Kulturhus Trefkoele, Dalfsen

Page 1

Kulturhus Trefkoele+, Dalfsen ”Help ons met de weg die wij zijn ingeslagen naar een duurzame multifunctionele accommodatie, gedragen door de gemeenschap.” Gemeente Dalfsen, Div. gemeenschapsvoorzieningen. Sloop, verbouw en nieuwbouw, 7.700m2 BVO. Een ontmoetingsplek voor iedereen. Een locatie met veel gezichten en tegelijkertijd als één hart in Dalfsen. Onderdeel van de uitdaging is het binden van gebruikers aan de voorziening en samenwerking te stimuleren .

Resultaten Een inspirerend ontmoetingscentrum en een thuishaven voor veel lokale welzijns-, sport- en culturele organisaties. Regie voeren op een integraal proces met gebruikers, beslissers, deskundigen en omgeving. Interactieve website. Een omgetoverd voormalig ontmoetingscentrum tot het grootste Kulturhus van Overijssel met een breed aanbod aan activiteiten.

ICS:

www.icsadviseurs.nl □ Strategisch Advies □ Project Management □ Verbinden van Leren & Leeromgeving

Design:

MooderscheimMoonen architects, Photos Luuk Kramer


Resultaten

ICS:

www.icsadviseurs.nl □ Strategisch Advies □ Project Management □ Verbinden van Leren & Leeromgeving


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.