Page 1

Porin Seudun kuntakokeilu

Kurssitarjotin 2014-2015 Osaaminen kehitt채채 taitoja ja avaa ovia uusiin mahdollisuuksiin

Tartu ! n e e t u u is a il t


Porin Seudun kuntakokeilua toteutetaan vuosina 2012-2015 Porissa Merikarvialla Pomarkussa Ulvilassa Kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet työnhakijat. Lisätietoja www.pori.fi/kk

Koulutus –

in Hankekoordinaattor s tervehdy

tehokas tapa löytää polku takaisin työelämään Sinulla on mahdollisuus saada palveluja, koulutusta ja tuettua työkokemusta yksilöllisesti kuntakokeiluhankkeen kautta. Mukana yhteistyössä on kouluttajia ja eri viranomaistahoja. Kuntakokeilun tarjoamia koulutuksia ovat esimerkiksi ammatilliset korttikoulutukset, elämänpolkua vahvistavat sekä työllistymistä tukevat lyhytkurssit. Koulutuksissa saat tukea ryhmästä, jossa kaikilla on samoja tavoitteita. Yksilöllistä tukea ja tietoa muista palveluista saat palveluohjaajilta, jotka on esitelty tämän lehden viimeisellä aukeamalla. Tavoitteena on työllistymismahdollisuuksiesi paraneminen. Tsemppiä koulutukseen ja työnhakuun! Päivi Lankoski-Raitio Hankekoordinaattori

2

!


n i ä p n e e t e ä Yhdess en vaaTyöllistyminen ei ole helppoa. Siih ällisyyttä, ditaan pitkäjänteisyyttä, kärsiv ttomuutta. omatoimisuutta ja ennakkoluulo on hyvä Omia asenteita, tapoja ja tyylejä mis myös tarkastella uudestaan, ja olla val muutoksiin elämässä. erilaisesKeväällä 2013 syntyi idea noin 30 auttaa eläta kurssista. Niiden tarkoitus on än ja leimässä eteenpäin, takaisin työelämä ja teimme vän syrjään kiinni. Kilpailutimme e avoimelhankintapäätökset niistä. Haimm t. la kilpailulla parhaat kurssien vetäjä valmiina. Tässä on kurssitarjotin Sinulle Sitä kannattaa maistella.

orttisi k t e is ll ti a m m a o tk Ova ajan tasalla? Entä työnhakutaitosi? Onko niissä parannettavaa?

Tarvitsetko ATK-taitojen päivitystä?

kokeilun Kurssit ovat kalliita, mutta Kunta asiakkaille maksuttomia. llisuus.

Ota kiinni, nyt kun siihen on mahdo

Tehdään polku työelämään yhdessä! Antti Vuolanne Koulutussuunnittelija

3


ATK-kurssit @-kortti Kurssilla opitaan perusvalmiudet tietokoneen käyttöön ja ohjelmistojen perusteisiin työnhaussa ja työelämässä. Pakolliset osiot: laitteiden ja tiedon hallinta, internet ja sähköposti. Valinnaiset osiot, joista valitaan kaksi: tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, tietoaineistot taulukoissa, kuvankäsittely ja verkkotyöskentely. Kurssin kesto:

Ryhmäkoko:

Tuottaja:

10 päivää, 5 kertaa 60 min. päivässä

5-15

Arffman Consulting

10 päivää, 7,25 tuntia päivässä

6-12

Satakoulutus

A-kortti Kehittää tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia. Tutkinto antaa valmiudet laitteiden ja valittujen työvälineohjelmien itsenäiseen käyttöön. Pakolliset osiot: laitteiden ja tiedon hallinta, internet ja sähköposti, tekstinkäsittely. Valinnaiset osiot, joista valitaan neljä: taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, tietoaineistot taulukoissa, kuvankäsittely ja verkkotyöskentely.

4

Kurssin kesto:

Ryhmäkoko:

Tuottaja:

10 päivää, 5 kertaa 60 min. päivässä

5-15

Arffman Consulting

10 päivää, 7,25 tuntia päivässä

6-12

Satakoulutus


AB-kortti AB-kortti antaa valmiudet tietotekniikan tehokkaaseen ja monipuoliseen hyödyntämiseen työelämässä. Se hyväksytään osasuorituksena joihinkin ammattitutkintoihin, opintojaksoiksi tai kursseiksi eri kouluasteilla ja työvoimapoliittiseen, työelämään valmentavaan koulutukseen. Sisältää tietokoneenkäyttäjän @, A tai AB-korttien eri osioiden suorittaminen. Koulutuksessa perehdytään tietoturvaan, tietosuojaan ja ohjelmien yhteiskäyttöön, sosiaaliseen mediaan ja verkkoportaalien hyötykäyttöön erityisesti työnhakutilanteessa. Koulutus antaa valmiuksia työnhakuun liittyvien sähköisten asiakirjojen laadintaan. Maahanmuuttajaryhmille opastus sähköiseen verkkoasiointiin suomen kielellä. Pakollinen osio: sisällön voi valita kahdesta suuntautumisvaihtoehdosta: työvälineohjelmistot tai julkaisuohjelmistot. Valinnaiset osiot: tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, eritysgrafiikka, tietokannat, PDF-tiedostot, multimedia, taitto, kuvankäsittely sekä verkkojulkaisu. Kurssin kesto:

Ryhmäkoko:

Tuottaja:

10 päivää, 5 kertaa 60 min. päivässä

5-15

Arffman Consulting

5


Ammatilliset korttikoulutukset Seuraavat koulutukset hankitaan osallistujille kuntakokeilussa todetun työllistymistarpeen mukaisesti:

EA1-ensiapu (16 h) Ensiavun peruskurssi opettaa toimimaan järkevästi ja auttamaan onnettomuus- ja sairauskohtaustilanteissa sekä pienissä koti- ja vapaa-ajan turmissa. Kurssi sisältää runsaasti käytännön harjoittelua. Sisältö: hätäensiavun perusteet, tajuttoman auttaminen, peruselvytys, sokki, vieras esine hengitysteissä, haavat, palovammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset ja tavallisimmat sairauskohtaukset. Kurssin kesto:

Ryhmäkoko:

Tuottaja:

2 päivää

10-20

Sataedu

2 päivää

max. 15

SPR

Tulityökortti Tulityökortti vaaditaan yleensä henkilöltä, joka tekee, vartioi tai valvoo tulitöiden tekemistä. Tyypillisiä tulitöitä ovat erilaiset hitsaus ja hiontatyöt sekä kuumailmapuhaltimen käyttö. Kurssilla opitaan keskeinen ohjaava lainsäädäntö, ohjeistus ja eri osapuolten vastuut sekä ennaltaehkäisevä ja turvallisuutta edistävä toiminta. Kortti on voimassa viisi vuotta suoritusajankohdasta.

6

Kurssin kesto:

Ryhmäkoko:

Tuottaja:

1 päivä

noin 10-16

Satakoulutus


Työturvallisuuskortti Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen menettelytapa, jolla parannetaan työpaikkojen turvallisuutta. Monilla yrityksillä on ehdoton vaatimus työturvallisuuskortin suorittamisesta erityisesti teollisuuden ja julkisen sektorin aloilla. Sisältö: yhteistoiminta työpaikoilla, tuki ja työnopastus, työsuojelun perustiedot, työturvallisuusosaamisen kehittäminen, tapaturmien ja vaaratilanteiden ennakointi. Kurssin kesto:

Ryhmäkoko:

Tuottaja:

1 päivä

noin 10-16

Satakoulutus

Hygieniapassi Hygieniaosaaminen on lakisääteinen velvoite, jota tarvitaan työskenneltäessä elintarvikkeiden parissa tai elintarvikealan yrityksissä. Sisältö: mikrobiologian perusteet ja elintarvikkeiden kontaminaatio, ruokamyrkytykset ja hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta ja lainsäädäntö. Kurssin kesto:

Ryhmäkoko:

Tuottaja:

1 päivä

noin 10-16

Satakoulutus

Ennakoivan ajon koulutus C1-, C-, CE-, D1-, D-, DE- ammattikuljettajille pakollinen.

Henkilönostinkorttikoulutus (1 päivä) Hygieniapassi (1 päivä) Järjestyksenvalvojakortti Tieturva 1 -kurssi (1 päivä) Trukkikortti (1 päivä) Muut ammatilliset kortti- ja passikoulutukset Linkkejä koulutuksen tarjoajiin löydät osoitteesta www.pori.fi/kk/kurssit

7


Elämässä eteenpäin kohti työllistymistä Löytöretki omaan itseen Itsetuntemusta lisäävä ja omia vahvuuksia kehittävä löytöretki omaan itseen. Valmennuksen tavoitteena on elämäntaitojen suunnitelmallinen parantaminen ja työllisyyden edistäminen. Löytöretki tarjoaa motivoitumis- ja ratkaisukeinoja elämäntilanteiden muutoskohdissa. Ota kompassin suunta kohti parempaa. Kurssin kesto:

Ryhmäkoko:

Tuottaja:

2-10 päivää, max. 4 tuntia päivässä

5-15

Valmennuskeskus Public

2-10 päivää, max. 7,25 tuntia päivässä

5-8

Satakoulutus

Näkökulmia elämään Kurssilla pohditaan yhdessä osallistujien kanssa kunkin omia voimavaroja ja mahdollisuuksia. Uuden suunnan löytäminen omalle elämälle voi onnistua näkökulmaa vaihtamalla. Mielenkiintoiset harjoitukset auttavat löytämään uusia toimintamalleja ja sitä kautta voimavaroja työllistymiseen ja omaan urasuunnitteluun.

8

Kurssin kesto:

Ryhmäkoko:

Tuottaja:

viikoittain 3 tuntia, 8 viikon ajan

5-12

Berry Consultation


Rohkaisua sosiaalisiin tilanteisiin ja esiintymisiin Koulutus vahvistaa osallistujan itsetuntoa ja antaa monipuolisia valmiuksia selvitä paremmin sosiaalisista tilanteista. Esiintymiskoulutuksesta saa rohkeutta ja varmuutta työhaastattelutilanteisiin sekä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoihin. Kurssin kesto:

Ryhmäkoko:

Tuottaja:

2-10 päivää, 7 tuntia päivässä

5-15

Valmennuskeskus Public

2-10 päivää, 7,25 tuntia päivässä

5-8

Satakoulutus

Kamera haltuun — omat ajatukset dokumentiksi Jokainen on oman elämänsä käsikirjoittaja, näyttelijä ja ohjaaja. Kunkin tarina on kertomisen arvoinen. Tartu tilaisuuteen, kartuta osaamista ja anna kokemuksellisen oppimisen viedä mukanaan. Kurssilla perehdytään ammattilaisten opastuksella elokuvan tekoon ideoinnista käsikirjoitukseen ja kuvauksesta editointiin. Idea elokuvadokumenttiin voi löytyä omasta elämästä tai itselle tärkeästä aiheesta. Kurssi vahvistaa valmiuksia hakeutua työhön tai koulutukseen. ”Elämä on kaunein satu.” - H.C. Andersen Kurssin kesto:

Ryhmäkoko:

Tuottaja:

10 päivää

noin 10

Satakunnan elävän kuvan keskus (SEKK)

9


Polulla kohti työelämää Kurssille osallitujat saavat käsityksen omista vahvuuksista ja mahdollisuuksista työllistyä. Valmennuksesta saa monipuolisia käytännön vinkkejä ja opastusta verkossa tapahtuviin työnhakutoimiin ja sähköisten asiakirjojen laadintaan sekä työhaastatteluun. Kurssin kesto:

Ryhmäkoko:

Tuottaja:

10 päivää, esim. 6 tuntia päivässä

5-15

Satakoulutus

10 päivää, 7,25 tuntia päivässä

12-15

Cimson Koulutuspalvelut

Innovatiiviset työllisyysratkaisut Innovatiivinen valmennus antaa uutta potkua työnhakuun ja luo positiivista otetta työllistymiseen. Valmennus auttaa osallistujia löytämään luovia ratkaisuja oman elämän hallintaan ja työkyvyn ylläpitoon. Sisältöjä: piilotyöpaikat, aktiivinen ja omiin vahvuuksiin perustuva kontaktointi sekä työnantajavierailut.

10

Kurssin kesto:

Ryhmäkoko:

Tuottaja:

10 päivää, 5 tuntia päivässä

5-15

Valmennuskeskus Public

enintään 10 päivää, max. 7,25 tuntia päivässä

5-8

Satakoulutus


Yrittäjäkurssi Valmennus antaa perustiedot yrittäjänä toimimisesta ja auttaa pohtimaan omia mahdollisuuksia ja vahvuuksia yrittäjyyteen. Kurssilla käydään läpi yrityksen perustamisprosessi liikeideasta rekisteröintiin ja toiminnan käynnistämiseen. Valmennuksen keskeistä sisältöä ovat: yritysmuodon valinta, toiminta- ja kilpailuympäristö, yrityksen talous, resurssit ja tuotantoprosessit. Kurssin kesto:

Ryhmäkoko:

Tuottaja:

8 päivää, 5 tuntia päivässä

12

Spring House

10 päivää, 5 tuntia päivässä

5-15

Valmennuskeskus Public

Lompakko kuntoon Lompakkokurssi opastaa hyvään taloudenpitoon ja velkaantumisen hallintaan. Oman elämän talousasioiden tarkastelu ja suunnitelmallinen kehittäminen parantavat mahdollisuuksia työllistymiseen. Kurssin kesto:

Ryhmäkoko:

Tuottaja:

5 päivää, 6 tuntia päivässä

5-15

Valmennuskeskus Public

Vinkkejä ulkonäöstä huolehtimiseen ja pukeutumiseen Huoliteltu ulkoinen olemus ja tyylikäs pukeutuminen luovat uskottavuutta ja arvostusta työtehtävää kohtaan ja ovat valttikortteja työnhakutilanteissa. Kurssin kesto:

Ryhmäkoko:

Tuottaja:

2-10 päivää, max. 7,25 tuntia päivässä

5-10

Satakoulutus

11


Kursseja maahanmuuttajille Suomalaisen työelämän pelisäännöt ja käytännöt Valmennus auttaa ymmärtämään suomalaisen työelämän tapoja, toimintakulttuuria ja pelisääntöjä. Aiheita: suomalainen työkulttuuri, työnhaku ja oman osaamisen dokumentointi, onnistunut vuorovaikutus työnhaussa, työntekijän ja työnantajan vastuut sekä velvollisuudet ja oikeudet työsuhteessa, työlainsäädännön keskeiset asiat. Kurssin kesto:

Ryhmäkoko:

Tuottaja:

5 päivää, 5 tuntia päivässä

12

Spring House

10 päivää, esim. 6 tuntia päivässä

5-10

Satakoulutus

Sähköinen asiointi verkossa suomen kielellä Kurssi perehdyttää erityisesti maahanmuuttajataustaiset osallistujat suomalaiseen verkkoasiointiin ja kehittää valmiuksia hoitaa asioita verkkoympäristössä. Henkilökohtainen ohjaus ja konkreettinen tuki mahdollistavat osallistujan lähtötilanteen, valmiuksien ja työkokemuksen huomioimisen. Osallistuja saa tukea työnhakuun ja siihen liittyvien asiakirjojen laadintaan.

12

Kurssin kesto:

Ryhmäkoko:

Tuottaja:

10 päivää, 5 kertaa 60 min. päivässä

5-15

Arffman Consulting

10 päivää, 7,25 tuntia päivässä

6-12

Satakoulutus


Muut työllistymistä tukevat valmennuspalvelut Työhönvalmennusta yksilö- ja ryhmämuotoisena Kurssin kesto:

Ryhmäkoko:

Tuottaja:

viikoittain 1-2 päivänä 4 tuntia, 2-4 viikon ajan

yksilö tai 6-10

Länsivalmennus

Askel eteenpäin 1 ja 2 Ryhmämuotoinen lyhytkurssi Kuntakokeilun neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaaville henkilöille sekä oma kurssi mielenterveyskuntoutujille. Kurssin kesto:

Ryhmäkoko:

Tuottaja:

viikoittain vähintään 1,5 tuntia, 10 kertaa

max. 7

Tukiranka ry.

13


Kuntakokeilun kuntakoordinaattorit esittäytyvät

Merikarvia Uudet tuulet ovat puhaltaneet Merikarvialla Kuntakokeilun merkeissä ja työsarkaa on riittänyt. Kuntakokeilu täydentää kunnan työllisyystoimia. Pitkään työttömänä olleilla on usein paljon ammattitaitoa ja kokemusta. Tämä ammattitaito ei suinkaan ole ruosteessa, vaan kaipaa usein vain pientä päivitystä. Kuntakokeilun koulutuksien avulla avautuu mahdollisuus työuralle pääsemiseen ja työllistymiseen.

Tiina Mäki-Heikkilä Kuntakoordinaattori 044 724 6430 tiina.maki-heikkila @merikarvia.fi

Pomarkku Tiivis yhteistyö Pomarkun seutukunnalla on tuonut onnistuneita ratkaisuja ja uusia kehittämisideoita haetaan yhdessä alueen työnantajien kanssa kaiken aikaa. Kuntakokeilun myötä Pomarkussa on herätetty henkiin työpajatoiminta. Yhteistyö Satakunnan TE-toimiston ja PoSan sosiaalityön kanssa jatkuu ja kehittyy. Hankkeen kohderyhmään kuuluvien lisäksi olen valmis auttamaan ja opastamaan kaikkia paikallisia työnhakijoita, jotka minuun ottavat yhteyttä. Eija Vuorio Kuntakoordinaattori 044 750 1166 eija.vuorio@pomarkku.fi

Ulvila Kuntakokeilun tarkoituksena on kehittää innovatiivisia kokeiluja ja uusia malleja työllistämiseen. Vuosien kokemus pitkäaikaistyöttömien yksilö- ja ryhmäohjauksesta ja mukana olo valtakunnallisessa Työpankkikokeilussa ovat voimavaroja nykyisessä työssäni. Olen kiinnostunut uusien toimintamallien käyttöönotosta ja erityisen innostunut Green Care -toiminnasta, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunkija laitosympäristöissä.

14

Mikko Kataja Kuntakoordinaattori 0400 135 331 mikko.kataja@ulvila.fi


Haluatko kurssille? Ota rohkeasti yhteyttä • Porissa palveluohjaajiin ja • Ulvilassa, Merikarvialla tai Pomarkussa kuntakoordinaattoriin Kursseille voi hakeutua myös netin kautta: www.pori.fi/kk/kurssit Jos ilmoittaudut nettikaavakkeen kautta ilman suosittelijaa, kutsumme Sinut vielä henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Kuntakokeilun palveluohjaus auttaa eteenpäin Pyrimme löytämään pitkään työttömänä olleille asiakkaille oikeat palvelut, jotka tukevat työllistymistavoitetta. Kauttamme on saatavilla: • Henkilökohtaista tukea • työhön valmentautumiseen • työn etsintään • koulutusvaihtoehtojen selkiyttämiseen • Uudentyyppistä kuntouttavaa työtoimintaa • Aikuisten työpajatoimintaa

Palveluohjaajat Porissa: Palveluohjauskoordinaattori Anne Paavilainen Asiakkuudet T-Ö 044 701 1238 anne.paavilainen@pori.fi

Palveluohjaaja Seija Lehtonen Asiakkuudet L-Q 044 701 1039 seija.lehtonen@pori.fi

Palveluohjaaja Sini Vannemaa Asiakkuudet A-K 044 701 2646 sini.vannemaa@pori.fi

Palveluohjaaja Hannele Kaunismäki Asiakkuudet R-S (paikalla parillisilla viikoilla) 044 701 8056 hannele.kaunismaki@pori.fi

15


124028

Antti Vuolanne Koulutussuunnittelija 044 701 2647 050 5050 949 antti.vuolanne@pori.fi

Satu Mäenpää Kuntouttavan työtoiminnan suunnittelija 044 701 1038 satu.maenpaa@pori.fi

Päivi Lankoski-Raitio Hankekoordinaattori 044 701 2649 paivi.lankoski-raitio@pori.fi

Pekka Stenfors Yrityskoordinaattori 044 701 2648 pekka.stenfors@pori.fi

Juha Kuusisto Työvalmentaja 044 701 8860 juha.kuusisto@pori.fi

Anne Paavilainen Palveluohjauskoordinaattori 044 701 1238 anne.paavilainen@pori.fi

Hannele Kaunismäki Palveluohjaaja 044 701 8056 hannele.kaunismaki@pori.fi

Ulla-Maija Luoma Projektiassistentti 044-701 1237 ulla-maija.luoma@pori.fi

Seija Lehtonen Palveluohjaaja 044 701 1039 seija.lehtonen@pori.fi

Sini Vannemaa Palveluohjaaja 044 701 2646 sini.vannemaa@pori.fi

Lisätietoja:

Erja Stenfors Terveydenhoitaja 044 701 1244 erja.stenfors@pori.fi

Olli Kiviniemi Ekopaja, Lavia 044 701 8572 olli.kiviniemi@pori.fi

pori.fi/kk

Kuntakokeilun toimisto

Teljänkatu 5, katutaso 28130 Pori

Suunnittelu ja taitto Idearäätäli Oy

Voimapolku työelämään  

Porin Seudun kuntakokeilun kurssitarjotin 2014-2015.