Page 10

Week 48 woensdag 28 november 2012

10

Meer dan 750 occasions! www.autoplusdealers.nl

$!!# &'!!# &%!' # 

68+ 9^Wcf_edi;Z_j_ed š7_hYešHWZ_e%9:#if[b[hš*#)1/'0!&# hWc[dleehš*#)1/'0!&3#/01#* /##, l[hmWhcXWh[Xk_j[dif_[][biš9[djhWb[ 3#/%/#,"#*',%+#1$01,"0 #"'#,',% š=[j_dj]bWi[jY$

 -/"./'(0 ?  (/0)-/1',% ? 

  ,:68+   

?

  

5*3;90,-#%$7(8-;4 =((8+,)65:=< 

8(:09 05*3 1((88>,2,805. <, 338092(;:6

,5:,2,5 ,,8780194,:((33(2? 

 

68+'#01 9^Wcf_edi;Z_j_ed +89 Â&#x161;7_hYeÂ&#x161;HWZ_e%9:#if[b[hÂ&#x161;;b[ajh_iY^[ hWc[dleehÂ&#x161;;b[ajh_iY^l[hij[bXWh[[d l[hmWhcXWh[Xk_j[dif_[][biÂ&#x161;9[djhWb[ 3#/%/#,"#*',%+#1$01,"0 #"'#,',% Â&#x161;=[j_dj]bWi[jY$

 -/"./'(0 ?  (/0)-/1',% ? 

  ,:68+    

? 

 

 

5*3;90,-#%$7(8-;4 =((8+,)65:=< 

8(:09 05*3 1((88>,2,805. <, 338092(;:6

,5:,2,5 ,,8780194,:((33(2?

;:6'(5,82,3 "0:9:67$,8<0*,

 

  

'668+,30.,65+,8/6;+9,8<0*,<668(33,(;:69 Â&#x161;   %&&## 93,*/:9 Â&#x161;  Â&#x161;   Â&#x161;  

 $%%%##,2,5<668),,3+68+!7:0659  

 

  

 

68+

8

8 

8 

+,"

8

8 868+'#01

88 

8 

+,"

88 

8

 LWd8[ha[bjh[[ZjefWbil[hXedZ[dX[c_ZZ[bWWh[dWZl_i[[hjZWWhc[[k_jibk_j[dZleeh<9;8Wda$:[;khef[i[IjWdZWWhZ_d\ehcWj_[_il[hah_`]XWWhl_W<9;8Wda[dmehZj 3--/$%,","#1-101,")-+',%3,"#-3#/##,)-+013#/01/#)1

Auto Van Berkel

$("%"*+%$&#"#%*!##" 

 "$!"!"*!*!##" $%'(!%&$& *"#%%&%$(*!##" )))'&#("$ !"!

/'(6#,',!*#5!*)-01#,/'()*/+)#,83#/4'("#/',%0 '("/%##,*#%#08 !1'#'0%#*"'%-.3--//"21-03--/6'#, 3,)#,1#)#, $%# ##*"#+-"#**#,)2,,#,$4'()#,3,"#01,"/"0.#!'7!1'#0/%,/"#3--/4/"#,/2)#,6#1$-21#,3--/ #&-2"#, ,40++,3+)8(5+9:6-<,8)8;02,5! ;0:9:66:2430:,8<(5  30:,8 24<(5 ! .824<(5 

Autoplus week 48 2012  

Autoplus is een uitgave van alle dealers die aangesloten zijn bij Autoplus. Autoplus verschijnt iedere even week op woensdag en wordt verspr...

Autoplus week 48 2012  

Autoplus is een uitgave van alle dealers die aangesloten zijn bij Autoplus. Autoplus verschijnt iedere even week op woensdag en wordt verspr...

Advertisement