch 2014 nr2.indd 6

16-06-2014 15:56:43


www.denboschautostad.nl

14% BIJTELLING

DE NIEUWE LEON ST VEEL RUIMTE VOOR MINDER GELD

VANAF 125,- BIJTELLING P/M

ENJOYNEERING

DE PRAKTISCHE SEAT LEON ST STATIONWAGON NU IN DE SHOWROOM. VANAF 21.100,-

SEAT.NL

Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Leon: 3,2 - 6,6L/100 km (1:31,25 - 1:15,15). CO2 emissie g/km 85 - 154. Er is al een SEAT Leon vanaf 19.950,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af importeur’ en zolang de voorraad strekt. SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V., Leusden. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Genoemde bijtellingsbedragen betreffen de netto bijtelling, gebaseerd op 42% tarief inkomstenbelasting. Prijzen zijn inclusief BTW. Vraag naar meer informatie bij je SEAT-dealer.

’s-Her togenbosch Afrikalaan 5 C 073 - 644 25 58 Tilburg Mascagnistraat 531 C 013 - 547 00 40 Waalwijk Van Andelstraat 11 C 0416 - 65 15 90

www.noordhoekautogroep.nl

Story 's-Hertogenbosch

Alles inclusief met Ford Private Lease van Ford Van Berkel

www.bertstory.nl

BMW maakt rijden geweldig

Met Ford Private Lease introduceert Ford Van Berkel per direct een nieuwe dienstverlening voor Ford-rijders die meer waarde hechten aan het gebruik van hun auto dan aan het bezit ervan. In tegenstelling tot veel andere aanbieders zorgt Ford Van Berkel met Ford Private Lease voor een compleet product inclusief wegenbelasting, verzekering met een laag eigen risico en onderhoud, zonder vervelende verrassingen voor- of achteraf. Inzichtelijke maandelijkse ‘all-inclusive’ kosten Ford Private Lease is een compleet nieuwe dienstverlening van de Ford dealer uit ’s-Hertogenbosch en Veghel, en biedt consumenten de mogelijkheid een nieuwe Ford Ka, Fiesta of Focus voor een periode van 24 of 36 maanden te ‘gebruiken’, tegen een vaste maandelijkse vergoeding op basis van 10.000, 15.000 of 20.000 kilometer per jaar. Na afloop van die gebruikstermijn levert de klant zijn auto weer in bij Ford Van

DE NIEUWE BMW 4 SERIE GRAN COUPÉ. De nieuwe vorm van esthetiek. De BMW 4 Serie Gran Coupé overtuigt met royale hoofd- en beenruimte, een grote bagageklep en bijzondere designelementen. Vanaf 21 juni bij Story ’s-Hertogenbosch in de showroom.

Berkel, of heeft hij de mogelijkheid de auto over te nemen. Neem voor meer informatie contact op met

Story ’s-Hertogenbosch Rietveldenweg 40, 5222 AR ’s-Hertogenbosch T 073 - 62 00 400, www.bertstory.nl

Ford van Berkel ’s Hertogenbosch 073 6187011

Autostad Den Bosch 2014 nr2.indd 7

16-06-2014 15:56:44


www.denboschautostad.nl

De Opel Astra:

â‚Ź 399

p.mnd.

  • Wegenbelasting • Aúeveringskosten • Verzekering • Houderschapsbelasting • Onderhoud en reparatie bij de Opel dealer

OPEL  

ASTRA-NOMISCH VEELZIJDIG, VOOR EEN VAST BEDRAG PER MAAND! Het enige wat u nog hoeft te doen, is tanken! Gaat u voor betrouwbaarheid, topdesign ĂŠn Duitse kwaliteit? Dan bent u bij de nieuwe Opel Astra aan het juiste adres. En met Opel Private Lease stapt u al in een 5-deurs Design Edition voor â‚Ź399,- per maand! Bovendien kunt u de inruilwaarde van uw huidige auto gebruiken om uw Opel Private Lease maandtermijnen te voldoen. Bekijk ons veelzijdige aanbod op opel.nl/privatelease en stel uw ideale Astra samen.

’s-Hertogenbosch Afrikalaan 2, Tel. 073 - 6 463 463 Veghel Ncb-Laan 119, Tel. 0413 - 33 12 12

www.lathouwers.nl

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 12,3 – 24,4; kms/liter 12,0 – 25,6; CO2 gr/km 167 – 104. Er is al een Opel Astra vanaf ₏ 18.995,-. Leaseprijzen zijn incl. btw/bpm, kenteken- en recyclingkosten. Kijk voor de verkoopvoorwaarden op opel.nl

Autostad Den Bosch 2014 nr2.indd 8

16-06-2014 15:56:45


NIEUWE WEBSITE

pagina

9

De Jos van Boxtel Groep is jarig en trakteert... De Jos van Boxtel Groep is klaar voor het feest van het jaar: het 60-jarig bestaan. Dit bijzondere jubileum wordt deze maand gevierd met heel veel klantenvoordeel. Het autobedrijf dat Jos van Boxtel op 8

een gratis wasbeurt bij elke taxatie tot

november 1954 begon in Berlicum is uitge-

60% korting op accessoires. “We trakteren

groeid tot een succesvol, klantvriendelijk

zowel nieuwe als bestaande klanten op

bedrijf dat bestaat uit drie Toyota-vestigin-

waanzinnige kortingen.” In de krant wordt

gen in Middelrode, ’s-Hertogenbosch en

ook duidelijk hoe de Jos van Boxtel Groep

Oss, Autobedrijf Vema, Autobedrijf Vabo &

alles biedt op het gebied van mobiliteit.

Kia Den Bosch, Schadenet Jos van Boxtel

Klantvriendelijkheid staat hierbij hoog in het

en Jos van Boxtel Lease. “Met trots verte-

vaandel. Van Boxtel: “Binnen onze organisa-

genwoordigen wij de merken Toyota, Kia,

tie werken 150 gepassioneerde vakmensen,

Chrysler, Jeep, Dodge, Lancia, Nissan en

die onze klanten goed helpen en het hen

Mitsubishi,” zegt Jos van Boxtel. Het bedrijf

naar de zin maken.” Dat is de kracht van de

specialiseert zich echter ook in gebruikte

Jos van Boxtel Groep. Wie wil profiteren

auto’s van alle merken en modellen.

van waanzinnige kortingen en unieke jubileumacties loopt van 16 t/m 28 juni binnen

Binnenkort wordt een speciale Jubileum

bij één van de showrooms van de Jos van

Actiekrant in de regio verspreid, met daarin

Boxtel Groep en laat zich trakteren!

de unieke acties tijdens het jubileumfeest

Meer informatie staat op

van 16 t/m 28 juni. Deze lopen uiteen van

www.josvanboxtelgroep.nl.

Tot €6.000,Uitgestelde BETALING*

De Jos van Boxtel Groep is jarig en trakteert...

KIES ZELF EEN CADEAU!

*Tot maximaal 18 maanden. **Geldig van 16 t/m 28 juni 2014.

Of

JUBILEUMFEEST!

60%

16 t/m 28 juni

KORTING GARANTIE

Kijk voor onze jubileum acties en onze openingstijden op www.josvanboxtelgroep.nl

60 maanden

op accessoires* *Tot maximaal €1.000,- aan accessoires. **Geldig van 16 t/m 28 juni 2014.

bij aankoop* *Alleen van toepassing bij aankoop van een nieuwe auto. **Geldig van 16 t/m 28 juni 2014.

Jos van Boxtel Groep

Jos van Boxtel Middelrode

Jos van Boxtel ’s-Hertogenbosch

Jos van Boxtel Oss

Vabo & KIA Den Bosch

Jos van Boxtel Lease

Vema ’s-Hertogenbosch

Schadenet Jos van Boxtel

Haffertsestraat 21, Middelrode

Hervensebaan 11 ’s-Hertogenbosch

Longobardenweg 21, Oss

Balkweg 6 ’s-Hertogenbosch

Haffertsestraat 21 Middelrode

Afrikalaan 16, ’s-Hertogenbosch

Hervensebaan 9a ’s-Hertogenbosch

Autostad Den Bosch 2014 nr2.indd 9

16-06-2014 15:56:52


www.denboschautostad.nl

ZWEDEN ZIJN STERK Volvo V40

140 kW (190 PK) v.a. â‚Ź 133 netto bijtelling p/m* vanaf

Leasen vanaf

â‚Ź 26.995

â‚Ź 559 P/M

Wie wil er nu niet een auto met veel pk’s en toch een lage bijtelling? De nieuwe Volvo V40 is de ĂŠnige auto in zijn klasse waarin u van beide kunt proďŹ teren. Zo rijdt u de V40 D4 met maar 14% bijtelling (vanaf â‚Ź 133 netto bijtelling per maand*). Door deze nieuwe Drive-E D4 motor geniet u van maar liefst 140 kW (190 pk) en een acceleratie van 0 tot 100 in slechts 7,4 seconden. Daarnaast beschikt de V40 D4 over 400 Nm koppel vanaf 1.750 toeren per minuut. Deze indrukwekkende getallen maken ook nog een trekgewicht van 1.500 kilogram mogelijk. Kies dus niet alleen met uw hoofd, maar ook met uw hart.

B 2&190 pk) B.8 24"2-uitstoot B A 24 ;059,*65+,5 B 2.:8,2.,=0*/: B;86!#<,030.9:,(;:6 ooit getest B" ( 9:(5+((8+<6,:.(5.,89(08)(.

*Bij 42% inkomstenbelasting Volvo V40 D4 v.a. â&#x201A;Ź 26.995 incl. 21% btw en bpm. Raadpleeg voor additionele kosten de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Leasen v.a. â&#x201A;Ź 559 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 20.000 km p.j., Volvo Car Lease: 020-65 873 10 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. Gem. verbruik: 3,3 - 6,1 l/100 km (30,0 - 16,4 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 85 - 143 g/km.

Automobielbedrijf Van Roosmalen Den Bosch -802(3((5 ,569*/ 

Autostad Den Bosch 2014 nr2.indd 10

roosmalen.nl

16-06-2014 15:56:54


RIJIMPRESSIES

pagina

11

Jaguar F-Type (€ 84.900)

Hot & spicy Nimmer had Jaguar zo’n ruige sportwagen in huis als de F-Type. Hij schopt

Jaguar installeert in elke F-Type een

heilige huisjes omver, zo leert een testrit

achttrapsautomaat met flippers, plus

met de splinternieuwe Coupé-versie.

bekleding in leder en suède, een prima hifisysteem, xenonverlichting en 18

Wat een betoverend mooie auto! De ge-

inch wielen. Met een startprijs van €

sloten F-Type stijgt esthetisch nog boven

84.900 duikt de Coupé aardig onder

de vorig jaar gelanceerde Convertible

de Convertible (vanaf € 92.000). Tot

transmissie en de F-Type vliegt er als

uit én biedt praktische voordelen, met

de inbegrepen zaken rekenen we een

een gek vandoor. De stevig geveerde

een dubbel zo grote bagageruimte. Dat

drieliter superchargermotor met 340 pk.

Britse sportwagen stuurt superscherp en

hij strikt tweepersoons is, benadrukt het

De alternatieven heten S (380 pk), V8

getuigt van een volmaakte onderstelba-

compromisloze karakter. De F-Type richt

S (5.0 495 pk, alleen in de open versie)

lans. Op verzoekt behaalt hij belachelijke

zich op een voor Jaguar nieuwe groep

en R (5.0 550 pk, voorbehouden aan de

bochtsnelheden en met uitgeschakeld

klanten en dat verklaart de bijna Duitse

dichte variant).

ESP kun je heerlijk dwarsgaan. Onvoorstelbaar, zo’n beleving in een auto van

ambiance in de cabine, wat een compliment voor de afwerking en de ergonomie Meer dan genoeg, de 340 pk van de

adellijke komaf.

inhoudt. Zolang je lichaam niet te breed

testauto, maar het meest ervaar je

uitvalt, voelt het zich uitstekend thuis in

nog het reusachtige koppel van de

Test de Jaguar F-Type zelf bij The Adven-

de nauwsluitende kuipstoelen.

bulderende V6. Voeg daarbij de alerte

ture in Den Bosch, www.the-adventure.nl

Peugeot 308 SW e-THP 1.2 130 pk Première (€ 27.950) Felle ruimtereus In het C-segment laat een fabrikant

Bij de 308 SW onderscheidt Peugeot de

kansen liggen als hij geen stationwagon

e-THP 1.2-motor (110/130 pk), de THP

aanbiedt. Vandaar dat Peugeot een

1.6 (155 pk), de BlueHDi 1.6 (120 pk, 14%

halfjaar na de 308-introductie de SW

bijtelling) en de BlueHDi 2.0 (150 pk).

toevoegt. Wij testen ’m met de gloed-

Ter introductie is tijdelijk de e-THP 1.2

nieuwe e-THP-motor.

130 pk Première beschikbaar, uitgerust met items als actieve cruise control, een

Nee, een zevenzitter behoort niet meer

automatische noodrem, 17 inch wielen,

tot de opties (daarvoor reserveert Peugeot

led-koplampen, een panoramadak, al-

de 5008), maar de lagere koets levert wel

cantara bekleding, navigatie, parkeerhulp

op de achtergrond, maar bij constante

een veel fraaiere auto op dan de vorige

rondom en een regensensor.

snelheden blijkt de motor ontzettend stil.

308 SW. Opvallend genoeg overtreft het

Naar beste Peugeot-tradities vertoont de

laadvolume dat van de 508 SW; het totaal

De e-THP 1.2 130 pk met soepel schake-

308 SW een levendig weggedrag, maar

bedraagt maar liefst 610-1660 liter. Bij de

lende zesbak (20% bijtelling) ontpopt zich

prevaleert het comfort uiteindelijk. Een

hatchback roemden we al het hoogwaar-

als een felle rakker, die gretig aan het gas

reiswagen ten voeten uit!

dige en royale interieur, met een lekker

hangt en vlug in toeren klimt. Het maakt

klein stuur en meters die daar bovenuit

’m wel ietwat nerveus. Koppel is echter

Test de Peugeot 308 zelf bij Nefkens in

steken. Bestel vooral een uitvoering met

altijd voorhanden. Tijdens accelereren

Den Bosch, www.nefkens.nl

de sublieme sportstoelen.

hoor je het typische driecilindergeluid

Autostad Den Bosch 2014 nr2.indd 11

16-06-2014 15:57:01


www.denboschautostad.nl

NIEUWKOOP MITO ESCLUSIVO EXTREEM uitgerust met MAXIMAAL voordeel >>"$   '"%" 

Standaard voorzien van o.a.: * %) %$ $#" $ * "%# $" *""## "$" *! "$" * $"#&"#$" &"'""%$#!# * " !$ * "#$%&++" *%%#$!#$ *"# *"&(## =&;'684,3'896+11+*+6+3(+01+*/3="433+)83':/-'8/+

# 17.999,-* Meerprijs: metallic lak 7    7 595,-

1.3 JTDM #18.999,-* WITHOUT HEART WE WOULD BE MERE MACHINES

Hervensebaan 13, â&#x20AC;&#x2122;s-Hertogenbosch. Telefoon: 073-64 66 720. www.auto-nieuwkoop.nl 14% BIJTELLING

Gemiddeld brandstofverbruik: 3,4 l/100 km (29,4 km/l). CO2-emissie: 88 g/km.

*De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officiĂŤle Europese testmethode. Het daadwerkelijk verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl, voor handige tips om zuiniger te rijden. Genoemde prijzen zijn geheel rijklaar, dus incl. btw, kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage, legeskosten en afleverpakket, volle tank en â&#x201A;Ź 1.500,- inruilvoordeel. GĂŠĂŠn bijkomende kosten! Netto prijs, geen kortingen mogelijk. Actie is alleen geldig op geregistreerde autoâ&#x20AC;&#x2122;s uit voorraad. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Afbeelding kan afwijken van aanbieding. Meerprijs lichtmetalen velden â&#x201A;Ź 595,- en metallic lak â&#x201A;Ź 525,- incl. btw.

PREVIEW VAN DE C4 CACTUS BIJ VAN DEN BERG!, LANDELIJK INTRO AUGUSTUS

VRIJDAG 20 JUNI INTRO NIEUWE CITROEN C1 BIJ VAN DEN BERG

Bijtellingsvriendelijk & prikkelend model verkrijgbaar vanaf â&#x201A;Ź15.990 [incl. BTW/ BPM].

Hippe stadsauto beschikbaar met 14% bijtelling De vanafprijs van de C1 is â&#x201A;Ź9.490 [incl BTW/ BPM].

De CitroĂŤn C4 Cactus legt de basis voor een nieuwe impuls in de autowereld: meer design, meer comfort, meer bruikbare technologieâ&#x20AC;Śvoor een aanvaardbare prijs! De CitroĂŤn C4 Cactus zal met 2 benzinemotoren en twee dieselmotoren beschikbaar zijn waarvan de BlueHDi 100 met 14% bijtelling (minder dan â&#x201A;Ź 100 netto bijtelling per maand), èn Business uitvoering

Net als de C4 Cactus wordt dit model momenteel op de autosalon van Genève getoond en past de C1 binnen de nieuwe ďŹ losoďŹ e van CitroĂŤn: meer design, meer comfort, meer bruikbare technologie â&#x20AC;Śvoor een aanvaardbare prijs! De CitroĂŤn C1 zal met 3 benzinemotoren beschikbaar zijn waarvan de e-VTi 68 variant 14% bijtelling zal hebben. De nieuwe CitroĂŤn C1 biedt: - meer design - meer comfort - meer handige technieken

Bijzonder aan de C4 Cactus zijn onder andere: - AirbumpÂŽ, - Een volledig digitale, intuĂŻtieve rij-interface - Brede voorstoelen gebaseerd op een sofa (in geval van een ETG versnellingsbak) - De passagiersairbag is in het dak geplaatst - Een glazen panoramadak

 

Autostad Den Bosch 2014 nr2.indd 12

'(  

- lagere kosten

 !$  #

#"%  #!%16-06-2014 15:57:05


DEALERNIEUWS

Van den Berg begroet nieuwe Citroën C1

pagina

13

Sneak preview Renault Twingo

Hoewel de Citroën C1 verre van ver-

valt er naast de - verbeterde, zuiniger -

ouderd oogt, draait hij alweer sinds

1.0-motor met 68 pk een krachtiger blok

Renault doet het weer: een baanbre-

2005 mee en dan kan een opvolger niet

te kiezen, namelijk een 1.2 met 82 pk.

kende auto neerzetten in het A-segment.

uitblijven. Die is er nu, onder dezelfde

De tegen meerprijs leverbare, gerobo-

Bij de nieuwe Twingo draait alles om een

naam, maar in een totaal nieuwe ge-

tiseerde semi-automaat (ETG) blijft aan

superefficiënt ruimtegebruik, mogelijk

daante. Opnieuw mogen we van een

de lichtere krachtbron voorbehouden.

gemaakt door de motor en de aandrijving

kekke verschijning spreken, als vanouds

Het keuzepalet omvat maar liefst zeven

achterin te plaatsen. Dat leverde een

leverbaar met drie of vijf portieren. Als

verschillende uitrustingsniveaus plus

extreem korte neus en een langgerekte

optie stelt Citroën een groot canvas

tal van personalisatiemogelijkheden,

cabine op, terwijl de buitenlengte juist

roldak beschikbaar, met een knipoog

waaronder hippe striping en two-tone-

met een decimeter afnam. Boven de

naar de vroegere Eend. Ten opzichte van

lak. Elke C1 beschikt over zes airbags,

krachtbron bevindt zich een even groot

de eerste generatie biedt de jongste

EPS, een hellingrem, led-dagrijverlichting

laadvolume als bij zijn voorganger, terwijl

C1 meer binnen- en bagageruimte en

en stuurbekrachtiging. Afhankelijk van

de passagiers van veel meer bewegings-

het uitrustingsniveau kunnen ook zaken

vrijheid profiteren. De compacte carrosse-

als climate control, bluetooth inclusief

rie - met voortaan vijf portieren - zorgt in

audiostreaming, een multimediasysteem

combinatie met een grote uitslag van de

en een achteruitrijcamera aan boord

(niet aangedreven) voorwielen voor een

gevonden worden. Rond het verschijnen

extreem korte draaicirkel van 8,65 meter.

van dit magazine verwacht Citroën-

De door de Nederlander Laurens van

dealer Van den Berg de nieuwe C1 in de

den Acker ontworpen Twingo valt zowel

showroom. De prijzen starten bij € 9490.

uit- als inwendig verregaand te personali-

Alle handgeschakelde 1.0-versies kennen

seren via allerlei kleuraccenten en dessins.

14% zakelijke bijtelling; voor de overige

Bovendien heeft Renault twee multimedi-

varianten geldt 20%.

asystemen ontwikkeld, waaronder R-Link met een groot beeldscherm inclusief scroll- en zoomfunctie en de mogelijkheid allerlei apps te installeren. De aandrijving komt voor rekening van twee verschil-

Noordhoek Autogroep 50 jaar

lende driecilindermotoren: een 1.0 SCe met 70 pk en een 0.9 TCe met 90 pk.

Auto Noordhoek bestaat dit jaar een halve eeuw! In 1964 starten vader en moeder Bastiaansen autorijschool Sportief aan de Noordhoekring in Tilburg. Al snel daarna maakten deze activiteiten plaats voor een universeel autobedrijf met verkoop van occasions, reparatie en onderhoud. Omdat de naam Sportief verbonden was aan de autorijschool, ontstond de naam Auto Noordhoek voor het autobedrijf, vanwege de locatie in Tilburg. In 1986 werd het bedrijf SEAT-dealer voor Tilburg-Noord. Dit betekende de start van een ambitieuze groei en het fundament van Auto Noordhoek. 50 jaar na de oprichting is Auto Noordhoek onder de huidige naam Noordhoek Autogroep uitgegroeid tot een modern bedrijf met de merken SEAT en Škoda en vier vestigingen, verdeeld over Tilburg, Waalwijk en ’s-Hertogenbosch. Het succesverhaal blijkt onder

Wie niet kan wachten tot de auto in

andere uit de vele behaalde awards, zoals Golden Dealer, Platinum Dealer en

september bij de dealers arriveert, moet

daarna diverse malen Go-dealer. Op het gebied van verkoop, klanttevreden-

vooral de sneak preview bij Arend Auto in

heid en aftersales behoort de firma tot de best presterende dealers. Ondertus-

Den Bosch bijwonen! Zaterdag 5 juli ver-

sen verandert de wereld van de dealerbedrijven snel. Noordhoek Autogroep is

blijft daar een nieuwe Twingo de hele dag

volop in beweging om ook voor de toekomst een succesvolle speler te blijven

in de showroom. Proefzitten is mogelijk,

binnen de autobranche. Belangrijk voor de toekomst is de samenwerking met

proefrijden nog niet. Het verkoopteam

Pon voor de merken SEAT en Škoda, tenslotte de hoekstenen van de onderne-

zal dan de orderboeken openen en kan

ming. Naast deze merken vormen de medewerkers belangrijke fundamenten

iedere belangstellende voorzien van

om in de toekomst succesvol te kunnen zijn.

specificaties en prijzen.

Autostad Den Bosch 2014 nr2.indd 13

16-06-2014 15:57:09


www.denboschautostad.nl

 

-,3"."!4,.! ,,,/0

 

  "". ,*-)""0 1&0$".1/0 *"0 ,  "".2,1!&$ "(.,,+!" 1)0.51&+&$" "+ (. %0&$"  ,.! ,,,/0 *,0,. &. ,+!&0&,+&+$ ,.!/41")+&"0*"".2".("".!0+("+ !&,  /-")".*"0+/)1&0&+$"+  /-"("./ &+ %)& %0*"0)"+2")$"+ )1"0,,0%6,& ",+0.,) .1&/",+0.,) 

12+#

 &+ ) 

&+.1&)-."*&"

"(. %0&$""+1)0.51&+&$" ,.! ,,,/0*,0,.&/,-+&"132".(,5"+0,0 +$&+",#0%""..,*&"!"+3&'1 +1!"/-" &)"  

0+!.!1&0$".1/0*"0, &. ,"+)& %0*"0)"+2")$"+

   **# #"/%#,',#2/-0/'(6#,6'(,',!*#5!*)-01#,/'()*/+)#,#,3#/4'("#/',%0 '("/%#1#,6'(,"#/0,%#%#3#,'(6'%',%#,3--/ #&-2"#,'#3--/ )-01#,#,3--/4/"#,$-/",*3#/)--.3--/4/"#,#11- '(1#**',%- 3 #*01',%0!&'($3,

-/"#0#./'(6#,%# 0##/"-. )+ +,"#,-.$2** -.#/1'-,**#0##5!* /,"01-$#,3#/3,%#,"3#/3-#/$%# ##*"#21-0)2,,#,$4'()#,3,01,"/"0.#!'7!1'#0#+'""#*" /,"01-$3#/ /2')#, 2'101--1)+*'1#/  *'1#/)+  %)+ 

 

        

De Suzuki Splash. Nu inclusief gratis HOHNWULVFKHYRXZ˸HWVWZYË? De Suzuki Splash is compact maar toch heel ruim en biedt voldoende ruimte voor vijf volwassenen, inclusief hun bagage. Door de prettige, iets hogere zit heeft u altijd goed zicht rondom. De Splash is door de Consumentenbond uitgeroepen tot de betrouwbaarste auto in de klasse van compacte MPVâ&#x20AC;&#x2122;s (Auto 2014). Maar daarbij blijft het niet, want als u nĂş een nieuwe Splash koopt dan krijgt u daar tijdelijk HHQVXSHUKDQGLJHRSYRXZEDUHHOHNWULVFKH1LPRWR˸HWVWZY Ë?ELMFDGHDX(QGDDUERYHQRSSUR˸WHHUWXRRNQRJ HHQVYDQRQVVFKHUSH˸QDQFLHULQJVDDQERGMDDUODQJ met 0% rente. Komt u snel bij ons langs?

De Splash Comfort is er vanaf â&#x201A;Ź 12.499,Brandstofverbruik volgens Euro 5-norm (CE) 715/2007 en ĘŁONPĘŁONP&22XLWVWRRW ĘŁJNP Rekenvoorbeeld Suzuki 0% rente Contant prijs

Aanbetaling

Totaal kredietbedrag

Jaarlijkse kostenpercentage

Debetrentevoet

Looptijd in maanden

Termijnbedrag

Slottermijn

Totaal te betalen bedrag

â&#x201A;Ź 12.499,-

â&#x201A;Ź 2.500,00

â&#x201A;Ź 9.999,-

0,00%

0,00%â&#x201A;Ź 152,76

â&#x201A;Ź 4.499,55

â&#x201A;Ź 9.999,-

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

1.0 versies:

Dit niet-doorlopende krediet wordt aangeboden door Suzuki Financial Services *HOGLJYDQPHLWPMXOL Voor nieuwe Suzukiâ&#x20AC;&#x2122;s Het actietarief van 0% kent HHQPD[LPXPNUHGLHWEHGUDJYDQË?PLQLPXPË? 2QGHUYRRUEHKRXGYDQNUHGLHWDFFHSWDWLH Toetsing en registratie bij BKR te Tiel Suzuki Financial Services staat onder toezicht van de Autoriteit FinanciĂŤle Markten (AFM) Wijzigingen en drukfouten voorbehouden info@suzukifs.nl

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

+HUYHQVHEDDQ-/V+HUWRJHQERVFK7HO ZZZDXWRQLHXZNRRSQO Deze actie geldt niet i.c.m. overige acties van Suzuki. Genoemde prijs is inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaarmaken. Kijk voor kosten en voorwaarden op www.suzuki.nl.

Autostad Den Bosch 2014 nr2.indd 14

16-06-2014 15:57:12


www.denboschautostad.nl

"%%"' "'!&E 

)&$ (##$$#$&"(!

$& '&(##$$ ($$

 

E   ! ,1&/-$$4*$4$16,(21'(4+27'(13(&++7/3

   $&'% *$)# *" $$*,(($ $() &'%/)') ""$   +$ . -)' +%%''+%%'" $) *)+%'$ * !() ) ' !*$) * $ +%%'" #%% ()$ $ &'(%%$" !((%'(+%%'*,$*,

 !

'&#$(!( /:24*5**7 D;.:<80.7+8;,1 &.5  

9998(0$1/ 1,55$1 21570(16(1$'8,(534,-5,55$1!8$= 23%$5,58$1'(0((56 4(&(16(34,-5/,-56,5,1&/ #(1(:&/4(&;&/,1*%,-'4$*(=(1.256(1 4,-./$$40$.(1=("82244$$'.246,1*,5((1(:64$.246,1*23'( &21570(16(1$'8,(534,-5(/',*6 0 -7/,

23$//(',4(&67,682244$$'/(8(4%$4(7,682(4,1*(18$1'(,55$1! 26$$/.4(',(6%('4$*,5'(8$1$)&21570(16(134,-58$1+(602'(/1$$)64(.8$1 $$1%(6$/,1*(1 (8(167(/($&6,(5,1&/'(.256(18$1((121'(4+27'5&2164$&601' 

.0<18(4/(1*'(*$4$16,(01'2)626.0&6,(*(/',*6 0 -7/,

(16(3(4&(16$*(8$1 *(/'6$//((1,&00(68(4/(1*'( *$4$16,((121'(4+27'5&2164$&6 26$$/.4(',(6%('4$* = 

2236,-',10$$1'(1 

"$56('(%(64(16(82(6$$4/,-.5.256(13(4&(16$*(26$$/6(%(6$/(1%('4$* = 

$$1'/$56 = 

#>.:..7486;<20 

!27 6*@>.:+:=24'0*66*0.,86+27..:- 5

46:.;9 C 46 5<:# =2<;<88<>*:2B:.7->*7 0: 46<8< 0: 46 55.?23A20270.7>88:+.18=-.7**7"2;;*7".-.:5*7-

Autostad Den Bosch 2014 nr2.indd 15

16-06-2014 15:57:13


AUTO SALON

NOORD-BRABANT

WAAR HET AUTOHART SNELLER KLOPT 30 OKTOBER T/M 2 NOVEMBER

Een primeur in het zuiden: de Autosalon Noord-Brabant Van donderdag 30 oktober tot en met zondag 2 november organiseren de dealers van Autostad Den Bosch in het Autotron Rosmalen een grootschalige personenwagenbeurs. Vrijwel alle belangrijke merken zijn daar vertegenwoordigd, elk op zijn eigen stand, met een prominente plek voor de nieuwste modellen. De exposanten presenteren hun auto’s niet alleen, maar bieden de bezoekers ook de mogelijkheid ter plekke interessant zaken te doen.

Spectaculaire demonstraties! De Autosalon Noord-Brabant richt zich op de echte liefhebbers, maar krijgt ook een familiekarakter. Bezoekers vinden hier stands met allerlei producten en diensten op het gebied van lifestyle, kleding, koken, buitenleven etcetera. Bovendien gaat de organisatie voor de nodige actie zorgen, onder andere op de testbaan buiten. Belangstellenden mogen daar op een enerverende wijze (zelf) kennismaken met de rijkwaliteiten van een scala aan nieuwe auto’s en er zullen spectaculaire demonstraties plaatsvinden.

Waar? Autotron Rosmalen Graafsebaan 133, 5248 NL Rosmalen

DEELNEMENDE BEDRIJVEN; VAN DEN UDENHOUT Audi - Volkswagen / Balkweg 1

AREND AUTO Renault / Rietveldenweg 36

VEMA Dodge- Jeep - Lancia - Nissan / Afrikalaan 16

AUTO NOORDHOEK Seat / Afrikalaan 5

AUTO VAN BERKEL Ford - Hyuyndai / Hervensebaan 29 R&R VAN DEN BERG Citroën / Rietveldenweg 58A KIA DEN BOSCH/VABO Kia - Mitsubishi / Balkweg 6 THE ADVENTURE Land Rover - Jaguar /Reitscheweg 35

JOS VAN BOXTEL Toyota /Hervensebaan 11 VAN ROOSMALEN Volvo / Afrikalaan 1 NIEUWKOOP Abarth - Alfa Romeo - Fiat - Mazda - Saab - Skoda - Suzuki / Hervensebaan 13 AUTO HERVEN Honda / Balkweg 8

LATHOUWERS Opel - Chevrolet / Afrikalaan 2

BERT STORY ‘S-HERTOGENBOSCH BV Rietveldenweg 40

NEFKENS Peugeot / Rietveldenweg 38

RUTTCHEN ‘s-Hertogenbosch / Zandzuigerstraat 13

www.autosalonnoordbrabant.nl Autostad Den Bosch 2014 nr2.indd 16

16-06-2014 15:57:45

Autostad Den Bosch editie 2 2014  

Autostad Den Bosch is een uitgave van alle autodealers in Den Bosch en wordt in samenwerking met De Winter media groep gerealiseerd. Het mag...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you